>Hilmi BABACAN

>

Hilmi BABACAN, 75 yaşında ve 48 yıllık tüccardır

Hilmi Babacan piyasada, pazarlık yapmaz, para kestirmez ilkeleriyle tanınan bir isim.

Devlet Bakanı Ali Babacan‘ın babası Hilmi Babacan üç nesildir ticaretle uğraşan bir ailenin oğlu.

Babası Ali Babacan, 1927 yılında köyler arasında dolaşıp çeşitli tuhafiye malları satarak çerçilik yaparak ticarete başlamış, 13 yıl Şereflikoçhisar ve civar köylerinde çerçilik yapmış.

1941 yılında Şereflikoçhisar‘da dükkan açan dede Ali Babacan, 4 yaşından başlayarak oğlu Hilmi’yi de yanında taşımış ancak lise çağına geldiğinde, oğlu Hilmi Babacan’ı okutabilmek için Ankara’ya göç etmiş. Bu dönemde üniversiteyi de bitiren Hilmi Babacan, babasıyla çalışmaya hiç ara vermemiş. 1967 yılında dükkanı bir arka sokağa taşımış, dükkana taşındıktan birkaç gün sonra Ali Babacan dünyaya gelmiş.

Hilmi Babacan, Türkiye’deki ilk çok katlı mağazayı açan isim, 46 binin üzerinde çeşit üzerinde çalışmaktadırlar.

cek magdurlari

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan

Ali Babacan A.Ş de şu anda kullanılan sistemin de başka örneği yok.

Bugün Devlet Bakanı olan Ali Babacan‘ın, babasıyla çalışırken kurduğu sisteme göre müşteri malı ayırıyor ve koli yapılmak için istifleniyor görevliler malı koliye yerleştirmeden önce seyyar cihazla barkot okutuyorlar, veriler bir telsiz sistemle bilgisayar terminaline ulaşıyor ve ekranda fatura bilgileri sıralanmaya başlıyor, muhasebede de öngörülen vadelerde çek alınıyor.

Hilmi Babacan, yıllarca birlikte çalıştığı oğlu Ali Babacan hakkında “Son derece dürüst ve saygılıdır, bu firmada büyüdü, terbiyemizi aldı, ona yanlış iş yaptıramazsınız, bu birikimle ülke ekonomisini de çok iyi yönetir” ifadesinde bulunuyor.

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan , seçim propagandası çerçevesinde 11 yaşındaki oğlu K.B. ‘nin Ankara Siteler de saati 1 Lira dan çalıştığını açıkladı. K.B’nin çalıştığı işyeri Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan ‘a aitmiş.

“Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı, ülkemizde çocuk işçi çalıştırılmasının yasak olduğunu unutmuş görünüyor. Kaldı ki, evrensel insan hakları açısından, yasak olmasaydı dahi, bir devlet görevlisinin oyun çağındaki çocukların para karşılığı çalıştırılması gibi bir insanlık ayıbını asla ‘sevimli’ göstermemesi gerekirdi.

Dede patron Hilmi Babacan, torun işçi K.B.’nin 11 yaşında olduğunu belirtiyor. Halbuki, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. maddesinde, ’15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır’ yazıyor.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, 14 yaşını doldurmayan çocuklar, çırak da olamıyor. K.B., aynı kanuna göre, ‘aday çırak’ dahi sayılamıyor.
Patron dede, Devlet Bakanı oğlunun çocukluğunda da aynı yasakları deldiğini övünerek anlatıyor. Ali’nin çocukluğunda sadece tatilde değil okul döneminde bile kasada oturup fatura kestiğini açıklıyor.

Çekirdekten tüccar siyasetçi olmakla övünenlerin, ticaret kanunlarını , iş kanununu ve ‘insan hakları bildirgesini maalesef okumuyorlar, bu durumda çek mağdurları, yeni çek kanunu ve esnafların içine düştüğü bu duruma iyi niyetli yaklaşmalarını beklemek hayal gibi geliyor

ALI BABACAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.Ş

Tel: (0312) 353 31 00 – 10 Hat
Faks: (0312) 348 43 96

alibabacan@alibabacan.com.tr

http://www.cekmagdurlari.com/2009/02/cek-magdurlari-gorus-ve-onerilerinizi.html

Reklamlar
 1. 09/09/2009, 12:59

  >Arkadaşlar,iyice araştırdım konuyu.Bu değişikliği geçmişe dönük uygulamaları mümkün değil.Zira TCk.7/4 zaman bakımından uygulama maddesi,geçeçi ve süreli kanunlar için ayrık bir madde koymuş ve kanunların yürürlükte oldukları süre içerisnde uygulanabileceğini belirtmiş.Bütün maddede lehe olan kanun geçmişe şamildir derken,süreli kanun için ayrık bir hüküm yokması,bunun geçmişe yürümeceği anlamın ageliyor.Ayrıca,gerekçesi de bu yönde.Bu kararlara şaşıyorum..

 2. 09/09/2009, 13:00

  >Arkadaşlar;İstanbulda sadece Şİşli 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2008 sonuna kadar çek kanununda Ceza kanununa uygun değişiklik yapılmadığını, ceza kanununda adli para cezasının gün-para hesabı ile verilmesinin şart olduğunu, çek kanununda ise çek bedeli üzerinden ceza öngörüldüğünü, bunun ceza kanununa aykırı olduğunu, değişiklik de yapılmadığından çek yasasının ceza öngören maddesinin ZIMNEN ilga hal geldiğini gerekçe göstererek BERAAT kararı vermektedir. Şişli 6. ACM dışında verilmiş BERAAT kararı yoktur. Bu kararlardan biri de bize denk gelmiş olup, temyiz edilmiştir. Sonucu bekleyip göreceğiz…

 3. 09/09/2009, 13:25

  >Arkadaşlar merhaba,benimde 2007 yılında yazılmış vadesinden önce çekim vardı şişli 2 asliyede bu nisan ayında hakime çekimin vadesinden önce yazıldığı uyarısını yaptım hakimde baktı ve beraat verdi bildiğimiz YENİ KANUN gereği bu Sayın CÜNEYT de var karar örneği.. bilgilerinize sunmak istedim..

 4. 09/09/2009, 14:21

  >kanunların geriye dogru yürümez ilkesi mevcuttur.Kanun yürürlüğe girdikten sonra geçerli olur.Ancak sanık lehine hükümler saklıdır.Yürürlükte olan değirse bu kanun hükümleri geriye dönük uygulanır.( sanık lehine) aynı şekilde bemim de şişli mahkemesinde ek karar la beraat aldığım dosyam var. ÖNDER

 5. 09/09/2009, 15:13

  >5838 S.K. ile 3167 S.K.’a eklenen Geçici 2. maddeye göre, 28.02.2009 dan önce vadeli olarak keşide edilip te, vadesinden önce bankaya ibraz edilen çeklere ilişkin şikayetler dolayısıyla buna bağlı soruşturma ve kovuşturmalarda, 5237 sayılı TCK. 7/2. maddesiyle hüküm altına alınan “ Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürümesi Prensibi söz konusudur ve buda cezasızlık doğurur.Şikayetlere ilişkin olarak atılı suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle soruşturma evresinde; Soruşturmaya yer olmadığına., kovuşturma evresinde ise; beraat kararı verilmesi gerekir. Eğer çekin üzerinde yazılı keşide ( vade ) tarihi henüz gelmemişse şikayetçinin bu tarihten sonra süresi içinde çeki yeniden ibrazı ve çekin kısmen veya tamamen karşılıksız kalması halinde ise, yeniden şikayet hakkının kullanılması doğal olarak mümkündür. Bunun dışında, 5237 sayılı T.C.K.’nun 2. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen Aleyhe Genişletici Kıyas ve Yorum Yasağı nedeniyle çekin üzerinde yazılı ibraz süreleri geçtikten sonra, şikayetçiye yeniden ibraz ve şikayet hakkı tanınamaz.5237 sayılı TCK. 7. maddesinin 4. fıkrasındaki hükmün "Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.” bu konuyla ilgisi yoktur4. fıkra hükmü, geçici veya süreli kanunların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde işlenen suçlara uygulanabilmesine ( Örneğin; Sıkıyönetimde “Sokağa Çıkma Yasağı” fiili – 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 16. maddesi – işlendikten sonra yargılama evresinde, sıkıyönetim kalksa bile sıkıyönetim süresince uygulanan Sıkıyönetim Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca mahkumiyet kararı verilebilmesine … ) imkan sağlayan bir hükümdür. Özel hukukta(haciz vs) kanunlar geçmişe yürümeyeceğinden, 28.02.2009’dan önce; vadeli çekin vadesinden önce bankaya ibrazı halinde, bu ibraz işlemi geçerli olmaya devam eder. Bu nevi bir ibraz sonrasında yapılan kambiyo senetlerine mahsus takip, haciz v.s. geçerlidir,

 6. 09/09/2009, 21:59

  >Değerli Arkadaşlar; herkese iyi akşamlar. Bildiğiniz üzere; gündüzleri geçicide olsa bir işte çalışmakta olduğumdan, aranıza gece katılmak durumundayım. Şimdi; birazdan verilen görevleri yerine getirdikten sonra, ki; yönlendirmeleri kendime görev saymaktayım. Tekrar aranızda olmaya çalışacağım. Saygılarla. Hasan ( Barışçı )- Mersin

 7. 15/10/2009, 14:35

  >Bizler artık sayıları milyonları bulan , ekonomik kriz sebebiyle çeklerini ödeyememiş esnaflarız.Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti devletine haiz olan ‘’Çeklerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun’’ hükümleri çerçevesinde adına para cezası denilen ve Anayasamıza, uydurulmuş bir kılıf maddesiyle HAPİS cezası almış tüccarlarız.Sesimizi duyuramıyoruz ,çünkü hepimiz kaçak durumda ve aranmaktayız.Çeklerini ekonomik kriz sebebiyle ödeyememiş esnafımıza,bu çeklerini HAPİS korkusu ile ödettiren\ödettirmeye zorlayan,meclisimizi dolaylı olarak etkilemeye çalışan , Banka ve Factoringcilerin T.B.M.M ‘nin üzerinde bir yaptırımı olmasını kınıyoruz.Nitekim Başbakanımız ‘’T.B.M.M ‘nin üzerine hiçbir güç yoktur’’ demiştir.2009 yılı itibariyle ekonomik krizinde etkisiyle bu zamana kadar katlanarak büyüyen ödenemeyen çek sayısı 3.5 milyonu aşmıştır.Esnafımızı , HAPİS ile korkutarak çekini ödemeye zorlamak, bu rakamlarla da görülmüştür ki imkansız bir hal almıştır.Ödenemeyen bir çekin yasal sonucu olarak hapis cezası almış tüccarımız ,sadece alacaklı tarafın egosu için bu cezalarla karşılaşmaktadır.Cezasını tamamlayıp cezaevinden çıkanların bir çoğu, kendileri hakkında ceza davası açan alacaklının, borcunu ödemeye de yanaşmamaktır.Bu sebebledir ki artık çeklerde hapis cezalarının caydırıcılık boyutu kalmamıştır.Bu insanlık dışı kanunda alacaklı tarafa verilen bir kağıt parçasının yaptırımı hapis olmamalıdır.ÖZGÜRLÜK ve HÜRRİYET teminat olarak verilemez.Şuan itibariyle de yüzbinlerce kişi, haklarında hükmü kesinleşmiş ve kaçak bir vaziyette borçlarını kıt imkanlar dahilinde ödemeye çalışmaktadır.Cezaevindeki esnaflarımız hükümetimizden bu konuya acil bir çare beklemektedir.Sayıları milyonları bulan çek cezalısı esnafımızın oy potansiyeli düşünüldüğünde,bir siyasi partiyi meclise gönderecek sayılarla karşılaşılmaktadır.Her fırsatta duyduğumuz, iyi niyetli-kötü niyetli ayrımı için TCK’ nın ilgili dolandırıcılık maddeleri ile bu sorun çözüme kavuşturulabilir.Bizler artık babalarımızı istiyoruz.bizler artık eşlerimizi istiyoruz.çocuklarımız aç. Kaçak durumda olan esnafımızın evinden dışarı çıkmaya özgürlüğü yok bu sebepledir ki evlerine süt götüremeyen insanlar var.Bizlere bu özgürlüğümüzü veriniz.borçlarımızı ödemenin her şeyden önce kul hakkı olduğunu iyi biliyoruz.Sizler,Bankaların, Factoring firmalarının, tefecilerin, eli çantalı lobi faaliyetlerinin değil , biz esnafın vekili olduğunuzu gösteriniz.Bu zamana kadar yapılmış olan çek kanunlarında bir ilki gerçekleştiriniz.T.B.M.M.’ nin her kurumun ve kuruluşun üstünde olduğunu ispatlayınız.Likiditenin ve çeklerin ekonomide dönen payının hesabından çok,insan onuruna verilen değer ile hukukun üstünlüğünü ön plana alınız.Çek kanunu’nun şuandaki haliyle, Anayasa’ya , Hukuka, Avrupa insan hakları sözleşmesine aykırı olduğu artık tüm kesimler ve kurumlarca bilinmektedir.Yeni kanunda bu hükümlerin kaldırılması hangi etken ve kurumlar tarafından engellenmektedir bilmek istiyoruz.Alacaklı tarafa hiçbir şey kazandırmayan , sadece egonun tatmini için kullanılan , adliyeleri ve mahkemeleri icra dairesine çeviren , iş yükünü artık altından kalkılmaz hale getiren , tüm otoritelerce insanlık dışı kabul edilen , sorgusuz ve savunmasızca hükmü verilen , cezası süre bakımından 5 yıl olan, ailelerin perişan olup dağılmasına yol açan , sosyal patlamaları yavaş yavaş tetikleyen BU YASANIN BİR AN EVVEL SONUÇLANMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ NORMLARINA GÖRE UYARLANMASINI İSTİYORUZ. BİZ ESNAF OLARAK HALEN T.B.M.M. ‘ NİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜCÜN OLMADIĞINA İNANIYORUZ..

 8. 17/10/2009, 17:01

  >Karşılıksız Çek Vermekten Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay Tutuklandı Karşılıksız Çek Verdiği Gerekçesiyle Antalya'da Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altın Portakal Film Festivali için geldiği Antalya'da bu sabah kaldığı Dedeman Otel'de polis tarafından gözaltına alınan Ezel Akay karşılıksız çek verme suçunu konu alan 3167 Sayılı Kanun'a muhalefetten Asayis Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra Antalya Adliyesi'ne getirilen yönetmen Ezel Akay'ın borcunu ödemediği anlaşıldı. Adliye nezaretinde sabah saatlerinden beri bekletilen Ezel Akay hakkında Fatih Adliyesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresi bulunduğu belirtildi. Akay daha sonra tutuklanarak Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

 9. 01/09/2010, 15:43

  >arkadaşlar benim adım şaban babacan ben bu vatan uğruna 2007 de kardeşim erkut babacanı şehit vermiş bir insanım isterseniz bakan :ali babacana veya babası yani amcam hilmi bacana sora bilirsiniz bu karektersiz insanın kim olduğunu bilmiyorum kesin bizim adımızı lekelemeye çalışan bir insan olduğunu düşünüyoruz onun için böyle insanları dikkate almayınız saygılarımla :şaban babacan ve her kesden bu kişi adına özür dilerim….

Comment pages
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: