Başlangıç > çek, çek mağdurları > >CHP Grup Başkanlığının soru önergesi

>CHP Grup Başkanlığının soru önergesi

> T.B.M.M
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı


Tarih : 12 /08/ 2009
Sayı : 7/23
No : 9230

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.11.08.2009
Çetin SOYSAL
İstanbul Milletvekili

Ekonomik krizin etkileri her geçen gün derinleşmektedir. Her gün yüzlerce fabrika kapanmakta, çekler karşılıksız kalmakta ve senetler protesto edilmektedir. Yaşanan kriz nedeniyle pek çok vatandaş borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Esnaf siftah yapmadan kepenk kapatmakta, bunlara eklenen icra İşlemleri zaten sıkıntı içinde olan vatandaşı iyice zora sokmaktadır. Tarafıma iletilen bilgilere göre;2009 yılı itibariyle karşılıksız çek miktarı, 1.225.000 adettir. 2009 yılı İtibariyle dava durumunda olan dosya sayısı ise 110.000 adettir. Yıllar itibariyle toplamda çek kanununa muhalefetten kaçak ve aranan kişi sayısı, 676.000 kişidir. 2009 yılı itibariyle cezaevlerinde bulunan çek kanuna muhalefet suçundan yatan hükümlü sayısı: 65.000 kişidir.
Banka kredileri, vergi borçları, özel ve kamu borçları nedeniyle haciz işlemlerinde Önemli oranda artış yaşanmaktadır. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yaptığı bir araştırmaya göre 2008 Haziran ayında 1.100 gayrimenkul hacizli iken, 2009 yılının Mayıs ayında bu sayı 2 bin 477’ye çıkmıştır. Bankaların ipotekli kredi olanaklarından yararlanılmasında dahi sorun yaşandığı ifade edilmektedir.
Yaşanan krizle doğru orantılı olarak hacizlerde artış olduğu ortadadır. Bu ekonomik krizin etkilerinin engellenmesi ya da hafifletilmesinde, bu sayede de zor durumda olan vatandaşın bir nebze olsun nefes almasının sağlanması İçin hükümetin gerçekçi bir adım atmadığının en somut göstergesidir.
Bu çerçevede;
1)Son iki yılda icra dairelerindeki dosyalarda ne kadar artış olmuştur?
2)Bankaların yaptığı menkul ve gayri menkullerdeki haciz işlemlerindeki artış oranı ne kadardır?
3)Karşılıksız çekler nedeniyle cezaevinde bulunan kaç kişi bulunmaktadır?
4)Karşılıksız çek nedeniyle çek mağduru olan binlerce kişinin sorunlarının çözümü için bir çalışma yapılmakta mıdır?
5)Gerek banka borçları gerekse özel borçlar nedeniyle pek çok esnaf ve vatandaş önemli mağduriyetler yaşamaktadır. Kredi kartları ile ilgili getirilen düzenlemenin de vatandaşı rahatlatacak somut bir uygulama haline hala daha gelmediği tarafımıza iletilmiştir.
Tüm bunların çözümü için hükümet olarak daha gerçekçi ve radikal çözüm paketiniz bulunmakta mıdır?

Technorati Etiketleri: ,
Reklamlar
 1. 24/09/2009, 17:06

  >Our ref: D/1532 Dear Sir, Thank you for your recent email addressed to Commissioner McCreevy. As Commissioner McCreevy is responsible for financial regulation within the EU, I am forwarding your email to the Cabinet of Commissioner Rehn (responsible for enlargement policy) for appropriate follow-up.Yours sincerely, Michael MurrayMember of Cabinet of Mr. C. McCreevyMail: European Commission – Office BERL 9/133 – B-1049 BrusselsOffice: Berlaymont Building – rue de la Loi/Wetstraat 200 – B-1040 Brussels Tel : +32-(0)2-292.08.99 – Fax : +32-(0)2-298.14.99E-mail : Michael.Murray@ec.europa.eu AB içinde mali yönetmelik sorumlu McCreevy hitaben e postanız için teşekkür ederiz.genişleme politikasından sorumlu Kabine Komiseri Rehn e e-postanızı yönlendirdim.Saygılarımla

 2. 24/09/2009, 17:08
 3. 24/09/2009, 21:59

  >1-Alacaklı,alacak konusu olan alışverişi yaptığı sırada karşı yanın ekonomik durumunu basiretli bir tüccar gibi araştırarak karar vermeli.2-Ülkenin ekonomik durumundan borçlular sorumlu değildir.3-Ödeme taahhüdü tek taraflı bir irade beyanı gibi düşünülse de alacaklının bunu kabulü koşul olduğu için iki taraflı bir sözleşme olarak düşünmük lazım.4-Hiç kimse bir sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmediği/getiremediği için yaşam hakkından sonra en kutsal hak olan kişisel özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.5-Gerçekten ödeme güçsüzlüğü içine düşmüş borçlunun hapsedilmesi hangi amaca uygun düşer6-İsterse bütün dünya ülkelerinde taahhüdünü ihlal eden hapsedilsin ama bizler (hukukçular) bunun karşısında olmayız.7-Avukatlar,alacaklının tahsildarı değildir.Hukuki yardımını yapar,eğer borçlunun ödeme gücü yoksa,aciz vesikasını alır,alacaklı da eğer vergi yükümlüsü tacir ise bunu giderine işler, eğer tacir değilse sonucuna katlanır.(Bakınız 1.madde)Mücadelenizi tüm yüreğimle ve tüm gücümle destekliyorum SaygılarımlaAv.İbrahim TOKTAMIŞ

 4. 24/09/2009, 23:10

  >Teşekkürler sayın Toktamış

 5. 25/09/2009, 00:41

  >T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri BaşkanlığıSayı : B.02.1.DİB.0.61.622.01-Konu : İlgi : 07/09/2009 tarihli e-posta.İlgi e-postanız incelenmiş olup; Başkanlığımız, İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olup e-postanızda talep ettiğiniz husus Başkanlığımızın görev ve yetkisine girmediğinden yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.Bilgilerini rica ederim. Mustafa DAVARCI Başkan a. I.Hukuk Müşaviri V.

 6. 25/09/2009, 00:44

  >Uzun zamandır böyle yorumlara hasret kalmıştık (sayın Ofluoğlu ve Erim gibiler hariçTeşekkürler sayın Toktamışyüreğinize sağlık

 7. 25/09/2009, 09:42

  >KARŞILIKSIZ ÇEK TEN BANKADA SORUMLUYargı, karşılıksız çekten bankanın da sorumlu olduğuna karar verdi. Adana’da bir gecekonduda oturan ve gerçekte günlük 12 TL yevmiyeyle çalışan Çınar Tat, gelirinin yıllık 7.630 TL olduğunu gösteren onaysız vergi kayıt örneğini bir bankaya vererek çek karnesi istediBanka, hiçbir araştırma yapmadan Tat’a karne verdi. Tat, çek karnesiyle Karnas Elektronik Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş’den 57 bin TL’lik elektronik eşya aldı. Çekler karşılıksız çıktı. Şirket, avukatları Seyfettin Uzunçakmak aracılığıyla “zarardan bankanın sorumlu olduğu” iddiasıyla dava açtı.Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararında, “Davalı bankanın, çek karnesi verirken kişinin ekonomik ve sosyal durumunu araştırmak basiretini ve itinasını göstermediği, bilirkişi raporuna göre tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmiştir” denildi.Mahkeme, bankanın, çek yaprakları için toplam 1.230 TL ile bu miktarın düşülmesinden sonra çekle yapılan alışveriş tutarının yarısına denk gelen 29 bin 137 TL’yi davacı şirkete ödemesi gerektiğine hükmetti.MİLLİYET GAZETESİ25 09 2009

 8. 25/09/2009, 10:54

  >Sn. ToktamışElinize sağlık, yüreğimizi ferahlattınız.

 9. 25/09/2009, 12:32

  >Sayın Av.İbrahim TOKTAMIŞ Beyefendi,Karşılıksız çek hapsi üzerine ifade ettiğiniz kanaatiniz hem hukuki ve hem de hukukun neşet ettiği vicdani bir esinti olarak inanın yüreğimizi kabarttı.. Bu hislerimi size teşekkür ederek ifade etmek istemem bile takdir hislerimi eksiltir diye düşünüyorum.. Teşekkürü hak etmeniz esasen iyi bir şeyi işaret ederken vahim bir şeyi daha ifade ediyor.. Faziletli, adaletli ve vicdani düşünüşler, kanaatler az rastlanır olduğundan çok kıymetli oluyorlar.. Bu yönüyle (biz biliyoruz) siz de kendi değer ve kıymetinizi biliniz..Ben aynı zamanda finansmancıyım.. Buyurduğunuz gibi ticari bir alacak tahsil kabiliyetini yitirdiğinde, alacaklı yasal takip sonucunda yapamadığı tahsilat miktarının tamamını gider yazmak suretiyle vergi matrahından tenzil edebilmektedir..Yine buyurduğunuz gibi, alacaklı tacirin de bu ilişkinin sonucunda elde etmeyi umduğu kazancın hemen yanında bir zararın (riskin) mevcut olabileceğini (basiretli tüccar olma yükümlülüğü) hesap etmesi hem yasalarımızda ve hem de toplum vicdanında yer alan bir kabuldür. Nitekim halkımız; "kâr zararın kardeşidir" diyerek müthiş bir icmai hükümle bu hususu dile getirmiştir..Sayın Av. TOKTAMIŞ Hakikaten uygulamada, mal ve hizmet mübayaası sonucu oluşan ticari bir borcun ("suçun")niteliğini tamamen vadeli bir borca dönüştüren ve bir senet hüviyetinde %100 nispetiyle vadeli hale gelmiş olan (vadeli) çekin, aslında hiç yokmuş gibi, bir havale ve ödeme talimatıymış gibi farz edilerek İİK ve BK hükümleri dışında ayrıca hapis cezası tatbik edilmesi başlı başına bir hukuk düzenindeki ahlakilik ilkesini zedelemektedir..Biz bu düşüncelerimizi ifade ederken kötü niyetliyi kötü bir örnek olarak istisna görür ve kabul ederiz.. Velev ki iyi niyetli böyle bir durumda istisna durumunda olsa ne yapmak lazım gelirdi..Yani varsın bu kadar ahlaksızın, kötü niyetlinin içinde bir iki masum telef olsun mu diyecektik.. İnanıyorum ki siz ve sizin gibi (yeryüzünde Tanrı'dan sonra insanların yegane güvenlik limanı olan gerçek hukuk ve) hukukçular olur mu öyle şey diyecektiniz..Tam tersine, devletimiz ve maalesef yargı(çları)mız binlerce masum ve aynı zamanda mağdur olan vatandaşına adalet duygusuyla, hukukla değil, ama; egemenlerin çıkarlarına göre tanzim edilmiş müesses nizamın, şirketlerin, genel ekonominin, finansal tabloların seyrine göre karar vermeye ve bizlerin ‘telef olmasına’ yatkın durmaktadırlar..Bilinmelidir ki en büyük kayıp ADALETİN kaybıdır.. Zira; bir memlekette ADALET kaybolursa, yok olursa; peşinden eldeki iyi olan çok şeyde kaybolacaktır..Keza, bir memlekette ADALET KAZANIRSA, ADALET VAR OLURSA; peşinden elde olmayan pek çok iyi şey kendiliğinden kazanılacaktır..Buna rağmen biz inanıyoruz ki, ADALET sizler gibi hukukçular var olduğu sürece mutlaka var olacaktır..Sevgi ve saygılarımla..Murat YALÇIN

 10. 25/09/2009, 12:42

  >Selam kardeşlerim selam İbrahim TOKTAMIŞ bey yorumunuzu okuyunca size teşekkür etmek ayrıca duygularımı bildirmek istedim siz bir avukat olarak bu yorumu ve düşüncenizi yazmakla insanlık değerlerinizi maddi değerlerin üzerinde tuttuğunuzu gösterdiniz.halbuki sizde bir avukatsınız ve çek davalarından gerek alacaklı gerekse borçlu taraftan alacağınız vekalet ücreti ile ailenizi size ihtiyacı olanları geçindirmektesiniz ve bu sizin mesleğiniz ama adaleti düşünüp adaletten yana taraf olmakla belki de 3-5 kuruş dünyalık kazanamam vesvesesinin önüne adaletle geçtiniz..ALLAH gönlünüze göre versin inşallah çünkü zorda kalmış birine bir selam bir tebessüm bir umut bir moral bile sadakadır bu yüzden belki de sizin yazınızdan kaç kişi umut buldu moral buldu farkında olmadan belki de ömrünüzün en büyük sadakasını verdiniz meslek gelirinizi hiçe sayarak bu yüzden ALLAH razı olsun kabul etsin inşallah….

 11. 25/09/2009, 23:51

  >http://haber.mynet.com/detay/yasam/terk-edilen-adam-kendini-yakti/471950HABERİN EN ALTINDAKİ OLAY ÖNEMLİ.. DÜKKANINI KAPATMIŞ VE KENDİNİ YAKMIŞ. BUNU ARTIK DİLE GETİRMELİYİZ. İNSANLARI BİNALARIN TEPESİNDEN,İNTAHAR GİRİŞİMLERİNDEN ENGELLEMEKTEYİZ DEMELİYİZ.

 12. 26/09/2009, 00:12

  >AV. İBRAHİM TOKTAMIŞ HANGİ BARODAN BİLEN VAR MI?AV. RAHMİ OFLUOĞLU

 13. 26/09/2009, 00:59

  >izmir barosu

 14. 26/09/2009, 13:25

  >MERHABA ARKADAŞLAR,Karşılıksız çek sayısı % 43 arttı2009 yılının sekiz ayında, ödenmeyen çek sayısı 1 milyon 366 bin 2'ye yükseldi26 Eylül 2009 Cumartesi, 12:38Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı, 2009 yılının sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 artarak 1 milyon 366 bin 2'ye çıktı. Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2008 yılının sekiz aylık döneminde 950 bin 573 adet idi. Aynı dönemde, mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre ise, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da yaklaşık yüzde 5 azalarak 50 bin 532'den 48 bin 16'ya indi. Bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı 2009 yılının sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artarak 611 bin 109'dan 770 bin 615'e çıktı.YILLIK BAZDA YÜZDE 15 ARTIŞMerkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 15 artarak 141 bin 954'e çıktı. Karşılıksız çek sayısı 2008 yılı Ağustos ayında 123 bin 472 adet idi. Mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da Ağustos ayında, 2008 yılının aynı ayına göre yaklaşık yüzde 35 azalarak 4 bin 371'den 2 bin 842'ye geriledi. Bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı Ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 74 bin 235'den 82 bin 40'a çıktı.AYLIK BAZDA YÜZDE 14,7 AZALDIAğustos ayında, bir önceki aya göre Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı yüzde 14,7 azalarak 166 bin 375'den 141 bin 954'e inerken, birikimli karşılıksız çek sayısı yüzde 11,6 yükselerek 1 milyon 224 bin 48'den 1 milyon 366 bin 2'ye çıktı.Mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı yüzde 31,4 oranında azalarak 4 bin 146'dan 2 bin 842'ye indi.Aynı dönemde, mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı yüzde 6,3 artarak 45 bin 174'den 48 bin 16'ya çıkarken, bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı yüzde 14 azalarak 82 bin 40 oldu. Temmuz ayında bu sayı 95 bin 441 idi. Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da yüzde 11,9 artarak 688 bin 575'den 770 bin 615'e yükseldi.http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/175136-Karsiliksiz-cek-sayisi–43-artti.aspxHALİS CAN

 15. 26/09/2009, 13:57

  >Karşılıksız çekten banka da sorumluTÜRKER KARAPINAR AnkaraYargı, karşılıksız çekten bankanın da sorumlu olduğuna karar verdi. Adana’da bir gecekonduda oturan ve gerçekte günlük 12 TL yevmiyeyle çalışan Çınar Tat, gelirinin yıllık 7.630 TL olduğunu gösteren onaysız vergi kayıt örneğini bir bankaya vererek çek karnesi istediBanka, hiçbir araştırma yapmadan Tat’a karne verdi. Tat, çek karnesiyle Karnas Elektronik Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş’den 57 bin TL’lik elektronik eşya aldı. Çekler karşılıksız çıktı. Şirket, avukatları Seyfettin Uzunçakmak aracılığıyla “zarardan bankanın sorumlu olduğu” iddiasıyla dava açtı.Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararında, “Davalı bankanın, çek karnesi verirken kişinin ekonomik ve sosyal durumunu araştırmak basiretini ve itinasını göstermediği, bilirkişi raporuna göre tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmiştir” denildi.Mahkeme, bankanın, çek yaprakları için toplam 1.230 TL ile bu miktarın düşülmesinden sonra çekle yapılan alışveriş tutarının yarısına denk gelen 29 bin 137 TL’yi davacı şirkete ödemesi gerektiğine hükmetti

 16. 26/09/2009, 15:27

  >herkese merhaba yazılanları üzülerek okudum niye derseniz,çek mağduru yaşadıklarımın yanında demek az gelir,trafik kazası geçiriyorum yoğun bakımda iken gıyap ı karar çıkıyor,itiraz süresi geçiyor sonra hastahane raporları ile yargıtay hakkı veriliyor ama tutuklama kalkmıyor,tabii sonra cezaevi 666 gün kaldım devamlı çek kanunu çezaevinde çıkacak diye beklemek nedir bilirmisiniz,hala da çıkmadı,sonuçta aila,sicil herşey gitti,ben inanmıyorum çıkacağına çünkü konu ticaret kanunu ile bağlantılı o çıkmadan çıkmaz gerçekçi olmak lazım,anayasa nın 38 maddesine göre ekonomik suçlardan hani özgürlük kısıtlanmazdı,meslek olarak birde ekonomist im ben böyle isem diğerlerine allah kolaykık versin,sanırım genel af la beraber çıkacak bu kanun herkesin yolu açık olsun allah kurtarsın bizleri. Vedat Aykırı

 17. 26/09/2009, 15:28

  >Vedat Arkadaş mail adresinizi site iletişim bölümünden tekrar gönderirmisiniz

 18. 26/09/2009, 21:47

  >ARKADAŞLAR BASKI KONUSUNDA ÖYLE BİR NOKTADAYIZ Kİ TAM BİR YOL AYRIMI.İNCE BİR İPLİĞİN KIRILMA YERİ.YA DEVAM ETTİRİP BU İŞİ LEHİMİZE ÇEKİCEZ YADA BIRAKIP OLACAKLARI SEYREDİCEZ.BİZ BU DEĞİLİZ.ARTIZ SAYIMIZ ÇOK.ARTIK HEPİMİZ BİRİZ.HEPİMİZİN DAVASI BİR.ARAMIZDA KÜSKÜNLÜKLERDE YOK.BİRAZ DAHA GAYRET.ARANANLAR,KAÇAK DURUMDA OLANLAR;BAKIN SİZİ ANKARAYA DA ÇAĞIRMIYORUZ.AMA OTURDUĞUNUZ YERDEN 3-5 VEKİLİMİZİ ARAYARAK BU BASKIYI ARTTIRABİLİRİZ.1-2 KİŞİNİN ARAMASIYLA KARŞIMIZDAKİ VEKİL SORMAZ MI BİZE TEK DERTLİ SİZMİSİNİZ? LÜTFEN DEĞİŞİK TELEFONLARLA DEĞİŞİK SESLERLE ARAYALIM.DERDİMİZİ ANLATALIM.İNANIN BANA VEKİLLER DİNLİYOR,SÖLİCEKLERİNİ SÖLÜYOR VE KAPATIYOR.CESARETLİ OLUN.CESARETSİZ ARKADAŞLAR CEZAEVİNE GİRDİKLERİNDE NE YAPACAKLAR?BU İŞİ ENİNDE SONUNDA BAŞARICAZBAKIN KOMİSYONLAR,MECLİS AÇILDIĞINDA DEĞİŞİCEK.ADALET KOMİSYONUNA KİM GELİCEK BELLİ DEĞİL.SADECE BİR İKİ VEKİLİ ARAYIPTA GEÇİŞTİRMEK DOĞRU DEĞİL.HEPSİNİ SIRADAN ARAMALIYIZ.GÜNDE 2 VEKİL ARANSA HAFTA DA 10 VEKİL YAPAR.1 HAFTAMIZ KALDI.BARİ P.TESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN BU BASKIYI,DAYANILMAYACAK BOYUTLARA ULAŞTIRALIM ÜLKEMİZİN BORCUNDAN DOLAYI EZİLMİŞ İNSANLARI!!!! SİZ BU İŞİ BAŞARACAKSINIZ.ALLAH BİZİMLE BERABER.ALLAHIN LÜTFUNDAN ÜMİDİNİZİ KESMEYİN.BİZE BİR KOLAYLIK ELBET GELECEKTİR.ANCAK HERŞEY BİZİM ÇABALARIMIZLA ÇÖZÜLÜCEK.JENARDİ

 19. 26/09/2009, 22:29

  >Değerli Vedat Arkadaşımız; bende kısa sürelide olsa cezaevinde kaldım. Çok zordur oraları çok zor, Allah düşmanımı dahi düşürmesin. Şu anda; durmuş olan infazlarım var lakin, hepimizin ne zaman ne olacağı, başımıza neler geleceği belli değil. Geçmiş olsun; Allah ne sizi nede bizleri bir daha düşürmesin. Saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

 20. 27/09/2009, 13:20

  >Arkadaşlar,Dün yakın bi arkadaşımla sohbet ediyorduk.Kendisinin çok yakın bir arkadaşının ümraniye cezaevinde gardiyan olduğunu, yatanların büyük çoğunluğunun karşılıksız çekten yattıklarını söyledi.İlgimi çeken ise gardiyanın 6.000 kişinin yakalaması olduğunu adreslerinin de belli olduğunu ancak cezaevinde yer olmadığı için gidip alınmadıklarını söylemesi.Bir de cezaevinin aşırı doluluğundan dolayı 3 vardiya uyuyabiliyorlarmış. Allah sabır versin.Bu da bu soruna çok kısa zamanda çözüm bulunacağı demektir diye yorumlamak istiyorum.Saygılarımla2156

 21. 27/09/2009, 14:43

  >ÖLÜM KALIM HAFTASINA GİRMEK ÜZEREYİZ…ARTIK SON HAFTAMIZ BUNDAN BAŞKA ZAMANIMIZ OLMAYACAK..MECLİS AÇILDIĞINDA VEKİLLERİ YÜKSEK BİR TEMPO BEKLİYOR.BELKİ DE TELEFONLARINA BİLE CVP VEREMEYECEKLER.BU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ.TATİLİN SON HAFTASI.SİZLERE MAİL ATMAYA DEVAM EDİYORUZ.MAİLLERİNİZDEKİ VEKİLLERİ LÜTFEN ARAYINIZ.DERDİNİZİ ANLATINIZ.BUGUN HOROZ OLAMAZSAK,CEZAEVİNDE BİZİ TAVUĞA ÇEVİRECEKLERDİR.JENARDİ

 22. 27/09/2009, 14:43

  >ÖLÜM KALIM HAFTASINA GİRMEK ÜZEREYİZ…ARTIK SON HAFTAMIZ BUNDAN BAŞKA ZAMANIMIZ OLMAYACAK..MECLİS AÇILDIĞINDA VEKİLLERİ YÜKSEK BİR TEMPO BEKLİYOR.BELKİ DE TELEFONLARINA BİLE CVP VEREMEYECEKLER.BU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ.TATİLİN SON HAFTASI.SİZLERE MAİL ATMAYA DEVAM EDİYORUZ.MAİLLERİNİZDEKİ VEKİLLERİ LÜTFEN ARAYINIZ.DERDİNİZİ ANLATINIZ.BUGUN HOROZ OLAMAZSAK,CEZAEVİNDE BİZİ TAVUĞA ÇEVİRECEKLERDİR.JENARDİ

 23. 27/09/2009, 14:43

  >ÖLÜM KALIM HAFTASINA GİRMEK ÜZEREYİZ…ARTIK SON HAFTAMIZ BUNDAN BAŞKA ZAMANIMIZ OLMAYACAK..MECLİS AÇILDIĞINDA VEKİLLERİ YÜKSEK BİR TEMPO BEKLİYOR.BELKİ DE TELEFONLARINA BİLE CVP VEREMEYECEKLER.BU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ.TATİLİN SON HAFTASI.SİZLERE MAİL ATMAYA DEVAM EDİYORUZ.MAİLLERİNİZDEKİ VEKİLLERİ LÜTFEN ARAYINIZ.DERDİNİZİ ANLATINIZ.BUGUN HOROZ OLAMAZSAK,CEZAEVİNDE BİZİ TAVUĞA ÇEVİRECEKLERDİR.JENARDİ

 24. 28/09/2009, 00:50

  >Az önce siyaset meydanına bu yazıyı yolladım, umuyorum ki dikkate alırlar.siyasetmeydani@siyasetmeydani.netSayın Kırca,Ben bir bilgisayar firması sahibi idim. İzmirde kurulu …… adlı firmadan mal almaktaydım, bu firma ile uzun süredir çalışmaktaydım. Ve bu firmaya 180 bin Tl lik 9 parça çek verdim, tabiki karşılığında mal almak için, bu firma çekleri bankalarda kredi teminatında kullanmışlar ve firmanın battığı bankalarca anlaşıldığında, ben mallarımı alamadan firmanın teminata verdiği tüm çekler (bizim çeklerimiz) aynı gün bankalarca bizden tahsil amaçlı istendi. Ben daha malımı almadan 1 günde bütün çeklerim vuruldu. Benimle aynı kaderi paylaşan yüzlerce küçük bilgisayar firması gen bilgisayar yüzünden zarar gördü veya battı hatta Ersen Kutlu arkadaşımız intihar etti. (http://www.ersenkutlu.com/)Ve ben ve benim durumumda olan arkadaşlar, şuanda 1800 gün hemen hemen 5 yıl hapisle karşı karşıyayım. 2 evladım var onlara kim bakacak, suçum güvenmekti, inanmaktı, ticaret yapmaktı, 2 evladım olmasa bende Ersen gibi kafama sıkacağım ama yapamıyorum.Çaresizim, yeni çıkacak yasadan medet umuyorum. Bu borcu ödemek benim namus borcum ama içeride nasıl olacak. Ben aynı zamanda yazılımcıyım ,dükkanımı kapadıktan sonra homeoffice çalışıp bir program yazdım, para kazanıp aileme bakmak ve bu borcu ödeyebilmek için, bu program ile ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum, ama bir kaç ay içinde içeri gireceğim, nasıl olacak ne yapacağım bilemiyorum.Ben çalışmak ve bu borcu ödemek istiyorum…Lütfen sesim olun, illa Türkiyede gündeme gelmek için insanların kendini yakması mı gerekiyor.Bu olayı gündeminize almanız dileğiyle, saygılarımla

 25. 28/09/2009, 00:51
 26. 28/09/2009, 12:38

  >posta gazetesinde bugün 19 eylül de verilmiş şişli 6.asliye nin yeni beraat kararı var…

 27. 28/09/2009, 13:03

  >TBMM’nin 23’ncü dönem 4’ncü yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü start alıyor. Yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açış konuşmasıyla başlayacak. Aynı gün akşam saatlerinde ise Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin açılış resepsiyonu verecek. Meclis’in öncelikli gündem maddeleri ise ‘Kürt açılımı’ konusunda Genel Kurul’da açık yapılacak olan genel görüşme, Başbakan Erdoğan’ın 10-11 Ekim olarak tarih verdiği Ermenistan’la paraf edilen protokoller ile TSK’ya sınır ötesi operasyon izni veren yetki tezkeresi olacak. TBMM üç aylık yaz tatilinin ardından 1 Ekim Perşembe günü açılacak. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin yeni yasama yılının başlaması nedeniyle saat 14.00’te Meclis kampusündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. Meclis Genel Kurulu ise saat 15.00’te özel gündemle toplanacak. Şahin’in Meclis Başkanlığı sıfatıyla ilk kez yöneteceği Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül milletvekillerine hitap edecek. Gül’ün açış konuşmasında Kürt açılımı ve Ermenistan’la ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili çalışmalar başta olmak üzere son siyasi gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor. Gül’ün konuşmasının ardından Genel Kurul’da başka konular görüşülmeyecek. TBMM’nin yeni yasama yılı nedeniyle akşam saatlerinde ise Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin resepsiyon verecek. Konuklara gönderilen resepsiyon davetiyesinde ise Bülent Arınç’ın döneminde olduğu gibi sadece Şahin’in ismi yer aldı. TBMM’NİN GÜNDEMİ YOĞUN Meclis’i yeni yasama yılında ise yoğun bir gündem bekliyor. Yaz ayları boyunca tartışılan Kürt açılımı, TBMM’nin açılması ile Genel Kurul’un gündemini oluşturacak. İktidarla muhalefet arasında yaşanan ‘kapalı oturum-açık oturum’ tartışmaları Başbakan Erdoğan’ın New York’ta yaptığı ‘açık oturumda konuşulacak’ açıklaması ile sona ererken, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kürt açılımı konusunda muhalefeti Genel Kurul’da yapılacak görüşme ile bilgilendirecek. Muhalefet ise eleştirilerini bu kez Meclis Genel Kurulu’na taşıyacak. Kürt açılımının yanısıra Meclis’in bir başka öncelikli gündem maddesi ise Ermenistan’la paraf edilen protokoller olacak. Başbakan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda protokollerin Ekim ayının ilk haftasında Meclis’e sunulması bekleniyor. İktidar protokollerin Meclis aşamasını, 14 Ekim’de Ermenistan’la yapılacak milli maç öncesinde tamamlamayı planlıyor. TBMM’nin gündeminde bulunan bir başka konu da 17 Ekim’de süresi dolacak olan ve TSK’ya sınır ötesi operasyon izni veren yetki tezkeresi olacak. Başbakan Erdoğan, tezkerenin süresinin uzatılmasının ilk Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüleceğini ve ardından TBMM’ye gönderileceğini açıklamıştı. Tezkere, 17 Ekim’den önce Genel Kurul’da oylanacak. İstanbul’da yaşanan sel felaketiyle ilgili CHP’nin Genel görüşme talebi de Genel Kurul’da ele alınacak. BEKLEYEN TASARI VE TEKLİFLER Geçen yasama yılından kalan çok sayıda kanun tasarısı ve teklifi de TBMM’de görüşülmeyi bekliyor. 190 tasarı komisyonlarda, 82 tasarı ise Genel Kurul gündeminde bulunuyor. 190 kanun tasarısının 117’si Dışişleri, 22’si Plan ve Bütçe, 15’i Adalet, 9’u Sanayi, 7’si Milli Eğitim, 6’sı Anayasa, 5’i İçişleri, 5’i Sağlık, 2’si Milli Savunma biri Tarım, biri de Bayındırlık komisyonunda bulunuyor. Kanun tekliflerinden 344’ü komisyon, 16’sı ise genel kurul gündeminde yer alıyor. Geçen yasama yılında kurulan Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopter kazası sonucu ölümüyle ilgili oluşturulan komisyon yeni yasama yılında da çalışmalarını sürdürecek. HALİS CAN

 28. 28/09/2009, 20:55

  >SAYIN ARKADAŞLAR. BUGUN YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ARAMALAR NETİCESİNDE VEKİLLERİMİZDEN BAZI TİYOLAR ALDIK.BUNLARI BİZLER DAHA EVVELDEN KESTİRMİŞTİK ANCAK VEKİLLERİMİZİN ONAYLAMASI GÜZEL OLDU.DAHA ÖNCE DE YAZMIŞTIM.MECLİS AÇILDIĞINDA KOMİSYONLAR DEĞİŞECEK.KİMİN NEREYE GELECEĞİ BELLİ DEĞİL. BUNUN İÇİN ARAMALARINIZI, ODAKLI YERLERE DEĞİL,TÜM VEKİLLERİMİZE YAPMALIYIZ.BU HUSUSU BUGUN SN AYŞENUR BAHÇEKAPILI DA DİLE GETİRMİŞTİR.BU BAĞLAMDA BUGUN MAİLLERİNİZİ KONTROL EDEREK,SALI GÜNÜ İÇİN SİZLERE YİNE VEKİLLER SEÇTİK.BUGUN İÇİN ARAMALAR YETERSİZDİ.TEKRAR TEKRAR İSTİRHAM EDİYORUM TAM GAZ ARAMALARA DEVAM EDİYORUZ ARKADAŞLAR.BU BİZİM SON ŞANSIMIZ.LÜTFEN VEKİLLERİMİZİ ARAYIN,DERDİNİZİ ANLATIN.JENARDİ

 29. 29/09/2009, 15:29

  >Malumunuz kriz ortamında bir çok firma batmış veya batmak üzeredir.Ben ve benim gibiler bu konuda çok mağdur olduk ve olmayada devam ediyoruz.Ekim ayında içinde karşılıksız çeklerden dolayı hapis kararın kaldırılması ile ilgili söylemler var.Açıkcası detayları neler bilmiyorum.Umarım hapis kararı kalkarda hayatımızdaki zindanlık sona ermiş olur.Sizde Türkiye'nin önde gelen yazarımız ve basın camiasında sözü geçen biri olarak yanımızda olmanızı arz ediyorum.Amacım kimseyi dolandırmak veya sahtekarlık yapmak değil.Hayatım boyunca adliye ye sadece sabıka kaydı için giden bir vatandaş idim.şimdi ise anlatılmayacak boyutta gitmekteyim.İki evladım var ve her an çeklerimden dolayı hapis kararı çıkacak endişesi ile yaşamaktayım ve yaşamaktayız.Bize yardımcı olursanın en azından bir nebzede olsa destek verirseniz çok sevinirim.Saygılarımla,Nuri ATLISamsunarkadaşlar hınçal uluç gönderdim bu maili

 30. 29/09/2009, 15:56

  >hıncal uluç fikri kesinlikle harikakendisi herzaman insan haklarını savunan bır yazarımızbende yolladım bugunmeclısı arayan,arkadaşlar randevü alabılırlerse hıncal beyden harıka olurben aradım ve sekreterıyle gorustumlutfen sızlerde arayın ve emınım konuyu ele alıcaktır ve mexlıs acılmadan once kesınlıkle ses getırecektır yazısıçunku sıyasetle ugrasan herkes hergun hıncal beyın yazısını okur

 31. 29/09/2009, 18:03

  >Selam kardeşlerim birkaç gündür aranızda değildim sitedeki gelişmeleri okuyunca harekete geçme vakti yaklaştığı belli oluyor arkadaşlar eğer denetimli serbestlik gelirde çek mahkumlarını kapsamazsa ki bildiğim kadarı ile kapsamıyor çünkü çek mahkumları suçlu değil borçlu yani kısacası içerde tahliye olan suçlulardan sonra çek mahkumları içerde kalırsa kendimizi de yırtsak çıkaramayız onları hala eylemlere katılmakta tereddüt yaşayanlar varsa nede olsa çıkacak afla yakınlarımız çıkacak diyenler varsa sonucu hüsran olabilir arkadaşlar sanmayın o hapis cezanın eski kanunda da yeni kanunda da korunduğu tasarı tesadüf eseri yada ekonomik kriz nedeniyle rafa kaldırıldı bizim vermiş olduğumuz mücadeleye muhalefet desteği gelince mayın yasası gibi malup olmamak için hükümet rafa kaldırdı..bu yasanın önünde muhalefet ve bizim mücadelemiz engel oldu.hükümet ve finans sektörü ya bu engeli aşacak yine hapis cezalarını koruyan yasayı çıkaracak yada bizim mücadelemiz başarı ile sonuçlanacak…karşılıksız çekin fazla sayıda oluşu sosyal patlamanın önüne geçmek için af olarak bir umuttur ama diğer taraftan bakarsanız rakamların yüksekliği finans sektörü içinde hapis cezalarının korunması istenecektir..olayımıza lehte yönlerine bakarken aleyhte yönlerini de düşünmemiz gerekir.bu yüzden meclis açıldıktan sonra gelişen gündeme göre eylem planı açıklandığında lütfen katılalım bu adaletsizliği durdurana kadar mücadele edelim..birkaç vekille bende konuştum ülkemizde demokrasi olduğunu sanmayın başbakanın ve babacanın onay verdiği tasarı meclisteki vekiller istemese de kabul ediliyor vekiller kendi görüşlerine göre hareket edip siyaset yapamıyor sadece chp ve mhp nin bizlere destek olması yeterli değil akp li vekillerde bizlere hak veriyor ama aleyhte çıkabilecek bir yasanın çıkmamasını temenni ediyor yani çıkarsa bende sizlerle beraberim akp lide olsam bu kanuna muhalefet ederim diyemiyor…bunları da düşünmemizde fayda olacağını mücadelemizi ona göre yapmamızı öneririm lakin bu işin çözümü öyle üç beş sözcü ile olacak 25-30 kişilik katılımlı bir eylem le olacak iş değil bu bir toplumsal sorun ve ancak toplu mücadele edersek başarıya ulaşırız diye düşünüyor yapılacak eylemde 500 kişilik hedef sayının ulaşılacağına ümit ediyor inanıyorum saygılarımla…HAK VERİLMEZ ALINIR……

 32. 30/09/2009, 02:40

  >birşeyyapmalı kardeşim yazdıklarının altına bende imzamı atıyorum. ağzına sağlık

 33. 30/09/2009, 10:37

  >merhaba arkdaşlar belki inanmayacaksınız ama samsunda çek yüzünden aranaların bir süre fazla üstüne gidilmemesi istenmiş lütfen isim ve mevki sormayın sonra İNSANLARI HEMEN ARAYIP üstüne üstüne gidiyorsunuz bir devlet yetrkilisi diğer bir devlet yatkilisini arayıp adreslere gitmeyin samsun cezaevinde yer yok demiş !bir duyum falan değil cezaevi çok dolu olduğu için istendi!3434

 34. 30/09/2009, 11:41

  >az kaldı bitecek inşallah bu çile.yoksa hapı yuttuk

 35. 30/09/2009, 11:46

  >Kesin yasa çıkacak gibi fakat şu da var gündem o kadar yoğun ki.Açılım sanırın gündemin %90 ını oluşturacak.Milletvekilleri af yasasına vakit bulamayacaklar gibi.Yalnız şöyle önemli bir husus var,hatta en önemlisi çeke hapis cezası telaffuzu yerine,adli para cezalarına af diye telaffuz etmek gerek diye düşünüyorum.bu işin sonunda bakın çeke hapsi kaldırdık derlerse hiç kimse (dışardaki adam)bilmez ki adli para cezasından aynen hapis yatacağını.o bakımdan özellikle vurgulanması gereken adli para cezasının kaldırılması olmalı diye kendi fikrimce düşünüyorum.ZOLA

 36. 30/09/2009, 12:44

  >Başka çarem kalmadı'Şirinevler'de faaliyet gösteren bir giyim mağazası bu tehlikeli formüle başvuranlardan sadece biri. İsminin açıklanmasını istemeyen işletme sahibi, altı çalışanına bu teklifte bulunduğunu anlattı. Birkaç yıldır işlerin zaten iyi gitmediğini, son bir yılda da iyice zor duruma düştüğünü belirten işletme sahibi, "Krizle birlikte iyice dibe vurduk. Borç bir yılda 50 bin TL'yi buldu. Acilen ödenmesi gereken miktar 25 bin TL. Çaresiz kaldım. 6 çalışanım var. Bir sabah topladım konuştum. 'Ya mağazayı kapatacağız ya da birlikte çözüm arayacağız. Benim aklıma sizin kredi çekmeniz geliyor. Ne dersiniz' diye sordum. Şu anda banka kredisi için başvuruları yaptık bekliyoruz" dedi. Son 6 aydır çalışanlarına ancak yarım maaş verebildiğini ifade eden işletme sahibi, çalışanları büyük bir riske sokarak kullanacağı bu kredilerin borçlarını ödeyememe ihtimalini aklına bile getirmek istemediğini söyledi. "Bir şekilde bu borçları ödemek zorundayım. Aksini düşünmüyorum" diyen işletme sahibi, çalışanlarının işsiz kalmaktansa kredi almayı kabul ettiğini sözlerine ekledi.İşletme sahibinin isteği ile çalışanlar 5 bin ile 10 bin lira arasında tüketici kredisi çekiyor. Kredinin geri ödeme sorumluluğunu işveren üstleniyor ancak bu durumu resmi olarak belgelendirmek mümkün değil. Sistem tamamen çalışan ve işveren arasında sözlü anlaşmayla yürüyor. 'Hükümet çok gecikti'Sorunun hızla yaygınlaştığını belirten KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç ise bu yöntemin sorumlusunun bankalar ve hükümet olduğunu vurguladı. Özgenç, "Bankalar işletmelere kredi verirken ketum davranıyor. Paraya ihtiyacı olan işletme de mecbur kendi çözümlerini üretiyor. Çalışanın tüketici kredisiyle aldığı parayı kullanmak da sektörde bulunan en son çözüm" diye konuştu. Bu konuda dikkate alınması gereken diğer bir noktanın da hükümetin krize karşı KOBİ'leri koruyacak, ayakta tutacak tedbir paketi olarak açıkladığı "Cansuyu Kredisi"nin 6 aydır sürüncemede kalması olduğunu ifade eden Özgenç, bu kredi verilmeye başlansaydı, bu ve benzeri yöntemlerin bu denli hızla yayılmayacağını kaydetti. Patronun "Ya kredi çekin ya da kapanacağız" sözünün çalışan üzerinde bir baskı oluşturduğuna da dikkat çeken Özgenç, "Bu durumu patronun dayatması olarak tanımlamak istemiyorum ama çalışanlardaki işsiz kalma korkusunun büyük bir baskı yarattığı gerçek" dedi.İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Fasoncuları Başkanı Yılmaz Kocaoğlu'nun verdiği bilgilere göre de kredi başvurusunda bulunanların büyük kısmı erkek çalışanlar. Fason üreticilerin 3-4 ay önce bu yönteme başvurmaya başladığını ve olumsuz sonuçların kısa sürede ortaya çıkması üzerine giderek bu yöntemin azaldığını anlatan Kocaoğlu şunları söyledi: "Çalışanlarına kredi kullandırıp bu krediyi işletmede kullanma çabası bizim sektörde olumsuz sonuçlarını hemen gösterdi. Kredi için başvuranların büyük çoğunluğu da zaten borçla ayakta kalan, kredi kartı limitini doldurmuş kişiler. Bu nedenle istenen kredi miktarlarına bankalar zaten onay vermedi. Bu konuda birkaç tatsız olay yaşanması bu işin cazibesinin en azından fasoncular arasında kaybedilmesine neden oldu."

 37. 30/09/2009, 12:45

  >Suiistimale açık bir sistemİstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle'ye göre ise firmaları bu yönteme sürükleyen kredi sisteminin sorgulanması şart. Türkiye'de işletmelerin kredi alamazken, "Alo Kredi" hatları ile kimliğini götürenlere dahi kredi verildiğine dikkat çeken Gülle, "Sistem işlemeyince yerini hastalıklı yeni sistemlere bırakıyor. Bu sistemin savunulacak bir yanı olamaz. Ama işletmeler neden kredi alamazken şahıslara bu kadar kolay kredi veriliyor bunun düşünülmesi gerek. Bankalar ağzına kadar para dolu. İhtiyacı olan kredi isteyince saçındaki aklara kadar her şey sorgulanıyor" dedi. Gülle ayrıca çalışanından kredi istemeye dayanan bu sistemin iyi niyetli birtakım örnekler olabildiği gibi suiistimale de çok açık olduğu konusunda uyarıda bulundu.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Nakkaş da sistemin tehlikelerine dikkat çekti. Nakkaş, "Bu sistem bir çare olarak düşünülen ancak çaresizliği ortaya koyan bir sistem. Eğer bir işletme çalışanından kredi alarak ayakta kalmayı planlayacak kadar kötü duruma düşmüşse o işletmenin zaten uzun süre ayakta kalması çok zor. Burada asıl olarak firmaları bu duruma sürükleyen sistemi ayakta tutan kişilerin sorgulanması gerek" diye konuştu.MEVLÜT ARI

 38. 30/09/2009, 12:48

  >BAKARMISINIZ OLAYA YAAA… ESNAF ARTIK ÇEK KARNESİ KULLANMIYOR VE ÇALIŞANLARININ ÜZERİNDEN ÇEKTİĞİ KREDİ İLE AYAKTA DURMAYA ZORLANIYOR Kİ BU 3-5 AY SONRA GENE BİTİŞE GÖTÜRECEKTİR ONU. YANİ SONUÇÇÇÇ…… İFLAS VE ACI SON…..

 39. 30/09/2009, 12:59

  >Kriz yüzünden böbrek satışı arttıEKONOMİK kriz yüzünden maddi zorluğa girenler böbreklerini satmaya başladı. Bursa’nın bir kişi, asker oğluna para gönderebilmek ve borçlarını ödeyebilmek için böbreğini satılığa çıkardı.Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Şehriman köyünde ikamet eden SSK emeklisi 60 yaşındaki Ahmet Durak, asker oğluna para gönderebilmek için böbreğini satacak. Yıllarca çalıştığı iş yerlerinde sigorta primlerini kendisi ödeyerek emekli olan ve halen 620 TL emekli maaşı alan Ahmet Durak, girdiği borç batağından kurtulabilmek için gazete aracılığı ile böbreğini satılığa çıkardı. 7 ayrı bankaya 15 bin, Tarım Kredi Kooperatifi’ne 10 bin, akraba ve arkadaşlarına ise 2 bin lira olmak üzere toplam 27 binliralık borcu için böbreğini satmaya karar veren yaşlı adam, 1′i asker, 2’si evli 3 çocuk babası olduğunu söyledi. Asker oğluna para gönderememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Ahmet Durak, “Sıkıntılarımı giderebilmek için kredi kullandım. Lakin şu an ödeme sıkıntısı çekiyorum. Bana kefil olan 2 arkadaşım da benim yüzümden mağdur duruma düştü. Asker oğluma para gönderemiyorum. Hiçbir çarem kalmadı. Yüzümün akıyla borçlarımdan kurtulabilmek ve asker oğluma para gönderebilmek için böbreğimi satmayakarar verdim” diye konuştu. TEĞET GEÇMİŞ 😦

 40. 30/09/2009, 13:59

  >GÖRÜN TÜRKİYE'NİN HALİNİ SİYASİLER GÖRÜN VE DUYUN HALKINIZI NE HALE GETİRDİNİZ. BAKIN MİLLET KRİZ YÜZÜNDEN İÇ ORGANLARINI SATLIĞA ÇIKARDI. ÇÜNKÜ İCRA GELMEMEİŞ VE HENÜZ KENDİNE AİT OLAN TEK SATACAK BAŞKA ŞEYİ KALMADI….

 41. 30/09/2009, 14:09

  >arkadaşlar,akp milletvekilleri 1 ekimden itibaren yeni numara kullanacaklarmış. eski numaraları sekreterler açacak.milltvekilleri ile direk görüşmek için bugün son şans olabilir.Saygılar

 42. 30/09/2009, 14:30

  >Sevgili ArkadaşlarKafaları örümceklerle dolu insanlardan anca bu kadar yönetim olur. Bunlar ne yaptıgını bilmeyen bir grup insan. Devletin gücü güçsüze yeter oldu bunu yapan yönetim. Devleti satanları ifade vermeye bile götüremeyen yönetim çek kesenleri yargılamadan hapise atıyor. İki tane evladım var zor bela okutabiliyorum onlara verdiğim tek nasihat bu ülkeyi terk edin demokrasinin gerçek işlediği size ve ailenize değer veren yönetimlerin olduğu devletlere gidin böyle mi olması gerekiyor. İnsanları bıktırdılar insanları bankacıların tefecilerin kucağına verdiler, kimi biliyormusunuz ülkenin emek üreten ülkeyi ayakta tutmaya çalışan bir grup insanı cünkü parayla para kazanılıyor bu devlette üretimle para kazanmak yok üreten vatantaş köle vatandaş oldu üreten vatandaş hapse giren vatandaş oldu nereye kadar bu sürer böyle bilmiyorum ama iddia ediyorum altı aya kalmaz bu ülkede taş taş üzerinde kalmaz kredi kartından çekten başı belada olmayan insan sayısı o kadar azaldıki ve hergeçen gün bu sayı hızla artıyor. Matematik yanılmaz hergün sıkıntıların artığı bir ülkede batmak o kadar uzun sürmez. Burdan mağdur arkadaşlara sesleniyorum bu gidişle devlet tamamen içine çökecektir er yada geç bu hapis kararı kalkacak ama o zamana kadar kimse zaten ayakta kalmaz.

 43. 30/09/2009, 15:03

  >Yeni numaralarını bulmak çok zor değil, bizden kaçamazlar:)

 44. 30/09/2009, 18:28

  >Arkadaşlar,sürekli izliyorum ve ara arada yazıyorym. bugün yapılan yorumlara bakıyorum. doğrularda var çekimser baktığım noktalarda. SAYIN 3434 ün yazdığı doğru. çek yüzünden arananlara belli bir tölerans tanındığı doğru bunu bizzat gördüm. Aranan biri gbt ye girdiği halde alınmadı. Ama bu sizi sevindirmesin aksine üzsün çünkü enkolay insanlar çekciler. Onları fazla uğraşmadan ne zaman isteseler toplarlar yani çantada keklik grubu Esnafın borç ödemek için seçtiği yöntemleri yazan arkadaşlar. Bunlar herkesin bildiği yöntemler bunun dışında öyle yöntemler uydulanıyorki duysanız dudaklarınız uçuklar. Ama bu yolu seçenlere değil bunu mecbur bırakanlara dönmek ve bakmak lazım. Dünyada tüm liberal ekonomilerde küresel krizle ilgili bir sürü destek ve uygulamaları varken bizde otomotiv ve beyaz eşya gibi tekelleşmiş sektörlere verilen ötv kdv gibi indirim desteklerin dışında ne vardır. Onlar zaten ayakta kalabiliyorlar. Bana küçük esnaf ve kobileri kapsayan alınmış bir tane önlem yada destek gösterin. Cezaların kalkması konusuna gelince. Bu blog açoldığında milletvekilleri çeke ceza yok diyorlardı yani dolaylı yoldan adli para cezası ve akabinde hapisolduğunu bilmiyorlardı. Bu ceza durup dururken kalkmaz. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Güçlü değilseniz kimse sizin yanınızda olmaz. Başınızda demokrasinin kılıcını tutup sizi çekip çevirmek varken neden kaldırsınlar. Birşeyler yapmalı ne demiş hak verilmez alınır. Herşey bu cümlede gizli. Bunu alacak gücü oluşturamıyorsanız hiçbir şey alamazsınız. Sonuş olarak. Ankara ziyaretlerini 20 – 30 kişiyle yapmaya devam edersek, vekilleri aramak dertlerimizi anlatmak, ajitasyon yapmak, konularında gerekli özen ve yoğunluk gösterilmeden hele helede kendi aramızda bile sorunlar varken bu yasanın çıkmasını beklemeyin. Çıkar ama bunun için çaba gerek, emek gerek, inanç gerek, herşeyden önemlisi buna kendiniz inanacaksınızki karşınızdakilerde size inansın. Bunun için çalışmamız lazım. İçerde olan arkadaşlar için bu zor ama bu yasa ekimde de çıkmayabilir eğer çıkmazsa kimse çıkıp bu sayfalarda birilerini suçlamasın. Önce kendine baksın. Bunun sebepleri olacak. Ekimde meclis gündemine bakarsanız bu işin uzama ihtimalini kimse gözardı etmesin. Sadece Demokratik açılım ve ermenistan protokolü bile ekimi bitirmeye yeter. Ama Ekim ayında meclis açıldığında yapılması gerekenler var. Ankara ziyareti bu kez çok kalabalık olmalı çünkü vekiller şunu görmeliler. 2 ay önce 30 kişi gelmişdi bugün 500 gelmiş 20 gün sonra binlercesi gelebilir hissi verilebilmeli. Bu konuda başarı çalışmaya bağlı. Çalışacağızki istediğimizi alalım.Hadi birşey yapalımbu blogda yazan tüm arkadaşlar bir gün bu bloğa kimle görüştüklerini kimden ne veri aldıklarını, Kaç milletvekiline ulaştıklarını yazsınlar kim ne yapmış yapmamış biz nerdeyiz görelim. Sanal ortamın tek olumsuz yanı şu. İnsanlar yazılanlara bakıp nasılsa birileri uğraşıyor ben gitmesemde olur diye düşünüyor. Yukarıdaki cümleyi iyi okuyun ne diyoruğraşan kim: birileriBöyle düşünenler kim: insanlar…kelime anlamında insanlar birilerinden daha fazladır değilmiişte sonuç bu. Zaten yukarıda da yazdığım gibi herkez yaptığını yazarsa birilerimi kalabalık yoksa insanlarmı anlaşılır. Bu insanları o birilerinin yanına kattığımız gün başarmış olacağız bu böyle biline Yok olmaz diyorsanız daha çok beklersiniz. Hapishanedeki dostlarımızın beklediği gibi. Yazık oldu dememek için fazla vaktimiz yok bunu biliniz ve buna göre elinizi taşın altına koyup çaba sarfediniz. Kimse için değil Sadece kendiniz için yapın yeter. Saygılarımla

 45. 30/09/2009, 21:40

  >PES DİYORUM VALLAHİ PES….."HER ÜNİVRESİTEYİ BİTİREN İŞ SAHİBİ OLACAK DİYE BİR KURAL YOKBaşbakan Erdoğan, 2010 yılından itibaren pozitif büyümeye geçileceğini öne sürerek, "Vaadlerimizi açıkladık krizin sona ermesiyle gençlerin işsizlik kaygısı azalacak. Geçler bakınız; Her üniversiteyi bitiren veya tüm halk iş sahibi olur diye bir kural yok. Dünyanın hiçbir yerinde ABD başta olmak üzere halkının tümüne iş sağlamıştır diye bir gerçek yok. Onlar da işsizlik 7-8 oranlarında. İspanya yüzde 18 işsizlikle boğuşuyor. Biz yüzde 13'teyiz. Elbette mücadelemizi vereceğiz. Göreve geldiğimde işsizlik yüzde 10.7 idi. Krize rağmen yüzde 13'teyiz. Bunu iyi bir yerdeyiz demek için söylemiyoruz. Tek haneli orana düşürmek zorundayız" dedi.Erdoğan, üniversiteden kütüphanenin nerede olduğunu bilmeden mezun olan öğrencilerin bulunduğuna dikkat çekerek. "Bu noktada aldığım pek çok şikayetler var. Türkiye'nin dört bir yanında bilişim sınıfları açtık. Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğimde çocuklar benden para değil laptop istiyor. Buna çok seviniyorum" dedi. Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:"Üniversiteler özgür düşüncelerin yeşermesi ve gereken ortamlar olmalı. Bakınız ABD'deki üniversiteler dünya liderlerini ağırlıyor. Politikacılar geçmişte üniversitelerde çirkin şekilde protesto edildiklerini ve edileceklerinin duyumunu aldıklarına şahit olduk. Özgür düşüncenin savunucusu olan gençlerin düşüncelerini özgürce açıklayanlara saygı göstermesi lazım."

 46. 30/09/2009, 22:41

  >Niye pes diyorsunki,bu birşeymi bizler balık beyinliyiz türk insanı olarakBaşnakanımız demedimiAnanıda al da git…. (Çiftçiye)Beğenmiyorsan çeker gidersin (Gazeteciye)Bunlara en iyi cevabı denizlili işadamı vermiş aslındaDenizlinin büyük firmalarından bölge tekstilinin amiral gemisi DEBA (Denizli Basma Sanayi) kapandı sahibinin basın açıklaması manidardır Bizler Anadolu Kaplanı değil Anadolu Eşeğiyiz…….Anlayana…..

 47. 30/09/2009, 22:43

  >SEVGİLİ ANAYASA BAŞKANIMIZ; ‘Cinnet hali yaşıyoruz’ DEMİŞ…Kılıç, Ufuk Üniversitesi’nde “açılış dersi” verdiAnayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, Ufuk Üniversitesi’nde “açılış dersi” verdi: Son yıllarda toplum güvensiz, sevgisiz ve hoşgörüsüz yaşantısıyla ciddi bir travma geçirmektedir

 48. 01/10/2009, 16:30

  >http://www.haberturk.com/haber.asp?id=176331&cat=110&dt=2009/10/01DTP'yi protesto etmek için daha önceki yasama yılı açılışlarına katılmayan Genelkurmay bu yıl bu tavrında değişikliğe gitti.Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları yeni yasama yılı için TBMM'de yapılacak açılış törenine katılmak üzere TBMM'ye geldi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugünkü açılış töreni ile başlıyor. Tören için Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ve Kuvvet Komutanları da Meclis'e geldi.Hükümetin açılım süreci, Ermenistan ile ilişkiler, yargı reformu, askere sivil yargı yolunu açan düzenleme Meclis' te ele alınacak önemli konu başlıkları.Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon yapılmasına yetki veren tezkerenin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin talep 6 Ekim'de Genel Kurul'da görüşülecek.Türkiye ve Ermenistan arasında paraflanan protokol imzadan sonra önce Bakanlar Kurulu'na sonra da 'uluslararası anlaşma' olarak Meclis'e gelecek.Tüm bu tartışmalı kritik başlıkların yanı sıra Meclis komisyonlarında 190 yasa tasarısı bekliyor. 82 tasarı Genel Kurul gündeminde. Bekleyen düzenlemeler HER NE OLURSA OLSUN GÜNDEMDEYİZ. LÜTFEN ARAMALARA DEVAM EDELİM ARKADAŞLAR.BASKI ŞART

 49. 01/10/2009, 17:23

  >Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çek Yasa Tasarısının mevcut haliyle sorunları çözmekten uzak olduğunu belirterek, "Karşılıksız çeke hapis cezası değil, para cezası uygulanmalı. Sorunun çözümü için bankalara sorumluluk yüklenmeli" dedi.

 50. 01/10/2009, 18:08

  >OFLUOĞLU HEP DOĞRULARI SÖYLEDİAncak birileri fazlaca asparagas yaptı ve inandırıcılığını yitirdi.TARAFSIZ MAĞDUR.

 51. 01/10/2009, 18:26

  >OFLUOĞLU HEP DOĞRULARI SÖYLEDİBİRİLERİ İSE ÇEK MAĞDURLARINI SATTI VE HALA UTANMADAN BURAYA YAZI YAZIYOR SAYIN ADMİN BU ADAMIN YAZILARINI BURADA YAYINLAMAYINBİRAZ GURUR OLSA BURAYA YAZMAZÇEK MAĞDURU

 52. 01/10/2009, 18:33

  >Herkeze selam.Görüyorumki derneğin GERÇEK amacı belli olmuş.Yıllık ücret 120 TL kayıt ol ve tüm sorunlar bitiversin.Bu nasıl insanlık.Düpedüz dolandırıcılık bu.Çaresiz insanları kullanmak bu.Kendini uyanık zanneden birkaç niyeti bozuk insan kendini kullandıran birkaç saf.Sonuç;mağdur gene mağdur ama dernekçiler yolunda.Bu derneği kuranlar,destek olanlar,çanak tutanlar bu günahın bedelini nasıl ödeyecek.

 53. 01/10/2009, 18:57

  >selam dava kardeşlerim selam M.K 45 nolu yorumunuzu okudum ve gördüm ki sizde bu davayı çözmüşsünüz ve bu saatten sonra bu işi çözemezsek yetkilileri değil kendimizi suçlamamız gerekir arkadaşlar biz üstümüze düşeni yapalım takdir ALLAH ındır ama kimse demesin ki bu vekillerin başbakanın ayıbıdır bu ayıp sorumsuz toplumumuzun ayıbıdır..insanlar hak ettikleri şekilde yönetilir biz yaşadıklarımıza tepki göstermiyorsak tavrımızı koyamıyorsak bu kadar derin acılar karşısında ufacık bahanelere sarılıp bu davaya destek olmuyorsak burdan atıp tutup başkalarını suçlamamızın anlamı yoktur kendini suçlu bulmak istemeyn akşam yatınca vicdanı bu davaya katılmazsa rahatsız olacak tüm dostları mücadelemize destek olmaya bekliyoruz ve inanıyoruz inanıyoruz diyorum artık sayımız 500 e yaklaşıyor az kaldı inşallah eylem günü en az 500 kişi olacak tüm türkiye gündemine oturacağız nasipse inşallah saygılarımla

 54. 01/10/2009, 20:04

  >Meclis açıldı, herhangi bir eylem hazırlığı varmı? Birkaç gündür takip edemiyordum.

 55. 01/10/2009, 20:52

  >DURUM ACİLÇEK KANUNU MEÇHUL BİR TARİHE……ÇEK MAĞDURLARININ DURUMU SON DERECE CİDDİEkim ayı içerisinde Çek Kanununun çıkacağı doğrultusundaki haberler sadece duyum; hele Çek Kanununda lehe düzenlemeler beklentisi iyimser tahminden ibaret. Durum vahim,kanun çıkmayabilir, çıksa da lehe düzenlemeler yapılmayabilir.devamı http://www.rahmiofluoglu.com

 56. 01/10/2009, 21:05

  >ADMİN / 1 Ekim 2009 15:36SAYIN MUSTAFA TAŞPINARPresstürk'ü yakından izleyenler bilir ki bu sitede haber merkezinin uygun gördüğü haber-yorum-mail-mesaj-analize sansür koymaya kimsenin gücü yetmez. Yetmez; çünkü hep vurguladığımız gibi ne reklam, ne banner, ne de çok tıklanma derdimiz var. Bu nedenle ima etmeye çalıştıklarınızı sadece bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Yazınız yayınlanmadıysa mutlaka haddini aşan ya da kişilik haklarını zedeleyen ifadeler vardır. Presstürk'ün bugüne dek çek mağdurları kardeşlerimiz için elinden gelen çabayı harcadığını gözardı ederek haddinizi aşan yorumlarda bulunmanız üzüntü vericidir. MUSTAFA TAŞPINAR / 1 Ekim 2009 13:12ÖNCE SİZİ SONRA BU AVUKATI PROTESTO EDİYORUM.SAYIN YETKİLİLER;Dün itibari ile bir yazı yapıştırdım bu yazım kasıtlı olarak yayınlanmadı veya yayınlatılmadı. Bu yazıyı bütün çek mağdurlarına mail attım. çek mağdurları başını bu avukatın çektiği blog adminlerinden cüneyt ve necdetin desteklediği bir ihanetin kurbanı edilmek istenmektedir. Bu gün aldığımız bir habere göre Bursa'da tahliyeler başlamıştır. Bu tahliyeler denetimli serbestlik yasası ile ilgilidir. BU AVUKAT BEKLEYİP GÖRMEYİ SALIK VERMEKTEDİR. bu durum çek mağdurlarını pasifize etmektedir. Sayın İşcan ağabeyimiz ise bakanın verdiği sözün peşine gitmemizi istemektedir. EN doğrusu budur. sayın abimiz bu sözü bir kaç kişi ile almıştır. yine bir kaç kişi ile bu sözün arkasına düşebilir. oysa bu fasıklar onun arkasına takılacakları engellemektedir. zaten ağabeyimizin oğlu da bu denetimli serbestlikten istifa edecekmiş. ama bu hainler sırf o yalancı çıksın diye ellerinden gelen ihaneti yapıyorlar. yazık onlara ve bu ihanete ortak olduğunuz için yazıklar olsun size.

 57. 01/10/2009, 21:26

  >Bu ayak oyunlarından bıktık.Bizi kendi halimize bırakın.

 58. 01/10/2009, 21:33

  >burhan işcan defol git aramızdan

 59. 01/10/2009, 21:54

  >Üzülerek 59 nolu mesaj a katılıyorum.Elinde bir güç olduğunu farkettiğin an tüm uyarılarımıza ramen arkana bakmadan çektin gittin.Ve yaptığın hatanın farkına varıp geri döndün.Bukadar rahat olmayacak ama.İstediğin zaman istediğin yere gider istediğini yaparsan vede bunun yanlış olduğunun farkına varırsan döndüğünde kocamaaan bi özürle başlamak zorundasın.Buradaki insanlar kimsenin şakşakçısı değil.Dernek dernek dedin inat ettin.Noldu dernek.Mağdurları dolandırma derneği oldu.Ve sayende oldu.Senin reytingini kullandılar.Oraya kaptırılan her kuruşun vebali sendedir haberin olsun.Bide başkası gibi yorum yazmaktan vazgeç artık.Senin yazını herkez anlıyor artık.Kocaman bir özür dilemezsen meclis eylemlerine tek başına git.Varsın kanunu sen çıkartacaksan çıkmasın.

 60. 01/10/2009, 21:54

  >59 nolu msj sahibi arkadaşım ayıptır yazıktır günahtır bu kişi aylarca bayrak tutmuş hepimize yol açmış iyi veya kötü yol göstermiş kendi çabasıyla bir şey yapmış bırakın insanları kırmayı bakın bir gün gelecek hepimiz kırılacağız bekara avrat boşamak kolaydır klavyedende yazmak kolaydır yapmayın böyle şeyler

 61. 01/10/2009, 22:02

  >ARKADAŞLAR AMAN DERNEĞE ÜYE OLUP DOLANDIRILMAYIN.NİYETLERİ HALİS DEĞİL.TEZGAH KURULDU ONBİN ÜYE 120 BİN YÜZBİN ÜYE 1 MİLYON İKİYÜZBİN.NOLCAK BU PARA DERNEK YÖNETİM GİDERLERİ OLARAK SEFA SÜRÜLECEK.

 62. 01/10/2009, 22:18

  >61 NOLU MESAJ SAHİBİİŞCAN GÖZ GÖRE GÖRE YANLIŞA KOŞARKEN NEDEN KARŞISINDA DURMADIN.ADİL OLMAK GEREKMEZMİ.BİZ BURADA FERYAT EDERKEN DAVAYA ZARAR VERİYORSUNUZ DİYE SİZ NEREDEYDİNİZ.KLAVYENİN ARKASINA SAKLANIYORSUNUZ DİYORSUN AMA SEN ADINI BİLE YAZMIYORSUN.BAHSETTİĞİN VEFA SANIRIM AMA KUSURA BAKMA.İŞCAN BİZ MAĞDURLAR SAYESİNDE İŞCAN OLDU.HANİ VEFASI.YANLIŞ YAPAN KİM OLURSA OLSUN SÖYLERİM.İŞCAN ŞÖHRET BUDALASI GİBİ DAVRANDI.VE DERNEK KURUP MAĞDURLARDAN NEMALANMAK İSTEYEN İNSANLARA ÇANAK TUTTU.NASIL VEFA DUYALIM.NASIL KIZMAYALIM.YANİ KAŞIKLA VERDİKLERİNİ KEPÇEYLE GERİ ALDI.NASIL OLUR ÇIKAR MERTÇE ÖZÜR DİLER BURADAKİ İNSANLARDA KABUL EDER VEYA ETMEZ.MAĞDUR AYRI ACİZ AYRI.BİZ SADECE MAĞDURUZ.ACİZ DEĞİL

 63. 01/10/2009, 22:20

  >burhan işcanı istemiyoruz aramızda. ne özürü? bizi ipten alsa da aramızda yeri yoktur.bize zarar veren birinin ne işivar ya. akıllı başlı adamlarsınız.artık anlayın bu herifin ne mal olduğunu

 64. 01/10/2009, 22:20

  >Erkan bey 120 TL aidat.10 000 kişi olur ise 1 200 000 TL olur ki bu çok büyük bir rakam.

 65. 01/10/2009, 22:23

  >Burada olumsuz yorum yazıp olumsuz hava estirip mağdurların moralini bozacak aklı sıra.Burhan işcan bizi ipten alsa bizim için bitmiştir, kendi kendisine bir şeyler yaptığını sanan adam seni meclise sokmakla en büyük hatayı yaptık kendini bir şey sandın, biz uğraşmasak meclisin kapısından giremezdin şimdi burda mağdurların inancını şevkini kırmaya çalışıyorsun senin ismini bile duymak istemiyoruz. Hatice

 66. 01/10/2009, 22:26

  >YANLIŞ HESAP YAPTIM DEMEKKİ.O DAHA KÖTÜ YAÇOK CİDDİ RAKAM.

 67. 01/10/2009, 22:26

  >kafama takıldı sölemedne edemiycem..biz meclise son gittiğimzide bizi burhan işcan içeri aldırmış… yalancı herif… bizi dışardan arayan mağdurların baskısıyla randevular içeri aldırdı.pis herif.bu çek yasasında bir af olursa da ben çıkardım diceksin dimi soytarı burhan

 68. 01/10/2009, 22:28

  >ÖZÜR DİLEMELİ DEDİM.KABUL ETMEK HADDİME DEĞİL.KABUL ETMESEKTE BİR ÖZÜR BORCU VAR AMA.

 69. 01/10/2009, 22:29

  >ÖZÜR FALAN KABUL EDİLMEZ… BURHAN İŞCAN ÇOK ÖZÜR DİLEDİ.BİZDEN DE.DİĞER SİTEDE DE.. ''' AFFINIZA SIĞINIYORUM'' DİYE DİYE YALAKALIK YAPTI.LÜTFEN BURHAN İŞCAN ÇEKİŞMESİNİ BIRAKALIM.BU HERİF BİZE ZARAR VERİYOR.BİTTİ…İŞİMİZE BAKALIM.BU ADAMI KONUŞTUKCA ASABIM BOZULUYOR.VE İŞİME ADEPTE OLAMIYORUM.SİZDE DE OLMASIN.MOTİVASYONUMUZU YÜKSEK TUTMALIYIZ.HER MSJA HER MAİLE KANMAYIN. JENARDİ CÜNEYT VE ÇEK MAĞDURLARINDAN GELMEYEN HİÇ BİR MAİLİ DİKKATE ALMAYINIZSAYGILARIMLA BİRİSİ

 70. 01/10/2009, 22:29

  >BEN MECLİSTE YOKTUM BİRŞEY DİYEMEYECEĞİM.

 71. 01/10/2009, 22:30

  >özrününde bin belasını versin. dilemesin eksik kalsın.gölge etmesin başka ihsan istemez.yaw varya 3 aydır burhan işcana odaklanacağımıza iş yapsak kurtulurduk.burda onu çekiştirmemiz bile onu gaza getiriyor. ''ben konuşuluyorum heryerde'' diyerek keyifleniyor. onun amacı bu zaten yapmayın kapayın konuyu

 72. 01/10/2009, 22:30

  >erkan kardeş benim adım emir48 ben aylardır kişilere kırgınlığım ve sizlerin bu hırsı insanlara gaz verip geri çekilen yapılan iyiliklere nankörlük edenler yüzünden yazmıyorum sadece okuyorum ama ayıpdır bir insana şahsına bu kadar hakaret edilmez sende düne kadar işcanın sponsoruydun ne oldu bu adamı yerin dibine sokmaya başladınız ayıptır ayıptır

 73. 01/10/2009, 22:34

  >mustafa taşpınar KİMSİN SEN ?beni tanırmısın böyle yorumlar yazıyorsun 😦 ?

 74. 01/10/2009, 22:35

  >emir48 ne zamandır yazmıyosun anladık.dinime laf söleyen müslüman olsa bari.madem yazmıyosun bi vekil aradın mı? bir organizasyonda bulundun mu? kimsin neyin nesisin.seni tanımıyoruz.burda kalkmışsın dangalağın birini savunuyosun.savunan onun gibidir.bırakın bu işleri.burhan işcan provakatör bir şizofren hastasıdır

 75. 01/10/2009, 22:38

  >BEN KİMSENİN SPONSORU DEĞİLİM.EN YAKININDAKİ İNSANLARDAN BİRİYİM.BU NANKÖRLÜĞÜN DANİSKASINI YAPTI DERNEĞİ KURDURMAKLA.ALLAH AŞKINA SORUYORUM ORAYA ÜYE OLUP PARA KAPTIRAN İNSANLARIN GÜNAHI NEYDİ.BENMİ SATTIM İŞCANI.BENMİ VEFASIZLIK ETTİM.YOKSA İŞCANMI BİZE İHANET ETTİ.OBJEKTİF BAK LÜTFEN.BEN KİŞİLİĞİNE SAYGISIZLIK YAPMIYORUM.YAPANLARIDA BEN ÖRGÜTLEMİYORUM.İNSANLARIN İÇİNDEKİ NEFRET BU ANLAMAYA ÇALIŞ.

 76. 01/10/2009, 22:43

  >erkan kardeş ben seni anlıyorum hep objektif bakmaya çalışıyorum bak ne diyorsun ben yakınlarından birisiyim bu adamı tanıyorsun o zaman birazda sahip çıkın hatası varsa sizler bunu aranızda çözün burada insanlara yem etmeyin iyi veya kötü bu adam bir şeyler yaptı yalanmı emir48

 77. 01/10/2009, 22:44

  >hiç olmazsa senin gibi klavye delikanlılığı yapmadım güven parkta yakalanmam varken oturup biz varız demeye çalıştık aferin sana mail delikanlısı

 78. 01/10/2009, 22:45

  >ArkadaşlarBurhan İşcan Meselesine takılmayalım, işcana bir misyon yükledik ve o bu misyonu kaldıramadı olay budur ve bu onun sorunudur bizi bağlamıyor, çek mağdurları bir kişiye bağlanacak mücadelesini bir kişi üzerinden götürecek kadar küçük ve basit bir topluluk değil, şimdi batmış olsak dahi hepimiz büyük işler yapmış vergimizi ödemiş ama saçma bir yasanın kurbanı olmuş kişileriz çevremiz ve etkinliğimiz fazla, bizi hafife almak basit görmek hiç kimsenin haddi değil..Ben, şu veya bu yanlışımız olursa beni bu aileden bu topluluktan uzaklaştırmaya müktedirsiniz ve hangi şartlarda olursa olsun mücadelenizi kaldığınız yerden kesintisiz sürdürürsünüz,kesinlikle bir lidere ihtiyacınız yok bunun aksini düşünmek abesle iştigal veya basit zihniyetlerin ürünü olabilir..ArkadaşlarMücadelemiz zorlu ve güç, her şey şimdilik olumlu, buna emin olun.Süreci kısıltmak bizim elimizde ve mücadelemizi kesintisiz sürdürmek zorundayız mücadelemiz ekim 4 te başlıyor, diyaloglarımız eylemlerimizin yönünü belirleyecektir.O yüzden biz işimize bakalım pravakötörlerin bizi baltalamasına müsade etmeyelim, haa yazn olacaktır, sizden ricam gülün geçin..

 79. 01/10/2009, 22:48

  >EVET CÜNEYTE KATILIYORUM.LÜTFEN ARTIK BUNLARI BIRAKALIM.BURDA BUNLARI KONUŞMAYALIM.HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN.YASA RAFA KALDIRILMAK ÜZERE.ARAMAKTAN USANMAYIN.HERGÜN SİZ DEĞİL ARTIK AİLE FERTLERİNİZE DE ARATTIRIN VEKİLLERİ.ŞUAN ELİMİZDEN ANCAK BU KADARI GELİYOR.ANKARA ZİYARETİNİ ELBETTEKİ DÜŞÜNÜYORUZ.AMA SAYICA KALABALIK OLMADIKCA ORAYA GİDİP GELMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAYACAKTIRJENARDİ

 80. 01/10/2009, 22:49

  >İŞ BENİMLE İLGİLİ DEĞİLKİ.GÖRMÜYORMUSUN NASIL BİR ÖFKE FIRTINASI VAR.

 81. 01/10/2009, 22:52

  >DENİZ SEKİ TAHLİYE EDİLDİ..CEMİL BARAN BİLE SERBEST BIRAKILDI.. BU HUKUK BU KADER HEP BAŞKALARINA MI GÜLECEK EY ALLAHIM.BİZE DE LÜTFUNDAN BİR PARÇA İHSAN EYLE.BİZEDE YARDIM KUVVETİNDEN BİR KUVVET VER. BİZLERİ DEKURTAR YARABBELALEMİN

 82. 01/10/2009, 22:54

  >bu öfke fırtınası seninle değil bizlerle biter yeterki kişiler kendini bilsin kişiler kişileri yönlendirmeyi bilsin öemli olan bu haksızmıyım bunuda yapacak olan adminler ve sizlersiniz

 83. 01/10/2009, 22:54

  >Başkan güzel özetti.

 84. 01/10/2009, 22:57

  >erkan kardeşim bizler esnafız çapulcu değiliz lütfen yazışmaların tarzıda esnafa yakışır olsun bizler işyerimize gelen müşteriye böyle davranıyoruz hep alttan alıyoruz buradada öyle olmalı 85 nolu yazımla birleştirmiş olayım bizler hanutçu değiliz emir48

 85. 01/10/2009, 22:59

  >HAKLISIN.KEŞKE DEDİĞİN KADAR KOLAY OLSA.BU ÖFKEDE HAZ ALMIYORUM.ZAMAN İLAÇ OLUR UMARIM

 86. 01/10/2009, 23:13

  >Kusura bakmayın sayın emir.ben herkeze hakkettiği gibi davranırım.müşteride olsa öncelikle insAan gibi davranmalı.ALTTAN ALMAK GÖRECELİ Bİ KAVRAM.NEKADAR YANLIŞA NEKADAR ALTTAN ALABİLİRSİNİZ.YANİ SIRF MÜŞTERİ DİYE CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRİRSE HALA ALTTAN ALIRMISINIZ.

 87. 01/10/2009, 23:16

  >BAŞKA BİR DEYİŞLE ONUN MÜŞTERİLİĞİ BENİM SABRIMIN BİTTİĞİ NOKTADA BİTER.

 88. 01/10/2009, 23:27

  >sayın erkan muhakkak bizler sabır taşı değiliz gerektiği yerde tavır göstermesini biliriz ama tavrı adamına göre gösteririrz doğru değilmi emir48

 89. 01/10/2009, 23:38

  >ELBETTE EMİR.BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ ASLINDA.AYNI NOKTADAYIZ.

 90. 01/10/2009, 23:50

  >Değerli Arkadaşlar; bilgisayarı kapatmadan birkaç satır yazdıktan sonra, kendimi aşırı yorgun hissettiğimden yatmaya çalışacağım. Önümüzdeki günlerin hepimiz için çok önemli olduğunu söylemeye bile gerek yok sanırım. Ekim ayı boyunca; bir birimizden haberdar olarak, gereğinde birbirimize danışarak, Sayın Milletvekillerimizle, konuşmalarımızı; maillerimizi, fakslarımızı, mesajlarımızı yoğunlaştıralım. Hepinizin bildiği gibi; bize karşı olan Sayın Milletvekillerimiz vardır lakin, haklı olduğumuz bu davamızda yanımızda olan, bizlere destek sözü veren Sayın Milletvekillerimizde pek çok sayıdadır. Görüşmelerimizden; Sayın Milletvekillerimizin, bizleri aramalarından bu anlaşılmaktadır. Zaman; zaman olumsuz görüş belirtip bizleri davamızdan döndürmek isteyenler olacaktır. Bizler onları bir tarafa bırakıp; haklı olduğumuz davamıza ve çalışmalarımıza yönlenmeliyiz. Allah'ın izniyle; çalışmalarımızın sonucunda, hüzünlüde olsa özgür günlere, hep birlikte kavuşacağız. Umuyor ve diliyorumki, Kurban Bayramına varmadan, biz ve bizlerin durumunda olan arkadaşlarımız cezaevlerinden çıkmış olacaklardır. İnşaallah; infazı çıkmış olanlar, tedirgin bekleyişte olanlarada, cezaevi nasip olmayacaktır. Tüm katılımcılara saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

 91. 01/10/2009, 23:50

  >bu ne ya herkes birbirine düşmüş böyle mücadele olurmu kim neyi paylaşamıyor mağduruz biz mağdur tek gücümüz birlik ve beraberliğimiz eğer biz birbirimize düşersek bankacılar tefeciler zil takıp oynar biz olaylara bakış acımızı bir an önce değiştirip kendimize gelmeliyiz bir söz vardır bilirsiniz ETMİ SATCAZ KEDİMİ KOVALIYCAZ herkim ne yapmışsa bu mücadele için ALLAH razıolsun ama ilk önce saygılı olucazki saygı görelim sözümüz para etsin hatalar yapılmışsa hata yapanı uyarıcaz kimsenin kimseyi bu siteden hakeret ederek yazı yazmasına müsade etmiycez yoksa bu acıkları görenler bizi çok çabuk tuş ederler unutmayın aklıselim düşünüp plan yapan ve planı uygulama kabilyetine sahip olanlar mutlaka kazanırlar boş konuşup birbirine düşüp çocuk gibi didişenler haketikleri şeyi alırlar nemi sizce neeeee

 92. 02/10/2009, 00:46

  >Arkadaşlar,kalabalığın olduğu yerde aykırı seslerin olması çok normaldir. Asıl Herkes aynı şeyi söyler aykırı ses çıkmazsa şüphe duymak lazım. Bu nedenle aykırı sesler bizleri düşünemediğimiz konuları ve varyasyonlarıda düşünmeye iterki üzerinde etraflıca düşünüldükten sonra ortaya çıkan sonuç direk sonuçtan daha sağlıklıdır. Provakasyon kokan yazılarda yazılabilir olacaktır bu. Bunları atlatmanın en kolay yolu onu yazanlarla dalaşmak değil okuyup gülümseyip doğru bildiğimiz yoldan gitmektir. Yazdığınız cevap karşı cevabı getirecektir ve polemik uzar gider buna gerek yok. Buna harcanacak zaman daha güzel şeylere harcanmalı. Bir önemli noktada şudur. Karşımızdaki kim olursa olsun onlara yazarken terbiye sınırlarını aşmazsak kendi seviyemizi korumuş oluruzki bu önemlidir. Unutmayınızki buralardaki yazılanları sadece bizler değil birçok milletvekili va tahmin bile edemeyeceğimiz insanlarda izliyor. Yani bu bloğun mercek altında olduğunu unutmayalım. Bizler esnafız yada esnaftık bizim bir seviyemiz olmalı ve bunu korumalıyız. Yasalarmı yasalardaki yanlış ve aksaklıklarmı çoook bugün arabanla birini ezsen ve bilerek üzerine yürüdüğünü söyleyecek tanık yoksa alkollüde değilsen neredeyse yatmazsın bile ama çek kesersen yatarsın. Bu tabiki haksızlık zaten mücadelemizde bu yüzden. Bakın Öcalan imralıdan devlete açılım gönderebiliyor. Bir partinin milletvekillerinin söylemleri anayasamıza hakaret niteliği taşıyor. Bir belediye başkanı aynı şeyleri yapıyor. Onlara hoşgörü var bize yok. Neden biliyormusunuz onlar anayasayı delmeye ve değiştirmeye çalışıyor biz anayasal hakkımızı istiyoruz. Bundan daha çarpık bir düzen varsa bilelim. Lütfen müadelemizi doğru amaçta, doğru söylemlerle ve doğru eylemlerle yapalım. Birde hep aynı şeyi yazıyorum. ARKADAŞLAR ADSIZ YORUM YAPMAYIN ARTIK BİR RUMUZUNUZ OLSA NE OLUR SANKİ… BLOGGER GİRİŞİ YAPMADIYSANIZDA BAZI ARKADAŞLARIMIZ GİBİ YAZINIZIN ALTINA RUMUZ YAZIN ÖRNEKMİ Hasan (barışçı) Mersinhepinize saygılar

 93. 02/10/2009, 01:30

  >sayın erkan rumuzlu arkadaşımızasiz ne kadar çok seviyorsunuz geyik yapmayı.burada sinirlendim ,yok moralim bozuldu gibi bahanelerle deşarz mı oluyorsunuz.Her ne olursa olsun her kim olursa eteşirmeyi burada yapmak geyikten ve provakatörlüğün babasıdır.Bırakın artık birbirinize sayıp sövmeyi.bakın ekim ayı geldi ne olacak yasa diye düşünelim.Adama giydirme yaparken harcadığınız vakte yazık.Haa sen chat yapmak istiyosan msn yapacan arkadaşım burası yeri değil atışmanın.Burası meclis kürsüsüde değil.Paylaşım ve stratejilerin konuşulduğu bir blog olmalı değilmi.Bırakın işcanı veya ali veliyi blogta chatleşmeyin.yazılarını bir ideal uğruna yazan tüm arkadaşlara selam olsun ZOLA

 94. 02/10/2009, 01:33

  >hasan Barışçı arkadaşım sana ne diyeyim bilmiyorum ki.HELAL OLSUN sadece.Adam gibi adamsın be kardeşim.İşte budur ya..ZOLA

 95. 02/10/2009, 03:41

  >sayın zola,o yazıyı yazan benim yani M.K. hasan kardeşimizi örnek olarak verdim :))))

 96. 02/10/2009, 09:25

  >Genel Kurul'da yeni yasama dönemiyle ilgili bir sunuş konuşması yapan Meclis Başkanı Şahin, Türkiye'nin terör başta olmak üzere ülkenin gelişmesine engel olan, millete büyük acılar yaşatan sorunlarla cesaretle yüzleşmesi gerektiğini kaydetti. Geçmişten gelen ve giderek karmaşık hale gelen iç ve dış sorunların sürekli ertelenerek, güçlü bir ülke vizyonu yakalamanın mümkün olmadığına işaret eden Şahin, şöyle konuştu: "Bu ağır prangalardan kurtulmalı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden aldığımız güçle geleceğe koşmalıyız. Bunun yolu; özgürlüklerin genişletilmesinden geçiyor."Sayın meclis başkanına ve meclise sormak lazım..!!Mecliste yaklaşık 3 senedir bekleyen TÜRK TİCARET KANUNNU nedir ne değildir hatırlıyorlarmı?Onbinlerce MAĞDUR ailelerden haberleri varmı ?Biz battık vizyonumuz bittimi sanıyolar acaba ?ÖZGÜRLÜKLER GENİŞLETİLMESİNDEN BAHSEDİYOR ÖDEME GÜCÜ OLMAYANIN ÖZGÜR OLMAYA HAKKI YOKMU ?—————————————————————————————————————-Kasıt ve Kötü niyet yoksa, ekonomik suçlarda, Devlet veya şahıslara olan borç yüzünden hapis cezası insan onuruyla oynamaktır.http://cekmagduru.blogspot.com/

 97. 02/10/2009, 09:42

  >slm saygıdeğer çek mağdurları bende çek bir mağduru olarak yeni çıktım devlete 11000 para yatırdım ve hale borçluya borcum devam ediyor devlet beni bu para yı nasıl alır ve diğer taraftan borcum silinmez hukuksal olarak ne yapmam gerekiyo ayrıyeten bu ülkede tefeci zihniyeti ve bankaları koruma olduktan sonra yani kısacasın türkiyeyi yöneten para babalarına sormadan bu çek yasası çıkmaz ancak tek çare topluca teslim olup yargıyı tıkamaktır.

 98. 02/10/2009, 10:04

  >arkadaşlar takvim gazetesinde çekle ilgili haber var yasa bir ay içinde çıkacak yazıyor

 99. 02/10/2009, 10:18

  >Meclise gitmeli, milletvekilleri ile yüzyüze konuşmalı,Meclis eylemleri önemli. Meclise gitmek için sayı aramaya gerek yok.Eylem yarıştırmak çocukca bir şey.. Ben diyorum ilan toplantı basın bu benim ve bu eyleme inanların işi olsun. Zararı var mı? Ben yararı olacak her çelışmaya estek vermeye hazırım. Meclise gidilmeli..Hatta nitelikli sayı ile gitmek yeterli, tabii ki dikkat çekecek büyük kalabalık da etkili olur, ama bu büyük sayı yok diye eylemsiz kalınmamalı.Biraz birbirimizi anlamak için gayret gösterelim. Ben Ekim eylem ayı olacak demiştim, olmalı diyorum. Bir yerden sonra mesaj ve telefonlar yararlı mı düşünülmeli…Yüz yüze çalışma artık gündeme gelmeli. haydi meclise…ofluoğlu

 100. 02/10/2009, 10:21

  >HAYDİ MECLİSE!Meclise gitmeli, milletvekilleri ile yüzyüze konuşmalı,Meclis eylemleri önemli. Meclise gitmek için sayı aramaya gerek yok.Eylem yarıştırmak çocukca bir şey.. Ben diyorum ilan, toplantı, basın bu benim ve bu eyleme inanların işi olsun. Zararı var mı? Ben yararı olacak her çalışmaya destek vermeye hazırım. Meclise gidilmeli..Hatta nitelikli sayı ile gitmek yeterli, tabii ki dikkat çekecek büyük kalabalık da etkili olur, ama bu büyük sayı yok diye eylemsiz kalınmamalı.Biraz birbirimizi anlamak için gayret gösterelim. Ben Ekim eylem ayı olacak demiştim, olmalı diyorum. Bir yerden sonra mesaj ve telefonlar yararlı mı düşünülmeli…Yüz yüze çalışma artık gündeme gelmeli. haydi meclise…ofluoğlu

 101. 02/10/2009, 10:27

  >Sayın arkadaşlar sizden rica etsek şu burhan işcan meselesi bir kapansa daha ciddi işimiz var burhan beyde artık yaşına uygun davransa kendisine şimdiye kadar yaptıklarından dolayı teşekkürler bu davaya hizmet etmek istiyorlarsa lütfen ama lütfen diyorum bu blogtan uzak dursun açsın kendine bir blog bir sayfa görüşlerini orada yazsın kimse engellemez engelleyemez.Arkadaşlar titreyin ve kendinize gelin pazartesi günü bizim miladımız olsun bu yılın başındaki verilen mücadele gibi aynı hırs ve şevkle konumuza sarılalım Saygılarımla

 102. 02/10/2009, 11:09

  >sn ncdtkesinlikle bu çabaları ilk zamanlarda olduğu gibi hızlandırmalıyız…bugün takvim gazetesinde çıkan habere bakılırsa sn iyimaya tasarıda cezanın kalkacağına ilişkin bişey söylememiş…yani bizler eğer çaba göstermezsek hep söylediğimiz gibi bu tasarı aynen geçecek ve artık yapacak hiç birşey kalmamış olacak…bunu artık anlamalı ve kaderimize razı olmaktan vazgeçip bu durumu lehimize değiştirmeye çalışmalıyız….teşekkürlermy way

 103. 02/10/2009, 11:59

  >MERHABA SEVGİLİ ARKADAŞLAR,YENİ YASAMA YILININ AÇILMASIYLA BİRLİKTE YAPMAMIZ GEREKENLERİ VE SON HAMLELERİMİZİ ÇOK İYİ DÜŞÜNÜP, AKILLI ADIMLARLA PERÇİNLEŞTİRİP KANUNUNDAKİ ADLİ PARA CEZASINI MUTLAKA AMA MUTLAKA DEĞİŞTİRTMELİYİZ.BU BAĞLAMDA, BENCE YAPILMASI GEREKENLERİN EN BAŞINDA AKİL ADAMLARDAN OLUŞAN 5-6 KİŞİLİK BİR HEYETİN, BİNLERCE ÇEK MAĞDURUNU TEMSİL ETTİĞİNE MECLİSİ İNANDIRACAK GÖRÜŞMELER YAPILMALI VE BASIN KURULUŞLARINA GENE BU HEYET BİZZAT GİDEREK, GÖRSEL VE YAZILI MEDYADA KONUN SÜREKLİ GÜNDEMDE KALMASINI SAĞLAYACAK BAĞLANTILAR KURMALI….AYRICA; BU HEYET GEÇEN YILKİ GİBİ ELİNDE ARAMALARI ÇIKMIŞ KİŞİ SAYISI GİBİ BİR ÇOK RESMİ RAKAMLARDAN OLUŞAN BİLGİ VE BELGELER İLE BERAAT KARARLARI VERİLMİŞ OLAN SAKARYA, ŞİŞLİ GİBİ MAHKEME KARARLARINDAN OLUŞAN DOSYALARI, VEKİLLERE VE BASIN MENSUPLARINA BİZZAT ELDEN VEREREK BU KİŞİLERİN KONUYA TEKRAREN VAKIF OLMALARINI SAĞLAMALIDIR…SONUÇ; EĞER BU AKİL ADAMLARINDAN OLUŞAN 5-6 KİŞİLİK HEYET DOĞRU ZAMANDA DOĞRU İNSANLARLA GÖRÜŞMEYİ BAŞARIRSA KANUN DA HALEN BULUNAN "ADLİ PARA CEZASI" MADDESİ DEĞİŞTİRİLİR VE YERİNE KABAHATLER KANUNUNA UYGUN BİR MADDE KONULABİLİR. YANİ DEMEM ŞUKİ: ÖYLE 500 – 1000 KİŞİLİK GURUPLARLA MECLİSE GİDECEĞİZ BU İŞİ KALABALIKLA ÇÖZECEĞİZ DERSENİZ ŞUNU BİLİNİZ Kİ, KALABALIĞI SAHİPLENEN ÇOK OLACAKTIR ANCAK SORUNUNUZU ÇÖZEN KİMSE OLMAYACAKTIR. MECLİS NE YAZIKKİ BU KADAR GARİP BİR ANLAYIŞIN HAKİM OLDUĞU BİR YERDİR…SAYGILARIMLA…

 104. 02/10/2009, 12:06

  >değerli kardeşim sn my way ne sn ncdt , e aynen katılıyorum.Artık kısır çekişmeleri bırakıp,Meclis tatilinden evvelki o yoğun tempomuza geri dönmeliyiz.Çok mesafe almıştık.Geride kalan çalışmaların heba olmaması açısından yeniden birlik olup,aramıza ikilik sokmadan ve ayrılmadan canla başla mücadelemize kaldığımız yerden devam etmeliyiz.Öncelikle fax -mail ve tel ile çalışmalara hız verip basınıda arkamıza almamız gerek.Hemen bugün hemen şimdi.Çünkü olumlu yada olumsuz bir karar çıkmasına artık aylar değil sadece günler kaldı.Haydi CÜNEYT,Haydi GÜL HNM ,Haydi EMİR-Haydi NAZ-Haydi Hatice hnm ve diğer değerli arkadaşlarımız.Saygılarımla

 105. 02/10/2009, 12:35

  >Emredersin sayın ZOLA.Bidaha olmaz.Yazdıklarını bi oku allah aşkına.Eleştşrdiğin herşeyi aynen yapmışsın.Bırakta istediğimizi yazalım.Edebiyat dersine tez hazırlamıyoruz.Tıpkı senin içinden gelenleri yazdığın gibi bırak herkez yazsın.Purası paylaşım alanı bende paylaşıyorum.

 106. 02/10/2009, 13:10

  >ARKADAŞLAR,BIRAKIN KENDİ ARANIZDA TARTIŞMAYI DA ARTIK İŞİMİZE BAKALIM.BAKIN GENE KAMUOYUNU NASILDA YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR. ADAMLAR DURMADAN HAPİS CEZASINI KALDIRAN YENİ KANUN FALAN DİYE LANSE EDİYORLAR MİLLETE. HAYDİ İŞ BAŞINA YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR. BENDEN SÖYLEMESİ………… Çek mağdurunun gözü Meclis'teGeçen dönemden kalan Çek Yasa Tasarısı 1 ay içinde çıkacak… Yasa karşılıksız çekte hapis cezasını kaldıran hükümler içeriyorMeclisin açılması ile gözler komisyonda bekleyen yasa tasarılarına çevrildi. Yeni dönemde 190 tasarı komisyonlarda beklerken, 82 tasarı ise Genel Kurul gündeminde bulunuyor. Yaklaşık 100 bin kişiyi ilgilendiren Çek Yasası Tasarısı da, kurulun en dikkat çeken gündem maddeleri arasında bulunuyor. Karşılıksız çekten dolayı mağdur olan binlerce kişinin gözü de Meclis'e çevrilmiş durumda. Geçtimiz dönem Meclis'e sunulan Çek Yasası Tasarısı ile karşılıksız çekten dolayı verilen hapis cezaları kalkıyor. Bu yüzden binlerce mahkum dört gözle yasanın çıkmasını bekliyor. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, bu yıl komisyonların yenilenme zamanı olduğunu belirterek, "Bu seçimler yapılmadan yasalar görüşülemiyor" diye konuştu. 1 AY İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK Seçim sonrasında komisyonların gündemlerindeki işleri sonuçlandıracaklarını anlatan İyimaya, "Çek Yasası Tasarısı da komisyonun varolan gündeminin bir parçası" dedi. Ayrıca, kulislerde Çek Yasa Tasarı'nın 1 ay içerisinde görüşülebileceği düşünülüyor. Hükümettin, olumlu tavrını sergilemesinin ardından, görüşmelerin gündeme geleceği öngörülüyor.TASARI NELER GETİRİYOR? Çek Yasa Tasarısı'ndan bazı önemli başlıklar şöyle: Karşılıksız çek kesenler para cezasını öderse, daha önceden benzer bir suç işlemiş olsa bile hapse girmeyecek. Karşılıksız çek verenlere 150 bin lira para cezası kesilecek. Çek karşılıksız çıkarsa, çek hesabı açan banka, alacaklıya her çek yaprağı için 474 lira ödeyecek. Bankalar çekin karşılığını zamanında ödemezse, her gün için binde 3 faiz ödeyecek. Çekler, tacir ve tacir olmayan kişilerin çekleri olmak üzere ikiye ayrılacak. Karşılıksız çek verenler kara listeye alınarak, Merkez Bankası tarafından internetten teşhir edilecek.HALİS CAN……

 107. 02/10/2009, 13:35

  >sn uludağ ve sn haliscanaynen katılıyorum…ve ben p.tesi güne kadar yiğit bulut a ulaşmaya çalışmayı öneriyorum…sonuçta konumuzla ilgili başbakan a çağrı yapan bi yazısı olmuştu …ne dersiniz?my way

 108. 02/10/2009, 13:54

  >SAYGIDEĞER ARKADAŞLARIM,SAYIN MYWAY ARKADAŞIMIZIN YİĞİT BULUT'A KONUYLA İLGİLİ MESAJMAİL VE FAKS GÖNDERİLMESİ FİKRİNİ GAYET MANTIKLI BULUYORUM. ÇÜNKÜ; BU YAZARIMIZ HABERTÜRK TV DE GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLARAK ATANMIŞ VE KAMUOYUNDA GAYET YETKİN BİR HAL ALINMASI SAĞLANMIŞTIR. EĞER YİĞİT BULUT'A ARZ-I HALİMİZİ DOĞRU ZAMANINDA VE DOĞRU AKTARABİLİRSEK SANIYORUM HAKİKİ MANADA SES GETİRECEKTİR. SONUÇ; DOĞRU ZAMANDA DOĞRU KİŞİLERDEN BİRİSİ YİĞİT BULUT'TUR. BU YAPIMCI VE YAZARIN HEM GAZETEDEKİ KÖŞESİNDE HEMDE HABERTÜRK TV. DE Kİ YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİĞİ "SANSÜRSÜZ" PROGRAMINDA KONU EDİNMESİNİ BAŞARABİLİRSEK KESİNLİKLE DEVAMI OLUMLU OLARAK PEŞİ SIRA GELECEKTİR.SAYGILARIMLA….

 109. 02/10/2009, 14:02
 110. 02/10/2009, 15:59

  >Y.Bulut konusuna katılıyorum, ben arasıra zaten durumu açıklayıcı mailler gndemiştim.

 111. 02/10/2009, 16:07

  >Arkadaşlar,Ha şöyle yaaa. sadede gelelim. Konumuza dönelim. demekki isteyince oluyor.Sayın Ofluoğlu nun söyledikleri doğru sayın my way sayın ncdt, sayın uludağ hepinize katılıyorum. Bir eylem planıyla hemen başlamak lazım. Konunun soğumaması lazım. Bunca emek boşa gitmesin. Unutmayınızki gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Sayın Ofluoğlu nun ne diyor kalabalık olmasada olur. ama…. diyor. Şimdi bence BİR ANKARA ORGANİZASYONU YAPALIMSAYIYI MÜMKÜN OLDUĞUNCA KALABALIK TUTALIMARAMIZDAN SN. OFLUOĞLU NUNDA SÖYLEDİĞİ GİBİ 5-6 KİŞİ NBELİRLEYELİM.KALABALIK MECLİS ÖNÜNDEYKEN SEÇİLEN ARKADAŞLAR TEMSİLCİLER OLARAK MECLİSTE GÖRÜŞMELERİ YAPSINDIŞARDA BEKLEYEN GRUP OARADA DESTEK İÇİN ÖNEMLİDİR.DIŞARIDAKİ GRUPTANDA BASININ SORULARI OLURSA BUNLARI CEVAPLANDIRACAK BİRKAÇ KİŞİ BELİRLENSİN BÖYLECE HER KAFADAN BİR SES ÇIKMASI ENGELLENİR VE DAHA ORGANİZE OLUR.yAPILACAK İYİ BİR ORGANİZASYONUN ÖNÜNDE SAYIN OFLUOĞLU DA OLURSA ÇOK İYİ BİR ÇALIŞMA OLUR VE SES GETİRİR.VE BASINAYNI GÜN BASININ CİDDİ ŞEKİLDE KONUYU İŞLEMESİ SAĞLANABİLİRSE ÇOK BÜYÜK MESAFE KATEDİLİR. BUNUN İÇİNDE BASINDAN HEDEF KİŞİLER BELİRLENİP İRTİBATA GEÇİLİRSE KATILIM VE KONUYU İŞLEME SAĞLANABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUMAYRICA BU EKİP OLUŞTURULUR VE ONLARI DESTEKLEYECEK YETERLİ SAYI DIŞARDA OLURSA SAYIN OFLUOĞLU NUN BASIN KONUSUNDADA ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUM BEN. YETERKİ BİZ DİRAYETLİ OLALIM.. saygılarımla

 112. 02/10/2009, 16:13

  >Sayın Uludağ,Sayın ofluoğlu nun dediği gibi 5-6 kişi belirlenip meclise gönderilirseİyi bir organizasyon yapılıp Meclise gidecek bu arkadaşlar onlar meclisteyken dışarıda yeterli sayıda kalabalık bir grup tarafından desteklenirsedışarıdaki gruptanda seçilecek birkaç arkadaş olaki basından gelecel soruları cevaplandırmak için hazır olursayani neticede derli toplu bir eylem planı yapılırsave buda basına bildirilirsebu konunun dediğiniz gibi işlenmeside hatta günlerce konuşulmasıda sağlanabilir kibuda bence yolun yarısıdır demektir.Bakın bir cinayetin üzerine basın bu kadar gidince konu nasıl çözüldü. Basının gücü bu. Düşünsenize ülkemizde binlerce faili meçhul cinayet var çözülemiyor, binlerce kayıp çocuk var bulunamıyor ama basın üzerine yeterince giderse işler daha kolay oluyor örnekler ortadasaygılarımla

 113. 02/10/2009, 16:54

  >ZİNDAN inancına has bir yaşam tarzın olmazsa yaşadıkların seni -yüreğini- esir alır..esaret dönüp dolaşıp seni bulduğunda sönüverir yolu gösteren tüm ışıklarışıksız yolda yürümesi çöl fırtınası gibidirküçücük kum taneleri gibi seni de savurur, yönünü bulamaz eder..esir olan yürek artık kör'dür.öyle ki zindan karanlık, sessiz ve kimsesizdirorada yol yokturyürümek değil durmak vardır ama zamanı durdurmaksızın bir duruştur buinsan vardır ama yolcu olacak yürek yoktur..eğer esir olan yürek yûsufî güzellikte olsaydızindan kuyu güzelliğine bürünüp ömrüne ayna olurduorası duruş yeri değil hak olana ulaşan bir yol olurdu..sen ki Yusuf(a.s)un kuyusunu değil zuleyhanın zindansız esaretini yüreğine sessizlik eyledin// madem esir olacaksıninancın yüreğinde ve ömründeyken esir ol kiyüreğin yaşadıklarını esir alsın..yakub samimiyetinde bir ömür geçirmemiz duasıyla..Hayırlı Cumalaralıntıdır yürekleri ile bu DÜNYA zindanında olan tüm mahkumları ALLAH kurtarmayı nasip etsin inşallah saygılarımla

 114. 02/10/2009, 18:07

  >Güzel bir şey yap kardeşim Dünyaya kırk kere gelinmez Madem yaşıyorsun Sıhatli nefesler alıyorsun Bir şey yap bir şey yap güzel olsun Çok mu zor ? O vakit güzel bir şey söyleDilin mi dönmüyor Güzel bir şey gör veyaGüzel bir şey yazBeceremezmisin öyleyse Güzel bir şeye başla Herkesin üstesinden geleceği bir şey Mutlaka olmalı O gayretten uzak duramayız vakit geçiyorVaktin geçişi ömrün beşinci viteste takılıOlduğunu gösterir..UNUTMA !!!HER İNSAN ÖLECEK YAŞTADIR !!!Birde kalkar savaşırız kavgalaşır kuyular kazarızAz sonra ölecek olan bizler ne kadar da cahiliz !!!Bir şey yap zor ise bir şey söyle Beceremiyorsan bir şeyler gör.Bir şeyler yaz oda mı güç ?Bir şeylere başla AMA HEP GÜZEL ŞEYLER OLSUN ÇÜNKÜHER İNSAN ÖLECEK YAŞTADIR !!!Geç kalmayasın Koca MİMAR SİNAN yapmışta gitmiş,YUNUS EMRE m söylemişte gitmiş,ŞEYH EDEBALİ görmüşte gitmiş,FUZULİ,NEDİM,ŞEYH GALİP yazmışta gitmiş,NENE HATUN,SÜTÇÜ İMAM,ANTEPLİ ŞAHİN başlamışta gitmiş,Kimse kimseden eksikli değil,büyük değil,küçük değil,farklı hiç değil Düşünebilen kişinin üstesinden geleceği görevler mutlaka vardır.RAHMAN a emanet olun inşallah Alıntıdır ….

 115. 02/10/2009, 19:06

  >selam dava kardeşlerim yoldaşlarım yukarıda ki yazıyı okuyunca güzel bir yazı olduğunu düşündüm güzel gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim ve paylaştıktan sonra da bu yazı vesilesi ile sizlere güzel bir şey yazmaya vesile olmak istedim arkadaşlar güzellikler,güzelliği iyilikler,iyiliği getirir ve çağırır bu sebeble eğer farkında olmadan yada bilmeyerek sizlerin kalbini kıracak yada üzecek bir yazım yada sözüm olduysa hepinizden özür dilerim çirkinlikler olmasa güzellikler kötülükler olmasa iyilikler yalnışlar olmasa doğrular ayrılıklar olmasa kavuşmalar,üzüntüler olmasa sevinçler ortaya çıkmazdı aramızda yeri geldi kalbimizi kırdıysak bir birimizden özür dileyelim kalp kırmayalım kırmaya vesile olmayalım inşallah eğer ki böyle bir hata yapmış isek ALLAH tan af yaptığımız kişilerden bunları özür dileyerek telefi etmeye çalışalım tüm kötülükleri geride bırakıp güzelliklerle yolumuza devam etmek nasip olur bizlere inşallah saygılarımla

 116. 02/10/2009, 20:37

  >Selam dava kardeşlerim bir takım düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar aramızdan diyenler var 5-6 kişilik grup gitsin.. tamam arkadaşlar eğer adalet buysa 5-6 kişilik grup gitsin hatta isterseniz tek gideyim ALLAH aşkına söyleyin arkadaşlar gitmedik mi ? konuşmadık mı ? sanki vekiller 1000 lerce mağdur olduğunu bilmiyor mu? Temsilci olarak gidilsin diyenler var tamam temsilci olarak gidilsin gidilmeye gerek yok muhalefet bizi temsil ediyor zaten yada edenler olacaktır merak etmeyin biz ortada olmadıktan sonra üzerimizden siyaset yapmak isteyenler çok var bu yüzden temsilciye gerek yok her giden zaten kendini temsil ediyor ederken de 1000 lerce ortada olmayan mağdurdan söz ediyor..şimdi sorunumuza şöyle bakmanızı rica ediyorum yaşadıklarımız gerek meclisteki vekiller gerekse millet tarafından yaşanmıyor yada böyle mağdurlar yokmuş gibi davranılmıyor mu? Halbu ki herkes biliyor bu kadar insan var bu toplumun için de ama neden konuyu ele almıyor? Çünkü yokmuş gibi davranıyor,görmüyor görmek istemiyor,duymuyor duymak istemiyor,şimdi sorarım arkadaşlar ALLAH aşkına temsilci gitsin 5-6 kişi gitsin diyen ve bu 5-6 kişinin dışın da kalmak isteyen birisi ANKARA ya gitmek istiyor mu ? istemiyor mu ? isteyip te bahanelere sığınanlara sözüm yok..onlara tek sözüm eğer ki gerçekten yürekten gönülden gelmek istiyorlar sa ALLAH gelmelerine engel olan çaresizliklerine yardımcı olsun inşallah yada gelememe sorunlarını maddi ise yazsınlar aramız da birbirimize yardımcı olalım…arkadaşlar paylaşmak çok güzel bir şey neyi paylaşamıyoruz ? neden böyle yapıyoruz? Adaletsizliğin merkezinde acılarını derinden yaşarken neden hala adaletsizliğe sığınıp çare arıyoruz? Eğer ki ALLAH bu adaletsizliği durdurmak için bizleri vesile kılmak istiyorsa yaşayanlar olarak neden buna uymuyoruz sorarım arkadaşlar yazımda bir yanlış var mı ? adaletsiz bir yer var mı ?varsa söyleyenden uyarandan ALLAH razı olsun ALLAH ın adaleti onun üzerine üzerimizde olsun inşallah…saygılarımla İNSANLAR HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE YÖNETİLİR

 117. 02/10/2009, 22:11

  >Sayın Birşeyler Yapmalı,Onu diyen benim. Ama sanırım yazının tamamını okumadın. Diyorumki 5-6 temsilci görüşmelerde bulunmak için meclise girsin zaten herkesi almazlar içeri ama diğerlerimiz yani kalabalık bir grupta dışarıda olsun diyorumve özelliklede dışarda olacak grubun mutlaka kalabalık olması gerektiğini söylüyorum dikkat ettinizse. 5-6 kişi önerisinin sebebi daha düzenli daha verimli ve daha planlı olur 500 kişilik bir kalabalığı meclise de alsalar konuşacak görüşecekler yine temsilciler olmalı. Ben zaten çoktan varım demiştim. Birköşeye çekilmek gibi bir niyetim yok kimseninde olmaması gerekir. Bu artık son şanslar yoksa sonu zaten pek iyi olmayacak ve herkesin bir köşeye gitmeyede yeterli vakti olmayacak. Çünkü bilinsinki beklenen bu yasanın çıkması öyle yada böyle lehimize çıkmadığında armut gibi toplayacaklar herkesi. Doluluk nedeniyle aceleleride yok. Kim nerde ele geçerse alacaklar ve bunu süreye yayıp kalabalık işinide çözecekler. Şimdi bu durumda hangisi zor olacak mağdurlar için kaçak yaşamakmı kodeste olmakmı. Herkes hesabını buna göre yapsın. Zaten bu eylemede gelmeyecek olanlar yada en azından yerine birilerini göndermeyecek olanlar mağdurumda demesin. saygılarımla

 118. 03/10/2009, 23:38

  >selam kardeşlerim selam sayın M.K. sizin yorumunuzu okudum siz zaten altı kişininde 500 kişininde içinde olduğunuzdan yazım sözüm size değildi.lakin yazınıza bir yorum yapmak isterim affınıza sığınarak demişsiniz ki eğer gitmezsek kodesteyiz abi eğer ki siz gerçekten yüreğinizle bu adaletsizliğe karşı durup bunu hareketinize yansıtabilmişseniz sizin sonunuz kodeste olsa korkmayın çünkü orda adil olmadan yattığınıza inanıp ALLAH a sığınıp huzur bulabilirsiniz lakin dışarda kalıp bu adaletsizliği görüp tepki göstermeyen saraylarda da olsa zindandarır bu dünyadaki herşey gelip geçici lakin inandıklarımız ve inandığımız ölçüde yaptıklarımızın hesabı sorulacaktır…bu hesap tan korkmayan kişinin neyden korktuğu önemli değildir boşuna korkmuş ve yaşamıştır ALLAH inanarak yaşayanlardan inandığımız yaşayış tarzını yaşatanlardan olmayı nasip etsin inşallah arkadaşlar eyleme katılmamayı adaletli bulan gelmesin arkadaşlar lakin gelmeyip gönülden istemeyip inanmadığı bir şeyide burda inanıyor gibi konuşmasın çünkü kendini kandırır saygılarımla

 119. 04/10/2009, 10:48

  >sayın dava arkadaşlarım bende şöyle düşünüyorum madem kalabalığız gelin burdan gazete ve televizyonların telefon ve fax nolarını buradan yayınlayın ve madur arkadaşlar hepimiz bunlara birkaç gün fax yoluyla durumumuzu halimizi yazalım faxlayalım bunu bir hafta içinde yapsak inanın bana birden tekrar gündeme otururuz çünkü onbeş yıl önce bir televizyon kanalı bir haber yapmıştı comaat hakkında yorum yapmıştı bir hafta sonra çıktı özür diledi şu cinayet olayı türkiyeyi ayaga kaldırdı nasıl bir bakın ve bunu bir kişi yaptı televizyon ve yazılı basınla gelin bir kişi haberi olmayan on kişi bulsun bunu yapalım veya birimiz on kişi olsun bunu yapalım ve özellikle sayın başbakınımıza mektup yazalım ben bunu yaptım cevabı henüz gelmedi halimizi arz edelim hepinize saygılar sunuyorum ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN

 120. 04/10/2009, 14:13

  >120 de yazan arkadaşım,bunları zaten yapmaya çalışıyoruz. Lakin konu artık uzun zamana yayılacak pozisyondan çıktı. Yani zaman daraldı. Uzun uzadıya bekleyecek zamanımız kalmadı. Meclis açıldı bu iş bir noktaya gelecek. olumlu yada olumsuz gelecek. Nasıl geleceğini belirleyecek olan bizler ve çabalarımız olacak. Basın konusunda haklısın onun için hala zaman var bir günde bile gündeme gelinebilir ama bunu sağlayabilmek önemli. Burada öne çokan en önemli nokta bizim yapacağımız Ankara ziyaretidir. Bu ziyaret mutlaka ve mutlaka kalabalık olmalıdır. Bu ülkede arkanızda sizi gündeme taşıyacak dayılarınız yoksa gündeme gelmenin yolu sayısal kalabalık ve etkin eylem ve yaratıcı fikirlerdir. Şimilik aklımıza yaratıcı bir fikir gelmediğine göre sayısal çoğunlukla bir ziyaret öne çıkmaktadır. Bu arada yaratıcı bir fikirde oluşursa daha farklı şeylerde olabilir tabi. Bu tip fikirleri olan arkadaşlar varsa onlarıda dinlemek isteriz doğrusu.saygılarımla

 121. 04/10/2009, 14:17

  >Sayın Birşeyler Yapmalı,haklısınız lakin. Kaçak olduktan sonra sarayda yaşasanız ne olur içinizde hep bir şüphe…. nereye kadar giderki bu özgürlük gibisi varmı. Bizim sağlamamız gerekende bu. Buda emek ister. Emeksiz yemek olmuyor maalesef. ve olmamalıdaAma bizler suçlu değiliz. Dolandırıcı değiliz, üçkağıtçşı değiliz Bu nedenle ekonomik krizin faturasını özgürlüğümüzle ödememeliyiz. BunA Kimsein hakkı yok….saygılarımla

 122. 04/10/2009, 15:52

  >değerli arkadaşlaröncelikle ocak ayından sonra ortaya çıkan mevcut durumu hatırlamalıyız…2006 yılından bu yana adalet bakanlığı raflarında bekleyen çek yasası tasarısı neden bir anda gündem oldu…sebep neydi…hepimizin bildiği gibi özel yasa olan bu yasanın TCK ya uyumu yapılmadığı ve bu sürenin 01.01.2009 tarihinde dolacak olması…arkasından Prof.adem sözüer ve ahmet iyimaya röportajları…farklı mahkemelerden gelen ve bu durumu kabul eden infaz durdurma kararları ve ağır ceza mahkemeleri kararları…fakat hatırlarsanız bütün bunlar konuyu meclise getiremedi…ne zaman bu durum mecliste gündeme geldi hatırlarsak…CHP milletvekili mevlüt aslanoğlu kürsüden bakana seslendikten ve bu durumu dile getirdikten sonra hatırlarsanız adalet bakanı mevlüt aslanoğluna sizin de katkılarınızı bekliyoruz demişti…ve meşhur çek yasası adalet komisyonuna gelmişti…sonra ne oldu adalet komisyonu alt komisyona sevketti ve komisyon üyelerine binlerce tel açılsada alt komisyondaki akp vekilleri tarafından cezaya devam kararı çıktı ve chp li ve mhp li komisyon üyeleri toplantıyı terketti…hala da bu durumu anlatmaya devam ediyoruz…fakat bence bu geçen zaman süresinde Gaziantep ağır ceza mahkemesinin kararı adalet bakanlığının kanun yararına bozma talebinden sonra bozuldu ve bu cezanın devam etmesini isteyen herkes bize bir gol atmış oldu…kısaca özetlemek gerekirse…bence biz mecliste gündem dışı söz alarak konuşacak bir vekile derdimizi anlatmalıyız…ve tekrar gündeme gelmeliyiz…yoksa bu durumu bilmeyen mecliste tek bir şahıs bile kalmadı…ne dersiniz?my way

 123. 04/10/2009, 17:02

  >selam kardeşlerim selam sayın M.K sayın M.K 114 ve115 nolu yorumlarda ki yazı içeriğini okuyup yaşayacak kadar inanırsanız yaşadıklarınızdan korkmazsınız bu sebeble içeride suçlu değil boçluyuz bunu içeride ödememeliyiz demişsiniz buna kimsenin hakkı yok demişsiniz lakin şu an yatanlar yatmayı hakediyormu? siz içeri girince hakedecekmisiniz? peki bunca yıldır girenler hakettimi? cevabını size bırakıyorum insanlar hak ettikleri şekilde yönetilir….şimdi tüm arkadaşlara sesleniyorum çok şükür çağımız ilerledi teknoloji ilerledi şimdi bu internet vesilesi ile birbirimizden haberdar oluyoruz sesimizi buradanda olsa duyuruyoruz adaletsiz bu diyoruz bunu yaşıyoruz buna karşı yeterli mücadele vermiyoruz demekki bizde yaşadıklarımızı hakediyoruz saygılarımla

 124. 08/10/2009, 22:58

  >Arkadaşlar.bu günkü yorumlarda bir şey dikkatimi çekti.Örneğin Sn.Suat KILIK MVlimiz alacaklılar ne olacak gibi sorular sormuş.İşte en önemli nokta da burada yatıyor.Tüm milletvekilleri eğer yasa çıkarsa alacaklıların hakkının badem olacağı gibi bir düşüncedeler.Hiç biri gerçekten ama çok samimi söylüyorum gerçekten konunun aslını bilmiyor.Çeke verilen ceza hapis kalkarsa hiç şaşırmayalım.EN ÖNEMLİSİ adli para cezasının kaldırılması olmalı sözünü her seferinde tekrarlayalım.Bakın gerçekten son bir golle çeke hapis kaldırılıp yerine adli para cezası aynen devam edebilir.Sorduğumuzda da alacağımız cevap BİZ HAPİS CEZASINI KALDIRDIK e adli para cezasını da bulup buluşturup ödeyiverin artık olur.Arkadaşlar özellikle ve özellikle vekillerle yapılan görüşmelerde adli para cezasından doğan hapislikleri ve mağduriyetleri anlatalım.Asıl mağduriyetin adli para cezası ile birlikte oluştuğunu anlatalım.Saygılarımla ZOLA

 125. 15/10/2009, 15:58

  >Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın soru önergesine verdiği yanıt, karşılıksız çek nedeniyle açılan davaların 2008 ve 2009 yılında arttığını ortaya koydu. Verilere göre, 2009 yılında karşılıksız çek nedeniyle cezaevlerine giren kişi sayısı bin 461 oldu. Bakan Ergin'in Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na ait istatistiklere dayanarak verdiği bilgilere göre, 2009'un ilk 6 ayında karşılıksız çek nedeniyle ceza mahkemelerinde 159 bin 774 dava açıldı. Bu davalarda 221 bin 755 kişi hakim karşısına çıktı. 2009'un 6 ayında çek davaları nedeniyle bin 461 kişi hapse girdi. Bunlardan 5'ini çekle ilgili ihtara ve yasaklamaya uymama, 67'sini Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun'a muhalefet, diğerlerini de karşılıksız çek keşide etme suçu oluşturdu. HER AY 100 BİN ÇEK KARŞILIKSIZ CIKIYOREsnafIn, tüccarın elinin darda olup olmadığını gösteren önemli bir gösterge olan karşılıksız çek sayısında önemli artışlar dikkati çekiyor. 2007 ilk 7 ayından 2008 ilk 7 ayına karşılıksız çek sayısında yüzde 11.5 artış yaşanmışken, 2008'den 2009'a bakıldığında oranın yüzde 28.2'ye çıktığı göze çarpıyor. Türkiye'de her ay yaklaşık 100 bin adede yakın çek karşılıksız çıkıyor ve hukuki işleme tabi oluyor. Protestolu senet tutarında ise ilk 6 ayda yüzde 29.27'lik artış söz konusu

 126. 17/10/2009, 17:04

  >Karşılıksız Çek Vermekten Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay Tutuklandı Karşılıksız Çek Verdiği Gerekçesiyle Antalya'da Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altın Portakal Film Festivali için geldiği Antalya'da bu sabah kaldığı Dedeman Otel'de polis tarafından gözaltına alınan Ezel Akay karşılıksız çek verme suçunu konu alan 3167 Sayılı Kanun'a muhalefetten Asayis Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra Antalya Adliyesi'ne getirilen yönetmen Ezel Akay'ın borcunu ödemediği anlaşıldı. Adliye nezaretinde sabah saatlerinden beri bekletilen Ezel Akay hakkında Fatih Adliyesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresi bulunduğu belirtildi. Akay daha sonra tutuklanarak Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: