Başlangıç > çek mağdurları, çek yasası, tbmm > >Adalet ve özgürlük için Ankara’da Toplanıyoruz..

>Adalet ve özgürlük için Ankara’da Toplanıyoruz..

>

ÇEK MAĞDURLARI

BİZLER; Ülkemiz İşgücüne En Büyük İstihdamı Sağlayan Milyonlarca Esnaf, Tüccar Ve Kobilerin Temsilcileriyiz..
BİZLER; Ülkemiz Ekonomisine Mal Ve Hizmet Üreterek, Vergi Ve Sosyal Güvenlik Primleriyle Katkı Sağlayan Vergi Mükellefleriyiz..
Kısacası BİZLER; iş ve aş dünyasının temsilcileriyiz..

Fakat BİZLER
Ülkemizde hüküm süren çetin ekonomik şartların, kısa aralıklarla ortaya çıkan ekonomik krizlerin büyük zarar ve ziyanlara uğrattığı her sektörden mağdur işadamlarıyız, işverenleriz..
Kayıplarımız Çok Büyük.. İŞLERİMİZ BOZULDU, İCRALARDAN DOLAYI İŞYERLERİMİZ KAPANDI..Bu Yüzden Çeklerimizi (Borçlarımızı) Ödeyemez Hale Geldik..
Bütün Kayıplarımızın, Yaşadığımız Ekonomik Ve Sosyal Dramın Üstüne Aile Hayatımızı Ortadan Kaldıran Eş Ve Çocuklarımızla Bizi Perişan Eden Çağdışı, İnsanlık Dışı, Hukuk Dışı Hatta Kanun Dışı Bir Zulümle, Hapis Cezasıyla Karşı Karşıyayız.. Bu Yüzden;

SORUYORUZ..!!! Bilgiye ve Bilime, Hukuka ve Adalete, Çağdaş Akıl ve Düşünceye Sahip Olan Herkese,
SORUYORUZ..!!!
1. Sonuçta Ticari Bir Alış-Veriş Yapan Bizler; Çeklerimizi (Borcumuzu) Ödeyemedik Diye, Yaşama Hakkından Sonra En Temel Ve Kutsal Hakkımız Olan Özgürlüğümüz Kısıtlanmakta, Hapse Atılmaktayız.. SİZLER BÖYLE, BİR BAŞKA ÜLKE BİLİYOR MUSUNUZ?

2. Ailelerimiz Eş Ve Çocuklarımız Perişan, Binlerce Kişi Cezaevinde, Binlercesi De Kaçak Durumda Ve Aranıyor.. Çalışıp İşimizi Sürdürecek, Borcumuzu Ödeyecek Özgürlüğümüz Yok.. Sırf Borçlu Diye Vatandaşına Suçlu Muamelesi Yapan ÇAĞDAŞ BİR BAŞKA HUKUK DEVLETİ BİLİYOR MUSUNUZ?

3. Aslında Hiç Birimizin Farkına Bile Varmadığı ve Kanuna Karşı Hile Yapılmak suretiyle Meğerse Özgürlüğümüzün Bir Borcun Teminatı Olarak Verildiği BİR BORÇ ÖDEME ARACI ve SİSTEMİ DUYDUNUZ MU?

4. Adli Para Cezası Kılıfı Uydurularak Yasaya Konulan Bu Madde İle Sonunda Hapse Atılıyoruz..Yani PARANIZ YOKSA HAPİS YATTIĞINIZ BİR ÜLKE DAHA BİLİYOR MUSUNUZ?

5. Bizler Ülke Ekonomisinde Görev Almış İş Sahipleriyiz.. GASP, TECAVÜZ, YAĞMA VE HATTA CİNAYET Mİ İŞLEDİK? Öyle ki Bu Cezalar Bile İndirim, Şartlı Tahliye Denetimli Serbestlik tanınırken! BİZLERE REVA GÖRÜLEN 5 YIL HAPİS CEZASI HANGİ VİCDAN İLE BAĞDAŞMAKTADIR?

6. AİHS 4 No’lu Ek Protokolünün; “HİÇ KİMSE, YALNIZCA AKDİ İLİŞKİDEN DOĞAN BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİREMEMİŞ OLMASINDAN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILAMAZ..” İlkesi, Anayasamızda da (MADDE 38) Aynı İfadeyle; “HİÇ KİMSE, YALNIZCA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİREMEMESİNDEN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ALIKONULAMAZ..” Olarak Yer Almış Olmasına, Yine Aynı Madde de “KİMSE, İŞLENDİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUNUN SUÇ SAYMADIĞI BİR FİİLDEN DOLAYI CEZALANDIRILAMAZ..” Denilmesine Rağmen, Bunları Yok Farz edip Çeke Hapis Cezası Uygulayan AVRUPADA VEYA DÜNYADA BAŞKA BİR ÜLKE BİLİYOR MUSUNUZ?

7. TBMM; Ceza İçeren Tüm Kanunların TCK’ya Uyumlu Hale Getirilmesi İçin 31.12.2008 Tarihine Kadar Meclise Tanınan Süre İçinde Tüm Yasalarda Bu Değişiklikleri Yapmış Fakat, 3167 s. Çek Kanununda Gerekli Değişiklikleri Yapmamış Böylelikle Çağdışı Bu Hükümleri Yasal Omaktan Çıkararak ‘MÜLGA’ Durumuna Ve UYGULANAMAZ Hale Getirmiştir.

8. Nitekim Ocak Ayının İlk Günlerinde Başta TCK’nın Müellifi Prof. Dr. Adem SÖZÜER “..ÇEK KANUNUNDA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMADI. 31 ARALIK 2008`DEN İTİBAREN TCK`NIN GENEL KURALLARI ÇEK KANUNUNUN CEZALARINA İLİŞKİN KURALLARI ORTADAN KALDIRMIŞ OLUYOR. ÇEK YÜZÜNDEN ARTIK HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANAMAZ DURUMDADIR..” diye, Keza, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA ise “YAPACAK BİR ŞEY YOK; GEÇMİŞ OLSUN. GEÇMİŞTE BU SUÇU İŞLEYENLER YILBAŞINDAN İTİBAREN CEZA ALMAKTAN KURTULMUŞTUR…” Demiş Olmalarına Rağmen 300 Gündür Hiç Bir Şey Olmamış Gibi Davranan BAŞKA BİR HUKUK DEVLETİ TANIYOR VE BİLİYOR MUSUNUZ?

9. HUKUKİ MEŞRUİYETİ olmayan bu zulmün 01.01.2009 tarihinden sonra KANUNİ MEŞRUİYETİ DE kalmamıştır.. Keza 300 günlük bu süre içinde KANUNSUZ BİR SUÇ OLAMAYACAĞINDAN bahisle birçok ilimizdeki mahkemelerimiz BERAAT KARARLARI verirken, diğer taraftan HALA HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLEN böylece YARGI BÜTÜNLÜĞÜNÜN ortadan kalkmış olduğu BİR BAŞKA HUKUK DEVLETİ TANIYOR VE BİLİYOR MUSUNUZ?

10. ADALETİN ÜZERİNE GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR.. Kanunsuz, Hukuksuz, İnsafsız Çek Yasasının Mağdur Ettiği Binlerce Ailemiz Feryat Ederken; Bu Davaların Ve Çağdışı Hapsin Sürmesinden Çıkarları Bulunan; Başta BANKALAR, FAKTORİNG KURULUŞLARI, ‘ÇEK KIRARAK’ PARA SATAN TEFECİLER Ve Maalesef Genelini Tenzih Ederiz BAZI AVUKATLAR Bu Adaletsiz Ve Tartışmalı Yasanın Ortadan Kaldırılmasına Engel Olmak İstemektedirler..

11. İcra, Haciz Ve Diğer Sebeplerden Dolayı İşyeri Kapanan Ve Bu Sebeple İşyerlerine Düzenli Gidemeyen Biz İş Adamlarına, Gıyabında Yapılan Tebligatlar İle Savunmasına Ve Suç Kastı Bulunup Bulunmadığına Bakılmaksızın, Adil Bir Yargılama Yapılmadan Rutin Bir Şekilde Ve Kolayca Hapis Cezası Verilmektedir..

12. BİZLER DİYORUZ Kİ; Kim Ki Bizleri Dolandırıcı Ve Suçlu Telakki Ediyor İse ŞİDDETLE REDDEDİYOR, Böylelerini MÜFTERİ Olarak Kabul Ediyoruz.. Her Meslek Mensubunun Başına Gelebilecek Hatalar Söz Konusu Olmaktadır.. Nitekim Bir Kimseyi Hatalı Bir Kararla Yıllarca Hapse Mahkum Eden Bir Hakim, Hatalı Tanı Ve Tedaviyle Hastası Can Veren Bir Hekim Ve Pek Çok Mesleki Hatalar Gibi.. Toplumda Bizlerin Dışında Mesleki Hata Ve Başarısızlığından Dolayı Kimler Hapse Mahkum Edilmektedir..

13.GEMİLER LİMANDA GÜVEN İÇİNDEDİR ANCAK YAPILIŞ AMAÇLARI BU DEĞİLDİR..” Bizler İyi Bir Vatandaş Olmak Ve Ekmek Parası İçin Küçük Teknelerimizle GÜVENLİ LİMANLARDA DEĞİL, Yüksek Çalkantıların, Kriz Dalgalarının Eksik Olmadığı Bu Ülkenin Ekonomik Karasularında Mücadele Ederken Battık.. Ve Bizler Esasen Hiçbir Zaman Devlet Limanlarında Güven İçinde Olmadık, Olamadık..

14. BİZLER DİYORUZ Kİ; ARTIK YETER! Ülkemizi Ve Bizleri Bu Ayıp Yasasından Kurtarın.. Gözyaşlarımızı Ve Feryatlarımızı Dindirin.. Kahır İçinde, Ölüm Ve Yaşam Arasında İnce Bir Çizgide Bulunan Şerefli Haysiyetli Talihsiz Esnaf, Tüccar, Yönetici Ve Kobi Temsilcisi Meslektaşlarımıza Reva Görülen Bu Zulme Derhal Son Veriniz..

15. BİZLER DİYORUZ Kİ; Devlet Birkaç Ahlaksızı Nokta Atışla Vurmak Yerine, Binlerce, Milyonlarca Aileyi top yekun cezalandırmakta, Adeta Toplumsal Ve Sosyal Bir Cinayete, Hukuk Ve Adalet Cinayetine Sebep Olmaktadır..

16. BİZLER DİYORUZ Kİ; Hepimiz Namuslu, Haysiyetli Birer İş Adamı İdik, Battık, Borçluyuz.. FAKAT, ASLA! ADİ BİR SUÇLU DEĞİLİZ!.. Hal Böyle İken Bize Yapılanlar; İnsanlığın Ve Tüm Değer Yargılarının Ürettiği Evrensel Hak, Adalet Ve Medeniyet Ölçüsüne Ve Bilhassa Ülkemiz İnsanının Vasıflarından Olan Mertliğine, Devletin Şeref Ve Şefkatine Sığmakta mıdır?

17. Halen Uygulamada Devlet Kanuna Karşı Hile Yapmak Suretiyle Karşılıksız Çeke Önce Adli Para Cezası Vermekte, Ödenemeyen Bu Cezayı da Hapse Çevirmektedir.. Mayıs Ayından Beri Meclis Adalet Komisyonunda Bekletilen Yeni Çek Yasasının Bir An Evvel Gündeme Alınarak Çağdaş Bir Hukuk Devletine Uygun Olarak Çekte Adli Para Cezasının ve Dolayısıyla Hapis Cezasının Tamamen Ortadan Kaldırılmasını ve ACİLEN Yasalaşmasını İSTİYORUZ..

İlgili konular: Çek mağdurları yarın haykıracak

Etiket: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reklamlar
  1. 25/10/2009, 01:26

    >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; SİTEMİZİ TAKİP EDELİM YAZILANLARI ELBETTE OKUYALIM, ELBETTE BİZLERDE YORUM YAPALIM ANCAK; LÜTFEN AMA LÜTFEN, YÜZÜPTE KUYRUĞUNA GELDİĞİMİZ BU HAKLI DAVAMIZDA, İŞİMİZİ ELİMİZE GÖZÜMÜZE BULAŞTIRMAYALIM. HEPİMİZ ADINA HEPİNİZDEN RİCACIYIM; PAZARTESİ GÜNÜNDEN BAŞLAYARAK, BİRBİRİMİZDEN HABERDAR OLARAK, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZİ SABIRLA VE DAHA ÇOK ARAYARAK, İLGİLİ YERLERE; BASIN KURULUŞLARINA, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZE MAİL VE FAKSLAR GÖNDERMEK HUSUSUNDA YOĞUNLAŞARAK, GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE; ANKARA'YA TEMSİLCİ BİR GRUBUMUZUN TEKRAR GİTMESİ HUSUSUNDA, GİDECEK ARKADAŞLARA MADDİ DESTEKTE VEREREK, ÖZELLİKLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI DOLU DOLU GEÇİRMELİYİZ. HAYDİ ARKADAŞLAR; BİRBİRİMİZE SİTEM ETMEDEN, SABIRLA, YASAL ÇERÇEVELER İÇERİSİNDE VE SAYGIYLA, HAKKIMIZI ARAMAK HUSUSUNDA YOĞUNLAŞALIM. BİRAZ DAHA; BİRAZ DAHA FAZLA ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞARAK. ALLAH'IN İZNİYLE; HÜZÜNLÜDE OLSA ÖZGÜR GÜNLER HEPİMİZİN OLACAKTIR. TÜM KATILIMCILARA; SAYGILAR VE SELAMLAR. HASAN(BARIŞÇI)-MERSİN

Comment pages
1 3 4 5
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: