Başlangıç > çek mağdurları, çek yasası, tbmm > >Adalet ve özgürlük için Ankara’da Toplanıyoruz..

>Adalet ve özgürlük için Ankara’da Toplanıyoruz..

>

ÇEK MAĞDURLARI

BİZLER; Ülkemiz İşgücüne En Büyük İstihdamı Sağlayan Milyonlarca Esnaf, Tüccar Ve Kobilerin Temsilcileriyiz..
BİZLER; Ülkemiz Ekonomisine Mal Ve Hizmet Üreterek, Vergi Ve Sosyal Güvenlik Primleriyle Katkı Sağlayan Vergi Mükellefleriyiz..
Kısacası BİZLER; iş ve aş dünyasının temsilcileriyiz..

Fakat BİZLER
Ülkemizde hüküm süren çetin ekonomik şartların, kısa aralıklarla ortaya çıkan ekonomik krizlerin büyük zarar ve ziyanlara uğrattığı her sektörden mağdur işadamlarıyız, işverenleriz..
Kayıplarımız Çok Büyük.. İŞLERİMİZ BOZULDU, İCRALARDAN DOLAYI İŞYERLERİMİZ KAPANDI..Bu Yüzden Çeklerimizi (Borçlarımızı) Ödeyemez Hale Geldik..
Bütün Kayıplarımızın, Yaşadığımız Ekonomik Ve Sosyal Dramın Üstüne Aile Hayatımızı Ortadan Kaldıran Eş Ve Çocuklarımızla Bizi Perişan Eden Çağdışı, İnsanlık Dışı, Hukuk Dışı Hatta Kanun Dışı Bir Zulümle, Hapis Cezasıyla Karşı Karşıyayız.. Bu Yüzden;

SORUYORUZ..!!! Bilgiye ve Bilime, Hukuka ve Adalete, Çağdaş Akıl ve Düşünceye Sahip Olan Herkese,
SORUYORUZ..!!!
1. Sonuçta Ticari Bir Alış-Veriş Yapan Bizler; Çeklerimizi (Borcumuzu) Ödeyemedik Diye, Yaşama Hakkından Sonra En Temel Ve Kutsal Hakkımız Olan Özgürlüğümüz Kısıtlanmakta, Hapse Atılmaktayız.. SİZLER BÖYLE, BİR BAŞKA ÜLKE BİLİYOR MUSUNUZ?

2. Ailelerimiz Eş Ve Çocuklarımız Perişan, Binlerce Kişi Cezaevinde, Binlercesi De Kaçak Durumda Ve Aranıyor.. Çalışıp İşimizi Sürdürecek, Borcumuzu Ödeyecek Özgürlüğümüz Yok.. Sırf Borçlu Diye Vatandaşına Suçlu Muamelesi Yapan ÇAĞDAŞ BİR BAŞKA HUKUK DEVLETİ BİLİYOR MUSUNUZ?

3. Aslında Hiç Birimizin Farkına Bile Varmadığı ve Kanuna Karşı Hile Yapılmak suretiyle Meğerse Özgürlüğümüzün Bir Borcun Teminatı Olarak Verildiği BİR BORÇ ÖDEME ARACI ve SİSTEMİ DUYDUNUZ MU?

4. Adli Para Cezası Kılıfı Uydurularak Yasaya Konulan Bu Madde İle Sonunda Hapse Atılıyoruz..Yani PARANIZ YOKSA HAPİS YATTIĞINIZ BİR ÜLKE DAHA BİLİYOR MUSUNUZ?

5. Bizler Ülke Ekonomisinde Görev Almış İş Sahipleriyiz.. GASP, TECAVÜZ, YAĞMA VE HATTA CİNAYET Mİ İŞLEDİK? Öyle ki Bu Cezalar Bile İndirim, Şartlı Tahliye Denetimli Serbestlik tanınırken! BİZLERE REVA GÖRÜLEN 5 YIL HAPİS CEZASI HANGİ VİCDAN İLE BAĞDAŞMAKTADIR?

6. AİHS 4 No’lu Ek Protokolünün; “HİÇ KİMSE, YALNIZCA AKDİ İLİŞKİDEN DOĞAN BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİREMEMİŞ OLMASINDAN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILAMAZ..” İlkesi, Anayasamızda da (MADDE 38) Aynı İfadeyle; “HİÇ KİMSE, YALNIZCA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİREMEMESİNDEN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ALIKONULAMAZ..” Olarak Yer Almış Olmasına, Yine Aynı Madde de “KİMSE, İŞLENDİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUNUN SUÇ SAYMADIĞI BİR FİİLDEN DOLAYI CEZALANDIRILAMAZ..” Denilmesine Rağmen, Bunları Yok Farz edip Çeke Hapis Cezası Uygulayan AVRUPADA VEYA DÜNYADA BAŞKA BİR ÜLKE BİLİYOR MUSUNUZ?

7. TBMM; Ceza İçeren Tüm Kanunların TCK’ya Uyumlu Hale Getirilmesi İçin 31.12.2008 Tarihine Kadar Meclise Tanınan Süre İçinde Tüm Yasalarda Bu Değişiklikleri Yapmış Fakat, 3167 s. Çek Kanununda Gerekli Değişiklikleri Yapmamış Böylelikle Çağdışı Bu Hükümleri Yasal Omaktan Çıkararak ‘MÜLGA’ Durumuna Ve UYGULANAMAZ Hale Getirmiştir.

8. Nitekim Ocak Ayının İlk Günlerinde Başta TCK’nın Müellifi Prof. Dr. Adem SÖZÜER “..ÇEK KANUNUNDA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMADI. 31 ARALIK 2008`DEN İTİBAREN TCK`NIN GENEL KURALLARI ÇEK KANUNUNUN CEZALARINA İLİŞKİN KURALLARI ORTADAN KALDIRMIŞ OLUYOR. ÇEK YÜZÜNDEN ARTIK HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANAMAZ DURUMDADIR..” diye, Keza, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA ise “YAPACAK BİR ŞEY YOK; GEÇMİŞ OLSUN. GEÇMİŞTE BU SUÇU İŞLEYENLER YILBAŞINDAN İTİBAREN CEZA ALMAKTAN KURTULMUŞTUR…” Demiş Olmalarına Rağmen 300 Gündür Hiç Bir Şey Olmamış Gibi Davranan BAŞKA BİR HUKUK DEVLETİ TANIYOR VE BİLİYOR MUSUNUZ?

9. HUKUKİ MEŞRUİYETİ olmayan bu zulmün 01.01.2009 tarihinden sonra KANUNİ MEŞRUİYETİ DE kalmamıştır.. Keza 300 günlük bu süre içinde KANUNSUZ BİR SUÇ OLAMAYACAĞINDAN bahisle birçok ilimizdeki mahkemelerimiz BERAAT KARARLARI verirken, diğer taraftan HALA HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLEN böylece YARGI BÜTÜNLÜĞÜNÜN ortadan kalkmış olduğu BİR BAŞKA HUKUK DEVLETİ TANIYOR VE BİLİYOR MUSUNUZ?

10. ADALETİN ÜZERİNE GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR.. Kanunsuz, Hukuksuz, İnsafsız Çek Yasasının Mağdur Ettiği Binlerce Ailemiz Feryat Ederken; Bu Davaların Ve Çağdışı Hapsin Sürmesinden Çıkarları Bulunan; Başta BANKALAR, FAKTORİNG KURULUŞLARI, ‘ÇEK KIRARAK’ PARA SATAN TEFECİLER Ve Maalesef Genelini Tenzih Ederiz BAZI AVUKATLAR Bu Adaletsiz Ve Tartışmalı Yasanın Ortadan Kaldırılmasına Engel Olmak İstemektedirler..

11. İcra, Haciz Ve Diğer Sebeplerden Dolayı İşyeri Kapanan Ve Bu Sebeple İşyerlerine Düzenli Gidemeyen Biz İş Adamlarına, Gıyabında Yapılan Tebligatlar İle Savunmasına Ve Suç Kastı Bulunup Bulunmadığına Bakılmaksızın, Adil Bir Yargılama Yapılmadan Rutin Bir Şekilde Ve Kolayca Hapis Cezası Verilmektedir..

12. BİZLER DİYORUZ Kİ; Kim Ki Bizleri Dolandırıcı Ve Suçlu Telakki Ediyor İse ŞİDDETLE REDDEDİYOR, Böylelerini MÜFTERİ Olarak Kabul Ediyoruz.. Her Meslek Mensubunun Başına Gelebilecek Hatalar Söz Konusu Olmaktadır.. Nitekim Bir Kimseyi Hatalı Bir Kararla Yıllarca Hapse Mahkum Eden Bir Hakim, Hatalı Tanı Ve Tedaviyle Hastası Can Veren Bir Hekim Ve Pek Çok Mesleki Hatalar Gibi.. Toplumda Bizlerin Dışında Mesleki Hata Ve Başarısızlığından Dolayı Kimler Hapse Mahkum Edilmektedir..

13.GEMİLER LİMANDA GÜVEN İÇİNDEDİR ANCAK YAPILIŞ AMAÇLARI BU DEĞİLDİR..” Bizler İyi Bir Vatandaş Olmak Ve Ekmek Parası İçin Küçük Teknelerimizle GÜVENLİ LİMANLARDA DEĞİL, Yüksek Çalkantıların, Kriz Dalgalarının Eksik Olmadığı Bu Ülkenin Ekonomik Karasularında Mücadele Ederken Battık.. Ve Bizler Esasen Hiçbir Zaman Devlet Limanlarında Güven İçinde Olmadık, Olamadık..

14. BİZLER DİYORUZ Kİ; ARTIK YETER! Ülkemizi Ve Bizleri Bu Ayıp Yasasından Kurtarın.. Gözyaşlarımızı Ve Feryatlarımızı Dindirin.. Kahır İçinde, Ölüm Ve Yaşam Arasında İnce Bir Çizgide Bulunan Şerefli Haysiyetli Talihsiz Esnaf, Tüccar, Yönetici Ve Kobi Temsilcisi Meslektaşlarımıza Reva Görülen Bu Zulme Derhal Son Veriniz..

15. BİZLER DİYORUZ Kİ; Devlet Birkaç Ahlaksızı Nokta Atışla Vurmak Yerine, Binlerce, Milyonlarca Aileyi top yekun cezalandırmakta, Adeta Toplumsal Ve Sosyal Bir Cinayete, Hukuk Ve Adalet Cinayetine Sebep Olmaktadır..

16. BİZLER DİYORUZ Kİ; Hepimiz Namuslu, Haysiyetli Birer İş Adamı İdik, Battık, Borçluyuz.. FAKAT, ASLA! ADİ BİR SUÇLU DEĞİLİZ!.. Hal Böyle İken Bize Yapılanlar; İnsanlığın Ve Tüm Değer Yargılarının Ürettiği Evrensel Hak, Adalet Ve Medeniyet Ölçüsüne Ve Bilhassa Ülkemiz İnsanının Vasıflarından Olan Mertliğine, Devletin Şeref Ve Şefkatine Sığmakta mıdır?

17. Halen Uygulamada Devlet Kanuna Karşı Hile Yapmak Suretiyle Karşılıksız Çeke Önce Adli Para Cezası Vermekte, Ödenemeyen Bu Cezayı da Hapse Çevirmektedir.. Mayıs Ayından Beri Meclis Adalet Komisyonunda Bekletilen Yeni Çek Yasasının Bir An Evvel Gündeme Alınarak Çağdaş Bir Hukuk Devletine Uygun Olarak Çekte Adli Para Cezasının ve Dolayısıyla Hapis Cezasının Tamamen Ortadan Kaldırılmasını ve ACİLEN Yasalaşmasını İSTİYORUZ..

İlgili konular: Çek mağdurları yarın haykıracak

Etiket: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reklamlar
 1. 20/10/2009, 02:45

  >Yeter artııııık yeteeeer Evet isyanım var.Ticaret yaptığım için çek kullandığım için istihdam yarattığım için,vergilerimi ödediğim için 2,3 kişiye daha ekmek kapısı olur diye işimi büyütmek için kazandığım tüm parayı işime yatırdığım için 3 yşındaki evladımı onun bunun eline bırakarak gece gündüz çalışıtığım için….Peki ne oldu bir kriz geldi ve tepetaklak etti çeklerim yazıldı para lazım diye milyarlarca liralık ön çek alan firmalar sırtını döndü,bankalar kredilerini kapattı,son çare olarak factoringlere koştuk kapılar kapandı.Her şeyim ama herşeyim elimden uçtu gitti.Borcumu ödemek için çabaladım faizlerle 10 ken 100 oldu şimdi hadi gir içeri yat ve borcunu öde diyorlar.Peki ben suçluyum bizi bu hale sokanların hiç mi suçu yok hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım korkudan ne çalışabiliyorum,ne uyuyabiliyorum acaba ne zaman benide alırlar diye oğlumdan beni ne zaman koparırlar diye.Bıraksınlar çalışalım borçlarımızı ödiyelim devlet para cezası veriyor 1 ayda müddet bu insanın parası olsa zaten bu hale düşmez benden sihirbazlık yapmamı bekliyorlar peki ya niye devletimiz dış borçlarını 1 ayda ödeyip kapatmıyor bu kadar kolaysa.Yeter artık kaç kişinin daha ölmesi lazım kaç kişinin sırf düşünmekden sıkıntıdan kanser olması lazım alacaklının eline ne geçecek hiç bir şey niye herkez bu kadar duyarsız.Evet aynen yine söylüyorum yeter artık bu özel bir durum bu büyük bir kriz ve biz bu krizin mağdurlarıyız. zeynep

 2. 20/10/2009, 03:18

  >Artık dayanacak gücümüz kalmadı.Nefesimiz kesildi.Bu adaletsizliğin ortadan kalkması için ne bekleniyor.Kriz vurdu işte ödeyemedik hoop hapse.Napalım nasıl ödeyelim hapiste alacaklının eline geçende birşey yok.Ne alacaklı ne borçlu kimsenin bir sonuca ulaştığı yok.Yılların iş adamı sadece borcunu ödeyemediğinden dolayı sanki bi hırsız gibi bir katil bir tecavüzcü gibi hapse atılıyor.Yada kaçak yaşıyor iş de yapamıyor.Onu da kaldıramayıp intihar ediyor.Bu adaletsizlik artık bitmeli.Perşembe günü gövde gösterisi yapmaya değil istenilen sonuca ulaşmaya geliyoruz.Ailemiz için özgürlüğümüzü almaya geliyoruz.Geçen birgünün bile hesabını kimse veremez bize. Bu hapis cezasının kaldırılmasını yasalaştırmaya, yapılması gerekeni yapmaya geliyoruz…

 3. 20/10/2009, 07:29

  >sapla samanın karıştığı bu günlerde bende pişmanlığımı bildirmek istiyorum. Pişmanım çünkü 1978 yılından beri üretim yapmaya çalıştığım için. Pişmanım çünkü her 4-5 senede kriz yaşanan bir ülkede bir kuruş vergi ve ssk borcum olmadığı için pişmanım çünkü kayıt içinde kalarak her bir kuruşumu vergilendirdiğim için pişmanım çünkü her krizde orta ölçekli bir üretici olarak bedel ödediğim için.Pişmanım çünkü adalet denince sadece mülkün temeli ama insan özgürlüğünün hiçe sayıldığı yasalarla mahkum edildiğim için.Bu arada merak ediyorum bugünden sonra cezaevindeki insanlara neyi nasıl anlatacaksınız. Hoş anlatmak isteyen varmı ki.

 4. 20/10/2009, 08:54

  >değerli arkadaşlar22 ekim 2009 da güven parkta yapılacak eylem konusunda basın mensuplarını bilgilendirmemiz gerekmektedir…tbmm basın telefonları aşağıdadır.arayarak eylemi haber verin.BASIN VE YAYIN KURULUŞLARIKURULUŞ İLGİLİ 1. Tel 2. Tel Faks TBMM TV Müdürlüğü Ahmet SEVGİLİ 420 78 28 420 78 30 420 78 31 Parlamento Muhabirleri Derneği Başk. Köksel BOZKURT 420 75 19 420 75 20 420 69 16 TRT Parlamento Haberleri Müdürlüğü Kudret DOĞANDEMİR 420 75 01 418 19 32 417 72 84 Akşam Abdulrezzak ORAL 418 74 01 418 74 01 Anadolu Ajansı Ömer DİŞBUDAK 420 75 02 425 12 58 418 83 01 Anadoluda Vakit Fatih AKKAYA 420 75 00 Anayurt Mihriban BAŞLI 420 75 27 420 70 64 ANKA Besti KARALAR 420 75 03 425 52 71 Bugün Seda ŞİMŞEK 420 75 26 418 14 95 Cihan Haber Ajansı Hamza ERDOĞAN 420 75 40 425 89 25 Cumhuriyet Türey KÖSE 420 75 09 417 60 34 417 60 33 Dünya Canan ÇÖLAŞAN 420 75 33 425 35 46 Halka ve Olaylara Tercüman Hakkı KURBAN 420 75 30 418 36 55 Hürriyet Nuray BABACAN 420 75 06 425 31 99 425 31 99 İhlas Haber Ajansı Zafer ÇAKMAK 417 98 78 Merkez Haber Ajansı Osman AYDOĞAN 425 49 74 425 83 63 Millî Gazete Mustafa YILMAZ 420 75 29 425 90 44 Milliyet – Posta Mansur ÇELİK 410 88 80 417 46 57 Radikal Yurdagül ŞİMŞEK 420 75 23 419 09 12 Reuters Pınar AYDINLI 420 75 44 418 29 10 418 29 10 Sabah Zübeyde YALÇIN 424 02 31 424 02 33 425 83 63 Star Gazetesi Nevin BİLGİN 420 75 10 425 20 01 420 75 10 Taraf Aylan UNCU 420 75 33 425 99 72 Hürriyet Daily News Köksel BOZKURT 420 75 15 420 75 16 418 06 75 Türkiye Yücel KAYAOĞLU 420 75 17 419 35 41 419 47 24 Vatan Şebnem HOŞGÖR 420 75 28 417 79 08 417 79 09 Yeni Şafak Behçet GÜNGÖR 420 75 22 425 63 27 Zaman Ömer ŞAHİN 420 75 24 419 46 19 419 46 19 ATV Fatih ATİK 424 06 24 CNN TÜRK Sema ECER 420 75 07 418 33 41 Flash Özlem PALA 425 32 23 KANAL 7 Kemal DOĞAN 420 75 41 285 85 34 KANAL A Ahmet SÖZCAN 420 75 07 419 51 20 KANAL B Sami GÖKÇE 418 61 92 KANAL D İbrahim GÜNDÜZ 420 75 08 207 31 48 207 01 99 NTV Nilgün BALKAÇ 419 70 43 418 36 00 SHOW TV Özgür AKBAŞ 420 75 43 SKY TV 420 75 43 STAR TV Lamia AYHAN 420 75 25 STV Ekrem ERDOĞMUŞ 420 75 40 418 08 03 TGRT HABER Yusuf Ziya ORHAN 420 75 17 TV 8 Yılmaz ŞAHİN 420 75 31 424 04 11

 5. 20/10/2009, 10:04

  >ARKADAŞLAR SÖZÜN BİİTİĞİ YER BU KANUNUN AÇIKLAMASI BU GÜN HABER TÜRK GAZETESİ EKONOMİ EKİNDE DEVLET BU YIL BÜTÇEYİ YAPARKEN 3.5 MİLYAR VATANDAŞTAN CEZA TOPLAYACAĞINI HESAPLAMIŞ BUNUN 1.8i ADLİ İDARİ PARA CEZASI KALNI TRAFİK CEZASI ANLADININMI ŞİMDİ NEDEN HAPİSLERDE YATTIĞIMIZI BÜTÇEYİ TAMMLIYORUZ………………..NE ACIIIIII

 6. 20/10/2009, 10:38

  >değerli arkadaşlarbugün saat 15.00 te genel kurul var,muhalefet vekillerini arayarak bu konuyu gündem de tutmalarını istemeye devam etmeliyiz.yeni çek yasa tasarısının ancak kürsüde konuşulursa gündem olduğunu biliyoruz…bunu atlamayalım…ayrıca 22 ekim 2009 perşembe günü yapılacak eylemi ulaşabildiğimiz bütün basın mensuplarına bıkmadan usanmadan duyurmaya devam etmeliyiz…emek veren herkese teşekkürler…my way

 7. 20/10/2009, 10:48

  >Arkadaşlar,Ahmet iyimaya ile bu günlerde konuşabilen var mı?Komisyon toplantısında gündeme geldi mi acaba ?

 8. 20/10/2009, 11:07

  >1-Dünyada olmayan bir uygulama2-İnsan haklarına aykırılık3-Anayasaya aykırılık4-Temel kanunlarla çelişen tek maddelik kanun çıkarılarak zoraki uygulama5-Çekin Türk ticaret kanunundaki tanımının uygulamada hiçbir zaman olmadığı6-Son yıllarda çek havale aracı olmaktan 2 seneye varan vadeli kullanımıyla çıkmıştır.7-Yasa koyucu çıkardığı çekler yazılı vadeden önce ibraz edilemez diyerek İçeren kanunla vadeyi kabul etmiş olup havale niteliğini kaybettirmiştir.8-Karşılıksız çeke verilen adli para cezası hiçbir mantığa ilkel hukuka bile uymayan tck 52.maddeye aykırı çek bedeli kadar adli para cezası hapise dönüştürülmekte. 9-Adli para cezası alacaklıya da yaramamakta ödendiği zaman ceza kaldırılmakta borçlunun borcu devam etmekte.10-31.12.2008’de sona eren TCK’nin süreli eklenmiş yasası devreden çıkmıştır.Bu güne kadar temel yasalara aykırı tek maddelik yasa çıkarma da olmadığı için meri yasalara göre karar veren birçok ağır ceza mahkemesi beraat kararı vermektedir.11-Bir ülkede yürürlükteki bir yasaya göre Türk milleti adına karar veren mahkemeler birbirinin tersine karar veriyorlarsa Yargıtay mevcut yasalarla ilgili verilen kararlara yorum yapmıyorsa.12-Mahkemelere, kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir tekniğiyle icra görevi verildiği gerçeği .13-Mahkemeler altından kalkamayacağı kadar dosyaya bakmak zorunda kalırsa.14-30000 çek mağduru hapiste ise 130 bine yakını yargıdaysa 800 bin civarında çek mağduru bu kaderi paylaşıyorsa 9 milyon 500 bin karşılıksız çek varsa hapishanelerde insanlar üst üste yatıyorsa aileler parçalanmış çocuklar açsa on binlerce insan mafya tehdidi altındaysa medya hukuk otoritelerini bir araya getirip bu hukuksuzluğu tartışma yerine finans kuruluşları,banka,tefeciler lobileri adına susmayı yeğlerse ülke gerçeklerini görmezlikten gelip bu insanlara sahtekar gözüyle bakarsa.Çek borcundan insanlar intihar ediyorsa…MARKO PAŞA NEREDE….BU YAZIYI 05.04.2009 TARİHİNDE YAZMIŞTIM.VE BİRKAÇ SİTEDE YAYINLAMIŞTIM…BİZ HALA MARKO PAŞAYI ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ..FAKAT O GÜNDEN BUGÜNE ÇOK YOL ALDIK…ARAMALARA DEVAM EDEREK ARTIK NETİCEYE ULAŞMALIYIZ…MY WAY

 9. 20/10/2009, 12:38

  >ARKADAŞLAR VEKİLLERİMİZİ ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ.ARA VERMEK YOK.

 10. 20/10/2009, 14:10

  >arkadaşlar ne pahasına olursa olsun 22 ekimde sonuca varmalıyız onun için elimizden geleni yapmalıyız uyuyan yada işine öyle gelen bütün yetkilileri uyandırmalıyız yoksa bizler çok kayıplar vereceğiz devlet alacaklı olduğu zaman hiç kaçırmaz ama bizim sesimizi duymuyorlar yada işlerine gelmiyor kendilerini ilgilendiren konu olsaydı gecede kanun çıkartırlardı bu iş artık son bulmalı bıçak kemiğe dayandı ya ölürüz yada özgür kalırız

 11. 20/10/2009, 14:17

  >Sayın Arkdaşlar arkdaşlarımız milletvekillerimizi aramaya devam ediyor görüşmelerden bilgileri paylaşıyorumSN OKTAY VURALtakip ediyoruz diyor "gündeme getirmeye "çalışıyoruz diyor ————————-SN AKİF AKKUŞ :ticaret. kanunda düzeltmeler yapılıyor zaman zaman çıkıp söylüyecez çek kanunu hazırlansın diye önerge verildi genel kurula getirmeye çalışıyoruz zaman zaman konuşcaz çek yasası kayıp hatırlatcaz ———————–SN ALİM IŞIK : diyorki program belli olmadı ama belli olurca bizde program yapıcaz ben konuşmasam bile grupbumdan arkadaşlarım konuşcak merak etmeyin işin peşini bırakmıyc az hepinize allah kolaylık versin görüşmeler devam ediyor

 12. 20/10/2009, 14:25

  >SN BÜLENT GEDİKLİsizin gibi herkes beni arıyor çalışmalar devam ediyor yakında birşeyler olur hemen acele etmeyin elimizden geleni yapıyoruz ————————————–SN AYŞE AKBAŞdanışmanı telde genel kurulda gelmeden bişi diyememayşe hanımla görüşüp dönecek

 13. 20/10/2009, 14:31

  >SN MEHMET TUNÇAK iyimaya ile konuşmuş gündeme getirmek için biz alt komisyonda gereğini yaptık gündeme gelmeden bişi yapamayız yakında gelir dedi grup vekilleriylede konuştuk dedi

 14. 20/10/2009, 14:48

  >ben bir magdur yakınıyım ve kardeşim şu an haksız yere cezaevinde yüz günü aşkın bir süredir Denizli D-tipi cezaevinde yatmaktadır. Bir arkadaşı kardeşimin çeklerini kullanarak bi fabrika açıyo ve fabrika batınca çekler karşılıksız çıkınca cezasını kardeşim çekiyor. Bu nasıl bir mantıktır başkasının çekmesi cezayı kardeşim çekiyor bunu devletin başındakiler düşünebiliyor mu acaba? kendi yakınları böylebi durumla karşılaşınca da yine aynı tepkiyi mi vercekler acaba? bi an önce bu yasanın TBMM den geçmesini ve günahsız insanların cezalarına son verilmesini bekliyorom. buradan tüm duyarlı vatandaşlara sesleniyorum gelin 22 Ekim de Ankarada ''Konu komşu gelin. Artık bu işi çözelim'' sloganıyla birleşilim ve günahsız bu insanların serbest kalması için sesimizi üst mevkilere duyuralım.. duyarlı vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim

 15. 20/10/2009, 14:48

  >benimde arkadaşım yatmakta ve ben bu durumdan öyle rahatsızımki vicdanım sızlamakta. nasıl bir ülkede yasıyoruz anlamak mümkün diil. birileri sefa sürerken bunun cezasını da günahsız insanlar çekmekte. bi de demokrasiden dem vururlar nerde demokrasi bumu adalet. bu yasanın hemen düzenlenmesini ve günahsız insanların derhal özgürlüklerine kavuşmasını istiyorum lütfen gerekenler yapılsın orhan

 16. 20/10/2009, 14:49

  >benim de arkadaşım cek magduru suc suz yere cezaevinde yatmakta bu yasayı cıkaranlar ve bu insanları cezaevinde yatıranlar nasıl insanlar ve nasıl vicdanları rahat yatıyorlar siz kendiniz düşerse anlarsınız ancak ama ALLAH kimseyi düşürmesin bu yasayı enkısa zamanda degiştirip bu insanların tekrar özgür kalmasını saglayın bu dünyada o insanlara cehennem hayatı yaşatmayın

 17. 20/10/2009, 14:50

  >Cek yasası kanunlarında duzeltmeler gerektıgını AB komısyonca Turkıyeye gonderıldi. Fakat bunlar kabul edilmiş gerekceler degil sadece bir öneri olarak görulmüştür. Ticari suclarla yatan ınsanların borcları yuzunden cezaya carptırılan ınsanlar nasıl olurda ıcerde yatarken borclarının odenmesı beklenebılır kı? Turkıyedekı cezaevlerının suan cogu kapasıtesının 2 veya 3 katı fazlasıdır. Turkıyede bu kadar ınsanın sıcılıni bozup avrupa bırlıgıne sokmak akıl karı olmucagını dusunuyorum.Bu guclu Turkiyenin Böyle yasal sorunları Demokratık bır sekılde cozumlenecegını umut ederım… EMRAH TODİ

 18. 20/10/2009, 14:50

  >eşim karşılıksız çek yüzünden 1 haftadır cezaevınde.hamileyim ve budurumu kaldıramıyorum.çıkacaksa çıksın artık şu yasa.yoksa bebğim ve ben ortada kalıcaz. özlem öztürk

 19. 20/10/2009, 14:53

  >SINIRDAN GECEN 34 PKK LIDAN 30 U BUGUN İTİBARIYLE SERBESTYILLARCA VERGİ ÖDEMİS İSTİHDAM SAGLAMIŞ AHMET EFENDİ BORCUNDAN DOLAYI HALA HAPİSTE ÇİFTE STANDARTA SONBİZ İNSANLARIN CANINI ALMADIK SADECE ONLARA İŞ VE AŞ VERMEK İÇİN ÇALIŞTIK…

 20. 20/10/2009, 14:54

  >SN AYŞE AKBAŞDanışmanı aradı diyorki komisyon ile görüşmüşhapis cezasının kalkması ile ilgili temayül var ama !!sizin lobi oluşturup sesinizi başbakana duyurmanız lazım su bile zamanla taşı aşındırır şu an yılbaşını bulcak gibi gözüküyorgüçlü bir lobi oluşturup gelin diyorsesiniz duyurun bıkmayın diyor(ayın 22 sinde güçlü olmak lazım arkadaşlar)

 21. 20/10/2009, 15:04

  >TBMM Genel Kurulu, haftaya denetim konularıyla başlayacak. Genel Kurulda, 20 Ekim Salı günü sözlü soruların yanı sıra madencilikle ilgili araştırma önergeleri birleştirilerek görüşülecek.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerle ilgili olarak 21 Ekim Çarşamba günü Genel Kurula bilgi verecek.Davutoğlu'nun Hükümet adına yapacağı konuşmanın ardından, gruplar da konuyla ilgili görüşlerini ifade edecek."Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol" ile "Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol", Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan tarafından 10 Ekim Pazar günü İsviçre'nin Zürih kentinde imzalanmıştı.Genel Kurulda, daha sonra görüşmeleri yarım kalan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'na geçilecek. Temel kanun olarak görüşülen tasarının görüşmeleri birinci bölümdeki 22. madde üzerinden sürecek. 649 maddelik Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, önemli düzenlemeler içeriyor.Tasarıya göre, sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Tüketici; banka, sigorta ve seyahat şirketlerince "tek yanlı" hazırlanan sözleşmelere karşı korunacak.Hakim, haksız fiilden doğan bedensel zararlarda, hesaplanan tazminat miktarına müdahale edemeyecek. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınları tazminat isteyebilecek. Olağanüstü faiz oranları karşısında borçlu korunacak.Ekonomik kriz dönemleri gibi olağanüstü durumlarda, sözleşmeler değişen koşullara göre uyarlanabilecek. Tasarıdaki en önemli düzenlemelerden biri de kira bedellerinde yapılacak artış, bir önceki yılın üretici fiyat endeksini (ÜFE) geçmeyecek. Kiracıların elektrik ve su borcunu ödememesi de tahliye sebebi olacak.Çatı onarımı ve dış cephe boyası gibi giderler, ev sahibi tarafından karşılanacak. "Yeniden kiralama yasağına" aykırı hareket eden ev sahipleri için öngörülen hapis cezası kalkacak. Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecek.Konut ve iş yeri kiralarında depozito, 3 aylık kira bedelini aşamayacak. Getirilen yeniliklerden biri ise işverenin, psikolojik ve cinsel tacizi önlemekle yükümlü olması…Eşler birbirlerinin rızasıyla kefil olabilecek -kefili koruyucu hükümler, kefalet sözleşmesi dışındaki sözleşmelere de uygulanacak.TBMM Gene Kurulu, 20 Ekim Salı günü 15.00-20.00, 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.KomisyonlarMilletvekili seçimlerinin 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılması konusunda Anayasada 2007 yılında yapılan değişikliğe uyum amacıyla Milletvekili Seçimi Kanununda da aynı yönde değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek.AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün hazırladığı teklif, nüfusu iki milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerle ilgili de düzenleme içeriyor.Teklife göre, nüfusu iki milletvekili çıkarmaya yetmeyen iller, artık nüfus sıralamasında da milletvekili sayısını ikiye çıkaramazsa, önce iki milletvekili çıkaramayan illere ikinci milletvekilliği verilecek. Daha sonra, artık nüfus bırakan illerin nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulacak ve bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya göre dağıtılacak.BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarını tüm yönleriyle araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, tatil nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden başlıyor. Komisyon, 20 Ekim Salı günü yapacağı toplantıda, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Niyazi Tanılır, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'i dinleyecek.

 22. 20/10/2009, 15:05

  >SN HULUSİ GÜVEL Danışmanımı arayın genel kurula giriyoruz dedikürsüde dile getireceğini söyledi

 23. 20/10/2009, 15:30

  >SAYIN ARKADAŞLAR, HÜDER ESDER VE BİZ ÇEKMAĞDURLARI OLARAK GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ ANKARA ORGANİZASYONUMUZDA KALABALIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ.NE KADAR KALABALIK OLURSAK O KADAR BİZE SAYGI GÖSTERİRLER.22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 09.00 DA BULUŞACAZ. SAAT: 11 DE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAZ. BASINI ARAYACAK OLAN ARKADAŞLARIMIZDAN İSTİRHAMIMIZ BASINI 11 DE GELMELERİ YÖNÜNDE UYARIN.DAHA SONRA HERKESE VEKİLLERİN NUMARALARINI VERİCEZ.HERKES DİLEDİĞİ VEKİLİ ARAYIP RANDEVUSUNU KENDİSİ ALICAK VE MECLİSE GİRİCEZ..HÜDERÇEK MAĞDURLARIESDER VE MAĞDURLAR ADINA BASIN AÇIKLAMASINI HÜDER DERNEĞİ BAŞKANI ŞAFAK BEY YAPACAKLAR.FİİLİ OLARAK MURAT YALÇIN VE BENDE GENEL KOORDİNEYE SAĞLAYACAĞIZ.HERKES LÜTFEN KİMİ BULDUYSA TUTSUN KOLUNDAN GELSİN.BU İŞİ BİTİRELİM. HADİ ARKADAŞLAR.. VEKİLLERİ DE ARAMAYA DEVAM EDİN

 24. 20/10/2009, 16:00

  >SN ATİLLA KART görüşmedeymiş takip ediyorum merek etmeyin der ————————————- SN ALİ RIZA ÖZTÜRK chp olarak yanınızdayız yarın borçlar kanunu var tekrar kürsüde konuşcam dedi

 25. 20/10/2009, 16:02

  >Bu arada pkaklaları vekilleri dağdan indirdi teröristler serbest bizde mecliste sadece konuşmları için dil döküyoruz yazık 😦

 26. 20/10/2009, 16:22

  >ARKADAŞLAR ÇABALAYAN EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN FAKAT İLLEDE 22 EKİM…VEKİLLER AÇIK AÇIK SÖYLÜYO LOBİ ÇALIŞMASI YAPIN BAŞBAKANA DUYURUN DİYE ARTIK SON DAKKALAR BİTTİ UZATMALAR 22 SİNDE BİTİYOR..KALABALIK OLURSAK İŞ BİTTİ HERKESE KOLAY GELSİN BAŞTA CÜNEYT EMRE OFLUOĞLU ERKAN……..TARIK

 27. 20/10/2009, 16:28

  >SN MUSTAFA ÖZYÜREKelimden geleni yapıcam diyor parti olarak destekliyoruz dedi

 28. 20/10/2009, 16:58

  >Bİ OKUYUN ARKADAŞLAR,KRİZ YAPACAĞINI ZATEN YAPMIŞTIDA BEN GENEDE ELİMDE SON KALAN ŞEYLER OLAN MAKİNALARIMLA ÇALIŞIP ÇABALAYIP BORÇLARIMI ÖDEMEYE ÇALIŞIYORDUM….NE OLDU BİLİYORMUSUNUZ,,,,ALACAKLILARIM ÇALIŞIP BORÇLARIMI ÖDEMEM İÇİN DOKUNMAMIŞLARDI AMA……..BU SÜREÇTE SSK YA DA BORCUMUZ BİRİKMİŞ…ONLAR GELİP KALDIRDILAR MAKİNALARI….ŞİMDİ DEVLETE SORALIM BİR DAHA.. BUNDAN SONRA NEYİ ÖDEYECEĞİM BEN…. HİÇBİRŞEYİ….. ONDAN SONRA SEN NE DİYECEKSİN BANA.. ÇEKLERİNİ ÖDE YOKSA HAPSEDERİM HAAAAA….EDERSEN ET BE NEYLE ÖDEYECEĞİMKİ. SEN MAKİNALARI KALDIR GÖTÜR ONDAN SONRA ÖDE DE….YOK YA YOK BU MEMLEKETTE PKK LI OLMAK VARMIŞ BAKSANA DAĞDAN EŞKİYA İNİYOR HEYETLERLE KARŞILANIYOR…MİLLETİN MECLİSİNDE GÖRVİ MİLLETTEN ALMIŞ MİLLETVEKİLİ AHMET TÜRK NE DİYOR… HAPSE ATILMASIN BU FIRSAT KAÇIRILMASIN…PKK LO OLMAK VARDI BU MEMLEKETTE PKK LI OLMAK….SALAK KAFAM NİYE TİCARETE ATILDINKİ…DAĞA ÇIKSAYDINYA…..

 29. 20/10/2009, 18:36

  >EVET ÇEK MAGDURUYUZ NE OLUR YETKİLİLER BİZİM SESİMİZİDE DUYUN DAGDAKİ PKKA DANDA MI KÖTÜYÜZ YAPMAYIN ALLAHAŞKINA ARTIK YETERİN DUYUN BİZİM SESİMİZİDE ATRIK ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ ÖZ GÜVEN İSTİYORUZ İÇERİDEKİ ÇEK MAGDURU OLAN MAHKUMLARIMIZDA ÇIKSINLAR ARTIK ONLARIN ADINADA SESLENİYORUM VE GEREİNİN BİRAN ÖNCE YAPILMASINI SAYGILARIMLA ARZ EDİYORUM. SEVDA

 30. 20/10/2009, 18:57

  >PKK LILARIN KAHRAMANLAR GİBİ KARŞILANDIĞI BU ÜLKEDE NE YAZIKKİ BİZLER TİCARET YAPMIŞIZ!!!! LÜTFEN VEKİLLERİ ARAYIP SIKIŞTIRALIM BAŞKA KURTULUŞUMUZ KALMADI ARKADAŞLAR

 31. 20/10/2009, 20:04

  >NE İŞİN VAR MİLLİYETÇİ OLUPTA PKK LILAR BİLE ŞANLA ŞEREFLE KARŞILANAN BU ÜLKEDE ÇATLI OLSANDA BOŞMUŞ ON PARALIK BİR TEFECİNİN TAHSİLATINI ANAM BABAM HERŞEYİM DEDİĞİN DEVLEİTİN TAHSİLATÇILIĞINI YAPIYOR MAAŞINI BENİM VERDİĞİM VERGİLERDEN ALAN POLİS JANDARMA BENİ KOVALIYOR TEFECİ BEYE NEDEN BORCUNU ÖDEMEDİN DİYE…. TARIK

 32. 20/10/2009, 20:39

  >SEVGİLİ ÇEK MAĞDURLARI, HAKLI DAVAMIZIN BELKİDE SONUNA GELDİK. HA ÇIKTI HA ÇIKACAK,HA KURTULDUK HA CEZAEVİNİ BOYLADIK DİYEREK GİDİP GELDİĞİMİZ BU GUDUBET YASADA, 1 YILI NERDEYSE DEVİRDİK.1 YIL İÇERİSİNDE VEKİLLERİMİZE MESAJLAR ÇEKTİK,MAİLLER ATTIK.BAYA BİR SIKIŞMIŞ OLACAKLAR Kİ GEÇEN GÜN BİR ARKADAŞIMIZA BİR VEKİLİMİZ ŞÖYLE DEMİŞ '' SİYASİ HAYATIM BOYUNCA HİÇ BÖYLE BİR TOPLUM BASKISIYLA KARŞILAŞMADIM'' DEMEKKİ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ FAALİYETLER SONUÇ VERİYOR..SAYIN ARKADAŞLAR, BU YASANIN ÇIKMASI HELE HELE BİZİM İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE ÇIKMASI GERÇEKTEN ÇOK ZORDUR.HÜKÜMETİN BU KONUDA ÇEKİNCELERİ VARDIR.KRİZ İÇERİSİNDE KRİZ YARATMAMAK, ALACAKLIYI DÜŞÜNMEK,BAROLARIN İSTEDİKLERİNİ YERİNE GETİRMEK GİBİ.ANCAK SADECE BU YILIN İLK 9 AYINDA 1,5 MİLYONU BULAN ÇEK MAĞDURLARININ BU FERYATLARINI DA GÖRMEZLİKTEN GELEMEYEN İKTİDAR,ŞİMDİLERDE KENDİSİNE DESTEK OLACAK BU KONUYA SAHİP ÇIKACAK BİR TARAF ARAMA İHTİYACI İÇİNE GİRMİŞTİR.BİZ ÇEK MAĞDURLARI OLARAK HÜKÜMETİN İSTEDİĞİ BU DESTEĞİ BU ZAMANA KADAR YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ANKARA ZİYARETLERİMİZDE VERMEYE ÇALIŞTIK.,MAĞDURLARIMIZIN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜN ARANMASI OLMASI VE MADDİ İMKANSIZLIKLAR SONUCU SAYIMIZI BİR TÜRLÜ ARTTIRAMAMANIN VERMİŞ OLDUĞU ÜZÜNTÜ İLE HER SEFERİNDE ANKARADAN ELİMİZ BOŞ DÖNDÜK.GEREK ACEMİCE YAPILAN ORGANİZASYONLAR GEREKSE DE BU ORGANİZASYONLARDA YAPILAN ACELECİLİKLER VE TEK BİR TİPİN ARKASINDAN GİTME YARIŞLARI DA BU İŞİN EN KISIR TARAFI OLDU.GELDİĞİMİZ NOKTADA ARTIK TÜRKİYENİN EN ÜCRA KÖŞELERİNDEN BİLE SESİMİZ DUYULUR OLMUŞ VE SAYIMIZI BİR NEBZE ARTTIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ.BU ARALAR VEKİLLERİMİZLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ GÖRÜŞMELERDE SESİMİZİN DUYRULMASI,EYLEME GEÇMEMİZ VE BASKI KURMAMAMIZ TAVSİYE EDİLMİŞ VE ANKARAYA GELMEMİZ İSTENMİŞTİR.BU SEBEBLEDİR Kİ 22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ SAAT:09.00 DA ANKARA GÜVENPARKTA BULUŞUP BİR ORGANİZASYON YAPMAK ÜZERE KARAR ALMIŞ DURUMDAYIZ.BU ORGANİZASYONUN DİĞERLERİNDEN FARKI İSE,TEK BİR KALIP İÇERİSİNDE KAYBOLUP GİTMEK DEĞİL, EZBERDE ISRAR DİYE DİYE BİZLERİ OYALAYANLARIN GERÇEKTE KENDİLERİNİN NASIL BİZİ GERİYE GÖTÜRDÜKLERİNİ GÖRMEK,BUNU HÜKÜMETE VE İKTİDAR PARTİSİNE GÖSTERMEKTİR.BU ORGANİZASYONUMUZDA BİZLERE,HEM ÜYELERİ İLE HEMDE MAĞDULARIYLA DESTEK VERECEK OLAN HÜ-DER , ES-DER VE KOSİAD DERNEĞİNE SONSUZ ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ.SAYIMIZIN ÇOK OLMASI VE BASKIN ÇIKMAMIZIN BÜYÜK ÖNEM ARZ ETTİĞİ VE EDECEĞİ BU SON ANKARA ZİYARETİMİZDE SAAT: 09.00 DA GÜVENPARKTA BULUŞACAĞIZ.. SAAT: 11.00 DE HÜ-DER DERNEĞİ BAŞKANI SN ŞAFAK BEYİN BASIN TOPLANTISI VE BİLDİRİMİ OKUNACAKTIR.DAHA SONRA HERKES MECLİSTEN BİR VEKİLİN TELEFON NUMARASI İLE RANDEVU ALIP,MECLİSE GİRECEĞİZ.SORUNUMUZU VEKİLLERİMİZE ANLATACAĞIZ.VE ÇÖZÜMÜN BİR AN ÖNCE OLUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ..HERKESİ ANKARAYA BEKLİYORUZ.BU DAVA HEPİMİZİN.BU DAVA SEVDİKLERİMİZİN.ONLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPIN. BİR KİŞİDEN NE OLUR DEMEYİN. ÇOK AYIP OLUR! HERKES AYNI ŞEYİ DESE NE OLUR?..HAYDİ DOSTLAR KONU KOMŞU HERKESİ TOPLAYIN GELİN..HÜ-DER 'e ve Şafak bey'eES-DER 'eKOSİAD 'aAV. Rahmi OFLUOĞLU'naCüneyt beyeMurat yaçın beyeTüm mağdurlarımız adına şükranlarımızı sunarız.. TARİH: 22 EKİM PERŞEMBEYER: ANKARA GÜVENPARKSAAT: 09.00İLETİŞİM:0537 979 09 28 jenardi_ak@hotmail.com

 33. 20/10/2009, 21:11

  >Değerli Arkadaşlar; gelişmeleri sitemizden takip ediyorum. Çok çalıştık; emek verdik, sonuca ulaşmak çokta uzakta değil. Ancak; özellikle yarını ve öbürgünü çok daha iyi dğerlendirip, Sayın Milletvekillerimizle görüşmelerimizi hızlandıralım. ANKARA'YA GİTMESİ MÜMKÜM OLAN ARKADAŞLAR MUTLAK VE MUTLAK GİTSİNLER; GİDEMEYENLER, MADDİ YARDIMDA BULUNMALIDIRLAR. HATTA GEREĞİNDE BİR YERLERDEN BORÇ ALARAK. YARINDAN BAŞLAMAK ÜZERE; ÖZELLİKLE ANKARA EYLEMİ BİTENE KADAR, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZİ ARAMAK HUSUSUNDA DAHADA ÇOK ÇABA SARFEDELİM. Bugünki; Sayın Milletvekillerimizle görüşmelerimi, yarınki görüşmelerimle birleştirdikten sonra, yorumlarımı; yarın sitemize göndereceğim. ARKADAŞLAR; ÇOK İYİ YERLERE GELDİK AMA HALEN UMUT ETTİĞİMİZ SONUÇLARA ULAŞABİLMİŞ DEĞİLİZ. BU BAKIMDAN; LÜTFEN AMA LÜTFEN, ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMEDEN, ÖZELLİKLE; ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİNİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIMDIR. HAKLI OLDUĞUMUZ BU DAVAMIZDA; EMEĞİ GEÇEN HERKESE EN DERİN SAYGILAR. O YÜCELER YÜCESİ TANRIMIZIN VESİLE KILDIĞI ŞEYLERLE, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞUPTA, HÜZÜNLÜDE OLSA YAŞAYACAĞIMIZ SEVİNÇLERİMİZ VARDIR. ARTIK; BU SEVİÇLERİ HEP BİRLİKTE YAŞAMA ZAMANI GELMİŞTİR. AZ KALDI ARKADAŞLAR AZ KALDI; BİRAZ DAHA SABIR VE ÇALIŞMAKLA, LABİRENT'TEN ÇIKIŞIMIZA AZ KALDI… Hasan(Barışçı)-Mersin

 34. 20/10/2009, 21:25

  >Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bir kısım PKK'lının teslim olup Türkiye'ye giriş yapmasını ti'ye alan bugünkü yazısını ÇÖZÜM İSTEMEYENLER FORWARD MANYAĞI YAPTI.. İşte Özdil'in o yazısı..TESLİM'İYET TÖRENİPKK’lıların memlekete gelişi, tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde ve KKTC’de törenlerle kutlandı.Terörist olmadıkları, olsa olsa terörişko oldukları açıklanan PKK’lılar, sınır kapısına serilen kırmızı halı üzerinde, protokol tarafından, çiçeklerle karşılandı.MAĞDUR PKK'LILARDAN ÖZÜR DİLENDİYetkililerin, gözyaşlarıyla birbirlerine sarılarak, çak yaptıkları görüldü. Giriş işlemlerini önceden hazırlamayarak, 4 saniye beklemelerine sebep olan memur, görevden alındı, mağdur PKK’lılardan özür dilendi, araya Ahmet Türk girdi, tatsızlığın büyümesini önledi, Ahmet Türk’e teşekkür plaketi verildi.ASKERİN AKLİ DENGESİ BOZUK ÇIKTIBando eşliğinde üstü açık arabaya bindirilen PKK’lılar, resmi geçit kortejine katılarak, halkı selamlaya selamlaya Silopi’ye girdi. Temsili karakol baskınının gerçekleştirildiği törenlerde, temsili bir askerin, tahta tüfekle sağa sola ateş ediyormuş gibi yapması, coşkuya gölge düşürdü. Divan-ı harbe verilen askerin, akli dengesinin bozuk olduğu ortaya çıktı. 25 atletin İmralı’dan getirilen toprağı PKK’lılara sunmasının ardından, güzergâh üzerindeki devlet dairelerine molotof atıla atıla, Vilayet Konağı’na geçildi.SKANDALMakam aracını PKK’lılara tahsis ettiği için yürüye yürüye gelen Vali’nin kapıda karşılamaya gecikmesi, PKK’lıları tek başına karşılamak zorunda kalan ABD Elçisi tarafından skandal olarak nitelendirildi. Sinirlenen elçi, “Bu memleketin sahibi yok mu kardeşim, her şeyi biz mi yapacağız” diye bağırdı, araya Emine Ayna girdi, tatsızlığın büyümesini önledi, ona da teşekkür plaketi verildi.Karayoluyla Diyarbakır’a giden PKK heyeti, oradan, havayoluyla Ankara’ya geçti. Ancak, bu seyahat için, başbakanlığa yeni alınan 18 koltuklu DAP uçağının tahsis edilmesi, krize sebep oldu. PKK’lıların “Sıkış tepiş olacağını bilseydik, gelmezdik” diye yakınması üzerine, derhal 40 koltuklu Ana uçağı tahsis edildi.TÜRK KAHVESİYLE IRKÇI MUAMELEBu bekleme sırasında VIP’te yürekleri ağızlara getiren bir sabotaj girişimi yaşandı ve “Türk” kahvesi ikram edildi… Irkçı muameleye maruz kaldıklarını söyleyen PKK’lılar, “Kalkın, dönüyoruz Kandil’e” dedi. Allah’tan Sırrı Sakık devreye girdi, “Espresso olmadığında ben bile Türk kahvesi içiyorum” diyerek, tatsızlığın büyümesini önledi. Faşist garson gözaltına alındı.Sırrı Sakık’a da teşekkür plaketinin yanı sıra Beluga havyarı takdim edildi.LİMUZİNLERLE TBMM'YEBaşkent’e inen PKK’lılar, gündüzdü ama havayi fişeklerle karşılandı, deve kesildi, nazar değmesin diye alınlarına sürüldü, TOKİ’nin hediyesi dubleks dairelerin anahtarları hediye edildi. Limuzinlerle TBMM’ye geçen PKK’lılar, önce, Meclis Lokantası’nda AB büyükelçileriyle basına kapalı yemek yedi, sonra, DTP grup toplantısına katıldı; Şeş TV’nin yanı sıra, Roj TV’den de naklen yayınlandı. Ayak altında dolaşmasınlar diye, CHP ve MHP grup toplantıları iptal edildi, “Çok istiyorsanız gidin orada yapın” denilerek, ilk meclis tahsis edildi.TOPLUCA REİNA'YAPKK’lıların yarın İstanbul’a geçmesi, Savarona’yla Boğaz turu atması, akşam da Çırağan Sarayı’nda gazetecilerle yemek yeyip, topluca Reina’ya gitmeleri bekleniyor

 35. 20/10/2009, 23:25

  >ByNcdt Kardeş,Yazısını buraya aldığın zeka özürlü adam; bu bloglarda yaşanan yüreği yangın kardeşlerimizle sınıfsal ve ruhsal hiç bir yakınlığı olmayan kendisi gibi tuzu kuru, yalandan milliyetçi-ulusalcı 'beyaz türkleri' vay be adam yine döktürmüş diye güldürmek olan bu adam kendisinin umurunda olmadığımız sahte bir adamdır..Eğer bahsettiği konu da bir fikrimiz olacaksa ki vardır.. Onun fikrine de zikrine de basit mizah denemelerine de ihtiyacımız yoktur.. Zira 'BİDON KAFALI' birinin fikrinden(!) bahsetmek, çiğnenmiş çürük bir sakızı yeniden çiğnemek gibi bir şeydir.. Onu okumak zorunda kalmak bana azap verir..Sizin tercihinize saygı duyarım ama madem buraya aktardınız ben de kendi tercihimi yazdım..Murat YALÇIN

 36. 20/10/2009, 23:28

  >Sn. Yılmaz Özdil çoğumuzun duygularına tercüman olmuş. Artık bağrım sızlıyor, içimi çekmekten kanser olacağım ya… Artık Türküm derken burnumun direği sızlıyor. Bizleri bu hale getirenler utansın. Yokmu bizi kabul edecek bir ülke. Bunların Türküm dediği yerde ben Türk olmak istemiyorum..

 37. 20/10/2009, 23:35

  >Sayın Murat Yalçın kardeşim bende özdili okuduğumdan değil yaptığı mizah hoşuma gitti ondan attım buraya yoksa sizin de dediğiniz gibi"bu bloglarda yaşanan yüreği yangın kardeşlerimizle sınıfsal ve ruhsal hiç bir yakınlığı olmayan kendisi gibi tuzu kuru, yalandan milliyetçi-ulusalcı 'beyaz türkleri' vay be adam yine döktürmüş diye güldürmek olan bu adam kendisinin umurunda olmadığımız sahte"bir sürü milletvekilinden akşama kadar bahsedip yazıyoruz buralara Yani..

 38. 21/10/2009, 00:36

  >Vatandaş mahkeme kapısına alışıyorHerhangi bir nedenle mahkemeye gidenlerin dikkatinden kaçmıyordur. Avukat yakınları olanlar da benzer bir gelişmenin farkındadırlar. Son aylarda adliyelerde inanılmaz bir kalabalık, mahkemelerde müthiş bir iş yoğunluğu var.Çek ve senet vurgunlarıDosyalara yetişmekte zorlanıyoruz.’Çek ve senet vurgunlarıGördüğüm kadarıyla esnaf ve KOBİ cephesinde müthiş bir ‘çekzedeler’ oluşmuş durumda… Hata internette ve fiziki ortamda dayanışma grup ve dernekleri bile oluşturmular.Bu amaçla kurulan oluşumlardan birinin tahminine göre, Türkiye’de mahkemelerde hüküm giyenlerden yüzde 5’ini çek mağdurları oluşturuyor. Tahminleri sayısının giderek artacağı yönünde… Bir avukatın şu sözleri tabloyu daha açık ortaya koyuyor: ‘Eskiden kesinleşmiş icra takipleri sabah gelir, öğle çıkardı. Şimdi iş yükünden 1 ay sonraya randevu veriliyor.’Mevcut uygulamada karşılıksız çıkan çek için, alacaklı suç duyurusunda bulunuyor. Ödenmediğinde, mahkemeye gidiliyor ve kısa bir dava süresinden sonra her 100 TL’lik alacak için 1 gün hapis cezası veriliyor. Bu, 10 bin TL için 100 gün anlamına geliyor.Verilerden alarm sinyaliAdalet Bakanlığı Adli Sicil verileri de acı tabloyu destekliyor. 2008 yılında karşılıksız çek suçundan açılan dava sayısı 211 bin iken, 2009 yılının ilk 6 ayında 160 bine yaklaşmış. Tahminler yılın 350 bin ile kapanacağı yönünde… Bu, son 15 yılın en yüksek rakamı anlamına geliyor.

 39. 21/10/2009, 07:26

  >bende sayını geri alıyorum 'sayın ' tefeciler demiyorum. Benide serbest bırakın.Hakimler bizleri dinleme gereği bile duymadılar.Ama onlar 'sayın' demekten vazgeçtikleri için serbest bırakıldılar.Bunları ifade ettiğimiz zamanda aman sakın ha tepki çekiyorsunuz diyorlar.İstifa ediyorum bu şartlar altında yaşamaktan. Herkese yapılan açılımların bizlere kapalım olarak dönmesinden üzüntü ve acı duyuyorum.Açılım etnik ayrım olmaksızın tüm topluma yaygın olmalıdır. Demokrasinin ekonominin açılımı bölgesel ve etnik olamaz.Akdeniz

 40. 21/10/2009, 07:47

  >. Ancak, her şeyin beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemesi durumunda, yakın gelecekte 100 milyar dolar ciroya ulaşma hedefimiz var.'Bu cümle bugünkü bir gazetedeki yeni açılan bir factoring firmasının yöneticisine aittir.Hedefler saptanmış yola çıkılmış bizler bu hedeflere karşı bir mücadele veriyoruz.İşimiz gerçekten zor ama yakın gelecekte paralarını satacak kimleri bulacaklar merak ediyorum. Akdeniz

 41. 21/10/2009, 08:09

  >ülkemden adalet manzaralarıbir tarafta yasası boşluktan dolayı uygulanamaz hale geldiği halde türlü çabalarla kıyasla ceza verilen bizler…diğer tarafta ifadesinde bebek katiline sayın dememesi rica edilen pkk lı terörist…bir tarafta pişman değiliz bebek katili emretti geldik.diyen pkk lılar…bir tarafta ortada kanun yok diye sanığı cezasız mı bırakacağız dedikleri çek mağdurları…bir tarafta aylardır ilga olmuş bi kanunla çile çektirilen iş adamlar esnaflar ülkesine katmadeğer yaratmış insanlar…diğer tarafta resmi plakalı araçlarla karşılama töreni hazırlanan teröristler…bu izlediğimiz senaryoya benim yorumum…aylar önce gazeteci muharrem sarıkaya nın haberinde yazdığı…hükümet çek suçlularının hapiste kalması için yargıdan yardım istedi..haberine dayanarak ülkemde yargı bağımsızlığı olgusunun iktidar tarafından ne kadar müdahaleye uğradığıdır..sanırım teröristlerin serbest bırakılması içinde yargıdan yardım istendi…sonuçta da çek mağdurlarının hapisten çıkmaması için yardım isteyenler…teröristlerin serbest bırakılması için de yardım istediler…sn baykal ın kamera istemesinin sebebi bu olsa gerek…my way

 42. 21/10/2009, 08:47

  >HABERTÜRKTE KARŞILISIZ ÇEK VE PKK MI KÖŞE YAZARININ YORUMU ÇOK HARİKAYDI MEİLLERE DEVAM. ÇOK TEPKİ GELMİŞ.TİPONNE

 43. 21/10/2009, 09:12

  >HERKESE GÜNAYDIN ARKADAŞLAR benim acizhane fikrim yarınki proğram nasıl bilmiyorum fakat meclisi daha önce ziyaret eden arkadaşlar aynı vekillere gitmesin bu sefer yeni yüzler görsünler karşılarında farklı kişiler gitsin bana göre böyle birşey yaparsak daha faydalı olur diye düşünüyorum birde dernek SAYIN BAŞBAKANIMIZDAN RENDEVU TALEP ETMESİ ÇOK UYGUN OLUR ÇÜNKÜ DERNEKLERE ÖNEM VERİYORLAR ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN HERKESE SAYGILAR

 44. 21/10/2009, 10:02

  >lütfen habertürkte fatih altaylının köşe yazısını okuyun….''en tehlikeli örgüt ÇEK '' BAŞLIKLI ….tercüman olmuş duygularımıza….süper…teşekkürler FATİH ALTAYLI

 45. 21/10/2009, 10:29

  >Sayın arkadaşlar bu günde arkadaşlarımız milletvekillerine telefonla ulaşmaya çalıyorlar bilginize..SN CANAN ARITMANbasına yazı göndermiş sizi destekliyorum diyor———————SN ATİLLA KARTbu hafta gündeme getiricem diyor takip edin bu konuyla ilgili sunum hazırlıyormuş

 46. 21/10/2009, 10:38

  >http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/12732178.asp?yazarid=254&gid=61Vatandaş mahkeme kapısına alışıyorHerhangi bir nedenle mahkemeye gidenlerin dikkatinden kaçmıyordur. Avukat yakınları olanlar da benzer bir gelişmenin farkındadırlar. Son aylarda adliyelerde inanılmaz bir kalabalık, mahkemelerde müthiş bir iş yoğunluğu var.Bankalarla çalışan avukatların sayısı ve onların takip ettiği dosyaların adedi de yine aynı mesajı veriyor. Vatandaşın, özellikle esnaf ve KOBİ ile borcunu ödeyemeyenlerin adliyeye gidiş geliş sayısı hızla artıyor. Kart ve kredi borcuEylül 2009 sonu itibariyle Türkiye’de tüketicinin bireysel kredi ve kart borçlarından kaynaklanan sorunlu kredi tutarı 7 milyar TL’yi geçmiş durumda. Bunun 3.7 milyar TL’si kredi kartlarından kaynaklanıyor.Bankalar, borçları tahsil etmek için avukatlarla çalışıyorlar. Geçen yıla göre büyük bankaların çalıştığı avukat sayısı ve iş yükü ikiye katlanmış durumda…Konuştuğum bir avukat, ‘Şimdiye kadar orta gelir grubunda kredi kartı sorunu öne çıkıyordu. Şimdi 800-900 TL toplam borcu olan, işini kaybetmiş, SSK’dan düşmüş kişilerin dosyasıyla ilgileniyoruz’ diye konuşuyor. Bir başka avukat ise ‘Geçmişte ihtar gönderdiğimiz kart sahiplerinden yarısı haciz çıkmadan öderdi. Şimdi bu oran oldukça düştü’ diyor ve ekliyor: ‘Dosyalara yetişmekte zorlanıyoruz.’Çek ve senet vurgunlarıGördüğüm kadarıyla esnaf ve KOBİ cephesinde müthiş bir ‘çekzedeler’ oluşmuş durumda… Hata internette ve fiziki ortamda dayanışma grup ve dernekleri bile oluşturmular.Bu amaçla kurulan oluşumlardan birinin tahminine göre, Türkiye’de mahkemelerde hüküm giyenlerden yüzde 5’ini çek mağdurları oluşturuyor. Tahminleri sayısının giderek artacağı yönünde… Bir avukatın şu sözleri tabloyu daha açık ortaya koyuyor: ‘Eskiden kesinleşmiş icra takipleri sabah gelir, öğle çıkardı. Şimdi iş yükünden 1 ay sonraya randevu veriliyor.’Mevcut uygulamada karşılıksız çıkan çek için, alacaklı suç duyurusunda bulunuyor. Ödenmediğinde, mahkemeye gidiliyor ve kısa bir dava süresinden sonra her 100 TL’lik alacak için 1 gün hapis cezası veriliyor. Bu, 10 bin TL için 100 gün anlamına geliyor.Verilerden alarm sinyaliAdalet Bakanlığı Adli Sicil verileri de acı tabloyu destekliyor. 2008 yılında karşılıksız çek suçundan açılan dava sayısı 211 bin iken, 2009 yılının ilk 6 ayında 160 bine yaklaşmış. Tahminler yılın 350 bin ile kapanacağı yönünde… Bu, son 15 yılın en yüksek rakamı anlamına geliyor.Protestolu senet sayısı ise ilk 7 ay sonunda 1 milyona yaklaşmış. Kart, bireysel kredi, çek ve senet… Toplarsanız, 2 milyona yakın kişi sonun yaşıyor. Bunlardan belki de yarısına yakını şu anda icralık ya da dava aşamasında… Bir bölümünün de eli kulağında… Üstelik bunlara yenilerinin de ekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

 47. 21/10/2009, 11:31

  >Fatih Altaylı En tehlikeli örgüt 'ÇEK' DAĞDAN inen PKK’lılar savcıya ifade verip serbest bırakıldılar.Herkes, “Ne için ifade verdiler” diye merak ediyor.Ben söyleyeyim. “Çek ifadesi” verdiler.Savcı, PKK’lılara “Karşılıksız çekiniz var mı?” diye sordu. PKK’lılar da “Yok” deyince salıverildiler.Eğer karşılıksız çek vermiş olsalardı şimdi hepsi hapisteydi.Ama PKK yönetimi tedbirli davranmış, çek davası olanları yollamamış.Gelenler, çek suçu işlememiş “basit terör” suçluları.Bu soruşturmanın sebebi ise çek suçlularının dağa çıkıp sonra teslim olarak kurtulmalarını engellemek.AĞZINIZA SAĞLIK SAYIN ALTAYLI DAHA NE OLSUN

 48. 21/10/2009, 11:42

  >şu an habertürkte konuşma var çek yasası ile konuşuyor pkk neden af oluyorda çek magdurları af edilmiyor deniliyor

 49. 21/10/2009, 11:54

  >ARKADAŞLAR YARIN BÜYÜK GÜN. LÜTFEN KİMSE İHMAL ETMESİN. GELİN CANLAR BİR OLALIM. HAKKIMIZI ALALIM. HAKKIMIZ NE İSE DİYE SORACAK OLURSAK HAPSE GİRMEMEK.

 50. 21/10/2009, 12:06

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR,YARIN YAPACAK OLDUĞUMUZ EYLEMİMİZDE İZİN KONUSUNDA BAZI SIKINTILAR OLDU. GÜVENPAKTA EMNİYET, BASIN BİLDİRİSİNE İZİN VERMİYOR.BİZE SAĞLIK BAKANLIĞI YANINDAKİ ABDİ İPEKÇİ PARKI YER OLARAK GÖSTERİLDİ.SAAT: 09.00 DA ABDİ İPEKÇİ PARKINDA TÜM İZİNLERİMİZ ALINMIŞ BİR VAZİYETTE TOPLANACAĞIZ.ABDİ İPEKÇİ PARKINI BİLMEYENLER VE BU HABERİD DUYMAYANLAR İÇİN GÜVENPARKTA BİZ KİŞİ BEKLEYECEK VE SİZLERİ YÖNLENDİRECEKTİR.HERKESİ BEKLİYORUZ. HAYDİ ARKADAŞLAR.

 51. 21/10/2009, 12:17

  >ben kaçırdım tekrar seyredebileceğimiz bir yer varmı?

 52. 21/10/2009, 12:22

  >ABDİ İPEKÇİ PARKINDA BASIN AÇIKLAMASI OLACAKTIR. VALİLİK VE EMNİYETTEN GEREKLİ İZİNLER ALINDI.GÜVENPARKA GELEN ARKADAŞLARIMIZI ABDİ İPEKÇİ PARKINA YÖNLENDİRECEK ARKADAŞLARIMIZ GÜVENPARKTA HAZIR OLACAK..MESEFA ÇOK YAKIN..ABDİ İPEKÇİ PARKI, SAĞLIK BAKANLIĞI BİTİŞİĞİ SIHHIYE

 53. 21/10/2009, 12:31

  >İSTANBUL DAN GELECEK OLANLAR OTOGARDAN ASYATUR BÜROSUNDAN ANKARAYA YEŞİM HANIMIN İSMİNİ VEREREK 35 TL LİK BİLETİ ''' 25 ''''TLYE ALABİLİRLER

 54. 21/10/2009, 12:36

  >Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar, basın bizden sürekli bahsediyor, altaylının yazdıkları çok güzel. Bugün de posta.com.tr yayın yönetmeni söz verdi orda çıkacağız Ben gelemiyorum, eşimde…çünkü aranıyoruz. Ama annem ve arkadaşları orda olacaklar. Ne yaparsanız nasıl yaparsanız yapın ama mutlaka siz yada yakınlarınızı gönderin. Hatta yakınların çok olması ne kadar çok insanı etkilediğini daha güzel anlatır. Fırsatı tepmeyelim, görülmemiş bir kalabalık olalım…Lütfen arkadaşlar…Not ; bu siteyi 3 gün önce farkettim, keşke daha önce görseydim, daha çok çalışırdım.

 55. 21/10/2009, 12:54

  >faltayli@htgazete.com.tr………sayın altaylının maıl adresı arkadaslar….http://www.haberturk.com/haber.asp?id=180938&cat=110&dt=2009/10/21……buda haber lınkı…..agzına saglık fatıh bey….tesekkurler.

 56. 21/10/2009, 12:59

  >BİRLİK OLDUK TEK YÜREK OLDUK.. TERÖR BİTSİN, EVET DESTEKLİYORUZ. AMA BİR HAKİMİN SANIĞA VERDİRDİĞİ TELKİNİ DESTEKLEMİYORUZ.HELE HELE BİZ 5 DK DA YARGILANIP 5 YIL CEZA ALIRKEN BUNU KABULLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL.PKKLILARI SALIP BİZLERİN İÇERİ TIKILMASINI DESTEKLEMİYORUZ… BU İNSANLARIN 10 BİNLERİ BULAN SAYILARIYLA BÖLÜCÜ BAŞININ ÇIĞIRTKANLIĞINI YAPMALARINI DESTEKLEMİYORUZ… GELİN BARİ BUNLARI DESTEKLEMEDİĞİNİZİ GÖSTERİN…ÜLKENİZİ VATANINIZI SEVDİĞİNİZİ GÖSTERİN.ESNAF OLUPTA BU ÜLKEYE VERGİ VERDİĞİNİZİ GÖSTERİN..22 EKİM PERŞEMBE ANKARA ABDİ İPEKÇİ PARKI SAAT: 09.00İLETİŞİM:0537 979 09 28jenardi_ak@hotmail.com

 57. 21/10/2009, 13:08

  >BEN ADANADAN GELECEM. YOL YABANCISIYIM. ŞİMDİ GÜVENPARKTAN VAZ MI GEÇİLDİ.NASIL OLACAK BU İŞ?

 58. 21/10/2009, 13:22

  >ABDİ İPEKÇİ PARKI GÜVENPARKA ÇOK YAKINSAĞLIK BAKANLIĞI DİYE SORSANIZ TARİF EDERLER

 59. 21/10/2009, 13:23

  >GÜVENPARKTA İZİN ALAMADIĞIMIZ İÇİN 5 DK MESAFE DE OLAN ABDİ İPEKÇİ PARKINDA İZİN ALDIK.. ANCAK GÜVENPARKTA DA TEMSİLCİMİZ OLACKA VE SİZİ ABDİ İPEKÇİ PARKINA YÖNLENDİRECEK..GEÇ KALMAYIN. SAAT. 09.00 DA ABDİ İPEKÇİDE OLUN22 EKİM PERŞEMBE ANKARA ABDİ İPEKÇİ PARKI (SAĞLIK BAKANLIĞI YANI) SAAT:09.00

 60. 21/10/2009, 13:26

  >ARKADAŞLAR ORADA KİMLER OLACAK. KONUŞMACILARIMIZ KİM OLACAK. BİZLERE KİMLER ÖNCÜLÜK EDECEK.

 61. 21/10/2009, 13:42

  >FATİH ALTAYLININ ÇEKLE İLGİLİ YAZISINI BULAMADIM. KALDIRDILAR MI ACABA?

 62. 21/10/2009, 13:56

  >arkadaşlar ben de bir çek magduruyum ve ka sizlerle birlik te ben de mücadele etmek istiyorum sizlerle fakat nereye nasıl üye yada abone olacagımı bilemiyorum beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.ben anadoluda konyada kendi halin de üretim yapan bi şirket sahibiydim şirketim se 1993 yılın da şirketleşmiş ve şirket olmadan öncede bir şahıs firmasıymış ben bu firmayı 2002 yılın da devraldım ve çalışmaya başladım bazı kendi buluşlarımı türk patend enstüsün den faydalı model ve endüstriyel tasarım belgeleri aldım hiç kuşkusuz bunu çok rahat bi şekil de söyleye bilirim yapmış oldugum yenilik ülke ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı saglayacak nitelik tey di ve bu buluşum toki idare başkanlıgın dan geçti ve şart nameye koydular ve daha sonra sanayi odasının düzenledigi bir panel de de konya millet vekillerinin de katılımıyla ödüllendiril dim çok kısa zaman da çok uzun yol katdetmiştim 2002 de devralmış oldugum şirketim de 2008 de çalışan kişi sayısı 80 ni bulmuştu ve bu bana büyük bir zevk veriyor du istih dam yaratmak kısacası üretmek çok güzel di ben bu hırsla yatırım yapmaya devam ettim fakat işim o kadar büyümüştü ki ben bir ilk okul mezunu olarak artık herşeye yetişemez olmuştum bazı danışmanlar la anlaştım onların vermiş oldugu reçetelerle yolumuza devam etmeye başladık daha da kurumsal olmaya çalıştık fakatülkemiz de ve dünyada yaşanan son kriz de bazı bankalar benim çeklerimi erken tahsile koydular ve ben çıkmaza girdim bir anda suçlu oldum.mustafacetik@hotmail.com

 63. 21/10/2009, 13:57

  >önceki sayfanın devamı 77 deki.dedigim gibi bir anda suçlu olmuştum çek ceza davaları arka arkaya geldi gelen giden haciz ler derken düzen bozuldu ben diyorum ki devletimiz bu çek davaların da art niyetli kişiler le üretim yapan isdihtam saglayan kişileri ayırt etmeli ben ilk çek koçanımı alıp da karşılıksız çek kesmedim bin lerce yaprak çek kestim ve hepsini günün de ödedim fakat kriz de ödeyemedim ve benim geçmişte yaptıklarım unutul du ve bir anda suçlu oluverdim bu bence haksız lık devletimiz üretim yapan sanayicimizi ve esnafımızı korumalı diye düşünüyorum ülkemizde bankaların kredi sisteminin yanlış oldugunu söylüyorum yabancı ülkeler de kredi projelere verilirken bizim ülkemiz de ipotek karşılıgı veriliyor yurt dışın da nerde kullanacaksın diyorlar projeni anlatıyorsun mantıklı bir projeyse önünü açıyorlar bizim ülkemiz de isetam tersi uygulanıyor birde esnafın evine haciz gitmemeli evdekilerin çocuklarının bu konuda hiçbir suçu yok yani aile düzeni bozulmamalıdiye düşünüyorum ben bir yıl önce seksen kişiye iş ve aş verir ken şim di zor günler yaşıyorum fakat var gücümle de mücadele ediyorum ha bu gün ha yarın cezalarım çıktı çıkacak diye bekliyorum bu arada yemeden içmeden borçlu oldugum insanlarada borçlarımı ödemeye çalışıyorum zaten bir borçluya zaman verilir se borcunu öder fakat bankalar ve alacaklılar asıl alacaklarını almışlar sanki birde faiz istiyorlar bu da çok yanlışasılı ödeyemeyen faizini kiç ödeyemez.ben de çek magdurları için bir şeyler yapmak istiyorum

 64. 21/10/2009, 14:05

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR BİZİ KİM SAVUNACAK DİYEN ARKADAŞIMIZA CVP VERMEK İSTİYORUM.BU ZAMANA KADAR HAKLISINIZ; BİZİ HEP ACEMİCE YAPILAN ORGANİZASYONLARDA ACELECİ VE ACEMİCE İNSANLAR SAVUNDU.SAYFALARCA VERİLEN BASIN BİLDİRİLERİ VE HÜKÜMETE YAPILAN AĞIR İTHAMLARLA SANKİ MUHALEFET PARTİSİ ETKİSİ YARATILARAK BU ZAMANA KADAR BİR ADIM İLERİYE GİDEMEDİĞİMİZDEN BU SORUYU SORMANIZ DOĞAL..BİZİ ANKARADA HÜDER BAŞKANI SAYIN ŞAFAK BEY TEMSİL EDECEK. YUKARIDAKİ BASIN BİLDİRİMİZİ KENDİSİ OKUYACAK.SES SİSTEMİ PANKARTLAR VE BROŞURLERİMİZ HAZIRDIR.ANKARA VALİLİĞİNDEN İZİNLER ALINMIŞTIR.HERŞEY PROFESYÖNELCE YAPILACAKTIR.HİÇBİR PROFAKATİF EYLEME MAHAL VERİLMEYECEKTİR.BASIN AÇIKLAMASI SAAT:11.00 DE YAPILACAKTIR. BİZ ORADA 9 DA HAZIR BULANACAĞIZ. BASIN AÇIKLAMASINDAN SONRA SİZLERE VEKİLLERİN TELEFON NUMARALARINI DAĞITICAZ. SİZLER İLİNİZE GÖRE YADA SAMİMİYET DERECENİZE GÖRE VEKİLLERDEN KENDİNİZ RANDEVU ALIP MECLİSE GİRİP YÜZYÜZE GÖRÜŞECEK,DERDİNİZİ ANLATACAKSINIZ.BİZDE ARAMIZDAN SEÇECEĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZLA ADALET BAKANI,ADALET KOMİSYON BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ.HAK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN BU ORGANİZASYONA MUHAKKAK KATILMANIZ ŞART.22 EKİM PERŞEMBE SAAT:09.00ANKARA ABDİ İPEKÇİ PARKI 8 SAĞLIK BAKANLIĞI YANİ)

 65. 21/10/2009, 15:02

  >Sürekli çalıştığım bir müşterim 220,000 TL sipariş karşılığında iş yaptım ve ortalaması 3 aylık 5 adet sıralı çeklerini aldım. Verdiğim malları sattığını ve parasını alamadığını söyledi çeklerini ödemedi. Ve malesef bende çek yazarak ham made temin etmiştim bende çeklerimi ödeyemedim. Alacaklım beni dava edince bende alacaklarım için dava açtım. Alacaklım da bende gyabımızda hapis cezası aldık. Geçenlerde alacaklım bir çevirmede GBT sorgusunda tutuklanmış diye duydum. Haber yolladım kendisine paramı verirsen davadan vaz geçeceğimi ve buna mecbur olduğumu söyledim. Malesef aldığım cevap sen beni dava ettin bende bu parayı bulursam devlete vereceğim dedi. Ailesi ve yakınları parayı toparlamış hapisten çıkarmışlar. Özgürce rahatça gezinirken bende hala kaçak durumdayım. Şimdi soruyorum; Be devletim benim hak ettiğim parayı aldın ve hem parama el koydun hemde beni mahkum ettin 5 sene içerde yatıracaksın ! Peki ya devletim hak adelet bumudur? Senin adeletinde bir yanlışlık yokmudur

 66. 21/10/2009, 15:31

  >Arkadaşlar ; posta gazetesi yayın yönetmeni sözünü tuttu ve bizimle ilgili haberi yayınladı, link aşağıda. Lütfen herkes link'e gitsin ki alacağı raytinge göre daha çok haberlerimiz yapılırmış. Hem karşılığını vermek hemde gelecekteki yayın organımızı kollamak adına yazıyı buraya kopyalamak yerine link teki adrese gidip okuyalım, okutalım. Arkadaşa teşekkür ediyorum.http://www.posta.com.tr/Default.aspx?aType=SecureHaberDetay&CatID=8&ArticleID=4693&PAGE=1&NewID=3dd01092-85fa-48d0-93ab-fafbd4534300&fc=ok&fc=ok

 67. 21/10/2009, 15:42

  >ARKADAŞLARİZMİRDEN GELECEK ARKADAŞLAR KADİRLE İRTİBATA GEÇSİN

 68. 21/10/2009, 15:44

  >www.posta.com.trYazı şu anda anasayfada, tıklama oranına göre yükselecek yada düşecek. Gündemde tutalım lütfen.

 69. 21/10/2009, 16:03

  >çek magdurları: slm benimde sıkıntım aynı eşim karşılksız çekten dolayı 3 aydır hapis ve ben 2 çocugumla kalmış durumdayım ve çok magduruz lütfen artık bu yasayı bi an önce deiştirsinler dagdaki pkk affedilio ama biz affedilmioruz böyle bi devler olmaz olamaz olmamalı sabırla bütün magdurların çıkarılmasını beklioruz hiçbir sosyal güvencem olmayarak 2 çocugumla hayata tutunmaya calışıyoruz lütfen artık durun sesimiziiiii ………hatic

 70. 21/10/2009, 17:00

  >Çek mağdurları yarın haykıracakMevcut Çek Yasası nedeniyle başı derde girenlerin sayısı 1 milyona ulaşırken, 'çek mağdurları' yarın Ankara'da büyük bir gösteri yapacak21 Ekim 2009 – 15:05Mevcut Çek Yasası nedeniyle başı derde girenlerin sayısı 1 milyona ulaşırken, ‘çek mağdurları’ yarın Ankara’da büyük bir gösteri yapmaya hazırlanıyor. Yeni yıldan önce yasalaştırılması beklenen yeni Çek Yasa Tasarısı’nın ise, borçları nedeniyle hapse düşmüş ya da kaçak durumda olan mağdurlar için büyük bir umut oluşturuyor.MÜJDE SİNYALİAdalet Bakanı Sadullah Ergin, önceki gün yaptığı açıklamada, Meclis’te komisyon gündeminde bulunan Çek Yasa Tasarısı’nın yeni yıldan önce yasalaştırılacağını duyurmuştu. Ergin “Tasarının yasalaşması konusundaki çalışmalara bir an evvel başlayacağız. Cezaevine düşmüş, düşme riski altına olan insanların sorunu bizim sorunumuz. Öyle umut ediyorum, bütçe görüşmeleri başlamadan önce bu konuda düzenleme bekleyenlere müjde vermek nasip olur” demişti.TOPLANTI 09.00’DAYarın saat 09.00'da Sıhhiye'deki Abdi İpekçi Parkı'nda toplanacak olan çek mağdurları, aynı gün 11.00'de basın açıklaması yapıp, daha sonra da TBMM'yi ziyaret etmeyi planlıyor. İnternet üzerinde yoğun bir dayanışma ve organizasyon içinde oldukları göze çarpan kitle, yine internet üzerinden duyurdukları toplantıda "Duyarlı olan her birey, her kurum, bu haksızlığa, bu adaletsizliğe dur demek için, ekmeğimiz, özgürlüğümüz ve onurumuz için Abdi İpekçi Parkı'na gelsin" diyor.KARŞILIKSIZ ÇEKTE ARTIŞ BÜYÜKVerilen bilgiye göre esnafın ve tüccarın elinin darda olup olmadığını gösteren en önemli göstergelerden olan karşılıksız çek sayısında ciddi artışlar dikkati çekiyor. 2007 yılının ilk 7 ayından, 2008 yılının ilk 7 ayına kadar karşılıksız çek sayısında yüzde 11.5 artış yaşanmışken, 2008’den 2009’a bakıldığında artış oranının yüzde 28.2 oranına çıktığı göze çarpıyor. Türkiye’de her ay yaklaşık 100 bin adede yakın çek karşılıksız çıkıyor ve hukuki işleme tabi oluyor. Protestolu senet tutarındaki artış ise ilk 6 ayda yüzde 29.27 oranında gerçekleşti. http://www.posta.com.tr/Default.aspx?aType=SecureHaberDetay&CatID=8&ArticleID=4693&PAGE=1&NewID=3dd01092-85fa-48d0-93ab-fafbd4534300&fc=ok&fc=ok&PageIndex=4

 71. 21/10/2009, 18:39

  >bülent arınç habertürkteki demecinde aynen şunları söylemiş dağdan inen pkk lı için ve üzülmüş herkes çocuğuna kavuşssun herkes evinde eşiyle ailesiyle özgürlük içersinde birlikte bütünlük içinde olsun peki 300 gündür hapislerde mağdur ettiğiniz bu vatan evlatları değilmi onlariçin kim üzülsün ama onları vatandaş olarak kabul etmiyorsan diyecek bir şey yok ama unutmayın bu memleket için üreten vergisini ödeyen istihdam sağlayan onlardır unutma o yüzden bu ayıba bir son verin.mağdur olmayan esnaftan

 72. 21/10/2009, 19:12

  >Osman Gençer Karşılıksız çek mi, PKK mı? 21.10.2009 17:23:59 TESLİM olan PKK'lılar törenlerle kahraman gibi karşılanıyorlar.Otobüsler üzerinde zafer turları atılıyor.Kutlamalar yapılıyor.Merak ediyorum, bunlar neyi kutluyorlar?Neyin turunu atıyorlar?DTP'liler hangi zaferden söz ediyorlar?Bize de izah etseler de, bilsek..PKK'lıların iki gündür gövde gösterisine dönüştürdükleri, tahrik boyutlarına vardırdıkları teslim olma eylemini televizyonlardan canlı olarak izleyenler, sinir içinde kaldılar.O an, akıllarından pek çok şeyin geçtiğini tahmin edebiliyorum.Aslında bize yağan tepkiler, duyguların özetini gayet net anlatıyor zaten.Bakın, onlardan biri neler diyor:- Karşılama töreninde bir tek halı eksikti maşallah.Şimdi ben, karşılıksız çeklerimden dolayı kesinleşmiş hapis cezaları bulunan orta ölçekli bir esnafım.Herhangi bir kimlik kontrolünde doğru kodese atılacağım.Sen misin iş yapan, KDV yaratan?Ama kelli felli teröristlerimiz kahramanlar gibi memlekete giriyor, gövde gösterisi yapıyorlar.40 yaşındayım ve hiçbir zaman ayrımcı olmadım.Ama dünkü manzaradan sonra artık o görünmez duvar; korkarım ki yıkılmamacasına inşa edildi.PKK'nın yapamadığını dünkü yaklaşım yaptı.Ellerim kırılsaydı da 1 kuruş vergi ödemeseydim.Ben böyle düşünüyorum.Acaba şehidim olsaydı ne düşünürdüm?Beni hapse atmayın, asın.Zaten bundan sonra benden hiçbir şey alamazsınız.Kızgın vatandaş haklı.Önemli bir dengeden ve bir hassasiyetten bahsediyor ki, o ince çizgi aşıldığında sonuç böyle vahim tepkilere neden olabilir.Kabul edelim ki, son olaylar tamamen tahrik unsuru taşıyor.Bütün iyi niyet çabalarıyla ve olumlu beklentilerle ters düşüyor.Dünyanın her yerinde teröristler teslim olurlar, teslim alınırlar.Ama hiçbirinde onlara böyle şölen, tören, zafer turları düzenlenmez.Dağdan inen insin, teslim olan olsun.Ancak, bunu yaparken milletin gururuyla, acısıyla, duygularıyla oynanmasın.Eğer oynanırsa, çeşitli suçlarla ve cezalarla karşı karşıya olan binlerce insan çıkar ve "Aslında ben de PKK'lıyım, ben de dağdan indim, beni de affedin, beni de kahraman gibi karşılayın" der.Bu hassasiyete dikkat… habertürk bugün sayısıhttp://www.haberturk.com/HTYazi.aspx?ID=5079

 73. 21/10/2009, 21:01

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BU GECEKİ YAZIMIM, İSTER İSTEMEZ BİRAZ UZUNCA OLACAĞI İÇİN KUSURA BAKILMASIN. YAZIMIMA; BU SİTEDE EMEĞİ GEÇENLERE KISACA BİR TEŞEKKÜR EDEREK BAŞLAMAK İSTİYORUM. TEŞEKKÜRLER VE SAYGILAR; SAYIN, CÜNEYT HOCAM, EMRE KARDEŞİM(JENARDİ), AV.RAHMİ OFLUOĞLU, MURAT YALÇIN,GÜL VE HATİCE HANIMLAR, BY NCDT, MY WAY,EMİR,GÖKHAN,TARIK,YANIMIZDA; YER ALAN VEYA ALMAYAN, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZ, SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞAN TV VE MEDYAYA KENDİ ADIMA TEŞEKKÜRLER EDİYORUM. TÜM EMEĞİ GEÇEN; BİLEREK DEĞİL , BİLMEYEREK ADLARINI SAYAMADIĞIM, BU HAKLI DAVAMIZA GÖNÜL VERMİŞ DEĞERLİ KATILIMCI ARKADAŞLARIM, SİZLERDE TEŞEKKÜRLER EDİYORUM. HAKLI OLDUĞUMUZ BU DAVAMIZDA; ALLAH'IN İZNİ VE BAHŞEDECEĞİ VESİLELERLE, İNŞAALLAH; YARIN ÖZGÜR GÜNLER, İLK ÖNCE CEZAEVİNDE YATMAKTA OLAN ARKADŞLARIMIZA, SONRA BİZLERE NASİP OLACAKTIR. DÜN VE BUGÜNKİ; SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZLE, GÖRÜŞMELERİMİ AKTARMAK İSTİYORUM. (BU ARADA; YANLIŞ HESAP ETMEDİYSEM, ŞİMDİYE KADAR 73 MİLLETVEKİLİMİZLE; BİRE BİR GÖRÜŞEBİLDİM.)MİLLETVEKİLLERİMİZDEN; SALİH KAPUSUZ, GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR; OLUMLU SONUÇLAR ÇIKACAKTIR. ÜNAL KAÇIR; TOPLANTIDAYIM, ÇALIŞMALAR OLUMLU YÖNDE DEVAM EDİYOR. SUAT KILIÇ; YASANIN SİZLERİNDE MAĞDURİYETİNİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE ÇIKMASINI İSTİYORUM.NUSRET BAYRAKTAR; ÇALIŞMALAR OLDUKÇA YOĞUN, DURUMLARINIZLA İLGİLENMEKTEYİZ. KUTBETTİN ARZU; İNŞAALLAH YARDIMCI OLACAĞIZ VE OLUMLU SONUÇLAR ALINACAKTIR. MEHMET EMİN EKMEN; DANIŞMANIYLA GÖRÜŞTÜM, VEKİLİMİZ SİZLERLE İLGİLENMEKTE VE MAĞDURİYETİNİZİ BİLMEKTE DEYİP SÖYLEDİKLERİMİ NOT ALDILAR.ZEKERİYA ASLAN; YASAYLA İLGİLİ, KOMİSYONUN OLUMLU ÇALIŞMALARI MEVCUTTUR DEDİLER. ALİ ÖZTÜRK; YASA ALT KOMİSYONDADIR, GEREĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA, SAYIN; AHMET İYİMAYA İLE GÖRÜŞMELERİNİZİ, SIKLAŞTIRMANIZI TAVSİYE EDERİM DEDİLER. METİN ÇOBANOĞLU; YASA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ, OLUMLU BİR SONUÇ İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ. ALİ RIZA ÖZTÜRK; BENİM KONUŞMAMA FIRSAT BİLE VERMEDEN, BEN VE MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIM, TAMAMEN SİZLERİN YANINIZDAYIZ DEYİP, ADETA BAĞIRARAK; ADALET BAKANINA BU YASA HUSUSUNDA HESAP SORUYORUZ, HODRİ MEYDAN DİYORUZ VE MAĞDURİYETİNİZİN GİDERİLMESİ İÇİN, ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAKTAYIZ DİYE, ÜZERİNE BASA BASA KONUŞTULAR VE ÇALIŞMALARINIZI, ÇABALARINIZI DEVAM ETTİRİN DİYE TAVSİYDE BULUNDULAR. Değerli Arkadaşlar; Ankara'ya hepimiz için gideceklerden ALLAH RAZI OLSUN. Hepimizin duaları bu gece onlar için olsun.YALNIZ UNUTMAYALIMKİ; ÖZELLİKLE ANKARA'YA GİDEMEYEN ARKADAŞLAR, YARIN GÜN BOYU DAHA YOĞUN BİR BİÇİMDE, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZİ ARAMALIDIRLAR, HEMDE; SABAHTAN BAŞLAYIP AKŞAMA DEK. BAŞKACA NE DEMELİ? NE YAZMALIYIM? BİLEMİYORUM. HERKESİN; AMA HERKESİN, HAKLI OLAN BU DAVAMIZ İÇİN, EN UFAK EMEK ÇEKENLERİN DAHİ EMEKLERİNE SAĞLIK DEYİP, TÜM KATILIMCILARA; SEVGİLERİMİ, SAYGILARIMI, TEŞEKKÜRLERİMİ VE SELAMLARIMI İLETİYORUM. İNŞAALLAH; YARIN, ÖZGÜR GÜNLER HEPİMİZİN OLACAKTIR. Hasan(Barışçı)-Mersin

 74. 21/10/2009, 21:06

  >DEĞERLİ KÖŞE YAZARIMIZ FATİH ALTAY'LININ BUGÜN; HABERTÜTK'TE BİZLER İÇİN BİRKAÇ CÜMLEYLE YAZDIKLARI, BENİM; GÜNLERDİR SAHİFELER DOLUSUNCA YAZDIKLARIMI SİLDİ GEÇTİ. BİRKAÇ CÜMLE AMA, NE KADAR DOĞRU VE YERİNDE. HUZURLARINIZDA; KENDİSİNE, CANI YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER EDİYORUM. TEŞEKKÜR EDİYORUM; HEPİMİZ ADINA. Hasan(Barışçı)-Mersin

 75. 21/10/2009, 21:09

  >inanın nefes almakta zorlanıyorum tüm gördükler,m karşısında içim acıyor yazık çok yazık neden esnaf olduk dağa çıkmak varken

 76. 21/10/2009, 21:50

  >bu yasa yıbaşına kadar çıkmassın boğaz köprüsünü arabamla trafiğe kapatıp benzin döküp yakacağım.sonrada köprüden aşağı atlıyacağım.bu memlekete bu vatan evladına kurşun sıkanları affediyorlar.biz sanki ….evlatlarıymışız gibi hapse atıyorlar.böle adalet böle vatanmı olurmuş.yarın pkk lıları başbakanda yapar bu millet.

 77. 21/10/2009, 21:55

  >75 de yazan arkadaşım,fazla söze gerek yok. Bülent Arınç bunca yıllık siyasetçi ve milletvekili bana bu güne kadar bu memleket için yaptığı yada söylediği bir tane hayra vesile olacak şey gösterin yeter….. yok gösteremem dersen ben şerre vesile olacakları yazsam sayfalar almaz zaten……

 78. 21/10/2009, 22:58

  >YARIN ANKARAYA GİDİMEYECEK OLAN ARKADAŞLAR GİDEN ARKADAŞLARIN YANINDA OLAMAZSAKTA ONLARA VEKİLLERİ TELEFONLA ARAYARAK DESTEĞİMİZİ GÖSTERMEMİZ GEREKTİĞİNİ UNUTMAYALIM!!! YARIN HEPİMİZ ERKENDEN UYANIP VEKİLLERİ ARIYORUZ.O KADAR YOĞUN ARAYALIMKİ ARKADAŞLARIMIZ ANKARA DAN BİZLERDE TELEFONDAN SESİMİZİ DUYURALIM.YARIN SADECE İŞLERİ BİZ OLMALIYIZ!!!HADİ ARKADAŞLAR SON BİR GAYRET….

 79. 21/10/2009, 23:17

  >Değerli ArkadaşlarAylardır verdiğimiz mücadelenin sonuna geldik.Lütfen hepimiz yarın orada olalım.

 80. 22/10/2009, 00:04

  >ben gelemiyorum malum sebepten. Ama ankarada oturan 3 akrabam orada olacaklar. emre ve muratın telefonlarını verdim onlara terslik olursa yada hergangi bir şeye ihtiyaç olursa diye. Ankara da oturuyorlar zaten..

 81. 22/10/2009, 00:12

  >Cemil Çiçek'ten vatandaşa uyarı 21 Ekim 2009 Çarşamba, 21:26 EKONOMİÇek mağduriyetini önlemek için yapılan çalışmalardan bahseden Çiçek, bu konunun,düzenlemesi en zor yasalardan biri olduğunu ifade etti.Çiçek, çekle ilgili ''alan, veren ve banka'' üçlüsünü dengeleyecek düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, ilgili yasanın Meclise geldiğini, Genel Kurulda da yapılacak görüşmelerle bu konuda iyi bir çözüm bulmaya çalışacaklarını bildirdiBu haber star gazetesinde yayınlanmıştır.İki günden beri türkiyede yaşanan olayları izliyoruz teröristleri affetmek çek mağdurlarının durumunu düzeltmekden daha kolaymış ve meğer en zor düzenleme çek yasası imiş. Biz ne kabahat etmişizde haberimiz yokmuş.Bizleri de ekonominin teröristleri ilan etmişler demekki

 82. 22/10/2009, 00:29

  >Değerli arkadaşlar!yarın inşaallah hepimiz için çok ama çok güzel bir gün olacak ben ankarada olamayacağım malum kızımın durumu ve ayrıca benimde 3 ay tazyik hapsi cezam çıktı ama eşim orada olacak nasip olursa şu anda otobüsle ankaraya gidiyor.Yakalaması olan arkadaşlar lütfen çok dikkatli olsun.Hepiniz alaha emanet olun dualarımız sizlerle yolunuz açık olsun inşallah.sudes76

 83. 22/10/2009, 01:00

  >ARKADAŞLAR ABBAS GÜÇLÜ DE NUMAN KURTULMUŞ VAR.ÇEK MAĞDURİYETLERİNİ MAİL ATALIM

 84. 22/10/2009, 02:10

  >85 de yazan arkadaş,teröristlerin karşısında bankalar ve faktöringler yok vatandaşlar var. Devletinde zaten vatandaşı iplediği yok. O yüzden düzenleme kolay yapılıyor ama Çek mağdurlarının lehine bir düzenlemede yükün bir kısmının bankalara ve faktöringlere yüklenmesi gerekiyor. EEEEE OZAMAN İŞLER DEĞİŞİYOR.VATANDAŞA ANANIDA AL GİT DİYEBİLİRSİN…KÖŞE YAZARINA BEĞENMİYORSAN GİT (ÜLKEDEN) DİYEBİLİRSİNAMABANKALARA VDE FAKTORİNGLERE DEMEK SIKAR BİRAZ….SEBEP BUNDAN İBARET….

 85. 22/10/2009, 08:29

  >GÜNAYDIN HERKESEARKADASLAR TOPLANTI SIHHIYE KÖPRÜSÜNÜN YANINDAKİ ABDİ İPEKÇİ PARKINDAANKARAYA GELEN ARKADASLARIN YAKINLKARI VARSA HABER VERSİNLER GÜVENPARKTA BEKLENMESİN

 86. 22/10/2009, 10:58

  >haber var mı arkadaşlar

 87. 22/10/2009, 11:57

  >Benim adıma annem orda, merakla bekliyorum. Bu arada Posta gazetesindeki haber iyi reyting almış, toplantı ile ilgili haber, fotoğraf olursa yayınlamaya devam edecek yönetmen. Bana ulaştırırsanız ben de kendisine iletirim. ********@hotmail.comBu arada annemden aldığım bilgilere göre katılım çok azmış… Bu fırsatı tepenlere yazıklar olsun.

 88. 22/10/2009, 12:16

  >Katılımın az olmasının nedenleri; 1. Nasıl olsa 20 – 30 kişi didinip birşeyler yapmaya çalıyor, ben gitmesem pek fark etmez diyen, kendini uyanık sanan çek zedeler.2. 500 – 1000 kişi toplanıp bu eylemler yapılmadıktan sonra nasılsa bir sonuç alınamaz zihniyetindeki, ileri görüşlü olduğunu zanneden çek zedeler.3. Ne yaparsak yapalım bu affın olmasının imkansız olduğunu ve zaten affı gerektirecek bir suç oluşmadığını düşünen çekdeler olmasından kaynaklanmaktadır. Son şansımızıda kaybetmenin üzüntüsüyle Ankaradan ayrılıyorum. Bizlere destek verip gelen dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor ve çekdedeyim deyip, hiç bir faaliyette bulunmayan,boş konuşan sahte çekzedelerede diyecek bir söz bulamıyorum. Sadece, Devlenizden bulun diyorum diyorum. Saygılar…

 89. 22/10/2009, 13:03

  >BİRİRLERİ AKLIM SELİM YORUM YAPARSA ÇOK SEVİNİRİM. SONUÇ NEDİR ??

 90. 22/10/2009, 13:05

  >Arkadaşlar 14,10,2009 tarihinde adli para cezasını ödeyemedim. yakalama ne zaman çıkar? araması olanları teknik takibe takılıyormu bilgisi olan varmı? yani cep telefonumu değiştireyimmi? bilgisi olan arkadaşlar

 91. 22/10/2009, 13:33

  >Ankaradaki arkadaşlar meclise vekillerle görüşmeye gidiyorlar

 92. 22/10/2009, 13:34

  >ARKADAŞLAR ANLAMAKTA ZORLANIYORUM BENDE KAÇAK DURUMDAYIM GÜNLERDİR ARIYORUZ GELECEM TAMAM DİYORLAR GELEN OLMUYO BEN GELEMEYEN ARKADAŞLARA BİRSEY DİYEMEM AMA GELECEM DEYİPTE GELMEYENLER NASIL OLACAK BU İŞ NE DÜŞÜNÜYOSUNUZ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOSUNUZ.BAKIN YİNE 50 KİŞİ ANCAK VARDI HANGİ BASIN 50 KİŞİYE ÇEKİM YAPMAYA GELİR 50 KİŞİ MAHALLE KAVGASINDA TOPLANIYO BİR ARAYA BİZ DAVAMIZDA TOPLAYAMIYORUZ DÜN GECE UYUYAMADIM SABAHA KADAR TAMAMEN HAYAL KIRIKLIĞI NASIL YAPACAZ.KADER DEDİĞİMİZ TERCİH HAKIMIZDIR.BOYNUMUZU BÜKÜP BEKLEYECEZMİ HAYIR ANLAYAMADIĞIM DOĞRU DÜRÜST TÜRKÇE BİLMEYEN NEYE HİZMET ETTİKLERİ BELLİ OLMAYAN PKK LILAR KADAR OLAMADIK YAZIK ÇOK YAZIK OLDU BU ARADA HU DER BAŞKANINA DA ÇOK TŞK EDERİM AMA DAHA GÜZEL ÇALIŞABİLİRDİK SON İKİ GÜNDE FAZLA GAZ VERDİ BİZE OLMADI OLAMADI RABBIM HAKKIMIZDA HAYIRLISINI VERSİN !!! (AMİN)

 93. 22/10/2009, 13:38

  >ARKADAŞLAR NE KADAR ETKİLİ OLDUĞUNU AKŞAM VE YARIN GÖRÜRÜZ ARTIK CİHAN HABER AJANSI VE KANAL 5 VE BİRKAÇ BASINDAN ARKADAŞ ÇEKİMLER YAPTILAR GÖRECEZ BAKALIM NE KADAR ETKİLİ OLDUK.HASAN ANKARA

 94. 22/10/2009, 14:28

  >Ankara'da çek mağduru bir grup, karşılıksız çekte adli para ve hapis cezasının kaldırılması için eylem yaptı. "Suçlu değil, borçluyuz", "Özgürlüğümüz teminat değildir", "Cezaevinde ıslah edilecek ne yaptık" yazılı dövizler taşıyan çek mağdurları, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı.Hükümlü ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HÜ-DER) Genel Başkanı Şafak Soy, burada yaptığı basın açıklamasında, çek mağdurlarının, ülkedeki çetin ekonomik şartların, krizlerin zarara uğrattığı kişiler olduğunu ifade etti.Çeklerini ödeyemeyen birçok kişinin hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Soy, "Özgürlüğümüzün, bir borcun teminatı olarak verildiği bir borç ödeme aracı ve sistemi duydunuz mu?" diye sordu.Soy, "Karşılıksız çekte adli para ve hapis cezasını ortadan kaldıran" yeni çek yasasının bir an önce çıkarılmasını istediklerini söyledi. Yorum Yaz | Yorumları Oku http://www.cnnturk.com/2009/turkiye/10/22/cek.magdurlari.eylem.yapti/548771.0/index.html

 95. 22/10/2009, 14:29

  >Çek mağdurları Ankara'da bir araya geldi. Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasını isteyen grup, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. "Suçlu değil, borçluyuz", "Özgürlüğümüz teminat değildir", "Cezaevinde ıslah edilecek ne yaptık" yazılı dövizler taşıyan çek mağdurları, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı. Hükümlü ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HÜ-DER) Genel Başkanı Şafak Soy, burada yaptığı basın açıklamasında, çek mağdurlarının, ülkedeki çetin ekonomik şartların, krizlerin zarara uğrattığı kişiler olduğunu ifade etti. Çeklerini ödeyemeyen birçok kişinin hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Soy, "Özgürlüğümüzün, bir borcun teminatı olarak verildiği bir borç ödeme aracı ve sistemi duydunuz mu?" diye sordu. Soy, "Karşılıksız çekte adli para ve hapis cezasını ortadan kaldıran" yeni çek yasasının bir an önce çıkarılmasını istediklerini söyledi. http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=131379&KTG_KOD=457

 96. 22/10/2009, 14:31

  >ÇEK MAĞDURLARI EYLEM YAPTISuçlu değil, borçluyuz", "Özgürlüğümüz teminat değildir", "Cezaevinde ıslah edilecek ne yaptık" yazılı dövizler taşıyan çek mağdurları, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı.Hükümlü ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HÜ-DER) Genel Başkanı Şafak Soy, burada yaptığı basın açıklamasında, çek mağdurlarının, ülkedeki çetin ekonomik şartların, krizlerin zarara uğrattığı kişiler olduğunu ifade etti.Çeklerini ödeyemeyen birçok kişinin hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Soy, "Özgürlüğümüzün, bir borcun teminatı olarak verildiği bir borç ödeme aracı ve sistemi duydunuz mu?" diye sordu.Soy, "Karşılıksız çekte adli para ve hapis cezasını ortadan kaldıran" yeni çek yasasının bir an önce çıkarılmasını istediklerini söyledi. http://www.guncelhaber.com/haberler/cek-magdurlari-eylem-yapti-409791.htm

 97. 22/10/2009, 14:44

  >sponsor baglantılarımız… selam arkadaşlar ne acıdırki arama motorunda ÇEK MAĞDURLARI yazıyorsunuz ve ilk gelen çogumuzun canına okumuş faktoring firmaları çıkıyor.Nasıl bir lobi ile karşı karşıya oldugumuzun en basit göstergesi.Varın gerisini siz düşünün.Hal böyle iken yılmadan bu sitede mücadele veren arkadaşları kutluyorum.Umarım en kısa zamanda bu günkü toplantı ses getirir ve çözüm yolu bulunur. suat oral

 98. 22/10/2009, 15:15

  >Çek mağdurları tepkili: Yeni yasa bir an önce çıkmalı Anadolu Ajansı Haber Çek mağdurları Ankara'da bir araya geldi. Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasını isteyen grup, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. "Suçlu değil, borçluyuz", "Özgürlüğümüz teminat değildir", "Cezaevinde ıslah edilecek ne yaptık" yazılı dövizler taşıyan çek mağdurları, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı. Hükümlü ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HÜ-DER) Genel Başkanı Şafak Soy, burada yaptığı basın açıklamasında, çek mağdurlarının, ülkedeki çetin ekonomik şartların, krizlerin zarara uğrattığı kişiler olduğunu ifade etti. Çeklerini ödeyemeyen birçok kişinin hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Soy, "Özgürlüğümüzün, bir borcun teminatı olarak verildiği bir borç ödeme aracı ve sistemi duydunuz mu?" diye sordu. Soy, "Karşılıksız çekte adli para ve hapis cezasını ortadan kaldıran" yeni çek yasasının bir an önce çıkarılmasını istediklerini söyledi

 99. 22/10/2009, 15:46

  >70 yaşında bir kadın. 50 yaşına gelmiş oğlunun hak arayışı için sıhhıye meydanına gidiyor. Onu temsil etmek adına. Ordan çıkar çıkmaz da polikliniğe….Tansiyonu yükselmiş… O benim ANAM. Yokmuydu hiçbirinizin yakını, arkadaşı… temsil ettirmek için kendinizi? Bu kadar zormuydu? Utandım annemden.Cynocan

 100. 22/10/2009, 16:53

  >arkadaşlar bugünün getirisi götürüsü ne olur ,orda bulunanlardan biri yorumlayabilirmi ??

 101. 22/10/2009, 16:57

  >BUGÜN ARKADAŞLARIMIZIN ÇABALARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANKARA TOPLANTISI VE MECLİS ZİYARETİ İLE İLGİLİ AA BİR HABER HAZIRLAMIŞTIR.BU HABERİN BÜTÜN BASIN YAYIM KURULUŞLARINA GÖNDERİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESLERE MAİL VE FAX ATALIM.BU HABERİN AKŞAM TV,LERDE YAYINLANMASI GEREKmeclis@anadoluajansi.com.tr ekonomi@anadoluajansi.com.tr yurt@anadoluajansi.com.tr goruntu@anadoluajansi.com.tr foto@anadoluajansi.com.tr ozel@anadoluajansi.com.tr genelmudurluk@aa.com.tr haberyayin@anadoluajansi.com.tr

 102. 22/10/2009, 16:59

  >TV 5Santral : (212) 495 10 05 (Pbx) Haber Merkezi : (212) 495 10 15 Ankara Temsilciliği Santral : (312) 473 86 91 Mustafa GEÇER (Genel Koordinatör) mustafagecer@tv5.com.tr Ercan KÖSE (Genel Müdür) ercankose@tv5.com.tr Mustafa MACİT ( Avrupa İletişim) mustafamacit@tv5.com.tr Abdurrahman ÇAPAR (Program Md.) acapar@tv5.com.tr Metin SİLİ (Haber Md.) metinsili@tv5.com.tr Ankara Temsilciliği: ankara@tv5.com.tr Haber Merkezi : haber@tv5.com.tr

 103. 22/10/2009, 17:02

  >ARKADAŞLAR AKŞAM TV 5 KANALINDA , BUGÜN ARKADAŞLARIMIZIN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANKARA TOPLANTISI VE MECLİS ZİYARETİYLE İLGİLİ HABER YAPILACAK….TV 5 KANALINA TŞK EDİYORUZ , FAX VE MAİLLERLE DESTEKLİYORUZ.AYRICA ANKARADA MÜCEDELE VEREN ARKADAŞLARI KUTLUYORUM.ELİNİZE,AYAĞINIZA VE YÜREĞİNİZE SAĞLIKİnönü Mah. Muammer AKSOY Cad. 38/A Milsan Tesisleri 34620 Sefaköy/ İSTANBULSantral 212) 495 10 05 (Pbx) – Haber Merkezi : (212) 495 10 15 – Fax : (212) 548 94 73——————————————————-Metin SİLİ (Haber Md.) metinsili@tv5.com.tr Ercan KÖSE (Genel Müdür) ercankose@tv5.com.tr Abdurrahman ÇAPAR (Program Md.) acapar@tv5.com.tr

 104. 22/10/2009, 17:07

  >BAZI ŞEREFSİZLER EYLEMİN BAŞARISIZLIĞINDAN BAHSEDEREK KENDİSİNİ ÖNE SÜRÜYOR BEN OLSAYDIM BÖYLE OLMAZDI..ULAN ŞEREFSİZ SENİDE GÖRDÜ BU MİLLET HEM BASINA ÇIKTI BU EYLEM MECLİSTEDE HAK ARIYOR ARKADAŞLARŞEREFSİZ HASSİYETSİZ ADAM SEN NE YÜZLE MAİL ATIYORSUNBU EYLEM BAŞARISIZZ OLDUĞU KADAR BAŞARILIDA OLDUAKŞAM TELEVİZYONLAR HABERDE YAPACAK BASINDA DA BOY BOY HABER ÇIKACAKKATILIM AZ OLABİLİR AMA BU FIRSATÇI ŞEREFSİZLERE GÜN DOĞDU ANLAMI TAŞIMAZEYLEM HEM BAŞARILIDIR HEMDE BAŞARISIZDIRŞEREFSİZ ADAM

 105. 22/10/2009, 17:24

  >Ankarada sesimizi duyuran bütün arkadaşlara sonsuz teşeşkkürler sağolun

 106. 22/10/2009, 17:37

  >"Çek mağduriyetini önlemek için yapılan çalışmalardan bahseden Çiçek, bu konunun,düzenlemesi en zor yasalardan biri olduğunu ifade etti.Çiçek, çekle ilgili ''alan, veren ve banka'' üçlüsünü dengeleyecek düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, ilgili yasanın Meclise geldiğini, Genel Kurulda da yapılacak görüşmelerle bu konuda iyi bir çözüm bulmaya çalışacaklarını bildirdi."Yani bizler , alacaklılar( çoğu tefeci yada faktoring) ve bankalar ile dans ediyoruz. 10 ayda bu noktaya gelebildik. şimdi tüm gücümüz ile yasayı genel kurula indirmeye çalışalım. Biz hükümet üzerinde bankalar ve faktoring şirketleri kadar etkili olamadık olamazdıkta ama genel kurul milletin vekillerinden oluşuyor ve milletvekillerinin ezici çoğunluğunu ikna edebiliriz. Mücadele boşa gitmemiştir. Enseyi karartmayın. My Placemy place

 107. 22/10/2009, 17:54

  >gerek yok böyle şeylere arkadaşlar.Biz kendi mücadelemize bakalım.Bu blog faal bir şekilde yaklaşık 10 aydır doğru bildiği mücadele biçimini seçti ve her türlü olumsuzluklara karşı bugüne kadar da başarıyla sürdürdü.Haklı mücadelemizde de mutlu sona ulaşıncaya kadar legal yollardan çalışmalarımıza devam edeceğiz.Bu uğurda mücadele eden , hatta bir kısmı cezaevlerinde bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ederiz.Bir meselede sorun çözme aşamasında farklı görüşler elbette olacaktır.Ancek kısır çekişmelerle bir yere varılamayacağını hepimiz biliyoruz.Biz kendi işimize bakalım.

 108. 22/10/2009, 17:57

  >ArkadaşlarımBugün yeterli sayı daha doğrusu hayal ettiğimiz sayıyı yakalayamadık..En büyük Handikapımız bu, bir çoğumuz kaçak veya saklanarak yaşamak zorunda, eşleri cezaevinde olan kardeşlerimiz ise izin almakta zorlanmaktadırlar, eşleri bunu bir gurur meselesi yapmaktadır, saygı duyarım..Arkadaşlar bugün bize getirdiği büyük bir başarı var,Çek yasası Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kuruluna taşındı,Pazartesinden itibaren çek yasası meclis gündeminde olacak..Sayın Canikli ve Ak Parti Grup Başkanvekillerine ve Sayın Sadullah Ergine, Ak Parti içindeki muhalif sesleri kısmak amacayla çek yasasını MKYK ya taşıyarak bir an öne gündeme taşıma gayretleri için teşekkür ederiz.Bize düşen MKYK üyelerine ulaşıp sorunlarımızı anlatmak..Ankara eyleminde bulunan ve dışardan telefon ve maille destek veren Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz

 109. 22/10/2009, 18:07

  >BUGÜN YAPILMASI GEREKEN YAPILMIŞTIR..ÇEKZEDELERİN MAALESEF KORKAKLIK, SORUMSUZLUK İÇİNDE OLDUKLARINI GÖRDÜK..BU İŞTİRAK SAYISI İLE YAPILAN BU TOPLANTI, BİR ŞEY GETİRMEYEBİLİR, AMA ASLA KAYBEDİLEN DE BİRŞEY YOKTUR..ALLAHTAN HAKLIYIZ..Murat YALÇINBİZE RAĞMEN BU YASA LEHİMİZE ÇIKACAKTIR..BİZE KALIRSA NE OLACAĞINI DEĞİL, NE OLMAYACAĞINI GÖRDÜK..YİNE DE EYLEM NİTELİK İTİBARIYLA BAŞARILI İDİ..BASIN BİLDİRİSİ TAMAMEN OKUNDU VE DAĞITILDI..BİREYSEL RÖPORTAJLAR YAPILDI..İNŞALLAH KISA ZAMANDA ADALET TECELLİ EDECEKTİR..ÇÜNKÜ GERÇEKTEN HAKLIYIZ..BU YÜZDEN SAYI ÇOK ÖNEMLİYDİ AMA HAKLI OLMASAK HİÇ BİR ŞEY İFADE ETMEZDİ..

 110. 22/10/2009, 18:35

  >yılmak yok bu zulüm bitene kadar devam emeği geçen herkese duacıyım

 111. 22/10/2009, 18:46

  >Cüenyt bey,size hak vermekle birlikte bazı noktalara değinmekte yarar var sanıyorum. Bende kaçağım ama benim yerime halamın oğlu 2 arkadaşıyla beraber oradaydı. Bildiğim kadarıyla Ankarada istanbulda kaçak çok anlıyorum gidemiyorlar ama gönderecek birini herkes bulur hele ankara da bu iş dolmuş parası.Burada sorun şu sanırım. Arkadaşlarımızın birçoğu bu pozisyonlarını çevrelerinden gizli tutuyorlar. Bu nedenlede gidemedkleri gibi gönderecek birilerinide arayamıyorlar. yanılıyormuyum.Bu iş uzun süredir devam ediyor en azından buna bugüne kadar bir çözüm getirmeleri gerekirdi. Tamam biz bitince dostlarda azaldı arayanımız soranımız azaldığı gibi iyi günümüzde dibimizden ayrılmayanlar bizden kaçar oldular bunları anlıyorum ama yinede üç beş dostumuz akrabamız vardır. kimse yok demesin. yeterince öaba göstermiyoruz sanki. böyle algılanıyor artık. bu toplantı günler öncesinden belliydi. sonuçta bu tür hayal kırıklıkları sonuçta bıkkınlık ve bezginliğe neden olmaktadır. umarım ben yanılıyorumdur. eğer yanılmıyor isem bananecilik vardırki bu dahada tehlikeli..

 112. 22/10/2009, 19:01

  >Arkadaşlar,Hepinize teşekkür ederiz.Aranan ,parasız ,mahçup ve utanan bir grubuz.Bizler karşı grup kadar paralı etkili ve tefecilere lafım terbiyesiz ve kan emici olamayız.Genede bugünler öyle ya da böyle büyük başarıdır.Ben bir tek şeyi anlamak istiyorum AKP nasıl oluyorda tefecilerin ve bankaların hakkını korumak için bu kadar hepimizi zorluyor?Dini motifleri düşününce, işte bu bana çok koyuyor.Sizlere çok ama çok teşekkür ederiz.Saygılarımla

 113. 22/10/2009, 19:24

  >az önce memleketten akrabalar aradı ve sizin yaptıgınız ankara toplantısını ınternette gorduklerını soledıler.benım moralım yerıne gelsın dıye haber verdıler.ısın garıbı ben bu sıteyı bugun sızın yaptıgınız eylem sayesınde orendım.akrabalarım sans eserı gorup bana haber verdıler.hepınıze çok ama çok tesekkur ederım.bu sıteyı ve yaptıklarınızı okuyunca gozlerım yaşardı.sizler ınsan değilsiniz.meleksiniz melek….herseyımı kaybettım,dostlarım bıle selam vermezken sızın gıbı ınsanların olması benı hayata yenıden bagladı

 114. 22/10/2009, 19:44

  >116 da yazan arkadaş,Dini motifler bazı gerçekleri görmeye engel değil. Herşeyin başı para. bizimde paramız yok yaşadıklarımız o yüzden. AKP ye para ve paralıların desteği daha çok lazım. Senin dediğin dini motiflerin önemi ancak Mevlana da Yunus Emre de olur. çünkü onların bu dünyadan fazla bir beklentileri yoktur. Her şeyi öteki dünyaya hazırlık olarak yapıp bu dünyayıda ötekine bir hazırlık yeri olarak görürler. Bu dünya için hırsları yoktur. onların hırsı öteki dünyaya dairdir. Ama AKP nin onların tersine bu dünyadan büyük beklentileri vardır. Olmasa idi Siyasi parti olup ülke yönetmek insanlara bunları yaşatmak yerine başka şeylerle uğraşırlardı. Bu dünyadan beklentiniz varsa en çok ihtiyacınız olan şey paradır.Para da bizde değil banka ve faktöringlerde var.daha ne olsunki….

 115. 22/10/2009, 19:56

  >arkadaşlar katılım azdı ama hiçbirşey imkansız değil. biz elimizden geleni yaptık. gerisi yasa koyuculara kaldı. inşallah onlarda doğru yasyı koyarlar.antakya.

 116. 22/10/2009, 20:24

  >degerli arkadaşım,bende hemen hemen sen ve dıger arkadaslar gıbı ulkemızın çetın tıcaret koşullarında anlımızın akı ıle ıstıhdan sağlayıp vergi vererek mucadelesını surduren fakat benzer sebeblerden mucadelesini kaybetmıs bır esnafım.tum soylledıklerıne canı gonulden katılıyorum ancak ıntıhar konusunda katılmıyorum.bunu bende gunlerce gecelerce dusundum en doğrusunun en onurlusunun o olduguna ınandım ancak yapmadım. cunku herseye ragmen savas sa savas dedım evet tıcaret bır savasdı ve altın camura dusmekle degerını kaybetmez. tek ıhtıyacımız olan sılkelenıp ne yapabıleceklerımızı gozden gecırıp sartları zorlayarak unıverssıte kıtaplarına konu olacak yenı basarılara ımza atmak evet savası kazanmanın yolu bu ıntıhar degıl.yazını okuyunca bende duygusal bır psıkoljıye gırdım ve anlatmak ıstedıklerımı nedenlı dogru anlata bıldım bılmıyorum ama uzun lafın kısası hayat devam edıyor madem hayat bıze gulumsemedı bız ona gulumseyelım ve mucadelemıze devam edelım…saygılarımlalies

 117. 22/10/2009, 22:52

  >Bu gün Ankara'da olan insanlara saygılarımı sunuyorum. Sayın Murat Yalçın,Emre,Cüneyt,Admin kardeşler,sayın Ofluoğlu ve bloglardan tanıdığım maddi manevi katkı yapan nice dosta bir sorum var.Bu kanun alt komisyonda durdurulmasaydı bir garabet abidesi olarak tatilden önce yasalaşıverecek ve hiç birimiz buralarda olmayacaktık.Şimdi çok çok farklı bir noktada değilmiyiz? Çok yol almadıkmı? Yeni kanun bu direnişe rağmen nasıl aleyhimize çıkabilir? Bu kadar bilinir olduktan sonra 'eh elimizden bu kadar geldi.' demek fahiş bir hata olmaz mı? Geldiğimiz aşamada son ve doğru bir hedefe yeni bir birliktelik yeni bir güç ile yüklenmemizin çok doğru olacağı düşünceme katılırmısınız?Bunun için hafta sonu son planımızı kotarıp hafta başı bütün gücümüzle, bütün kararlılığımızla gereğini yapalımmı?Saygılarımla.

 118. 22/10/2009, 23:07

  >Bugün muhalefetin neredeyse tamamı ve Ak Parti'li vekillerin bir kısmı sorunu biliyor ve çözmek istiyor. Yeni ve son hedefimizin adresi ne kadar açık. Cüneyt,Emre,M.Yalçın,Admin,Ofluoğlu ve katkı veren dostlar bizi hapsetmeye devam edecek bir yasa artık çıkamaz. Yanlış olduğu biline bir kanunsuz uygulamayı devam ettirecek yeni bir yasa artık çıkamaz. Çıkarsa vedalaşır ayrılırız ama iddia ediyorum artık çıkamaz. Mutlaka az çok, kısa yada orta vadeli bir şansımız olacak bu çok açık. Şimdi lütfen iktidara yönelik son bir hamlenin gereği ortadayken bizde gereğini yapalım. Hafta sonu son bir nokta harekatı planı yapıp hafta başı yüklenelim. Devasa taş duvarı salladık,salladık bir hamleyle yıkılacağını görüyorkenmi yavaşlayacağız.Lütfen kendimize gelelim.

 119. 22/10/2009, 23:38

  >Meclis temasları olan arkadaşlarımız, özellikle saygın mağdur hanımefendilerimizin gayretleriyle, vekillerin bir çoğunun "Cezanızı çekin kardeşim…" düşüncesinden, "Galiba bir yanlışlık var, haklı olabilirsiniz. Ben adli para cezasının hapis demek olduğunu, yada devlete gittiğini bilmiyordum…" noktasına geldiklerini görmüyormuyuz? Hocaların (Adem Sözüer, Güngör Uras…) gazetecilerin ( Fatih Altaylı…") bizim yanımızda taraf olduğunu, binlerce insanın " Bu kadar kriz mağduruna iyi kötü bir şeyler yapılırken bu insanlara, yaşlı başlı, çoluk çocuk Ankara'ya gelmiş bu insanlara niye bir şeyler yapılmıyor?" diye merak ettiklerinin sempatisini kazandığımızı görmüyormuyuz.Adalet bakanının "Müjde…" sözünü yutamayacağını bilmiyormuyuz? Belki içinizden "Burası Türkiye." diyenleriniz çıkabilir ama bunu kabul etmeyi reddediyorum. Burası Türkiye. Muz Cumhuriyeti değil. Adalet bakanı şahsında iktidardan bu felaketin devam etmeyeceğinin sözünü meclis çatısı altında almadıkmı?Başta adalet bakanı olmak üzere Ak Parti kurmaylarını gereğini yapmak için,bu eziyete son vermeleri için, onurumuzu geri vermeleri için son kez ama gereken ağırlıkta uyarmalıyız.İnsan haklarına aykırı, hukuka aykırı,AİHS'ne aykırı bir yasa çıkamaz artık. Sümen altı asla edilemez.

 120. 22/10/2009, 23:54

  >Lehimize çıkacağını söyleyen arkadaşlar,haklısınız gelişmeler lehimize aslında buna en büyük katkıyı bu blogda gece ve gündüz demeden uğraşan(isim vermiyorum çünkü birilerini nunutursam gücenmesinler onlar kendilerini biliyor)yapmışlardır. sayısal olarak bile burada olan email atan fax çeken moral veren herkesin bir katkısı vardır. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.bunun dışında demokratik açılım tartışmalarının bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, teslim olan teröristleri mahkemeye götürmek yerine hakim ve savcıları onların ayağına kadar gönderen bu kadar barış yanlısı olduğunu iddia eden bir hükümet bunları yaparken artık yürürlükte olmayan bir kanun nedeniyle çek mağdurlarını hapse gönderecek bir yasaya imza atacak olursa bunun faturasının altından kalkması imkansızdır. Bu nedenle bende yazan arkadaşlarım gibi olumlu sonuçlanacağını umuyorum. Olaki aksi bir durum olursa veya olay o yöne doğru mecra gösterirse eskisinden daha güçlü olmaya ihtiyacımız var. Çünkü muhalefet partilerinin neredeyse tamamı yanımızda böyle bir mecraya gitmesi yada yönlenmesi durumunda gerçekten çok büyük protesyolara imza atmak gerekecektir ki bu geldiğimiz noktada eskisinden daha kolaydır.çünkü artık konuya siyasi partiler, bazı dernekler, hukukçular, basın ve bunun yanında 11 ay önce konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan birsürü vatandaşta hakimdir artık.şimdi bize düşen birlik ve beraberliğimizi bozmadan eskisinden daha güçlü ve kenetlenmiş olarak bu konuyu takip edip aşamalardan haberdar olarak gerektiği yerde müdahale etmek üzere hazır olmaktır. En önemliside bu süreçte değişik konulardaki farklı düşünceler nedeniyle kısır tartışmalara girmeyip bir arada durmaktır. çünkü ortak bir amacımız var.saygılarımla

 121. 23/10/2009, 00:36

  >Liderlik yapan dostlarımızı uyarmak istiyorum. Yasa bu günlerde genel kurula mutlaka gelecektir.Bunu bir tik taka bağlamak pratik katkı yapabilir.Siteye bir dijital tarih konulabilir basitçe ve bir gazetenin ilgili sayfasına tek satır (bu gün ..-..-… Çek mağdurları bekliyor…)reklamı günlük verilebilir. Ak Parti'li vekillerden (Sayın Ergin,Atalay,Babacan,Arınç,Canikli,Bozdağ…) adres seçip ellerine ulaşacak (M.Yalçın göreve:), günlük metinler göndermek,telefonlar etmek,muhalefetteki vekillerimizi ihmal etmemek şartıyla, baskıyı sürdürmek düşünülebilir.Şimdi basit ama etkili yöntemler uygulamamız gerekiyor ama adrese.Sizler hafta sonu silkinin lütfen.Sitemkar olmakta haklısınız ama önümüze bakalım lütfen. Ağırlığımızı hafife almayalım lütfen. İyi kötü bir çözüm gelecek. İyiliğin dozunu arttırmak için büyük şansımız var.

 122. 23/10/2009, 00:56

  >Ben allaha hep dua ediyorum vede bu çıkacak yasa bizi kurtaracak buna inanıyorum emegi geçen tüm arkadaşlara teşekkürler iyiki varsınız bu yazıları yazarken de bir yandan da aglıyorum ülkemde askere kurşun sıkanlar serbest kalıyo ama biz magdurlar bu ülke için canını verenler hapse gidiyor ne acı bir durum yazıklar olsun ki o baştakilere saygılar hepinize

 123. 23/10/2009, 03:34

  >Sevgili arkadaşlar, konuyu basın gündeminde tutmak gerçekten önemli, bir arkadaşımızın gazeteye küçükde olsa, iç sayfalardada olsa, basit bir ilan verme teklifini değerlendirelim. Hurriyet veya Sabah gibi, ses getirebilecek bir gazeteye bu ilan çalışmasını yapalım. Ben şahsen bu konuda finansman desteği olamaya hazırım. Emre kardeşimiz bu organizasyonu yapabilirse, gerekli maddi desteğin imkanı olanlar tarafından sağlanabileceği görüşündeyim. Bu konuda müspet-menfii görüşlerinizi bildiriniz… Bir tanıdık ajans vesilesi ile daha büyük, daha göze batacak, bir avukat arkadaşımızın hazırlayacağı, hak arayışımızın geçerliliğini vurgulayabilen çeyrek sayfa bir metinde olabilir, eminim çok dikkat çekecektir.

 124. 23/10/2009, 07:43

  >Günaydın,Hürriyet Gazetesi Sedat Ergin güzel bir yazı yazmış. Okumanızı tavsiye ederim.Metin ESENLİ

 125. 23/10/2009, 10:57

  >Sayın arkadaşlar Sn Abdülkadir Aksu Milletvekilimiz Sn İlknur Hanım kardeşimizi arayarak bu durumdan faydalanmak isteyen insanların olacağı için çözüm bulmaya çalıştıklarını söylemiş ve yakında kesin sonuca ulaşılacağını ifade ederek bu işin biteceğini ifade etmiştir———————————-Sn Milletvekilimiz Burhan Kayatürk de çaba sarfedildiğini kasımda gündeme geleceğini bunun içinde düzgün seviyeli çekle ilgili mesajların fazlasıyla gönderilmesini istediklerini mümkünse imkanı olanların meclise gelmelerini beklediklerini söyledi.Bilginize ByNcdt

 126. 23/10/2009, 12:06

  >merhaba arkadaşlardün eylem için ankarada idim bu gün döndüğümde siteye bakınca arkadaşların katılımız az olmasından dolayı sitemlerini ve moral bozukluğunu gördümsitemimizde haklıyız belki ama moral bozacak bir durum yok ortada sesimizi belki gür duyuramadık ama duyurduk gerçi çok önemli bir örnek olamaz belkiama size dün eylemden sonra yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorumarkadaşımız tarıkla ayrıldıktan sonra sıhhiyede yürürken 3-5 kişinin bir arada konuşmalarına şahit oldum diyorlardıki eylem yapanlar haklı devlete kurşun sıkanlar salıveriliyorken krizde batmış çekini ödeyeymemiş olanların hapse atılması doğru değilbu bile bizim zaten haklı olan davamızın kamuoyu vicdanında yer bulduğunun göstergesi bana göre umarım bu vekillerimizinde vicdanında yer bulur ben eylemimimizin 22 ekim tarihine denk gelmesini bile allahın lütfu olarak görüyorumson bir konuya daha temas etmek istiyorumdün basında azda olsa yer bulmuşuz bakıyorum bir yer hariç diğerlerinde bir tane dahi yorum yokarkadaşlar şu veya bu sebeple gelememiş olabilirsiniz ama hiç olmazsa basında çıkan hakkımızdaki haberlere bari yorum yapın birde basın bizden yana değil diye sitem ediyoruz sen hakkında çıkan yazıya yorum dahi yapmazsan yani sahip çıkmazsan basın sana niye sahip çıksın sitem etmeye hakkımız olup olmadığını vicdanlarınıza sorunuz lütfenbaşarı hepimizin olacaktır onun için daha hassas davranmaya davet ediyorum hepinizi lütfen telefonla vekillerimizi arayalım yasanın lehimize çıkması için çok uygun konjonktür yakaladık davamıza sahip çıkalımsaygılar bir yudum huzur

 127. 23/10/2009, 13:44

  >NEDEN ? NİÇİN? SEBEP?*Karşılıksız çekte hapis cezası olmasına rağmen, Bu sözde suçu işleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. NEDEN?*20- 30 YILLIK esnaflar hapisle karşı karşıyalar NEDEN?*Bir tarafta zengin daha da zengin olurken Fakir daha da fakir oluyor NEDEN?*Çekte aynen bono gibi olmasına rağmen bonoya hapis yok NEDEN?*Böyle bir ceza Anayasaya AB sözleşmelerine ve hatta TCK ya uygun olmamasına rağmen bizde uygulanıyor NEDEN?*Türk insanı hapis tehdidi olmadan borcunu ödemeyecek kadar haysiyetsiz mi, değilse hapis NEDEN?*Esnaflar hapse de atsan idamda etsen borcunu ödeyemeyecek duruma düştüler. NEDEN?*Bu iktidar böyle bir ekonomiyle seçim kazanamaması lazım, kazanırsa NEDEN?*Dağa çıkıp devlete baş kaldırılanlar affediliyor, Borcunu ödeyemeyenin( borcunu affedilmesini istemiyoruz) özgürlüğünü bağışlamıyorlar NEDEN?**** NEDEN AKP ye OY VERDİM. NEDEN? NEDEN? KAYAMEN

 128. 23/10/2009, 13:53

  >Olumsuz ifadelerin kimseye katkısı yok, bu tür açıklamalardan kaçının lütfen… bu blog "karşı" taraf tarafındanda okunuyor, emin olun. Gelemeyen kişilerin mazeretleri vardır, herkez aranıyor, burası Türkiye, eylem yaparken yaka paça içeri girmekte var… Hepimiz telefon, mail akışına devam edelim…. Basında yer almak önemli. Maillerinizde, Ankara toplantısının katılımının az olmasını sebebinin, zaten ararnan kişiler tarafından yapıldığını vurgulayın. Adalet bakanlığında rakkamlar mevcut, kaç çek davası var, artışlar v.s…. Gazete ve televizyonlara mail göndermeye, telefon açamaya devam edelim, ufak ufak köşe yazarları bahsetmeye başladı… Moral bozucu açıklamalardan kaçının….

 129. 23/10/2009, 13:56

  >Bakın arkadaşlar bu kadar sitem etmeyin bu iş Allahın izniyle olacak hayırlı bir şekilde bizim durumumuz çok farklı arkadaşlar işte deniliyorki eş dost akraba arkadaş gelsin deniliyor şimdi soruyorum ÇEK MAĞDURU insanlara kaderdaşlarımıza çevrende kaçtane arkadaşın var ailende kaç kişi sana iyi gözle bakıyor bu kanunları omlar biliyormu neden ceza evine girdiğini ben 2002 den beri anlatamadım abime üstelik tiaret yaparakta batmadım Dolandırıldığım halde ve size sonuna kadar hak veriyorum takipte ediyorum ama damlaya damlaya göl olur az önce ambulans geçti ve benim yüreğim ağzıma geldi neden ben pkk lımıyım adammı öldürdüm hırsızlıkmı yaptım tecavüzmü ettim savaş suçlusumuyum terör eylemlerimi yaptım ne yaptım arkadaş ben beni bu hale getirdiler haykırmak bağırmak istiyorum ama evde bile fısıltıyla konuşur oldum kapı zilinden korkar oldum biricik oğlumun kalbini çok kırdım çok biz babamıyız soruyorum size BABALIK kaçmakmı biz babamızdan bunu görmedik ama saaolsun bu DEVLET bize onuda gösterdi yanlız unutmayalım biz mücadelemizde hiç bir şekilde uslubumuzu bozmadık hala saygı çerçevesinde onurlu mücadelimize devam ediyoruz SİZDEN TEK RİCAM VAR arkadaşlar ailenizin kalbini kırmayın hele hele ne olursa olsun çocuklarınıza eşinize anne babanıza saygıda kusur etmeyin biliyorum hepimiz zor dönemler geçiriyor ekmek bile alamadığız zamanlar oldu oluyor ama bu bizim sevdiklerimize karşı kırıcı olmamızı gerektirmez hepinize ALLAHTAN BU KÖTÜ GÜNLERİMİZ BİTMESİ VE BU HAPİS KORKUSUNU BU ESNAF VE TİCARET YAPAN BU MAZLUM İNSANLARIMIZIN ÜZERİNDE KALKMASI DUALARIMIZI VE İYİ NİYETLERİMİZ KABUL ETSİN

 130. 23/10/2009, 14:10

  >Başta Tarık arkadaşımız olmak üzere tüm dostları uyarıyorum. Yasa mutlaka genel kurula gelecek ve mağdurlara bir çözüm getirecek. Bu çözümün ne kadar lehimize olacağı yine bizim elimizde,telefonlarımızda,kalemimizde. Buraya kadar çekerek getirdikten sonra küsemeyiz, küsemezsiniz. Şimdi ayağa kalkma zamanı ve bunun için ilk hamleyi yine Tarık arkadaşımızdan bekliyorum. Kendi uslubuyla "Tamam ulan, hadi bakalım,devam ediyoruz…" mesajını acilen okumak istiyorum. Emek verenler yasanın çıkmaması,lehimize olmaması mümkün değil. Toparlanıp kazanımlarımızı yasaya koydurmak için hemen taze ve güçlü bir hamle yapmalıyız. Düşe kalka bu güne geldik ve son hamlemiz için şimdi ayakta durmalıyız. Hedef adresleri tespit edip atağa kalkmalıyız.Telefonlar, mailler, ilanlar…Haydi yahu! Haydi Tarık! Haydi Emre! Haydi Cüneyt! Haydi kahraman hanımsefendi mağdurlarımız! Haydi Murat Yalçın! Haydi Admin! Haydi OFLUOĞLU hocamız! Haydi dostlar…!

 131. 23/10/2009, 14:28

  >MERHABA ARKADAŞLAR… SİTEDE NELER OLMUŞ BÖYLE.. BİR HÜZÜN.BİR ZERZENİŞ HAVASI..HERKES BİRBİRİNE NEDEN GELMEDİNİZ DİYİP DURMUŞ.SEVGİLİ ARKADAŞLAR EN BÜYÜK SİTEMİ BENİM ETMEM GEREKMEZMİ? AMA GELENDEN DE GELMEYENDEN DE ALLAH RAZI OLSUN.BENİM TÜM MAĞDURLARA,OĞLUNU BEKLEYEN HER ANNEYE,EŞİNİ BEKLEYEN HER ABLAYA SÖZÜM VAR. BU İŞTE TEK BAŞIMA KALINCAYA KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRÜCEM DİYE.İSTER ENAYİ DERSİNİZ İSTER SAF. AMA BU BENİM İÇİNDE GEREKLİ OLAN BİRŞEY.SAYIN ARKADAŞLAR,DÜNKÜ TOPLANTI NEKADAR AZ OLURSA OLSUN OLSUN 10 BİN KİŞİ İLE YAPACAĞIMIZ BİR TOPLANTININ VERECEK OLADUĞU HAVADAN ÖTEYE DE GİDEMEMİŞTİR.YİNE 10 BİN KİŞİ NİN YAPACAĞI BİR TOPLANTI GİBİ ÇEŞİTLİ YERLERDE HABER OLDUK.HABERTURK GAZETESİ EKONOMİ BÖÇLÜMÜNÜN 3.SAYFASINDA GEREKLİ YERE MSJLARI GÖNDERDİK.NİTEKİM CNNTURKTE VE CUMHURİYET GAZELETERİNDE DE YER ALDIK.TOPLANTININ BİTMESİNİN ARDINDAN 20 KİŞİLİK BİR GRUP İLE MECLİSE GİRDİK.HERKESİN DAHA ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞU RANDEVULARLA TEKER TEKER MECLİSE GİRDİK.YANIMIZDA TEKERLİKLİ SANDALYEDE CEZASI KESİNLEŞMEK ÜZERE OLAN BİR ÇEK MAĞDURU DA VARDI.NURETTİN VANİKLİDEN BU İŞİ MKYK GÜNDEMİNE GETİRME SÖZÜNÜ ALDIKKİ KENDİSİNİN MKYK GÜNDEMİ BELİRLEME DE TEK YETKİLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK.VE GRUP MÜDÜRÜNE ÇEK YASASI İLE ALAKALI GÜNDEM MADDESİ EKLETTİ.ABDULKADİR AKSU,BURHAN KAYATÜRK,FEYZİ İŞBAŞARAN,ALİRIZA ÖZTÜRK,HAKKI SUHA OKAY,FATİH METİN,SUAT KILIÇ,HAKKI KÖYLÜ İLE GÖRÜŞTÜK.GENEL DURUM ŞU, VEKİLLERİMİZİNHEPSİ BİR BOŞLUK İÇERİSİNDELER.MSJ ATMAYIN.ARAYIN DİYORLAR.ÖZELLİKLE MKYK ÜYELERİNİ SIKIŞTIRMALIYIZ. CEMİL ÇİÇEK HALEN BİZE KARŞI.BÜLENT ARINCA YAPTIĞIMIZ GİBİ SIKIŞTIRMALIYIZ.AYRICA DEĞİŞİK YÜZLER İLE MECLİSE 15 KİŞİLİK BİR GRUPLA GİDİP GELMEYİZ.TABİ İŞİN BU YÖNÜ HAYAL GİBİ GÖZÜKÜYOR.AHH BUNU HERHAFTA YAPABİLSEK.İNANIN OZAMAN HERŞEY LEHİMİZE BİTECEK.DEĞİŞİK MAĞDUR YÜZLERİ İLE 2 KEZ MECLİSE ZİYARETİ BU İŞİ KESİN BİTİRİR. GELEN GELMEYEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN.SAYGILARIMLA

 132. 23/10/2009, 14:32

  >Mağdur beyler, mağdur hanımefendiler,Sitenin girişine dün Ankara'da olan anne,baba,özürlü,fedakar insanlarımızın fotoğraflarını koyalım. Tüm olumsuz,bıkkın,sitemkar yorumları kaldıralım. Murat beyin yazacağı bir paragraflık en vurucu haykırışımızı oturtalım. Pazar günü akşamına kadar çek mağdurları "Son hamle…" planımızı ilan edelim.Pazartesi sabahından itibaren bu planı hep birlikte uygulamaya başlayıp başta Vekillerimiz olmak üzere herkesi şaşkına çevirelim.Yasa lehimize çıkacaktır. Aksi olamayacağını görmek çok kolay. Ne kadar lehimize olacağı bu son hamle ile tarafımızdan belirlenecektir.Bunu yapacak gücümüz olduğunu biz bile şaşıracağız göreceksiniz.Saygılarımla.

 133. 23/10/2009, 14:48

  >Selamın aleyküm arkadaşlar bugün avkatımla konuştum bana söledigi adliyelerde konuşulan bu işin artık biitgini ve çekte hapis olayının kalkmasının an meselesi oldugunu söledi umarım haklıdır allaha dua edlim vede hükümete bir çift lafım olacak biz ticaret yaptık vede krizden dolayı battık askere kurşun sıkmadık vatana asla ihanet etmedik ki hakeza bizler yani çek madurları bu vatan için canını seve seve verir vermekte de en başta geliriz ama bunu bu hükümet anlamak istemiyo hapis de yatırsanız bu vatan bizim sayın başbakan bu böle bilsin saygılar HASAN

 134. 23/10/2009, 14:57

  >Ankara'da yerleşik yada bazı önemli günlerde orada olabilecek ve meclis kulisinde yada parti merkezlerinde bizi temsil edecek gerekli görüşmeleri yapacak mesajları elden verebilecek hedef isimleri zorlayacak iki hanım arkadaşımızın gönüllü olmaları için ne dersiniz?Kendilerinin ihtiyacı olacak maddi desteği sağlarız ve bire bir günlük görüşmelerinin çok faydalı olabileceğini düşünüyorum.

 135. 23/10/2009, 15:06

  >Eve dönenlerin hukuki uygulamaları baştan aşağı değiştirdiğinin farkındamıyız acaba? Adalette eşit uygulama tartışmaları içinde bizden daha organize kim var? Her kıyaslamada "Eeee,çek mağdurları ne olacak?" diye ilk atıfta bulunulan grup olduğumuzu göremiyormuyuz?

 136. 23/10/2009, 15:13

  >Bizde çek mağdurlarınıdanız kardeşim 24 yaşında ve saolsun devletimizin hiç bir ülkede olmayan uygulaması nedeni ile çıkardığı hapis kararı iel arşı karşıya gelmiş durumda .Haklı davamızda sonuna kadar yanınızdayız.Biz ankaraya gelemedil ama yakınlarımızı desdek için gönderdik.Tüm vekillere ulaşmak için ailler gönderik 1-2 tanesinden cevap geldi.konu ile ilgili daha çok yere ulaşmak istiyoruz ama telefonlarını vs.bilmediğimizden ancak mail yoluyla ulaşmaya çalışıyoruz.Bizde daha çok şeyler yapmak isteriz.bana bu konuda yol gözterirseniz bizde haklı davamıza katkıda bulunmak için elimizden geleni yaparız.

 137. 23/10/2009, 15:14

  >mail adresleri: merhabalar,çek cezası ile ilgili ilgili bakanlara mail atmak istiyorum ancak fax veya mail adreslerini bilmiyorum sitenizde yayınlar mısınız.teşekkürler

 138. 23/10/2009, 15:14

  >arkadaslar tamam meclıs zıyaretımız gercektende cok verımlı gectı ama sımdı yapmamız gereken,lafı sozu haylı kuvvetlı olan gazetecılerle yuzyuze gorusmek.15 kısılık bır gurupla sayın yazarlarımızı rahatlıkla zıyaret edebılırız.unutmayalım kı bızım ulaşamıgımız vekıller hergun bu yazarları mutlaka ama mutlaka okurlar.1-HUNCAL ULAÇ2-FATİH ALTAYLI3-M.ALİ BİRAND4-ALİ KIRCABU ISIMLERI DUZENLI ARIYIP ZIYARET EDERSEK VE HEPSINE BASIT VE DETAYLI BIRER DOSYA SUNARSAK HEM KOSELERINDE YAZARLAR HEMDE TELEVIZYONLARDA TARTIŞMA PROGRAMLARIDA BIZE YER VERIRLER VE OZAMAN OTOMATIK OLARAK TUM SIYASILER GORMUS OLUR.

 139. 23/10/2009, 15:22

  >Sitenin genel görünüşünün yepyeni bir hale geldiğini görmek için bekliyoruz. Kararlı ve güçlü bir görünüş. Acilen gereklidir ve yakışır.Saygılarımla.

 140. 23/10/2009, 15:37

  > SİTEMİZİ YENİ ZİYARET EDENLER,YENİ KEŞFETMİŞ OLANLAR; VEKİLLERİMİZİN TELEFON NUMARALARI VE MAİL ADRESİNLERİ SİZİN MAİLLERİNE GÖNDERİLMEKTEDİR.BU SEBEBLEDİR Kİ BİZE ULAŞIN..ACİLEN BASKI KURULMASI GEREKENLERAKPARTİ MKYK VE MYK ÜYELERİCEMİL ÇİÇEKBÜLENT ARINÇMAHMUT DEDESUAT KILIÇKADİR TİNGIROĞLUMUSTAFA ALPALİ BABACANMEHMET ŞİMŞEKVE NİHAT ERGUNTELEFONLAR MAİL ADRESLERİNİZE GÖNDERİLECEKTİR.ARADIĞINIZDA DANIŞMANLARI DAHİ ÇIKSA BU BİR BASKIDIR.LÜTFEN ARAMANIZ DA SEVİYELİ VE SABIRLI OLUN.ASLA PKK VE TERÖR ELEŞTİRİSİ YAPMAYIN.DERDİNİZİ ANLATIN.İLETİŞİM:jenardi_ak@hotmail.com

 141. 23/10/2009, 15:44

  >bu günkü posta gazetesinden batan iş adamının gözyaşları!!!!!!

 142. 23/10/2009, 16:06

  >artık basında yerimizi aldık verilen emekler sonucuna ulaşacak hakkımızda yazılan her habere yorumlarınızın gönderilmesi ne kadar ciddiyetle haklarımızı savunduğumuzun gösterecektir her arkadaşa teşekkürler

 143. 23/10/2009, 16:26

  >MÜSİADMehmet Akif ÖZYURT Baş. Yard.maozyurt@hassas.commusiad@musiad.org.tr Mağduriyetlerimizle ilgili mail atıyoruz maillerimizi toparlayıp değerlendirip basın açıklaması yapacaklar çok acilll…..

 144. 23/10/2009, 16:31

  >ADLİ PARA CEZALARININ NASIL 5 YILLA HAPSE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ YAŞANAN DRAMLARI ANLATIN,, ÖZELLİKLE ADLİ PARA CEZALARININ SONUÇLARINI, CEZAEVİNDE VEYA KAÇAK DURUMDAYKEN NASIL ÇALIŞILACAĞINI NASIL BORÇ ÖDENECEĞİNİ HEM ALACAKLI HEM BORÇLUYUZ, BİZİMDE ALACAKLARIMIZ VAR NEDEN BİZLERİN HAKKI KORUNMUYOR VS VS.. ACİLACİLL

 145. 23/10/2009, 16:32

  >MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİTel: 90 (212) 222 04 06 (PBX), Faks: 90 (212) 210 50 82 e-mail: musiad@musiad.org.tr

 146. 23/10/2009, 16:59

  >TÜRK HUKUKÇULARINEDEN SERMAYENİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA BU GEÇERSİZ KANUNUUYGULUYORSUNUZ.KİMDEN KORKUYORSUNUZ? MAZLUMLARIN AHI BİRGÜN SİZEDE GEÇECEKTİR.HANİ YARGI BAĞIMSIZDI SİZE ÖĞRETİLENLER DE SORGUSUZ SUALSİZ CEZA VAR MI, TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİREMEMEKTEN DOLAYI HAPİS VAR MI KAST UNSURU OLMADAN CEZA VAR MIHEP GÜÇLÜDEN TARAF MI OLACAKSINIZ, YOK MU YİĞİT YETKİLİ BİR HUKUKÇU . BİZ KİMSEDEN BORCUMUZUN AFFEDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ.SADECE HUKUKÇULARIN HUKUK VE VİCDANLARI DOĞRULTUSUNDA KARAR VERMESİNİ İSTİYORUZ. YAŞASIN BAĞIMSIZ YARGI. RECEP.

 147. 23/10/2009, 17:04

  >Site tasarımı bencede yapılmalı, her türlü yardıma hazırım. Şık bir tasarım herkesi etkiler…Cynocan

 148. 23/10/2009, 17:24

  >TUSKON Rızanur MeralTUSKON Yönetim Kurulu Baskanı Tel: 0212 368 81 10 (Pbx) Fax: 0 212 368 81 06e-posta : info@tuskon.orgRızanur MERAL, SANKO Holding Gen.Müdürü, 0 216 453 04 00. Fax: 0 216 453 04 01. rmeral@sankootomotiv.comBURAYADA MAİL GÖNDERİYORUZ

 149. 23/10/2009, 18:32

  >şu anda habertürkte izmir li çek mağduru ailenin haberi var…

 150. 23/10/2009, 18:49

  >habertürk haberi 18 haberlerinde verdi ayrıntılı…herhalde akşam tekrar verir…a.engin

 151. 23/10/2009, 18:56

  >bu yasa son dönemecine girdi artık..her gün bir haber çıkıyor..tek dileğim bir an önce sonuçlanması …bugün eşimin koğuşundan birisi kalp krizi geçirmiş hastaneye kaldırmışlar..allah hepimize özelliklede içerdekilere güç versin..mesajlara telefonlara devam…gazeteciler üstünde de yoğunlaşalım gündemi onlar belirliyor.

 152. 23/10/2009, 19:21

  >Cüneyt Bey habertürkdeki aileye ulaşma şansımız olabilirmi

 153. 23/10/2009, 20:33

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR,YARIN HERKES HABERTURK GAZATESİ ALSIN.MECLİS MUHABİRİ İLE KOORDİNELİ YAPILMIŞ OLAN BİR ÇEK DRAMI OLACAK. YÜZDE 99 HABER OLARAK YAYINLANMASI KESİN.ANCAK ASK BİR DURUM OLURDA TEPEDEN BİR EMİR GELMESSE YARIN BİRİNCİ SAYFADA OLACAĞIZ.BEN BURDAN HABERTURKM MUHABİRLERİ SN HACER VE HABERTURK MECLİS MUHABİRİ SALİHA HANIMLARA SİZLER ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYOR ÇALIŞMALARININ DEVAMLARINI DİLİYORUM.HACER HANIM BİZLER ARASINDA DRAMATİK OLAYLARA KARIŞMIŞ MAĞDURLARIN HABERİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEK.ONUN İÇİN BAŞINIZDAN GEÇEN AJİTASYONLU HİKAYE VE DRAMLARINIZI KENDİSİNE ÇEK MAĞDURU OLARAK MAİL ATINIZ.HACER GEMİCİ. HABERTURK MUHABİRİ: hgemici@htgazete.com.tr ARKADAŞLAR, MKYK ÜYELERİ ÇOK ÖNEMLİ.ORADAN ÇIKACAK OLAN KARAR KESİNDİR.LÜTFEN ARAMALARA BAŞLAYALIM.BAKIN MSJ ATMAYIN.TERS TEPMELERE NEDNE OLUYOR.TERÖR İLE BAĞDAŞIM YAPMAYTIN.SADECE DERDİNİZİ ANLATIN.VE KAPATIN.

 154. 23/10/2009, 20:50

  >jenardi mail yolladım size telefonlar için

 155. 23/10/2009, 21:15

  >arkadaşlar vatan gazatesinde de bugun haber olmuşuz.ÇEK MAĞDURLARI ANKARA DA EYLEM YAPTI…

 156. 23/10/2009, 21:21

  >akıl hastasına yapılan bir tebligatla gıyabımda yapılan duruşmada mahkumiyet kararı verilmiş.AKP bu mu senin adaletin

 157. 23/10/2009, 22:16

  >Yok gerçekten mazlumları bu akp yok edecek artık bundan emin olmaya başladık askere kurşun sıkanlara geç koçum hoşgeldin varmı bi istegin diyo ticaret yapanlara da dur bakalım sen hapse diyor acaba bunun hakkını nasıl ödecekler ki bu milletin yüzüne nasıl bakacak larki anlamak ta güçlük çekiyorum ama yılmacaz bu vatan bizim bunu bilin yater artık bizde mi daglara çıkalım onumu istiyonuz yazıkki sizlere verdigim oylara şimdi aglıyorum gerçek yüzünüz buymuş meger

 158. 23/10/2009, 22:20

  >bugun ahmet iyimaya ile görüştüm..nihat ergün ve grup başkan vekillerini aramamı söledi.lütfen nihat ergünü ve jenardinin maillere attığı telefonları arayalım.belki mkyk ı kastederek söledi iyimaya.bu bizim şon şansımız olabilir..FİKRET

 159. 23/10/2009, 22:24

  >MKYK ÜYELERİNE BU ZAMANA KADAR YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TÜM ÇALIŞMALARIN 10 KATINI YAPMALIYIZ. HAYDİ ARKADAŞLAR BAŞLAYALIM ARAMAYA.. CANSU IRMAK

 160. 23/10/2009, 22:31

  >Değerli dostlar,Dün akşamki atmosferden bu akşamkine ne kadar fark var? Görebiliyor musunuz? Sabahtan bu yana gelişmeler dün akşamki hatalı yılgınlıktan ne kadar farklı durumda olduğumuzu ispatlamıyor mu? Sitenin görüntüsünün acilen yenilenmesini,yapıcı eleştiri ve öneriler dışındaki yorumların temizlenmesini,kararlı ve şık, onurlu ve haklı bir fotoğraf sergilemesi ricamı tekrarlıyorum.Gün içinde 'eyvah' larımızın tam aksine mükemmel gelişmeler olduğunu görelim lütfen. Bizim dışımızda ama bizim gayretimizle beklenmedik kazanımlarımız oldu. Çek mağdurları gündemdeki olayların neredeyse tamamında dolaylıda olsa anılıyor ve 'Mağdur' olarak anılıyor.Hukukçular, gazeteciler,köşe yazarları hemen hergün bizden bir kelime yada bir cümle bahsediyor. "İyide çek mağdurlarının günahı ne?" sorusu slogan oluyor.Kredi kartı kanunu aynı bu oluşumla genel kurula GELİVERMİŞTİ unutmayın. İkincisi yolda.Sırada bizim çözümümüz var. Artık ertelenmesinin herkesin aklını zorlayacak bir faciaya her an yol açabileceğinden tereddütü olan siyasi kalmadığını görür gibiyim.Hafta sonu yeni,çarpıcı ve kararlı bir planın adını koyup uygulamalıyız. Sayın Jenardi ve adını saygıyla andığım beyler, hanımefendiler. Bu planı sizden bekliyoruz.26 Ekim 2009 Pazartesi son raundu başlatmalıyız.Artık RUBICON'u geçiyoruz,hakkımızı alacağız.Onurumuz borca hapsi yenecektir.Saygılarımla.

 161. 23/10/2009, 22:35

  >ARKADAŞLAR TASARI ADALAET KOMİSYONUNDA.ADALET KOMİSYONUNU MAİL YAĞMURUNA TUTALIM

 162. 23/10/2009, 22:40

  >ARKADAŞLAR BU İŞTE PLAN OLMAZ.MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ.ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR GÜN ANKARAYA TEKRAR GİDECEĞİZ.MECLİSİ BOŞ BIRAKMAMAK NAMINA TEKRAR MECLİSTE OLACAĞIZ.ANCAKYENİ YÜZLERLE.BU KONUDA MAĞDUR BAYANLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR.BENİMLE ACİLEN İLETİŞİM KURMALARI GEREKİYOR.AYRICA DERNEĞİN BİR KİTABI ÇIKTI.KARŞILIKSIZ ÇEK SAVUNMA..BU KİTABI İSTANBULDAKİ TÜM HAKİM VE SAVCILARA DAĞITIYORLAR.MECLİSTEKİ VEKİLLERE DE DAĞITMA KARARI ALINABİLİR.OZAMAN BU KİTABIDA DAĞITMA İŞİ BANA DÜŞECEK SANIRIM.MKYK ÜYELERİ ÇOK ÖNEMLİ.ÖZELLİKLE BU ÜYELEİRN İÇİNDE,DİRENCİNİ KIRAMADIĞIMIZ VE HALEN BİZİ DOLANDIRICI GÖZÜYLE GÖRENLER VAR.CEMİL ÇİÇEKBÜLENT ARINÇSUAT KILIÇVS.BUNLARI ÖNCELİKLE YUMŞATMALIYIZ.BUNUNDA ETKİLİ YOLU ARAMAK.HERGÜN ARAMAK.MKYK ÜYELERİ TOPU TOPU 20 KİŞİ. BUNLARA MEKTUP GÖNDEREBİLİRİZ.BEN 100 ADET MEKTUP İÇİN BAZI HABER KÜPÜRLERİNİ BİRLEŞTİRDİM VE GÖNDERİCEM.SİZLERDE MKYK ÜYELERİNE MEKTUP GÖNDERİN.MEKTUPLARINIZIN OKUNMASI İÇİN BURHAN KAYATÜRKTEN BİR TİYO ALDIM.BUNUDA ANCAK MEKTUPLARINIZIN AĞZINI KAPATIP ADRES YAZARKEN PAYLAŞABİLİRİM.TİYO İÇİN MSN DEN BANA YAZIN…VEKİLİN ADINI YAZIP TBMM/ANKARA DİYEREK BELİRTMENİZ YETERLİ.HERKES 10 MİSLİ ÇALIŞMAK ZORUNDA HAYDİ ARKADAŞLAR.UYKUSUZ GECELER BİZLER BEKLİYOR.

 163. 23/10/2009, 22:42

  >Burası çek mağdurları sitesi. Gündem ile ilgili eleştriler için bir çok eleştiri imkanı bulacağınız yerler ama bu sitenin tek amacı var. Çek mağdurlarının rehin alınan özgürlüklerini geri almak. Anlayışımızın ve uygulamalarımızın bu amacın dışına çıkmaması kazanımlarımız için şarttır.Amacımız üzüm yemektir. Kızmakta ne kadar haklı olursak olalım bu displinimizin dışına çıkmayalım.Sonrasında selamlaşır yollarımıza gideriz. Aylardır haklı ve seviyeli bir mücadele yürüttük öylede devam ediyoruz.

 164. 23/10/2009, 22:52

  >Sayın Jenardi,Cevabınız için teşekkür ederim. Uykusuzluk en iyi bildiğimiz şey. Bu arada diğer cefakar dostların silkinip yola devam ettiklerini belirten mesajlarını umutla bekliyorum. Bunu görmek çok hoş olur. Ricam iki satır olsun yazsınlar. Birlikte yürüdüğümüzün teyidi olarak. O zaman hiç uyumayacağım.Sevgiler.

 165. 23/10/2009, 23:02

  >ADALET İÇİN MECLİS ADALET KOMİSYONUNA MAİL BOBARDIMANI.adlkom@tbmm.gov.tr

 166. 23/10/2009, 23:03

  >adlkom@tbmm.gov.tr ADALET KOMİYONU MAİL ADRESİ

 167. 23/10/2009, 23:25

  >slm arkadaşlar 1 yıldır kaçıyorum 300 gün hapis cezam var sizlere ugraşlarınızdan çok teşekkür ederim konuyu yakından takip etmeye çalışıyorum artık usandım ama son zamanlarda hayırlı haber gelecek gibi inşallah son bir gelişme haber var ise bana mail atar iseniz çok memnun olurum

 168. 23/10/2009, 23:49

  >sayın jenardı bısı sorucam sayın GÜL ablamız vardı bı aralar,noldu ona umarım ıyıdır

 169. 24/10/2009, 00:28

  >SAYIN JENARDI VE DIĞER YETKILILER BEN BUGUN H.ULUÇA ULAŞMAYA ÇALIŞTIM AMA BASARISIZ OLDUM.BU KONUDA BANA YARDIMCI OLABILICEK VARMI.LUTFEN BENLE BERABER 10 KISI ARASA YETER.ZATEN ONUN YAZDIĞI YAZILARI HERGUN BUTUN SIYASILER MUTLAKA AMA MUTLAKA OKUYOR.BU KONUDA YARDIMCI OLUN BANA

 170. 24/10/2009, 09:05

  >SELAM ARKADAŞLARDÜN AKŞAM HABERLERİ SEYREDERKEN BİZİM EYLEM YAPMADAKİ SORUNUMUZU GÖRDÜM BİZLER GERÇEKTEN BU VATANI SEVEN BU VATAN İÇİN HİÇ BİR FEDAKARLIKTAN ÇEKİNMEYİP RİSKLER ALAN HANİ MODA VARYA EKONOMİYE CAN VERENLERİZ. AYNI BU VATANI KORUYAN ONUN İÇİN ŞEHİT OLMUŞ GAZİ OLMUŞ KARDEŞLERİMİZ GİBİ DÜN AKŞAM SON GÜNLERDEKİ OLAYLARA TEPKİLERİNİ DİLE GETİRMEYE ÇALIŞTIKLARI EYLEMLERDEKİ SAYILARI GÖRÜNCE DÜŞÜNDÜM HAKSIZLIK KANUNSUZ EYLEM YAPMAK ÇOK KOLAY HAKLININ MAĞDURUN HAKLILIĞINI ANLATMAK İÇİN EYLEM YAPMAK ÇOK ZOR O YÜZDEN BİZLER HAKLIYIZ ARKADAŞLARIM ZOR EYLEM YAPSAKTA BİREYSEL ÇALIŞMALARA DEVAM

 171. 24/10/2009, 10:55

  >herkese selam bu ay içerisinde 2 adet kararı cıkmıs mağdur bir anneyim siteyi uzun süredir takip ediyorum fakat bızler nasıl bir yol izleyeceğiz tecrübeli arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevınırım temyiz mi ? itirazmi dilekçeler nasıl yazılır malum avukat tutacak paramız yok .

 172. 24/10/2009, 11:32

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR BUGUN HABERTURK GAZETESİNİN İLK SAYFASINDA MANŞET OLDUK.BURADAN MECLİS MUHABİRİ SALİHA HANIMA TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM.SALİHA HANIMI ARADIM.VE HABER İLE İLGİLİ ÇOK TELEFON GELDİĞİNİ SÖLEDİ.TOBB DAN VE ALACAKLI KESİMİNDEN DE ÇOK TELEFON GELİYORMUŞ. SALİHA HANIM ÇEK MAĞDURLARININ HEPSİNİ BİZLERE YÖNLENDİRECEK.TELEFONUMUZU VERİCEK.SİZLERDE BAŞINIZDA DİKKAT ÇEKİCEK BİR HİKAYENİZ VARSA SALİHA HANIMA ANLATIP HABER YAPTIRABİLİRSİNİZ.SALİHA ÇOLAK HABERTURK MECLİS MUHABİRİ: scolak@htgazete.com.tr 0312 218 50 34AYRICA AYNI YAYIN KURULULUNUN İNTERNET SAYFASINDA DA KENDİMİZE YER BULDUK.. http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/181671-Cek-tutuklatti-es-masoz-oldu.aspxLÜTFEN ALTINA YORUM YAZALIM.SAYFAYI HİT YAPALIM.VE BİZLERİ DOLANDIRICI GÖZÜYLE GÖRMELERİNİ ENGELLEYELİM.

 173. 24/10/2009, 12:41

  >Çek tutuklattı eş masöz oldu200 bin TL'lik çekini ödeyemeyen işadamı hapse düştü. Ailesi lüks villadan gecekonduya taşındı. Eşi ise masözlüğe başladı24 Ekim 2009 Cumartesi, 10:46Karşılıksız çek verme suçundan hüküm giyenler ve arananlar adınaMeclis’e gelen, büyük çoğunluğu mağdur eşler ve çocuklardan oluşan birgrup önceki gün randevu alabildikleri milletvekilleriyle görüştü. Başlarındangeçen olayları anlatıp, devlete milyonlarca lira vergi ödeyen bir zamanların itibarlı işadamlarının ekonomik krizler sonucunda geldikleri noktayı ortaya koyan mağdurlar milletvekillerinden, “Eşlerimize babalarımızadolandırıcı, katil muamelesi yapılmasın. Açık cezaevinegeçebilsinler, denetimli serbestlikten yararlansınlar, adli paracezası idari para cezasına dönüştürülsün” isteklerinde bulundular.Mağdurların yakınlarının gözyaşları içinde anlattıkları yaşam öyküleri iseTürkiye çapında yaşanan dramı gözler önüne serdi.ANKASTRE MUTFAKTAN KÜÇÜK TÜPEEkonomik kriz yüzünden bir gecede iflas eden 40 yıllık bir turizm firmasının sahibi olan eşinin karşılıksız çekler yüzünden 10 aydır Metris Cezaevi’nde olduğunu söyleyen Ayşe Hanım’ın gözyaşları arasında sanlattığı hikâyesi şöyle: “2005 krizinde her şeyimizi kaybettik. Eşim 1.5 milyonluk borcunu ödedi, 200 bin lira için 5 yıl hapse mahkûm oldu. Yüzlerce kişiye iş veriyordu.Otobüslerimiz, otellerimiz vardı. Bir akşam üstü gelip, ‘Bu evden çıkın, artık sizin değil’ dediler. Ankastre mutfaklı villamızdan çıktık, küçük tüplebir gecekonduya geçtik. Bir yılda 5 ev değiştirdik. Biz de takibe alındık.Kaçak yaşar hale geldik. Eşim bir azılı katil muamelesi gördü. Oysa bu devlete milyonlarca lira vergi ödedi, yüzlerce kişiye ekmek verdi. Dolandırıcı olsaçoktan yurtdışına çıkardı.” ‘BU BAKAN BENİM ESKİ KOMŞUM, ONA GİDEMEM’ TBMM içinde milletvekili ziyaretleri sürerken, gidilecek milletvekilleri arasında eski villasında komşu olan bir bakanı görünce itiraz eden Ayşe Hanım, “Bu bakan benim eski komşum, gidemem” dedi. Meclis koridorlarında tesadüfen söz konusu siyasetçiyle karşılayan Ayşe Hanım’ın yüzünü gizlemeye çalışması içinde bulundukları durumu ortaya koyması açısından dikkat çekti.EVİN HANIMI ARTIK MASAJCI “Emrimizde yüzlerce çalışanımız vardı. Hizmetçilerimiz vardı. Eşlerimiz saygınişadamlarıydı. Bizim de alacaklarımız var ama alamıyoruz. ‘Bari yarısını verin’ diyoruz vermiyorlar. ‘Gidin Beykoz Konakları’daki evinizi satın’diyorlar. Konaklar arabalar, oteller hepsi satıldı. 2 milyonluk evi 500bine sattım. İnsanlar sanki paramız varmış da dolandırıcılık yapıyormuşuz gibi davranıyor. Param olsa kocamı hapiste bırakır mıyım.? Ben şimdi ekmek paramızı kazanmak için masaj yapıyorum. Yapayalnız kaldık. Düşünce etrafınızda kimse kalmıyor. Bizim isyanımız, devletine milyonlarca lira vergiödeyen itibarlı bir işadamı, kimseyi dolandırmamış, iflas etmiş, batmışişini yaparken. Bir açık cezaevine bile konulmuyor. Azılı katilleretanınan, PKK’lılara tanınan haklar bile tanınmıyor. En azından açıkcezaevine konulsunlar. Çocuklar babalarını kucaklayabilsin.”GAZETE HABERTÜRK – SALİHA ÇOLAK

 174. 24/10/2009, 12:51

  >Çekleri yüzünden batan 40 yıllık sanayicinin gözyaşları Denizli Basma’nın patronu Esat Sivri, kapısına kilit vurulan fabrikayı 20 çalışanıyla koruyor.

 175. 24/10/2009, 14:01

  >Arkadaşlar benim de yeni öğrendiğim bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. İnternet gazeteciliğinde haber ne kadar okunur reyting alırsa o kadar çok gündemde kalıyor. O konu ile ilgili başka haberler yapılıyor. Bizim de istediğimiz bu değilmi? O halde haberleri buraya kopyalamayalım, en azından hepsini ki gazeteden okunsun. Sadece linkini koyalım buraya lütfen. Hatta bizi ilgilendiren haberlere bir kaç kere tıklayalım…Cynocan

 176. 24/10/2009, 14:54

  >ARKADASLAR DIGER GAZETELEREDE BASKI YAPALIM.BIR ARKADAS HINCAL ULUCA ULAŞALIM DEMISTI,DOGRU SOLUYOR.

 177. 24/10/2009, 16:09

  >hıncal uluç a ulaşmak içinTel:0212 3544813 Fax:0212 3544891 SMS:HU yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.

 178. 24/10/2009, 16:16

  >sabah gazetesinin sitesine girin hıncal uluç un haberını tıklayın yazara mesaj bölümünden mesaj gönderin

 179. 24/10/2009, 16:27

  >Emre bey,mücadelenizi sayıyla selamlıyorum. belki klasik olacak ama gerçekten çok yol katettik. ama ne kadar yolumuz kaldı bir türlü kestiremiyorum. adalet bakanı iti hafta önce meclis kürsüsünden bu işi gelecek hafta meclise getireceğiz dedi ama bir hareket yok. cemil çiçek sabah gazetesindeki mülakatında bu iş çok karmaşık işi meclis genel kurulunda çözeceğiz diyor. yani bir anlamda hükümet çekimser kalıyor. sizin görüşmenizde ak parti mkyk'da görüşüleceği gibi bir sonuç çıkıyor. ben kısaca sizin görüşünüzü merak ediyorum. bu iş daha ne kadar su kaldıracak ?

 180. 24/10/2009, 16:29

  >ARKADAŞLAR VARMI BİGELİŞME ÇEK YASASI İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELERİ PAYLAŞINKİ BİRAZ RAHATLAYALIM NE OLUR

 181. 24/10/2009, 18:38

  >ben aradım sayın ULUÇ uns ekreterını ama sızlerınde araması gerekıyor,tek kısıyle olucak bır olay değilki bu

 182. 24/10/2009, 18:58

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR SADACE BURDA SİTEYİ İZLEYEREK YALNIZCA GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK BU İŞ DAHA ÇOK SU KALDIRIR.DİYORUZ Kİ ŞU MKYK ÜYELERİNİ ARAYIN.NİHAT ERGÜNÜ SIKIŞTIRIN.BASKI YAPIN.MEKTUP GÖNDERİN.KAÇ KİŞİ YAPIYOR BUNU.ONDAN SONRA DA GELİŞMELERDEN HABERDAR EDİN LÜTFEN DİYORSUNUZ.BEN BAŞBAKAN DEĞİLİM Kİ YASAYI İKİ GÜNDE LEHİMİZE ÇIKARAYIM…UĞRAŞIYORUZ.AMA BUNU 10 KİŞİNİN UĞRAŞ VERMESİYLE YAPAMAYIZ.BAKIN HAFTAYA YİNE ANKARAYA GİDİCEM.VEKİLLERLE GÖRÜŞÜCEM.HANGİNİZ GELMEYE CESARETLİ.ESKİ MAĞDURLARI ZATEN BİLİYORUM BENİMLE DEFALARCA KEZ GİTTİLER GELDİLER.AMA BİZE YENİ YÜZLER LAZIM.MECLİSİ BOŞ BIRAKMAMAK LAZIM.LÜTFEN ANKARAYI ZİYARET KONUSUNDA DESTEK OLUN.BAYAN ARKADAŞLARDAN İSTİRHAM EDİYORUM GELİN 10 KİŞİLİK EKİP OLARAK HAFTAYA YİNE MECLİSE GİDELİM.iletişim: 0537 979 09 28jenardi_ak@hotmail.com

 183. 24/10/2009, 19:36

  >SEVGİLİ MAĞDURDAŞLARIM BÖYLEBİRKURULUŞU DUYDUM VE ÇOK SEVİNDİM TÜRKİYE VE DÜNYADA HER TÜR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN OLACAĞINI AKLIM ALIRDI AMA ÇEK MAĞDURLARI DİYE BİR DERNEKOLMASI ÇOK KOMİK BUDA ANCAK TÜRKİYEDE OLURDU OLMUŞ İŞTE.BİZ DOLANDIRICI OLSAYDIK BANKALARA TAKAR BORÇLARIMIZI ÖDERDİK ÇOĞUMUZUN BELKİ VERGİ BORCU BİLE YOKTUR KEŞKE DEVLETE TAKSAKTA ÇEKLERİ ÖDESEYDİK VERGİSİNİ VERMEDİĞİNDEN DOLAYI İÇERDE YATAN VARMI?BİZLER MİLYARLARCA BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN ELİDEKİ MALI ÜÇTE BİR DEĞERİNDE MAL SATMIŞ İNSANLARIZ BİZLER ONURUMUZA DÜŞKÜN OLDUĞUMUZ İÇİN BU CEZALARI ALIYORUZ EĞER DOLANDIRICI OLSAYDIK ELLİ TANE YOLU VARDI ASLA KEŞKE DEMEDEN ONURUMUZA KORUYARAK MÜCADELEYE DEVAM DEVLETTEN RİCAMIZ ONURU KIRIK VATANDAŞ İYİ BİR VATAN DAŞ OLAMAZ BİZE KİBAR DAVRANIN.ARANANLARIN VE YAKALANDIĞINDA İÇERİ DÜŞECEKLERİN EN FAZLA OLDUĞU ÖRGÜT BİZİZDİR HERHALDE!!BENCE GUİNES REKORLARINA GİRMİŞİZDİR.ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ OLMAZ BU SAÇMA UYGULAMA FAŞİT YÖNETİMLERDE OLURSİZ TAYYİP BEY GÜNLÜĞÜ 100 TL DEN KAÇ GÜN YATARSINIZ İÇERDE YATAN BİRİSİ OLARAK BİLMENİZ GEREKİR?SİZLER MİLLETİN VEKİLLERİ KOMİSYON ÜYELERİÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİNİ NE İLE ÖLÇÜYORSUNUZ TARTI NE ÖLÇÜ NE PARAMI?ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BEDELİNİ PARAYLA ÖLÇEN VE ONA BEDEL KOYAN ÜLKE YÖNETİCİLERİ YARIN HER ŞEYİN BEDELİ KONULURSA ŞAŞIRMAYIN.VATANDAŞIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIK MİLLETİN VEKİLİ VATANDAŞIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIKAMAYAN DEVLETKENDİ ÖZGÜRLÜĞÜNEDE SAHİP ÇIKAMAZ.VATANDAŞIN ONURU DEVLETİN ONURUDUR YETER.ONURUNUZLA OYNATMAYIN.BEN YARIN ASLANLAR GİBİ NE KADAR YÜKSEKLİĞİNDEN ÇOKLUĞUNDAN ŞİKAYET ETSEMDE DEVLETİNE VERGİSİNİ VEREN ELEŞTİREN AMA MUTLU VATANDAŞ OLURUM YADA GİDER YATARIZ BU AYIP SİZLERİN OLUR NE DEMİŞLER DÜNYA BİR GÜNLÜK DEĞİL

 184. 24/10/2009, 20:35

  >BAKIN ARKADAŞLAR.. ANKARADAKİ BASIN DUYURUSUNUN YAPILDIĞI ABDİ İPEKÇİ PARKINI GÖRDÜKTEN SONRA ALINACAK DAHA ÇOK YOLUMUZUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM… %100 LEHİMİZDE BİR HAKLILIK SÖZ KONUSU OLSADA BUGÜNKÜ ÇEK UYGULAMASINDAN OLUMSUZ ETKİLENEN KİŞİ SAYISININ ONBİNDE BİRİ KADAR BİLE BİR KİTLE HAREKET ETMİYOR BU HAKSIZLIĞI DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN. BUGÜNKÜ SÜREÇTE YASA İLE İLGİLİ SIKINTILARI HAKSIZLIKLARI İRDELEMİŞ BU OLAYIN ÇÖZÜLMESİNE YÖNELİK DESTEK VEREN VE OLAYLARA VAKIF HERTÜRLÜ MÜCADELE VEREN ARKADAŞLARIMIZ VAR ANCAK 10 KİŞİYİ GEÇMEZ BU ARKADAŞLAR. BAKIN BASIN DUYURUSUNUN YAPILDIĞI GÜN ORADA TOPLANMIŞ OLAN VE İZMİR KSK BELEDİYESİNCE HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDIKLARINI İFADE EDEN BİR ZÜMRE VARDI SANIRIM BİRKAÇ GÜNDÜR ORADALAR İDİ, İZİN ALMIŞLAR ÇADIR KURMUŞLARDI ALANA, TOPLAM 300 KİŞİYİ İLGİLENDİREN BİR MESELE İÇİN TAKDİR EDİLECEK BİR MÜCADELE VERİYORLARDI, AÇLARDI PARALARI YOKTU ANCAK 100 KİŞİ ORADAYDILAR VE DİKKAT ÇEKİYORLARDI. BAKIN ARKADAŞLAR 1,5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİREN GELECEKTE DE ÇOCUKLARIMIZI İLGİLENDİRECEK OLAN BİR MESELE 20-30 KİŞİ İLE KISA SÜREDE LAYIKI İLE ÇÖZÜLMEZ, ÇÖZÜLSE DAHİ ELDE EDİLEBİLECEK ÇÖZÜM İSTENİLDİĞİ GİBİ OLMAYABİLİR!!! DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUM UTANILACAK BİR DURUM DEĞİL İFLAS MAL VARLIĞI KAYBETTİREBİLİR BU DOĞALDIR ANCAK YENİDEN AYAĞA KALKMAYI ENGELLİYECEK HÜRRİYETİ KAYBETTİREMEZ!!! HÜRRİYETİN TEMİNAT OLARAK KULLANILDIĞI BAŞKA ÜLKE YOKTUR.. SADECE BU SİTEYİ İZLEYEREK SADECE BURDAN MEDET UMARAK BEKLEMEK YALNIŞTIR BU KONUDAN MAĞDUR KİŞİLERİN BİRLİK OLMASI GEREĞİ VARDIR SİSTEMLİ BİR MÜCADELE İÇERİSİNDE OLMASI GEREĞİ VARDIR. ARKADAŞLARIMIZ YÖNLENDİRİYOR ZAMAN İÇERİSİNDE TECRÜBE EDİNİYORLAR VE DAHA DA SAĞLIKLI YÖNLENDİRİYORLAR; BASINDA YER ALMAYA BAŞLADIK ÇOK YOL ALINDI ANCAK DAHA DA GÜÇLÜ BİR ARAYA GELMELİYİZ TOPLUCA SİSTEMLİ HAREKET ETMELİYİZ!!!ARAYIN ÇEKİNMEYİN ARAYIN VEKİLLERİ ANLATIN DURUMUNUZU, AJİTASYON YAPMADAN PKK TERÖR KIYASINDAN UZAK DURARAK SADECE DURUMUNUZU İZAH EDİN.. HERKESE BİR GÖREV DÜŞÜYOR ETRAFINIZDAKİ İNSANLARI KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİN ULAŞABİLDİĞİNİZ YAKINLARINIZIN YADA TANIMADIĞINIZ KİŞİLERİN KONUYA DİKKATİNİ ÇEKİN DESTEK İSTEYİN.. KENDİ KABUĞUNUZA ÇEKİLMEYİN UTANMAYIN SIKILMAYIN.. DEVE KUŞU GİBİ KAFAYI KUMA GÖMMEK İŞİMİZİ ÇÖZMEZ…İZMİR – SERDAR

 185. 24/10/2009, 20:38

  >Emre bey haftaya meclis ziyareti hangi gün olacak bili verirseniz

 186. 24/10/2009, 22:03

  >çarşamba görüş günü bir tek ben gidebiliyorum..onun dışında her gün gelebilirim..a.engin

 187. 24/10/2009, 22:06

  >habertürkte en çok okunan haber..lütfen biraz daha fazla yorum yazalım..en çok yorumlanandada 1.olalım..a.engin

 188. 24/10/2009, 22:14

  >Arkadaşlar jenardi arkadasımız meclis elcımız ama maddende elımızden geldigınce yardımcı olalımki sık sık gidebilsin nacizane fikrim Garibaldi osmanov

 189. 24/10/2009, 22:15

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; AMACIM KİMSEYE SİTEM ETMEK DEĞİLDİR. ELBETTEKİ; KİMSEYE ZORLA BİR ŞEY YAPTIRACAK DEĞİLİZ. BU HAKLI DAVAMIZ İÇİN; EMEK VERMEK VE ÇALIŞMAK SADECE GÖNÜL İŞİDİR. BUNDAN; ON AY EVVELİNE GÖRE KATEDİLEN YOL ORTADADIR. ANCAK; İŞİN SONLARINA DOĞRU GELMEKTE OLDUĞUMUZU, GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA GÖREBİLMEKTEYİZ. BU BAKIMDAN; TÜM KATILIMCI ARKADAŞLARIMIZ, ÖZELLİKLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI, ÇOK AMA PEK ÇOK BİLİNÇLİ BİR ÇALIŞMAYLA GEÇİRMESİ GEREKMEKTEDİR. BİZLERDEN DAHA ÇOK EMEK VEREN ARKADAŞLARIMIZA; ÖZELLİKLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADA, DAHA ÇOK DESTEK VERELİM. UNUTMAYALIMKİ; VERİLEN BU DESTEK İLKÖNCE KENDİ KURTULUŞUMUZ VE ÖZGÜR GÜNLERİMİZ İÇİNDİR. BURALARA KADAR GELMİŞKEN; YILMAYALIM, USANMIYALIM VE LÜTFEN ÇALIŞMALARIMIZI BİRAZ DAHA HIZLANDIRALIM. TÜM KATILIMCILARA, SAYGILARIMLA. HASAN(BARIŞÇI)-MERSİN

 190. 24/10/2009, 22:16

  >arkadaşlar şunu hatırlatmak isterim faktorinkler çeki alırken sogular istibarat yapar bir çekiniz yazılmışsa veyahesabınız yeni ise çekinizi bozmaz kendini riske atmaz.esnafda aynusı hangi esnaf gözü kapalı mal satıyor tanmadıgı insana milyarlık mal verirmi çekini sorgulamazmıyani piyasa kendi otokontrolunu yapıyor.bankalar ise şimdi zaten çek karnesi almak çok zor.kredi kartınızı geç yatımışınız diyor ne çek ne kredi veriyor arada ezilen esnaf çek mağduru burda çıkıyor dürüst esnaf bankadan sicil bozuk tefeciye koşuyor ½10 para alıyor borcunu ödemek için çevrenize bakın lütfen sağlam kale gibi esnaflar hep batmış para sahipleri haksız hırsız üçkağıtçılar para kazanıyor.dürüst esnaf da hapiste çürüyor.savcı karşısına alıp sormuyor bile atın hapse diyor.pkklı olsan ayagına savcı geliyor. sahte çek kopya çek le piyasayı dolandıranlar bile 6 aydan fazla hapis yatmıyor.sayın erdoğan öyle diyor beceremiyenler gider yeniesnaflar esnaflar gelir onları destekleyelim diyor birazda onlar çabalasın.sayğılar tunç bakır.

 191. 24/10/2009, 22:57

  >zaman gazetesini bir ara abone idim.ekonomik sebeblerden dolayı aboneliğimi iptal ettirdim.fırsat buldukca ilk okuduğum gazetelerden birisiniz.ancak beni üzen bir yanınız var.onuda söylemeden edemicem.türkiyede son 1 yıl içince karşılıksız çeklerden dolayı insanlar çok mağdur oluyor aileler dağılıyor çocuklar perişan durumu düşüyor.Zaman gazetesi olarak bugüne kadar bu konu ile ilgili haber yapmadınız veya yaptıysanız bile ben görmedim.Bazı gerçekler ortada.İnsanların ekonomik olarak durumları zengin zenginleşiyor fakir dahada fakir oluyor.sizler hangi tarafdasınız.kısacası alacaklımı borçlumu ( borçlu derken dürüst ve namuslu insanlarda bahsediyorum.) ZAMAM GAZETESİNİ BU YAZIMI MAİL OLARAK ATMIŞTIM BUGÜN.BANA CEVAP OLARAK Sayın Atlı;Bu konuyla ilgili haberlere ve okuyucu yorumlarına yer verdik. İki tarafında haklı olduğu yönler elbette var. Maalesef suistimaller yüzünden kurunun yanında yaş da yanıyor. Allah kolaylık versin.

 192. 24/10/2009, 22:58

  >ERKEN İBRAZA CEZAERKEN İBRAZA CEZA ALAN VE ELİNDE GEREKÇELİ KARAR BULUNANLARIN BİZİMLE İLİŞKİ KURMALARINI VE GEREKÇELİ KARARLARI BİZE ULAŞTIRMALARINI RİCA EDİYORUYUZ.Av. Rahmi Ofluoğlu

 193. 24/10/2009, 23:52

  >sayın ofluoğlu benım cezam erken ıbrazdan vartam 1ay oncesınden yazılmış cekım ve suan cezam ınfazda.aranıyorum.fatih…

 194. 24/10/2009, 23:56

  >sayın oflu oğlu benım çekım 1 ay oncesınden yazıldı ve cezam ınfaza verıldı.temyız hakkımı kacırmısımFATİH…

 195. 25/10/2009, 00:08

  >YARGIDA ÇALIŞMA İHMAL EDİLDİ. BİZ BU ÇALIŞMAYI BAŞLATTIK. İLK OLARAK "KARŞILIKSIZ ÇEK SAVUNMA" KİTABINI HAKİM VE SAVCILARA DAĞITMAYA KARAR VERDİK. ŞİŞLİ VE BAKIRKÖYDE DAĞITIM TAMAMLANDI VE İLGİ GÖRDÜ. DAĞITIM DEVAM EDECEK. AYNI ÇALIŞMA YARGITAYDA DA YAPILACAK. HAKİM VE SAVCILARA TELEFONLA VE YÜZ YÜZE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ.OFLUOĞLU

 196. 25/10/2009, 00:25

  >Değerli arkadaşlar; Bu sitelerde aylardır yazan birşeyler yapmaya çalışan tüm mağdurlar gerçekten çok iyi niyetliler buna hiç şüphe yok. Ancak gözardı edilen şey şudur bana göre hükümet ve yargı zaten herşeyi biliyor. kanunun geçersizliğini anayasaya ve insan haklarına uygun olmadığını kaç kişinin hapiste olduğunu kaç kişinin kaçmak zorunda kaldığını. Medyada bu işi çok iyi biliyor. Ama insanları sürekli beklenti içinde tutmak işi zamana yaymak en önemli strateji. Eninde sonunda herşey düzelecek emin olun ama bu biz istediğimiz için değil mecbur kaldıkları zaman olacak. Bu yıl yasanın çıkması muhtemel ancak bana göre çıkacak yasa kimseyi mutlu etmeyecek. Yine hukuki tartışmalar sürecek hükümet topu yargıya atacak yargı gene bekleyecek. ve bizler içerde olmaz isek eğer buralarda yazmaya devam edeceğiz. Birçok yeni çek mağduru aramıza katılacak siyasiler konuyu gene gündeme getirecek vs. vs. Ama umut ederim ben yanlış düşünüyorumdur. HEPİNİZE SAYGILAR -UMUT

 197. 25/10/2009, 00:50

  >merhaba adım mesut 18 yaşındayım benim babamda çek mağduru iyi bir iş yerimiz vardı ve krizden dolayı 600 küsür milyar borcumuz olmuştu ve biz direndik babamla ayakta kalmak istedik ve bu borcun neredeyse tamamını ödedik gibiydi en sonunda yakşalık 60 milyar gibi bir borcumuz kalmıştı direnmemize rağmen artık direnecek gücümüz kalmamıştı ve babamın gbt araması çıkmıştı tutuklanacaktı ve tutuklandı da krizde battık başımıza gelen bu talihsiz olayı ve halan daha DEVAM EDEN ACI DOLU GÜNLERİMİ ÇEKTİĞİM EZİYETİ sitemiz anasayfasında paylaşmak istiyorum ne yapmam gerekir ilginiz için teşekkür ederim.

 198. 25/10/2009, 01:26

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; SİTEMİZİ TAKİP EDELİM YAZILANLARI ELBETTE OKUYALIM, ELBETTE BİZLERDE YORUM YAPALIM ANCAK; LÜTFEN AMA LÜTFEN, YÜZÜPTE KUYRUĞUNA GELDİĞİMİZ BU HAKLI DAVAMIZDA, İŞİMİZİ ELİMİZE GÖZÜMÜZE BULAŞTIRMAYALIM. HEPİMİZ ADINA HEPİNİZDEN RİCACIYIM; PAZARTESİ GÜNÜNDEN BAŞLAYARAK, BİRBİRİMİZDEN HABERDAR OLARAK, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZİ SABIRLA VE DAHA ÇOK ARAYARAK, İLGİLİ YERLERE; BASIN KURULUŞLARINA, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZE MAİL VE FAKSLAR GÖNDERMEK HUSUSUNDA YOĞUNLAŞARAK, GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE; ANKARA'YA TEMSİLCİ BİR GRUBUMUZUN TEKRAR GİTMESİ HUSUSUNDA, GİDECEK ARKADAŞLARA MADDİ DESTEKTE VEREREK, ÖZELLİKLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI DOLU DOLU GEÇİRMELİYİZ. HAYDİ ARKADAŞLAR; BİRBİRİMİZE SİTEM ETMEDEN, SABIRLA, YASAL ÇERÇEVELER İÇERİSİNDE VE SAYGIYLA, HAKKIMIZI ARAMAK HUSUSUNDA YOĞUNLAŞALIM. BİRAZ DAHA; BİRAZ DAHA FAZLA ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞARAK. ALLAH'IN İZNİYLE; HÜZÜNLÜDE OLSA ÖZGÜR GÜNLER HEPİMİZİN OLACAKTIR. TÜM KATILIMCILARA; SAYGILAR VE SELAMLAR. HASAN(BARIŞÇI)-MERSİN

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: