Başlangıç > çek kanunu > >Yeni Çek Kanunu ve şirket müdürlerinin sorumluluğu

>Yeni Çek Kanunu ve şirket müdürlerinin sorumluluğu

>

3167 Sayılı Kanunun 16/1 maddesine göre, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.. şeklindeki düzenlemeye göre çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri cezalandırılmaktaydı. Gerek gerçek kişilerin yetkili temsilcileri ve gerek tüzel kişilerin yetkili temsilcileri keşide ettikleri çeklerin karşılıksız çıkması halinde asıl menfaat sahibi olan çek hesabı sahibi ceza almazken görevleri gereği keşide ettikleri çeklerden dolayı sorumlu tutuluyorlardı. Bu nedenlerle Yeni Çek Kanunu‘a düzenleme getirildi.

Bu yeni düzenlemeye göre Şirket Müdürü veya muhasebeci konumunda olan şahıslar hakkında verilecek muhtemel mahkeme kararları aşağıdaki gibidir.(Şirket Müdürünün, Şirket ortağı, hissedarı olamamsı kaydıyla)

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Sanık hakkında, Pendik C. Başsavcılığınca, olay tarihinde, müştekiye verdiği suça konu çekin karşılıksız çıktığı ve düzeltme hakkındı da kullanmayarak atılı suçu işlediği iddiasıyla ve 3167 sayılı kanunun 16/1-3 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle mahkememizde kamu davası açılmıştır.

Sanık duruşmalara gelmemiş savunmada bulunmamış, savunmasının alınmasından 5271 sayılı CMKnin 195.maddesi gereğince vazgeçilmiştir.

İddia, suça konu çeke ve sanığın bankaya bildirdiği adreslere ilişkin muhatap bankadan temin edilen tüm belgeler, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından; Sanığın olay tarihinde keşideci Tüzel Kişi adına hareket eden ŞİRKET MÜDÜRÜ SIFATIYLA çek keşide ederek müştekiye verdiği …/…/.2009 tarih ve 5.000 TL bedelli çekin karşılıksız çıktığı, sanığın 3167 sayılı kanunun 4814 sayılı kanun ile değişik 8. Maddesinde belirtilen şekilde düzeltme hakkını da kullanmadığı ve bu suretle atılı belirtilen yasanın 4814 sayılı kanunla değişik 16/1-3 maddelerinde yazılı suçu işlemiş olduğu anlaşılmış ise de,

5/2,3 fıkraları ise ; Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir.
Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez.
Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi halinde, bu çekten dolayı hukuki ve cezai sorumluluk çek hesabı sahibine aittir düzenlemesi içermektedir.
Yeni düzenlemeye göre karşılıksız çıkan çekten dolayı ceza sorumluluğu bizzat adına çek keşide edilen gerçek kişi hesap sahibi veya tüzel kişi adına çek keşide edilmesi durumunda , bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerdir. Böylece, bir şirkette muhasebeci veya müdür olarak çalışıp, görevi gereği çek keşide eden ve keşide ettiği çek karşılıksız çıktığı için hakkında ceza davası açılan, şirketin mali işlerinden, karından ve zararından sorumlu olmayan bu kişilerin ceza sorumluluğundan kurtarılması amaçlanmıştır..

Yasanın 5(4) madde ve fıkrasında yer alan Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir; hükümleri gereğince sanığa para cezası tayin edilemeyeceği, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunabileceği dikkate alındığında sanık hakkında tedbire ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği anlaşılmakla sanığın 5941 sayılı Kanunun 5(4) madde ve fıkrası hükmü gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan YASAKLANMASINA ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmek gerekmiştir.

KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Sanığın ŞİRKET MÜDÜRÜ SIFATIYLA karşılıksız çek keşide ettiği sabit olmakla 5941 sayılı Kanunun 5(4) madde ve fıkrası hükmü gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan YASAKLANMASINA,

5271 sayılı CMKnin 325. – (1) madde ve fıkrasında yer alan Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir. Hükmü gereğince ….. TL tebligat ve yazışma giderinden ibaret yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair, 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine yapılacak sözlü beyan ile Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz yolu açık olmak üzere, sanığın yokluğunda, talebe uygun olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Şirket hissedarı olmamak kaydıyla sadece şirket müdürü olarak atanmış şahıslar hakkındaki hüküm bu şekil olacaktır…

YENİ ÇEK KANUNUNDA LEHE OLABİLECEK KONULARLA İLGİLİ SAYFALAR:

1- YENİ ÇEK KANUNDA ÇEKE KISMEN YAPILMIŞ ÖDEMELERLE İLGİLİ KONU

2- ÇEKLERDE VEKALETEN İMZASI OLANLARIN DURUMU

3- YENİ ÇEK KANUNDA LEHE OLAN KONULARDA GENEL DEĞERLENDİRME

Bu sayfaları mutlaka okuyun….

Reklamlar
Kategoriler:çek kanunu Etiketler:,
 1. 19/12/2009, 22:37

  >Dostlarım benim fikrim var gazetelerin ilan sayfalarında genelde olan DUYURU köşeleri oluyor burda sitemizin varlığını belirten ilanlar verebiliriz tahmin ediyorum ekonomikte oluyor. ayrıca sabah gazetesi iyi düşünce derdimizi anlatmak istediğimiz MERHAMETLİ beylerin okuduğu gazete salı günkü ilan için iyi adres seçmişiniz.

 2. 19/12/2009, 22:51

  >aslında şimdiye kadar hiç soru sormadım,olmadığından değil çok olduğundandı ,çeklerimiz kadar.bir şeyi çok merak ediyorum hapistekiler illa bir taahhütname imzalayacaklar mı ? dişardakilerin bunun için nisana kadar zamanları varsa , içerdekilerin çıkması için şart mı? bunu hala anlayamadım..

 3. 19/12/2009, 22:54

  >DEĞERLİ CÜNEYT BEY ben biraz önce 85 yazan mağdurum şimdi sizin ne kadar yorgun olduğunu biliyorum fakat bizim için şu anda bir ışık olduğunuz için rahatsız ediyorum.bir zamanlar tv de izlediğim bir belgeselde cephane taşıyan bir savaş gemisinin kaptanı" eğer gemimde cephane yükü varsa akşam pıcamamı giyer yatarım çünkü saldırı anında kurtuluş şansım yok fakat gemi boşsa elbisemle yatarım en azından bir kurtulma şansı var" şimdi Cüneyt bey ben nasıl yatayım .teşekkür ederim

 4. 19/12/2009, 23:01

  >CÜNEYT BEY YANİ ŞİRKETTE HİSSESİ OLMAYIP TA SADECE MÜDÜR OLARAK ÇEKLERE ATTIĞIMIZ İMZALARDAN TUTUKLAMA VE PARA ÖDEME MECBURİYETİM YOK ÜSTELİK TE MALİYE VE SSK GİBİ KURUMLARDA OLAN BORÇLARDAN KURTUL DİYE TASVİYE EDİLECEK DİYE TASVİYE MEMURU OLDUM BU BORÇLARDAN HİÇ SORUMLU OLMAYACAĞIMI MI SÖYLEDİNİZ_ ? CÜNEYT BEY BEN 2 YILDIR BİTKİSEL HAYATTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYORUM AVUKATLAR BİLE KAFALARI KARIŞTI BİLMİYOZ DEDİLER SİZ BİLGİLERİNİZE DAYANARAK LÜTFEN ? ANTALYALI

 5. 19/12/2009, 23:20

  >105 teki arkadaş inanamıyor:)şaka değil şaka değil:)

 6. 19/12/2009, 23:53

  >ben cuneyit ismini unutmam. çunki bana hep umut verdi. şirketi vekaleten yönetiğim için kurtuldu. ancak sizi unutmam mumkun değil.

 7. 20/12/2009, 00:06

  >ARKADAŞLAR,YARGITAY TEMYİZDEKİ DOSYALAR TEKRAR MAHKEMELER GELİRSE VE YİNE TEMYİZE GİDECEĞİ İÇİN EN AZ 2 SENE DAHA KAZANILIR.BİLGİSİ OLAN CEVAPLARSA MEMNUN OLURUM.EFDEN

 8. 20/12/2009, 02:36

  >gönderdiğim yorumlar neden yazılmıyor arkadaşlar anlamadım bir türlü

 9. 20/12/2009, 02:59

  >ALLAH HEPİMİZİ KURTARSIN GÖZÜMÜZAYDIN

 10. 21/12/2009, 13:49

  >arkadaşlar merhaba.ben bir şirkette ortaklığım olmadan dışarıdan müdürlük yapıyordum.yarın bir çek davamda karar duruşmam var.avukatım son kanıunla savunmamı yapacak.site yöbneticileriyle paylaşabilirim çıkan kararı

 11. 21/12/2009, 14:33

  >SayınCüneyt beySize bişeyler danışmak istiyorum eger cevap verip ve yorum yaparsanız sevinirim1- 2 ortaklı firmada 2 ortak ta imza atmaya yetkili ama çeki imzalayan çeza alıyordu Diger ortaga bir yaptırım olmuyordu yeni yasada diger ortak a veya ortaklarada bir çezaVar mı varsa geriye dogru işleniyormu2 – yazılan bir çek in bir kısmı içra yoluyla tahsil ediliyor . bu durumda anlaşma veya ceza alma durumu nasıl olacak.eger düşüm olaçaksa nasıl uygulanıyor3- 2005 yılında vadesinden 2 ay önçe yazılan çekler yüzünden iflas ettim. İçra yoluyla büyük çogunlugunu tahsil etti. Ama aynı zamandada çeza davası açtı ve toplamda veza çıktı.bu çeklerin durumu nedir çeza düşeçekmi Yorum yapıp çevap verirseniz sevinirim herkesin durumu gibi ben de avukattan fazla bilgi alamıyorum.Ayrıca bu blog sayfası açıldıgından beri izliyorum ve mümkün oldugunçada aktivitelere katılmaya çalışıyorum imkanlarım dahilindesaygılarleon soldado

 12. 21/12/2009, 15:19

  >Şirkette % 01 (Binde Bir) oranında kağıt üzerinde hissem gözüküyor, çeklere muhasebe müdürü olarak imza attım, ama şirket ynt.krl başkanı ile birlikte , yeni kanuna göre benim cezam düşecekmidir, cevap verirseniz sevinirim, teşekkürler

 13. 21/12/2009, 19:13

  >cüneyt bey merhaba.bende durumumu anlatayım size, yanıtlarsanız çok sevinirim.ben şirketin %50 ortağıydım. hissemi 30.04.2009 tarihinde %45 ini ortağıma % 5 inide onun eşine devrettim.30.04.2009 tarihinden önce imzalamış olduğum çeklerden dolayı bana ceza davası açılmış ve 21.01.2010 tarihinde ilk duruşmam var.çeklerin vadesi ise benim ortaklığı devrettiğim 30.04.2009 tarihinden sonra.bu durumda benim durumum ne olur? ilk duruşmada davam düşermi? Yeni yasaya göre konuyla ilgili genel yorumlar çekin ibraz tarihinde şirket ortağı kimse cezai sorumlulukta ona aittir.çeki imzalayan şirket ortağı hissesini çeklerin vadesinden önce devretmişse cezai sorumluluğu yoktur şeklinde. Fakat bu ifadeler hakime göre değişirmi,yada yoruma açık bir durum varmı? cevaplarsanız çok sevinirim.teşekkürler…

 14. 24/12/2009, 22:59

  >merhaba cüneyt bey benim babam çeklerinden dolayı içeri alındı ve avukat aracılığı ile tahattütname verdik ve çıkmasını bekliyoruz soruma gelince…bu çek yasasından birden fazla çeki olan kişi yararlanabilecekmi burdan devamlı takip edeceğim cevabınızı burdan iletişim kuramassanız m.tunca@hotmail.com mail adresim cevabınızı dört gözle bekleyeceğim aile olarak perişan durumdayız teşekkürler iyi günler…

 15. 08/04/2010, 00:37

  >ben bir şirkette müdür olarak görev yapıyordum.işim geregi çekleri keşide ettim,yanlız şirket sahipleri ortadan kayboldu.Savcılığa suç duyurusunda bulundum ama tamhiz edildi. napacagımı bilmiyorum benim durumum ne olur yardımcı olabilirmisiniz lütfen tşk ederim.

 16. 23/06/2010, 17:31

  >MERHABA ;BEN BİR ŞİRKETTE MUHASEBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTIM.ISRARLA İSTEMEME RAĞMEN ŞİRKET SAHİBİ ÇEKTE İMZA VEKALETNAMESİNİ ÇIKARMADI.ANCAK İŞLERİNİN ŞEHİR DIŞINDA OLMASI SEBEBİ İLE BİR ÇOK ÇEKE KENDİ İMZASINI TARAFIMDAN ATTIRDI.SORUN OLURMU DİYE DEFALARCA VEKALET İSTEDİM.BU ARADA İŞLERİ BOZULDU.VE SONRASINDA BATTI.İŞTEN AYRILMIŞTIM.AYRILIRKEN BUY ÇEK KOÇANLARININ VE SERİ NUMARALARININ YAZILI OLDUĞU BİR TUTANAK TUTTUM.ALTINADA YARIN BAŞIM AĞRIMASIN DİYE ÇEKLER KONTROL EDİLMİŞ TÜM ÇEKLER BİLGİMİZ DAHİLİNDE VERİLMİŞ VE EKSİKSİZ OLARAK TESLİM ALINMIŞTIR İBARESİNİ YAZIP KASAYI DEVRETTİĞİM ŞİRKET SAHİPLERİNDEN BİRİNİN OĞLUNA ŞİRKET KAŞESİ İLE İMZASINI ATTIRARAK DEVRETTİM.ANCAK 1 SENE GEÇTİ.PİSLİKLERİNDEN KURTULMAK İÇİN HAKKINDA AÇILAN DAVA NETİCESİNDE YARGITAYA ÇEKLERDEKİ İMZA BENİM DEĞİL DİYE BİR DAVA AÇTIRMIŞ TARAFIMA BENDE ŞEHİR DIŞINDA BAŞKA BİR İŞ YERİNDE BAŞLADIM İŞE.BU DURUM KARŞISINDA NE YAPMAM GEREK.LÜTFEN YARDIMCI OLUN.BU ARADA CEP TELEFONUMDA DEFALARCA KONUŞTUĞUMUZ GÖRÜŞMELER VAR.BUNLARIN SES KAYDINI TALEP ETME HAKKIM NEDİR?

Comment pages
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: