Başlangıç > çek kanunu > >Yeni çek kanunu uyarlama yargılaması

>Yeni çek kanunu uyarlama yargılaması

>

Karşılıksız çek suçlamasıyla açılmış davada, uyarlama yargılaması istenmiş ve yeni çek kanunu aleyhe hükümler taşıdığından infazın aynen devamına karar verilmiştir.

T.C.
K A Y S E R İ
3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞ NO : 2009/…
H A K İ M : MEHMET ŞAHİNER 36111
K A T İ P : ÇAĞDAŞ YILDIZ 100126
20.12.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanununun 9. maddesi ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmış olması ve 5941 sayılı Çek Kanunun lehe hükümler içerdiğinden hükümlü Mehmet Selimoğlu hakkında Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/807 esas, 2004/1200 karar sayılı ilamın infazının durdurulmasına karar verilmesi istemli Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının 22.12.2009 tarih ve 2009/1803 sayılı müzekkereleri ile mahkememiz dosyası incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 20.12.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanununun 5. maddesinde karşılıksız çek düzenleme suçunun yeniden düzenlenip, müeyyide olarak da çek bedelinden az olmamak kaydı ile binbeşyüz güne kadar adli para cezası ile çek hesabı açmaktan ve çek keşide etmekten yasaklama cezaları öngörüldüğü, buna karşın 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun 16/1 maddesinde ise çek bedeli kadar adli para cezası öngörüldüğü, öngörülen ceza miktarları yönünden her iki yasanın sanık yönünden lehe bir düzenleme getirmemesine karşın verilen adli para cezalarının ödenmemesi halinde uygulanacak infaz rejimi yönlerinden farklılıklar olduğu, şöyle ki;
1-3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun16/1 maddesine göre verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde günlüğünün 100 TL üzerinden hapsi çevrileceği, 5941 sayılı Çek Kanununun 5. maddesine göre verilecek gün para cezası karşılığı verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde ise gün kadar hapis cezasına çevrileceği, 2-3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun 16/1 maddesine göre bir yıl süreyle çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verilmesine karşın 5941 sayılı Çek Kanununda adli para cezası ile çek hesabı açmaktan ve çek keşide etmekten yasaklanmasına hükmedileceği ve bu yasaklamanın infazdan itibaren üç yıl devam edeceği,
3-5941 sayılı Çek Kanununun 5/1 maddesinde karşılıksız çek düzenleme suçunun çek bedelinden az olmamak kaydı ile binbeşyüz güne kadar adli para cezasının günlüğü 20TL ile 100 TL arasında belirlenecek miktar üzerinden azami para cezasının 150.000 TL olacağı, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun 16/1 maddesinde ise en fazla her bir çek yönünden 80.000 TL adli para cezasına hükmedileceği,
4-Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde5941 sayılı Çek Kanununun 5/2 maddesinde sorumluluğun tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen ortak olduğunun belirtildiği, Türk Ticaret Kanunun 317. maddesine göre anonim şirketin idare meclisi tarafından idare ve temsil edilip, 319 madde gereğince anonim şirket ana sözleşmesiyle görevlendirilen sorumlu mali müdür veya böyle bir belirleme yoksa idare ve temsil işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında taksim edilip edilmeyeceğinin, taksim edilecekse bu bölüşmenin nasıl yapılacağının belirleneceği, Türk Ticaret Kanunun 540/1 maddesinde göre ise limited şirketlerde şirket ana sözleşmesi ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsile yetkili oldukları, 540/2 madde gereğince de şirket ana sözleşmesi veya genel kurul kararıyla şirketin idare ve temsilinin ortaklardan bir veya birkaçına verilebileceği, tüzel kişi şirketler yönünden verilen mahkumiyet kararlarındaki gerçek kişi hükümlülerin bu sıfatla şirketi temsil ve ilzama yetkili aynı zamanda mali işlerini de yürüten ortak olması münasebeti ile bu yönde karardaki sanığın durumunda bir değişiklik olmadığı,
Yapılan bu karşılaştırmalara göre 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre kurulan hükmün sanık lehine olup, 5941 sayılı Çek Kanunun aleyhe hükümler içermesi nedeniyle infazın durdurulmasına yer olmadığına,
İnfazın 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre verilen ceza miktarı üzerinden yerine getirilmesine,
İnfaz dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 5271 sayılı CMK’ nun 267-268’ inci maddeleri gereğince Kayseri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine 7 gün içerisinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 24/12/2009
Katip HAKİM 36111

Reklamlar
 1. 25/12/2009, 13:06

  >bu nedemek arkadaşlar??? lütfen biri açıklar mı???

 2. ex
  25/12/2009, 13:11

  >Şu demek oluyor hakimler diyorki eski kanun daha iyiydi.

 3. 25/12/2009, 13:15

  >bişey anlamadık yani mahkumu salmamışlarmı açıklarsanız sevinirim

 4. 25/12/2009, 13:23

  >Yeni kanuna göre vatandaş yeniden yargılama istemiş red gelmişkısaca diorki.. taahhüt ver kurtul başka çaren yok..Yada chp anayasa mahkemesine götürür yasa iptal olur sizde rahat edersiniz bizde..

 5. 25/12/2009, 13:27

  >Cüneyt Bey cezaevi işlerini hızlandırabilmemiz için ne yapmamız lazım..adalet bakanlığı ve komisyon hiç iplemiyor defaten aradım..

 6. 25/12/2009, 13:30

  >Dilekçenin gönderildiği asliye ceza mahkemesini arayacaksın kalem olur hakim olur..başka çaresimi var..

 7. 25/12/2009, 13:34

  >A R K A D A Ş L A R . . . . Kanun sadece CHP nin anayasa mahkemesine kanunu yada kanunları götürür demiyorki.Her T.C. VATANDAŞI Yeni Çıkan KANUNU ANAYASA MAHKEMESİNE İPTALİ İÇİN BAŞVURABİLİR.Şimdi kanundan önce nasıl birlik ve beraberlik içindeydik. Gelin HEPİMİZ BİRİMİZ OLALIM BULABİLDİĞİMİZ KADAR İMZA BULALIM VE BU KANUNU İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BİZ BAŞVURALIM.gerekirse birde Avukat yada Avukatlar ALALIM yanımıza biz İPTALİNİ İSTEYELİM.Cüneyt Bey Yapalım mı böyle.TEK VUCUT TEK YÜREK OLALIM VE BAŞARALIM.Newsmannn

 8. 25/12/2009, 13:40

  >10 dakika önce birleşelim diye bir yorum attım ama maalesef hala yayınlanmadı. Neden ACABA?????Newsmannn

 9. 25/12/2009, 13:47

  >değerli arkadaşlargenel zihniyet belli oluyor…SANIĞI CEZASIZ MI BIRAKACAĞIZ zihniyeti…sanırım artık ANAYASA MAHKEMESİ konusunu hızlandırma zamanı geldi…bu karardan da anlaşılacağı gibi lehe durumları görmek istemiyorlar…belki de kanun gerekçelerini bile okumuyorlar…artık CHP kanunu ANAYASA MAHKEME sine götürmeli…my way

 10. ex
  25/12/2009, 13:48

  >Newsmannnolur kardeşim sen prosedürü iyice öğren nasıl başvurulacaksa öylece başvuralım. Yeterki başvutu hakkımız olsun.

 11. 25/12/2009, 13:50

  >herkese merhaba babam cezaevinden evi aradı bugün bilirsiniz haftada bi kere 9 dakka arayabiliyolar.müjde koğuştan 2 kişi tahliye olmuş:)ümraniye e tipi kapalı ceza ve infaz kurumu e1 koğuşu…saygılar

 12. 25/12/2009, 13:51

  >Sevgili MY WAY az öncede ANAYASA MAHKEMESİ KONUSUNDA bir yorum yaptım.Bende başta sayın KILIÇTAROĞLU ve SOSYAL olmak üzere bir kaç CHP li vekille konuştum. Bugünlerde BAYKAL böyle bir şey düşünmüyor dediler.Gelin Biz İmza Toplıyalım Ve bir Hukukcuyada güzel bir mütela yazdırıp ANAYASA MAHKEMESİNİN KANUNU İPTALİ İÇİN BİZ BAŞ VURALIM. Baş vuru sırasında da Basını yanımıza alılım.Gelinn BAŞ VURUYU BİZ YAPALIM….Newsmannn

 13. 25/12/2009, 13:56

  >ArkadaşlarBirey olarak başvuramıyoruz, ancak yerel mahkemeye başvurabiliriz yerel mahkeme kabul ederse Anayasa mahkemesine taşır buda 1 yıl zaman demek..En pratik ve hızlı yol CHPBunu ancak telefon fax ve maillerle yapabiliriz..

 14. 25/12/2009, 14:05

  >sn newsmananayasa mahkemesine vatandaş olarak başvuru hakkı yok diye biliyorum…fakat araştırmakta fayda var…CHP ye gelince bu kanunu götüreceklerini defalarca söylediler ve ben zaman açısından bi sıkıntıları var diye düşünüyorum…bize düşen götürmelerini hızlandırmak için gerekli girişimlerde bulunmak…my way

 15. 25/12/2009, 14:10

  >Sn My way ve Cüneyt Bey,evet haklısınız araştırdım hatta d,leyen arkadaşlar bu linktede bulabilir.http://www.anayasa.gov.tr/general/icerikler.asp?contID=275&curID=68&menuID=64anayasa mahkemesine başvuyu CHP nin yapmasından başka bir çaremiz yok.Ve bu başvuru için süre ise Kanun Resmi Gazetede yıyınladıktan 60 Gün içinde başvuru yapıla biliyor. yani geri kalan süremiz yaklaşık olarak 50 Gün var.koordine olalım gerekirse tekrar CHPnin Grup toplantısına denk gelecek şekilde Ankara'ya gidelim CHP Genel Merkezini mail ve faks yağmuruna tutalım ve süre dolmadan bu iptal için baaşvuruyu yaptıralım.saygılar….Newsmannn

 16. 25/12/2009, 14:14

  >sayın Cüneyt Beypazartesi günü erken ibraz edilen çeklerle ilgili itirazımızı yapacağız.İtirazımızı güçlendirmesi açısındın,dilekçemize ekleyebileceğimiz,kanun yayınlandıktan sonra verilen bir mahkeme kararı varsa(erken ibraz ile ilgili),burada yayınlarsanız minnetta kalacağım size.serdar

 17. 25/12/2009, 14:34

  >arkadaslar az önce ızmır adlıyesınden bı kalemle görustum bu kalem bana ınfazların durdurulacagını ve ona ugrastıklarını yorumunu yaptı ne kadar gercektır bılmıyorum ama öyle söyledi eger oyleyse ınfazları durduracaklar demek tır yıyıdo

 18. 25/12/2009, 14:35

  >arkadaşlaryeni yasanın anayasa mahkemesine götürülme konusunda 22-12-2009 akşamı saat 20 de sayın alirıza öztürk beni cep telefonumdan arayarak arkadaşlar rahat olsunlar chp anayasa mahkemesine gidecek bilgi ver demişti vu bunu siteye yazmıştımrahat olun chp anayasa mahkemesine kesin gidecekbir yudum huzur

 19. 25/12/2009, 14:38

  >Cezaevinden çıkanları bu siteden ve birlikten haberdar etmek adına bir gazete ilanı verilebilirmi acaba?

 20. 25/12/2009, 14:40

  >CUNEYT BEY :BENCE YUKARIDAKI MAHKEME KARARINDA,ŞİRKET ORTAKLARINDAN BİRİNİN ÇEKTEKİ İMZA SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ BİR KARAR VERİLMİŞ VE ANLAŞILDIĞI KADARI İLE DAVA YA KONU OLAN KİŞİ PROFOSYONEL ÇALIŞAN KİŞİ DEĞİL ŞİRKET ORTAĞI .MAHKEME LEHE HÜKÜM DEĞERLENDİRMESİ YAPMIŞ (Kİ BENCE EN ÖNEMLİ KONU BURASI ÇÜNKİ YAPILMIYOR İDDİALARI VARDI) ONA GÖRE KARAR VERMİŞ.YANLIŞ MI DEĞERLENDİRİYORUM ACABA.TAHLİYE OLANLARIN AİLELERİNE GEÇMİŞ OLSUN DİĞERLERİNİN DE BİR AN EVVEL ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALARINI DİLİYORUM.

 21. 25/12/2009, 14:45

  >serdarelime geçtiği an hemenşu anda o konuda verilmiş bir mahkeme kararı yok

 22. 25/12/2009, 14:47

  >yarım saat önce denizli cezaevinden yigenim çıktı taahhütle çıktı

 23. 25/12/2009, 14:48

  >ARKADAŞLARIM ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU eğer elimizde kuvvetli delil varsa hakimde ikna edilirse yerel mahkemeler kanalıyla başvurulabiliyor. BUNUN DIŞINDA 110 vekil bir araya gelirse. İKİNCİ ŞIK ana muhalefet partisi buda muhtemel CHP , ÜÇÜNCÜ ŞIK İSE syn CUMHUR BAŞKANI istediğinde mahkemeye itirazda bulunabiliyor KALAN SÜREMİZ ELLİ ĞÜN ŞİMDİ SİTE YÖNETİMİ TOP SİZDE. İ.ERCAN

 24. 25/12/2009, 15:03

  >mehaba arkadaşlar bende çek mağduruyum ne yapmamız gerekiyorsa biran önce yapalım yoksa ceza evi yerine ,akıl hastanesine gidicez borçluyuz suçlu deyiliz sıloganıyla sesimizi duyuralım rumuz batık esnaf

 25. 25/12/2009, 15:12

  >ERKEN SORULAN CEKLER ICIN DILEKCE VERELIM MI YOKSA YARGITAYIN ORNEK KARARINI BEKLEYELIM MI

 26. 25/12/2009, 15:14

  >şimdi metristen eşim aradı 6 kişi tahliye olmuş..avukatları gelmiş taahhütleri elden götürüp akşamına çıkartmışlar..bugünde çıkanlar olacakmış..

 27. 25/12/2009, 15:39

  >ceza evlerinden yakınları tahliye olan kişilerden öğrenmek istediğim bir konu var, yardımcı olursanız sevinirim… bildiğiniz gibi adli takip konusu vardı taahhütten sonra..tahliye olan arkadaşlarımıza bu konuda bir bilgi verilmişmi acaba.. yani adli takip varmı yoksa yokmu?yardımlarınız için şimdiden tşk ederim..

 28. 25/12/2009, 15:41

  >ileti 25 dilekçeni ver , karar vermek zorundalar. ben İstanbul adliyesine verdim 1 haftadır cevap veremediler ama. 🙂

 29. 25/12/2009, 15:42

  >sayın jenardı erken ıbrazla ılgılı ne yapalım

 30. 25/12/2009, 15:42

  >Ümraniye Ceza Evinde Pazartesi Gününe Kadar Tahliyeler Durduruldu.Kaynak : Ceza EviAsıl Şimdi Eylem ZamanıHaydi Cezaevlerine

 31. 25/12/2009, 15:44

  >metristekiler ciddi sıkıntı içindeler 3 gün oldu taahhütler alınalı tık yok diyorlar ve pek iç açıcı durumları yok beklemek ciddi sıkıntı vermiş..allah korusun diyorum başka birşey diyemiyorum..

 32. 25/12/2009, 15:45

  >İnfazların durdurulması gerekir. Zira kanundaanlaşma için 10/04/2009 tarihine kadar anlaşma süresi verilmişti.

 33. 25/12/2009, 15:46

  >BENİMDE EŞİM ARADI HALA BİRSES ÇIKMAMIŞ SİNİRLERİ ALTÜST OLMUŞ HEPSİNİN DAYANICAK HALİMİZ KALMADI DİYOR BİRŞEYLER YAPIN BOŞ DURMAYIN DİYOR BANA iki kişi tahliye oldu dedi metristen

 34. 25/12/2009, 15:48

  >avukatelden götürmüş dediniz bizim avukat kılını bile kıpırdatmıyor cezaevi daha hızlı hareket eder diyo bişey diyemiyoruz maleef elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz

 35. 25/12/2009, 15:50

  >ayşe hanım sizinde metriste sanırım eşiniz koğuşunu söylemenizde bi sakınca varmı acaba elif

 36. 25/12/2009, 15:51

  >t1 b 10

 37. 25/12/2009, 15:53

  >cüneyt bey eşim metriste 12 dosyası vardı tutuklama kararında fakat toplam dosya 20 küsür tahütnameleri toplam dosya üzerindenmi verecekler acaba bilgi verirseniz sevinirim

 38. 25/12/2009, 15:54

  >belki aynı koğuştalardır diye sordum teşekkürler değiller

 39. 25/12/2009, 15:59

  >her bir dosya için ayrı ayrı 3 er nüsha veriyorlar..

 40. 25/12/2009, 16:00

  >Elif hanım ben görüşe çarşamba saat 9 da gidiyorum siz? belki karşılaşmışızdır…

 41. 25/12/2009, 16:04

  >32. sırada anlaşma süresini yanlışlıkla 10/04/09 olarak yazmışım, kanuna göre süre 1 nisan 2009 da bitiyor.

 42. 25/12/2009, 16:09

  >metristen cıkan varmı

 43. 25/12/2009, 16:11

  >tunametristen çıkan varmı

 44. 25/12/2009, 16:12

  >tunametriste t2 d4 olan varmı

 45. 25/12/2009, 16:14

  >bizim çarşamba onbir karşılaşmadık sanırım ayşe hn allah sabır versin nekar oldu sizin

 46. 25/12/2009, 16:15

  >ÜMRANİYEDE TAHLİYELER DURDUMU?KYNAK NASIL CEZAEVİ OLUYOR HİÇBİR BİLGİ VERMİYOLARKİ..BEN ARADIM SADECE 3/4 KİŞİ TAHLİYE OLMUŞ ÜSTELİK BABAMIN KOĞUŞUNDANDA TAHLİYE OLAN VAR DÜN GECE

 47. 25/12/2009, 16:18

  >cuneyt kardes benım ceklerım cogu hazıran ayında yazıldı ama bazı uyanıklar yenı yasadan faydalanmıyım dıye 1 11 2009 dan sonra basvurdu yazıldı tarıh hazıran yınede yenı yasadan faydalanabılırmıyım lutfen cevap

 48. 25/12/2009, 16:27

  >47çekin karşılıksız kaşesi vurulduğu gün önemli suç tarihini yazılduığı gün oluşturuyor.Alanya`da karşılıksız çek suçundan cezaevinde yatan yaklaşık 100 kişi pazartesi sabahından itibaren Alanya L.Tipi Kapalı ceza evinden tahliye edileceği belirtildi ——————————————————————————–Alanya Adliyesi Denetimli Serbestlik ve Yardım Şube Müdürlüğü Alanya`da mahkeme sonucunda karşılıksız çek keserek borcunu ödeyemeyen yaklaşık 100 kişinin dosyalarını mahkemelerden toplanmaya başlandı.Alanya Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı yönetimindeki Denetimli Serbestlik ve Yardım Şube Müdürlüğü tarafından toplanan dosyalar incelendikten sonra Pazartesi sabahı mesainin başlamasıyla karşılıksız çek düzenlediği için borcunu ödeyemediğinden hapis yatanlar tahliye edilecek. ÇEK YASASI MECLİSTE KABUL EDİLMİŞTİTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan Çek Kanununda; Karşılıksız çek düzenlediği için hapis cezası alanlara, borçlarını ödemeleri için 2 yıl süre verilmişti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Çek Yasası da gündeme gelmişti. Erdoğan, Adalet Komisyonu`nda bulunan Çek Yasası`na bir madde eklenerek çek mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesini istemişti. Buna göre Çek Yasası`na bir önerge bir madde eklenerek mağduriyetler giderilecek. Karşılıksız çek verdiği için Türkmiye genelinde cezaevine giren 2 bin çek mağduru için 2 yıl süre verildi. Bu kişiler 2 yıl içinde alacaklılara borçlarını ödemeleri durumunda şartlı tahliye edilecek. Borçlarını ödememeleri durumunda tekrar cezaevine gönderilecekler.Mehmet ALhttp://www.haberalanya.com.tr/tr/details.asp?ID=23430

 49. 25/12/2009, 16:28

  >Kanunu biliyoruz ama uygulamada sorunlar var.Vekaleten imza atanlar uyarlama davası açmak zorundalar mı?

 50. 25/12/2009, 16:29

  >arkadaşlar işlemleri hızlandırabilmek adına neler yapabiliriz lütfen bilen varsa yol göstersin rica ediyorum elif

 51. 25/12/2009, 16:32

  >merhaba cüneyt bey , bir çekim vardı 15.07 tarihli ama 25.07 tarihinde yazıldı . acaba geç yazıldı diye tarihinden önce yazılanlar gibi işlem görür mü ?

 52. 25/12/2009, 16:49

  >ümraniyeden tahliye olan olursa lütfen yazsın ya bide bilen varmı sadece gecemi oluyo bu thliyeler (burçin)

 53. 25/12/2009, 16:49

  >selamlar arkadaslar sadece bilgi vermek amacıyla yazıyorum..edirne kapalı cezaevinden carsamba gunu taahhutler toplandı..şişlideki dosyaya cevap yarım saat kadar once geldi..su anda cezaevinde cıkıs işlemleri yapılıyor..bu aksam salıverilicek..

 54. 25/12/2009, 16:54

  >Arkadaşlar UYAP tan daha önce görebildiğim mahkemelerim şuan gözükmüyo!nedenini bilen varmı?

 55. 25/12/2009, 17:00

  >arkadaşlar taahhütü ihlalden 3 ay cezam var.15.12.2008 de ceza kesinleşti kaç ay daha yakalanmasam dava zamanaşımına uğrar.ve düşer selamlar.

 56. 25/12/2009, 17:02

  >buca dan tahliye olan var mı

 57. 25/12/2009, 17:04

  >ARKADAŞLAR İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE DAVASI OLANLAR YADA DAVASI OLUPTA KARARA BAĞLANANLAR VARMI İSTERSENİZ BU KONU HAKKINDA BİR ARAŞTIRIN BEN CEZA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ARAŞTIRDIM BAYA CAN SIKIŞI ŞEYLER VAR.İCRA CEZA MAHKEMELERİNİN BAKTIĞI DAVALARIN BAZILARI ŞU:İCRA İFLAS YASASINA GÖRE MAL KACIRMAK HÜKMÜYLE yani kişi batmış ve bulunduğu yeri terketmisse hamilinin şikayeti doğrultusunda verilen cezalarİCRA İFLAS YASASINA GÖRE BANKALARA BORCU OLUPTA ÖDEMEYEN KİŞİLERİN BANKACA İCRA MAHKEMELERİNE TİCARİ HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRMEMEKTAN VERİLEN CEZALAREN ÖNEMLİLERİ BUNLAR VE VERİLEN CEZALAR İSE PARAYA DÖNÜŞTÜRELEMEYEN HAPİS CEZALARI VERİYOR 30 GÜN İLE 1000 GÜN ARASINDA.YANLIZ ORTALAMA 7 MAHKEME KARARINA BAKTIM SADECE 1 TANESİ PARAYA ÇECİRMİŞ.ARKADAŞLAR UYAPTAN BAKINIZ BELKİ BAKMAYAN ARKADAŞLAR VARDIR

 58. 25/12/2009, 17:08

  >54 deki arkadaş uyap tan mahkeme sonuçlarını nasıl görüyorsun kısaca bilgi verirmisin bizde uyaptan takip edelim.teşekkürler memet

 59. 25/12/2009, 17:15

  >metris t2 c14'ten çıkan var mı?..sabahat

 60. 25/12/2009, 17:17

  >TAHLİYELER NİYE DURDU ANLAMADIM

 61. 25/12/2009, 17:30

  >arkadaşlar ben tam bir bilgi rica ediyorum…şirket ortağı iken imzaladığım şitket çekleri ben şirketten aktif ve pasifiyle ayrıldıktan 4-5 ay sonra eski ortaklarım tarafından vadeleri gelen çekler ödenmedi.eski kanuna göre ceza verildi ve kaçak durumdayım.yeni kanuna göre durumum nedir şimdi…avukatım dava düşmez diyor..yada tam bilmiyor:)…TEŞEKKÜR EDERİM.

 62. 25/12/2009, 17:31

  >ortalığın toz duman olduğu bu günlerdealeyte olan kararların yayınlanmasıhem mağdurlara zarar verecektir hemde bu siteleri okuyan hakim ve savcıların kararlarını olumsuz yönde etkileyecektir lütfen kendimize zarar verecek noktalara dikkat edelim Akdeniz

 63. 25/12/2009, 17:35

  >AKP'LİLERİN GERÇEK YÜZÜ İŞTE ORTADASANDALYELER ELLERİNDE YA SIRTI SAĞLAMDA AMA BU SEÇİMDE GÖRECEKLER AKP'YE OY VERENLER DİKKATLİ İZLESİN MEMURA NASIL KÜFÜR EDİYOR SAYIN DEDİĞİMİZ MİLLETVEKİLLERİ AKP'YE BULAŞAN YANIYOR YAKINDA AYDIN DOĞAN'DA MEMLEKETİ TERK EDECEK BU HÜKÜMETİN YIKILMASI YERİNE CHP'NİN GELMESİ LAZIM http://haber.mynet.com/detay/guncel/akpli-vekilden-polise-agir-kufur/486912

 64. 25/12/2009, 17:36

  >malum cuma ya hemen hafta sonu moduna girdiler biz insanmyızki bizi düşünecekler de hızlı çalışıp salsınlar ailelerimizi yazık be bu nasıl adalet

 65. 25/12/2009, 17:38

  >kendi kannatim pazartesi salıdan önce salmazlar metristekileri

 66. 25/12/2009, 17:43

  >DEĞERLİ MUSTAFA BEY YUKARDA BELİRTTİĞİNİZ GİBİ TİCARETİ TERKTEN BİZEDE DOKSAN GÜN BİR CEZA ÇIKMIŞ GIYABIMIZDA YARGILAMA OLDUĞU İÇİNDE HABERİMİZ OLMADI ÜSTELİKTE CEZADA 70 YAŞINDAKİ ANAMA ÇIKTI NE YAPACAMI BİLEMİYORUM ANLAMADIĞIM TAMAM DÜKKANDA DEĞİL TAŞINDIK MAFYA YÜZÜNDEN FAKAT ŞİRKETİN ÜSTÜNE 5 TANE KAMYON VAR RUHSATLARDA ŞİRKETİN ÜSTÜNE BUNUN NERESİ TİCARETİ TERK ANLAMADIM..

 67. 25/12/2009, 17:45

  >Taahhüdü ihlal cezalarının tamamınımı yatmak gerekiyor.Kardeşim tam birbuçuk aydır yatıyor.Tabiki taahhüt olunca çeklri için henüz taahhüt vermedi.

 68. 25/12/2009, 17:50

  >ARKADAŞLAR BU KARARDA YENİ BİR ŞEY YOK.TAAHHÜTTÜ VERMEDEN ÇIKAMAZSINIZ DİYOR. HEPSİ BU.ZATEN ÖLEYDİ.

 69. 25/12/2009, 17:52

  >Ticareti uslune aykırı terk 37. maddebunun için ceza alman için alacaklının işyerini terk etmenden dolayı zarar gördüğünü ispataması lazım..iflas halinde bu ceza verilmezmalı başkasının üstüne geçirmediysen satmadıysanyine ceza verilmez

 70. 25/12/2009, 17:52

  >ADALET BAKANI NE İŞ YAPIYOR ACABA ORTADA BİR KANUN VAR AMA HER MAHKEME FARKLI KARARLAR VERİYOR.BU NASIL BİR İŞTİR BU NASIL BİR ÜLKE BU NASIL ADİL YARGI YAAAAAAA ARTIK DELİ OLUP DAĞAMI DÜŞELİM ZATEN GEÇİM SIKINTIMIZ BİZE YETİYOR BİRDE BUNLARLA UĞRAŞIYOR MİLLET.HAKKIM HARAM OLSUN 3 YAŞINDAKİ ÇOÇUĞUMUNDA HAKKI HARAM OLSUN ÖTEKİ DÜNYADA YÜCE ALLAHA NASIL HESAP VERECEKLER HAKKIM ZİFT,KATRAN OLSUN AKP'YE BAKANLARINA MİLLETVEKİLLERİNE YALAKA VE YANDAŞLARINA YENİ SEÇİMDE OY VERECEKLERE

 71. 25/12/2009, 17:58

  >eşim metris'ten t2 c14 koğuşundan az önce çıkmış..telefon açtı..darısı sizlerin başına..tabi mücadele bitmedi..dularım sizinle..sabahat

 72. 25/12/2009, 17:59

  >Tüm Ak parti taraftarlarına hodri meydan(yalaka oldular artık ama dedik ya seviyeli olalım diye,hem eleştiri hem niye yalakalar devamını okuyun)1)Bu memleketin Başbakanı sıfatlı ve hiç bir NAMUSLU kişi ırak işgalcileri, tecavüzcüleri …… 'ne askerleri için evlerine sağsalim dönmeleri için dua ediyoruz diyemez.2)Ekonomiden anlayanlar konuşsun deyip kalemşör yalaka basın destekçileriyle beraber stratejik kurumlar peşkeş çekilip bunlar özelleştirme diye yutturulamaz.3)Ermeni katliamı heryerde kabul edilip onaylanırken , utanmadan seyredip politika belirlemedikleri yetmezmiş gibi,nerdeyse destek olmadıkları eksik kalmayan terbiyesiz adamlar sürüsü vatansever olamaz.4)Bop 'nin ne olduğu belli iken Abd yalakalığı için bop eşbaşkanlığı ve taraflısı olma iddiasındaki insanlar (pardon yaratıklar) hainden başka şey olamaz.5)Bütün bunların hepsini ve onlarca benzer soysuzluğu utanmadan yapıp ab'ye ve abd'ye uşak konumunda olmaklıklarını sistem tıkandığı için böyle olmalı diyebilen, gücü ve iktadarı halka vermek istemeyen kendi tekeline kalmasını isteyen ALÇAKLARI LANETLİYORUM.

 73. 25/12/2009, 18:00

  >GAZETELERE baktığımızda, ekonomik konularla ilgili değişik açıklama ve vaadlere rastlıyoruz. TV kanallarında da benzer açıklama ve vaadlere yer veriliyor.Ardından rakamlara baktığımızda, bazı açıklamalarla rakamların çeliştiğini fark ediyoruz. Bazen de bu çelişki, konuya ilişkin sonuçlar belli olduğunda ortaya çıkıyor. Örneğin, 2006 başında;- Enflasyonun yüzde 5 olacağı açıklandı ancak yıl sonuna doğru, enflasyonun yüzde 10 olarak gerçekleşeceği ortaya çıktı.- Cari açık 22 milyar dolar olarak açıklandı ancak yıl sonuna doğru, cari açığın 34 milyar dolar olacağı anlaşıldı.- Faiz giderleri ve ithalatla ilgili açıklamaları da kesinleşen rakamlar yalanlıyor…Kuşkusuz, tersine örnekler de var. Örneğin;- Bütçe açığının 14 milyar dolar olarak açıklanıp, 3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi.- Faiz dışı fazla da da benzer yönde gelişme sözkonusu…ÖZEL İLETİŞİMBir de "vergi oranı indirim" açıklamaları oluyor.Açıklamayı yapan Başbakan’ın bizzat kendisi olunca, indirime kesin gözüyle bakılıyor.Örneğin; turizmde KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirileceğini, bizzat Başbakan açıkladı. İki yıl geçti, indirim olmadı. Aksine "Konaklama Vergisi" adı altında, yeni bir vergi bindirimi geliyor.Bu günlerde de "Özel İletişim Vergisi" gündemde…1- Açıklamalar:Geçtiğimiz hafta Başbakan, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranının, yüzde 25’den, 20’ye indirileceğini yani yüzde 20 oran indirimi yapılacağını açıkladı. Ardından ilgili Bakan da indirim olacağını açıkladı.Cep telefonundan alınan vergilerde "Dünya birincisi" olan ülkemizde, bu tür bir indirimin yapılması gerekiyordu. Geç bile kalındı. Oran indirimi yerinde bir olay, en kısa zamanda yapılmalı.2- Rakamlar:Başbakan’ın oran indirimi açıklamasının hemen ardından, rakamlara bakıyoruz.Özel İletişim Vergisi’nde;- 2006 yılı tahmini tahsilatının, 3 milyar 663 milyon YTL olması bekleniyor.- 2007 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında, ÖİV tahsilat hedefi 4 milyar 57 milyon YTL olarak belirtiliyor.Maliye’nin ÖİV indirimi konusunda bir çalışması da yok. ÖİV tahsilatı, yüzde 11 oranında artacak şekilde, 2007 yılı Bütçe Tasarısı hazırlanmış.3- Doğrular:Önce açıklamaya, ardından da rakamlara bakıyoruz. Şu gerçek ortaya çıkıyor:2006 yılında, yüzde 25 oran üzerinden, 3 milyar 663 milyon YTL olarak gerçekleşen ÖİV tahsilatı, 2007’de oran yüzde 20’ye inince yani yüzde 20 oran indirimi yapılınca, gelirlerin 800 milyon YTL civarında azalması gerekir. Oysa bırakın azalmayı, aksine artış öngörülüyor!..Özetle, önce açıklamaya bakıyoruz, kulağa hoş geliyor. Ardından rakamlara bakıp, bir hesap yapıyoruz. Gerçek tablo şu; 2007 yılı Bütçesi hazırlanırken, Özel İletişim Vergisi’nde bir indirim öngörülmemiş. Daha doğrusu böyle bir indirim gündemde yokmuş.Özel İşlem Vergisi indirimine ilişkin açıklamanın, ani bir gelişme üzerine yapıldığı anlaşılıyor.Bu durumda; açıklamalar, rakamlar ve doğrular birlikte değerlendirildiğinde;a) İndirimden doğacak 800 milyon YTL vergi azalmasının, ilave vergi ve zamla karşılanması, gerektiği, aksi halde IMF’nin bu indirime "Hayır" diyeceği,Özel İletişim Vergisi indiriminin, tıpkı turizmdeki KDV indirimi gibi, vaad edilip yapılmayacağı, gerçeği ile karşılaşıyoruz.AKP ye HAYIR. Bu insanların nereden geldikleri ve bu güzelim memleketi nereye götürmek istedikleri gayet açık. Kişisel gelir artmış da kim görmüş. ülkede satacak yer bırakmadılar. Bir ülkenin bölünmesi kan dökmeden ancak bukadar güzel yapılabilir. Ne gerek var savaş silahlarına askeri saldırıya adamlar zaten işi hukuğuna göre yapıyolar. erzurumda bir 19 mayıs kutlamaları için sokaklara bayrak asmayı unutan bir zihniyet. çiftçinin anasına laf atan bir başbakan, annesinin evinde zikir tutulan meclis başkanı sen bana AKP iyi diyorsun yok şu olmuş yok bu olmuş ama ben görüyorum ki herşey daha kötüye gitmiş

 74. 25/12/2009, 18:01

  >arkadaşlar sayfanın altında akp'nin nasıl rant kazandıklarını gösteren resimler var lütfen inceleyinizhttp://www.menacam.com/showthread.php?t=32208&goto=nextnewest

 75. 25/12/2009, 18:05

  >DEĞERLİ CÜNEYT BEY 66 YAZAN FİRMAYIM ŞİMDİ BENİM FİRMAMA HACİZDE GELMEDİ ZATEN BOŞ MASA SANDALYESİ OLAN BİR FİRMA İDİ FAKAT KAMYONLARIMIZ VARDI VE HALA KAMYONLAR FİRMA ÜSTÜNE TABİİ HEPSİ GAYRI FAAL HACİZLİ GEÇEN GBT MİZE BAKARKENDE BU TUTUKLAMAYI GÖRDÜK AVUKAT YAPACAK BİRŞEY YOK DİYOR tabii bendede para yok ondan mı bilmem işin kötü tarafı 70 yaşındaki anama zarar verecem ne yapacağımı bilemiyorum 66

 76. 25/12/2009, 18:13

  >sabahat hanım gözünüz aydın eşinizin işlemlerini avukatınızmı yaptı yoksa cezaevınden mi yapıldı tekrar gözünüz aydın inşallah bi daha hiç ayrılmazsınız Zeynep

 77. 25/12/2009, 18:27

  >sabahat hanım gözünüz aydın benim eşimde t1 b10 da.burdan çıkan varmı acaba leyla

 78. 25/12/2009, 18:41

  >BENCE ESKİ YENİ KANUNU KIYASLAYACAKLARINA 31-12-2008 TARİHİNDEN SONRA NASIL CEZALARA DEVAM DEDİKLERİNİN BİR AÇIKLAMASINI YAPSINLARDA KAFAMIZDA SORU İŞARETİ KALMSIN.EĞER BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPACAKLARSA….? – MARKALAR KANUNUN DA AYNI STATÜDE OLDUĞUNU VE NASIL 31-12-2008 DEN SONRA YASA VASFINI KAYBETTİĞİNİ , CEZALARIN VE YARGILAMALARIN DURDUĞUNUDA LÜTFEN İZAH ETSİNLER…

 79. 25/12/2009, 18:44

  >ARKADAŞLAR,ŞU ANDAKİ UYGULAMANIN NASIL OLACAĞINI NE AVUKATLAR NE BİLİYOR,NE DE ONLARIN DEYİŞİYLE HAKİMLER.KİMSE BİR KARARA VARABİLMİŞ DEĞİL.AK PARTİ SAYESİNDE ORTAYA ÖYLE BİR ÇORBA ÇIKTI Kİ ORTAYA ,HER TARAFI KOKUYOR.BURADA KAÇ ZAMANDIR YAZIYORUM.BU İŞİN TEK ÇÖZÜM YERİ ANAYASA MAHKEMESİ.KÖKTEN KURUTMADIKÇA,NE ADLİYELERİN İŞİ BİTER,NE BİZİM BAŞIMIZ SELAMETE ERER.ESKİLERİN BİR SÖZÜ VAR.DERLER Kİ''CEHLİN BÖYLESİ SEHL OLMAZ''.YANİ CEHALETİN BU KADARI KOLAY KOLAY BECERİLMEZ DİYOR.ZATEN ÖYLE BİR ÇEK YASASI ÇIKTI Kİ ORTAYA ŞİMDİ,BUNDAN SONRA ÇEKİ NE KOLAY KOLAY KİMSE ALABİLİR,NE DE KİMSE KESEBİLİR.MANGAL GİBİ YÜREK İSTER.BUNU AK PARTİNİN AKLI EVVEL VEKİLLERİ BECERDİLER SONUNDA.PİYASANIN REALİTESİNİ OTURDUKLARI CEYLAN KOLTUKLARDAN KALKIP DA GÖREMEDİLER NE YAZIK Kİ.TEK ÇARE VAR.ANAYASA MAHKEMESİ.CÜNEYT,EMRE…YOL HARİTASINI KOYUN ÖNÜMÜZE.ORAYA YOĞUNLAŞALIM.ERCAN ERMİŞ

 80. 25/12/2009, 18:50

  >HAKİMLERİMİZ, MAALESEF İŞLERİNİ ADALET DAĞITMAK ÜZERİNE TESİS ETMEK YERİNE, NASIL OLURDA BİR MAHKUMİYET VEREBİLİRİM DİYE BAKMASINDAN DOLAYIDIR Kİ 31.12.2008 DEN BERİ CEZALARA DEVAM ETMİŞLERDİR.ADALET BİR GÜN ONLARADA LAZIM OLACAKTIR

 81. 25/12/2009, 18:52

  >ben eşimi henüz görmedim..metris'in önünden telefon açtı..ama koğuşundan ilk o çıkmış..ve avukatımız yok..dosyaları da İstanbul dışında ve 10 taneymiş..galiba şans işi..sabahat

 82. 25/12/2009, 19:04

  >sabahat hn eşiniz tahütü ne zaman vermiş bilginiz varmı gözünüz aydın darısı başımıza inşallah

 83. 25/12/2009, 19:07

  >değerli CÜNEY BEYCİM kusura bakmayın israrcı durumunada düşmeyin tekrar tekrar aynı sorular sizide yordu hakkınızı helal edin ben 75 de yazan mağdurum bu konuyla ilgili bir yol varmı acaba sıkıntım valdeme zarar gelecek oluşu.saygılar

 84. 25/12/2009, 19:19

  >balıkesir dursunbey cezaevinden 1 kişi tahliye olmuş

 85. 25/12/2009, 19:20

  >eşimin görüş günü salı sabah..ve daha taahhüt vermemişti..ondan sonrası ile ilgili bilgim yok. aylar geçti..ama şu 1 hafta hepimize geçmedi..herkes için dua ediyorum..sizde benim için edin..sabahat

 86. 25/12/2009, 19:29

  >Arkadaşlar durum onu gösteriyor ki gecikmeyi yapan cezaevi yönetimi. Ben yurtdışındayım hala, ve davam olan mahkemeleri aradım hepsinin söylediği şu; Bize gelen faksı aynı gün aynı saatte cevabını fakslıyoruz diyorlar. Peki dedim pazartesi gününden beri hala bekliyor insanlar dedim. Onlarda diyor ki cezaevi savcılığından bize gelmiyorsa yapacağımız bir şey yok diyorlar. Yani arkadaşlar anlayacapınız gecikmeyi esas mahkemeler değil, ya cezaevi yönetimi yada cezaevi savcısı.Alanyada bile cevaplar geldiği halde tahliyeyi pazartesi yapacağını duyurmuşlar cezaevi yöneticileri.Buda şunu gösteriyor nasıl eskiden cezaevine giren tecavüzcü, sapıklara kötü muamele yapılıyorduysa şimdi de malesef karşılıksız çek verenlere yapılıyor.İnşallah onlarda Allah'ından bulurlar ne diyelimHASAN BAFRA

 87. 25/12/2009, 19:44

  >SAYIN CHP MİLLETVEKİLİ İNCE….. ŞİMDİ MECLİSTEKİ KONUŞMANIZI DİNLEDİM SİZİ TEBRİK EDERİM YALNIZ SÖZLERİNİZ İKTİDAR PARTİSİNE KALIN GELDİ…….AĞZINIZA SAĞLIK

 88. 25/12/2009, 19:56

  >arkadaşlar alanya cezaevinden dün arkadaşım çıktı suan halen mahkemelerden bazı arkadaşlar için cevap bekleniyormuş toplam 300 kişi civarında olduğunu söyledi…

 89. 25/12/2009, 20:00

  >şimdi metris cezaeviyle görüştüm tahliye varmı diye evet dedi yavaş yavaş çıkatıyoruz faxı gelenleri tutmuyoruz ismimle sorunca söylüyorlar tahliyesi varmı yokmu bilginize

 90. 25/12/2009, 20:00

  >metris tel: 0212 538 50 56

 91. 25/12/2009, 20:02

  >cumartesi pazar faketmiyormuş salıyolarmış

 92. 25/12/2009, 20:02

  >T1 B10 da benim eşim var leyla hanım ..Bir haber yok..

 93. 25/12/2009, 20:06

  >benimde ablam çek yasasının çıkmasına ragmen tutuklandı şuan cezaevinde çıkartmak için ugraşıyoruz içerden tahahüt verecek ayrıca avukat tutacagız sanırım cezaevlerinden biraz işler agır ilerliyormuş.her kafadan bir ses çıkıyor 19.70 tlilik çek borcu alacaklı avukatı tarafından 53 bin tl olarak karşımıza çıktı daha bir 5 binlik çeki daha var ödeme durumumuz çok iyi değil sonuç nolcak merakla bekliyoruz tek istedigimiz içerden biran önce çıkması BU YASA BİZ VE BİZİM GİBİ CEZA ALANLARA BİR IŞIK OLDU UMARIM GÜZEL SONUÇLAR VERİR

 94. 25/12/2009, 20:07

  >BEYLER MECLİS 5 OCAK A KADAR TATİL AMCAMLAR NOEL TATİLİNE GİRDİLER ULENNNNN SİZİ…..

 95. 25/12/2009, 20:11

  >ayşe hn bi arayın metrisi bi sorun belki vardır tahliyeniz elif

 96. 25/12/2009, 20:11

  >T.C.K A Y S E R İ 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ S A Y I İNFAZIN DURDURULMASI KARARIİLAMAT NO: 2009/1603DEĞİŞİK İŞ NO : 2009/ 675 H A K İ M : MEHMET ŞAHİNER 36111K A T İ P : ÇAĞDAŞ YILDIZ 100126Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2008 tarih, 2008/360 esas ve 2008/948 karar sayılı kararı ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16/1’inci maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilen ve adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapse çevrilerek infazına başlanan Foça Kapalı Cezaevi hükümlülerinden MEHMET ŞINIĞ’ ın 20.12.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunun 6. maddesinde belirlenen miktarı ödeyeceğini, bu nedenle infazının durdurulması içerir 16/12/2009 tarihli dilekçesi ve mahkememiz dosyası incelendi; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :Hükümlünün 20.12.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 14.12.2009 tarih ve 5941 sayılı Çek Kanunun 6. maddesinde belirlenen miktarı ödeyeceğini ilişkin taahhüdünün aynı yasanın geçici 2/1-b maddesi kapsamında şartları taşıması nedeniyle; Hükümlünün Ak Bank Uşak şubesindeki 64189-4 nolu çek hesabından keşide etmiş olduğu 30.07.2007 keşide tarihli Z3933353 numaralı çekin karşılığını süresi içinde bulundurmayarak karşılıksız çek keşide etmek eyleminden dolayı 4814 sayılı yasa ile değişik 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16/1’inci maddesi gereğince çek bedeli tutarı ile olan 3.000.-TL adli para cezasına ilişkin infazın 5941 sayılı Çek Kanunun geçici 2/1-b maddesi gereğince taahhütnamede belirtilen 15/12/2011 tarihine kadar hükmün infazının durdurulmasına,Taahhüde uyulmaması halinde şikayetçinin başvurusu üzerine hükmün infazına karar verileceğinin kararla birlikte hükümlüye ihtarına, Taahhütnamenin bir örneğinin alacaklıya tebliğine,5941 sayılı Çek Kanunun geçici 2/6 maddesi gereğince adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, İnfaz dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 5271 sayılı CMK’ nun 267-268’ inci maddeleri gereğince Kayseri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine 7 gün içerisinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 21/12/2009Katip HAKİM 361111/3'ünü bir yıl içinde faizi ile birlikte, geri kalanını iki yılı geçmemek kaydı ile hangi tarihte ödeyecekse bu tarihleri de belirtir şekilde taahhütte bulunması gerekir. Genelde 1/3'üne tekabül eden miktarı ve ödeme tarihi ile kalanını faizi ile birlikte ödeyeceği tarihi de belirtir şekilde talepler kabul ediliyor. Mahkememinin kendisinin ödeme tarihlerini belirlemesi söz konusu değil.Örneğin: çek bedeli 6000 Tl'nin 2.000 TL'sini 15.12.2010 tarihinde kalan 4.000 TL'sini 15.12.2011 tarihinde yasanın 6. maddesinde belirtildiği şekilde faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ediyorum şeklinde veya iki yılı geçmemek kaydı ile değişik vadelerle, vade tarihleri de belirmenmiş şekilde olması gerekir.

 97. 25/12/2009, 20:36

  >MERHABA SORUM -ALACAKLIYLA GÖRÜŞMEDEN SAVCILIĞA ÖDEME PLANI VERMEMEZMİYİZ

 98. 25/12/2009, 20:39

  >sn cüneyt yazıda ki bu paragrafa göre infaz 1 yıl değil 2 yıl durduruluyor, yani 1. yıl taksidini ödeyemesen bile 2. yıl bitene kadar durduruyorlar, değilmi. "çek bedeli tutarı ile olan 3.000.-TL adli para cezasına ilişkin infazın 5941 sayılı Çek Kanunun geçici 2/1-b maddesi gereğince taahhütnamede belirtilen 15/12/2011 tarihine kadar hükmün infazının durdurulmasına,"

 99. 25/12/2009, 20:43

  >şimdi aradım ..çıkanlarda ismi yok..faxları bozulmuş,onarıyorlarmış..2 saat sonra bir daha ara belki öbür çıkacaklarda adı olur dediler…

 100. 25/12/2009, 20:46

  >dışardaki arkadaşlar,özgürlük için taahütname verecekseniz 2010 mart ayı sonlarına doğru verin ve 3 ay daha kazanın,zira şimdiki vereceğiniz taahütnamede cari tarih yani aralık 2009 dan başlayacaktır..biliginize..AASAA

 101. 25/12/2009, 20:47

  >98 1,yıl sonunda yüzde 30 u ödemezsen alacaklının şikayeti ile infaz tekrar başlıyabiliyor..AASAA

 102. 25/12/2009, 20:56

  >66 ve 75 yazan adsız kardeşim.KONUYU YAZIP CIKMAM GEREKTİ İLGİLENEMEDİM YOKSA UZATIRDIM BU KONUYU NEDEN belki kaçan bir çok arkadaşımızın haberi olmayan bir kanun.BUNA ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİR.NEDEN:KİŞİ TAAHÜTNAME İMZALAYACAĞIM DİYE GİDER İMZALAR VE KARŞISINA BU Ticareti uslune aykırı terk 37. madde DEN DOLAYI ARAMASI DEVAM EDER.YERİNİ YURDUNU TERK EDERKEN KİMSENİN AKLINA BÖYLE BİRŞEY BAŞINA GELECEĞİNİ DÜŞÜNEMEZ OLABİLİR.OLAKİ SEN GİDDİĞİN ANDAN İTİBAREN İLK ÖNCE BANKAYA BORCUN VARSA ONLAR MUTLAKA BU İCRA CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURUR ÇÜNKÜ KANUNEN TEK BAŞVURA BİLDİKLERİ YER SAYILIR.ALACAKLI HAMİLERİN AVUKATLARIDA KİŞİYİ BULAMAYINCA HAZIR ADLİYEYE GELMİŞKEN İCRA CEZA MAHKEMESİNİNDE KAPISINI ÇALAYIM HAL HATIR SORAYIM DİYE BİR UĞRAR ARTIK NERDEN KOPARABİLİRSE YALAKALIK BABINDA MÜVEKKİLİNE BAK BÖYLEDE YAPTIK DER EMİN OL BUNA .MADUR OLAN BİZLERDE OLMADIĞIMIZ İÇİN KAÇIRDIĞINI BEYAN EDER İŞYERİN VARDIR KAPATMAK ZORUNDA KALMISSINDIR YAHUT ZATEN İCRA GELMİŞTİR GEREKLİ OLANLARI ALIP GİTMİŞTİR.İŞİNE YARAMAYANIDA SANA BIRAKIR EH MECBUREN SENDE İŞYERLERİNİ KAPATIRSIN KAÇTI OLURSUN.HAKİM YARGILAR YASALAR DAVALININ OLUP OLMAMASINA BAKMAZ GEREĞİNİ DÜŞÜNÜR VE DÜŞÜNDÜM DE ATIN GİTSİN KODESE KÖRMÜ GELSEYDİ DER.İŞTE BÖYLE KARDEŞ AYNI ŞEYLERDEN MUZDURABIZ .AMA ANNENİN BU DURUMA DÜŞMESİNE COK ÜZÜLDÜM.DE ANNENİN NE ALAKASI VAR BU İŞTE ÇÖZEMEDİM

 103. 25/12/2009, 21:10

  >metris t2 b-16 varmı,

 104. 25/12/2009, 21:18

  >DEĞERLİ MUSTAFA BEY CEVABINIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM VALDEMİ MALUM SEBEBLERDEN ŞİRKET SAHİBİ YAPTIK FAKAT BÖYLE BİRŞEYİN OLACAĞINI BİLSEM KADINCAĞIZI BÜ İŞE SOKARMIYIM ŞİMDİ ALLAH SAKLASIN BİR HASTA OLSA HASTENEYE BİLE GÖTÜREMESSİN FAKAT ANLAMADIĞIM BİR ŞEY VAR ŞİRKETİN ÜSTÜNDE HALA ŞU ANDA HACİZLİ OLMAK ŞARTIYLA 5 ADET BÜYÜK KAMYON VAR NEDEN ACABA TİCARETİ TERK CEZASI AÇILIRKEN BU KAMYONLAR DİKKATE ALINMIYOR ÇÜNKÜ BANKADAN KREDİ ALIRKEN SAHİP OLDUĞUMUZ MALLARIN RUHSAT VE TAPU FOTOKOPİLERİNİ VERDİK.SAYGILARIMLA

 105. 25/12/2009, 21:30

  >kardeş burdaki maksat bankanın sistemi onlar kişi olmadığı için prosüdürler adı altında şaçma kurallarla giderler.yani senin anlayacağın AT kafalıdırlar.birde şunu merak ediyorum kamyonların trafikten bağlaması varmı biliyomusun.arsalar konusundada hiç bir banka arsa ev vs taşınmazlarla uğraşmaz önce döver yatalak eder bu mahkemelerle ve yağan yağmurda şemsiyeyi cekmekle olur genelde .daha sonra baktı bişey yok mallara bakmaya başlar.BİRDE ŞUNU BİLİYOMUSUN BİLMİYORUM AMA BANKALARA OLAN BORÇLARIN BELLİ BİR SÜRESİ VARDIR BU SÜRE BİTİMİNDE ALACAĞI OLAN PARAYI ALAMAZSA BUNU VERGİDEN PARÇA PARCA ZARAR GÖSTEREREK ALACAĞINI DEVLETTEN ALIR.ALACAKLIYIDA BİR DÜŞMAN GİBİ NEKADAR DÖVERSEM KAR DER

 106. 25/12/2009, 21:44

  >evet bende metris t2 b16 yım

 107. 25/12/2009, 21:47

  >kim var t2 b-16 daben 7 ay oldu tahliye olalı ama içerdekileri tanırım

 108. 25/12/2009, 21:48

  >103 teki arkadaş haber varmı bende t2 b16yım elif

 109. 25/12/2009, 21:50

  >tanımazsınız gireli 2 ay oldu yinede teşekkürler

 110. 25/12/2009, 21:52

  >isimleri söylermisinizt2 b-16 da yatan arkadaşların.

 111. 25/12/2009, 21:55

  >arkadaşlar bu ticareti terk kanunundan acaba bize de bir ceza çıkar mı? ben 2008 de iflas ettim 6.7. ayından beri kaçağım. çıktığım ofise bile kira borcum kaldı. leasingli tırlarım vardı. bir kısmını bağlama çıkarıp aldılar biri bulgaristanda girişinde bağlı kaldı cezasını ödeyip alamadım, leasingde hbr verdim alın diye onlar da almak yerine hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanmaktan dava etmiş. neyse öyle böyle derken ne şahis olarak ne de şirket olarak üstüme hiç bir şey kalmadı. her şeyi haraç mezat aldılar zaten. ben de o gün bugündü kaçağım. acaba bu eşcinseller ( malum sitede küfür etmeyelim ) benim hakkımda da böyle bir dava açarlar mı ya da açsalar bir şey tutturabilirler mi ?

 112. 25/12/2009, 22:00

  >ARKADAŞLAR KAÇ AYDIR SİTEDEYİM AMA HİÇ BİRİMİZİN HERGÜN KARŞILAŞIPTA NE BİZİM NE MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNİN AKLINA GELMEYEN BİR KONU VAR UCUZ ÇİN MALLARI EVET UCUZ ÇİN MALLARI BU KÖTÜ EKONOMİK FIRTINANIN İÇİNDE AZGIN DALGALARLA UĞRAŞIRKEN KARŞIMIZA ÇIKAN BİZİ PARÇALAYAN UCUZ KÖPEK BALIKLARI BUNLARLA REKABET EDEMEDİĞİMİZDEN DOLAYI ÜLKEMİZDE BİNLERCE TEZGAH KAPANDI ŞİMDİ BU KONUYU GENİŞLETİRSEK OLAYIN ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILIR TABİİ BU BİZİM BU HALE GELMEMİZİN OLUMSUZ SAYISIZ FAKTÖRLERDEN BENCE EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİ ŞİMDİ BİR ARAŞTIMACI VATAN EVLADI BUNU GAZETESİNDE YAZSA MİLLETİN VERMİŞ OLDUĞU YÖNETME İZNİNİ KÖTÜ KULLANAN SAYIN VEKİLLERİN,BİZLERİ SITANDART SUÇLU SAYAN ÖN YARGILI YARGILAYICILARIN KISACASI KAMUOYUNA BUNU ANLATSA KONU DAHA GENİŞ İŞLENSE ŞU ODALAR BİRLİĞİ BAŞKANI "ismini yazmıcam bilgisayarım kirlrnir" ÇIKSA ESNAF NEDEN ÇEKİNİ ÖDEYEMİYOR DİYE TELEVİZYONDA BİR AÇIK OTURUM YAPILSA SAYISI MİLYONLARCA AİLENİN HİÇ OLMASSA ASILSAKTA YÜREĞİMİZ GAM YEMEZ DER AMA NERDE BUGUN MECLİSTE CHP MİLLETVEKİLİ SAYIN İNCEDE DEDİ SİZDE ALLAH KORKUSU YOK DEDİ EVET YOK YOK YOK YOK YOK ÜSTELİK İNSANLARIN YALVARMASINDAN ZEVK DE ALIYORSUNUZ MECLİSTEKİ O SIRITIŞLARINIZI UNUTMADIK HADİ HATA OLABİLİR YANLIŞIN NERESİNDEN DÖNERSENİZ KARDIR AH ALMAK AH ALMAK ÇOK BÜYÜK ZARARDIR BABA PARASIYLA ÇEK ÖDEMEYE BENZEMEZİ…..İ.ERCAN

 113. 25/12/2009, 22:00

  >t2 b-16 den aldığım habere göre tahattütnameye vermişler ve bekliyorlar…benım dayım revirde görevli,oda çek mağduru,haftada bir gün revire çıkıyor koğuşta yatanlar ve b-16 da yatanların dayıma dedıklerıne göre hepsi tahattutnameyı vermıs beklıyor.sabırları kalmamış hiç birinin,hepsi eşyasını toplamış beklıyorlar.

 114. 25/12/2009, 22:13

  >serkan kim nederse desin yada kim karşı çıkarsa çıksın bankaya borcun varsa bu çıkar.BEN HALA SÖYLÜYORUM BU KONUDA COK ÖNEMLİ.EĞERKİ ACABA GİBİ DÜŞÜNCELERİNİZ VARSA VARSA DEMİYORUM KESİNLİKLE İCRA CEZA MAHKEMELERİNE BİR BAKIN UYAP TA BUNU YAPABİLİYOSUNUZ.BAKINIZ İNTERNETTE ARAŞTIRINIZ 30 1000 GÜN ARASINDA CEZALARI VAR ŞİMDİYE KADAR 1 HAKİME RASTLADIM VERİLEN CEZAYI PARA CEZASINA CEVİREN GERİSİ PARAYA CEVRİLEMEZ İBARESİ KULLANMIŞ.DEĞİŞİK BİR DÜŞÜNCESİ OLAN VARSA LÜTFEN PAYLASSIN BULDUKLARINI

 115. 25/12/2009, 22:18

  >MUSTAFAA BEY ARABALARIN BAĞLAMASI VAR İLK ÖNCE AĞIR AĞBİLER TABİİ SONRA DİĞER ALACAKLILAR BİZ CANIMIZI ZOR KURTARDIK ŞİMDİ NE NE OLDU ONU BİLE BİLMİYORUM MALUM HER KESİN BİR HİKAYESİ VAR AMA MUSTAFA BEY GENİŞ BİR TİCARETİM AYRIYETEN PATENTLİ BİR İMALATIM VARDI KEŞKE DİYORUM PETROL KAÇAKÇILIĞI YAPSAYDIM HER KES BANA BEYFENDİ DERDİ ŞİMDİ DEVLETİME HİÇ ZARAR GELSİN İSTEMEDİM HALADA BULUNDUĞUMUZ ŞARTLAR BİZE YAPILAN HAKSIZLIKLARA RAĞMEN YİNE VATAN SAĞOLSUN DİYORUM AMA AMA ANAMIN HAKKI ANAMIN EVLADI İÇİN DÖKTÜĞÜ GÖZ YAŞI HARAM OLSUN ALLAH AHIMIZI BİZİ BU HALE GETİRENLERİN YANINDA BIRAKMASIN DİYORUM.YA SABIR

 116. 25/12/2009, 22:18

  >ya şimdi benim anlamadığım şu. benim bankalara kredi borçlarım da kaldı, ne bilim bir kaç şirkete cari borçlarım da kaldı. sonuçta iflas eden herkesin oraya buraya borcu kalır. borcu olmayan zaten iflas etmez. borçlar tabi karşısına çıkar insan icra olarak haciz vs.vs. ama eğer her yere kalan borcumuz için hapis kararı çıkacaksa o zaman biz niye sadece çek borçlarımız için aylardır hapise karşıyız. burada bir yanlış olması lazım bence. o zaman insanlar kredi kartlarından da hapise girerlerdi, araba kredilerinden de… hem tüzel hem gerçek şahıslar fark etmez. borçsuz adam veya kredisi patlamamış şirket vs. yoktur ki …

 117. 25/12/2009, 22:24

  >Yok yok!bu böle olmayacak.düşündüm taşındım ben..bu paralar hayatta ödenmez.kendimi psikolojik olarak hzırlamaya çalışıyorum.en iisi yatıp çıkmak;((ey tfeci zihniyetli kan emiciler,Hepiniz Allah tan bulun.yazıklar olsun size.

 118. 25/12/2009, 22:25

  >arkadaşlar bi yakınım çekten cezaevinde ama daha öncede aynı çeke taahüt vermiş ödeyemeyince tekrar içeri alındı bu yasa çıkmadan önceydi bu olay şimdi 3 ay mecbur yatıcakmı yoksa yeni yasada ikinciye taahüt verebiliyormu bilgisi olan lütfen cvp yazarsa sevinirim

 119. 25/12/2009, 22:25

  >SAYIN MUSTAFA VE CÜNEYT BEYöncelikle sizlere bizim sorunlarımızı yakından takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. sorumun cevabını kendi avukatlarımın ilgisizliği yüzünden alamamıştım yazılarınızı takip ediyorum ve cevaplanması ümidiyle tekrar yazıyorumben 3 ortaklı ltd şt’in 3. ortağıyım.şirket müdürü değilim ve şuan şirket müdürünün bana verdiği vekaletle keşide ettiğim çeklerden dolayı yargılanıyorum 1 mahkemeden adli ceza aldım şuan temyizde diğer mahkamelerim sürüyor sizden öğrenmek istediğim şu: yeni kanuna göre benim vekaletle keşide ettiğim çek yargılamam nasıl bir seyir izleyecektir yani durumumda bir değişiklik olurmu ? eğer olacaksa nasıl bir adım atmam gerekiyor İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

 120. 25/12/2009, 22:34

  >MUSTAFA BEY BİRDE TABİİ PARANIN GÜCÜ VAR SERKAN BEY SİZE SORU YÖNELTİYOR BİR GERÇEK VAR BU BANKA VE FAKTORİNGİERİNİN AVUKATLARI ANLATAMICAĞIM KADAR BAŞARILI NORMAL VATANDAŞLARIN ALACAKLI VEKİLLERİ NEDENSE PEK BAŞARILI DEĞİL NEDEN DİYECEKSİNİZ YAPTIKLARI İŞLER ORTADA HIZLILIK ORTADA HAYRET DEMİ ACABAAA NASIL BAŞARIYORLAR DEMİ. BU MEYANDA SİZE BİR ŞEY SORAYIM BU TÜR CEZANIN ZAMAN AŞIMI NEDİR.

 121. 25/12/2009, 22:35

  >118 cvp LÜTFENNNNNNNNNNNNNNN

 122. 25/12/2009, 22:35

  >61 e yorum alabilir miyim acaba teşekkürler

 123. 25/12/2009, 22:42

  >arkadaşlar metriste fax düzelmişarayıp sorabilirsiniz

 124. 25/12/2009, 22:48

  >metris T-1 C-15 tahliye olan varmı?

 125. 25/12/2009, 22:49

  >metrisi aradım gelmemiş henüz fax allahım dayanamıyorum bu ne ızırap arayın sizde arkadaşlar sıkıştırın lütfen

 126. 25/12/2009, 22:49

  >Su Tav // Aralık 25, 2009 5:27 pm | Yanıtla aşağıda ismi yazılan beyler saygısızlığı had safhaya taşımışlardır.Kendilerini uyarıyor ve saygıya davet ediy0ruzJENARDİ VE CÜNEYT BEYLER,Buralara takıldığımdan beri şunu gördüm.hep negatifsiniz.kendinizi tatlı su kurnazı sanıyorsunuz ne kurnazısınız onuda anlamadım.Sayenizde ceza kalkmadı.İktidar bizden kurtulmak istiyordu cezanın devamını istiyordu sizin , bizi çıkarın çalışıp borcumuzu ödeyelim diye ağlamalarınızın sonucu cezayı kaldırmadı elimize taahhütnameleri tutuşturdular.Halbuki örgütlü mücadeleyi sçmiş olsaydınız şimdi adli para cezası kalkmış hepimiz işimize gücümüze bakmış olacaktık.Rahmi beye gelince binlerce avukatın arasından bize destek olan yol gösteren kendisi.Birde ona saygısızlık ediyorsunuz mücadele azmini kırmaya çalışıyorsunuz.Bence utanmalısınız bize zarar veriyorsunuz.Artık efendi olun ve hukuk adamlarına saygılı olun.Kimse sizin oyuncağınız değildir.Hiç kimseyi saçma sapan davranışlarınızla mağdur edemezsinizARKADAŞLAR BAZI EBLEKLER, SANKİ BU ZAMANA KADAR BİŞİ YAPMIŞLAR DA BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞİ BEĞENMEMİŞLER HAVASINDA SAĞDA SOLDA YAZI YAZIYORLAR.BU SU TAV DENİLEN ZATI ARADIM.BİZİ KARALAMA KAMPANYASI İLE BİYERE VARAMAYACAKLARINI SÖLEDİM.BANA RAHMİ BEYLE BULUŞMA TEKLİF ETTİ.RAHMİ BEY BİZDEN BÜYÜKMÜŞ.ONUN AYAĞINA GİDECEKMİŞİZ.BEN BİTMİŞİM TÜKENMİŞİM.BABAMI TANIMAM.NE BÜYÜĞÜ.EYY BİZİ ÇEKEMEYENLER,SİZLER YATAKLARINIZDA UYURKEN BİZ ANKARA YOLLARINDA TİTREDİK.ŞUNU UNUTMAYIN NE İDÜĞÜ BERLİRSİZ KOSİAD TEMSİLCİLERİ,SİTENİZDE BENİM ADIMA YAZI YAZDINIZ BEN SİZİ ARADIM KONUŞTUM.YÜREĞİNİZ VARSA ADAMSANIZ SİZDE ARAYIN.YÜZÜME SÖYLEYİN.NE BENİM NE DE CÜNEYTİN NE DE SİTEMİZİN,RAHMİ OFLUOĞLUYLA BİR PORBLEMİMİZ YOKTU.BİZE RAHMİ OFLUOĞLU AVUKATLIĞI YAPAYIN.ZAMANINDA HİÇKİMSE BENİM KADAR REHMİ OFLUOĞLUNU SAVUNMUŞ DEĞİLDİR.AMA RAHMİ OFLUOĞLU BENDE BİTTİ.KENDİNİ TÜKETTİ.BENİ ARAYIP SORACAĞINA KENDİ DOĞRULARIYLA KARALAMA YAZILARI YAZDI.BURDA ERTELEME İSTEMİŞİZ ,ŞARTLI TAHLİYE İSTEMİŞİZ DİYEREK BURHAN İŞCAN AYAKLARI İLE KONUŞMAYIN.İCRAAT YAPIN BİZDE GÖRELİM TEBRİK EDELİM.BİZE AKIL VERMEYİN.AKLINIZ VARSA SİZ KULLANIN.HODRİ MEYDAN..ÇEK MAĞDURLARI SİTESİNİN VE AİLESİNİN BÜYÜMESİNİ HAZMEDEMEYENLERE EN BÜYÜK CEVABIDA YİNE BU HALK VERECEKTİR.SAYGILARIMIZLA

 127. 25/12/2009, 22:52

  >peki beyler meclis 5 0cağa kada kapalı vekiller evlerine gider bizim anayasa mahkemesi işi biraz uzar galiba

 128. 25/12/2009, 22:53

  >jenardi çok haklısın, bu sitede yorumlar nezaman çoğaldıysa size ve cüneyt beya karşı olumsuz yazılar yazılıyor.kosiad derneği zaten bu mağdurların başına gelen en büyük faciaydı.ancak rahmi ofluoğlu nedne bu şekilde bi tavırda onu da anlamış dğeilim.su tav bütün avukatların içinden sadace rahmi ofluoğlu ilgilendi diyor.teşekkür ederiz kendisine.ama görevini yaptı ve ayrıldı.

 129. 25/12/2009, 22:56

  >bu su tav denilen her kimse oturduğu yerden ne yapmaya çalışıyor? en dengesiz insanlar neden bizi buluyor? burda ben sataşmalara verilen cvplardan başka bir sataşıcı bir msj gönderdim.nedne sürekli bu siteye ve yöneticilerine sataşılıyor? demekki ortada bir menfaat var.. özlem

 130. 25/12/2009, 22:58

  >chp bu işi çözecek göreceksınız bak sadece sakın olun her sekılde

 131. 25/12/2009, 22:59

  >metrisi arayın ve baskı yapıntelefona bakan arkadaş,işlemler gelen baskılar sonucu bugun hızlandırıldı ve adlıyelerde mesai yapıldıgını söledi,sabaha kadar çalışıcaklarını anlattı.bunlar aramalar sonucu oldu,sizlerde arayın ve burayı bilgilendirin

 132. 25/12/2009, 23:05

  >Merhaba ben birşey sorucam kafam iyice karıştı. Dün Bakırköy infaz savcılığına gittim. Taahhütnameyi yerine getiremezsek ne olur dedim, alacaklının şikayette mi bulunması geekiyor dedim bana verdikleri cevap: bunları asliye ceza mahkemeleri takip edecek dediler, taahhütname yerine geldiği zaman şikayetçi şikayetinden vazgeçecek dedi. Bu konuda bilgisi olan var mı?

 133. 25/12/2009, 23:05

  >ya boşverin işimize bakalım..gün geçtikçe çoğalıyoruz..birlikten güç doğar..

 134. 25/12/2009, 23:06

  >metristen eşim hala tahliye olamadı..şu su tav kimdir? kosiad ile bağlantısı nedir? nedne bu dernek bişi yapmış gibi kendini bi b.k zannederki kuzguncuk

 135. 25/12/2009, 23:07

  >130 daki arkadaş inşallah kaynağınız doğru güvenilir yerdir artık makiyanaya bağlı bir umutla yaşayan hastalar gibiyiz teşekkür ederim…

 136. 25/12/2009, 23:08

  >su tav, adın nedir tam olarka bilmiyorum ama burdan senin gibi bir bayana söyleyecek söz bulamıyorum inan.kendi sitenizde bile birbirinizi yiyorsunuz sonrada oynayacka bişi bulamıyorsunuz buraya saldırıyorsunuz..oynayacak bişeyiniz yoksa altınıza yapında karıştırın.fiko

 137. 25/12/2009, 23:08

  >değerli dostlarım bizim tecrübemiz bize yeter bizim artık mücadelede izliyeceğimiz yol bu sitedir ve daha mücadele bencede yeni başlayacak korkunun ecele faydası yok şimdi bu sitede ne türde oyuncular var ilerki günlerde göreceksiniz lütfen sayın site yönetimi sizi bilen biliyor siz yaraları sarmaya devam ÖZEL HASTENELERE KULAK ASMAYIN…İ.E.

 138. 25/12/2009, 23:09

  >118 sorduğum soruyla ilgili kimsenin bilgisi yokmu???

 139. 25/12/2009, 23:11

  >lütfen kimseye sataşmayın kim ne diyorsa kaile almayın sağır olun işimize bakalım onca sıkıntılrı taşıyoruzda kim ne derse desin lütfen aldırmayalım

 140. 25/12/2009, 23:14

  >arkadaşlar CHP içinden tanıdıkları olan bir akrabamız var. kendisi ile konuştum. anayasa mahkemesi ile ilgili genel kanı nedir diye sordum. bakıyorum burada bazı arkadaşlar diyor ki biz konuştuk tamam gidiyorlar, bazıları da diyor ki biz konuştuk yok gitmiyorlar.o yüzden emin olmak istedim ne yapacaklar. Yarın kendisinin partide işleri varmış, gidince gerekli yerlerle konuşur sana haber veririm dedi. Yarın inşallah arayacak Anayasa Mahkemesi ile ilgili durumu hbr verecek. bilgi alır almaz paylaşırım burada da. Ayrıca artık şu kosiad yok avukat ofluoğlu, yok o, yok bu davalarını da bir tarafa bırakalım. herkes aklınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. boşverin kim ne derse desin ne yazarsa yazsın eğelim kafımızı işimize bakalım. kavganın kime ne faydası olmuş ki bugüne kadar bize şimdi olsun bir faydası?

 141. 25/12/2009, 23:14

  >kardesım kımsenın zoruna gıtmıyecek bı laf vardır elma veren agac taşlanır buda sanırım onun gıbı bı sey hatta bı de derlerdı atalaraımız it ürür kervan yurur sımıd bızım bu safsatalarla ugrasacak vaktımız yok kardesım HIC BI SEY BILMIYOSANIZ HADDINIZI BILIN cuneyıt ve jenaradi kardesımızın mucadelesını bızler ve bu sıtedekı herkes bılıyor!!!!!!

 142. 25/12/2009, 23:14

  >metristen haber alan varmı

 143. 25/12/2009, 23:16

  >ÖNCE ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM BEN SADECE ELİMDEN GELEN BİR MARUZAT OLURSA YAZIYORUM.GERÇEK OLAN ŞU BU KONULARDA CÜNEYT BEYİN ELLERİNE SAĞLIK.BİZ ONUN PAPUCU OLAMAYIZ BİZİMKİSİ YARDIMDA BİR LUTUF SADECE.119 DA YAZAN KARDEŞİM.BEN SANA ŞU MADDESİNE BU MADDESİNE GÖRE DEMEK İSTEMİYORUM KAFA KARIŞTIRIR.SENİN YARGILANMANDA MALESEF 5941 SAYILI YASAYA GÖRE CEZA HÜKMÜ BULUNUYOR.5941 SAYILI KANUN DERKİ.EĞER ŞİRKETTE VEYA BAĞLI BULUNDUĞU İŞ KOLUNDA VS.İMZAYEN ŞİRKET ORTAĞI DEĞİLSE YANİ HİSSEDAR DEĞİLSE MÜDÜR SIFATIYLA YADA VEKALETEN ATTIĞI İNZALARDAN SORUMLU DEĞİLDİR ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYICI SEBEB DOĞURMAZ LAKİN BANKALR KONUSUNDA DAMGALANMIŞ OLURSUN.SENİNKİ BUNUN TERSİ OLUYOR MALESEF

 144. 25/12/2009, 23:17

  >değerli arkadaşlarözellikle yapıcı yorumlar yazmaya özen gösteriyoruz…fakat her neden ise başşından bu yana insanlara aihm gibi çok uzun yolları gösteren bazı siteler…geçenlerde yazdığımız yorumdan sonra insanların bazı sorularına kısmen de olsa cevap vermeye başladı…su tav denilen kişinin yazdıklarına bakılırsa zaten zeka seviyesi yeterli gelmiyor soruları cevaplamaya bu açık…ancak bu saatte insanların yapması gereken burada zaten bir çok sorunla karşı karşıya olan insanları üyelik gibi bi yerlere toparlamaya çalışacaklarına,onlara CGK daki dosyalar ve ulaşabilecekleri merciler konusunda destek vermeyi denesinler…ve polemik çıkararak zaten yeterince gergin olan insanlara daha fazla gerginlik üretmesinler…my way

 145. 25/12/2009, 23:18

  >faxları düzelmiş fakat telefona bakan memur liste bende değil infazda isimlerle ilgili bilgim yok infazda çok meşgul tel bağlamıyoruz dedi..haftasonu durmadan çalışacaklarmış..

 146. 25/12/2009, 23:18

  >BİZİ CHP YE BASKI KURMAMIZDAKİ ACEMİLİĞİMİZLE SUÇLAYAN BİR DERNEK.. BİZ NEDNE CHP Yİ ARAMAK İSTEDİK ÖNCE OTURUN ONU Bİ DÜŞÜNÜN KAZ KAFALILAR..BASKIDAN ANLADIĞINI ŞEY NEDİR ÖNCE BUNU DÜŞÜNÜN..BİZİM LÜGATIMİZDEKİ BASKI ARAMA YAPMAK FAX ÇEKMEKTİR.SİZİN LÜGATİNİZDE MOLOTOF ATMAK MIDIR?BİZİM TUTUNDUĞUMUZ TEK DAL CHP KALDI..ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMESİ KALDI..BEN DENİZ BAYKALLA GÖRÜŞTÜM DEDİM.RAHMİ SİDE SU TAV IDA BANA İNANMADI.SİZ KİMSİNİZ ALLAH AŞKINA.BANA İNANMAK ZORUNLULUĞUNU SİZE KİM VERİYOR YADA BUNDAN MEN EDİYOR? BANA İNANMAMA DURUMUMDA SİZE BENİ KARALAMA YETKİSİNİ KİM VERİYOR?BAKIN DENİZ BAYKALLA GÖRÜŞTÜĞÜMDE BANA ANAYASA MAHKEMESİNE GİTME İŞİNİ ERTELEDİKLERİNİ SÖLEDİLER.BİZDE ARAMIZDA BİR KARAR MAĞDURLARIN,ALIP CHP MİLLETVEKİLLERİNİ SIRAYLA ARAYIP BU YASAYI ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMELERİ İÇİN KATKI DA BULUNMAYA DAVET ETTİK.KOSİAD DENİLEN NE İDÜĞÜ BELİRSİZ DERNEK ;SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BİZİM YAPTIĞIMIZ ŞEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ.ENGELLEYEBİLDİNİZ Mİ PEKİ.? BAŞARABİLDİNİZ Mİ?SİZE BİZİMLE UĞRAŞMAYIN İŞ YAPIN ÇALIŞIN İCRATINIZI GÖRELİM DEMİŞTİK.BUNDAN AYLAR ÖNCE…BİZİMLE UĞRAŞMAYA DEVAM ETTİĞİNİZ MÜDDETÇE YERİN DİBİNE GİRMEYE DEVAM EDECEKSİNİZ.RAHMİ OFLUOĞLU ; SİTENDE Bİ YAZINDA BENİM RAKİBİM SİZLER DEĞİLSİNİZ DEMİŞTİN.BUNU NE MAKSATLA DEDİN.İYİ NİYETLE Mİ KÖTÜ NİYETLEMİ? GERİLEREK Mİ EZİLEREK Mİ? SAFINI BELLİ ET DEMİŞTİM SANA.SAFIN MAĞDURLAR MI? DERNEK Mİ ÇEK MAĞDURLARI SİTESİMİ? BİZDE SİTE MEVHUMU YOK.MAĞDURLAR HEPİMİZİN MAĞDURLARI..UMARIM CHP KONUSUNDAKİ BASKI KAVRAMINI ANLAMIŞSINIZDIR.KOSİAD ANLAMAZ DA RAHMİ OFLUOĞLU DA ANLAR DA ŞAŞIRTIR BİZİ..

 147. 25/12/2009, 23:19

  >Sayın sutavCezaların kalıcı olmasından yana olan ve bundan rant sağlayanlarla, arkadaşlarımızı zindanlarda tutmak isteyen zihniyetle bu güne kadar mücadele ettik, isteklerimizi tam olarak gerçekleştiremedik ama arkadaşlarımızı zindanlardan çıkarmayı başardık, mücadelemiz devam edecek ve bu yasayı tarihin derinliklerine gömeceğiz buna emin olun.. tüm olumsuzluklara rağmen gömeceğiz ve buna hiç bir güç engel olamayacak..Bizim sesimizi herkez duydu herkez bu işin yanlışlığının farkına vardı, sessiz ve derinden gizlice sürdürülen bu zulümü açığa çıkardık ve bunu çek mağdurları başardı..Bu güne kadar mücadelemizi bu platformlarda mücadele ederek çek mağdurlarının sesini daha gür çıkararak vermeye çalıştık ve bize karşı yapılan saldırılarınıza sessiz kaldık ama bu demek değildirki daima sessiz kalacağız,sizin derdiniz nedir? bunu anlamak pekte zor değildir, ama çek mağdurlarına verebileceğiniz en küçük bir zararda, sizinle başka platformlardada mücadele edebiliriz buna emin olabilirsiniz..

 148. 25/12/2009, 23:22

  >sanyorum bu akşam ısrarcı olacağım..sn site yöneticileri 61 deki soruma yorum alabilir miyim…teşekkürler….

 149. 25/12/2009, 23:26

  >120 KARDEŞ OTÜR DİYE BİRŞEY KALMADI ARTIK BUNLAR MAL BEYANINDA VARDI MAL BEYANI O TÜR BU TÜRE GİRİYOR.ZAMAN AŞIMI MAHKEME KARARA BAĞLAYIP CEZA HÜKMÜNÜ KOYDUYSA 10 YIL EĞER YARGILAMA AŞAMASININ ZAMAN AŞIMI 5 YIL.AMA ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM BU BİZİM MADURUYETİMİZ KONUSUNDAKİ ZAMAN AŞIMIDIR.BİZİM DAVALARIMIZDA BAĞLAYICI SÜRE ZAMANLARI VARDIR.ÖRNEK 5 YILI GEÇMEYEN CEZALARDIR.AĞIR CEZALAR BENİM SÖYLEDİĞİME GİRMEZ AVUKATLAR KONUSUNA GELİNCE PARA VE GÜÇ MESELESİ KARDEŞ NAPALIM BOYNUMUZ KILDAN İNCE KALIYOR MALESEF.ORMANCI KARDEŞİN OLACAĞINA AVUKAT DAYIN OLSUN.HANİ DERLERDİ ESKİDEN AZDAHA OKUSAYDINDA ORMANCI OLSAYDIN ANLADINIZ SİZ ONU

 150. 25/12/2009, 23:26

  >148Avukatınız bilmiyorBu konuda elime geçecek ilk mahkeme kararını siteye atarımPazartesi geçer sanırımŞimdi Israrcı olmayınız:))

 151. 25/12/2009, 23:28

  >BİZLER GÖREV TAKSİMATI YAPMADIK.HERKES Bİ KONUDAN ANLADIĞI NİSPETTE BU OLAYA BAŞ KOYDU..CÜNEYT SİTEYİ DÜZENLEDİ.MY WAY HUKUKTAN ANLADIĞI KADARIYLA VE TESPİTLERİYLE YOL GÖSTERDİDİĞER ARKADAŞLAR ARAMALARIYLA FAXLARIYLA BASKI KURDU..BENDE NACİZANE MEYDANLARDA ORDA BURDA DERDİMİZİ İKTİDARA ANLATMAYA ÇALIŞTIM..KOSİAD DENİLEN DERNEK NE YAPTI? ŞURDA MADDE MADDE SAYDIĞIMIZ ŞEYLER GİBİ MADDE OLARAK SIRALAYACAĞI NE VAR? EVET BİZ KOSİAD DERNEĞİNİN YAPTIKLARINI VE YAPMIŞ OLDUKLARI İLE İLGİLENMİYORDUK.NÖTRDÜK.AMA BİZE Bİ SATAŞMA GELDİ.NEDEN?ÇÜNKÜ BU SİTENİN MAĞDUR SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR.KOSİAD DENİLEN DERNEK ÜYE SAYISINI ARTIRAMIYOR.. TEK SORUN BURDA. HAPİS CEZALARININ KALKMAMASI KOSİAD DERNEĞİNE YARAMIŞTIR.ÖNÜNDE ÜYE TOPLAYIP AİDAT ALACAKLARI ZAMANLARI OLACAK

 152. 25/12/2009, 23:28

  >:)cüneyt bey teşekkür ederim…pazartesi günü umarım nüspet bir sonuç alabilirim…

 153. 25/12/2009, 23:29

  >kosiad derneğinin kuruluş bilgilerinden şüpheliyim

 154. 25/12/2009, 23:31

  >bu dernek üye toplayıp,para para para ,bağış bağış bağış çığırtkanlığı yaptığı kadar vekilleri arayıp ankara ziyaretlerinde bulunsaydı sanırım ertelemeden daha fazlasını koparabilirdik..derneğin ve derneklerin zaten kuruluş amacı belli.. böyle bir ortamda ve birleşimde bence dernek olmaz.olan derneğe de üye olunmaz.gizem önzü

 155. 25/12/2009, 23:33

  >KLAVYE DELİKANLISI SU TAV.. İKİ KELİMEYİ BİR ARAYA GETİRİPTE KONUŞAMAYAN RAHMİ OFLUOĞLU..HADİ RAHMİ OFLUOĞLU HERNEYSE.SU TAV JENARDİ VE CÜNEYT E LAF ATACAĞINA İŞ YAP DA GÖRELİM.o koltuğundan kalk.aman yumurtaların soğumasın

 156. 25/12/2009, 23:34

  >izmir buca cezaevinden tahliye olan tanıdığınız yok mu?

 157. 25/12/2009, 23:35

  >bucadan bilgi de alamıyoruz birşey bilen varsa lütfen yazsın

 158. 25/12/2009, 23:35

  >KOSİADIN AVUKATI RAHMİ….. TEK KELİMEYLE CUKK….İÇERİK BİLMEK LAZIM.nükhet..

 159. 25/12/2009, 23:41

  >DEĞERLİ CÜNEYT DEĞERLİ MUSTAFA DEĞERLİ JENARDİ DEĞERLİ MY WAY LÜTFEN SİZ BİLDİĞİNİZ YOLDA GİDİN BAKIN BAŞARIYORSUNUZ İŞTE SİZE BAŞARDIĞINIZIN İSPATI çatlak sesler YAPMIŞ OLDUĞUNUZ İNSANİ YARDIM ALMIŞ OLDUĞUNUZ HAYIR DUASI ORTADA SİZ BİR DAVANIN BİLEREK BİLMEYEREK ÖNDERLİĞİNİ ALDINIZ ELİNİDEKİ ASAYLA DENİZLERİ YARACAKSINIZ BU KADAR DÜŞMÜŞ İNSAN ARKANIZDA FARKINDA OLMADAN TARİH OLUYORSUNUZ LÜTFEN DESTEĞE KILAVUZLUĞA DEVAM…İHTİYAR

 160. 25/12/2009, 23:41

  >NE ÖĞRENDİYSEK BURDAN ÖĞRENDİK SUTAV DA KİM ?? SELİM

 161. 25/12/2009, 23:42

  >RAHMİ OFLUOĞLU BİR BLOGDA JENARDİNİN YAZDIĞI BİR ŞEYİ COPYALAMIŞSIN..SEN SİTELERİ TAKİP EDİP,ORDAKİ BURDAKİ LAFLARI HAMAM KADINLARI GİBİ TAŞIYACAĞINA MESLEĞİNİ YAPSANA.. nuri

 162. 25/12/2009, 23:43

  >Arkadaşlar neden cevap verip onların seviyesine düşüyoruz anlamadım. Lütfen cevap vermeye devam etmeyin. Biz işimize bakalım lütfenYurtdışından gelipte taahhütle serbest olan varmı arkadaşlar?HASAN BAFRA

 163. 25/12/2009, 23:45

  >arkadaşlar boşverin şimdi kosiadı falan ne gerek var rahmisiyle falanıyla filanıyla uğraşmaya. biz kendi işimize bakalım. kim ne derse desin. boşu boşuna polemik yaratmayalım. bırakalım ne derlerse desinler. herkes kelimeleriyle kendi kalitesini belli edermiş. Bu konuya daldıkça sayfamızın seviyesi düşüyor. boşverin siz onları bizim daha yolumuz var önümüzde.

 164. 25/12/2009, 23:47

  >162şu anda yok, yada bilgimiz yokilk etapta zindanlardaki arkadaşlarımızı çıkarmaya çalışıyoruz daha doğrusu yollarını dört gözle bekliyoruzEfsanenin babası afyon cezaevinden şu anda tahliye edildi..:)

 165. 25/12/2009, 23:47

  >arkadaşlar köpekler havlasın..tek üzüldüğüm rahmi bey.. ne oldu bu adama yaw. neden mağdurların sesi olmayı bıraktıda kosiadın sesi olmaya başladı.. çok ilginç..rahmi beye göre bir yanlışlık varsa nedne açıp konuşmadı buranın yöneticileriyle.hemen yazıyı yazdı fitili ateşledi.vallla anlamak zor.hasan kaptan

 166. 25/12/2009, 23:50

  >148 TEKİ TAAHÜT VERDİYSE BU OLAY ARTIK İCRA CEZA MAHKEMESİNE DÜŞMÜŞTÜR.CEZAYIDA VEREN O MAHKEMEDİR ZANDEDİYORUM.İCRA CEZA MAHKEMELERİ BU CEZAYI YARGILAMAZ SADECE VERİLEN TAAHHÜTÜN CEZASINI KESMİŞ.GERÇİ BUDA BİR YARGILAMA AMA KİM NE YAPMIŞ OLAYINI ARAŞTIRMA DEĞİL SADECE YAPILMASI GEREKEN YAPILMAMIŞTIR KANATIYLA CEZA HÜKMÜNE BAĞLAMASIDIR.BU ÇIKARILAN ÇEK YASASIDA AF SAYILAMAYACAĞI GİBİ.ZATEN ŞUNUDA SÖYLEMEK GEREKİZ CEK CEZASI DİYE BİR ŞEY YOKTUR.CEKE KARŞI VERİLEN ADLİ PARA CEZASININ HÜKMÜ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYACI SEBEB KONUSUDUR.YANİ BU BÜYÜK SİHNİYET BİR ŞEKİLDE İÇERİ SOKARIZ DİYOR.AMA YOLU KARŞILIKSIZ ÇEK DEN DEĞİL.SİZİN OLAYINIZDA VERİLEN TAAHHÜTÜDE YERİNE GETİRMEMEKTEN DOLAYI YANİ BİR YOLUNU BULUP İCERİ ATMA YOLUDUR HERNİHAYETİNDE.1 SENE SONRA BU TAAHHÜTÜ VERİPTE ÖDEYEMEYEN KARDEŞLERİMİZİN SORUNUDA BÖYLE OLACAK.SİZİN İŞTE İKİNCİ TAAHÜTÜ VERMEK İÇİN BAŞVUR KARDEŞ NE KAYBEDERSİN OLURMU OLUR

 167. 25/12/2009, 23:50

  >SEVGİLİ (165) HASAN, BİZDE BU KONUYU AYDINLATALIM DEDİK..TELEFONUMU ARTIK DUYMAYAN ADAM KALMADI TÜRKİYEDE.. ARA Bİ SOR.VARSA FİKRİN SÖLE.NEYMİŞ EFENDİM BİZ ONU ARAYACAKMIŞIZ.OLAY BU DEĞİL ARARIMDA..AMA İKİ HUKUK BİLGİN VAR DİYE UKALALIK YAPMAYACAKSIN.YAŞIN BİZDEN BÜYÜK DİYE HÜRMET BEKLEMEYECEKSİN..HÜRMET BEKLENMEZ YAPILIR..EĞER BİR HATALI DURUM VARSA YADA SNE BÖYLE DÜŞÜNÜYORSAN ARARSIN İZAH EDERSİN.AKLIMIZA YATARSA YAPARIZ.AMA SEN KARALAMAYI SEÇTİN RAHMİ OFLUOĞLU.YANLIŞ YAPTIN.HER ZAMAN HER DETAYI BENLE PAYLAŞAN İNSAN,BENİ KARALAMAYI SEÇTİN.NE GEÇTİ ELİNE? NE KAZANDIN ŞİMDİ.. MAĞDURLARIN GÖZÜNDEN DÜŞTÜN.İNSANLAR SENİN HUKUK BİLGİNE GÜVENMİYOR ARTIK.BUNU BİL.

 168. 25/12/2009, 23:53

  >BU KONUYA BURDA NOKTA KOYUYORUM.,SON OLARAK; BİZİ KARALAMAYI SEÇENLER BUNDA ASLA BAŞARILI OLAMAYACAKLARDIR.BİZ DERNEK DEĞİLİZ.BAĞIŞLA ONLA BUNLA İŞİMİZ YOK..İNSANLARI MAĞDUR EDEN BU YASADAN KURTULUP İŞİMİZE BAKACAZ.. SAYGILARIMIZLA

 169. 25/12/2009, 23:54

  >ARKADAŞLAR BENIM 23 .24.25 12 TARIHLERINDE MAHKEMELERIM VARDI UYAPA BEN TELLE UYEYDIM HER ZAMAN MESAJ GELIRDI AMA BU SEFR GELMEDI NEDENSE UYAP SITEYE GIRIYORUM SITEDE DE AYNI TARIHLERI YAZIYO BUNUNLA ILGILI NE OLDUGUNU BILEN VARMI ACABA YIYIDO

 170. 25/12/2009, 23:57

  >eşim hala metriste 12 aydır yatıyo..ve halen çıkamadı.diğer blogdaydım.. buraya geldim.sıkıldım ordan.dernek diye bişi var.ama ne olduğu belirsiz.su tav denen biri var.kim olduğu belirsiz.sıfatı belirsiz. ilkay

 171. 26/12/2009, 00:00

  >102 yorum ile ilgilisn mustafa, benim çeklerden başka birsürü kredi kartı şirket kredisi tek hesaplar vs borcum var hiç birisini ödeyemedim şirketide tasfiye ettim kapandı son kalan mallarıda sattım birisine, bir sürü ivra gelmiş eski işyerime hepside yokum diye birşey yapmamış bir sürü icra dairesinde dosyam var fakat icra ceza mahkemesi filan yok, sizin yazınızı okuyunca bir an tereddüte düştüm, avukatımı aradım, taahüt vermediğim sürece , hiç bir borca hapis cezası yok dedi, hatta birkaç banka beni bulamadıı için haciz kağıdı alıp dosyaları kapatmışlar, gerçi 10 sene içinde tekrar haciz kararı alıp canlandırabilirlermiş fakat hapis yok, bu verdiğiniz bilgiler neye dayanıyor acaba, yanlış bilgilendirilmeyelimde, birçok kişi bu forumu okuyor .s

 172. 26/12/2009, 00:01

  >lütfen 118 deki sorumu yanıtlarmısınız ben çıkmasını beklerken 3 ay ceza var deniyor dünyam yine başıma yıkıldı offfffffffff:(:(

 173. 26/12/2009, 00:03

  >janerdi sitenizde yazılan her konuyu, tıpkı hukuk bilgisi gibi kıt kafasıyla diğer siteye kopyalayan biri var..sözde kendine rant peşinde.. olumsuz eleştirilere kendi üyeleri yorum yazsın diye.ellerine şimdi güzel bi koz geçti 1 ay uğraşırlar artık. gizem önzü

 174. 26/12/2009, 00:05

  >AH CÜNEYT BEY AH İNSAN TABİİ ÜZÜLÜYOR BERABER YOLA ÇIKTIĞI İNSAN LA TERS DÜŞÜNCE BİZ BİLE ÜZÜLÜYORUZ YANİ KENDİSİ BİZİ TELEVİYONDA TEMSİL EDERKEN BAŞARISIZLIK SÖZ KONUSUYDU BU RAĞMEN KENDİSİNE TEŞEKKÜR ETTİK AMA ARTIK HER KES BUNU ÇOK İYİ BİLMELİ BU İŞİN MARKASI çekmagdurlari.com BİZ BU MARKAYI KULLANIYORUZ İ.E

 175. 26/12/2009, 00:05

  >172taahhüt verdiği çeke taahhüt verip çıkarıyorlaren azından böyle bir tahliye olduaynı çeke taahhüt vermişti çıktıkarışık bir durum yani yasa yasa değilki gel çık işin içinden

 176. 26/12/2009, 00:05

  >yorumlarım neden bu kadar geç düşüyo siteye:::::::::::::::::::::(

 177. 26/12/2009, 00:09

  >tek bir cümle yazıcam.. EMRE VE CÜNEYT OLMAZAYDI ŞİMDİ CEZALARDAN KURTULMAK İÇİN ÜLKEYİ NASIL TERKEDERDİK KONUSUNU KONUŞUYOR OLURDUK..erteleme nin adı erteleme.. sevdiklerimize kavuştuk /kavuşuyoruz…nurdan

 178. 26/12/2009, 00:11

  >171 ARKADAŞ BENİM BAŞIMA GELDİ GBT BAKARKEN ÇIKTI AVKTM TİCARETİ TERKTEN YAPMIŞLAR DEDİ.

 179. 26/12/2009, 00:12

  >169 DA SORDUGUMU BILEN VARMI CABA NEDEN KAYNAKLANIYOR YIYIDO

 180. 26/12/2009, 00:18

  >bu rahmi çok zeki biri.burda yazılanları diğer sitede copyalıyor.işine gelmediklerini eliyor.bu zamana kadar adam yerine koyup avukat yaftasını bile layık gördüğümden utanıyorum bu adamdan.zaten avukatların hepsi aynı.hepsinin canı cehenneme.kendine rant peşinde hala.burdaki olumsuz yazıları diğer tarafa copyalıyorki millet yazsın yorum yapsın, koltuk altları kabarsın.gizem önzü

 181. 26/12/2009, 00:18

  >metris ile az önce görüştüm. sabaha kadar tahliye devam edicekmiş,bugün 34 kişi tahliye olmuş, darısı herkesin başına, beklemek çok zor, allah herkeze sabır versin, sabaha kadar aramaya devamm..

 182. 26/12/2009, 00:20

  >ayşe hn tekrar arayın ben şimdi aradım bir liste gelmiş baktılar bizim adımız yoktu ama sizin olabilir sıkıştırın arayın lütfen umarım sizin isminiz vardır

 183. 26/12/2009, 00:21

  >CÜNEYT VE JENARDİ BEYLE BİR ZAMANLAR BURHAN İŞCAN TERS DÜŞMÜŞTÜ.HERKES BURHAN İŞCANIN NE BİÇİM İNSAN OLDUĞUNU ANLADI VE BAŞKAN DİYE ADLANDIRILAN ADAM ORTALIKLARDAN KAYBOLDU SİLİNDİ GİTTİ.umarım anlatabildim…zafer çikkek

 184. 26/12/2009, 00:24

  >ARKADAŞLAR LÜTFEN BU KONULARI KAPAYALIM BİZ İŞİMİZE BAKALIM ARTIK..HERKESİN NE OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ.

 185. 26/12/2009, 00:24

  >aradım..maalesef yok adı..

 186. 26/12/2009, 00:25

  >teşekkür ederim cüneyt bey allah razı olsun

 187. 26/12/2009, 00:26

  >169 U BILEN VARMI

 188. 26/12/2009, 00:27

  >bursa dan hiç tahliye haberi okumuyorum yokmu şuana kadar acaba???

 189. 26/12/2009, 00:30

  >syn jenardi emekleriniz için hakkınızı helal edin bizim yapamadıklarımızı yaptınız bizlere ön ayak oldunuz herşey için sağolun mücadeleye devam elif

 190. 26/12/2009, 00:31

  >şuan metrisle konuştuk,devamlı yeni kişilerin isminin faxlandığını söylüyorlar ve sabaha kadar devam ediceklerini söylüyorlar,arayan herkesede cevap veriyorlar,devamlı yenı ısımler gelıyor,hadi hayırlısı

 191. 26/12/2009, 00:31

  >YUKARIDA OKUDUGUMUZ 3000 TL LIK CEK ICIN VERILEN TAHLIYE KARARINDA HAKIM ADLI TAKIPE GEREK OLMADIGI KARARINI VERMIS.BU MIKTARLA MI INISIYATIFLE MI ILGILI AYDINLATIR MISISNIZ LUTFEN?

 192. 26/12/2009, 00:36

  >ARKADAŞLAR BEN DAHA ÖNCE BİKAÇ KEZ YAZDIM AM CEVAP ALAMADIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. BEN YAKALAMASI ÇIKAN VE ARANAN BİRİSİYİM BU KANUNDAN FAYDALANMAK İÇİN ADLİYEYE GİDİP MÜRACAT YAPMAM GEREK FAKAT SORDURUYORUM DAHA KİMSE NET BİŞEY BİLMİYO VE SÖYLENEN BAŞVURUYA GİDİP BİR İKİ GÜNDE OLSA CEZAEVİNE GİRİP KARARI ORDA BEKLEYECEKMİŞİM BEN SORMAK İSTEDİGİM BENİM GİBİLERİN 1 NİSAN TARİHİNE KADAR BAŞVURU ZAMANIM YOKMU VARSA YAKALANMALARIN DURDURULMASI GEREKMİYORMU YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILARIMLA. GÜRCAN

 193. 26/12/2009, 00:36

  >şuan metrise devamlı yani isimler geliyormuş ve sabaha kadar devam edicekler,arayan olursa arasın…

 194. 26/12/2009, 00:39

  >cüneyt bey gerçi mustafa beylede yazıştık bize ticari terkten 3 ay ceza yazmışlar avktm yazahaneyi kapattığınız için dedi fakat bu meyanda şirketin üzerine kayıtlı 5 adet kamyon vardı nakliye işi yapıyorduk gerçi kamyonlar hacizli ve yakalatmalı hale geldi sonrada kötü adamlar malum şimdi şirketin üzerine kayıtlı bir nakliye kamyonu devamlı yolda olur mal sahibide başında olur böyle bir ortamda ticareti terk cezası verilirmi.saygılar

 195. 26/12/2009, 00:39

  >ARKADAŞLAR T-1 C-15 TEN TAHLİYE VARMI LÜTFEN BİLGİ VERİN

 196. 26/12/2009, 00:42

  >SABAHAT HANIM GÖZÜNÜZ AYDIN ACABA KAÇ ÇEKİNİZ VARDI CEVAP BEKLENEN YAZARMISINIZ DARISI BAŞIMIZA İNŞALLAH

 197. 26/12/2009, 00:43

  >gürca , çoğumuz aynı durumdayız. benim de değişik adliye ve savcılıklarda hapis kararlarım çıktı. ayrıca 3 ay da kesinleşmiş taahüt cezam var. ama dediğin gibi olduğunu sanmıyorum. öyle olsa kimse gitmez. yine de emin değilim tabi. bekleyip durumu görmekte fayda var. en azından içerdekiler çıkana kadar bir kaç gün daha beklemeli bence. ancak 1 nisana kadar yakanlanmalar falan durmadı. hala yakaladıklarını para bulmuş çocuğun kumbaraya koşuşu gibi büyük bir hevesle atıyorlar içeri. kime ne faydası oluyorsa…

 198. 26/12/2009, 00:46

  >metristen yakını tahliye olan yokmu bu gece

 199. 26/12/2009, 00:47

  >16 ARALIK 2009 tarihinde bu yazıyı yazmıştım ve bayağı eleştiri almıştım.Haksızmıydım.Jenardi ve Cüneyt kardeşlerim.Bakın şimdi ne oldu.Sakin olmuyorum kardeşim,olmayacağımda,KOSİAD mağdurların sesiydi hani… onlar dernek üzerinden çoğunluk toplayıp prim yapmaya çalışıyorlar,ben sayın Ofluoğlunu defalarca dinledim,hep aynı söylem anayasaya bu kanun aykırıdır,bir kere ifadede insanın ne dediği anlaşılmalı,düzgün ve yalın olmalı harada gürede konuşuyor,ağır ağır düzgün ifade edilmeli herşey,ayrıca görünüm de çok önemli idi.dün habertürkte bir kravat takılabilirdi,daha yalın ve bundan sonra yapılacaklar için konuşulabilirdi.Dediğim gibi KOSİAD bence kendine prim yapmaya çalışıyor.Benim şahsi kanaatim budur.İlan parası yollayan arkadaşlar paralarını ayan beyan geri istesinler haklılardır.Çek Mağdurları sitesi KOSİAD tan daha ön plana çıkmıştır.Bu bir gerçektir.Bu konuda Emra ve Cüneyt kardeşlerime şükran ve minnet duygularımı bir kez daha buradan yüksek sesle belirtiyorum.Dün KOSİAD ın sitesine girdim aynen msn yazışmaları gibi,bir ciddiyet yok,birbirleriyle chatlasiyorlar gibi geldi bana.Sürekli derneğe gelin deniliyor,dernek avukatlarının orada yardımcı olacağı söyleniyor.Bu dernek avukatları kaç kişidir,orada para almadan mı görev yapmaktadırlar,almıyorlarsa ne ile geçinmektedirler.çek mağdurlarının derneğe kayıtlı ilerki senelerde diyelim ki 50000 kişi olduğu varsayımından yola çıkarsak,bu kişilere hizmet ederken dernek avukatı olmak bir ayrıcalık,bir rant mı sağlayacaktır.Bu soruların cevabı aranmalıdır.Reklam işine fevkalade bozulmuş durumdayım ve çok sinirliyim şu an daha fazla yazmak istemiyorum.Bu arada Rahmi bey gerçekten bizler için uğraşmıştır,bizlere hakkı geçmiştir, kendisine teşekkür ediyorum.Ama biraz kendisinden daha sağduyulu olmasını istirham ediyorum.Saygılarımla..

 200. 26/12/2009, 00:48

  >metrise yeni bir liste daha gelmişhaberiniz olsun

 201. 26/12/2009, 00:51

  >197de YAZAN SERKAN BEY YORUMUNUZ İÇİN TŞK EDERİM AMA MALASEF DURUM ANLATDIGIM GİBİ ACABA BİZİM DURUMUMUZDA OLUP TAHÜDE GİDEN OLDUMU ACABA YOKSA DEDİGİNİZ DOGRU.GÜRCAN

 202. 26/12/2009, 00:52

  >bu gece ve hafta sonu vardiyalı sıstemle adlıyeler ve cezaevleri çalışıcaklar,o şekilde emir gelmiş,bence bu gece kimse uyumasın,burdan haberleşelim…

 203. 26/12/2009, 00:55

  >özür dilerim herkesten gecenin bu vaktinde.Ama arkadaşlarımı eleştiren sayın su tav hanımefendi şunu çok iyi biliyor yada bilmesi gerek.Bu yola biz tam 12 ay evvel çıktık öyle bir çıktık ki hiç birimiz hiç bir şey bilmiyoruz.Herkes yetenekleri ve imkanları dahilinde bişeyler yapmaya çalıştık.Ben cüneyt beyi 12 aydır tanırım ve bilirim.(şimdiye kadar hiç tel,de konuşmadık yada yüz yüze gelmedik.)Aynı şekilde sayın my way,sayın gül hanım,sayın hatice hanım,sayın emir hanım,sayın kadir bey, sayın tolga,sayın jenardi,sayın ncdt,sayın mevlit,sayın ares,sayın izmirli,ankara hukuklu,unuturmuyum sayın sami ve adını şu an hatırlayamadığım bir çok dost…………İşte bu adını saydığım yada sayamadığım bir çok KAHRAMAN gecesini gündüzüne kattı ve çok zor şartlarda bişeyler yapmaya çalıtı.Hatta bu konuda işinden atılan oldu…..İşte tam bu sırada bazı kurnazlar çıktı piyasaya yani durumdan vazife çıkaranlar.Adı sanı duyulmamış bir sürü duayen ortaya çıktı.Savunucular dernek kurmaya çalışanlar vs vs vs.Kardeşim yasa hazırlanmış şubat dedik olmadı,mart dedik olmadı hükümet sallıyo da sallıyo.Yapmayın bu saatte dernek olmaz artık yolun sonuna geldik,gelin ankaraya gidelim.Sesimizi duyuralım ama bir bakıyorsun ortada 20-25 kişi.Haydaaaaaaa nerdesiniz kardeşim..Valla ben arkadaşlarımızın adına bişey diyeyim….BİZ HİÇ BİR ZAMAN BU KONULARDA PROFOSYENEL OLMADIK..ÖYLEDE BİR İDDİAMIZ DA OLMADI..İYİ NİYETLE GELEN SORULARA YANIT VERMEYE ÇALIŞIYORUZ.(SORULAN SORULARA DERNEĞİMİZİ ARAYIN YARDIMCI OLALIM DEMİYORUZ. )Bütün arkadaşların adına bir kez daha şunu söylüyorum biz yola çıkmış 3-5 çek mağduruyuz.Kimseyle işimiz yok.olmazda….polimiklere girecek halimiz hiç yok…cevap verecek halimiz size yok.Varın gidin yolunuza ve yolunuz açık olsun.İllaki bir konuda aynı şeyleri düşüneceğiz aynı mücedeleyi vereceğiz diye bişey yok.O zaman DEMOKRASİ OLMAZDI….BEN 3-5 BİN TL ÇEKİMİ ÖDEYEMİYORUM SUÇLU OLUYORUM.PEKİ BU KADAR MAĞDURUN KANINA GİRİP HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER AKILLIMI OLUYOR.VARSIN BEN CEZA YATAYIM SEN ASLAN OL….VARSIN BEN MÜEBBET ALAYIM SEN KOÇ GİBİ ORTALIKTA DOLAŞ….ONU BUNU BOŞVER HUKUK BU İŞE NE DİYOR….BİZE HUKUKTAN HABER VER….CGK BİŞEY YAYINLAYACAKMI YADA NE ZAMAN YAYINLAYACAK…31-12-2008 DE BİTMESİ GEREKEN BU ÇİLE İÇİN NE YAPTIN YADA YAPAMADIN ONU SÖYLE…VS VS VS…BENİM BURADA SON SÖZÜM ŞUDUR………………………..YAPAN YAPAR , YAPAMAYAN ELEŞTİRMEN OLUR….HERKESE İYİ GECELER

 204. 26/12/2009, 00:55

  >hayret bişey şimdi konuştum metrisle paydosmuş mahkemelerden fax gelmiyomuş tahliye yokmuş bu gece yarınmış inanamıyorum ya nasıl oynuyorlar insanlarla yazıklar olsun elif bide siz deneyin ne diyecekler sıksık aradım diye demiş olbilirler

 205. 26/12/2009, 00:55

  >Arkadaşlar hala vay dernek vay oflu oğlu vay bu vay şu yazacakmıyız yahu. Bırakın Allah aşkına artık.HASAN BAFRA

 206. 26/12/2009, 00:57

  >şimdi metris cezaevi ile görüştüm, isim söyledim listeye baktı listede yok ama sabah yine arayın tahliyeler c.tesi pazar devam edecek dediler, T-1 C-15 tahliye olan var mı?

 207. 26/12/2009, 01:01

  >gürcan bizim durumumuzda olup taahüde giden var mı bilmiyorum ama cüneyt beye konuyu sordum ankara'da yakalananlara savcı taahüt imzalatıp salıyormuş. durum böyleyken kendi ayağıyla gideni içeri alıp bir kaç gün sonra salmazlar. akla mantığa yatmıyor. haa ne yaparlar diyorsan bilmiyorum. ya gittiğin savcıya tüm dosyaların için taahüt imzalıyorsundur. ya da güvene dayalı diğer savcılara gitmen için salınıyorsundur. ya da ne bilim öyle bir şeydir. ama gittiğin kendindeki dosya için senden taahüt alıp dier dosyalar için seni tutuklatıyor olamaz.

 208. 26/12/2009, 01:04

  >bende şimdi tekrar sordum …haftasonu devammış ..sabah arayın dediler..

 209. 26/12/2009, 01:06

  >Serkan bey farklı mahkemelerde aranman varsa diğer mahkemelerden cevap gelene kadar tutarlar. O gün içinde cevap gelmezse ya poliste ya cezaevinde bekletirler. Yani aranman varsa bırakmazlarç Güvenle alakalı bir durum değilHASAN BAFRA

 210. 26/12/2009, 01:07

  >197 de yazan Serkan yavuz kardeşim.Sormuşsun kime nefaydası var demişsin yakaladıklarını içeri atıyorlar diye.Geçen tv de bunu açıkladılar.Emniyette puanlama sistemi varmış.Her kaçağı yakalayan ekibe puan veriliyormuş.Dolayısıyla sayemizde fazla puanı kapan ekip teki polisle bonus yapıp istedikleri şubeye terfini isteyebiliyormuş.Yani üzerimizde oyun oynanıyor.Tavşan kaç tazı tut.Esnaf işadamı olarak tavşan gibi olduk.Hayatımız dizi flim olur.Vekillerde hakkımızda oylama yaparken sırıtır durur.Cüneyt ve emre ye emeği geçen herkese sevgiler bu site için.İnsan okudukça teselli buluyor.Yoksa yalnız kalıyor karamsarlığa kapılıyor.İnsanlar intihar aşamasına geldi okuyoruz hep birlikte.Hiç değilse bu sitede karınca kararınca birbirimize moralmen destek oluyoruz.Ben şuna inanıyorum bu site olmasaydı intihar eden bile olurdu.C.evlerinin haline bakın yasa çıkmış insanlar içerde sanırım yılbaşınıda içerde geçirecekler.Kaçaklar daha hiç biri taahhütname için başvurmadı esas kargaşa kıyamet o zman kopacak.Mahkemeler hepten tıkanacak.Çünkü o kadar kaçak varki ben sayısını 650,000 olarak tahmin ediyorum tahmin tabiiki.Ve bu olayın bir sene sonrasını düşünemiyorum bile kim bu şartlarda borç ödeyebilir aha geçiyor bir ayı bile.Bunun bir sene sonrası tam bir felaket olacak.Yeni yaptırdıkları 52 yeni c.evi bitip hizmete açılacak.52 değil 1552 c.evi açsalar bu kadar insana yetmez.Allah bunlara akıl versin.Chp anayasa mahkemesinde bir şey tutdurursa ki tutdurur böyle acube bir yasa mı olur.O zaman toptan kurtuluruz aslında kendileri kurtulurlar.

 211. 26/12/2009, 01:08

  >ayşe hn ben elif bende sordum aynısını söylediler bence faxlar gelmeye devam ediyo sıkıldılar tlfona bakmaktan sabah arayın deyip geçiştirdiler

 212. 26/12/2009, 01:10

  >metrisi şimdi aradım eşim 2 saate kadar tahliye oluyor kayıbiraderimin heniz kağıdı gelmemiş leyla

 213. 26/12/2009, 01:11

  >arkadaşlar çıkanlarla güçleniyoruz

 214. 26/12/2009, 01:14

  >leyla hanım t1 b 10 damıydı eşiniz hani 2 kardeş olan..

 215. 26/12/2009, 01:15

  >merhaba bende cek magduruyum cek lerimde benim imzam olmadigi halde ihaleyi bana biraktilar 12 tane cekim var karsiliksiz bunlar icin ayri ayrimi ceza olur yoksa hepsi icin tek bi ceza mi birde mahkemede ceklerin uzerindeki imzanin benim olmadigimi soylesem bisey degisirmi burada sorulara cevap veren ve benim gibi magdur veya magdur yakini olan herkese allah yardimci olsun

 216. 26/12/2009, 01:15

  >Ahmet arkadaş emniyetteki puanlama sistemini bundan 2 ay önce beni yakalayan polis memuruda söyledi ben gbt kaydına baktırmadan anlaştım ve salındım,o memur o gün bana ya dışarıya çıkma yada üzerinde para ile çık demişti.

 217. 26/12/2009, 01:15

  >SERKAN BEY DEDİGİNİZİ ANLIYORUM BENDE ANK. ADLİYESİNDE ÇALIŞAN ARKADAŞIMLA MSN DE GÖRÜŞTÜM BİZ YAKALAMALARI DURDURDUK DEDİ FAKAT ONUNDA SÖYLEDİGİ BEN ŞUAN ÇORUMDA YAŞIYORUM ÇORUMUN YAKALAMLARI DURDURMADIGI YÖNÜNDE HATDA BU AKŞAM AV Bİ KAÇ ARKADAŞIMLA GÖRÜŞTÜM ONLARINDA SÖYLEDİGİ DAHA KİMSE NET BİŞEY BİLMİYO ŞİMDİLİK ÇIKMA BİRAZDAHA SAPRET YÖNÜNDE ACABA BU KONUDA BİYERLERE BİŞEY YAPABİLİRMİYİZ.SAYGILARIMLA. GÜRCAN

 218. 26/12/2009, 01:15

  >ben arayınca cok bunaldıklarını hissettim inşallah hepsi çıkar

 219. 26/12/2009, 01:15

  >ya peki arkadaş ben anlamıyorum benim şişlide var, ümraniye vari, kadıköy var, var da var… şimdi ben kendim kalkmışım gitmişim atıyorum ümraniyeye. dilekçemi vermişim. gidicem oradan kadıköye. yok gidemezsin!!!! eee bu eşcinsellerin eline kalırsak beni 1 hafta tutarlar. nasıl olacak??? Bu arada o puanlama yapanlara, puanları alanlara da verenlere de inşallah Allah tez vakittte oğulları kızları karıları kocaları anaları babaları için puanlama yapma imkanını bahşeder. İnşallah bizlerin çektiklerini bizim yaşadığımız yollardan yaşayarak anlarlar.

 220. 26/12/2009, 01:16

  >arkadaşlar çek suçlusunu sağ getirene prim,sağ salim tutamayıp kaçanı öldürüp getirenide şb müdürü yapıyorlarmış dikkat edin

 221. 26/12/2009, 01:16

  >gözün aydın leyla hangi koğuştaydı eşin darısı başımıza elif

 222. 26/12/2009, 01:16

  >chp anayasa mahkemesine gitse ne olacak görmedinizmi mahkeme başkanının oğlunun düğün törenini ak ın akrabalari hepsi ordaydı hayelci olmayın GÜÇLÜ GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM TABİİ ÖNCE HUKUK

 223. 26/12/2009, 01:17

  >evet ayşe hanım

 224. 26/12/2009, 01:19

  >gözünüz aydın..sizle görüşte beraber oluyorduk ,erhan ın eşiyim ben..

 225. 26/12/2009, 01:21

  >Yıllarca ticaret yaptım. Asıl mesleğim muhasebe. Yapcak bir işim yok. Muhasebeye başlayayım dedim, maalesef Karşılıksız çeklerden dolayı SABIKA kaydım var. Cezaevine girdim. Herşeyim altüst oldu. Evim dağıldı. Çocuklarımın yanımda olması bana destek oluyor. Bu yaştan sonra da arkadaşlarımdan iş bile isteyemiyorum. Kimseye dert anlatılmıyor. Varlıkta gördük yoklukta. Allah a şükürler olsun ki Vekaleten imza attığım çeklerden kurtuldum. Sadece 1 çekim kaldı. Onu da ödeyecek gücüm yok. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Allah, içinde korku ve ümit olan herkese güç versin ki tekrar hayata dönebilelim.

 226. 26/12/2009, 01:22

  >Serkan yavuz bey daha önce serkan diye yazıyorsunuz değilmi?

 227. 26/12/2009, 01:22

  >darısı başınıza ayşe hanım leyla

 228. 26/12/2009, 01:24

  >teşekkürler..

 229. 26/12/2009, 01:26

  >ayşe hanım arıycakmısınız metrisi yoksa sabah mı ararız ne diyosunuz valla ne yapıcağımı şaşırdım elif

 230. 26/12/2009, 01:28

  >CÜNEY BEY 171 SORUSUNA KARŞI BİR BİR YAZIM VARDI YAYINLANMADI HAYIRDIR SİTEDENMİ ENGELLENDİK YOKSA

 231. 26/12/2009, 01:28

  >2 saat sonra arayacağım zaten uyumuyorum nolur nolmaz diyede saat kurdum..

 232. 26/12/2009, 01:30

  >sitede metris dışında tahliye bekleyenler yok mu?öbür cezaevlerinin durumu nedir acaba.

 233. 26/12/2009, 01:31

  >serkan diye bir kaç yorum yazmıştım ama önceleri. şimdi yazdım mı desem yazmadım mı karar veremedim. yanlış bi şi mi yazdım acaba? iyi bir şeyse ben yazdım yok kötüyse ben değilim isim benzerliği :))

 234. 26/12/2009, 01:32

  >ok saoğlun bende arıyım sinirlenecekler diye çekinmeye başladım da

 235. 26/12/2009, 01:33

  >Serkan bey şimdi sizi tanıdım.Yüz küsür bin euroya tırlar alıp gümbürtüye giden sizdiniz değilmi? Geçen haftalarda Çelik rumuzlu bir arkadaşla yorumlarınız tartışmalıydı.Yani kötü değil. Hitabınızdan anladım. HASAN BAFRA

 236. 26/12/2009, 01:37

  >sayın 25 sayın şükrü.Yanlız değilsiniz.Allaha şükür böyle bir sitemiz var ve kader birliği yapıyoruz.Ama herkesin bilmesi gereken bişey var.Cezaevindeki kardeşlerimiz çıksın evlerine bir kavuşsunlar…Kaçak yaşayanlar dikkat edip mart ortasına kadar beklesinler işte ondan sonra mücadelenin ağa babası başlayacak.Kim ne derse desin bu kazanılan birinci zaferdir ve devamı gelecek.

 237. 26/12/2009, 01:38

  >hiç kimse çekinmesinbirde beyi tahliye olan hanfendiye bişi sorucam,siz bu gece aradığınızda size yok dedilerde sonra tekrar aradığınızda varmı dedıler.yani ben aradım henüz yok dediler,1 saat sonra arayalımmı yoksa aramayalmmı.

 238. 26/12/2009, 01:46

  >evet bendim. ya zaman zaman oluyor tartışmalı yorumlar tabi.zaman zaman hepimiz maksadını aşan şeyler yazabiliyoruz. haydi yine tartılma yaratmayayım. ben zaman zaman maksadını aşan şeyler yazabiliyorum. malum sinir sistemi iflas edeli yılı çoktan devirdi. çok sevdiğim bir laf vardır. türkçesi "cehenneme giden yol iyi niyetlerden yapılmıştır" gibi bir şey oluyor. bugün bir durdum düşündüm. hakkımdaki suçlamalar. 1) karşılıksız çek keşide etme suçu, nitelikli dolandırıcılık oluyor kendisi, 2) teslim edemediğim leasingle aldığım tırlar yüzünden "hizmet nedeni ile emniyeti suistimal ve güveni kötüye kullanma" 3) ödemeye çalıştığım çeke icra dairesinde taahüt verdim diye taahüdü ihlal 4) bu akşam öğrendim muhtemel bir ticareti usulsüz terk… var oğlu var… şimdi tabi böyle olunca insanda ne üslup kalıyor. ne akıl ne mantık. zor tabi. 1.5 sene önce bankacılar kapıya geliyordu bizle çalış diye, şimdi kapı kapı beni arıyorlar. Eş dost kız erkek sabah akşam arar sağa sola çağırırdı, akıl fikir alırdı. şimdi telefonumu gören noya basıyor.2 sene önce vergi dairesinden teftişe geldiler defterlermi vs. incik cincik etttiler sonunda onlar bile insafa geldi takdirname verdiler. tek hata bulamadılar. şimdi beni polis zoruyla içeri tıkmak istiyor aynı adamlar. ne diyeyim bilmiyorum. bu işte bi hata var ama nerede anlayamadım. ben o zaman da aynı salaktımi hala aynı salağım. ne bir gram akıllandım ne bir gram aptallaştım. diyorum ki var be para sen nelere kadirmişsin. anayı babayı evlada, karıyı kocaya düşman etmek ne kolaymış senin için. aşkı meşki nefrete sevgiyi kine güveni yalana dolana ne kolay çevirirmişsin. keşke cebimizden taşarken kıymetini bilseymişiz.

 239. 26/12/2009, 02:00

  >SEVGİLİ SERKAN BEY AZ ÖNCEKİ YAZINIZI OKUDUM VE İNANIN ÇOK DUYGULANDIM BAZI NOKTALARIMIZ OKADAR BİRBİRİNE BENZİYORKİ ANLATAMAM BENİMDE HATIRI SAYILIR İŞLERİM VARDI ŞUAN PEŞİMDE OLAN POLİSLERİN ÇOGU KAPIMDAN AYRILMAZDI BEN EŞİN DOSTUN ARANMASI YAKALANMASI VARSA DURDURUYODUM ŞİMDİ İSE OGLUM ELİNİZDEN ÖPER ASKERDEN İZİNE GELDİ BENDEN ÖNCE ONLARIN HABERİ OLUYO ESKİ AYRILDIGIM EŞİMİN EVİNİN ÖNÜNDE BENİ GELİRMİ DİYE NÖBET TUTUYOLAR KÜÇÜK OGLUMUN PEŞİSIRA GEZİYOLAR ACABA BABASINA GİDERDE BULABİLİRMİYİZ DİYE NE DURUMLARA DÜŞTÜK BIRAK BİZLERİ ÇOCUKLARIMIZ PARANOYAK OLDU 13 YAŞINDAKİ ÇOCUGUM YANIMA GELMEK İÇİN KIRK NUMARA YAPIYO KISACA SİZE ACİZANE BİŞEY SÖYLEMEK İSTERİM BENİM RAHMETLİ BABAMDAN DUYDUGUM Bİ ATASÖZÜMÜZÜ HATIRLATMAK İSTERİM ALTIN YERE DÜŞMEYNEN PUL OLMAZMIŞ. SIKMA CANINI BU GÜNLERDE GECER.SAYGILARIMLA. GÜRCAN

 240. 26/12/2009, 02:41

  >ayşe hanımın dediği gibi burda sadece metris cezaevinden haberler var bursa yı sordum 10 defa hiç cvp gelmedi demek ki bursadan katılımcı yada tahliye olan yok

 241. 26/12/2009, 11:05

  >192 numaralı arkadaş bizde sizin durumunuzdaydık 93.numarada yazdım başımızdan geçenleri bence bu işleriniz halletmek için iyi bir avukat tutun bizde yasa çıkana kadar bekledik tahahütname verecekken yasa çıktıktan 2.gün sonra tutuklanıp ablam cezaevine girdi onada cezaevinden başvur dediler biz genede işler agır ilerler korkusuyla bir avukat tuttuk en kısa zamanda çıkartabilmek için.kimi savcılıga gidiyor başvuruyor kimide avukat vasıtasıyla hallediyor işlerini şuan yeni yasa oldugu için neyin nasıl yapıldıgı belli bile değil.bi yerde savcı tahahütnameyi kabul edip işlemleri yapıyor biyerde cezaevinden tahahütname verin diyor nasıl iş anlamadık gitti.Allah hepinize sabır ve dayanma gücü versin bu işler kolay değil burda tahliyeleri okuyunca inanın o kişileri tanımasamda seviniyorum ve darısı bizim başımıza diyorum.ablam eşinin iş yeri için çeklere imza attı biz dolandırıcı sahtekar insanlar degiliz bizim durumuzda çok kişi olduguna inanıyorum iyi ile kötüyü ayırın biz tahahütname verip zorda olsa borcumuzu ödemeye çalışmaya çalışacagız.çekden hüküm giydi diye herkesi bir kouyp kötüleyenlere burdan sesleniyorum verdiginiz olumsuz cevaplarla iyi niyetli insanlarıda üzüyorsunuz.hapse girip ceza alsa elinize ne geçecek borç gene kalacak herşey uzuyacak ama hapis cezası olmasa çalışıp bi şekilde ödeme yoluna gidilecek.bu ülkede tecavüz adam öldürme ve bunun gibi kötü cezalardan yatanlara bile ne yazıkki istemesesekde af gelip çıkıyorlar ki biz kötü bi suç işlemedigimiz halde çek verdiniz karşılıgı çıkmadı çekin cezanızı diyen insanlar var bi kere düşünün zaten işleri düzgün olsa bugüne kadar ödedigi çekleri neden ödemesinki.Allah aşkına biraz duyarlı insanlar olun ve suçlama yaparken iyi ile kötüyü ayırın ben her ne olursa olsun çektden hüküm giymiş ve çıkmak için ugraşan bütün suçlulara dua ediyorum ve tahliyelerine seviniyorum burda çek kullanmayı kötü niyetle kullanan insanlar oldugunda inanmıyorum öyle olsaydı tahahüt edip ödeme yoluna gitmezlerdi başka yorum sayfalarında kötü niyetli yazılar okudum çek vermeseydiniz başkasının parasını yerken iyidi gibi biz iyi niyetli insanların bari moralini bozup işlerine engel olmayın biraz saygı gösterin lütfen . . . HERKES HAYATINDA NAMUSUYLA DÜRÜSTLÜGÜYLE YENİ TEMİZ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN UGRAŞIYORablam 8 yaşındaki oglunun gözü önünde tutuklandı umarım o ve onun durumundaki kişler biran önce sevdiklerine kavuşur bu acılar bu gözyaşları biran önce hayırlısıyla biter . . . (93 numara)

 242. 26/12/2009, 12:26

  >Arkadaşlar metris dısında kımse yokmu baska cezaevınde yakını olan ? Kartal Cezaevi? Hala dosyası mahkmeye gtmemıs babamın avkat soıyledı cezaevınden yollanmadı demısler ona. Benım dısardan yapabılcegım bsey varmı hızlandırmak ıcın ? İçeri sokarken 2 dakıka cıkarırken 2 ay bekletır bunlar !Yazıklar olsun !NAZ

 243. 27/12/2009, 00:25

  >bunuda iyi okuyun beyazıttan kunduracı esnafı zorlamayla ikitelliye yollanmaya çalışıyor ikitellide en çok mülkü olan kim biliyormusunuz kunduracılar dernek başkanı temel çoruh beyazıt ikitelliye giderse nemi olur binlerce insan işsiz kalır temel çoruhun mülkleri 5 kat değer kazanır…rahmi abi sana çok inanmıştım temel çoruh oldun sayın vekiller sizlerde factoringlerin vekili olmaya devam edin bu halk bir gün bu dünyada olmazsa ahirette size hesap soracaktır

 244. 27/12/2009, 00:29

  >bunuda iyi okuyun beyazıttan kunduracı esnafı zorlamayla ikitelliye yollanmaya çalışıyor ikitellide en çok mülkü olan kim biliyormusunuz kunduracılar dernek başkanı temel çoruh+++ beyazıt ikitelliye giderse nemi olur binlerce insan işsiz kalır temel çoruhun mülkleri 5 kat değer kazanır…rahmi abi sana çok inanmıştım temel çoruh oldun sayın vekiller sizlerde factoringlerin vekili olmaya devam edin bu halk bir gün bu dünyada olmazsa ahirette size hesap soracaktır

 245. 27/12/2009, 02:48

  >bütün çekten yatanlar metristen sanırım diğer cezaevlerinden hiç haber yok alanda paylaşmıyo sanırım anlamadım nasıl iş

 246. 02/01/2010, 12:47

  >Herkese İyi gunler;11 ay sonra babamı cezaevinden buyuk ugraslar sonucunda Cezaevinden cıkarabildik, su an halen iceride olanların yakınları ve dısarıda arananlar icin yardımcı olacagını dusunerek bilgi vermek istiyorum;Cezaevinde olanları kurtarabilmek oncelikle varsa isini sahiplenen bir avukatı yoksa kendi aile bireylerine dusuyor, eger hukumlu yakınınız taahutnamesini verdiyse tavsiyem o taahutnamenin ulasması gereken adliyelere gidip ulastıgından emin olmanız kararın cıkması yolunda hakim savcı pesinde kosturmanız o adliyelere gidip karar kagıdını gorene kadar takip etmenizde fayda var cunku karar cıksada bir yerlerde takılıyor ya faksları calısmıyor ya da karar kagıdınız kaybolabiliyor, biz bizzat dosyasının bulundugu adliyelerde binbir rica sonucu tum kararların toplanması gereken cumhuriyet savcılıgına fakslatırana kadar baskı yaptık ve sonunda tum tahliye kararları ulastı ve dusum yapılarak tahliye edildi.Ozetle yakınınızın dosyası her neredeyse bizzat gidip taahutnamenin ulasıp ulasmadıgını ve kararın cıkarılıp fakslanması gereken yere eksiksiz fakslandıgından emin olunuz, takip etmeden beklerseniz daha cok bekleyeceginizden emin olun.Dısarıda araması bulunanlar icinde aynı sey gecerli avukatınız aracılıgı ile taahutnamenizi dosyanınızın ait oldugu adliyelere yollamanız ve karara baglanması durumunda bulunan GBT aramalarınızı dusuyorlar..Bunu yapabilmeniz icin tabii aramalarınızın nerelere ait oldugunuzu bilmeniz gerekiyor once..En kısa surede sevdiklerinize kavusabilmeniz dilegiyle..K.

 247. 03/01/2010, 23:23

  >peki hepsi güzel hoşta benim tek çekim var aranması çıkmış şimdi ben gidp adliyeye taahüt versem orda gbt yapılıp bırakılıacakmıyım yoksa dosya gelene kadar tutuklanacakmıyım bide bankanın bloke ettiği parayı nası kurtarabilirim zaten o şerefsiz banka benim ilk parayı bloke etmeyip çekimi ödeseydi bu durumlar olmazdı saygılar

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: