Başlangıç > anayasa, çek, haşim kılıç, hukuk, yargıtay > >Haşim KILIÇ; Çekte kast unsuru aranmalı

>Haşim KILIÇ; Çekte kast unsuru aranmalı

>

hasim-kilic-cek

Karşılıksız çek suçu, kasıtla işlenen bir suç haline getirilmediği sürece Anayasa’ya aykırılıktan kurtulamaz.

Hapis cezası öngörülerek alacaklının hakkının korunması ve kamusal güvenin sağlanması gerekçesi de kabul edilemez.

Hukuksal nitelikleri farklı da olsa bono ve poliçe gibi kambiyo senetlerinde de ödenmediği takdirde kamusal güvenin bozulması ve alacaklının hakkının yok olması söz konusu olabilir.

Bu nedenle iyiniyetli olması koşuluyla bonosunu ödeyemeyen kimseye hapis cezası öngörülemeyeceği gibi karşılıksız çek içinde öngörülemez.

Etkili ceza düşüncesiyle karşılıksız çek nedeniyle hapisle tazyik yoluyla çalışma hayatının daha iyi düzenleneceği anlayışı Anayasa koyucunun iradesini saptırmaktır.

Anayasa’nın 38. maddesine 4709 sayılı Yasa ile eklenen sekizinci fıkrada Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. denilmektedir. Anayasa’da yapılan bu değişiklik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 4 nolu protokolün birinci maddesinden yazım farklılığı dışında aynen alınmıştır.
Anayasa koyucunun amacını ve hangi nedenle böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu maddenin gerekçesi ve Mecliste yapılan görüşmeler gözetilerek ortaya koymak gerekir. Yapılan bu değişiklik pozitif hukuk kurallarına kaynaklık etmiyor, ya da etkilemiyorsa kural haşivdir (gereksiz, hiç bir anlam ifade etmeyen) denilebilir. Anayasa koyucu böyle bir amaç gütmeyeceğine göre Anayasa’nın 38. maddesine giren bu kurala işlerlik kazandırmak gerekir. İhmal, hile ve kötü niyet dışında kalan ekonomik suçlara ekonomik ceza öngörülmesi çağdaş dünyada kabul edilen ve izlenen bir politikadır. Bu anlayış ve amaç içinde düşünülmediği takdirde Anayasa’nın 38. maddesinde yazılmış olan bu değişikliğin pozitif hukuk içinde uygulama alanı hiç yok denecek kadar işlevsiz olduğu çok açıktır. Bu değişiklik yapılmadan önce kimi ekonomik suçlara hapis cezası öngörülmesi Anayasa’ya aykırı olmamasına karşın, yeni kural bu alanı sınırlayarak oldukça daraltmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 4 nolu protokolün 1. maddesi Borç için hapis yasağı başlığını taşımakla beraber madde metninde, “özgürlüğünden yoksun kılınamaz.” denilerek yasağın sadece hapis cezası ile sınırlı olmadığı başka özgürlükleri de kapsadığı açıktır.
Sözleşmeden aynen alınan Anayasa‘mızdaki metni de sadece hapis cezası ile sınırlandırmamak gerekir. Sözleşmeden doğan yükümlülük de borç ilişkisi dışında bir şeyin yapılması ya da yapılmaması anlamında daha geniş değerlendirilmelidir.
Yükümlülük borç ilişkilerini de içine alan geniş bir kavramdır.
Yükümlülük sözleşmeden kaynaklanmıyorsa bu kapsamda değildir. Ayrıca, yükümlülüğün yerine getirilememesi iyi niyete dayanmalıdır.
Yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini önceden bilen kişiyi kural korumamaktadır. Nitekim TBMM Genel Kurulu’nda 38. maddedeki değişiklik görüşülürken Anayasa Komisyonu Başkanı kendi ihmal veya kusuru olmaksızın borcunu ödemekte acze düşen kişi, bu yüzden hapis cezasına çarptırılamaz. Ancak, borçlunun hileyle veya kasten borcunu ifa etmekten kaçınması halinde protokolün bu hükmünden yararlanması mümkün değildir. görüşünü dile getirmiştir.

Buna göre, yapılan Anayasa değişikliğinde ekonomik nedenlerle ve iyiniyetle borcunu ödeyemeyen kişilere hapis cezası verilmesini önlemek amacı ön plana çıkmaktadır. Etkili ceza düşüncesiyle karşılıksız çek gibi borç ödeyememe nedeniyle kişileri hapisle tazyik yoluyla çalışma hayatının daha iyi düzenleneceği anlayışı Anayasa koyucunun iradesini saptırmaktır.
Kasıt ve kötüniyet olmadığı sürece ekonomik suçlara hapis cezası öngörülmesi insan onuruyla bağdaşmadığı için çağdaş dünya ve demokratik toplumlarda terkedilmiştir.
Temel görüşte, borç ilişkisi ile çek kullanımı arasındaki bağ koparılmış soyut bir kambiyo ilişkisinden bahsedilmiş, sözleşmeden bağımsız bir kambiyo yükümlülüğü üzerinde durulmuştur. Oysa, keşideci ile lehdar arasındaki borç ilişkisini sözleşmenin dışında mutlak bağımsız bir işlem olarak nitelemek mümkün değildir. Sözleşmeye bağlı bir yükümlülük nedeniyle çek keşide edenle lehdar arasında bir ilişki her zaman olanaklıdır. Hapis cezası öngörülerek alacaklının hakkının korunması ve kamusal güvenin sağlanması gerekçesi de kabul edilemez. Hukuksal nitelikleri farklı da olsa bono ve poliçe gibi kambiyo senetlerinde de ödenmediği takdirde kamusal güvenin bozulması ve alacaklının hakkının yok olması söz konusu olabilir. Bu nedenle iyiniyetli olması koşuluyla bonosunu ödeyemeyen kimseye hapis cezası öngörülemeyeceği gibi karşılıksız çek içinde öngörülemez.

3167 sayılı Yasa’nın 16. maddesinin birinci fıkrası suçlarda objektif sorumluluk esası benimsenerek düzenlenmiştir. Yargıtay’da bugüne kadar objektif sorumluluk kapsamında uygulamasını sürdürmüştür. Düzenlenen çek karşılığı yoksa karşılıksız çek suçu oluşmuştur. Bunun dışında yargıcın subjektif değerlendirme ve araştırmaları kuralı objektif sorumluluk kapsamından çıkarmaz. Objektif sorumluluk nedeniyle 16. maddenin birinci fıkrasına göre oluşacak suç da ödememe ya da ödeyememe durumlarının araştırılması sözkonusu değildir. Bilerek ve kasden ödemeyenle, iyiniyetle hareket edilerek ödeyememe durumlarını ayırmaya imkan tanımayan bir düzenleme Anayasa’nın 38. maddesine aykırılık oluşturur.

Karşılıksız çek suçu, kasıtla işlenen bir suç haline getirilmediği sürece Anayasa’ya aykırılıktan kurtulamaz.

Anayasa Mahkemesi Başkanı
Haşim KILIÇ

Reklamlar
 1. 20/01/2010, 18:11

  >ÇEKİN ÖDEME TAAHHÜDÜ DEGİL HAVALE ARACI OLDUGU GEREKÇESİ İLE ANAYASA MAHKEMESİ 38 MADDEYE AYKIRILIK GÖRMEYEREK BU MADDENİN İPTALİNİ RED ETMİŞTİ. HATIRLADIĞIM KADARI İLE TEK KARŞI OY VEREN ŞU ANDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI SAYIN HAŞİM KILIÇ'TI, ARTIK ÇEKE VADEYİ KABUL EDİLEREK HAVALE ARACI OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTIR. VİCDAN EHLİ HUKUKÇULARIMIZIN ARTIK RED VERMEK İÇİNDE BİR GEREKÇELERİ KALMAMIŞTIR. BU GERÇEĞİ GÖREREK, HAKKIMIZI VERECEKLERİNİ VE BU GARABET YASAYI İPTAL EDECEKLERİNİ UMUYORUM.

 2. 20/01/2010, 18:11

  >akpartinin yapacagıda buydu agzına sağlık haşim kılıç işte bu bizler dolandırıcı değiliz yıllarca ticaretle ugraştık işyeri açıp bir iki ay işletip çek karnesi alıp pisayayı dolandıranlarla aynı kefeye konulmamalıyız akparti hapiscezasını heasparı incelenen kişilerin kasıt varmı yokmu diye işnceleme başlatıp sonra karar vermesi gerekirdi dedilerki haydi siz taahhüt verin bir yıllığına çıkın borçlarınızı ödeyin olmadı dogru geriye hapise bir yılda hangi birimiz ödiyebilir borcumuzu saçma karmımızı nasıl doyurucaz onun altından kalkabilirsek şükür allah yardımcımız olsun ama görünen o ki bize gene cezaevi gözüküyor eger bu politika böyle sürerse TEKELBUFE

 3. 20/01/2010, 18:26

  >RKADAŞLAR HAŞİM KILIÇ'A TEŞEKKÜRLERİMİZİ NASIL BİLDİREBİLİRİZ BİLGİSİ OLAN VAR İSE AYDINLATABİLİRMİ YÜCE ALLAHIM ALLAHIM YOKSA KURTULACAKMIYIZ BU İŞKENCEDEN.SEN ÇOLUĞUMUZUN ÇOCUĞUMUZN YÜZÜNE BAK YARABBİM

 4. 20/01/2010, 18:34

  >arkadaşlar haşim kılıç bu beyanatı yenimi vermiş?yoksa eski sözlerimi?

 5. 20/01/2010, 18:39

  >ÇEKTE HAPİS CEZASI BURKİNA FASO,PAPUA YENİ GİNEGİBİ ÜLKELERDE DAHİ YOK BİR TEK TÜRKİYEDE KALDI.ÇEKİ ÖDEMEYİP ,HAPSE ATTIRIRSAM BELKİ ÖDER DİYEN AKIL FUKARALARI,HERKESİ DOLANDIRICI SANIP ÇEKTE HAPİS KALKARSA ÇEKE OLAN GÜVEN AZALIR GİBİ KOMİK BİR GEREKÇENİN ARKASINA SIĞINIYORLAR.ÇEKTE HAPİS CEZASI OLMAZ,SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM.

 6. 20/01/2010, 19:06

  >ALLAHIM SEN BİZİ ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN BAŞINDAN EKSİK ETME ONLARIN RIZKINI KESME BİZLE UĞRAŞANLARIN KALBİNE MERHAMET VER ÜLKEMİZİ YÖNETEN VE BUNLARA BAĞLI YÖNETİCİLERİNİN KÖRELEN VİCDANLARINI MERHAMET IŞIĞINLA DOLDUR KAYBETTİĞİMİZ İŞİMİZİ KAYBETTİĞİMİZ ONURUMUZU BİZE GERİ VER GÜLEN YÜZÜMÜZÜ GERİ VER VE EN ÖNEMLİSİ ÜLKEMİZİN BİRLİK BERABERLİK RUHUNU LÜTFEN YARABBİM LÜTFEN GERİ VER ŞU ÜÇ GÜNLÜK YALANCI DÜNYADA KAYBOLAN İNSANLIĞIMIZI BİR LOKMA EKMEĞİ SEVEREK PAYLAŞTIĞIMIZ SENİN YOLUNDA BİR KARINCAYI İNCİTMEYEN SEVGİMİZİ BİZE BAĞIŞLA RABBİM HATALARIMIZI AFFET HEPİMİZ SANA SIĞINIYORUZ SENDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK KAPINA GELDİK SEN BİZİM FERYADIMIZI DUY LÜTFEN….iht.

 7. 20/01/2010, 19:10

  >YARGITAY DA DOSYASINDA TUTUKLAMA OLAN ARKADAŞLARA BİLGİ;YENİ KANUNA VEYA ESKİ KANUNA GORE LEHİNİZE DURUM VARSA;SIRSIYLA YAPILMASI GEREKENLER;AVUKAT TAKİBİ OLURSA İŞLEMLERİNİZ DAHA CABUK OLUR.YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA SUÇSUZ OLDUGUNUZU İSPAT EDECEK BİLGİ VE BELGELERLE ŞİRKET KAYITLARI ,BANKA EVRAKLARI,VEKALATNAME, VS.DURUMUNUZU HAKLILIGINI BELİRTEN BİR DİLEKÇE İLE İNFAZIN DURDURULMASI İÇİN BAŞVURUCAKSINIZ,(POSTA İLE OLABİLİR) ,HAKKINIZDA KARAR VEREN MAHKEMEYE DE AYNI EVRAKLARI POSTA İLE GONDERECEKSİNİZ,POSTA İLE GİDEN EVRAKLARINIZI PTT NİN SİTESİNDEN BARKODLA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.BU EVRAKLARIN GONDERİLMESİNDEN SONRA AVUKATINIZ TAKİP EDERSE CABUK BİR SEKİLDE DOSYANIZ SAVCILIK TARAFINDAN İŞLEMLERİ ÖNE ALINARAK GEREKLİ İNCELEMELERDEN SONRA İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GONDERİLİR,İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GİDEN DOSYANIZ İÇİN AVUKATINIZ İLGİLİ TETKİK HAKİMİNE İTİRAZINI YAPAR VE HAKLI OLDUGUNUZ TESPİT EDİLİRSE İNFAZINIZ DURDURULUR,İSLEMLERİ AVUKAT OLMADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ FAKAT KISA ZAMANDA OLMAZ,HAKİMLE GORUSMEK VE DOSYANIZA YENİ LEHE OLAN BİLGİLERİ ANCAK AVUKATINIZ YAPABİLİR,SUCUNUZ YOKSA VE GERKLİ BELGELERİ SUNARSANIZ,YARGITAYDAKİ SONUCU BEKLEMEDEN İNFAZINIZ DURDURULUR ,MAHKEMENİZ AYRICA DEVAM EDER,KESİNLİKLE COK KISA ZAMANDA SONUÇ ALIRSINIZ,YAGIYA VE ADALETE GÜVENİN,HAKİMLARİMİZ VE SAVCILARIMIZ KANUNLAR DOGRULTUSUNDA KARAR VERMEK ZORUNDALAR,YARGININ VE ADLİ KOLLUK GOREVLİLERİN HEPSİ GOREVİNİ YAPMAK ZORUNDADIR,HERKESİN HESAP VERECEGİ BİR KURUM VARDIR,HAKLI İSENİZ ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAKTIR.HERKESE GEÇMİŞ OLSUN

 8. 20/01/2010, 19:13

  >arkadaşlar bu açıklama bu günmü yapılmış yada nerden alıntıdır bilgi alabilirmiyiz sevgiler

 9. 20/01/2010, 19:15

  >slm arkadaşlar haşim kılıç bu beyanatı nezaman vermiş.

 10. 20/01/2010, 19:16

  >BEN HAŞİM KILIC BEYE BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİRECEĞİM. OĞLU ARKADAŞIM. BU HABER BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ.

 11. 20/01/2010, 19:20

  >değerli arkadaşlarbu yazı 2002 yılında karşılıksız çek suçunda hapis cezası ile ilgili iptal başvurusundan sonra çıkan özetle ÇEK BİR HAVALE dir..bundan dolayı hapis cezası verilebilir…şeklindeki karara SN.HAŞİM KILIÇ tarafından karşı çıkılmış ve karşı oy kullanılmıştır…bu kullanılan karşı oy gerekçesi olarak karara yazılan yazıdır…my way

 12. 20/01/2010, 19:26

  >SYN HAŞİM KILIÇ TEŞEKKUR EDERİZ.PİYASAYI DOLANDIRAN,PARA İLE PİYASADA ÇEK SATAN ŞEREFSİZLERDEN BİZİ AYIRSINLAR GERÇEK ÇEK MADURLARININ ŞİRKETLERİNİ FİRMALARINI İNCELESINLER KİMİN ESNAF OLUP OLMADIĞI ORTAYA CIKSIN.ARKADASLAR BEN KENDİ ADIMA ANTALYA DA CEVREMDEKİ CEK MADURLARI İLE BERABER ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HER ZAMAN HAZIRIM. TUM CEK MADURLARINA SEVGI VE SAYGILARIMI SUNARIM. CECE…..

 13. 20/01/2010, 19:30

  >DEĞERLİ 7 BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER AMA LÜTFEN BİRAZ DAHA AÇARMISINIZ

 14. 20/01/2010, 19:45

  >7 de yazan arkadaş avukatlara gidin görün dünya kaç bucak diyor kısaca, güzel fikir vermişte avukatların isteyeceği paradan haber vermemiş, en az çek bedeli kadar avukatada para vereceksiniz demeyi unutmuş

 15. 20/01/2010, 19:49

  >ARKADAŞLAR 2002 YILINDA KİM İKTİDARDAYDI HATIRLAYAN VARMI

 16. 20/01/2010, 20:50

  >13 – 14 de yazan arkadaşlar benim yapabilecegim tavsiye sadece islemleri sizde takip edebilirsiniz veya ankara da yakınınız varsa takip edebilir,fakat hukuk yardımı almadan yanlış veya eksik müracaat yaparsınız,avukatın yapacagı sadece takiptir,benim bildigim bu kadar,yardım için bilgi isterseniz yardımcı olabilirim

 17. 20/01/2010, 21:33

  >2002 yılında çeke hapis cezasının iptal talebini anayasa mahkemesi,çeki bir borçlanma aracı değil de ,bir kambiyo ilişkisi doğuran özel bir havale aracı olarak görmüştür ve bu sebepten iptal istemini red etmiştir.çek te bugün vade gelmesi ile çek artık bir boçlanma aracı haline gelmiştir.kimseye borcundan dolayı hürriyet bağlayıcı ceza verilemeyeceğinden ,anayasa mahkemesi bu sefer yeni kanunun cezayı düzenleyen 5. maddesini iptal eder.

 18. 20/01/2010, 22:26

  >2002 de mhp dsp anap koalisyon hükümeti verdı yanılmıyorsam

 19. 20/01/2010, 22:47

  >acaba yorumlar neden azalıyor gitgide, yoksa bezdik mi?

 20. 20/01/2010, 22:47

  >3 Kasım 2002 de AKP iktidara geldi..Anayasa Mahkemesi Kararı 12. Aralık. 2002 de verilmiştir..Anayasa Mahkemesi Kararında AKP iktidardaydı..

 21. 20/01/2010, 22:49

  >19 ama akp iktidarı daha iş yapmaya başlamamıştıyoksa dahada kötü sonuçlar çıkarırlardı

 22. 20/01/2010, 22:53

  >arkadaşlar biraz daha gayret edelim olacak inşallah chp bu işi halledebilecek gibi çünkü işin ciddiyetinin farkında. inşallah akp lilerde farkına varırlar. mhp ye birşey demiyorum artık çünkü önce yanımızda görünüp sonra birden kayboldu gibi geldi bana haksız mıyım yoksa?

 23. 20/01/2010, 23:04

  >zaten her gerçek hukukçu öyle düşünür ama önemli olan dava anayasa mahkemesine geldiğinde bu sonucu ordan çıkarabilmek. allah yardımcımız olsun.

 24. 20/01/2010, 23:08

  >arkadaşlar allah beterinden korusun bugün yanıma gelen alacaklı bir hafta içinde parasını ödemezsem haftaya çakallarımla beraber gelirim dedi. polis zoruyla ancak gönderebildim. ama haftaya ne olur bilemem. artık tedirginliklerde başladı. allah yardımcımız olsun.

 25. 20/01/2010, 23:27

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR,DENİZ BAYKAL'LA TELEFONDA KONUŞMA İMKANIM OLDU.FEVKALADE NAZİK VE BEYEFENDİ BİR İNSAN.PROBLEMLERİMİZİ AKTARDIM.ÇEK YASASI MESELESİNİ BİZATİHİ KENDİSİNİN TAKİP ETTİĞİNİ,ANAYASA MAHKEMESİNE KONUYU MUTLAKA GÖTÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.YALNIZ İÇERDEKİ ARKADAŞLARIMIZIN TAMAMEN TAHLİYE OLABİLMELERİ İÇİN BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇ BULUNDUĞUNU,O ZAMANI BEKLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.KENDİLERİNE HEPİMİZ ADINA TEŞEKKÜR VE MİNNETLERİMİZİ İFADE ETTİM.YALNIZ BU ŞU DEMEK DEĞİLDİR Kİ,BUNDAN SONRA OTURUP BEKLEYELİM.AYNI HEYECANLA ARAMALARA VE SORUNLARIMIZI ANLATMAYA DEVAM EDELİM.ÜLKEDE HALA İNSAN EVLATLARININ VAR OLDUĞUNU GÖRMEK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL…DEMOKRASİ GÜZEL ŞEY SONUÇTA.İYİ Kİ HUKUK VAR,İYİ Kİ MUHALEFET VAR,İYİ Kİ HAŞİM KILIÇ'LAR VAR,İYİ Kİ CHP VAR…HEPSİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER…ERCAN ERMİŞ

 26. 20/01/2010, 23:36

  >ARKADAŞLAR..HERKES BURDA MERAK ETMEYEYİN .İNANIN YORUMLAR OKUNUYO…SADECE MADURLAR BEKLEMIYE GEÇTI AMA INANIN.ARAKADŞLAR HERGUN MADUR LAR BIRAZ DAHA ARTIYO INANIN….SEYMENOĞLU

 27. Aa
  20/01/2010, 23:44

  >Bu yazı 2002 den beri nerdeydide bu gün nasıl çıktı ortaya.Gerçekten Haşim Kılınç'ın açıklamasıysa bu yazı fazla söze ne gerek var diyorum.Herşey ortada,bu yasa anayasa mahkemesine gidince hapislik kalkar.Bu işkenceye son veren de tarihe geçer.Baştacımız olur.Yeter Allah rızası için yeter bu kabus.

 28. 21/01/2010, 00:39

  >Aa,bu yazı Anayasa mahkemesi yasaya itirazı redderken. buna karşı çıkan tek üye olan bugünkü başkan Haşim Kılıç ın muhalefet etme gerekçesi şerhi idi ve hep yerinde duruyordu. Bu gün olansa bir arkadaşımızın bu muhalefet şerhini buraya taşımasıdır. başka birşey yok.saygılar

 29. 21/01/2010, 01:23

  >TÜRKİYE'YE CEZAEVİ DAYANMIYOR Cezaevlerinin kapasitesi 75 bin olmasına rağmen şu anda 115 bin mahkum bulunuyor..2010 yılında 52 yeni cezaevi inşaa edilecek.Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan af yasası beklenen etkiyi yapmadı.2000 yılında çıkartılan 'Rahşan affı' olarak bilinen şartlı salıverme yasasıyla cezaevlerindeki binlerce kişi serbest bırakıldı. 2005 yılında çıkartılan Türk Ceza Kanunu'nun ardından ise cezaevlerindeki sayı taban yaptı. Ancak bu düzenlemelere rağmen cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı yine arttı. Cezaevlerinin kapasitesi 75 bin olmasına rağmen şu anda 115 bin mahkum bulunuyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin "Tutuklu sayısı mevcut cezaevlerine yetmiyor. 2010 yılında, 52 yeni cezaevi inşasıyla ilgili hazırlıklarımız tamam" dedi.Mahkum sayısı tavan yaptı'Rahşan affı'nın hiçbir işe yaramadığını söyleyen Ergin sözlerini şöyle sürdürdü: "2000 yılında, 73.748 hükümlü vardı. Aftan dolayı hükümlü, tutuklu sayısının azaldığı biliniyor. Ancak bilindiği gibi Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu ile cezalar arttı. Türkiye'deki huzurun ve asayişin sağlanması açısından bu kanun elbette gerekliydi. Bu tartışmasız bir gerçek. Ancak infaz miktarı yüzde 40'tan yüzde 67'ye çıkartılmıştır. Bu da hükümlü sayısının artmasına neden oldu. Mahkum sayısı adeta tavan yaptı."158 bin kişilik cezaevleri yoldaCezaevlerinin kapasitesinin 75 bin olmasına rağmen şu anda 115 bin mahkum olduğunu söyleyen Ergin cezaevlerindeki kapasitenin arttırılacağına dikkat çekti. Ergin, "2014 sonu projeksiyonumuza göre, 158 bin kapasiteye ulaşacak bir yatırım programı hazırlamış durumdayız. 2010 yılında, 52 yeni cezaevi inşasıyla ilgili hazırlıklarımız tamam. 2010 yılı içerisinde ihalesini yapmak suretiyle inşaata başlayacağız. Şu anda on beşin üzerinde cezaevi inşaatımız devam etmektedir. Hepsi de Avrupa standartlarında" diye konuştu.

 30. 21/01/2010, 01:29

  >31.10.2009 TARİHİ İTİBARIYLA CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN HÜKÜMLÜ, HÜKMEN TUTUKLU VE TUTUKLU MEVCUDUNUN DAĞILIM CETVELİ SUÇ GRUBU TUTUKLU HÜKMEN TUTUKLU HÜKÜMLÜ TOPLAM GENEL TOPLAM 40.20619.97056.885117.061…

 31. 21/01/2010, 01:29

  >neden bizi saldılar acaba.. çek davaları 3 yıl sürüyor ödeyemedikte bu bir yılda hepimize piyango vuracakta katmerli faizli borçlarımı ödeyeceğiz..cezaevleri şişti ondan tek sebep bu ben anayasa mehkemesine bel bağlamıyorum gene bizi ceza evlerinin doluluğu kurtarır bence herkez teslim olsa idi bu iş şimdiye biterdi 100 bin kişi deniyor aranan bu taahhüt işi tarihi doluncaya bu iş çözülmezse hepimiz birden teslim olalım bakalım ne halt edecek hükümet seçim üstü 250.000 mahkum iyi olur akp nin ampulune püf deriz chp yi görürüz çözümü ne olacak….

 32. 21/01/2010, 02:15

  >HIRSIZLIK YAPMAYAN GERÇEKTEN VICDAN SAHİBİ BİRİSİ GELİRSE BU MEMLEKET ANCAK DUZE ÇIKAR.YOKSA MEMLEKETIN İMKANLARINI CEVRESİNE PEŞKEŞ CEKEN İKTİDARLAR OLDUGU SURECE ÇEKTEN YATANDA ,EKMEK ÇALANDA BU MEMLEKETTE BİTMEYECEGİ GİBİ DAHA DA COK HAPİSANELER YAPILMAYA DEVAM EDER.TEK ÇOZUM DURUST POLITIKACILAR.AKP SUÇLARIN ONUNE GEÇECEGINE HAPİSHANE YAPTIRIP İNSANLARI İÇERDE ÇURUTMEYİ TERÇİH EDİYOR.YAZIM BU MEMLEKETTİN İNSANLARINA, AMA BİZİM İNSANIMIZ SEÇİMDE GİDER BİLDİĞİNİ YİNE OKUR VE BİRDAHKİ SEÇİME KADAR SIZLANIR DURUR.SYN BASBAKAN FİLİSTİN E GOSTERDİĞİ ALAKANIN YUZDE BİRİNİ TEKEL İSCİLERİNE NEDEN GOSTERMİYOR ONLAR BİZİM İNSANIMIZ DEĞİLMİ YAZIK YAZIK BİZİM GUZEL İNSANLARIMIZA HEMDE COK YAZIK GUN OLA DEVRAN DONE CECE…

 33. 21/01/2010, 02:33

  >Umut sadece işkenceyi uzatır.AKP zihniyetinin hala yüzde 30 oyunun olduğu bir ülkede bir şey beklemek balığın kavağa çıkmasını beklemek gibi bir şey.merriaa

 34. 21/01/2010, 03:19

  >Arkadaşlar nerelerdesiniz site çok yavaşladı yorumlar azaldı dertler bittimi Merriaa inanmayın yüzde 30 hepsi yalan günü geldiğinde görecekler kanal D. genç bakışı izleyin.

 35. 21/01/2010, 09:45

  >SAYIN YÖNETİM BİR İKİ HAFTA ÖNCESİNE KADAR SORULARA CEVAP VERİYORDUNUZ ALLAH RAZI OLSUN FAKAT SON ZAMANLARDA SORULARI PEK CEVAPLANDIRMIYOSUNUZ ACABA KANUNEN BİR YASAKMI VAR HA YANLIŞ ANLAŞMA OLMASIN CEVAP VERMESENİZDE ALLAH RAZI OLSUN ŞU SAATE KADAR YAPTIĞINIZ PARAYLA ÖLÇÜLMEZ SİZİN VERMİŞ OLDUĞUNUZ BİLGİLER IŞIĞINDA YOL ALDIK EN BASİTİ ERTELEME İÇİN BİZİM AVKTLAR BERABER GİDİP TAAHHÜT VERCEĞİZ SÖZÜNE BİZ HAYIR BİZİM SİTEDE BÖYLE BÖYLE DENİYOR BU İŞİ SİZ YAPACAKSINIZ DİYEREK BAŞIMIZA BİR ŞEY GELMESİNİ ÖNLEMİŞ OLDUNUZ HANİ SİZDEN RİCAM OLUYOR OLMUYOR GİBİ KISA YORUMLARLA BİZİ BİLGİLENDİRİRSENİZ YANIMIZDAKİ SICAKLIĞINIZ SOĞUMAZ BU GÜNE KADARDA TEKRAR YAPTIKLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

 36. 21/01/2010, 10:10

  >yönetim bu cemaldeveci@hott. yazzıyor sadece ekleme de de yok lütfen önemle dikkate alınız buradaki insanlar mağdur ne hayale nede menfaatlere kurban edilecek yok bu cemaldeve yi kurban edelim antalyalı

 37. 21/01/2010, 10:46

  >chp anayasa mahkemesine gitme işini ne yaptı acaba birde ceza genel kuruluna giden bir karar var deniordu o karar varsa yazılane bilirmi teşekkürler bu iş böle soğumasın akp nin değirmenide unutturma üzeri kurulu bir sistem..

 38. 21/01/2010, 11:00

  >arkadaslar konuyu dısardan ızleyen okuyan bır ınsanım ban aaranızdan bazıları kızabılır neden hakkınızısavunmak ıcın daha cok caba sarfetmıyorsunuz bakın tekel ıscılerıne haklarınıda sonuna kadar alacaklarına emınım ıkı uc kısıye yuklemıssınız herseyı bıraz caba gosterın ha dıyeceksınızkı zordayız dardayız ama her ıkı durumdada bunlar olacakzaten sıkıntılarınız gecmıyecekkı buyuk adımlar atın arkadaslar buyuk…………………..

 39. 21/01/2010, 11:47

  >tek çözüm var bu işte bir yürüyüş ve en büyük eylem günü geldiğinde herkes birden kameralarla organizasyonlu toplu bir yerden teslim olsun olalım..

 40. 21/01/2010, 11:58

  >CHP ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU İÇİN HERŞEYİ HAZIRLAMIŞ SAYIN MİLLETVEKİLİMİZ GÜZEL İNSAN ALİ RIZA ÖZTÜRK BEY ÖYLE DEDİ

 41. 21/01/2010, 12:05

  >HEP KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ İÇERDEN ÇIKANLAR NERDEYSE 1 AY OLDU TAHMİNEN… BURDAKİ YORUMLAR GÜNDEN GÜNE AZALIYOR HANİ NERDE ÇIKANLAR 30.000 KİŞİ HER GEÇEN GÜN KAN KAYBI YAŞIYORUZ.BİZ TÜRK MİLLETİ HER ŞEYİ ÇOK ÇABUK UNUTUYORUZ…BURDA GECE GÜNDÜZ YASANIN ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞANLARIN EMEGİ BOŞA GİDİYOMOŞ GİBİME GELİYOR…BİRAN ÖNCE TOPARLANMAK ÜMİDİ İLE…….ZEKNAZ

 42. 21/01/2010, 12:17

  >HİÇ KORKAMYIN ARKADAŞLAR YAKALANANLER DİLEKÇE VERİP SALI VERİLİYOR ARTIK .BİR POLİS ARKADAŞIMLA GÖRÜŞTÜM ARTIK ÇEKTE TUTKLAMALARINA HİÇ BAKIMIYORUZ GBT LERİDE KENDİ CEP TELEFONLARIMIZDAN SORUYORUZ KİŞİNIN İYİ NİYETİNE GÖRE SERBEST BIRAKIYORUZ DİYOR . OLURDA BAŞINIZA BÖYLE Bİ ŞEY GELİRSE ÖNCEDE SÖYLEYİN BENİM ÇEK DAVAM VAR DİYEE GEREKEN YARDIMDA BULUNUYORLAR ZATEN …SAYGILARIMLA

 43. 21/01/2010, 13:15

  >Sn Cüneyt bey, Mayway bey ve diğer bilgili arkadaşlar, ben bir limited şirketinde asgari ücretle çalışşıyordum şirket çeklerine yetkisiz olduğum halde imza attım ve çekler ödenmedi davalar bana açıldı, son çıkan kanuna göre benim durumum ne olur acaba şirket sahibib güle oynaya gezerken benim ızdırabım daha böyle devam edrmi,avukat tutacak param bile yok, bu adalet her zaman parası olanamı yoksa ben gibi garibanlarada varmı adalet bu konuda bilgi verirseniz çok ama çok sevinirimömer akın

 44. 21/01/2010, 13:22

  >43 te yazan arkadaşsiteye bakarsan yan tarafta şirket adına vekaletle çek imzalama beraat kararımahkemeden alınmış örnek beraat kararları varmahkemeye müraacat edeceksin şirket çalışanı olduğunu söyleyeceksin o mahkeme kararını bir oku

 45. 21/01/2010, 13:23

  >Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir.CLEMENCEAU

 46. 21/01/2010, 13:38

  >EY AKPARTİ ÇATISINDA meclise giren insanlar.bizler sizleri 2 dönemdir seçtik.NİYE?*yurdumun özvarlıklarını yabancılara satın diyemi?*200 tl ile 19000 km yol yapılan bor madenini, amerikalılara etibankı satmaya (özelleştirme adı altında)teşebbüs edilsin diyemi?*bu memleketde kürtlerin,türklerin hiç bir farkı yok.açılım ayağı altında bizi birbirimize düşürün diyemi?*bebeleriniz ticarete atılsın,hemen zenginleşsinler diyemi?*dokunulmazlık zırhına bürünün diyemi?*vergisini veren,ticaretini yapan,elinde olmayan nedenlerden dolayı batan esnaflarımızı,ailelerini parçalayın ,hapislere atın diyemi?*türk silahlı kuvvetlerle,vatandaşın arasını açın diyemi?*muhalefet yapanları sindirin diye mi?*bizleri memleketden,vatandan,insanlardan soğutun diyemi?UNUTMAYIN Kİ BU ÜLKEDE AKLI SELİM İNSANLAR OLDUKÇA,MİLLET UYANDIKÇA hiçbir hesabınız tutmayacak.

 47. 21/01/2010, 13:59

  >sayın ömer akın,çalıştığın şirkette,yetkisiz olduğun halde imza atmışsan,daha da kötü!İMZA Sahtekarlığına giriyor,bu yaptığın.onun cezası her imza için 6 ay hapis demektir.Çek bedelinden almış olduğun ceza ile karşılaştır.Bari az ceza olanı kabüllen.Bence mahkemeye falan müraacat etme,bir af çıkana kadar da sabretdebilirsin..

 48. 21/01/2010, 14:11

  >Sayın 47 noda yorum yazanÖmer Akın Eğer firmada çalışıyorsa, şirket yetkilisinin sözlü talimatı bile yetkilendirme sayılır..( Bu konuda bir sürü Yargıtay içtihadı var)Eğer şirketle uzaktan yakından bir ilgisi olmasaydı dediğiniz doğruyduArkadaş şirket çalışanıyım diyorBodrosu vs mutlaka vardır..Yanlış Yönlendirmelerde bulunmayınız

 49. 21/01/2010, 14:20

  >Sn 44 de yazan arkadaşım yandaki örnekte vekaletle imza atanlar için geçerli olan karar var benim sorunum vekaletim olmadığı halde şirket sahibinin yokluğunda onun sözlü beyanı ile çekler i imzaladım davaların hepsi 2007 de açıldı, bazıları bana bazıları şirket sahibi adına açıldı davalar,elimde çekleri onun izni ile attığıma dair aramızda yazılı bir kağıt parçası var sadece davalrın hiç birinde imza ya itiraz ettmedi kabulümdür imza benim demesine rağmen bazı davacılar imzalar benim olduğunu bildiği için özellikle benim üzerime geldi sanki param varmış gibi, su an hepsi temyizde ilerde olurya insanoğlu imzalar benim değil derse şirket sahibi o zaman benim durumum ne olur malum ülkemizde hukuk tersten işlediği için hiç bir hakimde bu güne kadar aklın neredeydi diye şirket sahibine sormayabilir benim korkum o bu çerçevede olayı değerlendirmenizi rica ederimherkeze teşekürler

 50. Aa
  21/01/2010, 14:21

  >42 de yazan arkadaş.senin söylediğin gibi kolay değil olay.Bir kere bir kişinin kimliğine sorgulama yapıldımı yapandan o kişiyi isterler.+ emniyette bonus sistemi geldi her yakaladıkları suçlu için puan toplayıp tatil,terfi,ikramiye vs.vs.gibi armağanlarla ödüllendiriliyorlar.İnsanları rehavete düşüren bu tür yazıları lütfen düşünüp yazın.Zaten düşeceğimiz kadar düştük son durak cezaevi olmasın.

 51. 21/01/2010, 14:23

  >42 de yazan arkadaş tamamen doğru söylediğin benim başımdan geçti zaten 2-3 saat için kimse kimsenin peşinde değil.

 52. 21/01/2010, 14:24

  >Sn 47 bilmeden insanların dünyasını karartacak yanlış yorumlarda bulunma. Eğer firma sahipleri bilgimiz dahilinde beyan verirse suç karşılıksız çek keşide etme suçuna girer, ve yeni yasa ilde beraat eder.Kaldıkı firma sahipleri kabul etmez isede cari hesap ilşkisi vs varsa bu bile iyi bir savunma oluşturabilir.

 53. 21/01/2010, 14:30

  >Sn 43Eğer yetkisizliğiniz dosyalarda bir şekilde açığa çıkmadı ise ve belli değilse, vekaleten çek veren durumuna düşersiniz ve yeni yasa ile cezalarınız düşer.Yok eğer yetkisizliğiniz saptanmış ise bu durum da da yapılacak olan, firma yetkililerinin gelip sizin attığınız imzaların kendi bilgileri dahilinde olduğunu ve şirketiği bağladığını açıklamaları gerekir. Bu durum da da vekaleten çek veren durumuna düşersiniz ve yasadan faydalanırsınız.Ama firma sahipleri sizin attığınız imzalardan haberleri olmadığını beyan ederlerse durumunuz karşılıksız çek vermeden çık, evrakta sahteciliğe dönüşür ve ağır ceza aşamasına geçer. Bu noktada da çok iyi bir avukata ihtiyacınız olacaktır, cezalar ağırdır.Hassas bir durum, dediğim gibi yetkisizlik henüz saptanmamışsa sesinizi çıkartmadan bekleyin

 54. 21/01/2010, 14:30

  >42 DE YAZAN ARKADAŞIM SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ ÖYLE TELEFONLA SORUYORLAR DİYE BİRŞEY YOK NERDEN SORARSAN SOR GBT SİSTEMİNE GİRİLEN KİŞİ NERDE OLURSA OLSUN SORDURAN KİŞİ TARAFINDAN EGER TUTKLAMASI VARSA DİREK GÖZ ALTINA ALINMAK ZORUNDA KESİNLİKLE O KONUDA RAHAT DAVRANMAYIN DİKKATİNİZE……….

 55. 21/01/2010, 14:32

  >sn 49sizde şimdiden firma sahiplerinizle bir şekilde noterden filan gidip bey verdirin dosyaya koyungarantiye alın.

 56. 21/01/2010, 15:02

  >Sn 54 Çok doğru sölüyor. GBT sorulduğu an sorgulama kayda geçiyor, ve soran memuru harcarlar, ciddi bir işbu. Hafife alınacak bir konu değil.

 57. 21/01/2010, 15:14

  >42 de yorum yapan arkadaş, söylediklerin kesinlikle doğru değil ve insanları yanlış yönlendiriyorsun.! 3 sene önce başka bir ildeki ve tanımadığım bir kadın cep tlf verip beni rahatsız ediyor diye dava açmıştı. Mahkemeye çıktım kadını tanımadığımı ve rahatsız etmediğimi söyledim. Kadın yanlış numara vermişim diyerek şikayetinden vazgeçti ve dava düştü. 6 ay önce adliyede bir başka şikayette bulunmak için müraacat savcısına gittim, dava düşeli 3 sene olmasına rağmen ve ifademi mahkeme huzurunda vermeme rağmen adliyede tekrar gözaltına alındım ve tekrar ifade verdim. Geçen ay saat gece 1 de evime polisler geldi, karakola götürdüler. Yakalamam varmış. Konu yine aynı 3 sene önce düşen davada ifade vermemişim. Kardeşim evden düşen dava ile ilgili dosyayı karakola getirdi. Gerekçeli karar, tüm dosya kapsamı,.. Komiser nöbetçi savcıyı aradı, durumu anlattı, bu şahsın davası düşeli 3 sene olmuş, 2 ifadeside dosyada dedi. Nöbetçi savcı kabul etmedi. 1 gece karakolda kaldım. Sabah adliyeye gittik, ifadem alınmadan sağlık kontrolünden geçirilip serbest kaldım. Dilekçe ile adalet bakanlığı ceza işleri genel müdürlüğüne durumu anlattım, cevap geldi yakalamam düşmüş.. Siz siz olun inanmayın bu tür yazılara. Yakalamanız varsa ve yakalanırsanız inanın hiçbir polis bırakmaz. Hatta 42 deki yorumun kasıtlı yazıldığını düşünüyorum.

 58. 21/01/2010, 15:16

  >DEGERLİ ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE HEPİNİZE HAYIRLI GÜNLER DİLİYORUM. SİTEMİZİ ZİYARET EDEN MAĞDUR VE MAĞDUR YAKINLARININ NE YAPACAKLARINI TAM OLARAK BİLMEDİKLERİ HAKKINDA HEM FİKİR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM.DOLAYISIYLA SİTE YÖNETİCİMİZİN SİTEMİZDE ZİYARET EDEN KİŞİLERİN İZLEMESİ GEREKEN YOLU ANLATAN BİR AÇIKLAMAYI SİTEDE YAYINLAMASINI İSTİYORUM.SAYGILARIMLA (POZİTİF HAKAN)

 59. 21/01/2010, 15:23

  >Sn. Cüneyt, Myway, Jenardi, Sami Kal ve diğer önderlerimiz neredesiniz. Başınızda bir problemmi var kendimizi yanlız hissetmeye başladık en azından hergün sitemizde bir herbaba arkadaşlar deyin. Allah hepimizin yardımcısı olsun yanlızlık çok zor birşey bunu bizler kadar iyi kimse bilmez paramızı kaybettiğimiz gibi dost sandığımız, dostlarımızıda kaybetttik.

 60. 21/01/2010, 15:29

  >ARKADAŞLAR SAYIN KEMAL ANADOL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM KENDİSİ ÇOK KİBAR BİR YAKLAŞIMLA HİÇ MERAK ETMEYİN SİZLER İÇİN VARIZ ANAYASA MAHKEMESİNE YASAYI GÖTÜRECEGİZ BİZ ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ LAYIKIYLA HER ZAMAN YAPMAKLA HÜKÜMLÜYÜZ HER ZAMAN YANINIZDA OLDUGUMUZU BİLİN DEDİ.BENDE HEPİMİZ ADINA KENDİLERİNE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNDUM.

 61. 21/01/2010, 15:32

  >nasıl anlamadım..polis yakaladığını iyi niyete göre serbest mi bırakıyormuş..ilahi 42.. hakimlerin bile o polis kadar yetkisi yok..arkadaşın herhalde süper polis.

 62. 21/01/2010, 15:44

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR HEPİMİZ BURDAYIZ. TAKİPTEYİZ İŞ BAŞINDAYIZ..ŞUAN BEKLEMEKTEN BAŞKA YAPILACAK TEK ŞEY MAİLLERİNİZE GÖNDERMİŞ OLDUĞUMUZ YAGITAY İLE ALAKALI ŞİKAYET YAZILARININ FAXLANMASI MEKTUP OLARAK GÖNDERİLMESİDİR.YOL HARİTAMIZDA ŞUANDA BİR ŞEY YOK..BEKLEMEKTEYİZ.CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU KONUSUNU GEÇEN GÜN DENİZ BAYKAL İLE YAPMIŞ OLDUĞU GÖRÜŞMEDE TEYİTLEŞTİREN CÜNEYT BEYE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ..BAZILARI TOPLANTILAR DÜZENLİYOR HALİYLE PARALAR HARCIYOR…. SONUÇ??? HİÇ? YARIN YENİ BİR GÜN OLUCAKMIŞ MIŞ MIŞ MI… ÖRGÜTLÜ MÜCADELE EDİLSİN MİŞ Mİ MİŞ.. BİZ AKSİNİ İDDA ETMEDİKKİ.. AMA İNSANLARIN CEBİNDE ÜÇ BEŞ KURUŞU DERNEK ADI ALTINDA GASPETMEDEN YAPMAK LAIZM BUNLARI.. SÖZLERİM ORTAYADIR ÜZERİNE ALINAN ALINIR..

 63. 21/01/2010, 15:56

  >değerli arkadaşlarhatırlayacaksınız cüneyt bir kaç gün önce SAYIN DENİZ BAYKAL ile görüştü ve 5941 sayılı yasanın kesinlikle anayasa mahkemesi ne götürüleceğini birinci ağızdan tekrar teyd etti…bu CHP nin baştan beri verdiği desteği sonuna kadar sürdüreceğinin bir göstergesi…ikinci konu yargıtay tarafından bir içtihat çıkmadığı müddetçe soru işaretleri hep olacak…daha önce defalarca sizlere hatırlattığım CGK da bekleyen şişli 6 asliye ceza mahkemesinden giden 2009/227 numaralı dosyadan bir haber alamadık…ben bu dava neticelendiği zaman karmaşık olan yasanın uygulanması konusu netleşecek diye düşünüyorum…bütün bunların ötesinde yapılabilecek bişey var mı? bu konuda görüş bildirirseniz değerlendirebiliriz…my way

 64. 21/01/2010, 16:12

  >SAYIN OFLUOĞLU İKİ SİTE BERABER MÜCADELE ETTİĞİNİZDE GURUR DUYDUM,VE SONUÇTA HAKSIZLIKTAN ZORA DÜŞMÜŞ İNSANLARIN TOPLANARAK BİRLİKTE TEPKİYLE SİZLER BAŞI ÇEKEREK MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEĞİ YERDE BASİT DÖNGÜLERLE BİRBİRİNİZİ SUÇLAMANIZ BU DAVAYA İHANETTİR.VE İNSANIN AKLINA NE ÇIKAR VARDA DİYE SORU GETİRİYORSUNUZ.SAYIN ŞEVKİ KULKUKOĞLUNA BU SÖZLERİ SARFETMENİZİ ÇOK AYIPLIYORUM VE SORU İŞARETİ SİZE GELİYOR.BEN NASIL SAYIN ÖZTÜRK ÜN MÜCADELESİNDE GURUR DUYDUYSAM SAYIN KULKULOĞLUNUN MÜCADELESİNDE DE GURUR DUYDUM VE HER KES BU DAVA İÇİN MÜCADELE EDİYOR.KULKULOĞLUNA KARŞI DÜŞÜNCELERİNİZİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM.EĞER DOĞRU ANLADIYSAM KINIYORUM.SAYGILARIMLA NURİ TİPON

 65. 21/01/2010, 16:31

  >siteyi takip edenler çoğaldı ama yazan az sanıyorum.çünkü sözün bittiği yerdeyiz! bizlere yeni umutlar lazım.Allah yardımcımız olsun

 66. 21/01/2010, 17:30

  >arkadşlar yeni gelişmelerden haberdar ederseniz sevinirim

 67. 21/01/2010, 17:53

  >66 yazan arkadaş şimdi vekaleten cek imzalayanlara beraat kararı verilmeye başlandı son gelişme bu

 68. 21/01/2010, 18:12

  >CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE NEZAMAN GİDECEĞİ TARİH OLARAK BELLIMİ ARKADASLAR BİLĞİSİ OLAN ARKADASLARA

 69. 21/01/2010, 18:15

  >sayın ofluoglu'nun önderliğinde KOSİAD'ın düzenlemiş oldugu çek toplantısı bende dag fare doğurdu imajı oluşturdu. bununda alt yapısı site tarafından iki gün önceki açıklamalarında çıktı. agır abi taktiği ile bir daha eleştirel yorumların yayınlanmayacagı, artık sitenin hukuk portalı olarak başka alanlarda hizmet verecegi duyruldu. bu durum bizde şaşkınlık yaratmadı, bizce malum vede beklenen sonuç.anladıkki çek magdurlarında ekmek yok, yeterli reklam yapıldı artık daha elit, daha paralı alanlarda uzmanlaşılacak.yinede iyi niyetle yaklaşıyor, bir zerre bile olsa bu mücadeleye katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. ayrıntı olarak kafama takılan sayın vekilin yaptığı telefon ve maillerle ilgili yorumu oldu. zannetmiyorumki sayın vekil böyle bir şeyden gocunsun.yoksa kendi agzı yokmu telefon açan arkadaşlara yeter artık niye rahatsız ediyorsunuz diyemezmiydi.buradanda pis kokular geliyor, şerefli maglubiyet ama geri çekilirken bile magdurlara zarar verme taktiği. alıştık artık, bunlardan gocunmuyoruz, magdurlar birlik olduğu sürece sitemiz önderliğinde koşulsuz özgürlüğü kazanıncaya kadar mücadeleye devam edecektir.

 70. Aa
  21/01/2010, 18:43

  >AKP'yi üzecek anket! Bugün seçim olsa kim ne kadar oy alır?SONAR Araştırma Şirketinin yaptığı son anketten çok ilginç sonuçlar çıktı. AKP ve CHP'nin oyları birbirine yaklaşırken MHP onları takip ettiAnkete göre bugün seçim olsa AKP yüzde 29.5, CHP yüzde 27.11, MHP yüzde 20.41 oranında oy alıyor.SONAR Araştırma Şirketinin 3-13 Ocak tarihlerinde yüz yüze anket yöntemi kullanarak yaptığı araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun ve Van illerinde farklı ekonomik ve yaş gruplarından tesadüfi yöntemle seçilen 3 bin kişiyle gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payının yüzde 1,73 olduğu belirtiliyor. http://www.medyafaresi.com/haber/35130/guncel-akp-yi-uzecek-anket-bugun-secim-olsa-kim-ne-kadar-oy-alir.html

 71. 21/01/2010, 18:58

  >Arkadaşlar cezası kesinleşmiş infazda olup dosyasını yargıtaya göndermiş olanlar ne yapmalı.Çünkü ceza infazda olduğu için mahkemesine taahhütte bulunulamıyor sebebi ise dosyaları yargıtaya yerel mahkeme tarafından gönderilmiş oluyor.Bu işe nasıl bir çözüm bulunacak.Benim böyle bir durumda olan cezam için mahkemeye taahhütte bulunmak amacıyla avukatım aracılığı ile başvuruda bulundum mahkeme kendilerinde dosya olmadığını dosyanın yargıtayda olduğunu söyleyip taahhütü alamadılar.Kendimiz bizzat yada birisi aracılığı ile yargıtaydaki bu dosyaya taahhütte bulunabiliyormuyuz.Bulunabiliyorsak nasıl.Yerel mahkeme infazı bu durumda nasıl düşürüyor.Bilgisi olan varsa özellikle sami kal.my way,cüneyt veya jenardi bu soruma cevap verebilirlermi.Çok teşekkür ederim. Serdengeçti…

 72. 21/01/2010, 19:01

  >BİZLERİ YA C.H.P KURTARIR YADA C.H.P KURTARIR BENIM ARTIK BAŞKA INANCIM KALMADI .ARKADSLAR ŞU İKTIDARA SESLENIYORUM YA NERDE HANI ADALETİNİZ ..AMA BUNLARA YALOVA VEKILI VERDI AĞIZLARINI PAYINI AMA HALA UTANMA YOKKI ADAMLARDA…MECLISIN ONUNE ÇIKSIN BUTUN MADURLAR ALSINLAR ELLERINE BENZIN BIDONLARINI BAKALIM NE YAPCAK SAYIN BAKANLAR ÇOK MERAK EDIYORUM..AZ KALDI BUNU DA YAPTIRCAKLAR BIZE..

 73. 21/01/2010, 19:08

  >İkdidar koltuk tan düştü bunu anlayın artık gelecek seçımlerde ınanın yok bu adamlar çünki hergün bır sahne duzenleyıp tıyatrolarını sergılıyorlar..korku sardı onlarda anladı ..kaybetceklerını.ben şu kadar dıyorum a.k.p nın alcagı turkıye genelı oy %17 açılım ardından zamlar akp ye çok oy kaybettırdı…vadandaş çok ofkelı …

 74. 21/01/2010, 19:09

  >sevgili 36Cemal deveci benim o da hotmail adresim. Vekaleten imzaladığım şirket çeklerinden bırak aranmayı cezaevindeydim. Kararı çıkmış tam yedi ayrı davam vardı. Ve şu an tahmin edersin ki bunları yazabildiğime göre tahliye oldum. benim durumumdaki insanların sorularına cevap vermek için mail adresimi verdim. sitedeki emsal karar da benim davamın. saygılar

 75. 21/01/2010, 19:13

  >Değerli Arkadaşları2003 yılında toplam 10,00 tl değerinde çekim yazıldı mahkeme aşaması temyiz derken 2006 yılında sonuçlanıp tebliğ edildi öğrenmek istediğim şu ki bu taahhutname hesaplarken 2003 yılındanmı yoksa 2006 yılındanmı fazi hesaplanacak yani tahminen 10,00 tl ya ne kadar faiz işler yardımcı olacak arkadaşlara şimndiden teşekkür ederim

 76. 21/01/2010, 19:24

  >ARKADAŞLAR,SİTE YÖNETİCİLERİ LÜTFEN 71 DE SORDUĞUM SORUYA BİR CEVAP. SERDENGEÇTİ…

 77. 21/01/2010, 19:36

  >SERDENGEÇTİTAAHHÜDÜ MAHKEMEYE VERİYORSUN YARGITAYA GÖNDERİLİYOR.GELEN DİLEKÇELERDEN BIKMIŞ OLMALIKİ YARGITAYTEMYİZDEKİ TÜM DOSYALARI MAHKEMEYE İADE ETMEYE BAŞLADI..SEMOONEE

 78. 21/01/2010, 19:43

  >sayın çek mağduru arkadaşlarAnkarada vadesinden önce yazılan çeklerle ilgili bir işlem yapan varmı.nasıl bir sonuç alınıyor bilgi paylaşırsanız sevinirim.teşekkürler.servetim0635@hotmail.com msn

 79. 21/01/2010, 19:47

  >77 eminmisin doeyalrın iade edildiğine.o zaman süper olur.acaba tüm dosyalarmı yoksa lehe olan kanundan yararlanacak dosyalarmı iade ediliyor.

 80. 21/01/2010, 19:47

  >SERVETİM10 ASLİYE BERAAT VERİYORDİĞERLERİİNDEN HABERİM YOKSEMOONE

 81. 21/01/2010, 19:51

  >sayın semoone teşekkürler,

 82. 21/01/2010, 19:52

  >SY.SEMOONE HAKKIMDA HİÇBİR İFEDE ALINMADAN İMZALAMADIĞIM BİR ÇEKTEN DOLAYI 20000 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLMİŞ.BEN BUNU ADALET BAKANLIĞI SİTESİNDEN ÖĞRENDİM VE MAHKEMEYE YAZI GÖNDERDİM MAHKEMEDE BANA CEZANIN KESİNLEŞTİĞİNİ VE İNFAZA VERİLDİĞİNİ AYRICA TEMYİZ SÜRESİ OLAN 7 GÜNLÜK SÜREMİN GEÇTİĞİNİ BİLDİREN BİR YAZI GÖNDERDİ VE BU YAZIDADA VERİLEN BU KARARA İTİRAZ EDEBİLECEĞİMİ BANA BİLDİRDİ, BENDE 7 GÜN İÇİNDE O KARARI YARGITAYA GÖNDERDİM.BU ÇOK YANLIŞ BİR İŞLEMMİŞ ÇÜNKÜ CEZASI KESİNLEŞMİŞ DOSYAYI YARGITAYA GÖNDERİRİSEN HEM İNFAZ VE ARANMAN DEVAM EDİYOR HEM YENİDEN YARGILANMA TALEBİ YAPAMIYORSUN HEMDE ŞİMDİ BENİM BAŞIMA GELDİĞİ GİBİ TAAHHÜTTE BULUNAMIYORSUN.ÇÜNKÜ YEREL MAHKEME İNFAZI KALDIRAMIYOR DOSYA YARGITAYDA DİYOR.TAM OLARAK YAŞADIĞIM BU.BİLMİYORUM ANLATABİLDİMMİ.LÜTFEN BU DURUMDA NE YAPACAĞIZ BİLGİSİ OLAN CEVAP VERSİN. SERDENGEÇTİ…

 83. 21/01/2010, 19:54

  >İyi akşamlar arkadaşlar ankara ve izmirde vekaleten cek imzalamadan berat alan varmı?

 84. 21/01/2010, 19:56

  >Arkdaşlar sayın ali rıza öztürk mecliste konuşurken iyidide..kosiad toplantısında konuştu açıklama yaptı diye kötümü oldu?jenardi öle bi bahsetmiş ki sonuçta çek mağdurları ile ilgili bir konuşmanın ne zararı olabilir bu kadar fanatik olmalımı acaba ?erol çelik

 85. 21/01/2010, 20:07

  >sayın 75 yasa çekin üzerindeki tarihten itibaren diyor, örnegin çekiniz 30.6.2003 ise bu aydan itibaren hesaplayacaksınız, taki 1/3 ödeme taahhüdünde bulundugunuz tarihe kadar buda en fazla 30.12.2010 olur, yıllara göre 2003 TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİ ORANI 01.01.2008 – 9% 9% 27% 01.01.2007 – 31.12.2007 9% 9% 29% 01.01.2006 – 31.12.2006 9% 9% 25% 01.07.2005 – 31.12.2005 12% 12% 30% 01.05.2005 – 30.06.2005 12% 12% 42% 01.07.2004 – 30.04.2005 38% 38% 42% 01.01.2004 – 30.06.2004 43% 43% 48% 01.07.2003 – 31.12.2003 50% 50% 57% 01.07.2002 – 30.06.2003 55% 55% 64% 01.01.2000 – 30.06.2002 60% 60% 70% 01.01.1998 – 31.12.1999 50% 50% 50 % den az olmamak üzere 19.12.1984 – 31.12.1997 30% 30% 30 % dan az olmamak üzere bunuda çekbedeli çarpı faiz oranı çarpı o yılda tekamül eden ay bölü 1200 bu şekilde hesaplarsanız sonuca ulaşırsınız

 86. 21/01/2010, 20:30

  >ARKADAŞLAR 71 VE 82 SORDUĞUM SORULARA NEDEN CEVAP VERMİYORSUNUZ.BU KONUDA KİMSENİN BİLGİSİ YOKMU.SAYIN SAMİ KAL SAYIN CÜNEYT SAYIN MY WAY SY JENARDİ VE DİĞER ARKADAŞLAR.LÜTFEN BİR CEVAP. SERDENGEÇTİ…

 87. 21/01/2010, 20:30

  >SERDENGEÇTİYA BEN ANLATAMIYORUM.YARGITAYA GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMEYE TAAHHÜDÜ VERİRSENO TIPIŞ TIPIŞ YARGITAYA GİDERYANİ EN BAŞTA SORDUĞUNLA SON YAPTIĞIN AÇIKLAMA ARASINDA BİR BENZERLİK VARMISEMOONE

 88. 21/01/2010, 20:33

  >AYRICA CÜNEYT BEY YARGITAYDA OLAN DOSYALAR YÜZÜNDEN TAHLİYELERDE SIKINTI YAŞANDIĞINI BU İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZIN BEKLEDİĞİNİ YAZMIŞTI YANLIŞ HATIRLAMIYORSAMBİR AKSAMA OLDUĞU BELLİ

 89. 21/01/2010, 20:38

  >selam arkadaşlar benim bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim.bugün itibariyle kesinleşmiş 15.000 tl lik bir cezam çıktı.mahkeme kararını bugün aldım.temyize göndermek için ne yapmam gerekiyor.birde karaı bugün aldığım için ititaz sürem bugünden itibaren mi 7 gün yardımedermisiniz lütfenteşekkürler

 90. 21/01/2010, 20:40

  >yargıtaydan dosyayı geri istediğini yazarsanız bir kaç ay içinde geri geliyor dosya iadesi istenmesi gerekiyor tekelbufe

 91. 21/01/2010, 20:52

  >arkadaşlar aynı durum bizim de başımızda abim şu an cezaevinde dosyası da yargıtay da,asliye ceza mahkemesi tahhütümüze ret cevabı verdi biz de iki gün önce ağır cezaya itiraz da bulun duk inşallah yarın belli olacak tahliye edeceğini sanıyoruz,bekliyoruz.dosyası yargıtay da olup ta tahliye edilen varmı acaba aranız da.

 92. 21/01/2010, 20:53

  >C.H.P YASANIN ,ANAYASA MAHKEMESİNE TAMAMINIMI GÖTÜRECEK YOKSA HAPİS CEZASINI DÜZENLEYEN 5.MADDENİN İPTALİ YÖNÜNDEN Mİ GÖTÜRECEK BİLGİSİ OLAN VARMI BU KONUDA

 93. 21/01/2010, 21:07

  >91 NODA YAZAN ARKADAŞ ABİNİZ TAHLİYE OLURSA YADA BAŞKA GELİŞMELER OLURSA LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN. AYRICA SİTE YÜNETİCİLERİ NEDEN ARTIK SORULARA CEVAP VERMİYORLAR ANLAMADIM KONU HAKKINDA BİLGİLERİDE OLMASA EN AZINDAN BİLGİMİZ YOK DİYEBİLİRLER. SERDENGEÇTİ…

 94. 21/01/2010, 21:29

  >sayın serdengeçtisöylediklerini anlayabiliyorum fakat bu durumda nasıl bir çözüm bulunur yorum yapmak çok zor…kanunun taahhütle ilgili maddesi çok açık ama çıkarılan kanunlar rastgele çıkarıldığı için ve son dakka önergeleri ile içinden çıkılmaz hale getirildiği için bunlar yaşanıyor…üstünde düşünülmeden dakikalarda verilen kararlar ne yazık ki insanların hayatında onarılması imkansız hasarlar açıyor…eminim senin durumunda olan birçok insan vardır…benim yorumum yargıtay biran evvel bir içtihat çıkarmazsa bu kaos devam edecek gibi görünüyor…diyecek başka söz bulamıyorum…my way

 95. 21/01/2010, 21:36

  >arkadaşlar ,devamlı site yöneticilerine serzenişte bulunmayın.şu an ortada bir kaos var her mahkeme kafasına göre karar veriyor. izmir cumhuriyet savcısının bizim avukata bugün söylediği aynen şu : uygulama açısından ancak bu kadar kötü bir yasa çıkabilir….daha kötüsü olamaz. eşitlik ilkesinin uygulanmsına imkan yok…..eğer bu ülkenin savcısı bile aklı karışmışsa site yöneticilerinin herhangi bir yanlış yönlendirmeye maal vermemek için sessiz kalması çok doğal.şu an yapılacak 15-20 gün daha beklemek.mahkemeler taahhütlerin belirsiz olmasından oldukça rahatsız.savcılıklar faiz hesabından ben anlamam diyor mahkemelerde büyük ihtimal bilirkişi filan talep edecek, dolayısı ile bilirkişini hesabına biz itiraz edeceğiz filan ….olay böyle uzayıp gidecek….

 96. 21/01/2010, 21:43

  >sayın yetkililer sizden yardım istiyeceğim amcaoğlum işi bozulduğu için benim üzerine şirket açtı benle ilgisi yok ben ona bu şirketle ilğili vekalet verdim ben uşaktayım o izmirde bu meyanda işler bozulmuş yazdığı çekler karşılıksız çıkmış benim haberim yok taki tesadüfen öğrendiğim bana bu iş yüzünden hapis cezası çıkmış kendisi sana bir şey olmaz imzayı ben attım diyor ama burda sorduklarım o kurtulur vekaletle imzaya af geldi sen kurtulamassın diyorlar burda kimse bir şey bilmiyor işimi gücümü bıraktım akrabamın evinde saklanıyorum bu işten kurtulmak için ne yapmalıyım.kanuni yolu bilen varsa ALLAH RIZASI İÇİN yardım etsin ALLAHA EMANET OLUN .ERHAN

 97. 21/01/2010, 21:50

  >sn erhan ,herhalde çekler eski tarihli ve siz hiç bir aşamada davaya müdahi olmadıysanız bir avukat tutun ve imzanın size ait olmadığının itirazını yapın. eski yasa lehinize olduğundan cezadan kurtulursunuz.

 98. 21/01/2010, 22:00

  >ARKADAŞLAR HANGİ İLLERDE EN FAZLA KARŞILIKSIZ ÇEK ÇIKMIŞ BUNLA İLGİLİ BİR VERİ VARMI

 99. 21/01/2010, 22:04

  >sayın ZEYNEP hanım çeklerin mahkemesi 2008 de 2009 da sonuclanmış bizim burda bilmiş bir avkat var ceza kesinleşmiş olmaz git taksit yap diyor.

 100. 21/01/2010, 22:13

  >sn erkan ,avukatlar herşeyi hazır istiyorlar. Bence başka bir avukat bulun. kesinlikle hallocaktır.

 101. 21/01/2010, 22:16

  >sayın 71 ve 82 de yazan arkadaş 7 de konunuzla ilgili acıklama var

 102. 21/01/2010, 22:21

  >YARGITAY DA DOSYASINDA TUTUKLAMA OLAN ARKADAŞLARA BİLGİ;YENİ KANUNA VEYA ESKİ KANUNA GORE LEHİNİZE DURUM VARSA;SIRSIYLA YAPILMASI GEREKENLER;AVUKAT TAKİBİ OLURSA İŞLEMLERİNİZ DAHA CABUK OLUR.YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA SUÇSUZ OLDUGUNUZU İSPAT EDECEK BİLGİ VE BELGELERLE ŞİRKET KAYITLARI ,BANKA EVRAKLARI,VEKALATNAME, VS.DURUMUNUZU HAKLILIGINI BELİRTEN BİR DİLEKÇE İLE İNFAZIN DURDURULMASI İÇİN BAŞVURUCAKSINIZ,(POSTA İLE OLABİLİR) ,HAKKINIZDA KARAR VEREN MAHKEMEYE DE AYNI EVRAKLARI POSTA İLE GONDERECEKSİNİZ,POSTA İLE GİDEN EVRAKLARINIZI PTT NİN SİTESİNDEN BARKODLA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.BU EVRAKLARIN GONDERİLMESİNDEN SONRA AVUKATINIZ TAKİP EDERSE CABUK BİR SEKİLDE DOSYANIZ SAVCILIK TARAFINDAN İŞLEMLERİ ÖNE ALINARAK GEREKLİ İNCELEMELERDEN SONRA İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GONDERİLİR,İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GİDEN DOSYANIZ İÇİN AVUKATINIZ İLGİLİ TETKİK HAKİMİNE İTİRAZINI YAPAR VE HAKLI OLDUGUNUZ TESPİT EDİLİRSE İNFAZINIZ DURDURULUR,İSLEMLERİ AVUKAT OLMADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ FAKAT KISA ZAMANDA OLMAZ,HAKİMLE GORUSMEK VE DOSYANIZA YENİ LEHE OLAN BİLGİLERİ ANCAK AVUKATINIZ YAPABİLİR,SUCUNUZ YOKSA VE GERKLİ BELGELERİ SUNARSANIZ,YARGITAYDAKİ SONUCU BEKLEMEDEN İNFAZINIZ DURDURULUR ,MAHKEMENİZ AYRICA DEVAM EDER,KESİNLİKLE COK KISA ZAMANDA SONUÇ ALIRSINIZ,YAGIYA VE ADALETE GÜVENİN,HAKİMLARİMİZ VE SAVCILARIMIZ KANUNLAR DOGRULTUSUNDA KARAR VERMEK ZORUNDALAR,YARGININ VE ADLİ KOLLUK GOREVLİLERİN HEPSİ GOREVİNİ YAPMAK ZORUNDADIR,HERKESİN HESAP VERECEGİ BİR KURUM VARDIR,HAKLI İSENİZ ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAKTIR.HERKESE GEÇMİŞ OLSUN

 103. 21/01/2010, 22:25

  >sn ERHANpanik yapacak bir şey yok. Sorun kusura bakmayın ama bu sayfalarda yazılanları ve mahkeme kararlarını okumayışınızda.Vekalet suçu artık yok. sizin yargılandığınız dönemde siz suçsuz iken yeni yasada sizin gibi olan biri takrar aynı olaydan dolayı suçlanamazsınız. Zeynep hanım imzaya itiraz edin diyor, ama niye diyor ortada bir imza sorunu yok.

 104. 21/01/2010, 22:28

  >sn 103,ceza sn erhana çıkmış……

 105. 21/01/2010, 22:28

  >sn 897 gün süre var itiraz için, sakın atlamayın, direk yakalama çıkar, aman

 106. 21/01/2010, 22:32

  >sayın 103 sorun imza benim değil vekalet verdiğim amca oğlumun ona bir şey olmuyor ben ona iyilik yaptım ondan kötü duruma geldim.

 107. 21/01/2010, 22:36

  >Sn erhançek limited şirket çekimi?

 108. 21/01/2010, 22:39

  >Sn zeynep hanımimza ya itiraz edin demişsiniz. Hangi imzaya itiraz edecek, ortada kendi imzası yok, amcası imzalamış ve adamın vekaleti var.

 109. 21/01/2010, 22:45

  >sn erhan söylediklerinizden anlaşılan şirket yok ve işletme gerçek kişi adına yani sizin adınıza çekte sizin adınıza ve vekalet vermişsiniz…bu durumda dava hem size hemde imzayı atana açılmış…5941 sayılı kanuna göre vekaleten imza attığı için diğer şahıs cezadan kurtulur…fakat sizin adınıza çıkan ceza için yapacak birşey olmaz…ya taahhüt verirsiniz…ya da bir çoğumuzun yaptığı gibi yargıtaydan çıkacak bir kararı beklersiniz…my way

 110. 21/01/2010, 22:48

  >sn 108,çekin üzerindeki imza sn erhana ait değil.3167 nolu yasa cezayı çeki imzalayana verir.büyük ihtimal mahkeme bankadaki imza örnekleri ile çekin üzerindeki imzayı karşılaştırmamış.bu kadar uzatmanıza gerek yok sn erhan burada yazılan yorumlardan kendi için doğru olanı bulacaktır

 111. 21/01/2010, 22:49

  >YARGITAY( ) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA'NA Sunulmak üzere ……..ASLİYE CAZA MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA ………..Dosya no:2010/…E 2010/ KTEMYİZ EDEN(ŞÜPHELİ):…..ADRES :SUÇ : Karşılıksız çekKONU : Süre tutum Dilekçesidir (.. ..As Ceza Mahkemesi'nin 2010/…E ve 2010…K sayı- lı İlamının BOZULMASI istem lidir) TEMYİZ SEBEBLERİ Yerel Mahkemece karşılıksız çek sebebi ile hakkımda mahkumiyete dair kararın kanuna ve usuleayjırı bulduğumdan bozulması dilegiyle süresi içerinde temyiz ediyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı tarafıma tebliğ edildiğinde gerekçeli temyiz sebeblerini sunacağımdan iş bu SÜRE TUTUM DİLEKÇESİNİverme gereği hasıl olmuştur.SONUÇ : Arzettiğim sebeble,Yerel mahkeme gerekçeli kararı tebliğ edildiğinde gerekçeli temyiz sebeblerimi sunmak üzere Yerel Mahkeme kararının BOZULMZSINI talep ederim.Saygılarımla.. tarih Şüpheli ………………. imza 89 da yazan arkadaş önce bu dilekçeyi versonra gerekçeli karar geldikten sonra temyiz dilekçesini vereir .bunda zaman kazanırsı

 112. 21/01/2010, 22:49

  >DEĞERLİ DOSTLARIM çek ltd çeki şirket benim üzerine kurulu müdürde benim fakat şirketin manevi sahibi benim amcaoğlum ben ona vekalet verdim ve memleketime gittim hiç bir gelişmeden haberim olmadı kendi üzerine şirker kuramadığı için benim üzerime kuruldu işlede hiç alakam yok fakat o benim vekaletimle iş yürüttüğü için vekaletle imza atanlar kurtulmuş kabak benim başıma patladı tek kabahatım işini düzeltsin diye iyilik yapmam gerçi oda bana yapardı ama kıymeti yok.erhan

 113. 21/01/2010, 22:50

  >sn my way erhan 3167 nolu yasadan faydalanacak. sonuçta onun için lehe olan yasa 3167. yanlış mı?

 114. 21/01/2010, 22:52

  >sn zeynepneyi uzatıyorum, alakasız konuşuyorsunuz. anlaşılan çek gerçek kişi çeki şirket çeki değil. Böyle ise yapacak bir şey yok, erteleme hakkını kullanacak. İmzaya filan itiraz edemez.103

 115. 21/01/2010, 22:54

  >sn erhançekiniz ltd şirketi çeki ise ve vekaleten amcanız imzalamışsa siz ceza almazsınız. Avukatınız açsın bir dava yargıtaydan döner. Bu çok net.

 116. 21/01/2010, 22:55

  >sn 114söyleyecek başka bir sözüm yok ben konuyu kapatmıştım

 117. 21/01/2010, 22:56

  >sayın 103 çek şirket çeki.erhan

 118. 21/01/2010, 22:57

  >zeynep hanımyasa maddesinde 3167 de ve 5941 de çek hesabi sahibi için ceza öngörülmüş…2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. 3167 sayılı kanundan dolayı eğer dava sadece vekaleten imza atan kişiye açılmış olsaydı…6 ay süre dolacağı için tekrar dava açmak mümkün olmayabilirdi…fakat anladığım kadarıyla açılmış ve hem hesap sahibine hemde çeki imzalayana ceza çıkmış…sorun burada…my way

 119. 21/01/2010, 23:01

  >sayın MY WAY dosyanın iki tanesinde üç tane ceza vermişler bir şirkete iki bana üç amcaoğluna birde bu davalar hepsi izmirde oluyor anlıcağnız ne varsa vermişler peki şirkete çıkanlar ne olur erhan

 120. 21/01/2010, 23:06

  >birde sayın my way ben ne banka gördüm ne çeki gördüm sadece şirket benim amcaoğluda vekaletle bankaya gitmiş hesab açmış çek almış bana hala o banka nerde deseler yerini falan bilmem.erhan

 121. 21/01/2010, 23:06

  >sn my way ,3167 nolu yasa yürürlüke iken aynı çekten hem şirket sahibine hem vekaleten imza atana ceza çktığı dosyalar olmuştu. böyle durumlarda yeni yasa yürürlüğe girdiğinden beri şirket sahibinin cezadan kurtulması çok zor.acaba sn erhanın durumunda ceza hem kendine hemde amcasına mı çıkmış?eğer ceza sadece kendine çıktıysa imzalayan kendisi olmadığından cezadan kurtulabilme olasılıpı var diye düşünüyorum

 122. 21/01/2010, 23:09

  >sn erhançek eğer şirket çeki ise sizde o şirketin müdürü iseniz…ve adınıza dava açıldı ve ceza çıkmışsa durum farklı değil…yukarıya yasanın 5.maddesinin 2.fıkrasını kopyaladım…çek karşılığını hesapta bulundurmakla yükümlü kişiler orada yazıyor…anladığım kadarı ile şirket müdürü olarak vekalet vermişsiniz dava hem size hemde vekaletle imza atan kişiye açılmış…durum pek farklı görünmüyor..my way

 123. 21/01/2010, 23:12

  >ceza her ikisine de çıkmış sa sn erhanın kurtulması zor. amcaoğlu kurtulur

 124. 21/01/2010, 23:13

  >ANLAMADIĞIM BİR ŞEY VAR ŞTİ ÇEKLERİNDE ESKİ YASAYA GÖRE VEKALETEN İMZA ATANLARA CEZA CIKIYIORDU VE ADLİ PARA CEZASI CIKIYORDU ŞTİ SAHİBİNE ADLİ PARA CEZASI CIKMIYORDU ŞİMDİ YENİ YASAYA GÖRE VEKALETEN CEK İMZALAYAN ADLİ PARA CEZAsından kurtuluyor şti sahibide eski yasayA göre kurtuLuyor.BURDA BENMİ YANLIŞ ANLADIM ACABA..??Yani her ikisininde ceza almaması lazım YANILIYORMUYUM???

 125. 21/01/2010, 23:15

  >sn erhan tck 5 yürürlükte olduğu için şirkete sadece çek hesabi açma yasağı verilir…vekaletle imza atan kişi 5941 e göre kurtulur…diğerleri aynen kalır…sn tarkanhesapta parayı bulundurmakla yükümlü olan kişi olduğu için eğer ceza almışsa yeni kanunda lehe bir durum olmaz diye düşünüyorum…fakat eğer sadece şirkete dava açılıp ortaklara açılmamış olsa idi… yukarıda anlatmaya çalıştığım 6 ay süreden dolayı tekrar dava açılmayabilirdi…my way

 126. 21/01/2010, 23:25

  >sayın ZEYNEP HANIM SAYIN MY WAY hep insanlar ve biz bilmiyoruz şimdi kime sorsan çeke imza atmayana ceza yok derler 5941 öncesi bugün biri ile konuştum adli para cezasından bahsettim adam tüccar hemde büyüğünden hayır devlet benim parama el koyamaz diyor bal gibi alıyor dedim olmaz devleti mahkemeye veririm diyor güldüm işte böyle başa gelince anlaşılıyor ben şimdi bu işin böyle olcağını bilsem böyle bir işe kalkmazdım ama sizler bu işin artık hocası oldunuz o zaman ben erteleme baş vurusu yapayım üç kuruşluk işim var bari ondan olmayım İLGİNİZE YOL GÖSTERİŞİNİZE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ERHAN

 127. 21/01/2010, 23:33

  >erhanbence bir yargıtay iitihatı çıkana kadar beklemende fayda var…en azından 1 nisan 2010 tarihine kadar taahhüt için süre var…gene sen bilirsin ama benim fikrim bu…my way

 128. 21/01/2010, 23:41

  >PEKİ MY WAY BEKLİYECEM İŞİMİZ ZOR AMA ALLAH ÇOK BÜYÜK ERHAN

 129. 21/01/2010, 23:44

  >sn erhan,umarım anayasa mahkemesinden iyi bir karar çıkar hepimiz kurtuluruz

 130. 21/01/2010, 23:45

  >sn erhan, sn my wayBen byük bir ltd ştinin gn. md olarak imzaladığım binlerce çekten sonra, yanlış yatırım kriz vs ödenemyen 45 adet çek ki toplamı 4 trilyondan fazla hepsinden ceza aldım. İlgiçtir, firma yönetim kurulum başkanı ve şirket müdürüne onlarca davaya rağmen 1 çekden bile ceza almadı. Bu blogda 11 aydır mücadele veriyorum. Ve aynı çekde hem vekaleten imza atana hemde şirket sahibine aynı anda ceza verildiğini bir iki kere bu form da duydum. Aynı çek tek imza ama çift ceza bu mümkün değil gibi geldi. sn myway bilginize saygım var ama sn erhan çabuk pes etmeyin bu konuyu tekrar bir araştırın.Saygılarımla103

 131. 21/01/2010, 23:47

  >SYN ERHAN KARDEŞ AZ COK HEMŞERİM SAYILIRSIN.NE ZAMAN DIR BAZI NEDENLERDEN YAZMIYORDUM.KONU:VEKALETEN ÇEK İMZALAMA DA ŞUÇ TEŞKİL EDİCİ KİMDİR5941 NOLU YASANIN 5.MADDESİ 3.FIKRASINA GÖRE Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir. BURDA ŞU DEMEK SEN AKRABANA VEKALET VERMİSSİN.BU DEMEK OLMUYORKİ BANKAYA AÇILAN HESAP YADA ALINAN ÇEKLER SENİN ADINA DEĞİL.SEN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN 1.GERÇEK KİŞİSİN VEKALET VERDİĞİNDEN BELLİKİ ŞİRKET MÜDÜRÜSÜNDE.BURDA AKRABAN HER NE HALUKARDA OLURSA OLSUN VEKALETÇİ OLDUĞU İÇİN BİR ŞEKİLDE YIRTAR.SADECE ÇEK HESABI AÇMAMA CEZASI ALIR.BANKA SİZİN ŞİRKETE CEK VERİRKEN SENİN VE ORTAĞIN ADINA AÇAR VEKALET VERDİĞİN KİŞİYİDE MUHATTAB BİLİR.YANLIZ KANUN SENİ MUHATTAP BİLİR. KARDEŞ BİRAZ BEKLE YAKALANMA.YANLIZ AVUKATIN VARSA AÇILAN DAVALARI İZLE ARKADAŞLARA TAM DETAYLI BİR BİLGİ VEREBİLİRSEN TAM CEVABINI ALACAĞINA İNANIYORUM.SANADA ALLAH KOLAYLIK VERSİN

 132. 21/01/2010, 23:55

  >BASIN DUYURUSU* 21 Ocak 2010 Perşembe günü yapılan Mahkeme toplantısında görüşülen, Mahkememizin 2009/52 esasında kayıtlı bulunan ve Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un açmış olduğu iptal davası hakkında;26.6.2009 günlü, 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;1- a) 7. maddesiyle 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinin (3) numaralı fıkrasının değiştirilen son tümcesinde yer alan “ … halinde …” sözcüğünün İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE, b) “ … halinde …” sözcüğünün önünde yer alan “… savaş ve sıkıyönetim …” ibaresinin 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE, OYÇOKLUĞUYLA, c) İptal edilen bölümlerin yürürlüğünün durdurulmasına, OYÇOKLUĞUYLA,2- Geçici Madde 1’de yer alan “… ve 250 nci …” ibaresinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, karar verilmiştir.anayasa mahkemesi sitesi alıntıdır.

 133. 22/01/2010, 00:14

  >yargıtayda olan çek dosyasından tutuklu olamazsınız çünki kesinleşme yargıtay sonrası onanırsa olur hapse döner başka bişey olmasın yargıtaydan onaylanıp dosya gerimi gelmemiş nedir acaba…

 134. 22/01/2010, 00:17

  >ARKADAŞLAR NAÇİZANE BİR FİKİR ARANAN ARKADAŞLARINDA TAAHHÜTLERİNİ HAZIRLAYIP CEBİNE KOYUP.GENİŞ BİR KATILIMLA ANKARADA BİR GÖVDE GÖSTERİSİDE BİZ YAPALIM ANCAK ÖNEMLİ FAKTÖR ARANAN ARKADAŞLARIN CİDDİ ANLAMDA HALA NE YAPACAKLARINI BİLEMEDİKLERİ GERÇEĞİ VAR.ÖNCELİKLE KAÇAN ZATEN ÇOKTAN KAÇMIŞTIR ARANDIĞININ HARİCİNDE HİÇBİRŞEY BİLMEDİĞİ GERÇEĞİDİR BU BÜYÜK SAYIDAKİ ARKADAŞLARA YARDIMCI OLABİLECEĞİM KONULARDA BİRAZDA BEN FİKİR VERMEK İSTİYORUM .1.HERŞEYDEN ÖNCE ARKADAŞLAR ESAS KARAR.NO:VE İLAMAT NO:LAR TAAHHÜT VEREBİLMENİZ AÇISINDAN BİLMENİZ GEREKİYOR BUNLARI DAVANIZIN AÇILDIĞI VEYA AÇILABİLDİĞİNİ ZANNETTİĞİNİZ ADLİYENİN İNFAZ MASASINI TELEFONLA ARAYIP SORUN AD SOYAD BİLGİ VERİYORLAR BİLGİNİZE.DAHA SONRA DETAYI İLE ÖRNEK TAAHHÜTNAMEYİ YAYINLAYIP NASIL BİR YOLLA NEREYE İÇİNİZ RAHAT VEREBİLECEĞİNİZİ YAYINLAYACAĞIM.BEN BU KONULARDAN SİTEDE AÇIK FİKİR BULAMADIĞIM İÇİN ARAŞTIRIP SAVCILARDAN FİKİR ALARAK YOL İZLİYORUM SADECE ZAMAN KAZANMAK İÇİN YAVAŞ DAVRANIYORUM ANCAK YAPILMASI GEREKENİ NET AÇIKLAYACAĞIM GERÇEK ÇEK MAĞDURLARINA SEVGİLER SAYGILAR.cekmagduru@gmail.com

 135. 22/01/2010, 00:27

  >İLGİNÇ BİR VAK'A OKUYUNUZ ARKADAŞLAR 2008 YILINDA BENİM UZUN SÜREN İŞ SEYAHATİMDE BEN YOKKEN ÇEK VERİLMESİ VE MAL ALINMASI GEREKLİ OLDUĞU BİR ANDA İMZAM LAZIM OLMUŞ VE MUHASEBE MÜDÜRÜMÜN AKLINA GELEN BİR ÇÖZÜMLE İMZAMIN KAŞESİNİ YAPTIRARAK ÇEKE BASMIŞ VE ÇEK KULLANILMIŞ , VERİLMİŞ ANCAK ÖDENEMEYİNCE DAVA AÇILMIŞ VE ŞİRKET YETKİLİSİ OLARAK BANA CEZA ÇIKMIŞ YANİ ÇEKTEKİ İMZA KAŞEDİR , BANA AİT DEĞİL VE BENİM İMZAMIN KAŞESİ ,MÜDÜRÜMDE ŞİMDİ ÇALIŞMIYOR BU YASADAN İSTİFADEM OLURMU. MÜDÜREDE ŞİMDİ ULAŞAMIYORUM BİR YORUM YAPABİLİRMİSİNİZ… İZMİRLİ MİMAR

 136. 22/01/2010, 00:32

  >MUHTEMELEN AĞIRLIK BULUNDUĞU İL HARİCİNDE BAŞKA BİR İLDE DAVASI GÖRÜLEN ARANA ARKADAŞLARA.…………….ASLİYE CEZA MAHKEMESİNEİnfaz Dosyasına gönderilmek üzere.………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE(bulunduğunuz ildeki herhangi bir asliye ceza)TALEP KONUSU : 5941 sayılı çek kanununun geçici 2 maddesine göre düzenlenen TAAHHÜTNAMEİLAMAT NO :ESAS NO :TALEPTE BULUNAN : (ad soyadınız)TALEP KONUSU : 5941 sayılı çek kanununun geçici 2/b maddesi uyarınca taahhütnamenin sunulması ve hakkımdaki kovuşturmanın durması / hükmün infazının ertelenmesi / durdurulması ve tahliye talebimdir.TALEP TARİHİ :(taahhütnemeyi vermeyi düşündüğün tarih)TALEP : Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarası ile hakkımda kovuşturma başlatılmış / cezaya hükmolunmuştur.5941 Sayılı çek kanununun 6. Maddesi hükmünde belirttiği üzere karşılıksız kalan çek bedelinin üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte aşağıda sunduğum ödeme planına uygun olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.5941 Sayılı kanunun 2. Maddesi ve 5275 Sayılı kanunun 98. Maddesi gereğince hakkımdaki kovuşturmanın durması / hükmün infazının ertelenmesi / durdurulması ve tahliye edilmeme karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.ÖDEME TAAHHÜDÜM:5941 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen toplam miktarın ve Temerrüt faizlerinin 1/3 ünü .02 Şubat 2011 tarihine kadar.(ÖRNEK)5941 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen toplam miktarın ve Temerrüt faizlerinin 2/3 ünü .02 Şubat 2012(ÖRNEK) tarihine kadar ödemeyi taahhüt ediyorum.ÖDEME PLANI:ÇEK BEDELİ:2000.TL.(ÖRNEK)1 YIL.ÖDENECEK MİKTAR: toplam miktarın ve Temerrüt faizlerinin 1/3 ünü 02 Şubat 2011 (ÖRNEK)tarihinde bir defada.2 YIL ÖDENECEK MİKTAR: toplam miktarın ve Temerrüt faizlerinin 2/3 ünü 02 Şubat 2012 (ÖRNEK)tarihinde bir defada.Ödeyeceğimi TAAHHÜT Ederim.Adı Soyadı : Tebligat Adresi : Tarih : İmza :

 137. 22/01/2010, 00:34

  >sn izmirli mimarbir ıslak imza vakası daha adli tıpa gidecek desenize…)))my way

 138. 22/01/2010, 00:37

  >SAYIN my way,ANLAMAM AÇISINDAN BİRAZ DAHA AÇARSANIZ MEMNUN OLURUM ÖNERİNİZİDE RİCA EDİYORUM.. İZMİRLİ MİMAR

 139. 22/01/2010, 00:41

  >sn izmirliİmzayı yani kaşeyi kabul ettiyseniz yeni yasada size göre lehte bir durum yok.sizin imzaya yani kaşeye itirazınız asıl yol

 140. 22/01/2010, 00:49

  >sn izmirli mimarinanın bu konuyu hiç düşünmedim…ama dedim ya bu kadar açıkkonularda bile kaos yaşayan mahkemeler böyle bir durumda ne karar verirler kestirmek için kahin olmak lazım…fakat dediğiniz gibi çok ilginç ve üstünde düşünülecek bir konu bence…my way

 141. 22/01/2010, 00:58

  >SAYIN my way, ve diğer yorum yapan dostlar..Haklısınız benimde aklıma türlü şeyler geliyor gerçi makemede gıyabımda karar verilmiş ama ,hakim bu seferde sen dolandırıcılık yapmışsın derse mağruriyetten dolandırıcılığa terfi ettirirler alimallah insanı.Yağmurdan kaçarken doluya tutulmakta olabilir o yüzden yeniden yargılanma hususunda düşünmekteyiz.! izmirli mimar…

 142. 22/01/2010, 00:58

  >Yoğunlukla vekaleten çek imzaladım sözleriyle karşı karşıya gelmeye başladık (inşallah site amaç dışına çıkmıyordur)vekaleten çek imzaladım.muhasebeciydim,resmi müdür değildim ama müdür maaşı alıyordum.,yöneticiydim,vs lütfen?muhasebeci,müdür,yönetici.şirketin sahibi amet,memet parayı o alsın sen safsın çıkarın olmadan çek imzala neden? onu bi geçin biz esnaflık yaptık battık. siz batan değil şirket sahibi tarafından .eğer cahilseniz ? dolandırılansınız şu kefeleri bir ayıralım artık. sitede esnafdan çok bu tür sesler yükselmeye başladı şirket,şirket bu neya bu memlekette darbeyi esnaf yedi esnaf internet bulup burada sesini bile duyuramıyor bundan aylar önce 3,4 kişinin adı geçiyordu herkes sahtede olsa bir takma isim uydursun dedim çok bilmişler ID.PROXY lerden bahsetti sanki her milletvekili bunları biliyormuş gibi tabiki bakan 2000 kişi der ama şimdi görüyorumki ancak değişik kullanıcı adıyla belki yüzlerce yorumlar gelmeye başladı biraz daha lütfen GOOGLE kaydolun isterseniz hepsi sahte olsun ama lütfen olun saygılar.

 143. 22/01/2010, 01:02

  >hrks selemlar izmirlinin sorunu ilginç ama olayı çözen muhasebecimiydi müdür tebrik etmek lazım çözüm insanı imzaya itiraz edmişsindir inşallah

 144. 22/01/2010, 01:03

  >yeni bi karar varmı ulaşmamız gereken biyer veya arancak filan biyer bir iki gündür burda degildim

 145. 22/01/2010, 01:08

  >magdur kadeş bakan burda kaç kişi oldugunu önemsemiyor sanki elindeki resmi kayıtları bilmiyormu bu yalancılar millete oynuyorlar hks sokaktaki halk har yerde çeki af ettiler kurtuldunuz diyor hatta bide alacalı avukatlıgına soyunuyorlar ipler basın hükümetin elinde istediklerini istedikleri şekilde duyurup lanse ediyorlar

 146. 22/01/2010, 01:12

  >daha dün duydum tarım dan sorumlu bakan olsa gerek gdo ürünleri şöyle kontrol edecegiz şöyle engelliyecegiz vb hemen hemen aynı anda başka bi kanalda yeni yönetmelige eklenen bir madde sayesin de yasaklanmış olan bir BEBE maması eklen bu madde sayesin de 40 gün daha ithal edilecek acaba kim ital ediyor niye 40 daha ilginç durum lar bunlar yalanı sindirmişler deri deri degil kösele olmuş

 147. 22/01/2010, 01:13

  >ben dinliyemedim meclisde çay simit hesabını dinliyen oldumu tekrar dinleme imkanım var mı bilgisi olan varsa

 148. 22/01/2010, 01:27

  >uzun zamandır canım sıkkındı fakat aksam anayasa mahkemesinin askere sivil yargı yasasını iptal ettiğini duyunca biraz moralim yerine geldi. darısı başımıza…

 149. 22/01/2010, 01:28

  >Önemli olanda oya bakan biliyorda milletin bilmediğini bildiği için yalan söylüyor biz burada.raslantıylada olsun siteye uğrayanlara duyuralım ve bu sayıda hiç küçünsenmeyecek derecede olabilir burayı bizler sanal alemdede tanıtıp alakasız sitelere ,forumlara bile adresi verebiliriz aslında enkolayı olduğunu düşünüyorum herkes gezdiği forumlara adresi yazsın.benim bildiğim yakınen tanıdığım milletvekili ilkokul mezunu binlerce ilkokul mezununa kurban? olsun adam interneti bırak bilgisayarı açmasını bilmez başkaları açacakta oda bu yorumları okuyacak biz bunlar tarafından yönetiliyoruz sorunun bukadar derinine inmek gerekiyor ben hala ordayım saygılar.

 150. 22/01/2010, 02:40

  >Şirket vekaletnamesi ile şirket adına karşılıksız çek keşide etme ile ilgili olarak davalar hep benim adıma açıldı. Mahkemelerimin hepsinden şirketin beraatına benim cezalandırılmama diye karar çıktı. Dolayısıyla da fatura hep bana kesildi. Temyize gidiliyormuş fakat daha önceleri mahkemeler ile ilgili herhangi bir tecrübem olmadığından dolayı bir dosyanın temyiz süresini kaçırmışım, çalıştığım şirket de bu konuda bana yardımcı olmadı.Yakalama çıktı gece evden aldılar ve hapis yattım. Diğer davalarım şu an yargıtay da temyizde. Araştırmalarımda yargıtay mahkemelerin kararlarını onaylıyormuş. Yargıtayda ki benim dosyalarıma zannederim sıra gelmek üzeredir. Sitenizde yayımlanan vekaletname ile şirket çeki keşide etme mahkeme berat kararı fotokopisini yargıtaydaki dosyalarıma ek dilekçe ile sunmam bana faydalı olurmu. Bunun haricinde bu konu ile ilgili yargıya ulaşan ve yargıtayda bozulan böyle örnek bir dava varmı. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. ALLAH HEPİMİZİM YAR VE YARDIMCISI OLSUN. Selamlar

 151. 22/01/2010, 09:44

  >arkadaşlar günaydınbenim şişli 11.asliye cezada dosyam vardı.gıyabımda yargılama yapılmış.hiç bir duruşmaya katılmadım.mahkeme beraat vermiş.savcı da beraati beğenmediği için temyize göndermiş.orada dosyası bulunan arkadaşların dikkatine..

 152. 22/01/2010, 11:29

  >şirket ortağı değilim.çek davalarım için adana 15 asliye yeni yasadan yararlnmak isteğiyle av kanalıyla dilekçe verdim.red geldi.av ağır cezaya itiraz edildi bu gun red olduğunu öğrendim.ne yapabilirim bana lutfen yol gösterin.

 153. 22/01/2010, 11:37

  >sn 151biraz detay verseydiniz?Şirket çekimi, imza, yetki durumu vs. gibiselamlar

 154. 22/01/2010, 11:49

  >sn 153çek şahıs çekiydi.hatır için verilmişti.imza benimdi.ama duruşmalara haberim olmadığı için katılamadım.demekki hakimlerin düşünceleri değişmiyor.duruşmalara katılamama rağmen lehime karar vermiş.

 155. 22/01/2010, 11:55

  >sn 154 siz vekaleten mi imzalamıştınız?

 156. 22/01/2010, 11:58

  >SN 152szinde anlığım kadarı ile vekaleten imza ama ortak ve ya şirketi müdürü değilsiniz ama talebinize red geldi ve ağır cezada reddetti değil miHasan

 157. 22/01/2010, 12:01

  >sn 155kendi çekime kendim imza atmıştım.vekalet yok..

 158. 22/01/2010, 12:01

  >SN 54Hakimlerin bakışı değişmiyor demişsiniz daha nasıl değişsin, gerçek kişi çeki, imza sizin ama lehinize karar veriyor, daha ne yapsınHasan

 159. 22/01/2010, 12:02

  >pordon 154 demek istedim

 160. 22/01/2010, 12:13

  >sn 158hakimlerin görüşü değişmiyor derken;kendince doğru olan kararı vermiş demek istedim.hakimlerin tamamına yakını tutuklama verirken bazıları kanunu farklı yorumlayarak bu şekilde veriyor.

 161. 22/01/2010, 14:57

  >bugün bi sessizlik var sitede….

 162. 22/01/2010, 14:58

  >ben inanıyorum ya yargıtay yada anayasa mahkemesi bu ucube yasaya dur diyecek..

 163. 22/01/2010, 15:13

  >siteye yorum göndermek ve katılmak istiyorum selamlar m.t. kayseri

 164. 22/01/2010, 15:17

  >cek şirket ceki imza benim arka ciro hanımın mal para ilişkisi de yok şikayetciyle 3duruşma da 4nisana attı duruşmaya tebligat adresimi yolladım ne yapmamlazım teşekkürler

 165. 22/01/2010, 15:23

  >arkadaşlar ben şirket ortagıyım şirket müdürü olmadığım için vekaleten çekleri imzaladım vekaleten imzaladığım için infazlarımın tamamı ben taahhüt vermeden durduruldu bilginize.

 166. 22/01/2010, 15:49

  >sn 165, geçmiş olsun, sevindik sizin adınıza

 167. 22/01/2010, 16:01

  >sN 164 Şirket ortağı ve müdürü iseniz zaten yapacak bir şey yok. Ciro atan eşinize zaten cezai bir durum yok. ama alacak davası onu da bağlayacaktır.

 168. 22/01/2010, 16:47

  >166 ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÖNEMLİ OLAN HERKESİN BİR ŞEKİLDE RAHATA ERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM.

 169. 22/01/2010, 17:15

  >m.t kayserisite iletişim bölümüne email adresini bırak lütfen. Birde blogger de bir hesap aç yorumların nickinle çıkarsaygılar

 170. 22/01/2010, 17:18

  >arkadaşlar konya chp il başkanıda sonuna kadar anayasa mahkemesi konusunda destek veriyo vede bunun için sürekli genelmerkezle görüşüyorlar inşallah chp gidecek artık bu kesinleşti sayın genel başkanımız deniz baykal ve millet vekillerimize sonsuz teşekkürler

 171. 22/01/2010, 17:55

  >Sayın 165 ;Geçmiş olsun sizin adınıza bizde sevindik, ancak alınan kararın gerekçesi ile birlikte sitede yayınlama şansınız varsa en azından diğer sizin durumunuzda olan arkadaşlarımıza bir örnek teşkil eder. Şahsen aynı durum beni de ilgilendirir.

 172. 22/01/2010, 18:06

  >ŞAFAK SOY ÖNCE SEN KENDİNE BAK NE ÇEK MAĞDURLARINDAN NEDE HÜKÜMLÜ KADINLARIN SAĞLİKLARINDAN ANLARSIN SEN ÖNDE PARALARINI ALIP KANDIRDIĞIN KADINLARI DÜŞÜN VİCDANSIZ…

 173. 22/01/2010, 18:34

  >CANIM DOSTLARIM dün sitemizde erhan bey diye bir arkadaşımızın feryadı vardı onada sayın ZEYNEP HANIM VE SAYIN MY WAY cevap verdi ben hergün genelde sitede yorumları takip ettiğimden "sonunda avkt olcam" buna benzer sorularla ilgili yorumlar aklımda kaldığından merak edip gerilere gittim orda SAYIN CÜNEYT BEYİN yorumlarını okudum CÜNEYT BEY DE bu konuyla ilgili akşam SAYIN MY WAY İN dediklerinin aksine çeke imza atmayanında ceza almayacağını söylüyor.KAYNAK 18 ARALIK 2009 SAAT 23.35 2 NOLU YORUM , 19 ARALIK 2009 SAAT 00.04 7 NOLU YORUM tabi ben bunları yazıyorum birdaha birdaha sizden ALLAH RAZI olsun siz bizim ne maaşlı avukatımızsınız nede memurumussunuz sizlerin yapmış olduğu insanlık hiç bir şeyle ölçülmez ben bunu yazmamda kastim hani belki CÜNEYT BEYİN bildiğibir yol vardır o açıdan yazdım bilgilerinize sunarım saygılarımla.iz.er

 174. 22/01/2010, 18:58

  >Eski kanun da uygulama çeke imza atmayana ceza verilmiyordu çek eski tarihliyse ve de duruşmalardan habersiz olarak imza atmayana ceza verilmişse yeniden yargılanma talep edilmeksuretiyle bu ceza düşürülebilir. Ancak imzayı kim niye atmış mahkeme soruşturabilir. Neticede başka türlü cezada çıkabilir. Y.Ç

 175. 22/01/2010, 18:59

  >şafak soy kim? ne demiş

 176. 22/01/2010, 19:08

  >11 aylık adsız yazışmalarımdan sonra artık isim kullanmaya karar verdim.Mücadeleye devam

 177. 22/01/2010, 19:10

  >3167 sayılı kanunMadde 16 – (26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik) Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ancak verilecek para cezası seksenmilyar liradan fazla olamaz. Bu miktar,1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesinegöre her yıl artırılır. Bu suçtan mükerrirlere, bir yıldan beş yıla kadarhapis cezası verilir. Bu suçun, organ veya temsilcisi tarafından tüzelkişi yararına işlenmesihalinde özel hukuk tüzelkişisi hakkında da birinci fıkra uyarınca paracezasına hükmolunur. Ayrıca yetkili temsilci tarafından yararına çek keşideedilen hesap sahibi gerçek kişi hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. Mahkeme, ayrıca işlenen suçun niteliğine göre bir yıl ile beş yılarasında belirleyeceği bir süre için hesap sahiplerinin ve yetkilitemsilcilerinin çek hesabı açtırmalarının yasaklanmasına karar verir.Yasaklanma kararı bütün bankalara duyurulmak üzere Türkiye CumhuriyetMerkez Bankasına bildirilir.Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur.

 178. 22/01/2010, 19:33

  >iz.erbahsettiğiniz konu sanırım erhan bey idi…şirket ortağı olduğunu ve akrabasına vekalet verdiğini ve akrabası vekaleten imza attığından dolayı kurtulabileceğini söyledi…bu bilgilere dayanarak kendisinin şirket müdürü de olduğunu düşündüğümüzde dava açılmış ve cezayı almış…eskiden davalar şirkete, şirket müdürüne açılıyordu…sonuç olarak yargıtay içtihatı bazı konuları netleştirecek…my way

 179. 22/01/2010, 20:06

  >171 öncelikle teşekkür ediyorum ben mahkeme kararını almak için müracaat ettim fakat vermediler buradaki paylaştığım arkadaşlar olsa gerek verilen kararı ögrenebilmek için devamlı aradıkları için vermediler bende uyaptan baktırmayı düşünüyorum şuan sadece karar numaraları mevcut.

 180. 22/01/2010, 20:40

  >arkadaşlar sayın ofluoğlu çek mağduru bir arkadaşımızın davasın da izmir asliye cezada ki bir hakimin vermiş olduğu kararı yazmış ve hakim hakkın da suç duyurusun da bulunacağını yazmiş.kararı ben de hayretler için de okudum ve çok şaşırdım.lütfen okuyun ve sizde yorum yazıngerçek ten böyle bir karar çok yanlış.BİLHASSA ARANMASI OLAN ARKADAŞLAR OKUSUN.

 181. 22/01/2010, 20:50

  >164 de cevap lütcfenBENİM MENFİ TESPİT ACMAM LAZIM CEK ŞİRKET CEKİ HANIMIN İSMİNE YAZILI HAMİLİ YERİ.ARKADA CİROSU VAR ALT İMZA BENİM ŞİKAYETCİ 12 ADET CEKİ SIRALIŞEKİLDE 2008 EYLÜL EKİM DE ERKEN İBRAZLA ARKASINI YAZDIRDI .ŞİRKET ORTAĞIYIZ 50/50 MÜNFERİDEN HANIMA BERABER SORUM MNTES DAVASINA GİDERSEM HANIMIN CİROSU PROPLEM OLURMU .SAHIS DAVAYI BANA ACTI 3 MAHKEME DE 4NİSANA ATTI BU SÜRECİ DEĞERLENDİREBİLİRMİYİM TEŞEKKÜRLER

 182. 22/01/2010, 20:54

  >ÇOK ÇOK DEĞERLİ MY WAY BİZİMKİ ÇOK UZAKTA BİR DUMAN VAR ACABA YAĞMUR BULUTUMU DİYE SİZLERİ RAHATSIZ EDİYORUZ KİBARLIĞINIZA TEŞEKKÜR EDERİM.İZ.ER,,,,,DEĞERLİ MY WAY ALLAH BİZİM YANIMIZDA İNANIYORUM HEPİMİZ BU HAKSIZLIKTAN KURTULACAĞIZ BAKIN BİZİM GÜNAHIMI ALANLAR BİZE DOLANDIRICI DİYENLER BUGÜN TV KAMERALARI ÖNÜNE GEÇMİŞ BANA İFTİRA ATANLAR ALLAHINDAN BULSUN DİYE AĞLIYOR EEEE HİSARCIKLIOĞLU SEN BU KADAR İNSANIN AHINI ALDIN ANAMIN GÖZ YAŞI YETER O GÜN SANA ÇOK KIZMIŞTIM SANA YAZDIĞIM YAZIYI BİR PARTİNİN EDİRNE MİLLETVEKİLİ BİLE GÖRMÜŞ DUYGULANMIŞ ALDI YAZIYI KENDİNE MESAJ GELMİŞ GİBİ OKUDU BUGÜN O KAMERALAR ÖNÜNDE KIVRANMANDAN ALLAHIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KERE DAHA KABUL EDDİM YALNIZ KIRAVATIN YEŞİLDİ O YEŞİL ASKERİ YEŞİLMİ YOKSA MALUM SİYASETİN YEŞİLİMİ YİNE KIVIRDIN.. SAYIN MY WAY İNANIN PİYASA O KADAR KÖTÜKİ BİR ARKADAŞIMLA BU GÜN DERTLEŞİYORUZ 50 İŞÇİSİ VAR HEPSİ KALİFİYE ÜRETİM DURUK MALİYETİN ALTINDA PAZARDA FİYAT VAR O DA YETMİYORMUŞ GİBİ BİRDE ÇİNDEN MUADİL MALZEME GELMEYE BAŞLAMIŞ BEN NE YAPICAM DİYOR BU KADAR ÇEK VAR NASIL ÇIKCAM DİYOR BEN ÜZÜLME SANA BİR ADRES VEREYİM ORAYA GEL DEDİM NERESİ DEDİ BENDE ÇEKMAĞDURLARI COM. HEPİMİZİN BÜTÜN ESNAFIN SONUNDA TOPLANACAĞI YER ON BİN TEKEL İŞÇİSİ DİŞLERİNİ AĞRITTI AMA İKİMİLYON ÇEK MAĞDURU NERELERİNİ AĞLATIR BİLMEM SAYGILARIMLA.

 183. 22/01/2010, 21:42

  >…182…bu adaletsizliğin mutlaka son bulacağı konusun da hiç bir gün şüphem olmadı…tobb başkanına gelince erteleme maddesi için bu durumda ben bile çekimi ödemem demişti…ve bizde yazmıştık defalarca adalet bir gün herkese lazım olur diye…şimdi nasıl feryad ediyor…bu yöneticiler görevlerini layıkı ile yapsa zaten hiç birimiz bu durumda olmayız…bu ülkede…dernek…oda…vs vs işlevlerini yerine getirse idi…şimdi bunları yaşamıyor olacaktık…fakat ADALET ağır ilerlesede,elbette haklıyı bulacak…my way

 184. 22/01/2010, 21:46

  >…181…erken ibraz demişsin çekler gününden önce yazıldı ise eğer sonuç beraat olur…evraklarda karşılık yok ise (fatura vs ) menfi tesbit davası da açsan iyi olur…my way

 185. 22/01/2010, 22:04

  >adamla hic bir ticari işim yok hic bir fat.ırs para mak yok.2008 9.10.ibrazediyör 11.12.2009da 1.2.3.4.5.6.7.8 ceklrinide tek dosya savcılık 12 defa cezalandırılmasına diyör iddanemesindeceklericin.teşekkürler

 186. 22/01/2010, 22:46

  >….185…gününde önce ibraz edilen her çek beraat olur…5941 sayılı kanuna göre…3167 ye göre her çek ayrı bir suç oluşturur… ibaresi var ve her çek için çek miktarı kadar ceza çıkması kanun da var…yani beraat sebebi erken ibraz olur…my way

 187. 22/01/2010, 22:48

  >Değerli arkadaşlar; yalnız ve yalnızca, buradayım demek içinmi?, bende birşeyler yaptım demek içinmi yazmalı ve yorum yapmalıyım. Elbetteki; hafta boyunca, eskisi kadar yoğun olmasada, yine kendimce haklı davamız için; günlerdir ve aylardır uğraştığımız, haklı davamız için, birşeyler yapmaya çalıştım. Özellikle; C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusu hususunda. Bazı arkadaşlarımızın; lider konumundaki arkadaşlarımıza, ne yapıyoruz? ne yapmalıyız? neden sorularımıza yeterince cevaplar yok türünden soru ve sorgulamaları olduğunu görmekteyim. Değerli arkadaşlar; benden ve bizden daha çok emek ve çaba gösteren ve bilgili ve fazlasıyla sabırlı olan arkadaşlarımıza, bana göre; söylenecek, yani; eleştiri anlamında söylenecek, bir tek kelime ve cümle olabileceğini sanmıyorum. Bu arkadaşlar elbetteki; Değerli Cüneyt Hocam(Pirimiz), Emre Kardeşim, My Way, Sami Kal, Şimdilerde aramıza olmayan; Murat Yalçın, Deniz Gül, Hatice Kahveci ve ismini şu anda hatırlayamadığım, onlarca isim; bu haklı davamız için fazlasıyla emek, çalışma ve çaba sarfetmişlerdir. Ancak; hepimizin, sitemizden takip ettiği üzere, bu zor geçiş döneminde; C.H.P.'nin Anyasa Mahkemesine Başvurusuna kadar ve Y.C.G.K.'dan İnşaallah hayırlı bir karar çıkana dek, yapılacak başkaca bir şey yok gibidir. Bu gece; başkaca ne yazmalıyım bilemiyorum. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcı arkadaşlarıma saygılarımla. Allah; hepimizin yardımcısı olsun.Hasan(Barışçı)-Mersin

 188. 22/01/2010, 23:30

  >ARAMASI OLAN ARKADAŞLARA DÜN İNEGÖL 2. ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİNE DAHA ÖNCE ARANDIĞIM CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI ARACLIĞI TAAHHÜTTE BULUNDUĞUMU BİRİ HARİÇ DİĞERLERİNİN KARARININ GELMEDİĞİNİ ANLATTIM. HAKİM BEY HEMEN İLGİLENDİ.GEREKEN TALİMATLARI VERDİ. ENGEÇ YARLN KARARLARI FAXLARIZ GİDEBİLİRSİN DEDİ.

 189. 23/01/2010, 00:05

  >sn 185menfi tesbit davası açsanızda açmasanız da ceza almazsınız. Ama alacak davasın da kendinizi nasıl savunacağınıza bağlı. çünkü ilşkinin ne olduğunu bilmiyoruz

 190. 23/01/2010, 00:24

  >Sayın arkadaşlar yaklaşık 1 aydır sitedeki yorumları yazıları takip ediyorum. Ben de durumumu belirtmek istedim. Bir Limited şirketin hisselerini iki ayrı ortak olarak aldık. Ben %55 hisseye sahibim ve şirket müdürü oldum. Ben şirketi devraldıktan sonra işlerin kötü gitmesi sonucu çeklerin çoğu yazıldı. Fakat bu yazılan çeklerin tamamı hissesini devraldığım ortak tarafından imzalandı. Benim hiçbir çekte imzam yok ama ben şirketi devraldıktan sonra çekler yazıldığı için durumumun ne olacağını bilmiyorum. Bir de dün yazılan bir çek davası için savcıya ifade verdim ve durumumu anlattım ve savcı; çeki imzalayanın cezai sorumluluğu var dedi. Görüşleriniz nedir ?

 191. 23/01/2010, 00:37

  >Genç adamın biri dermiş babasına her gün;'Benim de dostlarım var, sendeki dost gibi'Baba, itiraz eder: 'Olmaz öyle çok dost, hakikisi belki bir, belki iki.. Fazlasını bulamazsın gerçek, hakiki…'Devam eder durur konuşma…Aralarında başlar bir tartışma. Karar verirler bir sınava. Dostun hakikisini anlamaya… Bir akşam bir koyun keserler ve koyarlar çuvala. Baba der ki oğluna, 'Hadi al bu çuvalı, şimdi götür dostuna'. Çuvaldan kanlar damlamakta, Sanki öldürmüşler de bir adamı koymuşlar çuvala. Dıştan böyle sanılmakta. Delikanlı sırtlar çuvalı, gider en iyi bildiği dostuna, çalar kapıyı. O dost, bakar ki bir çuval, hem de kanlı, Kapar hızla kapıyı delikanlının suratına, almaz içeri arkadaşını. Böylece tek tek dolaşır delikanlı kendince tanıdığı sevdiği dostlarını. Ne çare, hepsinde de sonuç aynıdır. Evlat geriye döner. Ama içten yıkılır… Babasına dönerek; 'Haklıymışsın baba' der. 'Dost yokmuş bu dünyada ne sana, ne de bana.. Baba 'Hayır evlat!' der, benim bir dostum var bildiğim. Hadi, çuvalı al da bir kere de git ona…Genç adam, çuvalı sırtlar tekrar. Alnından ter, çuvaldan kanlar damlar… Gider, baba dostuna. Kabul görür, sevinir. O dost, delikanlıyı alır hemen içeri. Geçerler arka bahçeye. Bir çukur kazarlar birlikte, Çuvaldaki koyunu gömerler adam diye, Üzerine de serpiştirirler toprak. Belli olmasın diye dikerler sarımsak… Genç adam gelir babasına; 'Baba, iste dost buymus' diye konuşunca, babası; 'Daha erken, o belli olmaz daha. Sen yarin git O'na, çıkart bir kavga, atacaksın iki tokat, hiç çekinmeden ona, işte o zaman anlaşılacak, dostun hakikisi. Sonra gel olanları anlat bana…' Genç adam, aynen yapar babasının dediğini, maksadi anlamaktır dostun hakikisini, babasının dostuna istemeden basar iki tokadı! Der ki tokadı yiyen DOST; 'Git de söyle babana, biz satmayız sarımsak tarlasını böyle iki tokada!'

 192. 23/01/2010, 00:43

  >ARKADAŞLAR ANAYASA AYKIRI OLAN KANUNLAR KONUSUNDA BURHAN KILIÇA basinkulubu@hberturk.comADRESİNDEN ÇK KANUNU İLE ALAKALI MSJLAR ATALIM

 193. 23/01/2010, 00:43

  >selim kardeş adamı dolandırmış değilim. hanımıüzerine olan tapuyu benim hanıma verdi ben tapuyu vakıf banka teminata verdim krizcıkdı diye bir evim gitti bu evide sana geri verecem diyörum adam 2 ayın sonunu bile beklemedi evinin değ 35.40bin tl kurnaz ya benim eve 100binexpertiv veriyörlar dedi emlakcıya bankalara 5binimi carptırdı tefeci 120bin cekimide aldı ödeme gücümü kaybedince 12 cekin hepsini vurdurdu benim alnim ak 1milyön dölarım gitti bu krizlerde nakit hanım hollandalı yanlarına gidemedim öcaklarına ettim insanların 2senede birbattık yetişin demekten örayıda kapattık düştük bu kurnaz tefecilere şimdi hanıma bir işgelmesin diye önlemi almam lazım teşekkürler

 194. 23/01/2010, 00:43

  >ŞUAN HABERTÜRKTE ANAYASA YA AYKIRI KANUNLAR KONUŞULUYOR basinkulubu@haberturk.com

 195. 23/01/2010, 02:41

  >ankara 6-12-14 asliyelerden güzel cevaplar geldi arkadaşlar bilginize

 196. 23/01/2010, 03:31

  >ankara asliyeden gelen iyi haberi açıklarmısınız?

 197. 23/01/2010, 03:37

  >Arkadaşlar ikinci defa 180 DEKİ arkadaşın yazdıgı yazıdan dolayı ofluoğlunun bloğuna girdim. Dikkatimi çekti orada bir arkadaş var. Erkan bu arkadaş resmen siteye hakim olmuş.Bakıyorum arkadaş hep benim kanatımca benim kanatımca diye cevaplar veriyor.Bakıyorum yazdıklarına hiç mi hiç hukuksal konuşmuyor.Bu arkadaş bir ara bizim sitede yazan arkadaşmı açaba.Kişİ yarın mahkemeye yada bir avukatın yanına gittiğinde erkanmı dedi diyecek acaba.LÜTFEN BİZİM SİTEMİZDE CEVAPTA BULUNAN ARKADAŞLAR COK TİTİZ DAVRANSIN.GERÇİ BİZİM SİTE BU GERÇEĞİN BİLİNÇİNDE.herkeze ALLAH rahatlık versin arkadaşlar.

 198. 23/01/2010, 10:52

  >gbtde ve uyapta kaydım yoku. taahhüt vermeye gittim tutuklama kararın var deyip gözaltına alındım 6 saatte serbest kaldım ama işlemleri yakınım elden yaptırabildiği ve savcının hızlı çalışmasından dolayı lütfen dikkat edin taahhüte giderken

 199. 23/01/2010, 11:07

  >Benim anlamadığım şey şu e devlet şifresi alıp hakkımızda olan davalar hakkında bilgi almak için açtığımız sayfa tam mansı ile çalışmıyor.Mahkemem var ve yargıtayda ama onunla ilgili en ufak bir bilgi yok.Yani kısaca pek sağlıklı olduğuna inanmıyorum ben bu sayfanın.

 200. 23/01/2010, 11:27

  >Sayın 179;eğer dava senin davan ise gerekçeli kararı sana mutlaka vermek yada ulaştırmöak zorundalar. sanırım adresine ulaştıracaklar ulaştığında eğer yayınlarsan herkes faydalanabilir.Sayın 195;6-12-14 Ankara Asliye cezalardan güzel cevaplar geldi demişsin, gelen cevapların içeriğini biraz daha açarsan ve de mümkünse karar nolarıyla birlikte verirsen benzer sorunları olan arkadaşlarımız faydalanır.Can

 201. 23/01/2010, 11:34

  >çok üzüldüm tobb başkanı kişiye nasıl üzülmüş öööle…

 202. 23/01/2010, 11:50

  >sevgili dostlar;bence hepimiz bu tobb başkanına geçmiş olsun maili atalım, mağdur olmak nasıl bir duygu olduğunu anlasın. O bizi bu garip kanun yapılırken yanlız bırakmıştı ama biz mağdurları yanlız bırakmayacağımızı gösterelim, ne dersinizzz. Belki bir dahaki sefere bir lafı ederken yada görüş belirtirken mağdur olanın yanında beyanat verir.Can

 203. 23/01/2010, 11:51

  >HADİ ARKADAŞLAR BUGÜN CUMARTESİ SAYIN MİLLETVEKİLLERİ ÖZELLİKLE CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ ŞAHSİ TELEFONLARINA CEVAP VERİYOR SAAT 11 DEN İTİBAREN RİCALARIMIZI İLETELİM YAŞAMAK İÇİN MECBURUZ HADİ DOSTLARIM

 204. 23/01/2010, 12:12

  >ARKADAŞLAR ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMADI FAKSLARDAN MAİLLERDEN ARAMAKTAN YORULMADIM AMA ACABA NE ZAMAN YAKALANACAĞIM DİYE DÜŞÜNMEKTEN GECELERİ HER TIKIRTIDA UYANMAKTAN BIKTIM YORULDUM CHP İL BAŞKANI İLE SON GÖRÜŞMEMDE EN KISA ZAMANDA GİDİLECEK DEDİ AMA BU KISA ZAMAN NE ZAMAN ADAMADA SORAMIYORUMKİ

 205. 23/01/2010, 12:18

  >HASAN SSSSSSA

 206. 23/01/2010, 12:32

  >Değerli arkadaşlar; sitemizi takip etmekteyim ve aranızdayım. Yeniden yapmamız gereken bir şey olduğunda, elimden geldiğince; gönüllü görev bilinci ile, gereğini yapacağımın bilinmesini isterim. Allah; hepimizin yardımcısı olsun. Tüm katılımcı arkadaşlarıma saygılarımla.

 207. 23/01/2010, 12:53

  >SİTEDEKİ KADER ARKADAŞLARIM İNSANLARIN UNUTTUĞU VE SIKIŞTIĞI ZAMAN AKLINA GETİRDİĞİ A L L A H VAR BUNU UNUTMAYALIM İNSAN NASIL YAŞIYORSA ÖYLE ÖLÜR KİMSENİN YAPTIĞI KÖTÜLÜK YANINA KAR KALMAZ ENİNDE SONUNDA DÖNER BULUR KENDİNİ BU DÜNYANIN ALTIDA VAR AMA ALLAH ÖYLE BÜYÜKKİ MAHSUMLARIN AHINI ÖTEKİ DÜNYAYA GİTMEDEN BİLE GÖSTERİYOR.. BİZ DOLANDIRICI DEĞİLİZ KİMSENİN PARASINDA MALINDA CANINDA GÖZÜMÜZDE YOK DÜŞMÜŞÜZ İYİ NİYETİMİZDEN BU DURUMLARA AMA BİZİMDE ALLAHIMIZ VAR ÇOK ŞÜKÜR KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KALMAZ

 208. 23/01/2010, 14:00

  >Ceza Genel Kurulu E: 2001 /10-249 K: 2001 /257 T: 20.11.2001 (YARGITAY KARARLARI DERGİSİ, CILT: 28, SAYI: 1, OCAK 2002, S.115-120) ÖZET: Çek anlaşması (sözleşmesi) her iki tarafa borç yükleyen bir akittir: Karşılıksız çek keşide etmek suçu iradi olarak düzenlenen çekin bankaya ibrazında oluşan, yaptırımı özgürlüğü bağlayıcı ceza olan ve objektif sorumluluk esasına dayanan bir suç olduğundan, Anayasanın 38. maddesinin 9. fıkrasındaki kuralla çelişmektedir. Üst norm olan ve lehe bulunan Anayasa hükmü ile çelişen bir kuralın uygulanabilirliğinden söz edilmesine olanak bulunmadığından, çelişkiyi gideren yeni bir yasal düzenleme yapılmasının beklenilmesinde ve buna göre sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.(3167 s. Çek K. m. 1611 ) (2709 s. Anayasa m. 38) (6762 s. TTK. m. 610) DEĞERLENDİRME :Yargıtay’ın görevi, “Hükmün” usul ve esas yönlerinden incelenmesi ile sınırlı olduğuna göre; bozma gerekçesi ; “Üst norm olan ve lehe bulunan Anayasa hükmü ile çelişen bir kuralın uygulanamayacağı” görüşüyle sınırlı tutulmalıydı. Gerekçede “… mevcut olmayan bir yasanın – uyum yasası olarak – çıkacağı varsayımına” dayanılmamalıydı. 3167 sayılı yasanın m. 16/1 hükmünün iptali için Daire (ve daha önce yerel mahkeme) tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmalıydı.“Hüküm Yargıcındır. Yargıtay, hükmün yargıcıdır” ilkesine uyulmalı, yerel yargıç, hiç değilse bozmadan sonra, Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmekte özgür bırakılmalıydı. Ceza Genel Kurulu’nca benimsenmiş olan, “yeni bir yasal düzenleme yapılmasının beklenmesi” görüşü; hükmü yargıca bırakmamıştır. Yargılamayı sona erdirmemiştir. Yargılamayı sürüncemede bırakmıştır. Kararın uygulamadaki sonuçları (sanığın durumu, zamanaşımı, adaletin gecikmesi, suç ve ceza ilişkisi) dikkate alınmamıştır.Kanımızca, Genel Kurulda “… Anayasa hükmü ile çelişen bir kuralın uygulanamayacağı” tespit ve kabul edilmiş olduğuna göre, Anayasa hükmü (m.38) doğrudan uygulanabilir ve “hapis cezasının uygulanamayacağına” karar verilebilirdi. Ne dersiniz ?Saygı ve sevgilerimleAv. Hulusi Metin (İstanbul Barosu)

 209. 23/01/2010, 14:04

  >toob başkanının ikinci görevini söyleyeyim.bir numaralı faktoring sahibidir.

 210. 23/01/2010, 14:39

  >DEĞERLİ ARKADAŞLARIM BAKIYORUM YAZILARA BİRAZ BIKKINLIK VAR SON ZAMANDA SİTEDE YORUMLAR AZALDI ŞİMDİ DOSTLARIM BU AŞAMADA BİZİM HİÇ BİR ŞEKİLDE KENARA ÇEKİLME LÜKSÜMÜZ YOK EĞER ÇEKİLİRSEK VE YAŞADIĞIMIZ TOPLUMDAKİ İNSANLARDAN MERHAMET BEKLERSEK ALDANIRIZ ÇÜNKÜ HERKES KENDİ DERDİNE DÜŞMÜŞ HERKES KENDİNE GÖRE BİRŞEYLER YAPTIĞINI ZANNEDİYOR DÜN BAŞBAKANI SEYREDİYORUM TOP OYNADIĞI TAKIM MAÇI HALA BEŞ SIFIR MAĞLUP GÖTÜRÜYOR MAÇIN BİTİMİNE BEŞ DAKKA KALMIŞ BİZ GALİP GELİRİZ DİYOR ÖTE YANDAN BİR ARKADAŞIMLA GÖRÜŞÜYORUM ELLİ İŞÇİSİYLE PERİŞAN MALİYETİN ALTINDA FİYAT VAR BİRDE ODA YETMİYORMUŞ GİBİ ÇİN DEN MUADİL MALZEME GELMİŞ ANLICAĞNIZ BU ÜLKEDE DERDİNİZİ ANLITACAĞINIZ HİÇ MAKAM KURULUŞ YOK SADECE ÇEKLERİ ÖDEMEDİĞİNİZ ZAMAN HAKİM SORUYOR NİYE ÖDEMEDİN DİYE. ESKİDEN MİLLİ KARŞILAŞMALARDA YA TUŞ YADA NAKAVT YAPARSAK HAKKIMIZI VERİRLERDİ ÖTEKİ TÜRLÜ KOMİSYONLARDAN GEÇMEZDİK ŞİMDİDE ÖYLE BİZLER ÇEKİMİZİ ÖDEMEDİĞİMİZ İÇİN ADİ BİR SUÇLU GÖZÜYLE BAKILIYORUZ HATTA KATİL İŞLEDİĞİMİZ CİNAYETTE KARŞI TARAFIN PARASINI ÖDEMEMEK BU GÖZLE BAKILDIĞIMIZ İÇİN MECLİTE EN SON SYN ŞANDIR BİLE KÖYLÜNÜN PARASINI ÖDEMEYEN ÇEKÇİ ZALİMLERDEN BAHSETTİ. HAYEL KIRIKLIĞINA UĞRADIM SONRA O PARTİDEN BİR VEKİLE SORDUM YA HANİ SİZ BİZİM YANIMIZDAYDINIZ "O DA CANIM TAMAM SİZE GEREKEN KIYAĞI YAPTIK YA ÖTEKİLER NE OLACAK DEDİ" TABİİ HESAP OY HESABI. BAKIN HİÇ BİR ALLAHIN KULU BU ÇEK FACİASININ GERÇEK SEBEBİYLE İLGİLENMİYOR YADA HEPSİ BOŞ KAFALI EĞER İŞİN EKONOMİK YÖNÜ İNCELENSE BU KONUNUN FACİA OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR İŞİN ACI TARAFI ARKADAN GELENDE ÇOK BİRAZ ÖNCE YUKARDA YAZDIĞIM ARKADAŞIM GİBİ İNANIN BİZİ YÖNETENLER BİRŞEYLER YAPTIKLARINI ZANNEDİYOR AMA AYNI EKSEN ETRAFINDA DÖNÜP DURUYORLAR ŞİMDİ HEPİMİZ BİR CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİDERSE O DA ANAYASA MAHKEMESİ BİZİM İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE KABUL EDERSE YADA BELKİ YARGITAY ŞİŞLİLERİ HAKLI BULURSA KURTULURUZ BEKLENTİSİYLE OYALANIYORUZ TAMAM AMA HİÇ KÖTÜYÜ DÜŞÜNMÜYORUZ PEKİ BUNLARIN HİÇ BİRİ OLMASSA NE OLACAK BUNLA İLGİLİ BİR FİKRİ OLAN VARMI İŞTE BU YÜZDEN HER KES BİR YÜZÜNÜ YIKASIN KENDİNE GELSİN ŞİMDİDEN HAZIRLIKLARA BAŞLIYALIM…ihtiyar..

 211. 23/01/2010, 14:45

  >sayın 9 inanmıyorum helal olsun adama peki firmasının ismi neymiş

 212. 23/01/2010, 14:51

  >Babası öldü.Yetim büyüdü.Üvey evlat oldu.Tutuklandı.Hapse atıldı.Sürüldü.İşsiz kaldı.Şöyle yazıyordu o sıkıntılı günlerde kaleme aldığı günlüğüne;'Harcamalarım fazla değil, zira gelirim hep az.'Hastalandı, böbreklerinden.Vuruldu, göğsünden.Mesleğinden atıldı. İdama çarptırıldı.Kardeşleri öldü.Çocuğu olmadı. Boşandı.Karaciğeri iflas etti.Evet…Mustafa Kemal Atatürk bu…Evladı olmayan bir yetimin, duygularını anlatın…Anlatın ki, o yetimin, evlatlarımıza bıraktığı hediyenin kıymetini anlasın evlatlarımız. Cumhuriyet, çocuklara anlatıldığı gibi, folklorik bir müsamere coşkusundan ibaret değil çünkü… Anlatın ki, kökeninde barınan derin hüznü kavrasınlar. İşte liste yukarıda. Kısacık ömründe bir insanın başına ne felaket gelebilirse gelmiş… Bunu anlatın…Direnen, teslim olmayan ruhu anlatın .. Korkmasınlar engellerden.Korkmasınlar yalnız kalmaktan.Korkmasınlar işsizlikten…Korkmasınlar parasızlıktan.Korkmasınlar alçaklardan.Korkmasınlar doğrulardan. Yürek dediğin… Sadece organ değil Bunu anlayın !!!

 213. 23/01/2010, 15:00

  >sayın HULİSİ METİN eğer kültür düzeyi yüksek insanların yönettiği bir ülke olsaydık bunların hiç biri olmazdı ama hala bakkal amca zihniyetinin var olduğu ülkemizde sorunların köküne inilmediği için hamurağbi kanunun işlediği ülkemizde gözde gider dişte gider ÖZGÜRLÜKTE GİDER.

 214. 23/01/2010, 15:08

  >ihtiyar doğru söylüyor peki ne yapalım

 215. 23/01/2010, 15:11

  >İhtiyar sana katılıyorum, şimdiye kadar olan haksızlığa karşı savaşımızda başarıya az kaldı, bence bir an önce toparlanmamız lazım arkadaşlar. Hani meşhur bir söz vardır,'' Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.'' Güzel fikirleri olan arkadaşlar bir organizasyon tertiplesinler bizlerde kendimiz gelemesek bile analarımızı bacılarımızı kardeşlerimizi organize edelim. Haklı olanın daha fazla sesinin çıkması lazım. Allah yardımcımız olsun…

 216. FT
  23/01/2010, 15:15

  >EVET… BU BIKKINLIK DEĞİL BANA GÖRE.SADECE BEKLEME.ARTIK HERKES YORUM YAPMAKTAN YORULDU.CEZAEVİNDEN ÇIKANLAR TELAŞLI.ÇIKMAYANLAR BENİM EŞİM GİBİ BEKLEMEDE.ARADIK CHP VEKİLLERİNİ ŞUBAT ORTASI BEKLENİYOR.ADETA BEYİNLERİMİZ DURDU.SUYA BIRAKILMIŞ SAMAN ÇÖPÜNE DÖNDÜK AKINTI BİZİ NEREYE GÖTÜRÜRSE ORAYA GİDECEKMİŞİZ GİBİ.HEPİMİZ SUSKUN HEPİMİZ YORGUN HEPİMİZ BEKLEMEDEYİZ GALİBA.FARKLI UYGULAMALAR FARKLI ADALETLER ÜLKESİNDEYİZ.EEE BU KADAR SABRETTİK.BİRAZ DAHA BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK…

 217. 23/01/2010, 15:19

  >8 nolu yazıdaki sayın hulusi bey biraz daha açarmısınız bu kararın tam metni varsa anlamaya çalışalım…

 218. 23/01/2010, 15:25

  >VALLAHİ AKLIMIZA BAŞIMIZA ALMASSAK TARİH OLACAĞIZ FAKAT BU İŞTEN O KADAR MAĞDUR VAR BİR TÜRLÜ TOPARLANAMIYORUZ.

 219. 23/01/2010, 15:33

  >SAYIN FT TAMAM ELBET BEKLİYECEĞİZ BEKLERKEN BİR B PLANI HAZIRLAMAMIZ LAZIM O KASDEDİYORUM.

 220. 23/01/2010, 15:52

  >toparlanacağımız yer hapishanedir bu akp ancak hapishaneleri hınç a hınç doldurmadan bu işe el atmaz bunlarda vicdan yok ancak yaşayacaklar yaşatacaklar…herkez gün gelince teslim olacak bakalım nereye koyacaklar kaçmakla işlerini kolaylaştırdınız ben 15 ay yattım son 3 ayda çekten doluluk başladı ve bir halt etti bunlar öyle 2000 kişi falan değil benim olduğum yerde 300 kişi oluverdi 3 ayda hapishanede adım atacak alan kalmadıydı bence tek çözüm icraat bu olacak ne anayasa mahkemesi nede yargıtay zaten hükümet hiç fayda vermez bize…taahhüt günü dolunca teslim olalım seçim üstü kaldıramazlar bu yükü başbakan inşaallah sizi allaha havale ediyorum…kasıt olmadan ödenemeyen şekil suçunda başımıza dikildin adalet bumu allah diyorki kasıtlılar ödemez başına dikil sen hepimizin başına dikildin allahtan korkun korkalım allah şahit bu adaletsizliğinize…

 221. 23/01/2010, 16:16

  >bir yıl çok cabuk geçer

 222. 23/01/2010, 16:19

  >beni 3 tane yakalamam vardı taahüt vermedim tebligatlara itiraz ettim çünkü başka adreslere tebliğ edilmiş 3 tanesinide kaldırdım şu an yakalmam yok taahüt versem bir yıl sonra ödemesi var ama dosyaları temyize gönderdim artık nezaman gelirse

 223. 23/01/2010, 17:21

  >Herkese Merhaba,diyelim CHP yargıtaya gitti.Ozaman ne gibi şeyler değişecek,biraz bahsedermisiniz.bizlere naSIL FAYDASI OLACAK.BEN BU KONULARDA PEK BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM.ÖĞRENMEK İSTİYORUM.

 224. 23/01/2010, 17:57

  >222 nolu yorumda yazan arkadaşım;yanlış adrese yapılan tebligat ile ilgili olarak itiraz ettim ve de yakalnmam kalktı diyorsunuz. Bu konuyu biraz açarmısınız nasıl bir dilekçe verdiniz ve de nasıl bir cevap aldınız eğer kararı sitede yayınlamanız mümkünse yayınlayında gıyabında karar verilen ve de adresleri farklı olan arkadaşlarımız da aynı yolu izlesinler sonrasında da temyize göndersinler sizin gibi, sizin olayınızda örnek teşkil etsin..CAN

 225. FT
  23/01/2010, 18:00

  >19 HAKLISIN HAKLI OLMASINADA BEN DİYORUMKİ ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMESİ İÇİN HERKES BÜTÜN GÜCÜNÜ KULLANSIN..B PLANIYSA AL SANA B PLANI

 226. 23/01/2010, 19:13

  >sayın ft ben şu anda var gücümle zaten yapılması gerekenler için gereken mücadeleyi fazlasıyla şahsım adına yapıyorum eğer bunlar bir işe yaramassa elimiz kolumuz bağlı kalmasın diye hazırlıklar yapalım diyorum unutmayın her keste ateş var her kes bu beladan kurtulmaya çalışıyor burası bir ortak mücadele ekranı herkesin derdi aynı şimdi bekleyelim beyler şerefsizler bizi zindana atsın diyemi

 227. 23/01/2010, 19:27

  >arkadaşlar site yöneticileri şu bizim kanımızı emen sistemin bizi onların önüne aslanların önüne atılan gladyatörler gibi attıgı bizi parçalayan madden ve manen öldüren faktoring aslanlarını!!! niye ifşa etmiyorsunuz?bu kanun böyle abuk subuk çıktıysa bu faktoringler,bankaların menfaati için böyle çıkmıştır.hiçbir esnaf faktoringin kapısına gitmez.esnafı faktoring kapısına sürükleyen,mecbur bırakan bu çarpık ekonomik sistemdir.ve bizler faktoringlerin mezesi durumundayız ben ticaret yaparken annemden babamdan kalan malımda gitti niye biliyomusunuz itibarım gitmesin diye şimdi itibarı bırak birde hapishane derdi var şimdide hükümet erteleme havucuyla bizimle dalga geçiyor chp'anayasa mahkemesine gitmesini anayasa mahkemesinin hakça bir karar vermesini bekliyoruz.biz adam öldürmedik,hırsızlık yapmadık biz sadece borçluyuz bu ülke tefeci cumhuriyeti degil TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR.

 228. 23/01/2010, 20:12

  >CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEDEN ÖNCE ÇEK MAĞDURLARI OLARAK İSTANBULDAN ANKARAYA ELİMİZDE PANKARTLARLA YÜRÜYÜŞ YAPALIM HEM SESİMİZİ DUYURURUZ HEM BİRLİĞİMİZİ SAĞLARIZ HEM GÜCÜMÜZÜ GÖRÜRÜZ HEM BU DAVANIN CİDDİYETİNİ BİRİLERİNE ANLATMIŞ OLURUZ SELAMLAR.

 229. 23/01/2010, 21:19

  >ARKADAŞLAR BAKIN BİZİM ŞU ANDA EN BÜYÜK SORUNUMUZ NE BİLİYORMUSUNUZ TOPLANAMAMAK EVET BAKIN BİNLERCE ÇEK MAĞDURUNUN HALA BU SİTEDEN HABERİ YOK BİZİM BUNU ÇÖZMEMİZ LAZIM EĞER BİZ TOPLANAMASSAK ÇOK ŞEY HAYAL OLUR BUNA BİR ÇARE ARAYALIM BAKIN DOSTLARIM BU ÇOK ÖNEMLİ EN AZINDAN SİTEDEKİ YAZIŞMAYA BAKIN NE KADAR AZ OLDUĞUMUZ BURDAN BELLİ AMA DIŞARDA BİZİM GİBİ BİNLERCE İNSAN VAR BUNLARA ULAŞMAMIZ LAZIM LAZIM LAZIM İÇİMİZDE ÇOK DEĞERLİ BİLGİLİ ARKADAŞLARIMIZ VAR BU İŞE BİR ÇARE BULABİLİRLER SANATÇILARDAN RİCA EDELİM GAZETECİLERDEN RİCA EDELİM AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM ŞU SABAH PROGRAMLARINA SORULAR YÖNLENDİRELİM HEP ALTINADA ÇEK MAĞDURLARI COM. DİYE İMZA ATALIM VS VS BENİM AKLIMA GELEN BUNLAR DÜŞÜNDÜKÇE ÇOĞALACAK BEKLERSEK İŞİ ŞANSA BIRAKIRSAK KAYBEDERİZ BAKTIK CHP GİTMİYOR KALABALIK OLUP BİZDE YANGIN YAPMAMIZ LAZIM ÇÜNKÜ HAKKI BÖYLE VERİYORLAR

 230. 23/01/2010, 22:05

  >29 DA YAZAN ARKADAŞ 28 İ BEN YAZDIM İNCE İŞLERDEN ANLAMAM.ÇÜNKİ AKIL KALMADI.YAPILACAK HER TÜRLÜ EYLEME VARIM. OKULLARIN TATİL OLDUĞU ŞU ANDA ORGANİZELİ BİR YÜRÜYÜŞ ÇEK MAĞDURLARINA CESARET VE TANITIM KAZANDIRACAKTIR.

 231. 23/01/2010, 22:45

  >ARKADAŞLAR EŞİM PERŞENBE GÜNÜ AKŞAM ÜSTÜ TRAFİK KONTROLUNDE YAKALANDI,POLİS ARKADAŞLAR İNANAIN OKADAR TECRÜBELİ VE YARDIMCI OLDLUKİ ANLATAMM SAAT 2 DE YAKALNDI EVRAKLARI YETİŞMEDİĞİ İÇİN EŞİMİN İŞLEMLERİ SAAT 4.30 DA BİTTİ KARAKOLDAKİ ARKADAŞLAR ADLİYEYE ŞİMDİ GİDERSEK HAKİM YOK NÖBETÇİ SAVCI KARAR VEREMEZ BOŞUNA CEZA EVİNE GİDER İŞİNİZ UZAR DİYİP O GECE NEZARETTE TUTUP SABHA ADLİYEYE GÖTÜRDÜLER (YAKALAMSININ OLDUĞU ADLİYEYE) SAAT 11 DE EŞİM TAHHÜDÜNÜ İMZALAYIP ÇIKMIŞTI .YANİ SÖZÜN ÖZÜ NÖBETÇİ SAVCININ OLACAĞI SAATLEREDE DİĞİL NORMAL MESAYİ SAATLERİNDE GİDİN ADLİYYE YOKSA BOŞUNA CEZA EVİNE GİDERSİNİZ İŞLEMLER UZAARR BOŞUNA….AVUKATA İNANAIN GEREK YOK POLİS ARKADAŞLAR ALIŞMIŞ ONLARDAN DAHA İYİ HALLEDİYO .BİLGİNİZE

 232. 23/01/2010, 23:02

  >Arkadaşlar, kesinlikte haklı olduğumuz konumuz için birlikte olmalıyız ve bu birlikteliğimizi duyurabilmeliyiz . Nasıl olur, tam bilemiyorum ama alternatif düşünceleri paylaşıp,site yönetci arkadaşlarımızın gözetimleri doğrultusunda oylayıp, en doğru olanı yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece yazıp çizme yanında sesimizi daha çok duyurabileceğimiz birşeyleri biran önce bulup uygulamalıyız.saygılar A.D

 233. 23/01/2010, 23:11

  >29 da yazan arkadaşa katılıyorum bende bu siteyi 1 ay önce çekle ilgili bilgi ararken tesadüfen buldum.haberim olsa önceden takip ederdim.benim için daha iyi olurdu çok önemli bilgiler aldım site kurucularına teşekkürler Rana

 234. Aa
  23/01/2010, 23:37

  >Ya arkadaşlar millet canından bezdi.Halimiz ortada telefon ve internet ücretini bile artık yatıramaz duruma geldik.Hepimizin hali perişan kaçak göçek yaşam mücadelesi veriyoruz.Herkes son demlerini oynuyor.Kış şartları malum soğuk la mücadele,işsizlik,her geçen dakika ağırlaşan hayat şartları tv.leri haberleri açıyorsunuz malesef bunları göremiyoruz.Yazılı ve görsel medya haftada 2 adet darbe planı senaryosu ile meşgul bu hayat şartlarını örtbas etme derdinde olan son çırpınışlarını oynayan hükümet.Ele geçiremediği yargı ve TSK ya var gücüyle yüklenmiş kurumlar arası problem yok derken bırakın problemi resmen savaş var.Bu arada bizler hükümetin umurunda bile değiliz onların gözünde fare kadar bile değerimiz yok ama bizler ailelerimizle birlikte sayımız 2 milyonu geçmiştir bile.Kredi kartı borçlusuda 2 milyonu bulmuş onlara niye ceza yok.İcra daireleri avukatlara bir aydan fazla sıra veriyor icraya gitmek için.Yeddi emin depoları full dolu yer kalmamış hiç birinde.Şimdi biz ne yapalımda dikkat çekelim bu ortamda hemen önümüze bir perde indirir gündemden düşürürler bu konuda son derece başarılılarki hala çek ten hükümlü 2,000 kişi var yalanını Allah'tan kitaptan peygamberinden korkmadan söyleyen profesyonel yalancılar ordusu var.c.evlerinde 120,000 tutuklu var yarısından fazlası bizler esnaf ticaret erbabı.700,000 aranan var eder 820,000 kişi bu belkide bir dünya rekoru.52 yeni c.evi yaparak sorunu çözeceklerini düşünüyorlar bu inşaatlar sayesindede piyasaya canlılık mı getireceklerini sanıyorlar.Dünya gözlemcileri sosyal patlamaya dikkat edin derken hükümet pembe tablodan kareler veriyor.5941 sayılı yasa yı çıkardılar hakimi savcısı vatandaşı el ele verdi çözemiyor.Çek suçlusuna af verdik dedi c.evinden çıkan 500 kişi diyorlar.Hadi 500 değilde 1,500 olsun gerisi ne olacak.Kendileri açıkladılar 2 senede 32,500 çek suçlusu topladıklarını ya öncesi? Cesaretleri yok açıklamaya tepki den korkuyorlar.Durumun daha yüzeysel olarak dahi anlatamadım zaten hepimizce malum ortada durum.Zaten bunlar ilk seçimde yolcu önemli olan o güne kadar bu acıyı bu yükü kaldırabilecekmiyiz aileler dağılıyor,çocuklar ağlıyor onların ellerinde bir paket açtık açıyoruz aylardır oyalama derdindeler.Bu saatten sonra inandırıcılıkları kalmadıklarını kendileride biliyorlar.Açılım paketçiğin el kitabından çıkan ne yine koca bir hiç.Zaman kazanmak dertleri 1 saat bile onlara kar.Cumhuriyet tarihine isimlerini kara harflerle yazdırdılar hiç bir zaman bu kadar kötüsü olmamıştır inanmıyorum.Umudumuz bunlardan kurtulmak yoksa kırbaç bunların elindeyken daha çok ağlar sızlanırız biz.Kendilerinden başka yüzü gülen insan kalmadı memlekette onların gülüşüde yakında son bulacak gemi hızla kayalara gidiyor değil kayalara vurdu bile kaptan farkında değil.Söyleyenede kızıyor,hapse yolluyor.1 sene süre vermişler de borçluya lütfetmişler borcunun %30 nu öde diye taahhüt verdiyorlar.Hapisten çıkacak adam hemen iş kyracak borç ödemeye başlayacak.kargalar güler buna bunlar inanmış görünüyor.Herkes için yolun sonu göründü bizler içinde onlar içinde.Gözyaşlarımızdan oluşan bataklığın içine bizimle birlikte gömülecekler.Bize çektirdikleri yanlarına kalmayacak bizler affetsek bunları ilahi adalet af etmeyecek.

 235. 23/01/2010, 23:39

  >29 arkadas çok dogru soyluyorsun sana katılıyorum.kaçak olanlar nasıl yapacak fısat bu fırsat diye kacak gezen arkadasların hepsini toplarlar.

 236. 23/01/2010, 23:42

  >ARKADAŞLAR http://www.chp.org.trSİTESİNDE HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNE GİRİP "ÇEK YASASINI ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜN LÜTFEN HAPİS KALKSIN" DİYE YAZALIM.

 237. 23/01/2010, 23:50

  >34eline,ağzına sağlık az bile yazmışsın,hepsine yürekten katılıyorum.birde ismini yazsan dahada güzel olacakkartal yeniçağ

 238. 23/01/2010, 23:52

  >Değerli arkadaşlar ,Yoğun ve tempolu bir 12 ay mücadele ettik.Bu mücadele sonunda cezaevindeki arkadaşlar tahliye oldu.Mahkemesi devam eden yada kaçak yaşayan bizlere ise az da olsa bir zaman kazandırdı.Şimdi kısa bir süre bekleme durumundayız.Gerek ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumlar,gerekse CHP nin ANAYASA , ya gitme beklentisi ve YARGITAY,dan beklediğimiz ictihad kararları bizi böyle bir beklenti içine soktu.Sözünü ettiğimiz bu beklentilerin yerine gelmesiyle birlikte, her zaman olduğu gibi hep beraber B planıda hazırlarız,C planıda.Hiç kimse bu mücadelenin bittiği kanısına varmasın.Çünkü çok değil 2-3 yada 12 ay sonra taahhüt verenler ve ödeyemeyenler aranmaya başlanacak.Davası devam edenler yargı önüne çıkacak.Kaçak olanlar aranmaya devam edilecek ve bu zulüm devam edecek.İşte bu zulümün ortadan tamamen ortadan kaldırılması için yasal herşey yapılacak.Bundan kimsenin şüphesi olmasın.Şu anda yapılacak olan şey safları sıklaştırmak,Bütün olmak , Mücadele azminde ve kararlığında olmak.saygılarımla

 239. 23/01/2010, 23:53

  >sn. 34 deki arkadaşım. Güzel şeyler yazmışsın ve doğru olan biçok şeyi analiz edebilmişsin.Ama umutsuz olma , hak bizim hakkımız sadece ne koparırız peşindeler.Umutsuz olmayalım ve mücadeleyide bırakmayalım.Her şey güzel olacak.A.D

 240. 24/01/2010, 00:02

  >Sayın 34 yazdıklarının hepsine katılmamak elbette mümkün değil,Ancak 38 de yazdığım gibi..V e diğer arkadaşların da yazdığı gibi..Mücadele ne olursa olsun devam edecek.İnanın buna ..İnanın buna…Az bir bekleme süresi bizler için daha hayırlıdır.Onun sonrasında geçmişede bakarak dahada etkin bir mücadele planı ortaya koyacağız.Bunu hep birlikte yapacağız.Hep birlikte başaracağız.Tıpkı TEKEL İŞÇİLERİ GİBİ , SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞANLAR GİBİ,İTFAYECİLER GİBİ……YETERKİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLALIM.SAYGILAR

 241. 24/01/2010, 00:05

  >arkadaşlar şu kararı okuyun bi böyle bi karar neye dayanarak verilir

 242. 24/01/2010, 00:06

  >T.C TÜRK MİLLETİ ADINA İZMİR MÜTEFERRİK KARAR1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİESAS : 2005/284KARAR : 2005/665MÜTEFERRİK NO : 2010/27HÂKİM :KATİP : Hükümlü …………………… Vekilinin faks olarak mahkememize gönderdiği dilekçe 5941 SY gereğince taahhütnamede bulunmaması nedeni ile mahkememizin 12.01.2010 tarih 2010/17 Müteferrik sayılı karar ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş;Hükümlü ………………….. Bayındır C.Başsavcılığı aracılığı ile İzmir C.Başsavcılığına fax olarak gönderdiği 15.01.2010 tarihli taahhütname ile hakkındaki infazın durdurulmasını talep etmiş bu yazı İzmir C.Başsavcılığının 15.01.2010 tarih 2009/2-8688 sayılı yazılarının mahkememize 15.01.2010 tarihinde gelmekle,C.Savcısının yazılı mütalaası alındı. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Mahkememizin 08/09/2005 Tarih 2005/284 Esas 2005/665 Karar sayılı ilamı getirilerek incelendiğinde hükümlünün 8 ayrı karşılıksız çek keşide etmek suçundan toplam 51,600YTL adli para cezası ile cezalandırıldığı , bu kararın Yargıtay 10 Ceza dairesinin 07/05/2009 tarih 2007/18938 esas 2009/8776 karar sayılı ilamı düzeltilerek onandığı ve o tarihte kesinleştiği anlaşılmıştır.Hükümlünün mahkememizin anılan kararının tebligatının usulsüz yapıldığından bahisle karar düzeltme talebinde bulunduğu bu talebin C.Savcısı Ayşe Sarıyarın olumsuz görüşü ile 07.10.2009 tarihinde dosyanın Yargıtaya gönderildiği ve henüz dönmediği anlaşılmıştır.Gönderdiği taahhütname incelendiğinde hükümlünün 5941 Sayılı Çek Kanunu gereğince bu çek bedelini ticari faizi ile birlikte 1/3 ünü 15.01.2011 tarihine kadar bakiyesini de 15.01.2012 tarihine kadar ödemeyi taahhüt ettiğini belirtmiştir.Taahhütnamenin faizide de kapsaması, bu faiz miktarının da çek bedeline eklenerek toplam bedel üzerinden ilk yılı için çekin faizi ile birlikte toplam bedelinin 1/3 ünü ikinci yıl içinde kalan miktarını ödemeyi taahhüt etmesi, bu rakamların herkesce denetlenebilir şekilde açıklanması ve taksit sayısının 1 yıla yayılarak tek tek belirlenmesi gerekmektedir. Hükümlünün ise herkesce anlaşılabilir şekilde bir taahhütte bulunmadığı, ayrıca ödemenin 1/3 ünü yaklaşık 1 yıl sonra 15.01.2011 tarihine kadar yapacağını, ikinci ödemeyi de yine bundan 1 yıl sonra 16.01.2012 tarihine kadar yapacağını belirterek kanunun anladığı manada samimi bir taahhütte bulunmadığı anlaşılmaktadır.Yine Türk Medeni Kanununun 2.maddesi “herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz “hükmünü getirmiştir.Açıklanan nedenle: Hükümlünün mahkememize faks yolu ile gönderdiği taahhütname 5941 Sayılı Yasada belirtilen şartları taşımadığından infazın durdurulması talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;Mahkememizin 2005/284 Esas 2005/665 Karar sayılı dosyasının hükümlünün karar düzeltme talebi üzerine C.Savcısının olumsuz görüşü ile 07.10.2009 tarihinde…………………Hüküm kısmında son cümle faksda çıkmamış. Önemli de değil…

 243. 24/01/2010, 00:11

  >ARKADAŞLAR UMUTLARIMIZIN TÜKENMEYE BAŞLADIĞI ŞU GÜNLERDE YAPACAĞIMIZ YÜRÜYÜŞ SES GETİRECEKTİR.BENİM KANAATİM BU HÜKÜMET YENİ DÖNEMDEDE İKTİDAR.SERMAYE BABALARI BU HÜKÜMETTEN DAHA İYİ KUKLA HÜKÜMET BULAMAZ.İNŞALLAH YANILAN BEN OLURUM.

 244. 24/01/2010, 00:17

  >ARKADAŞLAR http://www.chp.org.trSİTESİNDE HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNE GİRİP "ÇEK YASASINI ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜN LÜTFEN HAPİS KALKSIN" DİYE YAZALIM.

 245. 24/01/2010, 00:18

  >1 hafta önce vekaleten atmış olduğum imzadan dolayı 3 mahkemeye ayrı ayrı birer yazı gönderdim.2 mahkeme yeniden yargılanmam için 3 ayın 5 ine duruşma günü vermiş diğer mahkeme red etmiş tahütname ver diyor.sizin bilginize soğınarak benim ne yapmam gerekiyor çek sahibine berat vermişlerdi.şimdi yeni kanunun 5/3 maddeside vekaleti kaldırdı üst mahkeme hakkımı kullanıyımmı duruşma neticesi sizce ne olur şimdiden allah razı olsun.saygılarımla

 246. 24/01/2010, 00:57

  >1. Milletvekillerinin ve Bilimsel Araştırma Yapanların Cezaevi Ziyaretleri ile ilgili yeni düzenleme;HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKMADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüşebilmek için Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görevli başkan ve üyelerin ceza infaz kurumlarına yapacakları ziyaretler hakkında bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 40 – Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak amacıyla yapmış oldukları istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek koşuluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla açık ziyaret şeklinde görüşebilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Beşinci Bölüm, Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci Bölümleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan tutuklu ve hükümlülerin milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Bakanlığın yazılı izni aranır.Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile barındırıldıkları bölümler, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve diğer komisyonların başkan ve üyeleri ile yanlarında bulunan görevliler tarafından komisyon kararı ve görevleri çerçevesinde ziyaret edilebilir.”MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.Resmi Gazete;22.01.2010 Tarih ve 27470 sayı

 247. 24/01/2010, 01:15

  >24 de yazan can arkadaşım şuan burdamısın

 248. 24/01/2010, 01:19

  >TOBB başkanına yazsayın başkan, bizler gerek kendi hatalarımızdan, gerek hükümetlerin yanlış ekonomi politikalarından gerekse global kriz nedeni ile iflas etmiş esnaflarız. ödeyemediğimiz çeklerimizden dolayı yıllardır cezaevlerinde sürünmekteyiz. içerde bizler, dışarda ailelerimiz aç sefil bir hayat sürdürmekteyiz.ben yeni çıkan 5941 sayılı çeke istinaden taahhüt vererek tahliye oldum. 2004 yılında iflas ettim o günden beri alacaklı, mafya, polis, savcılık, mahkeme kapıları cezaevlerinden gözümü açamadım.yılın 5 ayı içerde 7 ayı dışarda soruyorum bu kadar sıkıntı içinde nasıl çalışıp, nasıl yeniden ayaga kalkıp borç ödeyecegiz.siz esnafın içinden çıktınız bir şekilde bizleri temsil ediyorsunuz ben 5 yılda ödeyemmişim, bir yılda bu borcu hemde fahiş bir faiz yükü ile birlikte nasıl ödeyecegim. eger bir yolunu biliyorsaniız aydınlatır yol gösterirseniz sevinirim.taahhütlerime faiz hesabı yapmadıgım için mahkemelerce red kararları verildi, ben mahkumum içerde merkez bankasının faiz oranlarını nerden ögrenecegim. ayrıca sayın hakimlerimiz tahliye vermemek için ayak sürüyor, neymiş taahhüt samimi bulunmamış. nerde hukuk, nasıl bir adalet anlayışı, bizler can havliyle özgürlüğümüze kavuşmak için ne dendi ise onu yaptık, siz inanıyormusunuz ki bu bir yılda bu taahhütler ödenecek. bir yılın sonunda sorunlar katlanmış olarak tekrar cezaevine dönecegiz. bizler ailemizi geçindirecek para bulamıyoruz, nasıl borç ödeyecegiz. lütfen feryadımızı duyun. hem bedenen hem ruhen bittim. bu iflas bana babamın kalbi, iki gözü ve iki ayagını kaybetmeme maloldu. eşim akıl saglığını yitirdi 46 raporualdı. 5 yaşındaki kızıma bir çikolata bile alamıyorum. lütfen sesimiz olun bittim, eger imanım olmasa intihar edip bu çirkef dünyadan urtulacagım. lütfen yardım edin dığım mail.

 249. 24/01/2010, 01:20

  >insan haklsayın yetkililer ben yeni çıkan 5941 sayılı çek yasasından taahhütte bulunarak yeni tahliye oldum. sizlere cezaevleri hakkındaki genel durumlardan bahsetmek istiyorum. 1. cezaevlerinin kapasitesi çok yetersiz. 2. depodan bozma koguşlarda özellikle kısa cezalar ve adli para cezalarından hükümlü mahkumların bulundukları koguşlar depodan bozma ahırdan farksız vede çok saglıksız koguşlardır. bu koguşlarda mahkumlar en az 50 kişi üst üste, yerlerde aynı yatakta iki kişi olmak üzere yatmaktadırlar. 3. battaniye ve yastıklar yetersiz, çok eski vede leş gibidir. 4. yemekler yetersiz vede kalitesizdir. 4. çogu koguşların havalandırma bahçeleri yoktur, günde birf saatg başka bahçeye oda gardiyanın canı isterse havalandırmaya çıkılabilmektedir. 5. gözlem koguşları pislik içindedir, tv. buzdolabı çay gibi imkanlar yoktur. 6.cezaevlerinde doktor kontrolü çok kısıtlı ve yetersizdir, hastalandıgınızda doktora çıkmak için en az bir hafta sıra bekler, ilaç aldıgınızda bu ilaçlar en erken onbeş günde size ulaşmakta bu süreçte ya kandiliğinizden iyileşirsiniz yada ölürsünüz. 7. infaz memuru sayısı çok yetersizdir.8. cezaevi idaresi displini sağlayabilmek için çok katı ve acımasız davranmakta en küçük hatanızda hücre ve en az 1 yıl displin cezası almaktasınız. 9. sıcak su problemi ve ısınma problemi vardır.bizler iflas etmiş esnaflarız. cezaevlerinde mahkum kabul edilmiyor, dolandırıcı ve paralı olarak görülüyoruz.insan hakları sadece apo ve pkk'yamı vardır, hiç cezaevlerini dolaştınızmı. eger giderseniz size gösterilen degil, sizin rast gele seçeceginiz koguşları ziyaret etmelisiniz.bu feryadımızı duyun lütfen bizler bulunduğumuz taahhütleri ödeme imkanımız yoktur. tekrar cezaevine girmek zorundayız. şimdiden yetersiz olan cezaevleri bir yılın sonunda nasıl bu yükü kaldıracaktır. marifet cezaevi yapmakmı yoksa suçu önlemekmidir. cezaevlerinde sadece hükümlü tutuklu ayrımı yapılmakta suç ayrımı yapılmamaktadır. esnaf olarak hırsız, katil, ırzcı ile aynı koguşlara konmak bizlere en büyük zulümdür.saygılarımla arı komisyonuna yazdığım mail.

 250. 24/01/2010, 01:21

  >AHsayın yetkili, ben yeni çıkan 5941 sayılı yeni çek yasasından faydalanarak taahhütte bulunarak tahliye oldum. bir yıl özgürüm. eger taahhütü ödemeyessem ki ödeyemeyecegim tekrar cezaevine dönecegim. dünyanın hiç bir ülkesinde olmayan bir borcu ödeyememekten dolayı özgürlüğümüz elimizden alınmaktadır.karşılıksız çek modern ülkelerde olmayan bir sorundur. bu sorun ülkemizin kendine has sorunlarından biridir. cezaevleri çok yetersizdir. insan hakları hak getire tıka basa dolu koguşlar, mahkumlar üst üste çogu yerlerde, suç ayrımı yok, temizlik, yemek, saglık, haberleşme çok zor ve yetersiz. sizler sadece apo ve pkk içinmi varsınız. hiç türkiyede cezaevlerinde çekten yatanların sorunlarını izledinizmi.bizler insan degilmiyiz. katilin, teröristin hakkı var bizim yok. nerde kaldı insan hakları. lütfen türkideki cezaevlerini ve ceza yasalarını takip edin, ziyarete gidin size gösterileni değil sizin istediğiniz yerlere bakın ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaksınız.saygılarımla İM' YAZDIĞIM MAL

 251. 24/01/2010, 01:23

  >SEVGİLİ MAGDUR ARKADAŞLAR TATİL GÜNÜNDE GECENİN BU SAATİNDE BUNLARI YAZDIM, LÜTFEN HERKES YAZSIN. BOŞ DURMAK YOK, AGLAMAYANA MEME YOK. BENİM YAZDIĞIMDAN NE OLACAK DEMEYELİM, BIKTIRINCAYA KADAR YAZALIM ARAYALIM. BELKİ İNSAF EHLİ BİRİLERİ SESİMİZİ DUYAR. YOKSA KÖTÜ AKIBET BİZLERİ BEKLİYOR.

 252. 24/01/2010, 01:43

  >Menfi tespit davaları çekin ödenmeyeceği anlamı taşımaz. Bu konuyu daha önce bizzat yaşadım ve mahkeme basiretli Tüccar çekini ödemek zorundadır dedi.menfi tespit ayrıca alacağın istenmesidir ve çekten ayrı bir konudur.merriaa.

 253. 24/01/2010, 02:02

  >ARKADAŞLAR HERKES http://www.chp.org.tr SİTESİNİN HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNE E-MAİL ATARAK YENİ ÇEK YASASININ HAPİS CEZASINI DÜZENLEYEN 5.MADDENİN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BİR AN ÖNCE GÖTÜRÜLMESİ HUSUSUNDA TALEPTE BULUNSUNLAR,BU ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKİ,BEN BİRAZ EVVEL GÖNDERDİM.HERKES E-MAİLE SARILSIN

 254. 24/01/2010, 03:21

  >arkadaşlar bunlar bizim lafımızdan anlamıyorlar eniyisi çocugu olan çocuguna babamı veya annemi çek borcundan dolayı hapse atmayın diye mektup yazdıralım çocugu olan çek magdurları bu yöntemi deneyelim.bizi hapse tıkanlar arkada kalan çoluk çocuk nasıl bakılır?neyer ne içer?hiç düşünüyorlarmı acaba?hem biz haksız yere hapse tıkılıyoruz!hırsız degiliz!katil degiliz!sapık degiliz!dolandırıcı degiliz!BİZ ANNE VE BABAYIZ!

 255. 24/01/2010, 07:11

  >ben mardin nusaybın den bır çek mağduruyum 24 sene esnaflık yaptım nusaybınde herkesın olduğu gıbı malımızı borca verıyorduk çek zamanı geldmıydı memur maaş az alıyordu çıftçı bu sene ekın yok dıyordu ama bız bankaya memur ve çıftçı arkadaşlarımızın bıze dedığını bankaya dıyemıyoorduk ve bu yuzden dövuz borç edıp çekımızı öduyorduk ama bu döviz borcum bırıktı ve bu yuzden dövizcı artık bana döviz borca vermedi bu sefer gıtım dukanıma hipotek koyarak kuyumcudan faizle altın aldım ıkı geçtı gene çekler bırıktı kuymucunun ödemesi geldi kapıma dayandı ya dedi dukanı satarsın yada ben satırırım mecbur kaldım ve 30 senelık iş yerıme satım ılk başta esnafları çağırdım dedımkı kardeş ben iflaz etım ne olursunuz malınızı olan veya çekınıze çıkabılecek malyani gıyım var bende çoğusu yanaşmadı çekını mahkemeye vermışız git mahkemeyle pazarlık yap savcılığa gıtım mardin nusaybınde benim çek cezamın olduğunu söyleyıp beni mardin ceza evine koydular kuyumcuda bundan yararlanarak dukanımı oğlum ve hanımımdan yarı fıyatına aldı ve halada çeklerımden ceza çıkıyo ve şu anda sekız çocuğum var cebımde bırak sıgara parasını evımdde ekmek param yok buyuk lerıme ve yuce adaletınıze sığınıyorum perışanım zamanında bende esnaftım bankalarda kayıtlı olduğu gıbı yılda en az 250 veya 300 mılar öderdım şu an utancımdan evımden çıkamıyorum bırak utancılığıda çıksam çek cezam var polıs yakladığı yerde ceza evıne göturecek zaten 8 çocuğum var şu an ıkısı asker ıkı kışıde uzurlu ceza evıne duşersem perışan olurlar bu çocuk yuce DEVLETIME SIĞINIYORUM YARDIMINIZI ALLAH İÇİN BEKLIYORUM email edresım budur esmemet_47@hotmail.com

 256. 24/01/2010, 12:36

  >bizler bu mucadeleyi sadece 1 sene ozgur olalim ondan sonra tekrar kacak yasayalim yada tekrar hapse girelim diye yapmiyoruz. amacimiz bellidir. bu cagdisi dunyanin en geri kalmis ulkelerinde bile uygulanmayan cek yasasini tamamen tarihe gommektir. ve bu olana kadar savasmaya dogrulari heryerde herkese soylemeye devam..gun gelecek adalet herkese lazim olacak…

 257. 24/01/2010, 12:37

  >merhaba benımde 12 tane odeyemedıgım cekım var hasım kılıc ın yazısı benı heyecanlandırdı adalet basında bulunan ısımlerınden bırı bu ısın farkında ıse ve degıstırmeye yonelık bısey yapmıyorsa yonetıcılerımızde bır nebzecık sorumluluk anlayısı olmadıgını gosterır umarım boyle olmaz gerekenı yapar.benım aılem darmadagın oldu ben unıversıteyı yenı bıtırdım calısmak ıstıyorum fakat yakalama cıkacak dıye yurt dısına cıkıyorum sorunun cozumu boylemı olur adalet boylemı uygulanır bende ulkemde kalıp calısıp borcumu odemek ısterım akp nın ıstedıgı zamanda odeyemem belkı ama 3-4 yıla oderım bıraksalar.akp benım ceksahıbı tefecılerın ekmegıne tereyagı surdu once daha az bı para anlasabılırdım belkı ama sımdı faızınıde ıstemeye basladılar.turkıyede kalabılsem ogretmenlık yapacam elıme odeme yapabışlecegım para geecek ama yurt dısında amelelık yapıyorum calısmaktan utanan degılım ama cozum ıcın dogru yontem bu degıl umarım basımızda olan ınsanlar gorevlerının sorumluluklarını yerıne getırır yazıları devamlı takıp edıyorum herkese allahtan sabır dılıyorum .hoscakalın.

 258. 24/01/2010, 12:44

  >Arkadaslar, 24-30 ocak 2010 tarihleri arasında 17. Adalet ve Demokrasi Haftasiymis.

 259. 24/01/2010, 13:52

  >değerli ZEYNEL kaynağınız nedir

 260. 24/01/2010, 14:39

  >arkadaşlar star da her açıdan programı var SN ŞENER konuşmacı hadi soralım çeklerle ilgili düşüncelerini

 261. Aa
  24/01/2010, 15:15

  >57 de yazan Faruk arkadaşımız.Yazınızın her yeri çelişki dolu.Üniversiteyi yeni bitirdim ailem darmadağın diyorsunuz okurkenmi evlendiniz borç yüzünden ayrıldınız.Hakkınızda yakalama çıkmamış yurt dışına çıkacam derken iki satır aşşağıda yurt dışında amelelik yaptığınız yazıyorsunuz.Yurt içindemisiniz dışındamısınız karar verememişsiniz.Ülkede kalıp öğretmen maaşıyla borç ödeyip bitireceğinizi yazıyorsunuz ne öğretmenisiniz.Çok ilginç!Öğretmen maaşıyla ödenecek bir borç fazla bir borç değildir.Yazınız üniversite bitirmiş birisinin yazısına hiç benzemiyor.Haddime düşmemiş merakta etmiyorum ama bu kadar acemice yazılmış bir mesaj bu sitede ender rastlanır.Siz o üniversite kitaplarını bir dahamı okusanız acaba?

 262. 24/01/2010, 15:41

  >BU NASIL PAZAR KORKUMUZDAN EVDE OTURAMIYORUZ DIŞARI ÇIKAMIYORUZ NE B.. YİYCEĞİMİ ŞAŞTIM KALDIM BUGUN KIMSEYIDE ARAYAMIYORUMKİ VAKIT GECSIN PAZAR,PAZAR RAHATSIZ EDEMIYORUM ALLAH BELANI VERSİN AKP SENDE Bİ YERDE OTURAMA İNŞALLAH İLGİLİ KİŞİ

 263. 24/01/2010, 15:57

  >ARKADAŞLAR DÜN ANLATMAYA ÇALIŞMIŞTIM.CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEDEN ÖNCE İSTANBULDAN ANKARAYA YÜRÜYELİM DİYEBU YÜRÜYÜŞ KAMUOYU OLUŞTURMAMIZ İÇİN İYİ FIRSAT OLUR. CHP DE GÜÇ VEGÜVEN DUYAR.BENCE BU SUSKUNLUK HAYRA ALAMET DEĞİL. İSYANKAR

 264. 24/01/2010, 16:08

  >hükümet muhalefetin tam tersini yapıyor.inatlaşmak için.onun için chp anayasa mah.gidinceye kadar sessiz kalımalı bence.olmazssa diğer şeçenekleri yapmalıyız.EFDEN

 265. 24/01/2010, 16:30

  >SEVGİLİ SAMİ KAL SİZİN YAZDIKLARINIZI VE NELERLE KARŞILAŞTIKLARINIZI ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUM.GEÇMŞTE 5 SENESİNİ MAMAKTA GEÇİREN BİRİSİ OLARAK.BEN ŞİRKETİTN HEM ORTAĞI HEMDE MÜDÜRÜ İDİM HİÇ KİMSEYE VEKALETEN FALAN ÇEK İMZALATMADAN HEPSİNİN ALTINA İMZAMI ATTIM BİNLERCE ÇEK ÖDEDİM MİLYONLARCA EURO ÖDEDİM KALAN 5 ÇEKİDE ÖDEMEK İÇİN HER ŞEYİMİ SATTIM VE ARTIK BİTTİĞİM NOKTADA HAYATA KÜSÜP 2-3 SENE HER ŞEYİ BIRAKTIM NEYSE HAYATA DÖNDÜĞÜM DE 3 ÇEKTEN CEZA ALMIŞTIM VE İTİRAZ ETMEDİĞİM İÇİN CEZA ALDIM DEMEK İSTEDİĞİM ÖZET OLARAK ŞU.BORÇTAN PARADAN DOLAYI İNSANIN DÜŞÜNCEDEN DOLAYI İÇERDE YATMASI KADAR HAKSIZ BİR UYGULAMADIR ÖYLE ADALETSİZLİK OLURMU VE ÜSTELİKTE BUNU ADALETİ SAVUNAN İNSANLARIN SAVUNMASI ÜZÜNTÜMÜZÜ DAHADA ARTIRIYOR.BEN DAHA ÖNCE DE ÖNERDİM TOPLU CA TESLİM OLALIM EYLEMİ YAPALIM AYRINTILAR KONUŞULUR VE DETEY YAPILIR 2-ON BİNLERCE İNSAN 3-4 TANE ORTAK BELİRLENEN SLOGANLARI DUVARLARA YAZALIM SERMAYESİ SADECE 1 TÜP BOYA VE EN ETKİKİLİ EYLEM BİÇİMİ BAŞKA KİMSEDEN BİR ŞEY BEKLEMEYİN OLURSADA SAĞOLSUNLAR.

 266. 24/01/2010, 16:55

  >yasabın 5.maddesinin iptali için chp ye e-mail göndermeye devam,herkes sarılsın bu işe

 267. 24/01/2010, 16:58

  >marriee MENFİ TESPİT DAVASI CEKİN KARŞILIĞI MAL YOKSA PARA ALINMIŞ VEYA TEFECİ KENDİ FAİZLERİYLE İNSANLARI SOYARSA TARİH ACIK BU ADAMIN ACACAĞI DAVA NE OLUR .BİLİYORSAN YORUM YAP

 268. 24/01/2010, 17:15

  >akp cezaevlerinide para kazanmak için dizayn etmiş insan hakkı hakgetire keçi boku gibi zeytin 6 tl çay 10 tl şeker 2.5 tl en kalitesiz i veya tüketilmeyeni orda mahkuma satıyor allah sizi müstehakınıza kavuşturacak akp…

 269. 24/01/2010, 17:18

  >bursa cezaevi içler acısı e tipi zülum evi koğuşta 50 kişi yöneticiler gaddar başmemur a tıraş için dilekçe yazdık burası kuaförmü ulan dedi su yok ayda 2 kere kasıtlı yapıyor orda bi başmemur var geri adam inşaallah sende orda yatarsın…

 270. 24/01/2010, 17:20

  >karşılıksız çek yazdık cinayetler bizden daha hafif infaza tabi son 5 yılında açığa çıkıyor evine gidiyor bize 50000 tl yi geçerse açık hakkı yok peh peh ne suçmuş bu be allah senin belanı versin bu açık yönetmeliğini yazan adi..

 271. Aa
  24/01/2010, 17:38

  >62 de yazan OCEAN sonuna kadar yazdıklarına katılıyor.Beddua konusunda ise o bedduayı katrilyon kere katrilyonla çarpıyor ilgilisine gönderiyorum.Bu arada 65 de yazan arkadaşada katılıyorum.Bu akepelilerden adalet bekleme dostum bunlarda paranın gücü imanlarının gücünü çoktannnnnn aşmış.CHP yalova milletvekili Sy.İnce'nin efsanevi konuşmasını pişmiş kelle gibi izledi ya bunlar kılları bile kıpırdamadan bunlara ne desen boş yüzleri davul derisi gibi.Yalanda tarih yazıyorlar.İktidarları zamanı malesef HAzmedemedikleri Cumhuriyetimizin kara tarihine geçti bile.

 272. 24/01/2010, 17:48

  >arkadaşlar şuanda star tv heraçıdan programna katılmak için mail adresini bilen varmı?

 273. Aa
  24/01/2010, 18:08

  >70 de yazan arkadaş açığa çıkıpta ne yapacaksın aylığı 60 TL den çiçekmi ekeceksin,çöpmü toplayacaksın,çaycılıkmı yapacaksın,evrak getir götür ayakçılıkmı yapacaksın.Sen cezayı baştan kabullenmişsin nasıl rahat ederim derdine düşmüşsün.Yazındada belirttiğin gibi karşılıksız çek kestik diyorsun,ama biz karşılıksız çek kesmedik.Kahpeliğe kurban gittik.SY.Haşim Kılıç çekte kast unsuru aranmalı derken sanırım siz ve sizin gibi bilerek isteyerek kasıtlı olarak karşılıksız çek kesenlerden bahsediyor.Evet çok haklı sizler ve bizler ayrılmalıyız.Bu ceza birgün gelip kalkacak sizde yararlanacaksınız ona yanıyorum.Cümle kuruşuna bak"KARŞILIKSIZ ÇEK KESTİK"biz kesmedik çok mücadele ettik ödemek için.Böyle bir eziyeti insan kendisine nasıl yapar yoksa.Bu yüzden verilecek cezayıda hak etmiyorum,ne açığını nede kapalısını istiyorum!

 274. 24/01/2010, 18:52

  >sn jenardi,myway,cüneyt beyali rıza öztürk beyanayasa mahkemesine,YASANIN İPTALİ İÇİN,YÜRÜTME DURDURMA TALEPLİ OLARAK başvuracaklarını dilekçelerinin hazır oldugunu söylemiş.süre 15 şubatta doluyor.ben kaçak yaşayan aranan biriyim.devlete taahhüdü zaman kazanmak için martta vermeyi düşünüyorum ali rıza beyin bu sözü kafamı karıştırdı yürütmeyi durdurulursa ben martta taahhüt vermeye gittimde yürütme durduruldu seni hapse alıcaz yürütme durmasından dolayı taahhüt veremessin derlermi?chp anayasa mah.gittiginde taahhüt süresi 15 şubata kadarmı yoksa 31 marta kadar taahhüt süresi varmı?benim avukatım yok hiçbiryerden bilgi alamıyorum cevap verirseniz sevinirim.

 275. 24/01/2010, 18:56

  >arkadaşlar niye herkes chp yi bekliyor vatandaşlarında anayasa mahkemesine hakkı var?

 276. 24/01/2010, 18:59

  >dostlarım yazılan yazılara bakıyorum hep kendi sıkıntılarımız tabiki her kesi anlayışla karşılıyorum nereye konuşacağız nereye dert yancağız biz birbirimizle dertleşmessek çatlığacağız fakat bir taraftanda bir gerçek var bizim gibi çek mağdurlarını nerden bulacağız onlara nasıl ulaşcağız gerçek sayımız GERÇEKLERİ ortaya çıkaracaktır bu gerçeklerde bazıların aklını başına getirecektir şimdi tavşan dağa küsmüş dağ tavşana kimsenin kimseden haberi yok bu şekilde büyük çoğunluğumuz rotasız bir şekilde yürüyor bu kadar mağdurun içinde en şanslıları biziz en azınan sitemizin varlığından haberdarız hemen hemen her türlü bilginin sahibiyiz ister istemez bazı şeyleri bilinçli olarak yapıyoruz en azından taahüt vermeyip bekliyoruz gibi DOSTLARIM bizim haklı davamızda haksız duruma düşmemek için bütün mağdurlara bir şekil ulaşmamız lazım BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR birdaha dikkatiniz çekiyorum bakın yorumlar çok az demekki çok az kişiyiz yol yakınken bir birimizi aldatmayalım gerçeklerden değil başaramamaktan kaçalım haklıyken haksız duruma düşmeyelim DİĞER ARKADAŞLARIMIZA ULAŞALIM.

 277. 24/01/2010, 19:02

  >73 deki kardeşim akp yi tanımıyorsun heralde sen oraya bi girde öle konuş karşılıksız çek kestik demek istemedim hemen zanlama insanı çek karşılıksız çıkınca karşılıksız çek kesmekten almadıkmı cezayı saçmalamayalım bana çatmak sana bişeyde vermez 15 ay ceza yattım ben gene yatıracaksa bu akp ne yapacağız onları paylaşıyoruz sende akp gibi niyet ölçme allahtan korkun ben yaşadıklarımı yazdım siz biz ayrımı olmaz kimse düşmesin ama çiğlik yapma..ben olanı yazdım açık cezaevi koşulu ile kapalı birmi ne var oda değişmeli değilmi sadece bizmi adli para cezası alıyoruz yaralı bir parmağa merhem olur diye şartları yazdım hem ben çıkarken söz verdim kader mahkumu olanların sorunlarını yazdım bursa e tipinde despotizm var insan hakları ihlali var su yok başmemurluk tam bir geri anlayış dayak var küfür var bunları yazmam benim sözümden dolayı açık cezaevi şartları kapalıdan bin kat iyi belki bu akp biraz ilgilenirde bu eziyetlere bakar diyoruz işte akıllı ve realist olun akp bu cezayı kaldırmaz ancak yargıtay anayasa mahkemesi olursa olacak aksi zaten gene oraya dönücem dönünce biraz olsun en azından yazdım diyeyim diye yazdım aslında şöle diyelim cezaevini görmüş bizler ve cezaevini görmeyip atan sizler daha hakça olur allah salim etsin sizi..

 278. 24/01/2010, 19:12

  >yürütme durursa cezalarda kalkar öle değilmi.

 279. 24/01/2010, 19:14

  >74 Anayasa Mahkemesi Mart ayı sonuna kadar bir karar vermez esastan görüşülmesine karar verirve 3 ay içindede yeni yasayı iptal ederkafan karışmasın

 280. 24/01/2010, 19:21

  >İYİ BİR YORUM YAPMIŞSIN 73 İNSANIN ÇEKİ KARŞILIKSIZ KALINCA ÇEKTİĞİ SIKINTILARI BİR ALLAH CC HU BİRDE KENDİSİ BİLİR.

 281. 24/01/2010, 19:36

  >Arkadaşlar bende CHP sitesine http://www.chp.org.tr.(sitenin sağ tarafında ) halkla ilişkiler bölümüne "Lütfen çekte hapis kalksın"diyerek halkla ilişkiler bölümüne e mail attım tüm arkadaşlar ve yakınlarıda lütfen atsın.AYRICA TAAHÜTTE BULUNAN ARKADAŞLAR TEKRAR DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİ YAZARSANIZ MEMNUN OLACAĞIZ.FAİZİMİ ANA PARAYIMI YAZACAĞIZ LÜTFEN AÇIKLAYALIM.

 282. 24/01/2010, 19:38

  >EĞERKİ BURDA AKP ZİHNİYETINDE OLAN MADUR ARKADŞLAR VARSA ONLAR TEK DIYCEM SEVIYOSANIZ AKP Yİ GIDIN YATIN OZAMAN CEZAEVİNDE..YADA BURDA SAVUNMAYIN BU KANEMİCİ TEFECİ UŞAKLARINI LUTFEN ..ARKADAŞLAR…ADALET DIYOSUNUZ KENDILERININ ÇIKARI DOĞRULTUSUNDA KANUN ÇIKARDILAR..VE HALA DAĞDAN INENE HİÇ BIR ŞEY YOK SEN BATMIŞIN EVİN ÇOLUK ÇOCUĞUN PERİŞAN YICEK EKMEĞİ YOK.SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BIR OLAYDAN OTURU GIR YAT DENILIYO CEZAEVINE HANI.HANI NERDE SIZIN ADALETINIZ NERDE MUSLUMANLIĞINIZ……

 283. 24/01/2010, 19:47

  >anayasa mah. esastan görüşmesi neanlama geliyor?

 284. 24/01/2010, 19:50

  >sayın 82 akp nin müslümanlığı dağa kaçmış

 285. 24/01/2010, 19:51

  >Arkadaşlar benimde şöyle bir sorunum var;Alışveriş yaptığım kişiye 2-3 çekleri 4000TL-5000TL-5000TL verdim fakat çeki alan kişininde senedini aldım.Protokol yapmadım mallarımız gelecekti senedini iade edecektim mal falan gelmedi bende çeki ödemedim.karşılıksız yazdırıp daha sonrada ceza mahkemesine müracaat edip hapis kararı çıkattırmış bende battığım için hiç takip etmedim.Tepligat falanda olamadı.Cezamda çıktı ne yapabilirim? şimdi itirazım olabilirmi?senette duruyor işlem yaptırmadım ( senette malen yazıyor)… 2.konu;Çekte karşılıksız damgası vurulduktan sonra ne kadar zamanda ceza davası açılabilir?(yanlış bilmiyorsam 6 aymı)Yoksa çekde icra takibi açılınca bu süre fark etmiyormu?6 aylık zaman icradan sonrada aynımı işler? Lütfen bilgisi olan paylaşsın taahütte bulunacağım…

 286. 24/01/2010, 20:04

  >ARKADAŞLAR LÜTFEN SİYASETİ BIRAKIN ZATEN İÇİMİZ KARARIK LAF OLSUN DİYE YAZMAYIN AYNI MUHABBETİ GEÇENDE YAŞADIK ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇMİŞ BİZ NERDEYİZ BAKIN YUKARDA BİR ARKADAŞ DOĞRU YAZMIŞ HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞECEĞİZ KENDİ MEMLEKETİMİZDE KENDİ VATANIMIZDA ESİR OLARAK HAPİHANELERE DÜŞCEĞİZ BIRAKIN SİYASETİ HER KES BİR İKİ MAĞDUR İŞ ÇEVRESİNDE MUTLAKA VARDIR SİTEYE GETİRSİN

 287. 24/01/2010, 20:18

  >arkadaşlar sonuna kadar mucadeleye devam. moralinizi bozmayın. adamlar dağdan inip söke söke istediğini kabul ettiriyor. biz onların yanında sütten çıkmış kaşık sayılırız. demek insan isterse zoru başarır.cektenceken

 288. 24/01/2010, 20:33

  >siteye yazı yazan bütün arkadaşlar sizden birşey olmaz siz sorununuzu başkası çözsün istiyorsunuz chp,mhp eğer sen etkili bir eylem yapmazsan sana bir şey yapamaz.çek cezası ancakgeri kalmış ülkenin geri kalmış insanlarına uygulanır siz türkçeden anlamıyormusunuz kimse sizin adınıza etkili eylem yapamaz..burada ancak geyik yapılyor ve bir dahada yazmayacağım bilinçli amaçlı etkinlik

 289. 24/01/2010, 21:13

  >Değerli arkadaşlar; şu anda bir bekleme sürecinde ve geçiş dönemindeyiz. Belki eksiğimizle birlikte; aşağı yukarı, bir yıldır mücadele etmekteyiz. Bana göre; artık labirentten çıkışın sonlarına gelmek üzereyiz. C.H.P. Anayasa Mahkemesine başvuru hususunda söz vermiştir ama; yinede kendimizi unutturmamak adına, başvuru tarihine kadar; mektup, faks ve telefon görüşmeleri işlerine devam etmeliyiz. Y.C.G.K'dan olumlu bir karar çıkması hususunda beklemek durumundayız ama, gereğinde; yine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmek üzere, yeni bir metin üzerinde çalışılmasında ve uygun görülen bir metnin bizler tarafından, tekrar ve tekrar gönderilmesinde yarar olacağı kanısındayım. Ben Pazartesi gününden başlayarak; daha evvel hazırlamış olduğum yazı metnini, bu kez göndermemiş olduğum, C.H.P.'li Milletvekillerimize mektup olarak göndermeye devam edeceğim, göndereceğim; kendi kendimizi hatırlatmak ve unutturmamak adına. Günde; hiç değilse, 10 mektup kadar… Başka arkadaşlarımın; başkaca önerileri varsa, o önerileride; değerlendirmekte elbetteki yararlar olacaktır. Daha evvel; C.H.P.'ne yönelik hazırlayıp gönderdiğim ve tekrar göndereceğim, yazı metnimi birazdan sitemize gönderceğim. Tüm katılımcılara saygılarımla; Allah, hepimizin yardımcısı olsun.

 290. 24/01/2010, 21:20

  >Sayın; C.H.P. Genel Başkanım, Sayın; C.H.P. Milletvekillerim.Günlerdir ve aylardır; fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımız ve telefonlarımızla, sizleri; Sayın Başbakanımızı, Sayın AKP ve MHP Milletvekillerimizi, haklı olduğumuza inandığımız, çek yasasının olumsuzluklarıyla ilgili olarak, rahatsız edip; yasal çerçeveler içersinde hak arayışına giriştik. Ancak; gördük, bildik ve anladık ki, bu haklı olan davamızda, yanımızda ve yakınımızda olan, C.H.P. Genel başkanımız ve Milletvekilleri olmuşlardır. Eğri oturup doğru konuşursak; kısmen, yanımızda olan; AKP ve MHP milletvekillerimizde var olmuşlardır ama, onlarında; galiba, güçleri bazı şeylere yetmemiştir. Ancak ki; tamamen tüm gücü ile yanımızda ve yakınımızda olan C.H.P. olmuştur. Bizler; hepimiz esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren konumunda iken, muhtelif sebepler ve ekonomik krizler nedeniyle, cezaevine giren; kaçak durumda yaşayan, işe ve ekmeğe muhtaç olan durumlara düştük ve düşürüldük. Geçmişte hatalarımız olmuş olabilir; ancak, birçoğumuz borçlarımızı ödemek için, bu hallere düşmüş insanlarız. Zaten; kast ve dolandırmak amacı ile hareket edenler, bir şekilde; kendilerini kurtarmışlardır. Çek cezaları bakımından; 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk orta iken, bu anlamda; lehimize bilinen bazı mahkeme kararları olduğu halde, halen; Sayın Yargıtay C.G.K. tarafından, aylar geçtiği halde bir karar yayınlanmamıştır. Şu anda; çıkmış olan çek yasasının, bizlere bir şey kazandırmadığı gibi, hepimiz için çok daha kötü sonuçlar ortaya koyacağı malumunuzdur. Bu durumda; zaten her zaman yanımızda olduğunu gördüğümüz ve inandığımız, C.H.P. Genel başkanımız ve Milletvekillerimizden, bizler için desteklerinin devamını dilemekteyiz. Değerli Çalışmalarınızla; umuyor ve diliyoruz ki, haksız olduğuna inandığımız bu yeni çek yasasının; C.H.P. tarafından; Anayasa Mahkemesine taşınmasını ve tüm haksızlıkların giderilmesini umut ediyor ve bekliyoruz. Sayın; C.H.P. Genel Başkanım, Sayın; C.H.P. Milletvekillerim.Haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda; C.H.P. Genel Başkanımızın ve Milletvekillerimizin, hep yanımızda olduğunu gördük ve inandık. Gerek bizler için ve gerekse ülkemizin tüm sorunları için; başarılı çalışmalarınızın daim olmasını diliyor, kendim ve tüm arkadaşlarım adına, en derin saygılarımı iletiyorum. 24.01.2010 Hasan ……….Adres; …………………………………… MersinTlf; ……………..

 291. 24/01/2010, 21:24

  >kimin ne yaptigi belli deil arkadaslar eylemse eylem herkez menfaatinin pesinde buralara yazmaklan olmuyo butun resmi kurumlarin adreslerini bulun @mail attin burdan kimseye fayda yok ancak dertlesirsiniz bu sitenin amaci magdurlari bir araya getirip organize olmak ama dert kosesi oldu bu sayfa lutfn cahil olmayin yumruk olun vurun bakin bakalim devriliyormi birlik olun birlikkkkk bu zihniyetlen giderseniz hic bir yere varamazzsiniz kolay gelsin size

 292. 24/01/2010, 21:24

  >88 DEKİ ARKADAŞ GÖRÜŞÜNE KATILIYORUM.SİTEDEKİ ARKADAŞLARIN ÇOĞU ÇOK KÜÇÜK KELİME TELAFFUZLARINA TAKILIP HİÇ UĞRUNA BİRBİRLERİNİ KIRIYORLAR.AMAÇTA SAPIYOR TABİKİ.6AYDIR SİTEYİ İZLİYORUM.DURGUNLIK VAR DİYE YAZIYORUM.YÜRÜYÜŞ YAPALIM DİYE ÖNERMİŞTİM.OLUMLU YADA OLUMSUZ KİMSEDEN YANIT YOK.6AY KAÇTİM.2AY 2006 DA CEZAEVİNDE KALDIM.BU GİDİŞLE BİZLERE CEZA EVİ YOLU GÖRÜNÜYOR.KİMSE KİMSEYE DURURKEN MEME VERMEZ. YANILAN BEN OLAYIM İNŞALLAH. İSYANKAR.

 293. 24/01/2010, 21:38

  >88 DEKİ ARKADAŞ ÖNERİN VARSA PAYLAŞALIM.PES ETME 6AYDIR SENİN GİBİ BENDE KIZGINIM .9 KİŞİ TOPLAYALIM ONUNCU BEN VE MASRAFLARI DA KARŞILAMAYA ÇALIŞACAĞIM.YÜRÜYELİM DİYORUM.ÇOĞU ARKADAŞLAR HALA KELİMELERLE GÜREŞİYOR. ONLAR POLİS KAPIYA DAYANINCA UYANACAKLAR. İSYANKAR.

 294. 24/01/2010, 21:44

  >88 nolu arkadaş.bu sitenin kıymetini bil.şu an beklemek ve sabretmekten başka yapılabilecek bir şey yok.hareketlilik nisandan sonra başlar.bu ara ne kadar toplanabilirsek o kadar iyi.bu aşamada yapılması gerekenler faks ve maillerdir.mesela sen nerelere faks ve telefon açtığını sitede bildirebilirsin.

 295. 24/01/2010, 22:02

  >88 de yazan arkadaş, etkili eylem derken duvar yazısını kastediyorsan bz onları 32 sene önce yapıyorduk, daha farklı fikirlerin varsa açikla

 296. 24/01/2010, 22:22

  >arkadaşlar biz esnafız duvara yazı yazmayı düşünecegimize belli bir gün belirlenir o gün bir gazeteye veye tv ye fax çekilebilir(bu sayı binleri bulunca)gazete neoluyor diye harekete geçer.site yöneticileri çek magdurlarına birazcıkta olsa duyarlı bir gazetenin fax sını yazıp magdurları yönlendirse duvar yazısından daha etkili ve daha medenice olur biz esnafızbunu unutmayalım.

 297. 24/01/2010, 22:34

  >Arkadaşlar iyi geceler.Defalarca belirtiyorum,Birincisi brbirinizi boşu boşuna kırmayın.İkincisi bu site 1 yılı aşkın faaliyettedir ve ne yaptığını bilen değerli katılımcı arkadaşlarla doludur.Daha önceleri de belirttiğim gibi , CHP nin anayasa mah. itirazını ve YARGITAY,dan olası içtihadları bekliyoruz.Bunların ne olacağını bilmeden atılacak adımlar yanlış sonla noktalanabilir.O nedenle biraz sabır….Elbette boş durmayacağız ve tüm arkadaşların ortak katılımıyla bir eylem planı açıklayacağız …..saygılarımla..assos

 298. 24/01/2010, 22:37

  >Sami KalYazınızı okudum yasadıklarımızı tam olarak ıfade etmıssınız.sıkıntıları herkez farklı senaryolarda yasamaktadır.kımı hala firar kimi taahhut ile dısarı çıkmıslardır .fakat ne yapacaklarını bılmeden korkulu ruyalar gorerek verdıklerı taahhudu nasıl yerıne getıreceklerını dusunmekte .tobb baskanına gondermıssınız ama dogru adresmıdır emın dılım yasaya encok ıtıraz edenler dılmıydı tıcaret odaları .yasanın kabul edıldı gun ntv canlı yayınında ıstanbul tıc odası baskanı bu yasa kabul edılemez bıe beyanat verıyodu galata koprusu manzaralı restorantta .senelerdır uyelık aıdatı odedımız tıcaret odaları sermaye uşağı olmuslardır.cekin yaptırımı olsun tıcaret aracı olarak vazgecılmez bır arac.fakat KASIT aransın davamızı bu yonde savunalım .neden odenmedıği arastırılsın odemeyıp paralarla sefa mı suruluyo yoksa gercekten nafakasını bıle cıkartamaz haldemı .bu rezıllıgı ne ıcın cektığı arastırılsın .dolandırıcılarla aynı kefeye konulmak zor gelır bı esnafa .hısarcıklıoğlu anlamaz bızı sermaye yonetıyo cunkı.onu esnafken tanırım gununu gecırdıın faturana anında faızını yapıstırır oyle tahsıl ederdı .sen uykusuzsun onun umrunda olmaz emınol.bır yıl gececek taahhutler yerıne getırılemedınde ozamankı kaos ortamı daha buyuk olacak bu bır ertelemedır cezaevlerını afla bosaltıp bızler ıcın yer acmak ıcın kazanılmıs bı sure.ne 2004 te 50.000 tl olan borc taahutle kac para oluyor bı hesaplarsan herkes gorsun mali musavır oldunu bıldım ıcın sordum .ve o hesabı rıfat beye gonderelım .bızlerı sırf bır yıllık ozgurlumuzu kac paraya satın aldımızı gorsun …ÇEKCİ

 299. 24/01/2010, 22:59

  >99DAKİ ARKADAŞ ONLAR FERYATLARI DUYMAZLAR.ÇÜNKİ DUYMAK İSTEMEZLER.DÜŞTÜMÜ ALLAH DERLER.İYİ GÜNÜDE FAİZE FAİZ KATLARLAR.İSLAMİYETİN FAİZİ YASAKLADIĞINI UNUTURLAR. HZ ÖMER ADALETİ YIKMAKTANSA CAMİİ YIKMAK İYİDİR DEMİŞ VE YIKTIRMIŞTIR. İNANMAK BUDUR.İMAN BUDUR.AKP İTİDARINDA İMAN DEĞİL BAŞKA ŞEYLER ARAMAK DAHA DOĞRU OLUR. İSYANKAR.

 300. 25/01/2010, 00:12

  >81-85 nolara bigisi olan arkadaşlardan cevap alabilirmiyim.

 301. 25/01/2010, 00:48

  >75,Anayasa mahkemesine vatandaşın başvuru hakkı yok onun için CHP nin başvurmasını bekliyoruz.83,esastan görüşme bahsi geçen anayasa maddelerine uygunmu değilmi açısından bakılacak demek. kafanın karışmaması için şöyle bir örnek vereyim mesela DTP nin kapatılması davasında delil toplanması değerlendirilmesi vs vardı burda bu yok sadece yapılan yasa Anayasa ya uygunmu değilmi şeklinde bakılacak.

 302. 25/01/2010, 10:29

  >bişey danısıcam önemli,adalet bakanlıgının portalına üye oldum.bi msj aldım cep telefonuma.20.05.2010 tarihi istanbul 34.asiyede mahkeme haberi geldi.ben taahhütte falan bulunmadım.çek nerde onuda bilmiyorum zaten.mahkemeye dek beklemelimiyim ne yapmam lazım sizce?

 303. 25/01/2010, 12:27

  >YAHU BU NASIL ÜLKE BU NASIL YASA BU NASIL HÜKÜMET İNAANLARIN FERYADINI DUYMAMAK İÇİN ELLERİNDEN GELEN HERŞEYİ YAPIYORLAR HALEN TOZPEMBE GÖSTERİYORLAR ORTALIĞI.ÇILDIRMAMAK MÜMKÜN DEĞİL BORCU OLAN ADAMIN HAPİSTE NE İŞİ VAR NEYİ NEY İLE CEZALANDIRIYORSUNUZ AKIL MANTIK ALMIYOR SANKİ KRİZİ BİZ ÇIKARDIK SANKİ ÜLKEYİ BİZ PEŞKEŞ ÇEKTİK

 304. 25/01/2010, 12:48

  >Arkadaşlarşuan CHP'nin Anayasa mahkemesine başvurusunu ve Yargıtay Genel Kurulu kararını beklemekten başka yapılacak fazla birşey yok,beklentilerimiz boşa çıktığında veya bu olaylar gerçekleşmediğinde topyekün eyleme geçip,yürüyüşmü toplu teslim olmamı ne gerekiyorsa onu yapmalıyız,bence herşey haziran ayına kadar netleşir,beklentilerimiz gerçekleşmezse en iyisi canımızı ortaya koyarak tekelciler benzeri hatta daha ağır bir eylem gerçekleştirmek,çünkü öylede ölüyüz böylede.Ben 22 ay yattım birdaha oraya dönüp eşimin çoluğumun çocuğumu ortada bırakmaktansa ölürüm daha iyi.

 305. 25/01/2010, 13:42

  >BEN VARIM TUNCERIN DEDIKLERINDE ADAMIN HAYATINDAN OMUR GITMIS 22 AY BEN 2 GECE KALDIM GEBERDİM

 306. 25/01/2010, 13:58

  >değerli dostum 104 bende sizle aynı görüşteyim sadece sizden bir fazlam bizi bu hale getirenlerden ayrılmak istemem hiç olmassa bir iki tanesinide yanımda götürmeyi düşünüyorum hatıra olsun diye saygılar

 307. Aa
  25/01/2010, 14:04

  >5941 Sayılı yasa çıktığında birileri ortaya bir iddia atmıştı.Hükümetle bankalar anlaştı diye sanırım yasanın karşılığında hükümete verilen bir ödül alttaki haber.Yine bizler peşkeş çekildik:(Bankalar 10 bin yeni personel alacakBankalar 2010 yılında 400'ün üzerinde şube açacak. Bankacılık sektöründe bu yıl 10 bin kişiye yeni istihdam sağlanması öngörülüyor.Güncelleme:25 Ocak 2010 11:15 http://haber.mynet.com/detay/finans/bankalar-10-bin-yeni-personel-alacak/491662

 308. 25/01/2010, 14:23

  >arkadaşlar aranmakta olanlar çok dikkatli olsun benim dayım da kaçaktı.ve yirmi gün önceyakalandı.iki kez tahhütte bulunmasına rağmen asliye ceza mahkemesi iki kez ret etti.biz de ağır cezaya itiraz da bulunduk,bu gün oradan da ret kararı geldi ve tahliye olamadı.ret kararının gerekçesi ile tahhütte samimi değildir diye,yani daha anlaşılır şekilde söyleyim bu kişi tahhütte bulunsada ödemezdiye.böyle bir saçmalık görmedim ya.ne yapacağımızı şaşırdık çıkan kanundan da faydalanamıyoruz.

 309. 25/01/2010, 14:35

  >asliye ceza mahkemeleri artık kalemde görülüyor galiba acaba neden*

 310. 25/01/2010, 14:52

  >Çankaya Belediyesi'nin Anayasa Mahkemesi binasının da bulunduğu alanla ilgili aldırdığı mahkeme kararı Yargıtay'ı da endişelendirdiÇankaya Belediyesi'nin 2008 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Ahlatlıbel' deki alana ilişkin "Doğal SÎT Alanı değildir" kararma karşın açtığı dava için verilen karar, endişe yarattı. Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Tesisi'nin de içinde bulunduğu alanda, Anayasa Mahkemesi'nin hizmet binası, Adalet Akademisi Eğitim Tesisleri, tuğla fabrikaları ve Yargıtay'ın arsası bulunuyor. Ankara 3. idare Mahkemesi, yüksek yargıya ait arazilerin bulunduğu alana ilişkin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun "Doğal SÎT Alanı değildir" kararına yürütmeyi durdurma verince, Yargıtay endişelendi. Bölgenin yeniden SÎT alanı ilan edilmesi halinde çivi dahi çakamayacak olan Yargıtay Başkanı ve üyelerin karara tepkili olduğu öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin de Ahlatlıbel' deki hizmet binasına taşınmasının ardından Yargıtay'da yer arayışlarını tamamlamış, Anayasa Mahkemesi'nin hemen arkasında bulunan araziyi PTT Genel Müdürlüğü'nden takas yoluyla almıştı. Belediyenin îmar Müdürlüğü yetkilileri, mahkemenin vereceği kararlara saygı duyacaklarını belirtti. Sabah-Ankara-23.01.2010

 311. 25/01/2010, 14:53

  >ANKARA – AKP’lilerin hazırladığı ve şu anda Meclis İçişleri Komisyonu’nun gündeminde olan bir yasa teklifine göre, belediyeler proje alanı ilan edilen bir alanın en merkezi yerlerindeki mülk sahiplerini herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmadan, alanın ücra bir noktasında yer göstererek yerinden edebilecek, mülklerine el koyacak. Mülk sahiplerinin buna yargıda itiraz hakkı da olmayacak. Şehir Plancıları Odası Başkanı Tarık Şengül, “Anayasaya aykırı olduğunu biliyorlar, ama amaç, yasa Anayasa Mahkemesi’nden dönene kadar işlerini halletmek” dedi.Hükümetin “otoriter rejim” hevesi yerel seviyeye indi. Eski AKP Beyoğlu Belediye Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar tarafından hazırlanan “03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülüp çok sayıda eklemelerle kabul edildikten sonra esas komisyon olan İçişleri Komisyonu’na gönderildi. Teklifte “Belediye ile anlaşma yapmayan ve/veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkullerin sahipleri proje alanının herhangi bir bölümünde parselasyon planı ile kendilerine ayrılan ada veya parsellerde imar haklarını kullanırlar. Belediye tarafından kendilerine ayrı ada veya parselde yer verilen gayrimenkul sahipleri kamulaştırmasız el atma davası açamaz” hükmü yer aldı. AKP’nin bu hükümle yerel seviyede otoriter rejimlere özgü bir düzenleme getirdiğini belirten Şehir Plancıları Odası Başkanı Şengül şunları söyledi: “Artık ipin ucunu iyice kaçırdılar. TOKİ mantığını uyguluyorlar. Bir proje alanında 20 mülk sahibini ikna ediyor birini edemiyor. O durumlarda anlaşamadıkları mülk sahiplerini kenara itmek için yapıyorlar. Şimdi özellikle büyük ölçekli projelere girmek istiyorlar. Bu yasa direkt olarak dönüşüm alanlarını etkileyecek. Yeni birtakım alanlara göz diktiler. Genellikle kent içinde, ama kent dışında hiçbir şey olmayan alanları bile ‘kentsel dönüşüm’ adı altında bu kapsama sokacaklar. Ortada bir tane parsel var, bu parsel sahibi vermiyor, parselini elinden alacak. Yargıya gidip bunun yürütmesini durdurmasını engelleyecek. Bu yasa ellerini tümüyle serbest bırakacak. Bunun anayasaya aykırı olduğunu biliyorlar. Ama Anayasa Mahkemesi’ne gidene kadar atı alan Üsküdar’ı geçecek. Amaç Anayasa Mahkemesi’nden dönene kadar işlerini halletmek.” Şehir Plancıları Odası’nın yaptığı açıklamada da konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanlarda, belediyelerle anlaşma sağlayamayan hak sahiplerine yönelik yapılan düzenleme iki açıdan sorunludur ve anayasaya aykırılık taşımaktadır. İlgili düzenlemede ‘Belediye ile anlaşma yapmayan ve/veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkullerin sahipleri proje alanının herhangi bir bölümünde parselasyon planı ile kendilerine ayrılan ada veya parsellerde imar haklarını kullanırlar’ denilmektedir. Bu düzenlemenin yasalaşması durumunda, proje alanı ilan edilen bir alanda, belediyeler istedikleri durumda, alanın en merkezi yerlerindeki mülk sahiplerini herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmadan, alanın ücra bir noktasında yer göstererek yerinden edebilecek, mülklerine el koyacaktır.

 312. 25/01/2010, 14:54

  >Arkadaşlar hepimiz Ticaret adamıyız,basiretli hiçbir tüccar çekinin yazılmasını istemez,hatta ben çeklerim yazıldığında mermi yemiş gibi oldum,ömrümden ömür gitti,tahmin ediyorum birçoğunuzda aynı hisleri yaşadınız,bizler onurlu insanlarız,kimse evine icra memurlarını veya alacaklısını getirtmek o rezilliği yaşamak istemez,aslında utancımızdan işlerin kötüye gittiğini biçoğumuz ailemize söyleyemedik,kurtarıcaz umuduyla sağa sola saldırdık ve tefecilerin eline düştük sonundada iş içinden hiç çıkılmaz bir hal aldı,480.000 TL lik borca 4 ay sonra 850.000 TL ödedim ama bitiremedim,alacaklı zat-ı muhterem 150.000 TL daha istedi,mecburen boyun eğdim çünkü ipler elindeydi işyerimin tapusu ondaydı,şimdi biz ticaret yaptık bu devlete yıllarca vergi verdik biz özgürlüğümüzle cezalandırılıyoruz ama sırtımızdan trilyonlar kazanan bize basıp geçen modern tefeciler keyif çatıyor,yada adam devleti bankaları senetle trilyonlarca lira dolandırmış keyifle geziyor ama biz çek kullandık tüccarız diye cezaevlerinde sürünüyoruz.Cezaevine düştüğüz anda zaten kalan bişeyler varmışsada akbabalar üstüne üşüşüp darmaduman etmiş,cezaevinden taahhütle çıkmışız elde kalmamış avuçta kalmamış,taahhütlerinizi yerine getirin diyorlar,mümkünmü? Ben çocuğum birşey ister alamam diye çocuğumla dışarı çıkamıyorum,hanım çoluk çocuk kayınpederin yanında sığıntı,zaten kahrolmuşum birde tekrar cezaevine dönmek mi ?Ölürüm daha iyi,dipteyim daha aşağısı yok,ölmekse ölmek ama her türlü mücadeleye devam özgürlük adına bedeli ölümde olsa.

 313. 25/01/2010, 14:55

  >1 yıl boyunca 3167 sayılı yasa geçersiz dedik, yargıçlar ve yargıtay bildiğini yaptı. yeni yasa çıktı aynı kişiler yine bildiğini yapıyor.Yani Hakimler savcılar yasa yı masayı takmıyorlar demekki. Gücün nerde olduğu ve sorunun nerde olduğuda böylece ortaya çıktı.bU MAALESEF sadece çek davaların da görülen bir durum değil. MALESEF yargıçlarımız kendini yenilemeyen, dünyadan haberi olmayan,yaşlı ve inatçı tonton amca olmayı çok iyi beceriyorlar.DAVULU TUTANLA VURAN MALESEF Kİ AYRI KİŞİLER.

 314. 25/01/2010, 15:02

  >Alaplı Asliye Ceza MahkemesiSanık Ahmet Duran’ın üzerine atılı karşılıksız çek düzenleme suçundan 5237 s. TCK 7. maddesi hükmü gözetilerek sanık lehine olan 5941 s. yasanın 5/1 maddesi gereğince, neticenin ve sanığın kusurunun ağırlığı ile sanığın güttüğü amaç ve saiki birlikte değerlendirilerek ve suça konu çekin karşılıksız kalan miktarı dikkate alınarak, takdiren 620 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına;5237 s. TCK 62. maddesi gereğinceSanığa verilen 620 gün adli para cezasının TCK 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak bir gün karşılığı takdiren 20 TL hesabı ile, neticeten 14.400 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,TCK 52/4 maddesi uyarınca ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun sanığa ihtarına, (ihtarat )Sanığın 5941 sayılı yasanın 5/4 maddesi gereğince ÇEK DÜZENLEMEKTEN VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLANMASINA,5941 sayılı yasanın 5/6-7 maddesi gereğince hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunan sanığın elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlü olduğunun ve kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren on gün içinde düzenlemiş olduğu ve karşılığı henüz tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle muhatap bankaya liste halinde vermekle yükümlü olduğu hususunun sanığa ihtarına, (ihtarat.)5941 s. Yasanın 5/8 maddesi gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgilerin, güvenli elektronik imza ile imzalanmasını müteakiben Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilmesine,Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 1000.TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine, KARAR verilmiştir.

 315. Aa
  25/01/2010, 15:07

  >108 de yazan arkadaş taahhütde eksiniğizmi var yoksa böyle keyfi uygulama nasıl olur.Hakimin insiyatifinemi kalmış öder yada ödeyemez deyip insanları c.evinde tutmak.Kanunda açık açık belli borcun 3/1 ni bir sene içinde ödeyecek diye.YArgı iyice su koyverdi.Sanane be adam ödermi ödemezmi sen kanunu ugula diye orda değilmisin.Yoksa 1 yıl içinde kimsenin borç ödeyemeyeceğini bu kanunu çıkaranlarda bilmiyormu,elbette biliyor.İşgüzrlık yapacaklarya.!

 316. 25/01/2010, 15:08

  >arkdaşlar lütfen herkes chp.org.tr halkla ilişkiler bölümüne anayasa mahkemesine gitmeleri için mail atsın.. lüften 2 dk mızı alır. ne kadar çok atarsak ses getiriz….ZEKNAZ

 317. 25/01/2010, 15:27

  >sayın 108 siz kaç günden beri yazıyorsunuz fakat bir hata mı var acaba kesinlikle taahüt verildiği zaman kabul edilmek zorunda kanunu iyi okursanız hakime karar verceksin demiyor taahüt verdiği an bırakacaksın diyor bu konuda hiç hakimin taahüt veripte ben bırakmam deme kanunen hakkı yok lütfen iyi inceleyen eğer böyle bir şey varsa sitemizde yayınlayın*

 318. 25/01/2010, 15:30

  >Arkadaşlar,acaba esnaf şuan daha iyiyemi gidiyor.yani zayıf olan battı güçlü olan ayakta.eğer böyleyse bizleri harcarlar.ama önümüzdeki aylarda,karşılıksız çek sayısı artarsa bişekilde bu sorunu çözmeleri gerekir.ben çarşıya çıktığım zaman bakıyorum herkes alışverişte hele bazı mağazalar kasada kuyruk oluyor.restoranlar,cafeler,sinemalar heryer dolu.televizyonda izliyoruz ucuzluk yapan mağazaların camı çerçevesi iniyor izdihamdan.bir ailede iki araba var,vergi indirimlerinde gördük millet araba,beyaz eşya alma rekoru kırdı.inanın çevreme baktığımda herkes bolluk içinde yaşıyor.bizim buralarda kooparatif evleri çok fazla inşa edilir ve boş bulamazsınız üye sayısı hemen dolar.bazen düşünüyorum para kimde yok galiba bir bende…

 319. 25/01/2010, 15:41

  >sn 115 hayır tahhütte hiç bir eksiğimiz yok,ticari faizine kadar hepsi hesaplandı ve 3/1 birinciyıl kalan 3/2 side ikinci yıl olmak üzere tarihleri ile beraber tahhüt verildi,ama malesef sayın hakimimiz alacaklıyı o kadar çok düşünüyo ki tahhütü samami bulmuyor ve tahliyenin reddine karar veriyor

 320. 25/01/2010, 16:19

  >enteresan bir şey oldu,e devlette hakkımda açılmış davalara bakarken,sulh ceza mahkemesinde bir factoring şirketi tarafından ceza dava dosyası açılmış olduğunu gördüm,uyapta herhangibir kayıt bulamadım,bu konu hakkında bir fikri olan varmı?

 321. 25/01/2010, 16:22

  >119 senin hapiste yatmanın alacaklıya ve hakimene faydası var. Hapisten para falan mı gönderiyorsun.

 322. 25/01/2010, 16:28

  >Arkadaşlar tekrar soruyorum ve lütfen kesin bir bilgisi olan cevap versin.Noterde vekalet vermem gerekmekte.GBT varmı orda.Acil cevap lütfen.

 323. 25/01/2010, 16:31

  >122avukata 1 hafta önce vekalet verdim..Sorun yokbilginize

 324. 25/01/2010, 16:37

  >teşekkürler zeynep hanım 122

 325. 25/01/2010, 16:51

  >CHP NEZAMAN ANAYASA MAHKEMESİNE GİDECEK TARİH OLARAK BELLİMİ ARKADASLAR.

 326. 25/01/2010, 16:56

  >SLM ARKADAŞLAR,infazdan dosyalarımı araştırırken bir dosyamda adli para cezası 2005 yılında verilmiş fakat hapis cezasına dönüştürülmemiş,yani yakalaması yok,sonra ilgili asliye ceza mahkemesi kaleminden bilgi aldım doğruladılar,adli para cezası verilmiş ve dosya beklemede..bu nasıl olabilir bilgisi olan yazarsa sevinirim..m.yıldız

 327. 25/01/2010, 17:21

  >erken ibraz ile bir çekten Hakkımda beraat kararı verildi.acaba bu çekten açılan icra davasıda bu beraat kararı ile düşermi ne yapmam lazım.ALİ

 328. 25/01/2010, 17:48

  >127 ali icra düşmez.

 329. 25/01/2010, 18:09

  >127 DE YAZAN SN. ALİ BEY VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEK LE ALAKALI BERAT ETTİĞİNİ YAZMIŞSIN ELİNDE KARAR VARSA EMSAL OLMASI İÇİN PAYLAŞIRMISIN ERHAN

 330. 25/01/2010, 18:11

  >cüneyt bey ve jenardi nerde yav gene görünmüyolar arkadaşlar chp bu yasayı kesin götürecek mahkemeye konya il başkanıda bu konu ilgili konuşuyolar merkezle ve süreklide bilgi veriyo bana inşallah gidecek CHP şimdiden hepsine sonsuz teşekkürler

 331. 25/01/2010, 18:48

  >129 erhan ben ali karar elime geçmedi geçtiği an yayınlayacağım

 332. 25/01/2010, 18:48

  >iyi akşamlar kaderdaşlarım site yine çok sessiz

 333. 25/01/2010, 19:02

  >bilgisi olan arkadaşlarım cevaplarsa iyi olur sadece adli para cezasını yeni kanunda ödeyemiyormuyuz faizsiz olarak tahahüt verveden direk olraktan YILMAZ

 334. Aa
  25/01/2010, 19:04

  >118de yazan arkadaş maliye ve ssk yeni uygulamaya başladığı bir yolla çek mağdurlarının sayısını daha da yükseltmekte.Dün Star Tv haber bülteninde şu vardı;Maliye ve ssk ya 10,000 Tl üzeri borcu olanın hesabına el koyup parasını hesabından çekmişler.Esnafın biri diyorki çekim vardı bankaya parasını yatırmıştım bankadan haber geldi çekim yazılmış.gittim baktım bankaya maliyeye olan borcumu çekmişler ve çekim yazılmış diye isyan ediyor.Ha gayret hükümet ha gayret esnaf diye bişey kalmasın piyasada elinden geleni yap.Diğer sorduğunuz konu;"ben çarşıya çıktığım zaman bakıyorum herkes alışverişte hele bazı mağazalar kasada kuyruk oluyor.restoranlar,cafeler,sinemalar heryer dolu.televizyonda izliyoruz ucuzluk yapan mağazaların camı çerçevesi iniyor izdihamdan.bir ailede iki araba var,vergi indirimlerinde gördük millet araba,beyaz eşya alma rekoru kırdı." demişsiniz.Şunu göz ardı etmeyin kredi kartı borçlusu şu anda 2 milyonun üzerinde,bankalar anlaşma için uzatma faizsiz anlaşma ödeme kolaylığı adı altında çeşitli imkanlar tanıyor.Yeddi emin depoları nın hepsi dolmuş icradan kaldırdıkları malı koymaya yer bulunmuyor.Avukatlar icra dairelerine birine icraya gitmek için müracaat ettiğinde 30 ila 40 güne kadar sıra veriliyor.Bu bir sistem bir anafor zamanı gelen her Türk vatandaşı bu anafora kapılacak.Haber sitelerinin yaşam haberlerini okumuyormusunuz,hergün kendini asan kafasına sıkan cinnet geçirenleri de okuyun vede görün.Psikologlar uyarıyor toplumun büyük bir çoğunluğu cinnet aşamasında.HAdi biz antremanlıyız bu yaşama alıştık ama devlet memurları sıradan yaşayan vatandaşlar memuratus status lar var aylığa alışmış ayağını yorganına göre uzatanlar.İpin ucunu kaçırdılarmı dayanamıyorlar asıyolar kendilerini.Bizim gibi günlük bulup yemiyorlar düzenli maaşları hoppp gitti maaş.İşini bıraksa dışardaki bizim yaşadığımız vahşi hayata alışma şansları yok yem olup gidecekler.Ya asıyolar kendilerini yada sıkıyolar kafalarına.Bizde bir zamanlar alış veriş mekanlarının gözdesi değilmiydik.Ama anafora kapıldık.Sırası gelen kapılıyor.

 335. 25/01/2010, 19:05

  >47 de yazan arkadaşım Ben Can;Herzaman nete giremiyorum sen yazdığında da yoktum. Şimdi okudum. Buradayım.

 336. 25/01/2010, 19:28

  >karşılıksız çek ile ilgili davanın sulh cezada açolması ileilgili yorum nedir

 337. 25/01/2010, 19:29

  >133 e bircevap yazacak yokmu acaba

 338. 25/01/2010, 20:19

  >sayın 118 memleket batmış vaziyette siz o lokantaların o marketletin doluluğuna bakmayın çoğu kredi kartı müşterisi ikinci bir şey de dikkat etmediğimiz bir konu evlerinde oturanlar şimdi bir izmiri ele alalım diyelim nufus 4 milyon buna karşılık izmirde ne kadar lokanta var diyelimki 70 bin kişilik ne kadar büyük market var diyelimki 20 adet fazlasıda yoktur bu nüfusa göre o kadar lokantanın o kadar marketin dolu olması normal şimdi herkesin maddi durumu iyi olsa izmirde bu yazdığımın beş misli işletme işten başını kaşıyamaz bunlar enflasyonu üşürceğiz diye tüketimi kesmeye çalışıyorlar yani görmüş olduğunuz kalabalık sahib olduğumuz nufusa göre aslında hiç bir şey değil sizi yanıltmasın daha geçen gün yazdım bir arkadaşım yanında 50 kişi çalışıyordu üretimi durdurdu neden diye sordum ürettiğimiz fiyatın altında piyasada mal var o da yetmiyormuş gibi birde çin den muadil malzeme gelmeye başladı bir günlük üretim doğal gaz maliyetini bile kurtarmaz hale geldi şimdi ben nasıl yapıcam çeklerimi nasıl ödücem diye dert yanıyor işte bir gemimiz yine battı içinde 50 mürettebatı ile daha çok gemiler batar maalesef temennimiz değil ama görünen köy kılavuz istemez

 339. 25/01/2010, 20:23

  >133,paran varsa adli para cezasını ödeyebilirsin. tahhüt vermende gerekmez.136,artık çek davalarına sulh cezalar bakıyorsaygılar

 340. 25/01/2010, 20:23

  >136 yorumcu arkadaş 5941 sayılı yasanın 5 md. 4. bendine göre yasa yayımlandıgı tarihten sonra yapılacak karşılıksız çek şikayetlerine sulh ceza mahkemelerinin bakacagına dair hüküm vardır. yani sizin şikayet yeni yasaya göre uygun ve sulh cezxada mahkeme açılması dogrudur.aynı yasanın geçici 4 maddesi 3167 sk. göre şikayetlerde bu yasa yürürlüğe girinceye kadar asliye ceza mahkemelerinde davalar devam eder diyor.

 341. 25/01/2010, 20:27

  >133 arkadaşım yeni yasadada bir degişiklik yok. eger taahhüt vermeyipte savcılıga apc. ödemeyi düşünüyorsanız, bu yol hala açık. apc. kararı verilirken çek bedeli kadar verilir diyor. bu nedenle faiz yok, lakin apc. savcılığa ödediğiniz zaman sadece devletle işiniz bitiyor, alacaklının alacagı aynen devam ediyor

 342. 25/01/2010, 20:29

  >arkadaşlar tahhüt verirken temerrüt faizide hesaplayıp yazacakmıyız.rakam olarak belirtecekmiyiz

 343. 25/01/2010, 20:40

  >142 ticari işlerde temerrüt faizi deniyor, evet 1/3 taahhüt ediyorsun, bununda ticari işlerde temerrüt faizini her yılı ayrı olarak hesaplıyorsun.formülçek bedeli x süre x faiz oranı / 1200 buşekilde hesaplayabilirsin

 344. 25/01/2010, 21:00

  >sayın 127 Alihangi ilden beraat aldınız yazamısınız.teşekkürler

 345. 25/01/2010, 21:06

  >arkadaşlr taahhüt verdiğimizde başlangıç tarihi taahüt verdiğimiz gün mü başlıyor.

 346. 25/01/2010, 21:14

  >144 istanbul bakırköy adliyesi ali

 347. 25/01/2010, 21:30

  >139 ve 141 sami kardeş çok teşekkür ederim 133 e cevabınız için alacaklı zaten tefeci ve çeklerde hatır olaraktı oyüzden ödeyebilirsemde devlete ödüyeceğim

 348. 25/01/2010, 21:41

  >145 5941 sk. geçici 2md. 1-b ye göre ödeme süresi, taahütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez.taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi borcun 1/3 ten az olamaz.bundanda anladşıldığı üzere ödeme süresi taahhüt tarihinden itibaren başlıyor. burda dikkat edilecek husus yasa açık olmasına ragmen hakimlerimiz red vermek için olmadık zorluklar çıkarıyor. tavsiyem 1/3 31.12.2010!u, 2/3'ü 31.12.2011 aşmamasıdır

 349. 25/01/2010, 21:48

  >TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİ (3095) SAYILI YASA 2003 /57, 2004 %48, 2005 %42, 2006 %30, 2007 %29, 2008 %27, 2009 %19, 2010 %16

 350. 26/01/2010, 06:14

  >149 sami bey biraz daha açıklayıcı olsa.Örneğin 5000 TL 2006 yılının 4.ayına ait olan 1 adet çek hesabı yapsanız yıllara göre hesap faiz birleşikmi oluyor.DOĞRUMU YANLIŞMI ??? 2006= 5000x%30= 6500 TLmi,2007=6500x%29=8385TL acaba doğrumu ??? NOT=LÜtfen 281 ve 285 sorularımada ayrıca başka arkadaşlarında bilgisi varsa cevap verebilirmisiniz.

 351. 03/02/2010, 15:28

  >sayın yetkililer ben satmak için işimle ilgili mal aldım malları almdanda çekleri kesmiştim fakat ne mallar nede adamlar bir daha piyasaya çıkmadı bende çeklerime bankadan ödenmeme şerhi koydurdumki zaten ödeme gücümde yok işte hatta burdan başladı aradan bir süre geçti beni karakola çağırdılar karşılıksız çekten ifade verdim ordada durumu tam olarak anlattım fakat aradan 3 sene geçti beni polisler aldı ve karşılıksız çektgen cezaevine attı bu yasa sayesinde de çıktım avukata danıştım dedilerki çekler üçüncü kişilerde olduğu için hiç birşey yapamayız.ama bir tane avukat mefi tespit davası açıla bileceğini bu işin çözülebileceğini bu işinde yaklaşık bir buçuk yıl süreceğini bu arada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı isteyeceğini alamasada 1,5 yıl içinde kazana bileceğini söledi bu yasaylada 10 ay zaman kazandığım için benim için 6 aylık bi sıkıntı olabileceğini söledi bu avukatta bu iş için 30,000 tl para talep etti şimdi sizden ricam bu iş gerçekten böyle olurmu benim 30 bin liram yok ama bulurum 2 çocuğum mağdur olmaması için eşyalarımı satar öderimde bu dava kazanılırmı ben bu işten yırtarmıyım lütfen bana acil cevap verin teşekkür ederim şimdiden

 352. 04/02/2010, 09:53

  >günaydın,bir ülkenin hükümeti, bankası, ticaret odaları: "ticaret içindeki paranın 750 milyar tl olduğunu, bunun 500 milyarının nakit, 250 milyarının çek ile yaratılmış kredi" olduğunu söylüyorsa zaten bu çek kullananaları bilerek kandırmadır. çünkü, bu durumda kesilen çeklerin her biri riskli demektir, karşılığı olmadan kesilmiş demektir. bunu biz keserken bilmiyorduk ama bu kanunları yapan hükümet ve bu çekleri bize veren bankalar biliyormuş demek…

 353. 23/02/2010, 22:36

  >bir savcının vermiş olduğu berat kararını bir başka savcı hiçe sayıp nasıl karar verir sayın haşim bey bu konuda birşeyler yapılamazmı tabi bu yorumları sizler görüyorsanız

 354. 19/05/2010, 10:19

  >değerli arkdaşlar sayın haşim kılıç ve tüm yorum ve bilgi veren herkese teşekkür ediyorum.benim durumum çok farklı elbetteki ne çek veren nede çek i karşılıksız ama ardniyetsiz olanlar hapse girsin istemem,peki ya biz yani ben ve benim gibi olanlar.ÇEK im YURTDIŞI(london-ingiltere) kaynaklı,bana çek i veren şahıs ödeme yapılacağı günde bi şekilde ortadan yok oluyor,sanırım kaçırılıyor ama emniyet birimlerimiz kısa sürede müdahale edip şahsı kurtarıyorlar.peki ben çek i yurtdışına gönderip te günlerce para mı alıp almayacağımı beklerken en nihayetinde karşılıksız çıkması yani paramın hesabıma aktrılmaması nın cezasını kim çekecek görünürde ben yani olan bana oluyor.bir hal çaresi var mı yardımcı olan olursa…asla kişmsenin zarar görmesini istemem ama benim de zarar görmememm lazım .hal çaresi varsa birebir telefonlarla da konuşuruz.saygı ile..çek mağduru5324641465 mithat

 355. 29/09/2010, 10:41

  >CEK te hapis cezasi kaldirildimi yaniii??

 356. 22/12/2010, 18:58

  >bunlar yani akp liler herkesi kendileri gibi hırsız sanıyorlar.

 357. 19/01/2011, 13:06

  >HALİL ERDAS BEN ARKADAŞLAR ADANADAN YAZIYORUM ..BUGUN ADANA 4.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN ALDIGIM ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR VAR HEPİMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAK AVUKATIM ERTUĞRUL BEY GÜN İÇİNDE SİTEDE PAYLAŞACAK ÇOK OLUMLU BİLGİLERİNİZE….

 358. 25/01/2011, 15:00

  >ArkadasLar ne zamandır siteyi Takip ediyorum 350 bin civarında çekim yazıldı 280 bine kadar ödeye biLdim geri kalanda ne satacak bişey kaldı nede elde bişey ödeyemedim hiçbirşeyim kaLmadı 15 aydır sürekli gizlenmek zorundayım taakatim kalmadı artık yoruldum bu kelepce yasası hakkında bilginiz varmı biz magdurlara yararı olacakmı bu konuda cvp verirseniz sevinirim

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: