Başlangıç > adli para, çek, çek kanunu, çek yasası, yeni çek kanunu > >Yeni Çek Kanunu uyarlama infaz durdurma

>Yeni Çek Kanunu uyarlama infaz durdurma

>

adalet

Karşılıksız çek keşide etme ile ilgili açılmış olan davalar ve Yargıtayda halen temyizde olan dava dosyaları Yerel Mahkemelere iade edilmektedir, Temyizdeki dava dosyalarının içeriğine bakılmaksızın bir ön yazıyla ( Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmiştir, dava dosyalarınında lehe durumlarının tespit edilmesi gerektiğinden bahisle) yerel mahkemelere iade edilmektedir.
Bu durumda kararlar kesinleşmiş olsun veya olmasın, Yargıtaya temyiz için gönderilmiş olsun veya olamasın infazları tamamlanmamış tüm dava dosyalarında Yeni çek kanunu ilgili maddelerine göre uyarlama yargılaması yapılmak suretiyle lehe olan konuların belirlenmesi gerekmektedir.
Yeni çek kanunu hükümlerine göre yapılacak uyarlama yargılamasında ise sanık savunma hakkının kısıtlanmaması açısından infazın durdurulması gerekmektedir, böylece lehe hükümler belirlenecek ve gerekirse dava yeniden temyiz edilebilecektir. Uyarlama yargılaması ve infazın durdurulduğuna ait emsal mahkeme kararı aşağıdadır..

T.C
TOKAT
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR

DOSYA NO: 2008/567
KARAR NO: 2009/199
HAKİM: DİCLE TEKŞAL 42144
C.SAVCISI: ABDÜLKADİR AKIN 39591
KATİP: SELCAN BİLGİN ERGÜN 96609
SANIK: H. A.
SUÇ: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME
SUÇ TARİHİ: 02/07/2008
ASIL KARAR TARİHİ: 10/04/2009
EK KARAR TARİHİ: 30/12/2009

Mahkememizin yukarıda numaraları belirtilen ilamından hükümlü Tokat Cumhuriyet savcılığı’nın 22/12/2009 tarihli ve 2009/1226 ilamat sayılı talepte belirtildiği üzere ; 3167 Sayılı Çek Kanunu ‘nun 16. maddesine göre Mahkememizin 2008/567 esas 2009/199 sayılı kararı ile 11,000,00 tl adli para cezasına hükümlü hakkın- da 20/12/2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı çek kanunu bazı hükümlerinin 3167 sayılı çek kanunu hükümlerine göre daha lehe oldugu 5941 sayılı çek kanunu 5/1-3-4 maddesine göre belirtilen yasa hükümlerinin uygulanabileceği, 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1 fıkrasına göre her bir çek yapragı için verilecek adli para cezası 80.000. TL den fazla olmadıgı halde 5941 sayılı Çek kanunu 5/1 maddesine göre her bir çekle ilgili olarak azami 1500 güne kadar adli para cezasına hükmedileceği
1500 gün adli para cezasının asgari hadden günlüğü 20.00 tl üzerinden azami hadden günlüğü 100,00 tl üzerinden adli para cezasına dönüştürüldüğünden 150,00 tl Ağır Para Cezası verebilecegi bu nedenle miktarı 30.000.00 tl den fazla çeklerde hakimin her iki yasaya görede hüküm kurarak lehe olan kanunun belirlenmesi anlaşıldığından; 5941 sayılı çek kanunu hükümlerine göre degerlendirilerek karar verilmesini talep etmiş olmakla dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Hükümlü tarafından 20,12,2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı çek yasası 5/1 3-4 maddesine göre suça konu çekin şirket çeki oldugu anlaşılmakla: belirtilen yasa hükümü gereğince infazın durdurulmasına karar verebilmek suretiyle aşagıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM / Yukarıda açıklanan nedenlerle :
Talebin kabulü ile hükümlü hakkındaki Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/1226 ilamat numarası üzerinden takip edilen evrakın İNFAZININ DURDURULMASINA
5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu‘nun yürürlüğe girmesi nedeniyle uyarlama yargılaması duruşması yapılacagından yukarıda numarası yazılı ilamat ve infaz evrakının BİLA İŞLEM İADESİNİN SAĞLANMASINA,

Karardan bir suretin Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına İlamat Bürosuna tevdiine,
Dair talep ve mütaalaya uygun dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda Tokat Ağır Ceza mahkemesine itirazı kabil olarak karar verildi 30/12/2009
Katip 96609
Hakim 42144

Reklamlar
 1. 02/02/2010, 18:15

  >CÜNEYT BEY NERELERDESİN BLOOMBERG TV DE YASANIN HANGİ MADDESİNİ KİMLER ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRDÜ BİLGİ LUTFEN

 2. 02/02/2010, 18:39

  >değerli arkadaşlaryukarıdaki karar bizim bilgilerimizi doğrular nitelikte…yeniden yargılanma ile infazlar duracak…yargıtay kararını bekliyoruz…bunlar güzel haberler…my way

 3. 02/02/2010, 18:43

  >arkadaşlar çek şirket çeki olursa bişey deişiyormu bilgisi olan var mı

 4. 02/02/2010, 18:58

  >1 yazan adsız bahsettiğiniz tv kanalındageçici 2. maddenin iptali için dava açılmış olupkabul edilirse bizim aleyhimizedir. Ancak ŞİŞLİNİN DE 5. Madde ilel iligili anayasa mahkemesinde iptal istemi vardır, bu kabul edildlirse lehimize durumlar olabilir. KAYAMEN

 5. 02/02/2010, 19:10

  >Arkadaşlar cümleten geçmiş olsun ben 20 ay kaldım tahliye oldum yeni yasa ile.Fakat bazı arkadaşların dediği gibi bu yasa tamamen tazik düşürme geçici çözümdü ama bu şekil kimse borcunu ödeyemez piyasalar çok bozuk bırakın borç ödemeyi yeniden iş kurmak çok zor bu şartlarda gerçekten tekrar piyasalar açılana kadar hiçkimse birşey yapamaz.2000 kişi civarı içerden çıktı ama 1800 tekrar geri döner devam eden mahkemelerde kaldığı yerden devam eder.netice itibariyle acil olarak başkanın organizesi ile tekrar bir araya gelinip sesimizi duyuralım.

 6. 02/02/2010, 19:20

  >2007 yılında günüden önce ibraz olan çeklerime itirazım ret edildi sebep o tarihte bu yasak yok imiş ve bana uygulanırsa alacaklı madur olurmuş yargıtay böle içtihat etmiş kanun koyucu bir dönem için bu şekil düzenleme yapabilirmiş mesela adam öldürmek kanunen serbest olsa eski öldürenler ceza yatacak mantığından farklı bişey değil bu bu nasıl hukuk..

 7. 02/02/2010, 19:25

  >SLM ARKADSLAR TAAHHUT VERMEMİŞ 2006,2007 KARARI KESİNLEŞMİŞ OLANLARDA BU İNFAZ DURDURMA ÖRNEK KARARI EMSAL GÖSTEREREK YENİDEN YARGILAMA İSTEYEBİLİRLERMİ. CECE….

 8. 02/02/2010, 19:32

  >değerli MY WAY Merhaba bir sorucukta benden şimdi bizim yargılamamız gıyabımızda oldu kararçıktı haberimiz olmadığı içinde yargıtaya gönderemedik şimdi dosyamız infazda ve sizin bize göstermiş olduğunuz yol haritasını takip ederekten herhangi bir taahhütte bulunmadık bekliyoruz şimdi bu yeniden yargılama sayesinde hem infaz duracak hemde yargıtaya gönderme şansımız olacak doğrumudur doğru ise ne yapmamız lazım saygılarımla.

 9. 02/02/2010, 19:34

  >my way bu infazların durmasını açıklarmısınız?bu kaçak yaşayanlar içinde geçerlimi?

 10. 02/02/2010, 19:47

  >sayın 6 vekaleten çekten dolayı ceza aldım bu yeni kanun bizi oyundan çıkardı gittik dilekçe verdik devlet bizi affetti sizde bir zahmet üzerimizdeki tutuklamayı kaldırın adam ne yaptı kalmış tekrar mahkeme için gün vermiş 45 gün ileri atmış şimdi ben es kaza yakalansam devletin suç saymadığı şeyden hapis yatacam

 11. 02/02/2010, 20:00

  >değerli arkadaşlaryeniden yargılanma ile ilgili dilekçelerimizi yargıtay dan emsal karar çıktıktan sonra vermeliyiz…yargıtay dan çıkacak kararı ekleyerek verirsek işimizi sağlama almış oluruz…bu kadar bekledik bir kaç gün daha bekleyelim…bugünlerde bi emsal karar çıkacak…bu 3167 ile ilgili ceza alan herkesi elbette kapsayacak…my way

 12. 02/02/2010, 20:08

  >Vadeli çek Yargıtay kararı T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas No : 2009/12591 Karar No: 2009/14476 Tebliğ name No: K.Y.B. – 2009/163498 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Belirtilen düzenlemenin, 3167 sayılı Kanun’un 16. maddesinde öngörülen karşılıksız çek keşide etmek suçu yönünden değerlendirilmesi durumunda aşağıdaki sonuca varmak gerekir.5838 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. madde hükmü, sadece 28.02.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında uygulanacağından; ileri tarihli düzenlenip de belirtilen tarihler arasında vadesinden önce bankaya ibraz edilen ve ibraz tarihi itibariyle karşılığı bulunmayan çekler yönünden, muhatap banka şubesince karşılıksız işlemi yapılamayacağından ve yapılsa bile bu işlem geçersiz olacağından, bu tarih itibariyle karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmayacak, ancak, keşide tarihinden itibaren işleyecek yasal ibraz süresi içerisinde ibraz edilip, karşılığının bulunmaması durumunda suçun oluşumu söz konusu olacaktır. 28.02.2009 tarihinden önce, üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen ileri tarihli çekler hakkında ise, 3167 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin bu dönemde uygulanmaması nedeniyle, çekin bankaya ibrazı olanaklı olup, karşılıksız işlemi yapılması gerektiğinden; bu tarihten önce işlenen suçlara ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyetler ile sürmekte olan davalar yönünden, sanık lehine düzenleme kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nın 7. maddesinin uygulanması olanaklı olmadığı gibi; 31.12.2009 tarihinden sonra, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesi uygulanmaya devam edeceğinden, karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşacaktır.Bu açıklamalara göre somut olay incelendiğinde; 05.04.2006 tarihinde ileri tarihli olarak düzenlenen suça konu çekin, keşide tarihinden önce “10.03.2006” tarihinde ibraz edildiği ve bu tarihte karşılığının bulunmadığı; bu tarihin, 5838 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin uygulandığı döneme rastlamadığı gözetilmeksizin, itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı olup; kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; ADANA 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli ve 2009/201 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’ın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 17.09.2009 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 13. 02/02/2010, 20:10

  >SAYIN 10 BURSA HAKİMLERİ BU KONUYA HALA 3167 YÜRÜRLÜKTE GİBİ BAKIYOR MAALESEF..5941 İ ONLARDA ANLAMAMIŞ Kİ ERKEN İBRAZ TARİHLERİNE CEZA VERİYORLAR…YARGITAYDA BUNLARA İÇTİHAT ETMİŞ ONLARDA HUKUKU KATLETMİŞ KARARI YUKARIDA YOLLADIM..

 14. 02/02/2010, 20:12

  >BU YUKARIDAKİ KARAR 5941 ÖNCESİ BEN KANUN ÇIKINCA İTİRAZ ETTİM GENE RET ETTİLER BU İÇTİHATA DAYANARAK BUNLARI HAKİM YAPMIŞ BİRİ AMA BU FAKÜLTELER BİZDE VARKEN VAY HALİMİZE..

 15. 02/02/2010, 20:17

  >5941 den sonra yargıtay bi içtihat daha yapsın bakalım ibraz 5941 dede var ve 3167 kalktı neye göre yatıcaz ttk na göremi..onu mazeret etmiş bu hakimler maymun gibi oynuyor bu yargıtay bu işle anayasa mahkemesindende umudum yok akp heryeri sarmış sarmalamış bunu anladık kral seçmişiz hayırlı olsun.hakimlerde kadıya dönmüş..

 16. 02/02/2010, 20:29

  >my way biz yeniden yargılanmak içinmi çabalıyoruz?çek hapsi kalksın diyemi?yeniden yargılanmak mataf birşey degilki?biz zaten borcu kabul ediyoruz.biz çek hapsine karşıyız.yeniden yargılanma çin işkencesi degilmi?

 17. 02/02/2010, 20:55

  >Degerli Arkadaşlar,Öyle tahmin ediyorum süreci yakından takip ediyorum anladıgım yargıtayda yeni çek yasasında bulunan lehe olan hükümlerin uygulanması için yerel mahkemelere geri gönderecek çünkü bu bir kriz haline geldi.

 18. 02/02/2010, 21:03

  >…16…bayramın geleceği sanırım arefeden belli olur…yeniden yargılanmayla infazın durması olayının esprisi…yeni yasayla dayatılan taahhüt verme konusuna alternatif çıkış yolu olması…biliyorsun 1 nisan taahhüt vermenin son günü…biz bu süreçte hem yargıtaydan hemde anayasa mahkemesinden karar bekleyeceğiz…bu süreçte eğer karar gecikirse hapiste olan arkadaşlarımız gibi taahhüt vermek zorunda kalacağız…fakat infaz durursa bu zaten yargıtay temyiz süreci ile birlikte en az 3 yıl zaman kazanmak demek…yani akepenin lütufta bulunduğu taahhüde mahkum olmayacağız…sanırım anlatabilmişimdir…my way

 19. 02/02/2010, 21:09

  >değerli arkadaşlar12 de ki karar hatırlayacaksınız adalet bakanlığının kanun yararına bozma talebiyle yargıtaya taşıdığı ve aylarca CİG sitesinin anasayfasında yayınladığı karar…yani o köprünün altından çok sular geçti…my way

 20. 02/02/2010, 21:29

  >sayın my way daha geçen ay itirazlarım ret edildi..2010 ocak ayında..

 21. 02/02/2010, 21:38

  >….20….itirazlar reddedilemesin diye yargıtay kararını bekliyoruz ya zaten…my way

 22. 02/02/2010, 21:39

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR 12 DEKİ KARAR 2009 DA ÇIKAN GEÇİCİ BİR MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARARIDIR. HİÇ KİMSENİN KAFASI KARIŞMASIN 59441 SAYILI ÇEK KANUNU İTİBARI İLE HİÇ KİMSEYE VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEK LE İLGİLİ OLARAK CEZA VERİLEMEZ.BU 5941 SAYILI YASADAN ÖNCEDE OLABILIR SONRADA OLABILIR.BURSANIN KARARI YARGITAY 10.CEZANIN KARARI EMSAL GÖSTERİLEREK VERİLDİİSE BU BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ OLUR .ÇÜNKİ YARGITAY 10 .CEZA BU KARARI 5941 SAYILI YASA ÇIKMADAN ÖNCE VERMİŞTİR.ŞU AN DA EĞER VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERE CEZA VERİLİYOR İSEBUNUN HİÇ BİR YASAL DAYANAĞI YOKTUR,İTİRAZ EDİN MUTLAKA KAZANIRSINIZ.

 23. 02/02/2010, 22:03

  >29 aralık 2009 tarihli kararlar elimde bursa asliyelerden verilme kanun çıktığı gibi lehe uygulamaları talep ettim özelliklede ibrazlara itiraz ettim ağır cezalarada taşıdım ret aldım..

 24. 02/02/2010, 22:30

  >23. te yazanbursa ağır cezanın ret gerekçesini buraya yazabilirmisin bir zahmet

 25. Aa
  02/02/2010, 22:39

  >16 da yazan arkadaşa katılıyorum.Yeniden yargılanmak demek yeniden avukat tutmak demek,hangi birimizde para var.Olmayan işimizi gücümüzü bırakıp mahkeme kapılarında sürünmek demekkimin böyle bir savaşa girmeye mecali kaldı.Bir çoğumuzun cezası kesilmiş çil yavrusu gibi darmadağın olmuşuz,yakalanma korkusuyla vilayetlerimizi değiştirmişiz,nasıl döneriz eski konumumuza,nasıl mücadele ederiz sil baştan sonu ne olacağı bilinmeyen davalara,kaldıki bir çoğumuz ekmeğe muhtaç durumda değilmiyiz.Tamam belki üç sene kazanacağız mahkeme kapılarında sürüm sürüm sürüneceğiz.Bumu çözüm,bumu adalet.HAyatımızdan bir üç sene daha heba edeceğiz ve sanırım bir çok arkadaş özellikle myway bu işkenceyi kabul etmiş gibi görünüyor.Bu çözüm çözüm müdür yada kime çözümdür.İşi gücü yerinde olan parası olan için çözümdür.Kimki yukarda yazdığım şartlar içinde değilse elbetteki faydalanması menfeatinedir.Yani savaşmak için parası olana çözümdür.Ben şahsım adıma yazıyorum bitiğim.Mahkeme gel bir yüzünü görelim bereat vereceğim dese gidecek param yok.Bu son oluşan durum yarasa yarasa avukatlara ve savaşmak için parası olana yarar.Size bol şanslar dilerim.Zaten 3 seneyede böyle bir cezada kalmaz yasada kalmaz.Alacaklı hiçbir zaman alacağını alamaz,gerçek borçluda zaten para olmadığı için kanının son damlasına kadar kaçar.Biz bu yasa kalksın diye çekte hapis olmasın diye yola çıkanların böyle tuhaf bölünmeleri hiçte hoş olmasada herkes menfeatini düşünmek zorunda.Yeniden yargılanmayı düşünenleri kınamıyorum hak veriyorum.Ömrümüz bitecek taahhüd ver verme yok vazgeçtik salalım olmadı içeri tıkalım.Oyuncak ettiler bizi ama ben buna razı değilim.Nedir bu başımıza gelen yarabbim demekten başkada elden bişey gelmiyor malesef.Bir memlekette adalet olmazda bı kadarmı olmaz bu kadarmı.

 26. 02/02/2010, 23:01

  >sayın 24 yarın yazıcam…

 27. 02/02/2010, 23:05

  >sn Aahemen cevaplayayım…yazdıklarını cevaplamak için bir soru ile başlayayım…yukarıda anlattıklarında kısmen haklısın…fakat şu anda bizi bulunduğumuz durumdan kurtaracak kurum hangi kurumdur…1 yargıtay (şişli 6 2009/227 numaralı dava )2 anayasa mahkemesibu kurumlardan çıkacak kararlar bu cezaya bir son verebilir…ve biz bunları takip ediyoruz…ve lehimize olacağını düşünüyor ve umuyoruz…derdimizi anlatacak kurum siyaset kurumu idi…ve CHP haricinde çığlığımızı duyan olmadı…ve halende CHP desteğine deva ediyor…kısaca MARKO PAŞA yokgelelim tekrar yargılanma meselesine…şu an 5941 geçici 2. maddeye göre taahhüt vermeyen birçok insan var…bu insanlar halen kaçak yaşamaya devam ediyor,direniyorlar…yukarıda bahsettiğimiz kararlar sonuçlanıncaya kadar ya kaçak yaşamaya devam edecekler ya da taahhüt verecekler…1 yıl kazanacaklar…fakat yeniden yargılanma durumunda,infaz durursa kaçmak zorunda kalmadan hem ailelerine bakabilecek hemde bahsettiğimiz kararların sonucunu bekleyecekler…yani bu zaten taleple olabilecek bişey değil…yeni yasanın çıkması ile hasbel kader oluşan bir durum…kısaca takip etmesen de sadece bir temyiz dilekçesi vererek taahhütten fazla bir zaman kazanılacak…en kötü senaryo anayasa mahkemesinin 3 yıl sürmesi ise bu süreyi yeniden yargılanma ile kazanmanın kötü bir tarafı yoktur sanırım…bilmem anlatabildim mi?my way

 28. 02/02/2010, 23:27

  >şu anayasa mah. çeke hapsi kaldırsada şu çin işkencesi bitsin.bizim artık dayanacak sabrımız cebimmizde paramız yok bu rezillik bitsin artık rezilligim tavan yaptı kaçmaktan bıktım iş kuracak ne param nede bu alacaklı şerefsizleri yüzünden itibarım kaldı.rahat bıraksalarda bir iş bulabilirsek çalışalım.çolugumuza çocugumuza bakalım.bir zaman patronken yalakalar etrafımda pervane olurken şimdi iş bulurmuyum diye düşünüyorum.bu ceza olarak yetmezmi?!

 29. Aa
  02/02/2010, 23:38

  >Myway kardeşim cevabyazın için teşekkür ediyorum.Yazışarak karanlıkta kalan kısımlar aydınlanıyor.Son bir sorum var;tutuklaması çıkmış kaçak gezenler temyiz dilekçesi verip oluşan durumdan faydalanabilecekmi demek istiyorsunuz.Teşekkür ederim.

 30. 02/02/2010, 23:52

  >CHP DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER. MHP HANİ NERDESİİİİNNN. BAHÇELİ ERDOĞANA BAĞIRMAKLA MİLLİYETCİLİK OLMUYOR. HANİ NERDE MHP Lİ HALKI DÜŞÜNEN VEKİLLER. BİRKERE YORUM YAPIN DESTEĞİNİZİ GÖRELİM. TABİ MHP Lİ VEKİLERE SÖYLÜYORUM TARAFTARLARINA DEĞİL. MİLLİYETCİLİK LAFLA SLAGONLA OLMUYOR. ESAS MİLLİYETCİ HAYAT MÜCADELESİ VEREN BU ONURLU ESNAFTIR. MAĞDUR MİLLETİN YANINDA OLMAKLA OLUYOR. AKP DEN FARKINIZI GÖSTERİN SESİNİZ SOLUĞUNUZ ÇIKSIN. HİÇ OLMAZSA BİR BEYANAT VERİN. SEÇİM İSTİYORSUNUZ AMA BUKADAR MAĞDURUN HALİNDEN ANLADIĞINIZ YOK. EY BU MİLLETİN OY VERDİĞİ PARTİLER. SEÇİM YAKLAŞIYOR. BU KADAR MAĞDUR ELBETTE OYUNU VERİRKEN VERİLEN VAATLERDEN ZİYADE ZOR GÜNLERİNDE YANINDA OLANLARI GÖZ ÖNÜNE ALACAKTIR. EY AKP SANMA Kİ ZULÜM LE İKTİDAR EBEDİ DEĞİLDİR. PARTİCİLİK YAPMIYORUM. SADECE DERDİMİZ OY VERDİĞİMİZ PARTİLERİN SEÇİMLERDE AYAĞIMIZA GELEN VEKİLLERİN SEÇİMLERİN YAKLAŞTIĞINI HATIRLATMAK İSTİYORUM. ŞUAN TÜM PARTİLERE AYNI MESAFEDEYİM. BİZLERE DESTEK VERENLERLE VERMEYENLERİ DİKKATE ALACAĞIM. İNŞALLAH YARGIDA İŞİMİZ HALLOLURDA İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKARIZ. BORÇLARIMIZI ÖDERİZDE ALLAHTAN BAŞKA ŞU GEÇİCİ FANİ DÜNYADA KİMSEYE BORCUMUZ KALMAZ.

 31. 02/02/2010, 23:54

  >Değerli arkadaşlar; yorum yapmıyayım, yazmıyayım dedim ama, galiba; yorum yapmadan ve yazmadan olmayacak. 135'de yazan; İzmirli Mimar arkadaşımızın söylemlerini kulak ardı etmeyelim. Ben; 24 ay süreyle, borcumun yerine ücretsiz olarak, bir avukatın yanında çalışmış biriyim. Bu bakımdan; günler ve aylardır bu haklı davamızda, birçoğumuz; en azından çek cezaları bakımından, galiba çeyrek avukat olduk sanırım. Amacım avukat arkadaşlarımızı kötülemek ve karalamak değildir lakin, iş başa geldiğinde; cezaevi yolu gözüktüğünde, ancak ve ancak cezaevine giren siz oluyorsunuz, avukatlar değil. Olsa olsa; onlar sadece ve sadece ücretlerini almamış oluyorlar. Lütfen; bu söylemime sayın avukatlarımız gücenmesinler. Onların bilgi ve cüppelerine; zaman zaman ihtiyacımız olmakla birlikte, esasen; çareyi ve çözümü bizler bulmak zorundayız. Yine sayın avukatlarımız gücenmesinler ama, üç aşağı beş yukarı, sizden ücret almayan bir avukat, sizin işinizi koşturmaz. Yani benim tavsiyem; herkes zor şartlardada olsa, kendi davasının bilincinde ve takipçisi olmalıdır. Elbet ve elbetteki; adam gibi adam olan, yani ilk önce insan olan, çok değerli Avukat ve Hakimler, Yargı Üyelerinin olduğu şüphesizdir. Zaten; bizler mücadele ederiken, o sayısı çok az olan insanlara güvenerek ve inanarak, mücadele etmekteyiz. Allah'ın izniyle; haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda, en hayırlı sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum. Benden daha çok, bu sitemizde emek ve çalışmaları olan arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara, saygı ve sevgilerimle.

 32. 03/02/2010, 00:02

  >son dakika…mecliste yumruklu kavga…ak partili ve mhp li vekiller gensoru görüşmesi sırasında birbirlerine girdiler..kavga hala devam ediyor…

 33. 03/02/2010, 00:06

  >yeni asır tv de yeni çek yasası görüşülüyor

 34. 03/02/2010, 00:07

  >program tel 0232 4883491acil arayın

 35. 03/02/2010, 00:09

  >Sayın site yöneticileri ben tahahhüt vermek zorundayım tahahhüt dilekçesi örneği verebilirmisiniz ? ÇOK ACİL LÜTFEN YARDIM EDEBİLİRMİSİNİZ ? ve birde İzmir'de bize yardım edebilecek paragöz olmayan bir avukat adı ve numarası verirseniz sevinirim !!!

 36. 03/02/2010, 00:20

  >arkadaşlar; öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum,yorumların hemen hemen hepsini okuyorum ama çok az yorum yazıyorum.sitedeki yorumları okumadan yatmıyorum,benim de yakalamam var ama halen taahhütname vermedim, çünki bekliyorum chp nin anayasa mahkemesine başvurmasını,yargıtayın içtihad yayınlamasını. my way arkadaşımızın dedigi gibi yeniden yargılanmak için temyiz dilekçesini vermeyi bekliyorum ama cüneyt arkadaşımızın söyledikleride kafamı karıştırıyor ama ben yinede son güne kadar yakalanmassam bekliyecegim.inşaalah bu zulum kökünden kalkacak buna inancım tam.ö.k.

 37. 03/02/2010, 00:53

  >ERDİNC YUKARDA TAAHHÜTNAME YAZIYOR O LİNKE TIKLA İKİNCİ SIRADAKİ ÖRNEK TAAHÜTNAME SANA YARAYANAVUKAT İÇİNDE İLETİŞİM BÖLÜMÜNE MAİL ADRESİNİ GÖNDER

 38. 03/02/2010, 01:00

  >arkadaslar herkese iyi aksamlar ben hergun yorumlarinizi okuyorum insallah bu dertler birgun biter ben boyle umut ediyorum taahhut icin beklemekte fayda var

 39. 03/02/2010, 01:02

  >sn Aaanlatmaya çalıştığım tam olarak bu kısaca tekrar izah etmek gerekirse taahhüt dilekçesi vereceğine yeniden yargılanma için dilekçe vereceksin…bu dilekçe örneklerini daha önce yayınlamıştık…sadece yargıtay kararı eklenecek ve öncelikle yargıtaydan çıkacak bu kararı bekliyoruz…sonuç olarak aynı gemideyiz…ve asıl amaç bu ceza tümden yok olana kadar…en az hasarla bu süreci geçirmemiz…bunun için elimizden gelen ne ise sonuna kadar yapacağız…my way

 40. 03/02/2010, 01:18

  >Sayın my Way taahhüd vermek için 4 şubatı (Anayasa mahkemesi sonucunu)bekleyelimmi yoksa hemen verelimmi bir terslik olursa hak kaybına uğrayabilirmiyiz ne dersiniz

 41. 03/02/2010, 01:27

  >sayın 40 bundan ziyade hak kaybımı olur? 4 şubat gününü hepimizin beklemesi lazım kanaatimce. inşallah hayırlı haberler gelecek.

 42. 03/02/2010, 01:28

  >sayın ~37~yardımın için çok teşekkür ederim

 43. 03/02/2010, 01:39

  >4 şubat perşembe anayasa mahkemesinin konumunu biraz açarmısınız.ben çoktan beri siteyi takip ediyorum bu siteyi kuranlara çok teşekkür ederim adım samet güçlü

 44. 03/02/2010, 01:45

  >herkese iyi geceler arkadaşlar allah hepimizin yardımcısı olsun benimde yakalanmam var her kafadan bir ses çıkıyor bu yasanın tam olarak yorumunu yapacak bir avukat arkadaş varmı aranızda saygılar

 45. 03/02/2010, 01:45

  >sn izmirli mimarben anayasa mahkemesinin aynı gün iptal kararı vereceğini düşünmüyorum…fakat sanırım yargıtay kararını yarın almamız büyük ihtimal…bir hak kaybı olurmu şu an net bişey söylemek zor…kendi adıma ben bunu göze aldım…my way

 46. 03/02/2010, 02:30

  >Arkadaşlar,kafalar karışık bu çok normaldir. yapılmış bir yasada bile yargıçlar farklı kararlar verirken tüm sorularınızın cevabını yüzde yüz doğru olarak buradanda alamayacağınız doğaldır. Bu nedenle kar zarar hesabı yaparak karar vermek durumundayız. İzmir asl. cez. müracaatının anayasa mahkemesince yerinde bulunması bizim için olası en kötü sonuçtur ama bu durumda dahi yargıtayın dosyaları geri göndermesi yeniden yargılanma, yeniden yargıtay süreci demektir ki buda bize yasadaki taahhüt maddesinden daha fazla zaman kazandırır. taahhüt konusunda kimsenin Kimseye şöyle yap deyip vebal almaktansa herkesin kendi kararını kendi vermesi yönünde olası sonuçlar hakkında bilgi vermesi daha mantıklı diye düşünüyorum.hapishanede olan arkadaşlar halen varsa taahhüt işlerini bekletmeden yapıp bir an önce kendilerini dışarı atmalı.kaçak durumda olanlar tahhütlerini verebilirlerde Anayasa mahkemesi yada yargıtay içtihadını bekleyebilirler. İzmirli mimar arkadaşpımız sormuş hak kaybı olabilirmi diye. Eğer izmir asl cezanın başvurusu lehinde bir karar çıkarsa bu mümkündür. düşünmek lazım.ama naçizane düşüncem ve inancım bu işin biteceği yönünde bu nedenle beklemekte fayda var diye düşünmekteyim. Çünkü Anayasa mahkemesi Şişli asl. cezanın başvurusunu bırakıp izmir asl cezanın başvurusunu hemen karara bağlayacak değil çünkü 2 side aynı yasanın 2 farklı maddesi, karar verecekse o yasayı inceleyerek karar verecektir. eğer kısa sürede bakmayacaksa ikisinede bakmayacaktır bakacaksada ikisinede bakacaktır. Ben her halukarda 1 nisana kadar zaman olduğu düşüncesindeyim. Belkide 1 nisandan önce bu yasa bir yargıtay içtihadıyla yada anayasa mahkemesi kararıyla tarih olacaktır. temennim, umudum ve düşüncemde budur.saygılarımla

 47. 03/02/2010, 02:46

  >İcra İflas Kanunu'nda değişiklik tasarısı -Ev eşyası haczi kalkıyorPara,kıymetli evrak,değerli taş vs. dışındaki ev eşyalarının haczi yasak haciz kapsamına alınıyor..Şu an TBMM Adalet komisyonunda olan tasarıya göre,ekonomik kriz ve yoğun borçlanmalar neticesinde İcra İflas Kanunu'nun çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla bu teklifin hazırlandığı belirtiliyor.Yoğun icra takiplerinin yaşandığı günümüzde,ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebeb olduğu,etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeble parçalanmalar yaşandığı,intiharların dahi yaşanabildiği belirtiliyor.Ev eşyasının haczinin borcu tahsil amacıyla çoğu zaman gereksiz olduğu,bir tehdit ve baskı unsuru olmasının haricinde ekonomik bir değer olarak tahsil sağlamadığı bildiriliyor.Burada mağdurun genellikle aileler ve çocuklar olduğu bildirilmiş…Haczedilen ev eşyalarının satışının çoğu zaman yapılmadığı,depolarda yığılmalar olduğu,günümüzde artık ev eşyası ile alacak tahsilinin çağdışı kaldığı ve sistemin gereksinimlerine cevap vermediği kanun gerekçesinde bildirilmiş..Bu teklif ile amaçlananın alacak tahsilini engellemek olmadığı,ev eşyalarının haczinin mümkün olmadığını bilen tacirin ticari hayat ve borçlanmalarını bu duruma göre düzenlemesi gerektiğ ibilinci ile borç yada alacak ilişkisi tesis etmesi gerektiği bildirilmiştir.Tasarı kanunlaşır ise "Borçlunun değerli taş,kıymetli evrak,madeni süs eşyası,antika ve para dışındaki ev eşyaları" haczedilemeyecek…Kaynak : http://www.2.tbmmgov.tr/d23/2/2-0455.pdfADAPAŞALI...

 48. 03/02/2010, 06:51

  >bizi ailemizi darmadağın edenler ,din şemsiyesi altında oy toplayanların halini meclisteki kavgada gördük.bu millete bu iktidar,toplumlar layık olduğu şekilde yönetilirler,in örneği.kendileri hep dövmek istiyorlar.türban avlarını paylaşamadılar,mhp,akp.iyiki chp liler ayırdıda daha fazla rezil olmadık,ama amaç gündem değiştirmek 3 yıl önceki olayı pişiriyorlar.türk halkına yediriyorlar.yaşar

 49. 03/02/2010, 10:26

  >ARKADAŞLAR HERKESE GÜNAYDIN BU CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE GİTME İŞİ NE OLDU BİLEN VARMI ZAMAN KALMIYOR NET BİR BİLGİ VARMI YOKSA ONDANDA SON DAKİKA GOLÜMÜ YİYECEGİZ

 50. 03/02/2010, 10:58

  >hep o oynadıhala oynamaya devam ediyor birazda biz oynayalımhttp://b4ds3ct0r.deviantart.com/art/Tayyip-serbest-dusuyor-50550891

 51. 03/02/2010, 11:56

  >dışarı çıkabilmek için mecburen taahhüt vermek zorunda kaldım üstelik içeride kaldığım 20ay içinde taahhüt aldılar şimdi ne yapmalıyız üstelik tüm cezalar da gıyabımda verilmiş idi

 52. 03/02/2010, 12:14

  >siteyi sürekli olarak takip etmekteyim iki ortağın atmış olduğu imzalardan dolayı her ikimizede ceza verilmiş durumda yani biz borcumuzu devlete ödemeye karar versek ancak birimiz dışarı çıkabilmekte idik bu anayasaya aykırı bir durum değilmi yani devletim bizden bu borcu iki kez tahsil etmeyemi çalışıyor bu nasıl kanun

 53. Aa
  03/02/2010, 12:23

  >50 de yazan OCEAN BLUE sağol teşekkür ederim sabah sabah süper deşarj oldum.:):):)

 54. Aa
  03/02/2010, 12:33

  >47 de yazan ADAPAŞALI bu haber sevindirici umarım kabul edilirde bu çağ dışı uygulamada sona erer.İnsanların kullanım gereksinimleri Tv,buzdolabı,masasını sandalyesini al koy depoya orada çürüt.Dünyayı bayağı geriden takip etsekte bu haksız uygulama son bulsun artık.

 55. 03/02/2010, 12:52

  >SON 11 GÜN CHPDEN HALEN HABER YOK NE BEKLİYORLAR BUNLAR ANLAMDIMMM…ZEKNAZ

 56. 03/02/2010, 13:03

  >dün akşam tanıdık bir avukatla konuşmuştumdurumu anlattımtaahhüt verenler yeniden yargılanma hakkını tamamen kaybederler dedi.ben mecvuren vermiştimkeşke vermeseydim

 57. 03/02/2010, 13:12

  >İnş.tasarı kanunlaşırda artık kimsenin canı yanmaz. Bana ben evde yokken girdiler; çilingir çağırıp polis nezaretinde açtılar kapıyı. Avukat hanıma tlfonda durumumu izah etmeye çalışırken o hiç dinlemediği gibi bide elektriğim kesik diye laf söylemişti, tabii komşularımda meraktan yanlarında.. Allah artık kimseye yaşatmasın bu utançları. Keşke bizi itham ettikleri gibi içimizde birazcık dolandırıcılık ruhu olsaydıda o eziklik,rezillik psikolojilerini yaşamasaydık. Depresyona girip aylarca yeşil reçete ilaçlarla ayakta kalmaya çalışmasaydık. Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışsakta başımızdaki kanun yapıcılar ve uygulayıcılarla başımız dertte. Çıkarttıkları kanunları değil uygulamak, anlamaktan bile acizler.. İşimiz Allah'a kalmış. Mucize bekler gibi bekliyoruz; zaten hakkımız olan insanlık onurumuzu, haklarımızı bize geri vermelerini.

 58. 03/02/2010, 13:23

  >56 da yazan arkadaşım sanırım yanlışın var, çünkü bana avukat dün, önce taah. ver, sonra rahatça yeniden yargılanma talep adelim dedi. Bu sitede mümkünmü diye sordum, sağolsunlar bilen arkadaşlar yardımcı oldular. Taahhüte yeniden yargılanma hakkım saklı kalmak kaydıyla ibaresini ekleyebiliyormuşuz.

 59. Aa
  03/02/2010, 13:41

  >http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39401Bu hukuk sitesindeki yorumlarıda okuyunuz lütfen.Konu ev hacizi.

 60. 03/02/2010, 14:07

  >arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum bu chp acaba neyi bekliyor şurda 10 gün zaman kaldı hala bir ses yok acaba vazmı geçtiler bilen arkadaşlar varsa yazarsalar çok sevinirim artık dayanacak gücüm kalmadı samet güçlü

 61. 03/02/2010, 14:38

  >SAYIN ARKADAŞLAR,BUGUN CHP VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU. ANCAK SONU HÜSRAN..HALA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞ.NEDENDİR NE BEKLENİR BİLEMİYORUZ.ANCAK CHPLİ VEKİLLERİ ARAMALIYIZ.BURDAN NE APALIM NE YAPMAMIZ GEREKİR DİYENLERE SESLENİYORUM CHPLİ VEKİLLERİ ARAYIN. RİCA DA BULUNUN SON 11 GÜN KALDIĞINI HATIRLATIN.BU İŞİN GERÇEKTEN DE ARKASINDA OLDUĞUNU KANITLAMALARI İÇİN 11 GÜN KALDI ARKADAŞLAR..HADİ TÜM CHPLİLERİ ARAYALIM

 62. 03/02/2010, 14:38

  >SAYIN ARKADAŞLAR,BUGUN CHP VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU. ANCAK SONU HÜSRAN..HALA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞ.NEDENDİR NE BEKLENİR BİLEMİYORUZ.ANCAK CHPLİ VEKİLLERİ ARAMALIYIZ.BURDAN NE APALIM NE YAPMAMIZ GEREKİR DİYENLERE SESLENİYORUM CHPLİ VEKİLLERİ ARAYIN. RİCA DA BULUNUN SON 11 GÜN KALDIĞINI HATIRLATIN.BU İŞİN GERÇEKTEN DE ARKASINDA OLDUĞUNU KANITLAMALARI İÇİN 11 GÜN KALDI ARKADAŞLAR..HADİ TÜM CHPLİLERİ ARAYALIM

 63. 03/02/2010, 14:39

  >SAYIN ARKADAŞLAR,BUGUN CHP VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU. ANCAK SONU HÜSRAN..HALA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞ.NEDENDİR NE BEKLENİR BİLEMİYORUZ.ANCAK CHPLİ VEKİLLERİ ARAMALIYIZ.BURDAN NE APALIM NE YAPMAMIZ GEREKİR DİYENLERE SESLENİYORUM CHPLİ VEKİLLERİ ARAYIN. RİCA DA BULUNUN SON 11 GÜN KALDIĞINI HATIRLATIN.BU İŞİN GERÇEKTEN DE ARKASINDA OLDUĞUNU KANITLAMALARI İÇİN 11 GÜN KALDI ARKADAŞLAR..HADİ TÜM CHPLİLERİ ARAYALIM

 64. 03/02/2010, 14:45

  >arkadaşlar zaten bilfiil biliyorum avukatların insafsız olduklarını http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39401 sitesinde avukatların icra kanunlarında değişiklik olacak haberlerine nasıl çıldırdıklarını okudum. ismini vermiyorum bir avukatın yorumunu sizinle paylaşıyorumavukat …Alacaklının son kozudur ev eşyası haczi,Mal beyanı cezası kalktı,emekli maaşına haciz kalktı,çeklerde kalkıyor,haczi de kaldıralım tam olsun.Bizde avukat olarak yanımızda tetikçi bulundururuz artık tahsilat yapmak içinAyrıca ev eşyası hacizlerinden bir avukat olarak çok iyi sonuç alıyorum.Borçlunun durumu beni hiç ilgilendirmez.Zaten borçluların tamamı dolandırma kastıyla hareket ediyorlar.Dürüst insan ne yazık ki kalmadı memlekette dolayısıyla eşya haczi kaldırılmamalıdır.İbret olsun diye ,yaptırım gücü olarak zaten başka ne kaldı ki elimizdeinsaflı stajer avukat…..Kaldırılsın. İyi olur. Zaten alacağı tahsil yönünden hiçbir kıymeti bulunmuyor. Bırakın ev eşyalarını insanların evleri, arabları yok pahasına satılıyor.İyi olur, çok sevinirim.

 65. 03/02/2010, 14:57

  >Türkiye'de Hukukun durumu..15 haziran 2009 itibariyle 52 hukuk fakültesi vardır, 47'si faliyette, 5'i kuruluş aşamasındadır.-Hukuk fakültelerinde 218 prof., 112 doç ve 194 yrd doç olmak üzere 524 öğretim üyesi görev yapmaktadır.Bu öğretim üyelerinin büyük bir bölümü “bilim piyasasında, sipariş üzerine iş yapmaktadır.” -Bu öğretim görevlilerin bir çoğu, büyükbaşların büyük bir bölümü, intihal, aşırma ustasıdır. Sizin anlayacağınız kendi balını yapan, satan pek nadirdir.-Aşırma işini yapmayanların büyük bir bölümünün kendine has bir dünya görüşü yoktur. Kitaplarının, makalelerinin, eserlerinin tamamı “o bunu dedi, şu bunu diyor” diye başlar ve biter… Sen ne diyorsun be kardeşimin, yanıtı yoktur. -Bilim ahlakı yerlerde sürünmektedir. Bilim Pazarında iş bulanların çok azı ahlakıyla işini yapmaktadırFakülte başına 12 öğretim görevlisi düşmektedir.Eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 32 hukuk fakültesinin son 5 yıldaki mezun sayısı 22.123'tür.Her yıl ortalama 4500-5000 lisans diplomasına sahip hukuk fakültesi mezunu hukuk dünyasında iş olanakları aramaktadır.TBB, 2007 yılında 4131, 2008 yılının ilk altı ayında 2171 ruhsatname vermiştir.2008 yılının ilk altı aylık döneminde sadece İstanbul barosuna 633 yeni avukat kaydını yaptırmıştır.Bilgi ve donanım yetersizliğiyle oluşturulmuş Avukatlar ordusu ve tek amaçları geçimlerini sürdürmek olan hukukçular! İstanbul Barosunun gücü ve Hacizler, Borç Hapisleri Evrensel hukuk kurallarına aykırı olan fakat Avukatlarada geçim kaynağı olan ne kadar yasa varsa yapılması için Yasakoyucuya baskı yapan güçlü ve nufuzlu İstanbul Barosu..Türkiye, dünyada, Arjantin ile birlikte, avkatlık için hukuk fakültesi diplomasının tek başına yeterli olduğu iki ülkeden birisidir.-Yasaları bilmeden öğrenmeden Duruşmalara giren Avukatlar VİVA ARJANTİN.

 66. 03/02/2010, 14:58

  >SAYIN ARKADAŞLAR,BUGUN CHP VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU. ANCAK SONU HÜSRAN..HALA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞ.NEDENDİR NE BEKLENİR BİLEMİYORUZ.ANCAK CHPLİ VEKİLLERİ ARAMALIYIZ.BURDAN NE APALIM NE YAPMAMIZ GEREKİR DİYENLERE SESLENİYORUM CHPLİ VEKİLLERİ ARAYIN. RİCA DA BULUNUN SON 11 GÜN KALDIĞINI HATIRLATIN.BU İŞİN GERÇEKTEN DE ARKASINDA OLDUĞUNU KANITLAMALARI İÇİN 11 GÜN KALDI ARKADAŞLAR..HADİ TÜM CHPLİLERİ ARAYALIM

 67. 03/02/2010, 14:59

  >DÜN BLOOMBERG TV DE YAYINLANAN HABERE GÖRE YENİ ÇEK KANUNUN 2.MADDESİNİN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞLAR.ARKADAŞLAR ŞU KONULARDA BİLGİSİ OLAN VE SİTEMİZİ BİLGİLENDİREBİLECEK BİR ARKADAŞIMIZ YORUMDA BULUNABİLİRMİ?2.MADDEYİ ANAYASA MAHKEMESİNE KİM YA DA KİMLER GÖTÜRDÜ?ANAYASA MAHKEMESİ 2.MADDEYİ İPTAL EDERSE ÇEK DAVALARI BUNDAN NASIL ETKİLENECEKEĞER OLUMSUZ BİR ETKİLEME SÖZ KONUSU OLURSA ARKADAŞLAR NE TÜR TEDBİRLER ALMALIDIR.TEŞEKKÜR EDERİM

 68. 03/02/2010, 15:15

  >sayın 67 sanırım siz bu dünyada yaşamıyosunuz yada okuduğunuzu anlamıyosunuz.bunla ilgili yüzlerce yazı yazıldı burda. açın okuyun kardeşim. ne biim insanlarsınız

 69. 03/02/2010, 15:16

  >Sayın İHRACATÇI , Dostum Tabiki kızarlar bu güne kadar devletin ve yasanın gücünü arkalarına alarak mağdura zulüm edip kanını emenler bu bedava hizmeti artık alamayacaklar çağdaşlıktan bahseden bu gudubet zihniyetliler dünyadaki icra kanunları ve uygulamalarını görmezlikten gelip dağdaki eşkiyanın insan hakları diye yollara dökülmekten çekinmezler biri dağ eşkiyası biri şehir eşkiyası normaldir..

 70. 03/02/2010, 15:18

  >Sevgili my way dün yargıtay yarın belli olur demiştin. Hangi dosya idi bu konuda bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim

 71. 03/02/2010, 16:00

  >sn bafrayargıtayda çıkan iade kararlarından bir örnek almaya çalışıyoruz…böylelikle yukarıdaki tokat asliye cezanın verdiği karar gibi infazları itirazla durdurabileceğiz…bugün alabilirsek yayınlarız sitede…my way

 72. 03/02/2010, 16:02

  >SAYIN JRENARDI YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ HAKKI

 73. 03/02/2010, 16:53

  >Yargıtaydan çıkan iade kararları emsal oluşturuyormu ki artı yargıtaydan çıkan iade kararları bozma olarak geri dönmesini anlatırken nasıl oluyorda emsal teşkil ediyor sayın myway…

 74. 03/02/2010, 16:57

  >Benim anladığım yeniden yargılanma yapılması için emsal karar lazım bu da yargıtaydan geçiyor yani yargıtay yeniden yargılansın diyerek dosyayı geri göndermiş olmalı…ama elimizde şu ana kadar böyle bir dosya yok emsal karar olacak

 75. 03/02/2010, 17:01

  >Yargıtay ayırım gözetmeksizin bütün dosyaları genel bir gerekçe ile bozarak esas mahkemelerine iade edyor. Genel Gerekçe şöyle:-5941 Sayılı Çek Kanunu ile suçun unsurları ve nevi değiştiğinden 5237 Sayılı TCK’nın 2 ve 7. Maddeleri uyarınca …bozma ile dosyanın ….iadesine..

 76. 03/02/2010, 17:17

  >Kanun No. 5237MADDE 2. – (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.MADDE 7. – (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar. (2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.(3) Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır. (4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.

 77. 03/02/2010, 17:36

  >68.de aşağılayacı yazan kişiye cevap yazmıştım neden yayınlanmıyor,cevap hakkım yok mu yani 68 yaptığı hakaretle haklımı kalacak sayın site adminleri,adaletli olun

 78. can
  03/02/2010, 17:38

  >ARKADAŞLAR KONU AVUKATLARDAN AÇILMIŞKEN BAŞIMDAN GEÇEN BİR TRAJEDİYİ ANLATMADAN GEÇEMEYECEĞİM;Benim alışveriş yaptığım bir iş adamına verdiğim çekler benim sıkıntıya düşmem sebebi ile ödenemedi ve de icralık oldu, sonrasında bir müddet sonra bu işadamı da darlığa düştü ve de mal varlığını kaybederek darlığa düştü ve de yurtdışına çıktı. Sonrasında ben bu işadamına kısmi de olsa ödeme yaptım sanırım borcumun ana parasının tamamını ödedim ve kendisi ile sıksık cep telefonu ile görüşmeler yaptım. Bir müddet sonra birgün avukatının evime icraya geldiğini ve de evimden buzdolabı, tv ve de çamaşır makinesini hacz ederek almak istediğini haber aldım, bende derhal işadamını aradım ve de yaptığının yakışık almadığını söyledim, kendisi de bu olaydan haberinin olmadığını ve üzüldüğünü belirterek derhal avukatını arayarak icradan vazgeçerek evden ayrılma talimatı vereceğini söyledi. ve nitekim de aradı ancak avukatı cebini açmadı ve de ısrarlı aramalarına karşılık cebini kapattı ve de icra işlemine devam etti. Ve evden istediklerini aldı gitti. Alacaklı olan kiş bana o gün defalarca telefon açtı ve de özür diledi üzgün olduğunu belirtti ve de kendi talimatı olmadığını benim ev eşyalarımla onun bir işi olamayacağını belirtti, ama gözü dönmüş avukat efendi benim 5 yaşındaki kızımın gözleri önünde eşyaları arabaya yükletti ve aldı, bu mudur adalet bu mudur hukukun temsilciliği vicdansız şerefsiz kendi 3 kuruşluk zevkini o an tatmin etmek için benim kızımı ağlattı. Ne oldu sonucu benim eşyalarım depoda çürümeye terkedildi. Ama kızım hala benden tamire giden o tv'nin ne zaman geri geleceğini bekler oldu. CAN

 79. 03/02/2010, 17:54

  >ASLINDA BU ISI KORUKLEYEN VE ENGEL OLANDA AVUKATLAR DEGIL MICEKDE GIDERSE ELLERINDE NE KALIYOR KIBOSANMA DAVASI CINAYET DAVASINERDEN PARA KAZANACAK AKBABALARBENCE AVUKATLARA KARSIDA KAMUOYU OLUSTURMAK LAZIM

 80. 03/02/2010, 17:57

  >Sayın Myway;Benim 2001 tarihinden kalma kesinleşmiş, fakat temyize gönderemediğim bir dosyam var. -Bu dosya için yeniden yargılanma telebinde bulunabilir miyim ?- Yeniden yargılanma kabul edilir infaz durdurulursa, yargılama bittikten sonra temyize başvurmam İnfaz ı tekrardan başlatır mı ?- Bütün bunlar zaman aşımını etkiler mi ? Çünkü zaman aşımı 2015 te bitiyor ? Zaman aşımı tekrar yeni karar tarihinden itibaren mi başlar ?

 81. 03/02/2010, 18:06

  >Sayın 68 ve 77 ye hitaben Sayın 68 arkadaşımızın sorduğu veya istediği ne her ne şekilde olursa olsun kişinin onuruna dokunan cümleler kullanılmamalı isteyerek veya istemeyerek de olsa.İsteğine karşı cevap verme hakkı bu şekilde olmamalı.sorduğu soru size abes yada ters geliyorsa cevap vermekten kaçınılmalı.Bu keza sitemize keza birleşme nedenlerimize aykırıdır. Sayın 77 sizde verilen bir cevap varsa onur kırıcı bunu daha üslup lu bir şekilde cevap hakkınızı kullanmalısınız. kardeşler bizler buralarda ne diller döktük ne sorularla karşılaştık.Bir soru belki 50 defa soruldu ama hepimiz yorulmadan sıkılmadan çözüme ulaşması adı altında cevaplar verdik.Kimseyi kırmadık ve kırmayız da .Tabi ki konunun çerçevesinde tartışmalarımız olmuştur.Lakin bu tartışmalar sadece o konu içindir ve o konuda da kalmıştır. Zandetmeyelim ki sadece buradaki mağdur arkadaşların siteyi takip ettiğini. Bizler her nasıl olursa olsun bu sorundan İnşaallah kurtulacağız.Bizler derken sizlerinde içinde bulunduğunu UNUTMAYINIZ LÜTFEN

 82. 03/02/2010, 18:24

  >SAYIN MUSTAFA KARDEŞİM,68.DE YAZAN ŞAHIS ''NE BİÇİM İNSANLARSINIZ '' DİYE BİR CÜMLE KULLANMIŞ,BÖYLE BİR TERBİYESİZ KELİMEYİ KİMSENİN KULLANMAYA HAKKI YOKTUR,YAZI YAZAN KİŞİ EDEPLİ VE AHLAKLI OLMALIDIR,AYNI ZAMANDA HADDİNİ DE BİLEREK YAZMALIDIR.KİMSENİN HAKARET ETME HAKKI YOKTUR.

 83. 03/02/2010, 18:30

  >SLM ARKADAŞLAR CHP DEN SES YOK ZANNEDİYORUM.CHP DE ÇEK MAĞDURLARINI SOLLADI.BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTTUMUZ YOK. CECE……..

 84. 03/02/2010, 18:38

  >Arkadaşlar haksız uygulama yapan, kendisine haksız menfaat sağlayan Avukatları öncelikle baroya ve savcılıklara şikayet edelim.Yaşanan olayları özetleyen dilekçelerimizi yazalım.Bazı avukatlar genelde, hakkından fazla faiz hesaplamakda, masrafları şişirmekte, vede yukarıdaki örnekte olduğu gibi kendi menfaati için müvekkilinin istemi dışında vb işlem yapmaktadırlar. Bunları mutlaka şikayet edelim . Bir avukat hakkında birkaç şikayet dilekçesi gittimi Avukatlığını askıya alabilirler hatta meslekten men edebilirler. Lütfen hakkımızı yedirmeyelim, Şikayetlerimizi ilgili makamlara bidirelim.

 85. 03/02/2010, 18:43

  >CAN kardeşim çok üzüldüm ama bu şerefsizler böyle ondan sonrada iki yakaları bir araya gelmiyor benim izmirde tanıdığım biri vardı bu haciz işlerinden çok yükseldi şimdi sürüm sürüm sürünüyor ALLAH bunların yanında bırakmıyor.Bizleri bu hale getirenleride ALLAH bırakmıyacak.Can bey bunlar köpekbalığı geçen bir bankayla aramızda bir sıkıntı var ve aslında rakamsal olarak bizi mağdur eddiler,hayat devam ediyor yeniden bir şeyler imal edip birşeyler yapalım diye merdiven altı bir imalat yapıyorum yeni bir mal ürettiğim için marka tescil başvurusu yaptım daha sahneye yeni çıkan bir mal adı sanı duyulmamış yememişler içmemişler gitmişler markayı haciz yapmışlar avukatları açmış bana markanızı satıcam diye santaj yapıyor ulen dedim ben bir ekmeğe muhtacım ürettiğim mal satılmıyor markası nasıl satılcak a salak bugün yeni marka hazırlıyorum eski markayıda alsınlar anlarsınız ya öyle yapsınlar salak bunlar ama biz yıllarca hep sessiz kaldık daha öncede belki başka arkadaşlara neler yaptılar bizler duyarsız kaldık ondan şimdi meydan boş kaldı istedikleri gibi at koşturuyorlar.

 86. 03/02/2010, 18:49

  >Benim avukatta beni dolandırdı, 50 milyarlık çek için temyiz için harç parası dedi mafolursun dedi 2,5 milyar borç harç buldum avukata verdim dosyayı temyiz etti bir müddet sonra temyiz harcının 65 tl olduğunu öğrendim bunuda tesdüfen başka bir avukattan öğrendim tabi bizde yüz yok avukata direk söylemeyedik harç makbuzunu istedim bugün yarın şimdi işim var büroda bulamıyom sonuç Allah hak getire ne makbuz ne bir şey paranın üzerine su içtik

 87. 03/02/2010, 18:53

  >Arkadaşlar artık üzerine su içmeyelim, olan hep iyi niyetlilere oluyor. Verdiğimiz paraları belgelendirelim.Şikayetlerimizi Barolara ve Savcılıklara mutlaka bildirelim.

 88. 03/02/2010, 19:03

  >daha önce 2 tane çekim temyize göndermek için 600 tl almıştı avukat. geçenlerde 2 adet daha çekim vardı temyiz için şu sıralar gariban olduğumuz için 200 tl aldı. sağolsun

 89. 03/02/2010, 19:08

  >arkadaşlar 4 adet çekimi temyize gönderdim. tahüt vermedim. nasıl olsa temyizden 1 yıldan önce gelmez diye düşündüm. tahüt versem kendimi bağlamış olurum diye düşündüm. temyizden gelene kadar belki işlerim açılırda borcumu öderim.

 90. 03/02/2010, 19:32

  >SAYIN 86, YARGITAYA DOSYA GÖNDERMEK İÇİN AVUKATMI OLMAK LAZIMMIŞ,2004 TEN BU YANA KENDİ DOSYALARIMI KENDİM GÖNDERDİM. İLGİLİ MAHKEMELERDE BİR LİRA MASRAF TALEP ETMEDİ. SONUÇ OLARAK ONANANDA OLDU, BOZULANDA. AVUKATLAR DİLEKÇEYE KIRMIZI KURDELEMİ TAKIPTA GÖNDERİYORMUŞ. DUA EDİNDE SİZİN DİLEKÇENİZİ GÖNDERMİŞ. BEN ÇOK HEM PARA ALIPTA HEMDE DİLEKÇE GÖNDERMEYEN AVUKATA RASTLADIM.ARTIK BU KAN EMİCİLERİ SIRTIMIZDAN İNDİRELİM. İŞTE HİZMET, İŞTE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ BU SİTE BUNUN İÇİN VAR.TEŞEKKÜRLER ÇEK MAGDURLARI SİTESİ,İYİKİ VARSINIZ

 91. 03/02/2010, 19:37

  >Sayın 80 Sayın myway yöneltmiş olduğunuz soru karşılığı kendisi zandederim sitede olmadığı için cevap hakkını kullanıyorum Aşağıdaki vermiş olduğum blokta sorduğun soruya cevap bulacağına inanıyorumhttp://www.cekmagdurlari.com/2009/12/yeniden-yarglama-talep-dilekcesi.html Yeniden yargılanma kabul edilir infaz durdurulursa, yargılama bittikten sonra temyize başvurmam İnfaz ı tekrardan başlatır mı ? İnfazı yeniden başlatmaz temyize gönderdiğinde yargıtayın vereceği karara kadar.Çünkü yeni 5941 sayılı yasaya muhalif yeniden lehe durum ortaya çıkar.Lakin hakimin kararı sanığa karşı kaçma girişimi bulunmasını engellemek için yurt dışı çıkışı vb gibi şartlar konulabilir.Bunların içinde her gün karakola imza atma şartı da vardır.Yanlız hakimler yeniden yargılanma taleplerini reddetme olasılığı yüksektir.Örnekleri de mevcuttur. Gerekçeleri de lehe en uygun ceza hükmü verilmiş demeleri. Zaman aşımı konusuna gelirsek.Zaman aşımında suçun işlendiği tarih önemlidir Onun için zaman aşımını etkilemez. Birde şunu söylemek gerekir.MYWAY ın üzerinde durduğu konu yargıtay CGK nın vereceği karar lehimize olursa.Senin sorularına tam bir cevap vermiş olur.

 92. 03/02/2010, 19:42

  >arkadaşlar benim 2 adet çekten yakalanmam var. yeni kanuna göre af çıktı diyolar acaba özgürce dolaşabilirmiyim artık

 93. 03/02/2010, 19:53

  >93 AF FALAN ÇIKMADI, PEKTE RAHAT DOLAŞMAYIN. EN İYİSİMİ SİTEMİZDEN TAAHHÜT DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİ ALIP, UYARLAYIN İLGİLİ MAHKEMEYE YADA SAVCILIĞA VERİN, SAKIN BUNUDA KENDİNİZ YAPMAYIN. YOKSA GÖZÜNÜZÜ CEZAEVİNDE AÇARSINIZ. YA AVUKAT KANALI İLE YADA, BİRİNCİ DERECEDEN YAKININIZ İLE VEKALET VEREREK HALLETMEYE BAKIN. SAVCILIK KAFASINA GÖRE ARAMAYI KALDIRAMAZ, KALDIRMASI İÇİN CEZAYI VEREN MAHKEMENİN KARARI GEREKİR

 94. 03/02/2010, 19:54

  >Sayın av.Sibel hanım.Meslek hayatımızda bir çok avukat keza arkadaş keza bulunduğu durum münasebetiyle müvekkili olduk.Bizler avukatın paraya ihtiyacı olduğunda elinde ki her hangi bir dosyayı alıp lüzumsuz gerekçelerle para talebinde bulunduğunu gördük.Garibim müvekkiler ne yapsın talep edileni ya getirdi yada ancak bu kadar para bulabildim veya var diyerek yinede gayipten istenilenleri yerine getirdi yada getirmiştir.Neden getirmiştir diyorum burasına şahit olmadım.Yukarda bizler derken de buradaki arkadaşları kastetmediğimi kişiler adına konuşmadığımı belirteyim.Bizler derken o an o duruda yanımda olanlardan bahsediyorum. Avukatlar konusun da yeni yasaların çıkması kaçınılmazdır.Lakin bizim ülkemizde asılların gerçekleştirilmesi biraz zaman almaktadır.Umulur ki bu sömürücülüğün önüne en kısa zaman da geçilir.Burada şahsınız adına yada bu şekil de hareket etmeyen avukat kardeşleri tenzih ederim.

 95. 03/02/2010, 20:00

  >akp liler tayyip erdoğanı peygamber ilan etmiş…

 96. 03/02/2010, 20:12

  >mehdi deselerdi yiyen olurdu…

 97. 03/02/2010, 20:40

  >ARKADAŞLAR AĞLAMAYANA MEME YOK DEMİŞTİM CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEDEN ÖNCE EYLEM YAPALIM.GÜNDEM OLUŞTURALIM TOKSA CHP BİZİM MESELEMİZE EL UZATMAZ DEMİŞTİM. DUYANINIZ OLMAMIŞTI.BU İŞLERİN ARTIK MAİLLE.FAXLA.TELEFONLA OLMAYACAÜINI HALA ANLAYAMADIK.KENDİMİZ SÖYLÜYOR.KENDİMİZ OYNUYOR.HAVANDA SU DÖVÜYORUZ.ÇOK YAKINDA BÜTÜN UMUTLAR YIKILIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN ÇEKÇİ İSYANKAR.

 98. 03/02/2010, 20:43

  >YARIN ANAYASA MAHKEMESİNDEN BİR SÜPRİZ KARAR ÇIKARMI ACABA. AKP MAĞDURU

 99. 03/02/2010, 21:14

  >İHRACATCIArkadaşlar CHP nin İŞ Bankası var. Birde vekillerinin çoğu hukukcu. bizim sorunlarımıza sahip çıkarmı şüpheliyim. Eğer varsa Chp yle ilgili telefon fax mail adresleri tekrar yayınlansa. Bunun yanısıra mecliste veya CHP merkezine ankara da yaşayan arkadaşlar yarın gidebilirmi. CHP den den cevap alınsa olumlu olumsuz. ondan sonra hemen CHP önünde basına bilgi verilip ufakta olsa gösteri yapabilirmiyiz.

 100. 03/02/2010, 21:24

  >Arkadaşlar kesinlikle haklı çıkmak istemiyorum fakat hep yazıyorum UYANIN UYANIN diye bizim bizden başka dostumuz yokk ancak biz bizi anlarız ateş düştüğü yeri yakar bu ülkede alacaklı mağdur borçlu mağduriyeti yaratan fail diye anılıyor ama kimse demiyor bu hükümetin yapmış olduğu hatalı ekonomik yönetimden dolayı yüzbinlerce insan battı mahvoldu peri perişan oldu hep işi kısa yoldan çözmeği alışkanlık edinmiş bir toplumuz.ülkemizde siyaset ve gazetecilik birbirine benzer siyasiler oy gazeteler tıraj peşindedir,dolaysıyla hangi tarafın sesi çok çıkıyor siyasiler ve gazeteciler orda çiçek açıyor o açan çiçekler sayesinde arılar toplanıyor bunada kamuoyu deniyor bu arıların vızıltısı ne kadar çok olursa gittikçe artarsa bal peşinde koşan kovan sahipleri arıların istediğini veriyor.Dostlarım bu yüzden hep beraber toplanıp gerçek sayımızla ankaraya yürüyelim hayal edin 300 bin kişi ankaraya yürüsün bakalım o kırmızı koltukta oturanlar o gün arkalarına bakmadan seçim bölgelerine geri döner.Arkadaşlarım hala bizim sitemizden çok kişinin haberi yok vallahi yüz tane milletvekine rica faksı çekcemize 10 adet çek mağdurun sitemize kazandırmak bizi daha fazla rahatlatır daha hızlı yol almamızı sağlar kimse bizi düşünmüyor unutmayın biz onların gözünde namuslu vatandaşı dolandırmış adi dolandırıcıyız. UYANIN UYANIN biz kendimizin ne olduğunu nasıl bu hale geldiğimizi ve şu anda ne çektiğimizi biz biliyoruz.HADİ MÜCADELEYE iz.er

 101. 03/02/2010, 21:37

  >ALLAHIN izniyle yakında hasan mezarcıgibi tayip erdoan kafayı yiyip kendi kendini mehdi ilan edecek

 102. 03/02/2010, 21:51

  >chp den ses çikmadıgına gore artık o cephede de umut kalmadı.

 103. 03/02/2010, 22:03

  >Değerli arkadaşlar; sakın yanlış anlaşılmasın, ben; C.H.P.'nin savunuculuğunu yapmıyorum. Keza; bir başka partininde. Sitemizde; bu haklı davamız için, ayrı ayrı siyasi parti ve görüşten arkadaşlarımız vardır ama, hepimizin; haklı olduğumuz bu davamızda, partiler üstü sayılacak, bir birleşme ve mücadelemiz vardır, dedikten sonra. 5941 sayılı çek yasası çıktıktan sonra; özellikle, C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusu hususunda, affınıza sığınarak; en çok emek, çalışma ve uğraşı verenlerden birinin ben olduğunu söylerisem, galiba yanlış olmayacak. (Mektuplar, fakslar, mesaj ve telefon görüşmeleri ile) Son iki haftadır; Sayın C.H.P.'li Milletvekillerimizle görüşmelerimde, hiçbir Milletvekilimiz, Anayasa Mahkemesine Başvuru yapılmayacaktır, dememiştir. Nitekim; geçen hafta cuma gününden, bu güne kadar görüştüğüm, tüm Sayın Milletvekillerimiz; tüm hazırlıkların tamamlandığını ve Anayasa Mahkemesine başvurunun yapılacağını, önemle belirtmişlerdir. Bugün; son olarak görüştüğüm, Sayın Ş.Kulkuloğlu Milletvekilimiz ise; hazırlıkların tamamen bittiğini, başvurunun hazır olduğunu, kesinlikle; bu hafta içerisinde, başvuruyu yapacaklarını, kesin bir şekilde belirttiler. Bu bakımdan; C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusu, bana göre; İnşaallah kesindir diye düşünmekteyim. Lakin; tamam başvuruyu yaptık denilinceye kadar, görüşme ve iletişimlrimizi; C.H.P. ile devam etmeliyiz diyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara; sevgi ve saygılarımla. Arkadaşlar; Allah'ın izni ve bahşettiği vesileler ile, İnşaallah; hüzünlüde olsa, sevinçli ve özgür günler, hepimiz için yakın bir zamandadır.

 104. 03/02/2010, 22:15

  >İHRACATCISİTEMİZDE BİZLERE SONUNA KADAR DESTEKLERİNİ VERECEĞİNİ BELİRTEN CHP MİLLETVEKİLİ SAYIN M.ŞEVKİ KULKULOĞLU NA TELEFONLA ULAŞABİLEN ARKADAŞLAR VARSA DURUM HAKKINDA BİLGİ ALABİLİRMİ ACABA. ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACATLARINI NEZAMAN YAPACAKMIŞ.

 105. 03/02/2010, 22:22

  >haberleri seyrettim bu vekillermi beni yönetiyor sağlık bakanının eski sağlık bakanına nasıl saldırdığını gördüm bunlar vekil olarak ortada dolaşacak ben çek ödemedim diye hapis yatıcam şerefime sizi …………

 106. 03/02/2010, 22:24

  >sayın 96 böyle gerçek dışı olmıyan ve dini olayları buraya yalan şeyleri alet etmenizi kınıyorum.tiponne

 107. 03/02/2010, 22:41

  >İHRACATCI BARIŞÇI MERSİN KARDEŞİM TEŞEKKÜRLER. EMEĞİNE SAĞLIK. AYRICA 107 DEKİ TİPPONE YE KATILIYORUM

 108. 03/02/2010, 22:54

  >sayın 107 tayyip erdoğan dini alet etmiş taraftarı etmiş karısı gataya alınmamış ağlamış oda çok üzülmüş falan kim acaba dini kullanan..mecliste karısına laf edilmedi sadece duyarsızlıklarına ima yapıldı adam kudurdu meclisi karıştırtı acaba kim dini kullanan çözeceğiz dediği meselelerle başa gelen insanların muhafazakar yanlarına sığınan mağdur tayyip erdoğan ve tebaası ve gemilerle köşeyi dönen oğluda nuh tur desem ne olur bunlardan dini hiç bir iyilik çıkmaz adlarının dinle anılmasını sağlamak için herşeyi kullanan tebaası acaba tayyip erdoğan 2. peygamberdir derken bunu duymadımı tayyip erdoğan da neden bugün partiden ihraç etti acaba diyorum el altından bu söylemler topluma bilinç altı bir din telkininin zararı olmaz bunuda oya kullanırız kurnazlığı değilmi acaba…bunları tartışmakta ne sorun var neticede dinsiz imansız kapitalistlerin kanunundan biz hapse düştük birazda biz söleyelim dini bırak akp allah yakanıza yapışmış akp sonunuz hüsran demekte ne zarar var sonuçta mazlum olan konuşabilir diyor kur an…

 109. 03/02/2010, 23:00

  >BARIŞCI MERSİN YORUMLARINI DİKKATLE TAKİP EDİYORUM.VERDİĞİN EMEĞE ŞAHSIM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM. CECE………

 110. 03/02/2010, 23:06

  >İHRACATCI SİZİN VE DİĞER ARKADAŞLARIN BİRŞEYLER YAPALIM ÖNERİLERİNİZİ OKUDUM.CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEDEN YAPILACAK HER HAREKETİN YERİ ASLA DOLDURULAMAZ.BİZİ SAVUNAN BİZİM YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLDİREN VEKİLLERİMİZEDE GÜVEN GELECEKTİR.BİRDE BİZİM HAKLILIĞIMIZI SAVUNAN VEKİLLERİN YERİNE KENDİMİZİ KOYALIM VE ONLARI YALNIZ BIRAKMAYALIM. ÇEKÇİ İSYANKAR.

 111. 03/02/2010, 23:11

  >BARIŞCI MERSİN AYLARDIR ÇABANI TAKİP EDİYORUM.HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER. ÇEKÇİ İSYANKAR.

 112. 03/02/2010, 23:19

  >109 seni kınıyorum. sayın editor tekrar siyasete dönen arkadaşlar var. konumuz üzerine akp için yapabileceğimiz her konuda beraberiz. diğer konulara lütfen girmeyelim. arkadaşlar her nekadar çek mağduruda olsak da herkez her konuda aynı partiyi sevmek veya kızmak zorunda değil. lütfen eleştirilerimizi saygı kurallarında ve seviyemizi koruyarak yapalım. bu platform stres atma yeri olmasın. saygılarımla.

 113. 03/02/2010, 23:51

  >deyerli arkadaşlar iyi geceler dün yolda yürüyordum baktım ses doydun durdum polis buyur efendim gbt bakacam hayırdırdedim karşılıksız çek kestinmi bakalımdedi ben şaşırdım sora gidebilirsin dedi ben dedim neden benden şüpeetiniz oda şöyle cevap verdi kusura bakma her gün şo kadar gpt yapacaksındiye bize emir veriliyor arkadaşlar araması olan dikat edin samet güçlü

 114. 03/02/2010, 23:53

  >selam arkadaşlar ii geceler hepinize

 115. 03/02/2010, 23:54

  >113 kardeşim beni kınasan ne olur sana ne faydası var ama tayyip erdoğan bunları okutuyordur belki ahireti hatırlar diye yazıyoruz zira şirazesi kayan bir insan oldu hergün mağdur ondan bize sıra gelmiyor vatandaş aç taahhüt verdirdikleri ne halde baksın okuyanı vardır takip ettirdiğini söylüyor interneti..buda benim eylemim kur an a gel başbakan sureleri bi daha oku sendn büyük allahın varlığını tesbih et ne var bunda neticede çağrımız allah yoluna o yolu çıkarına kullanmaya değil vicdanını tetiklemeye kullan diyorum benim protestom eylemim oluversin buda…

 116. 03/02/2010, 23:56

  >109 SİZİ ANLIYORUM AMA İNANMAK AYRI BİRŞEY.İMANLI BİR İNANÇ YAŞIYORSAN HAKSIZ BİR KAZANCIN BEDELİ DÜNYANIN TABUSUNU ALMAK OLSA İNANAN YÖNÜNÜ DÖNÜPOMENFAATLERE BAKMAZ.BAKMAMIŞTIR.AKP NŞN BÜTÜN İCRAATLARINI ELEŞTİR YANINIZDAYIZ AMA DİN BAŞKA ŞEY.KİM NE YANLIŞ YAPARSA KENDİNE YAPR.DOĞRUYU BİLEN RAHMANDIR. ÇEKÇİ

 117. 04/02/2010, 00:00

  >109 da yazan arkadaş yazdıklarını doğru buluyorum ve seni tebrik ediyorum, çok güzel dile getirmişsin.

 118. 04/02/2010, 00:03

  >ARKADAŞLAR BEN TAHÜT VERMEDİM ÇÜKÜ BORÇ ARTIYOR BEKLİYORUM MUTLAKA BİR CÖZÜM BULUNACAK ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR YAKALANMAYIN BEN 5 YILDIR KACAK YAŞIYORUM ARTIK HÜR YAŞAMAYI ONUTTUM ÇOK ZUR BAZEN ÇOK KÖTÜ BULANIYORUM YASABIR BEKLİYORUM ELDEN BİŞEY GELMİYOR SAMET GÜÇLÜ

 119. 04/02/2010, 00:19

  >janardikiminle gorüştün isim verde bizahmet millet yarın tel,faxi,mail,mektup hep aynı konu ,yine bıktıracaklaranm sine kesin gidilecekte bizler bu insanlara secimlerde nasıl ardımcı oluruz daha etkili olurlarda bu haksızlıklar biter .başımızada erdoğanı baykal bela etmişti batık bir chp li olarak her zaman yanlarında yüzlerine telefonda izah ettim rahat bırakalım BODRUM48

 120. 04/02/2010, 00:37

  >ARKADAŞLAR KISA BİR SÜRE İÇİNDE CHP Yİ MECLİSTE ZİYARET EDELİM.İYİ OLUR DİYOROM.BU ZİYARET HERKESE GÜÇ VERİR. ÇEKÇİ

 121. 04/02/2010, 00:39

  >109 yazdıklarına katılıyorum,hem bu yaşadığım hukuksuzlukları yaşayıp hemde eleştiremicekmiyim,işine gelmeyen okumasın

 122. 04/02/2010, 00:44

  >120 SAMET GUCLU HEM KACIYORUM DIYORSUN ,HEM POLIS GBT SORDU BENI BIRAKTI DİYORSUN.BU NASIL OLUYOR.

 123. 04/02/2010, 03:15

  >herkese iyi geceler arkadaşlar bu sitede emeği gecen,sitede belirgin olan arkadaşlar mail atmaktan aramaktan faks cekmekten 1 adım öteye gidemiyor ve bizleride böyle yönlendiriyor,bizde yapıyoruz ama sonuç yok.hep aynı yerdeyiz ve hep son dakika golü yiyoruz.daha belirgin daha çözümlü bir yol bulmalıyız.tekel işçileri yanımızda çalıştırdığımız elemanlarla aynı ve biz onlar kadar olamıyoruz.işlerimizi,prestijimizi,ailelerimizi,ekonomik rahatlığımızı kaybettiğimiz için belki sağlıklı düşünemiyor ve karar veremiyoruz ama biz küçük insanlar değiliz arkadaşlar 3-5 yıl önce herkes ne olduğunu hatırlasın davasına ona göre sahip çıksın yürekli olalım biraz yürekli.yok tayyip konuşulur yok dinimiz konuşulur.bunlar bizim işimiz değil madem burda onları konuşacaktık neden mecliste değiliz.herkes kendi işini yapsın arkadaşlar bizim işimiz davamız şu anda bi bekleme sürecindeyiz.bu sürecten sonraki hareketlerimiz artık beklemek olmasın.çıkalım ortalığa sokaklara duyuralım sesimizi.herkes diyor ki 300 bin 500 bin kişi var ben kendimde mağdurum ve gidiş hata göre ben bile inanmıyorum bu kadar olduğumuza.hele bi 1000 kişiyi görelim de.tekel işcileri 200 kişi ile açlık grevine gidiyo ve herkes onları konuşuyo.valla arkadaşlar ben bu konuda çok doluyum özgürlüğümüzü kaybettiğimiz için herkesten davasına odaklanmasını ve yüreklerimizle ortalığa çıkarak kendimizi göstermemizi istiyorum.cümlelerim düşük olmuş olabilir.kusura bakmayın aklıma gelenleri sizinle paylaştım sadece kimseyi eleştirmekte istemem.sadece yürekli olalım iyi geceler

 124. 04/02/2010, 03:32

  >site yöneticileri sizde siyasetcisiniz.neden yazdıklarımı yayınlamadınız???

 125. 04/02/2010, 03:33

  >aekadaşlar bu gece herkes dua etsin yarın büyük gün inş.hayırlı bi gelişme olur.rahat rahat borclarımızı öderiz.

 126. 04/02/2010, 10:15

  >selam arkadaşlar ben 2 yıldır çeklerden dolayı kaçak yaşıyordum bu kanunu 2 yıldır bekleyenlerdenim her nekadar kanun istediğimiz gibi çıkmadıysada bunada şükür.şimdi mücadeleye daha sıkı asılmak gerekiyor hapis cezasının tümüyle kalkması için.serbest kalma sürecinde işlemlerimi takip edip vekaleten attıgım imzalardan beraati digerlerinede taahhüt verme kararları çıkarma işlerini elden takip ederek 10 gün gibi kısa bir sürede 50 dosyamı neticelendirerek serbest kalmama yardımeden sayın av.neslihan benlier'e huzurunuzda teşekkür ederim.Bu av hanımişini çok seven ve çok hızlı bir avukatve inanmayacaksınız dosya başına benden200 tl alarak bütün bu işlerimi ben kaçakken yüzümü bile görmeden halletti.Benim durumumda olan arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim harika bir avukat.telefonu 0532 368 04 09 bence kendisiyle görüşün,konuya çok hakim ve hızlı.hepinizin benim şu anda yaşadıgım mutlulugu yaşamasını ve bu işten tamamen kurtulacağımız günlerin yakın olması temennisiyle

 127. 04/02/2010, 10:17

  >Arkadaşlar Merhaba,Bende hepiniz gibi o veya bu nedenle mağdurlardanım.4 ay cezaevi gördük ilk ve son olur umarım.Malum tahhütlerden beraber yattığımız arkadaşlarla birlikte en az 3 çeşit olmak üzere yazdık verdik ve çıktık.Taahütlerin kiminde aylık ödeme verildi,kiminde 2 yılda dendi kimilerinde ise yasa ne diyorsa kabulum çıkmak istiyorum yazıldı.Anlıycağınız Mahkemelerle traji komik bir yazışma süreci yaşadık ve aynı metindeki taahütü biri kabul ederken öbürü yasaya uygun olmamaış deyip düzeltilerek tekrar gönderilmesini istedi.Velhasıl yapıldı ve çıkmak uğruna ne dediyseler yazmak zorunda bırakılarak yazdık ve çıktık.Avukatlarla durum değerlendirmesi yaptığımızda ise şöyle enteresan bir anektotla karşılaştık ; HÜKÜM GİYMİŞ BİR ADAMIN CEZAEVİNDEYKEN ÖZLÜK HAKLARI TAMAMEN ELİNDEN ALINIR VE İMZA YETKİSİ/YETİSİ DE YOKTUR !!! BUNU ONUN ADINA SADECE VASİSİ YADA AVUKATI YAPABİLİR…Sitede yazmış birkaç avukatında olduğunu gördüm onlarında fikrini almak adına bu doğru ise bizim verdiğimiz taahütlerin geçerliliği de yoktur ! Yine duvar yazılarında bir arkadaşım ödenmezse taahütü ihlalden 3 ay hapis kararı çıkacağını söylemiş bu da yanlış ! Zira savcılığa sorduğumuzda ceza davasına taahütte bulunmanın ihlal suçu teşkil etmediğini,icra davasına yapılan taahüt için geçerli olduğunu söylemişti.Sonuç olarak bahsedilen imza geçersizliği doğru ise yalan yanlış çıkmış bu yasanın bir fiyaskosu daha ortay çıkmış oluyor..Umarım artık bu komediye bir son verirler.SAYGILAR

 128. 04/02/2010, 10:25

  >arkadaşlar herkese günaydın benim bir önerim var çek madurları arkadaşlar bir adet çekin 3/1 bir yıl3/2 iki yıl olmak üzere bir adet çekin hesabını yapsın bunuda başbakana ulaşacak gibi ev adressine veya konutuna gönderelim ben diyorumki başbakanın bundan haberi yoktur bunu yapalım başbakan buna karşı çıkacaktır saygılarımla

 129. 04/02/2010, 10:47

  >125 BİRŞEYLERİN ELİMİZDEN KAÇMAK ÜZERE OLDUĞUNU DAHA ÖNCE DEFALARCA YAZDIM. ÜÇBEŞ KİŞİDE SEN VE BEN GİBİ DÜŞÜNÜYOR.BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİR ORGANİZASYON YAPIP CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEDEN VEKİLLERİMİZİ ZİYARET EDELİM AKŞAMA GÖRÜŞMEK ÜZERE İNŞALLAH. ÇEKÇİ

 130. 04/02/2010, 12:31

  >78 deki arkadaş eğer o avukatın adresini biliyorsan ne zaman istersen gidebiliriz

 131. 04/02/2010, 12:37

  >anayasa mahkemesinin sitesinden bugün çek kanununun 5 1 maddesinin görüşüleceği yazıyor. hayırlı haberleri bekliyoruz.

 132. 04/02/2010, 12:47

  >ARKADAŞLAR SON 10 GÜN CHP BİZİ YARI YOLDAMI BIRAKACAK…..ZEKNAZ

 133. 04/02/2010, 13:56

  >14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi.İptal kararı verilirse cezalar ortadan kalkmış mı oluyor ?

 134. 04/02/2010, 14:02

  >128 de yazan arkadaşım, gerçekten avukatın dosya başına sadece 200 tl alarak, başka hiçbir masraf vb. talep etmeden tüm işlemlerini hallettimi? Bide yanlış anlamadıysam vekaleten imzadan beraat aldığını üstelik tüm davalarının 10 gün içinde sonuçlandığını söylemişsin.50 dosya nasıl o kadar kısa zamanda halloldu, tüm dosyaların aynı adliyedemiydi? Hangi şehirde görüldü davalar? Beraat kararlarını örnek teşkil etmesi için burda yayınlarmısın ltf. Yazdıklarına inanamadığım için bu kadar çok soru soruyorum. Çünkü benimde acilen iyi ve paragöz olmayan bi avukata ihtiyacım var, eğer yazdıkların doğruysa arıycam avukat hanımı..

 135. 04/02/2010, 14:09

  >Sayın Eflin;Ben avukatıma dava başına 550 TL veriyorum. Temyize de gönderiyor savunma da yapıyor..Ayrıca Eğer yakalanman yoksa bence temyizlerini sen hallet. Eğer halledemezsen ben sana yardımcı olayım..

 136. 04/02/2010, 14:56

  >ARKADAŞLAR.KAHVEDE..GÜNDÜZ GÖZÜNE BİRAZ ÖNCE GBT SORGULAMSI YAPTILAR.3 KİŞİ Yİ ALDILAR..ÇOK SIKMAYA BAŞLADILAR DIKKAT EDIN….HAPİS CEZASI KALKTI KALKACAK SATEN AMAÇ YAKALAYIP TAHHTUT ALMAK YANI BOYNUNUZA HALKAYI GECIRMEK …..(SEYMENOĞLU)

 137. 04/02/2010, 15:07

  >NE OLDU BU CHP NEDEN HALEN BAŞVURMADI ANAYASA MAHKEMESİNE ANAMIZ AĞLADI TELEFON AÇMAKTAN FAKS ÇEKMEKTEN

 138. 04/02/2010, 15:14

  >polie her gördüğün kişiye gbt yapacaksın derlerse polis ne yapsın polise kota getirmişler günlük şu kadar bu kadar yapacaksınız diye sanki cezaevleri bomboş doldurmaya çalışıyorlar.yakalanması olanlar evden işyerinden ışarı çıkmasınlar arkaşlar a.k boyle işin kendi memleketimizde gezemiyoruz cinayet işledik,çocuk pornosu yaptık,pezevenklik yaptık,esrar eronin sattık,devlet bilgilerini dışarı sızdırdık,hırsızlık yaptıkya bunları yapanlar bile paşa paşa geziyor emin olun benim bulunduğum mahellede esrar eroin satılıyor her evde buraya baskın yapmıyorlar yollukları kesilecek ya ama şimdi herköşede gerçekten polis var günlük gbt soorgusu yapacaklar

 139. 04/02/2010, 15:15

  >slm arkadaşlar bende çek mağduruyum ama benim öğrenmek istediğim karşılıksız çıkan çek akanununda hapsi ortadan kaldırıyor fakat yeni vurulmuş çeklerde yeni kanunda karşılıksız çeklerin icrayı durdurma ve 2 yıl içinde ödeme taahhütünü kapsıyormu yoksa icra işlemi devam ediyormu.şimdiden herkese ALLAH kolaylık versin inşallah biran önce herkez bu illetten kurtulur.tşk 0064

 140. 04/02/2010, 15:20

  >ARKADAŞLAR BUGUN AVUKATIM ARADI. SÖLEDİKLERİ ŞEYLERİ SİZLERLE PAYLAŞIP FİKİR ALMAK İSTEDİM..DAVALARIM DEVAM EDİYOR.KESİNLEŞMEMİŞ DAVALARIM İÇİN TAHÜT VERMEMİ SÖLEDİ. BÖLELİKLE 1 YIL DAHA ZAMAN KAZANIP DAVANIN 1 YIL SONRA KESİNLEŞEREK VE ONDAN SONRA YİNE TEMYİZ EDİLEREK SÜRENİN 3-4 YIL DAHA UZATILABİLECEĞİNİ SÖLEDİ. TABİ TAHÜT VERMEDEN DE YARGITAYA TEMYİZ DE BULUNABİLİRİZ DEDİ..HALA AKLIM KARIŞIK AÇIKCASI.. BU TAHÜT MESELESİ AVUKATLARIN ÜSTÜNDE ÇOK DURDUĞU BİR MESELE HALİNİ ALDI.. BİR SORUN OLURMU DİYE ÇEKİNMİYORUM DA DEĞİL.YARIN AVUKATLA GÖRÜŞECEĞİM. FİKİRLERİNİZİ BEKLİYORUM

 141. 04/02/2010, 15:24

  >Sayın Şükrü, yardım talebiniz için tşk. ederim ama benim davalarımın hepsi görülmüş ve bitmiş, şu anda dosyalarım infazda. 4 ayrı şehirde toplam 16 davam var, tabii bunlar bildiklerim. İçlerinde imzası bana bana ait olmayan ve vadesinden önce yazdırılmış çeklerde var, hepsi şirket müdürü olarak imzaladığım çekler. Önce taahhüt verip sonra yeniden yargılanma talep ederek düşüm almak istiyorum; tabii yasayı uygulayacak hakimlere denk gelebilirsem. 550 benim için çok fazla çünkü ailemin emekli maaşlarını bile kredilere bağlamış durumdayım. Avukatınız acaba sadece taahhütlerimi vermek için ne kadar talep eder bilginiz varmı?

 142. 04/02/2010, 15:25

  >sevgili jenardi aukatına güveniyorsan dediğini yap bence süre uzayacak ama o sure zarfında'da hemen çay molasında bir kanun çıkarıp sadece taahhüt verenleri toplayalım da parayı peşin ödeyebilen olursa ödesinde bizim maaşlarımız rahat rahat ödensin sağa sola daha fazla para yedirelim diyebilirler bunlar

 143. 04/02/2010, 15:33

  >jenardi bende avukatımla görüştüm dosyaların temyizde neden verelim 2 yıl sonra netleşek durumu neden faizi ile birlikte 1 yıla çekelim diyor hiç bir şey çıkmaz ise 2 yıl sonra temyizden geri geldiğinde tamamını adli para cezası olarak öderiz diyor.taahhüt verirsen 2 yıl sonra ödeyeceğin anaparayı 1 yıl sonra 3 de 1 i olarak vereceksin dedi ben taahhüt vermiyorum,vermeyide düşünmüyorum.herkesin durumuna göre değişir tabi bu benim durumum bunu gösteriyor ben tekrar iş yeri açtım ve çalışmaya başladım umarım herkes düzenini kurar en kısa sürede kurban olduğum allah herkese yardım etsin saygılarımla

 144. 04/02/2010, 15:33

  >Sayın Jenardi;Eğer davalarda ifade vermemişsen;1-) – Temyiz savunma hakkını yapamadığın için bozar. – Yeniden yargılanma da da temyiz hakkın var. – Eğer 7 sene 6 ayı bulursa bu süreç Zamanaşımı olur.2-) Eğer çıkışın yoksa Allah yardımcın olsun

 145. 04/02/2010, 15:50

  >davalar kesinleşmedi benim arkadaşlar.. henüz yargı aşamasında da tahüt verilebiliyormuş.. bölelikle ceza kesinleşmeden 1 yıl süre kazanıyormuşuz.1 yıl sonra 3/1 i ödenmez ise ceza kesinleşiyor ve yargıtaya temyiz edebiliyormuşuz. olay bu.. ne kadar gerçekçi bilinmez.hukuk maalesef çek kanununda gukuk oluyor.

 146. 04/02/2010, 15:56

  >ANAYASA MAHKEMESİNDEN HABER VARMI BUGÜN ÇEK YASASI GÖRÜŞÜLECEKTİ

 147. 04/02/2010, 16:02

  >başkabakan bülent arınç ahmet iyimaya aralarında konuşurken bu dış borç açığını nasıl kapatacağız diye muhabbete başlamışlar o sırada merkez bankası başkanı aramış aylık rapor vermiş ve raporda ödenmeyen çeklerin çokluğuda bahsetmiş o sırada ahmet iyimayanın kafasında bir ampül belirmiş ve ampülün içindeki yazı biz bu çekini ödemeyenlere tahhüt adı altında bir şey yapsak yemeseler içmeseler karınları acıkmasın diye s…masalar bunları ödemeleri için bunlara süre versek gelen paralarla dış borç açığını kapatmaya çalışsak bunu başbakana söylesem gözünde yükselerim hatta terfi ederim nasıl olur diye bir plan çıkmış en iyisi biz bunu kanun yapalım ben söyliyeyim demiş ve konuyu açmış ve onaylamışlar kendi aralarında .fikri ahmet iyimaya bulduğu için kanun mecliste tartışılırken göbeğini kaşıdığı sırada başbakan yardımcılığı kesin gözüyle bakıyordu heralde.ben taahhüt verildiği zaman karşıya ödendiğini zannetmiyorum sonuna kadar bekleyeecem dış borç açığını benmi kapatacağım mart 15'ine kadar bekleyeceğim ve eğer yasa iptal olursa borçlumun yanına gideğim ağam ben böyle böyle ödemek istiyorum sende bana yardım et kul hakkına girmeyeyim diye borcumu ödemeye çalışacağım he ödeyeceğim borçta benim değil hatır çeki verdim 8 yıllık dost bildiğim o…ç ödemesem bile bana günahı yok

 148. 04/02/2010, 16:05

  >BİRDE ŞÖLE BİŞİ VAR MESELA TAHÜT VERDİNİZ 1 YIL SONRA YERİNE GETİREMEDİNİZ… ADLİ PARA CEZASINI ÖDEDİĞİNİZDE CEZADAN KUTULUYORMUSUNUZ?,ÇÜNKÜ BİLİYORSUNUZKİ TAHÜTTE DÜNYA KADAR FAİZ VAR.

 149. 04/02/2010, 16:12

  >anayasa mahkemesi sonuçları açıklamış ne diyor arkadaşlar ben bişey anlamadımhttp://www.anayasa.gov.tr/general/haberdetay.asp?contID=758

 150. 04/02/2010, 16:12

  >arkadaşlar bu gün ki gelişmeler nelerdlir bilgisi olan arkadaşlarımız varmı.yargıtay anayasa mahkemesi ne oldu.ankara 23 asliye hakimi avukatların taahütname vermesine izin vermiyor illa kendi gelecek diyor ne yapmak istiyor anlamıyorum bu ekilde daha ne kadar devam edicez ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN hasan ankara

 151. 04/02/2010, 16:13

  >emre,geldiğimiz noktayı ölçme değerlendirme durumumu var yoksa ciddi ciddi senin sorularınmı bunlar.

 152. 04/02/2010, 16:14

  >OCEAN TARİHİNE İYİ BAK.. DAVALARA DA İYİ BAK.28 OCAK A BAKIYOSUN

 153. 04/02/2010, 16:15

  >BEN NE YAPTIĞIMI BİLİYORMUYUM HEYCANLA HEYECANLA AÇTIM TARİHE BİLE BAKMADIM

 154. 04/02/2010, 16:15

  >oceon blue,verdiğin linkteki açıklamalar 28 ocak 2010 tarihinde görüşülenlerle ilgili. bizimle ilgili değil

 155. 04/02/2010, 16:18

  >TAMAM ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM GÖRMEMİŞİM ÜZERİME GELMEYİN ARKADAŞLAR 🙂

 156. 04/02/2010, 16:19

  >bizim maddelere daha karara baglanmamış

 157. 04/02/2010, 16:19

  >M.K benim sorunlarım.. artık yavaş yavaş bende sona geliyorum..soru şu.. tahüt verdiğinizde sanırım adli para cezasını ödeyip kurtulmak olayı suya düşüyor.alacaklıya bağlı hale mi geliniyor..

 158. 04/02/2010, 16:20

  >132 Güven Arkadaşım;78 de yazan benim Can. Avukatı ve de adresini biliyorum da "78 deki arkadaş eğer o avukatın adresini biliyorsan ne zaman istersen gidebiliriz" demekle neyi kastettiğinizi tam olarak anlamadım. Açıklarsan sevinirim.CAN

 159. 04/02/2010, 16:22

  >BİR TAHÜTTÜ VERDİNİZ DAVALAR DURDU MESELA BİN TL FAİZİYLE OLDU BİNBEŞYÜZ ACABA YARGILAMA BİN ÜZERİNDENMİ DEVAM EDECEK YOKSA HAKİM BEYLER SEN TAHHÜT VERMİŞSİN SENİN CEZAN BİNBEŞYÜZ OLDUMU DİYECEK

 160. 04/02/2010, 16:25

  >162 işte burda çelişkiler var…tahüt, faiz hesaplanıp veriliyor..tahüt yerine gelmedi diyelim… adli para cezasını faizsin ödeyip kurtulabiliniyormu?tahüt ile ilgili herhangi bir yaptırım yok denmesine rağmen ilerde bir kılıf ile birde tahüt suçundan ceza alabilirmiyiz? bunlar önemli.

 161. 04/02/2010, 16:32

  >JENARDİ BENİMDE SENİN GİBİ DAVALARIN BİRKISI YARGITAYDA BİRKISMI DAVALARI DÖRDÜNCÜ AYA ATTI BEN SENİN KONUNU AVUKATIMLA ÇOK TARTIŞTIM FAKAT BİR SONUCA VARAMADIK GELİŞMELERE GÖRE ÜÇÜNÇÜ AYIN 15 ŞİNİ BEKLEYECEM

 162. 04/02/2010, 16:33

  >emre,bir değişiklik yoksaki yok. icra tahhütleri hariç tahhütlerde herhangi bir cezayi müeyyide yok ama bir kılıf bulurlarmı onu bilemem. Sonuçta çeki çok olan arkadaşlar için bende dahil ceza üst sınırı 5 yıl tahhüt verip borcun 3 katına bile çıksa sonuçta üst sınırda kalır.Benim merak ettiğim senin davaların konuştuğumuzda devam eden davalardı karara bağlanmış olsalar dahi yargıtay sürecin var. Yargıtay süreci 1 yıldan önce neticelenmez tahhütte versen kazandığın süre yine 1 yıl. tahhüdün sana sağlayacağı avantaj nedir anlayamadım. Yeniden yargılanma talebinin tahhütle ne ilgisi var bununla ilgili bir engel yada bağlantımı var. aydınlatırmısınsaygılar

 163. 04/02/2010, 16:37

  >BIR SUPRIZ OLUP MAHKEME BUGÜN 1 VE 2 TUMCEYI IPTAL EDIYOMU,İŞTE O ZAMAN TAAHHUTTU ,FAİZDİ MAHKEMEYDİ, AVUKATTI ,HAPİS TI ARKADAŞLAR O ZAMAN NEYİ KONUŞACAĞIZ ,HAYALİME KATILAN PARMAK KALDIRSIN

 164. 04/02/2010, 16:44

  >sn jenardiavukatım bu konuda derki sonlanmamış davalar için yani temyizdeki için yeni kanuna göre uyarlanması için yerel mahkemelere gönderilecek her halukarda bir3-5 yıl uzatırız der ve kesinlikle tahüt vermeyin der…ama yakalaması çıkan için rahat hareket etmek istiyorsan tahüt ver der…ben zaten yakalandım ve 2 gün yattım çocuklarım olduğu için mecbur 35 milyar için tahüt verdim ancak ödeme şansım yok akıbetim belli…

 165. 04/02/2010, 16:46

  >sayın 166 hemen bi yerde toplanır hepbirlikte bir kutlama yaparız ama namık kemalin işi bizimki galiba bu bir hayal

 166. 04/02/2010, 16:48

  >arkadaşlar benim merak ettiğim birşey va;tahütü ödemedik süreç nasıl işleyecek.alacaklı mı dava açıp takip edecek yoksa devlet mi dava açıp takip edecek.çok merak ediyorum

 167. 04/02/2010, 16:48

  >Birde Emre,tahhüt vermek zaman kazandırmakla beraber bazı aksaklıklarada yol açıyor. hürriyeti bağlayıcı sorunlar gibi. ticarete yeniden başlamak ve para kazanmak bu kadar kısa sürede iflas etmiş bir esnaf için bu kadar zorken bu sürede bu borç ödenemeyeceğine göre iş bulup çalışmak lazım. Hangi işte hangi maaşla bu kadar borç ödenebilirki insanlar yemeye ekmek bulamıyor. Bu durumda bu parayı kazanma ve ödeme şansızmız yurtdışında çalışmamıza ve iş yapmamıza bağlı ki ben şu anda bunu oluşturmuş durumdayım ve gitmem yaklaşıyor. Tahhüt verdin diyelim mesleğinle ilgili böyle bir imkanda doğdu ama o tahhüt sana yurtdışı çıkış yasağıda getiriyor. o zaman zaten herşey bitiyor. Netice olarak tüm bunları dikkate aldığımızda taahhüt bize yargıtay sürecinden daha fazla bir zaman kazandırmıyor üstelik yurtdışı çıkış yasağı getiriyor ve aynı zamanda zamanaşımınıda durduruyor her koşulda fayda sağlayan bir durum değil. Terk faydası hapishanelerdeki arkadaşların çıkması ve kaçak durumdakilerin nefes alması içindir. Dava ve yargıtay süreci devam edenler için bir kazanımı yok olmanın dışında kaybada neden olmaktadır bu nedenle Ben tahhüt vermeyeceğim çünkü anlamı yok.saygılar

 168. 04/02/2010, 16:57

  >169 TAAHHÜTLER ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE ALACAKLININ YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLMASI GEREKİYOR. ALACAKLI ŞİKAYETİNİ YENİLEMEZ İSE BİR SIKINTI YOK

 169. 04/02/2010, 16:59

  >PEKİ TAAHHUT AYNI ZAMANDA BİR BORÇ ÖDEME SÖZLEŞMESİ (GEREK DEVLETLE YADA ALACAKLI ILE)BU SÖZLEŞMEYE UYMAZSA HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA YINE OLURMU

 170. 04/02/2010, 17:10

  >167 benim de 38 milyar borcum var. hepsi 5 yıllk çek borcu. pazartesi günü taahhüt vermeyi düşünüyorum. acaba ne kadar faiz ödetecekler bana?

 171. 04/02/2010, 17:21

  >Arkadaşlar anayasa mahkemesinin 28 ocak taki kararları sonuca varılmış yani karar verilmiş bu demek oluyorki bugün bizim karar çekabilir bazı arkadaşlar bugün karar beklemeyin demekle neyi anlatmaya çalışıyor anlayamadım cavabınızı bekliyorum

 172. 04/02/2010, 17:27

  >ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL BAŞVURULARINI ÖNCE BİR SÜZGEÇTEN GEÇİRİR.YANİ KANUN MADDESİNİN İPTALİ İÇİN BAŞVURAN MAHKEME YETKİLİ Mİ DEĞİLMİ,SÜRESİ İÇİNDE İPTAL BAŞVURUSU YAPILMIŞ MI YAPILMAMIŞ MI,HERŞEY USULUNE UYGUN MU DEĞİLMİ.. İŞTE BU İNCELEME KISMINA '' İLK '' İNCELEME DENİR.ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARLARINDA ,KANUN İPTALLERİ İLK EVREDE OLMAZ.. ÇOK NADİR KONULARDA GERÇEKLEŞİR.İLK İNCELEME EVRESİNDE SORUN OLMADIĞI KANAATİNE VARAN MAHKEME KONUYU ''ESAS'' TAN GÖRÜŞMEK ÜZERE KARARA BAĞLAR. BU ESASTAN GÖRÜŞME SÜRECİ TAMAMIYLA MAHKEME BAŞKANININ ELİNDEDİR.NE ZAMAN İSTERSE O ZAMAN GÜNDEME ALIR. YANİ BUGUN %90 KARAR ÇIKMAZ. ESASTAN GÖRÜŞÜLMESİNE DİYEREK KARAR ALINIR

 173. 04/02/2010, 17:32

  >jenardi anayasa mah.'nin karar verebilecegi bir günde taahhüt verirsem şöyle olur böyle olur diye konuşmak dogrumu?biz bugün anayasa mah.'nin ÇEK HAPSİNİ kaldırması gerektigini konuşmalıydık bu tavrınız garibime gitti.

 174. 04/02/2010, 17:36

  >bunu benim avukatım söledi. bende sizle paylaştım…ve avukatlardan nefret ediyorum

 175. 04/02/2010, 17:38

  >JENARDİ BENİ ŞAŞIRTIYORSUN SENKİ BU KONULAR İÇİN SÜREKLİ İNSANLARA YOL GÖSTEREN BİLGİSİNE GÜVEN DUYULAN BİR İNSANSIN NOLDU ABİCİM SANA BU KADAR NEDEN KAFAN KARIŞTI TAAHÜT VERMEK SADECE İÇERDE OLAN İNSANLAR VE YAKALAMSI ÇIKAN ARKADAŞLARIMIZ İÇİN BİR IŞIKTIR.. BU DURUMDA OLMAYAN İNSANLAR İÇİN TAAHUT VERMEK BENCE KOCAMAN BİR APTALLIKTIR.. SEN TEMYİZ ETSEN ZATEN O SÜREYİ KAZANICAKSIN NE GEREK VAR GÖBEĞİNİ BAĞLAMAYA BİRDE ÖDEME GÜCÜN VARSA OLUCAKSA ZATEN ÖNÜNDE YETERİNCE ZAMANIN OLUCAK BU ARADA TAAHÜT VERMEK KABULLENMEK ANLAMINA GELİR YARIN BİR GÜN YASAYA BİR MADDE EKLENİR BURASI TÜRKİYE HAPİS KALKAR SİZ TAAHÜT VEREN ARKADAŞLARI BU DURUM İÇİNE ALMAZLAR ALLAHINI SEVERSENİZ AKLINIZI BAŞINIZA ALIN … YAKALAMA VE HAPİSLİK YOK İSE TAAHÜT İNTİHARDIR KANIMCA SAYGILARMURAT GÜZEL

 176. 04/02/2010, 17:48

  >murat, şimdi avukat ne dedi biliyormusun tekrar aradı çok komik ya.. tahüt vermessen dosylarını iade edecez dedi.işte bunun için kafam karıştı. nedir bu tahütün altında yatan

 177. 04/02/2010, 17:50

  >daha evvelden başıma bu tahüt dayatması ile alakalı birşey çıkarmamışlardı. o sebeble bu konu üzerine yoğunlaşmamıştım. kafa karışıklılığımın diğer bir sebebide o

 178. 04/02/2010, 17:59

  >JENARDİ BU KİŞİNİN AVUKAT OLDUĞUNA EMİNMİSİN ÇOK KOMİK YAA BEN AVUKATIMI AZLETTİM HEPSİ AKBABA KİMSE KUSURA BAKMASIN SEN BİLİRSİN AMA ÜSTTEDE SÖYLEDİMYA KAFA KARIŞICAK BİR ŞEY YOK SUÇU KABUL ETMEK BENCE BU SAVAŞA YAKIŞMIYOR SEN ELİNLE GİDİP EVET BEN BATTIM HERŞEYİMİ KAYBETTİM AMA ÖDEME İMKANIM OLURSA ALIN BU TAAHÜTNAMEYİ BEN ÖDEYE BİLİRSEM DEVGİBİ FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDERİM YOK ÖDEMEZSEM GENE BENİ HAPSE KOYARSINIZ DEMEK… EĞER BUNU YAPARSAN SAVAŞAMAZSIN ABİCİM SENİN AVUKATININ SANA SÖYLEDİĞİ ŞEY KABUL EDİLEBİLECEK CİNSTEN DEĞİL DEDİMYA ZATEN TEMYİZ ETTİĞİN ZAMAN VERİLEN SANA VERİLEN CEZALARI O ZAMANI KAZANACAKSIN NE GEREK VAR FAİZE NE GEREK VAR RİSKE… GENEDE SEN BİLİRSİN AMA KAKARSIZ OLMAKTANSA KÖTÜ DE OLSA BİR KARAR VERMEK HERZAMAN İYİDİR..HERNE OLURSA OLSUN EĞER KODESE GİRMEDİ İSEM ÖNÜMDE OLAN ZAMANI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİR.. KAFAMA SİLAH DAYASALAR ARTIK GÖBEĞİMİ KİMSEYE BAĞLATMAM BU BENİM FİKRİM…YERİM ÖYLE AVUKATI SEN TAAHÜT VERDİĞİN ZAMAN KABULLENİYORSUN ARTIK HAPİS KALKSA İNAN SENİ VE SENİN GİBİ ARKADAŞLARI ÇEKTEN HAPİS KALKTI AMA TAAHÜTÜ İHLALDEN YATICAKSINIZ DİYE İÇERİ BİLE ATARLAR BURASI TÜÜRKİYE… SEN BİLİRSİN…

 179. 04/02/2010, 17:59

  >MURAT GÜZEL BEN YAZMAYI UNUTTUM 181 DE YAZAN SAYGILAR

 180. 04/02/2010, 18:00

  >Çek davalarında dava zamanaşımı 7.5 yıldır. Yargıtay çek davalarını yerel mahkemelere iade ediyorsa bu borçlu için bulunmaz bir fırsattır. Çoğu dava zaten böylelikle zamanaşımına uğrayıp düşecektir.

 181. 04/02/2010, 18:08

  >Selam Herkese, Benim de dosyalarım dava aşamasında..Tamamen M.K. ve MURAT GÜZEL arkadaşlara katılıyorum, cezaevindeki arkadaşlar ile ilgili dahi verilen taahhütlerin ne denli ucube bir şekilde yorumlandığını ve uygulandığını gördükten sonra, davaları devam aşamasında olan arkadaşların taahüdde bulunmaları hele daha bi hayli zaman varken çok saçma.Haklı olarak JENARDI de acaba bu aşamada taahhüt versem olayı dondursam ve 1 yıl sonra kaldığı yerden devam etse ilave süre kazanırmıyım diye düşünüyordur; bunu ben de düşündüm teorik olarak öyle olması gerekir.. Ancak; kabullenme, faiz, yurtdışı yasağı riski gibi hususlar bi yana teorinin pratiğe uymayacağı bu düzende aşikar!!Şimdi geldik zurnanın son deliğine.. Uzun zamandır yazmıyordum buraya.. En son kaldığım yer şu meşhur gazete ilanıydı hani hatırlarsınız belki(!) cezaevlerinden gelecek arkadaşların da buraya ve dolaysı ile mücadeleye katılmaları amaçlayan ve daha çok ses getirmemiz için düşünülen GAZETE İLANI. Olmadı olamadı sansüre takıldı falan filan konuyla ilgili verilen sözler de yerine gelmedi gerçi olsun ziyan yok..Sayın JENARDI MURAT GÜZEL gibi beni de duruş itibari ile şaşırttığını söylemeden geçemiyeceğim kaldı ki önümüzde taahhüt için bi hayli bir zaman var. Odaklanılması gereken somut meseleler var. Örneğin toplu halde CHP ziyareti olabilir.. Neden frene basılıyor anlamış değilim..Saygılar.

 182. 04/02/2010, 18:15

  >181, ben 5 senedir kaçak yaşıyorum. ufacık bir kasabada sıkıştım kaldım. borçlu olduğum adamlar benden 38 milyara karşılık 70 milyar istediler. devlete gidip 38'i verip hapsi kaldırtabilirim ama o zaman da yapacakları hacizlerden kafamı kaldıramayacağım. evliliğim bu yüzden bitmek üzere. 2,5 yıl daha saklanamam. söyler misin, ben şimdi taahhüt etmeyip ne yapabilirim? her an yakalanacağım korkusuyla yaşamaktansa, çalışır, çabalar bu borcu öderim diye düşünüyorum. 5 yıllık borcum olan 38 milyara ne kadar faiz ödeyeceğimi bilmiyorum. yardımcı olacak biri olursa sevinirim.saygılarımla

 183. 04/02/2010, 18:17

  >5 dk. önce anayasa mahkemesini aradım, toplantı devam ediyormuş ve bittiği gibi sonuçlar internet sitelerinde yayınlanacakmış. Ocak ayındaki toplantı gündemlerine baktım ve tüm itirazlar aynı gün sonuçlanmış. Büyük ihtimalle bu günkü itirazların hepsi bugün sonuçlanacak.

 184. 04/02/2010, 18:26

  >Sayın JENARDİ GEÇİCİ MADDE 2 a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz. BURADAKİ OLAY ŞU EĞER Kİ HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN İSTER ALACAKLIYA İSTER SAVCILIK ARACILIĞIYLA MAHKEMEYE TAAHHÜT VERMEK.SORUŞTURMAYI VE KOVUŞTURMAYI DURDURUR VE İNFAZ ERTELENİR.LAKİN ŞİKAYETCİ ŞİKAYETİNDEN FERAGAT ETMESİNİ ORTAYA KOYMAZ.HER AN İNFAZIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SEBEBİNİ DOĞURAN SÖZLEŞME TAAHHÜT ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEME ŞİKAYETÇİ ADINA AÇIK KAPI BIRAKILMIŞTIR.BU MADDE DAVACIYLA ALAKALI. b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir. BU MADDE ALACAKLIYLA ANLAŞAMAZ İSE ARABULUCU TARAF OLARAK CUM.BAŞSAVCILIĞI VEYA MAHKEMELER GÖSTERİLİP YASADA BELİRTİLEN ŞARTLAR İLE ŞARTLI ANLAŞMAYA GİDİLMESİ.BUNU ÇOĞU ARKADAŞ ADLİ PARA CEZASI OLARAK ZANDEDER.LAKİN ADLİ PARA CEZASIYLA ALAKASI YOKTUR.ADLİ PARA CEZASI 5275 NOLU YASA MADDE 106 DA BELİRTİLMİŞTİR.BU MADDE DE 6. MADDENİN HÜKMÜNE GÖRE İBARESİNİ ŞİDDETLE DİKKATE ALINMASINI TALEP EDERİM.BU MADDE DE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN YERİNE GETİRİLMEMESİ TAAHHÜT E VERİLEN SÜRE KADAR İNFAZIN YADA YARGILANMANIN DURDURULMASI.BURADA Kİ a BENDİNE GÖRE FARKI TAAHÜTTE VERİLEN SÜRE KADAR ALACAKLI ÖDEMEDE SORUN OLSA DAHİ ŞİKAYETTE BULUNAMAMASI. devam

 185. 04/02/2010, 18:26

  >devamı (3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.VERİLEN TAAHHÜT E MUTABIKEN DİYOR Kİ KEZA YARGILANMA KEZA YAKALANMAMA ZAMAN AŞIMI KONUSUNDA BİR İŞLEYİŞ GÖSTERMEZ.BU DA KİŞİ 5 YILDIR KAÇIYOR SA VEYAHUT ZAMAN AŞIMI KONUSUNDA HANGİSİ OLURSA OLSUN AZ BİR ZAMANI KALANLAR İÇİN ÇOK SIKINTILI BİR MADDEDİR.BU GEÇİCİ MADDE İLERLEYEN ZAMANLARDA DEĞİŞSE DAHİ YENİ ÇEK YASASI ÇIKARILIP BU MADDE OLMASA DA 5941 SAYILI YASAYA GÖRE BAĞLAYICI SEBEBLERİN ALTINA İMZA ATILDIĞINDAN HÜKMÜNÜ KORUR.TABİ Kİ TAMAMİYLE BORÇTAN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYACAK SEBEBLER ORTADAN KALDIRILIRSA O BAŞKA. (4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. (5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.İŞTE BU MADDE EN TEHLİKELİSİ.TÜM HAKLARI ALACAKLIYA VERİYOR.İNFAZ BORÇ ÖDENMEDİĞİ ZAMAN TEKRAR ORTAYA ÇIKIYOR. (6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.BU MADDE DE SIKINTILAR DOĞURUYOR.ARTIK İKİNCİ KARIN DEVLET OLUYOR.BUDA HİÇ ÇEKİLMEZ.BU MADDELER TEKRAR ORTAYA KONULMA SEBELERİ DOĞARSA ÖDENİLEN TUTAR DÜŞÜLÜR.KALAN MİKTAR KADAR TEKRAR YARGILANIRSINIZ.HERKES KARŞI GELEBİLİR FAKAT VERİLEN TAAHHÜTLER BİR SÖZLEŞME DİR.TEMERRÜT FAİZİYLE KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.YANLIZ İNFAZ ASIL BORÇ KADAR VERİLİR.BU ARADA DAHA EKLEMEM GEREKENLER VAR AMA ŞİMDİ ÇIKMAM GEREKİYOR.İNŞALLAH KARAR VERMENDE YARDIMCI OLABİLİRİZ. ACELE YAZDIM HATAM VARSA YAZIMDA HATA VARSA MAZUR GÖRÜN

 186. 04/02/2010, 18:28

  >186 da yaza arkadaş 7,5 yıl değil 10 yıl zajma aşıjmı

 187. 04/02/2010, 18:35

  >merhabalar 31 ocak 2009 3000 28 şubat 2009 3000 ve 31 mart 2009 4000 olmak üzere 10000 tl lik üç adet çekim yazıldı karşı tafarla icralık olduk 2 dosya her dosyaya icra dosyasına 2000 +2000 olmak üzere 4000 tl yatırdım geriye kalan 6000 tl için icranın devamı olmaması için 5941 inci cek yasasına göre tahaütname verebilirmiyim nasıl nereye müracaat etmem lazım ve ödediğim 4000 tl nin makbuzları bende karşı avukat yeni kanun ve tahaütneme bizi bğlamaz icra için diyor ne yapmalıyım lütfen yol gösteriniz teşekürler.. kasımoğlu

 188. 04/02/2010, 18:42

  >bu jenardi herhalde,bizim tanıdığız jenardi değil arkadaşlar..'' çakma jenardi..'' veya umutsuzluğa kapılacak kadar köyü bir şey duydu????? AASAA

 189. 04/02/2010, 18:42

  >185 DEKİ ARKADAŞIM İLK YAZIMDADA BELİRTTİĞİM GİBİ HAPSE DÜŞMÜŞ YADA KAÇAK YAŞAYAN İNSANLARIMIZ İÇİN TAAHÜT BİR IŞIKTIR DEDİM…SONUÇTA SENİN YAPMAN GEREKEN TEK ŞEY TEAHÜT VERMEKTİR.. YASAL FAİZİNE GELİNCE SİTEDE BUNLA ALAKALI TABLO BULABİLİRSİN..MURAT GÜZELSAYGILAR

 190. 04/02/2010, 18:47

  >ÇOK YORULDUM ARKADAŞLAR. SİZDE BENİ MAĞZUR GÖRÜN ARTIK..

 191. 04/02/2010, 18:48

  >arkadaşlar,yanlış bilgi vermeyin bilmiyorsanız yazmayınZAMANAŞIMI 10 YILDIR.Emre kardeşim,avukatının tavrını anlamakta zorlanıyorum. böyle dayatmada bulunan bir vekille yoluna devam edip etmemen senin kararın. bunu yapmanın avukatına ne gibi kolaylık sana ne gibi avantaj sağladığını anlamış değilim.neticede en kötü ihtimalle temyiz dilekçelerini kendinde verebilirsin. Ben mahkeme ve yargıtay aşaması devam eden arkadaşların taahhüt vermemesi gerektiğini düşünüyorum.SEVGİLİ CÜNEYT,kanun bilgin hepimizden fazladır. bu konuya bir yorum getirirsen sevinirim185yolu yarılamışsın tahhüt vermen sana ödeme imkanı sağlıyorsa verebilirsin yoksa kazanacağın 1 yıllık süre zamanaşımınıda durdurmuş olacak bunuda iyi düşün derim. bir avantaj var diyorsanız ancak şöyle olabilir gider tahhüt verirsem ödeyemezsem bile belki avukatlar unutur diye düşünüyorsanız yanılırsınız bir nüshası onlara gideceği için o akbabalar ajandalarında ellerini oğuşturararak not alacaklardır o günüsaygılar

 192. 04/02/2010, 18:55

  >sayın MK ,ya ve bu görüşte olan olan arkadaşlara katılıyorum.Şu zamanda ne kadar taahhüt verilirse , o kadar 5941 başarılı olmuş gözükür ama sonunda 1 yıl gibi kısa bir zamanda tekrar aynı sıkıntılara düşeriz.Şu aşamada taahhüt verilmez kanaatindeyim.Önümüzde daha 40 gün gibi bir zaman var ve yargı kararlarını beklemeliyiz.Önümüzdeki günlerde bu durum netleşecektir.saygılar

 193. 04/02/2010, 18:58

  >190- Anladığım kadarıyla çeklerden yargılanmadın.O halde yasanın bir faydası yok.Zaten zararıda olmamış yani hapisle ilgili bir yaptırım yok.

 194. 04/02/2010, 19:01

  >ARKADAŞLAR GALİBA CHP’DEN GOLÜ YİYECEĞİZ GİBİ GELİYOR YOKSA BENMİ KUŞKULANIYORUM.KORKULARIMIZDAN DOLAYI

 195. 04/02/2010, 19:08

  >190 DAKİ ARKADAŞIM BU TAAHÜT MESELESİ İCRALIK DAVALAR İÇİN DEĞİL CEZALIK DAVALAR İÇİN GEÇERLİDİR… EĞER AYNI ZAMANDA AYNI ÇEKLERDEN CEZA DAVAN VARSA BU HAKKI KULLANABİLİRSİN AKSİ HALDE O AKBABA AVUKATLARIN SÖYLEDİKLERİ DOĞRU..SAYGILARMURAT GÜZEL

 196. 04/02/2010, 19:13

  >Çek davalarında zamanaşımı 7.5 yıldır. Sizin bahsettiğiniz ceza zamanaşımıdır oda 10 yıldır.

 197. 04/02/2010, 19:27

  >199,5 yıla kadar ceza içeren davalarda zamanaşımı 10 yıldır

 198. 04/02/2010, 19:41

  >Sayın JENARDİ SENİ ÇOK İYİ ANLIYORUM. Sana avukatın bir karar vermeni istiyor.Önümüzdeki maddelere dayanaraktan ve 5941 sayılı yasada ki olumsuzluklara rağmen avukatının karar ver demesi biraz tuaf.Lakin bu seçeneği sunduktan sonrada karar vermesi zor tabi ki. BÜTÜN ARKADAŞLARA HİTABEN ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM.BİZLER ŞU ANDA ve Önceki zamanlarda 5941 SAYILI KANUNUN ÖNÜMÜZE KONAN SUÇ CEZA ve ŞARTLI TAAHHÜTLERİNDEN doğan sonuç şekil ve sebeblerini ön plana alıp.Bu konular üzerine yoğunlaştık.Bu aşamaları yavaş yavaş geçtik ve bitirdik sayılır.Lakin aşama 2 yani 5941 sayılı yasanın geçici 2 maddesine zaman münasebetiyle hiç dokunmadık. Verilen taahütnameler yerine getirilmediği zaman hükmünü kaybetmez.Buda tck bağlayıcı sebeblere girer.Örnek hepiniz iş hatını görmüş insanlarsınız .Sözleşme hükümleri kanunen hiçe sayılamaz.Alacaklı verilen taahütler yerine getirilmedi diye elindeki imzalanmış olan sözleşmeyi yırtıp atmaz.Faizini de yok saymaz.Gel ödeyeceğim artık ben borcumu dersen ileride alacaklının eline düşersin ve bütün ipler onun elinde olur.Kuru kuruya şartlı yasa çıkartılmaz. Ben herzaman şunu derim ve demişimdir.Yasa suç dese dahi vicdanen suç olarak görmediğim olayın taahhütüne imza atmam.İçinde bulunduğum bu durum onlar için suç benim için maduriyet.Bu taahhütde imkanlarım olmadığını bile bile çoğumuzun da yok önüme böyle bir şart koşulursa taahüt kelimesinin adını ağzıma dahi almam.Keza yarıda olsa özgürlüğümün tamamını ellerine geçirip önüme taahütü koyarlarsa imzalarım.Bunu da ben istediğim için değil şartlı onlar istediği içindir.TABİKİ BORCUMU ÖDEYEBİLİRİM DİYEN VARSA ZATEN ŞİMDİYE KADAR DURDUĞU HATA.HEMEN YAPMASI GEREKEN TAAHÜTÜ İMZALASIN.ÇÜNKÜ NASIL OLSA ÖDEYEBİLECEK VERİLEN TEMERRÜT FAİZİ EVDE HAPİS KALMANA DEĞMEZ.BİRAZ DAHA SABREDİN ARKADAŞLAR DAHA SÜRE VAR KİMSE KİMSENİN ÖNÜNE KARAR VER DİYE BİR SEÇENEK SUNAMAZ.İŞLER AKIŞINA GÖRE HAREKET EDER.

 199. 04/02/2010, 19:43

  >icra iflas zamanaşımı 7,5 yıl5 yıla kadar ceza zamanaşımı 10 yıldır

 200. 04/02/2010, 19:55

  >sertaç kardeşyazdığın doğru. bize kesilen adlipara cezası ve ödenmediğinde dönüştüğü hapis. buna görede 5 yıla kadar olan hapis cezalarında zamanaşımı 10 yıldır. arkadaşlar biraz karıştırıyor sadecesaygılar

 201. 04/02/2010, 20:01

  >Hakan Akbulut ve Fatoş kardeşimizin msn adresleri çalındı, çalan kişi arkadaşlarımızdan kontur istiyormuş dikkatli olun bu arkadaşlarımız mennizde kayıtlıysa silin Avukat arkadaşımız gerekli suç duyurusunu yapacak, siz bu adresi listenizden siliniz.

 202. 04/02/2010, 20:03

  >Bende 202 de yazan Mustafa Arkadaşımızın görüşüne katılıyorum. Yapılan hiç bir taahüd ki bunun gerçek adı sözleşme aktidir, bağlayıcı olmama şansı yoktur. Şu an zaten yeterince sıkıntı yaşamaktasınız bir de bunun üzerine ben bu borcu doğan tüm faizleri ile birlikte ödeyeceğim demek 1 yıl sonra ödeyemediğinde ödenemeyen faizinde faizi için alacaklıya hak vermek demek ve de ayrıca bize dolandırıcı damgasını vuranlara bakın biz haklı çıktık adamlar ödeyemeyeceğini bile bile taahütte bulundular diyecekler, ben şahsım adına konuşuyorum son güne kadar gelişmeleri bekleyeceğim.CAN

 203. 04/02/2010, 20:14

  >SLM ARKADASLAR ANAYASA MAHKEMESININ NETİCESİNİ BİLEN VARMI. CECE……….

 204. 04/02/2010, 20:14

  >değerli arkadaşlaraşağıdaki msn çalınmıştır…silin lütfen…hakanakbulut60@hotmail.commy way

 205. 04/02/2010, 20:36

  >STAR tv uğur dundar şuan dıyoki haciz ve icra dosyaları 1 yılda 5 katına çıktı dıyo sayın başbakanda hala ulke ekonomısı çok ıyı gıdıyo dıye mesajlar verıyo aptalmı sannedıyo bu tc vatandaşlarını anlmadım gıttı…esnaf bıtmış ekmek parasına muhtaç ..yaaa.olmadı bıde cezaevıne gırın yatın dıyo..ben sozu seçimlerde sayın turk halkının vereceğine inanıyorum..:(seymenoğlu)

 206. 04/02/2010, 20:38

  >anayasa mah.'nin ne yaptıgından haberi olan yokmu arkadaşlar?

 207. 04/02/2010, 20:52

  >9 henüz açıklanan birşey yok

 208. 04/02/2010, 20:56

  >hakanakbulut60@hotmail.com SİTEYİ TAKİP EDEN ARKADAŞLAR HAKAN ARKADAŞIMIZA AİT BU MSN ADRESİ ÇALINMIŞ VE BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILMAKTA OLUP, BU ADRESE KAYITLI OLAN ARKADAŞLARDAN DEGİŞİK MENFAAT TALEPLERİ OLMAKTADIR.BU ŞAHSA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI ENGELLENMELİ VE SİLİNMELİDİR.

 209. 04/02/2010, 20:58

  >hakan.akbulut60@hotmail.com HAKAN ARKADAŞIMIZIN YENİ MSN ADRESİ BUDUR, İLGİLİ ARKADAŞLAR BU ADRESİ EKLESİNLER

 210. 04/02/2010, 21:09

  >ARKADAŞLAR FIRSATLAR KAÇMAK ÜZERE BİRŞEYLER YAPALIM,184 DE YAZAN SERTAÇ ARKADAŞIM TELEFONUNU VEREBİLİRMİSİN BENİMKİ 05364081777 SAMİ KAL ARKADAŞIM SENDE BENİM GİBİSİN TELEFONUMU ÇALDIRMAN YETERLİ. ÇEKÇİ

 211. 04/02/2010, 21:19

  >bu jenardi bizim aylardır tanıdığımız jenardi değil herhalde uncu28

 212. 04/02/2010, 21:37

  >bence bu işin tek çözümü avrupa insan hakları mahkemesidir.bununla ilgilenecek bir avukat adresi veya telefonu bilen varsa lütfen yazsın… uncu28

 213. 04/02/2010, 21:40

  >14 de bende katılıyorum.anayasa mah.'nin çek kanununu ele aldıgı gün taahhüt dilekçe örnegi koymak taahhüte yönelmek bana samimi gelmedi.sitede bir gariplikler oluyor…

 214. 04/02/2010, 22:21

  >jenardi adıyla bir başkası yorum yazabilirmi arkadaşlar.

 215. 04/02/2010, 22:50

  >Sayın CHP Milletvekilimiz DR.M.Şevki KULKULOĞLU na açık mektupSaygıdeğer vekilim şu sıralar çek mağdurları olarak hüzünlü ve boynu bükük durumdayız. Sizinde belirttiğiniz gibi hukuk adına hukuksus davrananların saldırı ve tuzakları altında, yine kendimizi çaresiz, kimsesiz hissetmeye başladık. Biraz önce aklıma siz geldiniz ve sitemizde yazdığınız mağdur arkadaşlara vekilimiz olarak bizim yanımızda ve sonuna kadar destek olacağınızı belirten yazınızı okudum. Bir nebze olsun rahatladım. Yalnız olmadığımızın hissine kapıldım. Sayın vekilim Anayasa mahkemesine şubat sonuna kadar götürülmesi süresi bitiyor sanırım. Zaman daralmakta. Dolayısıyla arkadaşların ve benim her ne kadar CHP nin Anayasa mahkemesine gideceği kesin olmasına rağmen bizlerde acaba gitmeyecek mi gibisinden endişe oluşmaya başladı.Saygıdeğer vekilim CHP nin anayasa mahkemesine götürülmesiyle ilgili son durumu ve durumumuzla ilgili ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bize yol gösterirseniz seviniriz. Bu durum bizim mücadele aşkımızı güçlendirecek ve CHP nin Anayasa mahkemesine gidip gitmeyeceğiyle ilgili mevcut bilgi kirliliğini ortadan kaldıracaktır. Saygı ve selamlarımızla.

 216. 04/02/2010, 22:55

  >Değerli arkadaşlar; galiba, nefeslerin tutulduğu bir gün ve zamandayız. İnşaallah; hepimiz için hayırlı sonuçlar çıkar. Tüm katılımcılara saygılarımla.

 217. 04/02/2010, 22:57

  >arkadaşlar,emre de insan herkesin çöktüğü bir an olabiliyor kime neye inanacağını şaşırabiliyor. demoralize olmayın bu mücadele sonuna kadar sürecek ve kazanılacak çünkü kimsenin başka çaresi yoksaygılar

 218. 04/02/2010, 23:10

  >Arkadaşlar sıkmayın canınızı; biraz, biraz daha sabır. Ne olur kendi kendinizi bırakmayın. Bakın; birçoğumuz, günlerdir; aylardır ve yıllardır ne badireler atlattık. O Yüceler Yücesinden; hepimiz adına umuyor, diliyor ve dua ediyorumki, hüzünlüde olsa, yaşayacağımız sevinçleri ve özgürlükleri hepimize nasip etsin. Allah'ın izniyle; güzel şeyler olacağına inanıyorum. Sizde inanın arkadaşlar sizde. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılmcı arkadaşlarıma, sevgi ve saygılarımla.

 219. 04/02/2010, 23:19

  >herkese iyi akşamlarallah hakkımızda hayırlı olanı versingüzel günler yakındır..izmirden ahmet

 220. 04/02/2010, 23:21

  >Taahhüt imzlandıktan sonra borç ödenmediği zaman yakalama çıkıyormu?Bir insan borcunu ödeyebilse dört duvar arasında ne işi var? Bunu düşünemeyen insanlarmı bizi yönetiyor?Siz bu yasayı hangi zenginler için çıkardınız merak ediyorum…

 221. 04/02/2010, 23:22

  >arkadaşlar bende bu ve diger siteleri uzun zamandır izleyen ADSIZ lardan biriyim.Malesef bende bugün infazım çıkan dosyalarımla ilgili avukatımla mahkemeye gidip tahütte bulundum her hangi birsorunla karşılaşmadım bu gün ançak 2 dosyamı halledebidim daha 8 dosyam daha var yargıtayda olanlar hariç infazı olanları tahüde baglayıp en azından rahat dolaşıp bir şeyler yapabilme şansım var diye düşünüyorum.Tahüt verisem yurt dışı çıkış yasagı gelir yorumu zatenyanlış gbt varsa yurt dışına ancak kaçılına bilir´ gidilemez.Zaten kaçıyoruz tahüdü yerine getiremezsek yine kaçaçagız degişen ne var.Böylede aranıyoruz öylede aranaçagız.Tabi benim sözüm borcu büyük olup ödenile bilirligi mucizeye kalmış benim gibilere.Hiç degilse bir yıl kafa rahat .Kim bilir o süreçte neler gelişir 'İklim degişir Akdeniz olur GÜLÜMSE´. misali Bu sürecte elbetteki samimiyetinden emin oldugumuz Avukatlara güvenecegiz ve onlarla haraket edeçegiz .Unutmadan söyleyeyim Güven iyidir Kontrol Dahada iyidir.Yasanın bizlere tanıdıgı hakları sonuna kadar kullanıp mücadeleye kaldıgımız yerden devam etmek gerekir diye düşünüyorum 1 yıl az zaman degil yeterki dogru degerlendirelim. KUZEY

 222. 04/02/2010, 23:50

  >ARKADASLAR ANAYASA MAHKEMESİNDEN HABER VARMI.NEKADAR YANLIZ İNSANLARIZ YANIMIZDA KİMSE YOK.

 223. 04/02/2010, 23:55

  >25,henüz anayasa mahkemesinin sitesine netice düşmedi takip ediyoruz

 224. 04/02/2010, 23:56

  >Sayın Jenardi yılgınlıgınızı anlıya biliyorum.Kolaymı her gün eve gelirken acaba bugün neredden tebligat geldi diye eve gitmek.Kolaymı önce apt görevlisini gecip abi bugün şu geldi yorumuna takılmadan eve gitmek.Kolaymı neredeyse mesaiye muhtardan başlamak Kolaymı arbada otobüste yolun hep daha ilersini görmeye çalışmak.Bunlara bir süreliginede olsa dur diyebilmek Biraz durup nefes alabilmek unuttuk ama her halde güzel olsa gerek.Onun için yargıtaydakiler hariç kesinleşmiş dosyalara tahüt vermek dogru gibi geldiği için ana parayı alamayanlara faizi ile ödeyeçegiz kardeş deyip imzaladım.Bilirim ALLAH büyüktür Lakin kayık küçüktür.Onun için görüp bekliyeçegiz beçerdik ne ala beçeremedik o küçük kayıkla karşı kıyıları zorluyacagız.Ölümden öte köy varmı.Dostlar bir anda kendimi sizler karşı taahüte özendirir buldum yanlış anlamayın alaçaklı falan degilim tam tersi bogazına kadar borçluyum hemde öyle az buz degil yani hatırı sayılır.Birde belki faydası olur diye söyliyeyim Silivride ki dosyamda 5 adet çekim vardı 2 si gününde 3 gününden önce yazılmıştı hakim 2 sine adli para cezası 3 tanesinede beraat dedi bu bile bir umut yarın güne başlıyabilmek için. KUZEY

 225. 05/02/2010, 00:16

  >Arkadaşlar herkese selam,şuu uyap vatandaşlık portalına bir türlü giremiyorum girebilen arkadaşlar bir link verebilir mi lütfenZeynep

 226. 05/02/2010, 00:28

  >MERHABA ZEYNEPhttps://vatandas.uyap.gov.tr/login.uyapBirde bunu dene…

 227. 05/02/2010, 00:34

  >ANAYASA MAHKEMESİ ÇEK HAPSİNİ KALDIRMALIDIR.BORCUN BEDELİ İNSAN ÖZGÜRLÜGÜ OLAMAZ.BORCUN BEDELİ HAPİS OLAMAZ.BORÇLU OLMAK HAPSİ GEREKTİRİYORSA SENET BORÇLUSU KREDİ BORÇLUSU KREDİ KARTI BORÇLUSUHAPİSLE CEZALANDIRILMALIYADAHİÇBİR BORÇLU BORCU SEBEBİYLE HAPSE GİRMEMELİDİR.BİZ MERHAMET DEGİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

 228. 05/02/2010, 00:35

  >M.K TEŞEKKUR EDERİM.GELİŞME OLURSA BİLGİLENDİRİRSEN MEMNUN OLURUM.CECE…

 229. 05/02/2010, 00:40

  >Adaş teşekkürler ama bu siteninin güvenlik sorunları var.Güvenilmiyor diyor.Vay be arkadaşlar internet bile devletin kurumuna güvenmiyor biz ne yapalım :))zeynep

 230. 05/02/2010, 00:51

  >uyapta zaman zaman sorunlar çıkabiliyor. bu int. expl. dan kaynaklanıyor. güvenlik sertifikası isteyen siteleri engelliyor ve uyarıda vermiyor. bunu çözmek için OPERA tarayıcısı kullanın yoksa intn.ten indirin düvenlik uyarısı gelir bu doğrulama uyarısıdır kabul edin ve girin. yada ekpl.inizi güncelleyinsaygılar

 231. 05/02/2010, 00:57

  >Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 91,1, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı da yüzde 195,5 yükseldi Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2009 yılında bir önceki yıla göre kredi kartları borcunun ödemeyenlerin sayısı 351 bin 668'den 672 bin 38'e, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı da 154 bin 972'den 457 bin 947'ye çıktı.Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan toplam kişi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 123 oranında yükseldi. 2008 yılında ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı 506 bin 640 iken bu sayı 2009'da 1 milyon 129 bin 985'e yükseldi.TOPLAM BORÇLU SAYISI 1 MİLYON 908 BİN 115 KİŞİBir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2005 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 908 bin 115 oldu. Bu kişilerin 646 bin 269'u ferdi kredi borcunu, 1 milyon 261 bin 846'sı da kredi kartları borcunu ödemeyenler oluşturdu.Bir kişinin yıl içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2005 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 2 milyon 32 bin 568 olarak belirlendi. Bu kişilerin 672 bin 460'i ferdi kredi borcunu, 1 milyon 360 bin 108'i de kredi kartları borcunu ödemeyenler oluşturdu.Bankalarca bildirimi yapılan ve Merkez Bankası'nın negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alanların sayısı yıllar itibarıyla şöyle:YILLAR Ferdi kredi borcunu Kredi kartları borcunu Ferdi kredi ve kredi kartları . ödememiş kişi sayısı ödememiş kişi sayısı borçlarını ödememiş kişilerin . toplamı——- ——————– ———————– ——————————2005 8.576 87.602 96.1782006 12.655 112.186 124.8412007 38.310 136.614 174.9242008 154.972 351.668 506.6402009 457.947 672.038 1.129.985TOPLAM (*) 672.460 1.360.108 2.032.568TOPLAM(**) 646.269 1.261.846 1.908.115(*) Bir kişinin yıl içinde bir kez sayılması durumundaki dağılımını gösterir(**) Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumundaki dağılımını içeriyor.

 232. 05/02/2010, 01:00

  >zeynepönerilmez linkine tıklayarak uyapa giriş yapın, uyarı sertifika hatasından kaynaklıdır ve uyapta rastgele girişleri engellemek için kasıtlı olarak sertifika girişi yapmıyorlar.ürkerler girmezler hesabı:) konuya vakıf oanlar girsin siteye yoğunluk yaşatmasınlar hesabı:)

 233. 05/02/2010, 01:20

  >35 e katılıyorum…Bizde önerilmez linkini tıklayarak giriş yapıyoruz…Hiçbir problem yok..

 234. 05/02/2010, 01:34

  >değerli arkadaşlaryorum yapmamamızın sebebi bu memlekette bişeyleri öngörmek ihtimalinin olmamasıdır…her an her şey olabilir…gibi saçma sapan süreçleri bugüne kadar yaşadık yaşamaya devam ediyoruz…fakat biz hala yargıya olan güvenimizi kaybetmedik ve kaybetmemek için beynimizi zorluyoruz…yaşadığımız durum taraf olma durumumuzu ortadan kaldırıyor…bekleyip göreceğiz…bağımsız yargıyı da…taahhüt verme meselesine gelince…ocak 2009 da anayasa sitesinde yazdığımız bir kaç yorumla bir araya geldik…günlerce mücadele ettik…toparlanmaya çalıştık çünkü sayımız çok fazla idi…toparlandık…kısmen de olsa…başardık bazı şeyleri…yeterli olmadı belki ama bu memlekette ilkti bu…bazı arkadaşlarımız eylem yapalım sokağa çıkalım fikirlerini ortaya attı…jenardi(emre) oganize etti insan üstü gayret gösterdi bunlarda oldu…fakat bu akepe sesimizi bu kadar duydu…bu bile başarı malum tekel işçilerine sergilenen tavır ortada…yargıya güvenelim dedik …haklıyız dedik…ve son noktaya geldik…bundan sonraki dururmumuzu yargı kararları belirleyecek…biz bunu bekledik bekleyeceğiz…yargı elbette savunduğu bağımsızlığını koruyacak ya da korumayacak…biz bu sonucu sabırla bekledik bekleyeceğiz…çünkü….emre nin sloganı gibi…SUÇLU DEĞİL BORÇLUYUZ…my way

 235. 05/02/2010, 01:46

  >değerli arkadaşlarayrıca eklemem şart…3 adet davam var hepsi…tamamı temyiz edilmeden kesinleşti…hiç birine taahhüt vermedim ve mecbur kalmadıkça vermeyeceğim….bu dayatmaya boyun eğmek bize yakışmaz…my way

 236. 05/02/2010, 01:53

  >Değerli arkadaşlar; bu gece boyunca, hepimiz adına sitemizi ve yorumlarınızı takip ettim. Şimdi; bu noktada beklemekten başka, ama şimdilik; galiba, başkada çaremiz yok gibi ama, inatla değil; O Yüceler Yücesine, hepimiz adına güvenerek ve dua ederek, gecenin bu vaktinde diyorumki, Allah; haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda, mutlak ve mutlak bizimledir ve bizimle olacaktır. Tüm emeği geçenlere saygılarımla.

 237. 05/02/2010, 02:57

  >ARKADAŞLAR ANAYASA MAHK SİTESİNDE BU GÜNKÜ GÜNDEMİ KALDIRDILAR HER AN NETİCEYİ YAZABİLİRLER .TİPONNE

 238. 05/02/2010, 03:09

  >tipponne,yarın netice düşer zaten bugün düşmesi imkansızdısaygılar

 239. 05/02/2010, 03:47

  >m.k.netice derken hapsin kalkıp veya kalkmadıgımı söylenecek?nasıl bir yol izlenebilir?

 240. 05/02/2010, 10:28

  >Selam Arkadaslar.Benim su sekilde bir sorum var:''Biliyorsunuz ticarette sira cekler veriyorduk.Bunlardan bir tanesi odenmeyince alacakli diger ceklerinde arkasini yazdirabiliyordu.Bu durumdaki gununden once yazdirilan ceklerde ''ERKEN IBRAZ'' a girip yeni kanuna gore cezadan dusuyormu?Yoksa bu alacakli icin kanuni bir hak oldugu icin yine eskisi gibi cezaya devammi?Bu konuda bilgi verebilecek varmi acaba.Tesekkurler.Allah hepimizin yardimcisi olsun.Amin…

 241. 05/02/2010, 10:55

  >43 de yazan arkadaşımböyle bi olay benim başıma geldi bende sıralı çek vermiştim birini ödeyemeyince geri kalanınıda yazdırdılar ve dava actılar ve mahkeme kararları geldi gününden önce yazdırılan çeklerden beraat ettim yani hapis cezası çıkmadı ama alacaklının alacagı bitmedi icra işlemleri devam ediyor.akın

 242. 05/02/2010, 10:58

  >43 sitedeki eski yazışmaları takip et bak göreceksin.Gününden önce yazılan çeklerde beraat uygulaması var.

 243. 05/02/2010, 11:00

  >Pendik 3 asliye taahhüt vermiştim. Kabul oldu ama yurt dışı çıkış yasağı koydular.Bende ağır cezaya itiraz ettim. Ve sonuç YURT DIŞI YASAĞI KALKTI.Bir tane daha kaldı ondan hala bir haber yok ama oda kalkacaktır umarım.

 244. 05/02/2010, 11:04

  >herkese günaydın….icra zamanaşımı 7,5 yıl demek ne demektir.biraz açabilir misiniz.yani açılan bir icra dosyası 7,5 yıl sonra mı tüm sonuçları ile ortadan kalkar….

 245. 05/02/2010, 11:09

  >arkadaşlar bende 14 ve de 16 da yorum yazan arkadaşlara katılıyorum, blogumuzda son 10 gündür bir gariplikler oluyor, önce uzun bir süre ne Cüneyt arkadaşımızın ne de Jenardi'nin sesi duyulmadı, sonrasında isr son günlerde bir panik havası oluştu hem de blogumuzun en aktif savunucusu Jenardi tarafından ve bugün de sitenin ana sayfasına Taahüt örneği konuldu, olan bitene anlam verememekteyim. Neler oluyor sitemizde nedir bu karamsarlık anlayan varsa anlatsın lütfen, kaçırdığımız ya da duymadığımız bir gelişme mi var??????

 246. 05/02/2010, 11:29

  >arkadaşlar taahüt örneği filan yok nerden çıkarıyosunuz bugün bu yayınladı diye..insanların panik yapması da normaldir ra sıra

 247. 05/02/2010, 11:33

  >İcra zamanaşımı diye birşey yoktur.! Alacaklı icra dosyası 1 yıl içinde düşse bile, masrafını yatırıp dosyayı yeniliyebilir. Yani bu borç sizle ömür boyu kalır. Çek ceza davalarında zamanaşımı 7.5 yıldır. Ceza ise çıktığında ve kesinleşme tarihinden itibaren zamanaşımı 10 yıldır.

 248. 05/02/2010, 11:49

  >İşte anayasa mahkemesi kararı ;5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE

 249. 05/02/2010, 11:52

  >arkadaşlar günaydın anayasa mahkemesi şişliyi red etmiş izmiri esastan görüşülmesi demiş

 250. 05/02/2010, 11:54

  >2010/3İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin birinci tümcesinin “Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından … mahkemeye verilmesi halinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, … kovuşturmanın durmasına, … karar verilir” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi. İlk – Esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE

 251. 05/02/2010, 11:54

  >arkadaşlar anayasa mahkemesi işi noldu haberi olan varmı cevaplasa

 252. 05/02/2010, 11:55

  >Bütün umutlar suya düştü. Tek çare chp nin anayasa mahkemesine başvurması.

 253. 05/02/2010, 12:02

  >Arkadaşlar herkese günaydın. Anayasa mahkemesi şişli davasını reddetti.izmir davasını esastan görüşecek. C H P ye kaldı umutlar5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE

 254. 05/02/2010, 12:04

  >sevgili my way benim durumla senin durumun aynı bende temyiz edemedim.adım bilinçli amaçlı etkinlik şirket müdürüyüm cezayı öyle aldım.daha sonra ayrıntılı yazalım

 255. 05/02/2010, 12:05

  >52 bu ne demek?

 256. 05/02/2010, 12:11

  >ARKADAŞLAR, ANAYASA MAHKEMESİ YENİ KANUNDA İPTAL BAŞVURUSU HAKKI SULH CEZA MAHKEMESİNDE OLDUĞUNDA N İPTAL BAŞVURUSUNU REDETMİŞTİR. UMUTLARIMIZ CHP YE KALDI..ARTIK ARAMAMIZ VE CHPLİ VEKİLLERE RİCADA BULUNMAMIZ İÇİN SADECE 9 GÜNÜMÜZ KALDI..UMARIM HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPAR

 257. 05/02/2010, 12:12

  >BANA ÖYLE GELİYORKİ BU CHP DE ANAYASAYA GİTMEYECEK ÇÜNKÜ AYNI BASKI ONLARADA YAILDI BİRİLERİ TARAFINDAN VE BU VEKİLLERİN ÇOĞU AVUKAT ONLARIN ELLERİNDEDE VARDIR ÇEK DAVALARI ÇOK AFEDERSİNİZ HAZIR YOLUNCAK KAZ VARKEN NİYE GİTSİNLERKİ ARKADAŞLAR BİZLER GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÖSTERİ VEYA YÜRÜYÜŞ YAPMADIĞIMIZ MÜDDETÇE BU BÖYLE KALIR BEN SİZE SÖYLEYEYİM ŞU ON GÜN KALDI DİYE HAYIFLANACAGIZA GELİN KALABALIK BİR ŞEKİLDE CHP NİN ÖNÜNDE TOPLANALIM VE ZİYARET EDELİM AHLAR VAHLAR SONRADAN İŞE YARAMIYOR HAYDİ ARKADAŞLAR UYANALIM UYANALIM

 258. 05/02/2010, 12:24

  >Değerli Arkadaşlar sizlere bir sorum var.Hepimiz Anayasa mahkemesi kanunu iptal etsin deyip duruyoruz da Anayasa Mahkemesi iptal ederse bizim durumumuz ne olacak? Hapisten taahhütle çıkanlar, veya vekaleten uyarlama yoluyla cezaları düşen arkadaşlara ne olacak.Tekrar eskiye dönülmez mi? Bu durumda kazandıklarımızı da kaybetmez miyiz? Yoksa biz ayağımıza kurşun sıkıyoruzda farkında mı değiliz. SEZGİN

 259. 05/02/2010, 12:27

  >BEN BÖYLE İŞİN TAAAAAA

 260. 05/02/2010, 12:31

  >DAva zaman aşımıyla ceza zaman aşımını birbirine karıştırmayın. Dava zaman aşımı 7,5 yıldır.Ceza aldıktan sonraki zaman aşımı ise 5 yıla kadar olan cezalarda 10 yıldır

 261. 05/02/2010, 12:35

  >ARKADAŞLAR HAYIFLANMAYIN.SİNİRLENMEYE GEREK YOK..CHP YE BASTIRACAZ ARTIK.ARAYACAK TEK TEK.MSJLAR ATICAZ.MAİLLER GÖNDERECEĞİZ.CHP HERŞEYİ HAZIRLAMIŞ.TÜM İMZALAR ATILMIŞ.GRUPTAN KARARLAR ALINMIŞ.ANCAK BİR DİLEKÇEYİ MAHKEMEYE SUNMAK KALMIŞ. SON GÜNE KADAR BEKLEMELERİNDEKİ AMAÇ İÇERDEN HERKESİN ÇIKMASIDIR.AMA BİZİM DE SABRIMIZ KALMADI ARTIK.SANKİ BİR GÜÇ TÜM YOLLARIMIZI KAPATIYOR.O GÜCÜN NE OLDUĞUNU ZATEN BİLİYORUZ.AMA ENİNDE SONUNDA BU İŞİN BİTECEĞİNE İNANIYORUM.BUGUN K.ÇEKMECE ADLİYESİNDEYDİM.EMİN OLUN 9 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE 6 'SI ÇEKE BAKIYOR.VE BAŞKA HİÇ BİR DAVA DA YOK ARALARINDA.HAKİMLER ÖDEYECEKMİSİN ÖDEMEK İSTİYOMUSUN NE ZAMAN ÖDEYECEKSİN DİYEREK TAHSİLATÇILAĞA SOYUNMUŞLAR.BİR ÜLKENİN BİR YASA İLE BU KADAR ACİZ OLDUĞUNU BUGUN DE ANLADIM..HERKES LÜTFEN CHP Yİ ARASIN..BASKICI BİR TAVIR SERGİLEMENİNDE ZAMANI GELDİ. SON 9 GÜN..HAKKI SÜHA OKAYKEMAL ANADOLKEMAL KILIÇDAROĞLUALİ İHSAN KÖKTÜRKALİ RIZA ÖZTÜRKŞAHİN MENGÜRAHMİ GÜNERTURGUT DİBEKHALİL ÜNLÜTEPEBUNLAR CHP DEKİ ÖNEMLİ İSİMLER.. HAYDİ BOŞ DURMAK YOK.

 262. 05/02/2010, 12:37

  >AYRICA CHP GRUBUNUN HUKUK BÜROSUNU DA ARAYIP İPTAL BAŞVURUSUNUN AKİBETİNİ SORALIM..

 263. 05/02/2010, 12:51

  >Artık her kafadan bir ses çıkıyor anayasa mahkemesi şişli dosyasını red edeceği baştan belliydi millet umut tacirliği yapıyor izmir dosyası da red olacak zaten…Yeniden yargılama için emsal karar yayınlanacaktı sitede ses yok bizim için önemli olan yeniden yargılanıp vakit kazanmaktır Chp anayasa mahkemesine itiraz etse ne olacak o iş 1 seneden fazla sürer artı sonunda ne olacağı belli değil kimilerine göre yasa masa kalmaz ama o işi böyle kolay kapattırırlar mı adama bunlar hayal başka birşey değil…

 264. 05/02/2010, 13:34

  >değerli arkadaşlaranayasa mahkemesinin davayı red etme sebebi mahkemenin yetkisizliği…yani işimiz CHP ye kalıyor…açıkçası herkes gibi bende CHP nin hala ne beklediğini anlayamıyorum…ve artık emre nin dediği gibi CHP vekillerini aramanın zamanı geldi sanırım…en azından neden beklediklerini anlamak açısından bu şart…insanları bu kadar stresli bir ortamda bekletmenin ne işe yaradığını öğrenebiliriz belki..my way

 265. 05/02/2010, 13:48

  >Arkadaşlar Sabah Anayasa mahkemesini aradım.C.H.Pnin tümünü iptali ilgili ilgili olarak Mahkemeye başvurduğunu söylediler.Anayasa sitesisine girilip telefonla teyidi alınabilir.

 266. 05/02/2010, 13:52

  >şişlinin başvurusunu beklemiştir chp gündeme alınsaydı başvurmazdı öylece 2 tarafada nötr kalmış olacaktı tepki almayacaktı ama şimdi bi karar verecek bence chp artık gerçek madur olan bizlerin yanında olmalıdır biz borç ödenememesine hapis olmasın diyoruz maduriyetler oluyor ve gelecektede psikolojik sıkıntıları olur bu hapislerin…bu akp başındaki adam ne diyordu .necip fazıl üstadın satırlarını aşırarak..memedim baba katiliyle baban aynı safta diyordu …be başbakan benide neden baba katilinin yanına diktin allahtan korkmazmısın..necip fazıl üstadı sende üstadın dediği kadar bile anlamışsın.onun bi yardımcısı osman varmış ona demişki..osman beni bitek sen anladın oda yanlış anladın…sen necip hocanın osman ı bile olamamışsın başbakan..allah telaşeden adama doğruları göstertmez derki ben onların küfrünü arttırmak için öyle yaptıklarını hoş gösteririm.doğruları unuttururum..bizede düşen sabır etmektir…başbakan bilesin günü gelir her günahın cezası çekilmek için..

 267. 05/02/2010, 14:07

  >peki bir yıldan az hapis cezaları için zamanaşımı nekadardır.hukuk sitelerinde bir yıla kadar olan hapis cezalarında zamanaşımı beş yıldır diyor.

 268. 05/02/2010, 14:09

  >ARKADAŞLAR CHP'Lİ VEKİLLERE TELEFON VE MAİL ÇALIŞMASINI BAŞLATTIK. İLGİLİ ARKADAŞLARIN MSN ADRESLERİNE GEREKLİ BİLGİ GÖNDERİLDİ. HA GAYRET

 269. 05/02/2010, 14:16

  >5237 sayılı tck..Ceza zamanaşımı Madde 68 – (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl. d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl. e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez. (3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz. (4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez. (5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.

 270. 05/02/2010, 14:19

  >ARKADAŞLAR HERKES CHP MİLLETVEKİLLERİNE MSJ ATSIN ARASIN BİŞİLER YAPSIN.. ALDIKLARI BİLGİLERİ DE BURDA PAYLAŞSIN.İSİM VEREREK LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN..HAYDİ MİLLET. CHP BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAZ YÜKLENELİM. ARAYALIM RİCACI OLALIM

 271. 05/02/2010, 14:28

  >5237 sayılı türk ceza kanunuDava zamanaşımı Madde 66 – (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası; a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl, b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl, c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl, d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl, e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,geçmesiyle düşer. (2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer. (3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur. (4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır. (5) Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar yargılanması gereken hükümlünün, sonradan yargılanan suça ait üçüncü fıkrada yazılı esasa göre belirlenecek zamanaşımı göz önünde bulundurulur. (6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar. (7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde dava zamanaşımı uygulanmaz. Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi Madde 67 – (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur. (2) Bir suçla ilgili olarak; a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi, b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,halinde, dava zamanaşımı kesilir. (3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar. (4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.

 272. 05/02/2010, 14:28

  >chp ile ilgili fax,tel ve mail adreslerini tekrar yayınlarmısınız.

 273. 05/02/2010, 14:34

  >Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi için başvuruyor, Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE karar veriliyor MAHKEME YETKİSİZMİŞ!!!İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin birinci tümcesinin iptali için başvuruyor Esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE kararı veriliyorhoooop şapkadan tavşan çıkıyor ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YETKİLİ OLUYOR BİRDEN BİRE!!!İKİSİDE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ…BU YARGIDAN HAKİMLERDEN ADİL BİR KARAR VERMESİNİ BEKLEYENLERİN AKLINA ŞAŞARIM..

 274. 05/02/2010, 14:49

  >CHP nin TBMM hukuk bürosundan Çeklerin İptali ile ilgili başvurunun yapıldığını söyledilertel 03124205278 CHP

 275. 05/02/2010, 15:14

  >18 deki ihracatcı arkadaşın yazdığı açık mektuba chp den cevap gelmedi herhalde. sayın chp li yetkililer sitemizde son durumla ilgili gelişmeleri paylaşırmısınız.

 276. 05/02/2010, 15:27

  >DENİZ BAYKAL dbaykal@chp.org.trYILMAZ ATEŞ B.YRD yates@chp.org.trONUR BAŞARAN ÖYMEN B.YRD ooymen@chp.org.trMEHMET CEVDET SELVİ cselvi@chp.org.trBİHLUN TAMAYLIGİL btamayligil@chp.org.trÖNDER SAV osav@chp.org.trMUSTAFA ÖZYÜREK mozyurek@chp.org.trALGAN HACALOĞLU ahacaloglu@chp.org.trFEVZİ TOPUZ ftopuz@chp.org.trFATMA NUR SERTER nserter@chp.org.trM.RIZA YALÇINKAYA ryalcinkaya@chp.org.trMehmet Şevki KULKULOĞLU msevki.kulkuloglu@tbmm.gov.trTANSEL BARIŞ tansel.baris@tbmm.gov.trHAKKI S.OKAY hakki.suha.okay@tbmm.gov.trK.KEMAL ANADOL kemal.anadol@tbmm.gov.trK.KILIÇTAROĞLU kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.trALİ RIZA ÖZTÜRK aliriza.ozturk@tbmm.gov.tr ARKADAŞLAR ARAMIZDA BELKİ ARAMAK İÇİN ÇEKİNEN ARKADAŞLAR VARDIR. BELKİDE TELEFONU YOKTUR VEYAHUT BULAMIYORDUR.LÜTFEN MAİLLERİNİZİ MUTLAKA GÖNDERİN.ÇEKİNMEYİN ACABA BİLGİSAYARIMA ULAŞIRLAR YERİMİ TESPİT EDERLER DİYEDE DÜŞÜNMEYİN BU OLASI DAHİ DEĞİLDİR DEĞİLDİR. SADECE YAZIŞMA USLUBUNUZA BİRAZ DİKKAT EDİN EMİRVAKİ YAPMAYIN.DİĞER VEKİLLERİN ADRESLERİNİ İNTERNETTEN BULMA ŞANSINIZ YÜKSEKTİR.BİLGİSAYARLA ARASI OLMAYANLAR İÇİN YUKARDAKİ ADRESLERE GÖNDERSİNLER.BAŞVURU YAPILMASINI YAPILDIYSA TEŞEKKÜR ETTİĞİNİZ KONUSUNDA BİR YAZI YAZMANIZ YETERLİ OLACAKTIR.

 277. 05/02/2010, 15:27

  >ARKADAŞLAR ŞİMDİ HUKUK BÜROSUYLA KONUŞTUM NE ZAMAN VERİLECEĞİNİ SORDUM VERİLDİ DEDİ HALA VERİLMEDİĞİ SÖYLENİYOR DİYİNCE BİR DAKİKA DİYE BEKLETTİ 1 ŞUBATTA VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ .ŞEVKİ BEYLEDE ŞİMDİ GÖRÜŞTÜM KAYSERİDEYMİŞ BENİM BİLGİM YOK FAKAT HUKUK BÜROSU BİLİR EĞER VERİLDİYSE DİYE TEYİT ETTİ.TİPONNE

 278. 05/02/2010, 15:27

  >sayın 78 deki yazan adsız arkadaş,sayın chp li yetkililer diye adlandırarak ne demek istiyorsunuz "CHP" yi mi karalamak derdiniz yoksa burda herkes gibi ortak bir davanın sonuçlanmasına katkıda bulunmak mı? ki beğenmediğiniz chp bu yolda bize en büyük desteği veren partidir…hiç kuşkunuz olmasın CHP gerekeni yapacaktir ve geçmişte bunlar meclis tutanaklarında vardır….

 279. 05/02/2010, 15:31

  >CHP genel merkezi ile bende görüştüm, 1şubatta çek yasasının iptali ile ilgili Anayasa mahkemesine müracaat ettiklerini söylediler.

 280. 05/02/2010, 15:33

  >79 daki alper kardeş chp ye sayın dememin sebebi saygıdandır. şuan derdimiz ortak. diğer partilerden görmediğimiz desteği chp den görmekteyiz. şuan mağdurun yanında sadece chp var.

 281. 05/02/2010, 15:35

  >Aramızda karkaşaya sebebiyet verecek söylevler LÜTFEN yapmayınız.Gereken neyse onu yaparsak bir bütün halde hareket etmiş oluruz.Sitede bir bütün olunduğu düşüncesiyle bütün yazılarınız yayınlanmaktadır.

 282. 05/02/2010, 15:42

  >şimdi sıra anayasa mahkemesini arayıp teyit almakta…arkadaşlar chp 1 şubatta dilekçeyi verdik diyor.bizde bunu bir şekilde teyit edelim. belki cvp vermezler ama çok arama olursa illaki birileri cvp verecektir.anayasa mahkemesi tel: 312 463 73 00

 283. 05/02/2010, 15:43

  >SİZLERE SÜPER BİR HABERİM VAR ARKADAŞLAR, 1 DAKİKA ÖNCE ANAYASA MAHKEMESİ YETKİLİSİ İLE GÖRÜŞTÜM. CHP 1 ŞUBATTA 2010 / 6 ESAS NUMARASI İLE ANAYASA MAHKEMESİNE CEZA HÜKMÜNÜ İÇEREN MADDENİN İPTALİ İÇİN KESİN BAŞVURMUŞ. YANLIZ YETKİLİ KİŞİ RAPORTÖR RAPOR YAZACAK SONRA GÜNDEM BELİRLENECEK DEDİ VE EKLEDİ SONUCUN ÇIKMASI 2-3 AY SÜRER. HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN.

 284. 05/02/2010, 15:47

  >ARKADAŞLAR AZ ÖNCE ÇOK DEGERLİ VEKİLİMİZ SAYON KULKULOGLU İLE KONUŞTUM TELDE ANAYASA MAHKEMESİNE CHPNİN GİTTİGİNİ SÖYLEDİ KENDİLERİ SAYIN CÜNEYT BEYDE DOGRU OLDUGUNU SÖYLEDİ İLAHİ ADALET YERİNİ BULACAK İNŞALLAH

 285. 05/02/2010, 15:47

  >ARKADAŞLAR ŞU İŞİ KESİNLEŞTİRELİM DE İNSANLARI BOŞUNA SAĞA SOLA UĞRAŞTIRMAYALIM C.H.P.NIN 1 ŞUBATTA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDUĞU SÖYLENİYOR İSE BUNUN ŞEKLİNİ YANİ TÜMÜNÜMÜ YOKSA CEZA MADDESİNİN Mİ İPTALİNİ İSTEMİŞ,BU BİLGİYİ KESİN ÖĞRENELİM DE BURDAKİ İNSAN LARDA BOŞUNA UĞRAŞMASIN

 286. 05/02/2010, 15:57

  >CHP Lİ MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR MAİLİ GÖNDERDİM.TEŞEKKÜRLER CHP MAĞDURUN YANIN DA OLDUĞUNUZ İÇİN.

 287. 05/02/2010, 16:05

  >Arkadaşlar,herkeste bir tedirginlik var. sakin olun. artık top Anayasa Mahkemesinde

 288. 05/02/2010, 16:08

  >EĞER 86. DAKİ HABER DOĞRU İSE ,BU ŞİMDİLİK SÜPER HABER,SONU HAYIRLI OLUR İNŞALLAH

 289. 05/02/2010, 16:10

  >86. DAKİ HABERE GÖRE DOSYANIN VERİLECEĞİ RAPORTORU ÖĞRENİP ONA GÖRE MAĞDURİYETLERİ ANLATMAK GEREKİR.

 290. 05/02/2010, 16:12

  >anayasa mahmekesine mektup gönderme işini yenileyelim..lütfen o metni tekrar yayınlayınızSaygılar

 291. 05/02/2010, 16:14

  >Anayasa mahkemesi 2010-5 e kadar ki talepleri dün görüştü 2010 a 6 ise müracat kısa sürede görüşülür bence cano

 292. 05/02/2010, 16:25

  >ARKADAŞLAR CHPNİN 1 ŞUBATTA ANAYASA MAHKEMESİNE GİTTİĞİ KESİNLEŞTİ. HAYIRLI OLSUN.. MADDE GEREKÇELERİNE VE İPTAL NEDENLERİNE DE ULAŞTIK. ANCAK BUNLARI ŞUANDA YAYINLAMIYORUZ.

 293. 05/02/2010, 16:27

  >ANAYASA MAHKEMESİNİ ,YARGITAY İLE KARIŞTIRMAYINIZ. ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELEİRNE NE YAPACAKLARINI MAALESEF DIŞARDAN HİÇBİR KUVET İLE ÖĞRETEMEZSİNİZ. İSTER MAZLUM OLUN İSTER ZALİM ANAYASA MAHKEMESİ İÇİN FARKETMEZ..İNŞ HUKUK KAZANIR..

 294. 05/02/2010, 16:28

  >bu saatten sonra yapılacak iş yenı yasanın 5/1 ceza maddesinin neden anayasaya aykırı olduğunu,insanların bu yüzden nasıl magdur olduğunu çekte hapis cezasının olamayacağını anayasa mahkemesini asil üyelerine ve dosyanın verileceği raportore cok ıyı anlatmamız lazım.bunun için ne yapmamız gerekiyor site adminleri

 295. 05/02/2010, 16:28

  >Başvuru gerekçelerini yayınlamayın zaten. bizler gibi karşımızdakilerde anayasa mahkemesine mektup fax gönderebilirler koz vermeyelim ellerine

 296. 05/02/2010, 16:32

  >jenardi anayasa mah'nin kararı ne zaman verebilir?erken görüşülmesi için dilekçe verebilirmiyiz?ben faydası olacagını düşünüyorum.anayasa mah'ni etkilemek için degil düştügümüz rezilligi anlatmak açısından.

 297. 05/02/2010, 16:39

  >HİÇ KİMSE BUNDAN KENDİNE PAY ÇIKARMASINCHP Çek Yasasının iptali istemi ile Anayasa mahkemesine gitmek için grup kararı almıştır. Bu bir kurumsal karardır. CHP gibi bir parti bir yasayı iptali için Anayasa Mahkemesine götürmeye grup kararı alıp sonra da bundan vazgeçmez, geçemez. Oyun oynamıyoruz, Ana Muhalefet partisinden söz ediyoruz.CHP YETKİLİLERİNE TELEFONBen internet polisi değilim, ama CHP nin bundan rahatsız olduğunu biliyorum. Beklemesini bilmekte bir eylemdir. Ben CHP yi ciddiye alıyorum ve parnin grup kararı doğrultusunda hareket edeceğine inanıyorum.ALİ RİZA ÖZTÜRK İLE BUGÜN GÖRÜŞTÜMAli Riza Öztürk, partinin grup kararı olduğunu, Anayasa Mahkemesine gidileceğini tekrarladı. İnternet sitelerindeki tepkiyi söyledim, cevabı şöyle:-Hiç kimsenin keyfine göre hareket edemeyiz..Sitelerdeki tepkiler partiye karşı güvensizliktir. Deve kuşu olmaya gerek yok. en doğru yol saygılı olmak AV. RAHMİ OFLUOĞLU.BUNU YAZAN AVUKATLIK BELGESİ İLE TÜCCARLIK YAPMAYA ÇALIŞAN BİR AVUKATA AİT.BİZE AKIL VERİYOR.ŞUNU YAPMAYIN BUNU YAPMAYIN DİYE.. BAKLAVADAN BAHSEDİYORUZ SAYIN AVUKAT. SEN BAKLAVANIN TADINI BİLİRMİSİN? AT AĞZINA Bİ TANE. ANLATMAKLA OLMAZ…SENİN BAŞINA GELMİŞ MİKİ BÖYLE BİR DAVA BÖYLE BİR IZDIRAP NERDEN BİLECEKSİN.. ADAM GİBİ İKİ SATIR YAZIPTA TEBRİK ALACAĞIN YERDE DENGESİZCE YAZAR SATAŞIRSIN.. AMA ŞUNU UNUTMA AVUKAT HERKES KENDİNE BİR YOL ÇİZMİŞ ROLUNU OYNUYOR.AMA BİLMİYOSUN Kİ YÖNETMEN KİM..

 298. 05/02/2010, 16:41

  >amaç insanların içinde bulunduğu çaresizliği anlatmak taahhut saçmalıgının hıc bır ıse yaramadığını anlatmak yoksa uyleri etkilemek değil konunun gündem de ve sıcak tutulması gerekir,yoksa gene napacağız diye birbirimize sorar dururuz.en iyisi yapılacak bır sey var ise (mektup,fax,e-mail gibi) şimdiden yapmak gerekır

 299. 05/02/2010, 16:42

  >DİĞER Bİ HUSUS, MADEM CHPLİLER RAHATSIZ NDEN BİZE TELEFONDA ÇOK GÜZEL DAVRANIYORLAR. CHPNİN DE AVUKATLIĞINA MI SOYUNDUN RAHMİ? İNŞ ŞU ANAYASA MAHKEMESİ ŞU YASAYI İPTAL EDERDER KAN EMİCİLER BİR AN ÖNCE ARAMIZDAN TEMİZLENİR GİDER. BİZDE İŞİMİZE BAKARIZ

 300. 05/02/2010, 16:50

  >arkadaşlar chp anayasa mahkemesine gittimi yoksa gidecekmi anlayamadım

 301. 05/02/2010, 16:55

  >Arkadaslar biri aciklasin chp af mi cikardi simdi artik ozgurce gezebilirmiyiz yazdiklArimi da yayinlayin lutfen

 302. 05/02/2010, 16:57

  >EMRE gözünüzü seveyim bırakın şu işleri..tam şurda 2 satır olumlu şeyler dönüyor başlıyor kısır çekişmeler !!!Rahmi Ofluoğlu kim tefeci mi bankacı lobicisimiBURDA HERKES AYNI TEKNENİN İÇİNDE… BU MANTIKLA YANIMIZA NASIL İNSAN ÇEKECEĞİZ KAMUOYUNA HAKSIZLIĞIMIZI NASIL ANLATACAĞIZ????HAYRET BİR ŞEY YAABIRAKINDA HERKES SARILSIN ŞU İŞE… SİDİK YARIŞTIRMANIN NE ALEMİ VAR!!!!

 303. 05/02/2010, 16:57

  >Bu sitenin saygı çerçevesinde her türlü görüş ve yoruma açık olması gerekir. Eleştirilere tahammülü olmayan insanlar gelişemezler.

 304. 05/02/2010, 16:58

  >AYRICA BUGÜN KONUŞMUŞ MUŞ ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİLECEĞİNİ TEKRARLAMIŞ SAYIN ÖZTÜRKKİM KONUŞMUŞ OFLUOĞLUNE ZAMAN GÖRÜŞMÜŞ BUGÜNNE DEMİŞ ÖZTÜRK. ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİLECEKUYANDA BALIĞA ÇIKALIMÇOKTAN GİDİLMİŞ..YA OFLUOĞLU KONUŞTUM DİYE YALAN SÖYLÜYOR YADA ÖZTÜRK MAHKEMEYE GİDİLDİĞİNİ BİLMİYOR..BANA GÖRE HERZAMANKİ GİBİ AVUKAT UYDURMALARICÜNEYT BEYDEN BİR RİCAM VARTANIDIĞINIZ BİLDİĞİNİZ VE GÜVENDİĞİNİZ AVUKAT İSİM VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ LİSTE HALİNDE SİTEYE YAZARMISIN AVUKAT TUTMAK İSTEYENLER ORAYI REFERANS ALSIN.AVUKAT TUTACAK DURUMDA OLANLAR VEYA TUTMAYACAKLARDA HERZAMANKİ GİBİ SİTEDEN FAYDALANARAK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETSİM..ÖMÜR

 305. 05/02/2010, 17:07

  >sertaçBU MANTIKLA YANIMIZA NASIL İNSAN ÇEKECEĞİZ KAMUOYUNA HAKSIZLIĞIMIZI NASIL ANLATACAĞIZ????kim kamuoyuna haksızlığı anlatma çabasında olabilirki..ne demek bu şimdikamuoyuna haksızlığımızı anlatmak

 306. 05/02/2010, 17:09

  >OFLUOĞLU SERACIN KAFAYI BULANDIRMIŞKAMUOYUNA ÇEK MAĞDURLARININ HAKSIZLIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞIYORLARGERÇEKTEN AKLINIZDA YATAN ASIL GERÇEK DÜŞÜNCE BUMUÖMÜR

 307. 05/02/2010, 17:15

  >108 burda yaratılan ne sence.. kamuoyu değil mi?ezilen haksızlığa uğrayan dünyada eşi benzeri olmayan bir biçimde borcundan ötürü özgürlüğünden mahrum bırakılan bizler derdimizi haksızlığımızı feryat etmiyormuyuz?bu zulmü yaşayan zaten biliyor yaşamayanlar da bilmesin mi? yasa görüşülürken CHP vekillerinin konuşmalarında burda oluşturulan kamuoyunun hiç etkisi olmadı mı diye düşünüyorsunuz??

 308. 05/02/2010, 17:16

  >arkadaşlar site çorbaya döndü her kafadan ses çıkıyor.burası kavga yeri olmamalı.benim site yöneticilerinden ricam anayasa mah.'ne düştügümüz perişanlıgı anlatan bir mektup veya dilekçe yazabilirmiyiz?bunu ögrenmek gerçekten magdur oldugumuzu anlatmak.eger böyle bir imkanımız varsa bir dilekçe metni hazırlanabilir.bunu ögrenebilirmiyiz?

 309. 05/02/2010, 17:18

  >ÖMÜRbenim bildiğim tek gerçek ÇEKTE HAPİS CEZASININ KALKMASI GEREĞİDİRbunun için de sonuna kadar YILMADAN mücadele edeceğimsaygılar

 310. 05/02/2010, 17:22

  >ya arkadaşlar,tek bir kelime bütün anlamı değiştiriyor tamamda bazan klavyede bir tuşa yanlışda basabilir insanlar. neden bu tahammülsüzlük. yazıyı bir cümle olarak okuduğumda ben ne demek istediğini anladım sürçü lisan vardır düzelir. psikolojimiz bozuldu tamamda bunu sataşarak kavga ederek düzeltemeyiz. unutmayınızki hepimiz aynı gemideyiz.bence başkalarınada sataşmayalım bırakın ofluoğlu veya bir başkası ne yazıyorsa yazsın. Bu konunun nerden başladığı nereye vardığı ve aktörleri emek verenleri belli. Yolda binip inenlerde oloacaktır bu tekneye bırakın inen insin biz çizgimizi bozmadam devam edelim. Burayı referans alınan bir yer yapan da bu değerler ve hoşgörüdür zaten bunu kaybetmeyelim.biz seviyemizi ve çizgimizi koruyalımseviyesizler kendi yağında kavrulsun onlara cevap vererek bizi çekmek istedikleri yere çekmelerine izin vermeyelimsaygılar

 311. 05/02/2010, 17:23

  >104chp af çıkarabilirmiçek kanunun iptali için anayasa mahkemesine baş vurmuşanayasa mahkemesi ne zaman karar verir bilinmezherzamanki gibi kaçağız karar çıkana kadar

 312. 05/02/2010, 17:28

  >ağzına klabyene sağlık M.K. kardeşim,seninn kadar güzel ifade edemedim belki ama özünde söylemek istediklerimi çok iyi özetledin..Saygılar

 313. 05/02/2010, 17:32

  >ARKADAŞLAR,BEN DE SİZLER GİBİ ÇEK MAĞDURUYUM.METRİS CEZA EVİNDEN 20 GUN EVVEL TAAHHUT VEREREK TAHLİYE OLDUM.SİTENİZİ TAKİP EDİYORUM ŞU ANDA BENİM SİTE YÖNETİCİLERİNDEN RİCAM LÜTFEN PANİĞE SEBEBİYET VERMEYİN.ŞU ANDA HEPİMİZİN EN AZINDAN BEĞENSEKTE BEĞENMESEKTE TAAHHÜT VEREREK 1 NİSANA KADAR HAPİSE GİRMEME DURUMUMUZ VAR.ŞUNU ÇOK AMA ÇOK İYİ BİLELİM HİÇ BİR HÜKÜMET BU KADAR İNSANI SEÇİMLERDEN ÖNCE KARŞISINA ALAMAZSAYIN ÖZTÜRKÜN DEDİĞİNE GÖRE(MECLİSTE )480.000 KİŞİBİR ŞEKİLDE BU İŞİN İÇİNDE YA ANAYASA MAHKEMESİNDEN BİR SONUÇ ÇIKACAK YA DA BAŞKA BİR ÇÖZÜM BULUNACAK BU MUTLAKA BÖYLE OLMAK ZORUNDA.BIRKALIM SAKİNCE NE OLACAĞINI İZLİYELİM.AYRICA AKP LILERDE İŞİN BİZİM KADAR FARKINDA AMA ŞU ANDA GEÇİCİ ÇÖZÜM BULUNDUĞUNDAN PEK ORALI DEĞİLLER.SAYIN HAKIMLERIMIZ YAŞANMAMIŞ VE NE OLACAĞI BELLİ OLMIYAN BİR YILIN FAİZİNİ NASIL OLURDA PEŞİNEN KABULUNU İSTİYEBİLİRLER.UNUTMAYIN BU TAMAMEN BİR İTİRAZ MESELESİDİR.ONLAR İSTESİN DAHA GUZEL AÇILACAK DAVALAR BAKALIM NE OLACAK.SEVGILER LUTFEN SAKİNLİK

 314. 05/02/2010, 17:36

  >sn arkadaşlarbu yasa ana muhalefet tarafından anayasa mahkemesine iptal istemiyle gitmiş bulunuyorbu sitenin kuruluş amacı zaten hukuksuzluğun önüne gecmektir.hukuğa karşı gelen sadece cıkar amaclı hıcbır kısı kurum ve kuruluş bızimle beraber olmadı olmayacaktır da….bu nedenle 2009 un ocak ve şubat aylarında 5 veya 10 kişinin birliktelikleriyle hukukun üstünlüğünü savunarak calışarak buralara kadar gelindi..burada ki halen devam edilen yol bizim haklılığımızı gösteren bir savunma şeklidir..bu yüzden dir ki… burada ki yorumlar cıkar amaçlı olmamalı sorulan sorulara verilen cevaplar ıyı okunmalıdır. unutmayın kı bır kısının sorduğu soru bir çok kısının sorucağı sorularla paralellık taşımaktadır.

 315. Aa
  05/02/2010, 17:37

  >Peki şimdi ben birşey soracağım.CHP anayasa mahkemesine gitmek için c.evlerindekilerin mağdur olmaması için taahhüd vermesini bekliyordu.Şimdi içerdekilerin hepsi çıktımı yada kaçaklar taahhüd verdi bittimi.Anayasa mahkemesine başvurmakla taahhüd verme olayı bitecek gibi algıladım ben.Doğrusunu bilen varsa yazabilirmi acaba?

 316. 05/02/2010, 17:47

  >sn Aabende taahhüt vererek cezaevinden cıkmış biriyim01 04 2010 tarihine kadar o haklar devam eder.ana muhalefet partisinin yasayı anayasa mahkemesine götürmesinin sebebi yasanın anayasaya aykırılık oluşturmasıdır yasa iptal olursa kanunen yasama organı 6 ay içersinde yerini doldurmalıdır.dolayısıyla taahhüt vermede iptal olur.burdaki durum anayasa mahkemesi kararındaki sonraki durumdur.çünkü mahkemenin bu yasayı iptal etme gerekçeleri çoktur

 317. 05/02/2010, 17:51

  >sevgili Aa,tabiki anayasa mahkemesine başvurmakla tahhüt verme olayının birbiriyle direk ilgisi yok yani müracaat tahhüt vermeye engel değil. Düşünce şuydu. uygulamayı görmek görüldü birçok aksaklık çıktı. eğer müraacaatla birlikte tahhüt işlemleri bürokrasice yavaşlatılırsa içerideki arkadaşların çıkması geciktirilebilir mağdur durumda kalan arkadaşlar olabilir düşüncesi idi,önemli olan süresi dolmadan müracaat etmekti buda yapıldı zaten bu süre içinde hapishanedeki arkadaşların işlemleri bitti çıktılar yasa hakkında mahkemelerce verilen farklı kararlar ortaya çıktı, uygulamadaki aksaklıklarda görüldü taahhüdün bile farklı hakimlerce farklı yorumlandığı izlendi bunların hepsi düşünce süzgecin den geçirildi ve bugüne gelindi. Bunun artıları vardır. özellikle aksaklık ve uygulama farklılıkları açısından unutmayınız Anayasa mahkemesi ve yargıtaydaki yargıçlarda birer insandır ve bu süreçteki olanları onlarda izlemişler okumuşlar görmüşlerdir ve karar alırken bunlarıda dikkate alacaklardır (özellikle yargıtay) bunların sağladığı kazanımlar olacaktır bizim için. buda az şey değildir ve netice olarakta süre dolmadan Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. her ne kadar günler azaldıkça sitres yaşadıysakta netiğceye varılmıştır ve önemli olanda budursaygılar

 318. 05/02/2010, 17:55

  >Taahhüt vermek için cezaevlerindeki arkadaşların daha zamanı vardır.CHP nin anayasa iptal davasını bu zamana kadar bekletme sebebi c.evindeki arkadaşların büyük kısmının çıkmış olmasını beklemektendir.Mahkemeye iptal başvurusu başladığı günden sonraki zaman içindede taahhüt verilebilir.Taahhüt için ,aranan yada kaçak yaşayan arkadaşlar için daha zamanımız var.

 319. 05/02/2010, 18:06

  >CHP NİN YASAYI İPTAL İSTEMİ TÜMÜ İÇİN Mİ YOKSA CEZA HÜKMÜNÜ DÜZENLEYEN 5/1 İÇİNMİ BİLGİ LUTFEN

 320. 05/02/2010, 18:10

  >ARKADAŞLAR BEN YAZDIM BU GÜN CHP MİLLET VEKİLLERİYLE TEL KONUŞTUM BAZILARI ŞEHİR DIŞINDAYMIŞ BU ANAYASA YA VERİLME KONUSUNU HER KESİN İMZALADIĞINI DAHA GÜNLER ÖNCE SÖYLEMİŞLERDİ,VE KİMSE YETER ARTIK VEYA TERSLEME GİBİ DURUMLARI OLMADI Kİ BAZILARI İSİMLERİMİZİ BİLE KAYDEDİP İSMİMİZLE HİTAP EDİYOLAR.OFLUOĞLU UYDURMUŞ VE KAÇ KİŞİMİZ HUKUK BÖLÜMÜNDEN TEYİT ALDIK.GALİBA OFLUOĞLU BİRAZ HAVALARA GİRDİ BİZ CAN DERDİNDEYİZ VE HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ SUKUNET İÇİNDE BİRLİK BERABERLİTEN AYRILMADAN BUNU BAŞARACAĞIZ.BÖYLE ORTAMLARA GİREN BAZI ÇAKALLAR OLABİLİR FAKAT BİRLİK İÇİNDE OLURSAK VEDE BİRBİRİMİZE SAYGI İÇİNDE YAZARSAK RUHİYATIMIZ DAHA İYİ OLUP NETİCEYE GİDERİZ.BU GÜNE KADAR EN BAŞTA MÜCADELE EDEN EMRE KARDEŞİMİZ BİLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ HEPİMİZ BİR BİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ.BU DAVA ALLAHIN İZNİYLE KAZANILACAK.TİPONNE

 321. 05/02/2010, 18:31

  >PEKİ ARKADAŞLAR CHP ANAYASA MAH. GİTTİ YASA İPTAL OLDU DİYELİM SONRASI NE OLACAK ONA BAKALIM EGER İPTAL OLURSA NE OLUR BENCE BİRAZDA ONA BAKALIM BANA GÖRE 5941 SAYILI YASAYI İPTAL ETTİĞİNDE ACABA BU YASA DÖNEMİNDE YARGILANANLAR DÜŞER 3167LE YARGILANANLAR KALIRMI NASIL OLUR

 322. 05/02/2010, 19:01

  >eski çeklerde ceza verirken 3167 uygulanır diyorlar…ama 5941 de ceza devam etmeyecek olursa anayasa mahkemesi iptal ederse 3167 deki ceza maddeleride uygulanamaz..

 323. 05/02/2010, 19:24

  >Değerli arkadaşlar; yaklaşık bir saat evvel Emre kardeşim arayıp C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunu gerçekleşmiş olduğunu bildirdi. Şu anda; bir internet cafedeyim. Umarım ve dilerimki; hepimiz hakkında hayırlısı olur. Tüm emeği geçenlere saygılarımla.

 324. 05/02/2010, 19:39

  >arkadaşlarEsas Sayısı : 2002/165 anyasa mahkemesininu bu kararını okuyun hangi sebeblerle 3167 nin 16. maddesinin …1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar cümlesi iptal olmamışşimdiki durumu değerlendirin anayasa mahkemesi kendi ile çelişmeyecektir…

 325. 05/02/2010, 19:40

  >site yöneticileri anayasa mah'nin gittigi kesinse bunu sitenin manşetine koyup bir dizi temenni ve magduriyeti anlatan ifadeler koyulursa bence çok iyi olur.bizde yorumlarımızı ve temenni ve magduriyetimizi anlatabilelim.

 326. 05/02/2010, 19:48

  >arkadaşlar chp ye bu secimlerde gereken desteği verelimde bu beladan kökünden kurtulalımbiliyorum benim gibi coğu esnaf tüccar işadamı mağdur arkadaşlar chp ye destek olmadı ama helalinden bu secimlerde chp yi destekleyelim şimdiden başlayalım secimlere kadar beklemeden herkese anlatalım durumumuzu selamlar bodrum48y.suleymanol@yahoo.com.tr

 327. 05/02/2010, 19:56

  >ARKADAŞLAR BENİM BİR ADET 2.650 TL'LİK TL'LİK ÇEKİM VARDI EN DUSUK MEBLALI OLAN BU TABIIKI DAHA 30.00 TL VAR ARAYA ADAM KOYDUM TABİİ BORÇ BENİM DEĞİL HATIR ÇEKİ VERMİŞTİM AVUKATTA REST ÇEKMİŞ 6.000 DEN AŞŞAĞIYA OLMAZ DİYE BENDE GEBERSEM GENE ODEMEM DEDIM.ADLI PARA CEZASI CIKSIN DEVLETE ODEYECEĞİM DEDİM AVUKATA BIRININ KARTINDAN CEKER GENE ODERIM DEDIM YANINA GIDIP CEBIMDEKINE RAZIYSAN VEREYIM DEDIM YOKSA BENIM YAPACAK BASKA BIR SEYIM YOK DEDIM SIZ YIYCENIZE DEVLET YESIN DEDIM REST CEKTIM CEBIMDE 760.00 TL PARA VARDI BORÇ ALDIM GITTIM TAMAM DEDI YANI AVUKATLARIN ARKADAŞLAR HIRRLAMASINA BAKMAYIN

 328. 05/02/2010, 20:53

  >Arkadaşlar benim ödediğim bir çek den ötürü mahkumiyet çıkmış çeki ödeyip bankaya iade etmiştim.Hukuk bürosun dan da ödendiğine dair yazı almıştım onlar da davayı düşürdük dediler ama düşürmemişler.Avukatım ilk önce tazminat davası açarız dedi şimdi de hukuk bürosuyla konuşalım mahkemeyi geri aldırırız diyor.Bu arada davalarım 2.ayın 12 de başlıyor avukat girersem sizi getirmemi isterler bu da kötü olur dosyalara bakıp karar vereceğim diyor sizce bu avukat ne yapmaya çalışıyor…

 329. 05/02/2010, 21:36

  >chp nin anayasa mahkemesine başvuru yaptığına dair herhangi bir belge veya kendilerinin duyurusu falan varmı o tür dökümantasyonla yeni bir sayfa başlığı açılırsa bencede iyi olur moral bulunur..saygılar..

 330. 05/02/2010, 22:26

  >chp anayasa mahkemesine müracaat ettiyse artık taahhüt verme işlemleri durdumu.taahhüt vermeyenler yeni çıkacak kanunlardan yararlanabilecekmi.benim cezam 2004ten taahhüt vermedim,durumum neolur cevap veren olursa sevinirim.

 331. 05/02/2010, 22:31

  >ARKADAŞLAR HEP SIKINTI SIKINTI HADİ GÜZEL BİRŞEY YAZAYIM OLMAZ YA OLMUŞ BENİM BİR DAVAM VARDI TABİ NE GİRİYORUZ NE ÇIKIYORUZ DAVA BİRHAFTA OLMUŞ SONUCLANALI TESADÜF PTT DEN GÖRDÜK İKİ SANIK VEKALETEN İMZA VE İMZA ATMADIĞI HALDE ŞİRKET MÜDÜRÜ GEREKÇELİ KARAR YAZILMIŞ AVK BİR DOSTUM VAR RİCA ETTİM BARİ 7 GÜNÜ GEÇMEDEN ŞUNU YARGITAYA GÖNDER DE ERTESİ GÜN HAPSE GİRMEYELİM DEDİM NEYSE O DA KIRMADI GİTTİ ERTESİ GÜN TELEFON ETTİM NEYAPTIN DEDİM O DA KARARI GÖRDÜM AMA TELEFONDA SÖYLEMEM GEL YANIMA ÖYLE SÖYLERİM DEDİ***** ARKADAŞLAR***İKİ***SANIĞADA BEREAAT VERMİŞ İMKANSIZ BİR ŞEY AMA VERMİŞ HATTA SİTEDE GEÇEN HAFTA TARTIŞTIK OLMAZ DENDİ AMA İKİ AY ÖNCE CÜNEYT BEY OLUR DEMİŞTİ FALAN ŞİMDİ GEREKÇELİ KARAR GELSİN HAFTAYA HEP BERABER PAYLAŞIRIZ.İZ.ER

 332. 05/02/2010, 22:35

  >V- 3167 SAYILI YASANIN 13/1. MADDESİNDE YER ALAN ÇEK KARNELERİNİ İADE ETMEMEK SUÇUNA YER VERİLMEMİŞTİR3167 sayılı Yasanın 13/1. maddesinde, banka tarafından yapılan ihtara rağmen çek defterlerini bankalara geri vermeyenler hakkında adli para cezası öngörülmekte idi. Yeni Çek Kanunu ise, 5/6.fıkrasında, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlü tutmuş, ancak çek karnelerini bankaya iade etmeyenler hakkında herhangi bir cezai yaptırım öngörmemiştir.Bu nedenle, TCK’nın lehe yasa hükümleri gereği, 3167 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca derdest soruşturmaların Takipsizlik Kararı, kovuşturmaların ise (CMK m.223/2-a) Beraat Kararı ile sonuçlandırılması gerekir. Av. Neslihan BENLİER

 333. 05/02/2010, 23:03

  >arkadaşlar belki hatırlayananız vardır daha önce yazmıştım dayımın yakalanması vardı ve yakalan dı 4 kez tahhüt verdik hakim tahhüt uygun değil diye ret vermişti diye ve 35 gündür çıkaramadık.şimdi öyle bir tahhüt vermek zorun da kaldık ki sormayın,51,000 liralık çekin 2004 ten beri temerrüt faizini tek tek hesapladık ve borcun 3/1 ini haziran ayın da başlayacağız taksitler halin de ödemeye dedik,hangi ay kaçpara taksit ödeyeceğimizi yazdık.ve toplam borç 140,0000lira oldu.sayın hakimimiz öyle istiyormuş.ondan çıkarmıyormuş,ne yapacağız bilmiyorum o borcun ödenmesi mümkün değil ya bi şekilde karşı tarafla anlaşacağız yada adli para cezasını ödemeye çalışacağız.yoksa tahhütte bulunan rakamın ödenmesi mümkün değil.bizi nasıl bir batağın içine soktular lanet olsun bunlara.

 334. 05/02/2010, 23:22

  >Taahhüdünüzü çek bedeli üzerinden veriyorsunuz. faizi hesaplamak sizin göreviniz değil..sadece 1. yıl 1/3 nü 2. yıl 3/4 ünü hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ediyorum demeniz yeterli..ancak ödeyeceğiniz tarihi ay gün yıl olarak yazmak zorundasınız. tamamiyle yanlış bir uygulama red cevabına karşı ağır cezaya itiraz edebilirsiniz. kaldı ki tutuklu sözkonusu olduğunda aynı gün karara bağlanıyor.35 gün geçmesi büyük bir mağduriyet… Av. Neslihan BENLİER

 335. 05/02/2010, 23:32

  >ArkadaşlarUyaptaki dosyalarımda sonuç bölümünde bazılarında duruşma yapıldı diyor bazılarında ise sadece … (üç nokta) var. Bunun anlamını bilen var mı?

 336. 05/02/2010, 23:49

  >Bankaların 'tatlı kar kapısı'Bankalar 100'e yakın bankacılık işleminde müşterilerinden ücret alıyor.. ÇEK VE SENETLERAçıklamada, çek almak isteyen banka müşterilerinin çekin yaprak sayısına göre 30 lira ile 400 lira arasında ödeme yaptığı, kayıp çek yaprağı için değişen tutarlarda ücret talep eden bankaların, çek istihbaratı için müşterilerinden 30 ile 500 lira arasında ücret alındığı belirtilerek, bankaların, çek nakit komisyonu, tahsile alınan diğer banka çekleri, tahsile verilen çeklerin işlemsiz iadesi, keşide çeki düzenleme, bloke çek düzenleme, bloke çek ödeme, yabancı para seyahat çeki düzenleme ve ödeme, seyahat çeki düzenleme ve ödeme, hediye çeki düzenleme, karşılıksız çek bildirimi, karşılıksız çek savcılık bildirimi gibi isimler altında da müşterilerinden değişen tutarlarda ücret aldıklarına dikkat çekildi.KREDİ KOMİSYONLARIBankaların kredilerden peşin olarak aldığı komisyonların da sektöre önemli miktarda gelir sağladığı kaydedilen açıklamada, bankaların, dosya ücretinin yanı sıra, kredi çekilen miktara bağlı olarak ihtiyaç kredilerinde kredinin yüzde 4’üne kadar, taşıt kredilerinde ise asgari tutarı 200 lira olmak üzere kredinin yüzde 4’üne kadar komisyon aldıkları belirtildi.Açıklamada, konut kredisinde ise en az 600 lira olmak üzere çekilen miktarın yüzde 4,5’ine ulaşan tutarda komisyon tahsil edilirken, kredinin yüzde 2’sini bulan dosya masrafının yanı sıra 650 liraya kadar çıkan tutarlarda da uzman incelemesi ücretinin müşteriden alındığına dikkat çekildi. Açıklamada, konut kredisini vadesinden önce ödemek isteyenlere bile bankalara yüzde 2 oranında erken ödeme komisyonu vermek zorunda kaldıkları ifade edildi.KREDİ KARTLARIBankalar kredi kartı müşterilerinden de her yıl önemli miktarlarda gelir elde edildiği belirtilen açıklamada, bu gelirlerin ilk kart veriliş ücreti, yıllık aidat, kart yenileme, ek kart ücreti, nakit çekim ücreti ve komisyonu gibi başlıklardan oluştuğu anlatıldı. Genellikle kredi kartlarında ilk yıl ücret talep etmeyen bankaların, sonraki yıllarda müşterilerinden kartın türüne ve bankaya göre değişmekle birlikte kartın türüne ve limitine göre 500 liraya kadar yıllık üyelik ücreti alabildiği, ek kredi kartı sahiplerinden ise 2 lira ile 40 lira arasında yıllık üyelik ücreti tahsil edildiği ifade edilen açıklamada kredi kartından nakit çekmek isteyenlerin ise yüzde 2,91 oranındaki faizin yanı sıra çektiği miktarın yüzde 3’üne kadar komisyon ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

 337. 06/02/2010, 00:02

  >,,,,,,,BAROLAR,,,UYUYOR,,,,,Sayın avukatlar sizlerde sahip olduğunuz hukuk bürolarından dolayı bizler gibi aslında esnafsınız sizinde dünya kadar giderleriniz var,mevcut hükümetin hatalı yönetimi sayesinde sizlerinde bizden farkı yok belki para kazanıyorsunuz ama sadece masrafları çıkardığınızdan eminim neden diyeceksiniz görünen köy kılavuz istemez.Şimdi müvekiliniz karşılıksız çek yaprağını masanıza atıyor tahsil et bunu diyor,siz biraz masraflar var az para verseniz diyorsunuz müvekkiliniz ben masraf falan anlamam ne alacaksan karşıdan al diyor "hatta bazısı faizleride benim diyor" siz bir tüccar gibi cebinizden para koyup dava açıyorsunuz öyle yapıp böyle yapıp en fazla ceza davası açıyorsunuz" zaten adamda para olsa müvekkiliniz kendi tahsil ederdi çeki size getirmezdi" tek umudunuz borçlunun özgürlüğünü kısıtlayıp zora sokup hapis tehdiyle varsa para alıyordunuz,alıyordunuz diyorum ADLİ PARA CEZASI OYUNU OLMADAN ÖNCE. Sizde bu adli para cezasından dolayı bizim gibi mağdursunuz neden hapis kararının oluştuğu ortamda husumet başlar iki taraf arasında kırgınlıkdoğar eğer borçlunun sağında solunda yardım göreceği insanlar varsa aralarında para toplar parayıda hem ucuz hemde basit olduğu için devlete yatırır ceza yaptırım kararını ortadan kaldırır,tamam borç bitmez ama adamda bir şey yok zaten siz şimdi cebinizden bissürü para harcadınız,zaman harcadınız gitti paralar emekler .Hadi esnaf cahil ya siz cahilmisiniz bu güne kadar bu olaydan dolayı ne kadar mağdur oldunuz sizin bizden ne farkınız var sizde ADLİ PARA CEZASI MAĞDURUSUNUZ fakat oturmuşunuz kaderinize razı oluyorsunuz.BU KADAR OKUDUNUZ BOŞA biz nasıl mahfolduysak sizde sonunda mahfolacaksınız o kadar zavallı duruma düştünüzki meclis alt komisyonda görüşülen eve icra gitmesini artık yasaklayan yeni kanun tasarısının görüşmelerinden bile rahatsız oluyorsunuz evede haciz gitmesse biz alacağımız nasıl alırız diye ağlıyorsunuz,zavallı insanların iki tane eşyasıyla kendinize geçim sağlamaya çalışıyorsunuz.Oysa gerçek hukukçu olsanız bu çağ dışı kanunların arkasında değil daha sorunları çözecek önerilerle hükümetleri yönlendirseniz , alcak verecek hesaplarında arabulucu olsanız bu işle ilgili danışmanlık parası alsanız hem aldığınız paranın hayrını görürsünüz,hemde halkın sevgisini kazanırsınız.Dikkat edin eskiden etiketiniz saygınlınız vardı,şimdi mahalle arasındaki emlak bürolarından farkınız yok,saygıdeğer avukatlar gerçekler acıdır ama gerçektir belki benim yazdıklarımı sevmiyeceksiniz ama kendinize şekil verin binlerce zate işi bozulmuş her şeyini kaybetmiş insanları hiç bir şeyleri yok diye hapse attırmak adaletse ve sizde buna avukatlık diyorsanız yarın pazarda hepiniz limon satarsınız diplamanızıda kese kağıdı yaparsınız.AMA BU İŞ memleket sorunu haline gelmiş ekonominin kötü gidişinden dolayı milyonlarca insan mağdur sizde hukukçu olarak çözüm üretirseniz bu birlik beraberlik ülkemizi çok iyi yerlere götürür,siz böyle düşünmeyipte hamsi akını varmış gibi bu puslu havadan faydalanmak isterseniz her kes banane derse ülkemizin yarınlarına yazık olur.saygılarımla "ihtiyar"

 338. 06/02/2010, 00:11

  >ihtiyar ağzına sağlık az ama öz yazıyorsun. A.D.

 339. 06/02/2010, 00:14

  >SLM ARKADASLAR HERKEZE İYİ AKSAMLAR.CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMESİ ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR HABER İNŞALLAH BÜTÜN ÇEK MADURLARI İÇİN HAYIRLI OLUR.AYRICA TAHHÜTTE BULUNDUĞUMUZ RAKAMLAR ÖDENEBİLECEK RAKAMLAR DEĞİL.İNŞALLAH BU CEKTİĞİMİZ ÇİLE SON BULUR. CECE……

 340. 06/02/2010, 00:14

  >Hamdi Türkmen Perde ArkasıCezaevleri tıka-basa!..milliyet.com.trİNANILMAZ bir rakam…Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı açıkladı:2006 yılında cezaevlerinde 70 bin kişi yatıyormuş.Bugün tutuklu ve hüküm giymiş mahkum sayısı 118 bin kişiye ulaşmış.Üç yılda 48 bin kişi artmış.Peki ne olacak?Tuttuğumuzu, yakaladığımızı kelepçe vurup içeri mi atacağız?Çare değil. Sonu da yok!..Af… O da çözüm değil…Aksine her af çıktıktan sonra işlenen suç sayısında patlama yaşanıyor.Tek çözüm var, o da toplumsal barış!..Ve bir de, ekonomik suçlarda hapis cezasının kaldırılması.Dolandırıcılık, iş bitirme vaadiyle para alınması, şantaj ya da benzeri suçları kastetmiyorum.Ama bir esnafın, tüccarın, işadamının ödeyemediği borçlarından dolayı hapise girmesi, ödeyemediği çek ve senetten dolayı tutuklanması pek mantıklı değil.Tabii hileli, mal kaçırmak amacıyla olmaması şartıyla.* * *Bir süre önce siyasetçi ve işadamı Soner Göksel ile sohbet ediyorduk.Mahkemelerde karşılıksız çekten yargılananların sayısı 1 milyonu bulmuş.Ceza almış, bu suçtan arananların ya da gidip teslim olması gerekenlerin sayısı 500 bin civarındaymış.Diyor ki; karşılıksız çekten hüküm giyenler söz birliği ederek aynı gün gidip polise, savcılığa teslim olsalar, bu kadar kişiyi yatıracak cezaevi bulunması mümkün değil.YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN..http://www.milliyet.com.tr/cezaevleri-tika-basa-/hamdi-turkmen/ege/yazardetayarsiv/05.02.2010/1195409/default.htm

 341. 06/02/2010, 00:15

  >SAYIN ARKADAŞLAR BENDE ÇEKDE ARAMASI OLAN GEÇMİŞDE İŞ ADAMI ŞİMDİK İSE NEYAPMASINI BİLMEYEN BİR KİŞİYİM ÖZETLE AÇIM BEN İFLAS ETTİM TERORİST DEGİLİM ZİNACI DEGİLİM DEVLETE VERGİ ÖDEYEN BİRİYDİM NEYSE ŞUAN İSE NE YAPCAGIMI BİLMİYORUM BOŞLUKTAYIM ARKADAŞLAR BANA ÇEK DAVALARI İLE İLGİLİ ARKADAŞLAR MSJ ATARSA ÇOK MUTLU OLURUM İNANIN NE YAPCAGIMI BİLMİYORUM İSMİM TOLGA05067534701

 342. 06/02/2010, 00:26

  >144 TOLGA CEK DAVALARI DERKEN HANGİ BİLGİYE İHTİYACIN VAR.

 343. 06/02/2010, 00:30

  >Arkadaşlar çekten dolayı aranması olanların infazı için polis eve gelirse evin içerisinde arama yapma veya eve girme yetkisi varmı (odalara bakacağız gibi ) bilenler lütfen acil yazarsa memnun olacağız.

 344. 06/02/2010, 00:35

  >sayın tolga bey burdaki herkesin sorunu aşağı yukarı senin derdinle aynı herkese ALLAH yardım etsin

 345. 06/02/2010, 00:41

  >145 ÖNCELİKLE CEVABINA TŞK EDERİM 10 BİNTL ÇEK BORCUM VAR ASLINDA BEN %10 HİSSEM OLAN ŞİRKETTE ŞİRKET MÜDÜRÜ İKEN İMZALADIGIM SONRA ORTAGIMA ŞİRKET MÜDÜRLÜGÜNÜ VERDİM DEVİR TESLİM TUTANAKLARIDA VAR OLMASINA RAGMEN YARGITAYDAN 5 YIL SONRA TEMYİZİM BOZULUP CEZA ALDIM ALACAKLI YANİ ESKİ ORTAGIMLA ANLAŞMAYA GECİKTİRİYOR DEVLETLEDE ANLAŞMAYA GİTMEK İSTEMİYORUM NE OLUR NE OLMAZ DİYE DİLEKÇEMİ YADA KARARI BOZMA İLE İLGİLİ NE YAPABİLİRİM SORMAK İSTEDİM BUDUR OLAY 2003-2004 YILIDIR ŞİMDİDEN TŞK.

 346. 06/02/2010, 00:45

  >değerli 146 sahip olduğumuz polis teşkilatı hepsi saygın ve vicdanlı insanlar genelde yardımcı oluyorlar pek kapıdan içeri girmiyorlar diye duyuyoruz ama bellide olmaz aslında işin gerçek yönü savcılık kararı ama YANİ dostum fakat şimdi taahhüt verdimmi pek sıkıntı olmuyormuş.

 347. 06/02/2010, 00:50

  >146 arama emrinle geldikleri için bakma ihtimalleri var ama sen yinede tedbirli ol.

 348. 06/02/2010, 00:56

  >TOLGA ANLADIGIM KADARI İLE ÇEKİ SEN ŞİRKET MUDURU İKEN DÜZENLEMİŞSİN KANIMCA COK FAZLA YAPILACAK BİRŞEY YOK AMA SEN YİNEDE SİTE YÖNETİCİLERİ İLE İRTİBAT KUR ONLAR KONULARA ÇOK DAHA VAKIFLAR.

 349. 06/02/2010, 01:05

  >Arama yapmak için her zaman Hakim Kararı gerekli. Gecikmesinde sakınca olan durumda, önleme aramalarında, Mülki Amirin yazılı Emri gerekli.nayasa md. 20(Genel) Hakim KararıGecikmesinde sakınca olan durumda: Yetkili Merciin yazılı emri CMUK md 97 (Adli Arama) Hakim KararıGecikmesinde sakınca olan durumda: C.Savcısının yazılı Emri, Polis Amirinin yazılı Emri PVSK md 9 (Önleme Araması) Hakim KararıGecikmesinde sakınca olan durumda: Mülki Amirin yazılı Emri Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Adli Arama: Hakim Kararı,Gecikmesinde sakınca olan durumda: C.Savcısının yazılı Emri, Polis Amirinin yazılı Emri Önleme Araması: Hakim KararıGecikmesinde sakınca olan durumda: Mülki Amirin yazılı Emri (Yeni)4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunumd 17 Hakim KararıGecikmesinde sakınca olan durumda: Mülki Amir veya Savcının yazılı Emri

 350. 06/02/2010, 01:31

  >Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. kişinin yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında yapılacak aramalarda, yargıç kararı ve savcının yazılı emri ile sağlanan güvenceyi zedeleyerek, hakkın özünü ortadan kaldıracak biçimde kolluk güçlerine sınırsız resen arama yetkisi verilmesi mümkün değildir. Av. Neslihan BENLİER

 351. 06/02/2010, 01:59

  >Sayın avukat Neslihan Benlier4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu KANUNLARA DAYANILARAK ORTAYA ÇIKARILAN YÖNETMELİK BU KONU HAKKINDA KENDİ ARALARINDA KESİN HÜKMÜ KOYAR Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

 352. 06/02/2010, 02:40

  >zeynep hanım,iyi söylemiş, doğru söylemiş. zaten bizde bunu anlatmaya çalışıyoruz aylardır. Kast aranmalı derkende bunu söylüyoruz. Bizler her çek ödemeyene ceza vermeyin bırakın demiyoruz zaten.biz diyoruzki bir bakın inceleyin,adam iflas edip herşeyini kaybetmişse yani kötü bir niyeti yoksa hapis olmaz olmamalı diyoruz,yok adam çeki eline almış piyasayı dolandırmış, malını kaçırmış ve bu işi meslek haline getirmişse onu dahada ağır cezalandırın diyoruz. biz aylardır yıllardır diyoruzda dinleyen yok. birileri yeni yeni uyanmaya başladı galibasaygılar

 353. 06/02/2010, 03:03

  >ARKADAŞLAR ÇEK KANUNUN 2007 YILININ SONUNDA ÇIKMASI GEREKİYORDU AMA 2009 SONUNDA BU DÜZENLEME YAPILDI YANILIYOR MUYUM BİLMİYORUM BU KONUDA AYDINLATAN OLURSA MEMNUN OLURUM

 354. 05/04/2010, 14:18

  >arkadaşlar yardımlarını bekliyorum… Alacaklıya olan bütün borçları ödedik borç 13.000,00 tl avukat bu parayı 26.000,00 tl tahsil etti. hiç bir makbuzda vermiyor. artı evraklarımıda vermiyorlar. en son yine aynı avukat aynı alacaklı 6.500,00 tl borcu alacaklının eline yeni bir evrak vererek ödedik. şayet bu seferde avukatı tahhüt ihjlalinden yakalama çıkartmış.. alacaklıdan aldığına dair yazıda almadık. avukat kabul ediyor borcu ödemiş olabilirsin diyor ama benim alacağımı ödemedin diyor. avukat 6.500,00 tl icra takibine 6.500,00 tl vekalet ücreti istiyor. daha önceki çeklerimde elinde vermiyorlar. makbuzda kesmiyorlar. avukat vekalet ücretini ödersem yakalamayı geri çekecem diyor. Bunlar resmen dolandırıcılık yapıyorlar. Sayelerinde ticari itibarim dükkanım bitti. bunları şikayet edebileceğim bir mevki varmı.. başka bir avukat tutayım dedim onlarda yanaşmıyorlar avukattan şikayetçi olmak istedim. iyce gına getirdiler. yanlış bişey yapmaktan korkuyorum. hazmedemiyorum. borç bulup ödedim alacaklıya 1 lira borcum kalmadı ama avukatın elindeki osayalrım hepsi açık…..:((

 355. 10/05/2010, 08:43

  >İzmir Adliyesinde işi olan arkadaşlar bana ulaşabilirler.İcra takip personeli(katip)05445710671

 356. 10/05/2010, 18:32

  >bence türkiyede yaşamak çok zor devlet adli para cezasını alıyor veremesen hapse düşüyosun burda alacaklı avukatla görüştüğünde oda senden anlaşmak istemiyor gözleri doymazlar yataçak yerleri yok avukatların adı üstünde çek sana bana çektiriyor yeteeeeeer artık bizler eşkiya deyiliz adam öldürmedik ticaret yaptık ak parti yüzünden battık neden ak parti derseniz bu şahıslar geldiğinden bu yana ülke derin bir krizde sonrada konuşuyorlar piyasalar çok kötü bilmiyolar yada işlerine gelmiyor ben bu yazımı 10 05 2010 yazdım çeklerimi ceza evinde taksitlendirdim ama ödüyemiyorum çok zordayım artık bu hükümetin buna kesin çözüm bulması lazım tabiki bizi ancak bizden olan bilir

 357. 13/08/2010, 12:27

  >MERHABA BEN İKBAL EŞİM 2009 YILINDA İFLAS ETTİ.150 BİN TL ÇEK BHORCU VAR CEZA EVİNE GİRDİ 21 GÜN SONRA TAAHHÜTNAMEİLE ÇIKTI İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN TEKRAR YAKALAMA ÇIKTI AMA TAKSİTİN BİRİNİ BİLE ÖDEMEMİZ İMKANSIZ ELİMİZDE AVUCUMUZDA BİR ŞEY KALMADINE YAPMALIYIZ LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ YENİ YASANININ BİZLERE FAYDALI BİRŞEYİ VARMI

 358. 25/08/2010, 11:29

  >ARKADAŞLAR BENİ DİKKATE ALIN TOPLANALIM MECLİSE GİDELİM 12 EYLÜLDEN SONRA BENDE ÇEKLERİM YÜZÜNDEN CEZA EVİNDE YATMIŞ BİRİYİM YIL SONU GELDİEMİNİM KİMSENİN ÇÖZECEK GÜCÜ OLAMAMIŞTIR ADIM AKIN GÖKAN BEY YEŞİM HANIM SİZLERE ULAŞAMIYORUM LÜTFEN BANA DÖNÜN TEL: 0 541 638 38 06

 359. 08/12/2010, 20:38

  >merhaba,bende 10 yaşındayım bnm babamda çek borcu yüzünden yatıyor.bu durumda olanlara geçmiş olsun dileklerimle. DENİZ

 360. 30/12/2010, 10:16

  >bu sorun çözülmedigi müddetçe piyasalar çözülmez

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: