Başlangıç > aihm, avrupa delgasyonu, çek, çek kanunu, çek yasası > Sözde Hukuk Devletinde Adaleti Arıyoruz

Sözde Hukuk Devletinde Adaleti Arıyoruz

>2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile AİHM 4 nolu Protokolün 1. maddesi Anayasal kural olarak yazılıdır.. Bu madde 38/8 (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz demektedir.

İnsan Haklarına İlişkin Amerikan Sözleşmesi 7. maddesinin 7. paragrafında borç nedeniyle kimsenin hapsedilmeyeceğini belirtmektedir. (nafaka borçları bunun dışındadır)
Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, madde 11: Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan bir yükümü yerine getirememiş olması nedeniyle hapsedilemez demektedir.

AİHM 4 nolu Protokol:
ECHR Article 1 – Prohibition of imprisonment for debt: No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
Birinci madde yerine getirememeden söz etmektedir, dolayısıyla borçlu ödeyebilecek durumda olup da ödemeyi reddediyorsa, borçlu hileyle yada kötü niyetle hareket etmişse koruma kapsamına girmez.
AİHM 4 Nolu Protokolün 1. maddesi için Uzmanlar Komitesince yapılan açıklamaya göre, Borçlunun hilesi, kötü niyeti, ödemeyi reddetmesi durumlarını kapsamaz ve borç sözleşmeden doğmuş olmalıdır. Borç için hapis yasağı kanundan doğan borçlar hakkında ise uygulanmaz.
Bir çok Avrupa ülkesinde borçlunun ödemeye zorlanması için hapsedilmesi kanundan doğan borçlarda veya kamu gücü iradesinden doğan borçlarda uygulanmaktadır.
Madde 5 1(b) hükmüne göre; bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara itaat etmemekten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulması söz konusudur.
4 nolu Protokol ile bağlı devletlerde mahkemeler sadece bir borcu ödeyemediği için veya sözleşmeden doğan diğer bir yükümlülüğü yerine getiremediği için bir kimsenin özgürlüğünden yoksun kılınması emri veremez.
Burada önemli olan konu, Borç için hapis yasağının kanundan doğan borçlar için uygulanıp uygulanmayacağıdır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hapsen tazyik niteliğindeki para cezalarını, ceza konusu saymakta, borçlunun özgürlüğü kısıtlamakk yoluyla ödemeye zorlanmasını denetim konusu yapmamaktadır.
3167 sayılı çek yasası “Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur” tanımıyla bu fiili suç olarak tanımlamıştır, fakat yasada CMUK 195 hükümlerini uygulayarak gıyapta yargılama ile adil savunma hakkını kısıtlamıştır.

5941 sayılı çek kanunu ise suç tanımını getirmemiş, sebebiyet verme ibaresiyle, çek karşılığının bulunmaması halini suç olarak tanımlamamıştır, gün adli para cezasına ilişkin cezai yaptırımda ise kast unsurunu aranmamıştır, borç özel hukuk kaynaklı olsa bile “kötü niyetli” ödememe durumuna karşı bir cezai müeyyide veya ceza tedbiri olarak hapsen tazyik öngörülmüş ise bunun; borç için hapsedilmeme; kuralına aykırı olmaması için Kanunun öngördüğü, borçlu ödeyebileceği halde ödememekte, kısaca kasten ödememesi, suç işlemesi gerekmektedir.

AİHM 4 Nolu Protokol 1. maddesi sadece yasa ile “suç” sayılan fiilleri korumamaktadır, bu kural 5941 sayılı kanunu kapsamaktadır.

Hali hazırda 5941 Sayılı çek Kanunu‘nun AİHM protokolleri gereği Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir.
Devlet için en kazançlı ve kestirme yolda budur, Aksi durumda AİHM 4 nolu Protokol’ün ihlal edildiği 5941 sayılı çek kanunu nedeniyle hüküm giyenler 4 nolu Protokolün kanun hükmünde olduğundan bahisle adli hata nedeniyle Devletten tazminat talep edebilecektir.

anayasa mahkemesi

Bizler sözde Hukuk devletinde Adaleti Avrupa Delegasyonunda arıyoruz!
Yüksek Yargı Kurumlarının 15-17 Mart 2010 Tarihleri arasında yapacağı toplantıda bu konu ve yaşanılan sorun gündeme gelecek. Bu sorunun yoğunlukla tartışılmasını sağlamak bizim çabalarımıza bağlıdır.

Avrupa Delegasyonuna, yaşanılan insan hak ve hürriyetlerine, AİHM protokollerine aykırı olan ve yaşadığımız sorunlarla ilgili yazılarımızı;

MELLADO PASCUA Diego
E-mail: diego.mellado@ec.europa.eu

Didem Bulutlar Ulusoy
Political Officer- Legal Issues
Delegation of the European Union to Turkey
E-mail: Didem.BULUTLAR-ULUSOY@ec.europa.eu

Yüksek Yargı Kurumlarının toplantısı ile ilgili olarak toplantılarda bu konunun etkili olarak gündeme gelmesi için:

Nur Önsoy
Justice, Freedom and Security
Delegation of the European Union to Turkey
E-mail: Ayse-Nur.ONSOY@ec.europa.eu

Bu adreslere e-maillerimizi gönderiyoruz.

Reklamlar
 1. 14/03/2010, 12:38

  >SIK SORULAN SORULAR1- YARGITAYDA TEMYİZDEKİ DOSYAYA TAAHHUT VERİYİM Mİ?—SAKIN VERMEYİN ZİRA KENDİ HAKKINIZDAN VAZGECMEK İSTİYOSANIZ DOSYAMI TAKİP EDEMEM NE UGRASICAM DİYORSANIZ BUYRUN TAAHHUDU DAHA KESİNLEŞMEMİŞ BİR DOSYAYI ELLERİNİZLE KESİNLEŞTİRİN..ANCAK BANA BU KONUYLA ALAKALI TALEPTE BULUNMAYIN2-ADLİYELERDE DEVAM EDEN DAVALARDA TAAHHUT VERMELİ MİYİM??— AYNI SEY YARGITAY DOSYALARINDA OLDUGU GİBİDİR ..DOSYAMI TAKİP EDİP TEMYİZLE UGRASAMAM HAKKIMDAN DA VAZGECMEM DİYORSANIZ BUYRUNUZ AVUKAT OLARAK BEN BU TAAHHUDU VERMEM..ÜCRETİ MUKABİLİ OLSA BİLE HİÇ BİR PARA MİKTARI BU HAKKINIZDAN SİZİ VAZGECİRMEYE BENİ İKNA EDEMEZ3- KESİNLEŞMİŞ DOSYALARDA NE YAPMALIYIM??— KESİNLEŞMİŞ ADLİ SİCİLDE KAYDI OLAN DOSYALARDA KRİTİK BİR DURUM VARSA VEKALETEN İMZA GİBİ ERKEN İBRAZ GİBİ O ZAMAN DA ZAMAN DARLIGI SEBEBİYLE TAAHHUT VERİP UYARLAMA YOLU KULLANILABİLİR ..BU BENİM KANAATİMDİR.4- TAAHHUT VERİLDİKTEN SONRA UYARLAMA YARGILAMASI YAPILIR MI???– GAYET YAPILIR HUKUKSUZ OLAN SEY HER ZAMAN HUKUKSUZDUR..O NEDENLE SORUN GÖRMUYORUMYUKARIDA VERDİĞİM BİLGİLER SAHSIMA AİT GÖRUSLERDİR BU KONULARLA ALAKALI VERDİĞİM CEVAPLARDIR.. DEĞİŞİKLİK DE OLMAYACAKTIR..BİLGİLERİNİZE ARKADASLAR

 2. 14/03/2010, 14:04

  >arkadaşlaraşağıdaki yazıyı hazırladım ve gönderdimsizde buna benim aklımagelmeyipte yazmadığım hususları ekleyerek gönderebilirsiniz————————————————-3167 sayılı çek kanunu türkiyede aralık 2009 tarihine kadar geçerli idi bu kanunda ; 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile AİHM 4 nolu Protokolün 1. maddesi Anayasal kural olarak yazılıdır.. Bu madde 38/8 (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz denmesine; İnsan Haklarına İlişkin Amerikan Sözleşmesi 7. maddesinin 7. paragrafında borç nedeniyle kimsenin hapsedilmeyeceğini belirtmesine; (nafaka borçları bunun dışındadır) Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, madde 11: Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan bir yükümü yerine getirememiş olması nedeniyle hapsedilemez denmesine rağmen HUKUK ARKADAN DOLANILARAK ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VERİLEREK ÖDENMEDİĞİNDE HAPSE ÇEVRİLEREK cezaya devam edilmiştirçek bedelini ÖDEYEMEYEN bir kişinin adli para cezasını ödemesini beklemek akla mantığa vicdana ne derece uygundur?Ayrıca adli para cezasını ödeseniz bile borcunuz bitmemektedir, ödenen ceza devlete yatmaktadır haciz işlemi yine devam etmektedir. 5941 sayılı yeni çek kanunu aralık 2009 da yürürlüğe girdi. Fakat buradada aynı şekilde cezaya devam edildiğini görmekteyiz. Meclis alt komisyonundaki kanun tasarısı görüşmelerinde KAST kelimesi eklendiği halde; daha sonra meclis görüşmelerinde bunun iptal edilerek sadece SEBEBİYET VERME cümlesi eklenmiştir .Oysaki ben ve benim gibi onbinlerce çek mağduru KASTEN borcunu ödememezlik etmemektedir. Bunun araştırılıp daha sonra hüküm verilmesi pek çok arkadaşımızın ceza almamasına sebep olacaktı.Mevcut yasadaki SEBEBİYET VERME ilkeside Türkiyedeki yargıçlar tarafından sadece SEL YANGIN DEPREM gibi durumlarda göz önüne alınabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Yani iflas etmesinden dolayı ödeyememe hapis cezasının uygulanmaması açısından geçerli bir sebep değildir şeklinde hapis cezasına devam edilmektedir. Onbinlerce çek mağduru şu anda bu anlamsız ortaçağ yasasından dolayı ailelerinden ayrı ,aç sefil vaziyette kaçak olarak yaşamaktadır. Geçmişin iş adamları kaçak olduğundan dolayı çalışacak bir iş dahi bulamamaktadır. Türkiyede sosyal bir dram yaşanmaktadır. Hapisteki arkadaşlarımız ise katillerle, ırz düşmanlarıyla, canilerle aynı ortamda 1 yatakta iki kişi yatarak hatta nöbetleşe uyuyarak cezalarını çekmekte idiler. Yeni yasaya eklenen geçici madde ile anapara+faiz+masraflarda eklenerek ilk yıl%30 ikinci yıl%70 ini ödemek koşulu ile taahüt alınarak serbest bırakıldılar. İşinikaybetmiş, hapisten çıkmış bir insanın yeniden düzen kurup bu borcu ödemesi ne kadar mümkünse bu arkadaşlarımızda bu mucizeyi gerçekleştirecekler. Gerçekleştiremez iseler yeniden hapse girecekler. Biz çek mağdurlarının isteği anyasaya ,insan haklarına,insanca yaşamaya aykırı olan bu ortaçağ yasasının daha fazla yıkımlara yol açmadan ortadan kaldırılmasıdır saygılarımla BİR YUDUM HUZUR

 3. 14/03/2010, 14:17

  >av.sibel hanım bu açıklamanız için teşekkür ederiz.ERTEKİN

 4. Aa
  14/03/2010, 14:50

  >KEndimiz için yapılacak ne varsa yapıyoruz.Sağolsun sitede yol gösterici oluyor,daha ne yapsınlar kendilerine teşekkür ediyorum.Siteye günde 3500 ayrı bilgisayardan giriş yapılıyor,her mail atan buraya ben de attım bu gün kendim için 10 dakka ayırdım diyen kaç kişi olacak diye merak ediyorum.Mail atan buraya bende attım diye yazarsa herkes mail atarsa bu demektirki 3,000 e yakın yorum gelmesi lazım buraya.Ben bekliyorum mail atan arkadaşlardan işin doğrusu.Yada okuyup geçecek kim ne yaparsa yapsın diyecekmi arkadaşlarımız!El birliği yapmazsak bir yere ulaşamayız kanaitindeyim.Bu haksızlığa dur demek için herkesten 10 dakikasını rica ediyorum.Saygılar.

 5. 14/03/2010, 15:20

  >SAYIN ZEYNEP HANIM,GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.KONU İLE İLGİ FARKLI GÖRÜŞ BİLDİRENLER;1- TAAHHÜDÜN 1 YILA YAKIN ZAMAN KAZANDIRACAĞINI ZİRA BU SÜRE İÇİNDE DAVANIN HANGİ SAFHADAİSE ORADA BEKLEYECEĞİNİ SÖYLÜYORLAR BU DOĞRU DEĞİL Mİ?2- ÇOĞU DAVA SAHİPLERİNİN TAAHHÜT VERMESİ NETİCESİNDE ÖZELLİKLE YARGITAYDAKİ DOSYALARIN AZALACAĞI VE ALEYDEKİ KARARLARIN ÇABUKLAŞACAĞI GÖRÜŞÜNE KATILIR MISINIZ?SELAMLAR…

 6. 14/03/2010, 15:40

  >5 numaralı yazı sahibi2010 yılında Davaları kesinleşecek ve muhtemelen temyize gönderilecek dosya sayısı 2009-2008 yılı temyiz edilen dosya sayılarının toplamından fazladır, zira şu anda taahhütname verilen yani kararları kesinleşmiş dosyalar genel olarak 2007 ve öncesine aittir, istatistik bilgiler 2008 yılı ve takip eden yıllarda karşılıksız kalan ve dava konusu olmuş çek miktarının 2002 -2007 yılları arasında karşılıksız kalan ve dava konusu olmuş toplam çek miktarından fazla olduğunu göstermektedir.Yargıtaydaki temyiz dosyaları geçen yıllara nazaran daha da fazla artacaktır1-uyarlama yargılaması neticesinde yeniden açılan kesin karar hükümleri yeniden temyiz edilmektedir.2- Nisan sonrası kararları kesinleşipte temyize gönderilecek dosya sayısı çok fazladır.Çek davalarını taahhüt verilecek kesin karara bağlanmış dosyalar olarak görmeniz halinde görüşünüze itibar edilebilirdi.Fakat bu veriler ışığında Yargıtaydaki temyiz dosyaları sayısı daha da vahim hale gelecektir.zira taahhüt verilen dosya sayısı çek davalarına ilişkin açık bulunan dosyalarda yüzde bir oranında bile değildir.

 7. 14/03/2010, 15:50

  >Değerli arkadaşlar; sitemizde verilen bilgiler doğrultusunda, zannederimki kendimce yeterli olacak sayıdaki maillerimi, ilgili yerlere ve ilgili kişlere yeterli sayılacak sayıda gönderdim. Birazdanda; hazırladığım yazı metnimi, yine ilgili yerlere ve ilgili kişilere faks olarak göndereceğim, bilgilerinize. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla.

 8. 14/03/2010, 15:56

  >mrb arkadaşlaryaklaşık 1 trilyon borcumuz var ve dosyalarımızın çogu temyizde biz bunun için 2 yıl uzatma olan taahütnameyi verebilirmiyiz.verirsek ne olur vermeksek ne?bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim.sizden bilgi bekliyorum şimdiden teşekürler…

 9. 14/03/2010, 16:16

  >Sayın; Marc PIERINI. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız. Bu durumda aşağıdaki hususların; tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.1- 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk ortada iken, halen bugün; Yüksek Yargı tarafından emsal olacak bir karar çıkmamıştır.2- ÇEK CEZALARINDA; BANKALARA HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN 600 T.L. CEZA VERİLİRKEN, BİZLERE ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE CEZA ÖDENMEDİĞİNDE, HAPİS CEZASI VERİLMESİ UYGUN VE DOĞRUMUDUR? BANA GÖRE; ADİL BİR UYGULAMA OLACAKSA, BANKALARA VERİLEN PARA CEZASI BİZLEREDE VERİLEBİLİR, DAHA FAZLASI DEĞİL. BU CEZADA; İDARİ PARA CEZASI OLMALIDIR.3- 5941 Sayılı yeni çek yasası ile taahhüt verilerek; geçici bir özgürlük kazanılmıştır ama, zaten her şeyini kaybetmiş olan bu insanlar, ellerinde olmayan imkanlardan dolayı, taahhütlerini yerine getiremeyerek, yeniden cezaevlerine döneceklerdir. 4- Belki sayın Milletvekillerimiz bilmiyorlar ama; birçok Asliye Ceza Mahkemelerimiz farklı farklı kararlar vermekteler, (verilen taahhütleri, samimi bulmadıklarından kabul etmeme gibi, 5941 Sayılı yeni çek yasasının; lehe olan hükümlerini uygulamamak gibi…) Sayın; Marc PIERINI. Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulanan Sayın Milletvekillerimiz, bu durumlarımıza bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı, hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. Sayın; Size ve tüm delegasyon üyelerimize saygılarımla. 15.03.2010 İsim SoyisimDeğerli arkadaşlar; mail olarak gönderdiğim ve faks olarak göndereceğim yazı metnim yukarıdaki gibidir. Bilgilerinize. Tüm katılımcılara saygılarımla. Mersin.

 10. 14/03/2010, 19:09

  >8 de yazan arkadaş 1 de av.sibel hanım ın yorumunu oku o yorum seni yönlendirir.

 11. 14/03/2010, 19:11

  >BİR YUDUM HUZUR.. DÜNKÜ OLAYI HİÇ UNUTMAYACAĞIM.çektençeken

 12. 14/03/2010, 19:15

  >sayın sevınc hn benım sorum tahhavut tarıhı 1 nısan son ben suan karadenızde yım kacak yasıyorum cek mahkemem ank sıncan da tahhavut verırken acaba cek mıktarını nerden ogrenıcem ve cek mıktarından mı tahhavut verıcem yoksa faız mı hesaplanıcak bana bu konuda bılgı verırsenız sevınırım saygılarımla,

 13. 14/03/2010, 19:16

  >arkadaşlar dosyası temyizde olan arkadaşların bence taahhüt vermesine gerek yok diye düşünüyorum.çünkü lehe olan durumları yargıtay zaten bozacaktır.tutuklaması çıkan arkadaşlar taahhüt versinler davaları takip edenlerde taahhüt vermelerine gerek yok.çünkü taahhüt verenlerin şurada 1 yıl zamanları olacak.temyizdeki dosyalar 3 ile 4 yıl arası gelir

 14. 14/03/2010, 20:10

  >selam arkadaşlar uzun zamandır yoktum artık aranızdayım ALLAH yardımcımız olsun inşallah

 15. 14/03/2010, 20:32

  >av sıbel hn benım sorum 1 nısan tahhavut vermeye son gun benım 1 dosyam var ank sıncan mahkemesınde yakalamam cıkmıs tahhavut vrecegım acaba dosya numarasını cek mıktarı ne kadar olmus bunu nerden ogrenıcem bırde mahkemeden alacagm cek mıktarına artı bı faız yazacakmıyım tahahut verırken bunu nasıl hesaplıyacagım ılgınız ıcın tsk ederım saygılarımla,

 16. 14/03/2010, 21:13

  >15 de YAZAN ARKADAŞ MADEMKİ ANKARA SİNCAN MAHKEMESİNDE DAVAN VAR NEDEN Av.NESLİHAN BENLİER'İ ARAMIYORSUN Telefonunu bilmiyorsan cebi : 0532/368 04 09 İLGİLENECEĞİNE ŞÜPHEM YOKTUR ve İŞİNİ KESİN HALLEDER benim işlerimlede ilgileniyor tavsiye ediyorum

 17. 14/03/2010, 21:25

  >ARKADAŞLAR DİNLEMEYENLER,KAÇIRANLAR İÇİN YAZIYORUM ÇEKTEN, PROBLEMİ OLUPTA VERGİDEN PROBLEMİ OLMAYAN'DA PEK YOKTUR…VERGİ BORÇLARINDAN VE BAŞKA BOÇLARDAN DOLAYI YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONULABİLİYORDU .HÜKÜMET BU YASAKLARI KALDIRACAKMIŞ HİÇBİR KURUM MAHKEME KARARI OLMADAN VATANDAŞLARIN YURT DIŞINA ÇIKIŞINI ENGELLEYEMEYECEKMİŞ ÖNEMLİ BİR GELİŞME YAKINDA KANUNLAŞIR UMARIM.

 18. 14/03/2010, 21:29

  >ızmırlı mımar arkadasım her hangı bı ucret alıyormu durum um yok cunku vekaletmı yollamam gerekecek cvp verırsen sevnırım tskk

 19. 14/03/2010, 21:49

  >SEVGİLİ DOSTUM BENCE PARA VE DİĞER KONULARI KENDİSİ İLE KONUŞ AMA ASLA PARAGÖZ BİR İNSAN OLMADIĞI KANAATİNDEYİM TABİKİ BU HİZMETİNİN BİR KARŞILIĞI OLACAK AMA VERİLEMEYECEK RAKAMLAR İSTEYECEĞİNİ DÜŞÜNME BUNU SÖYLEYEBİLİRİM İYİ İNSAN, TÜM PROBLEMİNİ DERDİNİ DURUMUNU ANLAT KESİN,YARDIMCI OLACAKTIR .ŞİMDİ BİLE ARAYABİLİRSİN BENİM ARA DEDİĞİMİ SÖYLE.VAKİT AZALIYOR UMMADIĞIN ŞEYLERLE KARŞILAŞMA SONRA, KAÇAK YAŞAMAK ZOR

 20. 14/03/2010, 21:59

  >Sayın 15 yardım olmam için tarafımla irtibata geçermisiniz… Av. Neslihan BENLİER

 21. 14/03/2010, 22:07

  >18 de YAZAN ARKADAŞIM İSİM YAZMADIĞIM İÇİN YAYINLANMADI HERALDE CEVABIM ,TABİKİ BİR HİZMET KARŞILIĞI VARDIR, AMA KARŞILAYAMAYACAĞIN BİR TALEBİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM BUNLARI AÇIK AÇIK KONUŞ VE DURUMUNU ANLAT MUTLAKA YARDIMCI OLACAKTIR… BENCE ŞİMDİ BİLE ARAYABİLİRSİN….

 22. 14/03/2010, 22:07

  >HEMŞERİMİZ SİNOPLU DİYOJEN GÜNDÜZ FENERLE DOLAŞIRKEN SORMUŞLAR HAYIRDIR GÜNDÜZ FENERLE NE ARIYORSUN DİYE ODA İNSAN ARIYORUM DEMİŞ.DAHA SONRA DENİZ FENERİ TARİHE DAMGASINI VURDU.SONUCU MALUM.ADALET TÜRKİYDE DENİZİN DİBİNE YOLLANDI.EVET ADALET VE İNSAN.İKİSİDE TÜRKİYEDE AZ SAYIDA BULUNUR!!BEN HİÇ BİRTARTIŞMAYA NE TANRININ NEDE İNANÇLARIN KARIŞTIRILMASINI SEVMEDİM İNANMAYANLARA VE FARKLI İNANANLARA SAYGIMDAN.ŞİMDİDE AYNISINI YAPACAĞIM KARIŞTIRANDA OLURSA TARTIŞTIRMANIN GÜNAHI ONA AİT OLUR. NEYSE.HER İYİ ŞEYİN BEDELİ HEP ÖDENMİŞTİR.ÖZÜRSEK BUNUN BEDELİNİ ULUSAK KURTULUŞ SAVAŞINDA ÖDEDİK.ADİL OLAMADIK BİZİM TOPLUM MÜCADELEDEN HEP KAÇTI DEMOKRAT DEĞİLSEK BİZİM TOPLUM MÜCADELEDEN KAÇTIĞI GİBİ DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDENLERİ YOK ETMEK İÇİN BÜTÜN ELİNDEN GELENLERİ YAPTI VE HALA DEVAM EDİYOR.ADİL OLMANIN DA ÇOK AĞIR BEDELİ VARDIR.HANGİ ADALETSİZLİKLERE KARŞI ÇIKILIP TÜRK TOPLUMU SOKAĞA DÖKÜLÜP NE BEDEL ÖDEDİKİ ADALET BEKLİYORUZ ANCAK KADROLU CUMA NAMAZI SONRASI GÖSTERİ YAPANLARDA ŞİMDİ YOKLAR YETERİNCE KULLANILDILAR.ILIŞTIRILDILAR!İSLAMLA BERABER!EĞER DOĞRUYSA 700 BİN VEYA 1 MİLYON KİŞİ BEDEL ÖDEYECEĞİZ.TEK TEK DEĞİL HEP BERABER.ADALETİ BİZ ALACAĞIZ ONLAR VERMEDİ.CANLI OLARAK TV LERDE SEYRETTİK İŞTE.ALLAHTAN BU ÜLKEDE YASAL OLARAK HALA HAK ARAMA YOLLARI AÇIK.BURADA OLAN VE %47 İÇİN DE OLANLAR BİR KERE O GURUBUN İÇİNDEN ÇIKIP MÜCADELE EDECEKLER.SEÇİME 1 SENE VAR.TAAHHÜT TE DAHA BİTMİYOR O HALDE HUKUKMU GUGUKMU!ADALETMİ,PİRİNÇMİ!GÖSTERMENİN TAM ZAMANI NE DERSİNİZ

 23. 14/03/2010, 22:17

  >Sayın 15 öncelikle sincanı ara ve adını vererek yardımcı olmalarını iste.bilgisayarda adını yazınca ne kadar çekten yargılandığın görülecektir.yada sincan infaz bürosunu tel,de iste ne kadar çek cezan olduğunu,dosya no ve esas no , yu öğren daha sonra beraber taahhüt yazar göndeririz.Kültür Sokak No: 16 Fatih – SİNCAN. TEL: SANTRAL – (0312) 272 82 00 – 272 88 56 – 272 86 591. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KALEMİ : 11442. ASLİYE CEZA MAH. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : 11332. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KALEMİ : 11333. ASLİYE CEZA MAH. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : 11253. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KALEMİ : 1125YADA SAYIN AV. NESLİHAN HN ARA….

 24. 14/03/2010, 22:17

  >selam sayın kader arkadaşlarım; benim bir sorum olacak bilen varsa lütfen bildirsin, şimde ben beş yıl ceza aldım dosyalarım içtima edildi, ben sadece içtima alan mahkemeyemi yoksa ayrı ayrı mahkemeleremi taahhüt vereceğim, eğer alacaklı kişilerle anlaşamassam. birde ben 15 ay ceza yattım şimdi mahkemeye taahhüt verdiğimde kaç lira üzerinden taahhüt edeceğim saygılar Turan ARSLAN

 25. 14/03/2010, 22:20

  >ARKADAŞLAR iyi gecelermerhaba arkadaşlar benim vekaleten ceklerden dolayı kesinleşen çezam vardı bunlardan kimini temize gönderdik ama bazılarınıda kaçırdık ben taahüt vermek için adli siçil kaydımı çıkardım ve siçilimde 2 tane gözüküyor 1 tanesinde tekrar yargılamam var nisan ayında ama diğerinde yok ve 2007 yılında mahkemem görünmüş … benim anladığım kadarı ile adli siçile işlenen ceza alıyor olman şimdi ben ne yapmalıyım yargılanmam olan nisan ayında diğerinde tekrar yargılama gözükmüyor bu demek oluyorki yargılanmam tekrarlanmayacak bu konuda beni aydınlatırmısınız onada taahüt vermem gerekiyormu yoksa itirazmı etmeliyim çünki vekaleten imzaydı benim

 26. 14/03/2010, 22:30

  >tüm mail gönderen arkadaşlara teşekkür ediyorum

 27. 14/03/2010, 22:30

  >selam arkadaşlar. cumhuriyet başsavcılıkta hazırlık dosyaları hangi ACM ne gittiğini nasıl öğrenirim. vereceğiiz bilgi için şimdiden teşekkürler.sedat

 28. Aa
  14/03/2010, 22:31

  >17 de yazan İzmirli Mimar.Ewet haklısınız çek problemi olan bir çok kişi bizler yani maliye ve sgk ya da borcumuzvar.maliyenin 100 bin tlüzeri alacağı varsa yurt dışı yasağı koyduruyor diye biliyorum.Anlayamadığım neden yurtdışı yasağı koyduruyor.Anlamı nedir,vatandaş ödeyemiyorsa vergi borcunu malı mülküde yoksa neyle ödeyecekki borcunu.O şahıs yurt içinde olsa ne olur dışında olsa ne olur çözebilmişdeğilim.Bu bir cezaysa nasılbir ceza?

 29. 14/03/2010, 22:52

  >bu yasanın bence kimseye faydası yok arkadaşlar anca bizlerin içerden çıkmasını sagladılar zaten borcunu ödeme gücü olan kişi içeri neye girsin ben 15 ay içeride kaldım kime faydası oldu merak ediyorum şimdi iş yok piyasa diye zaten bir şey kalmamış hangi işle hangi borç ödeyecgiz anca bize kaçanlar nası kaçıyorsa sizde kaçın dediler ve saldılar işte allah hepimizin yardımcısı olsun

 30. 14/03/2010, 23:20

  >26 26 hazırlık kaleminden söyleseniz ve de dava acıldıysa acm si de belli lur

 31. 15/03/2010, 00:04

  >SİTEMİZE YENİ GİREN ARKADAŞLAR VE MEVCUT ARKADAŞLAR SİZLERE SESLENİYORUM..: BURADAN SORU SORMA,VE BU SİTEYE YAZI YAZMA İŞİNİ BIRAKIP YUKARIDAKİ SİTE ANA SAYFASINDA BULUNAN METNİ İLŞKİLİ MAİL ADRESİNE GÖNDERMEMİZ GEREKLİDİR.AYRICA ADALET BAKANLIĞI VE CEA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜM MİLLETVEKİLLERİNE FAKSLARIMIZI MAİLLERİMİZİ GÖNDERMEMİZ LAZIM.BURDAN SORU-CVP ŞEKLİNDE DEVAM EDEN MUHABBETLER, BİZE ÇOK ŞEY KAYBETTİRMEKTEDİR.HERKES TAÜDÜNÜ BİR ŞEKİLD EVERİP ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ELİNE ALSIN DEDİK.ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI..LÜTFEN KAÇ KİŞİ OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM. '' NASIL OLSA MAİL ATAN FAKS ÇEKEN OLUR '' DEMEYİN.. ÇOK ŞEY OLUR. SİZİN GÖNDERCEĞİNİZ BİR MAİL BELKİ DE MİLYONLARCA GİDEN MAİLİN ARASINDAN SEÇİLİR DE OKUNUR.. HAYDİ ARKADAŞLAR.

 32. 15/03/2010, 00:08

  >cok tsk ederım av neslihan hn ve ızmırmı mımar arkadasım vede ekm2510 yarın neslıhan hn arayacagım ılgınıze tsk ınsallah kacak yasamak tan sa ,1 senede olsa ozgur yasarım oglumla rahat dolasırım okulundan alırım cok zor gunler bunlar arkadadslar yasamayan bılmıyor ıyı geceler

 33. 15/03/2010, 01:03

  >arkadaşlar mail attık yine bu gece verilen mail adreslerine bilginizee, lütfen arkadaşlargönderdik demeyin tekrar tekrar atalım,bu bizler için bir fırsat

 34. 15/03/2010, 01:06

  >Verilen mail adresine kısa öz olarak içimden geldiği gibi duyğularımı dile getirdim gönderdim.İnşallah dikkate alınır gönderdiğim için içim biraz rahat inşallah göndermeyenlerde gönderir.Arkadaşlar haberiniz olsun.NUR

 35. 15/03/2010, 10:12

  >merhabalar…Adım Mehmet taahhüt vermiştim ve icra ceza dairesi cezamı onaylamış. ben ceza onaylandıktan sonra ne kadar sürede tutuklama çıkar. Not: Davaya katılmamıştım… Teşekkür ederim…

 36. 15/03/2010, 10:24

  >Günaydın arkadaşlar , Evet nerede kalmıştık ..? Konu başlığında da olduğu gibi önümüze gelen bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor.Anayasa mahkemesinin kararı öncesinde ve Yargıtayın bu işi kökten bitirecek bir ictihat kararına yardımcı olması açısından yada hukuki temeller üzerine daha sağlıklı oturması açısından bugün başlayacak toplantı çok önemlidir.Sayın Avrupa Delegasyon heyetinde bulunan bütün katılımcılara fax-mail ve tel ile ulaşmalıyız.Çünkü bugün biraz soğumuş gibi görünen bu derin yara önümüzdeki günlerde dahada kanayacak ve kapatılmayacak bir hale gelecek ve bu günleri , bu fırsatları çok arayacağız.Benim ricam hiç değilse şu önümüzdeki 3-5 gün içinde duyarlılığımızı en üst seviyeye çıkartalım ve elimizden geleni değil,GEREKENLERİ YAPALIM….

 37. 15/03/2010, 10:25

  >ARKADAŞLAR DİDEM HANIM VE NUR HANIM KONUMUZLA İÇTEN VE YAKINDAN İLGİLENİYORLAR ANCAK MAİLLERİMİZLE KENDİLERİNİ BUNALTMAYALIM.YANDAŞ ARARKEN BIKKIN KİŞİLER YARATMAYALIM.AŞAĞIDA DİDEM HN. DAN GELEN KİBAR BİR SİTEM MAİLİ VAR. AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI CÜNEYT İN BİLGİSİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜYORUZ. LÜTFEN CÜNEYT İN GÖREVLENDİRMEDİĞİ ARKADAŞLAR ŞİMDİLİK BİRAZ BEKLESİN.ŞİMDİYE KADAR YOLLADIĞIMIZ MAİLLER YETERİ KADAR DİKKAT ÇEKTİ HEPİNİZE TŞKLERTarkan bey günaydın, Bu konu ile ilgili sayısız mail almaya başladım. Konuyu dikkatimize getirdiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Ama daha fazla sayıda mail bizim konuya daha fazla eğilmemiz gibi bir etki doğurmayacak çünkü daha önce de söylediğim gibi zaten konuyu Türk makamlarının dikkatine getirmek için elimizden geleni yapmaya niyetliyiz. Ben fazladan bilgi gerektiğinde sizlerle temasa geçeceğim. Mailimi daha fazla insanla paylaşmadan evvel beni bilgilendirseniz çok sevineceğim.Saygılarımla

 38. 15/03/2010, 14:48

  >mrb arkadaşlarbenimde 2007 den krşılıksız çeklerim vardı.ozamandan beri kçak yaşıyorum.şimdi taahhütname vermek istiyorum ama dosya yok.e-devletden baktım infaza sordum ama dosyaya ulaşamıyorum.ama arama emrim var bununda ne olduğunu bilemiyorum.bana yardımcı olacak biri varmı?

 39. 15/03/2010, 15:04

  >MRH.ARKADASLARKAC ARAMAM OLDUGUNU SORGULAMAK İÇİN E-ŞİFRE ALDIM AMA UYAP HANGİ MAHKEME OLDUGUNU SORUYOR .BEN HANGİ MAHKEMELERDE DAVAM OLDUGUNU BİLMİYOMBEN KAÇ DOSYAM OLDUGUNU NASIL OGRENECEM.Bİ ARK.YARDIMCI OLURSA ÇOK MENMUN OLURUM.

 40. 15/03/2010, 15:31

  >ARKADAŞLAR ; ORTAK YORUMLARDAN DERLEDİĞİM AŞAĞIDAKİ YAZI METNİNİ TÜM MİLLETVEKİLLERİNE,KÖŞE YAZARLARINA,YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİNE ,YÜKSEK YARGIYA,VB.. E-MAİL OLARAK GÖNDERDİM.LÜTFEN HERKES PAYINA DÜŞENİ YAPSIN YARIN ÇOK GEÇ OLACAKTIR.E-MAİL ADRESLERİNE VE FAKS NO'LARINA GOOGLE DAN ÇOK KOLAY ULAŞABİLİRSİNİZ. (1)SAYIN, ………ONBİNLERCE MAĞDURUN SESİNE LÜTEN KULAK VERİN ! KONU : 3167 Sayılı önceki ve 5941 Sayılı yeni çek kanununun hukuka ve insan haklarına aykırılığı 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile AİHM 4 nolu Protokolün 1. maddesi Anayasal kural olarak yazılıdır.. Bu madde 38/8 (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz demektedir. İnsan Haklarına İlişkin Amerikan Sözleşmesi 7. maddesinin 7. paragrafında borç nedeniyle kimsenin hapsedilmeyeceğini belirtmektedir. (nafaka borçları bunun dışındadır) Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, madde 11: Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan bir yükümü yerine getirememiş olması nedeniyle hapsedilemez demektedir. AİHM 4 nolu Protokol: ECHR Article 1 – Prohibition of imprisonment for debt: No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation. Birinci madde yerine getirememeden söz etmektedir, dolayısıyla borçlu ödeyebilecek durumda olup da ödemeyi reddediyorsa, borçlu hileyle yada kötü niyetle hareket etmişse koruma kapsamına girmez. AİHM 4 Nolu Protokolün 1. maddesi için Uzmanlar Komitesince yapılan açıklamaya göre, Borçlunun hilesi, kötü niyeti, ödemeyi reddetmesi durumlarını kapsamaz ve borç sözleşmeden doğmuş olmalıdır. Borç için hapis yasağı kanundan doğan borçlar hakkında ise uygulanmaz. Bir çok Avrupa ülkesinde borçlunun ödemeye zorlanması için hapsedilmesi kanundan doğan borçlarda veya kamu gücü iradesinden doğan borçlarda uygulanmaktadır. Madde 5 1(b) hükmüne göre; bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara itaat etmemekten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulması söz konusudur. 4 nolu Protokol ile bağlı devletlerde mahkemeler sadece bir borcu ödeyemediği için veya sözleşmeden doğan diğer bir yükümlülüğü yerine getiremediği için bir kimsenin özgürlüğünden yoksun kılınması emri veremez. Burada önemli olan konu, Borç için hapis yasağının kanundan doğan borçlar için uygulanıp uygulanmayacağıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hapsen tazyik niteliğindeki para cezalarını, ceza konusu saymakta, borçlunun özgürlüğü kısıtlamakk yoluyla ödemeye zorlanmasını denetim konusu yapmamaktadır. 3167 sayılı çek yasası “Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur” tanımıyla bu fiili suç olarak tanımlamıştır, fakat yasada CMUK 195 hükümlerini uygulayarak gıyapta yargılama ile adil savunma hakkını kısıtlamıştır.

 41. 15/03/2010, 15:33

  >SAYFA (1) DEVAMI ( 2)5941 sayılı çek kanunu ise suç tanımını getirmemiş, sebebiyet verme ibaresiyle, çek karşılığının bulunmaması halini suç olarak tanımlamamıştır, gün adli para cezasına ilişkin cezai yaptırımda ise kast unsurunu aranmamıştır, borç özel hukuk kaynaklı olsa bile "kötü niyetli" ödememe durumuna karşı bir cezai müeyyide veya ceza tedbiri olarak hapsen tazyik öngörülmüş ise bunun; borç için hapsedilmeme; kuralına aykırı olmaması için Kanunun öngördüğü, borçlu ödeyebileceği halde ödememekte, kısaca kasten ödememesi, suç işlemesi gerekmektedir. AİHM 4 Nolu Protokol 1. maddesi sadece yasa ile "suç" sayılan fiilleri korumamaktadır, bu kural 5941 sayılı kanunu kapsamaktadır. Hali hazırda 5941 Sayılı çek Kanunu'nun AİHM protokolleri gereği Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Devlet için en kazançlı ve kestirme yolda budur, Aksi durumda AİHM 4 nolu Protokol'ün ihlal edildiği 5941 sayılı çek kanunu nedeniyle hüküm giyenler 4 nolu Protokolün kanun hükmünde olduğundan bahisle adli hata nedeniyle Devletten tazminat talep edebilecektir2005 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile, ceza sistemimizde önemli değişiklikler yapılmış, bu arada suçun manevi unsuru konusunda da doktrinde ve uygulamada uzun süredir tartışılan "kusursuz" (objektif) sorumluluk anlayışı terk edilerek suçun ancak "kasıt" veya "taksir"le işlenebileceği kabul edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun gerekçesinde objektif (kusursuz) sorumluluk esasının terk edildiği açık bir dille belirtilmektedir: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen bu yeni düzenleme, TCK'ya aykırı olan bütün özel nitelikteki kanunların taranması ve aykırı hükümlerin tespit edilip değiştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkmıştırÖnümüzdeki günlerde bu sebeple AİHM'de Türkiye aleyhine çok sayıda maddi ve manevi tazminat davası açılması beklenmektedir. Kaldı ki gözardı edilen diğer bir konu ülkemizde yıllardır yaşanan EKONOMİK KRİZLERİN ve TİCARET KANUNLARINDAKİ boşlukların sonucunda orta ölçekli ticaretin, TEFECİLERİN VE FACTORİNG şirketlerinin güdümüne geçtiğidir.Kara Para aklama aracı olan Tefeci ve Factoring sektörünü esastan yasal zemine oturtmadan , esnafın; çaresizlikten bu kişilerin ellerinde yok olmalarına seyirci kalması devletin ayıbıdır. Sadece bu sebeple bugün binlerce ocak sönmüş ve sönmeye devam etmektedir. Son yasa ile ayrıcalık olarak sunulduğu sanılan taahhüt vermek çözüm değildir.Karşılıksız çekte hapis cezasının insan haklarına aykırılığını tüm hukukçular kabul etmektedir.Yeni yasa ve uygulamaları ne vatandaşa ne de hakimlere doğru dürüst anlatılmadığından; Uygulamalardaki hakimlerin şahsi öngörülerine,kanaatlerine bağlı çelişkili kararları Mağdurları daha çok mağdur etmektedir.Saygılarımla……………

 42. 15/03/2010, 15:44

  >arkadaşlar bende üstüme düşeni yapıp mailimi attım. metnide ingilizce yazdım.zamanDear Sir /Madam,Human rights, special laws are violated in Turkey.European human rights court of state of Turkey 4 protocol version 1 substance to the constitutional text moved and unable to pay debts arising from only the contract because of adopted a rule that a person can not be imprisoned.Accordingly, anyone that can not be imprisoned for debt: who good intentions with want to pay the debt but have not got ability to pay.Although all these laws has been accepted , Turkey's laws to give fines for kite. if these fine did not pay, it would be prison sentence. Indirectly, human freedom is restricted for debt.unable to pay the debts of a person.Therefor this person expect to pay the legal penalties is irrational and illogical.The aim of this demand that signed protokols not mınding and more prisionery punishment.Mr authorities,In commercial life who have no paying his Debts style justice to adapt law Sentenced prison and also new money does not end sentence prison sentence.In check accepted with maturity ,check which is not different from bond for indirect prision sentence is aganist human rights. Freedom is limited that most important part of assets although admitted to substance in constitution and signed protocols.If justice is a everthing, it has to ensured. The law should not be continued in the economic region. Because of the debt created by check, human freedom should not restrict. Like in Western Goverments for human rights check which is not paid law money sentence and prison sentence must be end.Your sincerely,İmza kısmıİsim soyad

 43. 15/03/2010, 15:50

  >walla yazıyorum yayınlanmıyor.bende mail attım ingilizce metin olarak.zamanDear Sir /Madam,Human rights, special laws are violated in Turkey.European human rights court of state of Turkey 4 protocol version 1 substance to the constitutional text moved and unable to pay debts arising from only the contract because of adopted a rule that a person can not be imprisoned.Accordingly, anyone that can not be imprisoned for debt: who good intentions with want to pay the debt but have not got ability to pay.Although all these laws has been accepted , Turkey's laws to give fines for kite. if these fine did not pay, it would be prison sentence. Indirectly, human freedom is restricted for debt.unable to pay the debts of a person.Therefor this person expect to pay the legal penalties is irrational and illogical.The aim of this demand that signed protokols not mınding and more prisionery punishment.Mr authorities,In commercial life who have no paying his Debts style justice to adapt law Sentenced prison and also new money does not end sentence prison sentence.In check accepted with maturity ,check which is not different from bond for indirect prision sentence is aganist human rights. Freedom is limited that most important part of assets although admitted to substance in constitution and signed protocols.If justice is a everthing, it has to ensured. The law should not be continued in the economic region. Because of the debt created by check, human freedom should not restrict. Like in Western Goverments for human rights check which is not paid law money sentence and prison sentence must be end.Your sincerely,İmza kısmıİsim soyad

 44. 15/03/2010, 16:36

  >neden bu kadar sessiz bugun umarım herkes telefon fax mail ile uğraşıyordur

 45. 15/03/2010, 16:52

  >ARKADAŞLAR SAYIN CUMHUBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL'E BİR MEKTUP YAZMAYI DÜŞÜNÜYORUM KONU İLE İLGİLİ BELKİ TERÖRİSTİ AFETTİĞİ GİBİ BİZİDE AFFEDER

 46. 15/03/2010, 16:53

  >ARKADAŞLAR MY WAY CUNEYT BEY FİLANDA TOPLANTIYA GİTTİ BENCE O YÜZDEN SESSİZ BURASI

 47. 15/03/2010, 17:01

  >HÜKÜMET EHLİNDEN ADALET BAKANINA VE CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE FAX BOMBARDIMANI YAPALIM.

 48. 15/03/2010, 17:02

  >39,e devlet şifresi aldınsa dosyalarını uyaptan değil http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek bakabilirsin. uyapta sadece il ve mahkeme belirterek sorgulama yapabilirsin. Turkiye gov tr de açılmış bütün dava ve icra takiplerini bir arada görebilirsin

 49. 15/03/2010, 17:29

  >ARK.E DEVLETTE ARAMASI VARSA ARANIYOR DİYE YAZIYORMU

 50. 15/03/2010, 17:50

  >48,bildiğim kadarıyla yazmıyor

 51. 15/03/2010, 17:51

  >ARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

 52. 15/03/2010, 18:10

  >SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ VE SAYIN AVUKTLAR.UYARLAMA YARGILAMASI İÇİN DİLEKÇE VERİP TE OLUMLU SONUÇLANAN DAVALAR VARMI?BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ VEYA MÜRACAAT EDİPTE OLUMLU SONUÇ ALAN ARKADAŞ OLDUMU?

 53. 15/03/2010, 18:25

  >ARKADAŞLAR TAAHHÜT VERİNCE İCRA İŞLEMLERİDE DURUYORMU BİLEN YARDIMCI OLABİLİRMİ LÜTFEN

 54. 15/03/2010, 18:31

  >52,taahhüdü hapis cezasını ertelemek ve ödeme için süre kazanmak için veriyorsun. Borcun durduğuna görede icra ve haciz işlemleri devam edecektir. ikisi ayrı şey birbirine karıştırma.

 55. 15/03/2010, 19:38

  >Değerli arkadaşlar; gerek avrupa komisyonu delegasyonu ve gerekse, T.B.M.M. Anayasa komisyonu ve diğer konulardaki, çalışmalarımı; kendimce, mail, faks ve mektuplar olarak tamamlamış durumdayım ve bu husularda gereğini fazlaca yapmış olduğuma inanıyorum. Bana göre; bu gece, yarın ve öbürgünde, çalışmalarımıza devam etmeliyiz, düşüncesindeyim. Allah'ın izni; sizlerin çalışmaları ve azimleriyle, İnşaallah hayırlı sonuçlar, çok yakındadır umuduyla… Tüm katılımcılara saygılarımla.

 56. can
  15/03/2010, 20:01

  >Arkadaşlar;dün ve bugün bende elimden geldiğince ve de dilim döndüğünce gerek Türkçe gerekse İngilizce mailler attım delege üyelerinin dikkatine ve de ulaşabildiklerimin kendi direk maillerine ve karşılığından da dikkate alındığımızı gördüm cevaben geri mail gönderenler oldu. Örneğin delege üyelerinden Sayın Claus Lech (Baş Kâtip, Bölüm Başkanı, Finans ve Sözleşmeler) Dear Sir/MadamThx for your message which I have forwarded to the Head of Section dealing with Human Rights programmes and to the Deputy Head of Delegation at the European Union Delegation in Ankara.Best regardsClaus LECHHead of Finance and Contracts section(yukarıda da belirttiği üzere mesajıma teşşekür etmenin dışında mailimi insan hakları programı ile ilgilenen bölümün başkanına ve de avrupa birliği delagasyonunun Ankara'daki vekil delege başkanına ulaştırdığını belirtmiş) Buradan da anlaşılacağı üzere doğru adreslere ulaşıldığında mutlaka konu ile ilgilenecek bir muhattap bulunabiliyor. Lütfen elimize geçen bu fırsatı iyi değerlendirelim, olabildiğince ve de mümkünse İngilizce yok eğer olmuyorsa Türkçe çok aşırı detaylara girmeden mağduriyetimizi anlatabilecek kısa ama özlü yazılar yazmaya devam edelim, insanca yaşamak istediğimizi belirtelim, çabalarımız sonuçsuz kalmayacak ben inanıyorum.Can

 57. 15/03/2010, 20:39

  >SAYIN AVUKAT ARKADAŞLAR ÇEK CEZASI ALMIŞ VE BU YUZDEN 8 AY HAPİS YATMIŞ BIRI YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN VIZE ALMADA SORUN YAŞARMI….(SADECE ÇEK CEZASI SUÇU BAŞKA YOK)

 58. 15/03/2010, 21:04

  >bazı arkadaşların ingilizce mailleri cok kötü yazılıyor bunları atmadan önce kontrol edilmesicok iyi olur, adamlar cek dedinmi karşılığının mutlaka bulunması gerek biliyorlar .onun icin bizleri dolandırıcı ückağıtcı gıbı görüyorlarburadaki sistemde vadeli cek kullanıldığını bilmiyorlar burada bu konunun acıklanması gerekiyor bundan sonraki mailleri buna göre atalım dikkatinize yardım isteyen olursa mailimy.suleymanol@hotmail.com

 59. 15/03/2010, 21:07

  >57,vize almanla çek cezası veya başka bir cezanın ilgisi olmaz. Konsolosluklar sabıka kaydı istemez.

 60. 15/03/2010, 21:42

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR,YUKARDAKİ İNGİLİZCE VE TÜRKÇE METİNLERİ İLGİLİ ADRESLERE GÖNDERDİM.LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET.RABBİM BU ÇALIŞMALARI ELBETTE BOŞA ÇIKARMAYACAKTIR.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.ERCAN ERMİŞ

 61. 15/03/2010, 22:42

  >her gün intihar düşünmekten,depresyona girdim.ruh halini iyileştirmek için neler yapılabilir.hayata bağlanabilmek ,güçlü olabilmek içinde tavsiyelerde bulunun lütfen.

 62. 15/03/2010, 23:01

  >61 de yazan arkadaşım adalet bakanlığına ,ceza işleri genel müdürlüğüne ve akpli tüm vekillerin cep telefonlarına durmunu anlatan faxlar mailler msjlar göndermelisinhem böylelikle kendin için birşeyler yağmış olursun hemde o dediğin zayıfların düşüncesi olan 'intiharı' unutmuş olursun

 63. 15/03/2010, 23:07

  >61 de yazan arkadaş yazdıklarının ciddi olduğu kanaatiyle yazıyorum.Keşke yüzyüze konuşmak imkanı olsaydı.Ama nacizane tavsiyem bu bağlamda tıbbi yardım almandır.İhmal etme mutlaka doktora git,tedavini yapacaktır.Nasıl bir araç bozulduğunda tamir edildikten sonra yoluna devam edebiliyorsa,insanda aynı.İntihar etmen senin için en kolay yol olabilir,sana göre doğrusu da bu olabilir.Bir de etrafındakilerle konuşmaktan çekinme. Nazım Hikmet cezaevindeyken yazdığı şiirde; "Mesela 70 inde bile zeytin dikeceksin. Hem de çocuklara falan kalır diye değil, Ölümden korktuğun halde ölüme inanmadığın için"diyor. Unutma ki hayatta aslolan zoru başarmaktır.

 64. 16/03/2010, 00:31

  >61,yaşananlar insan psikolojisi için pekte sağlıklı bir ortan değil. Çevremdede bu sendromda insanlarla karşılaştım. Buradaki arkadaşların birçoğuda senin yaşadığın gitgelleri yaşamıştır inan. Birşey yapamamak, dıiarı bile çıkamamak, kendini birişe yaramaz hissetmek, çevrenin artık senden kaçar olması ve yalnızlık. Aileye karşı mahcubiyet…… bunlar insanı bunalıma iter. doğrudur ve kolay değildir. Öncelikle imkanın var ise psikolojik destek almalısın…. Bunun dışında; zamanının belli bölümleri için kendine hedef ve uğraşlar belirleyerek günlerin belli bir bölümünü doldurursan bunun faydasını göreceğine inanıyorum. belli günlerde yürüyüş yap, balığa çık… bunlar örnek…. kısacası zevk alabileceğin hobilerin ve uğraşların olsun,Emre nin dediği gibi Adalet bakanı ve iktidar milletvekillerini, adalett komisyonu üyelerini hedef seçerek mail atman, fax çekmen, imkanın varsa telefon açıp konuşman seni hem deşarj edecektir hemde durumuna ve hepimize faydası olacaktır kanaatindeyim.Ölümü düşünme çünkü, Bu devletin uygulamaları yüzünden intihar eden, ölen, çok daha önemli insanlar bile haber bültenlerinde maksimum 1 dk. yer alıyor 2 günde artık hatırlanmıyor. O nedenle bizim gibilerin ölümü haber değeride taşımaz..

 65. Aa
  16/03/2010, 00:33

  >http://haber.mynet.com/detay/yasam/teslim-olan-pkk-uyesi-serbest-birakildi/500478Teslim olan pkk üyesi serbest bırakıldıHakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldıGüncelleme:15 Mart 2010 17:02 Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan terör örgütü üyesi D.B., "Yaptığımın yanlış olduğunu anladım ve teslim oldum, pişmanım" dedi.Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Van'ın Gevaş ilçesi nüfusuna kayıtlı D.B. (27), bugün adliyeye sevk edildi. Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakılan D.B., örgütün dağ kadrosunda bulunan birçok kişinin teslim olmak istediğini söyledi. D.B., "Teslim olmak isteyenler öldürülmekten ve işkence görmekten korkuyorlar. Ben yaptığımın yanlış olduğunu anladım ve teslim oldum, pişmanım" dedi.

 66. 16/03/2010, 01:04

  >Aa,o yine pişmanım demiş de serbest bırakılmış pişman değilim biz apo nun çağrısına uydukta geldik diyenlerde serbest bırakılmadımı bu memlekette….Hukukmuş hukuk bizi yönetenlerin işine nasıl geliyorsa öyle hukuk işte…. devlet hukuka arkadan dolanınca eline fırsat geçenler neler yapmaz…. gerisini sen düşün…

 67. 16/03/2010, 01:04

  >61 de yazan arkadaşa ya neden öyle kötü şeyler düşüşünüyorsun hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz ama intar ederek herşey düzelmeyecek o yüzden sabırlı ol allah büyük inşallah hepimiz için hayırlısı olur boş ver o tür düşünceleri sağlığın iyi olsun gerisi herşey zaman içerisinde düzelir dilerim allahtan bu çıkan yasayı kim hazırladıysa aynı şeyler onlarında başına gelir yaşadıklarımız o zaman anlarlar inşallah en kısa zamanda bu yanlışı düzeltirler benimde ailem dağıldı çocuklarım perişan oldu 90 yakın yanımda insan çalışıyordu vergimi verdim çeklerimi zamanında ödedim herşeyim düzenliydi ama malesef işlerim bozulunca bir anda dünyam yıkıldı en büyük darbeyide devlettten yedim başka ülkelerde zor durumda olan insanlara devlet sahip çıkar bizdede atıyor hapse bu nasıl adalet bu nasıl devlet onuda anlamış değilim bütün yasalar para babalarına göre yapılıyor garibanı düşünen yok

 68. 16/03/2010, 01:25

  >61'deki arkadaşsakın haaa. bizim birbirimize ihtiyacımız var.bak tekelcilere, tarişcilere. hergün BİRLİKTE mücadele… başka yolu yok….bu arada, bence tüm bloglarda birleşmeli…

 69. 16/03/2010, 01:28

  >arkadaşlar bir nisan tarihi uzayacakmı bir duyumu olan varmı

 70. 16/03/2010, 01:46

  >Arkadaşlar ne vekalet leri kullanarak yeniden yargılanma nede taahüt varebiliyorum avukatlarım eski artık konuşmak bile istemiyorlar benimle şirkette hissem olmadan dışarıdan atama müdür idim çeklerden ceza aldım maliye de üsüne ssk da eklenip tefecilerden 4 yıldır kaçak yaşıyorum elimde bir şey yok sadece köyevinde akraba yanındayım ben ne yapabilirim posta ile gerçek adresimi vermeden asliye ceza mahkemelerine uyarlama dilekçesi göndersem olurmu? ANTALYALI

 71. 16/03/2010, 01:52

  >Sayın 39 irtibata geçerseniz dosya bilgilerinizi ulaştıralım size. Av. Neslihan BENLİER

 72. 16/03/2010, 02:03

  >Antalyalı,Dışarıdan atanan müdürlerle ,lgili artık berat kararı veriliyor. Ama süreç açısından bence profösyonel destek almanda fayda var. Kaç dosyan var, durumun nedir bilmiyorum ama bence imkanlarını zorlamaya çalış. Bildiğim kadarıyla sitede iletişim adresleri verilen avukatlardan sibel hanım. bazı arkadaşların dosyalarını almış ve Antalyaya gidip geliyor, bir görüşmende fayda var. Çünkü senin daavaların beraatinle sonuçlanır.

 73. 16/03/2010, 10:10

  >M.K. benim durumum da kötü olan hem imkanlarımın kısıtlı olması hemde 14 kadar olan dosyamın olması benim aldığım ve siteden izlediğim kadarıyla beraat oluyormuş ama ben köyden de dışarı çıkmıyomnoterden vekalet verilecek olursa da yakalanılıyormuş? ANTALYALI

 74. 16/03/2010, 11:31

  >71 hiç korkma yakalansan bile ikigün yatarsın çık erkek gibi git notere ver vekaleti uncu28

 75. 16/03/2010, 11:32

  >ptt dev e devlet şifresi alın hepsi gözüküyor

 76. 16/03/2010, 12:22

  >Arkadaşlar merhaba,bugün uyap portalından kendi dosyalarıma baktım (yargıtaydaki)10 ceza dairesine 16.02.2010 da ve 23 02.2010 de 2 dosyam gitmiş bu dosyaları bundan sonra nasıl takip edebilirim,bilen arkadaşlar yanıtlarsa çok sevinirim….

 77. 16/03/2010, 12:35

  >61 DE YAZAN ARKADAŞIM,Bak bir kere burada yalnız olmadığını görmelisin.Bu olay ne sadece senin başına geldi,ne de bundan sonra bu olaylar bitecek.Dünyanın her devrinde işini,gücünü kaybeden insanlar olagelmiştir.Sen ne ilksin,ne de son olacaksın.Ben kendi şahsıma söyleyim,çok zor günler geçirdim.Şu anda da hala o zor günleri yaşamaktayım.Evet zillet kötü birşey.Hele Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın.Ama hayrın nerde olduğunu bilemeyiz kardeşim.Allah yüce kitabında'' Biz sizleri mallarınızla ve evlatlarınızla imtihan ederiz'' diyor.Ben şimdi şuna dua ediyorum ki ,Allahım hele ki bizi çoluk çocuğumuzun veya kendimizin canı ve sağlığıyla imtihan etmemiş.Tasalanma veya hiç üzülme diyemem.Bu mümkün değil.Ama şuna emin ol ki,geçmeyen gün kalmıyor.Ben iyi günlerin tekrar geleceğine inanıyorum.Allah yine Kur'nında diyor ki,''Biz kimseye taşımayacağından fazlasını yüklemeyiz.'' Ve yine buyuruyor ki,''Her zorluğun arkası mutlaka kolaylıktır.''Amentüye inanıyoruz değil mi?.O halde hayrın ve şerrin ondan geldiğine inanacağız.Hem bizim şer gibi gördüğümüz şeyler belkki hakkımızda hayırlıdır.Nereden bilebiliriz ki?.Benim de etrafımda kimse kalmadı.Ama inanıyorum Rabbim benimle beraberdir.Sen de öyle yap.Kalk şimdi bir abdest al.Ve iki rekat namaz kıl.Dua et.Rabbim seni duyacak ve karşılık verecektir.Ben de kendi adıma senin için dua edeceğim.Hiç tasalanma ve kaygılanma .Bugünler de geçecek.Unutma yalnız değilsin.Bak karanlığın ardından güneş hergün doğuyor.Seni kucaklıyor ve öpüyorum.ERCAN ERMİŞ

 78. 16/03/2010, 12:38

  >Sayın Myway ve Cüneyt beyler;Bana vekaleten imzaladığım çeklerle ilgili mahkumiyet kararları geldi. Bunları temyiz edeyim mi yoksa yeniden yargılalamı isteyeyim. Ayrıca sizde vekaleten çek imzalayan için Örnek temyiz dilekçesi var mı ?Teşekkürler..Şükrü

 79. 16/03/2010, 12:46

  >arkadaşlar,76 ya cevap lütfen…..

 80. 16/03/2010, 13:02

  >vadesinden önce yazılan kesinleşmiş çekimiz için bakırköy 5. ağır ceza mahkemesinden verilen red kararı: "çekin keşide tarihinden önce ibrazı durumunda karşılığının bulunmaması halinde aleyhte hukuki işlem yapılmasını önlemek amacına yönelik olan düzenlemenin borçlunun keşide tarihine kadar çek miktarını temin etme hakkının korunması gerektiği, itiraza konu davada ise muterizin borcunu yargılama sürecinde de ödememiş olması nedeniyle yasal düzenlemenin amacını aşacak şekilde lehinde değerlendirilmesini talep edemeyeceği kanaati ile itirazın reddine…" mecburen taahhütname vereceğiz ama nasıl bir karar bu? TCK'nın lehe kanun hükmü açık değil mi, "amacını aşacak şekilde" ne demek! kanun yararına bozmaya gidelim diyoruz ama bir faydası olacağını düşünmüyorum…

 81. 16/03/2010, 13:09

  >Sayın M.K.78 deki soruma sizden bir yanıt alabilir miyim.

 82. 16/03/2010, 13:14

  >NASLİHAN HANIM SİZE MAİL ATTIM KISA ZAMNDA CEVABINIZI BEKLIYORUM TABİKİ MUMKUN OLURSA YARDIMINIZDAN DOLAYI TEŞŞEKURLERIMI SİMDİDEN SUNUYORUM..(A.Y)

 83. 16/03/2010, 13:21

  >sn şükrüanladığım kadarıyla karar yeni çıkmış ve temyize göndermelisin…sonuçta 1 hafta süresi var temyiz için…hemen temyize gönder yargıtay vekaleten imza olduğundan bozacaktır…sonuç beraat olur…my way

 84. 16/03/2010, 13:43

  >her yeni güne belki bir ihtimal varmıdır diye uyanıyoruz bıktık artık herkes o kadar uğraşıyor faks telefon vs bu kadarmı duyuyorlar sesimizi vallahi dünkü arkadaşa katılmamak elde değil herkesin aklından geçmiştir intihar etmek bıktık ne yapalım benim oğlum olmasıydı bende etmeyi bende çok düşündüm yazıktır ayıptır yaaa günahtır yaa bu toplantıdan'da bi şey çıkmayacak ne ab'si biz kim ab kim

 85. 16/03/2010, 14:02

  >sayın ocean bluelütfen bu kadar ümitsiz olmayın..çektiğimiz faxlar,mailler,mesajlar inanın sesimizi duyuruyor…biz yılmayıp mücadeleye devam ettiğimiz sürece maruz kaldığımız bu haksızlıklar bir gün çözüm bulacak…toplantıdan birşey çıkmayacak ,ab kim biz kim diyorsunuz ama…''konuyu Türk makamlarının dikkatine getirmek için elimizden geleni yapmaya niyetliyiz.''..bu cümle ab delegasyonundan yetkili bir kişi tarafından yollanan bir mailden alıntıdır..bizim çektğimiz faxların ve maillerin bir sonucudur bu..ne yazıkki bizim ülkemizde haksızlıkların son bulması için çok bedeller ödeyip,çok çaba sarf etmemiz gerekiyor..yine de,herşeye rağmen yılmadan devam diyorum ben..zeynep aslı-izmir

 86. 16/03/2010, 14:09

  >arkadaşlar cumhurbaşkanı abdullah güle mektup yazalım edebiyatı iyi birisi yazsın yollasın yada bana gönderin ben göndereyim teröristi affetti bizide affeder heralde

 87. 16/03/2010, 14:10

  >haklısın zeynep abla ama hergün ne zaman yakalanac… haklısın zeynep abla ama hergün ne zaman yakalanacağız korkusu canımıza tak ettirdi gerçekten yoruldum gülmeyi unuttum girdim çıktım ya o deliğe ne olduğunu bılıyorum allah bırdaha gostermesın.iflas ettik diye böylemi olur yaaa ne saçma bi mantık anlatamadık gitti bu olayı bir türlü yada anladılar işine gelmiyor …..

 88. 16/03/2010, 14:11

  >elimde firma ile yaptığım sözleşme var bu çekler alınacak mallar karşılığı verilmiştir diye firma batıp gidiyor iflas ediyor ben malları alamıyorum çekler yazılıyor.hacizler başlıyor daha birde yurt dışına ağır bedeller ödüyorum benim suçum ney saygıdeğer sibel hanım benim için yokmu bir yol biri yardımcı olsun yaaa bugun deli oldum olacağım

 89. 16/03/2010, 14:14

  >selam arkadaşlar yorumları okudum herzamanki gibi yine bir şey olmadığını gördüm ama sizlere en azından bir selam vermek istedim.hepimize sabırlar diliyorum kolay gelsin

 90. 16/03/2010, 14:15

  >saygıdeğer avukat hanım yokmu benim için bir kurtuluş yolu elimde sözleşmem vat kaşeli imzalı antetli kağıtlarına bu ne saçma iş beee

 91. 16/03/2010, 14:22

  >sayın Oceon Blue,Bende aynı senin durumundayım mal almak için bir sözleşme karşılığı vediğim çeklerim bankalarda ve faktoringlerde çıktı(mal ortada yok)ve 2006 sonunda 14 çekim yazıldı icra ve dolayısıyla benimde malları vermekle yükümlü olduğum insanlara karşıda sorumluluğum vardı…..vs yani kısaca yapacak tek şey var artık bu pis çek yasasından kurtulmak onun içinde ilgili yerlere yazarak derdimizi anlatmamız gerekir,ve bu siteden ayrılmamak..herkes aynı bir şekilde aynı durumda….

 92. 16/03/2010, 14:25

  >SAYIN 90Sadece yorumları okuyarak birşey olmayacağı kesin…Herkes elini taşın altına koyup çaba sarfederse bugüne kadar olan pek çok şey gibi , bundan sonrada olmaya devam edecektir..zeynep aslı-izmir

 93. 16/03/2010, 14:26

  >80 de yazan arkadaş bu kararı veren mahkemeyi adalet bakanlığına şikatet etmeni öneririm.avukatın yoksa mah.istanbulda olduğu için av.sibel hanımı öneririm.iletişim bilgileri site girişi sağ tarafında var.

 94. 16/03/2010, 14:28

  >birazcık gülün bari anasayfadaki öğrencilerin komik sınav cevapları videosu izleyin komik belki biraz kafanız dağılır http://www.timsah.com/

 95. 16/03/2010, 14:29

  >SAYGIDEĞER AVUKATIMIZ SİBEL HANIM SÖZLEŞME YAPILARAK VERİLEN ÇEKLERE YAPILACAK HİÇ BİRŞEY YOKMU BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİZ

 96. 16/03/2010, 14:35

  >arkadaşlar bende bu çekten muzdaribim bizler iflas ettik diye hapishanelerdemi çürüyeceğiz vergi verirken yanımızda insanları çalıştırırken iyiyidik nasıl düştükse akp bizi hapse gönderiyor.çekte hapis cezasını içime sindiremiyorum.geceleri uyuyamıyorum ama bizlerde sahipsiz değiliz bizede sahip çıkan birileri çıkar elbet. hakan

 97. 16/03/2010, 14:41

  >'düşenin dostu olmaz'sözü büyük söz.bizler düştük bizimde alacaklarımız vardı ama bunların çoğusu senetti ve açık hesaptı alacağımızı alamadık.şimdi akp bizi hapise gönderiyor son darbede akp den

 98. 16/03/2010, 14:47

  >arkadaşlar hergün tüm yorumları okuyorum, ümidimizi bağladığımız şu toplantıdan da birşeyler çıkmazsa tutunacak birşeyimiz kalmayacak,onu anladım. Avukatlar,temyizler,mahkemeler,vekaletler falan filan herkes çırpınıyoo,ama bi işeyaramıyor.bilmiyorum farkındamısınız ama çoğumuzun bunları takip edecek imkanı ne de gücü var. çoğumuz gizli yaşıyoruz.ve gizli yaşamayanların bizim durumumuzu anlamaya imkanı yok. onları suçlamıyorum ama bırakın artık şu işinizi takip edin laflarını edemiyoruz işte imkan yok, sokağa bile çıkamazken, barınacak bir yer bulamazken, siz neden bahsediyorsunuz böyle.bi cendereye sıkıştık çıkamıyoruz, tamam intihar etmeyelim,öyle şeyleri aklımızdan geçirmeyelim peki ne yapıcaz?…Tek ümidim yaradandan o kadar…

 99. 16/03/2010, 14:50

  >arkadaşlar hukukta bir suçun oluşması için kast aranır ise senet ve krediler vs.bunlardada vade bellidir vadesi geldiğinde ödenmesi gerekir.ödenmese buradada kast oluşmuş olur.sadece çekte mi kast oluşuyor.o zaman senet ve kredilerede hapislik çıksın anayasa mahkemesi çekte hapisliği allahın izniyle kaldıracaktır.emin olun

 100. 16/03/2010, 15:13

  >oceon blue sözleşme yapılarak verilen ceklerde alacak takibi açısından önem arzeden bir usul sözkonusudur ancak karsılıksız cek acısından herhangi bir önem arzetmez … yada alacak takibinden aldıgınız parayla adli para cezanızı kapatmaya yarayabilir belki o da hemen alırsanız işte.. sistem çökmüş halde arkadaslar

 101. Aa
  16/03/2010, 15:40

  >Sy.Oceanblue,şuna inan sorunlarımız aynı birer bir.Hepimiz isyan halindeyiz.Yalnız sen bu gün isyanını siteye döktürüyorsun.Okudukça al işte bizden biri daha diyorum.NEdir başımıza gelen bu felaket,haklısın ne yazsan sonuna kadar.Tüm yazdıklarına katılıyorum.Almadığın malının bedeli isteniyor,bende aynı durumdayım.Gelde anlat bunu memlekette adalet mi var.Mal karşılığı bayiye çekimi vermişim,bayi batmış ana firmaya borçlu benim çekler kalmış orda eee hadi sen öde.Bayi diyor vermedim malını adamın,bana ne diyor üretici kanun böyle.Ben bu adaletsiz kanunu yapanında da bunun adına kanun diyenindeeeeee.

 102. 16/03/2010, 16:27

  >arkadaşlar bir banka tarafından bugün haciz için geldiler bankadan rotatif kredi kullanmıştım ve teminata müşteri çekleri koymuştum müşteri çekleri karşılıksız çıktı ben battım müşteri çeklerini banka 6 aylık süresinde hiç birini işleme koymamış ve direkt olarak bana geldi.Ben ödeyebilsem bile bu kredi borcu 28 bin ytl ama teminatdaki çekler 65 bin tl bu durumda ben ne yapabilirim lütfen cevap verirmisniz banka bu çekleri işleme koymamakla yasal süreci kaçırmama neden olmuştur saygılar

 103. 16/03/2010, 17:11

  >SLM.ARK AKBANKTAN ÇEK KULLANMIŞTIM ÇEKLER YAZILIDI.BANKA BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ BUNDAN BİRSEY ÇIKARMI .BİR ARKADAŞ CEVAP VERİRSE MENMUN OLURUM

 104. 16/03/2010, 17:27

  >DENİZBANK DAN ÇEK KULLANMIŞTIM BANA DAVA AÇMIŞ 2009 UN 9.AYINDA DAVA GÖRÜLMÜŞ VE GEREKÇELİ KARAR YAZILDI DİYOR AMA UYAP DAN BAKINCA AYNI DAVA 4.AYI 28 2010 DA GÖZÜKÜYOR BU NEDİR LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 105. 16/03/2010, 17:57

  >ÖDEYEMEDİĞİM BİR ÇEKTEN DOLAYI 3.KİŞİLERDEN OLAN ALACAKLARIMA TEMLİK KONULDU VE BU YÜZDEN SIKINTIYA GİRDİM.YENİ ÇEK KANUNUNA GÖRE TAAHHÜTNAME VERSEM BU TEMLİK TAAHHÜT ETTİĞİM SÜRE İÇİNDE KALDIRILIR MI? TAKİP EDEN İCRA DOSYALARI DONDURULUR MU? TEŞEKKÜRLER.

 106. 16/03/2010, 19:46

  >sayın av.sibel hanım kafam darmadağın yani hiçbir işe yaramıyor değilmi yaptığımız szleşme ben hukuki terimlerden fazla anlamıyorumda ilginizede teşekkür ederim

 107. 16/03/2010, 20:05

  >Değerli arkadaşlar; herkese hayırlı akşamlar. Biliyorsunuz genelde gece derslerine katılırdım ama; evdeki bilgisayarda, oğlumun müzik yapım işleriyle ilgili sürekli işi olduğundan, işten çıkar çıkmaz bir internet cafe'ye uğrayarak, sitemizi takip etmeye çalışmaktayım. Değerli OCEON BLUE ve 61'de yazan; adsız arkadaşım, biliyorum zor günlerden geçiyorsunuz, biliyorum zor günlerden geçiyoruz, şu anda geçirmekte olduğunuz bunalımların çok daha fazlasını, geçmiş günlerde bende yaşadım. Fırtına durulmamakla birlikte, hiç değilse nispeten hızını kesti. Ama unutmayınki; yaklaşık 15 aydır hep birlikte, olmayan maddi gücümüze, tükenmekte olan sabrımıza rağmen,(Karşımızda; madden çok güçlüler olmasına rağmen.) yinede; bu kadar çok çalışmamızın karşılığı olmamakla birlikte, çok ufakta olsa kazanımlar elde etmedikmi? Lütfen ama lütfen; kendi kendinizi bırakmayınız ve O Yüceler Yücesinden sabır dileyiniz. Mutlak ve mutlak; bu dünyada canınızdan çok sevdiğiniz biri vardır, kendiniz için değilsede; onlar için mücadele ve yaşama azmini seçin. Benim; şimdilerde, cennet katlarına gönderdiğim eşimin yerine, çocuklarıma çeyrek annelik yapmaya uğraştığım gibi, eskisi kadar olmasada; torunlarımla ilgilenmeye çalıştığım gibi. Şu dünyanın tüm olumsuzluklarına rağmen, sorunlarla birlikte yaşamımızı sürdürmemiz gerekmektedir. Biz bu haklı davamızda; yananlar listesindeyiz ama, mücadele; azim ve çalışmakla hiç değilse başarabilirisek, gelecek kuşaklar bizim mücadelemiz sonucu; bizim çektiklerimizi çekmiyeceklerdir. Değerli arkadaşlar; biraz daha katılımcı olalım, buralara kadar gelmişken, haklı davamızın peşini bırakmayalım. Unutmayınki; son zamanlarda, bizimle olan ve haklı davamıza destek veren, pırıl pırıl Avukat arkadaşlarımızda var. Avukat; Sibel Sevinç, Avukat; Neslihan Benlier Hanımlar ve diğer Değerli Avukat arkadaşlarımız gibi. Akşam akşam başkaca ne demeliyim? bilemiyorum. Tüm emeği geçen ve tüm katılımcı arkadaşlarıma, sevgi; saygı ve hürmetlerimle.

 108. 16/03/2010, 20:39

  >ARKADAŞLAR İNTİHARLAR DUYUYORUM LUTFEN MUCADELEYE DEVAM BIZLER YILLARCA VERGISINI VERMİŞ YANINDA SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMIŞ İŞVERENLERIZ UNUTMAYINKİ BU ULKEDE ÇOK EMEKLERIMIZ VAR INADINADA SOLUYORUM BIZLERI BU DURUMA DUŞUREN DEVLET YONETICILERI UTANSIN.ŞUNU SOLUYORUM DEVLET BIR GUN ANLAYACAK AMA BIZLERDE O GUN BURADA OLMUYCAZ BIZ KATIL DEGILIZ MADURUZ ANLAYIN ARTIK SAYIN DEVLET YONETICILERI ..YAKINDIR BU HAPİS CEZASI KALKACAK ARKADSLAR HATTA GENEL AF VERIRLERSE ŞAŞMAYIN…

 109. 16/03/2010, 21:24

  >109 arkadaşa katılıyorum. bu işin sonu af. Bu kadar insanın sesini duyuyorlardır muhakkak. şimdilik süründürüyorlar ama benim şahsi düşüncem kimseyi küstürmeden nasıl affederiz düşüncelerindeler. Bu son çıkan kanun bunu gösteriyor.Ne alacaklı nede borçlu memnun. Az kaldı mücadeleye devam. Bundan sonra kimse kolay kolay yatmaz. Umut dolu özgür ve mutlu yarınlar. A.D.

 110. 16/03/2010, 21:25

  >Şükrü Kardeşim,hemen temyize gönder. çünkü 3167 ye göre ceza alıyordun zaten ama 5941 sayılı yasa vekaleten imza atanlara cezai sorumluluk yükleniyor. Yargıtayda bozulacak ve beratinle sonuçlanacaktır. temyiz süresini geçirmeAntalyalı,noterde herhangi bir sorun olmaz. rahatlıkla gidip vekalet verebilirsin. Noterde GBT yapılmıyor. için rahat olsun.saygılar

 111. 16/03/2010, 21:29

  >Oceon Blue,ceza davasına bir önlem olmamakla birlikte menfi tesbit davası açman halinde eğer sözleşmeye göre malı almadınsa yani borcun yoksa en azından icra haciz gibi olaylardan kurtulursun. Ben avukat değilim daha detayını bilmem ama menfi tesbit davasını kazanırda bu çeklerin karşılığında herhangi bir borcun olmadığı kararını aldırısan çeklerin iptali ve tatafına iadesi şeklinde açılacak bir davada durum nereye gider bunu ancak avukat arkadaşlar cevaplayabilirsaygılar

 112. 16/03/2010, 22:47

  >Değerli Yargıçlarımız!Değerli Savcılarımız! Değerli Avukatlarımız! Hâsılı;Değerli HUKUK ADAMLARI, HUKUK BİLGİNLERİMİZ…Bizleri duyuyor musunuz?Yeter, DUYUN ARTIK!!!Bizler de;• (Sizler gibi) NAMUSLU BİRER VATANDAŞ iken;• Şimdi yıkılmış, kaybetmiş İŞADAMLARIYIZ…• KAHRIMIZ çok büyük, DRAMIMIZ çok büyük…• DERDİMİZ dağlar gibi…• Dün, YAŞAMIN TAM İÇİNDEYDİK; üretmek için… Ailemize, topluma faydalı olmak için… Durup dinlenemeden, sağlığımızı bile takip edemeden, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK hep…• Büyük gemilerin ve yatların demirlediği korunaklı limanlarımız hiç olmadı, deniz fenerini göremeden, bu Ülkenin yüksek dalgalı-fırtınalı kara sularında boğuşurken battı mütevazı ekmek teknelerimiz…• Bugün, bu yüzden UÇURUMUN kenarındayız, KAYIP GİTMEK ÜZEREYİZ HAYATTAN…Saygıdeğer HAKİM BEYLER,BİLİR, ANLAR MISINIZ?En çok hangisi KOYAR bizim gibi bir İNSANA?• Bir alacaklının (ya tüm borcunu ödersin, ya da İMHA OLURSUN zalimliği ile) bütün uzlaşma ve ödeme planı seçeneklerimize hayır deyip te, İcra marifetiyle buhar kazanını söküp alması ve bir daha geri döndürülemez şekilde fabrikamızın üretiminin durdurulması ve kapattırılması mı?• 54 yaşına kadar cemiyette çok muteber bir insan iken, zerre kadar yasal ve ahlaki bir yanlışın içinde olmamış iken, “gök kubbe başınıza çöküp” ana baba evi ile başını soktuğun tek evin dahil maddi manevi her şeyinin ve bunca yıllık emeğinin TARÜMAR olması mı?• Gözlerimizde yaş, yüreğimizde hüzün dolu olarak 70-80 çalışanımızın BABALARI gibi size sarılıp VEDALAŞMALARI MI?• Eşinizin GURURU, çocuklarınızın KAHRAMANI iken, şimdi onların da sizin gibi çevrelerinde İFLAS ETMİŞ, BATMIŞ bir kimsenin eşi ve çocukları olarak onların da KAYBETMİŞ görülmeleri mi?• Konu komşunuzun gözü önünde evinize gelen İCRA ile 20 yıl önce aldığınız sıradan ev eşyalarınızın haczedilmesi mi? Hangisi?…YOKSA; günün ışımasını, güneşin doğmasını kabusunuz haline getiren bütün bu ağır hüzün ve çöküntümüzün üzerine; • Biz küçük işletmelerin, ağır ve vahşi ekonomik şartlara karşı direnmeye kanı, canı, nefesi yetmediği için DİZ ÇÖKÜP, TESLİM OLMALARI yetmeyip te…• KABİLE ve AŞİRET GELENEĞİNDEN kalma bir KABALIKLA ‘BORÇLUYU KÖLE VE ESİR EDİNME’ vahşiliğiyle, • Huzuruna çıkarıldığımız; “Her şeyden önce İNSAN ONUR ve HAYSİYETİNİN korunması ve ADALETİN tecellisi ENDİŞESİNİ taşıyan” siz değerli HÂKİMLER HEYETİNİN değil de; • Sanki EKONOMİ, TİCARET ve KAZANÇ kaygısı içinde olan FİNANS ve EKONOMİ kurmaylarının huzuruna çıkarılmışız gibi; • Sadece borçlu olmaktan; Evet, kullanımı “HAYATIN DOĞAL AKIŞINA” uygun olarak KAMBİYO SENEDİ biçimine dönüşmüş (Vadeli) ÇEK BORCUNDAN dolayı; (1 gün bile katlanılmaz ve razı olunamaz bu küçültücü zulüm üstelik tam 5 yıl…) • Hapisle Cezalandırılmak, ZİNDANA ATILMAK MI? Söyleyin bunların hangisi BİR İNSAN için daha fazla CAN YAKICI OLABİLİR?Oysa; İNSANIN en değerli varlık ve birey olarak ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ortaya koyan çağdaş hukukun tarihsel gelişiminde herkesten çok sizlerin emeği var..• Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerini, • Modern ve Medeni Toplumları, • İleri Demokratik Devletleri,• Uluslar Arası Hukuk İlkelerini,• Evrensel İnsan Hakları Bildirgesini,Sizler ürettiniz, sizler sağladınız…Değerli HUKUK BİLGİNLERİDeğerli YARGIÇLARSizler izin vermedikçe bir ülkede hiçbir zulüm ve haksızlık olmaz…Kanunları yapan politikacılardır lakin HUKUKU-ADALETİ sizler uygularsınız…Sizlerin HUKUKU GÖZETMENİZ halinde bu Ülkede HUKUKA AYKIRI ve ÇAĞDIŞI hiçbir KANUN ve UYGULAMANIN olması, olabilmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR…Zira SİZLERİN, TEMEL İNSAN HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİNE, İNSAN GURUR ve ONURUNA uygun düşen YORUMLARINIZ sayesinde, meri bile olsalar çağdışı YASALARIN uygulanabilmesi, zulmün ve ZALİMLERİN payidar olması mümkün olamaz..İnanıyoruz…Feryadımızı, çığlığımızı işitecek,Bizleri DUYACAKSINIZ…Ve biliyoruz..HUKUK ADAMLARI,SİZLER VARSINIZ…Murat YALÇINNot: Yukarıdaki yazıyı yargı mensuplarına ve TV, Gazete mensuplarına mail attım

 113. 16/03/2010, 22:50

  > DİKKAT DİKKAT DİKKAT. ADLİYELERDE GBT SORGULAMASI YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR..DİKKATLİ OLUNUZARKADAŞLAR BİZİM BU İŞTEN KURTULMAMIZIN TEK ÇARESİ , SİZE SUNDUĞUMUZ EYLEMLERİ VE İŞLERİ YAPMANIZDIR..ADALET BAKANLIĞINA,ADALET KOMİSYONU ÜYELERİNE,CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,VE TÜM AKP MİLLETVEKİLLERİNE;HERGÜN BİR FAX YADA MSJ GÖNDERSEK YETERLİDİR..HERGÜN DİŞİNİZİ SIKIP SADACE BİR FAX YADA MAİL…. TAHÜT VERDİK 365 GÜNÜMÜZ VAR. 365 FAX YADA MAİL EDER.HAYDİ ARKADAŞLAR SESİMİZİ GÜR ÇIKARMAMIZ GEREKLİ.YOKSA 1 YIL SONRA YİNE GİDECEĞİMİZ YER BELLİDİR.

 114. 16/03/2010, 22:57

  >arkadaşlar yarın ankara 15 asliye cezada 10455 tl çekten dolayı taahhüt vermeye gideceğim sorun çıkarmı yakalama felan istanbulda oturuyorum yarın ankarada işim var gitmişken vericem birde taahhüt verdikten sonra kaç gün sonra infazdan düşüyorcevap verirseniz sevinirim

 115. 16/03/2010, 23:05

  >Dün Küçükçekmece Adliyesinde GBT sorgulaması yoktu. Bütün adliyeler de mi başladı ?

 116. 16/03/2010, 23:36

  >ADLİYE GİRİŞLERİNDEKİ GBT UYGULAMALARI TAHÜT VERECEK ARKADAŞLAR İÇİN SORUN YARATABİLİR.İŞİN EHLİNE DANIŞIN VE BENCE BU İŞİ AVUKATINIZA BIRAKIN.TAHÜT VERME VEKALETİ ÇOK BÜYÜK ÜCRETLERLE YAPILAN BİR İŞ DEĞİL..150-200 LİRA ARASINDA DEĞİŞEN MASRAF KARŞILIĞINDA BENCE AVUKATANIZA TAHÜTLERİ VERDİRMEK EN İYİSİ.İSTANBULDA ARTIK YATAK ODALARIMIZDA GBT UYGULAMASI YAPILMAYA BAŞLANACAK. 750 BİN KİŞİ ARANMAKTAYMIŞ.MAHKEMELERE SAVUNMA YAPMAK İÇİN GELMEYEN SANIKLAR, YAKALAMA KARARLI ŞÜPHELİLER,ÇEK VE EKONOMİK SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER BU SAYININ YARISINDAN FAZLASINI OLUŞTURUYORMUŞ.. BAKIRKÖY İNFAZ SAVCISI İLE SOHBETİMİZDE SÖLEDİ BUNLARI..

 117. 16/03/2010, 23:38

  >SN 115ben bu gün ankara adliyesinde idim. ekstra bir şey yoktu ama malum anlık bu işler, birden ters gelişme olabilir. Keşke vekalet verdiğin birileri yapsa

 118. Aa
  16/03/2010, 23:38

  >113 de yazan sy.Yalçın,yazınız dokunaklı ve uğradığımız haksızlığı güzel bir uslupla dile getirmişsiniz.Bende gazete yazarlarına mail attım.Okuyacaklarmı bilmiyorum ama attım işte.Böyle güzel yazılarınızın devamını bekliyoruz.Saygı ve sevgilerimle.

 119. 16/03/2010, 23:41

  >yolda yürüken etrafımızdaki 20 kişiden 1 ri aranıyor kısacası, traji-komik bir durum

 120. 16/03/2010, 23:42

  >sayın emre bey bakırköy adliyesi vekaleten çeklerde ne yapıyor ceza veriyormu berattmı veriyor?

 121. Aa
  16/03/2010, 23:42

  >117 jenardi teşekkürler uyarın için.Fakat aranan 750 bin kişinin 700 bin çek suçlusudur eminim.Bu tarihi rekora imza atan akepe in eseribu.

 122. 16/03/2010, 23:52

  >tşk ederim 119 bilgin için doğru söylüyosun

 123. 17/03/2010, 00:12

  >ARKADAŞLAR, MAHKEMELER İLE ALAKALI HÜKÜM DURUMUNU SİTEMİZİN SAĞ TARAFINDAKİ ''MAHKEMELER'' BÖLÜMÜNDE BULABİLİRSİNİZ. SON GÜNCELLEMELERİ YAPTIM.İSTANBUL SULTANAHMET ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALAR,ŞİŞLİ ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALAR,BAKIRKÖY ADLİYESİ 15-21-7 HARİÇ TÜM ASLİYE CEZALAREYÜP ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALARVADESİNDEN ÖNC İBRAZ EDİLEN ÇEKLERE BERAAT VERMEKTEDİR.BUNLARIN HARİCİNDE VEKALETEN İMZAYA;ŞİŞLİ ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALARİSTANBUL ADLİYESİ 8 VE 11 ASLİYE CEZA HARİCİNDEKİ TÜM ASLİYE CEZALARBAKIRKÖY 15-21 HARİCİNDEKİ TÜM ASLİYE CEZALARBERAAT VERMEKTEDİRLER..SON BİR NOT, ASLİYE CEZALARDA HALEN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALAR VE DERDEST DOSYALAR İÇİN SAVUNMANIZ HAKİM KARŞISINDA ALINACAKTIR.HAKİMLER ARTIK BU UYGULAMAYA GEÇMİŞ DURUMDALAR. YANİ KARAR SANIĞIN YÜZÜNE OKUNACAK. EĞER MAHKEMEYE GİTMEZSENİZ, HAKKINIZDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILACAK. ESKİ KANUN GİBİ GIYABINIZDA YARGILANMAK YOK..TÜM ASLİYE CEZALARIN GÖRÜŞÜ BU YÖNDE VE UYGULANMAYA BAŞLANDI.SON NOT: YUKARIDA SAYMIŞ OLDUĞUM MAHKEMELERİN BERAAT HÜKÜMLERİ DERDEST ( GÖRÜLMEKTE OLAN) DAVALAR İÇİN GEÇERLİDİR. DAHA ÖNCEKİ YILLARA AİT KESİNLEŞMİŞ CEZALARINIZ İÇİN UYARLAMA VE YENİDEN YARGILANMA TALEP ETMELİSİNİZ Kİ TAHÜT VERMEDEN HAKİMLER YENİDEN YARGILANMAYA SICAK BAKMIYORLAR..

 124. 17/03/2010, 00:15

  >BU ARADA KARTAL ADLİYESİNDEN PİS KOKULAR GELMEKTEDİR.. BİR DEDİKODUYA GÖRE KARTAL BAŞSAVCISI, SÖZDE HAKİMLERİ MASADA TOPLAYIĞ ESKİ ÇEK KANUNUNDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE HÜKĞM VERMEYE DEVAM EDİLMESİNİ İSTEMİŞ. VE ERKEN İBRAZA CEZA VERİLEREK ,VEKALETEN İMZADA DA CEZADA ISRARCI OLUNMASINI İSTEMİŞ..BU BİR DUYUM ANCAK, KARTAL ADLİYESİNİN UYGULAMASI BELLİ.. KARTAL ADLİYESİNDE HİÇBRİ LEHE DURUM SÖKMÜYOR. VADESİNDEN ÖNCE ÇEKLERE CEZA YA DEVAM. YENİDEN YARGILANMA TALEPLERİNE RED.VELAKETEN İMZAYA DA CEZA VERİLMEYE DEVAM EDİLİYOR.

 125. 17/03/2010, 00:19

  >DELİKANLI HAKİMLER VE ASLİYELER;ŞİŞLİ 6. ASLİYEBAKIRKÖY 9.ASLİYE CEZAİSTANBUL 4 – 8- 10.ASLİYE CEZALARŞİŞLİ 11.ASLİYE CEZAKADIKÖY 5.ASLİYE CEZAÜSKÜDAR 2.ASLİYE CEZAB.ÇEKMECE 3.ASLİYE CEZA

 126. 17/03/2010, 00:21

  >sn jenardibenim 14 dosyamda vekaleten çek. Şirket ortağı ve müdürü değilim. Dosyaların hepsi temyizde. ben ne yapmalıyım? dosyalar 2008 ve 2009

 127. 17/03/2010, 00:29

  >127 DEKİ ARKADAŞIM YARGITAY TÜM DOSYALARI BOZUP YEREL MAHKEMELERE GERİ GÖNDERİYOR. BU İŞTEN ANLAYAN BİR AVUKAT ARKADAŞA YÖNELEBİLİRSİN.ÇÜNKÜ MAHKEMELERDE CİDDEN İŞLER KARIŞIK. BE TAHÜT VERMEK İÇİN MAHKEME MAHKEME SÜRÜNÜYORUM.KİMİSİ KABUL EDİYOR KİMİSİ HUZURUNDAN KOVUYOR..SENİN DURUMUN ŞUANDA MAHKEMESİNE GÖRE DEĞİŞEN BİR KONU.AMA KISA ZAMANDA VADESİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLEN ÇEKLER İLE VEKALETEN İMZA OLAYI SONLANMIŞ VE CEZALARIN TÜMÜ DÜŞMÜŞ OLACAKTIR.TABİ CEZALARIN DÜŞÜMÜNÜ SİZİN TALEP ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.

 128. Aa
  17/03/2010, 00:34

  >126 JENARDİ Delikanlı asliyeler yazın hem güzel hem içler acısı.Ya bir memlekette kanun neyse o uygulanır.hakim dediğin bu devletin memurudur,devlet kalıcı onlar zamanı gelince yolcudur.Hukuk devletininde hakimler yasaları uygular,delikanlı asliye cümlen çok doğru yerinde bir teşhis,senin yazın da öbür asliyelere kapak olsun ne diyim.İyice çıktı memleket raydan gülermisin ağlarmısın gidişata:)

 129. 17/03/2010, 00:37

  >slm,arkadaşlar,ptt den e devlet şifresi alırken adres istiyorlarmı? benim kimlik no ile girdiklerinde adres bilgim çokmıyor ..çünkü kaydolmadım..e devlet şifresi alırken sorun yaşarmıyım? teşekkürler..

 130. 17/03/2010, 00:40

  >yaptığımız ortaklık sonucu çok ciddi cirosu olan yıllardır güzel işler yaptğımız şirketimiz 2008 yılında battı.şirketin% 50 ortağı benim ve ortak olduğmuz kişi tarafından 6 ayda malesef güzelce dolandırıldık.şirketteki imza yetkisi ve şirket müdürü ben olmamama ragmen 4 5 tane çeke imza atmıştım.Çünkü ortağım dediğim kişi il dışındaydı ve işlerin yürümesi için onun bilgisiyle imza attım.ancak ortaklık fiili olarak bozulup şehri terkedip gttiklerinde benim imzam olan çeklerin hiçbirini ödenmemiş olduğunu savıclıkta ifade için çağırıldığımda öğrenmiş oldum.tabiki yetkisiz imzam olduğu içinde dolandırcıkla suçladım.Müşteki olan kişinin bir şekilde zararını karşıladım onlarda benden şikayetçi olmamasına ragmen ortak dediğim şahısın ifadesi çeke attığı imzalardan ne bilgim nede iznim vardır diye!! bunun üzerine bana devlet dava açtı hemde ne biliyrmusunuz RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK!! sorarım size hangi bir insan kendi şirketinin çekini çalıpta başkalarını kandırmaya çalışabilir ki zaten ödenmediği sürece benim de sorumlu tutulacağım bir çeki ben niye kendime zarar verecek şekilde düzenliyim ki? İlahi adaletin birgün doğruyu bulucağını inanıyorum.Fakat temmuz ayında olan bu resmi belgede sahtecilik suçundan neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum? fikri olan varsa paylaşırsnız çok sevinirim iyi geceler

 131. 17/03/2010, 00:40

  >Ankara da vekaleten çeklere beraat veren asliye cezalar hangileri acaba bilgisi olan var mı?sn Jenardi 127 deki soruma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.Benim çeklerim vekaleten ama inanın her yere fax ve mail atmaya devam ediyorum, bir kişye daha faydam dokunur mu diye?

 132. 17/03/2010, 00:46

  >vekalete beraat ..ankara 24.acm.verdi..

 133. 17/03/2010, 00:50

  >SN EZGİAğır cezada yargılanacaksınız büyük ihtimalle. Bu tür davalarda hakimlerin yetkileri çok fazla. direk beraat verebilirler. yani çek kanunu gibi değil suç belli ceza belli. Çok iyi bir savunma hazırlamanız lazım. Bu olaydan şahsi bir menfaatinizin olmadığını hakime inandırmanız lazım. karar tamamen hakimlerin kişisel yorumlarına bağlı

 134. 17/03/2010, 00:59

  >cvp için teşekkür ederim 134 fakat dava asliye cezada açıldı.suçu biliyorum artık öğrendim fakat cezayı bilmyorum sadece tahminlerim var nedir?

 135. 17/03/2010, 00:59

  >Sn ezgiSn 134 de katılıyorum. Hemen moralınizi bozmayın. dolandırıcılık evrakta sahtecilik bir den çok unsurun bir araya gelmesi ile olacaktır. Çekler cari bir borç için verildi ise bunu mutlaka belgeleyin veya heyeten bunu talep edin. Sizin imzanızla ödenmiş başka çek var sa bunu da gündeme getirin. Hakimler kendi oluşan görüşleri ile karar verecektir. Bu çok önemli. Ceza alırsanız da temyiz hakkınız var. temyize iyi bir avukatla iyi bir savunma ile gidin.

 136. 17/03/2010, 01:23

  >bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olur mu bir çek karnesi aldığım banka 2009 9.ayda dava açmış ve mahkemesi olmuş gerekçeli karar yazıldı diyor uyap dan bakınca orda da 4.ayın 28 .2010 da tekrar sulh cezada dava görünüyor bu nedemek

 137. 17/03/2010, 01:23

  >ARKADAŞLAR VEKALETEN ÇEKTEN BİR KAÇ YERDEN BERAAT ALDIM FAKAT BİR YERDEN ALAMADIM AĞIR CEZAYA İTİRAZ ETTİK ORDANDA ALAMADIK ŞİMDİ NE YAPABİLİRİM LÜTFEN BİLGİSİ OLAN VARMI.

 138. 17/03/2010, 01:35

  >sn ezgiortağınzın yaptığı büyük bir ahlaksızlık. Çünkü lehinize şahitlik yapsa vekaleten karşılıksız çek cezası alırsınız o da yeni yasadan dolayı beraate dönecek. Bence tekrar bir konuşun ifadesini değiştirtmeye fina çalışın diyecem. Çünkü ortağa bir ceza zaten olmayacak. Resmen sizi hapse zorluyor akıl alır gibi değil.benim benzer davam vardı. Ağır cezada yargılandım ama şirket sahibi lehime şahitlik yaptı ve ceza karşılıksız çek vermeye döndü. sizin durumunuzda ceza olursa mutlaka hapis olacak ama inşallah hakim beraat verir

 139. 17/03/2010, 01:37

  >sayın 138 ağır cezadan aldığınız kararda temyiz yolu açık mı değil mi?

 140. 17/03/2010, 01:45

  >SAYIN 140 BİLMİYORUM AVUKATIM BU GÜN SÖYLEDİ TEMYİZ YOLU AÇIKSA YARGITAYAMI GİDER.

 141. 17/03/2010, 01:50

  >sn 141sorun burda zaten. Ağır cezanın itirazı reddetmesi halinde Yrgıtay yolu bildiğim kadarı ile kapalı. İnşallah yanılıyorum. Eğer yargıtaya giderse zaten bozulur ve geri gelir. Ama bu önemli bir konu ağır cezanın itirazı reddetmesi temyiz yolunu sanki kapatıyor. daha iyi bilen bir arkadaşımız umarım cevaplar.

 142. 17/03/2010, 02:18

  >Herkese Merhaba,Hakkımdaki ceza davası yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra 25.12.2009 da sonuçlandı.Fakat kaar tebliği elime geçmediği için maalesef temyiz süresini kaçırdım ve karar infaza verildi.Sizce şu anda yeniden yargılama dilekçesi mi vermeliyim yoksa taahütte mi bulunmalıyım?Çok az zaman kaldı, lütfen yardımcı olun…Teşekkürler.

 143. 17/03/2010, 02:31

  >sevgili zeynep hanımben 90 da yazan.sadece yorumları okuduğumu nereden çıkardınız.elimden geleni yapmadığımdan nasıl emin olabildiniz onu merak ettim.gerekli yerlere faksları mailleri gönderdim.gönderdiğim mailleri gönderiliş tarihleri ile size sizede yollayabilirim.90 daki yorumumda sadace hekeze bir selam vermekti niyetim.selamda ALLAH IN selamıdır ve bir şekilde alınır. ama yargısız insaf yapmadan önce tabiki.yorumdaki amacım ortada herhangi bir gelişme olmamasına rağmen bir selam vermekti hepsi bu

 144. 17/03/2010, 02:40

  >130 a cevap lütfen..çok önemli..

 145. 17/03/2010, 02:57

  >SAYIN 90 Mutlaka sizde elinizden geleni yapıyorsunuzdur..Ayrıca hiçbirimiz burada neler yaptığımızı yazzmak ispat etmek zorunda da değiliz..Yaptıklarımız ilk başta kendimiz,ailemiz ve hepimiz için.. Benim size sitemim belki de yanlış anlamamdan yada belkide sizin yazma tarzınızdan…Dünden beri intihar etmekten bahseden,ya da düşündüğünü söyleyen arkadaşlarımızı teselli etmeye çalışırken,''yine her zamanki gibi birşey olmadığını gördüm demeniz''dendir.Dediğinize göre sizde dahil ,pek çoğumuz canla başla,elimizden geldiğince birşeyleri oldurmaya çalışıyorken böyle bir yorumu görmemdendir..Selamınıza diyecek bir sözüm olmadı,olamaz da zaten.. saygılar.. zeynep aslı-izmir

 146. 17/03/2010, 03:03

  >Sayın 130-145 E-şifre alırken sadece 1 ytl ve kimliğinizi veriyorsunuz…ve şifreyi aldığınıza dair bir imza atıyorsunuz..benden adres istemediler..

 147. 17/03/2010, 03:33

  >ıyı geceler arkadslar yakın zamanda farkettım sıteyı bende ıhract yapıyodum yurt dısında son gonderdıgım urunlerın bedellerını sacma sapan sebeplerden dolayı gondermedıler reklamasyon faturası yok urunu gerı gonderme yok mumessıl fırmayla iş yapıyodum sımdı gucum yettınce ugrasmaya calısıyom tabı bu arada borcları odıyemedım çekler yazıldı en acısıda bınbır turlu zahmetle aldıgımız makınalar araclar vs ev esyasına kadar talan edıldı bıde ne oldgu belırsız tefecıler turemeye basladı kımsede etrafımda kalmadı en acısı arkads sandıgım ınsanlar bıle acaba bıseymı ıster dıye selam bıle vermıyolar bey dıye hıtap edılırken artık üşkaatçı dolandırıcı dıye anılmaya basldım sehır degıstırdım 2 yıl oluyo nerdeyse kendımı bır eve kapattım dısarı bıle cıkamıyorm kendıme guvenım kalmadı 61 de yazan arkadası cok ıyı anlıyom bunlarla sızı meskul etmek deıl amacım bu sıteyı gorunce sadece ben degılmısım dedım bırseyler olsun artık bıseylerıbasrmamız lazım bırlık olmamız lazım bıde benım durumumda olanlar nasıl iş buluyo yanı borc odenmez ama karın toklugu varmı fıkrı olan

 148. 17/03/2010, 03:48

  >Sayın 90sayın Zeynep Aslı Hn,hepimiz zor durumdayız, hepimiz çok gerginiz. Bu sitede yanlış anlatma yada yanlış anlama nedeniyle o kadar çok polemik olduki artık kanıksadık. Lütfen hepimiz sakin olalım. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü sakin insanlar her zaman gergin insanlardan daha sağlıklı kararlar verir……Arkadaşlar unutmayalımki hepimiz aynı gemideyiz ve bu yol bitene kadar bu gemiyi sağlıklı bir şekilde rotasında ilerletmeye ihtiyacımız var. Amacımız olan limana vardığımızda bunları görmeyiz duymayız bile…. Sadece cefalı bir sada kalır geride, bu mücadeleyi başlatanlara, bir teşekkür borcu kalır en azından, umarım biz başarırız ve kaç teşekkür olduğunu görüp evet işte bu deriz…. :)saygılar herkese

 149. 17/03/2010, 03:58

  >Arkadaşlar,1. Noterde sıkıntı yok gidip rahat rahat vekalet verebilirsiniz2. E şifre alırken ne adres nede başka birşey sormazlar sadece kimlik ve 1 Tl yeterlidir.3. Cezası çıkmış ve kesinleşmiş arkadaşlar 1. Nisana az kaldı lütfen artık taaahhütlerinizi veriniz.4. Adalet bakanı, meclis adalet komisyonu ve AKP milletvekillerini aramaya ve baskı kurmaya devam edelim. Unutmayalımki artık Türkiye seçim moduna girdi….5. Lütfen bu sitenin adını ve amacını msn, yahoo, facebook, twitter vs. tüm mail gruplarınıza ve elinize geçen her mail adresine iltiniz çünkü bu dertten muzdarip ama hala bizden haberi olmayan insanlar olduğunu unutmayalım.6. 1 Nisanda tahhüt süresinin bitmesinden itibaren bence yeni bir yol planı yapmak için beyin fırtınası yapalım, beyinleri kendi işlerini yönetip ayakta tutmaya yetmemiş bizlerin ortaya birşeyler çıkarabileceğini insanlara gösterelim.7. En önemliside lütfen ve lütfen burada biz bize iken saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörüyü elden bırakmayalım. Çünkü unutmayınızki bizim bizden başka dostumuz yok. (en azından şimdilik)saygılarımla

 150. 17/03/2010, 08:51

  >Sayın 143 Benimde 10 Ekim 2009 da sonuçlandı. Tebliğat daha yeni geldi.Emin misin İnfaz a verildiğine.. İnfazdan sordun mu ? Mahkeme Kaleminden sor.. Durmunu anlat.. Belki daha temyiz süresi geçmemiştir.

 151. 17/03/2010, 10:48

  >TÜRKİYEDE BU KADAR İŞSİZ ADAM VARKEN ERMENİLER ÜLKEMİZDE YILLARDIR KAÇAK OLARAK ÇALIŞIYORLARMIŞ BAŞBAKANDA BUNA GÖZ YUMUYORMUŞ BİLEREK.ŞİMDİ ERMENİ TASARISI OYLANINCA 100 BIN KAÇAĞI GÖNDERECEĞİM DİYOR EY RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI KENDİ HALKIN AÇKEN NASIL ÇALIŞTIRDIN YILLARDIR BU ETİK BİR DAVRANIŞMI.TOPRAKLAR SENİNMİ KANUNLARI NEDEN UYGULAMADINIZ BUNCA ZAMAN

 152. 17/03/2010, 11:40

  >geçen hafta erken ibrazdan bakırköy adliyesinden beraat kararı aldım

 153. 17/03/2010, 11:55

  >cevaplarınız için çok teşekkür ederim ama ortağım bunu asla yapmaz onun derdi bizi bitirdi daha da bitirmek lehime asla yapmaz yani ifadesinde zaten böyle bir yalan söyledi.Mahkemeye çıkıp asla kendi ifadesini değiştirmez.Ama dilerim çıkar ve o yalanını yüzüme baka baka söyler.İnsanlar nasıl bukadar kötü olabliyor ben anlmıyorum.Ben bu sene memuriyet sınavına giricem.Ama bu dava yüzünden onun yüzünden memur bile olamıycam değil mi? ispatlayabileciğim daha önce ödenmiş çeklerim ve onların kendi diğer çeklerine bile 711 yapmışlar.Asıl dolandırıcı bunlar işte bunu ispatlayabilirim.ve ancak beni tanıyanların böyle biri olmadığımı söylemesi bi işe yarar mı bilemem.Ama bu çok ağır bi itam baska hiçbirşeye benzemiyor.

 154. 17/03/2010, 12:13

  >slm,… acm de erken ibraz edilen çekimle ilgili yakalanmam vardı,sitedeki dilekçe ile başvurdum ve infazım durduruldu.Beni mahkemeye veren banka tekrar aynı mahkemede ve yeni esas no ile tekrar başvurmuş ve duruşma günü verilmiş;- işlem sonuçlandı ise tekrar yeni dosya açabilirmi? zira çek 2005 in çeki.- dava sonucunda ;ağı ceza ve yargıtay yolu açıkmıdır.teşekkürler..

 155. 17/03/2010, 12:30

  >ezgi hanım çok çelişik bilgiler veriyorsunuz.bence bir avukatla görüşün.hangisini yazacağımı bilemiyorum unutmayın müdür sizsiniz ve direkt sorumlu olanda sizsiniz .her şeyden önce dolandırıcılıktan açılan davalara ağırlık verin ve mutlaka takip edin karşılıksız çek davalarını 2. plana bırakın.

 156. 17/03/2010, 12:42

  >SN JENARDİ YAZDIĞINIZ İKİ OLAY ÇOK ÖNEMLİ GIYABINDA KARAR VERİLEMİYOR VE UYARLAMA DAVASI İÇİN ÖNCE TAAHHÜT VERMEK GEREKİYOR DİYORSUNUZ BUNLAR GÜZEL HABERLER AVUKATLAR BU KONUDA NE DİYOR MERAK ETTİM!!

 157. 17/03/2010, 13:09

  >SELAM ARKADAŞLAR ACİL YARDIM 15 AY ÖNCE YARGITAYA GÖNDERDİĞİM BİR DOYA VAR YARGITAYIN SİTESİNDE VE UYAPTAN KONTROL ETTİM BUGUN AMA DOSYANIN UZERNDE TIKLAYINCA HİÇ BİR BİLGİYOK BİLENLER VARSA LÜTFEN BAKSIN HİÇBİR ŞEY ANLAMIYORUM YARGITAYDAN DÖNÜP DÖNMEDİĞİNİ NASIL ÖĞRENECEĞİM YARGITAY İADE EDİYOR DİYORSUNUZ DOSYALARI TAAHHÜT VERMİYCEM GENE TEMYİZ EDİCEM YARDIM LÜTFEN BİLGİLERİ YAZIYORUM BİRİSİ LÜTFEN BAKSIN MAHKEME İLİ:GAZİANTEPMEHKEME TÜRÜ:ASLİYE CEZAMEHKEME:10.ASLİYE CEZA MEHKEMESİMEHKEME ESASA NUMARASI: 2007/746SONRA BUL DEYİNCE ÇIKIYOR AMA TÜM YAZILARA TEKER TIKLIYORUM AMA BİR SONUÇ YAZILI NASIL TAKİP EDİLİYOR YARDIM LÜTFEN

 158. Aa
  17/03/2010, 13:23

  >148 de yazan Devran aramıza hoşgeldin.Evet sorunlar aynı,kaçak olarak yaşamında karın tokluğuna bile çalışmak zor.

 159. 17/03/2010, 13:36

  >ÖZGÜRLÜK VE BAGIMSIZLIGIN BEDELI COK AGIRDIR. AKIL BILIM VE UYGARLIK YOLUNDAN SAPMA GAFLETINE DUSEN TOPLUMLAR BU BEDELI YOK OLUSLARI ILE ÖDERLER

 160. 17/03/2010, 13:48

  >OLAYI SIYASETTEN AYIRMAMIZ MUMKUN DEGILDIRBAKIN BAKALIM BANKA VE FAKTORINGLERIN ARKASINDA YAHUDI LOBISINDEN BASKA KIMLER VARSEN DUN (ONE MINUTE ) DEDIN BAK BAKALIM BUGUN ONUNE CIKAN ENGELLERE ERMENI TASARISINI AMERIKADA VE ISVECDE ONUNE KOYDULAR HANGI BAGIMSIZLIKDAN SOZ EDIYORUZ BAGIMSIZ YARGI ICIN BAGIMSIZ TURKIYE GEREKIRAVRUPADA ZARAR EDEN BIR COGU YAHUDININ ELINDEKI BANKALAR NEDEN TURKIYEDE KAR EDIYORLARBIZ BUNLARI COZEMEDEN HANGI INSAN HAKLARINDAN SOZ EDELIMNEYI COECEGIZBIZIM SIYASILERIMIZ ACABA BAGIMLIKLARI NELERDIRULKEMIZ ICTEN ICE GIDIYOR BIZLER SADECE PIYONUZ PIYON HERKES KENDI DERDINE DUSMUSLUTFEN YALVARIYORUZ ORGUTLU OLMADAN ASILAMAZ BU PROBLEMLERHERSEYIN BASI BIRLIKTE VE ORGANIZE OLAN BIR ORGUTTEK TEK HEPIMIZ BIR HICIZ…

 161. 17/03/2010, 13:53

  >158 DEVAMLI OLARAK E DEVLETTEN TAKİP ET, EGER YARGITAYDAN DÖNDÜYSE YENİDEN DAVA AÇILIR, BURADA BOZMA NEDENİ İLE YENİDEN YARGILAMA YAZAR.

 162. 17/03/2010, 14:03

  >DÜN İNFAZ SAVCISI İLE BİR ORTAMDA SOHBET ESNASINDA KONU ÇEK DAVALARINA GELDİ, SORDUM, SÜRE UZARMI, CEVAP HAYIR.YIL SONUNDA ÇOGUNLUGU GERİ TOPLARIZ BU İŞ ÇOK KARIŞTI ZOR DURUMDA KALACAGIZ DEDİ. ÇEKTE YENİDEN ŞİKAYET OLURSA DİREK İNFAZ BAŞLARMI YOKSA YENİDEN YARGILAMA OLACAKMI, CEVAP YARGILAMA YOK DİREK İNFAZ BAŞLAR. PEK HAYIRLI HABER DEGİL AMA PAYLAŞMAK İSTEDİM.

 163. 17/03/2010, 14:30

  >Daire Adı: Ceza Genel Kurulu Esas No: 2009/226 Geliş Tarihi: 06/11/2009 Mahkemesi: Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Mahkeme Esas No: 2009/29 Mahkeme Karar No: 2009/190 Mahkeme Karar Tarihi: 26/02/2009 Dava Türü: Karşılıksız Çek Keşide Etme DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ Karar No: 2009/277 Karar DÜŞME – BOZMA Karar Tarihi 24/11/2009 Kapatma Tarihi 08/03/2010

 164. 17/03/2010, 14:34

  >Oceon Blue,yargıtay dosya sorgulamada dosyanın hangi kısımda olduğunu görürsün ama içeriğini göremezsin. Baktığın yerde sağ bölümde sonuç var eğer işlem görmüşse sonuç bölümünde karar ve tarih yazar eğer yazmıyorsa dosya ordadır ama henüz işlem yapılmamıştır. Tavsiyem hem yargıtay dosya sorgulamadan, hem uyaptan, hem de e devletten belli aralıklarla sorgulayıp kontrol etmensaygılar

 165. 17/03/2010, 14:51

  >155 cevap lütfen…teşekkürlerslm,… acm de erken ibraz edilen çekimle ilgili yakalanmam vardı,sitedeki dilekçe ile başvurdum ve infazım durduruldu.Beni mahkemeye veren banka tekrar aynı mahkemede ve yeni esas no ile tekrar başvurmuş ve duruşma günü verilmiş;- işlem sonuçlandı ise tekrar yeni dosya açabilirmi? zira çek 2005 in çeki.- dava sonucunda ;ağır ceza ve yargıtay yolu açıkmıdır.- 5941 e göre yeni başvurular sulh ceza mah.olmayacakmı..yani usul hatası yokmu?teşekkürler..

 166. 17/03/2010, 14:51

  >iyi günler arkadaşlarİzmir !0.asliye ceza mahkemesinde dosyam vardı tahhütte bulunmuştum hakim eski yasa lehime olduğu için red etmiş ne yapabilirim.yardımcı olursanız sevinirim RANA

 167. 17/03/2010, 15:01

  >Merhaba arkadaşlar,istanbul b.çekmece adliyesinde girişte gbt yapıyorlar,DİKKATTTTTT

 168. 17/03/2010, 15:02

  >167eski yasamı lehine yeni yasamı?erken ibraz ,vekaletle çek keşide etme gibi ve yeni kanunuda lehte olan durumlardan faydalanabiliyorsan tekrar dilekçe ile lehte durumdan faydalanmak için başvuracaksın..AASAA

 169. 17/03/2010, 15:18

  >eski yasa lehimeymişonun için taahhütnameyi kabul etmemişçek benim kendi üzerimeydi.İbraz tarihi erken deil.

 170. 17/03/2010, 15:31

  >sevgili mk ben sureklı kontrol edeyım ıade edıldıgınde buradakı adlıyeye gıdıp tekrar temyızmı edeceğim

 171. 17/03/2010, 15:33

  >tesekkurler sami kal sevgili mk sizden cevap bekliyorum

 172. 17/03/2010, 15:36

  >ARKADAŞLAR ANAYASA MAHKEMESİNDEN HABER YOK. BU HAFTADA GÖRÜŞMÜYOR CHP NİN İPTAL DAVASINI. NE ZAMAN DEĞERLENDİRMEYE ALIRLAR ACABA BİLEN VAR MI?

 173. 17/03/2010, 16:21

  >…170…taahhütname farklı bir konu lehe kanun farklı…bilgilerde bir eksiklik var sanırım…taahhütnameyi reddetmenin gerekçesi eski yasanın lehe olduğu olamaz bu muhtemelen uyarlama yargılaması talebinin gerekçesidir…ayrıca taahhüt yasayla tanınan bir hak…kanundaki hükümlere uygun bir dilekçeyi kabul etmemek mümkün olmasa gerek…genel olarak taahhüt dilekçeleri kabul ediliyor,benimde 4 dilekçemden 3 ü sorunsuz kabul edildi…keyfi reddeden hakimleri şikayet etmek şart…ayrıca ne istediğini hakime sorup tekrar dilekçe vermek gerekiyor sanırım…my way

 174. 17/03/2010, 16:36

  >Arkadaşlar veridiği taahüdü red olan arkaşaşımız varmı. Birde taahüt verdiğinizde kaç gün içinde cevap aldınız.

 175. 17/03/2010, 16:45

  >tekrar tekrar sordum kalemdeki bayana aynı şeyleri söyledi 7 tane dosyadan sadece onda sorun çıktı ek karar yazıldığını postalandığını söyledi vermiş olduğunuz taahhütü eski kanun lehinize olduğu için hakim bey kabul etmedi dedi kendim marmariste olduğum için gidemedim buradan göndermiştimek karar ayın 15 de gönderilmiş sürede az kaldı şaşırdım kaldım RANA

 176. 17/03/2010, 16:47

  >SLM ARK. UYAP TAN DOSYALARIMA BAKIYORUM BAZILARINDA GEREKÇE YAZILDI DİYOR.TUTUKLAMA KARARI OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLAYACAM.

 177. 17/03/2010, 17:34

  >arkdaşlar bugün abime de e-devlet şifresi aldık fakat bize verdikleri şifre ve tc noyla sabahtan beri giriş yapamıyorum.Sürekli hata veriyo başka başka bilgisyarlardan bile denedik ama olmyor? neden olmyor bilgisi olan var mı?

 178. 17/03/2010, 17:48

  >Sayın Jenardi – Cüneyt bey ve bilgisi olan tüm arkadaşlara soruyorum;İstanbul 9. Asliye cezada vekaleten imzalanan şirket çekleri ile ilgili kararlar hakkında bilgisi olan var mı? Aysun

 179. 17/03/2010, 17:52

  >Edevlet şifresini bende ilk aldığımda sorunla karşılaşmıştım sorun şu ki büyük küçük harf ayrımı yapıyor maalesef 10 kere denedikten sonra bloke oluyor 1 saat sonra bloke açılıyor büyük küçük harf olarak doğru girin siz sadece küçük harf girmişsinizdir

 180. 17/03/2010, 17:59

  >sn ranayapabileceğiniz iş kararı mahkemeden aldırıp ona göre bir şeyler yapmak…son çare ağır cezaya itiraz edeceksiniz…taahhüdün red kararını bir an evvel aldırmaya bakın…my way

 181. 17/03/2010, 18:39

  >ark 177 bi cevap lütfen

 182. 17/03/2010, 18:47

  >once boyle bir site kurdugunuz icin tesekurler kariliksiz cekten dolayi kardesim tutukluyudu cek yasasinda yararlanrak tahutname verip cikti simddide yurt disi yasgi cikti cekten dolayi cek miktari 100 bin tl buna itiraz edebilirmiyi yasa olrak boyle imkan varmi tesekurler

 183. 17/03/2010, 18:48

  >Benim sorunum su an çek borçlarımın olması.ben iş yeri sahibiyken bi anda işlerim bozuldu ve 2 aten çekim yazıldı tama anlaşdık ödiycem derken askeer gelmek zorunda kaldım.tecil yaptıramdım.ve ben askerdeyken dükkanımı ailem kapatmak zorunda kaldı.diger cekelrimde yazılmış ve icraya verilmiş duurmda.toplam 13 adet cek yapragım yazıldı.yalnız bazı firmlar bankadan 480 tl cekdiler yani yaklasık 8 adet cek yapragının 480 tl'sni banka ödedi alimde bankaya ödedi.bu arada geri kalan çek yaprakları beni icraya verdiler.uyap sisteminden baktıgımda 4 adet icralık dosyam var.sorum su olucak ben askerdeyken ne yapabilirler.ve anlaşma sistemi nasıl oluyor ben borçlarımı en geç 2 sene içinde ödeyebilirim kesin 5 ay sonra askerligim biticek.ve bitince ödiycek durumum ancak 1 sene max 2 sene sonra olabilir cek kanunda böyle yapabilirmiym anlaşma yoluna giddigimde nakit veremem.bana yardımcı olursanınz cok sevinirm.

 184. 17/03/2010, 18:48

  >210 bin tl. cek borcum var ödenmeyen kısmı olan 60 bin tl'lik ilk ceklerim savcılıga verildi ve devamınıda ödiycek gücümde kalmadı mal aldıgım yere bugune kadar 550 bin tl. kadar ödeme yaptım kriz sonrası işlerin durması sonucu artık ödeyemedigim icin her cekimi savcılıga veriyolar ve kacmak yerine borclarımı ödemek icin hala calısıyorum bir cıkıs yolu yokmu ne mal aldıgım firma nede devlet bana bir cıkıs yolu sunmuyo bu işlerden kurtulmak icin benim kacmammı gerekiyo…

 185. 17/03/2010, 18:49

  >merhaba bir sorunum var ve herkes farklı cevaplıyor . rıca etsem bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ben bir firmayla bayilik antlaşması yaptım , sözleşme karşılığı yüksek mevla çek teminat olarak verdim. ama bu bayiliğini aldığım ürnün piyasa geçerliliği olmadığındanve satışı mümkün olmadığından 1 tl lik bile mal almadım ve aylar boyunca maza kirası pazarlama ve ofis eleman ve giderleri harcıyarak elimde avucumdakileri leri artı dünyalar borç batağının içine girdim ..ben bunlarla uraşırken çekleri verdiğim firma daha önceki banka kredisine olan borcu ödeyemediği ve sıkıştığı için benim çeklerimi bankaya veriyor …daha sonra çekleri alcam , ödiyeceğim diye beni bekletti fakat battı herşeyini kaybettiben çaresizlik ten ve parasızlıktan bu çekler için hiç bir kanuni işlem yaptıramadım…şimdi dava günüm geldi ..napabilirim lütfen bana yardımcı olurmusunuz…

 186. 17/03/2010, 18:49

  >MERHABAARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

 187. 17/03/2010, 19:29

  >171 KARDEŞ EGER BOZULUR GELİRSE Kİ ÖYLE OLMAK ZORUNDA YENİDEN YARGILAMA AÇILACAK, YARGILAMA SONUCUNDA TEKRAR O KARARI TEMYİZ EDECEKSİN.AYRICA KONYADA ÇEK DAVASI OLAN, YADA KONYADA OLUPTA PARASIZLIKTAN AVUKATA GİDEMEYEN ARKADAŞLAR BANA ULAŞIRLARSA ÇOK CÜZİ BİR FİYATA BİR AVUKAT ARKADAŞA YÖNLENDİREBİLİRİM.

 188. 17/03/2010, 19:49

  >sami kal kardeş benim konyada 15.000 bin tl alacağım var bir eczacıda yardımcı olabılırmısın

 189. 17/03/2010, 19:55

  >sami kal kardeşim sana yeniden yargılama yapıldımı yani uyarlama bende senin gibi vekalaaten cekten ceza aldım

 190. 17/03/2010, 19:59

  >taahhütname verip yerine getirememediğimizde 1 yılın sonunda bizi neler bekliyor olabilir. adli para czasını devlete ödeme hakkımız olur mu.

 191. 17/03/2010, 20:12

  >189 VE 190 BENİM ÇEKLERİM ŞAHSİ ÇEK, ŞİRKET VE VEKALET DEGİL, BUNA RAGMEN YARGITAYDAN BOZMA KARARI İLE GELDİ, YENİDEN YARGILAMA İÇİN CEZAYI VEREN MAHKEMEDE DAVA AÇILDI, TAAHHÜT VERDİĞİM İÇİNDE DAVA 31A.12.2010 TARİHİNE KADAR ERTELENDİ. ECZACI İŞİNİ ÖZELDE GÖRÜŞMEK LAZIM.

 192. 17/03/2010, 20:27

  >Ocean blue,evet hem yargıtaydan hem uyaptan takip et. Büyük ihtimalle uyarlama için dosyan geri gönderilecektir. Mahkeme uyarlama yargılaması yapıp karar verecek o kararıda temyiz edeceksin. Bu sana epey bir süre zaman kazandırır. Bu süre içinde inşallah Anayasa hamhekemsi bu işide çözerde kökten hallolur.saygılar

 193. 17/03/2010, 20:30

  >Avukatlar, Facebook'ta sahte profiller açıp borçluları takip ediyor…Bursa'da, tüm uğraşlarına rağmen müvekillerinin borçlularına ulaşamayan avukatlar, değişik bir uygulamaya imza atarak, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sahte profiller açıp, borçluları takip ediyor. Bursalı avukat Mesut Yılmaz, bu yöntemle ulaştıkları 6 kişiden yaklaşık 150 bin TL parayı tahsil ettiğini söyledi.Facebook, boçluların peşinden koşan avukatların imdadına yetişti. Bursa Barosu'na kayıtlı avukatlardan Mesut Yılmaz, müvekillerinin borçlularına ulaşamınca Facebook'u kullanmaya karar verdiklerini ve bu yöntemle çok sayıda borçluya ulaştıklarını belirtti. Alacaklı oldukları bazı kişilerin kendi adreslerinde bulunmadığını cep telefon numaralarını değiştirdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Onlarla Facebook ile iletişim kurmaya karar verdik. Onların ortak oldukları gruplara, kendi adımızı vererek veya sahte isim ve kadın fotoğrafı kullanarak üye olduk. Daha sonra arkadaşlık teklifimizi kabul eden borçlularla önce normal yazışıyoruz. Daha sonra kendimizi tanıtıp borçlarından dolayı haklarında icrai işlem başlattığımızı hatırlatıyoruz. Son olarak ise borçlarını ödememeleri için çözüm üretmelerini öneriyoruz. Bu çalışmamız ile bu zamana kadar aylardır ulaşamadığımız hatta umut kestiğimiz 6 borçludan yaklaşık 150 bin TL paramızı tahsil ettik.”

 194. 17/03/2010, 20:40

  >M.K Cevabın için teşekkür ederim arkadaş ama noter de nüfus ile bağlantılı diye hemen infaz polisi gelip tutuluyor biliyorum Kısacası ben taahhütte bulunmadım çünki aslı 150 ,000 tl gibi toplam çek bedeli avukata rica ettim cevap vermek istemedi sonra bakarız diye atlattı ben taahhütte bulunmadan uyarlama yasasından nasıl yararlanabilirim bilen biri lütfen yazsın kısıtlı maddi ve manevi imkanlarda köyevinde yaşamaktayım ,bir zaman lar 5 mağazam 4 katlı fabrikam varken bu hale geldim allah beterinden korusun tüm insanları ANTALYALI

 195. 17/03/2010, 21:05

  >Antalyalı,Noter TC kimlik nonu girdiğinde nüfus bilgilerini görebiliyor doğru. Ama infaz polisi yada GBT sorgusu gibi bir kaydı görme yetkileri yok. O nedenle senin aranıp aranmadığını bilme şansları yok. Vekalet veren bir sürü arkadaş var teyid edebilirsin. rahat ol.

 196. 17/03/2010, 21:11

  >sayın MK KARDEŞİM nufüs cüzdanını çıkarırken herhangi bir sıkıntı yaşanıyormu?

 197. 17/03/2010, 21:18

  >arkadaslar merhaba benim sorum toplantida ne karara varildi bir bilen varmi benim esim 20gün önce karsiliksiz cekten dolayi yozgat aci kceza evine kondu gecen hafta dilekcesini verdi hala bir cevap gelmdi acaba aranizda hapse giren oldumu yani neoluyor nezamn dilekcenin cevabi geliyor nekadar daha kalcak 41tane ceki varmis ödenmeyen dilekcesini borcumu üstleniyorum diye vermis yani o neoluyor inanin var okadar soruma gidiyorki onun orda olmasi ve hala göremidm almanyadayim 3yasindaki kizim her bilgisayari actgimda anne babami geliyor diyor cok zoruma gidiyor arti onun sucu iflas etmek oldu hepinizin oldugu gibi büyük bir suc demmeki türkiyede burda bile babamin 30bin euro borcu var 2senedir hic ödemmiyor hacizci geldi evde birsey yok yazdi borcuda ödemiyor hala ama hapse atmiyorlar ayrica dahada devlet bakiyor burda insana artik magdurlari yuvalarindan özgürlüklerinde ali koymasinlar herkez perisan 2senedir esim kacak yasadi hergün nezaman yakalancagim diye düsündü durdu en sonundada korktugumuz basimiza geldi iste BANA CVP VERIRISENIZ SEVINIRIM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ALLAHA EMANET OLUN

 198. 17/03/2010, 21:41

  >AVRUPA DELAGOSYON Yüksek Yargı Kurumlarının 15-17 Mart 2010 Tarihleri arasında yaptığı toplantılardan ve sonuçlarından bir haber var mı ?

 199. 17/03/2010, 21:43

  >197,o konuda tam bir bilgim yok. risk almamak adına bir yakınınıza yada avukatınıza vekalet vererek nüfus cüzdanınızı çıkartın.saygılar

 200. 17/03/2010, 21:49

  >Tatli,süre davaların hangi ilde olduğuna ve o mahkemelerin yoğunluğuna göre değişiyor. Eğer Yozgatta tanıdığınız varsa. mahkemeleri öğrenip bizzat giderek yada telefonla arayarak durumu öğrenebilir. Maalesef ülkemizde iflas etmek suç değil olmasada çek yazıp ödememek suç kapsamında ve ceza veriliyor. Bununla ilgili yasa iptali istemiyle Anayasa mahkemesind gönderildi ama ne zaman ele alınacağını ve karara bağlanacağını bilemiyoruz.saygılar

 201. 17/03/2010, 22:00

  >arkadaşlar İZMİR bir acm taahütte sorun çıkarıyor diyorlar aslı varmı burda daha önce işi olmuş İZMİRLİ arkadaşlar varmı lütfen bir bilgi.

 202. 17/03/2010, 22:21

  >VİCDANI OLAN VE HUKUK DEVLETİNDE YAŞADIĞINI SANAN TÜM VEKİL ve BÜROKRATLAR OKUSUN BUNU…20.12.2009 Tarihinde yeni çıkartılmış olan 5941sayılı çek kanunundada eski 3167sayılı çek kanunda olduğu gibi borcunu ödemekten acze düşmüş insanlar ,TCK,İNSAN HAKLARI ve ANAYASA ya aykırılıklarına rağmen ADLİ PARA CEZASI KILIFI İLE hapsedilmeye devam edilmektedir.Üstelik cezaevleri kapasitesi 3 e katlamış vaziyette iken,ikinci bir ceza olarak cezaevlerindeki zor yaşam koşulları altında yaşamaya mecbur edilen KARŞILIKSIZ ÇEK CEZALILARI bizler. sizlerden kendi rahatı yerinde olduğu zaman dünyanın tozpembe olmadığını düşündüğünü bildiğimiz siz bazı vekil ve brokratlar dan ricamız sesimiz olun duyun sesimizi kulak verin artık. Ailelerimiz yokluk içinde ve dağılmış durumdadır.İçinde bulunduğumuz yaşam şartları dolayısıyla sağlımız tehlikeye sokularak,yaşam hakkımızda EKONOMİ yönetimi ve BANKA ların insafına bırakılmaktadır.sizlerden İnsan Hakları ve Anayasal haklarımızın iadesini para gücünün baskısını temsil edenlerin bize reva gördüğü bu HAKSIZ ve acımasız durumun tesbiti ile bu kanayan yaralarımızın sarılmasını rica ve talep ediyoruz..bu arada biz kaç kişimiyiz hemen söyleyeyim bir siyasi partiyi tek başına olmasa bile iktidara getirebilecek kadar çok kişiyiz.biz kimmiyiz, biz herbirimiz en az bir üniversite bitirmiş kaliteli,yanlarında onlarca yüzlerce insana iş vermiş, vergi ödemiş yıllarca bu memlekete katma değer eklemiş kişileriz..biz kimmiyiz, namıdeğer çek mağdurlarıyız.biz ne yapıyoruz, biz şimdi uğruna öleceğimiz vatanımızda yakalanma korkusu ile dışarı bile çıkamayan sefil perişan olmuş sizin seçmenleriniz. MURAT GÜZEL.BU MAİLİ TC DE NE KADAR VEKİL NE KADAR BROKRAT VARSA HEPSİNE YOLLADIM..

 203. 17/03/2010, 22:33

  >ACİL ACİL ACİLarkadaşlar şimdi saat 22.05 de TRT 1 de taha akyol la adalet va yargı iç içe adında bir proğram başlayacak linkini bulabilen varsa mail atalım

 204. 17/03/2010, 22:52

  >197 nüfüs cüzdanı veya kimlik çıkarırken aranmanız varsa kesinlikle polis çağırıp aldırıyorlar dikkat edinnnn.

 205. 17/03/2010, 23:10

  >Arkadaşlar benim bir sorum olacaktı, burdan sorulur mu onu bilmiyorum ama acil olarak yazmam gerekti…Ben bundan 4 yıl evvel çek yazmıştım. Ödeyemedim. Ödeyemedğim kişi birine vermiş çekleri ve şimdi verdiği kişi bana çekleri avukata vereceğini söylüyor ve avukatla konuştuğunu, bana yakalama çıkaracağını söylüyor. Bu olabilir mi?

 206. 17/03/2010, 23:27

  >SN 6. OLURMU OYLE ŞEY YEME BUNLARI KESTİĞİN ÇEKLERİN VADESİ EGER 17.10.2009 DAN ÖNCE İSE HİÇ BİR ŞEKİLDE KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASI AÇAMAZ EĞER Kİ VERDİĞİM TARİHTEN SONRAYA BİR ÇEKİN VARSA ONUN İÇİN HALA HAKKI BAKİDİR. AZCIK OKUYUN AZICIK ARAŞTIRIN ARKADAŞLAR. ÇÜNKÜ ŞUNA İNANIN BİZİ DELİĞE SOKMAK İSTEYENLER HERGÜN DURAKSIZ OKUYOR ARAŞTIRIYOR KANUNUN ALEHİMİZE OLAN YÖNLERİNİ EZBERLEMİŞ HALDELER. SİZDEN RİCAM BİRAZ ARAŞTIRMACI OLUN ARADIĞINIZ HERŞEYİ BU SİTEDE BULABİLİRSİNİZ SADECE KOLAYCI OLMAYIN ARTIK..SAYGILARMURAT GÜZEL

 207. 17/03/2010, 23:29

  >6,6 yıldır hiç bir işlem yapmamışlarsa artık yapma şansları yok. Çünkü çeklerde karşılıksızdır kaşesi vurulduktan sonra süre 6 ay korkmana gerek yok. ancak alacak davası açar haciz yapar. ceza çıkartamaz.

 208. 17/03/2010, 23:31

  >Arkadaşlar aranmam varken noterde onlarca iş yaptırdım hiçbir sıkıntı olmadı bu konuda çok kesin konuşabilirm. Nüfustada iş yaptırdım ama nufusta işler şöle; polis nufusdaki işlemleri veya güncellemeyi görebiliyor ama nüfus müdürüğü gbt ye bakarak sorgulama yaparak işlem yapmıyor. Malum nüfusta iş yaptırdınız adres vereceksiniz, buna inanın 2 gün içinde o verdiğiniz adrese polisler gidiyor buralardaymış diye, verdiğin adrestekiler ikematgahı burası ama burada değil diyor ve polisler gidiyor. Eğer sahte adres verirseniz bu seferde polis tutanak tutup nüfus müdürlüğüne gönderiyor. Nüfus müdürlüğüde 600tl civarında bir ceza kesiyor. Bunları net söyleyebilirim çünkü başıma geldi. Paylaşayim dedim.

 209. 17/03/2010, 23:41

  >ALLAHIM YARABBİM YERİN,GÖKÜN,TAŞIN,KARINCANIN,AĞACIN,KUŞUN CANLI,CANSIZ HERŞEYİN İLK SAHİBİ SEN BİZLERE BU FORUMDAKİ ARKADAŞLARIMIZA FORUMDAN HABERDAR OLMAYAN DİĞER BORÇ BATAĞINDAKİ AMA NİYETLİ İNSANLARA.YARATTIĞIN HERTÜRLÜ CANLI,CANSIZ SAHİBİ OLDUĞUN HERŞEY İÇİN SEN BİZLERE YARDIM EYLE ŞU EZİYETTEN BİZİ KURTAR YARABBİM ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİN KALPLERİNE FERAHLIK İHSAN EYLE ŞU KANUNU SİLSİN ATSINLAR YARABBİM.

 210. 18/03/2010, 00:05

  >NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE YAKALAMALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YÖNUNDE KOLLUK GÜÇLERİNDEN BİLGİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIM. AYRICA NUFUS MUD.NUN TUTUKLAMA YETKİSİ YOK AMA 155 İ ARAYIP SİZİ ALIKOYMA YETKİSİ İNİSİYATİFİ OLDUGU KONUSUNDA BİLGİ AKIŞI SAGLANMIŞTIR..BİLGİNİZE

 211. 18/03/2010, 00:09

  >sibel hanım,size 2 adet email gönderdim. benim konumla ilgili…

 212. 18/03/2010, 00:17

  >yakında camiyede gidemeyiz ülkemizde yakalarlar diye

 213. Aa
  18/03/2010, 00:46

  >Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’de yaşayan 100 bin kaçak Ermeni işçiyle ilgili açıklamaları tartışılmaya devam ediliyor.İşte Erdoğan’ın bu açıklaması üzerine CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen bir soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevaplandırması istemiyle verilen soru önergesinin içeriği şöyle:T.B.M.M. BAŞKANLIĞINAAşağıdaki yazılı soru önergemin İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.Onur ÖymenBursa MilletvekiliSayın Başbakan 16 Mart 2010 verdiği bir demeçte Türkiye’de kaçak olarak çalışan 100 bin Ermeninin idare edildiği, eğer Ermenistan başka ülkelerinin Parlamentolarından soykırım kararı geçirmeye çalışırsa bunları geri gönderileceğini ifade etmiştir.Sayın Başbakanın bu ifadelerinden farklı ülkelerden gelip kaçak olarak çalışan insanlara farklı muamele yapıldığı anlaşılmaktadır.1- Bu farklı uygulama yasalarımıza uygun mudur?2- Bu farklılaştırma hangi ölçüye göre yapılmaktadır? Ve Ermeniler dışında hangi ülkelerin uyruklarına bu şekilde müsamaha gösterilmektedir?3- Bu gibi yasa dışı uygulamaların sorumluları hakkında gerekli işlem yapılmakta mıdır?Bakalım buna nasıl bir kılıf uyduracak bezirganbaşı.

 214. Aa
  18/03/2010, 00:56

  >Borçlarını ödeyemeyince intihar ettihttp://haber.mynet.com/detay/yasam/borclarini-odeyemeyince-intihar-etti/500892Yine borç alacak verecek intiharı.akepe nin pembe ekonomisi durmak yok,bu ülkede herkes kendini asana kadar yola devammmm.!!!

 215. 18/03/2010, 00:59

  >İZMİR 1 AS CEZA MAHK- COK SIKINTILI,HAKİMİMİZ COK SIKINTILI MEDENİ KANUN 2 . MADDESİ DAYANAGIDIR BİZZAT DOSYAM BULUNMAKTADIR

 216. 18/03/2010, 01:07

  >Yargıtay CGK. 07.07.2009 tarih ve 2009/5-81 Esas, 2009/196 sayılı kararında ;"Yerel mahkeme kararındaki yasa yolu bildiriminde, yasa yolunun türü, süresi ve mercinin yazılmasına karşın başvuru şekli gösterilmemiştir. Anılan hükümler, yerel mahkemenin bu eksikliği gidermek için yasa yoluna başvuru şekline ilişkin eksikliğe gidermeye yeterli açıklamalı tebligat ile hükümlüyü bilgilendirmesini zorunlu kılmaktır. Böyle bir bilgilendirme yapılmadan, yapılan bildirim ve tebliğin gerçekliliğinden ve buna bağlı olarak verilen kararın kesinleştiğinden söz edilemez. Bu itibarla, kesinleşmeyen hüküm veya kararlar hakkında yasa yararına bozma yasa yoluna başvurulamaz." şeklinde karar verilmiştir.Karşı oy veren üyeler ise; Yerel mahkeme kararında yasa yolunun türü, süresi ve merciinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde açıkça gösterildiği, sadece başvuru şeklinin gösterilmediği, hükümlünün süresi içinde herhangi bir biçimde temyiz başvurusunda bulunmadığı, yerel mahkeme kararındaki yasa yolu bildiriminde yasa yoluna başvurma hakkının kullanılması konusunda duraksama oluşturulan ya da bu kullanılmasını engelleyen bir eksiğin olmadığı, bu nedenle yasa yoluna başvuru şeklinin gösterilmemesinin temyiz süresinin işlemesini önlemeyeceği ve eski hale getirme nedeni oluşturmayacağı, dolayısıyla da kararın kesinleştiğinin kabul edilmesi gerektiği görüşüyle Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulü yönünde oy kullanılmıştır.Ben Genel Kurul kararının radikal bir karar olduğunu düşünüyor, karşı görüşe katılıyorum.Ancak, bu karar dan sonra bir çok yerin savcılığı infazdaki kararın kesinleşmemiş olduğundan bahisle hükmü veren mahkemelerden infaz durdurma talep etmeye başladı. Elimizdeki ilamlara baktım, CGK'na göre hiçbiri kesinleşmemiş… Durum aslında ciddi. Ne yapmalı?

 217. 18/03/2010, 01:08

  >Olması gereken açısından bakıldığında karar yerinde denebilir.Ama dediğim gibi uç denilebilecek bir karar. Zira, şu durumda kararların çok büyük bir kısmı, kesinleşmemiş demek gerekecek. Her hangi bir mevzuat değişikliği olmadağı halde verilen kararlara birden bire kesinleşmemiş demek ciddi sonuçlar doğurur. Yıllardır cezaları infaz edilen insanlar hakkımdaki kararlar usulsüzmüş, kesinleşmeden infaz edilmiş demezler mi? Tazminat hakları doğmaz mı? Yüzbinlerce infaz dosyasında yeniden değerlendirme ve infaz durdurma talepleri gerekmez mi? Bu durum yeni yasal düzenleme gibi önemli sonuçlar doğurur.

 218. 18/03/2010, 01:12

  >Gerçekten de ciddi sonuçlar doğurdu. Durup duruken gelen tahliyelere mahkumlar da çok şaşırdı. İzah etmekte güçlük çektik. Dediğim gibi kararların tamamına yakın kısma bu şekilde olduğu için cezaevlerini boşaltmak gerekecek. Kanaatimce yasa yolunun türü, süresi ve merciinin gösterilmesi yasal olarak yeterlidir. Başvuru şekli belirtilmedi diye başka hiçbir eksiği olmayan kararı bozmak işgüzarlık.Yasa değişikliği olsa hiç değilse değişiklikten sonraki olaylar için uygulanırdı. Gerçekten temyize başvurmak isteyen kişi varsa gider başvurur. Bu hakkın kullanılmasını engelleyen yok. Başvurmak isteyip de başvuru şekli karara yazılmadı diye başvuramayan olamaz. Yıllardır cezaları infaz edilen insanlar hakkımdaki kararlar usulsüzmüş, kesinleşmeden infaz edilmiş demezler mi? Tazminat hakları doğmaz mı? Yüzbinlerce infaz dosyasında yeniden değerlendirme ve infaz durdurma talepleri gerekmez mi? Bu durum yeni yasal düzenleme gibi önemli sonuçlar doğuracaktır. Cezaevinde yeni TCK'nın, 5728'in, HAGB'nın ve yeni Çek kanununu çıktığı dönemki gibi bir kargaşa var, af gibi algılanıyor. Ve maalesef saydığım bu yasal düzenlemeler gibi etkili ve yaygınlaşan sonuçları olacak. …Yukarıda belirtilen karara istinaden, halen infaz görmekte olan dosyalar için ilgili kişinin talebi olmaksızın infaz durdurulması talebinde bulunan infaz savcısı var mı?Mahkemenin infaz için gönderdiği ve üzerinde kesinleşme şerhi olan bir kararın bu keşinleşme şerhine rağmen yine de kesinleşmiş olup olmadığını infaz savcısı olarak mahkemeden sorup görüş isteyecek miyiz?Ben bu aşamada , üzerinde mahkemenin kesinleşme şerhi olan kararların kesinleşip kesinleşmediğini mahkemelerden sormayı düşünmüyorum, uygulamada birlik sağlanması açısından infaz savcısı arkadaşların görüşlerini paylaşmalarını umuyorum.Saygılarımla….Biz infazın durdurulması yönünde talepte bulunuyoruz.Çoğunlukla da infazın durdurulması yönünde kararlar geliyor.CGK kararının sadece ilgili dosya ile ilgili olduğunu beyan eden arkadaşlara katılmıyorum çünkü sözkonusu kararda çok önemli bir hukuki tespit yapılıyor ve dairelerde bu karara uymakta, hatta Yargıtay C.Başsavcılığı bu şekil eksikliğinden dolayı dosyaları eksikliğin tamamlanması için mahalline iade etmekte. ………Konu ile ilgili uzun süreden beri mahkmelere yaptığım talepler kabul edilmekte ve infaz durdurulmaktadır daha çok temyizi reddedilenleri seçmeye çalışıyorum

 219. 18/03/2010, 01:14

  >Bugün bazı yer savcılarından kesin nitelikte verilen adli para cezaları ile ilgili olarak bu CGK kararı gerekçe gösterilerek yasa yolu biçiminin kararda gösterilmediği belirtilip infazın durdurulması talepleri geldi. Kesin nitelikteki kararlarda gösterilmeyen "yasa yolu şekli" nedir? İzmir gibi büyük şehirlerde zaten mahkemeler iş yoğunluğunda boğulurken lütfen gereksiz şekilde mahkemeleri karar verme talepleriyle meşgul etmeyelim!Saygılarımla Yıldıray Çakıcı İzmir 10. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi

 220. 18/03/2010, 01:15

  >Karalarda başvuru türü ve süresi yazılıyor. İlgililer süresinde temyiz ediyor. Yargıtay kararı bozoyur.."başvuru usulü yazılmadığından.." Bunu kararın iddia makamı ve müdafii huzuruyla verildiği hallerde de yapıyor..Yani Yargıtay C.Savcısının ve avukatın nasıl kanun yoluna gideceğini bilmediğini farzediyor..E peki; o usul bilinmeseydi, bir eksiklik olsaydı nasıl dosya temyize gitti. Herhangi bir tarafın "ben başvuru usulünü blmiyordum" diye bir iddiası/ savunması da olmadığına göre daha neyin bozması yapılıyor.Bizim ceza hukuku mantığımız, hele de Yargıtay'ın ceza hukuku mantığı değişmedikçe bu ülkede daha çok canlar yanar… daha çok kocalar eşlerinin burnunu kulağını keser… daha çok çocuk cep telefonu alınırken tren altına düşerek can verir…. daha çok kadın gasp edlir, tecavüze uğrar… daha çok çeteler ürer.Usul esasa mukaddemdir, ancak esas usule feda edilmemelidir.

 221. 18/03/2010, 01:20

  >selamlar izmir 10 asliyede hakim her hafta cuma karakola imza birde yurt dışı yasağı koydu

 222. 18/03/2010, 01:20

  >ne güzel sitemizi sayın hakim bey'de takip ediyormuş mutluluk verici demekki tanınıyoruz yavaş yavaş allahım iflas ettik diye hapise düşürme bizi biz eğer dolandırı olsaydık burda olmazdıkm

 223. 18/03/2010, 01:36

  >Haydaaa,bak sen işe buda olabiliyormuş demekki. Şimdi bana biri şunu izah ederse sevinirim.yasa ne demektir,yasa neden kesin hükümler içermek yerine herkesin yorumuna açık yani ucu açık yapılır.bizim ülkemizde sonucu net bir yasa varmıdırbaşbakanın toplantısında ücretsiz eğitim için pankart açanlar örgüt üyesi suçlamasıyla tutuklanırken deniz feneri davasında yargılananlar nedir. Pankart açan öğrenciler örgüt mensubudurda deniz fenerinde milyonlarca euroyu iç edenler bu işi bireyselmi yapmışlardır.yoksa bu paralar uygun yerlere gitiiği içinmi örgütsüzdür.adını yazmayacağım bazı davalarda tutuklu bulunanlar kendilerine henüz yöneltilmiş bir suçlama dahi yokken 1.5 yıldır hapis yatarken deniz fenerinde hakkında bizzat suçlama olanlar nasıl devletin belli kurumlarında görev yapmaya devam edebilmekte ve tutuklanmamaktadır.bir cemaatin mensubu AKP bizi kolamak zorunda çünkü onlara oy verdik söyleminde hem cemaat için hemde bahsettikleri siyasi parti hakkında suç unsuru varmıdır yokmudur.ne demektir kollamakne demektir oy verdik kollamak zorundalarYani tüm bunlardan sonra biz hukuk devletindemi yaşıyoruzyani şimdi biz hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir demokrasiyemi sahipiz.yani bizi hala bunlara inandırmayamı çalışıyorlarhadi yaaaaahadiaptalız belki ama bu kadarda değilbunu ilk seçimlerde göreceksinizişinize geldiği zaman hukukişinize gelmezse arkadan dolanma serbestnasılsa devir bu devirama unutma padişahım……….. unutma…

 224. 18/03/2010, 01:54

  >2 de yazan arkadaş işin zor. İzmir 1.ACM hakimi Ali Mithat Özçakmaktaşı benim taahütlerimi Medeni kanunla bağdaşmadığından bahisle kabul etmedi.Ağır cezadan da red verdiler.Üst üste 5 tane taahütname gönderdim sonunda beni şöyle bir taahütname vermeye zorladı. Taksitlerimin 1.cisini haziran 2010 da başlatmak kaydıyla taksitleri faiziyle birlikte son kuruşuna kadar hesaplayıp çıkan rakamı aylara bölerek eşit taksitler halinde ödemeyi taahüt etmem şartıyla(bu arda 32 gün hapis yattım)taahütnamemi kabul ettiler ve infazımı durdurdular. Siz henüz taahütname vermediyseniz,sizin taahütnamelerinize de bir kılıf uydurup kabul etmeyebilir.İtiraz edip agırcezadan sonuç alıncaya kadar 1 nisan 2010 yasal süreyi geçirip bu yasadan faydalanamayabilirsiniz.Onun için bu mahkemede bu yasayla ilgili dosya takibi yapmış bir avukatla yolunuza devam etmeniz naçizane tavsiyemdir.

 225. 18/03/2010, 04:13

  >25 noda yazan arkadaş mail adresini yazmanda sakınca yoksa yazarmısın irtibat kurmam lazım seninle

 226. 18/03/2010, 10:23

  >ne oldu bu toplantı'dan hiçbir sonuç çıkmadımı şayet anayasa mahkemesi haftaya perşembe bu konuyu görüşmez ise bilinki bu toplantıdan bir sonuç çıkmamıştır ve o kadar mailler telefonlarfakslar boşa gimiş demektir.inşallah tam tersi.kazanırız

 227. 18/03/2010, 11:24

  >BEN BÖYLE ADELETİN BEN BÖYLE HÜKÜMETİN BEN BÖYLE HUKUKUN BEN BÖYLE ANAYSASININ YANLIŞ KARARLAR VEREN HAKİMLERİN BİZİ BU HALE DÜŞÜRENLERİN TAAAAAAAAAAAAA

 228. 18/03/2010, 11:48

  >M.K TESEKKÜR EDERIM

 229. 18/03/2010, 11:57

  >TOPLANTIDAN HABER CIKMADI GALIBA SONUC AYNI DEMEKKI DEGISEN HICBIRSEY YOK ALISTIRA ALISTIRA CIKICAK HABER BIRDEN SOK OLMAYALIM DIYE HERHALDI BUKADAR INSANINDA YAPTIKLARI BOSA CIKACAK INSALLAH YANILIRIZDA HERSEY IYI OLUR

 230. 18/03/2010, 12:04

  >ARKADAŞLAR BU DELAGASYON ÜYELERİNDEN DİDEM HANIM VARDI YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM ONA BİR KAÇ KİŞİ MAİL ATMIŞTI BİR KAÇ KİŞİYE CEVAP VERMİŞTİ DİDEM HANIMA O KİŞİLER TEKRAR MAİL ATSA SONDURUMU Bİ SORSA NASIL OLUR ACABA GALİBA SEVGİLİ JENARDİYE CEVAP VERMİŞTİ

 231. 18/03/2010, 12:30

  >ankara 4.asl vekaleten imzaladığım çekten berat aldım.

 232. 18/03/2010, 12:33

  >1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİKONYADOSYA NO :2009/783KARAR TARİHİ : 18.03.2010İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDA MÜTALASINDA her nekadar sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmekten cezalandırılması için kamu davası açılmışsada sanıgın üzerine atılı suçun para cezası olup, suç tarihinde yürürlükte olan ve lehe hükümler içeren 765 sayılı TCK nın 102/4 md geregince 5 yıllık dava zaman aşımına tabi oldugu, sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği 29.12.2004 tarihinden bu tarafa 5 yıllık süre geçtiği zaman aşımını kesen her hangi bir işlem olmadıgı davanın zaman aşımına ugradıgından sanık hakkında açılan kamu davasının dava zaman aşımı nedeni ile düşmesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütala olunur.Sanık hakkında açılan davanın 765 sayılı tck nın 102/4 md yolu ile tck nın son md.uyarınca ortadan KALDIRILMASINA itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi

 233. 18/03/2010, 12:36

  >YUKARDA YAZDIGIM KARARDA CEZAYA SÖZ KONUSU ÇEK 2004 TARİHLİ OLUP YAPILAN YARGILAMADA MAHKUMİYET ÇIKMIŞ, YARGITAYDAN 5941 SAYILI YASA GEREGİ BOZMA GELMESİ NEDENİ İLE YAPILAN YENİ YARGILAMADA BU KARAR ÇIKMIŞTIR. DEMEKKİ HALA İNSAF EHLİ HAKİMLER VAR, BU YÖNDEKİ KARARLARIN ÇOGALMASI TEMENNİSİYLE.

 234. 18/03/2010, 15:47

  >arkadaşlar anayasa makemesi bugunku toplantısını ertlemıs acaba bızım konuyuda goruseceklermı o yuzdenmı erteledıler

 235. 18/03/2010, 16:02

  >http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14140366.asp?gid=373Bu haberde sn Baykalın yeni anayasa hazırlanmasında bazı şartlarının kabul gördüğü yazıyor.Acaba Anayasa 38. maddenin daha berrak bir hale gelmesi için bir çalışma yapabilirmiyiz.((Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.))))Yeni anayasa pazarlık aşamalarında acaba Sn baykal bu konuda bir görüş ortaya koyabilirmi…?

 236. 18/03/2010, 16:11

  >35,Anayasa mahkemesinde 5941 sayılı yasanın iptali başvurusu esasın incelenmesinde. daha görüşme günü belirlenmedi yani sürecin ucu açık.

 237. 18/03/2010, 16:38

  >ekm 2510,sence :))

 238. 18/03/2010, 16:56

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR ANAYASA MAHKEMESİNİN 1-2 HAFTA İÇİNDE, İZMİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN TAHÜT İLE İNFAZ DURDURMA MADDESİNİN İPTALİ İÇİN GÖRÜŞECEĞİ DUYUMUNU ALDIK.VE BÜYÜK BİR İHTİMAL İLE DE BU TAHÜT MESELESİ İPTAL EDİLECEKTİR..DAHA EVVEL TAHÜT VERENLERE BİRŞEY OLMAYACAKTIR.ANCAK TAHÜT VERMEYENLER İÇİN HERŞEY BİTECEK. ZATEN 1 NİSAN GELİYOR.MAHKEME İPTAL ETSE BİLE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK.ARKADAŞLAR HÜKÜMETİ VE ADALET KOMİSYONUNU YETERİNCE BİLGİLENDİREMİYORUZ.ÇOK KALABALIĞIZ BİLİYORUM.OKUYANLAR ÇOK FAZLA.ANCAK EĞER OTURUP DURURSAK VE BU KANUNDAKİ ÇARPIKLIKLARI ANLATAMAZSAK VAY HALİMİZE.BİRŞEYLER YAPMAK İSTİYORSANIZ İLK GÜNLERDEKİ GİBİ ARTIK AYAKLANMAMIZ LAZIM.ADALET KOMİSYON ÜYELERİNE ADALET BAKANLIĞINA AKP Lİ VEKİLLERE BU UCUBE YASADAKİ VEHAMETİ ANLATMALIYIZ.ARAMALIYIZ FAXLARLA BOĞLAMIYIZ.YOKSA SONUMUZ YİNE HÜSRAN OLACAKTIR.

 239. 18/03/2010, 17:10

  >AYAKLANALIM ÖNCÜLÜĞE BAŞLA SEVGİLİ JENARDİ ULAŞILACAĞIMIZ NUMARALARI YAYINLAYIN YENİ KATILANLAR İÇİNDE İYİ OLACAKTIR

 240. 18/03/2010, 17:48

  >Lütfen yeter artık ayaklanalım…Geçen hafta meclisteydik ama tek başımıza gitmek olmuyor. Lütfen toparlanalım artık Yapılacak tek şey anayasa mahkemesini bastırmak

 241. 18/03/2010, 17:54

  >simdi neolacak peki ben anlayamadim tahüt vermeyen ve hapisteki insan kalacakmi cikicakmi nail olcak peki bu durum bana bir bilgi verirseniz sevinirim simdiden tesekkür ederim

 242. 18/03/2010, 18:35

  >ŞİMDİ TAHUT VERIPTE CEZAEVINDEN ÇIKAN ARKADAŞLAR YA AYAKLANALIM SESIMIZI DUYSUN BU TURKIYE YADA SESSIZKALALIM KAPANSIZ BU SİTE……..KIMSEDE GİRMESIN UĞRAŞMASIN YORUMLARLA BIYERE GELINMIYO YA HADİ ARTIK YAPALIM BİŞEYLER NERDESINIZ….(SEYMENOĞLU)ESKİŞEHİR

 243. 18/03/2010, 18:54

  >http://www.karsiliksizcek.net sitesinde C.G.K. Kararı Tahliyeler Başladı İnfazlar duruyor.. diye haber varSanığın yokluğunda verilen kararda, yasa yolu bildiriminin aynen; “sanık ve müştekinin yokluğunda kararın sanığa tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili Yargıtay Ceza Dairesine temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı” şeklinde olduğu ve hükmün sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine karşın temyiz edilmemesi üzerine kesinleştirildiği görülmektedir232/6 Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.Böyle bir bilgilendirme yapılmadan, yapılan bildirimin ve tebliğin geçerliliğinden ve buna bağlı olarak verilen kararın kesinleştiğinden sözedilemez.Diye bir karar varherkez mahkeme kararlarına baksın böyle değilse infaz durdurma için başvursunCGK: 07.07.2009 gün ve Ceza Genel Kurulu 2009/5-81 E.N , 2009/196 K.N.

 244. 18/03/2010, 19:37

  >seymenoğlu mailini yazsana bende eskişehirdeyimgörüşürüz

 245. 18/03/2010, 19:41

  >Benim karşılıksız çekten 3 ayrı davam hala sürüyor.Dava tarihleri 4. ay 5. ay ve 6. ayda-Ben mart sonuna kadar taksitlendirme yapa biliyormuyum.Savcılıkta yaptığım taksitlendirmeler çek bedeli kadar olucak bu ödüyeceğim parayı devlet alıyor – davacıya olan borcum duruyormuş.bir kaç avukattan bu şekilde bilgi aldım.Doğrumudur.Yardımlarınızı bekliyorum

 246. 18/03/2010, 21:05

  >SAYIN 44 LÜTFEN BENİM GİBİ TAŞ KAFALAR İÇİN BİRAZ DAHA AÇARMISINIZ.

 247. 18/03/2010, 21:18

  >sayın my way44 nolu cgk kararını açıklayabilirmisinizben tam anlayamadım lehimize bir durum varmı

 248. 18/03/2010, 21:35

  >….48….yargıtay incelemesinden geçmeden KESİNLEŞTİRİLMİŞ kararlar da temyiz yolunun tam ve açık olarak anlatılmaması gerekçe gösterilerek mahkeme tarafından verilen hükümün kesinleşmediği kabul edilmiş….genelde bütün kararların kopyala yapıştır yöntemiyle yapıldığı düşünüldüğünde,temyiz kaçırılarak yargıtay incelemesinden geçmeden kesinleşen kararlar…bu USUL hatasından dolayı bozulabilir…my way

 249. 18/03/2010, 21:40

  >YARGITAY CEZA KURULU KARARI Anayasanın 40/2-Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.") CMK’nın 34/2 Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir. 231/2- Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.232/6 Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.maddeleri uyarınca karar ve hükümlerde başvurulabilecek kanun yolu, süresi, merci, başvuru şekli ve başvurulmadığı hallerde hükmün kesinleşeceğinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir;Gerek yüze karşı, gerekse yoklukta verilen hüküm ve kararlarda başvurulacak yasa yolunun süresinin, başvuru yapılacak merci ile başvuru şeklinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde açıkça belirtilmesi zorunludur. 5271 sayılı CYY’nın 40. maddesinin 1. fıkrasında kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişinin, eski hale getirme isteminde bulunabileceği, 2. fıkrasında ise yasa yoluna başvuru hakkının kendisine bildirilmemesi halinde, kişinin kusursuz sayılacağı açıkça belirtilmiştir. Anılan hükümlerden, hak sahibi olanlar bakımından hüküm ve kararlar da yasa yolu bildiriminin; yasa yolu, mercii, şekli ve süresini de kapsayacak şekilde açıkça anlaşılabilir ve her türlü yanıltıcı ifadeden uzak olması gerektiği hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın ortaya çıkmaktadır.Sanığın yokluğunda verilen kararda, yasa yolu bildiriminin aynen; “sanık ve müştekinin yokluğunda kararın sanığa tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili Yargıtay Ceza Dairesine temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı” şeklinde olduğu ve hükmün sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine karşın temyiz edilmemesi üzerine kesinleştirildiği görülmektedir.Yerel mahkeme kararındaki yasayolu bildiriminde, yasayolunun türü, süresi ve merciinin yazılmasına karşın başvuru şekli gösterilmemiştir. Anılan hükümler, yerel mahkemenin bu eksikliği gidermek için yasayoluna başvuru şekline ilişkin eksikliği gidermeye yeterli açıklamalı tebligat ile hükümlüyü bilgilendirmesini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir bilgilendirme yapılmadan, yapılan bildirimin ve tebliğin geçerliliğinden ve buna bağlı olarak verilen kararın kesinleştiğinden sözedilemez.Bu itibarla, kesinleşmeyen hüküm veya kararlar hakkında yasa yararına bozma yasayoluna başvurulamayacağından, Özel Dairece yasa yararına bozma isteminin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamakta olup, Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.07.07.2009 gün ve Ceza Genel Kurulu 2009/5-81 E.N , 2009/196 K.N.

 250. 18/03/2010, 21:42

  >sn my wayyani şimdi temyizi kaçıranlarım yeniden yargılanma yada temyiz hakkımı doğuyor demek istiyorsunuz

 251. 18/03/2010, 22:21

  >DEĞERLİ DOSTLARIM SİZE BİR SORU SORACAM, DOKTORLA HAKİM ARASINDA Kİ MESLEKİ BENZERLİK NEDİR.? Ben hemen cevap vereyim akşam akşam sizi yormayın, İNSAN HAYATIYLA İLGİLİ KARAR VERMEK evet insan hayatı bir doktorun hatalı tehşisi o insanı ölüme kadar sürükleyebilir, bir hakimin yanlış kararı o insanı ve ailesini canlı canlı toprağa gömebilir. Şimdi bu muhabbet nerden çıktı diyeceksiniz bugün sitede dolaşırken baktım bazı acm hakimleri hakkında olumsuz şeyler yazıldığını gördüm örneğin izmir bir acm hakimi sayın hakim taksitlendirme konusunda vatandaşa zorluk çıkartıyormuş kendi ne göre bir şeyler bulmuş milleti süründürüyor. Şimdi devlet borcunu üçte birini 12 ay içerisinde diğer kalanınıda 24 ay içerisinde öde diyor hesabını kitabını yap borcunu bu çerçeve içinde hallet diyor bunun dışında yok ilk yıl beş taksit yap ikinci yıl dört taksit yap diye bir şey demiyor,koskoca TC meclisi karar almış C.BŞK onaylamış da sen bunların üzerine kendi doğrularını kanun say millete kan kustur tabii insanlar sahipsiz olursa işgal altındaki ülkenin vatandaşından farkınız olmaz adalet i temsil etmek o mühürü kullanmak şerefli bir şeydir fakat doğru kullanmak gerekir beyefendi siz hiç ticaret yaptınızmı hayatınızda bir kere olsun limon sattınızmı hadi bunu geçelim hiç gazete okumuyormusunuz hadi bunuda geçelim yaşadığınız şehirde gıda ve inşaatçılar adlı toptancılar çarşısı var gidin dükkanların yarısı kapalı hiç gezmezmisiniz hadi onuda geçtik Kemalpaşa ,Menemen de yüzlerce kapanmış fabrikalar var hepsinin üzerinde kiralık yazısı var hiç duymazmısınız, ama siz hafta sonları büyük marketlere gidipte ordaki doluluğa bakarsanız İzmirin nufusuna göre bence o marketlerden yüzlerce olsa dolar fakat insanlar evlerinden çıkamıyor eğer meşhur İzmirin kordon semtinde dolaşıyorsanız ordaki kafelerin restoranların doluluğuna bakıyorsanız yanılmayın İzmirin gerçek nufusu gezmeye gelse kordonda adım atılcak yer olmaz bunları size niye yazıyorum batmış her şeylerini kaybetmiş insanların sanki ceblerinde para varmış gibi bu şekilde öde emri ancak çok cahil ÖN YARGILI insanlara mahsustur insanlar belki kurtarırmıyım diye mücadele verirken siz dünyadan bir haber böyle kararlar verirseniz ülkemizde yaşayan insanların size güveni kalmaz lütfen lütfen bir kenara çekilin ve düşünün zaten biz karşı tarafa karşı cezamızı aldık bu parayı ödeyemessek hapis yatacağız bırakın insanlar mücadelesini versin bu millet hepimiz sizlerin vereceğe karara emanetiz yaptığınız iş çok ciddi bir iş bırakın fakir fıkaranın üzerinde oynamayı her kesin hayır duasını alın torpil istemiyoruz ama kafanızı camdan dışarı çıkarmanızı rica ediyoruz EFENDİM. arkadaşlar sıkıntı şurda güneş çarığı çarık ayağı sıkar ama kimse kimsenin derdinden anlamıyor her kes matador. iz.er

 252. 18/03/2010, 23:17

  >izmir 1 asliyede dosyası olupta sıkıntılı olan arkadaşlar benle irtibata geçebilirtayfur_serdar@hotmail.com

 253. 18/03/2010, 23:52

  >Elif Sucukları Yıl 1984. Özal`ın ANAP Hükümeti ekonomiyi libere ederken et ithalâtına da izin çıkarıyor.. Bazıları ayağa kalkıyor ve "bu ithalât serbestisi hayvancılığımızı öldürür" diye haykırıyor ama bu haykırışlara rağmen ithalât başlıyor.. Kopuzlar Gıda`ya (Mustafa Kopuz merhum) ait Elif Sucukları`nın muhasebe ve fabrika müdürü, (Fabrika Kağıthane`de) futbolculuktan gelme ve aynı zamanda Erbakan`ın genç bir müridi.. Çevresinde "Lâik Devlete düşmanlığı" ile tanınıp biliniyor.. Bu genç İslâmcı aynı zamanda Elif sucuklarının küçük bir hissedarı da. Ve; adı: Recep Tayip Erdoğan.. İşte bu genç adam bir gün, yanında patronu Mustafa Kopuz da olduğu halde, ülkenin en büyük et ithalâtçısına gidiyor. Vadeli çek verecekler ve ithâl et satın alıp, sucuk üretecekler.. Ancak ithalâtçı firma, ilkeleri gereği bu genç adamın ve patronunun taleplerini geri çeviriyor.. Vadeli çekle mal verseler bile mutlaka bir banka teminat mektubu istediklerini söylüyorlar.. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Mustafa Kopuz, yanında Ankaralı ünlü bir müteahhit (aslen Rizeli) de olduğu halde et ithalâtı yapan firmanın yetkililerini ziyarete geliyor.. Ankara`dan gelen bu müteahhit konuk, et ithalâtı yapan firmanın bağlı olduğu holdingin bir başka inşaat malzemesi şirketinin iyi bir müşterisi. Kendi çalıştığı bankalardan birinden teminat mektubuvermeyi öneriyor. Et ihtilâtçısı firma yetkilileri de Elif Gıda lehine olmak şartıyla bu teklifi kabul ediyorlar.. Teminat mektubu ile birlikte çekler tanzim edilip ithalâtçı firmaya teslim ediliyor ve Danimarka`dan gelen (İslâmi Kurallara uygun kesilmiş olmasımümkün değil) ithal etlerin sevkıyatı da başlıyor.. Çekleri, genç muhasebeci Recep Tayip imzalıyor.. Ve.. Günü geldiğinde çekler bir türlü ödenmiyor.. Recep Tayip alacaklı firmaya gidip karşılıksız çıkan çekleri yeni çeklerle değiştirmeyi, nasıl olsa banka teminat mektuplarının olduğunu söylüyor.. Talebi bir sefere mahsus olmak üzere kabul ediliyor. Ve O yeni çekler de ödenmiyor.. Teminat mektubu nakde çevriliyor.. Ankara`da iş yapan Rizeli müteahhit ile Elif Gıda`nın arasına kara kedi giriyor.. Buraya kadar her şey normal çünkü çekler karşılıksız çıksa da teminat mektubunun paraya çevrilmesi sonucu tahsil edilmiş oluyor. Ama asıl olaylar ondan sonra gelişiyor.. Aynı firma, o büyük et ithalâtçısından mal alamayınca bu kez piyasadaki başka küçük firmalara yöneliyor.. Ve bir sabah. Tercüman Gazetesi şu başlıkla çıkıyor: "Skandal.. Vicdansızlar! .. Eşek etinden sucuk üretip halka satıyorlar".. Gazetede, Recep Tayip beyin bir fotoğrafı yer alıyor.. Tutuklanıp götürülmüş.. Birkaç geceyi nezarethanede geçiriyor. Dava açılıyor. Sonuç :”Yanlışlıkla karışmış birkaç parça eşek eti”.. İlerleyen günlerde Mustafa Kopuz ölünce Elif Sucukları (gizli olarak) Tayip beyin oluyor.. Ve Allah`ın; "Yürü ya Tayip" emrini bu genç adam nasıl algılıyor bilinmez çünkü yürümektense, yürütmeye başlıyor.. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı oluyor.. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi çalışanlarına satılan bütün sucukları Elif Sucuklarından almaya başlıyor ve o satın alma halen devam ediyor.. Elif Sucukları günümüzde kapalı devre çalışıyor..Yani sadece İstanbul Belediyesi Büyük şehrin ihtiyaçlarını karşılıyor.. Ve elbette firma, Recep beyin üstüne kayıtlı değil…. Gazetelerin birinde Tayip Bey`in Kısıklı`da toplam 6 milyon YTL değerinde 3 adet villâsı olduğunu ve ilk villâya büyük oğlu Burak`ın taşınmak üzere olduğunu okuyunca bunlar hatırladım.. Nazlı Hanım (Ilıcak) şu haberin yer aldığı Tercüman Gazetesi`nin (eğer o günkü nüsha kaybolmadıysa! ..) arşivden çıkarıp medyaya verse de biraz eğlensek. Yüreğinizdeki sevgi, ışığınız olsun…

 254. 18/03/2010, 23:56

  >sayın 26 da yazan arkadaş SOKELIOGLU@hotmail.com

 255. 19/03/2010, 00:26

  >sn cüneyt bey,50 numaradaki cgk kararına yorumunuz nedir,bizim işimize yararmı.Ben hiç bir duruşmaya girmedim,gıyabımda çıkan tutuklamalar var.Şimdide taahhütde bulundum,kabul edildi ama yoğunluktan dolayı yazısını almadım henüz.Aklım karıştı şimdi!Lütfen bir yorum yazabilirmisiniz?

 256. 19/03/2010, 10:32

  >Ya lütfen cavep verin pazartesi mehkemem var çek karnesi kullanduğum banka çek hamillerinin korunması diye sulh cezada bana dava açmış davanın ilk i 2009 9.ayda gerçekleşmiş karar yazıldı denim ama uyap dan bakdım yine aynı bankadan aynı dosyada pazartesi gününe bir dava var ne ypmam lazım lütfen bilgi verin arkadaşlar

 257. 19/03/2010, 11:28

  >arkadaşlar ne oldu delagasyondan didem hanıma mail atan olmadı konu ile bilgi almak için

 258. 19/03/2010, 12:11

  >arkadaşlar yurdum hukuk düzeni işte…bugün alanya adliyesine gittim.asliye ceza hakimine sordum,bana hem çekten hemde o çeke verdiğim ödeme taahhüdünden dava açılmıştı,şimdi ben o çeke erteleme için taahhüt verince önceki verdiğim taahhüd cezası ve davası dururmu dedim ,evet durur oda ertelenir dedi,garanti olsun diye birde gittim icra ceza hakimine sordum,oda hayır durmaz birbirinden bagımsız davalar dedi,çek durur ama önceki taahhüt davan devam eder dedi,ve bu hakimlerde yanyana odalarda….kime güveneceksin nasıl yapacaksın anlamadım…..

 259. 19/03/2010, 12:12

  >57 de yazan arkadaş bankaların açtıgı çek karnesi ibrazına davalar düşüyor telaşlanma,eskiden 4 gün hapsi vardı her çek yapragı için kalktı artık….

 260. 19/03/2010, 12:15

  >57 di deki arkadaşBu dava çek karnesini iade etmediniz diye açılan bir dava.5941 sayılı yasada bu suç olmaktan çıkarıldığı için sizinde bu davalarınız beraat ile sonuçlanır.Endişe etmenize gerek yok.

 261. 19/03/2010, 13:09

  >MERHABAARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

 262. 19/03/2010, 14:16

  >selamlar,2000 yılında karşılıksız çıkan çeklerime 2001 yılıda davalar açılmış ve 2004/2005 te dosyalar kapatılıp cezalarım kesinleşmiştir.kaçak olduğum için de gözaltında ifadelerini verdim ama temyiz edemedim.Bu durumda taahhüt vermeli miyim uoksa zamanaşımı gerçekleşti mi?

 263. 19/03/2010, 14:21

  >slm arkadaşlar benim bafradan tutuklamam vardı fakat alacaklı avkat yeni yasa çıkınca tutuklamayı kaldırıp yurt dışı yasağı koymuş ve davayı yeniden açmıç ben anlayamadım bilgilendirirseniz çok iyi oluruncu28

 264. 19/03/2010, 14:53

  >arkadaslar benim sorum peki bir karara varilmis benim bilmek istedigim cekten hapiste olanlar cikicakmi kalacakmi peki soruma lütfen cvp verin

 265. 19/03/2010, 15:05

  >SAYIN ARKADAŞLAR.KOPUZ GIDA yla alakalı bir anım oldu onu anlatacam.Bu şerefsizler sanki mal sattıkları insanları potansiyel suçlu olarak görüyor.inanmayan gitsin baksınlar HUKUK SERVİSLERİNE.Şerefsizoğluşerefsizler gelin anlaşalım diye çağırdıkları davada arkadaşın 17 bin liralık borcunu 35 bin lira olarak tahsil ettiler.Sonra ALLAH tan zekat tan hayır hasenattan bahsediyorlar.nasıl türdiklerini okudum sayfada.umarım YÜCE RABBİM perişan eder

 266. 19/03/2010, 16:31

  >arkadaşlar, elimde çeklerle ilgili dosya numaraları var ama mahkemeler adana konya tarsus antalyda hangi çek nerede bilmiyorum elimde mahkemelere ait çek bedelleri yok, savcılığa gidip dilekçe verecem ama çek bedelini yazmadan göndersek ne olur yada bunu öğrenmenin bir yolu varmı

 267. 19/03/2010, 16:50

  >AV SİBEL HANIMA SONSUZ TEŞEKKÜR VE MİNNETLERİMİ SUNARIMArkadaşlar ödeyemediğim(vadesinde kısmi ödeme yaptığım) bir çekimden dolayı namıdeğer izmir 1nci asliye ceza mahkemesi hakimi ali mithat özçakmaktaşı tarafından adli paracezasına çarptırılmış idim. Temyizide daha önceki av tımın ihmalkarlığından kaçırdım ve tutuklamam çıkmıştıEski av tım tarafından uyarlama yargısı talep etmiştim fakat uyarlama dilekçesindeki kısmi ödeme yapmam belirtilmediği için olsa gerek (ödeme belgeleri ekte sunulmuştu) eski av tımın verdiği uyarlama yargılamamın kabul edilmediğini ve infazımın devam ettiğini av Sibel hanımın geçen haftaki izmir ziyaretinde öğrendim .Kendisine antalyada vekalet vermiştimsağolsun hemen taahhütümü sitedeki taahhüt dilekçesi şeklinde verdi Sibel hanım ; fakat namı değer hakimimiz türkiyenin bütün mahkemelerindeki kabul gören taahhüt dilekçesini her zaman olduğu gibi reddetti.Bu gün tekrar izmire giden Sibel hanım pazarlık sonucu (sanki alacaklı gibi davranan hakimle) önce ilk taksiti kasım -aralık 2010 olarak biraz daha pazarlık neticesinde ilk taksit ocak-şubat 2011 olacak şekilde taahütümü verip infazımı durdurmuştur. Ağır cezaya ve yargıtaya daha sonra itiraz edeceğimizi söyleyerek beni büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştır.KENDİSİNE BURADAN SONSUZ TEŞEKKÜR VE MİNNETLERİMİ SUNARAK YÜCE ALLAHA BİZE BÖYLE DÜRÜST HAKKIMIZI SAVUNAN BİR AVUKAT GÖNDERDİĞİ İÇİN ŞÜKREDİYORUM SAĞOLUN VAR OLUN SİBEL HANIM SİZİ YANIMIZDA GÖRMEK BİZLERE BU HAKLI MÜCADELEMİZDE GÜÇ VERİYOR bir yudum huzur

 268. 19/03/2010, 18:57

  >68 de yazan arkadaş;o hakim benim 4 taahütnameme red verdi sonunda beni ilk taksidin haziran 2010 olduğu bir taahütname vermeye zorladı 5. taahütnamemde 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra infazımı durdurdu.merak ettiğim şey son taksit olarak hangi tarih verilmiş bana bildirebilir misin?Av. hanımdan telefonunu alabilir miyim?(Yaşar)

 269. 19/03/2010, 19:32

  >69 yaşarav sibel sevinçsağ üst köşede av .lar bölümünü tıklabütün bilgiler varbirde msn adresini ni yaz görüşelimbir yudum huzur

 270. 19/03/2010, 19:36

  >67 ye cevap verin lütfenben çek bedellerini nası örenecem birde başka çeklerimi devlet şifresi alamıyorum kimliğim yıpranık

 271. 19/03/2010, 19:40

  >av.neslihan hanım pazartesi samsunda slm çek mağduru arkadaşlarAv.Neslihan Benlier hn. pazartesi günü samsun ve çevresindeki adliyelerde bulunacak ,dosyası olan arkadaşlar kendisiyle iletişime geçsinler.

 272. 19/03/2010, 20:12

  >67 ve 71 de yazan arkadaşım elinde hangi mahkemede davan olduğu varsa o ilin adliyesini ara infazı bağlattır dosya numaranı isterler veya tc kimlik no ad soyad o bilgileri ver sana bildirirler veya bir tanıdığın varsa gidip infazdan cıktısını alsın paran varsada avukat tut tek yapaçak bu

 273. 19/03/2010, 21:17

  >Av. Neslihan Hanım teşekür ederim davalarla çok ilgilendiBen Mimar Hanım

 274. 19/03/2010, 22:18

  >70 te yazan bir yudum huzur 0 541 8383896 ya çağrı bırak seni arayayım(yaşar)

 275. 19/03/2010, 22:51

  >ÜLKEMİZDEKİ ŞEREFLİ SAYGIN HER KESE KOLAY KOLAY NASİP OLMAYAN MESLEKLERDEN BİRİ HAKİMLİKTİR,Arkadaşlar yukarda yazılan yazıları okudukça tüylerim diken diken oluyor resmen bir hakim santaj ve tehdit ediyor mahalle kabadayısı gibi bu bölge benden sorulur edasıyla davranıyor şuraya bakın vay halimize biz kime güvenceğiz hayret kanunlar çerçevesinde tarafsız olarak her kese eşit bir şekilde davranması gereken hakim yine kanunlar çerçevesinde yasal hakkı olan ödeme süresini kullanmak isteyen vatandaşa sanki alacaklı vekiliymiş gibi bu vade olmaz ancak bu şekilde ödersen kabul ederim yoksa kabul etmem ifadeleriyle resmen santaj ve hapis cezası tehdiyle zaten zora düşmüş insanlara baskı uygulamak doğrumudur bu insanlar belki o tarihte ödeyecek belki o tarihte gelecek parası var koskoca TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN tanıdığı hakkı siz nasıl gasp edersiniz ayıp ayıp lütfen her kes görevini kanunlar çerçevesinde yapsın SAYIN HAKİM HER KESİN KENDİNE GÖRE YAŞADIĞI BİR HİKAYE VAR ALACAĞINI ALAMAMIŞ BATMIŞ ESNAFLAR,PİYASA ŞARTLARINA DAYANAMAMIŞ BATMIŞ ESNAFLAR,ÇİN LE REKABET EDEMEMİŞ BATMIŞ ESNAFLAR, TEKSTİLCİLER,NAKLİYECİLER BİSSÜRÜ İŞ DALI KİM İŞİNİ BATIRSIN DA MAHKEMELERE DÜŞSÜN İSTER SONRA SİZ ADLİYEDESİNİZ BİNLERCE ÇEK DOSYASI VAR SİZCE BU BİNLERCE İNSANIN CEBİ PARA DOLU HER HALDE SİZDE ONLARLA VADE PAZARLIĞI YAPIYORSUNUZ HALBUKİSİ SİZİN MAKAMINIZA GELMİŞ BİR ADALET DAĞITICISININ ORTADAKİ FEVKALADE KÖTÜ GİDİŞATI İZLEYİP DAHA ADİL OLMASI LAZIM YANLIŞ ANLAMAYIN KİMSE BERAAT İSTEMİYOR SİZDEN FAKAT İNSAN HAYATINI BU KADAR BASİTE ALMAYIN ÇÜNKÜ SİZDE İNSANSINIZ.

 276. 20/03/2010, 00:33

  >ARKADAŞLARŞu an HABERTÜRK–BASIN KULÜBÜ nde anayasa değişikliği üzerine tartışılıyor..Burhan KUZU konuklar arasında…Bizde anayasa değişikliğinde, ekonomik suça verilen hapis cezası ile ilgili bir düzeltme yapmayı düşünüyorlar mı diye maillerimizle soralım…basinklubu@habertrk

 277. 20/03/2010, 00:36

  >Sayın Burhan KUZUAnayasamızda ki düzenlemeyi daha Demokratik daha özgürlükçübir Anayasamız olsun gerekçesiyle istiyorsunuz.Anayasamız 38/8 maddesinde Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesindenolayı özgürlüğünden alıkonulamaz demektedir. Ama ülkemizde onbinlerce kişi çek borçlarından dolayı cezaevlerinde veyapolisten saklanarak ve kaçarak yaşamaya çalışıyor..Bu konuda Anayasamızda net bir düzenleme yapmayı düşünüyormusunuz.Saygılarımlayazdım gönderdim

 278. 20/03/2010, 01:05

  >arkadaşlar benim 12 tane dosyam var çekten dolayı bunlara tahhüt verdim bugün çoğu izmirdeydi o yüzden istanbul nöbetçi mahkemeden yaptım yalnız dosyalarımı hiç incelemedim ve çoğu gününden önce işlem yapıldığını biliyorum ama 1 nisanı kaçırmayayım diye tahhüt verdim verdikten sonra dosyalara itiraz hakkım varmı bilen varsa cevaplarsa sevinirim dosyalarım 2006 yılı ve 2007 yılı

 279. 20/03/2010, 01:07

  >197 yazan arkadaş nufus cüzdanı çıkarırken sorun yaşarsın o yüzden sen kendin gitme

 280. 20/03/2010, 05:19

  >kaç aramamın olduğunu nasıl öğrenebilirim. Yardımcı olursanız memnun olurum.S.Ö.

 281. 22/03/2010, 00:54

  >çek mağdurlarının sesini duyun artıkborcunu ödeyemeyen insanı cezaevine gönderince borç ödeniyomu hayır sadece geride bıraktığı ailesi ve çocukları mağdurken dahada mağdur ediliyo acilen adalet bekliyoruz

 282. 28/10/2010, 21:58

  >arkadaşlar lütfen içimi rahatlatıcak gerçek birşeyler söleyin yalvarırım eşım 18 10 10 tarıhınde asayıs polısı tarafından göturuldu dışardan atama mudurdu 10 gundur haber alamıyorum bebek bekliyorum diye aramıyor hiç haber yok ne kadar yatar dosyaları nasıl düsücek ne zaman özgur kalıcak lütfen bi cevap yazın

 283. 16/01/2011, 22:48

  >çekten dolayı 4 aydır hapiste nezamançıkar

 284. 16/01/2011, 23:49

  >benim kocam çekten dolayı hapiste 4 dosyası var toplam 22 milyar 9,5milyarı yani bir dosyası geri alındı şuan 3 dosyadan yatıyor 7,5 ay yatar demişler kendine 2 aydan beri ceza evinde daha nekadar yatar ve nerden nasıl ögrene bilirimm lütfenn yardım edin bir bilgi verin????

 285. 16/01/2011, 23:53

  >ya neden sorulara cevap verilmiyor insanlık öldümü kardeşimm:(

 286. 17/01/2011, 00:49

  >8586 arkadaşım yorumunu yanlış sayfada yapıyorsunuzana sayfada bulunan yorumlarınızı yazın bölümünden rakamın üzerine tıklarsanız yorum sayfasına ulaşırsınız.rumuz yazmayı unatmayın.

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: