Yargıtay, AKP, Anayasa Mahkemesi Mağdurları

>

Önce Yargıtay, Yargıtay 3167 sayılı çek kanunu‘nun uygulanamaz olduğunu görmezden geldi, sonra AKP, 5941 sayılı çek kanununu, uygulanamaz olan 3167 sayılı çek yasasından daha da ağırlaştırılmış olarak çıkardı, umutlar Anayasa Mahkemesi‘ndeydi ve oradan henüz bir karar çıkmış değil, zaman ise tükenmek üzere.
Cumhuriyet Halk Partisi ve çeşitli mahkemelerin 5941 sayılı çek kanunu iptal başvuruları halen Anayasa Mahkemesinde bekliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bazı Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte Adalet Meslek Yüksekokulu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk yargısı sorunludur, özellikle yüksek yargının işleyişi ve çalışmasıyla ilgili toplumumuzda çok ciddi şikayet, endişe ve kaygı vardır. Yargı sürecinde adalet dağıtımındaki aşırı gecikmeler milletimizi derinden üzmektedir diyor.
Yakın tarihte Resmi gazetede yayınlanmış bir iptal başvurusu var, iptali istenen sadece tek bir fıkra! Resmî Gazete Sayı : 27751, 6 Kasım 2010, Esas Sayısı : 2009/67, Karar Sayısı : 2009/119, Karar Günü : 01.10.2009!  karar bir yıl önce alınmış, gerekçeli kararın yazılması bir yılı bulmuş ve sadece Avukatlık kanununda bir maddenin tek bir fıkrasına ilişkin bir iptal başvurusu.
Sayın Haşim KILIÇ, neden Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvuruları yıllarca görüşülmüyor?

Beyefendi; Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçelerinin neden karardan yıllar sonra yazıldığını da bir zahmet açıklasaydı, o zaman emekliliğine yakın yaptığı bu yargı sürecinde aşırı gecikmeler açıklamaları inandırıcı olurdu.

Anayasa Mahkemesi‘ni ısrarla aramamız neticesinde, telefona çıkan sayın Haşim Kılıç, çek kanunu ile ilgili  “Bu yeni bir kanun, fayda ve zararlarının zaman içinde belireceği, yasanın iptali halinde ise doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte olup olmadığı şimdilik belirsizdir”, demektedir.
2002 yılında Anayasa Mahkemesi üyesi sıfatıyla “Kasıt ve kötüniyet olmadığı sürece ekonomik suçlara hapis cezası öngörülmesi insan onuruyla bağdaşmaz” diyen kendisi değilmiş gibi!
Zira şimdi o Anayasa Mahkemesi Başkanı, dünya görüşü ve evrensel hukuk kurallarına bakış açısı değişti!
Cezaevleri nerdeyse borçlular ile dolup taşmaktadır, vatandaşın sıkıntısını görmekte bu kadar mı kör ve sağır olunur.
Onlara göre herkes halinden çok memnun, zindanlarda olan esnaf çok memnun, kaçak yaşamak zorunda bırakılmış esnaf çok memnun,!
Yükseklerden bakınca öyle gözüküyor demek ki.!
Aramak isteyenler için Telefon Numarası: 0(312) 4637313 (Sekreterine ısrar ederseniz bağlıyor)

Yargıtay’da ise durumlar çok daha vahim.
Yürürlüğe gireli bir yıla yakın süre geçen çek kanununda, adam gibi yol gösterici emsal teşkil edecek bir karar çıkartmadılar, halen mahkemeler farklı farklı kararlar vermektedir. Benzer davalarda, bazı arkadaşlarımız cezaevinde yada polisten kaçarken, bazı arkadaşlarımız beraat almış durumda. Yargıtay üyeleri, hangi içtihatı nerede kitaplaştırır yada hangi içtihat sitesine satarım hesabı yapıyor, İçtihatlar aylar yıllar sonra meydana çıkıyor.

Hükümet kanadında ise, topluma Cumhuriyet Tarihinin en büyük affı olarak lanse edilen Vergi, SGK prim borçları, Trafik cezaları, konut vergileri affı gündemde fakat Adli Para cezalarının affına ilişkin en küçük bir emare yok, af sadece 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili kanunu çerçevesinde takipleri yapılan alacakları kapsıyor, İktidar, tahsil edemeyeceği zaman aşımına uğramış, kayıtları sağlıklı olmayan alacak kalemleri tahsil etmeyi ve araya naylon faturaları da sıkıştırarak türettiği sermayeyi aklamayı amaçlıyor.
Sayın Başbakan veya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından Arife günü bayram müjdesi! adı altında 80 maddelik torba kanun kapsam ve içeriğini açıklayacaklar. Kamu alacaklarını kapsayan bu TORBA KANUN, 22 Kasım tarihinde  T.B.M.M‘ye sevk edilecek.
Milletvekillerine yeterli baskı yapılır, Adli Para Cezalarınında “BİR KAMU ALACAĞI” olduğunu,  bu torba kanun kapsamına eklenmesi gerektiğini! bunun için yeterli baskıyı oluşturmak ve “ADLİ PARA CEZALARININ” da bir kamu alacağı olduğunu milletvekillerine ve meclise bunu idrak ettirmek sizlerin elinde..

Cumhuriyet Halk Partisi‘nin, Anayasa Mahkemesi‘ne taşıdığı çek kanununun takipçisi olmasını bir şekilde sağlamak zorundayız.
C.H.P. yönetiminde yeni isimler var, Sayın Süheyl BATUM Genel sekreter oldu, kendisi donanımlı bir hukukçu ve Anayasa Profesorüdür, çek kanunu ile ilgili esnafın yaşadığı sıkıntıları bilen bir isim, Sayın Batum’u arayarak sorunlarınızı dile getirin, bu gündemde yer almanızı sağlayacaktır.  
Süheyl Batum, Tel: 0(542) 344 47 92

Keza C.H.P de etkili isim genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’nun en yakınında olan Sayın,
Gürsel TEKİN, Tel: 0(532) 211 10 59
Yalova Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Muharrem İNCE  0(533)6534171
Trabzon Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Akif HAMZAÇEBİ 0(533)7476161

Hakim ve savcılar, iş yükünden dolayı çek kanunundan şikayetçi, açılan davalar ve cezaevlerinde yer kalmaması nedeniyle bu konu ve sorun Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’i yakından ilgilendiriyor, Tamamına yakınının büyük iş adamlarının oluşturduğu Bakanlar kurulunda ise, iş adamı olmayan tek isim sayılabilecek ve hukukçu kimliğiyle Adalet bakanı, bu nedenle sorunun çözümünde irtibat kurularak sıkıntıların anlatılacağı, çözüme yakın durabilecek isim olma niteliğiyle  
Adalet Bakanı Sadullah ERGİN Tel: 0(505) 777 31 10 – 0(532) 281 57 70  
Danışmanın Telefonu: 0(312)419 46 69 – 419 46 70

Cezaevinden çıkan arkadaşlarımız için süre doldu sayılır, taahhüt vererk infazlarını durdurmuş olan arkadaşlarımız için zaman daralmaktadır.
Önümüzde seçim süreci var ve şubat ayından sonra mecliste tek bir vekil bulmak zorlaşacak, her vekil kendi seçim bölgesinde olacaktır. Şubat ayından sonra T.B.M.M‘inden bir karar çıkması çok zor görünüyor.
Bu günlerde bir şekilde gündemde yer alamaz ve sessizliğinizi bozamazsanız her şey için çok geç olacaktır.

TORBA KANUN TBMM de ilk önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek

Fax: 0(312)420 53 68  Tel: 0(312)420 53 66 – 67
E Posta : butkom@tbmm.gov.tr

Başkan: AKP Sivas Milletvekili M.Mustafa AÇIKALIN 0(533)3112120
Başkan V : AKP Manisa Milletvekili Recai BERBER 0(533)7433880
Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813
Üye: AKP Antalya Milletvekili Sadık Budak 0(532)2333858
Üye: AKP Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN 0(505)7771003
Üye: AKP İstanbul Milletvekili Alaattin BÜYÜKKAYA 0(532)2129340
Üye: AKP Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay  0(505)7774330
Üye: AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç  0(532)3315486
Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813
Üye: AKP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan  0(532)2861507
Üye: AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali  0(533)7133638
Üye: AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı  0(532)6091832
Üye: AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı  0(505)3682568
Üye: AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel  0(532)4354487
Üye: AKP İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci  0(533)4291439
Üye: AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi  0(532)2372174
Üye: AKP Yalova Milletvekili İlhan Evcin  0(532)3345750

Plan Bütçe Komisyonda, Adli Para cezalarının da bir Kamu Alacağı olduğunu yüksek sesle dile getirecek Muhalefet Partilerinin Komisyon Üyeleri.

Üye: CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan 0(532)6142863
Üye: CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek 0(532)2111651
Üye: CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk 0(533)2417497
Üye: CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 0(532)4548722
Üye: CHP Malatya Milletvekili F.Mevlüt Aslanoğlu 0(533)7644444
Üye: CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin 0(532)7222143
Üye: CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak 0(533)4613153
Üye: MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 0(531)7243902
Üye: DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit 0(532)417 59 92
Üye: BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 0(532)2336016

Çek Kanunun Hazırlanışında öncülük etmiş olan Akademisyenler:

5941 S. Çek Kanunun Akıl Hocaları! Prof. Dr. İzzet Özgenç 0(532)3362334
HSYK Üyeliğine Atanan Doç. Dr. Ahmet Gökçen 0(532)2623661

MEDYA:

2009 yılında Çek Kanunu hükümsüz kaldı diye başlık atan, Habertürk Ankara Temsilciliğine atanınca sus pus olan Muharrem SARIKAYA 0(532)2344441

İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Dr. Ümit KOCASAKAL
e-mail: ukocasakal@gmail com
           ukocasakal@superonline.com


TESK: TÜRKİYE ESNAF SANATKARLAR KONFEDERASYONU

TESK Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN

Tel:  0(312)4183269

Reklamlar
 1. 12/11/2010, 02:51

  >sürekli toplanıp şuraya buraya gidelim görüşelim diyoruz ve sonuç alamıyor gibiyiz ama şimdi bu durumda bi kaç akllı selim kişi tarafından telefon ve faxların yanı sıra Süheyl BATUM ile yüz yüze görüşebilme imkanı yaratılsa..konu daha detaylı görüşülse keisn bilgi alınmaya calışılsa.. arka planlarda olmadığımız gösülse işe yarayabilri mi acaba ?? hiç değilse gerekçeli kararın yazılması acısından iyi yada kötü???

 2. 12/11/2010, 03:19

  >ARKADAŞALAR CÜNEYT İN DEDİĞİ GİBİ ARTIK BU NUMARALARI ARAYIP HESAP SORMAMIZ GEREKTİĞİNE BENDE İNANIYORUM.BİZ SUSTUKÇA ÜSTÜMÜZE ÇIKIYORLAR!!!! BAKIN EN BÜYÜK TELEVİZYON KANALLARI BEDELLİ ASKERLİĞİ TARTIŞIYOR!!! BİZİ KONUŞAN YOK!!! EĞER BASKI YAPMAZSAK SON 40 GÜNÜMÜZÜ AİLELERİMİZLE GEÇİRECEK VE SONRA YİNE KAÇAK DURUMA DÜŞECEĞİZ.ARTIK YETER DEMENİN ZAMANI GELDİ ARKADAŞLAR……..

 3. 12/11/2010, 10:32

  >Arkadaşlar aşağıda ki yazı ve benzer yorumları defalarca medya kuruluşlarına köşe yazarlarına siyasi partilere hükümet yetkililerine anayasa mahkemesine vb… yazdım.ne yazık ki tüm türkiye bu konuya duyarsız kalıyor.Öyle anlaşılıyor ki sesimizi duyurmak için gösterilen çaba birkaç kişi ile sınırlı kalmış .Mağdur arkadaşlar armut piş ağzıma düş beklemeyin.Binlerce yazı-fax-email-tel…yazmaya devam etmezsek kimse bizi ciddiye almıyor.Sayın …… …….,Türkiye’de siyaset,hukuk, işhayatı ve çalışma hayatı vb.ile ilgili çok önemli güncel konuların yanında cesaretle dile getirilemeyen bir dram yaşanıyor.Ülkemizde özellikle 1990 lı yılların sonu ve 2000 li yılların başlarında yaşanan korkunç ekonomik krizlerden en fazla küçük ve orta ölçekli esnaf etkilendi gerçekten çaresizlikten işini,her şeyini kaybeden, alacağını alamayıp borcunu ödeyemeyen alacaklı ve borçlu yüzbinlerce mağdur insan oluştu.***Alacaklıların %90 ise tefeciler,factoringciler ve bankalardan oluşurken;***Borçluların %90 ise zavallı esnaf oldu.***Ancak bu mağdurlar içinde trajik olan sadece çek borcu olan insanlar dolandırıcı sıfatıyla hapis cezasına mahkum edildi ve hala devam ediliyor.Bu konuyu derinlemesine araştırdığınızda göreceksiniz ki ;***Yüz binlerce yaratılmış mağdur insan,sönen ocaklar ve yok olan ailelerin yaşadığı trajediler ve bu trajediyi yaratan HUKUKSUZLUK.***Hukuk adamlarının tamamına yakınının görüşleri ise özetle :Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Nolu Protokol 1. madde kuralını Anayasa Metnine almış ve "yalnızca sözleşmeden doğan bir borcu yerine getirememek nedeniyle bir kimsenin hapsedilemeyeceği" kuralını kabul etmiştir. Dolayısıyla kuralın Anayasa maddesi haline getirilmiş olmasıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda yasa koyucunun suç tanımını denetleme imkanı doğmuş bulunmaktadır. Buna göre borç için hapsedilmeyecek kimse, iyi niyetli olduğu, borcunu ödemek istediği halde ödeyemeyen ödemede aciz yada imkansızlık içinde olan kimsedir. Aksi; ödeyebileceği halde bundan kaçınan, ödeme konusundaki vecibesini ihmal eden kimsedir. Fakat Tüm Bu kuralların kabul edilmesi Anayasa Kuralı haline getirilmesine karşı, Türk Kanunları, borcunu ödemeyen, ödeyemeyen sınıflandırılmasına gitmemiş, Karşılıksız çek olması durumunda kast acziyet aramadan Adli Para cezası ve bu para cezasını da hapis cezasına dönüştürerek kişi hürriyetini alıkoyma yoluna gitmiştir. Borcunu ödeyemeyen kişinin iki defa borçlandırılarak Adli Para cezasını ödemesini beklemek akıl ve mantık dışı bir olaydır, bunun tek amacı hapis cezasını uygulama amaç ve isteğidir.***Kaldı ki değişen yeni çek kanununa göre çek artık aynı senet gibi vadeli bir ödeme aracıdır.Bu hukuksuzluğun çözümüne katkıda bulunmanız dileği ile saygılar sunuyorum.adı …… ……

 4. 12/11/2010, 13:01

  >ARKADAŞLAR HADİHERKEZ YUKARIDAKİ TELEFONLARIARAYARAK MAĞDURİYETLERİNİ VE HUKUKSUZLUKLARI ANLATSIN.ÇEKİNMEYİN ADAM YEMİYORLAR GAYET GÜZEL KONUŞUYORLAR.EĞER ARAYIP BASKI YAPMAZSAK ARTIK CEZAEVİNDE ÇOK KONUŞURUZ.CAN MERT

 5. 12/11/2010, 13:15

  >arkadaşlar bunları gerçekten ALLAH'A havale ediyorum.siyasete giren adam doğru olamaz diyeceğim bişey yok…umarım baskı yaparak istedigimizi hak ederiz.FİRARİ HAKAN

 6. 12/11/2010, 14:07

  >arkadaşlar ben sn.batum,sn.tekin ve sn.ergin in cep nolarını aradım ve adalet bakanının telefonuna bakan sekreteri dahil görüştüm ve mağduriyetlerimizi ilettim.not alıyorlar ve ileteceklerini söylüyorlar.lütfen sizlerde arayın bu iş 3-5 kişinin aramasıyla olmaz.aynı zamanda başka telefondan sms de yolladım

 7. 12/11/2010, 14:07

  >kimsenin umudu kırmak istemiyorum ama beyhude uğraşıyoruz.ateş düştüğü yeri yakar ve ailecek ne kadar yanık olduğumuzu görmek bile istemiyorlar.bu işin büyük bir haksızlık olduğunu bilen bikaç yetkilide başını toprağa gömmüş çıkarmıyor.oysa zulm karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır… birde yalan uydurmuşlar alacaklılar ne yapsın diye onlarında hakkı varmış… ama öte yandan diyorlarki çekte zaten hapis yok. adlipara cezasına hapis var.. yani diyorlarki senin çekini ödememen karşı tarafın sorunu. sen bana cezanı öde hapisten kurtul.alacaklı ise başının çaresine baksın..bu devletin mafyalaşmasından başka bir şey değildir arkadaşlar.üzüntüm şudur ki ALLAH diyen bir partinin vekil ve bürokratları gerekçeleri ne olursa olsun para putuna tapmışlardır ve ve bu putu icat edenlerin ayakçıları olmuşlardır… bu zihniyet kendini doğru yolda sanmaktadır oysaki onlkar sapıkların ta kendileridir… bana ve aileme yaşattıkları bu ölümden bile büyük azap için ALLAH onları 2 kere ateşte yaksın demekten başka çaremiz yok. tavsiyem şudur ki herkes ceza evine girip çıkanların tavsiyesine kulak versin ve şimdiden kaçak bir hayat yaşamak için tedbirinizi alın.bu bayram hepimiz ailemizle iyi vakit geçirip bayramdan hemen sonra başka şehirlerde başka kimliklere yaşamak için yola çıkalım… hepinize hayırlı bayramlar dilerimDR.LOKMAN

 8. 12/11/2010, 14:27

  >1-Öncelikle Cüneyt Hocam ,ellerine sağlık.Güzel bir yazı olmuş.2-Kaçmak çözüm değil arkadaşlar.Mücadeleye devam.Israrla arayacağız.Durumu görmelerini ve işin vahametini anlamalarını sağlayacağız.3-Herkes bıkmadan ,usanmadan ve ümitsizliğe kapılmadan elinden geleni yapsın.Unutmayın burdan ateşlenen gayretler olmasa ,taahhüt bile gündeme gelmeyecekti.4-Hadi arkadaşlar canlanalım.Herkes bilgisayarın ve telefonun başına koşsun.Aramaya ve mail atmaya devam.ERCAN ERMİŞ

 9. 12/11/2010, 14:58

  >ARKADAŞLAR KANIMCA BİMER,AKP,ADALET BAKANLIĞI NA ATACAĞIMIZ GÜNLÜK MAİLLER YETERLİ OLACAKTIR.ESAS ÖNEMLİ OLAN TELEFONLARLA ARAYARAK 1 E 1 GÖRÜŞEREK SORUNLARIMIZI ANLATMAK VE ÇÖZÜM İSTEMEK OLACAKTIR.HİÇ BİR ŞEY YAPAMAZSANIZ SMS ATIN,VEYA BİR METİN HAZIRLAYARAK ADALET BAKANLIĞI,AKP VE CUMHURBAŞKANLIĞINA FAX ÇEKİN.HER KÖŞE BAŞINDA FAX ÇEKEBİLECEĞİNİZ YERLER MEVCUT.GEÇEN SENEYİ LÜTFEN HATIRLAYIN MECLİSTE VEKİLLERİN CEP TELEFONLARINI ÇIKARARAKÇEK MAĞDURLARINDAN GELEN SMS LERİ OKUDUĞUNU VEYA GELEN FAX LARI KÜRSÜDE SALLADIKLARINI.ARKADAŞLAR BU GÜN İTİBARİ İLE GEÇEN SENEYE GÖRE SAYIMIZ EN AZ 2 KATI OLMUŞTUR BUDA DEMEK OLUYORKİ BASKIMIZ 2 KAT OLABİLİR.HADİ LÜTFEN ÇEKİNMEYİN ARAYIN TELEFONLARI,ATIN SMS LERİ ÇEKİN FAX LARINIZI.BUNLARI KENDİNİZ İÇİN DEĞİL SİZİSEVENLER İÇİN YAPMALISINIZ.SAYGILAR

 10. 12/11/2010, 15:02

  >DR.LOKMAN7 No'da yazdığın yazıya içtenlikle katılıyorum…Kimlerin neye SECDE ETTİĞİ bu anlarda belli oluyor…Mesela (Bakara 280) ALLAHIN ÇOK AÇIK YOL GÖSTERMESİNE RAĞMEN "alacaklıların durumu ne olacak" şeklinde güya masumca(!) sorulan bir soru KÖTÜ NİYETLİDİR, ZALİMCE VE ALÇAKÇA BİR ALDATMACADIR…Bizler BORÇLUYUZ, diyemeyiz, ancak VİCDAN SAHİBİ BİRİLERİ ÇIKIP "Cehennemin dibi olacak" böyle bir "çarpıtma", böyle bir "kabul" olur mu? diye sorması lazım… ÇOK ALÇAKÇA!… KALLEŞÇE!… DEĞİLSE mesela; DEVLET ADLİ PARA CEZASINI GELİR KAYDETMEYİP ALACAKLIYA VERSİN… Adamın çorba parası kalmamış, hala hapis tehditi ile para istiyorsun… Orta yerde bir suç varsa para ile ortadan kalkmamalı, ver parayı kurtul! nasıl bir ahlak… MAFYA MISIN? DEVLET MİSİN?MAALESEF BU ANLAYIŞ; AHLAKSIZ, MERHAMETSİZ MAFYA METODUDUR…

 11. 12/11/2010, 15:40

  >koskoca bir yıl tükendi bazı günler mir mesaj bile atılmadı siteye.. simdi buraya yazıyorsunuz son 40 gün diye.. yakalamamız var denildi durumumuz yok dendi 10 kişiyi bile geçmedi Ankara da buluşmalar.. e tahliyeler oldu içeridekiler çıktı güçleniriz dedik büyük ses getiririz dedik ama nafile.. biz milletçe alışığız her ülkede illa bir türk görürsünüz kaçın bakalım kaçın.. belki birileri sizin için burada uğraşırlar kulağınız da burada olsun ola ki bir sonuç alınır çıkarsınız deliklerinizden..AKTİVİST

 12. 12/11/2010, 17:55

  >aktivist güzel konuşmuşsun .. katılıorum sana .. çoğu arkadaşımız armut piş ağzıma düş istiyor… ama yapaacak bir şey de yok bu duruma zorla şunu bunu yaptıramayızda… o yüzden kendi çapımızda uğraşmaya devaö…

 13. 12/11/2010, 18:12

  >arkadaşlar vakit doluyor ben hergün gazeticilere partilere mail. atıyorum ama tıkyok en son fatih altaylı hortumcu lar ile ilgili yazı yazdı bende ona krize kadar düzenle ödeme yapan esnaftım kriz sonrası kaçak yaşayan biri olduğumu ve benim gibi binlerce insanın olduğunu anlatdım ama adamlar insanların dertleriyle ilgilenmiyorki işlei güçleri kendi rantları.başbakanın açıklaycağı afda biz yokuz arkadaşlar sağlam bilgidir.bu saatden sonra bizi bu aym kararı yada aihm yada ab kanunları kurtarır ab nin türkiye masası şefi vs ile ilgili mail ve sıkıntımızı yabancı dilde metin yazacak arkadaş varsa siteye yazsın bizde bu metni gönderelim başka bir şey aklıma gelmiyor birde kaçak yaşayanlar tecrübelerini anlatsın yakalananlar nasıl yakalandığı anlatsın ki tecrübeyi paylaşalım .rabbim bize sabır versin işlerimizi kolaylaştırsın inşallah

 14. 12/11/2010, 18:25

  >ŞİMDİ SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM, BAYRAMDAN SONRA GÖRÜŞÜP KEMAL KILIÇTAROĞLU,GÜRSEL TEKİNLE GÖRÜŞTÜRMESİ VE BASIN TOPLANTISI YAPMASI İÇİN PROGRAMA GÖRE HAREKET EDİP BU KONUYU HAZIRLIYACAK.BİLGİLERİNİZE.TİPONNE

 15. 12/11/2010, 18:47

  >kimse düşenin halinden anlamaz. bu siyasetçilerden bir cacık olmaz. artık umudum kalmadı,kaçabilen kaçar, kaçamayan hapsi boylar,bu kadar emekte boşa gider.yoruldum.yoruldum.yoruldum. YORGUN

 16. 12/11/2010, 19:21

  >süheyl batuma ulaşacağamız bi mail adresi varmı arkadaşlar. yazarsanız iyi olur..levent

 17. 12/11/2010, 20:24

  >ARKADAŞLAR ANLAYALIM ARTIK MAİL ATMAKLA HİÇBİRŞEY OLMUYOR.TELEFONLA ARAMADAN SESİMİZİ DUYURAMAYACAĞIMIZI ANLAYALIM ARTIK.YA TELEFON AÇALIM YA SMS ATALIM YADA FAX ÇEKELİM BAŞKA YOLU YOK.YİNEDE HERKEZİN KARARI KENDİNE AMA SONUÇ ORTADA MAİL ATMAKLA HİÇ BİR SONUÇ ÇIKMIYOR,OKUMADAN SİLİNİYOR.ACABA BU GÜN KAÇIMIZ SN.BATUM U VEYA SN.TEKİNİ VE SN.ADALAET BAKANINI ARADIK??? SİZDE AARAYIN ADAM YEMİYORLAR BİLAKİS SİZE OY VERECEK POTANSİYEL DİYE BAKILDIĞI İÇİN ALTTAN ALIYORLAR.ARTIK KARAR SİZİN ANLAYAN BU DAVAYA ARAYARAK KATKIDA BULUNUR YADA KADERİNE RAZI OLUP CEZAEVİNE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLER.CAN MERT

 18. 12/11/2010, 21:15

  >arkadaşlar bu köşeyi devamla izliyorum zaman zaman hevesleniyor zaman zaman karamsarlığa kapılıyorum yeni yapılan af gibi yasada adli para cezaları idari para cezasına dönüşmesi için bir çalışma varmı bilgisi olan yazsın lütfen bende 3-4 kiyiyi aradım

 19. 12/11/2010, 22:45

  >herkese merhaba herkes yazdigina dikkat etsin lutfen yurtdisinda olanlarada yuklenmeyin bu sitede su anda yazan bircok arkadas burda yokken bizler bu sitede yaziyorduk mesela ben yirtdisindayim oturumum var calisiyorum istesem bu isler bitene kadar gelmem ama calisip borc oduyorum ayrica siteyi takip edip bircok insanlada gorusuyorum sitede bahsi gecmeyen bircok onsanlada gorusuyorum ustelik bu gorusmeler sizin telefon gorusmelerinizin on katina mal oluyor bize o nedenle kimseye haksizlik etmeyin saygilar

 20. 12/11/2010, 22:54

  >az onceki yurtisinda olanlarla ilgili yorumu isim yazmadan gondermisim afedersiniz M.K

 21. 12/11/2010, 23:24

  >arkadaşlar,bir çok gazete ve internet haberlerine göre adli para cezalarına da af geleceği söylenmekte.adli para cezalarına af gelmeyeceğine emin miyiz?Daha tasarı açıklanmadı. tüm borçlara af diye google yazdığımızda gelen haberlerde adli para cezaları da yazıyor

 22. 12/11/2010, 23:56

  >arkadaşlar mail atmaktan bıkmayın, usanmayın. dediğiniz gibi konuşabilenler veya birilerini konuşturabilenler bunlarıda yapsın. hergün dahaçok atın veya arayın. şahsen mail konusunda çok fazla mail atıyorum, bayramda ve bayramdan sonrada konuşma ve konuşturma şeklinde dert anlatacağım.

 23. 13/11/2010, 00:15

  >BİZ BÖYLE VEKİLLERİ ARAMADAN DURURSAK ADLİ PARA CEZALARINA AF GELECEKSEDE GELMEZ!!! UNUTMAYIN AĞLAMAYANA MEME YOK…… SAKIN UNUTMAYIN BİZİ BİZDEN BAŞKA DÜŞÜNEN YOK VE BİZ UĞRAŞMAZSAK İNANIN HİÇBİRŞEY OLMAYACAK.BAKIN BEDELLİ İÇİN TOPLAMDA 100-150 BİN KİŞİNİN BASKISIYLA ADAMLAR NEREYE GELDİ,BİRDE BİZİM HALİMİZE BAKIN BİZ KAÇAKMIŞIZ,ONLARDA ASKER KAÇAĞI AMA ASLANLAR GİBİ VEKİLLERİDE ARIYORLAR BAKANLARIDA.SÖZDE BİZDE MİLYON KİŞİYİZ AMA ARAMA YAPAN TOPLASANIZ 10 KİŞİ 20 KİŞİ.İNANIN ANLAMIYORUM BİR ZAMANLARIN SÖZÜ GEÇEN İŞ ADAMLARI VE ESNAFLARI OLARAK BİZLER NASIL OLUYORDA 2 VEKİLİ ARAMAYA CESARET EDEMİYORUZ???? VARIN GERİSİNİ HERKEZ ŞAPKASINI ÖNÜNE ALIP DÜŞÜNSÜN……………….SAYGILARIMLACAN MERT

 24. 13/11/2010, 00:48

  >arkadaşlar artık birlik olmak zamanı cüneyt abi artık aramızda onu burada görmek inanın çok güzel çünkü o burada olmadan bu site ayakta durma şansımız çok zayıf o yüzden artık CENK zamanı hep beraber bu eski günlerdeki gibi hep beraber olmalıyız ve beraber hareket etmeliyiz bende artık bu mücadelede eski günlerdeki gibi tüm katlılarımı bu sitede cüneyt abi ve diger tüm katkı veren arkadaşlarla bera ber buradayım. her zamanki gibi görev almak istiyorum çoklu msn de görüşmeler başlayalım artk orada daha iyi hareket saglaya biriz.cüneyt abi aramıza yeniden geldigin için sagol varol…Soner YALÇIN

 25. 13/11/2010, 12:14

  >arkadaşlar allah hepımıze sabır ve dayanma gucu versın.. cuneyıt kardesımıze de allah bın kere razı olsun… bır kez daha arayacagımız telefon numaraları, fax ve email adreslerını lutfen bır daha yazarmısınız.. telefonla arayalım.. fax cekelım.. hıç bır sey yapamıyorsak her gun email atalım . hiç olmazsa rahatsız edıp nekadar cok oldugumuzu hıssettırelım… lutfen arkadalar son dakkaya kadar devam ..yılmayalım.. adlı para cezalarına hapıs bu kararda kalkması için yogun caba sarfedelım…. egeli

 26. 13/11/2010, 12:15

  >Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin, 2010 yılının 10 ayına ilişkin istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, ''Hakkında arama emri bulunan'' kişilerden, geçen yılın ilk 10 ayında toplam 366 kişi yakalanırken, bu yılın ilk 10 ayında toplamda 635 kişi gözaltına alındı.Yeni bir sistemle FBI'ın da kullandığı yöntemlerle çalışan dedektif ekipleri, 2 yılın üstünde kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerden bu yılın ilk 10 ayında cinayetten 65, yağma ve gasptan 95, kasten adam yaralamadan 25, tecavüzden 21, hırsızlıktan 135, müessir fiilden 34, dolandırıcılık ve iflastan 41, sahtecilikten 90, terörden 2, kaçakçılıktan 5, zimmetten 10, uyuşturucu maddeden 37, diğer kanunlara muhalefetten 25, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 15, Vergi Kanunu'na muhalefetten 23, tehdit etmekten 6, fuhuştan 2, rüşvetten 2, suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan 2, toplam 635 kişiyi yakaladı.Geçen yıl 366 kişi gözaltına alınırken, bu yıl yakalanan zanlıların oranında yüzde 74 artış sağlandı.Geçen yıl yakalanan kişilerden 315 kişi, bu yıl ise 604 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma oranında geçen yıla göre yüzde 92 artış olurken, geçen yıl 51 kişi bu sene ise 31 kişi mahkemece serbest bırakıldı.FBI'ın da kullandığı yeni görev tanımıyla çalışan dedektifler tarafından ''zanlıların sosyal hayatının incelenmesi'' içerikli, kişinin oturduğu semt, çalıştığı iş yeri, ailesi, tedavi gördüğü hastane, emniyette en son kaydının bulunduğu bölüm gibi sosyal olarak girdiği, çıktığı her yerde haklarında çalışma yapıldığı öğrenilen bu kişilerin resmi kayıtta bulunan ev adreslerinde ise oturmadıkları belirtildi.ZANLILAR HAKKINDA MAHKEMEDEN ÇIKAN EVRAK EN KISA ZAMANDA GBT'DEYetkililer tarafından zanlılar hakkında mahkemeden çıkan evrakın en kısa zamanda zanlının GBT'sine işlendiği, kayıttan düşüm işlemlerinin de gerçekleştirilmesinin minimum zamana indirildiği, geçen yıla göre personel artışı yapılmadığı, ancak suçluların yakalanması için daha profesyonel çalışıldığı, kimin arandığının ve nerede aranması gerektiğinin daha iyi bilindiği kaydedildi.''Hakkında arama emri olan'' ve bu yılın ilk 10 ayında yakalanan kişilerden öne çıkanlar arasında, 1990'lı yıllarda 8 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla Doğan E, uyuşturucu taşımak suçundan 2 yıldır aranan Avukat İrfan C, 6 ayrı gasp suçundan 55 yıl hapis cezası alan Samet C, Yeditepe Üniversitesinin 5 milyon TL'sini zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan Mürsel Ö. bulunuyor.AA

 27. 13/11/2010, 15:39

  >ARKADAŞLAR SN.CÜNEYT İN ÜSTTEKİ YAZIDADA BELİRTTİĞİ GİBİ KOMİSYON ÜYELERİNİN TELEFONLARINA YOĞUN ŞEKİLDE ARAMA VE SMS YOLLAMAMIZ GEREKMEKTEDİR.BU FIRSATI KAÇIRMAMAMIZ GEREKMEKTEDİR.HADİ ARKADAŞLAR BOŞ DURMAYIN ARAYIN SMS YOLLAYIN

 28. 13/11/2010, 15:44

  >KOMİSYON ÜYELERİNE YOLLADIĞIM SMSSN.VEKİLİMÇEKTEN DOLAYI VERİLEN ADLİ PARA CEZALARININ HAPİSE DÖNMESİNDEN DOLAYI BİZ İŞ ADAMLARININ EN BÜYÜK SORUNUNU YAPILACAK OLAN MALİ AF KAPSAMINA ALINARAK ÇÖZÜLMESİ GERKTİĞİ,BİZLERİN SADECE BORÇLU OLDUĞUMUZU,NAYLON FATURACILARIN BİLE AFTAN FAYDALANIRKEN BİZLERİDE HATIRLAMANIZ GEREKTİĞİ İNANCIYLA SAYGILAR SUNARIM.CAN MERT

 29. 13/11/2010, 21:24

  >Değerli arkadaşlar; eksiğimle birlikte, eksiğinizle birlikte, haklı olduğumuz bu davamızda bir şeyler yapmaya çalıştınız. Bir şeyler yapmaya çalıştık ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnanıyorumki; çabalarımız boşa gitmeyecektir. Haklı isek; ki, mutlak haklıyız, gecikmelide olsa, O Yüceler Yücesinin Yardımıyla, mutlak ve mutlak başarıya ulaşacağız. İşte; bu duygu ve düşüncelerle, hepinizin; Kurban Bayramını kutluyor ve hepinize özgür günler diliyorum. Barışçı-Mersin

 30. 13/11/2010, 22:23

  >şu telefon numaralarına mesajlar atalım arkadaşlar.

 31. 13/11/2010, 22:28

  >ARKADAŞLAR ZAMAN AZALIYOR CEZA EVİNDEN ÇIKALI 11 AY OLDU NASIL OLACAK ÖDEME YAPAMADIK GELİŞEN BİR ŞEY VARMI NASIL OLACAK NELER YAPMAMIZ LAZIM TAAHÜTLRİ ALDILAR ÇIKTIK ÇALIŞTIK ÖDEYEMEDİK HİÇMİ HAKKIMIZ YOK VADEYİ UZATMAYI BORCU ŞEKİLLENDİRMEYİ BİRŞEYLERİN BİZİM LEHİMİZE OLMASILAZIM BİZMİ GÖREMİYORUZ ACABA.

 32. 13/11/2010, 22:57

  >ARKADAŞLAR CEZA EVİNDEN ÇIKTIK ÇALIŞTIK İŞ KURDUK BORCUMU VERİLEN SÜRELER KISA OLDUĞU İÇİN ÖDEYEMEYECEĞİM NASIL BİR YOL İZLEMEK GEREKİR ZAMAN DOLDUĞUMDA KARŞI TARAF ŞİKAYETTE BULUNCAK BİR YOLU YOKMU ZAMANI UZATMAYI BİLEN VARMI ARKADAŞLAR.

 33. 13/11/2010, 23:00

  >YUKARIDAKİ TELEFONLARI ARIYORUA ARKADAŞLAR!!!!! EN KÖTÜ SMS YOLLUYORUZ AMA TELEFON AÇIP KONUŞMAK EN ETKİLİSİ.KORKACAK BİR ŞEY YOK SADECE MAĞDURİYETİNİZİ ANLATIN VE BU İŞİ ÇÖZMELERİNİ İSTEYİN O KADAR.HEP AYNI İNSANLAR ARAYINCA OLMUYOR!!!!HADİ ŞURDA BASTIRACAĞIMIZ SÜRE ÇOK KISA VE BUNU DEĞERLENDİRELİM,HEPİNİZ FARKINDASINIZDIR ARTIK VAKİT KALMADI!!!! BİRBİRİMİZE DERT YANACAĞIMIZA VEKİLLERE DERT YANALIM ÇÜNKÜ ÇÖZÜM ONLARIN ELİNDE………

 34. 13/11/2010, 23:22

  >Arkadaşlar yukarda çok güzel çalışma yapılmış bencede en güzel vekilleri telefonla aramak daha etkili olur bence bütün arkadaşlar sinirlenmeden vekilleri tatlılıkla derdimizi anlatalım zaten çoğu telefona çıkmıyor genelde sekreterleri çıkıyor ama gelen telefonlar genelde vekillere biidiriliyor malum şimdi oy zamanı vekiller her derde sıcak bakıyor sayımızın çok olduğunu da biliyorlar sadece sesimizi duyurmamız lazım gerekirse aynı numarayı beş kere arayalım her kes görüşme sonuclarınıda sitemize yazarsa bilgileniriz.ihtiyar

 35. 14/11/2010, 15:02

  >HADİ ARKADAŞLAR VEKİLLERE GÜZEL BİR PAZAR SÜRPRİZİ YAPALIM.BOŞ DURMAK YOK HEPİMİZ TELEFONLARA

 36. 14/11/2010, 15:05

  >arkadaşlar ne oldu pazar tatilimi yapıyoruz çok az vakit kaldı yukarıdaki numaraları arıyalım yoksa içerde çok tatil yaparız siteyi hareketlendirelim acı son yaklaşıyor lütfen son ana kadar devam edelim

 37. 14/11/2010, 17:21

  >sn.moderatör,siteye 12 ve 13 ünde attığm en az 2-yada-3 yorumumun sitede yayınlanmadığını görüyorum.tabiiki yayınlayıp yayınlamamak sizin tasarrufunuzda buna saygı duyuyorum.ancak yazdıklarım da ne aykırı bir dil nede bir agressiflik vardı.şu son gelişmeler nedeni ile birtakım tavsiye ve öneri niteliğindeydi.anonimi seçtikten sonra kırmızı uyarı çıktığında tekrar yorum gönder yapıyorum ve malum mesaj çıyor.buraya kadar bir sorun yok.ancak hata yaptığım biryer varsa bilmek en tabii hakkım.vaktinizi aldığım içim özür dilerim.saygılarımla , basketçi

 38. 14/11/2010, 20:59

  >Degerli Arkadaşlar,BAŞBAKAN A FAX Bayramdan sonra mümkünse herkez durumunu ifade eden yazı yazsın Adli para cezasının hapse dönüşmesinin engellenmesini bu yönde kanunun çıkması anlamında yazalım ve BAŞBAKANLIĞIN FAX numarasına BAŞBAKANIN DİKKATİNE diye fax yollayalım ben yollayacagım…

 39. 14/11/2010, 21:05

  >Başından beri mücadele edenlerden biriyim biz bu beyaz sayfadan da hava alıyoruz durum onu gösteriyor,bu memlekette büyük getirecen bizim gibi böyle ufak olmayacak adamlar petrol kaçırandan tutta naylon fatura satanlara kadar af getiriyor,bu gün belediye nin affedeceği rakamı hesaplasan 4-5 katı çek mağdurunun adli para cezası eder belki dahada fazla ama inat ettiler biz ödemeyelim demiyorum yay adli para cezasını paranın miktarına göre 60 aya en azında işte buyur bak bakalım ne oluyoor bu rakamları tam bilemeyeceğim ama 500 bin kişi falanız en azından hesapla ya ödeme süresine göre vade farkınıda enf.oranında gene sana ödeyelim veya bırak alacaklımız ile halledelim bir deneyin ya nedir bu ketumluk illaki içeri.Artık sabır kalmadı Allah sizi inandırsın psikolojik tedavi görmeye başladım çoğu zaman tevekkülümü kaybetsem daha değişik şeyler geliyor aklıma nedir sucum-sucumuz %95 imiz mağduruz buna inanıyorum ama yeteeeeeeer artık öyle oldumki cexaevlerinin yaşam standartları koğuşlar kaçar kişilik onlar bakıyorum ne yaptık senelerce ticaret yaptık bir yığın insana iş kapısı açtık en azından ama ne yapalı her şey oırtada yaşımda 52 80 senesini çok iyi bilen ve yaşayan bu vatan için bir şeyler üretmeye çalışan biriydim.Buyrun nerelere geldik tek söyleyeceğim YÜCE RABBİM bizlere acısın.Hepiniz hepimiz ALLAHA emanet.

 40. 14/11/2010, 21:41

  >ben bazı nedenlerden katılamıyordum.herzaman siteyi takip etmişimdir.emeği geçenler sağolun.erkan tan ile görüştüm beni prğrama davet etti.kiminle irtibata geçeyim

 41. 14/11/2010, 22:17

  >Sayın; Cumhurbaşkanım, Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyeleri, Sayın Medya Mensuplarımız.Günlerdir ve aylardır; sizleri, fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımızla ve telefonlarımızla rahatsız edip durduk. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız. Bu durumda aşağıdaki hususların; tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.1- 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk ortada iken, halen bugün; Yüksek Yargı tarafından emsal olacak bir karar çıkmamıştır.2- ÇEK CEZALARINDA; BANKALARA HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN 600 T.L. CEZA VERİLİRKEN, BİZLERE ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE CEZA ÖDENMEDİĞİNDE, HAPİS CEZASI VERİLMESİ UYGUN VE DOĞRUMUDUR? BANA GÖRE; ADİL BİR UYGULAMA OLACAKSA, BANKALARA VERİLEN PARA CEZASI BİZLEREDE VERİLEBİLİR, DAHA FAZLASI DEĞİL. BU CEZADA; İDARİ PARA CEZASI OLMALIDIR.3- 5941 Sayılı yeni çek yasası ile taahhüt verilerek; geçici bir özgürlük kazanılmıştır ama, zaten her şeyini kaybetmiş olan bu insanlar, ellerinde olmayan imkanlardan dolayı, taahhütlerini yerine getiremeyerek, yeniden cezaevlerine döneceklerdir. 4- Belki sayın Milletvekillerimiz bilmiyorlar ama; birçok Asliye Ceza Mahkemelerimiz farklı farklı kararlar vermekteler, (verilen taahhütleri, samimi bulmadıklarından kabul etmeme gibi, 5941 Sayılı yeni çek yasasının; lehe olan hükümlerini uygulamamak gibi…) Sayın; Cumhurbaşkanım, Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyeleri, Sayın Medya Mensuplarımız Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulunan Sayın Milletvekillerimiz, Anayasa Mahkememizin Değerli ve Sayın Üyeleri bu durumlarımıza bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Bilineceği üzere; çek cezaları yüzünden şimdiye kadar bir çok iş adamı intihar etmiştir. Çek cezalarından dolayı hapis cezasının kaldırılması için daha kaç kişinin intihar etmesi gerekmektedir? Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı, hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. Bu vesile ile Kurban bayramınızı saygılarımla kutluyorum. Sayın; Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyelerine, Değerli Medya mensuplarımıza en derin saygılarımla. 14.11.2010 Barışçı-Mersin

 42. 14/11/2010, 22:24

  >arkadaşalar herkes hapisi istiyor gibi.biraz canlanın.ak partinin sitesinde akim bölümü var.bayramda gezmeyi bırakalımda mesaj atalım.mutlaka dikkat çekersek başbakana ulaşır.yoksa hapisade dinlenecek çok vaktimiz olacak.EFDEN

 43. 14/11/2010, 22:35

  >Değerli arkadaşlar; 41 nodaki yazımı tahmin edeceğiniz gibi, ilgili olabilecek her yere mail olarak, biraz evvel gönderdim. Çalışmalara mümkün olduğunca ara vermeden, devam etmeliyiz. Elimden geldiğince katılımcı olmaya çalışıyorum.Sitemizi sürekli takip ediyorum ve gerekli olan tüm çalışmalara katılmaya çalışıyorum. Tüm emeği geçen ve katılımcı olan arkadaşlarıma saygılarımla. Barışçı-Mersin

 44. 14/11/2010, 23:14

  >40 NUMARADA YAZAN ARKADAŞIM SİTE İLETİŞİMİNE MAİL ADRESİNİZİ VE TELEFONUNUZU BIRAKIRSANIZ YETKİLİ ARKADAŞLAR SN.TAN IN PROGRAMI İLE İLGİLİ SİZE DÖNÜŞ YAPACAKLAR

 45. 15/11/2010, 02:41

  >Şimdi saat 01.30 akime detaylı durumumuzu anlatan ve isteklerimizi içeren maili attım devam kardeşler devam.Uyumak yok

 46. 15/11/2010, 11:46

  >sevgili arkadaşlar,umutsuzluk ve bıkkınlık la ilgili mesajları bırakıpda daha olumlu ve yapıcı mesaj ve yorumlar yapılırsa bundan herkes feyiz alıyor.günlerdir dediğim buydu.yapalım edelim tabiiki olacak.önerilere herzaman açığız ancak birtürlü icraate geçemiyorduk.şimdi mesajlara bakıyorum arkadaşlardan "şurayla konuştum haber bekliyorum,şuralara mail attım,"gibi yorum ve haberler geliyor.bu tip haberler bizleri fişekliyecektir.lütfen ogünkü yazımda dediğim gibi,KONUŞMALARINIZI,MAİLLERİNİZİ,FAXLARINIZI vs,içeriğini değilse bile haber olarak bahsedin bakın etkisi nasıl yayılacak.bu anlamda sayın barışçı'ya,40 da yazan arkadaşa,akim için çağrı yapan efden'e VE DİĞER katılımcı arkadaşlara teşekkür ederim.inanın eskisinden çok daha iyi kıpırdanma var.BAYRAM TATİLİ TAM FIRSAT,VAKTİMİZ DAHA DA FAZLA,BAYRAM SÜRESİNCE PARTİLİLERE HEM TEBRİK HEMDE BU VESİLE İLE KONUNUN ANLATILMASI FIRSATINI YABANA ATMIYALIM.BENİM GÖRÜŞÜM BAYRAM SÜRESİNCE BU SİTENİN BİZLERDEN GELEN HABERLERLE KİTLENMESİ.not;akim'e ikinci kez mail attım.daha öncekinin metni sitede var.ayrıca sn.kılıçdaroğluna biraz önce facebookuna mesaj attım.bu arada TAKİ DOĞAN adlı gazeteci benim basketbol yıllarımdan spor muhabiriydi.fakat bir türlü kontak numarası bulamıyorum.çok ciddi bir lobisi vardır.cnn türk ankara muhabiriydi.yardımcı olunursa çok iyi olur.saygılarımla,basketçi

 47. 15/11/2010, 11:49

  >45 deki arkadaşın akim mesajını sonra gördüm.sana da teşekkürler.hadi arkadaşlar inanın kıprdanma var.lütfen bırakmayın.sevgiler basketçi

 48. 15/11/2010, 13:36

  >Sayın BABACAN iyi güzel açıklamalar yapıyor da , Binlerce esnafın yargılandığı , hapiste olduğu yada 2-3 ay içinde cezaevine gireceği bir ortamda neye yarar bu DEVLET-VATANDAŞ kucaklaşması !!!! diyelimki taksitlendirdik ,3-5 taksit ödedik ve cezaevine girdik , ödediklerimizde heba olacak ..Tabii ödeyebilirsek.Nasıl bir suçmuş bu adli para cezası vay anasına beeeeee …O nedenle karşılıksız çeklerden dolayı anayasa 38 . maddeye aykırı bu ceza kalkmadıkça pansuman tedbirlerden öteye gitmez bu kucaklaşma…Suçlu aramayalım KENDİMİZDEN BAŞKA , BİZ BU MESELEYE SAHİP ÇIKMAZSAK KİM NEDEN – NİÇİN SAHİPLENSİN BİZİM SORUNUMUZU ….

 49. 15/11/2010, 14:22

  >ARKADAŞLAR BABACANIN AÇIKLAMALARI İÇİNDE ADLİ PARA CEZALARI TELAFFUZ BİLE EDİLMEDİADLİ PARA CEZASI KAMU ALACAĞI DEĞİLMİDİR?KONU ÇEK İLE İLGİLİ OLUNCA HERKESİN DİLİ KALEMİ TUTULUYOR.BABACAN TASARININ MECLİSTEN GEÇİNCEYE KADAR BAZI DEĞİŞİKLİKLERE YENİ DÜZELTMELERE UĞRAYABİLECEĞİNİ SÖYLEYEREK GEÇİŞTİRDİ.YANİ HİÇBİRŞEY ŞİMDİLİK SONUÇLANMADI,FERYADIMIZI DUYURABİLMEK İÇİN HALA ÖNÜMÜZDE ÇOK KISA DA OLSA BİR SÜREMİZ VAR.TÜM MEDYAYISİYASİLERİHÜKÜMETİHUKUK ADAMLARINITEL,FAX,EMAİL BOMBARDIMANINA TUTMAK ŞU AN TEK ÇAREMİZ.

 50. 15/11/2010, 14:43

  >Değerli arkadaşlarBiraz önce sn Babacanın çıkacak olan yasa tasarısı ile ilgili açıklamalarını izledim çıkan sonuç; BİZİM İÇİN BÜYÜK VE KESİN SONUÇ ALINACAK MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYORSöz konusu yasa içeriği çok geniş olduğu için detaylı açıklama yapılmadı adli para cezası tasarıda varmı yokmu bunu tam bilmiyoruz ama biz yinede tasarıda yok farzederek bu günden tezi yok adli para cazalarına affın tasarıya eklenmesini ve tamamen affedilmesini sağlayacak çalışmayı etkili bir biçimde yürütmeliyiz .Çünkü;sayın Babacan bunun tasarı olduğunu ve eklenecek şeyler olabileceğini ısrarla bir kaçkez söyledi elimizde büyük bir fırsat var hatırlayınız geçen yılki mücadelemizde şimdiki avantajlı durumun%10u bile elimizde yoktu buna rağmen birlikteliğimiz ve karalılığımız sayesinde geçicide olsa arkadaşlarımızı hapisten kurtarıp kaçak durumdakilerin özgürlüğünü sağlayarak ailesine ekmek parası kazanması noktasına gelmelerini sağlamıştık. Bakın şimdi çok ama çok daha büyük bir fırsat var önümüzde yetkililer açıkça bu tasarıya ilaveler yapılabilir diyor mademki burada hükümetin amacı krizde mağdur olmuşların mağduriyetlerine çözüm bulmak ve toplumu kucaklamak ve bizde bu krizin en büyük mağduruyuz bırakın borç ödemeyi hapiste yatmamızdan yada kaçak durumumuzdan dolayı ailemize ekmek dahi götürememiş kişiler olarak en mağdur kişileriz Adli para cezalarına affın kesin olarak çıkması gerektiğini medyaya,sivil toplum kuruluşlarına, milletvekillerine ve hükümete mutlaka anlatmalıyız söylediğim gibi ASIL SONUÇ ALACAK MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYORBakın sevgili Cüneyt kardeşimizde yanımıza döndü bu fırsatı değerlendirelim haydi arkadaşlar site yönetiminin tavsiyeleri doğrultusunda eskisi gibi toplu olarak harekete geçelim gün mücadelemizi en üst seviyeye çıkararak haklı olduğumuz davamızda hakkımızı elde etme günüdür. Bunu sadece kendimiz için değil ailelerimiz, çocuklarımız için yapmalıyız. Bizim derdimizi en iyi biz bilir biz anlatabiliriz.Bir Yudum Huzur

 51. 15/11/2010, 15:19

  >ARKADAŞLAR YUKARIDAKİ KOMİSYON ÜYELERİNİ LÜTFEN ARAYALIM EN AZINDAN SMS YOLLAYALIM TEK ÇARE ONLARA SESİMİZİ DUYURMAK!!!!! SİTE YETKİLİSİ ARKADAŞLARDAN RİCAMDIR KOMİSYONUN FAX NUMARASINIDA YAYINLARLARSA İYİ OLUR EN AZINDAN FAX ÇEKME OLANAĞI OLANLARDA FAX YOLLAR VE BİR ŞEKİLDE SESİMİZİ DUYURMA ŞANSLARI OLUR.AMA İNANIN EN ETKİLİSİ TELEFONDA 1 E 1 KONUŞMAK VE SMS YOLLAMAK

 52. 15/11/2010, 15:49

  >SON ŞEKLİ DEĞİLBakan Babacan, bunun hükümetin hazırladığı bir çerçeve olduğunu ancak tasarının gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında değişikliğe uğrayasileceğini söyledi. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/16302891.asp?gid=373——————————————-50-51-52 nolu yorumlara katılmamak mümkün değil..Mecliste daha çok değişir bu yasa….madem vatandaşla barışmak istiyorlar,kamuya olan borçları yapılandırmak istiyorlar , ADLİ PARA CEZALARI yapılanmadan olmaz……bunu lütfen tel-fax ve maillerle gündeme getirelim…SON ŞANS

 53. 15/11/2010, 15:56

  >Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN Tel: 0(505) 777 31 10 – 0(532) 281 57 70 Danışmanın Telefonu: 0(312)419 46 69 – 419 46 70Gürsel TEKİN, Tel: 0(532) 211 10 59Süheyl Batum, Tel: 0542 344 47 92 Yalova Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Muharrem İNCE 0(533)6534171Trabzon Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Akif HAMZAÇEBİ 0(533)7476161 İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Dr. Ümit KOCASAKALe-mail: ukocasakal@gmail com ukocasakal@superonline.com

 54. 15/11/2010, 15:57

  >TORBA KANUN TBMM de ilk önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecekFax: 0(312)420 53 68 Tel: 0(312)420 53 66 – 67E Posta : butkom@tbmm.gov.trBaşkan: AKP Sivas Milletvekili M.Mustafa AÇIKALIN 0(533)3112120Başkan V : AKP Manisa Milletvekili Recai BERBER 0(533)7433880Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813Üye: AKP Antalya Milletvekili Sadık Budak 0(532)2333858Üye: AKP Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN 0(505)7771003Üye: AKP İstanbul Milletvekili Alaattin BÜYÜKKAYA 0(532)2129340Üye: AKP Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay 0(505)7774330Üye: AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç 0(532)3315486Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813Üye: AKP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan 0(532)2861507Üye: AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali 0(533)7133638Üye: AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı 0(532)6091832Üye: AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı 0(505)3682568Üye: AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel 0(532)4354487Üye: AKP İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci 0(533)4291439Üye: AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi 0(532)2372174Üye: AKP Yalova Milletvekili İlhan Evcin 0(532)3345750ANA BAŞLIKTAN ALINTIDIR………

 55. 15/11/2010, 15:59

  >Plan Bütçe Komisyonda, Adli Para cezalarının da bir Kamu Alacağı olduğunu yüksek sesle dile getirecek Muhalefet Partilerinin Komisyon Üyeleri.Üye: CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan 0(532)6142863Üye: CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek 0(532)2111651Üye: CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk 0(533)2417497Üye: CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 0(532)4548722Üye: CHP Malatya Milletvekili F.Mevlüt Aslanoğlu 0(533)7644444Üye: CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin 0(532)7222143Üye: CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak 0(533)4613153Üye: MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 0(531)7243902Üye: DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit 0(532)417 59 92Üye: BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 0(532)2336016ANA BAŞLIKTAN ALIMTIDIR….

 56. 15/11/2010, 16:02

  >Sayın BABACAN,ın açıklamaları daha kesinleşmedi.Önce meclise gelecek ve çok tartışılacak.Bana göre son umut ve bunu çok iyi değerlendirmeliyiz…..Lütfen ADLİ PARA CEZALARININ DA AFFINI İSTEYELİM………..KARŞILIKSIZ ÇEK DEĞİL–ADLİ PARA CEZALARI

 57. 15/11/2010, 16:57

  >ARKADAŞLAR TBMM EMAİL-TEL-FAX İLE MEDYA İLETİŞİM BİLGİLERİNİ AŞAĞIDAKİ ADRESLERDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mvtelefon.listewww.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_postawww.medyajans.com

 58. 15/11/2010, 18:16

  >Merhaba Arkadaşlar,Bende Adli para cezası maduru olarak mücadelemizde sizlerle birlikte olduğumu b elirtmek istedim.yalovalıyım ve Muharrem beyi yakından tanırım,kendisiyle bayramda görüşeceğim.Ona neler söylemem ve ne tür evraklar vermem konusunda beni bilgilendirirseniz sevinirim.Herkese iyi bayramlar..Özgürce ve sevdiklerimizle birlikte kutlayabileceğimiz..Emir..

 59. 15/11/2010, 20:02

  >Hükümet tarafından açıklanan bu günkü borç yapılandırma taslagı dag fare dogurdu örnrgi oldu. kamu vicdanında büyük yara olan adli para cezaları ile ilgili çalışma yok. burda yapılandırılmasıo yapılan bütün borçlarda hapisle tazyik ve infaz yok. hacizden başka yaptırımı olmayan borcu tahsil için hükümetin kurnazlıgından başkaca bir şey degil. biz çek magdurları taahhüt süremiz olan aralık 2010 yaklaşırken panik halindeyiz. hiç birimiz yeniden cezaevine girmek istemiyoruz. bu haksız uygulama karşısında birlik ve beraberlik zamanıdır. şahsi çekişmeleri, şahsi kinleri bir tarafa bırakarak mücadeleyi hızlandırmalıyız. evet bu ülkede hukuk iki kez daha katledildi 31.12.2008 tarihinde yürürlükten kalkan 3167 sayılı yasayı uygulamaya devam ederek cezaevlerine tıktılar. son alınan duyumlarda anayasa mahkemesi chp nin 5941 sayılı yasa ile ilgili başvursunda iptal yoluna gittiği ancak ekonomi ve hükümet çevrelerinin ekonomi bozulur baskısı ile gerekçeli kararın yazılmaması ve yayınlanmaması magduriyetin devam deceginin sinyalidir. bu hukuk katliamına ancak biz dur diyebiliriz. buda sesimizi dahada yükselterek her ortamda her şartta her şansı kullanmalı ve bizi bu haksızlıga mahkum edenleri bunaltmalıyız. mübarek kurban bayramı vesilesi ile kırgınlık ve küskünlükleri bir yana bırakarak yeniden mücadeleye başlıyoruz. herkesin bayramını kutlar, özgür günler dileriz.

 60. 15/11/2010, 20:04

  >sevgili arkadaşlar,bu akşam sn.Enver Aysever'in Sky Türk'de 21-23 arası programı var.ben dilim döndüğünce konuyu gündeme getirmesini ,sn.Babacan'ın bugünkü açıklamasından sonra zamanlamanın çok iyi olacağını anlattım.sizlerde yoğun bir şekilde yazarsanız umuyorum etkili olacaktır.enazından bir sonraki programında gündeme alabilir.haydi arkadaşlar.basketçi

 61. 15/11/2010, 20:24

  >yukarıdaki yazı iyi bir istihbarat ve güzel bir çalışma olmuş, basın ve muhalefet partileri bu konuyu gündeme alırlarsa bir fırsat doğar bunu iyi değerlendirmek gerekiyor

 62. 15/11/2010, 21:26

  >otuz yıldır ticaret yapıyorum 2 yıl önce 15 adet ceklerim yazıldı mhkm gidip geliyorum tironyonlarca ciro yaptığımız insanlar mhkm tercih etti psikolojik baskı ve iş döneri durdu neden hükümet bize ya arkadaş sen 15 yıldır cek yazdırmadın krız var mhkmde dinlemiyor .biz insanlara adelet le hükmedeceğiz diyen ler den insanca yol bekliyoruz hapis tehtidiyle olmayan parayı almaya calışmak insani midir.şunu anlıyorum bu cek kanunu yapanlar parası olanlar işlerine öyle geliyor.30 yıl sonra istemeyerek düştüysek tek kusurlu düşenmi cezasıda hapismi ve insanimi vallahi azizim allah yardımcımız olsun düşenin dostu yok heleki cok inancı gecinen inancsızlar dan.rabbime sığınıyorum

 63. 15/11/2010, 21:29

  >BUGÜN DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN ALİ BABACANIN AÇIKLAMALARINDA MAALESEF ADLİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YOK.ÇEK İLE İLGİLİ OLARAK ADLİ PARA CEZALARI ÖDENMEDİĞİ ZAMAN MAALESEF HAPİS CEZASINA DÖNÜYOR.UMUT OLARAK C.H.P.NIN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDUĞU 2010/6 ESAS SAYILI DOSYA VAR.CÜNEYT BEYİN DAHA ÖNCEKİ KAYITLARDA VERDİĞİ BİLGİYE GÖRE ANAYASA MAHKEMESİNDEN NASIL BİR SONUÇ ÇIKACAGI İSE BELLİ DEĞİL.ADLİ PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAN ZİYADEİDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN SAĞLANMASI EN İDEAL ÇÖZÜM OLARAK GÖZÜKÜYOR.ÇÜNKİ İDARİ PARA CEZASI ÖDENEMEDİĞİ ZAMAN HAPİS CEZASI RİSKİ YOK.OYSA ADLİ PARA CEZASI YAPILANDIRILIR İSE HAPİS CEZASI RİSKİ HALA VAR.ÇÖZÜM İKİ SONUÇTA SAĞLANABİLİR,YA ANAYASA MAHKEMESİ 5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİNİN İLK İKİ TÜMCESİNİ İPTAL EDECEK YA DA ADLİ PARA CEZALARININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNMESİ SAĞLANACAK.ZAMAN ARTIK İYİCE DARALDI BUNUN NASIL SAĞLANACAĞI KONUSUNDA SİTE YÖNETİCİLERİNİN VE CÜNEYT BEYİN YÖNLENDİRMESİNE İHTİYAÇ VAR.

 64. 15/11/2010, 21:45

  >arkadaşlar hepinize çok samimi bir soru sormak istiyorum. ben de 2 senedir siteyi takip ediyorum, bir çok yorum yazdım, binlerce de okudum.bakıyorum herkes "biraz daha süre verilsin." ya da "biz de bu affa girelim" "taksit yapılsın" vs.vs.vs. diyor. Ben 2 sene öncesine kadar 4-5 trilyon cirolu bir şirketin sahibiydim. Her hafta çuvalla tahsilat, çuvalla da ödeme yapardım. Şimdi beş parasız, işsiz güçsüz bir adamım. Bir aklı başında insan çıkıp, bugün 5 parasız işsiz güçsüz bir adamın bir kaç sene önce trilyonluk şirketleri olduğu dönemden kalan borcu nasıl olup da 1 senede 2 senede falan ödeyebileceğini açıklar mı lütfen??? Bakıyorum herkes biraz daha süre diyor. Sanki her şeyi yoluna koydular, az bir şey kaldı da biraz daha süre. Çok samimiyim kendimi salak gibi hissetmeye başladım. Aranızda cidden büyük batıp da sıfırı tüketen, sonra da bu şartlar altında 1 2 senede borçlarını ödeyebileceğine inanan biriler var mı? Varsa Allah aşkına bir anlatsanıza nasıl bir planınız var belki bizlerin de işine yarar. SERKAN

 65. 15/11/2010, 22:12

  >kaçak yaşamaktan bıktımilla kendimizimi yakalım köprüdenmi atalım napalım ……………borçluyum ama suçlu değilim kaçmaktan çalışamıyozki….ismail yılmaz

 66. 15/11/2010, 22:43

  >arkadaşlar,ukocasakala biraz önce mail attım,ancak yukarıda plan bütçe komisyon maili olan butkom@tbmm.gov.tr ye yolladığım mail geri geliyor,herhalde mail kabul etmeyen bir adres.bilginize.sn.kılıçdaroğluna tweettırdan mesaj attım,ayrıca chp nin kendi sitesine mail attım.yarın sabahda telefonlara başlıyorum.sevgiler basketçi.

 67. 15/11/2010, 22:47

  >mail dolduysa geri gelebilir200 adetlik bir kapasitesi var, gelen mailler 200 ü bulduysa 201 gönderilen adrese mesaj gelir, mailiniz beklemeye aldık mesaj kutusu boşaltıldıkca mailiniz iletilecektir diye..

 68. 15/11/2010, 22:47

  >sn.site sakinleri,moderatörlerimiz,buraya emeği geçen herkezin ve ailelerinizin MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI İÇTENLİKLE KUTLAR,HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİM. SEVGİLER,basketçi

 69. 15/11/2010, 22:59

  >67 deki arkadaş haklı olabilirsin.tekrar deneyim.belki geç saatte daha müsait olur.bilgi için sağol.basketçi.

 70. 15/11/2010, 23:21

  >58 DE YAZAN ARKADAŞ SİTE İLETİŞİMİNE BİLGİLERİNİ BIRAKIRMISIN.BU ARADA ARKADAŞLAR BİR ARKADAŞIMIZIN DEDİĞİ GİBİ ADLİ PARA CEZALARI AF KAPSAMINA ALINSADA SİZ NASIL BU ADLİ PARA CEZALARINI ÖDEMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ??????? KENDİNİZİ KANDIRMAYIN EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYEN ÇEK MAĞDURLARI ADLİ PARA CEZALARINI MESELA 48 AYDA ÖDEYECEK ÖYLEMİ???? BU TALEP HİÇ MANTIKLI DEĞİL HEMDE HİÇ!!!! BENİM GÖRÜŞÜME GÖRE OLMASI GEREKEN ADLİ PARA CEZALARIN İDARİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEREK TAKSİTLENDİRİLMESİ OLMALIKİ ÖDEYEBİLELİM.KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM BENCE ADLİ PARA CEZASINA TAKSİTLENDİRME İSTERSEK VE KABUL OLURSA ESAS O ZAMAN YANARIZ.ÇÜNKÜ O ZAMAN DİYECEKLERKİ SİZİN İÇİN DAHA NE YAPALIM TAKSİT DEDİNİZ YAPTIK KUSURA BAKMAYIN BUYRUN PAŞA PAŞA YATIN DERLER!!!! KAÇINIZ ADLİ PARA CEZALARINIZI TAKSİTLENİNCE ÖDEYEBİLECEĞİNİZİ SANIYORSUNUZ????? İDARİ PARA CEZASI OLAN TAKSİT YAPACAK ÖDEYEMEDİĞİ NOKTADA ONA HAPİS TEHDİDİ YOKKİ!!! BIRAKIN ONU ÖDEMESE VEYA TAKSİT YAPMASADA HAPİS RİSKİ YOKKİ!!! BİZİM KONUMUMUZ ÇOK AMA ÇOK FARKLI LÜTFEN BUNLARIDA HESABA KATARAK VEKİLLERLE GÖRÜŞÜRKEN VEYA ATTIĞINIZ SMS LERDE GÖZ ÖNÜNE ALIN DERİM.BENCE SİTEMİZDE YETKİLİ ARKADAŞLARIN BU KONUDA YOL GÖSTERMESİ GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM.SAYGILARIMLACAN MERT

 71. 15/11/2010, 23:35

  >arkadaslar bu hukumetin bu konuda birsey yapmayacagi belli tek umut anayasa nahkemesi ben su an libya tripolideyim mail tmf aramalari gibi sreyeri yapmaya devam ediyorum YAKALANMASI olan arkadzslar icin birsey yapamam ama bunun disindaki arladaslardan meslegi AMUMINYUM PVC PANJUR IMAMATI VE MONTAJI olan varsa ve tabi calismak istiyorlarsa lutfen irtibata gecsinler elimden gelen bu mailim mkege@jotmail.com semamlar M.K.

 72. 16/11/2010, 00:09

  >ARKADAŞLAR TELEFONLARA DEVAM…………. VEKİLLERE TAAHÜTLERİN DOLMASINA 1 AY KALDIĞINI VE İÇERDEN ÇIKAN BİR İNSANIN 1 SENEDE NASIL İŞ KURUPTA BORÇ ÖDEYEBİLECEĞİNİ SORUN.İŞ KURMAK İÇİN SERMAYEMİZ OLSA ZATEN ÇEKİMİZİ ÖDEYİP HAPİSE GİRMEZDİK,PARAMIZ OLMADIĞI İÇİN HAPİSE GİRDİK ŞEKLİNDE KONUŞURSANIZ ETKİLİ OLUYOR.( BEN VEKİLLERLE YAPTIĞIM KONUŞMADA AYNEN BÖYLE SÖYLÜYORUM VE İNANIN CEVAP VEREMİYORLAR )LÜTFEN SİZLERDE ARAYIN ÇOLUĞUNUZ ÇOCUĞUNUZ İÇİN

 73. 16/11/2010, 00:34

  >Arkadaşlar ankaraya gitmek şart bir randevu alıp yüzyüze bu işi anlatmalıyız bu randevuyu alacak biri varsa gidip derdimizi anlatmaya ben hazırım.

 74. 16/11/2010, 00:38

  >Bence programsız yapılan hiç bir şey sonuç vermez dağınık haraket etmek çok fazla bir şey kazandırmaz cüneyt beyden ricam hangi gün kimi aramamız gerekiyorsa o kişiye yoğunluğu verelim bıktırana kadar mesela bir liste yapılsın bugün cumhurbaşkanı yarın başbakan v.s o gün fax,mail,tel veya msj o kişiye yüklenelim hafta da bir gün belirlensin o gü hep beraber mektup gönderelim.ZEYNEP

 75. 16/11/2010, 00:45

  >Arkadaşlar ben bu internet olayından çok anlamıyorum bu akime mail atmak istiyorum akim sitesinin hangi bölümünü kullanarak mailimi atabilirim kusura bakmayın yaş ileri olunca

 76. 16/11/2010, 01:40

  >RADİKAL EKONOMİ HABERLERİNDE

 77. 16/11/2010, 01:42

  >RADİKAL EKONOMİ HABERİ

 78. 16/11/2010, 01:44

  >Haklarında arama kararı bulunan kişiler banka ve kredi kartıyla işlem yaptıklarında bulundukları yer anında polis ve jandarma bilgisayarlarına düşecek.Banka ve kredi kartı, aranan kişiler için tıpkı filmlerdeki gibi elektronik kelepçe haline geliyor. Adalet Bakanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin kredi kartlarıyla mağazalardan alışveriş yapmaları ya da Otomatik Para Makineleri'nden (ATM) para çekmeleri halinde, bu bilginin anında Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden bakanlığa, oradan da polis ile jandarmaya bildirilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışma başlattı. MECLİS'TE GÖRÜŞÜLÜYOR Meclis'te görüşülmeye başlanan Bütçe Kanun Tasarısı'nın Adalet Bakanlığı ile ilgili bölümündeki çalışmaya göre sistem şöyle işleyecek: Banka şubesinde yüz yüze işlem yapan, marketten, mağazadan kredi kartı veya ATM kartı ile alışveriş gerçekleştiren, ATM makinelerinden para çeken, hakkında arama kararı bulunan kişinin yeri nokta olarak anında polis ve jandarma bilgisayarlarına düşecek ve yakalanması için kolluk güçlerinin ekibinin o bölgeye gitmesinin yeterli olacak. İCRA DA GÖRÜNECEK Yine bu sisteme göre bankalar kredi başvurusunda bulunan bir kişi hakkında icra işlemi olup olmadığını anında görebilecek. Çalışmaya göre şimdiye kadarki adli soruşturmalarda en önemli delillerden biri olan ancak soruşturma başladıktan sonra haftalar sonra savcılıklara ulaşan cep telefonu sinyal bilgileri de online hale geliyor. ŞÜPHELİNİN CEBİ SİNYAL VERECEK Bütçe Kanunu Tasarısı'nda, "Mobil Güvenlik Bilgi Takip (GBT)" başlığı altında çalışmaları devam eden diğer sisteme göre de cep telefonu sinyal bilgileri UYAP üzerinden yine anında kolluk güçlerine aktarılacak. Böylece aranan bir kişi cep telefonunu yanında taşıdığı sürece anında polis veya jandarmanın takibine düşecek.

 79. 16/11/2010, 12:09

  >ÇOK DEĞERLİ ARKADAŞLARIM MADDİ GÜCÜMÜZÜ HUZURUMUZU HATTA ÇOK SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMİŞ VAZİYETTE HER KESE TATLI GELEN BİZİM İÇİN ACILARLA DOLU KURBAN BAYRAMIMIZI SON ACI BAYRAMIMIZ OLMASINI DİLERİM. ARKADAŞLARIM Her bayram geldiğinde işçilerime bu sene ne vericem onları nasıl mutlu edicem tasasına düşerdim iflas etmeden önceki son bayram fabrikamın önünde kendi işime göre 20 adet koyun kestim her kesi evine mutlu yolladım hiç bir çalışanımı kapıdan baktırmadım şükürler olsun bunun ne kadar zevk olduğunu benim gibi bu hayatı yaşamış olanlar bilir, fakat bugün bir kgr ete muhtacım kesinliklede gocunmuyorum gerçi çocuklarım için üzülüyorum ama olsun madem bazı şeylere inanıyoruz buda geçer bu sınav dünyasında her şeyi yaşamak var, beni en çok üzen üzüldüğüm işimizi kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi başta siyasiler olmak üzere bize SUÇLU muamelesi yapılıyor olması ve borclarımızı ödeyemedimizden dolayı hapse atılmamız,yani taahüdümüzü yerine getiremediğimiz için hapse gireceğiz, fakat şöyle bir etrafımıza bakarsak yaşam şeklimiz bir taahhür her kes bir iş yapıyor yerine getirmeye çalışıyor ÖRNEĞİN bir yerden bir yere giderken dolmuşa binip gitmemiz bindiğimiz dolmuşun şöförünün bu işi tamamlaması tahhütün sonudur ama kaza yapsa kimse tahhüdünü yerine getirmedi diye suçlamaz kısacası çok örnekler var hastaneler,okullar,dershaneler,lokantalar ve SİYASİLER Seçime giren her parti halkına refah getireceğini,her kesi mutlu ediceğini,ticari hayatın düzeleceğini taahhüt ederler sizde inanırsınız güvenirsiniz onlara oy verirsiniz "bizim piyasadan mal aldığımız gibi" fakat siyasiler sözlerini çeşitli sebeblerden dolayı yerine getiremezler onlara bir şey olmaz sözünü yerine getiremiyen esnaf HAPSE atılır öte yanda adam sabahtan akşama kadar dilenir yüzlerce kişiden para alır adam yakalanır bakarsınız dilenci dediğimiz bey çok zengin biriymiş o yine beyefendi olarak kalır YA BİZ BİR KİŞİYE BORCUMUZU ÖDİYEMEDİK DİYE DOLANDIRICI OLURUZ HAPSE ATILIRIZ, işin ÖZÜ bu ülkede milyonlarca sözünü yerine getiremiyen insanlar var sadece bunların içinde en ağır ceza bize uygulanıyor şimdi size soruyorum BATAN ESNAF MI SUÇLU ESNAFI BATIRANMI. Sayın siyasiler biz size güvendik sizi bey kabul eddik sözünüzü doğru bildik size inandık en başınızdan en sonunuza kadar fakat sizde elinizde olmayan sebeblerden olcak ki bir yeri düzelteyim derken bir yeri bozdunuz en azından benim işimi bozdunuz beni batırdınız uyguladığını enflasyon politikası benim gibi çok esnafı batırdı,bizler sizin bilinmeyen politikanıza alışasıya kadar battık LÜTFEN SİZDE iki elinizi başınızın arasına alın özellikle esnaf olanlarınıza sesleniyorum DAHA FAZLA GÜNAH ALMAYIN ŞU MUBAREK BAYRAM GÜNÜ SİZDE BİR YAPTIKLARINIZA BAKIN ELİN İKİ ÜÇ TANE GAVUR TEFECİSİNİ MUTLU EDECEĞİZ AHRETTE BİZLE KARŞI KARŞIYA GELMEYİN BENİ BIRAKIN ANAMIN EVET ANAMIN AHI YETER BEYLER YETER SİZDE TAAHHÜDÜNÜZÜ YERİNE GETİRİN YOKSA SİZDE BUYRUN BERABER HAPSE GİRELİM SUÇUMUZ AYNI TAAHÜDÜNÜ YERİNE GETİREMEM…..İHTİYAR

 80. 16/11/2010, 12:30

  >ÖNCELİKLE HEPİMİZİN KURBAN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN. YAZILARI OKUYORUM.VERGİ YASASINA ADLİ PARA CEZALARININDA TAKSİTLENDİRİLMESİ TABEBİNİ DİLE GETİREN ARKADAŞLAR VAR. SAMİMİ DEĞİLLER. YADA BİZDEN DEĞİLLER. ÖDEYEBİLECEKMİYİZ İLK TAKSİTLER GELİYOR.BUNU ÖDEYEMEZKEN DİĞERİNİ NEYLE ÖDEYECEĞİZ.GERÇEKÇİ OLALIM.ADLİ PARA CEZASI KILIFI İLE TİCARET ERBABLARININ HAPSEDİLMESİNİN ADİL OLMADIĞINI ALACAKLI VE BORÇLU ARASINDA DEVLETİN KESTİĞİ PARA CEZASI İLE TAZYİK HAPSİNİN ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI OLDUĞUNU BATMIŞ ESNAFIN ZATEN ZORDA OLDUĞUNU ÇÖZÜMÜN HAPİS OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DOLANDIRICILIK AMACI İLE DÜZENLENEN ÇEK İLE İLERİ TARİHLİ YAZILIP İFLAS SEBEBİ İLE ÖDENEMEYEN ÇEK ARASINDAKİ AYRIMIN YAPILABİLECEĞİ BİR YASANIN DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİNİ BIKMADAN USANMADAN ONLAR ANLAYANA KADAR ANLATMALIYIZ. BİZDEN TARAF OLANLAR TAMAM AMA ASIL OLMAYANLARI ARAMALIYIZ. TAKSİT DEĞİLDİR ÇÖZÜM.

 81. 16/11/2010, 12:41

  >1- KAPI ÇALINCA KORKUYORUZ2- KALABILIĞA KARIŞIP YÜRÜYEMİYORUZ.3- EVİMİZDE AÇ AMA KORKUSUZ YAŞAYAMIYORUZ.4- GEÇMİŞİN ACISI İLE YANARKEN GELECEĞE GÜVENLE BAKAMIYORUZ. HAPİS KORKUSU İLE ÇALIŞAMIYORUZZ5 ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNE BAKAMIYRUZ. ****************ANLATMAKLA SIRALAMAKLA BİTMEZ DİİL Mİ BUNLARPEKİ ÖZGÜRLÜK ELİMİZDE ASLINDA BİR ADIM BİR CESARET GÜÇLÜ BİR TOPLULUK YÜKSELEN SESLERNEDEN YAPAMIYRUZ NİYE SESSİZ KALIYORUZ BÖYLE OLURSA BURDA YAZMAKTAN ÖTEYE GİDEMEYİZ ASLADABU SINIRSIZ ÖZGÜRLÜĞE SAHİP OLAMAYIZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR GÜÇ HERŞEYE SAHİP OLUR…NE OLUR ARAKDAŞLAR SÜRELİ SINIRLI ÖZGÜRLÜKLERİ RED EDİYORUZ SUÇ İŞELEMEDİK HAPİSHANE SUÇLULARIN YERİ BİZİM DEĞİL BUNU HERKESE DUYURALIMÖZGÜRLÜĞÜN ANAHTARI KENDİ ELİMİZDE…

 82. 16/11/2010, 12:48

  >siteye saçma sapan insanlar bulaşmaya başladı.sapla sapanı ayırmak lazım.taksitlendirmenin bir çözüm olmadığı aşikar.önemli olan idari para cezasının vergi,sgk,kredi kartı,ticari kredi,senet gibi borcunu ödemeyenlere hapis olmadığı gibi çeklerede aynı uygulamanın gerçekleşmesi.telefonlara devam.kim kimi aramış,burada bekliyoruz.hayırlı bayramlar,basketçi

 83. 16/11/2010, 14:49

  >81 de YAZAN ARKADAŞ AĞZINA YÜREĞİNE SAĞLIK.5 MADDEDE BUGÜNE KADAR YAZILANLARI ÇOK GÜZEL SÜZMÜŞSÜN VE İŞİN GERÇEĞİNİ DE YAZININ DEVAMINDA ÖZETLEMİŞSİN.UMARIM TÜM ARKADAŞLAR YAZINI OKUR.EVET ÖNCE CESARET SONRADA İCRAAT.1 AY SU GİBİ AKIP GİDECEK.BUGÜN MERAK EDİYORUM KAÇ KİŞİ KİMLERLE NASIL BİR TEMAS YAPTI.BENİM PROGRAMIMDA SN.KILIÇDAROĞLU,SN.GÜRSEL TEKİN.SN.ENVER AYSEVER,SN.FİKRET KIZILOT.,DETAYLARI YARIN BURADA İLETECEĞİM.SEVGİLER BASKETÇİ

 84. 16/11/2010, 16:02

  >ARKADAŞLAR BU HÜKÜMETİN ÇIKARDIĞI AF FALAN DEĞİL NE KOPARIRSAK KAR HESABI, GAZETELERDE BEYANAT VERENLERDE YALTAKÇILAR BİRAZ DURUMU İYİ OLANLAR ÖYLE BÖYLE ÖDER BENDE PARA TOPLARIM HESABI TAMAMEN BATMIŞ İNSANLARIN DEVLETİN SOPASIYLA KORKUTULUP HARAC TOPLAMA OYUNU.BİZİ BAĞLAYAN BİŞE YOK NASIL OLSA YAKINDA CANIMIZIDA ALACAKSINIZ HEPİMİZİ HAPSE SOKACAKSINIZ BİLİYORUZ AHRETTE HESAPLAŞSAK DESEM HİÇ BİRİNİZDE ALLAH KORKUSU YOK Kİ İNANSANIZ ZATEN BU KADAR ZULMÜ İNSANLARA YAPMASSINIZ FAKAT BİLMEDİĞİNİZ YADA BİLEMEDİĞİNİZ BELKİDE BİLİBDE UNUTTUĞUNUZ BİR ŞEY ALLAHIN ADALETİ O ÇOK BÜYÜK BİR KİTAPTIR O ADALETİ UYGULAYANLAR HATIR FALAN DİNLEMEZLER "onunculardakiler gibi" YEMEZLER İÇMEZLER ALLAH YOLUNDA OLURLAR ÜÇ KURUŞLUK DÜNYA NİMETLERİ İÇİN YÖNETİLMEZLER BEYLER BU MUBAREK BAYRAM GÜNÜ ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN BİRDE UTANMADAN ŞU ANDA HACIDA OLANLARINIZ VAR.içi yanmış vatandaş

 85. 16/11/2010, 18:18

  >Aydın Doğan efendinin 7 milyar olan vergi borcu aftan sonra 450 milyon a düşecekmiş.(şükrü kızılot hoca'dan)..Arkadaşlar siz neden bahsediyorsunuz allah aşkına.Sanıyormusunuzki bu af küçük esnaf için yapıldı?Ben vergi ve diğer çalışanlarımın primlerini zamanında ödeyecem diye uğraşmasaydım,çeklerimi öderdim ve şimdi hapse girip çıkmazdım,ve tekrar beni almaya gelmelerini beklemezdim.ne diyeyim ki Allah bu zulmü bizlere yaşatanları bizden beter etsin inşaallah.Emir

 86. 16/11/2010, 21:44

  >Çeke hapis cezasını savunanların sığındıkları tek hukuki argüman, çekin tarihi-vadesi olmaması ve ibraz edildiği anda nakte dönmesi gereken bir havale aracı olmasıydı. Bu nedenle de, özellikle merkez bankası tarafından yapılan yoğun kulislerle, karşılıksız çek yazanın sahte para basan bir kalpazandan farkı olmadığını, yazıldığı anda ödeneceği varsayıldığından, karşılığının hesapta bulundurulmamasının bir kast unsuru olduğunu savunurlar. Ancak, 5941 sayılı çek kanunu ile çekin vadeli bir ödeme aracı olduğu kabul edildi ve bu tek hukuki değeri olan argüman da kanun ile ortadan kaldırıldı. Şu günkü uygulamada çekin senetten tek farkı, birinin bankanın matbaasında öbürünün sıradan bir matbaada basılmasından öte değil. Ve yine bu günkü uygulama ile, yani çekin vadeli bir araç olduğu kanunda yer aldığı halde, senede ceza vermeyip de çeke ceza vermenin hiçbir hukuki açıklaması kalmadı. Bence tüm iletişimlerimizde bu önemli detayı da dile getirelim. Saygılarımla. ismail

 87. 16/11/2010, 23:05

  >NE HUKUKU BU ÜLKEDE HUKUK HUKUKSUZLARIN MAALESEF…BEN VE SİZLER GİBİ BU VATANA HİZMET ETMİŞ ESNAF ,İŞ ADAMI ARKADAŞLAR.NE YAZIK Kİ DÜZEN ŞİMDİ HUKUKSUZLARIN DÜZENİ.MAĞDURİYET BİZİM SALTANAT ONLARIN.HAZİN OLAN GERÇEK BU.İÇLER ACISI….

 88. 16/11/2010, 23:43

  >DEGERLİ ARKADAŞLAR,ARTIK YAZMAYACAGIM ÇÜNKÜ ANLAYAMIYORUZ BU ŞEKİLDE HAREKET EDERSEK ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKMAZ.E MAİL YOLLAMAKTAN VAZ GEÇİN ÇÜNKİ BOŞ ENERJİ KAYBI OKUNMADAN SİLİNİYOR.AZ BİR ZAMAN KALDI YAPILACAK TEK SEY BAŞBAKAN A CUMHURBASKANINA VE ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANINA DURUMUMUZU İFADE EDEN ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞMESİNİN GEREKTİGİNİ HAPİS CEZASININ KALDIRILMASI GEREKTİGİ İLE İLGİLİ YAZIN VE FAX ÇEKİN E MAİL OKUNMADAN SİLİNİYOR.BU İŞİN ÇÖZÜMÜ BASBAKANDA CUMHURBASKANINDA ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANINDA AKSİ HALDE CEZAEVİNE GİRECEGİZ SON DÖNEMLERİMİZ BAYRAMDAN SONRAKİ HAFTA BU ANLAMDAKİ HAMLELERİ YAPMALIYIZ…

 89. 17/11/2010, 00:15

  >88 de yazan arkadaş doğru söylüyor faks la hücuma devam heyacan yapmayacak arkadaşlar da lütfen sinirlenmeden telefon açsın sakin olalım birde sitedeki yoğunluğu artırmaya çalışalım buraya dikkat ederseniz kalpten yazılan dertli arkadaşların zaman zaman çok acılı yazıları oluyor bu yazıları gazete köşelerine gönderelim benim pek bilgisayar kullanma kabiliyetim yok kendim yapamam bu acılı yazıları gazete köşelerine göndermemiz bence faydalı çünkü tavşan daha kızmış dağın haberi yok misali bu yazıları hep biz okuyoruz biz ağlıyoruz biraz dışada açılalım lütfen her kese selam izer

 90. 17/11/2010, 00:31

  >arkadaşlar yerden göğe haklı bir davamız varken, kendi derdimizi anlatmak varken yan yollara sapmayalım lütfen. Sitede daha eski olan arkadaşlar da hatırlarlar bir çok arkadaşımızın kendince iyi sanarak söylediği sözler aslında davamıza bir çok zarar vermiştir geçmişte. o zamanlar "vay böyle adalet mi olur? siz eşkiyayı, pkk'yı affediyorsunuz? bize bunu yapıyorsunuz? ne biçim adamlarsınız? gücünüz bize mi yetiyor? gidip pkkyla başa çıkın" gibi cümleler çok kullanılmıştı ve ben görüştüğüm bir çok milletvekilinin bize karşı bu konuda çok tepkili olduğunu görmüştüm. Şimdi de bu af mevzuunda aynı şeyi yapmayalım lütfen. Ortada basit bir gerçek var. Af gelen borçlar, hapis cezası gerektirmeyen borçlar. Dolayısıyla yaptırımı hemen hemen olmayan borçlar. Hükümet hesap kitap yaptı. Hem seçime yaklaşılması, hem de zaten bu paraların alınamaması nedeniyle böyle bir affa gitti. Böyle hiç alamıyorum, en azından alabildiğim faizden falan vazgeçeyim alabildiğim kadarını alayım dedi. Doğrudur, yanlıştır.Herkesin kendi değerlendirmesidir. Ancak lütfen özellikle forumlarda veya mesajlarda veya telefonlarda onu affettiniz bunu bilmem ne yaptınız, vay efendim aslında siz Doğan Grubu için çıkardınız vs.vs.vs. diye konuyu saçma sapan yerlere çekmeyelim. Dün PKK bugün Doğan vs… Zaten çok zor durumda ve işin içinden çıkılmaz bir davadayız. Bir de gidip kendi kendimizi antipatik, saldırgan bir konuma sokmayalım. Hakkımızı, durumumuzu insan gibi anlatalım. Ben böyle düşünüyorum. Bora

 91. 17/11/2010, 00:37

  >86'da yazan İsmail arkadaşa sonuna kadar katılıyorum. Daha önce de aynı konuyu defalarca yazdım. Lütfen arkadaşlar ortak bir dil geliştirmeliyiz. Gerçekten herkes bu konunun üstünde dursun. Yeni kanuna kadar çeke hapis cezası olması yasalara uygundu. Her ne kadar piyasa işleyişi öyle olmasa da çek nakit para demekti. Daha doğrusu hukuki olarak söylemek gerekirse çek banka için ödeme emriydi. Sen çeke 10milyar yazarsan bu bankada hazır 10 milyarın var anlamına geliyordu. Dolayısıyla çekin bankanda karşılığı yoksa kasıtlı olarak dolandırıcılık yapmış sayılıyorduk. Yeni kanun ile bu temel anlayış değişti. Artık çek vadeli bir ödeme aracı oldu. Vadeli ödeme araçlarına da hapis cezası Türkiye'de anayasal değil. Bu kadar basit. Biz bu davayı Anayasa Mahkemesi'nde kazanacağız. Bunun kaçarı yok. Önemli olan ortak bir dille derdimizi anlatıp, süreci hızlandırmaya çalışmak. Saygılar. SERKAN

 92. 17/11/2010, 01:15

  >ARKADAŞLAR ORTAK DİL BELİRLEMELİYİZ.BAYRAMIN BİTTİĞİ İLK HAFTA ADLİ PARANIN İDARİ PARA CEZASINA CEVRİLMESİNİ HAPİS CEZASININ KALDIRILMASINI İFADE EDEN AYRICA DURUMUMUZU İFADE EDEN YAZILARIMIZI ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANININ DİKKATİNE YAZARAK FAX FAX ÇEKELİM HERKEZ BULUNDUGU İLDEN ÇEKSİN AYRICA BASBAKAN A VE CUMHURBASKANINADA AYNI FAX I ÇEKELİM BAKINIZ ZAMAN GEÇİYOR SEÇİM ÖNCESİ BU SÜRECİ İYİ KULLANMALIYIZ BU KONUDA ARTIK İŞ BAŞBAKANDA CUMHURBASKANINDA ANAYASA MAHKESİ BAŞKANINDA FAX FAX SON ZAMANLARIMIZZ….

 93. 17/11/2010, 01:52

  >HERKEZİN BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR,HAKLI DAVAMIZDA İNŞALLAH MUTLU SONU GÖRMEK DİLEĞIYLE SAYGILAR SUNARIM.EVET CUNEYT BEY BURDA ARTIK İŞ SİZE DÜŞÜYOR!!!! GEÇEN SENE OLDUĞU GİBİ GÜNCEL ARANACAK TELEFONLARI VE FAX NUMARALARINI YAYINLAMANIZ GEREKİYOR.TOPLU HAREKET ETMEMİZİN GEREKTİĞİ HEPİMİZİN MALUMUNDAYKEN EMİNİMKİ SN.CUNEYT BEYDE SON BİR KEZ HAKLI DAVAMIZDA BİZE YOL GÖSTERECEKTİR.SAYGILAR

 94. 17/11/2010, 01:55

  >Arkadaşlar bir önerim var,biraz önce sn.enver aysever'e bir mail attım,yukarıdaki bazı yazılardan ve önerilerden feiz alarak alıntılar yaptım ve işin özünü içeren bir mail attım.önerim şu;site ileri gelenlerinden bir kişi bir format olarak bir yazı hazırlaması ve hepimizin aynı formatı gerekli yerlere yollaması.içerik olarak belli bir amaç var.bazı arkadaşların deiği gibi şu veya bu gibi gereksiz yerlere çekmek yerine konunun özüne ve amacına uygun bir format hazırlanırsa bu iş çok daha iyi olur diye düşünüyorum.saygılarımla,basketçi

 95. 17/11/2010, 01:57

  >ARKADAŞLAR CUMHURBAŞKANI,BAŞBAKANLIK,VE AKP DIŞINDA BOŞYERE MAİL ATMAKLA UĞRAŞMAYALIM.ONUN YERİNE VEKİLLERİ ARAYIN VEYA SMS YOLLAYIN.İNANIN MAİLLER OKUNMADAN SİLİNİYOR.ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ İÇİN SON BİR GAYRETLE 100 KONTÖR ALIP ARAMALARA BAŞLAYIN.!KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN DEĞERİ HARCIYACAĞIMIZ 100 KONTÖR BEDELİ OLAMAZ.EN KÖTÜ PTT DEN KART ALIN KULUBEDEN ARAYIN AMA ARAYIN………. BU ARADA İYİ BAYRAMLAR

 96. 17/11/2010, 11:59

  >Arkadaşlar,Bugün şu ana kadar 20 adet SMS mesajını milletvekillerine ve Erkan Tan a yolladım.Hadi arkadaşlar hep birlikte yazalım mesajları.Ya faks çekelim,ya sms atalım ya da sesli görüşelim.Maillerimiz okunmuyor.!!!!!

 97. 17/11/2010, 13:31

  >Değerli arkadaşlarım sabrın sonu selamettir,bizler şimdi sinirlerimize hakim olup çok sakin bir şekilde birbirimizide telkin ederek den haklı tepkilerimizi uygun bir dilde milletvekillerini,bakanları,gazetecileri,yargıtay hakimlerini,anayasa hakimlerini,öğretim görevlilerini arayalım ne kadar çok kapıyı çalarsak o kadar çok ses getiririz sesimiz çıkmadığı sürece unutuluruz,bakın hala bizim sayımızdan iki bin kişi olarak bahsediliyor bu yüzden bunları yaparken diğer mağdur arkadaşların bu sayfadan veya diğer sayfalardan haberdar edelim birlik beraberlik içinde tek yumruk olup ses getirelim unutmayalım bu çırpınışlar son çırpınış seçim arifesinde olmamamız bizim için çok güzel bir avantaj diyorum.Birde arkadaşlarım bu gazetelerin küçük ilan bölümünde duyuru kısmı var bu kısımlarda ilan versek "karşılıksız çekten çile çekenler diye yazıp altınada sitemizn adresini yazsak acaba sitemizden hala haberi olmayan binlerce batmış esnafdan bazılarını haberdar edebilirmiyiz diye düşünüyorum bu konuda maddi destek verebilirim.ihtiyar

 98. 17/11/2010, 16:45

  >BÜTÜN MAĞDUR ARKADAŞLARIN KURBAN BAYRAMINI KUTLARIM.İHTİYAR'A KATILIYORUM,SİTEYİ BİLMEYEN MAĞDUR ARKADAŞLAR İÇİN BAZI GAZETELERE İLAN VERİLMESİ TARAFTARIYIM,BÖYLELİKLE NE KADAR FAZLA MAĞDUR OLDUĞUMUZU GÖRÜRLER

 99. 17/11/2010, 19:12

  >96 da YAZAN ARKADAŞ,TEŞEBBÜSSÜN İÇİN BEN KENDİ ADIMA TEŞEKKÜR EDERİM.20 SMS İLE SİTEDE YAPTIĞIN AÇILIŞ UMARIM BİR ÇIĞ GİBİ BÜYÜR.İNANIN DİĞER ARKADAŞLARDA BU KONUYA SADIK KALIR VE GİRİŞİMLERİNİ BURADA YAYINLARLAR.BİR TEK 96 DAKİ ARKADAŞ MI BU İŞİ YAPAN.BİRÇOK ARKADAŞ YAPALIM EDELİM DİYORDU.HATTA MAİL'E KARŞI OLANLAR VAR – Kİ BENDE KATILIYORUM -AMA HANİ ARKADAŞLAR KİMLE KONUŞTUNUZ,CEVAPSIZ BİLE OLSA YAZIN ARKADAŞLAR,SMS Mİ ATTINIZ,YAZIN ARKADAŞLAR,YAZINKİ DİĞER ARKADAŞLARDA HAREKETLENSİN.ENAZINDAN KENDİ İÇİMİZDE BUNU GÖRELİM.GELELİM BENİM TEMASLARIMA,SN.ŞÜKRÜ KIZILOT'A,ENVER AYSEVER'E MAİL ATTIM,SN.SADULLAH ERGİN'İN SİTEDE VERİLEN İKİ NUMARASI DA CEVAP VERMEDİ.SN.KOCASAKAL VE ENVER BEYDEN MAİLLERİME CEVAP BEKLİYORUM.YARIN DEVAM.SEVGİYLE KALIN,BASKETÇİ

 100. 17/11/2010, 19:35

  >arkadaşlar bende 3 sene cezaevinde yatmış biri olarak tahahhütten çıktım.sizlere yeni katılıyorum.ihtiyar arkadaşımız gibi bende karınca kararınca gazete ilanı için maddi yardım yapabilirim.site yöneticisi önayak olursa bir hesap numarasında para biriktirip sesimizi medya yolu ile duyurabiliriz.görünen o ki parasız gazetelere çıkamayacağız.saygılar.Adanalı

 101. 17/11/2010, 19:53

  >Değerli arkadaşlar; hepinize hayırlı bayramlar diyerek yazmaya başlıyorum. Akşam akşam boş duracağıma, bazı sayın Milletvekillerimizi aradım. Sayın; Süheyl Batum ve Muharrem İnce, telefonları çaldı cevap vermediler, ararsalar; sorunlarımızı hepimiz adına anlatacağım. Sayın İlhan Evcin; temelede bizim karşımızda olduklarını, 2007'den beri kendisininde çek alacaklısı olduğunu ve alamadığını fakat; kendisine bazı şeyleri uzunca anlatınca, yinede haklısınız deyip, konu gündemimize gelince değerlendireceğiz dediler. Sayın; Mevlüt Aslanoğlu; şu anda Amerikadaymış, kızı rahatsızmış, sorunlarınızı biliyorum ve yanınızdayım deyip, Amerikadan dönünce arayacağına söz verdiler. Değerli arkadaşlarım; fazla değil, her çek mağduru arkadaşım bir şekilde iki Milletvekilimizi veya ilgiliyi arasalar, herhalde tüm Milletvekillerimize ulaşıp, sorunlarımızı anlatmış oluruz. Yani çalışarak, emek sarfederek, yerimizde oturmayarak. Tüm emeği geçen ve tüm katılımcı arkadaşlarıma saygılarımla. Barışçı-Mersin

 102. 17/11/2010, 20:02

  >arkadaşlar bilmeyenlere hatırlatmak istiyorum. bundan 1 1,5 sene kadar önce gazetelere tam veya yarım sayfa ilan için para toplandı. herkes elinden geldiğince bir şeyler yaptı ancak büyük gazeteler parasını da vermemize rağmen bizim ilanımızı kabul etmediler. bu konuda hatırladığım kadarıyla ciddi sıkıntı oldu ve vazgeçildi. SERKAN

 103. 17/11/2010, 21:04

  >Değerli serkan kardeşim doğru söylüyor bizim ilanımızı yayınlamadılar siyasi içeriğe sokup kabul edilmedi o zaman arkadaşlarımız çok uğraştı benim söylediğim gazetelerin küçük ilan kısımlarında duyurular kısmı oluyor hem ucuz hem adı üzerinde duyuru her kes kendi bölgesinde verirse planlı olarak yapmak şartıyla tahmin ediyorum siteyi biraz daha canlandırırız sitemizin çok acil canlanması yaptığımız savaşta asker adetimizin artması lazım şu an gerçek sayımız yok bu meyanda diğer arkadaşlarımızın gerekirse neresi olursa olsun bir yerde toplanıp "hangi site" çok acil bir şeyler yapmamız lazım saygılar.ihtiyar

 104. 17/11/2010, 21:07

  >arkadaşlar birisi önderlik yapsında sayın başbakana gidelim.yoksa bu iş çözülmeyecek.hem de acil yapılması gereken bu…efden

 105. 17/11/2010, 21:09

  >sitede yorumlar hemen anında yayınlanmaya başlamış.çok iyi …efden

 106. 17/11/2010, 21:11

  >cumhurbaşkanlığında mail geldi.öneri ve düşünceleriniz ilgli makamlara bildirildi diye.teşk.etmişler…efden

 107. 17/11/2010, 21:13

  >arkadaşlar şu anda siyasilere ulaşarak adli para cezalarının idari para cezasına çevrilmesi için mesaj, telefon,faks,vs.ile sesimizi duyurmalıyız.şu an en mantıklısı budur.

 108. 17/11/2010, 22:45

  >Arkadaşlar Esnaf ve sanatkar odası başkanı Bedevi Palandöken'le ile görüşülüp,Başbakana randevu alıp görüşmek daha isabetli olu diye düşünüyorum.Daha öncesi Bedevi çek mağdurlarına destek vermişti..

 109. 17/11/2010, 23:26

  >ARKADAŞLAR BU GÜN BAŞKA BİR TELEFONDAN BÜTÜN AKP KOMİSYON ÜYESİ VEKİLLERE SMS YOLLADIM BİLGİNİZE.SN.CÜNEYT BEY HALA SİZDEN ÖNCÜLÜK YAPMANIZ İSTEĞİNE CEVAP GELMEDİ,BENDE ŞAHSEN SİZİN ÖNDERLİK YAPMANIZI RİCA EDİYORUM.LÜTFEN ÖN AYAK OLUNDA ŞU İŞTEN KURTULALIM.RİCA EDİYORUM

 110. 17/11/2010, 23:46

  >sevgili barışçı,benim söylediklerime tercüman oldun.bak gördünmü isteyince oluyor.hele şimdi sitede yorumlar hemen görülüyor.bir kişi desinki "ben, falanca kişi ,şu numarayı arıyorum" desin,hemen arkasından birimiz,daha sonra ve sonra arka arkaya,sırasıyla…ses böyle getirilir,adam amerikada hasta kızına ramen cevaplıyorsa,biz iyi yoldayız demektir.sadece bombardıman ara soğutmadan.efden sanada teşekkürler.cüneyt bey sizden de bir toparlama bekliyoruz.size ihtiyacımız var.sevgiler,basketçi

 111. 18/11/2010, 00:04

  >AMA BİRGÜNGülüm; hanım ağam, keloş prensesim.Helallim; kadınım, eşim, yoldaşım.Otuz üç yıllık hayat arkadaşım.Beni; bu dünyada yalnız bırakanım.Yüreğimin yarası; gençlik aşkım. Hiç ama hiç unutamadığım.Kareli Pantolonlum; ilk ve son aşkım.Otuz üç yılda, hiç doyamadığım.Evimizin hanım ağası; çocuklarımın anası.Torunların anneannesi.Babaanneliği tatmayanım.Yani; en büyük sermayem.Şimdi sen yoksun ve bir daha gelmeyeceksin.Daha doğrusu gelemeyeceksin.Zaten gelmende mümkün değil ya.Ama bir gün; mutlak bir gün kesinlikle,Ben Gülüm ben; ben sana geleceğim.Biliyorum Gülüm biliyor ve kabul ediyorum.Gittiğin yerler çokça uzak ve pek güzel.Gittiğin yerlere; herkes layık değil ki zaten.Ama ben; ben Gülüm ben, mutlak ben. Gittiğin yerlere; geleceğim ben.Zaman veremiyorum ve ancak; bir gün,Yanına geleceğim ben.Bak yine bayram geliyor; sen yoksun.8 Mart’ta; 14 Şubat’ta, 20 Temmuzda,Bayramlarda, Yıl başlarında, ben Gülüm ben;Kırmızı o tek gülü kime vereceğim?Kırmızı gülünü; kabrine getireceğim,Hiç ama hiç, aklımdan geçmezdi biliyor musun?Evinden gittiğin günü;03.12.2007 tarihini hatırlıyor musun?Şu anda; ne haldeyim biliyor musun?Bu ağır yükleri; neden bana bırakıyorsun?Beceremediğim babalığı ve çeyrek anneliği;Neden bana bırakıyorsun, neden?Sen Gülüm sen git ve bir daha geri dönme.Sen bir daha geri dönmez sende; ben,Ben Gülüm ben, ben sana geleceğim.Bekle beni bekle Gülüm.Mahşer Gününde, Sırat Köprüsünde bekle.Mutlak ve mutlak, kesinlikle, Ben sana geleceğim.Belki biraz gecikeceğim,Sabırsız olduğunu bilmekteyim ve lakin;Allah’ın izniyle mutlak ve mutlak bir gün,Bir gün mutlak geleceğim.Elimde o tek kırmızı gülünle.Geldiğimde; beni Gülüm beni,Beni Cennet Mekânlarına götürmeye hazır mısın?Beni çok özlediğini ve hasretle beklediğini,Elbette biliyorum.Ya benim özlemim ve yıllarca bekleyişim!Beni karşılamaya ve sarılmaya hazır mısın ?Hazır olduğunu söyle hemen geleyim.Yok eğer O yok diyorsa; daha çok bekleyeceğim,Ve sen Gülüm sen, sende bekleyeceksin.AMA BİR GÜN……………………………………???!!! Senin Barışçın-Mersin 10.11.2010-Gece; 20,35

 112. 18/11/2010, 00:29

  >Değerli arkadaşlar; bu mübarek bayram gecesinde, affınıza sığınarak galiba; bu gece en çok yazım ve yorumları ben yaptım ama; bilenler bilir ve lakin, bizlerin bu haklı davasında, ben şahsen sorunu en aza inmiş olanlardanım ve ama, benim on bir yıldır gördüklerimi ve geçirdiklerimi, sizler görmeyin diye yanınızdayım. Bu arada; söylemeden geçemiyeceğim. Çok ama pek çok değerli; CÜNEYT HOCAM (PİRİMİZ) SİZLERİN HUZURUNDA İFADE EDİYORUMKİ, HALEN ŞAHSEN TANIŞMAMAKALA BİRLİKTE, ÇOK DEĞERLİ DOSTUM; CÜNEYT, Bizlerin bu haklı davasında, yeterince ve fazlasıyla; emek, bilgi, çalışma ve özveriyi fazlasıyla, hemde pek çok fazlasıyla gösterdi ve halen göstermekte. Değerli arkadaşlar; her türlü sorunlarımıza rağmen, bizlerde; biraz daha katılımcı ve çalışan, emek çeken insanlar olsak, her türlü zorluklara rağmen, Allah'ın izniyle; başarıya ulaşacağımızı ve hüzünlüde olsa sevinçler yaşayacağımızı ve özgür günlere ulaşacağımızı inanıyorum. Bu gece çokça yazdım ve sizleri usandırdım ama, gerçekler böyle. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimle. Barışçı-Mersin

 113. 18/11/2010, 00:42

  >Helal olsun Hasan ağabey, hürmetler…

 114. 18/11/2010, 00:54

  >Değerli arkadaşlar; değerli collog ve diğer tüm dostlar. İnanınki; ben kendimden evvel sizler ve bana emanet edilen çocuklarım için mücadele etmeye çalışmaktayım. Yoksaki……..! Gerisi; bir an meselesi. Bilmem anlatabildimi? Bu bakımdan; sizin için değil, sevdikleriniz için mücadeleye devam edin derim. Tekrar saygılarımla.Barışçı-Mersin

 115. 18/11/2010, 02:11

  >arkadaşlar bence yapılacak tek bir şey var kaçak dolaşmaktansa çoğu kişinin nisanda doluyo taahhüt süresi yani tam seçim öncesi yaklaşık 1000 kişi olabilirsek ve taksim meydanında basını çağırıp teslim olursak inanın bırakın türkiyeyi dünya basınında bile büyük bir yankı yaratır düşünsenize ailelerle birlikte yaklaşık 5bin kişi yapar taksimde ben şahsen hazırım sonuçta param yok kaçakken malum çalışamıyoruz bile hasta olsak hastaneye bile gidemiyoruz 1 yıl kaçak yaşadım sigara parası bile bulamadığımgünler oldu tekrar aynı günleri yaşamak istemiyorum şu an rahatız ama nisandan sonra yine kabus dolu günler ve geceler.

 116. 18/11/2010, 02:19

  >bence gerçekten ses getiren bir eylem olur sonuçta nekadar kaçabilecezki sonunda orda burda yakalanmaktansa hep beraber teslim olunduğunda tam seçim öncesi bunu muhalefetin nasıl kullanıcağını düşünsenize tv lere bize 5 dk ayırmaları için binlerce mail atıyoruz o zaman her tv bunu haber yapar hatta haber yapmayı bırakın canlı yayınlayanlar bile olur malesef bu tip bir olay gerçekleşmedikçe tvler bize ve sorunlarımıza yer ayırmıyolar

 117. 18/11/2010, 10:11

  >UZUN LAFIN KISASI !!! çöZÜMDegerli arkadaşlar bayramınızı candan tebrik eder tüm günlerinizin ve gelecek günlerinizinde böyle geçmesini temenni ederim.Arkadaşlar bizim için bir fırsat daha geldi.Bu vergi cezası affı ile ilgili olarak yapılan bu çalışmalar içerisinde biz nasıl yer alabilirize bakmak lazım.Ne diyor babacan '' krizde zor duruma düşen vatandaşlar iyi niyetli olmalarına rağmen borçlarını ödeyemediler''doğru öyle oldu .peki biz çeklerimizi keyfi mi ödemedik hayır..Krizin varlığı resmen kabul ediliyor öyleyse bizde kriz mağduru değilmiyiz?Değerli dostlarr bu işn çözümü başbakan a ulaşmaktan geçiyor bence… O yolda da bizim rehberimiz Esnaf Odaları başkanı olabilecektir. Bence bu kanalı zorlayalım. Milletvekillerine mesaj işe yaramaz demiyorum ama çok etkili olamuyorlar belliki.Türkiyede sistem böyle milletvekillerinin genebaşkanaların harici bir yaptırımları yok!Bu fikirde olanların bana mesaj yazmalarını bekliyorum.Gelin birlik olalım bir yol çizelim.Saygılar.(olyar1950@hotmail.com)

 118. 18/11/2010, 10:24

  >arkadaşlar bizim mücadelemiz paraya karşı para sahiplerine karşı dünyada her zaman en büyük güç onlar.Bakın yargıtay onuncu dairesi bizi salladı neden acaba,anayasa mahkemesinde iş bekliyor neden acaba,koskoca meclis vekillerine tek tek ikna edici hatırlı mektuplar geliyor kimden acaba,başbakan ülkenin en büyük faktoring şirketinin sahibinin makamına bizzat gidiyor ziyaret ediyor"firma ş.oğlu faktoring sahibi bedos diye bir cemaat başkanın" şimdi her gün piyasaya tirilyonlar satan bu beylerin ellerindeki tek silah hapis cezası bu hapis cezası kalkarsa bunlarında işi zora girer,şimdi para bunların elinde demekki güç bunlarda bakın bir gazete ilanı için para toplamak için geçen sene birbirimize girdik,beyler biz iktidarla savaşmıyoruz biz bu para babaları ile savaşıyoruz onlar bir taraftan iktidara telkinlerde bulunuyor biz bir taraftan feryat ediyoruz ama para kimde düdüğü o çalıyor,geçen sene sicil affı görüşmelerinde bir milletvekili o zamanki sanayi bakanına sordu "sayın bakanım bankaların esnafa kredi vermemesinden dolayı denize düşen yılana sarılır hesabı bu moderen ismi faktoring olan klasik tefecilerin sahipleri kimlerdir ülkemizdeki yatırımları nelerdir. o vekile sordum sayın vekilim size yazılı cevap vereceğiz dediler verdilermi,hayır dedi cevap vermediler. Beyler düşman para ve onun sayesinde doğan güç söz sahipliği maalesef para bazen insanları inandığı yoldan ayırabiliyor yüzde yüz yargıtay onuncu dairenin 31 12 2008 e kadar olan çek davalarındaki görüş her zaman tartışılır ister istemez insanın aklına başka şeyler geliyor bakın istanbul tic odasının başkanının karıştığı davada aynı organın başka dairesinin hukukçuları ne yapmış basından gördük bu iş para işi büyük para işi TÜRKİYEDE HA SU İLE ÇALIŞAN ARABA YAKITI BULMUŞUN HA FAKTORİNGCİLİK YAPIYORSUN İKİSİNİNDE KARI ÇOK BÜYÜK BÜYÜK PARANIN OLDUĞU YERDE HER ŞEY OLUR. Şimdi böyle bir ortamda önümüze çıkan seçim nimeti var burda ki şansımız batan esnaflar olarak sayımız çok,işi bozulan esnafların sayısı çok tek yapacağımız bu beylerin dikkatini çekmek bu işi düzeltin demek bunu da yapmamız için çok acil çok acil siteyi canlandırmamız lazım, daha önce siteye önderlik eden dostlarım tekrar direksiyonun başına geçip gemiyi ak günlere doğru sürmesi lazım yoksa inanın DÜŞMAN bizden güçlü bizim nefesimiz ancak çok kişi olursak YETER arkadaşlarım yaşlı bir insan olarak ben böyle düşünüyorum ağaran saçlarım bunu söylüyor arkadaşlar KARŞIMIZDAKİ DÜŞMAN PARA BABALARI TEFECİLER ONLARIN BİR RİCASINI ANCAK BİZ YÜZBİNLERCE YAKARIŞLA YENEBİLİRİZ,,,,her kese hayırlı sabahlar çocuklarımızla kendi vatanımızda gülebileceğimiz mutlu günlere kavuşmak dileğiyle.ihtiyar

 119. 18/11/2010, 11:09

  >öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun barışcı mersin hemşerim yorumlarınıokumak tan zevk alıyorum vezir38

 120. 18/11/2010, 12:14

  >değerli arkadaşlaröncelikli sorunumuz görebildiğim kadarı ile,hala sayımızın ne kadar olduğunun anlaşılamaması…çok yoğun mücadelelerle,zaten uygulanması mümkün olmayan bir yasanın yoruma dayanarak insanları hapislere attıran yaptırımlarıyla mağdur olanlar için 1 yıl insanlar hapisten çıktı…o günde söyledik,yırtındık,fakat biz çıkarız ve para kazanıp borcumuzu öderiz diyen,zihniyet çıkar çıkmaz mücadeleyi bıraktı…bir tek kelime …KAST…yasaya girdiği halde komisyon da yasadan tekrar çıkartıldı…akıllara zarar yorumlar duyduk…yasayı hazırlayanlardan örneğin bir arkadaşımız prof ünal tekinalp le görüşmesinde bu hapis cezası çağ dışı ama mecliste tefeci vekiller var demişti…onları aşmanın mümkün olmadığını söylemişti…ÇEK=RANT demek idi…ve mücadele zordu…hep söylediğim gibi af dilemenin bi faydası yok…gidilecek yol anayasa mahkemesine GEREKÇELİ KARAR ı yazması için talepte bulunmak…yukarıdaki üst yazıdan da anlaşılacağı gibi bizim mahkemelerimiz HUKUK kurallarıyla değil,PARA kurallarıyla işliyor…insan haklarını hiçe sayan bir yasanın kamu düzenine getireceği bir yararın olup olmadığını tek şekilde açıklayabiliriz…HUKUKSUZLUK…bu arada bize o yoğun mücadelemizde çok güçlü destek veren milletvekilimiz SN.ŞEVKİ KULKULOĞLU ile görüştüm…anayasa mahkemesi kararını anlattım…bayramdan sonra elinden gelen ne varsa yapacağını söyledi…anayasa mahkemesindeki iptal başvurusunu CHP li vekillerin de takip etmesi şart ve bunu sağlamalıyız…anayasa mahkemesini aramaya,mail atmaya ve akibetimizin ülkemizdeki tefecilerin düzenine ne gibi bir etkisi olacağını sormaya ara vermeden devam etmeliyiz…İYİ BAYRAMLARmy way

 121. 18/11/2010, 12:57

  >Merhaba arkadaşlar,az önce TRT de İşin Doğrusu isimli bir program vardı.Bendevi Palandöken denen kukla konuktu.Tam 15 tane e-mail gönderdim ve tel ile ulaşmaya çalıştım.Ama ne yazıkki sorunumuzla ilgili tek satır bile konuşulmadı.Arkadaşlardan birisinin bir önerisi vardı,bana da çok mantıklı ve makul geldi onu yapmaktan başka çare yok."Taksim meydanında toplanıp,medyanın dikkatini çekmek"Kendi şahsıma benim bu ülkenin ne hiç bir kanununa ve kurumuna güvenim yok.Ne yaparsak kendimiz yapacağız,bedeli ne olursa olsun ben varım.Zaten kaybedecek neyimiz kaldıki…saygılarımla,Emir

 122. 18/11/2010, 13:27

  >Ey, bu BAYRAMI bize YAŞATMAYANLAR!Ey, bu BAYRAMLARI bize ZEHİR EDENLER!Hiç üslubum değildir, hiç yapmadığım şeydir fakat size (şartlı) bir BEDDUA HAZIRLADIM…Eğer;Ailesi için, işi için, çalışanları için şerefiyle ve can havliyle çalışıp didinen, bu yolda sağlığını FEDA, ömrünü HEBA EDEN;Biz BAHTSIZ İNSANLARA,Biz ÇARESİZ İNSANLARA,Biz MAĞDUR İNSANLARA,reva gördüğünüz NANKÖR, VEFASIZ bu ALÇAK ZULMÜ şayet dindirmez, sona erdirmez iseniz;İÇİNİZ ÖYLE BİR TİTRESİN Kİ; CEHENNEM ATEŞİ SİZLERİ ISITMASIN,İÇİNİZ ÖYLE BİR YANSIN Kİ; KEVSER IRMAĞI SİZLERİ KANDIRMASIN,

 123. 18/11/2010, 14:31

  >merhaba arkadaşlar TESK genel başkanı Bendevi Palandökenin bugünkü konuşmasında Bayramdan sonra BİRLİK VE FEDERASYON BAŞKANLARINI Toplayıp onların görüşlerinide alarak hükümete sunacaklarını söylüyor bulunduğunuz bölgelerdeki birlik başkanlarına bu konuyu aktarır o toplantıda dile getirmesini isteyin çünkü çekle sorunu olanın hepsi ESNAF ESNAFIN SORUNUNU ÇÖZMEKTE ESK İN GÖREVİ

 124. 18/11/2010, 15:29

  >arkadaşlar daha önceleri çok yazdım çok yazıldı ciddi bir organizasyonla iyi bir istanbul ankara yürüyüşü yapılmadıkca hır gür kavga olmadıkca yollarda bizim gücümüz görünmez.kimsede cezaevinden çıkanlarda suç bulmasın gazetelere ilan vereceğiz deyip sonra sessiz kalanlar bakıyorum şimdi ahkam kesiyorlar.zonguldaklı çekzede

 125. 18/11/2010, 15:39

  >27.12.2010 da sürem doluyor.yatak yorganım da hazır.son bir etkinlik için varım.bu yolda samimi isek site yönetimi de organizasyonu sağlaz ise aramızdan bir lider çıkaralım.av.sibel hanım da aslında uygun biri.son zamanları bir yıldır yapılan eylemlerle heba etmeyelim.yeni bir adım yeni bir karar günü.zonguldaklı-çekzede

 126. 18/11/2010, 15:52

  >dün geceki önerimi tekrarlıyorum hep beraber av.sibel sevinç başkanlığında taksimde tvleri çağırarak yaklaşık 1000 kişi teslim olalım taahhütler bitince bakın o zaman şimdi yalvardığımız parayla ilan veremediğimiz gazeteler nasıl haber yaparlar.bırakın Türkiyeyi dünyayı sallar bu haber çünki borcundan dolayı hapis hiçbir ülkede yok asıl ozaman insanlar bizim dolandırıcı olmadığımızı gerçekten mağdur olduğumuzu anlarlar istanbul ceza evleri bile kitlenir bu rakamla tamda seçim öncesine denk geliyo.tvler hala olayın farkında değil 2000 kişi olduğumuzu sanıyolar mağdur olarak ben metriste yattım sadece orada en az 500 kişi vardı çekten

 127. 18/11/2010, 16:03

  >126 önerine katılıyorum.on kişi olalım elimizde pankartlarla arkamızda ailelerimizle çıkalım istanbul ankara yürüyüşüne bak o zaman medyada polisde çekzedelerde hepsi yanımızda olacaklardır.bir seferde toplanıp teslim olma organizasyonu daha zor. hayal kırıklığı yaşayabiliriz. zonguldaklı-çekzede

 128. 18/11/2010, 16:23

  >pankartın bir ucundan tutmayı düşünenler var ise haberleşelim derim. zonguldaklı-çekzede

 129. 18/11/2010, 16:27

  >ayrıca arkadaşlar bu af paketi denen şeye bel bağlamamak lazım ortada af diye söylenen şey sadece faiz affı ana parayı öde kurtul hesabı.adli para cezalarında faiz zaten işlemiyoki.ayrıca kendi alıcaklılarım için konuşayım hepsi benden alıcağının yarısına bile razılar yarısını bile ödesem zaten kaldırcaklar cezaları ama ödeme gücüm yokki.her kapı yüzüme kapandı.iş yapamıyorumki ödiyeyim.ayrıca inanın bana benim alıcağım vereceğimin 10 katı en az bende hapis cezası çıkarttığım onlarca insan var ama mahkemeler bunu göz önünde bulundurmuyo resmen dolandırıcı gibi işlem yapıyo.bulunduğum bölgede 3 sene üst üste vergi şampiyonu oldum(2004-2007)plaketler aldığım devlet şimdi sen dolandırıcsın diyo.devletede 1 kuruş borcum olmadığı halde hemde.ayrıca hapis cezası aldığımda devletten kdv alıcağm vardı bana kesilen a.p.c nin yaklaşık 6 katı kadar ve hala alamadım ona mahsup edin dediğimde oayrı bu ayrı dediler şimdi adaletmi bu.2007 den beri alacağımı alamadığım devletim bana 3 ayda a.p.c kesip ödiyemediğimiçin içeri attı.

 130. 18/11/2010, 16:37

  >129 siz türkiyede ataletmi arıyorsunuz.para kimde o konuşur.para kimde o yürür. para kimde onun dediği olur.ayrıca anlayamadığım gerçekten yokları tüketipde devlete borcun yoksa alkışlarım.zonguldaklı-çekzede

 131. 18/11/2010, 16:39

  >valla arkadaşlar eger yürüyüş konusunda ciddiyseniz ben seve seve pankartın bi ucundan tutarım ama bu yolda 10 kişi olup kendimize güldüreceksek manası yok herkes eşi dostu akrabasıyla konuşsun ve kesin rakam tesbit edelim cıkalım yola ben herseye varım,zaten 21 aralıkta surem doluyo kaybedecek bıseyım yok,hep beraber bi sesimizi duyuralım,kesin gelecekler siteye bildirsin,gelicem deyipte gelmeyen en buyuk kotulugu yapar ve benım gozumde haindir,haydi zaman daralıyo hemen harekete gecelim derim ben.Tuncer yıldırım

 132. 18/11/2010, 16:58

  >resmi kurumlarada iş yapıyodum ordaki tahsilatları yapabilmeniz için vergi borcu olmaması gerekiyo.varsada ordan sizin adınıza vergi dairesine ödeme yapıyolar zaten.ondan dolayı devlete borcum yok.

 133. 18/11/2010, 17:40

  >132 şimdi anladım.devlete dürüst yolla iş yapıp çek imzalayan önce yatak yorgan hazır etmeli.131 damlaya damlaya göl olacak.ikimizde olsak çıkalım yollara.cesaret ve samimiyet gösterelim.çeşitli nedenlerle kimsenin kimseye ne güveni var ne de çek yasağının kalkacağına inancı.ama bir gerçek var. herkes bir kıvılcım bekliyor.ciddiyetimede inan zonguldak-çekzede

 134. 18/11/2010, 18:29

  >arkadaşlar biz bu site de kaç kişiyiz bunu bilmekte fayda var.çoğunluk bu sitenin varlğından habersiz etrafımızdaki çek zade arkadaşlara bu sitenin varlığından bahsedipsiteyi takip etmesini sağlamamız gerekir.Ayrıcahepimizin mail adresi vardır.Site yönetilerinebunları bildirsek haberleşme ve ulaşım daha kolay olur.ibrahim

 135. 18/11/2010, 19:53

  >arkadaşlar,deminden beri siteye yorumları okuyorum.barışçı-mersin kardeş yani zaten içim kan ağlıyor,bayramda kızlarıma harçlık bile veremedim,bide üste senin şiirin,inan göz yaşlarımı tutamadım,allah yardımcın olsun.o değerli insan yukardan bir yerlerden seni seyrediyordur.diğer arkadaşların yazdıkları çok güzel şeyler,takip edenler belkifark etmişdir,bayağı bir katılımcı,ve yoğun yorum farkı var.iyiye gidiyoruz.ama yinede cüneyt beyin öncülüğü şart,ayrıca telefon trafiğini yabana atmayın,bunlar daha ilerde yapmayı düşündüğümüz toplantı,yürüyüş gibi hamlelerin zeminini hazırlayacaktır.hatta bir tarih saptanabilinirse gerekli kişilere ve medyaya bu yürüyüşün tarihi söylenir ve kimbilir belki bazı milletvekillerimizde dahil olabilir-ancak cılız olmamak şartıyla,burda katılımcı sayısı çok önemli.benim yakalanmam var ama katılırım,pek gbt yapacaklarını zannetmiyorum.bu konu üzerinde odaklanalım derim.basketçi

 136. 18/11/2010, 19:55

  >bilmiyorum farkettinizmi,efden de uyarmışdı,artık yorumlar anında yayınlanıyor,buda iletiimin sağlıklı ve seri olması açısından bence çok iyi oldu.basketçi.

 137. 18/11/2010, 19:56

  >134 çek mağdurları bir kişi bile olamayacak kadar birbirine güvenini kaybetti.birbuçuk yıldır bu siteyi takip ediyorum.malesef samimiyetten uzak hareketler bugünleri bize gösterdi.pankartın ucundan ikinci kişiyi arıyorum. istanbul yaksimden ankara anayasa mahkemesinin önüne kadar.zonguldaklı-çekzede

 138. 18/11/2010, 20:04

  >basketci arkadaş aylar önce bu yürüyüş işini önermiştim.türkiyede bu güne kadar bir kişilik bisikletli birisinin medyada gündem oluşturduğunu biliyorum. zonguldaklı-çekzede

 139. 18/11/2010, 20:49

  >Degerli Arkadaşlar,zaman çok daraldı sizleri anlamakta güçlük çekiyorum ne yapacagımızla ilgili bir karar verilsin artık Bir gün belirleyelim hem taksimde hemde ankarada anayasa mahkemesi önünde toplanıp basın ı haberdar edip Gereken protestoyu yapalım UGUR DÜNDAR A ulasalım seçim öncesi hükümet bir seyler yapabilir yapmazsak bu iş beş yıl gider hepimiz cezaevini boylarız durum bu bu sekildede olursa cezaevi yolu görünüyor…

 140. 18/11/2010, 20:52

  >Aydın Dogan ın 3.5 milyar dolar vergi borcunu sildiler Naylon faturacıları çıkarttılar Anayasa Mahkemesi önünde toplanmak Ayrıca Cumhurbaskanını Başbakan a fax çekmeliyiz..20 ARALIK A Kaç gün kaldı….

 141. 18/11/2010, 20:58

  >Bir gün belirleyelim örnegin bayramdan sonraki ilk hafta herkez ADLİ PARA Cezasının İDARİ PARA cezasına cevrilmesi ÇEK TE HAPİS cezasının kaldırılması ile ilgili kendi durumlarımızıda yazarak Cumhurbaskanının,Başbakanın Dikkatine diye Cumhurbaskanlığına Başbakanlıga fax ama fax çekelim sonrada taksimde anayasa mahkemesi önünde toplanalım Aksi halde Kendimizi CEZAEVİNE Hazırlayalım.

 142. 18/11/2010, 20:59

  >bende cogunlukla aynı fikirdeyim kuvvetli katılımla ses getirecek saglam bır yuruyus,ıllakı bu yuruyuse ılgı gosterecek basın mensupları cıkacak,bunlara 1-2 mız bıle hayat hıkayesını anlatma fırsatı yakalasa ve yayınlansa yasanan ne dramların ne parcalanmıs aılelerın aslında cekmagdurlarının zaten ıflası yasayarak hayatlarının en buyuk utancıyla hergun kendılerını cezalandırdıklarını farkedeceklerdır,ben esnafım burdakı hercekzede gıbı,calmadık,cırpmadık kımsenın malına mulkune goz dıkmedık ama hayat ekonomık sartlar bızı buraya surukledı ve devletımız ortacag uygulamalarını anımsatan bır tavırla apc odeyerek ozgurlugunuzu satın alın dıyor.Tuncer Yıldırım

 143. 18/11/2010, 20:59

  >bende cogunlukla aynı fikirdeyim kuvvetli katılımla ses getirecek saglam bır yuruyus,ıllakı bu yuruyuse ılgı gosterecek basın mensupları cıkacak,bunlara 1-2 mız bıle hayat hıkayesını anlatma fırsatı yakalasa ve yayınlansa yasanan ne dramların ne parcalanmıs aılelerın aslında cekmagdurlarının zaten ıflası yasayarak hayatlarının en buyuk utancıyla hergun kendılerını cezalandırdıklarını farkedeceklerdır,ben esnafım burdakı hercekzede gıbı,calmadık,cırpmadık kımsenın malına mulkune goz dıkmedık ama hayat ekonomık sartlar bızı buraya surukledı ve devletımız ortacag uygulamalarını anımsatan bır tavırla apc odeyerek ozgurlugunuzu satın alın dıyor.Tuncer Yıldırım

 144. 18/11/2010, 21:00

  >arkadaşlar bugün TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN TVdeki konuşmasında bu aflarla ilgili olarak bayramdan sonra ankarada birlik ve federasyon başkanlarıyla bir toplantı yaparak onların görüşlerinide alarak hükümete isteklerini ileteceklerini söyledi çekini ödeyemeyenlerin birçoğuda bizler gibi esnaf o halde TESK e bu konuyu iletelim Bendevi palandökenede ulaşmaya çalışalım TESK ÇEK MAĞDURU OLAN BİZ ESNAFLARI SAVUNSUN

 145. 18/11/2010, 21:07

  >139 çek mağdurları bu saatten sonra 10 kişi bile olamaz.pankart diye tutturmamın sebebi eylem nasıl olurmuş onu göstermek.arkadaşlara da cesaret ve güven vermek.birçok arkadaşımız topun ağzında biz yokuz zamanda kazandık diye bu işe ağırlık vermiyor.bu sitede buna benzer çok yorumlar da yapıldı.yatak yorganı hazır olan arkadaşlar bu günler son günler.topun ağzındakileri mail-fax-telefon kurtarmaz boşuna ümitlenmiyelim. zonguldaklı-çekzede

 146. 18/11/2010, 21:09

  >ARKADAŞLAR BİZLER BU KAFAYLA BİR SEY YAPAMAYIZ HERKEZ YAZIP ÇİZİYOR ANCAK YORUM YAZARIZ CEZAEVİNE HAZIR OLALIM…

 147. 18/11/2010, 21:23

  >144 tesk gibi kuruluşların önüne siyah çelenk koymayınca bizleri muhatap almazlar.sistem ölmüşü ayağa kaldırmayı değil yaşayanı kollama üzerine kurulmuş.ancak bizler böyle kuruluşların çözüm üretmekten çok esnafın sanayicinin parasıyla rant peşinde olduklarını anlatabilir isek ne ala. acaba zordaki kaç arkadaşımıza hatıra gönül nasılsınız dediler.beni yolda gören oda BAŞKANIMIZ yolunu değiştirdi.bunada nokta inanın.onlar tek birşey düşünürler bizim için o da gecikmiş aidatları bunlardan nasıl alırız. zonguldaklı-çekzede

 148. 18/11/2010, 21:29

  >146 beş saatir yazıyorum.pankartın ucuna bir kişi diye.kimse çıkıp masaya yumruk vurmayacak.niye ben varım diyemiyorsun.amut piş ağzımza düş.yok öyle kolaycılık. zonguldaklı-çekzede

 149. 18/11/2010, 21:37

  >146 yazıp çizilenleri iyi oku. arada incelikleri yakalayacaksın.site yönetimi ve önder arkadaşlar da düşünmeden yorum yapanlar sadece konuşanlar yüzünden bu gemiyi terk etti. daha iyi önerin var ise yaz. ben pankartın ucuna istanbuldan ankaraya fedakar birisini bulur isem yollardayım.bu bir kişinin masraflarıda bana ait. siz sloganları hazır edin. zonguldaklı-çekzede

 150. 18/11/2010, 22:22

  >muray yalçın-hasan barışcı-collog-ihtiyar-efden-emşre-vezir38-neredesiniz pankartın ucuna çekzede arıyoruz.TUNCER YILDIRIM kardeşimiz az olur isek yetmez diyor.rezil oluruz diyor.haklı.emreler de cüneytlerde bir zamanlar teklerdi.haydi birazda bayrağı biz taşıyalım.onlara da güven gelsin. zonguldaklı-çekzede

 151. 18/11/2010, 22:48

  >arkadaşlar bayrağın bir ucundaan tutmaya ben gönüllüyüm.BARTINLI EFDEN

 152. 18/11/2010, 23:05

  >teşekkürler BARTINLI EFDEN arkadaşım.sitede güzel bir dille anlatmaya çalışalım da arkadaşlar bizim için sılogan hazırlasınlar. zonguldaklı-çekzede

 153. 18/11/2010, 23:06

  >ARKADAŞLAR…KAÇ KİŞİ BİRARAYA GELEBİLİRSE İLE BAŞLAYALIM YOLLARDA YÜRÜMEYE….GÜN BELİRLEYELİM..YER BELİRLEYELİM…SAAT BELİRLEYELİM..TAKSİM MEYDANINDANMI BAŞLARIZ..BOĞAZ KÖPRÜSÜNDENMİ….HER YERDEN KATILALIM…BİRİKELİM…ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ GİBİ ANKARAYA YÜRÜYELİM…DERDİMİZİ ANLATALIM…BİZİ GÖSTERELİM TOPLUMA..KAMUOYUNA…BASINA…BEN HAZIRIM…KATILIRIM DİYEN ARKADAŞLAR DİYALOG KURALIM…..3 KİŞİ 5 KİŞİYLE 10 KİŞİYLE BAŞLAYALIM YOLLARDA YÜRÜMEYE…VE ÇOĞALALIM YAVAŞ YAVAŞ…BİZ KARARLI OLDUKÇA…KATILANLAR ÇOĞALACAKTIR…O ZAMAN BASINDA…KAMUOYUDA …SİYASETÇİLERDE DİKKATE ALMAYA BAŞLAYACAKTIR..

 154. 18/11/2010, 23:07

  >Tamam Arkadaşlar,Bir eylem yapmamız gerekiyor… Ben Ankara'da yapılacak bir eyleme katılırım…Nasıl bir eylem olacak birlikte karar verelim, ama mutlaka bir "FARKLILIK" oluşturacak bir eylem olmalı… Mesela MEDYADİK bir kimseyi bulabilir miyiz?Mesela bir VEKİLİN bize İŞTİRAKİ sağlanabilir mi?Mesela MEDYA huzurunda BENDEVİ PALANDÖKEN'in makamına gitmek gibi…Pazar gününe kadar tartışıp yapacağımız eylemin şekline, tarihine bir karar verelim…Ben VARIM…

 155. 18/11/2010, 23:18

  >zonkuldaklı kardeşim,ben sana yerden göğe katılıyorum.benim demem klasik tabiri ile birlikten kuvvet doğar,anlıyacağın siteye bir göndermeydi,kıssadan hisse.ben günlerdir diyorum ki sitede kıpırdanma var,toparlanıyoruz,arkadaşlar çok öyle olmaz yok böyle olmaz.çok kafamı bozmasınlar tek başına meclisin önüne gidip benzin dökmesini de bilirim.bu tip davalarda toplumda bir kişi kendini feda eder bukadar insanın adına,ama önce çözüm başka türlü varsa o denenir,bugüne kadar gündeme getirmedim,öyle benzin dökmek çocuk oyuncağı değil,ama deniz göründü kara bittiyse ben yaparım,beni kimse hapse sokamaz,onun için umutsuz ve negatif düşüncede olan arkadaşlara çağrım,yazmasınlar,mecbur değiller.sevgili zonguldaklı kardeşim,senin gibi,barışçı gibi,birkaç arkadaş daha var onlardan ricam gündemi sıcak tutmak vakit buldukça yazmak.birde siteye yorum yapan arkadaşlar dan ricam daha önceki yazıları bir okuyup süzsünler ,aynı şeyleri bir daha yazmasınlar,zaman kaybı.inanın bizbu işi başaracağız.ama inanmak lazım.biraz daha olumlu olalım.sevgiler basketçi

 156. 18/11/2010, 23:24

  >153 ve 154 murat bey benim için saklanacak birşeyim yok.daha önceleri farklı adım taleplerimde lider mi olmak istiyorsun gibi eleştiriler aldım. gemi yanıyor su almaya başlamış kaptan ben olmuşum sizler olmuş eski arkadaşlar olmuş hiç önemi yok.kim olur isek olalım birlik olalım.ses getirelim.gerekirse ankarada çadır kurup çadırdan polise teslim ollım. yeterki tek yumruk tek beden olalım.her başarının bir külfeti vardır. zonguldaklı çekzede

 157. 18/11/2010, 23:27

  >biliyorum birçok kişi,bu benzin olayını farklı yorumlıyacaklar,ancak eğer böyle bir davada bıçak kemiğe dayanmışsa ve başka çare yoksa bizden sonrakiler rahat etsin diye toplumdan birkişi çıkar kendini feda eder.bu böyledir buna benzer örnekler vardır.bu blöf değil.bu tip olaylarda herkes birbirine bakarsa hiç bir sonuç çıkmaz.ben özgürlüğm için yaşadım ,özgürlüğüm için ölmeyi de göze alırım.ne için yaşıyoruz,özgürlüğümüz,şerefimiz, çocuklarımızın ,karımızın için.şu andan itibaren neyapacaksak bu bunları kaybetmemek için.onun için lütfen herkes şapkasını önüne koysun,bu davada ciddi olarak varsa,yürekliçe siteye kısa bir mesaj la ben varım desin,bizde kimlerle yola çıktığımızı görelim.başınızı ağrıttıysam özür dilerim.basketçi.

 158. 18/11/2010, 23:36

  >basketci arkadaşım ve diğer konuya ilgi duyan arkadaşlar telefonum 05416123166 kısaca mesajla tel numaralarınızı iletirseniz iyi olur derim burası türkiye bakmışsın site çökmüş. tabiki sizler için uygunsa zongundaklı-çekzede

 159. 18/11/2010, 23:41

  >Arkadaşlar bana kalırsa önce akp ve chp den bir randevu alıp 5-6 kişilik bir grup ile ankaraya gidelim önce onlara yüzyüze derdimizi anlatalım ve masadan kalkmadan öncede eğer sorunumuza bir çözüm bulunmazsa sokaklarda ve medya önünde hakkımızı arayacağımızı dile getirelim.Daha uygun olmaz mı?Zeynep

 160. 18/11/2010, 23:46

  >çok güzel gelişmeler, site hareketlendi,hiç değilse olumlu düşünenler arttı. herkese selamlar..

 161. 18/11/2010, 23:49

  >BEYLER Tütün işçileride eylem yaptı arkalarındaki diğer sendikaların desteğini alarak ülkedeki tüm işçilerin desteğini alarak kamuoyunun desteğini alarak ne oldu sonuç bir yerde sıfır şu sitede bile yazan şu an bir kaç kişi varız bu gün yazdım karşımızdaki düşmanla ilgili mücadele etmemiz gerekenlerle ilgili İLK ÖNCE ÇOK ACİL SAYIMIZI ARTIRMAMIZ LAZIM Bu şekilde çölde bir damla su gibi kalırız hangi gazete bizi yazar iktidarı destekleyenlermi yada aynı zamanda bir faktoring sahibi doğan gurubumu şimdi ben b u yazıyı yazacam iki tane veya üç tane eleştiren arkadaş çıkacak bakın onlara benim gibi aynı isimler bizim çoğalmamız lazım bizim gibi dertli çok var ama kimsenin kimseden haberi yok onun içindirki ilan verelim hatta bunla ilgili elimden geldiği kadarda maddi destek sağlarım dedim şu anda hepimiz kötü durumdayız bazı arkadalar yatağı alırız gideriz diyorlar ama geride kalanları ne yapacağız beyler sakin sakin birbirimizi destekliyerek mücadele edelim hepimizin derdi aynı.Sitede eski yönetici arkadaşların direksiyona geçmesi lazım yada hep beraber bir yönetim kuralım yönetim ne derse her kes onu yapsın derim.ihtiyar

 162. 18/11/2010, 23:52

  >159 zeynep hanım olabilir.bizi sonuca getirecek her eyleme varım.bütün bunları olabildiğince ivedileştirip vergi affı dedikleri meclisteki oturum günlerine yetiştirmek gerekir. zaten taahhüt süreside bu esnada doluyor. zonguldaklı-çekzede

 163. 18/11/2010, 23:55

  >Zeynep hanımın düşüncesi çok mantıklı, zaten GBT dolayısı ile kalabalık toplanamıyoruz.

 164. 19/11/2010, 00:00

  >ihtiyar,önce ilanı yayınlayacak gazeteyi bulmak lazım, daha önce para toplandı ama yayınlatılamamıştı,

 165. 19/11/2010, 00:02

  >Zeynep hanım şimdi yazınızı gördüm okudum yaklaşık bir saat önce ankaralı bir hukuk çu ile "kendini deşifre edemiyorum" adli para cezasını anlattım hatta üç kişi arasında olan çekli bir alıverişte birinci şahıs borcunu ikinci şahsa kızdığı için adli para cezasını sana ödeyeceğime devlete öderim diyip devlete ödediğini ikinci şahısta alacağı rakamı alamayınca üçüncü şahsa ödeme yapamayıp hapse girdiğini anlattım hayretler içinde dinledi çok hayret etti böyle şeyler mi oluyor dedi daha çok şey anlattım hayret etti anlayacağınız bu kanunları hazırlayanlar bile hatta hatta ticaretle uğraşanlar bile bu adli para cezasının ne olduğunu bilmiyorlar belki çok vekiller bile bu işin nereye vardığını bilmiyorlar saygılar ihtiyar

 166. 19/11/2010, 00:07

  >değerli sürücü kardeşim hani şu gazetelerin küçük ilanlarında duyuru bölümü var orda şansımızı deneyelim dedim öbür bölümler zor gibi o bölümlerde çıkması için gazete ile anlaşıp haber gibi yapıp içindede bolca çek mağdurları com yazısını geçmesi lazım tabii o çok para tutar ama şu küçük ilanı deneyelim derim hatta sizler izin verirseniz ben bölgemde denerim ihtiyar

 167. 19/11/2010, 00:08

  >161 eylemlerimizde samimi olalım. eski yönetici yeni yönetici fark etmez.gemi yanıyor biz kaptan arıyoruz.sancak yere düşmüş biz sancaktar arıyoruz.ihtiyar rumuzlu arkadaşım bu saatten sonra yere düşen bayrağı kim eline alır ise o sancaktar. arkada kumandanda siz olun. önemli olan bu davayı topyekün başarmak. zonguldaklı-çekzede

 168. 19/11/2010, 00:16

  >167 sayın kardeşim bu işin eskisi yenisi yok dert aynı hükümetin adli para cezası bu yüzden hepimizin çok yakında hapse gireceğimiz bunun feryadını yazıyoruz bu siteyi kurupta ben bu işle ilgilenmiyorum derlerse eski dostlar acil bu işe çare bulalım derim yosa bu gün olduğu gibi her kes bir yere çeker acil bir çekirdek kadro kurulsun düşüncesindeyim.ihtiyar

 169. 19/11/2010, 00:28

  >Arkadaslar yurtdisinda oldugum icin eylemlere katilma sansim yok ama karar verilecek bir etkinlige katilacak arkadaslardan birkacinin masraflarini ustlenebilirim karar verildiginde haberim olsun yeter mailim cuneyt beyde ve site iletisiminde var selamla M.K.

 170. 19/11/2010, 00:45

  >arkadaşlar basında kaçan kurbanlık ANGUS lar kadar bile yer bulamadık.çünki gerçekten ses getirecekbir eylemmimiz olmadı bende istanbuldan katılabilirim her türlü eyleme nisana kadar varım nisana kadar bişey olmazsada kaçmayı düşünmüyorum zaten 2 sene anamdan emdiğim süt burnumdan geldi kaçak yaşarken paronoyak olmuştum telsizli bir insan gördüğümde yolumu değiştiriyodum sanki her yerden telsiz sesi geliyodu.aynı şeyleri yaşamaktansa gidip aynı gün teslim olucam.

 171. 19/11/2010, 00:57

  >168 aslında aynı şeyleri konuşuyoruz ama birbirimizi anlamakta zorluk çekiyoruz.aylardır siteye yazı yazan arkadaşlar daha önceki arkadaşlara bir adım atalım diyor.ses yok.çeşitli öneriler sunuldu ses yok.sizin gazete öneriniz var ses yok.taahhüt süreleri bitti ses yok.daha önce gazete için para toplandı ses yok.çünkü onlar topun ağzında yok.az önce cep telefonumu yazdım niye izmirden murat isminde birisi toplanalım dedi siteye ulaşılmaz oldu.iletişim kurabilirsem birkaç kişiyle kimseden de beş kuruş beklemeden çıkaçağım yollara. gidebildiğim yere kadar. zonguldaklı-çekzede

 172. 19/11/2010, 01:23

  >öncelikle herkezden özürdilerim yorumlarınızı okuyorum kimi zaman bende yazıyorum özrümün sebebine gelince sadece naparız etkili oluruz diyorduk aklıma saçma belki ama ya tutarsa bu hükümet belki diyanet işleri başkanlığını dinler desek bittik battık bunu anlayın artık para yüzünden ailemiz ve biz perişan olduk borç yüzünden kimse özgürlüğünden alıkoyulamaz deniyor bu kelimeyi açsak dolandırıcı değiliz desek sizce işe yararmı???

 173. 19/11/2010, 03:45

  >ARKADAŞLAR YAPACAK BİRSEY YOK ŞİMDİDEN CEZAEVİ PSİKOLOJİSİNE ALIŞTIRALIM KENDİMİZİ..BİZ SADECE BU SİTEYE YORUM YAZMANIN DIŞINDA BİRSEY YAPAMAYIZZ…

 174. 19/11/2010, 07:01

  >173 BAKIYORUM ÖNCEKİ TAZILARI BİLE OKUMAYA KATLANMADAN YORUM YAPIYORSUN. YAPACAK ÇOK ŞEYLER VAR AMA İLLAKİ AMERİKALI KEŞFEDECEK.ÖYLE BİRİLERİNİ ARIYORUZ. ASIRLARCA TÜRK İNSANI TARIMDA NADAS NEDİR BİLMİŞ YAPMIŞ UYGULAMIŞ AMERİKALI DA DAHA DÜN TARIMDA BULUŞ DİYE NADASI BİZE ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYOR. DERİMKİ ZAHMETSİZ NİMET OLMAZ. ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 175. 19/11/2010, 08:46

  >SABIR SABIR SAKİN OLMA İLK ÖNCE ENBÜYÜK İLACIMIZ.Hepimizin morali bozuk bazı zaman boşluğa düşebiliriz ama bir gerçek var kurtuluşumuzdaki tek umut her yönlü mücadele hepimiz işini kaybettik ama yine bir lokma ekmek için mücadele ediyoruz neden mücadele ediyoruz çünkü hayat durmuyorda ondan şu an hepimiz bir taraftan geçim derdini çözmeye bir taraftanda YAHU MİLLET BİZ BATTIK PARAMIZ YOK BU ÇEKLERİ ÖDEYECEK BIRAKIN YAKAMIZI BİZİ HAPSE ATMAYIN BİZ TİCARİ MÜCADELEMİZİ YAPALIM ZATEN PARAMIZ OLUNCA BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ DİYE DERT ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ.Tabiki bu mücadele yaşadığımız geminin çarklarında hayli zor mücadele çünkü ülkede o kadar çok sorun varki kimse hiç bir şeye yetişemiyor ancak çok sorun haline gelirse hükümet işi çözüyor .İşte bizim de yapmamız gereken bu işi ÇOK BÜYÜK SORUN HALİNE GETİREBİLMEK bunu yapmak içinde var olan adetimizi ortaya çıkarmak şu anda binlerce batmış esnaf var çek mağduru var ama kimsenin kimseden haberi yok sorarım kaç tane batmış esnafın evinde şu an bilgisayar var kaç tanesinde internet var, işte günlerden beri bağırdığım mesele bu her kese ulaşmaya çalışalım böyle bir sitenin varlığından haberi olan arkadaşlar bir şekil bu sayfaya ulaşacaklarını sanıyorum ,çoğalmamız lazım ki ülkede böyle bir sorun olduğu çözülmesi gerektiğini bazıları idrak etsin.Bu meyanda biz aynı mücadelemize devam edelim hangi kapı varsa çalalım diyanete gidelim Adıyamanada gidelim Amerikadaki zatlarada gidelim her kesten yardım istiyilim birileri bu Ankaradaki beylerin kulağını çekmesi lazım kısacası mücadele mücadele bütün kapılar dıkanırsa en son yapcağımız o kapıları kırmaktır çünkü ben başkalarının yapmış olduğu ekonomik hatadan dolayı hapis yatamam.ihtiyar

 176. 19/11/2010, 10:51

  >ihtiyarbasın işi daha önce denendi.başarılamadı.bu sitede birtürlü yasa çıktıktan sonra organizasyon sağlayamadı.herkes bir tarafa çekti.ikide bir yasa çıkmaz dendi.ısrarla üzerine durduğum çek mağdurları olarak chp nin kapısına gidelim bizzat itiraz dosyalarını biz elimizle taşıyalım.bu dava chp nin davası değil bizim davamız diyelim dedik.aldıran olmadı.lidermi olmak istiyorsun dendi.şimdi ankarada istediğimiz zaman gireceğimiz kapımız olurdu.yüzümüz olurdu.chp millet vekilli istanbulda toplantı oldu lider kadromuz katılmayı uygun bulmadı.o yanlış bu yanlış şu yanlış sen akpli sen chpli sen mhpli derken bu günlere gelindi.yinede lider kadronun yanımızda olmasını isteyenlerdeniz.ama bu saatten sonrada lidersiz olmaz şunsuz olmaz deyip bekleyecek vakitte yok.ÇEK MAĞDURU ARKADAŞLARA:KURBAĞA SUDA YAVAŞ YAVAŞ ISITILIRSA HAŞLAMA OLURMUŞ.SICAK SUYA BASARSA SOK ETKİSİYLE SIÇRAYIP ÇIKARMIŞ.biz birdefa yeni yasa çıkarken haşlama oluk.ikinci haşlama için bir ay süre kaldı.GÖNLÜM HAYDİ MEYDANLARA DER.172 çıkılan yolda her fikir her yol denenebilir.yeterki önce yanyana yürümesini becerebilelim. zonguldaklı-çekzede

 177. 19/11/2010, 12:18

  >değerli arkadaşlartekrar hatırlatmak istedim…bu konunun çözümü anayasa mahkemesinde…yukarıda anayasa mahkemesinin bilgileri mevcut bu telefonu aramak ve mail atmak bu bayram tatili sürecinde fayda sağlayacaktır…maillerinize gelen cevapları sitede yayınlamanız ise katılımın kaç kişi olduğu konusun da bir fikir verecektir…ayrıca mahkeme önünde toplanmak eğer başarılabilirse çok etkili olacaktır.20 kişi bile olsa iyi bir organize ile gündem oluşturulabilir…binlerce insanı cezaevine HUKUKSUZ (iptal edilecek olan)bir yasa ile göndermenin kamu düzenini iyi yönde etkilemesi hiçbir HUKUK DEVLETİ nde söz konusu olamaz…bu yasa eninde sonunda iptal olacaktır…sorunumuz insanlar cezaevine girmeden bu konunun kapanmasıdır…geciken adalet adalet değildir…my way

 178. 19/11/2010, 12:37

  >sevgili zonguldaklı kardeşim,size telefon etmedim,müsait değildim,unutmuş değilim,muhakkak arıyacağım.ancak bu böyle olmıyacak ,seninde ,sn.ihtiyarında önerilerini ve yorumlarını çok dikkatli okuyorum,inanın sitede üç beş kişi daha çıksa bu iş olacak.zeynep hanıma bende katılıyorum.ilk ağızda ivedi olarak bir heyet şeklinde 3-5 kişi(sayının çok luğu önemli değil,amaç bir mağduriyetin büyük bir kitle adına anlatılmasıdır,onlarda kaç kişi olduğunu bal gibi biliyorlar)ile chp,ve akp ye bir ziyaret yapılabilir.ondan sonraki adımlar protesto,yürüyüş şeklinde devam edebilir.zaman inanın su gibi geçiyor.bakın bayram çıkmak üzere hani telefonlarla ilgili biigi akışı kimseden ses yok,arkadaşlar kendinize gelin,hepimiz burada hapise girmeyi göze alacak kadar yürekli insanlarız,ama biz bunu ailelerimiz için yapıyoruz.ben burda kendimi yakmaktan bahsediyorum,size şaka gibimi geliyor,eğer tüm yollar tıkanır,deniz görünürse ben yaşasamda ailem sefil yaşamasamda,ama giderayak geride kalan davayı çözecekse ben buna varım.neyse,benim görüşüm kıpırdanma var,bu iş olacak,birde cüneyt bey gibi yetkili arkadaşlar işin ucundan tutsalar bu iş hızlanacak.hadi arkadaşlar biraz gayret,hepiniz sevgiyle kalın,basketçi

 179. 19/11/2010, 12:55

  >BİR ÇARE BİNLERCE BATAN ESNAFI YÜZDE YİRMİ BEŞİNİ BU SİTEDEN NASIL HABERDAR EDERİZ..lütfen dostlarım akıl akıldan üstündür bir fikri olan varmı.ihtiyar

 180. 19/11/2010, 13:12

  >Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hadis-İ ŞerifHaklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. Henry David ThoreauHaksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Hz. Muhammed

 181. 19/11/2010, 13:33

  >Genel sekreter Süheyl Batum Bayramdan hemen sonra tbmm açıldığında çeklerle ilgili sorunları, Anayasa ya aykırı durumu, Anayasa aykırı olmasına rağmen çeklerden kaynaklı adli para cezalarının neden af kapsamına alınmadığı gündeme getireceğini söylüyor, bu konuda çok arayan var diyor.

 182. 19/11/2010, 13:36

  >yukarıda verilen numaradan tesk başkanı Bendevi Palandökeni aradım, kısaca durumu izah ettim, her şeyi biliyoruz diyor??

 183. 19/11/2010, 13:39

  >sevgili ihtiyar,benim aslında şöyle bir önerim var,çek mağdurları diğer sitelerde de bu ad altında yorumlar yapıyor.demem şu ki ,bu sitelere de girerek ordaki arkadaşlara mesaj la bu girişimden bahsetmek ve sayımızı arttırmak.herhalde yanlış anlaşılmaz site yöneticileri tarafından,aynı dava peşindeyiz,şu yada bu site farkedermi.sevgiler,basketçi

 184. 19/11/2010, 13:48

  >182 deki arkadaş,süheyl batumla ibre birmi konuştun yoksa bir alıntı mı?benim bir dileğim daha var arkadaşlar,mesela ben yada farklı bir kişiyorum yapıp önerisine olumlu yada olumsuz,incitmeden cevap verelim.örneğin benim yukarıdaki önerim saçma ise saçma densin başka birşeye bakalım,yok doğru ise hemen harekete geçelim uygulayalım.bu herkes için geçerli.basketçi

 185. 19/11/2010, 13:53

  >Değerli arkadaşlar; haklı davamız için hergün yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün; yukarıda isimleri belirlenen, Sayın Milletvekillrine hazırladığım mektuplarımı göndereceğim. Daha evvelde; yaşananlardan bilineceği üzere, 50-100-150 kişiyi bir araya getirmemiz zor gözükmekte, ancak; daha evvelden bazı Milletvekillerimizden randevu almak kaydıyla, Ankara ziyareti yapılmasında elbette faydalar olacaktır. Bu tür bir eylem için imkanlarım ölçüsünde, katılımcı olacağımın bilinmesini isterim. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla. Barışçı-Mersin

 186. 19/11/2010, 14:06

  >arkadaşlar görünen o ki önce bir meclis görüşmesi yapmak uygun gibi.zeynep hanımda bu öneriyi sunmuştu.ZEYNEP HANIM acil önerileriniz bekleniyor diyorum.diyoruz. z0nguldaklı-çekzede

 187. 19/11/2010, 14:28

  >evet zonguldaklı arkadaşım,zeynep hanım,my way,saısı ne olursa olsun önemli değil , meclis ziyareti bencede en akılcı ve ivedilikle yapılması gereken,mesela süheyl batum bu konuyu hemen dile getirecekmiş ,süheyl batumla konuşan arkadaş eğer biribir konuştuysa ondan ricam tekrar arasın ve bu konuyu dile getireceği belli bir tarih varmı onu sorsun,o tarih öncesindede hem kendisini ziyaret ederiz ,hemde birebir konuyu daha etraflıca ve sorunlarıyla beraber anlatabiliriz.yukarda dediğiniz gibi çoğu bu konunun derinliklerini ve boyutlarını bilmiyor,bizim ağzımızdan dinlemeleri lazım.basketçi,

 188. 19/11/2010, 14:43

  >ankaradaki arkadaslar,bıtlıs mılletvekılı sayın zekı ergezenle gorusme ayarlayabılırım,oglu arkadasın g.o.p ta avukat.bu konuda bır gırısımde bulunmak ısteyenler benımle ıletısıme gecsın,03682619923, Zongukdaklı cekzede bende sınoptayım ılk fırsatta senı arıycam suan musaıt degılım,tuncer yıldırım

 189. 19/11/2010, 15:51

  >arkadaşlar benim edirnede bildiğim tanıdığım 10 tane esnaf var. eğer bir şeyler yapacaksak bu 10 kişiyi çok rahatlıkla getirebilirim istediğiniz yere yeterki yeri ve zamanı söyleyin..herkes çevresindeki insanlara haber verirse bin kişiden fazla oluruz daha çok ses getiririz diye düşünüyorum. EDİRNELİ.

 190. 19/11/2010, 16:13

  >arkadaşlar bir hareket yapılacak.şu an bayram tatilindeyiz daha.telefonla birebir görüştüğüm arkadaşlar var.en kısa sürede ortak bir eylem planı ortaya çıkacak.eski yeni herkes bir kıvılcım bekliyormuş.iyi bir güç olacağımızı görüyorum.az sabır. zonguldaklı-çekzede

 191. 19/11/2010, 16:15

  >178 dekı sayın my way ın mesajını acaba ben yanlışmı yorumluyorum.parantez içinde iptal edilecek olan bir yasa diyor.bu bir kesin bilgi mi acaba yani anayasa mahkemesi adli para cezasını düzenleyen maddeyi iptal mi etti,cunkı tekrar anlamaya calısıyorum iptal edilecek olan bir yasa diyor,sayın my way daha acıklayıcı yazabılırmısınız.boyle bır durumda herkes mahkemenın gerekcelı kararı yazması ve resmı gazetede yayımlanmasının sağlanması amacı ile basta anayasa mahkemesı olmak uzere ıktıdar ve dosyanın sahıbı mılletvekıllerını aramak ve acele edılmesı gıbı bır sonucmu cıkıyor

 192. 19/11/2010, 16:43

  >BRAVO 190 DAKİ EDİRNELİ ARKADAŞ..10 kişi yi bile bulamayız DİYEN arkadaşlar duysun.DEDİM SİZE UFACIK BİR KIVILCIM A İHTİYACIMIZ VAR.ARKASI GELİR.HAKLISIN ZONGULDAKLI KARDEŞİM,BAYRAMDAN SONRA KATILIM DAHA DA ARTAR.YETERKİ BU KIVILCIM SÖNMESİN,ALEVE DÖNÜŞSÜN.BASKETÇİ

 193. 19/11/2010, 17:21

  >SAYIN ARKADAŞLAR;Bildiğiniz gibi daha evvelki ankara ziyaretlerinde soğukta tir tir titremiştikte sayımız 15 kişiyi geçmemişti…en son başbakan ile yapmış olduğumuz görüşme olmasaydı belki çoğunuz halen yasanın çıkamamasından dolayı cezaevlerinde olacaktınız.ukalalık olarak algılamayın ama gerçekten de yapılamayacak bir şeyi başardık. tarafları sayarsak; bankalar,tefeciler,factoringciler ve alacaklılara karşı tek bir taraf olarak savaştık.istediğimizi bir ölçüde ve geçiçi bir şekilde aldık.şimdi görüyorum ki 11 aydır sesi soluğu çıkmayan arkadaşlarımızı korku almış.doğaldır.bu yazımdan sonra bana cephe alacaksınız bunu da biliyorum.ancak gerçekten de çoğu arkadaşa,özellikle de ''gelicem'' ,''15 kişiyi de getiricem'' diyip te ankarada emaresi bulunamayan, bizleri basına vekillere ve mağdurlarımıza mahçup edenlerden dolayı ben çok yoruldum.inanırmısınız hergün telefonum onlarca kez çalıyorda ''öncülük et bize'' diyenlere bir cvp veremiyorum.organizasyon yapıcaklara yada ankaraya gideceklere bir tavsiye; yargıda rüşvet,yargıtayda rüsvet,hakimlere rüşvet derken hukuk konusu epey bi yara aldı.bence herşey bölesine hassasken akp ile uğraşmayın.chp kanadının anayasa mahkemesine baskı kurmasını sağlayın.özellikle bu konudaki önderiniz süheyl batum olsun.süheyl bey,fransada sorbon eğitimi almış türkiyedeki 3 anayasa profesöründen biridir.akpli burhan kuzu ile de her nekadar tartışsa ve kulvarları farklı da olsa kankidir.bence yol haritamızı bu şekilde yönlendirmemiz gerekmektedir.akp den şuanda bişi beklemek çocukça olur.saygılarımla JENARDİ

 194. 19/11/2010, 18:11

  >Yakalaması olmayan 5 yada 6 kişi olarak meclise gidelim ben gelirim bir problemim yok.Sizlerin de anlattığı gibi bir çok insan hala çek den kaynaklanan bir hapis olmadığını zannediyor aslına bakarsanız doğru adli para cezası yüzünden hapis yatılıyor.Hepinizin de yakından bildiği üzere nacizane fikrim önce vekillere bu konyu anlatmak.anlamalarını sağlamak haklısınız bu mail ile olmuyor okunmadan siliniyor.Yüzyüze derdimizi anlatacağız evet geçmişte bazı arkadaşlar ankarada yalnız kaldı ama o zaman çoğunun yakalanması vardı.Kimide haklı olarak bir işadamı iken tv ye çıkıp iyice deşifre olmaktan çekindi.Bir heyet oluşturalım ankarada ki görüşmelerimiz için hüder başkanı sn Şafak bey den yardım alabiliriz.Net de açılan bir çok çek konusuna yorumlar yaptık ve dolandırıcısınız diyen kişilerin lafı ağzına tıkadık bunu vekillerede yapabiliriz çünkü haklıyız.Biz önce ılımlı bir şekilde derdimizi anlatalım yok olmadı anlamıyorlar o zaman ne gerekiyorsa yapalım.Zeynep

 195. 19/11/2010, 18:13

  >sayın jenardisizi, başarınızı, lider kadroyu ne küçümseyen var ne kızan özellikle de küçümseyen.biz sizleri daha aramızda görmek istiyoruz.artısıyla eksiğiyle geçmişte başarı sağlandı.kalanı içinde bir eylem planı yapılacağını belirtmiştiniz. bir hareket olmayınca bir adım atalım dedik.önerileriniz için teşekkürler. zonguldaklı-çekzede

 196. 19/11/2010, 18:31

  >Arkadaşlar Jenardi haklı ortaya çıkıyorsun bir eylem için arkada kimse yok,çeki yazılan insan mümkün olduğu kadar yakınından tanıdıklarından uazk görünmemeye çalışıyor.Biz onların gözünda dolandırıcı gözüyle bakmalarıdan rahatsız ve tedirgin oluyoruz.Bu steresi ve acıyı yaşayan bilir,utangaçlığı tedirginliği bir tarafa bırakıp kenetlenmek ve örgütlenmek gerek,mesalaher şehirde bir arkadışımız bu işi üstlense yapılacak eylemde kaç kişi olduğumuzu bilir ona göre hareket ederiz.Yani yapalacak eylem ne olacaksa herkes ailesi ile birlikte buna katıtılır.o zaman bu iş amacına ulaşır.yoksa tek bireysel girişimler nereye kadar gider? yoksa çok geç kalınmış olacaktır.Geç kalan teslli idamdan sonraki afa benzer..ibrahim

 197. 19/11/2010, 18:42

  >Geçmiş te ne olduysa oldu,haklı yada haksız bunları tarışacak zaman var mı ? ben şahsım adına ne tahhahüt verdim nede davalarım bitti daha ilk davamı temyize göndereli 1 ay oldu burda önderlik yapmak isteyen arkadaşa sadece saygı duyarız geçmişi zaten değiştiremeyiz,öyle bir gücümüz olsa zaten burada olmazdık.Ama eğer bür mücadeleye başlayacaksak tekrar, o zaman kimse kendini soyutlamamalı.İlk tahhahüt verenlerin kaç günü kaldı 20 ya da 30 ne yapılacaksa bir an önce yapılmalı sn jenardi yol haritası çizmemizde yardımcı olmuşsunuz size minnatarız ama sizide bu haritanın içinde görmek isteriz siz bu konuya bizlerden çok daha hakimsiniz bu sefer yüzlerce kişiye gerek yok ki konuya hakim ağzı laf yapan bir kaç kişi lazım öncelikle.Zeynep

 198. 19/11/2010, 18:49

  >Arkadaşlar haberürk sitesin de Faih Alaylının yazısını okumanızı tavsiye ederim.Katillerle bile anlaşan devletimiz bizi yok saymaz heralde.

 199. 19/11/2010, 18:50

  >arkadaşlar bir an önce birşeyler yapmamız lazım yarın çok geç olabilir bizler adam öldürmedik tecavüzcü deiliz başkasını malını zorla gasp etmedik sadece borçluyuz zaten alacagımızı almadıgımızdan dolayı bu hale düştük toplanıp birşeyler yapmak lazım bu iş yorum yazmakla olmuyor cuneyt veya jenardi bey tlf yazsın eylem yapacaksak kaç kışı gideceksek tlf mesaj atıp kaç kişi oldugumuzu görmek lazım VEZİR38

 200. 19/11/2010, 19:00

  >arkadaşlar inanın bana yorum yazmadan bu siteyi takip eden yüzlerce arkadaşımız var.ayrıca bu ve benzer sitelerden haberi dahi olmayan binlerce kişidaha… benim inancım o ki bu akp vekillerinden (yasa çıkarkenki tavırlarını yüzlerindeki o alaycı ifadeleri net gördüm )bize bir fayda yok. onların etkilileri paraya tapmışlar zalimin yanında saf tutmuşlar diğerleride dünyadan bi haber… tek çaremiz var oda anayasa mahkemesi…eminim ki onlar bu işten haberliler ve haklı olduğumuzu biliyorlar.adil olurlarsa bu iş yakında sonuçlanır ama bir pazarlığa girip makam için para için binlerce kişiyi ateşe atarlarmı atarlarbu süprizde olmaz. sonuçta kaçabileceğim kadar kaçacağım hiç takatim gücüm yok ama teslimfalan olmuyacağım yakalanırsamda içerde açlık grevine gitmeyi düşünüyorum.yakalanacak arkadaşlarıma da tavsiyem budur başka türlü etkili olmamız pek mümkün görünmüyor.

 201. 19/11/2010, 19:11

  >zeynep hanımelimizde sihirli bir değnek yok.mail,fax,telefon derken bu günlere geldik.bir ay sonrada yakalamalar başlar.geçmişi yargılamaya kalkmadan ivedi ne yapılabilir diyoruz.sizin partililerle ivedi olarak ön görüşme öneriniz bizlere uygun geldi.haberleşelim,tanışalım,gidip görüşelim. bu yolda hep binler beklenirken onlar ancak toplandı. ben binleri değil birisi diyorum,ondanda söz aldım.gücümüz nereye kadar yeter ise zonguldaklı-çekzede

 202. 19/11/2010, 19:15

  >Ben hazırım arkadaşım ne zaman olursa olsun benim için farketmez sizi yeri ve saati belirin yeter.

 203. 19/11/2010, 19:39

  >Bu tahhahüt meselesinde vekilleri ararken akp vekili burhan kayatürk kast kelmesinin son anda çıkarıldığını belirtmişti.Ama daha sonra tekrar sunulamaz diye bir şoy yok biraz zaman geçsin tekrar sunulabilir demişti.Ve bu konuda başbakan ile görüşeceğini ankaraya gelin davetlim olun burda daha ayrıntılı görüşebiliriz diğer arkadaşlar ile de görüştürürüm demişti iserseniz bu konu hakkında tekrar bağlantı kurabilirim.Zeynep

 204. 19/11/2010, 19:50

  >zeynep hanım,ben kendi adıma ankarada ne yapılacak ise,ne yapılması gerekiyor ise yapılsın ondan sonra bizlerde bir eylem planı hazırlayacağız diyorum zonguldaklı-çekzede

 205. 19/11/2010, 19:54

  >zonguldaklı çekzede arkadaşımızın çabalarını ve çalışmalarını takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.özgürlüğümüzün son günlerine geldiğimiz bu günlerde her saatin ve dakikanın önemi var. yapılacak her türlü eylemi kayıtsız şartsız destekleriz. bu arada jenardi arkadaşımızın haklı sitemlerinide anlıyoruz. ama çıkmayan candan umut kesilmez. biz çalışalım gereken gayerti gösterelim yeter. sonuç mutlaka ardından gelir.zaman kızgınlık ve küskünlük zamanı degildir. belki bizlerde hata yaptık istemeden kırdıgımız arkadaşlarımız oldu. herkese hakkımızı helal ettik, arkadaşlardanda aynı anlayışı bekliyoruz.harekete geçmek için bir kıvılcım yetecek. bu iştede gizemşen ve zeynep hanımların öncülük görevini severek yapacakları kanaatindeyiz.üzerimize düşen her göreve hazırız. ÇEK HÜKÜMLÜLERİ DAYANIŞMA GRUBU.

 206. 19/11/2010, 20:04

  >Sami bey desteğiniz için tşk ler fakat şöyle bir durum var ki bu işi çok daha iyi yapabilecek konuya vakıf arkadaşlarımız var ben kendi adıma bir çok şeyi onlardan öğrendim herkesin kendine özgü fikirleri ve birikimleri var.Ben gitmeye,gidip derdimizi anlamaya hazırım ama jenardi,cüneyt ve sizin gibi arkadaşların da yanımızda olması bizim için çok önemli.Zeynep

 207. 19/11/2010, 20:22

  >Arkadaşlar Emre kesinlikle haklı. Bırakın AKP'yle uğraşmayı. Şu an için en ufak bir mantığı yok. Yapılacak tek şey anayasa mahkemesini hızlandırmak ve ortam olursa bakış açımızı anlatabilmek. Daha önce de yazmıştım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabi ki karar sizindir, kimsenin haddine değil yazacaklarınıza karışmak. Ancak bu adamlar katilleri affediyor, yok teröre kucak açıyor, yok öyle yok böyle diye sürekli atıp tutmak bie fayda değil sadece fazlasıyla zarar getirir. Amacımızı burada sorunumuza bir çözüm aramak. Kendimizi rahatlatmak için ona buna doğru da olsa yanlış da olsa giydirmenin anlamı yok. Boşu boşuna kendimizi antipatik, saldırgan, agresif göstermenin bir anlamı yok. Serkan.

 208. 19/11/2010, 20:31

  >gördünüzmü arkadaşlar,bir kıvılcım ve yavaş da olsa kıprıdanmalar,zonguldaklı kardeşim,zeynep hanım,inanın şevk verdiniz,arkasından çek hükümlüleri dayanışma grubu,bu diğer sitelerden de katılımlar olacak,ben birazdan kendim orala girip konuyu ve amacı anlatacağım,inanıyorumki katılımlar olacaktır.zeynephanım bence burhan kayatürk ile temas kursanız iyi olur derim.süheyl batum ile de aynı tarihe bir randevu alınırsa harika olur.basketçi

 209. 19/11/2010, 20:40

  >Anayasa mahkemesini bir çok kez aradık serkan bey sizce Anayasa mahkemeai bizim için biz ısrar ediyoruz diye öne mi çekecek siz buna ne kadar inanıyorsunuz? bize zarar getirecek şeyin ne olduğunu açıklarsanız seviniriz.Ortada bir agrasiflik,bir saldırganlık olduğunu nasıl saptadınız acaba, herkes kandince bir çaba vermeye çalışıyor.Diğer parilerlede görüşülsün fakat bana söylermisiniz şu ana kadar meclisde hangi muhalefet parisinin tasarısı kabul gördü.Onlar kendilerlirnden çıkmayan hiç bir tasarıya ne kadar mantıklı olursa olsun okey vermezler.Sırf bu yüzden kapılarını çalmak gerektiğini düşünüyorum.

 210. 19/11/2010, 21:56

  >ARKADAŞLAR SMS ATMAYA FAX ÇEKMEYE VE TELEFONLA ARAMALARA DEVAM.ARA VERMEK YOK.

 211. 19/11/2010, 22:15

  >arkadaşlar ben de çeklerini tahsil edemediği için sıkıntıya düşen bir esnafım.çekte hapis cezası kaldırılsın ama çek kullananlar için bankalarda bir fon oluşturulsun çekini ödeyemeyen sıkıntıya düşenlerin borçları bu fondan ödensin.böyle bir düzenlemeyle çek hamilleri alacağını garantilemiş olur.hapis cezası sadece art niyetliler için düşünülebilir.Çünkü hapis cezasını sononda aileler de bunun cezasını çekiyor.çocukları da cezalandırmış oluyorlar.çok ilkel bir ceza.

 212. 19/11/2010, 22:28

  >arkadaşlar bence chp ye gitmek en büyük hats olur.ter tepebilir.akp onların tam tersini ytapıyor.yine tekrarlıyorum en akıllıcası sayın başbakanla görüşmek.

 213. 19/11/2010, 22:33

  >Değerli arkadaşlar; 41 nodaki yazımımı biraz değiştirerek, sitemizin başında adı geçen; Sayın Milletvekillerimize mektup olarak bugün; PTT kanalıyla (25 ad.) TBMM-ANKARA'ya gönderdim, bigilerinize. Belki maillerimizi göremeyen, Sayın Milletvekillerimiz gönderdiğim mektupları, okuma fırsatı bulurlar. Tüm emeği geçen ve tüm katılımcı arkadaşlarıma saygılarımla. Barışçı-Mersin

 214. 20/11/2010, 00:03

  >ARKADAŞLAR…ben ist dan HAYDAR..biryerlerde bir araya gelebilecek arkadaşlarımız bi şekilde diyalog içinde olalım…telefonlaşalım..msn den görüşelim…ama en kısa zamanda bi orta yerde mesela bakrköy meydan…kadıköy iskele veya mecidiyeköy gibi merkezi bir yerlerde randevulaşalım…yüzyüzuze b, degerlendirme yapalım…kimlere ulaşabiliriz..neler yapabiliriz gibi…toplanılacak yerde ayarlayabilirim…kendi adıma 10 a yakın magdur arkadaşta getirebilirim….bunu türküye genelinde birkaç kişide olsa buluşmaları yapabilirsek..sonrası adımlarımızla ilgili iyi şeyler ortaya çıkacaktır…internet ortamındada son durumlarımızı değerlendirebiliriz….isveçte KORSAN PARTİSİ diye bir oluşum var…yerleri yok..büroları yok..İNTERNET KANALI İLE ÜLKE GENELİNDE ÖRGÜTLENİYORLAR..bulundukları yerlerin CAFELERİNDE BULUŞUYORLAR….ne dersiniz…o539 6038923…

 215. 20/11/2010, 00:29

  >sevgili zonguldaklı,barışçı,ihtiyar,zeynep hanım,myway,15 de yazan haydar arkadaşın önerisine sıcak bakıyorum.yapılacak ankara ziyaretinden önce böyle bir toplantı faydalı olabilir derim.istanbul dışındaki arkadaşlara zor olabilir,ancak cepden anın da bağlanarak fikir alışverişinde bulunur,akşamında da sitedeki arkadaşlara etraflıca anlatırız.zonfguldaklı kardeş,yarın sizi arıyacağım,müsait olacağın saati söylersen ona göre ararım.önerisi olan varsa ltfn yazsın.basketçi

 216. 20/11/2010, 00:32

  >barışçı arkadaş,eğer izin verirsen senin 41 deki yazını sn.başbakan'a hiytaben,bazı yerlerini değiştirerek akim vasıtası ile yollamak istiyorum.mümkünmü?sevgiler,basketçi

 217. 20/11/2010, 01:26

  >Değerli arkadaşım; basketçi, biraz değşiklik yaparak Sayın Milletvekillerine bugün PTT kanalıyla gönderdiğim mektup metnimi, şimdi birazdan sitemize göndereceğim. Elbetteki; uygun gördüğün değişikliği yaparak, yeni bir metin hazırlayabilirsin. Ayrıca; 15'de yazan arkadaşın önerisine bende sıcak bakmaktayım, toplantı gününü belirleyin; bende cep telefonuyla katılımcı olacağım. Mersinde olduğumu bilmektesiniz. Ayrıca; Mersin'de olan arkadaşlarım var ise, onlarlada; Mersin'de buluşmayı düşünürüm. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla. Allah; yardımcımız olsun. Barışçı-Mersin

 218. 20/11/2010, 01:29

  >Sayın; Cumhurbaşkanım, Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyeleri, Sayın Medya Mensuplarımız.Günlerdir ve aylardır; sizleri, fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımızla ve telefonlarımızla rahatsız edip durduk. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız. Bu durumda aşağıdaki hususların; tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.1- 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk ortada iken, halen bugün; Yüksek Yargı tarafından emsal olacak bir karar çıkmamıştır.2- ÇEK CEZALARINDA; BANKALARA HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN 600 T.L. CEZA VERİLİRKEN, BİZLERE ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE CEZA ÖDENMEDİĞİNDE, HAPİS CEZASI VERİLMESİ UYGUN VE DOĞRUMUDUR? BANA GÖRE; ADİL BİR UYGULAMA OLACAKSA, BANKALARA VERİLEN PARA CEZASI BİZLEREDE VERİLEBİLİR, DAHA FAZLASI DEĞİL. BU CEZADA; İDARİ PARA CEZASI OLMALIDIR.3- 5941 Sayılı yeni çek yasası ile taahhüt verilerek; geçici bir özgürlük kazanılmıştır ama, zaten her şeyini kaybetmiş olan bu insanlar, ellerinde olmayan imkanlardan dolayı, taahhütlerini yerine getiremeyerek, yeniden cezaevlerine döneceklerdir. 4- Belki Sayın Yetkililerimiz bilmiyorlar ama; birçok Asliye Ceza Mahkemelerimiz farklı farklı kararlar vermekteler, (verilen taahhütleri, samimi bulmadıklarından kabul etmeme gibi, 5941 Sayılı yeni çek yasasının; lehe olan hükümlerini uygulamamak gibi…) Sayın; Cumhurbaşkanım, Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyeleri, Sayın Medya Mensuplarımız Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulunan Sayın Milletvekillerimiz, Anayasa Mahkememizin Değerli ve Sayın Üyeleri bu durumlarımıza bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Bilineceği üzere; çek cezaları yüzünden şimdiye kadar bir çok iş adamı intihar etmiştir. Çek cezalarından dolayı hapis cezasının kaldırılması için daha kaç kişinin intihar etmesi gerekmektedir? Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı, hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. En azından; geçmişe dönük olarak, bir kereye mahsus adli para cezalarına af verilmeli. Sayın; Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyelerine, Medya Mensuplarımıza en derin saygılarımla. 18.11.2010- Barışçı-Mersin Adres; ……………..

 219. 20/11/2010, 01:47

  >tamamdır barışçı,biliyorum mersindesin,tarih saptadığımızda o saatlerde sizlerde bize telefon ile katılabilirseniz iyi olur.yazı için teşekkürler.basketçi

 220. 20/11/2010, 01:58

  >ARKADASLAR 1 SENEDIR NERELERDESINIZ..YUMURTA KAPIYA GELDI YINE SANCILANDIK…BENIM SORUNLARIM BITMEK UZERE AMA GERCEKTEN ORGUTLU MUCADELE SEKLINDE OLACAKSA BU EYLEM HERSEKILDE YARDIMA HAZIRIM…BENIM SORUNUMUN BITIYOR OLMASI BU HAKSIZLIGI ORTADAN KALDIRMAZ SONUNA KADAR MUCADELE EDECEGIM BU ILKEL DURUM ICIN…ANKARADAYIM ISTEDIGINIZ EYLEMI YAPMAYA HAZIRIM…BUTUN MAGDUR ARKADASLARA SAYGILARIM ILEMUCADELESIZ SAVAS KAZANILAMAZ ( SAVAS DEDIGIM ICIN UZGUNUM AMA BU KAPITALISTLERE KARSI SAVAS DIR) ANKARALI

 221. 20/11/2010, 02:05

  >2002 yılında %35 olan bankalardakı yabancı ortak payı bugun % 70 lerde Hukumetın bızlerı kıme sattıgı cok acık ortada kurban bayramında da kurban olan bızız

 222. 20/11/2010, 02:21

  >KİMSE VEKİLLERİ ARAMIYORMU YADA SMS YOLLAMIYORMU???? YOKSA YİNE 3-5 KİŞİMİ UĞRAŞIYORUZ??? ARAYAN ARKADAŞLAR LÜTFEN BİLDİRSİN

 223. 20/11/2010, 02:31

  >Sayın kder arkadaşlarım.Bende sizingibi çekzadeyim ve stenize maalesef yeni katılıyorum.Benimde sürmekte olan on-onbeş davam var ve uğraşıyorum.Bunlardan birkısmını temyiz'e gönderdim.Gıyabımda verilen birkaç davayada yargılamanın iadesini isteyerek yeniden devam ediyorum.Gıyabımda verilen bir davama ceza aldığıma dair tebligat gelmiş.Ev kendi evim olduğu halde posta görevlisi tebligatı,kimseye haber vermeden muhtara bırakmış.Bende bu olaydan geç haberdar oldum ve muhtardan tebligatı alarak TEMYİZ ettimMahkemeden temyiz dilekçemin birgün geç verildiğini ve kabul edilmediğinibildiren yenibir tebligat geldi ve ondada 7 gün içinde temyiz etmem söyleniyordu.Bende tekrar temyiz ettim.Aradan iki ay kadar geçti.Çekmecede bir davadan dönerken kimlik kontrolünde yakalamam olduğu söylendi.İlgili mahkemenin kalemine dosyayı temyiz ettiğimi ve dilekçe suretinin bende olduğunu söyledim.Bana TEMYİZ dilekçemin geçerli olduğu fakat İNFAZ'ı durdurmayacağı söylendi ve akşam 8 de nobetçi mahkemeye çıktım.Nöbetçi hakim ya taahhütname verirsin,yada cezaevine gidersin ve nezaman mahkemeye çıkarsın bilemem dedi.Bende mecburen taahüt verdim.İnfazdaki memur taahhüt veriyorsun ama fazla zaman geçirmeden itiraz etmemi söyledi.Bende serbest bırakılmışlığın rehaveti ile itiraz etmedim.Şuanda benim dosyam TEMYİZ'de.Sizler gibi 23 ARALIKTA günüm doluyor.Zaten bundan sonra bende stenizin platformlarına katılacağım.Stedeki arkadaşlardan rica ediyorum.Budurumda yapılacak bir yol varmı.Ste platformunda açıklama yaparlarsa çok memnun olurum.Emekli ÖĞRETMEN/İST

 224. 20/11/2010, 03:55

  >basketci arkadaşım,her zaman müsaitim.müsait olmaz isem telefonu açar,sonra görüşelim derim ve akabinde arar görüşürüz.site dışında farklı zeminlerde görüşmeler yaptığım arkadaşlar var hafta ortasına kadar sürecek bu görüşmelere göre ortak eylem planı oluşturacağız. zonguldaklı-çekzede

 225. 20/11/2010, 05:59

  >Herkese iyi sabahlarBen sitedeki yorumları yaklaşık 1 yıldır takip eden sizler gibi bir çek mağduruyum. Taahhütle dışarı çıktım. 15 aralık 2010 da ilk taksit günü doluyor. Ancak ödeme yapamayacağım. 15 aralığa kadar bedenen her türlü eyleme katılabilirim. Benim durumumda olan tanıdığım 4 arkadaş var. Bizlerde kendi çapımızda sesimizi birebir görüşmelerle duyurmaya çalışıyoruz. BU ARADA SİZLERE BİR TAVSİYEM OLACAK ARKADAŞLAR.Yukarıdaki bazı yorumlarda CHP li Siyasetçiler üzerine yoğunlaşılsın diye bir yorum vardı. Son günlerde haber konusu da olan FACEBOOK ve TWITTER yolunu da buradaki arkadaşlar kullanırsa daha etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü Sn. Cumhurbaşkanımız olsun, Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU olsun, gerekse Gürsel TEKİN FACEBOOK ve TWITTER ı yoğun olarak kullanıyorlar. Ben şahsen takip ettiğim için biliyorum. FACEBOOK ve TWITTER ı aynı zamanda medyanın önde gelen isimleri ve TBMM deki vekillerimizin çoğuda kullanıyor. Bu yolu kullanmanın bize ne faydası olacağını da söyleyeyim. Yukarıda da söylendiği gibi mail atıldığı zaman okunmadan silinebiliyor. Ama FACEBOOK ta veya TWITTER da yazılırsa görmemeleri mümkün değil. Ben herkesi FACEBOOK ta TWITTER da bir hesap açarak mesajlarını sürekli buradan yollamalarını öneriyorum.Uğur26

 226. 20/11/2010, 10:46

  >değerli arkadaşlareğer ankara da bir buluşma düşünürseniz orada olacağım…ayrıca emre nin da geleceğine hiç şüphe duymuyorum…çünkü o mücadelemizin bayraktarıydı ve ruhunda azim var…my way

 227. 20/11/2010, 10:57

  >uğur 26,hayırlı sabahlar.son günlerde çeşitli eylem planı için hazırlıklar var.o5416123166 ya tel numaranı bırakabilirmisin.ortak bir zeminde buluştuğumuzda önce istanbulda kendi aramızda toplantı yapmanın daha uygun olduğunu görüyorum. zonguldaklı-çekzede

 228. 20/11/2010, 11:19

  >slm arkadaşlar öncelikle birkezdaha buruk geçen kurban bayramınız mubarek olsun ben konyadan hasan şuanda çekle ilgili bir surunum kalmadı ama bu mücalede sonunakadar yanınızdayım ankaraya mı gelinecek hemen gelirim ben bu sıkıntıdan kurtuldum diye de bu mücadeleyi asla bırakmam şuanda ticaretle uraşıyorum müşterilerden de sürekli çek geliyo ama her ne olursa olsun be çekten ve adli para cezasından hapis kalksın HİÇ KİMSE ÖZGÜRLÜGÜNÜ KAYBETMESİN çocuklar aglamasın eşler aglamasın analar babalar aglamasın SAYGILARIMLA

 229. 20/11/2010, 11:42

  >ZONGULDAKLI KARDEŞİM,kısa bir ziyaretdeyim.biter bitmez sizi arıyacağım.yukardaki yazından anladığım kadarı ile istanbul'da yapılacak bir toplantıya gelebileciğini söylüyorsun.myway kardeşim siz istanbul'da mı bulunuyorsunuz?eğer cep numaranızı istesem burda yada mail adresime yollayabilirmisin?olumlu ve yapıcı girişimler oluyor,aman bu sıcak havayı kaybetmiyelim.çatlak sesler de kararlı davranışlarımızdan dolayı seslerini kesdi.devam derim.sevgiler,basketçi

 230. 20/11/2010, 11:44

  >hasan bey,desteğiniz için teşekkürler.çok ilkeli bir davranış,sizin gibilere ihtiyaç var.sevgiler,basketçi

 231. 20/11/2010, 13:01

  >ARKADAŞLAR İNŞALLAH NİCE BAYRAMLARA SEVDİKLERİMİZLE ÖZGÜR BİR FERT OLARAK KAVUŞMAMIZ DİLEĞİYLE ANKARA ZİYARETİNE BENİMDE KATILABİLECEĞİMİ BELİRTMEK İSTEDİM.BU DAVA İÇİN ELİMDEN NE GELİRSE YAPACAĞIMIN BİLİNMESİNİ İSTERİM.SAYGILARIMLACAN MERT

 232. 20/11/2010, 13:07

  >BU ARADA SN.VEKİLLERİ SÜREKLİ TELEFONLA ARIYOR VE SMS YOLLUYORUM.SN.CÜNEYT KARDEŞİM BAŞKA HEDEFLER GÖSTERİRSE ONLARIDA SEVE SEVE YAPACAĞIMIN BİLİNMESİNİ İSTERİM.GÖRDÜĞÜM KADARIYLA GEÇEN SENEKİ KADROMUZUN ÜSTÜNE ÇOK ARKADAŞIMIZ EKLENDİ.İNŞALLAH EL BİRLİĞİYLE BU SEFER TABİKİ CÜNEYT VE EMRE KARDEŞİMİN YAPACAĞI ORGANİZASYONLARLA BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ.TEKRAR SAYGILARCAN MERT

 233. 20/11/2010, 14:19

  >can bey,benimde izlenimim sizinle aynı,kısa sürede de olsa bir toparlanma ve artış var,ve genelde yapıcı ve akılcı destek ve öneriler var.sizin gibi eskilerinde desteği ile canlanmanın daha etkili olduğunu görüyorum.cüneyt beyi burda görmek isteriz ,umarım yardımlarını ve tecrübesini bizden esirgemez.bu arada zonguldak,barışçı,zeynep hanım,myway ve ihtiyara da katkılarından ve yapıcı davranışlarından dolayı teşekkürler .basketçi

 234. 20/11/2010, 14:56

  >arkadaşlar acil kararlar ve acil eylem zamanı,acılen bır yol harıtası cızıp uygulamaya gecmemız lazım,yoksa bızım ıcın cok gec olacak,zonguldaklı kardesımle 1 saate yakın telde gorustuk ve bılgılerımızı temennılerımızı paylastık,bence acıl eylem zamanı,tanıdıgım bırcok arkadasım vasıtasıyla bırcok vekılle gorustum,arkadaslar suan gundemlerınde yokuz umurlarındada degılız,hakkı bız almazsak onlar kesınlıkle vermeyecek,ayrıca bu af meselesınede ben sahsen fazla takılmıyorum zıra bakanın acıklamasına gore yasanın cıkıs tarıhı mart ayından once degıl,mart bı cogumuz ıcın cok gec kalınmış bır tarıh.. Tuncer Yıldırım

 235. 20/11/2010, 14:58

  >arkadaşlar acil kararlar ve acil eylem zamanı,acılen bır yol harıtası cızıp uygulamaya gecmemız lazım,yoksa bızım ıcın cok gec olacak,zonguldaklı kardesımle 1 saate yakın telde gorustuk ve bılgılerımızı temennılerımızı paylastık,bence acıl eylem zamanı,tanıdıgım bırcok arkadasım vasıtasıyla bırcok vekılle gorustum,arkadaslar suan gundemlerınde yokuz umurlarındada degılız,hakkı bız almazsak onlar kesınlıkle vermeyecek,ayrıca bu af meselesınede ben sahsen fazla takılmıyorum zıra bakanın acıklamasına gore yasanın cıkıs tarıhı mart ayından once degıl,mart bı cogumuz ıcın cok gec kalınmış bır tarıh.. Tuncer Yıldırım

 236. 20/11/2010, 15:32

  >selam arkadaşlar bu bayramda Bİz garipler kurban bile kesemezken televizyondaki kurbanlıkların nasıl bittiği haberleri yayınlanıyordu zaten hoş kesmesekte olur çünkü bizler BİR KURBANLIĞIZ.BİZİ bankalara tefecilere alacaklıyız diyen şerefsizlere bizi devletimiz hapis cezasıyla korkutup KURBANLIK KOYUN DİYE ÖNLERİNE atıyor.soruyorum arkadaşlar size hanginizin elinde ekmek parası var kaç kişi evinde elektriği kesik kaç kişi pazara girebiliyor.ARKADAŞLAR yukarıdaki yorumları okuyorumda ne kadar sahipsiz bir vatandaş haline düşürüldük diyorum ben üç çocuk annesiyim ticretle uğraşıyordum arabam sıfırdı dükkanım çok güzel iş yapıyordu toptanda vermeye başladım şimdi beni hapse atmak isteyen şerfsizler dükkana kamyonu boşaltmak için yarışıyordu 2009 da kriz çıktı sersemledik sersemleyince ilk darbeyi bu şerf…vurdu arabam banka krediyle alınmıştı önce arabaya göz diktiler arabayı yakalattılar 50bin tl aldığım arabaya 14bin tl borcum kalmıştı banka arbayı aldı ne bana yar oldu nede şrfszlere dükkana eve haciz geldi kaç defa savcılığa ifade verdim şimdi kaçıyorum davalar nedurumda bilmiyorum avukata verebilecek paramız yok üç aydır kirayı veremedim elektriği kestiler evsahibi çıkın dedi paramız yok nereye gidelim şimdi birde hapislik durumu olabilir Arkadaşlar toplanalım diyorda iyi güzel kardeşimde ŞU ANDA YORUMLARDANDA ANLAYABİLDİĞİM KADARIYLA ÇOĞUMUZUN CEBİNDE EKMEK PARASI YOKKEN MESELA BEN AYDINDA OTURUYORUM YOL PARASINI NASIL BULACAĞIZ ÇOĞU ARKADAŞIN BEN GİBİ YOL PARASI BİLE YOK NASIL TOPLANABİLİRİZKİ BENCE İMZA TOPLAYALIM BİR KAÇ DURUMU İYİ OLAN ARKADAŞ BU İŞİ ÜSLENEBİLİRSE ORGANİZE OLABİLİRİZ BU İMZALARI BASIN ARACILIĞIYLA HEM BAŞBKANA HEM MUHALEFETE HEM AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE GÖTÜREBİLİRSEK DAHA BAŞARILI OLABİLİRİZ DİYORUM BİZ KAÇMAK İSTEMİYORUZ BİZ BU ÇEKLERİ ÖDEMEK İÇİN KESTİK ÖDEMEMEK İÇİN DEĞİL KRİZİ KİM ÇIKARDIYSA KİM BİZİ BU HALE DÜŞÜRDÜYSE HAPSE ONU ATSINLAR BİRDE KRİZ TEĞET GEÇTİ DİYORLAR BAŞKALARINI BİLMEM FAKAT BENİ VE AİLEMİ KALBİNDEN VURDU GEÇTİ ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN EĞER ÖNDERLİK YAPAN OLACAKSA NUMARASINI YAZARSA ARARIM BİRDE YUKARIDAKİ TELEFONLARI ARADIM AKPLİ HİÇ BİR VEKİLLE GÖRÜŞEMDİM CHP LİLERDE BU NUMARAYI NERDEN ALDIN DİYE TUHAF SORULAR SORDU BDPLİ HASİP BEY BİLE TELEFONUNU AÇTI DURUMUMUZU ANLATTIM YARDIMCI OLURUZ DEDİLER BİRLİK OLALIM ARKADAŞLAR AYDINLI ÇEKZEDE KRİZ MAĞDURU

 237. 20/11/2010, 15:45

  >ARKADAŞLAR BİRDE ŞU ÖNERİYİ İLETMEK İSTİYORUM NİÇİN BİR SUÇA İKİ CEZA BİRDEN UYGULANABİLİYOR BİZ HEM HACİZLE CEZALANDIRILIYORUZ HEMDE HAPİSLE HACİZİ YAPIYORLAR ELİMİZDE BORCUMUZU ÖDEYEBİLECEK PARAMIZ MALIMIZ BİRDE EN ÖNEMLİSİ HAYSİYETİMİZLE OYNANIYOR HACİZ NORMAL BİR VATNDAŞ İÇİN MAHCUP EDİCİ ONUR KIRICI BİR DAVRANIŞ SONRA BİRDE CEZAEVİNE GÖNDERİLİYORUZ SORUYORUM SİZE HANGİ SUÇUN CEZASI BU KADAR AĞIR HANGİ SUÇA İKİ HATTA BİRDE ONURUMUZU SAYARSAK ÜÇ CEZA VERİLİYOR BİRDE MİLLETİN GÖZÜNE DOLANDIRICI OLARAK GÖSTERİLİYORUZ SUÇUMUZ NE SUÇUMUZ KRİZ NEDENİYLE BORCUMUZU ÖDEYEMEMEK!………….AYDINLI ÇEKZEDE

 238. 20/11/2010, 17:25

  >ARKADAŞLAR GÖRDÜĞÜM KADARI İLE HERKES TOPLANMAKTAN YANA ÇÜNKÜ BAŞKA YOLUMUZ YOK.TOPLANMA YERİDE ANKARA TİCARET ODASI ÖNÜ.TEKEL İŞÇİLERİ NASIL TÜRK İŞ'TE TOPLANDI BİZİM YERİMİZDE TİCARET ODASI OLMALI.AYRICA VEKİLİ BAKANI YOK KILIÇDAROĞLU'NU ARAMANIN ARTIK FAYDASI YOK.OLSAYDI ŞİMDİYE KADAR OLURDU.BİZ DEMOKRATİK YOLDAN HAKKIMIZI ARAMALIYIZ.KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİK.SUÇUMUZ SADECE BORCUMUZU ÖDEMEMEK.ÇADIR KURARAK ORADA TOPLANABİLİRİZ.KALABALIK KENDİLİĞİNDEN ARTMAYA BAŞLAR.

 239. 20/11/2010, 18:05

  >sevgili MYWAY,BARIŞÇI,bilgisayarınızın başında mısınız?birşey rica edeceğim.basketçi

 240. 20/11/2010, 18:13

  >ARKADAŞLAR TESK BAŞKANINI ARADIM GÖRÜŞTÜM KENDİSİNE ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINADÖNÜŞMESİYLE İLGİLİ OLUMLU KONUŞTU SAYIN BAŞBAKANA ULASILACAK KALABALIK BİR GRUPLA EYLEM YAPINIZ DEDİ BİZDE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAGIZ DEDİLER.SİZDE ARAYINIZ..ESNAF SANATKARLAR ODASITESK Başkanı Bendevi PALANDÖKEN 0(533)4181478 TESK Tel: 0(312)4183269İş: 0(312)3195000 – 0(312)3636289Ev: 0(312)4474915

 241. 20/11/2010, 18:36

  >DEĞERLİ ARKADAŞLARIM iki günden beri cihazım arızalı olduğu için sitemizi izleyemedim bakıyorum maaşallah biraz hareketlenme olmuş tabiki bizi bizden başka anlayan olmaz hele ülkemizde para işi olunca birde borçlu olunca kimse size acımaz geçmişte ağır ağbilerle uğraşırken devletimize müracat ettik ordaki bizi koruyacak amcalar bile yahu adamlar haklı sen adamların parasını ödememişin gibi laflar ettiler hiç kimse nasıl battın neden battın geçmişte bu ülkeye ne verdin kaç kişiye ekmek verdin kaç kişiyi okuttuğuna bakmaz ödememişin dolandırıcısın O KADAR Bu yüzden çok sıkı el ele tutuşmamız lazım kimse kimseyi kırmasın her kes birbirinin fikrini saygıyla dinlesin sonucta dert aynı ve hepimizin sayın JENARDİ,MY WAY,EMRE BEY,CÜNEY BEY,SAMİ BEY,ZEYNEP HANIM,HASAN BARIŞÇI BEY LERİN ÖNCEKİ AYLAR YAPTIKLARI MÜCADELERİ HEPİMİZ İÇİN ÖDENMİYECEK BİR YARDIM İDİ TABİİ AVK. SİBEL HANIM DA DAHİL BEN ŞAHSIM ADINA SİZLERDEN ALDIĞIM UMUDU YARDIMI UNUTMADIM UNUTMAYACAĞIMDA.Şimdi son şansımız ve son sahne olduğunu düşünüyorum hep birlikte hep beraber MÜCADELEYE DEVAM herkese saygılarımla ihtiyar.

 242. 20/11/2010, 19:00

  >VEKİLLERE ULAŞAMIYAN ARKADAŞLAR BÜYÜK İHTİMALLE BAYRAMDAN SONRA HEPSİ TELEFONLARINA BAKMAYA BAŞLAR MALUM HEPSİ SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK.BU ARADA EN AZINDAN SMS ATARSAK 1 E 1 KONUŞMA OLMASADA KONUMUZU GÜNCEL TUTAR.PAZARTESİNDEN SONRA BU VEKİLLERİ GEÇEN SENEKİ GİBİ TELEFONLARIMIZDAN DOLAYI İŞ YAPAMAZ DURUMA GETİRMEMİZ GEREKİYOR,BUNUN BAŞKA YOLU YOK ARKADAŞLAR.

 243. 20/11/2010, 20:08

  >Değerli arkadaşlar; biraz evvel Bendevi Palandöken başkanımızı aradım, kapattılar. Herhalde meşguller. Ararsalar; hepimiz adına, sorunlarımızı anlatacağımı, bilmenizi isterim. Basketçi arkadaşım; telefonum, 0 537 388 33 40 beni çaldırırsan ben seni ararım. 45 dakika kadar bilgisayarın başındayım. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla.

 244. 20/11/2010, 20:13

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR,SİZLERİ UMUTSUZ DÜŞÜNDÜRECEK BAZI GERÇEKLERİ YAZACAĞIM.AYLAR ÖNCEDE YAZMIŞTIM.TÜRKİYEDE ÇEK KANUNUNDA, KARANIN BİTİP OKYANUSUN BAŞLADIĞI YERDEYİZ.MAİL-FAX-TEL. HEPSİ HİKAYE.ANAYASA MAHKEMESİ,İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ HİKAYE.TEK GERÇEK, MASAYA YUMRUĞUNU VURUP GÜCÜNÜ GÖSTEREN SÖZ SAHİBİ.ŞU ANDA ÇEK MAĞDURLARININ KONUMUDA BÖYLE.ÇOK CİDDİ BİR ÖRGÜTLENMEYLE,SÖZ SAHİBİ OLACAK OLUŞUMLARA VAR İSEK HAYDİ MEYDANLARA.AKSİNİ SAVUNAN,MAİLLE-FAXLA-TELLE MİLLET VEKİLİ ARAMAKLA BU İŞİN OLACAĞINI SAVUNAN ARKADAŞLAR,LÜTFEN 11 AY BÖYLE GEÇTİ BİR AY SONRA BİR BİR, ON ON ARKADAŞLAR İÇERİ GİDERKEN BİZ SİZKERE ŞÖYLEMİŞTİK, KURTARACAKTIK AMA SİZ GEÇ KALDINIZ DİYECEKSİNİZ.ÇEK MAĞDURU OLAN,UMUDU OLAN ARKADAŞLAR,LÜTFEN MANTIKLI DÜŞÜNMEYE.BİZİM KENDİMİZE BİLE FAYDAMIZ OLMAZKEN,HERBİRİMİZİN ON KİŞİYE BORCU VARKEN, NEDEN MİLLETVEKİLLERİ BİR ÇEKZEDE KAZANACAĞIM DİYE ON TANE ELDE AVUÇTA Kİ KEKLİKTEN OLSUN. BENİM GİBİ MEYDANLARA ÇIKMADAN OLMAZ DİYEN ARKADAŞLAR ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUZ.HER EYLEM YASALARIMIZA UYGUN,DEMOKRATİK ŞARTLAR ALTINDA. 2 GÜNLÜK ARAŞTIRMAMIN SONUÇLARI BUNLAR. ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 245. 20/11/2010, 20:15

  >Değerli arkadaşlar; biraz evvel Sayın Milletvekilimiz Şevki Kulkuloğlu ile görüşüp, geçmiş bayramlarını kutladım. Bilineceği üzere; bu haklı davamızda hep yanımızda oldular ve yine, hep yanımızda olacaklarını ve bizlere elinden geldiğince yardımcı olacağını belittiler, bilgilerinize. Tekrar saygılarımla.

 246. 20/11/2010, 21:24

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR,45 DEKİ YAZIMI YAZARKEN MAİL-FAX-TEL DİYEN ARKADAŞLARIMI KIRDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM.BİZLER MEYDANLARDA MÜCADELE EDERKEN BU ARKADAŞLARDA MAİL-FAX-TEL BOMBARDIMANINI İYİ YAPACAKLARKİ SESİMİZ GÜR ÇIKSIN. ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 247. 20/11/2010, 22:16

  >Değerli arkadaşlar; değerli Zonguldaklı, hep yanınızdayım ve yanınızda olacağım. Değerli Arkadaşlar; Zonguldak'lının yorumlarını yabana atmayalım derim. Ancak; hiç değilse, Ankara'da 150-200 kişi olamayacaksak, 5-10 kişlik grup oluşturarak, TBMM'ne gitmeyi deneyelim ve bu arada mutlak ve mutlak, yanımızda; hiç değilse, bir veya iki Milletvekilimiz ve veya; Palandöken gibi bir başkanımız ve mutlaka Av. Sibel Sevinç Hanım (hocamız) olmalı diye düşünmekteyim. Ankara eyleminde; 150 kişi olacaksak, 151.ci kişi benim olacağımdan emin olunuz. 152.ci kişinin Emre Kardeşim olacağımdan zaten eminim. Akşam, akşam başkaca ne söyleyebilirimki. İçinizden biri. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla. Allah; yardımcımız olsun.

 248. 20/11/2010, 22:26

  >Arkadaşlar önce msn de toplu bir görüşme gerçekleştirelim derim ben.Bence bu siteyi bizim kadar yakından takip eden alacaklılarda olduğunu düşünüyorum.İstanbul da bir toplantı yapmak çok mantıklı ama bunu msn de belirliyelim derim.Zeynep (truvazeynep@hotmail.com)

 249. 20/11/2010, 22:48

  >ARKADAŞLAR BENDE AKİM E ,CUMHUBAŞKANINA,BAŞBAKANA MAİL ATTIM.ARALIK AYINDA TAAHÜTLERİMİZİN BİTTİĞİNİ CEZAEVİNE TEKRAR DÖNECEĞİMİZİ BİZLERİN NE OLACAĞINI SORDUM.İSTANBULLU

 250. 20/11/2010, 22:51

  >PAZARTESİ GÜNÜ GEÇEN SENEKİ GİBİ BÜTÜN VEKİLLERİ ARAYALIM ONLARA NEFES ALDIRMAYALIM.İSTANBULLU

 251. 20/11/2010, 23:12

  >DEĞERLİ DOSTLARIM Savaşın çeşitli taaruz şekilleri var havadan,denizden,karadan karşı orduya saldırılır benzetme biraz kaba oldu ama bizim vermiş olduğumuz mücadelede bir şekil savaş bu savaşta galip gelmemiz için bizde her yönden saldırmamız lazım birimiz karacı birimiz denizci birimiz havacı sözün kısası bizle ilgili her kese her kes bir şekil şu anda ulaşsın yapılacak her türlü hareket bizim lehimize bu yüzden diyorum ki yürüyüşte ses getirir bire bir telefonla konuşmak mesaj atmak mael göndermek bire bir konuşmak mektup yazmak basına çıkmak her şey her şey bize lazım ve bize faydası var.ihtiyar

 252. 20/11/2010, 23:19

  >ARKADAŞLAR…GÖRÜNEN DURUM..KARARLILIĞIMIZ ARTIYORRR…..KIPIRDIYORUZ…İNANIYORUMKİ SABIRLA AZİMLE YORULMADAN ELLERİMİZİ BİRBİRİMİZE KAVUŞTURABİLİRSEK…KAMUOYUDA BİZE ARKA ÇIKACAKTIR…..BUGÜNLER BAŞLANGICIMIZ OLSUN……HAYDAR

 253. 20/11/2010, 23:23

  >arkadaşlar,zonguldaklı kardeşimizin söylediklerini lütfen çok dikkatli okuyun,özellikle "LÜTFEN MANTIKLI DÜŞÜNMEYE.BİZİM KENDİMİZE BİLE FAYDAMIZ OLMAZKEN,HERBİRİMİZİN ON KİŞİYE BORCU VARKEN, NEDEN MİLLETVEKİLLERİ BİR ÇEKZEDE KAZANACAĞIM DİYE ON TANE ELDE AVUÇTA Kİ KEKLİKTEN OLSUN."ne yalamn söyliyeyim,ben hep patililere "bir oy kazanacaklar"derken onların elindeki 10 tane garanti oyu niye kaybetsinler.bunu bu şekilde hiç düşünmemiştim.eminimki zonguldaklı arkadaşımız birtakım olayları süzerek bu sonuca ulaştı.işte fikir alışverişi birbirimizle konuşmamız bunları getiriyor.zeynep hanım a gelince kendisi ile aynı fikri paylaşıyorum.bu konu ve başka konularla ilgili cüneyt beyin görüşlerine başvurdum.yanıtını bekliyorum.ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.bu arada zonguldaklı kardeşimden ve barışçıdan özür diliyorum.yarın kendilerini arıyacağım.bağışlayın.basketçi

 254. 20/11/2010, 23:39

  >sevgili arkadaşlar,cüneyt beyden şimdi mail aldım,söylemleri çok güzel.şimdilik bukadar söyliyeyim.ancak kendisinin bahsetmesi ,sürekli siteyi takip edip aynı zamanda gerekli yerlerle görüşme yaptıkları,şimdlik yorum yapmıyorum dediler.bizlerin enkısa zamanda şehir bazında toplantıları yapmamız lazım.basketçi

 255. 20/11/2010, 23:42

  >peki zeynep hanım msn de belirleyelim diyorsunuz,bahsettiğimiz safralar bu toplantıya msn vasıtası ile katılabilirler,yine önliyemeyiz.benim msnim onbes_onbes@hotmail.com basketçi

 256. 20/11/2010, 23:51

  >arkadaşlar şu anda tefeciler mal tefecileri bankalar toplam bin kişi ama biz yüzbinlerce kişi şimdi oy adedi bizde davul bide tokmak bizde düğün mecliste kim güzel oynarsa biz davulu ona göre çalarız onun için bu günlerde siyasileri boş bırakmayın hepsi ne duyuyorsa gurup başkan vekillerine götürüyorlar ona göre.

 257. 21/11/2010, 00:03

  >ARKADAŞLAR…bu arada facebook ta googlede bulunan çek mağdurları ve çek ile ilgili sayfalardaki arkadaşlarla diyalog kurma yoluna gidebiliriz..onlarca arkadaşımızda bizlerle buluşacaktır..haberdar edelim birbirimizi..yazışalım..bu da ilk yapacaklarımızdan…kopuk ilişkilerimizi bütünleştirmeliyiz…..ve tek alanda toparlanmanın yoluna gitmeliyiz..HAYDAR

 258. 21/11/2010, 00:05

  >57 düğün mecliste,vekilleri boş bırakmayalım tamam ama tokmak onda, davul onda,zil onda,para onda,güç onda,çoğunluk onda,45deki yazımı okursan bire on demiştim,azıcık mantıklı düşünürseniz bire elli diyeceksiniz. siz yinede yangına giden karınca misali niyetime bakın deyin devam edin. zonguldaklı-çekzede

 259. 21/11/2010, 00:12

  >Herkese merhabalar,Zonguldaklı-çekzede 28 de telefon numaramı bırakmamı istemişsin. Bana Rain26@hotmail.com adresinden msn veya mail ile ulaşırsan sevinirim. Ayrıca 26 da belirttiğim gibi benim taahhüt sürem 15 aralık 2010 da dolacak ondan önce yapılacak Ankara'da veya İstanbul'daki bir eyleme en az 3 – 4 kişiyle katılabiliriz. Zaten 10 – 15 gün içinde istanbul'da olmam gerekiyor. Alacaklı avukatı ile son bir kez daha görüşeceğim. Anlaşamazsak kaçak günler başlayacak. BENDE BİR AN ÖNCE BİR EYLEM PLANI BELİRLENİP UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. BURADA MAİL ATMAYI, FAX ÇEKMEYİ KASTETMİYORUM. ONLARI ZATEN YAPIYORUZ.Ayrıca hukuki olarak yardımcı olabilecek bir arkadaşa kendi durumumla ilgili birşeyler danışmak istiyorum. Yardımcı olabilecek arkadaşlar bilgi verirse memnun olurum. Uğur 26

 260. 21/11/2010, 00:19

  >Tekrar slmlar…Vekiller üzerinde bir baskı kurulması konusunda fikir birliği oluşmuş durumda.keza seçim arefesinde belki bişiler çıkar ümidiyle herkes yine ümidini vekillere bağlamış…Belki de haklı olabilirsiniz…Vekilleri aramak,gerek adli para cezalarında bir yapılanma gerekse de anayasa mahkmesine dolaylı yoldan bir baskı oluşturabilir.Ancak vekilleri tıpkı 20 aralık 2009 öncesi gibi aramalıyız.Hani kızılcahamam kampını onlara zehir etmiştik ya işte aynı öyle olmalı…Benim nihai görüşüm pazartesi gününden itibaren özellikle adalet komisyonu üyeleri , anayasa komisyon üyeleri ve akpartinin önde gelen isimlerini sırayla aramak.daha sonra anayasa mahkemesine aynı anda değişik metinler ile fax çekmek ve 2 hafta sonra da ankara güven parkta buluşmak üzere toplanmaktır. Bende tabiki allah izin verirse orada olacağım.ve bu buluşmada artık gelmeyenlerin de olmasını isteyeceğim.bu yukarıda saydıklarım çok zor şeyler olmasa gerek.Yukarıda saydığım şeyler konusunda herkese çok iş düşüyor.öncelikle cüneyt arkadaşımız,yukarıda yazdığım komisyon üyelerinin,anayasa mahkemesinin yeni ve kullanmakta olduğu/oldukları telefon numaralarını burada hepimizle paylaşsın.Ankara ziyeretleri için bir organizatör belirlensin.ve randevuları ayarlasın.buluşma gününü kararlaştırsın.JENARDİ

 261. 21/11/2010, 00:21

  >facebooktaki çek ile ilgili sayfalarda 700 e yakın isim var…google dada, birkaç blogta 70 e yakın yorum yapan mağdur arkadaşımızın yazısı var…şimdilik saydığım kadarı…biz şimdilik bu kadarız…gerçekten ne kadarız…bu arkadaşlarla diyalog kurup iletişime geçmek içinde cilen bir veya birden fazla arkadaş görev bölümü yapabilir….diyalog kurabildiğimiz arkadaşlarda daha sonrası kendi bildikleri arkadaşlarla iletişim kuracaktır…ya internete girmeyen..giremeyen magdur arkadaşlarımızıda katalım….sonrası daha sonrası için ARKADAŞLAR….

 262. 21/11/2010, 00:29

  >gruplaşmayı..inatlaşmayı…kabuğumuza çekilip kendimize küsmeyi..umutsuzluğu..çaresizliği…YORGUNLUĞU…YALNIZLIĞIMIZI BİR TARAFA BIRAKALIM….ULAŞALIM BİRBİRİMİZE….

 263. 21/11/2010, 00:32

  >değerli kardeşim zonguldaklı biz senin fikrine saygı duyuyoruz hayırda demiyoruz yapmayalımda demiyoruz fakat bu meyanda kimse boş durmasın elimizden gelen her şeyi yapalım diyorum,şu yazışmalardan bile farkında olmadan fayda görüyoruz benim hisarcıklıya aylar önce burd yazdığım sitemli yazının az bir iki kelimesi değiştirilerekten kendine gelen bir mektupmuş gibi çek görüşmelerinde vekilin biri okudu ben hayret içinde kaldım,vekilin biriyle bir kaç görüşmemizden sonra ricamızı kırmadı konumuzla ilgili soru önergesi verdi ve hepimiz buna benzer yüzlerce iş yaptık eğer jenardinin dediği gibi her kes bir yerden emek vermeseydi şu saatte biz fare kovalıyor olcaktık,ama sonuca yani istediğimiz sonuca ulaşamadık şimdi onun çabasındayız önümüzdede ÇOK büyük avantaj seçim bu seçimin diğer bir adı da siyasilerin dört yılda bir verdikleri bal bütün derdimiz bu baldan bizde yararlanalım onun içindir bu beylerede baskı boş kaldıkça hep yapalım şu an fayda görürüz sizin şeklinizede katılıyorum mücadelenin her şeklinede katılıyorum ne kadar baskı ne kadar gündemde kalma o kadar başarı bakın dikkat edin biraz şimdi bizim sesimiz yükselsin bizi hapse attıranlarında batıyoruz çıkıyoruz affetmeyin diye sesi çıkacaktır burda şimdi hangi taraftarın sesi çok çıkarsa maçı etkiler onun için her yerden bağıralım kim ne yapıyorsa teşfik edelim yine söylüyorum ortak konu taşıyan sitelerde birleşmeli ve çok acil batık esnafları siteden veya sitenin faaliyetlerinden bahsetmeliyiz bizler için verilen telefon no larını onlarada verekten onlarında aramalarını sağlıyalım.ihtiyar

 264. 21/11/2010, 00:34

  >arkadaslar taahhut suresi doldugu gun hersey bitmiyor taahhut suresi dolduktan sonra alacakli sikayet edene kadar bir islem yok alacakli sikayet dilekcesi verecek infaza gidecek ondan sonra arama basliyor buda bir iki ay zaman kazandirir eylem ve katilim konusunda aydinli gibi arkadaslarin parasizlik gibi sebeplerden katilamamasi sozkonusu bu nedenle gecen hunde yzzdigim gibi yurtdisinda oldugum icin katilmam mumkun olmasada katilacak ama gucu olmayan birkac arkadzsin masrafini ustlenerek katki yapmak isyiyorum mailim site imetisimde ve cuneyt beyde var selamlar M.K.

 265. 21/11/2010, 00:46

  >KÜSKÜNLER BARIŞMASIN.SUSSUN.BİRBİRİNE DARILANLAR DA BARIŞMASIN SADECE BİRARAYA GELDİKLERİNDE GÖRMEMEZİKTEN GELSİNLER..JENNARDİNİN DEDİĞİ ÇOK MANTIKLI.DEDİKLERİNİ UYGULAYALIM.PROGRAMINI HAYATA GEÇİRELİM.ÖNDERİMİZ JENARDİ OLSUN.HERTÜRLÜ MANEVİ HATTA MADDİ DESTEĞİ DE VERELİM KENDİSİNE.İZMRİLİ…

 266. 21/11/2010, 00:49

  >64 ihtiyar,küçümsemiyorum,tek başına kurtuluş yolu gibi takılıp kalmayalım.aylarca mail-fax-tel üçgeninden çıkamadık,bu kısır döngüyü kıralım istiyorum. zonguldaklı-çekzede

 267. 21/11/2010, 00:55

  >arkadaşlar bu meyanda gazeteleri,tv kanallarınıda arayalım,,,,,,,,,,,,,,,,,

 268. 21/11/2010, 01:14

  >arkadaşlar emre kardeşiminde dediği gibi pazartesinden itibaren sn.vekillerimize nefes aldırmayalım ve bu arada eylem planınıda oluşturalım.vekilleri aramanın ne kadar etkili olduğunu eski arkadaşlar ve bu konuyu takip eden bütün arkadaşlar geçen seneden vekillerin kürsüden yaptıkları konuşmadan hatırlayacaktır.bu arada ankara da toplanmakta en az bu kadar önemli,heleki o toplanma esnasında bir grup arkadaşımız başbakanla görüşürse nihayi sonuca erişeceğimiz kanaatindeyim.hepimize düşen sabırla vekilleri aramak ve toplanacağımız günde fire vermemek.saygılarımlacan mert

 269. 21/11/2010, 04:03

  >Arkadaşlar MerhabaŞu an mağduriyetimizi ve beklentimizi anlatan bir mail yazarak TBMM deki tüm milletvekillerine mail attım. Bu maili atmayı hergün sürdüreceğim. Diğer eylemler için bir an önce organizasyon yapılmasını bekliyorum. Bana aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.Rain26@hotmail.com

 270. 21/11/2010, 07:41

  >arkadaşlar evet eski günlerdeki gibi bende varım. yapılacak ankara ziyaretinde olacagımantalyadan katlacak arkadaşlara duyurulur buradan bir grup yaparak ankaraya gidebiliriz şimdiden hazırm hekeze iyi günler.Soner YALÇIN

 271. 21/11/2010, 11:22

  >ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKARSA ÜLKEMİZDEKİ VERGİ GELİRLERİ DAHA ÇOK ARTAR.Nasıl olur diyeceksiniz çok basit ülkemizde aşağı yukarı son 25 yıldır yeni bir ticaret şekli doğdu,çekle ödeme genelde esnaf ilk önce vadeli alışverişlerinde tahsili rahat olduğu için senete göre biraz daha ciddi bulduğundan esnaf çeke yöneldi,işte o günlerden sonra bizim temiz,pırlanta sözüyle iş yapan sözü her türlü evraktan altın olan esnafımız değerli bankacı beylerin ülkede faaliyetlerini artırmak için tepsi üzerinde bu çek denen ödeme şeklini milletin hayatına soktu senedin tahsili paranın hesaba geri gelişi senette ağır işlediğinden her kesin çek hoşuna gitti sonraki yıllar ticari bir kimlik gibi oldu dahada gelişti vadeli mal almada kolaylık oldu malı satan ların kolayına geldi,bu meyanda çek kullananlar ülkede çoğaldı olumsuzluklar yaşanmaya başlandı bu sefer çekler için yeni kanunlar hazırlandı çekini ödemeyen hapse girmeye başladı bu yaptırım sayesinde tüccar malını,tefeci parasını çok rahat satmaya başladı,inanılmaz vadelere çeklerle mal satıldı,paraya sıkışan esnaf birbirine hatır çeki verdi bu çekleri piyasalarda müşteri çeki gibi kullandı faktoringlerden para aldı sözüm ona faktoringler gelen çekin yanında o malın faturasınıda isteyecekti bütün faktoringler işi kitabına uydurdu kimse hiç bir faktoringi denetlemedi onlar hepsi bu kazandıkları para sayesinde dev oldu verginin v sini vermediler neden kanunlardaki boşluklardan yararlandılar dandikten bir okul yaptılar bir lira mal edip beş lira gösterdiler vergiden düştüler birde utanmadan yaptıklara okullara kendi isimlerini yazdılar,büyük tücarlar ise piyasalardan peşin para çok ucuza mal alıp çok büyük karlarla piyasalara vadeli mal olarak sattılar yada kar marcı büyük olan fabrikalar bir bir lerinden daha fazla mal satmak için vadeleri açtılar ve çok para kazandılar ama kimse çok vergi vermedi her kes kendine göre bir şekil az vergi vermeyi başardı ve hala çok dikkatli bakarsanız bu iş aynen devam ediyor.Oysa şimdi çeklerde hapis cezası olmasa hiç bir tefeci nede mal tefecisi vadeli mal satmaz vadeli mal alamayan esnafımız gerçek ticaretine döner her kes parasına göre iş yapar ticaret iyice tabana yayılır tabana yayıldıkça iş yapan küçük esnaf kendince payına düşen vergiyi öder ufak ufak toplanan vergiler hem ödenecek para olur hemde bu günden fazla para toplanır büyük esnaflar kesinlikle gerçek kazandıklarının karşıtını vermiyorlar.Bakın hükümet vergi affı altında para toplamaya çalışıyor bu ortada gözüken vergi borcu küçük esnafın bir şekil var olmak batmamak için yaptığı hayali var olmayan ticaretin hayali gelir göstergelerinin bir eseridir devlet te büyük bir cestle mahfolmuş esnafa kolaylık sağlıyor ne kurtarırsam kar hesabı LÜTFEN birileri çıksın bu ülkenin yaşam şekline göre sahip olduğu ahlak şekline göre ticaret uygulasın bizler ah dan insan hakkından korkarız kimsenin parasının üstünde mutluluk kurmayız ama BATMAYA gör bu günkü hava koşullarına göre her şey oluyor birilerinin artık şu ülkemizdeki ticari gidişi bir gözden geçirsin büyük firmalar vergi vermiyor ne varsa küçük esnafta var eğer bu konuda çok derine gireseniz farkedersiniz BEYLER EN BÜYÜK KIREDİ BİTMEYEN İTİBARDIR BİZ BU ÜLKENİN ESNAFI OLARAK DOĞDUĞUMUZ GÜN BUNU ÖĞRENDİK ÖLÜRKEN BUNU SÖYLİYECEĞİZ bizim dengemizi bozanlar bizi bu hale getirenler bizim cahilliğimizi kullananlar size soruyorum. BUGÜN KÜ ŞARTLARDA BATAN ESNAFLARIMIZMI SUÇLU ESNAFIMIZI BATIRANLARMI SUÇLU…..ihtiyar

 272. 21/11/2010, 12:31

  >arkadaşlar taahhütler dolunca hemen içeri almıyorlar ben ceza evindeyken 1 çekten dolayı alınmıştım diğerleri yoktu hesapta bende taahhütü öderim diye 8 aya söyledim. sonra diğerleride çıktı şu anda 350.000 tl ödeme gücüm yok tabiki . hala ne arıyan nede soran var karşı tarafın yeniden şikayeti gerekli ondan sonra sırasıyla 3 ayda olabilir 4 ayda olabilir 1 haftada olabilir orasını bilemem ama 11 ay bitti nerdeyse beni arayan soran yok. bu böyle diye beklememiz gerekmiyor arkadaşlar ayarlıyalım ist. bir görüşme ben edirnedeyim gelirim.nerde ne yapmamız gerekiyorsa yapalım edirnede 10 taneye yakın arkadaşım var hepsi geliriz diyor . saatini gününü belirleyin gelelim…EDİRNELİ..

 273. 21/11/2010, 12:44

  >HADİ ARKADAŞLAR BU GÜN HEPBERABER YUKARIDAKİ BÜTÜN VEKİLLERE,ODA BAŞKANINA(BENDEVİ PALANDÖKEN) VE BASIN TEMSİLCİSİNE (ERKAN TAN,MUHARREM SARIKAYA)SMS YOLLAYALIM.YARINDA TELEFONLA ARAMALARA BAŞLARIZ.BEN ŞU AN İTİBARİ İLE YOLLUYORUM LÜTFEN SİZDE PEŞİMDEN YOLLAYIN.

 274. 21/11/2010, 13:09

  >74 DEKİ ARKADAŞIM BEN HEPSİNE YOLLADIM.SAYGILARCAN MERT

 275. 21/11/2010, 13:11

  >BENDE YOLLADIM

 276. 21/11/2010, 13:24

  >bende yolladım ama sadece 4 kişimiyiz yollayan ? adanalı

 277. 21/11/2010, 13:47

  >arkadaşlar belirli bir gün belirleyelim o gün toplanıp nerde eylem yapacaksak yapalım diyorum herkes durumunu ayarlayıp o gün orda olsun toplanmaktan başka çaremiz yok diger sitelerd de o gunu oralrda belirtip toplanmlıyız başka çaremiz yok

 278. 21/11/2010, 14:04

  >niye kimse mesaj yollamıyor??? sonrada toplanalım diyoruz bumu icraat.adanalı

 279. 21/11/2010, 14:04

  >Değerli arkadaşlar; sitemizi sürekli takip etmeye devam edeceğim, ortak bir yol haritası ve eylemde, yanınızda olacağımın bilinmesini isterim. SMS yollayan arkadaşlarımın; emeklerine sağlık, ben SMS göndermedim ama, 19 nodaki yazımı; yukarıda adı geçen tüm Sayın Milletvekillerimize, Kurban Bayramının 4.günü mektup olarak(25Ad) PTT kanalıyla gönderdim. Zannederimki; pazartesi günü mektuplarımı almış olurlar. Bayram boyunca; telefonla görüşebildiğim Sayın Milletvekillerimizin isimlerini ve içeriğini, sitemize aktarmıştım. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla. Allah; hepimizin yardımcısı olsun.

 280. 21/11/2010, 14:26

  >arkadaşlar bende mesaj attım bütün vekillere. inşallah alıyorlardır. hergünmail atıyorum. dün de fax çektim. inşallah ulaşıyordur birşeyler. levent.

 281. 21/11/2010, 14:26

  >ben mektuba faxa yokum arkadaslar,bır sonuc cıkacagına ınanmıyorum mektupla maılle ama toplanalım herseyımızı ortaya koyalım.ses getırecek eylem yapalım dersenız en onde ben olurum,ılk copuda yerım,son kez acık ve net yazıyorum,anayasa mahkemesını unutun,cunku yasaya gore eger muracaatın ustunden 6 ay ıcınde yasa ele alınmazsa bu yasanın aynen yururlugunun devam edecegı manasına gelıyor,26.10 da sure doldu tekrar ele alınmayacak,acı soyluyorum,bırbırınızı oyalamayı bırakın bos laf ve ıslerle,eyleme gecelım bıran once,kımseyı suclamak ıstemıyorum ama burda ozellıkle ınsanları yanlıs yonlendıren ve sankı taahhut suresının oyle boyle derken dolmasını bekleyen bu ısı hobı goren ınsanlar var goruntusu mevcut,gercekten eyleme gececeksek gecelım yoksa herked gıbı bende bıran once basımın caresıne bakıcam,ayrıca taahhut suresı dolunca 3 ay sure falan bunları unutun bırbırınızı kandırmayın,sıkayet gıttıgı anda mahkeme ınfaz devam kararı alacak ve en gec 1 haftada yıne ıcerdeyız,ben 22 ay yattım 3 yılım daha var ve tekrar donmeye nıyetım yok,yatmak ısteyen arkadaslar maıl ve mektuba devam etsın…hepınıze kolay gelsın… Tuncer yıldırım

 282. 21/11/2010, 14:36

  >82 DE YAZAN ARKADAŞIM HEPİMİZ EYLEM YAPALIM DİYORUZ AMA TARTIŞARAK EN DOĞRUSUNU YAPALIM DİYORUZ.BİRDE TELEFON VE MESAJLARIN ZANNETTİĞİN KADAR ETKİSİZ DEĞİL,GEÇEN SENE HERHALDE SİZ CEZAEVİNDEYKEN ŞAHİT OLAMADIĞINIZ İÇİN BÖYLE YORUMLUYORSUNUZ.UNUTMAYINKİ BURDAKİ ARKADAŞLAR ELLERİNDEN GELDİĞİ KADAR BİRŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYOR,KİMİMİZ TELEFON AÇACAK KİMİMİZ SMS ATACAK KİMİMİZ FAX ÇEKECEK KİMİMİZDE ELLERİNDE OLANAKLARI OLMADIĞI İÇİN DUA EDECEKKİ YAPTIĞIMIZ EYLEM DAHA FAZLA SES GETİRSİN.LÜTFEN BİRBİRİMİZE DESTEK OLACAK ŞEKİLDE YAZILAR YAZALIM VE TOPLU HAREKETLERE KATILALIM.NE YAPARSAK YAPALIM TOPLU HAREKET ETMEZSEK SONU HÜSRAN OLUR.SAYGILARIMLACAN MERT

 283. 21/11/2010, 15:17

  >ARKADAŞLAR ERKEN TAN HER SABAH 08:30'DA ANKARA'DA Kİ TV 8 BİNASININ ÖNÜNDE CADDE ÜZERİNDE SUNUM YAPIP ORADAN GEÇEN KİŞİLERLE RÖPORTAJ YAPIYOR.ANKARA'DA BULUNAN BİRKAÇ ARKADAŞIMIZ O SAATTE ORADA OLURLARSA SESİMİZİ ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE DUYURABİLİRİZ.ANLADIĞIM KADARI İLE DE EYLEM YAPILACAK BENCEDE EN GÜZELİ BU.PARTİLER VE VEKİLLER KENDİSİNİ DÜŞÜNÜYOR.ARTIK ONLARSIZ YOLA DEVAM EDİP ONURLU MÜCADELEMİZİ DEMOKRATİK YOLLARDAN VERMELİYİZ.SAKIN VEKİLERİ ARAYIPTA BİR YERLERİNİ KALDIRMAYIN.SÖZÜMÜZÜ SANDIKTA SÖYLEMELİYİZ.

 284. 21/11/2010, 15:54

  >84 TEKİ ARKADAŞIM SANDIĞA KADAR 8 AY VAR TAHÜTLERİN DOLMASINA 1 AY VAR UNUTUYORSUNUZ HERHALDE.ŞU AN İÇİN BİZİM İLE İLGİLİ KANUN YAPABİLECEK VEYA CEZALARI ÖTELEYEBİLECEK TEK KURUM MECLİS VE O MECLİSTEDE AKP ÜSTÜNLÜĞÜ VAR.ONLAR BİZİM VEKİLİMİZSE TABİKİ ARAYACAĞIZ VE TALEPLERİMİZİ İLETECEĞİZ VE SİZİN SÖYLEDİĞİNİZ SANDIK CEVABINI ONLARDA BİLDİĞİ İÇİN BUNU TABİKİ KULLANACAĞIZ AMA İŞİMİZİ ÇÖZMELERİNİ SAĞLIYARAK.FARZEDELİM SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ OLSUN Kİ TÜRKİYEDE BASIN HERGÜN NELERDEN BAHSEDİYOR AMA AKP İSTEMEDİĞİ SÜRECE İŞ ÇÖZÜLMÜYOR!MESELA FÜZE KALKANI,BIRAKIN BASINI HALKTA İSTEMİYOR AMA AKP İSTİYOR VE OLACAK.BU İŞİ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR YANDAN BASININDA DESTEĞİ TABİKİ ALINMAYA ÇALIŞILARAK VE MECLİSTE VEKİLLERLE,EN ÖNEMLİSİ BAŞBAKANLA GÖRÜŞME YAPILMASI GEREKİYOR AMA BUNLARI SAĞLAMAK İÇİN VEKİLLERİ ARAMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU LÜTFEN DÜŞÜNÜN.BİZLER VEKİLLERİ ARADIKÇA VEYA SMS YOLLADIKÇA KENDİ ARALARINDA BU KONUŞULUYOR VE GRUP BAŞKANLARINA İLETİLİYOR.GRUP BAŞKANLARIDA BAŞBAKANLA GÜNDEMİ KONUŞUYOR.GÜNDEMİ OLUŞTURMADAN SİZ NASIL BAŞBAKANLA VEYA BAKANLARLA GÖRÜŞME SAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?TEKEL İŞÇİLERİNİ HATIRLAYIN LÜTFEN ADAMLAR AİLECE PER PERİŞAN AYLARCA KALDILAR SONUÇ NE OLDU? AKP NE İSTEDİYSE O OLDU!!!KANIMCA VEKİLLERİN ÖNEMİ ÇOK AMA ÇOK FAZLA.HERŞEYDEN ÖTE BİZİ KURTARACAK OLAN YASAYI MECLİSTE ONLAR YAPIYOR.ŞAHSIM OLARAK BEN VEKİLLERİ ARAMAYA VE SMS ATMAYA DEVAM EDECEĞİM.SAYGILARIMLACAN MERT

 285. 21/11/2010, 17:04

  >YA KARDEŞİM BIRAKIN AKP'Yİ CHP'Yİ ONLARDAN BİZE FAYDA YOK.BUNU ANLAMADINIZ MI? ADAMLAR KENDİ DERTLERİNE DÜŞMÜŞLER.HAK VERİLMEZ ALINIRRRRR.BU BÖYLE.SEN EYLEME BAŞLA ONLAR SENİN ….YALARLAR.BİZİM YAPACAĞIMIZ TEK ŞEY 50 KİŞİ İLE TOPLANIP ORADA BEKLEMEK.GÖZÜNÜZ KESİYORSA HODRİ MEYDAN.EYLEM YAPMAK,HAK ARAMAK,KOLAY MI?BİR HAFTA O SOĞUKTA BEKLE GÖR BAKALIM NASIL HERŞEY DÜZENE GİRİYOR.SANA AKP'NİN FAYDASI YOK ÇÜNKÜ ONLAR SERMAYEYİ TEMSİL EDİYOR.CHP'NİN HİÇ YOK O DA MUHALEFETTE SÜRÜNÜYOR.DAHA NE UMUYORSUN.YOK YAZI YAZALIM FAX ÇEKELİM DİYE.KARDEŞİM AVUKATLARA BİLE PARA YEDİRMEYİN.DÜŞENE BİR TEKMEYİ HERKES VURUYOR.BİE TANE ÇADIR 50 TANE ADAM GERİSİ ALLAH'A KALMIŞ.

 286. 21/11/2010, 17:26

  >arkadaşlar benimde bir önerim var avkt Sibel hanıma hepimiz vekalet verelim yanında olabilecek arkadaşlarla birlikte bizi ankarada milletvekili başbakan ve cumhurbaşkanının yanında temsil etsin maddi durumu iyi olan arkadaşlar daha şanslı durumum olsa bende gelirdim fakat ben kapıdan çıkamayacak kadar mağdurum EN azından avukat hanıma imza verirsek tabi kabul ederlerse sanırım daha iyi çözüm bulunabilir ÇÜNKÜ BİZİM BAŞIMIZDAKİ KİŞİ BU İŞLERİ VEKİLLERE ANLATABİLECEK BİLGİYE SAHİP OLMALI BİZ TOPLANSAK BİLE HALİMİZİ YETERİNCE ANLATAMAYIZ FAKAT BAŞIMIZDA BİR AVUKAT OLURSA BİZİ DAHA İYİ ANLATABİLİR AVUKAT PARASINIDA HEPİMİZ ORTAK ÖDERİZ BİR HESAP NUMARASI VERİR BİZE AYDINLI ÇEKZEDE

 287. 21/11/2010, 17:34

  >86 ya katılıyorum.1 bayan 1 çadırda hükümeti dizegetirdi.tek başına.hem ziyaretçiside oldukça fazla olur çadırın.ben varım

 288. 21/11/2010, 18:12

  >LÜTFEN ARKADAŞLAR LÜTFEN Sakin olup akıllıca savaşalım hep yazıyoruz savaşın elli çeşit tekniği var grevde önemi boykotta önemli hepsi faydalı AMA telefonlarda çok önemli faklarda,mektuplarda,mael lerde,bire bir görüşmelerde çok çok önemli sadece her kes elinden ne geliyorsa yapsın her kes fikrini yazsın eğer bir eylem yapılacaksa takım arkadaşıda buluyorsa yapsın bizim için şu an her şey faydalı çünkü zaman daraldı fakat şu an iktidar milletvekillerini çok çok arayalım hatta milletvekilliğe adaylığını koyacak vekil tanıyorsanız onlarada baskı yapalım hatta hatta bakın içinizde Adıyamandaki zatlardan yardım isteyecek tanıdığı olan varsa yardım istiyelim aynı şekilde Amerikadaki zatlardan da yardım isteyecek varsa istiyelim inanın ben geçen bir beyle görüştüm kendisi ağzı açık dinledi adli para cezasının ne hale geldiğini adliyelerde rezil olan borçluların hali birde ceza evlerindeki rezalet fareler falan ben anlattıkça tüyleri diken diken oldu inanın çok kişinin çok şeyden haberi yok ülkede o kadar dert varki her kesin derdi kendine olmuş bu yüzden her türlü mücadeleyi yapalım ama hiç olmassa bir kere iki kerevekil bakan gazeteci hakim anayasa yargıtay öğretim görevlisi ne bulursak arayalım ve en önemlisi bizden haberi olmayanları diğer çek mağdurlarını haberdar edelim, yaptığımız faaliyetleride buraya yazarsak hepimiz için bir yol olur bundan sonrası ALLAHA"CC" DUA EDİP BİZE YARDIM EDMESİNİ DİLİYELİM.ihtiyar

 289. 21/11/2010, 18:21

  >beyler daha vekilleri aramaya çekiniyoruz bırakın aramayı sms bile atamıyoruz siz eylemden bahsediyorsunuz…………. bu kadar basit bir şeyi yapamayan arkadaşlar çadırdamı eylem yapacak? bizler önce verilen numaraları arayalım zaten eylem zamanı eylemimizi yaparız.adanalı

 290. 21/11/2010, 18:54

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR,20,12,2009 TARİHİNİN ÖNCESİ VE SONRASININ EYLEM PLANLARINI BİRBİRİNE KARIŞTIRIYORUZ.BU NEDENLEDE 11 AYDIR MAİL-FAX-TEL ÜÇGENİNDEN ÇIKAMADIK.20 ARALIK 2009 ÖNCESİNDE SÜRESİ 31,12,2008 DE BİTMİŞ OLAN BİR KANUNLA AKP VE YANDAŞLARININ BİLEK GÜCÜ SAYESİNDE NİCE ARKADAŞLAR DEMİR PARMAKLARIN SOĞUK SESİNİ ŞUURLARINDA YAŞADILAR,BİNLERCESİ DE BENİM GİBİ KAÇMAYA ÇALIŞTI.5941 SAYILI KANUN ÇIKARKEN LİDER KADRO VE TÜM EMEĞİ GEÇEN ARKADAŞLARIN YAPTIĞI DOĞRU.ÇÜNKÜ MECLİS BASİTTE OLSA HUKUKSUZLUĞA DUR DEYİP YENİ BİR KANUN YAPMASI GEREKİYORDU. BUNDANDA HERKES ASLAN PAYINI ALDI. ESAS YANILGI NOKTASI BURADAN BAŞLIYOR.SANKİ MECLİS SON BİR AY İÇİNDE YENİ BİR KANUN ÇIKARTMAK ZORUNDA GİBİ LANSE EDİP,YADA BU ŞEKİLDE İNANILIP,DURMADAN BİZ GEÇEN YIL BÖYLE YAPTIK BAŞARDIK SÖYLEMİYLE HEM KENDİLERİNİ YANLIŞA İNANDIRIYORLAR, HENDE SON GÜNLERİMİZİ YAŞADIĞIMIZ ŞU GÜZELİM ZAMANIN SU GİBİ AKIP GİDMESİNE NEDEN OLUYORLAR. MAİL-FAX-TEL İŞİ BU SAATTEN SONRA İYİ BİR EYLEM PLANININ TETİKLEYİCİSİ OLABİLİR.45 DE YAZMAYA ÇALIŞTIM,TOPUN AĞZINDA OLMAYANLAR CİDDİYE BİLE ALMADI.YETMEDİ GÜNDEMİ LİDER KADRO MAİL-FAX-TEL İKİNCİ HAFTA GÜVEN PARKTA TOPLANMAKLA ÖZETLEYİVERDİ. SAYGIMIZ SONSUZ. TOPUN AĞZINDAKİ ARKADAŞLAR,DEMİR PARMAKLARIN SOĞUK SESİNİ ŞİMDİDEN ENSELERİNDE HİSSEDENLER,HER AN POLİS ÇEVİRİR KORKUSUYLA YAŞAYANLAR 1- MECLİS YENİ BİR KANUN YAPMAK ZORUNDA DEĞİL 2-İNFAZLARIN DURMASI İÇİN HİÇ BİR NEDENDE YOK.BİZLER HİÇ BİR YOLA SAPMADAN,NET ADIMLARLA YÜRÜYECEK İSEK YENİ,FARKLI,ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞ EYLEM PLANI İÇİN İSTANBUL VE ANKARADA ÖN GÖRÜŞMELERDEN SONRA BALYOZ GİBİ ADIM ATALIM DERİM. KENDİME GÖRE HAZIRLIKLARIM VAR,İLERLEYEN SÜREÇTE GÖRÜŞÜRÜZ. ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 291. 21/11/2010, 19:16

  >yarabbi sukur dedıgımız noktaya parmak basan dertlere bır tercuman cıkmıs agzına saglık zonguldaklı kardesım…tuncer yıldırım

 292. 21/11/2010, 19:21

  >değerli 90,çok kısa bir zaman sonra öyle bir çadırda yatacağızki, çadırda yatmak nasıl olur göreceksiniz. zonguldaklı-çekzede

 293. 21/11/2010, 20:13

  >Zonguldaklı Çekzede merhabalar91 de yazdıklarına katılıyorum. Ancak senin sözünle TOPUN AĞZINDA olan biri olarak (15 aralıkta taahhüt sürem dolup kaçak günler başlayacak) kim neyi organize edecekse etsin. ARTIK DAHA FAZLA ŞEYLER YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU TOPUN AĞZINDAKİLERDE SONUNDAKİLERDE FARKINA VARMALI. BİR AN ÖNCE ÖRGÜTLÜ BİR TOPLUM GİBİ HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR. Sonra infazlar başlayınca kimse keşke şunu yapsaydım. Şuna katılsaydım. Diye pişman olmasın. Sonuçta hepimizin cezası sayılı gün elbet bir gün geçecek bu zor günler. Ama ben kızlarımın okul hayatının başındayken yanlarında olmak istiyorum. EN ÖNEMLİSİ DE UĞRADIĞIMIZ BU HAKSIZ CEZAYA KARŞI OLDUĞUMUZU HAYKIRMAMIZ GEREKİYOR. Kendi adıma söylemem gerekirse benim suçum alacaklarıma karşı bana yaptıkları gibi yasal takip yapmamam mı? Yoksa birazda olsa insanlığımızı hatırlamak mı? Sonuçta biz ticaret yapan insanlardık. Alış veriş yolunda giderken iyi de işler bozulunca mı kötü olduk. Ticaret iki taraf arasındaki bir özel hukuk meselesidir. Nerede görülmüş iki kişi arasındaki ihtilafa devletin müdahil olarak karışması. Ben alacaklarımı alamadım. Fakat başım dik gezeyim diye arabalarımı sattım evlerimi sattım. Borçlarımı ödedim. Sonunda öyle bir noktaya geldim ki elimde hiçbir şey kalmadı. Dükkanımdaki sahip olduğum mallara da hacizler konuldu yok pahasına haraç mezat satıldı. Alacaklı avukatına banka havalesi ile ilgili icra takibine mahsuben ödemeler yaptım. FAKAT BİZİM DEVLETİMİZİN GÖREVİ ADALET DAĞITMAK MAHKEMELERİ KENDİMİZİ SAVUNMAMIZA İZİN BİLE VERMEYEREK, TÜRK MİLLETİ ADINA PARA CEZASINA ÇARPTIRDI. SONRADA HAPİSE ÇEVİRDİ. YAHU KARDEŞİM BENİM PARAM OLSA SANA NİYE VEREYİM EY TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VEREN DEVLET. BORCUMU ÖDERİM. BİZİ MADDİ MANEVİ BİTİRİN, KIPIRDAYAMACAK DURUMA GETİRİN SONRA DA KANUN ÇIKARIP 2 YILDA 3 YILDA ÖDEYEMEDİĞİMİZ BORCU FAİZİYLE BİRLİKTE 2 YILDA ÖDEYİN DEYİN. NEYMİŞ ANAYASA MAHKEMESİ CHP NİN İPTAL TALEBİNİ EKONOMİK DENGELER BOZULUR DİYE GÜNDEME DAHİ ALMIYOR. BU ÜLKEDE SANKİ TİCARET 1985 YILINDA ÇEK KANUNU İLE BAŞLADI. DAHA ÖNCE HİÇ TİCARET YAPILMIYORDU. EN ÖNEMLİSİ DE 1985 TEN ÖNCE HİÇ ÇEK KULLANILMIYORDU. TİCARET ERBABINI SEN DEVLET OLARAK NAKİT PARADAN UZAKLAŞTIRIP KAYDİ PARAYA YÖNELTECEKSİN. ÇEK GİBİ BİR OLMAYAN PARANIN YERİNİ TUTACAK YÖNTEM GELİŞTİRİP BUNU BANKALAR ARACILIĞIYLE HERKESE DAĞITTIRACAKSIN SONRA DA PROBLEMLER ÇIKINCA TEK SORUMLUSU ÇEKİ İMZALAYAN OLACAK. NERDE KALDI TİCARETİN RİSKİ. KARI PAYLAŞAN ALICI SATICI RİSKİ NİYE PAYLAŞMIYOR. ALACAKLI NEDEN BENİM ÇEKİMİ KABUL EDİYOR. BANA GÖRE BUNUN TEK SEBEBİ DEVLET. DEVLET MÜDAHALE EDİP BUNA ZEMİN HAZIRLAYACAK YÖNETMELİKLERİ KANUNLARI ÇIKARMASA BEN EMİNİM Kİ ŞU ANDA ÇEK MAĞDURU OLAN ALACAKLI – BORÇLU BİRÇOK KİŞİ OLMAYACAKTI. ÇÜNKÜ BU KADAR ÇEK KULLANILMAYACAKTI. O ZAMAN DA HERKES RİSKİNİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP ONA GÖRE TİCARETİNİ YAPACAKTI. YILLARDIR VERGİ ÖDEYEN İSTİHDAM SAĞLAYAN BİZLERDE DOLANDIRICI DAMGASI YEMEYECEK VE HAKKIMIZDA TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERİLMEYECEKTİ.SON OLARAK ZAMAN ARTIK KİŞİSEL EGOLARI BIRAKARAK BİRLİK OLMA ZAMANIDIR. O YÜZDEN NE YAPILACAKSA DAHA FAZLA KENDİMİZ ÇALIP KENDİMİZ SÖYLEMEDEN GEREKENİ YAPMALIYIZ.Uğur 26 (Eskişehir)

 294. 21/11/2010, 21:42

  >akp veya başka bir iktidar çeke hapsi kolay kolay kaldıramaz, bunu yapsa yapsa yüksek yargı yapar. Zaten 5941 sayılı yasa ile vadeli çek'i kanuni hale getirerek hapis cezasının kaldırılması için anayasa mehkemesine pası atmış oldular, ve tbmm'nin yapıp yapabileceği de kolay kolay bundan öteye geçmez.. Bence asıl kulis faaliyeti anayasa mahkemesine yapılmalıdır. Bu işin kesin çözüm makamı anayasa mahkemesidir. Ve zaman geçirmeden çözmek de anayasa mahkemesinin bir lütfu değil, vazifesidir. Zira, çeke vade kanunla kabul edilmişken, hapis kararına devamın anayasaya uygunluğunu iddia edebilecek hiç bir hukukçu yoktur. YÜZBİNLERCE İNSANIN EN TEMEL HAKLARINDAN BİRİSİ VİCDANSIZCA GASP EDİLEREK DEVLET ELİYLE BORÇLUYA ZULÜM YAPILMAKTADIR. 21 YÜZYILDA BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR. İNTİHARLARIN, ZAMANSIZ ÖLÜMLERİN, PARÇALANMIŞ AİLELERİN DURUMUNA BAKARSAK, BU BİR SOYKIRIMDAN FARKLI DEĞİLDİR VE BUNLARIN HESABINI HİÇ BİR SİYASET ADAMI VEREMEZ. YAZILARIMIZI MESAJLARIMIZI SADECE TÜRKİYEDEKİ MAKAMLARA DEĞİL, TÜM DUNYAYA GÖNDERMELİYİZ. BU BİR İNSANLIK AYIBIDIR.

 295. 21/11/2010, 21:58

  >kalabalık olmak lazım derim önemli

 296. 21/11/2010, 22:40

  >95 TEKİ ARKADAŞIM SONUNA KADAR HAKLISIN AMA BİR GERÇEKTE VARKİ HAŞİM KILIÇ AKP YE ÇOK YAKIN BİR İSİM.EĞER AKP 1 HAFTADA KARARA BAĞLA DERSE BAĞLAR.BU SEBEPTEN AKP YE BASKI YAPMANIN GEREKLİLİĞİNE İNANIYORUM.SAYGILARIMLACAN MERT

 297. 21/11/2010, 22:43

  >arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar.bakıyorumda mehter takımına döndürdünüz siteyi.kendinize gelin.zonguldaklı,myway,tuncer,ihtiyar,can mert vs,bu arkadaşlar birşeyler yapmaya çalışıyor,geçmişden gelen tecrübelri var.bizim yapmamız gelen onların fikirlerine saygı duyup varsa eklenecek birşey eklemek,estek köstek olmayın,ak derlerse siyah diyorsunuz.bilmiyorum kaçınız daha önceki kanunla ilgili bu arkadaşların cüneyt bey,rahmi bey,jenardi gibi arkadaşlarla verdikleri mücadeleyle ilgili notları okudunuzmu?birzahmet 2009 ağustos 3 ve 12 si arasını okuyun.burada oturup bunları anlatmam uzun.lütfen okuyun,nerelerden nerelere gelinmiş,ve ne zorluklar çekilmiş,ve şimdiki sıkıntımızolan çoğunluğu toplamak ozamanda varmış.vekillerin hep önerisi "buraya 1000 kişi gelin,çok etkili olur bizde gerekeni yaparız"denmiş.ama on kişiyi zor toplamışlar.ve imaj açısından zor durumlara düşmüşler.yeni dahil olan arkadaşlar,lütfen bilgi ve yorum kirliği yapmayın,burda her bireyin yardımına ihtiyacımız var.bu işi ne o,ne ben,ne siz tek başınıza halledemezsiniz.bakın benim okuduğum ,sn.sadullah ergin'in o dönem "her sabah cep telefonumda 100 tane msj ile açıyorum" şeklinde beyanatları var.ayrıca o dönemde yazılanlardan edindiğim izlenimlere göre iş daha çok sn.ali babacan ve maliye bakanı mehmet şimşek de ve ersin özince de bitiyor,bu kişilerin ikna edilmesi fikri ağırlıklı.benim söyliyeceklerim bunlar.

 298. 21/11/2010, 22:46

  >zonguldaklı kardeşim,ve diğer arkadaşlar,istanbul toplantısını en kısa zamanda yapmak lazım ,nedersiniz.?

 299. 21/11/2010, 22:56

  >94 TEKİ ARKADAŞIM HEPSİ BİR YANI DÜNYANIN NERESİNDE HUKUK EKONOMİK KAYGILARLA KARAR VEREMEMİŞ????ZİMBABVE DE BİLE OLMAZ OLAMAZ! BİR ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANIMIZ VAR HAŞİM KILIÇ ÇIKIP STATÜKODAN BAHSEDİYOR AMA KENDİSİ HÜKÜMETİN EKONOMİK KAYGILARINDAN DOLAYI ÜSTÜNDEKİ CÜBBEYE VE YAZDIRDIĞI KARARLARDAKİ TÜRK MİLLETİ ADINA YAKIŞMAYACAK ŞEKİLDE STATÜKONUN TAM ÇANAKÇISI OLUYOR.!!!! SN.HAŞİM KILIÇ BELLİ Kİ İNANÇLARI VE ALLAH KORKUSU OLAN BİR KİŞİLİK OLARAK ÇEVRENİZDE TANINIYORSUNUZ,GERÇEKTE İÇİNİZDE ALLAH KORKUSU VARSA BUNCA İNSANIN VEBALİNİ,HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ BUNCA SÜBYANIN ANASIZ BABASIZ KALMASINA SESSİZ KALDIĞINIZ İÇİN ALACAĞINIZ AHLARIN VEBALİNİ ÖBÜR DÜNYADA HESABINI YÜCE RABBİME VEREMİYECEĞİNİZİDE BİLEREK SESSİZLİĞİNİZE DEVAM EDİN,AMA UNUTMAYINKİ MİLYONLARCA AİLENİN AHI YAKANIZI BIRAKMAYACAK.PEK HAK EDİLMESEDE SAYGILARIMLACAN MERT

 300. 21/11/2010, 23:07

  >arkadaşlar az önce gürsel tekinin facesine yazdım umarım okur birde arkadaşlar facede buluşsak daha iyi olmazmı bir face açalım cüneyt bey yada yetkili bir arkadaş açsın faceyi bizde katılalım birbirimizle buluşmak daha etkili olur aydınlı çekzede

 301. 21/11/2010, 23:21

  >ARKADAŞLAR…ÖNCELİKLE GOOGLEDE…FACEBOOKTA Kİ ARKADAŞLARLA İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN BİRKAÇ ARKADAŞ GÖREV BÖLÜMÜ YAPALIM…DAHA SONRADA BULUNDUĞUMUZ BLG LERDE Bİ ŞEKİLDE KAÇ KİŞİ OLURSAK BULUŞALIM….SONRASIDA BİR YOL..BİR YÖN ÇİZELİM….BU KONU İLE İLGİLİ YAZIŞMA…TELF GÖRÜŞME…MAİL ATMA GİBİ …İLAVE OLARAK HERKES BİLDİĞİ TANIDIĞI MAGDUR ARKADAŞLARA HABER VERMEK SURETİYLE ACİLEN ÇALIŞMA YAPMALIYIZ….İLETİŞİMLERLE İLGİLİ GÖREV ALACAK ARKADAŞLAR LÜTFEN CEVAP YAZIN….BURADAN BAŞLAYALIM…HAYDAR

 302. 21/11/2010, 23:37

  >99,hafta ortası bir aksilik olmaz ise kendi aramızdaki toplantı günü netleşecek. BU ARADA YANLIŞ- DOĞRU HER YÖNÜ İLE BİZİ ELEŞTİREN,YETERSİZ GÖREN YADA BİZİM ELEŞTİRDİĞİMİZ HİÇ BİR ARKADAŞIMIZA KIZGINLIĞIMIZ,KÜNGÜNLÜĞÜMÜZ YOKTUR,OLAMAZ. 21,12,2009 DA YERE DÜŞEN SANCAĞI YİNE HEP BERABER KALDIRACAĞIZ. HAYIRLI AKŞAMLAR ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 303. 21/11/2010, 23:57

  >sağlam bi duyuma göre akp topu üzerinden atıp anayasa mahkemesi üzerinden bu işi bitirecekmiş,şubat gibi

 304. 22/11/2010, 00:23

  >sn.104 de yazan arkadaş,daha öncede bu tip haberler yapıldı,senden ricam şu;kesin bir kaynak veya kişi varmı?yoksa siteden siteye gezinen bazı haberlerden yola çıkarak mı bunu yazdınız?çünkü tarihde veriyorsunuz.ayrıca 98 ve 99 nolu yazılar bana ait,rumuzu unuttum,yanlış anlaşılmasın.,basketçi

 305. 22/11/2010, 00:26

  >arkadaşlar mail tel faks bunlarda tamam ama malesef ağlamayana meme olmayan bi ülkede yaşıyoruz bizler hala çoğunluğumuzun ve gücümüzün farkında değiliz 100 tane tekel işçisi memleketi salladı belki başarılı olamadılar ama gündemi salladılar.bizim sayımız 10binler belki daha bile fazla.300bin taahhüt verildiği söyleniyo 1 kişi ortalama 5 çeke taahhüt verse en az 60bin kişi varız demektir hatta dahada ileri gideyim emin olun parti kursak çek mağdurları diye meclise vekil bile sokabilecek kapasitedeyiz ama hala bu gücün farkında değiliz.planlı ve ses getirecek bir eylem şart.malesef medyayada pek bel bağlamamak lazım zira medya patronları zaten ekonomiyi yöneten insanlar bi çoğunun bankası var veya ortaklığı var veya fabrikaları var.

 306. 22/11/2010, 00:51

  >zonguldaklı,myway,ihtiyar,tuncer,haydar,ve diğer katılımcılar,şu anda uygun görür ve faydası olacağını düşünürseniz facebook açalımmı,ben bizim sitemizin sadece bizler tarafından izlendiğini düşünüyorum ancak facebook umuz olursa sanki daha iyi ses getiririz diye düşünüyorum,tabiiki diğer girişimler dışında,bu bir artı olsun anlamında,eğer hepiniz onaylarsanız birkaç isim ben yazayım,önerisi olan varsa onlarda yazsın mantıklı olanı seçelim derim.acil cevaplayın,1 gün 1 gündür.ÖZGÜRLÜK HAKKIMIZ;SESİMİZİ DUYUN;BİZ MAĞDURUZ YA SİZ;ADALET İSTİYORUZ;sevgiler, basketçi

 307. 22/11/2010, 00:51

  >Evrensel Hukuk Kurallarına uygun olmayan bir şekilde düzenlenmiş her yasa Anayasa Vicdana Akla ve Mantığa aykırı olmuştur ve olmayda devam edecektir..Bir kısım çıkar çevrelerinin amacına hizmet etmek için bu tip yasalar çıkarırsanız, ne kanunu adil olarak uyguluyabilir ne toplumun vicdanına hitap edersiniz. Bu yasa en fazla Yargıçları zor duruma kalmıştır, verdikleri her kararda vicdan musabesi ile uğraşmak zorunda kalmışlardır.Dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamayı, Borç yüzünden hapsi bu ülkeye dayatanlar, Yasa koyucu ve uygulayıcılar; Esasen Bu yasayla kısa ve öz olarak.Borca hapsi uygulamazsak kimse borcunu ödemez, çünkü bu toplum sahtekar ve dolandırıcıdır demeye getiriyorlar..Bu Türk toplumuna yapılmış en büyük hakarettir..

 308. 22/11/2010, 00:54

  >arkadaşlar 108 deki yazıyı bi hakim arkadaşımız bir hukuk sitesinde yazmış böle düşünen ve bizi dolandırıcı olarak görmeyen hakimlerinde varlığını bilmek güzel her nekadar böyle vicdanlı hakimlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmicek kadar azda olsa

 309. 22/11/2010, 01:05

  >çeklerini ödeyemeyen esnaflar ismi nasıl acaba aydınlı çekzede

 310. 22/11/2010, 01:08

  >bana öyle geliyorki,şu anda mağdur olan bizlere çek de hapsi kaldırmak yerine(onlara göre bu durum dengelerin bozulacağı yönündedir)bu yeni uygulama olan elektronik kelepçeyi gündeme getirdiler.bu şekilde ne şiş yansın nede kebap düşüncesi vardır,eğeriş yerin varsa işine devam edeceksin,belirli zamanlarda en yakın karakola bilgi vereceksin,bir yerde çaışacaksan söylenene göre oda mümkün,tabii bu benim okuduklarımdan sezinlediğim izlenim.doğru olmayabilir.basketçi

 311. 22/11/2010, 01:13

  >arkadaşlar acilen bir facemiz olmalı sesimizi daha çok duyurabilir hemde facede birbirimizlede görüşebilir fikir alışverişinde bulunuruz facenin İSMİ ÇEKE HAPİSLİK ÇÖZÜMMÜ veya SUÇUMUZ ÇEK veya çekini ödeyemeyen kaç kişiyiz olabilir fikrim bu Cüneyt bey veya diğer arkadaşlar açarsa daha etkili olur biz yeniyiz onların çevresi geniştir aydınlı çekzede

 312. 22/11/2010, 01:39

  >ARKADAŞLAR BİLDİĞİM KADARIYLA FACEBOOK TA ZATEN ÇEK MAĞDURLARI OLARAK BİR OLUŞUM VARDI.İSTERSENİZ ORADAKİ ARKADAŞLARI BU SİTEDEN HABERDAR EDİN.BİRDE MYNET OLSUN HABERTÜRK OLSUN BÜTÜN HABER KANALLARINDAKİ FİNANS SAYFALARINDA YORUM BÖLÜMÜNE SİTEMİZİN ADRESİNİ YAZALIM.BİNLERCE MAĞDUR KESİNLİKLE ORALARDA BİRÇARE ÇEK İLE İLGİLİ BİR HABER VARMI DİYE BAKIYORDUR.SAYGILARIMLACAN MERT

 313. 22/11/2010, 01:43

  >burdan cüneyt beye sesleniyorum,eğer uygun görüyorsa facebook hesabını lütfen açsın,bence iyi olur derim,basketçi

 314. 22/11/2010, 01:55

  >ARKADAŞLAR SABAH VEKİLLERİ ARIYORUZ LÜTFEN UNUTMAYALIM

 315. 22/11/2010, 01:58

  >ARKADAŞLAR SABAH VEKİLLERİ ARIYORUZ LÜTFEN UNUTMAYALIM

 316. 22/11/2010, 01:59

  >ARKADAŞLAR SABAH VEKİLLERİ ARIYORUZ LÜTFEN UNUTMAYALIM

 317. 22/11/2010, 02:26

  >evet, artık DÜĞMEYE BASALIM,YARINDAN İTİBAREN SMS LER ÇIĞ GİBİ BÜYÜSÜN,TELEFONLARI SUSMASIN,GEÇEN SENE KIZILCAHAMAM KAMPINDA AKP MİLLETVEKİLLERİ İŞ YAPAMAZHALE GELDİKLERİ GİBİ,BAŞKA TÜRLÜ KİMSE BAŞINI BİZİM TARAFA ÇEVİRMEYECEK.BASKETÇİ

 318. 22/11/2010, 09:48

  >tüm site katılımcılarına hayırlı haftalar, haklı davamızdada metanet,azim ve kararlık diliyorum.herşey gönlünüzce olsun.akşam herkesin eylemlerini burda yorumları vasıtası ile okuyalım.sevgiyle kalın,basketçi

 319. 22/11/2010, 10:22

  >Zaman gazetesinse baş sayfada çek ile ilgili yazı var.Hiç de lehimize olmayan bir yazı.

 320. 22/11/2010, 10:54

  >Arkadaşlar bence telefon ve sms etkili bir yöntem artık bıkmış durumdalar ve gerçekten bu tarz baskı yapmak daha mantıklı çünkü geçen yıl bazı vekillerin telefon numaralarını değiştirdigine tanık olmuştuk.bazılarıda telefonlarına başkalarını baktırır olmuşlardı gene hareket başladı vekiller bıkmaya başladı ben hergün arıyorum kimi bakıyor kimi bakmıyor telefona baksada bakmasada telefona bu şekilde vekilleri yormak meclis gündemine gelmek daha mantıklı geliyor bana bence Cüneyt beyin verdigi telefon numaralarına baskı yapmak daha doğru olur.FİRARİ HAKAN

 321. 22/11/2010, 11:24

  >arkadaşlar zaman gazetesinin haberini kınıyorum BÜYÜK holding ve bankaların tetikçiliğini yaparak şu an görülmekte veya görülecek olan anayasa mahkemesi üzerinde suni bir baskı oluşturmak için kaleme alınmış bir yazı düşünün çek davaları bir ayda hapse dönüşünce iş adamları kapılarına kilit vurmuyormu zaten adamların malı parası olsa haczedile bilir. yani büyük bankalar ve tefeciler boş durmuyor arkadaşlar bizimde boş durmamamız lazım. AİLEMDE ÜÇ EV ZAMAN GAZETESİ ALIYOR DU ARTIK NASIL GÜVENİPTE ZAMAN GAZETESİ ALALIM NASIL. bizim parayla haber yapan gazete okumayacağımızı bilmiyorlarmı artık okumayacağızda

 322. 22/11/2010, 11:26

  >aynen öyle bir ayda hapse dönüşse çekler tahsil mi edilecek zaten para mal olsa haciz yaparlar

 323. 22/11/2010, 11:28

  >dünyada hiç bir ülkede borcunu ödeyemeyen e hapis yok bir kaç ülkede varmış uluslararası hukuka aykırı diye kaldırılmış ama düşünün ülkemiz HUKUK ve DEMOKRASİ alanında ne kadar ileri bir durum da bizim ülkemizdeki ADALET SÜPER YA

 324. 22/11/2010, 11:31

  >ARKADAŞLAR NE OLDU? ZAMAN GAZETESİ BOMBAYI PATLATTI.İSTERSENİZ TELEFONLA,MESAJLA VEKİLLERE ŞİKAYET EDELİM.ALLAH AŞKINA DÜŞÜNÜN ÇÖZÜM TEK BİZLERİ ERKENDEN SONUÇA GÖTÜRECEK YOL BU.ÇADIR EYLEMİ.BİZLER NE BASININ,NE DE SİYASİ PARTİLERİN UMURUNDAYIZ.BİZLER ONLAR İÇİN BİRER MALZEMEYİZ.OYUNA GELMEYELİM LÜTFEN.BAŞLANGIÇTA 10 KİŞİ OLSA YETER.BİR ÇADIR VE BAŞLANGIÇ GERİSİ KENDİLİĞİNDEN GELİR.

 325. 22/11/2010, 11:38

  >zaman gazetesindeki bugün selçuk kapuci nin haberi gündeme otutdu, bütün radyolarda geçiyor, bu nedenle acilen bu şahsa ve bu gazeteye baskıya başlamalıyız. zamanlama çok kötü oldu. insan ister istemez lehimize bir haber alındıda , karşı kampanyamı başladı diye aklımıza geliyor. ne olursa olsun meydanı boş bırakmıyalım. 444 8 555 bu numaradan yada zaman gazetesi site iletişiminden tepkimizi belirtelim. çek hükümlüleri dayanışma grubu

 326. 22/11/2010, 12:01

  >Alacaklının batması ile Yargıtay'ın ne türlü bir ilişkisi var???? Çek karşılıksız çıktığı tarihten itibaren gerekli işlemleri ( haciz vb) alacaklı yapabiliyor. Yargıtay'a giden dosya ceza davası. Ceza davası erken sonuçlanıp borçluyu hemen içeri atsalar alacaklı batmıyacak mı? İşte medyanın durumu bu. Allah cezanızı verecektir.

 327. 22/11/2010, 12:05

  >ZAÖMAN GAZETESİNİ ARAYIP TEPKİMİZİ ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM.BU YAZI İÇİN KAÇ PARA ALMIŞ MI?KİMİNLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR.

 328. 22/11/2010, 12:06

  >arkadaşlar şu zaman gazetesini mailini bilen varsa yazsın şunlara cevap yazalım birde o haberi yapan vatandaşın telefon nosunu veya mailini hepimiz yüklenelim bak o zaman bizimle ilgilide haber nasıl yapıyorlar

 329. 22/11/2010, 12:10

  >Arkadaşlar zaman gazetesini bilmeyenler için yazıyorum. Stv ve Zaman gazetesi Asya grup'un. Bankasya aynı holdingin. Ve bankasya elineki çeklerle en fazla dava açan bir banka. Onların derdi üç beş esnaf değil. Hükümete baskı yapan adilerin en başında onlar geliyor bilginize..HASAN BAFRA

 330. 22/11/2010, 12:12

  >131 E KATILMAMAK MÜMKÜN DEĞİL,BU ALÇAK VE ŞEREFSİZLER MENFAATLERİ İÇİN HER TÜRLÜ YALAN HABERİ YAPIYORLAR.

 331. 22/11/2010, 12:16

  >BU ALÇAK ZAMAN GAZETESİNE TELEFON FAKS VE MAİLLERLE HER TÜRLÜ BASKIYI YAPALIM.

 332. 22/11/2010, 13:05

  >arkadaşlar biran önce harekete geçelim yoksa bunlar bizi tek tek susturacak aydınlı çekzede

 333. 22/11/2010, 13:12

  >Sayın Yetkili Bugün yayınladığınız Yargıtay’daki dosyaların gecikmesi nedeniyle bir çok iş adamının battığı ile ilgili yorum haber tamamen yanlıştır. Bu haber ile tefecilere ve bankalara hizmet ettiğinizi hatırlatmak isterim. Amacınız bu ise sorun değil görevinizi yerine getirdiniz. Ama bir habercilik hatası var ise size bazı gerçekleri açıklamak istiyorum. Bir çek karşılıksız çıktığında alacaklı tahsilât ile ilgili gerekli haciz vb işlemleri hemen başlatabilmektedir. Bu açıdan tahsilât ile Yargıtay’ın hiçbir ilişkisi yoktur. Yargıtay’daki dosyalar ceza davalarıdır. Yani çeki karşılıksız çıkan kişi için alacaklının şikâyeti ile hapis cezası verilmektedir. Ben şunu merek ediyorum: Bu dosyalar kısa zamanda sonuçlanıp borçlular karga tulumba hapis’e atılırsa alacaklılar batmaktan nasıl kurtulacakladır. Hapisteki adam kime ne ödeyebilir. Borçlardan sadece çek borçlarına hapis cezası vardır ve bu ceza dünyada başka bir ülkede yoktur. Borcu nedeniyle bir kişinin özgürlüğünü elinden almak son derece ilkel bir adalet sistemidir. Saygılarımla

 334. 22/11/2010, 13:14

  >ARKADAŞLAR VAKİT DE YARGITAYIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE İLGİLİ BİRİKEN DOSYALARI HABER YAPMIŞ,ESNAFIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDEN DOLAYI BATTIĞINI,TEMYİZDE 448 000 DOSYANIN BİRİKTİĞİNİ,ESNAFIN BU YÜZDEN BATTIĞINI YAZIYOR.TERS HABER OLSADA BU HABERLER GÜNDEM YARATACAK.TİPONNE

 335. 22/11/2010, 13:21

  >arkadaşlar zaten her bankanın mutlaka basın aracı var hepsi basını elinde tutuyor akbankında asyanında garantininde televizyon olsun gazete olsun ellerinde bizim elimizde sadece birleşebilme gücü var o gücüde bulmamız engellenmek isteniyor bizim milletvekillerini aramalarımız kulaklarına gitmiştir karşı atağa geçecekler öncede önerdiğim gibi bir avukat şart çünkü biz oraya toplandık diyelim 10 kişi veya 20 kişi direk bizi içeri alırlar hepimiz memleketten uzakta hapse gireriz avukat ve bizim ailelerimizden temsilcilerle buişi meclise götürelim derim yinede toplanılacaksa bende geleceğim az önce bir arkadaşımı evinden götürmüşler acil plan lazım

 336. 22/11/2010, 13:38

  >arkadaşlar çoğu arkadaşımızın tahüt süresi 15/12/2010 da doluyor ne yapılacaksa bu tarihten önce yapılmalı ki katılım yüksek olsun ayrıca ben ankarada yapılacak çadırlı bir eylemi destekliyorum çünkü kalabalık olarak toplanırsak medyayı çağırmamıza bile gerek kalmadan kendileri gelecektir birde güzel bir basın açıklaması yaparız ve ciddi anlamda ses getirir zaten böyle bir organizasyon yapalım bakın o çadıra kimler misafir oluyor aramızdanda bir yönetim belirleriz gelen misafirlerle onlar görüşme yaparlar saygılar

 337. 22/11/2010, 13:40

  >ARKADAŞLAR NİYE İNFİALE KAPILIYORSUNUZ.ARAMIZDA SATIŞ YAPIP ÇEKİNİ TAHSİL EDEMEDİĞİNDEN DOLAYI BATAN ESNAF YOK MU? BUR DA DURUMU İZAH EDİP TEPKİLERİMİZİ KOYALIM.ÇÜNKÜ BANK ASYA ONLARIN,YARDIM OLARAK ALINAN ÇEKLER DÖNÜNCE ONLARIN DA FİNANS OLAYI ORTAYA ÇIKTI ,GÜNDEM DE ONLARLA ÇARPIŞALIM YALNIZ DURUMUMUZU AYDINLATIP HAKLI OLDUĞUMUZU ANLASINLAR.BİZ YARGITAYA VE ANAYASA MAH. NASIL BEKLETTİĞİNDEN TEPKİ DUYUYORSAK ONLARDA GECİKTİRDİĞİNDEN DAVALARIN BİTMEDİĞİNDEN ORDA Kİ DÖNEN YARGISIZLIKLARI DİLE GETİRMİŞLER.BİZDE EKONOMİK ZORLUKLARDAN NASIL BU DURUMA DÜŞTÜĞÜMÜZÜ TEPKİLERLE BİLGİLENDİRELİM.GÜNDEM OLMASI BİZİM İÇİN FIRSAT,AMA SAVAŞACAĞIZ VE BİLİNÇLİ,BU FIRSAT.ADALETTEN,İNSANLIKTAN,EŞİTLİKTEN,ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDENLERE ŞİMDİ NASIL OLDUĞUNU GÖSTERELİM.HER MÜSÜBET BİN HAYIR DOĞURUR.TİPONNE

 338. 22/11/2010, 13:43

  >arkadaşlar bende ankarada ikamet ediyorum eylem yapılırsa en az 10 kişyle katılırım saygılar

 339. 22/11/2010, 13:44

  >ARKADAŞLAR BU HAFTA İÇERİSİNDE BİR KARAR VEREMEZSEK GOLÜ YEMİŞ OLURUZ.

 340. 22/11/2010, 13:45

  >ARKADASLAR;ANAYASA MAHKEMESİNDEN VE MECLİSTEN BEKLENTİLERİN ARTTIGI SU GUNLERDE ZAMAN GAZETESİNİN BUGUNKI YAZISININ ZAMANLAMASI COK İLGİNC VE MANIDARDIR.TEFECİ ZIHNIYET BASTA ANAYASA MAHKEMESİ OLMAK UZERE BASKI KURMAYA CALISMAKTA VE MEDYA UZERINDEN YARGIYI ETKILEMEYE CALISMAKTADIR.BEN BU ISIN PLANLANARAK YAPILDIGINA INANIYORUM.BANA GORE YAPILACAK IS ZAMAN GAZETESINE VE ILGILI YAZARINA CEVAP YAZILARIMIZI YAZARAK MAGDURIYETN NASIL OLDUGUNU ESAS KIMLERIN ETKILENDIGINI BU ISTE HAPIS CEZASININ KIME NE FAYDA GETIRDIGINI ANLATMAMIZ LAZIM.YOKSA TEFECILERIN SESI YUKSELMEYE BASLADI GENE

 341. 22/11/2010, 13:58

  >zaman gazetesın dekı haberın aynısı cumlelerı bıle aynı olmak kaydı ıle vakıt gazetesi ve internet sıtesınde yer almıs.bu ıs kesın planlanarak yapılmıs,tefecı lobısı gene ataga kalktı.

 342. 22/11/2010, 15:13

  >aynı grubun bütün haber sitelerinde aynı haber var.işte şimdi anladınızmı kimlerle savaştığımızı bunlar güya ALLAH inancı olanlar ama bunlar paraya dinden daha fazla tapan insanlar 108 deki yazıya aynen katılıyorum çekte hapis olmazsa kimse borcunu ödemez demek bu halk dolandırıcı üç kağıtçıbir halktır demekten başka bişey değildir.ve bu TÜRK milletine yapılmış en büyük hakarettir.

 343. 22/11/2010, 15:33

  >arkadaşlar facemde gürsel tekin beye yazdım umarım okur facemde dertlerimi duyurmaya çalışıyorum gürsel beyin sayfasında çekten hapislik adı altında bir tartışma konusu açtım isteyen arkadaşlar girip tartışmaya yorum yapabilir

 344. 22/11/2010, 16:29

  >neye şaşırdınız ki arkadaşlar. akp savunucuları ben bunların içini gördüm içini …bunlara zalim dersen menfaat sanırlar bunlar yezid torunları… adalet sadecene onlar için var.dünya onların..anayasa mahkemesi tek çözüm onlarda kendilerini satmassa tabiiki…

 345. 22/11/2010, 16:30

  >arkadaşlar buişin tek çözümü var yakalanan içeri girdiği gün açlık grevine başlıyacak… dışardakilerde bunu duyuracak…

 346. Aa
  22/11/2010, 16:38

  >Bu gazeteden ne beklenebilirdiki zaten.PAranın gücü imanın gücünü geçmiş bunlarda,birde dini görünüm vermiyorlarmı insanı çileden çıkaran bu.

 347. 22/11/2010, 16:58

  >arkadaşlar haberin olduğu sitelere yorum bırakın

 348. 22/11/2010, 17:03

  >ARKADAŞLAR CHP HAMZA ÇELEBİ AŞAGIDAKİ AÇIKLAMAYI YAPTI CHP YE DESTEK VERELİM KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞELİM YADA CHP ÖNÜNDE EYLEM YAPALIMEkonomik kriz nedeniyle çeklerini zamanında ödeyemeyen vatandaşların muhatap olduğu adli para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesinin de pakete dahil edilmesinde yarar bulunduğunu belirten Hamzaçebi, şöyle devam etti: ''Pakette vatandaş yoktur. Ekonomik kriz sadece işletmelerin vergi borçlarının ödenememesine yol açmadı, aynı zamanda kredi kartı borçlularının da borçlarını zamanında ödeyememesini yol açtı. İnsanlar işlerini, gelirlerini kaybetti. Geliri olmayan insan kredi kartı borcunu zamanında ödeyemez. Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun beklenen sonucu ekonomik kriz nedeniyle vermemiştir. Ekonomi krizden çıkmanın sinyallerini vermektedir. Böyle bir süreçte kredi kartı borçlarını pakete dahil etmekte yarar vardır. Halen takipteki kredilerin yüzde 40'ı bireysel kredi borçlarından oluşmaktadır. Pakette sicil affı da yer almalıdır. Bu yapılmadığı takdirde birçok diğer düzenlemenin olumlu etkileri kaybolup gidecektir. Çünkü, sicil affı, kayıtların silinmesi şeklinde gerçekleştirilmediği sürece esnafımız ve diğer işadamlarımız bankalarla olan ilişkilerinde büyük zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır.'' Hamzaçebi, bir soru üzerine, kredi kartı borçları konusunda, BDDK'nın bankacılık sektörü ve tüketici örgütleri ile görüşerek önerilerini hükümete sunabileceğini, bu çerçevede kanun tasarısı hazırlanabileceğini bildirdi. ihlassondakika.com bağlantı verdiği sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.

 349. 22/11/2010, 17:15

  >bu çok iyi bir haber arkadaşlar chp ye baskılarımızı arttıralım mail ve tellere devam.yıl sonuna kadar bu yasa çıkmadan pakete bukonuyuda ekletmemiz lazım

 350. 22/11/2010, 17:28

  >bayramın 2. günü Hamza Beyiaramıştım telefonda gayet kibar davranmıştı elimde olmadan ağlamıştım çünkü daha önce hiç bir suçum yok ve hapse girmedim ben bir bayanım ilkokul1 e giden bir kızım var en çokta onu düşünüp ağlamıştım Değerli millet vekilim bana yardımcı olacağının sözünü vermişti inşallah yardım eder bize

 351. 22/11/2010, 17:30

  >Ekonomik kriz nedeniyle çeklerini zamanında ödeyemeyen yurttaşların muhatap olduğu adli para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesinin de pakete dahil edilmesinde yarar bulunduğunu belirten Hamzaçebi, şöyle devam etti: ''Pakette vatandaş yoktur. Ekonomik kriz sadece işletmelerin vergi borçlarının ödenememesine yol açmadı, aynı zamanda kredi kartı borçlularının da borçlarını zamanında ödeyememesini yol açtı. İnsanlar işlerini, gelirlerini kaybetti. Geliri olmayan insan kredi kartı borcunu zamanında ödeyemez.

 352. 22/11/2010, 17:35

  >bankalarn elinde olsa kredi kartınada hapis çıkarttıracaklar.başbakanımıza göre onlarda dolandırıcı çünki.benim anlamadığım çekle kredi kartı arasında ne fark var ikisininde kullanım amacı aynı daha sonra gelicek paranıza güvenerek mal veya hizmet alıyosun.ama çeki ödemedinmi direk hapse mantığa bak yaaa.

 353. 22/11/2010, 18:05

  >ÇEK MAGDURU ARKADAŞLARIN DİKKATİNE. ZAMAN GAZETESİNİN YAPMIŞ OLDUGU YANLI YAYIN İÇİN 444 8 555 NOLU TELEFONU ARAYALIM. AZ ÖNCE ARADIM, BU HUSUSTA ÇOK TEPKİNİN GELDİĞİ BEYAN EDİLDİ. İLGİYLE DİNLEDİLER, SİZ NE ÖNERİYORSUNUZ DİYE SORDULAR. YAKLAŞIK YARIM SAAT KONUŞTUK, BU HABERİ YAPAN MUHABİRE VE GAZETE YÖNETİMİNE BU DURUMU AKTARACAKLARINI BELİRTTİLER. GSM VE SABİT TELEFONUMU ALDILAR BANA DÖNECEKLERİNİ SÖYLEDİLER. BU NEDENLE BU NUMARA MUTLAKA ARANMALI VE BASKI KURMALIYIZ. HA GAYRET ARKADAŞLAR. BİRİLERİ BİR YERDEN DÜĞMEYE BASTI ZAMAN VE VAKİT AYNI AGZI KONUŞUYOR, BU NEDENLE MEYDANI BOŞ BIRAKMAYALIM. MÜCADELEMİZ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ VE BU HUKUK ZULMÜNÜN SONLANDIRILMASI İÇİNDİR. ÇEK HÜKÜMLÜLERİ DAYANIŞMA GRUBU

 354. 22/11/2010, 18:10

  >Arkadaşlar hep beraber kınama mailleri atalım. Bu habere yalnızca gülüp esefle kıınıyoruz.Haberci haberciliğinin gereklerini yerine getirmeden haber yapmamalıdır.Biz kriz yüzünden batmış yüzlerce mağduruz bizi Yargıtay veya yargıtayda bekleyen dosyalar batırmadı bizi hükümetin yok sayma…sı,krizin en kazları altında kalmamıza müsade etmesi batırdı.Bizi Finans kurumlarına peşkeş çekilmemiz batırdı.Çek davası yargıtaya gider ama adli para cezası olarak gider ve siz alacaklıya olan borcunuz kadar da bir o kadar devlete borçlanırsınız eğer devlete olanı ödiyemezseniz hapse girerseniz yok devlete olanı öderseniz hapisden kurtulursunuz ama alacaklının alacağı devam eder.Ne yani Yargıtayda ki dosya sonuçlansa ne olacak adam hapse girecek zaten parası olsa adam borcunu öder.Siz Yargıtayla uğraşacağınıza Türkiyenin ayıbı olan para için esnafı hapislere koyan bu düzeni yazın tabii cesaretiniz varsa.Ama pardon BankAsya ile ortaklığınız vardı değil mi bende kime ne konuşuyorum.ekonomikafistiyoruz@homail. facebook dan alınmıştır.Zeynep

 355. 22/11/2010, 18:17

  >ARKADAŞLAR GÖRÜNEN CHP ÜZERİNDE LOBİ YAPMAMIZ FAYDALI OLACAK GİBİ KILIÇDAROĞLU NA ULAŞMAMIZ LAZIM

 356. 22/11/2010, 18:23

  >ARKADAŞLAR HAMZA BEYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM GERÇEKTEN OLAYLA İLGİLENİYO ANKARADA OLAN ARKADAŞLAR BİR GRUP OLARAK KENDİSİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞŞE ÇOK FAYDALI OLACAK YOK MU ANKARALILAR

 357. 22/11/2010, 18:40

  >zaten bu islami grup deilmi piyasaları sömüren fatura karşılıgı piyasada tefecilik yapan şerefsizler

 358. 22/11/2010, 18:45

  >Arkadaşlar merhaba,Öncelikle 22 Kasım saat 16:40 itibariyle TESK Başkanı Sn. Bendevi PALANDÖKEN kanal 24 te Mali Afla ilgili olarak canlı bir programa çıktı. Mali af paketini yorumlarken bankalara olan kredi borçlarını, kredi kartları borçlarının da kapsam içine alınmasını dahi söyledi. Ancak bizim mağduriyetimiz hakkında BİR CÜMLE bile söylemedi. Esnaf birliğinin başkanı böylemi destek veriyor üyelerine. Ayrıca 20 – 21 kasım tarihlerinde meclisteki tüm milletvekillerine DURUMUMUZU VE BEKLENTİMİZİ anlatan HİÇ BİRŞEY YAPAMIYORLARSA EN AZINDAN ADLİ PARA CEZALARININ İDARİ PARA CEZALARINA DÖNÜŞTÜRÜLEREK MALİ AF KAPSAMI İÇİNE ALINMASINI TALEP EDEN BİR MAİL yollamıştım. Şu an mail adresimde 60 – 70 tane gönderdiğim maile ait okundu bilgisi gelmiş. Ayrıca 6 milletvekili telefonla arama nezaketini gösterdi. BİZDEN GÜNDEM YARATMAMIZ GEREKTİĞİNİ, BU KONUNUN KAMUOYU GÜNDEMİNE GELDİKTEN SONRA kendilerinin de şahsen destek vereceklerini belirttiler. HEM ZAMAN VE VAKİT GAZETELERİNE TEPKİMİZİ GÖSTERELİM. HEM DE BİR AN ÖNCE DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANALIM.BENİM SUÇUM ALACAKLARIMA KARŞI, BANA YAPTIKLARI GİBİ YOK EDERCESİNE YASAL TAKİP YAPMAMAK MI? İNSANLIĞIMIZI HATIRLAMAK MI?94 te yaptığım yorumu tekrar okumanızı isterim.Uğur 26 (Eskişehir)

 359. 22/11/2010, 18:46

  >Arkadaşlar Biraz evvel saat 17:05 de CHP Grup Başkan Vekili Akif HAMZAÇEBİ yi telefonla aradım. Görüşme fırsatı buldum. 15 aralık ta taahhüt sürelerinin dolmaya başlayacağını tekrar yakalama ve infazların başlayacağını söyledim. Kendisi bana konunun gündemlerinde olduğunu, mali af tasarısının henüz meclis gündemine gelmediğini o yüzden 15 aralık’a yetişip yetişmeyeceğini bilemediğini ancak durumumuzun farkında olduklarını çözmek için her türlü girişimde bulunacaklarını belirtti. Bize de “elinizden ne geliyorsa yapın “ dedi.HADİ ARKADAŞLAR Bİ GAYRET, HERKES SİLKİNSİN ÜSTÜMÜZDEN ŞU ÖLÜ TOPRAĞINI ATALIM. KENDİMİZ İÇİN AİLELERİMİZ İÇİN ÇABA SARFEDELİM. UNUTMAYALIM SON PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ. Yoksa cezaevinde bunları çok düşünecek zamanımız olur. Artık ZAMAN YORUM YAPMA DEĞİL , EYLEM YAPMA ZAMANI Uğur 26 (Eskişehir)

 360. 22/11/2010, 18:50

  >tüm milletvelillerine mesaj atarken akif hamzaçelebi ye de mesaj attım. bugün basın toplantısı yaptım bununla ilgili diye cevap gönderdi bana. ilk defa bir milletvekili tepki veriyor. gerçekten moral buldum. hayırlısıyla baskıya devam edelim. allah hepimizi kurtarsın…levent

 361. 22/11/2010, 18:52

  >arkadaşlar 444 8 555 aradım konuştum bütün haksızlıkları anlattım dinlediler inşallah bi haber yaparlar

 362. 22/11/2010, 18:54

  >arkadaşlar bende çek mağduru bi bayanım kesin bir çadır eylemi yapılması lazım biz yapamasakta ailelerden birileri yapabilir lafta bırakmamak lazım yapalım tüm dünya duysun bu rezilliği

 363. 22/11/2010, 18:59

  >VEZİR 38 islamla ne alıp veremediğin var milletin derdi ne senin derdin karın ağrın ne

 364. 22/11/2010, 19:00

  >ben dilek 163-164 deki yorumları yaptım zaman gazetesine tek taraflı haksız bi yayın yaptıklarını bizimde sesimizi duyurmaları gerektiğini ilettim adliyenin önünde kendimizi yaksak ilgilenirsiniz ozaman ama şimdi bankacıların ve tefecilerin cepleriyle ilgileniyosunuz yazık size diye gerekeni söyledim acil bir eylem yapılmalı suç unsuru olmayan… bizler korkuyosak yakalancaz diye birileri bizim yerimize bi eylem yapmalı ailelerimizden birileri.

 365. 22/11/2010, 19:09

  >Arkadaşlar444 8 555 numaralı zaman gazetesini bende aradım. Müşteri temsilcisi ile 25 dakikalık bir konuşma yaptım. Alacaklımın nasıl aldığı paraları inkar ettiğini, haciz yoluyla borcumdan kat kat fazla malın nasıl haraç mezat satıldığını, alacaklı avukatının banka havalesi ile aldığı parayı beyan etmeyerek mahkemede hala çek davasını nasıl takip ettiğini anlattım. Haber müdürlerine ileteceklerini, bu haberle ilgili çok arayan olduğunu söyledi. LÜTFEN SİZDE TEPKİNİZİ KOYUN. Bir telefon edin.Uğur 26 (Eskişehir)

 366. 22/11/2010, 19:14

  >ARKADAŞLAR ZAMAN GAZETESİNİ ARADIM NOTLARI ALDILAR TEL DAN DÖNECEKLER .7 ARKADAŞA DA ARATTIM ONLARIN BU İŞLE ALAKASI OLMAMASI NA RAĞMEN.HERKES TANIDIKLARINA DA ARATSIN.TİPONNE

 367. 22/11/2010, 19:19

  >165 yorumu mu iyi okursan islam demedim islami gurup dedim onlar da faiz yok diyorlar islamın arkasına sıgınıyorlar faizsiz bankacı ya onlar lütfen yorumu iyi oku bir numaralı tefeci onlar başına islami bankalarla ilgili bir şey gelmedigi için bilmiyorsun evini ipotek ettir kredi çek bakıyım başına neler geliyor ödemedigin an hemen evini satışa çıkartıyorlar diger bankalar yapılan maya gidiyor uzatıyor tamammı kardeşim elhamdürüllah bende müslümanım islama hakaret etmedim ettirmemde

 368. 22/11/2010, 19:21

  >166 bugün vaktim az oldu. bir haftadır mail-fax-tel üçgeninden çıkıp görsel eylem yapalım diye bağırmaktan dilimde tüy bitti,hatta yeterli toplanamayız planlarımu erteleyecektim ki şu işe bak eylem yapmalıyız diyenler çoğalmış.mail-fax-tel yapan arkadaşlar LÜTFEN YAKINDA GÖRSEL EYLEM YAPACAĞIMIZI ÜSTÜNE BASA BASA VURGULAYALIM. haydi hep beraber el ele. zonguldaklı-çekzede

 369. 22/11/2010, 19:26

  >Arkadaşlar Yüce Dinimiz İslam'ı kullanıp halka zulüm yapanların başında bu islami diye geçinen bankalar var. Bankasya, Kuveyttürk gibi bankaların eline düşmek diğer bankalara benzemiyor. En fazla onlar zulüm yapıyor. Stv ve zaman gazetesi bankasyanın. Daha doğrusu fetullahçıların. Onların tuzu kuru. Ben çok yakından bildiğim için yazıyorum. Stv de dönen çark inanın TRT de dönmüyordur. Rüşvet, adam kayırma, vergi kaçırma, ihalelerde kendi taraflarını kayırma, daha saymakla bitmez sahtekarlıkları vardır.En büyük sahtekarlar onlar. Hani kanal 7 cemaatindi ne oldu. İki tane uyanık kendi üstüne yaptı şimdi kimseyi tanımıyorlar. Stv de öyle. Kurulması için para verenleri şimdi tanımıyorlar. Şerefsizler bu şirketleri kurarken Allah rızası için bizde para verdik. Ama binleerce kez pişmanız. HASAN BAFRA

 370. 22/11/2010, 19:27

  >Zonguldaklı Çekzede merhabaBen Uğur 26 (Eskişehir). 15 aralık 2010 tarihine kadar yapılacak her yasal eylemde BEN VARIM. Hadi kaç kişiyiz. Gelirim diyenlerin bir listesi yapılsın. Kaç kişilik bir gücüz görelim. Ona göre hareket edelim. BİRLİK DOĞUYORMU BAKALIM. HADİ ARKADAŞLAR VARIM DİYEN ADINI BEYAN ETSİN. Birşeyler yapabilecekmiyiz görelim. Olmayacaksa da herkes bilsin. Burada boşu boşuna yazarak vakit harcamayalım. Başımızın çaresine bakalım.Uğur 26 (Eskişehir)

 371. 22/11/2010, 19:30

  >hasan bafra kardeş sana katılıyorum teşekkürler

 372. 22/11/2010, 19:31

  >ben varım ugur 26 kardeş toplanalım

 373. 22/11/2010, 19:36

  >hadi arkadaşlar birşeyler yapmanın zamanı gelmedi mi cüneyt bey ,jenardi, myway ,sami kal ,barışcı mersin, zeynep,daha ismini sayamadık arkadaşlarım bi omuz atıp şu meseleyi kökten çözelim toplanıp eylem yapalım iki elim kanda da olsa gelirim benim dosyalarım yeni şimdiden ben düşünüyorum tahattüt verenlere allah yardımcı olsun yarın çok geç olabilir

 374. 22/11/2010, 19:41

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede2 – Uğur 26 (Eskişehir)3 – Vezir38VARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 375. 22/11/2010, 19:54

  >uns26 msn istek gönderdim kabul et

 376. 22/11/2010, 19:56

  >06 ankara gökhan

 377. 22/11/2010, 20:07

  >DEMEKKİ İSTEYİNCE OLUYORMUŞ. BAKIN UFAK BİR KIVILCIM HERKESİ HAREKETLENDİRDİ. MÜCADELENİN İYİSİ, KÖTÜSÜ, BÜYÜĞÜ, KÜÇÜGÜ OLMAZ. MÜCADELEMİZ ŞARTSIZ ÖZGÜRLÜK İÇİN. ZAMAN GAZETESİ DERSİNİ ALDI GİBİ, BANA GERİ DÖNDÜLER, HABERDE BİR KASITLARININ OLMADIGINI, YANLIŞ ANLAŞILMALARI TELAFİ EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER. TABİ SUYA SABUNA DOKUNMADAN. HA GAYRET SES GELMEYE BAŞLADI GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ. ZONGULDAKLI ÇEK ZEDE KARDEŞİM SENİN MÜCADELENDE MADDİ MANEVİ YANINDAYIZ. SENİN GİBİ ARKADAŞLARIMIZ KENDİNİ FEDA EDECEKKİ ARKADAN GELEN MİLYONLARA IŞIK OLACAKSINIZ. YAPACAGIN YÜRÜYÜŞÜN ADINI İZNİNLE BEN KOYUYORUM. ZULME KARŞI KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDÜNSÜZ, KESİNTİSİZ ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ. HAYDİ ZONGULDAKLI GANDİ KARDEŞİM GANDİ TEK BAŞINA YÜRÜDÜ ÜLKESİNE ÖZGÜRLÜĞÜ KAZANDIRDI. SEN YÜRÜYECEN MAGDURLAR ÖZGÜR OLACAK. ÇEK HÜKÜMLÜLERİ DAYANIŞMA GRUBU

 378. 22/11/2010, 20:08

  >sevgili uğur senin mailin uns26@hotmail.com yanlışlık yok değilmi?uğur26@hotmail değildir dimi.uns26@hotmail.com bana geri geldi onun için sordum.basketçi

 379. 22/11/2010, 20:09

  >ARKADAŞLAR ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.BEN BU İŞİN EYLEMLE OLACAĞINA İLİŞKİN KANAATİM TAMDIR.

 380. 22/11/2010, 20:21

  >Zaman gazetesi haberindeHukuksal cehaletini apaçık ortaya koydu.Yargıtay cezaları hemen vermiyor böylece iş adamları iflas ediyor diyor..Kısaca, hapis korkusuyla insanlar borçlarını ödüyor, hapis korkusu olmazsa kimse borçlarını ödemez demekle"Bu Topraklarda yaşayan herkesi üç kağıtçı, dolandırıcı olarak nitelendirmiştir."Bu şahsa gerekli cevabı vermekte sizlere düşüyorZaman gazetesinde yer alan haberin yazarı Selçuk KAPUÇİe-mail adres: s.kapuci@zaman.com.tr

 381. 22/11/2010, 20:22

  >Bana kalırsa bir eylem için organize olalım ama önce akp,chp ve mhp heyetle kapılarını çalalım ve artık hiç bir şeyin bizi durduramıyacağını ahim in kapısını çalacağımızı ve bu seçim arifesinde sokaklara ineceğimizi belirtelim.Biliyorsunuz bir eylem yapmak için izin almak da şart arkadaşlar bu konuda hüder şafak beyden yardım alabiliriz

 382. 22/11/2010, 20:40

  >arkadaşlar icra da olan bir borcuma uyaptan baktım dosya kapalı diyor yanında da aciz vesikası diye not var bu aciz vesikasının anlamını bilen var mı acaba ?

 383. 22/11/2010, 20:42

  >arkadaşlar,biraz önce zaman gazetesini(biraz zor düşürdüm,acaba mağdurların teli nedeniyle mi bilemiyorum)birsen adında bir bayanla görüştüm,haberi yapan selçuk beyle konu ile ilgili görüşmek istediğimi belirttim,kendisinin gün boyunca gelen eleştrilerden çok bunaldiğını,konunun üzerinde hassasiyle durduklarını,hiç bir grup yada kuruluşun yanında olmadıklarını anlattı.bende kendisine bizim davamızı izah ettim,yapılan haksızlığın hangi boyutlara geldiğini ve daha vahim sonuçlar doğuracağını,esas haber yapılması gereken konunun bu olması gerektiğini vurguladım ve gazetenin tek taraflı yayın yaparak bel altına vurduğunnu söyledim.benden tel ve mail adresimi aldı,editörümüzle görüşüp sizlerden gelen tepkiler doğrultusunda bu konuda bir haber yapılabileceğini söyledi.umarım ararlar.aramazlarsa ben takipçisi olacağım.devam etmekte fayda var.basketçi

 384. 22/11/2010, 20:45

  >CHP MYKVergi affı konusuna da değinen Batum, vergisini ödemiş olan kişilerin vergi adaletine olan güven açısından kaale alınması gerektiğini ifade ederken naylon fatura düzenleyenlerin ve kullananların da affedilmemesi çağrısında bulundu. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sicil affı getirilmesini isteyen Batum, karşılıksız çekin ödenmemesi durumunda hapis cezalarıyla karşılaşıldığını, bu afla bu konunun da düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi

 385. 22/11/2010, 20:46

  >arkadaşlar,millletvekilleri de aynı şeyi söylüyor,"ses getirmek,gündem yaratmak",ozaman bizde devreye gireriz diyorlar.haklılar.geçen sene ağustos ayında enbüyük sorun buymuş,sayısal çoğunluk.ve çok sıkntı yaşamışlar,ve ciddiye alınmama gibi bir durum olmuş.biz kuvvetli olursak ozaman herkes yanımızda olur.uğur26 nın çağrısına kulak verelim.isim yazdırarak sayısal çoğunluğu hallederiz diyorum.basketçi

 386. 22/11/2010, 21:01

  >ARKADAŞLAR ZAMAN GAZETESİNİN NORMAL TELEFONUNDAN HABER MERKEZİ ARADIM HER ŞEYİ ANLATTIM..ihtiyar

 387. 22/11/2010, 21:11

  >DEĞERLİ CÜNEYT BEY SİZDEN BİR RİCAM OLACAK KENDİM BİRAZ BİLGİSAYAR ÖZÜRLÜ OLDUĞUM İÇİN RİCA EDİYORUM. 21 KASIM DA 72 NOLU BİR YAZIM VAR ÇEKTE HAPİS KALKARSA VERGİ GELİRLERİ ARTAR DİYE KISA BİR YAZI BU YAZIYI LÜTFEN ZAMAN GAZETESİ YAZARI SELÇUK BEYE AKTARABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM LÜTFEN SAYGILARIMLA.İHTİYAR..

 388. 22/11/2010, 21:15

  >ARKADAŞLAR ! ZAMAN GAZETESİNİN BU HABERİNİ DİĞER HABER KANALLARINA ŞİKAYET ETMEKTEDE FAYDA GÖRÜYORUM.ONLARINADA BU DENGESİZ HABERİ ELEŞTİRECEKLERİ GÖRÜŞÜNDEYİM .. AYHAN

 389. 22/11/2010, 21:29

  >bende bir temsilciyle katılacağım aydınlı çekzede

 390. 22/11/2010, 21:43

  >saat 20:00 de ntv de kredi kartları borçularının sıkıntısı dile getirldi.can dündar yorum olarak af kapsamında bu konununda gündeme getirlmesi söz konusu dedi ve bankalar birliğinin bu konuyu gündeme almasının beklendiğini söyledi. palandökenin konuyla ilgili gündüz yaptığı konuşmasından kredi kartları ile ilgili bölüm geldi.bu konuyla ilgili bir mağdur sitesi olduğunu zannetmiyorum.demekki kendi pompalamaları.kıssadan hisse.uzun lafın kısası İŞİMİZ ÇOK KOLAY DEĞİL,ÇOK ÇALIŞMAK LAZIM,AYRICA KISA VADEDE VE İVEDİ EYLEME GEÇMEK LAZIM.BASKETÇİ

 391. 22/11/2010, 21:44

  >Hepinize iyi akşamlar!Bu günün zaman gazetesini okudum pekte kafanızı takmayın biz dolandırıcı falan değiliz ama onlar şu memleketin en büyük kan emicilerinden bilmeyen yok bazı arkadaşlar arkalarında hangi org.olduğunu yazdılar.Hepimizce malumdur milletin paralarını nasıl ne şekilde ellerinden çekiyorlar.Adıda kar payı veriyorlar bunun tipinde olan hold.hepimiz biliyoruz en yakın bir tanıdığımın parasını bu yolla aldılar para şimdi püffffff gitti.Onun için kesin bir karar alalım bu iş uzamasın.Dün bir haber izledim 15 köylü arkadaşımız köy yolunu buna benzer bir davayıa konu olup bütün kanallara çıktılar.Bizde hemen açil neyse yapalım.Eminimki her şey istediğimiz gibi olacak.N.U

 392. 22/11/2010, 21:47

  >uğur msn den istek yaptım,basketçi

 393. 22/11/2010, 21:47

  >ARKADAŞLAR ŞEKERİM BEŞ YÜZ OLDU ŞİMDİ O AHLAKSIZ ADAMIN YAZISINI OKUDUM BİZİM İÇİN DOLANDIRICI DİYOR ORDA ÖRNEKLER VERMİŞ FİLANCA BATMIŞ FİLANCAYA ŞÖYLE OLMUŞ HEPSİ TEKSTİL İŞİ YAPIYOR DEMEKKİ AYVA VAR NAR VAR YARI YARIYA KAR VAR MALI SAÇMIŞ SOKAĞA ONDAN SONRA AĞLIYORLAR AĞLIYAN KİM """MAL TEFECİLERİ"""SELÇUK BEY SİZ GAZETECİ DEĞİL KİRALIK KATİLSİNİZ KALEMİNİZDEN KAN AKIYOR ZAMAN GAZETESİ GİBİ DEĞERLİ BİR GAZEYE YAKIŞMIYORSUNUZ GERÇEKLERİ YAZIN GERÇEKLERİ ÇIKIN SOKAĞA GİDİN ADLİYELERE İNSANLAR NASIL OLMUŞ NE HALE DÜŞMÜŞ BAŞABAKAN GİBİ YAPIN BİRDE BATAN İNSANLARIN EVLERİNE GİDİN BİR ZAMANLAR BU ÜLKEYE VERGİ VEREN İSTİSHAM YARATIPTA BİR LOKMA EKMEĞE MUHTAC OLMUŞ İNSANLARIN EVİNE GİDİN ÜÇ GÜN ZAMAN VERİP TE ÇIKIN HAPİSTEN BORCUNU PARA BUL ÖDE DİYE SALIP ŞU AN TİCARETİ NORMAL BİR ESNAFLARIN BİLE PARA KAZANAMADIĞI ORTAMDA PARA KAZANIN DA BORC ÖDEYİN DİYE SOKAĞA SALINIPTA EVİNİ GEÇİNDİREMİYECEK HALDEKİ İNSANLARI DİNLEYİN DİNLEYİP DOĞRULARI YAZMAK ZORUNDASINIZ BU İŞ İÇİN PARA ALIYORSUNUZ ALDIĞINIZ PARANIN HELAL OLMASINI İSTİYORSANIZ DOĞRULARI GERÇEKLERİ YAZIN YAZAMIYORSANIZ GİDİN PAZARDA LİMON SATIN HELAL PARA KAZANIN BU ÜLKEDE BİNLERCE ESNAF BATTI SİZDEMİ BATACAKSINIZ YOKSA ZAMAN GAZETESİNE REKLAM TOPLAMAK İÇİN Mİ MAL TEFECİLERİNİN AĞZIYLA YAZIYORSUNUZ BEYEFENDİ BİZLER ESNAFIZ HEMDE DOĞUŞTAN ESNAFIZ BİZ TEFECİLİK PETROL KAÇAKÇILIĞI YAPMADIK ÜLKEYE FAYDALI İŞLER İÇİN MÜCADELE VERDİK BEN ISI ENERJİ TASARRUFU YAPAN BİR MALZEMEYİ İMAL EDİP PATENTİNİ ALIP ÜLKEYEYE YAYMAK İSTERKEN BATTIK SEN BANA NASIL DOLANDIRICI DERSİN BE CAHİL BEN HALA BIKMADAN USANMADAN BU SINAV DÜNYASINDA İNSANLARIN MUTLULUĞU İÇİN MÜCADELE EDİYORUM SİZİ BEYEFENDİ RABBİME HAVELE EDİYORUM BİZ RABBİMİN ADALETİNE ÇOK İNANAN İNSANLARINIZ RABBİM SADECE ÇOCUKLARIMIN HAKKINI SİZDE BIRAKMASIN HARAM OLSUN…ihtiyar

 394. 22/11/2010, 22:12

  >BİR ESNAFIN BİTİŞ BİYOGRAFİSİ.Hayat hikayesini anlatacağımız esnafımız 10 yıllık bir iş adamı.Her şey çok güzel gidiyor piyasalar güllük gülistanlık elinde ne varsa işine yatırıyor.Yanın da 15 işçi çalışıyor.Anlıyacağınız aileleri ile beraber yaklaşık 60 kişi.Devlet bir yandan bağırıyor ‘’istihdam yaratın,işinize yatırım yapın arkanız da ben varım.’’Buraya kadar çok güzel değil mi ? Trilyonlarca çek kesmiş ödemiş mal aldığı yerler o istemeden kapısına mal yığıyor.Kimide ,Abi senin çekin piyasada gözü kapalı alınıyor sen ön ödeme yap ben sana sonra mal veririm bak yıllardır çalışyoruz diye ön çekler topluyor.Eeee esnafımız sözün senettir geleneğinden geliyor.Çünkü o bugüne kadar güvene dayalı iş yapmış.Hayalinde iş yerini biraz daha büyütmek var.Derken efendim bankalar arka arkaya kapılarını çalıyor rototif kredi açalım,kredili hesap açalım işinizi büyütün verin müşteri çeklerinizi bana,ama 60 tl lik çek vereceksin 40 tl kullandıracağım.Esnafımız iş büyütecek para lazım.Gelen her banka cazip avantajlar sunup krediler açıyor.Factoring firmaları peşinde.Buraya kadar süper problem yok.Ama esnafımızın unuttuğu bir şey var.Burası Türkiye burada esnafın zerre kadar değeri yok.Tamam krizler oluyor ama en fazla 5 yada bilemedin 6 ay sürüyor ve esnaf bunu bir şekilde atlatıyor.Derkennn,Hoop ;Dünyada bir kriz patlıyor.Dalgaları piyasayı çepeçevre sarıyor.Eee ne olacak şimdi ödenecek çekler var.Müşterilerinin çekleri birbir dönüyor (serde vefa var) çekler teminatta önce müşterilerinin çeklerini ödeyip topluyor.Ama sermaya yetmiyor onca sene üzerlerinden para kazanmış onları bu zor günlerinde yalnız mı bıraksın? Önce yazlığını,sonra evini,sonra arabasını satıyor.Bir sabah bir kalkıyor kendi çeki var ödemesi lazım ama o gün dolar 1.20 den 1.70 çıkmış.Bankayı arıyor teminata çek verip kredi kullanacak –‘’hayır 1 ay süreyle kredi kullanmayı dondurduk’’ deniyor.Factoring yapıyım diyor –hayır efendim 15 gün çek kırmıyoruz piyasalar kötü’’ tek çare tefeci kaldı.Elinde kalan son çekleri de yarı yarıya tefeciye kırdırıp çekini ödüyor.Ne güzel değil mi?

 395. 22/11/2010, 22:13

  >Yaa sonra 3 gün sonra yine çek var mal alıp satacak ki döngü olsun.Mal aldığı firmayı arıyor.-İnanın zor durumdayım hammadde alamadım ‘’ diyor hani o mal vermek için kapısında yatan adam.Ve çekini ödiyemiyor çeki yazılıyor.Ertesi gün zar zor düzeltme yapıyor.Bir yandan da bankalardan kredi almak ümidinde.Saygıdeğer Başbakanımız o sırada tv de basbas bağırıyor.Bankalar esnafımı zorlamayın canınızı yakarım.Bir bankayı arıyor.- ‘’Kredileri dondurduk veremeyiz’’.-‘’Ama Başbakanımız ne dedi esnafımı zorluğa itmeyin size sorarım demedimi?’’ Aldığı cevap….Aynen şu-Onun sesi buralara uğlaşmaz!!!!! Esnafımızın ilk çeki yazılır yazılmaz bankalar kredileri geri çağırıyor.Para mı var neyle ödesin.Derken öbür çek,öbür çek 10 gün sonra başlıyor hacizler iş yerini haraç,mezat topluyorlar.alacakları var ama kimsede para yok ki o haciz yapmıyor çünkü biliyor ki o zaman o kişi çalışmadan borcunu ödiyemez.Elinde bir tomar karşılıksız çek ile ortada kalıyor.Dava açsa para yok ki.Derken ona davalar açılmaya başlıyor arka ,arkaya Aaaa liütfen yanlış anlamayın karşılıksız çek’e ceza yok Adli para cezası bu Devlet diyor ki; bak alacaklıya 20 tl borcun var.Sana dava açıldı 20 tl de bana borçlandın bana borcunu öde seni bırakayım alacaklı alacağını hacizle almaya çalışsın yok bana ödemezsen seni hapse atarım.Yani anlıyacağınız dostlar 20 tl borcun oluyor 40 tl adam ne yapsın çalışıp ödese nasıl ödeyecek iş yok,makinalar hacze gitmiş eve ekmek götüremiyor.Aaa bir şeyi unuttuk birde dolandırıcı olarak nitelendiriliyorsunuz.10 yıl ticaret yapmışın vergi ödemişin,sicilin de tek bir leke olmamış bir anda dolandırıcı olmuşun.Yani Arkadaşlar anlıyacağınız kısaca git öl diyor devlet senin paran bitti benim de seninle işim bitti.Ne kadar tanıdık bir hikaye değil mi ? Şu an Türkiyede eminim ki Yüzbinlerce esnaf bu durumda neden çünkü yasalarımız dolandırıcı ile gerçekden batmış esnafı birbirinden ayırtedemiyor.Neden ? çünkü devlet sizi görmemezlikden geliyor sizi görmek bu krizi kabullenmek demek.Neden çünkü bu ülkede esnafın vergi kaçırandan,naylon fatura kesen den ,daha fazla değeri yok.Bir çok suç ertelenebiliyor,açıkcezaevlerinde çekilebiliyor,denetimli serbestlikden yararlanılabiliyor.Bunlar tecavüzcüler,katiller,hırsızlar için uygulanıyor.Ama Allah etmeye esnaf olup batarsanız yandınız.Tek tesellimiz Türkiyede idam cezası olmaması………

 396. 22/11/2010, 22:32

  >Değerli arkadaşlar; hayırlı akşamlar. Dün geceden kaldığım yerden, tüm yorumları gözden geçirdikten sonra, bu akşam; ilk önce, Değerli CÜNEYT HOCAM'ın (PİRİMİZ) verdiği mail adresine, zaman gazetesine 19 nodaki; Sayın Milletvekillerine gönderdiğim yazımımı mail olarak gönderdim. Zonguldaklı-çekzade kardeşimizin; eylem önerisini destekliyorum, farkındaysanız; diyorki, önce ben ve birkaç arkadaşım ANKARA'ya doğru yola çıkacağız, ama ANKRA'ya geldiğimizde, bizleri yalnız bırakmayın diyor. Daha evvelde belirtmiştim; eylem için ANKARA'ya gelindiğinde 150 kişi var ise 151.kişi olmaya hazırım. Ben; bu haklı davamızda, sorunlarımı en aza indirmiş bir kişiyim ama, benden sonraki arkadaşlarım kurtulacaksa, ben hapse girmeye, fedakarlığa ve gelecek cezalara razıyım. Ancak; büyük bir topluluk oluşturamayacaksak, ANKARA'ya bizleri temsilen, bir grup oluşturup göndermemiz, yerinde olur görüşündeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar, görüyorsunuz, bazen tersinede olsa gündeme gelmesini bildik. Kaldıki; elimiz tamamen boşta değil, hiç değilse birkaç Sayın Milletvekilimiz yanımızda değilmi? İnanıyorumki; Allah'ın izni, sizlerin çalışma ve katkılarıyla, biraz sancılıda olsa bu işi bitireceğiz. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla.

 397. 22/11/2010, 22:36

  >Arkadaşlar yukarda ki yazıyı sorumlu müdür ve yayın sahibi temsilcisi zaman gazetesi h.beser@zaman.com.tr adresine gönderdim bilginize

 398. 22/11/2010, 22:41

  >Barış çı ya kesinlikle katılıyorum önce şu heyeti belirleyelim sonra önümüzde ki hafta içine bir güne vekil randevularını ayarlıyıp gidelim.zeynep

 399. 22/11/2010, 22:57

  >Basketçi şu an msn açıkuns26@hotmail.comUğur 26 (Eskişehir)

 400. 22/11/2010, 22:59

  >Değerli arkadaşlar; bugün hafta başı olduğu ve bayram dönüşü olduğu için, çalıştığım iş yerinde, aşırı yoğunluğum vardı, ancak; yarından itibaren hafta boyunca, günlük hiç değilse, birkaç Sayın Milletvekilimizle görüşmeye çalışacağım, bilgilerinize. Tekrar saygılarımla.

 401. 22/11/2010, 23:17

  >Zaman gazetesini (0212. 454 1 454) aradım, Selçuk Bey ile görüşmek istediğimi söyledim… Dışarda olduğunu belirtip telefon ve mail adresimi istediler, verdim. Bir saat sonra Selçuk KAPUCİ beni aradı… Yaklaşık 10 dakika telefon ile EPEYİ ŞEYLER SÖYLEDİM… Gelen tepkilerden kesinlikle OLDUKÇA TELAŞLI bir haldeydi… Maksadının bizlere karşı olmadığını izah etmeye çalışsada;- HAYIR, YAZILANLARIN DİREK MANASI İLE DE YAZILANLARIN MEFHUMU MUHALİFİ İLE DE BİZE KARŞI BİR "SİPARİŞ HABER" YAZMIŞ DURUMDASINIZ, HEPİMİZİN ALGISI BU ŞEKİLDE, dedim…- ELİMDE HUKUKUN, ADALETİN, VİCDANIN HANGİ YÖNDE OLMASI GEREKTİĞİNİ İZAH EDEN KONU HAKKINDA DERLENMİŞ 17, 18 SAYFALIK BİR YAZI VAR, dedim…Yazıyı mail atmamı istedi ve maili okuyunca beni tekrar arayacağını ifade etti…Maili gönderdim, sonuçta; TELAŞLI bir hali vardı…Umarım bu durumu düzelten yeni bir haber yapar…

 402. 22/11/2010, 23:38

  >BİN KİŞİYİ HEDEFLEYECEK KADAR GÜÇLÜYÜZ ARKADAŞLAR……Nİ YE BİR HEYET….GEÇMİŞTEDE YAPILDI…AMAÇ KAMUOYU YARATMAK VE SÜREKLİLEŞTİRMEK…BAŞARABİLİRİZ BUNU…DAR KALARAK….BEŞ ON KİŞİYLE SINIRLAYARAK BİR SONUÇ OLMAZ…….HAYDAR

 403. 22/11/2010, 23:41

  >cuma günü 09 da ZAMAN GZT sinin ÖNÜNDEYİM…..VARMISINIZ…BAŞLANGIÇ OLSUN…BULUNDUĞUMUZ YERLERDEKİ BÜTÜN ZAMAN LARIN ÖNÜNE ……..

 404. 22/11/2010, 23:51

  >AMAÇ SELÇUK KAPUÇİYE KARŞI DURMAK GEĞİL…ALIN BİZE BİR FIRSAT HEMDE KOLAYINDAN….HERKES BULUNDUĞU YERDEN…ZAMANINDA ZAMANIN ÖNÜNDE BULUŞAMAZMI…..

 405. 23/11/2010, 00:00

  >ZAMAN GAZETESİNİN İNTERNET HABER SİTESİNDE MANŞETTEN YAYINLADIĞI BİZİMLE İLGİLİ HABER YOK… SANIRIM KALDIRILMIŞ…YANILIYORMUYUM YOKSA???

 406. 23/11/2010, 00:06

  >hayır kaldırılmamıs yazı ve telefonlara ve faxlara devam ıyı kontrol edin devam ediyorhttp://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1055424&title=yargitayda-geciken-adalet-isadamlarini-iflasa-surukluyor

 407. 23/11/2010, 00:08

  >200cvp Zeynep hanım katılıyorum.Yeter artık ne yapacaksak yapalım.nu

 408. 23/11/2010, 00:10

  >zaman gazetesı web sitesınde editor haber mudur ve butun yonetıcılerın e mailleri var yukarıda bir arkadas guzel bir yazı yazmıs bu yazıyı hepsine gonderin etkili olacaktır. olumlu gtepkıler gelmeye basladı bastırın hergun bir hedef secilisn orası email bombardımanı yapılsın tek tek ayrı ayrı yerlere yazılan yazılar zayıf kalır tel hedef gosterilisin her gun orası topluca emallere bogulsun Haydın arkadaslar

 409. 23/11/2010, 00:10

  >184 TEKİ ARKADAŞIM ACİZ VESİKASINA BAĞLANDIYSA SENİN ADINA İLERİKİ TARİHLERDE BİRŞEY BULURLARSA HACİZ HAKLARI DEVAM EDER.HACİZDE ZAMAN AŞIMINI DURDURMAK İÇİN ACİZ VESİKASINA BAĞLANIYOR İŞ.KISACA ÖZETİ BU.SAYGILARCAN MERT

 410. 23/11/2010, 00:18

  >MOBİLYACILAR,KREDİ,ÇEK VE SENET BORÇLARINADA YAPILANDIRMA İSTİYOR….Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Tarafından Açıklanan Vergi Affı Mobilya Sektörünü Mutlu Etti.Dişlerinizi bembeyaz yapan kalem… Tıklayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan vergi affı mobilya sektörünü mutlu etti. Tasarıyı olumlu bulan sektör, Merkez Bankası nezdinde kredi kartı borcundan ötürü kara listeye alınan esnafın sicilinin temizlenmesini talep ediyor. Çek ve senette de borç yapılandırmasına gidilmesini istiyor.Hükümet, vatandaşların kamuya olan borçlarının asıl alacağının reel değerini korumak suretiyle borçların belli plan dâhilinde ödenmesi amacıyla tasarı hazırladı. Yapılacak ödemelerde finansman sıkıntısı yaşanmaması için taksitli ödeme imkânı sunulacak. Kurban Bayramı öncesinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılan tasarı, mobilya sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı.

 411. 23/11/2010, 00:20

  >5 e cevap varım be kardeş.nu

 412. 23/11/2010, 00:20

  >HAYDİ ARKADAŞLAR ARTIK ZAMAN ALEYHİMİZE İŞLEMESİN… HEMEN MAİLLERE VE FAKSLARLA BASKILARIMIZI ARTIRALIM TIPKI ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ…

 413. 23/11/2010, 00:22

  >mobilyacılarla ilgili yazı nerden alıntı yapılarak yazdınız dislerininizi benbeyaz yapan kalem bu ne is nasıl yorum nasıl yazı acıklarmınısz

 414. 23/11/2010, 00:27

  >http://www.haberler.com/mobilyaci-cek-ve-kredi-kartina-da-borc-2374380-haberi/ BÖYLE BİR İŞ…ŞİMDİ OLDU MU ABDULLAH BEY…

 415. 23/11/2010, 00:27

  >YORUM DEĞİL BU BİR HABER…

 416. 23/11/2010, 00:41

  >ARKADAŞLAR BAKIN TABİKİ EYLEM YAPALIM AMA LÜTFEN VEKİLLERİ ARAMAYA ARA VERMEYELİM,VERMEYELİMKİ GÜNDEM OLUŞTURALIM.GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ TELEFONLAR VE SMS LER VEKİLLERİN ÜZERİNDE ETKİ EDİYOR.BU BASKIYA DEVAM EDERSEK VE PEŞİNDENDE MECLİS GÖRÜŞMELERİYLE BİRLİKTE EYLEM YAPARSAK KANIMCA ÇOK SES GETİRİRİZ.LÜTFEN ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE VEKİLLERİMİZE NEFES ALDIRMAYALIM.ŞAHSIM ADINA SAAT GEÇ OLDUĞU İÇİN ŞU AN HEPSİNE SMS YOLLUYORUM.BU ARADA SN.CÜNEYT BEY AKP GRUP BAŞKANLARININ VE ETKİLİ İSİMLERİNİNDE TELEFONLARINI YAYINLARSA ONLARIDA ARAYALIM.SAYGILARIMLACAN MERT

 417. 23/11/2010, 00:58

  >SAYIN CAN MER, YUKARIDAKİ HANERLER.COM ADRESİNDEKİ İNTERNET HABERİNDEN DE ANLAŞILACAĞI ÜZERE ÇEK GİBİ DİĞER BORÇLARINDA YAPILANDIRILMASI 7,500 BİN KİŞİNİN GÜNLÜK OLARAK TIKLADIĞI BİR HABER SİTESİNDE DİLLENDİRİLMEYE BAŞLANDIĞINA GÖRE BUNDAN SONRASI BİZE KALIYOR…ÖYLE DEĞİ LMİ DOSTUM..

 418. 23/11/2010, 01:22

  >Arkadaşlar zamandaki haber düşünülmeden yapılan bi haber burda hedefteki yargıtay iş yapamıyor diye yargıtayı nasıl hedef alırız diye yargıtayda çıkıp açıklama yapsın kimse bizede dolandırıcı gözüylede bakmasın biz kimseden zorla mal almadık kimsede ben hapse girem diye uğraşmaz ve ev icrası gibi ilkel ve zorbaca bir durumla karşılaşmak istemez bizimle asıl uğraşan mal aldığımız insanlar değil bunlar bizi mahkemeye vermedi tefeciler ve bankalar bizi mahkemeye verdi bende bi sürü müşteri çeki var hiç kimseyi mahkemeye vermedim tefeci ve bankalar bizim çekleri niye aldı sordular sağlam diye yılarca iş yap sonra dolandırıcısın yok öyle yağma iş eylem zamanı gücümüz ne oylarımız kime bu çağdışı yasayı kaldırana parti fark etmez inanıyorumki herkes benle aynı fikirde sayımız ailelerimizle birlikte üç milyon hodri meydan gerekirse gider yatarız duamızda ALLAH İNŞALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN EFECAN…

 419. 23/11/2010, 01:39

  >SN.19 TABİKİ TOPUN TAMAMEN BİZDE OLDUĞU KAÇINILMAZ BİR GERÇEK.GEÇEN SENE YAPTIKLARIMIZ YAPABİLECEKLERİMİZİN GÖSTERGESİ OLDUĞUNA GÖRE VE ŞÜPHE GÖTÜRMEYECEK BİR GERÇEK OLAN SİTE YÖNETİCİSİ ARKADAŞLARIMIZIN ÇABALARI DOĞRULTUSUNDA GEÇEN SENE YAPTIKLARIMIZIN NE KADAR SES GETİRDİĞİ ORTADAYKEN BENİMDE ŞAHSİ DÜŞÜNCEM MECLİSİN BU İŞİN ÇÖZÜMÜ DOĞRULTUSUNDA TEK NOKTA OLDUĞUDUR.BAZILARIMIZ VEKİLLERİ ARAYACAK VE DERTLERİMİZİ ANLATACAK BAZILARIMIZDA ANKARADA MECLİSİ ZİYARET EDECEK VE TABİKİ BAZI ARKADAŞLARIMIZDA EYLEM YAPACAK.EYLEM YAPAN ARKADAŞLARA DİĞER ARKADAŞLARIN BU ŞEKİLDE DESTEK OLMASI KANIMCA ŞARTTIR.VEKİLLERİ TAM TÜRKÇESİ İLLALLAH ETTİRMEMİZ GEREKİYOR.HEMDE HER NOKTADAN.ARTIK SEÇİM TAKVİMİNE GİRDİK VE HEPSİDE BİLİYORKİ KENDİLERİNİN TEK İHTİYACI OLAN ŞEY OY VE BU OYU ALMAK İÇİN ÇOK TAVİZLER VERECEKLER.İŞTE TAMDA BU NOKTADA KENDİLERİNİNDE SAYIMIZI ÇOK İYİ BİLDİKLERİNDEN BİZLE İLGİLENECEKLERİNE EMİNİM TABİKİ EĞER BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENLERİ HAKKIYLA YAPARSAK.SAYIMIZ ÇOK OLDUĞUNDAN HEPİMİZİN FARKLI DÜŞÜNCELERİ OLACAKTIR,OLMASIDA GAYET DOĞALDIR AMA HEPİMİZİN HEDEFİ TEKTİR.ÖNEMLİ OLAN BİRBİRİMİZİN FİKİRLERİNE SAYGI GÖSTEREREK ORTAK PAYDADA BULUŞMAK OLACAKTIR.ORTAK PAYDAMIZDA BU İLLET YASADAN KURTULMAK OLDUĞUNA GÖRE HEPİMİZ BU UĞURDA YAPILACAK OLAN HER TÜRLÜ EYLEME TABİKİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE DESTEK VERECEĞİZ.BENİM DÜŞÜNCEM VEKİLLERİ ARAYAN ÇOK ARKADAŞIMIZ VARSA O ZAMAN HERKEZ ARAYACAK,ANKARADA BULUŞULACAKSA ANKARAYADA GİDİLECEK,ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİMİZ DOĞRULTUSUNDA BEN DİYEREK EYLEMLERE KATILMAMAK HATA OLUR.EYLEM YAPALIM DİYEN ARKADAŞIMIZ PEK SONUÇ VERECEĞİNE İNANMASADA BENCE VEKİLLERİ ARAYACAK,ANKARAYA GİTMEK ÇÖZÜM DEĞİL DİYENDE ANKARAYA GİDECEK,GİDECEKKİ BİZLERİN NE KADAR MAĞDUR OLDUĞUMUZU GÖSTERMEMİZ KOLAYLAŞACAK.AMA İNŞALLAH MUTLU SONA HEPBERABER ULAŞACAĞIZ.EN DERİN SAYGILARIMLACAN MERT

 420. 23/11/2010, 01:40

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – EskişehirVARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 421. 23/11/2010, 01:45

  >Arkadaşlar merhaba,BENDE VARIM diyen bazı arkadaşlarla yaptığımız telefon ve msn görüşmelerinde bir kaç gün içinde İstanbul'da yapılacak toplantıda YOL HARİTASI belirlenerek UYGULAMAYA BAŞLANACAKTIR. Bu mücadelede BENDE VARIM diyenler lütfen mail ile bilgi versinler.Uğur 26 (Eskişehir)

 422. 23/11/2010, 01:51

  >varım değil varız sonuna kadar inşallah bu işin üstwsinden geliriz efecanyakar@mynet.com

 423. 23/11/2010, 02:36

  >Arkadaslar sonuna kadar varım buradan saglıklı sonuç alacagız toplanacagız ses getirecegizz…

 424. 23/11/2010, 08:43

  >Arkadaşlar kredi kartı borcum yüzünden haciz geldi.Bana aciz belgesi verdiler.Bo aciz belgesi iyi mi? kötü mü? cevap vermenizi veya yorum yapmanızı rica ediyorum.

 425. 23/11/2010, 09:08

  >arkadaşlar sabah sabah stress atmak için sayın sevgili selçuk kapucı beyi aradım.mesaileri saat 9 ve 9.30 arası başlarmış. lütfen sizde arayın arkadaşa sabah şekeri olsun.FİRARİ HAKAN

 426. 23/11/2010, 09:43

  >arkadaşlar tefeciler bizden önde bugün gazetesinin internet sitesinde de zamandaki haberin benzeri var bu f.gülencilerin amacı nedir ya

 427. 23/11/2010, 10:02

  >slm arkadaşlar geçenlerde yazmıştım benim çekle bir sıkıntım kalmadı diye ama bu davada sonunakadar varım demiştim ama burda bir atılım göremiyom ya arkadaşlar ankaraya mı toplanılacak ne yapılacaksa artık harekete geçme vakti geldi neyi bekliyoruz neden duruyoruz ben 10 kişi ile ankaraya gelmeye hazırım yanımda çalışan 10 elemanı gerekirse ogün çalıştırmayıp ankaraya getirecem bitsin bu çile artık

 428. 23/11/2010, 10:05

  >arkadaşlar aşağıdaki linkteki haberi okuyun. lütfen mağdurlar olarak yorum trafiğimizi arttıralım. almışlar iki firmanın görüşünü yazmışlar. adilce olmalı. http://www.bugun.com.tr/haber-detay/129204-can-yakan-aci-rekor-haberi.aspx

 429. 23/11/2010, 10:32

  >Bugün gazetesine bende yorum yaptım. Boş bırakmayın arkadaşlar.Her türlü Ankara ziyaretinde bende varım. Aynı zamanda şehirlerarası otobüs biletleri satıyorum. Ankara'ya gitmek isteyen arkadaşlara mümkün olduğunca indirim yaptırarak bilet temin edebilirim. Maddi anlamda zorlanan arkadaşların biletlerini gücüm yettiğince ben karşılayabilirim. Aynı zamanda internetten iş yaptığım için bilgilerimi buradan veremiyorum, gizli tutmak zorundayım. Talebi olan herhangi bir arkadaşımız olursa bilgilerini burdan aktarsın, ben dönüş sağlarım. Tüm Türkiye'deki arkadaşlara yardımcı olabilirim.Selamlar,E.H. İzmirden

 430. 23/11/2010, 10:36

  >Arkadaşlar biz üstünde duruyoruz diye bu haberi gündemlerine alıyorlar yorumlara devam bıktırana kadar Bugün gazetesinide bu haberi yaptığına pişman edelim ama eminim ki daha sonra başka bir sitede de aynı haberi göreceğiz.zeynep

 431. 23/11/2010, 10:46

  >Uyanın arkadaşlar uyku zamanı değil bilinçli olarak bu haberler yapılıyor.Boş durmayalım biz bu mücadeleye hız verdikçe bunlarda coşacak.anlaşılan bugünkü adresimiz de bugün gaztesi.Zeynep

 432. 23/11/2010, 11:51

  >bunu borç yaparken düşünseydiniz faizi dahi göz önünde bulundurup borç yaparken, Borçlandığınız kişinin sıkıntılarını düşünmezken,İcra takibinde mal kaçırırkenBorcu ödememek için bin bir türlü renge girerken düşünseydiniz bu söylediklerinizi..,Herşeye kendi zaviyenizden bakarken acaba deme cürretini gösteremezken;O zaman daha güzel edebiyat yapar ve ders verirdiniz..Ve anlattıklarınız o zaman daha makbul sayılırdı. Dünden beri onlarca mail geldi, hepiniz derdinizi anlatmak yerine eleştirmeyi seçtiniz..,Siz bu şekilde devam edin bakalım kim sizi dinleyecek… Vesselam.. Selçuk KAPUCİZaman Gazetesi Haber MerkeziMuhabir Tel(212) 4541454Faks(212)E-posta: s.kapuci@zaman.com.tr

 433. 23/11/2010, 12:15

  >Selçuk KAPUCİZaman GazetesiHaber MerkeziBRAVO SANA AMA !! BİLGİSİZCE YAPILAN HABER BU KADAR SAVUNABİLİR ,ZAMAN DAN DA BU BEKLENİR GAZETELERİNİZİ BEDAVA BİLE SATSANIZ NAFİLE

 434. 23/11/2010, 12:25

  >arkadaşlar zaman gazetesine giderken bu işi yapacağınızı diğer gazetelerede bildirin biri bu işi yapacağınızı bilidrsin diğer basın kuruluşlarına ben yurt dışındayım yoksa bende gelirdim sizinle m.z.s

 435. 23/11/2010, 12:28

  >Bakın arkadaşlar çok uzun zamandan beri bu siteyi takip ederim eskiyimdir ama beni kimse tanımaz neyse bu gazetelere eleştiri dozunu kaçırmayalım sadece derdimizi anlatan kısa ve öz yazılarla yorum yapalım öfkeyle kalkan zararla oturur unutmayalım ateş düştüğü yeri yakar ama öfke ateşten daha can yakar o yüzden sakin sakin yanlış yapmayalım yapmayın bizler önceden O GAZETECİLERİN BİLE ÖNÜMÜZDE ÇEKET İLİKLEDİĞİNİ UNUTMAYIN UNUTTURMAYIN profesyönel olun borcun varsa var baktın olmuyor paşa paşa aslan gibi girer yatarsın bu senin bizim ayıbımız değil bu yasayı bu hale getirenlerin kabahati unutmayın sakın bu kavramda olaya daha sakin ve profesyönel yaklaşalım yaklaşın hiç korkmayın panik yapmayın üzülmeyin başa gelen herşey bir gün bitecek kimiz çok zarar görecek kimimiz az zararla burdan sıyrılacak felaket tellalığı kimseye fayda sağlamaz ağır ve emin adımlarla gitmek gerek olayın üstüne umarım anlata bilmişimdir anlatmak istediğimi

 436. 23/11/2010, 12:39

  >İZMİR'DEN E.H İSİMLİ ARKADAŞIMA YAKLAŞIMINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.HAYDİ ARKADAŞLAR EYLEM ZAMANI GELMİŞTİR.ANKARA'DA TOPLANALIM.ÖNCE BİR ÇADIR SONRA ALLAH NE VERDİYSE KALABALIK O KADAR ÇOK OLACAKKİ SİZ BİLE ŞAŞIRACAKSINIZ.ŞU SAYI DİYE KENDİMİZİ ŞARTLANDIRMAYALIM.ÖNCE ÇADIR GERİSİ KENDİLİĞİNDEN GELİR.BİR PANKART YAZDIRALIM.ZONGULDAKTAN YÜRÜYECEK ARKADAŞIMIZIN FİKRİ ÇOK GÜZEL.O ÇADIRDA ONU KARŞILARIZ.CUMA'YA ANKARA'DA EYLEMİ BAŞLATALIM.

 437. 23/11/2010, 12:47

  >TEFECİ LOBİSİ ATAĞA GEÇTİ;HAPSE ATTIRINCA ALACAGINI TAHSİL EDECEGINI DUSUNEN VAMPİR TEFECİLER VE LOBİLERİ SALDIRI HALINDE HER YERİ (BAŞTA ANAYASA MAHKEMESİ OLMAK ÜZERE)ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR.HAPSE DÖNÜŞEN ADLİ PARA CEZASI DEVLETE ÖDENİRSE HAPİS CEZASI BİTİYOR,ALACAKLININ CEBİNE GİREN BİR ŞEY YOK.TEFECİ GURUHU VE LOBİSİ BUNU BİLMİYORMU.ADLİ PARA CEZASI VERİLİRSE ARTIK MUHATAP DEVLET OLUYOR.ADLİ PARA CEZASI İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞMEDİĞİ SÜRECE ,ADLİ PARA CEZALARINA GETİRİLECEK BORÇ YAPILANDIRILMASI HİÇ BİR ŞEYİ ÇÖZMEZ SADECE SORUNU BİRAZ DAHA ÖTELER.SONUÇ GENE HÜSRAN OLUR.TEFECİLERİN VE LOBİLERİNİN SESLERİNİ YÜKSELTMEYE BAŞLADIGI GUNLERE VE MEDYA GRUBUNA DİKKAT.

 438. 23/11/2010, 12:51

  >BEYLER BUGÜN GAZETESİNE YORUMLARINIZI BIRAKIN VE VEKİLLERİ ARAMAYI LÜTFEN AKSATMAYIN.ARAMALARIMIZIN ETKİSİ GÖZÜKMEYE BAŞLIYOR.EN BASİT ŞEKLİ İLE KARŞI TARAFI RAHATSIZ EDİYORSA Kİ ETTİĞİ BELLİ DEMEKKİ DOĞRU YOLDAYIZ DEMEKTİR.

 439. 23/11/2010, 12:56

  >SELÇUK KAPUCİ BEY ;SEN BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSEN SENİ KİM DİNLEYECEK BAKALIM YADA KİM OKUYACAK BAKALIM.VESSELAM

 440. Aa
  23/11/2010, 12:58

  >20 Aralık 2010 da zaman bitiyor,c.evinden çıkmak için borcumu ödeyeceğim taahhüdünde bulunup çıkan arkadaşlar(başkada çareleri yoktu)hangi biri borcunu ödeyebildi hangisi taahhüdünü yerine getirebildi.Parası olsaydı girermiydi hiç c.evine.Para yüzünden çoluk çocuğundan ayrı kalırmıydı elbetteki hayır.Bunların hepsimi dolandırıcıydı,çek kesenlere dolandırıcı gözüyle bakan zihniyet acaba yazısını yazarken hiç bunları düşündümü.Dünyanın neresinde kalmış böyle ilkel bir ceza,hani Dünya ülkesi olma yolunda koşuyordu ülkemiz,hani demokrasi ülkesi olacaktık,17 YY.larda bu ceza AB ülkelerinde kaldırılmış demekki biz hala biz 17 YY.da yaşıyoruz.Modern çağdaş ülke olmak yolunda basın üzerine düşen görevi neden yapsınki onlar için para önemli,zaman gazetesi zaten malum yaşamım boyunca okumadığım belli bir zümrenin borazanı olan gazete,başkada bir yazı beklenemezdi kendilerinden ben o gazeteyi ve yazdıklarını kaale bile almıyorum.Birde Allah Kitap iman der dururlar.Hiç düşündülermi çek borçlusunun verdiği taahhüde gelen faizin ana paranın kaç misli olduğunu.Hani faiz haramdı?

 441. 23/11/2010, 13:23

  >gazetecilik anlayışınızı tebrik ederim zaman gazetesi yazarı demekki sesimizi duyurabiliyoruzki yapılanları duyurabiliyoruzki cevap yazmışsınız soruyorum size bize mal verirlerken bizi dürüst gördülerki çekimizin sağlam olduğunu gördülerki bize mal verdiler öyle her insanın çekiyle mal almazsın fakat biz alıyorduk ne zamana kadar kriz çıkana kadar krizin yaralarını sardılarmı yok kriz görmezlikten gelindi sizin göreviniz neydi vatandaş krizin altında ezilirken siz neyaptınızda şimdi bizi suçlama hakkını elde etme hakkını buluyorsunuz siz kimsiniz ve kimin adına haber yapıyorsunuz eğer Türk halkının gazetecisiyseniz bizde bir Türk vatandaşıyız unutmayınki biz devlete güverek esnaflık yapıyorduk fakat devlet kriz zamanı yanımızda olsaydı biz bu duruma düşmezdik devlet bizi dişmeden elimizden tutsaydı o zaman hapise atarken sesimiz çıkmazdı birde osavunduğun insanlara gelince evet savunmakta haklı olabilirsin peki bu insanların bizi düşürdüğü durumlardan hiç haberin varmı senin banka kredisiyle araba almıştım 50 bin tl ben bu arabanın 35bin tlsini ödemiştim sonra krizden çeklerimi ödeyemez hale geldiğimde banka borcunu ödemedim çeklerimi ödemeye çalıştım o çekleriminde 12 tanesini ödeyemedim benim arabama yakalatma emri çıkarttı o senin savunduğun insanlar bu insancamı soruyorum sonra ne oldu biliyormusun akıllı kardeşim benim banka arabaya el koydu rabayı sattı benim ödediğim para havaya uçtu alacaklının eline nedştü orasınıda kendin tahmin et fakat akıllı akıllı dursalar hacizle uğraşacaklarına bana imkan tanısalar şu anda benim çek borcum olmazdı yada arabamı yakalatacaklarına beni bana bıraksalardı arabaya borcum bittiğinde arabayı kendilerine verirdim benim borcum 70bin tlydi avukat masrafı filan şimdi kaçlira olduğunu bile bilmiyorum çünkü avukat tutup kendimi savunabilecek param yok eğer bir yara varsa oda bizde senin evin kiramı benim evim kira ve iki aydır kira veremedim diye ev sahibiyle aramız iyi değil anne babamın yanına gideceğim sizin savunduğunuz insanlar nedeniyle gidemiyorum çocukları okula bile göndermek istemiyorum

 442. 23/11/2010, 13:23

  >arkadaşlar neolur şu çadır eylemini yapalım geç kalmadan eşimde bende taahhüt verdik şimdi korkuyoruz yakalancaz diye çadıra gelemiyen arkadaşlar nasıl yardımcı oluruz eylam yapanlara birileri söylesin battaniye yastık yorgan yiyecek olsun nasıl yardımcı oluruz. çadıra kocaları kaçaksa bayanlar gelebilir çocuklara babaları bakar kadınlar kaçaksa erkekleri çadıra gelebilir çocuklara kendileri kadınlar bakar ama az kişiyle sesimizi duyuramayız lütfen bişeyler yapalım. ALLAH'IN izniyle kurtaralım kendimizi ailemizi çocuklarımızı bizde insanız katil haydut hırsız deyiliz. dilek

 443. 23/11/2010, 13:47

  >SN. SELÇUK BEY,HERŞEYDEN ÖNCE MAİLİMİ OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDEREK KONUYU AÇMAK İSTİYORUM.YAPTIĞINIZ HABERİN KANIMCA TEK TARAFLI YAPILAN RÖPORTAJLAR SONUCU ERİŞİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA BİR HABER OLDUĞU KANAATİNE VARMIŞ BULUNMAKTAYIM.ŞÖYLEKİ,1-DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE Kİ BUNUN İÇİNDE BÜTÜN İSLAM CUMHURİYETLERİDE DAHİL OLMAK ÜZERE ÇEKTEN HAPİS YOKTUR.SEBEBİ ÇOK AÇIKTIR,DEVLET 2 TÜCCARIN ARASINA GİRMEZ,YAPTIĞI KANUNLARLA HACİZ HAKKINI ZATEN ALACAKLIYA VERİR VE BUNUN ÖTESİNDE TARAFSIZ KALIR.ÜLKEMİZDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİNDEN FARKLI OLARAK BANKALARIN SORUMLULUĞU ÇOK BASİTE İNDİRGENMİŞTİR ( ÇEK YAPRAĞI BAŞINA 600 TL ) DÜNYA ÖRNEKLERİNDE BANKALARIN SORUMLULUĞU ÇOK DAHA FAZLADIR.2-DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÇEK SUÇU DIŞINDA HİÇBİR SUÇTA 2 DEFA CEZALANDIRMA YOKTUR.ŞÖYLEKİ BORÇTAN DOLAYI HAPİS YATSANIZ BİLE BORCUNUZ BİTMİYOR Kİ ZATEN HAPİS YATMA SEBEBİNİZ ADLİ PARA CEZASINDAN DOLAYIDIR.FARZEDİNKİ BORÇLU ADLİ PARA CEZASINI ÖDEDİ VE HAPİS KARARINI ORTADAN KALDIRDI,SONUÇ OLARAK ALACAKLIYA ADLİ PARA CEZASI ( ÇEK BEDELİ KADAR ) TUTARINDAN DEVLET 1 KURUŞ BİLE ÖDEMİYOR!!! O ZAMAN ESAS MAĞDUR OLAN ALACAKLI OLUYOR.PEKİ SİZE SORUYORUM DEVLET BU KANUNLARI KENDİNE PARA KAYNAĞI YARATMAK İÇİNMİ KOYUYOR???? ALACAKLIDA,BORÇLUDA MAĞDUR!!!! 3-MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜNDE İSE YARGITAYDAN CEZASI ONANIP GELEN BİR İNSAN SORARIM SİZE ÇEK BEDELİNİ HALA ÖDEYEMİYOR VE CEZAEVİNE GİRİYORSA SİZCE BU İNSANIN PARASI VARDA VERMİYORMU YOKSA GERÇEKTEN İFLAS ETMİŞ PERİŞAN OLMUŞ BİR BORÇLUMU? KANIMCA KENDİNİZİ BORÇLUNUN YERİNE KOYARSANIZ CEVABINI ÇOK NET VERİRSİNİZ.HİÇ KİMSE AMA HİÇ KİMSE CEBİNDE PARASI VARSA CEZAEVİNE GİRİP O REZİLLİĞİ YAŞAMAK İSTEMEZ HELEKİ BU İŞADAMI VEYA ESNAFSA ( ÇEK KULLANANLARIN %95 İ ESNAF VE İŞADAMIDIR GAYRİMEŞRU KOVALAYAN MAFYA DEĞİLDİR ) MAFYA OLSA ZATEN CEZAEVİNE GİRMEYE ALIŞKIN OLUR AMA ZAMANINDA İŞ VERENLER OLARAK İNANIN BUNU GURURLARINA YEDİREMEZLER VE BU SEBEPTEN BIRAKIN BORÇLARINI ÖDEMEYİ CEZAEVİNE DÜŞEN BİR İŞADAMI AİLESİNE EKMEK BİLE GÖNDEREMEZ VE DOĞAL OLARAKTA AİLELER DAĞILIR!!!4-İSLAM HUKUKUNA GÖRE VE SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN ÖNDERLİĞİNDE HAYATLARIMIZA YÖN VERMEYE ÇALIŞAN BİR TOPLUM OLARAK HEMEN HEMEN HER OLAY KARŞISINDA PEYGAMBER EFENDİMİZİN OLAYLAR KARŞISINDA VERDİĞİ NASİHATLARI BİRBİRİMİZE ÖRNEK VERİRİZ. O ZAMAN SEVGİLİ EFENDİMİZİN ÖNÜNE GİDEN ALACAKLIYLA BORÇLUYUYA SÖYLEDİKLERİNİDE LÜTFEN HATIRLAYALIM!!!!ALACAKLININ BORÇLUYA BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN ZAMAN VERMESİ GEREKTİĞİ HATTA YARDIM ETMESİ GEREKTİĞİNİ BORLUNUNDA AİLESİNİN NAFAKASINDAN ARTANI ALACAKLIYA ÖDEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEMİŞMİDİR??? GEÇEN SENE VERİLEN TAAHÜTLERDE BİLİYORMUSUNUZ NE KADAR FAİZ EKLENDİ???? ANAPARAYI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN İÇERDE OLAN BİR İNSAN FAİZİYLE BİRLİKTE BU PARAYI NASIL ÖDER SORARIM SİZE??? İÇERDEN ÇIKACAK ZATEN PARASI YOK OLSA ZATEN ÖDER ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUR,HANGİ PARAYLA İŞ KURACAK HADİ İŞ KURDU AİLESİNİME BAKACAK YOKSA 20 LİRALIK BORCA KARŞI VERDİĞİ DÜNYA FAİZLE BİRLİKTE 40 LİRA OLMUŞ BORCUNUMU ÖDEYECEK??? SİZDEN RİCAM LÜTFEN AMA LÜTFEN BU ÇEK OLAYLARINDA BUNLARIDA DÜŞÜNEREK VİCDANINIZDA YENİ BİR KARAR VERMENİZDİR.EN DERİN SAYGILARIMLACAN MERT

 444. 23/11/2010, 13:49

  >SN. SELÇUK BEY,HERŞEYDEN ÖNCE MAİLİMİ OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDEREK KONUYU AÇMAK İSTİYORUM.YAPTIĞINIZ HABERİN KANIMCA TEK TARAFLI YAPILAN RÖPORTAJLAR SONUCU ERİŞİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA BİR HABER OLDUĞU KANAATİNE VARMIŞ BULUNMAKTAYIM.ŞÖYLEKİ,1-DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE Kİ BUNUN İÇİNDE BÜTÜN İSLAM CUMHURİYETLERİDE DAHİL OLMAK ÜZERE ÇEKTEN HAPİS YOKTUR.SEBEBİ ÇOK AÇIKTIR,DEVLET 2 TÜCCARIN ARASINA GİRMEZ,YAPTIĞI KANUNLARLA HACİZ HAKKINI ZATEN ALACAKLIYA VERİR VE BUNUN ÖTESİNDE TARAFSIZ KALIR.ÜLKEMİZDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİNDEN FARKLI OLARAK BANKALARIN SORUMLULUĞU ÇOK BASİTE İNDİRGENMİŞTİR ( ÇEK YAPRAĞI BAŞINA 600 TL ) DÜNYA ÖRNEKLERİNDE BANKALARIN SORUMLULUĞU ÇOK DAHA FAZLADIR.2-DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÇEK SUÇU DIŞINDA HİÇBİR SUÇTA 2 DEFA CEZALANDIRMA YOKTUR.ŞÖYLEKİ BORÇTAN DOLAYI HAPİS YATSANIZ BİLE BORCUNUZ BİTMİYOR Kİ ZATEN HAPİS YATMA SEBEBİNİZ ADLİ PARA CEZASINDAN DOLAYIDIR.FARZEDİNKİ BORÇLU ADLİ PARA CEZASINI ÖDEDİ VE HAPİS KARARINI ORTADAN KALDIRDI,SONUÇ OLARAK ALACAKLIYA ADLİ PARA CEZASI ( ÇEK BEDELİ KADAR ) TUTARINDAN DEVLET 1 KURUŞ BİLE ÖDEMİYOR!!! O ZAMAN ESAS MAĞDUR OLAN ALACAKLI OLUYOR.PEKİ SİZE SORUYORUM DEVLET BU KANUNLARI KENDİNE PARA KAYNAĞI YARATMAK İÇİNMİ KOYUYOR???? ALACAKLIDA,BORÇLUDA MAĞDUR!!!! 3-MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜNDE İSE YARGITAYDAN CEZASI ONANIP GELEN BİR İNSAN SORARIM SİZE ÇEK BEDELİNİ HALA ÖDEYEMİYOR VE CEZAEVİNE GİRİYORSA SİZCE BU İNSANIN PARASI VARDA VERMİYORMU YOKSA GERÇEKTEN İFLAS ETMİŞ PERİŞAN OLMUŞ BİR BORÇLUMU? KANIMCA KENDİNİZİ BORÇLUNUN YERİNE KOYARSANIZ CEVABINI ÇOK NET VERİRSİNİZ.HİÇ KİMSE AMA HİÇ KİMSE CEBİNDE PARASI VARSA CEZAEVİNE GİRİP O REZİLLİĞİ YAŞAMAK İSTEMEZ HELEKİ BU İŞADAMI VEYA ESNAFSA ( ÇEK KULLANANLARIN %95 İ ESNAF VE İŞADAMIDIR GAYRİMEŞRU KOVALAYAN MAFYA DEĞİLDİR ) MAFYA OLSA ZATEN CEZAEVİNE GİRMEYE ALIŞKIN OLUR AMA ZAMANINDA İŞ VERENLER OLARAK İNANIN BUNU GURURLARINA YEDİREMEZLER VE BU SEBEPTEN BIRAKIN BORÇLARINI ÖDEMEYİ CEZAEVİNE DÜŞEN BİR İŞADAMI AİLESİNE EKMEK BİLE GÖNDEREMEZ VE DOĞAL OLARAKTA AİLELER DAĞILIR!!!4-İSLAM HUKUKUNA GÖRE VE SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN ÖNDERLİĞİNDE HAYATLARIMIZA YÖN VERMEYE ÇALIŞAN BİR TOPLUM OLARAK HEMEN HEMEN HER OLAY KARŞISINDA PEYGAMBER EFENDİMİZİN OLAYLAR KARŞISINDA VERDİĞİ NASİHATLARI BİRBİRİMİZE ÖRNEK VERİRİZ. O ZAMAN SEVGİLİ EFENDİMİZİN ÖNÜNE GİDEN ALACAKLIYLA BORÇLUYUYA SÖYLEDİKLERİNİDE LÜTFEN HATIRLAYALIM!!!!ALACAKLININ BORÇLUYA BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN ZAMAN VERMESİ GEREKTİĞİ HATTA YARDIM ETMESİ GEREKTİĞİNİ BORLUNUNDA AİLESİNİN NAFAKASINDAN ARTANI ALACAKLIYA ÖDEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEMİŞMİDİR??? GEÇEN SENE VERİLEN TAAHÜTLERDE BİLİYORMUSUNUZ NE KADAR FAİZ EKLENDİ???? ANAPARAYI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN İÇERDE OLAN BİR İNSAN FAİZİYLE BİRLİKTE BU PARAYI NASIL ÖDER SORARIM SİZE??? İÇERDEN ÇIKACAK ZATEN PARASI YOK OLSA ZATEN ÖDER ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUR,HANGİ PARAYLA İŞ KURACAK HADİ İŞ KURDU AİLESİNİME BAKACAK YOKSA 20 LİRALIK BORCA KARŞI VERDİĞİ DÜNYA FAİZLE BİRLİKTE 40 LİRA OLMUŞ BORCUNUMU ÖDEYECEK??? SİZDEN RİCAM LÜTFEN AMA LÜTFEN BU ÇEK OLAYLARINDA BUNLARIDA DÜŞÜNEREK VİCDANINIZDA YENİ BİR KARAR VERMENİZDİR.EN DERİN SAYGILARIMLACAN MERT

 445. 23/11/2010, 13:57

  >arkadaşlar bence medya konusunda dikkatli olmalıyız…Bu adamlar güçlü, bu haberi yaptıklarına göre dahasını da yapabilirler..Sinirlendirmeden bu kişileri anlatalım derdimizi..Ben gazetenin önüne gtmeye gerek yok.Bu onları daha da sinirlendirir.aleyhimize haberler bize daha zarar verir..e-postalarımız sonuç veriyor…Bence meclise gitmeliyiz..

 446. 23/11/2010, 14:02

  >35 deki yazıyı selçuk kapuçi mi yazmış anlıyamadım teyit aldınızmı yoksa biri yazmasın

 447. 23/11/2010, 14:19

  >değerli arkadaşlar biraz önce ankara ile görüştüm yasanın meclise sunulduğunu 2 hafta içinde bilgi sahibi olabileceğimizi maduriyetimizin farkında olduklarını söylendi bilginize

 448. 23/11/2010, 14:24

  >51 DEKİ ARKADAŞIM NE YASASI BU? MALİ AF MI YOKSA YENİ BİR YASAMI?

 449. 23/11/2010, 14:29

  >Mali afla birlikte yeni bir yasanın devreye sokulacağını bilgisine ben de ulaştım. Seçimler yaklaşıyor arkadaşlar, af getirecekyer ki oy toplasınlar korkmaya gerek yok bence..Haberler şu aşamada bizi etkilemez onların hedefi, Yargıtay….

 450. 23/11/2010, 14:33

  >tam açıklama yapamıyorlar içeriği bilemem dedi arkadaş.fakat yeni bir sistem yani af olacak mecburen bunca insan tekrarmı dönecek cezaevine her kez herşeyin farkında onlarda biliyor ödene miyeceğini.merak ediyorum kaç kişi ödeme yapabildi yapanlar varsa ayakta alkışlanmalı bence

 451. 23/11/2010, 14:50

  >ARKADAŞLAR ARAMALARA DEVAM ARAYAN ARKADAŞLARDA BİLİYORDUR VEKİLLER OLAYIN VEHAMETİNİ ANLAMAYA BAŞLAMIŞ!!!!! HADİ ARKADAŞLAR BASKIYA DEVAM……. ARAYALIM ARKADAŞLAR VE MAĞDURİYETLERİMİZİ ANLATALIM UNUTMAYINKİ HER AÇILAN TELEFON ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMAK DEMEK…

 452. 23/11/2010, 15:15

  >arkadaşlar bir çoğumuzun unuttuğu eski bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Sn. Sadullah ERGİN çeke hapis cezası kalkacaktır. Ancak kısa vadede değil, orta vade demişti kanun öncesi açıklamasında. Ben bu konunun Anayasa Mahkemesinde kesinlikle olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. AKP hükümetinin ise şu anda çok bir değişiklik yapacağı kanaatinde değilim. Yine de ERGİN'in açıklamasını hatırladıkça çıkmadık candan umut kesilmez diyorum. Özellikle olayları hızlandırmak açısından hem muhalefete, hem iktidara hem de A.Mahkemesine baskımızı sürdürmeliyiz. ANCAK arkadaşlar lütfen ama lütfen medeni sınırlar içinde eleştiride bulunalım. İnternet veya basın veya Sn.Vekiller mahalle kahvesinde okey arkadaşlarımız değiller. İnsanlara satılıklar, şerefsizler veya bilmem neler bilmem neler demekle hak aranmaz. Lütfen ama lütfen herkes biraz uslubuna dikkat etsin. Anlıyorum herkes gergin, herkes sinirli, herkes üzgün ancak hem kendinize hem davaya zarar verdiğinizi de unutmayın. İnsanlara kin kusmak, içimizi rahatlatmak mı daha önemli, yoksa derdimizi anlatmak derman bulmak mı? Lütfen biraz daha sağduyu. Teşekkürler. SERKAN

 453. 23/11/2010, 15:26

  >bence ilk taahhüt ödemelerine bakacaklar ona göre uygulama olacak ödemeler yolundaysa cezaya devam sonuçta devlet için gelir kapısı

 454. 23/11/2010, 15:27

  >56 serkan kardesım elıne saglık.hakkımızı demokratık yoldan ve dıkkatlı bır uslup kullanarak aramalıyız

 455. 23/11/2010, 15:33

  >ARKADAŞLAR,NE ÜMİTSİZLİĞE KAPILACAĞIZ,NE DE FALAN ŞUNU YAPACAK,FİLAN BUNU ÇÖZECEK DİYE REHAVETE DÜŞECEĞİZ.BİZE DÜŞEN AĞIRBAŞLILIĞIMIZI HİÇ KAYBETMEDEN DERDİMİZİ ANLATMAK.BIKMADAN ,USANMADAN BU İŞE KATKISI OLABİLECEK HER TARAFA ULAŞMALIYIZ.CÜNEYT BEYDEN VE DİĞER ARKADAŞLARDAN RİCAM YENİ TELEFON NUMARALARI VE ADRESLER.BİZLERE DÜŞEN DE ARAMAK,ARAMAK…BIKTIRINCAYA KADAR ARAMAK.ALLAH KALBİMİZİ BİLİYOR.MUTLAKA ONUN YARDIMI DA BİZİMLE OLACAKTIR.ERCAN ERMİŞ

 456. 23/11/2010, 15:36

  >ben zaman yazarıyla 1 saat önce göruştum cok hakaret edildiğini söyledi bende bu arkadaşların haklı olduğunu yagıtay haberinin bir hiç olduğunu alacaklı zaten soymuş adamları sende aynı durumda olsan ne tepki verirdin dedim bırak ağaları mağdurların sesi ol 1yıl önce reklam icin para toplmışlar reklam metnini yayınlamamışlar dedim oda arkadaş senin gibi sakin konuşarak dertlerine yardım edebileceğini haber roportaş vs ama bir küfür hakaret hak edmediğini benim böyle haberim sayesinde haberinin olduğunusöyledi değerlendirme sizin

 457. 23/11/2010, 16:14

  >arkadaşlar öglen Selçuk beyle görüştüm.kendileri yaptıgı haberin avukatlarla görüşmesi neticesinde bu kanıya varıp öyle haber yaptığını söyledi.bizim durumumuzuda izah ettim bizlerinde haklı oldugunu bu durumu bizlerle konusunca anladıgını;bizimle ilgili bir yazı yazacagını söyledi.ama yayın yönetmenlerininde onayı olmadan yayına cıkılamayacanı belirtti.ve sizden ricam fikirlere ve düşüncelere açık olalım selçuk beyin bizi anladıgını düşünüyorum bazı arkadaşların küfredip telefonu kapattıklarını söyledi.bu tarz şeyler bize yakışmaz.biz bir dönemin itibarlı insanlarıyız.döverek söverek bir yere varılmaz.şimdi her nekadar dolandırıcı olarak gösterilsekde bizim kanımız hala asildir.Zaman gazetesinin bu yanlış düşünceyi düzeltecegini ve Cüneyt beyin siteye atacagı gazete yönetiminin telefonlarına saygı cercevesinde aramayı tavsiye ediyorum.HAKAN ALTINEL (FİRARİ)

 458. 23/11/2010, 16:31

  >Ekrem DuMANLIZAMAN GAZETESİ GENEL YAYIN MÜD.e.dumanli@zaman.com.tr0212 4541454ZAMAN GAZETESİNİN SAHİBİAKP MİLLETVEKİLİM. İhsan ARSLAN 0532 314 4738

 459. 23/11/2010, 16:37

  >39 da yazan arkadaşa katılıyorum cuma günü ankarada eylemi başlatalım inanın sayı çok fazla olacak eylemi duyan gelir

 460. 23/11/2010, 16:40

  >Arkadaşlar bazı internet sitelerinde çek mağdurları lehine yazılar da yazılıyor. Onların yazılarına yorum yaparak daha fazla ilgilenmelerini sağlayabiliriz. Bu siteleri siyasetçilerde okuyor bilginize.HASAN BAFRAhttp://www.siyasetvedusunce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=385:huekuemet-yine-bir-mali-af-kurtarma-operasyonu-hazrlnda-hueseyin-celik&catid=72:hueseyin-celik&Itemid=85#comments

 461. 23/11/2010, 17:13

  >arkadaşlar az önce muhtarlıktan bir yetkili geldi adreste kim oturuyor diye sordu gitti sizce polis gelirmi

 462. 23/11/2010, 17:14

  >gelirse hemen ekipmi gelir yoksa sivilmi gelir lütfen yardımcı olun acil

 463. 23/11/2010, 17:15

  >ayrıca arkadaşlar işi sıkı tutmaya başladılar aranması olanlar dikkat Allah yardımcımız olsun

 464. 23/11/2010, 17:16

  >biran önce toplanalım lütfen

 465. 23/11/2010, 17:19

  >medyacı arkadaşlar yorum yapmadan önce bu sitede yer akabilen ve alamayan binlerce çek mağduunun yaşamlarını incelemeden beylik yazılar döşüyorsunuz bu insanlar çeklerini verdikleri tarihte ödeyemedi doğru ama dolandırıcı değiller bende alacaklıyım bu konuyu açayım bende borçlumu icraya versem malını mülkünü haciz etsem ne alacaktım mal alarca depolarda bekleyecek mahkemeler vs teferruat çok onu yok etmek yerine borçları makul bir vadeye yaydık belki zorlandı ama ödedi ve hala ticaretimiz devam ediyor düşmez kalkmaz bir allah bu insanlar dolandırıcı değil mağdur lütfen birde siz vurmayın ve hala çekte hapis cezası kalkmadımı diye soran vekkillerin yönettiği bir yoplumda yaşıyorsak vay halimize gerrçekleri herkes biliyor ama pembe tablo çizmekle yetmiyor bu mağduriyetin kalkması herkesin önünü açacaktır ve hayırlı olacaktır türk milletinden herne olursa olsun kötü insan çıkmaz herkesin katkısıyla artk bu ilkelliğe bir son verelim nasılki töreye ilkellik diyoruz modern türkiyede para için özgürlük kısıtlanmasın diyebilelim

 466. 23/11/2010, 17:22

  >ne mutlu sizin gibi esnafa herkes sizin gibi düşünseydi biz şu anda her an yakalnma korkusu yaşamaz ticaretimize gurrla devam ederdik

 467. 23/11/2010, 17:42

  >66 daki adsız arkadaşım ekip gelmiyor sivil geliyor ltf dikkat edin

 468. 23/11/2010, 17:45

  >adli para cezalarının idari para cezasına çevrilmesi için akif hamzaçebi basın toplantısı yaptı belki etkili olabilir

 469. 23/11/2010, 17:48

  >arkadaşlar şimdi haberler söyledi başbakan bugün 21:30 akp li vekillerle ve bakanlarla bi toplantı yapacakmış.şimdi mesajlara bi yoğunluk veirsek belki aksam gündeme alırlar. özellikle cep telefonlarına mesaj. ve konuşabilenler konuşarak. levent…

 470. 23/11/2010, 17:49

  >arkadaşlar bende varım mali af yapılanıyor kart borçluları içinde yapılanma yekrar geliyor süremiz azaldı çek magdurları içinde bir yapılanmanın tam zamanı ne yapılacaksa bir an önce harekete geçelim gokmen.akar@hotmail.com

 471. 23/11/2010, 17:57

  >Arkadaşlar Selçuk Bey'le görüştüm bizim mğduriyetimizi de dile getiren bir haber ele alacağını ifade etti.Olayı avukatların bildirmelerine dayandırarak haber yaptığının altını çizen Selçuk Kapuci, piyasanın dolandırıcılarla kaynadğını, sahtekarı borçlulardan ayrımanın zor olduğunu ifade etti.Kapuci, bu sahtekarların hem alacaklıya hem de verecekliye sorç olduğunu, asıl hedeflrindeki kişilerin dolandırıcılar olduğunu kaydetti. En yakın zamanda, biz çek mağdurları ile ilgili de haber yapacağını, gazete yönetiminin onyından geçtikten sonra haberin yayınlanacağını söyledi..

 472. 23/11/2010, 18:00

  >tşk ederim 71 deki arkadaşım eğer Allah korusun içeri düşersem sesimiz olun eylemi yaparsanız ben içerde olsamda yakınlarım gelir Allah kimseyi sadece borcundan dolayı hapse attırmasın aydınlı

 473. 23/11/2010, 18:02

  >Ekrem DuMANLIARKADAŞLAR GENEL YAYIN YÖNETMENİNİ VE GAZETE SAHİBİ AKP Lİ VEKİLE BASKI KURALIMKİ LEHİMİZE HABER YAPSINLAR.ZAMAN GAZETESİ GENEL YAYIN MÜD.e.dumanli@zaman.com.tr0212 4541454ZAMAN GAZETESİNİN SAHİBİAKP MİLLETVEKİLİM. İhsan ARSLAN 0532 314 4738

 474. 23/11/2010, 18:20

  >beyler herkez bassın mesajları bugün toplantı var dokuz buçukta

 475. 23/11/2010, 18:23

  >ARKADAŞLAR EĞER MALİ AFFA SOKULURSA BİZİM MESELEMİZ BU BİZİM SONUMUZ OLUR. MALİ AFFA SOKARLARSA SADECE YAPACAKLARI ADLİ PARA CEZASINI TAKSİTLENDİRMEK OLUR. LÜTFEN BUNU TALEP ETMEYİN. TALEP EDECEĞİMİZ ŞEY ADLİ PARA CEZASINA HAPSİN KALKMASI OLMALI

 476. 23/11/2010, 18:24

  >M.İHSAN ARSLAN BAŞBAKANA ÇOK YAKIN İSİMLERDİR.BİR ÇOK ARKADAŞIMIZ KENDİLERİNİ BİLİR HATTA OĞLUNUNDA KİM OLDUĞUNU BİLİR.ÇOK DOĞRU BİR NOKTA.

 477. 23/11/2010, 18:38

  >Arkadaşlar. Selçuk Bey'le ben de görüştüm. Uzun uzun dertlerimizi anlatan bir e-mail de yolladım kendisine. 75'teki firari arkadaşın da dediği gibi konuyu bizim açımızdan da görerek bir haber daha yapmak niyetinde olduğunu belirtti. Ancak daha önce de yazdığım gibi insanlara ağzımıza geleni söylemekten vazgeçmeliyiz. Anlıyorum, hepimiz aynı durumdayız. Hepimizin korkuları ve üzüntüleri had safhada. Ancak hakaretle, küfürle, aşağılamayla bir yere varıldığını gören herhangi biri oldu mu şimdiye kadar herhangi bir konuda ???? Lütfen arkadaşlar usluba dikkat edelim. Taahhütlerin dolmasına kısa bir süre kala, yavaş yavaş kanunun çıkışından önceki hareketlilik siteye gelmeye başladı. Umarım ve inanıyorum ki olumlu sonuçlar alabiliriz. Ancak lütfen hakkımızı insan gibi korumak, derdimizi insan gibi anlatmak varken daha fazla düşman edinecek söz ve hareketlerden kaçınalım. Zaten karşımızda yeterince kuvvetli bir cephe var. Bir de yeni cepheler açmayalım kendimize. Saygılarımla. SERKAN.

 478. 23/11/2010, 18:39

  >SN. HÜSEYİN ÇELİK ÇOK GÜZEL YAZMIŞ…26.09.2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne Uyum Yasaları çerçevesinde yeni TCK ( Türk Ceza Kanunu) çıkarıldı. Ve bu kanunun geçici birinci maddesine göre diğer özel ceza kanunlarının yeni TCK’ya uyumlu hale getirilmesi için 31,12,2006 yılına kadar süre tanındı. Yine 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı kanunun 15. maddesi ile bu sure 31,12,2008 olarak düzenlendi. 2008 yılı sonuna kadar diğer bütün kanunlarda uyum amaçlı düzenleme yapıldığı halde Markalar Kanunu ile 3167 Sayılı Çek Kanunu uyumlu hale getirilmedi. 01,01,2009 tarihi itibariyle ne Markalar Kanunu kaldı, ne de Çek Kanunu kaldı. Hatta o günlerde Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya “geçmiş olsun” diyerek Çek Kanunu’nun geçersiz olduğunu ve karşılıksız çek suçlularının artık olmayacağını savundu. Markalar Kanunu’na muhalefetten yargılanan, hatta bu suçtan cezaevinde olanlar hemen tahliye edildi. Yeni kanun 15 Ocak 2009’da çıksa da geriye dönük işlemeyeceği için gerçekten marka hırsızlarına af denilebilecek şekilde kıyak yapıldı. Hatta cezalarının düşmesiyle kalınmadı, el konulan kaçak mallar bile ödül niyetine teslim edildi. Peki karşılıksız çek suçundan yargılananlar, ya da cezaevinde olanlar? Onlara bu kanun uygulanmadı. Peki niye?. Çünkü bankalar öyle istedi diye. 2009 yılının sonuna doğru tekrar Çek Kanunu çıkarıldı ve çek cezalılarına çocuk avutur gibi erteleme getirildi. Cezaevinde olanlar taahhüt vererek tahliye edildi. Ancak taahhüt verdikleri süre 2010 yılının son aylarında doluyor ve ödenmesi gerekiyor. Ödenmezse tekrar infazları kaldığı yerden başlayacak. Peki bir yıl once taahhüt alınarak tahliye olan bu borçlular borçlarını ödediler mi?. Hiç sanmıyorum. Zaten iflas etmiş, sicili bozuk, iş yapamaz durumda olan insanlar bir senede o kadar yüklü borçlarını nasıl ödeyecekler?. Siz iş vermesseniz, önünü açmazsanız, evine ekmek götüremeyen insanlar ticaretten kalma borçlarını nasıl ödeyecek? Diğer tarafta elinde çek bulunduran alacaklılar ne olacak? Yeni Çıkacak Olan Mali Af Kimlere? Hükümet şimdi mali af hazırlığında. Peki kime? AKP iktidarında yerleştirilen bürokratlardan görevi kötüye kullananlara, partiye yakın olupta iş yapan ve vergisini ödemeyip af olacağını geçen seneden beri bilipte bekleyen esnaflara, lüks araçlara binip bandrollerini dahi ödemeyen cebi kalınlara, daha da önemlisi görevi kötüye kullanmaktan haklarında dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke verilen ve büyük çoğunluğu iktidar partili milletvekillerine. Elbette vatandaşa da yarayacak ama sık sık af gibi, vergi barışı gibi eften püften kanunlarla değil, köklü ve temelinden tutarak gerçekten vatandaşın işini ve huzurunu gözeterek çıkarılan kanunlarla olsa daha kalıcı önlem olmaz mı? Hükümet ekonomiyi, daha doğrusu bankaları canlı tutabilmek adına vatandaşına 1800’lü yıllardaki İngiltere kanunlarını uygulamaya devam ettikçe başbakanın sözünü ettiği muasır medeniyet düzeyine rüyalarda belki çıkarız.. Hüseyin ÇelikSiyaset ve Düşünce Yazarıdır

 479. 23/11/2010, 18:41

  >Başbakan bu gece milletvekilleriile bir toplantı yapacakMilletvekillerini Akp grup başkan vekillerini ve Bakanları aramalıyız BEKİR BOZDAĞ 0542 6474087 – 0505 7776601FARUK NAFIZ ÖZAK 0532 3137773ÖMER DİNÇER 0532 3483247ZAFER ÇAĞLAYAN 0530 5149650EGEMEN BAĞIŞ 0532 3134981CEVDET YILMAZ 0505 3003013NİMET ÇUBUKÇU 0532 3372940 MEHMET AYDIN 0542 8272308Hayati YAZICI 0532 2421986Faruk ÇELIK 0532 2656070Mehmet Mehdi EKER 0533 6203359

 480. 23/11/2010, 18:42

  >ARKADAŞLAR BÜTÜN AKP VEKİLLERİ GENEL KURULDA ZAMAN GAZETESİNİN SAHİBİDE.ŞİMDİ RADIM DANIŞMANI 1 SAAT SONRA ARAYIN DEDİN.HAYDİ BÜTÜN VEKİLLERE MESAJ. İSTANBULLU

 481. 23/11/2010, 18:44

  >Arkadaslar butun akp vekiller genel kurul toplantisindaymis.ihsan arslani aradik 1 saat sonra bitecekmis. Aramalara devam lutfen herkes arasin……sevin

 482. 23/11/2010, 18:45

  >SELÇUK KAPUCİ İLE GÖRÜŞTÜM .TEK TARAFLI YAYINCILIK OLMAZ DEDİM .BİZİMLE LÜTFEN RÖPORTAJ YAPIN BİRDE BİZLERİ DİNLEYİN DEDİM VE CEP TEL.VERDİM.1 HAFTA İÇİNDE YAYINLAYACAĞINI SÖYLEDİ.BASKIYA DEVAM EDİCEM.İSTANBULLU

 483. 23/11/2010, 18:47

  >arkadaşlar bakın aklıma ne geldi bir gazete ye tam sayfa ilan çokmu pahalı acaba bir ilan versek 5-10 mağdur bi araya gelsek seisimizi duyurmak için nedersiniz olurmu acaba

 484. 23/11/2010, 18:57

  >arkadaşlar habertürkde izmirde bir genç kızı öldüren katilin daha öncede 2 kişiyi öldürüp 2 sene yatıp çıktığını yazıyor adalete bakın çek suçlusu 5 sene 2 canın katili 2 sene bu habere yorum yapalım

 485. 23/11/2010, 19:11

  >Arkadaşlar merhaba,Öncelikle şunu söyleyeyim bugün CHP den Grup Başkan Vekili Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'yi aradım. Fakat yaklaşımı hiç iyi değildi. Bana telefonda "ÇEK MAĞDURİYETİ DEMEDE NE DERSEN DE"dedi. Bende bu konu için aradım deyince "BİZ GEREKENİ YAPTIK BİRAZDA AKP li Vekilleri arayın" diyerek telefonu yüzüme kapattı.Ben buna bayağı üzüldüm ve kızdım. Arkasından CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. Gürsel TEKİN'i aradım. Kendisine bu yaşadığım olayı anlattım, SİZ HALKLA BÖYLE Mİ KUCAKLAŞMAYI UMUYORSUNUZ dediğimde Partisi adına özür diledi. Ve bana"KONUYU BİZDE TAKİP EDİYORUZ, GENEL BAŞKAN BU KONU İLE İLGİLİ BİR TEKLİF HAZIRLAMAMIZI İSTEDİ, ARKADAŞLAR HAZIRLIYORLAR, EN KISA ZAMANDA GÜNDEME GETİRECEĞİZ" dedi. Bizim de moralimizi bozmamamızı, güçlü olmamız gerektiğini falan anlattı. Bilginiz olsun diye yazma gereği duydum.Uğur 26 (Eskişehir)

 486. 23/11/2010, 19:11

  >arkadaşlar ben msj çektim lütfen herkes msj atsın 83 deki numaralara

 487. 23/11/2010, 19:13

  >beyler bu sayfada yayınlanan tel nolarına mesaj atmaya devam edin bunaltalım. toplantı var. konuşabilenler konuşsun..

 488. 23/11/2010, 19:16

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – Eskişehir14 – Tuncer Yıldırım15 – E.H. – (İzmir) 10 çalışanı ile birlikte16 – Gökmen.AkarVARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 489. 23/11/2010, 19:21

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – Eskişehir14 – Tuncer Yıldırım15 – E.H. – (İzmir) 10 çalışanı ile birlikte16 – Gökmen.Akar17 – Hasan – BursaVARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 490. 23/11/2010, 19:25

  >evet sayfa oldukça hareketlendi. olcakbu iş. özgürlüğümü bi kazanayım. hemen iş kuracam nasipse. çünkü ticaret yaptığım borcum olan insanlarda halen itibarım var. sorun banka,faktorink,tefeci. kazandığım tümparalarla kalan borçlarımı ödemek nasip etsin allah.

 491. Aa
  23/11/2010, 19:40

  >77 de yazan arkadaşım boşuna uğraşma seni kırmadan nazikçe atlatmışlar.Zaman gazetesinin zihniyetini ve kimlere hizmet ettiğini bilmiyorsun sanırım.Bizim lehimize bir yazı yazmaz onlar,yazamaz bu olay vicdan meselesi olmaktan çoktan çıktı paranın gücü bu çek olayı.

 492. 23/11/2010, 19:59

  >nu.Şimdi listeye baktım ben ve 10 arkadaşım hazırız.nu94cvp Yüce Rabbim hepimize nasip etsin.Ayriyeten çok ses getirecek hareketler hazırlıyoruz.Bunun için ilk olarak Alman express gazetesine mail gitti cevap bekleniyor.

 493. 23/11/2010, 19:59

  >Başbakan bu gece milletvekilleriile bir toplantı yapacakMilletvekillerini Akp grup başkan vekillerini ve Bakanları aramalıyızBEKİR BOZDAĞ 0542 6474087 – 0505 7776601FARUK NAFIZ ÖZAK 0532 3137773ÖMER DİNÇER 0532 3483247ZAFER ÇAĞLAYAN 0530 5149650EGEMEN BAĞIŞ 0532 3134981CEVDET YILMAZ 0505 3003013NİMET ÇUBUKÇU 0532 3372940 MEHMET AYDIN 0542 8272308Hayati YAZICI 0532 2421986Faruk ÇELIK 0532 2656070Mehmet Mehdi EKER 0533 6203359

 494. 23/11/2010, 20:01

  >Arkadaşlar merhaba,Size Bursa'dan Hasan beyin bana attığı bir maili aynen yayınlıyorum. Bilginize."Sayın Uğur Bey Çek mağduru sitesinde yayınlanan AKP li milletvekillerin numaralarının çoğu yanlış. çoğu kullanılmamakta. Mesaj gönderdik. Telefon Ettik böyle numara kullanılmakta veya kayıtlı değil deniyor. Siteyi sürekli takip ediyorum. Fakat bu şekilde yanlış bilgiler verilmesi bence uygun değil. Siteyi takip eden arkadaşlara bilgi vermek istedim fakat sitede problem yaşıyorum bilgi veremedim. Bilginiz olsun…."Uğur 26 (Eskişehir)

 495. 23/11/2010, 20:03

  >ARKADAŞLAR ARTIK SESİMİZİ DUYURMA ZAMANI GELDİ GEÇİYOR ARTIK HAREKET ZAMANI EYLEMİMİZİ BAŞLATALIM ANKARADA SES GETİRECEK BİR EYLEM YAPALIM KATILIMIN YÜKSEK OLACAĞINA İNANIYORUM

 496. 23/11/2010, 20:03

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul (10 arkadaşı ile birlikte)12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – Eskişehir14 – Tuncer Yıldırım15 – E.H. – (İzmir) (10 çalışanı ile birlikte)16 – Gökmen.A17 – Hasan – BursaVARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 497. 23/11/2010, 20:06

  >BENDE ARTIK BU İŞİN BURDA YAZIŞMAYLA DEĞİL KESİNLİKLE İYİ BİR EYLEMLE SES GETİRECEĞİNE EMİN OLDUM HAYDİ ARKADAŞLAR HAREKETE GEÇELİM

 498. 23/11/2010, 20:06

  >ARKADAŞLAR BEN ANKARA ZİYARETİ OLURSA SEVE SEVE KATILIRIM.SAYGILARCAN MERT

 499. 23/11/2010, 20:17

  >ben katılacagımı belırttım,tuncer yıldırım sinop

 500. 23/11/2010, 20:49

  >zaman gazetesinde bülent isimli bir yazarın yazısının ortasına yine aynı konunun kısaltılmışı konmuş bugünkü yazıda VAR.

 501. 23/11/2010, 21:00

  >Arkadaşlar merhaba!Bende çek mağduruyum.Çek tarihlerim 2001 yılına ait.Başka bir suçtan (213)dolayı 2008 ocak ayında cezaevine girdim.Tam 32 ay 25 gün yattım.22/12/2009 tarihinde çekler için taahhüt verdim.Ve 13/10/2010 tarihindede tahliye oldum.Bakın şimdi ben nasıl ödeyeceğim bir ay sonra 3/1 leri.Bugün Asliye ceza Mahkemelere gidip süre istedim.Maalesef süre vermediler.Ben şimdi tekrarmı cezaevine gireceğim.Bende sizlerin yanındayım.Siteyi devamlı okuyorum.Saygılar sunarım….Ankaralı irfan

 502. 23/11/2010, 21:01

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul (10 arkadaşı ile birlikte)12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – Eskişehir14 – Tuncer Yıldırım – Sinop15 – E.H. – (İzmir) (10 çalışanı ile birlikte)16 – Gökmen.A17 – Hasan – Bursa18 – Can MertArkadaşlarVARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Bir iletişim listesi hazırlıyabilmek için Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 503. 23/11/2010, 21:43

  >ANKARA ZİYARETİNE BURSADANDA BİRKAÇ ARKADAŞ KATILACAK BİLGİNİZE

 504. 23/11/2010, 21:43

  >şu anda ntv de can dündar af kapsamının genişletilmek istendiği ve sicil affının gündemde olduğu ancak bankaların buna sıcak bakmadığı vurgulandı.akpli bakan sicil affının bankalar tarafından benimsenmesi gerektiği vurguladı,ersin özince ise borçunun affının tek taraflı olduğu ,ceza kaldırılcaksa borçlu ile alacaklı karşıkarşıya getirimeli,kendi aralarında anlaşmaları sağlanmalı dedi.yani sıcak bakmadıklarını söyledi.bence çek sorununa da bir göndermeydi.ben can dündara bir mail atıyorum ,anladığım kadarı ile böyle bir mail alsa bu konunun devamında olduğu için ilk programında gündemine alabilir.iki gündür bu konuya değiniyor.denemekte fayda var.basketçi

 505. 23/11/2010, 22:07

  >CAN DÜNDAR can.dundar@ekolay.net

 506. 23/11/2010, 22:19

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul (10 arkadaşı ile birlikte)12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – Eskişehir14 – Tuncer Yıldırım – Sinop15 – E.H. – (İzmir) (10 çalışanı ile birlikte)16 – Gökmen.A17 – Hasan – Bursa18 – Can Mert19 – Basketçi – İstanbul20 – İrfan – AnkaraArkadaşlarVARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Bir iletişim listesi hazırlıyabilmek için Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 507. 23/11/2010, 22:22

  >arkadaşlar istanbula gelemem ama söz veriyorum ANKARAYA GELİRİM.BARTINLI EFDEN

 508. 23/11/2010, 22:22

  >Arkadaşlar organize olabilmek adına bir iletişim listesi oluşturuyoruz. Lütfen BENDE VARIM diyenler uns26@hotmail.comadresine mail atarak isim, il ve telefon no belirten bir mail atarlarsa memnun olurum.Uğur 26 (Eskişehir)

 509. 23/11/2010, 22:28

  >haydi arkadaslar uzatmaları oynuyoruz,hakem aleyhımıze taraftar aleyhımıze ama son dakka goluyle galıp gelme sansımız var herkes elını tasın altına koysun,mucadele mucadele mucadele,kolayına kacıp yıne dunyayı 10 m2 den seyretmeyelım,kendımız esımız ve dunyadan bıhaber cocuklarımız ıcın,onları opup koklayabılmeye baba anne aıle sevgısı gostermeye devam etmek ıcın kı verebılecegımoz sadece sevgı suan ıcın savasa ne olur devam,herkes tum ımkanlarını herseyı zorlasın kaybedersek yok oluruz..lutfen kendınızı bırakmadan mucadelenın bır ucundan tutun….ozgur gunler dılegıyle Tuncer Yıldırım…Sinop

 510. 23/11/2010, 22:33

  >arkadaşlar şöyle birşey yapalımmı?şu anda burda 109 yorum var.hadi diyelim herkes 2-3 yourum yapmış olsa yaklaşık 35-40 yorum yapar.can dündar enazından kapucı gibi değil.düzgün bir insan.eminimki bu mailleri ciddiye alıp iki gündür sıcağı sıcağına işlediği konuya ekleyebilir.can dündar'a konumuzla ilgili ancak düzeyli ,etrafa çatmadan,ve de özellikle ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEREK HAPİS CEZASININ KALDIRILMASI konusunu vurgulıyalım.bakalım nekadar etkili olacak.enazından bu tip girişimler ankara toplantısından önce kamuoyu oluşturacaktır.HEMEN ŞİMDİ BAŞLAYIN YOLLAMAYA.FARZEDİNKİ BURAYA YORUM YAPIYORSUNUZ. ancak kesinlikle mali af kapsamına sokulması fikrine hiç deyinmeyelim. sevgiler basketçi

 511. 23/11/2010, 22:40

  >107 de Ankara'ya Bursa'dan birkaç arkadaş katılacak denilmişti. Bu yorumu yapan arkadaş yorumunda isim belirtmediği için, BENDE VARIM listesinde adınız varmı yoksa belirtirseniz memnun olurum, sayıyı netleştirmek istiyorum da. Teşekkürler.

 512. 23/11/2010, 22:41

  >20;01 DEN 21;19 A KADAR 18 DEN (BENLE BERABER)20 SIRA OLMUŞUZ.HANİ HAREKETLENME VARDI.109 TANE BUGÜNÜN YORUMU VAR TOPU TOPU 20 KİŞİ İSİM YAZDIRDI.HADİ ARKADAŞLAR BİZ BUNDAN DAHA FAZLAYIZ,ONA BUNA ATIP TUTUYORUZ.KAPUCI GİBİ KİŞİLERE CEVAP TELEFONDA KÜFÜRLE DEĞİL EYLEM LE ,GÜÇLE OLUR.ADAMLARA ÖYLE BİR TOPLULUK GÖSTERMELİYİZKİ DAVAMIZDA HAKLI OLDUĞUMUZU VE CİDDİ BİR SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ OLDUĞUNU GÖRSÜNLER.EYLEM DİYORSAK BUDA BİR EYLEM.HADİ KOÇLAR GÖREYİM SİZİ.BASKETÇİ

 513. 23/11/2010, 22:42

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul (10 arkadaşı ile birlikte)12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – Eskişehir14 – Tuncer Yıldırım – Sinop15 – E.H. – (İzmir) (10 çalışanı ile birlikte)16 – Gökmen.A17 – Hasan – Bursa18 – Can Mert19 – Basketçi – İstanbul20 – İrfan – Ankara21 – Bartınlı EFDENArkadaşlarVARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Bir iletişim listesi hazırlıyabilmek için Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 514. 23/11/2010, 22:52

  >haraket,hareket,hareket,cüneyt abi nerelerdesin yüzünü ,göster,sesini duyalım ,diğer sitelerdemisin ,tebrik ederim arkadaşlar bu işe hız verdiren arkadaşlar saolun eylemsiz olmaz,hem mail hem eylem tamamdır bu iş ,bir arkadaşın dediği gibide yapalım para toplayıp tam sayfa diri diri mezarda olan çek magdurları diye gazeteye ilan verelim izmirsigorta@hotmail.com ahmet metin

 515. 23/11/2010, 22:53

  >basketçi kardeşim haklı eğer 20 kişi olursak kaale bıle alınmayız,20 kişi için kimseyi kıpırdatmazlar,hadi be kardeşlerim,eyvah dememek için herkes cepheye,bakın adamlar basını kullanıyo korkuyolar bizden,eylem yapmamızdan ve bal gibi sitemizi takip ediyolar,tesadufmu bu yazının bizim eyklem çığlıklarımıza mutakıp cıkması,onlarda panıkledı,hadı kardesler mucadeleye devam,gerekırse colugımuz cocugumuzla yıuruyerek otostopla ulasalım ama ulasalım,tam zamanııdır….hadı coğalalım beyler….haydi tuncer yıldırım

 516. 23/11/2010, 23:05

  >Değerli arkadaşlar; bugün satırbaşlarıyla, Muharrem İnce Miletveklimizle görüştüm, olumlular ve ancak en az beni bugün 250 kişi aradı diye yılgınlığını anlatıp, AKP'li Milletvekillerimizi ikna etmemiz gerektiğni, Zaman Gazetesinden Selçuk KAPUCİ'yi aradım, kendilerei yoklarmış, ilgilisine gereğini söyledim. Akşam üzeri Sayın Bekir Bozdağ Milletveklimizi aradım, telefeonları cevap vermediler, ancak; geçmiş günlerdeki konuşmalarımızdan biliyorum, yanımızda olan Milletveklimizdir. Yukarıda ismi geçen; Milletvekillerimize biraz evvel mesajlarımı gönderdim ve Ayrıca; Can Dündarada mail gönderdim, bigilerinize. Eylemler konusudaki fikirlerimi daha evvel defalarca anlatıp, yanınızda olduğumu belirmiştim. Saygılarımla. Barışçı-Mersin

 517. 23/11/2010, 23:13

  >Basketci de Tuncer Yıldırım arkadaşımda doğru söylüyor. BİZ BU KADAR MIYIZ? Uğur 26 (Eskişehir)

 518. 23/11/2010, 23:14

  >haydi arkadaşlar devam,bakın ruzgar aleyhimize basın vurmaya başladı,eylem yapıp en azından bir kaçımız hayat hikayesini anlatıp yaşadıklarımızı basına anlatıp,parçalanan aileleri,yıkılmış hayatları yaşadığımız utancı basın yoluyla duyurma fırsatı bulmalı,nasıl tefecilerin eline düştüğüçüzü yaşadıklarımızın borcumuzu ödemeye çalışmaktan ve gururlu oluşumuzdan kaynaklandığını ve nasıl bir faiz cenderesine düşürüldüğümüz duyurulmalı….kendiniz için Tuncer Yıldırım

 519. 23/11/2010, 23:23

  >benim kardeşimde verdiği hatır çekleri için içerde trabzondayım gelemicem ama telden aradım vekilleri danışmanları yada yardımcıları telefona öıkanlar oldu yinede durumu ifade ettim umarım herşey yolunda gider lehimize sonuçlanır

 520. 23/11/2010, 23:30

  >kardeşin için yapabileceğini yaptın yani,valla bravo,5 yıllık hapis için 1 gününü ayıramıyosun yani,valla ne diyeyim arkadaşlar herkes benim rahatım bozulmasın diğerleri yapsın diye beklerse böyle 20 kişide kalırız,yazık valla yazık….Tuncer Yıldırım

 521. 23/11/2010, 23:33

  >Arkadaşlar lütfen birbirimizi suçalayıcı tavırlara girmeyelim kimin ne durumda olduğunu bilemeyiz gücü olan gelir.kimse kimsenin iç dünyasını bilemez.Zeynep

 522. 23/11/2010, 23:35

  >arkadaşlar kimsenin umurunda değil baksanıza herkes armut piş ağzıma düş diye bekliyor,ben daha yazmıyorum,herked soğuk parmaklıkları görünce ayar,bu kadar tepkisizlik oluırmu,sanki sihirli değnek gelecek,bekleyin bakalım

 523. 23/11/2010, 23:37

  >değil bir gun omrumu ayırırm 2 tane kuçuk bebeği var kime bırakıp gelecem onları bakmak benim gorevim eğer benim gelmem yeterliyse çocuklarıyla gelirim

 524. 23/11/2010, 23:39

  >ZEYNEP HANIMIN DEDİĞİ GİBİ ARKADAŞLAR YAPICI OLALIM.SAYGILARCAN MERT

 525. 23/11/2010, 23:39

  >Arkadaşlar ben Zaman Gazetes'nin önünde toplanmaya sıcak bakmıyorum.Evim Gazeteye yakın yarın Kapuciyle görüşmeye çalışacağım.Zaman'ın önünde eylem yaparsk, inanın bunlar daha çok üzerimize gelir.adamlar zaten, güçlü..iktidara yakın.Kapuci zaten haber çalışacağını söylemiş.tek taraflı bir bilgi akışı olmuş kendisine izah ediyor.Bunlarla eylem yapacağmıza konuşalım bence..Eğer sinirlendirirsek samimi söylüyorum, üzeririmize fena gelirler. Yargıtay'ın üzerine giderler evvela. Sonra davalar hızlı sonuçlanır. Bir çoğumuz yanarız ben Kapuci'nin haberinde yazdığı "Yargıtay'ın temyiz kararını uzatmasıyla davalar zamanaşımına uğruyor" görüşüne katılıyorum. Çünkü ben ve yakın tanıdıklarım zamanaşımını bekliyoruz. Ne yalan söyleyelim. Ama paramız yok. Diğeceğim o ki bu cenahın üzerine gitmeyelim.Gidersek aleyhimize işleyen bir çok şey olabilir. Polis, yargı kontrollerinde başımıza iş alırız.Bunun yerine geniş bir eylemle TBMM'ye sesimizi duyuralım.TBMM'ye gidelim, Ankara'ya…

 526. 24/11/2010, 00:12

  >SEVGİLİ TAKIM ARKADAŞLARIM,BUGİBİ DURUMLARDA SİNİRLER GERİLİR,DOĞALDIR,TÜRKÜN KANINDA VAR,DELİ YÜREĞİZDİR HEPİMİZ.AMA BEN ÇOK ŞEY GEÇİRDİM.ÇOK ASABİ İNSANDIM.HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELDİM.NEOLUR 10'A KADAR SAYIN İNANIN DAHA FARKLI VE OLUMLU DÜŞÜNÜRSÜNÜZ.BIRAKIN BU ADAMLARI,LAFI GÜZAF.İŞİMİZE BAKALIM.ZAMAN ZAMAN SİNİRLENECEĞİZ,BUDA OLACAK,BELKİ ANKARA'DA TOPLANTI SIRASINDA PROVAKATÖRLERDE OLACAKTIR.BU SİTEYİ HERKES TAKİP EDİYOR.ONUN İÇİN SAKİN VE DİMDİK OLMALIYIZ.FAKAT ŞAPKAMIZI DA ÖNÜMÜZE KOYMAK LAZIM ,BAKIN BİRÇOK ŞEYLERDEN BAHSEDİYORUZ,EVET DELİ YÜREK İNSANLARIZ AMA HANİ KATILIMCILAR,TUNCER'İN DE DEDİĞİ GİBİ 20KİŞİYİZ,ORDA KOMİK OLURUZ.BEN SİZE İŞİN GERÇEĞİNİ SÖYLİYEYİM.HANİ BİR AÇIK OTURUM OLURDA BİRKAÇ KİŞİ GELSİN DERLER OZAMAN TAMAM,AĞZI LAF YAPAN HİTABI KUVVETLİ 3-5 KİŞİ GİDER.KENDİNİZE GELİN BİR ÖMÜR,BİR HAYAT,BİR GELECEK VE ÇOCUKLARIMIZDAN AİLEMİZDEN BAHSEDİYORUZ.BUMUDUR??!!KİMSEYİ KINAMAYIN,GELEMİYORSA ONUN SORUNU,AMA ÖNEMLİ OLAN OLUMLU YAZIPDA HALA SİTENİN ARKASINA SAKLANANLAR ÇIKSIN ORTAYA VE İSMİNİ YAZDIRSIN,YARIN AKŞAMA KADAR BU LİSTE ENAZ 500 OLMALI YOKSA YUH OLSUN HEPİMİZE.İŞTE ŞİMDİ SİNİRLİYDİM.BASKETÇİ

 527. 24/11/2010, 00:12

  >ARKADAŞLAR ANKARA ZİYARETİNE HEPİMİZ KATILMAK İÇİN ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPMASI GEREKİYOR.BUNU HERŞEYDEN ÖNCE KENDİMİZ VE AİLELERİMİZ İÇİN YAPICAZ.LÜTFEN VEKİLLERİ ARAMAYA VE SMS ATMAYA ARALIKSIZ DEVAM EDELİM VE PEŞİNDENDE ANKARAYA HEPBERABER GİDELİM VE ŞU İŞİ BİTİRELİM.LÜTFEN BEN GİTMESEM NE OLUR DİYE DÜŞÜNMEYİN!!! ZATEN HEP BÖYLE DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN SAYIMIZ YETERLİ SAYIYA ULAŞMIYOR.LÜTFEN 1 KİŞİ EKSİK OLSA NE OLUR DEMEDEN ARAMALARA VE YAPILACAK ANKARA ZİYARETİNE HAZIRLANIN.SAYGILARCAN MERT

 528. 24/11/2010, 00:24

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR,KADER YOLDAŞLARI,GÜNDEMİ ZATEN TAKİP EDİYORSUNUZ.TEL İLE GÖRÜŞTÜĞÜM ARKADAŞLARA DA ÖNEMLE ANLATTIM,BU EYLEMLERİN YAPILACAĞINI,MAİL-FAX-TEL İLE İRTİBAT KURDUĞUNUZ HER KESİME ANLATIN DİYE.PAZAR GÜNÜ İSTANBULDA TOPLANIYORUZ.O GÜN NERELERDE EYLEM YAPACAĞIZ,SLOGANLARIMIZ NELER OLACAK,KİMLERİN KAPISINA NE HEDİYELER BIRAKACAĞIZ HEPSİNİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ.ISRARLA SİZLERDEN BİR İSTEĞİM,ŞU HAZİN İŞ HAYATI HİKAYEMİZİ EYLEMLERE BAŞLADIĞIMIZDA YAZILI OLARAK HAZIR ETMEMİZ. O KADAR ÇOK ETKİN OLACAK Kİ SİZLERDE İNANAMAYACAKSINIZ.BUNUN YANINDA BU ORTAMDA PAYLAŞAMADIĞIM ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA ELE ALACAĞIZ.GÜNDEMİN ALEYHİMİZE NASIL OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞINI HEP BERABER GÖRÜYORUZ.BU ÇIKIŞLAR,BU KARŞI ATAKLAR SİZLERİN KARARLILIĞINIZLA OLDU ARKADAŞLAR,ANLATMAYA GEREK VARMI. ŞİMDİLİK HAYIRLI AKŞAMLAR. ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 529. 24/11/2010, 00:39

  >başaracağız…başaracağız…başaracağızzzzzzz

 530. 24/11/2010, 00:44

  >ARKADAŞLAR,KOPUK HAREKET EDİYORUZ.İSTEYEN MECLİS ZİYARETLERİNİ YAPABİLİR.BİZLER ÜÇGÜNLÜK BİR KARA YOLU YÜRÜYÜŞÜNDEN SONRA ANKARA DA OLCAĞIZ,GÖNÜL İSTERKİ BİZİ ANKARA DA ÖNCE ÇEK MAĞDURU ARKADAŞLARIMIZ KARŞILASIN.BİZLER HEPİMİZİN ADINA YÜRÜRKEN GELEMEYEN ARKADAŞLARDA ANKARADA TOPLANSI VEYA TOPLANMAYI SAĞLAMAYA ÇALIŞSIN. ZONGULDAKLI – ÇEKZEDE

 531. 24/11/2010, 00:47

  >SLMLAR.Daha evvel defalarca kez ankaraya grupca giden birisi olarak diyorum ki eğer 100 lira borç para bulupta yinede evinde oturup olacakları izleyenler olursa 30 kişiden fazla olamayız20 aralık gününe 25 gün var.her kafadan halen bir ses çıkıyor.henüz ne yapılması gerektiğinin bile kararı alınmış değil.öncümüz yok. fikirlerin hepsi sıradan ve bayağı. alınmayın arkadaşlar bizde 30 kişiyle bu kadarını yapabilmiştik. çadır kurmak, benzin döküp kendini yakmak olayları akp nin hiçte merhametine giden şeyler değil.nitekim tekel işçileri 45 gün çadırda yatmışlardı da akp, asla bi adım dahi atmamıştı.yapılacak olanı defalarca kez yazdım. aynı anda ve aynı saatlerde,50 kişi meclise… sadace ama sadace akplilerle görüşmeye.. 50 kişi yargıtaya… 50 kişi de anayasa mahkemesinin önüne toplanmak üzere 150 kişi lazım bize..bazıları ankara sokaklarında polisin kendilerine yaklaştıklarını görünce irkilip grubumuzu ve bizi yarı yolda bırakıpta kaçmıştı.ama şunu belirtmekte fayda var;ankara sokaklarında 3 kişiden fazla dolaştığınız anda yada bulunduğunuz yerde anında polis gelir…bilgileri alır..eylemin içeriğini araştırır.önlemini alır ve bekler.bunlara alışık olmamız gerekli.polis gördüğümüzde tırsar geri çekilirsek 150 kişi gittiğimiz yerde 10 kişi kalırız. eylem bile yapmış olsak cezası yok. nezarette çok çok 1 gece geçiririz.şimdilik bu kadar..JENARDİ

 532. 24/11/2010, 00:47

  >nasıl olurda naylon fatura bile af kapsamına giriyorda adli para cezası kamu alacağı olmasına ragmen af kapsamında değil hem kişiye borçluyuz hem devlete borçlanıyoruz içerde yatarak nerden oducez borçları. adli para cezazları kimin alacağı kamu değilmi anlam veremedim hala

 533. 24/11/2010, 00:47

  >zonguldaklı ,iyi akşamlar,pazar istanbul buluşmasını şimdi mi anons ediyorsunuz yoksa ben kaçırdımmı?basketçi

 534. 24/11/2010, 00:58

  >basketci,bizim planımızda önce bir hareket planı çizmek var.il dışından gelebilecek arkadaşlar için uygun zaman pazar günü ağırlık bastı.bu toplantının olması gerektiğini daha açıklamıştım. zonguldaklı – çekzede

 535. 24/11/2010, 01:06

  >bana kalırsa yoorum 135 jenardi haklı arkadaşlar bir yol haritası çizilmeli kopukluk olmamalı jenardi kardeş sen bu işi öncede yaptın yine başlara gçip yönlendirin ,zormu 150 kişi toplanmamız bilmiyorum ,biraz gaddar olmazsak ,biraz cesaretli olmazsak,eylemde polisten korkup kaçarsak ,içerde yerimiz hazır ,gardiyanlar bekliyor zebillah gibi,özgürlükte yok hiç olmadı herşeyi göze alan adam gelsin gelemiyorsa mahallesinden gözü kara birilerini göndersinler ,birileri yapıp birileri bakmayacak bu defa birlikten kuvvet dogar,kaç bin kişiyiz bir hesap açın öncü arkadaşlar herkes 5 lira yatırsa maddi durumu olmayıpta gelemeyen arkadaşlarda gelir gelemeyen adam gönderir ahmet metin

 536. 24/11/2010, 01:09

  >pardon,niye demedim,kesinlikle katılıyorum,sadece bağışlayın pazar günü ayrıntısını kaçırmışım.kesinlikle katılıyorum.basketçi.

 537. 24/11/2010, 01:10

  >EMRE KARDEŞİMLE HERTÜRLÜ ANKARA ZİYARETİNİ YAPARIM.EMRENİN NELER YAPTIĞINA ŞAHİT OLMUŞ BİRİ OLARAK SÖYLEDİKLERİNİ KULAK ARKASI ETMEYİN DERİM.CAN MERT

 538. 24/11/2010, 01:16

  >Bakın arkadaşlar biz kesinlikle toplanamatız nedenmi biz arsız değiliz yaşadığımız olaylardan insan içine çıkamıyoruz çıksakta yüzümüz kızarıyor jenardi cüneyt bu eylemleri yaptı ama bu kadarını başara bildiler oda 20 30 kişiyle yada daha az kişilerle ama onlara çok borçluyuz minnettarız saolsunlar ama bu yaklaşımla bu insanları sokka dökemezsiniz nedenmi çünkü bu insanların çoğumuz küçük esnaf tüccar ve hep polisten korkarak büyüdü yaş ortalamasıda 28 45 arası o yüzden kimseye sitem etmeyin bir çıkın bakalım yola baksınlar bişey olmuyor onlarda ürkekte olsa sokaklara çıkarlar bir kişi hadi desin yapsın baksınlar ne oluyor polis vs birşey demiyor desteklemek için gelirler bu meclis değil tabiki çadır olur yürümek olur oturma eylemi olur olur yani açlık gırevi olur AMA BUNU KENDİLERİ GÖRECEK zararsız olduğunu bak sesini nasıl duyuruyorlar ondan sonra

 539. 24/11/2010, 01:21

  >ben istanbulada, ankarayada gelirim daha öncede ankaraya 2kez gittim eşim çıktığından beri sağlık sorunu yaşıyo içeride mikrop kapmış 6ay verem tedavisi oldu tedavi bitmeden açık kalp ameliyatı geçirdi.piskolojik tedavi görüyor lütfen ne yapılması gerekiyorsa hemen yapalım artık yıkılmak üzereyim… sevgi

 540. 24/11/2010, 01:24

  >141,bizler etkinlikte bulunan tüm çalışmaları destekliyoruz.11 aydır bir yol haritası bekledik,bizde bu şekilde yürümeyi uygun gördük.daha önceki görüş ayrılıkları gibi biz doğrusunu yapıyoruz siz yanlışsınız gibi değerlendirmeleri bizden beklemeyin.bu yolda yapılan tüm çalışmalar fayda sağlar. zonguldaklı-çekzede

 541. 24/11/2010, 01:28

  >T ARKADAŞLAR KİM NE YAPACAKSA YAPSIN AMA BİR ŞEYLER YAPILSIN ARTIK!!!!!!!!!!!! SONUÇTA YÜRÜYEREK ANKARAYA GİDECEK ARKADAŞLARDA MECLİS ÖNÜNE VARDIKLARI TARİHTE DİĞER GRUPLA MECLİS ÖNÜNDE BULUŞUP VEKİL ZİYARETLERİ YAPILIR.SONUÇ OLARAK EYLEMLER BİRLEŞMİŞ OLUR.ÖNEMLİ OLAN ORTAK NOKTADA BULUŞMAMIZ VE BULUŞACAĞIMIZDAN DA EMİNİM.SAYGILARCAN MERT

 542. 24/11/2010, 01:35

  >Durmak yok yola devam bildiğinizi yapın ama geçmişde çok arkadaşımız bu davaya çaba sarfetti bilgilerini sakın kulak ardına atmayın hep doğrunun yanındayız ama hak bizim dava bizim kim destek verirse sağolsunlar geçmişte ne olmuş ne bitmiş hepimizin yapmış olduğu ortak hatalardan dolayı bu dava var o yüzden DURMAYIN DURURSANIZ BİRDAKİ BAYRAMLARI ARTIK HANGİ ARKADAŞLA CEZA EVİNDE BAYRAMLAŞIRIZ ONU BİLEMEM destek olmaya çalışmak her kaderdaşın borcudur ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

 543. 24/11/2010, 01:49

  >arkadaşlar merkezsiyaset@kanaltürk.com.tr gelen mailleri de dikkate alarak tartışıyorlar.eğer yoğun bir şekilde mail atarsak zannederim ilgilenir.şu anda chp nin ittifakını konuşuyorlar kısa kısa .hemen arka arkaya atarsak dikkat çeker ve bence bahsedebilirler.bence deneyelim derim.ben şu anda attım.ama kısa ve öz olsun.basketçi.

 544. 24/11/2010, 02:03

  >arkadaşım ben aşağıdaki maili yolladımSN.MODARATÖR,LÜTFEN KONUKLARINIZA SORARMISINIZ ADLİ PARA CEZALARIDA DEVLETİN ALACAĞI DEĞİLMİDİR??? ALACAĞI OLMASINA RAĞMEN NEDEN BÜTÜN AFLARDAN MUAF TUTULUYOR??? ADLİ PARA CEZASINDAN İŞADAMLARI VE ESNAFI İÇERİ ATMANIN KİME NE FAYDASI VARDIR VE SONUCUNDA DAĞILAN AİLELERİ HÜKÜMET HANGİ GÖZLE VE MANTIKLA AÇIKLIYOR??? BU KADAR GÖZARDI EDİLMESİNİN SEBEBİ NEDİR??? TERÖRİSTLERİN BİLE AFFEDİLMESİ TARTIŞILIRKEN BİZ İŞ ADAMLARINI İÇERİ ATARAK CEZAEVLERİNDE BOŞALAN YERLERİMİ DOLDURACAKLAR???SAYGILARIMLA

 545. 24/11/2010, 02:11

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul (10 arkadaşı ile birlikte)12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – Eskişehir14 – Tuncer Yıldırım – Sinop15 – E.H. – (İzmir) (10 çalışanı ile birlikte)16 – Gökmen.A17 – Hasan – Bursa18 – Can Mert19 – Basketçi – İstanbul20 – İrfan – Ankara21 – Bartınlı EFDEN22 – Sürücü – TekirdağArkadaşlarVARIM DİYENLERİ LİSTEYE EKLEYECEĞİM. Bir iletişim listesi hazırlıyabilmek için Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Liste yapıldıktan sonra kim organize ederse yardıma hazırım. Site yöneticileri hadi zaman LİDERLİK ZAMANI.Uğur 26 (Eskişehir)

 546. 24/11/2010, 02:18

  >147 .yorumdaki arkadaşım vermiş oldugun mail adresine göndermek istedim fakat yollayamadım kanaltürk'ün ü sünü sildim gönderdim inşallah varır aceba adres yanlışmı kabul etmedi göndermeyi ahmet metin

 547. 24/11/2010, 02:55

  >150 dekiarkadaşözür dilerim ü yazmışım u olarak yolladıysan gider.okumaları yeterli.elinize sağlık.basketçi

 548. 24/11/2010, 03:37

  >basketçi arkadaşım u olarak yapıp gönderdim teşşekkür ederim ahmet metin

 549. 24/11/2010, 03:56

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 – Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 – Uğur 26 – Eskişehir3 – Vezir 38 4 – 06 Gökhan – Ankara5 – Sevim Ö. – İstanbul6 – Zeynep – İstanbul7 – Fırat D. – İstanbul8 – Levent G. – İzmir9 – Aydınlı Çekzede – Aydın10 – Haydar – İstanbul11 – N.U. – İstanbul (10 arkadaşı ile birlikte)12 – Murat – Eskişehir13 – Duran – Eskişehir14 – Tuncer Yıldırım – Sinop15 – E.H. – (İzmir) (10 çalışanı ile birlikte)16 – Gökmen.A17 – Hasan – Bursa18 – Can Mert19 – Basketçi – İstanbul20 – İrfan – Ankara21 – Bartınlı EFDEN22 – Sürücü – Tekirdağ23 – Ahmet M. ve Murat – (İzmir)ArkadaşlarVARIM DİYENLER. Bir iletişim listesi hazırlıyabilmek için Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Belirlenecek Yol Haritası sonucunda Organize olabilmemiz için bu önemli.Uğur 26 (Eskişehir)

 550. 24/11/2010, 08:35

  >ARKADAŞLAR,SİLKİNİN VE KENDİNİZE GELİN,ŞAKAMI YAPIYORSUNUZ,BUKADAR KONUŞMACI,BENİM YAZIMDAN SONRA TOPU TOPU 5 KİŞİ Mİ?BİZE YAZIK,ONDAN SONRA SAĞA SOLA KIZIYORUZ.BU NE YA! BEN BUGÜN SAHİLE YÜRÜYÜŞE GİDELİM DESEM TANIMADIĞIM 20 KİŞİ Yİ ZATEN TOPLARIM.BİZ BU DEĞİLİZ.BİR TERSLİK VAR.İSTEMİYORMUYUZ ARKADAŞLAR.İYİ DÜŞÜNÜN,SONRA HEPİMİZ PİŞMAN OLACAK.YAZIK OLACAK.HADİ Bİ GAYRET.SADECE YOL PARASI ,AMA BİRDE DÖNÜŞÜMÜZÜ DÜŞÜNÜN.BAKIN HERŞEY NEKADAR FARKLI OLACAK.ÖYLE BİR DURUMDAYIZKİ SANKİ 25 KİŞİNİN SORUNU VARMIŞ GİBİ.AKŞAMA BUNDAN ÇOK FARKLI OLALIM.SEVGİYLE KALIN BASKETÇİ

 551. 24/11/2010, 08:47

  >çok fazla magdur var ama siteden haberdar olan internetle ilişiği olmayan insanlar var onları haberdar etmenin başka yolunu bulmak lazım arananlar gelmez zaten içerde olanların yakınları nerden haberdar edecez

 552. 24/11/2010, 09:04

  >sevgili 156,haklsın,ben aynı zamanda diğer siteleri de araştırıp orayada çağrı bırakıyorum.ancak bizim sitede biz 25 kişi değiliz.benim kızgınlığım o.biz kendi sitemizi hallledelim gerisi gelir.hapisde olanların eşi yada ailesi siteyi takip ediyor ve söylüyorlar "bizde geleceğiz "diye amasayımız bukadar olmamaı.bir sürü adsız var enazından.hepinize hayırlı bir gün dileği ile,basketçi

 553. 24/11/2010, 09:08

  >basketci arkıadaşım aramadığım vekil kalmadı atmadığım mailde sabah haberlerine fox kanal d şimdi yolladım ama okunmuyor

 554. 24/11/2010, 09:16

  >fox a mail atın ltf calarsaat@fox.com.tr

 555. 24/11/2010, 09:44

  >ilk kez yazıyorum ama burada verdiğiniz telefonların tümünü aradım emeği geçen herkese sonsuz teşekkür BAŞARACAĞIZ İNŞALLAH

 556. 24/11/2010, 09:45

  >basketci arkadaşım,akşam fazla müsait değildim, önceden istanbulda durum değerlendirmesi yapmak için toplantı yapalım diye öneri şunmuştum. PAZAR GÜNÜ TOPLANTIDA,biz kimiz,neden toplandık,sorunlarımız nedir,neler yapılmalı,neler yapabiliriz,geçmişte neler yapıldı,nerelerde hatalar yapıldı,YAPACAKLARIMIZ,YAPAMAYACAKLARIMIZ gibi sorulara cevap aradıktan sonra bir yol haritası belirleyeceğiz.şimdiden hazırlıklarımızı yapalım derim. kalın sağlıcakla. zonguldaklı-çekzede

 557. 24/11/2010, 10:02

  >Arkadaşlar günaydın2009 haziran ayında 15 kişide olsak ankarada güvenparkta akşama kadara oturdukbizleri meclise almadılar.1 kişiyi dahi almadılarrandevusuz gitmeyinjenardi burhan işçanla gittiğindede dışarıda kaldı.içeri giremedisonra nasıl olduysa girdim demişti.sanırım randevu talet eden arkadaşlar olmuşprogramlı davranıntabiki ankaraya gidecekseniz

 558. 24/11/2010, 10:34

  >Arkadaşlar,Ben Ankara'da yapılacak bir BULUŞMAYA Samsun'dan en az 10 kişi iştirak ettireceğim…Tarih ve Yer belli olsun yeter…Kısa bir yorum;Arkadaşlar bizim ortak özelliğimiz; lanet olası akçeli bir işten dolayı, bu hallere düşmekten dolayı GURURUMUZ, İTİBARIMIZ, İZZETİMİZ incindiği için TEDİRGİN, ÜRKEK ve SAKLI yaşıyoruz… Kısacası UTANIYORUZ…Lakin hiç bir UYGAR TOPLUMDA eşi benzeri olmayan KABA, VANDAL, AŞAĞILIK bir karakteri bulunan (Vadeli Çek) BORÇ HAPSİNİ savunanlar medeniyetten uzak, bildiğimiz UTANMAZ, SIKILMAZ, ARLANMAZ kimselerdir…Bizim kahrımız, bizim göz yaşımız boşa gitmeyecek HAKKANİYET, İNSANİYET ve ADALET galip gelecektir… Hepinize mücadele azmi diliyorum…Not: 162 deki arkadaş mesaj yazmaya erinmemişsin ama ne anlatmak istediğini anlayamadım… Güven Parkta ben de vardım… Hele de "kimseyi almadılar" filan… Tabiki çok zayıftı ama "eylem" yapıldı, "bildiri" okundu, basın yazdı… Gidenler TBMM'ye de gitti…

 559. 24/11/2010, 10:34

  >arkadaşlar bende çek mağduruyum size nasıl yardımcı olabilirim.

 560. 24/11/2010, 10:35

  >ARKADAŞLAR;Lütfen eleştirilerinizi kızgınlıkla,öfke ile yapmayınız.Selçuk Bey in bana göndermiş olduğu maili gönderiyorum, bizlerin sorunları ile ilgili yazı yazacaklarını ifade ediyor.kendisine teşekkür ederiz."Teşekkür ederim yazıdığınız bu bigiler için..Konuyla iligili yeni haberler çalışmayı düşünüyordum.Fakat,konunun sizi mağdur eden tarafını bilmiyordum…Arkadaşlarınız, küfür dolu mesajlar göndermek yerine sizin gibi ne olduğunu anlatırsa daha yararlı sonuçlar çıkar…Bu açıdan ben çalışacağım o haberleri bir kenara bırakıp sizin sorunlarınızla ilgili de haberler çalışmaya başladım..Olayın aslını astarını anlatan yeni bir haber daha çalışacağım…İyi günler.. Selçuk KAPUCİZaman Gazetesi Haber MerkeziMuhabir Tel(212) 4541454Faks(212)E-postas.kapuci@zaman.com.tr"RCN…20

 561. 24/11/2010, 10:48

  >arkadaşlar 23 kasım akşam saat 7.30 da samanyolu tv de yargıtaydaki 10 ceza dairesindeki karşılıksız çek davalarının geç sonuçlandığını ve buda çek dolandırıcılarının işine geldiğini ve işadamlarının mağdur olduğunu söyledi bu zaman gazetesi ile samanyolu tv bağlantısı nedir bilmem ama hiç bizimle ilgili hiç iyi haber değildi bilginiz olsun.

 562. 24/11/2010, 11:07

  >166 Dün yazdım. Stv, Zaman gazetesi ve Bankasya aynı holdingin. Bankasya en fazla alacaklıya dava açan bankadırHASAN BAFRA

 563. 24/11/2010, 11:12

  >arkadaşlar bilgisi olan acil cevap yazsın icra ya çek ten dolayı tahattüd verdim karşı tarafın avukatı icra ceza mahkemesi açmış parayı ödüyemedim diye ne yapabilirim hemen hapis kararı çıkarmı

 564. 24/11/2010, 11:21

  >sitede yayınlanan bendevi palandökenin telefonu yanlış arkadaşlar . mesaj attım adam aradı.

 565. 24/11/2010, 11:27

  >Selam Arkadaşlar ankarada yapılacak görüşme için bende eşimi gönderirim ben 2003'den beri batık durumdayım kaçak yaşıyorum kendim gelemem ama benim adıma en az bir kişi orada olacak..

 566. 24/11/2010, 11:39

  >çek tasarısını hazırlayanlardan ahmet gokçen beyle goruştum yarım saat once yapılandırma hapis cezası kaldırma idari para cezasına çevrilmesi için millet vekilleriyle goruşulmesi gerektiğini soledi. onların bilgisi yokmuş.

 567. 24/11/2010, 11:40

  >168 deki arkadaşım bende bu siteye yeni katıldım ama çek konusuyla bende iki yıldır uğraşıyorum bayağı bu konuda tecrübe sahibi oldum icra dairesine tahüte bulundun ama tahüt etmediğin tarihde ödeyemediğin için icra ceza mahkemesine dava açılmıştır duruşma tarihi verilmiştir ve ilk duruşmada o tarihe kadar borcunu ödemez isen tahütü ihlalden 90 gün hapis cezası alırsın ama infaza düşmesi en az bir ay sürer karşı tarafın avukatıyla anlaşırisen ilamat bürosundan feragat ederse bir sıkıntı olmaz anlaşmaz isen hakkında yakalama çıkar.yakalama çıksa bile aynı gün parayı halledersen hapis düşer.

 568. 24/11/2010, 12:10

  >ARKADAŞLAR LİSTEYE BENİDE EKLEYİN KONYADAN EN AZ 20 KİŞİ GETİRİRİM DEVAMLI SİTEYİ TAKİP EDİYORUM HEPİZİN ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN ÖZCANozcan_042@hotmail.com

 569. 24/11/2010, 12:13

  >arkadaşlar bu yargıtay can yakıyor haberi bir çok sitede var liberalses diye bir sitede aynı haberi yapmış dün birileri düğmeye bastı bizi sindirmelerini beklemeden harekete geçelim üç kişide olsak 5kişide olsak mücadeleye başlıyalım biz kendimizi düşünüyorsak bir başkasının harekete geçmesini beklemeyi bırakıp bu işe kolları sıvamalıyız yoksa ogelmiyecek şu gelmiyecek der bizde bırakırsak cezaevlerinden birbirimize mektup yollamaya başlarız bir kere biz yola çıkalım ayrıca arkadaşlar yakalanması olan arkadaşlar yerine bir vekil göndersin aydınlı

 570. 24/11/2010, 12:46

  >BENDE VARIM EN AZ 10 KİŞİ DE BİZ KATILIRIZ ACİL BİR ŞEYLER YAPILMALI LÜTFEN BİRLİK OLALIM ESKİYE DÖNMEK İSTEMEYİZ SANIRIMM ELİF.

 571. 24/11/2010, 13:06

  >hakkı köylü akp vekili aramamız gerekiyormuş onun adını verdiler maili ve tel bilen arkadaşlar varsa yazın arayalım

 572. 24/11/2010, 13:07

  >iiyide toplanalım diyorsunuz arkadaşlar hepimizin aramalrı var ankarada toplansak bir polis durdursa gbt lerimize baksa bizleri kuş gibi avlamazlarmı bizlr diil aile yakınlarımız gönderelim der benim fikrimce ne dersinizdaha mantıklı diilmi oraya gidipte kuş gibi avlanmak tansa herkes ailesinde 2 kişi yollasa baya bi ses getiririiz hadi hayırlısı bakalım

 573. 24/11/2010, 13:12

  >arkadaşlar en az 10 kişi ile bizde varız kayserili

 574. 24/11/2010, 13:17

  >AK Parti Kastamonu Milletvekili ve Komisyon Başkanvekili Hakkı Köylü den randevu alıp grup halinde onunla goruşmek daha sağlıklı net cevap alınır enazından buna onculuk yapabilecek randevuyu alabilecek biri olmalı

 575. 24/11/2010, 13:21

  >168 ve 172 ye cevap (açıklama)Önce İCRA TAAHHÜDÜNÜ İHLAL davası prensip olarak şayet ekonomik durum araştırmasında ödeme gücü ve imkanı yoksa Anayasanın 38.maddesine aykırılıktan CEZA verşmiyor, verilse de BOZULUYOR…Buna göre açılan davayı iyi takip edip şayet ödeme gücü ve imkanı olmadığını ileri sürer iseniz mahkeme bunu araştırır ve bu yönde ikna olursa BERAAT edersiniz… Ceza verirse süresi içinde(Bir üst mahkemeye-Ağır Ceza)TEMYİZ edersiniz… Muhtemelen CEZA İPTAL EDİLİR…Benim durumum bu oldu… İcra Ceza Mahkemesinden 3 ay ceza aldım, Ağır ceza yukarıdaki gerekçelerle cezayı İPTAL etti…Sonra mahkeme davayı yeniden inceledi… Maddi araştırma yaptı… Kesin BERAAT beklerken yeniden 3 ay ceza verildi… Şaşırdım, ancak dosya içeriğini görünce durum tatsız bir komedi idi… Mahkeme tapuya benim malvarlığımı soruyor, Tapudan gelen cevap evlere şenlik, benimle aynı ismi taşıyan bir başkasının üstelik taahhüdü yerine getirmediğim günlerde aldığı araziler ben almışım gibi cevaplanmış meğer… Tabi mahkeme de hem taahhüdü yerine getirmemiş hem de aynı günlerde 40 dönüm arazi almış ??? olarak bana cezayı tekrarlamış…Tekrar TEMYİZ ettim… İşte bu safhadan sonra da yeni bir durum ortaya çıktı…TEMYİZ reddedildi… Tapudan aldığım yeni yazıyla KARARIN DÜZELTİLMESİ ve İNFAZIN DURDURULMASI TALEBİNDE bulunduk halen bunun sonucunu bekliyorum…

 576. 24/11/2010, 13:22

  >onculuğu kim yapacak nerde nezaman toplanılacak açıkca bişey yazılsında napıyoruz anlayalım

 577. 24/11/2010, 13:26

  >arkadaşlar lütfen yakalanması olanlar bir kişiylede olsa bir temsilci göndereceğim desin sonuçta vekil bizi temsil edecek nasıl TBMM deki vekilleri biz seçtiysek kendimizi savunmak içinde pekala bir vekil seçebiliriz ben vekil göndereceğim herkes bir şekilde durumunu yazsın artık zaman bize karşı acımasız hızlı işliyor herkes bir şekilde kendini temsil edeceklerde olsa ismini yazdırsın bu hafta bu iş halledili halledildi sonra ne acıyanınız olur nede sizi savunan NEFES FİLMİNİ izledinizmi ne diyor sen UYURSAN ÖLÜRSÜN SEN UYURSAN ÖLÜRSÜN HEPİMİZ UYURSAK NEOLUR işte bizim işte öyle sen GELMEZSEN HAPSE GİRERSİN SEN GELMESSEN HAPSE GİRERSİN HEPİMİZ GELMESSEK KADERİMİZLE BAŞBAŞA KALIRIZ KORKU İMPARATORLUĞUNU YIKMAMIZ LAZIM CESUR OLUP YAPILAN HAKSIZLIĞI HERKESİN GÖRMESİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM BAŞBAKANIMIZA MİLLETVEKİLLERİMİZE SESİMİZİ DUYURMAMIZ LAZIM YOKSA ONLARA BAŞKALARI SESİNİ DUYURACAK BİZİM MASUM OLDUĞUMUZU KİMSE ANLAMAYACAK AYDIN

 578. 24/11/2010, 13:38

  >ARKADAŞLAR ANKARADA İKAMET EDİYORUM ANKARADA YAPILACAK BİR EYLEME EN AZ 5 KİŞİ İLE KATILIM YAPARIM SERKAN

 579. 24/11/2010, 13:47

  >ARKADAŞLAR ARAMALARA DEVAM,VEKİLLERDEN RANDEVU ALINMASI İÇİN GÜNDEMİ ANCAK BÖYLE OLUŞTURURUZ.LÜTFEN ARALIKSIZ ARAYALIM………..BEKİR BOZDAĞ 0542 6474087 – 0505 7776601FARUK NAFIZ ÖZAK 0532 3137773ÖMER DİNÇER 0532 3483247ZAFER ÇAĞLAYAN 0530 5149650EGEMEN BAĞIŞ 0532 3134981CEVDET YILMAZ 0505 3003013NİMET ÇUBUKÇU 0532 3372940 MEHMET AYDIN 0542 8272308Hayati YAZICI 0532 2421986Faruk ÇELIK 0532 2656070Mehmet Mehdi EKER 0533 6203359

 580. 24/11/2010, 13:47

  >arkadaşlar ben ist dan yazıyorum ben yattım çıktım şu an cezamda kalmadı çekimde yok ama acıyı ben ve ailem çekti piskoloji falan kalmadı ne gerekirse bende varım ben yandım sizler yanmayı ist.dan necip

 581. 24/11/2010, 13:49

  >arkadaşlar az önce halk tv aradım bizim hakkımızda haber yapsınlar diye bizim mağdur olduğumuzu anlatsınlar diye bana bu tür programları yapan arkadaş şu anda programda dedi saat 1den sonra ararsanız yardımcı oluruz dedi hadi arkadaşlar sesimizi duyurmak için her yolu deneyelim aydın 03122366425

 582. 24/11/2010, 14:00

  >selam arkadaşlar,pazar günü yapacağımız toplantı tanışma niteliğinde.zamanı olan,olayları günlük takip edebilecek olan,bu yola gönlünü koymuş birisini önder seceriz.yalnız bundan çok daha önemlisi biz kimiz sorusuna cevap bulmamız gerekiyor.hepimiz tek kişi gibi hareket edemez isek,son golü yine yeriz. zonguldaklı-çekzede

 583. 24/11/2010, 14:24

  >Hüseyin ÇelikSiyaset ve Düşünce Yazarı bizi destekleyici yazılar yazıyor surekli belki o onculuk yapabilir celikhuseyin1@hotmail.comtwitter.com/HCelik11

 584. 24/11/2010, 16:04

  >ARKADAŞLAR YUKARIDAKİ TELEFONLARI VERMİŞSİNİZ FAKAT TELEFONLARINA ULAŞILMIYOR YADA BAŞKALARI BAKIYOR BİZİM SESİMİZİ DUYAN YOK AYDIN

 585. 24/11/2010, 16:33

  >selam magdur kardeslerim / buyuklerim…sitenizi malesef daha yeni buldum. bende en az sizler kadar cek konusunda magdur oldum ve olmaya devam ediyorum. 4 senedir ugrasmakta oldugum cek sorunlarinin buyuk kısmını haletmıs olsamda son cekim icin bende tahuutte bulundum ama gel gelelim 1 ay dan az bir sure kaldı elde avucda sıfır.benim sizlere nacizane tavsiyem basından takip ettigim kadari ile sarkıcı haluk levent te bizim ile aynı sorunlari yasıyor. bence onu da arkamıza alırsak daha buyuk ses cıkartacagımıza inanmaktayim.

 586. 24/11/2010, 16:50

  >7 trilyon açtığım dava var.800 000 çekten yargılanmaktayım.rağmen hapis olayını ayıplıorum

 587. 24/11/2010, 17:16

  >CUNEYT BEY TELEFON NUMARALARINI LÜTFEN KONTROL EDERMİSİNİZ

 588. 24/11/2010, 17:47

  >Arkadaslar ankaraya randevu alip gidicez tabi biz gecen ay gittik ahmet iyimaya dahil bircok akp milletvekiliye gorustuk .ankaradan akin beyle irtibata gecmek lazim randevulari o ayarliyor. Gunune karar verelim oncelikle !!

 589. 24/11/2010, 18:01

  >BEN DE VARIM DİYENLERİN LİSTESİ1 . Zonguldaklı Çekzede – Zonguldak2 . Uğur 26 – Eskişehir3 . Vezir 38 4 . 06 Gökhan – Ankara5 . Sevim Ö. – İstanbul6 . Zeynep – İstanbul7 . Fırat D. – İstanbul8 . Levent G. – İzmir9 . Aydınlı Çekzede – Aydın10 . Haydar – İstanbul11 . N.U. – İstanbul (10 arkadaşı ile birlikte)12 . Murat – Eskişehir13 . Duran – Eskişehir14 . Tuncer Yıldırım – Sinop15 . E.H. – İzmir (10 çalışanı ile birlikte)16 . Gökmen.A17 . Hasan – Bursa18 . Can Mert19 . Basketçi – İstanbul20 . İrfan – Ankara21 . Bartınlı EFDEN22 . Sürücü – Tekirdağ23 . Ahmet M. ve Murat – (İzmir)24 . Murat Ş. – Ankara25 . Serkan – Ankara ( Enaz 5 kişi ile birlikte)26 . Ayşe – İstanbul27 . Ayhan – AnkaraVARIM DİYENLER ANKADAŞLAR. Bir iletişim listesi hazırlıyabilmek için Varım diyenler uns26@hotmail.com adresine mail atarak il – telefon no belirtirse memnun olurum.Belirlenecek Yol Haritası sonucunda Organize olabilmemiz için bu önemli.Uğur 26 (Eskişehir)

 590. 24/11/2010, 18:06

  >Telefon numaraları yukarıda TELEFON yazan kısımda

 591. 24/11/2010, 18:09

  >193 TEKİ ARKADAŞIM ANKARADAKİ GÖRÜŞMENİZ HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ???

 592. 24/11/2010, 18:39

  >BEYLER SİTENİN ÜST KISMINDA TELEFON BÖLÜMÜNDEN BÜTÜN VEKİLLERİN NUMARASINA ULAŞABİLİRSİNİZ.LÜTFEN HERKEZ ARALIKSIZ İSTEDİĞİ VEKİLİ ARASIN ARTIK SON 1 AYIMIZ KALDI!!!!!!!!!!

 593. 24/11/2010, 18:40

  >190 da yazan arkadaşa katılıyorum.Haluk Levent'le görüşüp anakara 'da eyleme onu da sokmak kabil sansasüyon olur basın ,medya ve digerlerine sesimizi duyurmak daha kolay olur…kamuoyu daha iyi oluşur..

 594. 24/11/2010, 18:44

  >SELAM KADERDAŞLAR ŞU TANIŞMA GÜNÜNÜ SAATİNİ YERİNİ NET BİŞEKİLDE YAZILIRSA MERAK ETMEYİN KATILIM OKADAR FAZLA OLACAKKİ BEKLENENİN ÜSTÜNDE ÇÜNKÜ İÇERİYİ BEN BİLİYORUM BİR ÇOK ARKADAŞ GİBİ KİMSENİN İÇERİYE GİRME GİBİ Bİ HEVESİ YOK AMA O KORKU GELDİDAYANDI ARTIK BEN 3 ÇOCUK BABASIYIM VE 29 YAŞINDAYIM İÇERİDE Kİ REZİLİİĞİMİZİ BİLEN VARDIR VE O KÖTÜ HIRSIZLIKTAN İÇERİ GİRENDEN VE AF BUYRUN ÖZÜRDİLERİM NEREDEYSE TECAVÜZ SUÇUNDAN İÇERİ GİRENLE AYNI GÖRMEYE KALKTILAR YALANSA YALAN DEYİN BEN VARIM BİR ÇOK KİŞİDE OLACAK YOLUMUZA DEVAM ALLAH BÜYÜK

 595. 24/11/2010, 19:02

  >Arkadaşlar merhaba,Eve gelir gelmez bilgisayarımı açtım ve bana gelen BENDE VARIM maillerinden listemizi güncelledim. Blogta yazılan yorumları sürekli takip ediyorum. İSİM BELİRTMEDEN BEN DE VARIM, BEN DE GELİRİM, 3 KİŞİYLE GELİRİM, 5 KİŞİYLE GELİRİM diye yorumlar yazılıyor. Ama yazan arkadaşlar bırakın bir İLETİŞİM LİSTESİ oluşturmak için mail atmayı, sitedeki yorumuna bile adını, rumuzunu yazmıyor. Aramızda ARANAN arkadaşlar olabilir, muhtemelen 15 aralıktan sonra benim de aramam çıkacak. İllaki Çekten yargılanan GELSİN EYLEM YAPSIN DEMİYORUZ, Kendisi gelemese bile bir yakınını gönderir, AMAÇ BURADA NİTELİKLİ ve NİCELİKLİ BİR ÇOĞUNLUKLA SESİMİZİ DUYURABİLMEK.Zonguldaklı arkadaşım, Pazar günü İstanbul'da bir yol Haritası belirlemek için toplanalım Sonra ne yapacaksak yapalım dedi, Sadece birkaç kişi dışında ben gelirim yada İstanbul'a gelemem Ankara'ya gelebilirim diye NET DURUMUNU ifade eden arkadaşlar oldu. Lütfen şu iletişim listesini hazırlamamız ve kim nereye gelecek bilmemiz için ilgilenin.Ankara'da meclise yada güven parka gidip 3 – 5 kişide olsak bizim sorunumuz bu demek bana göre kolay. Asıl amaç yaptığımızın birşeylere değmesi. ATTIĞIMIZ TAŞ ÜRKÜTTÜĞÜMÜZ KURBAĞAYA DEĞSİN.YOL HARİTAMIZI İYİ BELİRLEMELİYİZ. AMACIMIZ NE? GÜNDEM YARATMAK MI?Yoksa 10 – 15 kişi Meclise gidip birkaç Vekille görüşüp gazımızı mı boşaltmak.ÖNCE BUNA KARAR VERİLSİN.Ben şu an Eskişehir'deyim. Ekonomik olarak da çok rahat değilim. Kendi adıma konuşuyorum. Kısıtlı bir bütçeyle yapılabileceklerin en iyisini düşünüp yapmak zorundayız. Çünkü EYLEM EYLEM diyoruz, ama bunun birde ekonomik kısmı var. Ben çoğumuzun durumunun benimkinden de farklı olmadığını zannediyorum. Bir taraftanda GURURUMUZ var, Benim tek bir dosyam kaldı. Ben bugüne kadar 4 sefer Çekten dolayı Cezaevine girdim, Çıktım. Fakat benim çevremde ailem dışında kimse Çocuklarım bile bilmiyor bunu. AMA DAHA FAZLA 2 EVLADIMDAN ve EŞİMDEN ayrı kalmamak için bunu da sorun etmiyeceğim. Bilen bilsin, gören görsün. DÖRT DUVAR ARASINDA ÇOCUKLARIMA OLAN HASRETİ BEN BİLİYORUM. ÜSTELİK YURTDIŞINA ÇALIŞMAYA GİTTİM DİYE BİLDİKLERİNİ DÜŞÜNEREK.Uğur 26

 596. 24/11/2010, 19:06

  >190 da yazan arkadaşın HALUK LEVENT teklifine ben şahsen bir HALUK LEVENT hayranı olarak sıcak bakmıyorum. Çünkü haluk Levent'in durumu bizimkiyle aynı değil, O yaptığı bir takım hareketlerden sonra Nitelikli Dolandırıcılıkla yargılanıyor. BİZ BORÇLUYUZ, DOLANDIRICI DEĞİL. Uğur 26

 597. 24/11/2010, 19:21

  >sevgili kardeşim uğur,tamda senin yazına iş değer bir yazıya başlıyordum devam ediyorum.yerden göğe kadar haklısın.günlerdir dilide tüy bitti,varızla ,hadiyle olmuyor,icraat arkadaşlar.173,175,177,178,183 hadi nerde isminiz.uğur bey'e hemen mail atın ve ilk listede sizide görelim.185 necip kardeşime teşekkürler.sizin bu davranışınız umarım diğer arkadaşlara örnek olur.mecburiyetiniz olmadığı halde davaya ortak oluyorsunuz.katılımcılar adına teşekkür ederim.buarada geçmiş olsun.165 RCN..20 sanada teşekkürler.bakın tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.adamaküfür et sonrada telefonu kapat,ondan sonrada davamızda yardım bekle.haklılığımızı ancak bu kişilere yapacağımız yorumlarla anlatabiliriz.gördünüzmü attınız tuttunuz ,adam biranda yanımızda.yazar,yazmaz o ayrı birşey,şu mail bile çok anlamlı.ankaradaki toplantı yada yürüyüşde pravakatörler de olacak,hırsızlar diyecek,şerefsiz diyecek,sahtekar diyecek,kavgamı edeceğiz.bırakın bunu sonra yaparız.önce dava.uğurbey'in yorumunu okuyun,oraları gören bilir,biz dahacicim aylarındayız.zonguldaklı kardeşim ,pazar günü toplantıda bu konuda gündeme gelsin.birde sizlerden ricam yaptığınız konuşma ve temaslarda lütfen kısaca neler konuşulduğunu falan filan değilde ,net olarak açıklayın.bize ışıktutar.UĞUR BEYİN YENİ LİSTESİNDE 80-90 OLURUZ DİYORUM(ARTILARLA BERABER).BASKETÇİ

 598. 24/11/2010, 19:24

  >199 DA YAZAN ARKADAŞ ,PEKİ İSMİNİ YAZDIRDINMI?BASKETÇİ

 599. 24/11/2010, 19:30

  >NE KADAR ÇOK İSİM GÖRÜRSEK SİTE MAĞDURLARININ MORALİ OKADAR YÜKSEK OLUR.BU BÖYLEDİR.MOTİVASYON ARKADAŞLAR.HEPİNİZİN SIKINTILARINI ANLIYORUM,AİLE,ÇOCUK,MADDİYAT,GELECEK,FİRAR,ONUR,GURUR,ŞEREF,İNANIN HEPSİ OLACAK,YETERKİ KORKMAYALIM GERİ ADIM ATMAYALIM,EN ÖNEMLİ OLANŞEYİ YAPTIK,KIVILCIM,BUNDAN SONRASI GELİR.TABİİ,ZONGULDAKLI,UĞUR,MYWAY,İHTİYAR(FAKAT İKİSİNİDE GÖREMİYORUM,UMARIM SAĞLIKLISINIZDIR,SİZLEREİHTİYACIMIZ VAR)CÜNEYT BEY,YAZAMADIKLARIM AFFETSİN ,HEPSİNE KATKILARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.BASKETÇİ

 600. 24/11/2010, 19:39

  >Arkadaşlar merhaba, 200 deki yorumumu tekrar yayınlama gereği duydum.Eve gelir gelmez bilgisayarımı açtım ve bana gelen BENDE VARIM maillerinden listemizi güncelledim. Blogta yazılan yorumları sürekli takip ediyorum. İSİM BELİRTMEDEN BEN DE VARIM, BEN DE GELİRİM, 3 KİŞİYLE GELİRİM, 5 KİŞİYLE GELİRİM diye yorumlar yazılıyor. Ama yazan arkadaşlar bırakın bir İLETİŞİM LİSTESİ oluşturmak için mail atmayı, sitedeki yorumuna bile adını, rumuzunu yazmıyor. Aramızda ARANAN arkadaşlar olabilir, muhtemelen 15 aralıktan sonra benim de aramam çıkacak. İllaki Çekten yargılanan GELSİN EYLEM YAPSIN DEMİYORUZ, Kendisi gelemese bile bir yakınını gönderir, AMAÇ BURADA NİTELİKLİ ve NİCELİKLİ BİR ÇOĞUNLUKLA SESİMİZİ DUYURABİLMEK.Zonguldaklı arkadaşım, Pazar günü İstanbul'da bir yol Haritası belirlemek için toplanalım Sonra ne yapacaksak yapalım dedi, Sadece birkaç kişi dışında ben gelirim yada İstanbul'a gelemem Ankara'ya gelebilirim diye NET DURUMUNU ifade eden arkadaşlar oldu. Lütfen şu iletişim listesini hazırlamamız ve kim nereye gelecek bilmemiz için ilgilenin.Ankara'da meclise yada güven parka gidip 3 – 5 kişide olsak bizim sorunumuz bu demek bana göre kolay. Asıl amaç yaptığımızın birşeylere değmesi. ATTIĞIMIZ TAŞ ÜRKÜTTÜĞÜMÜZ KURBAĞAYA DEĞSİN.YOL HARİTAMIZI İYİ BELİRLEMELİYİZ. AMACIMIZ NE? GÜNDEM YARATMAK MI?Yoksa 10 – 15 kişi Meclise gidip birkaç Vekille görüşüp gazımızı mı boşaltmak.ÖNCE BUNA KARAR VERİLSİN.Ben şu an Eskişehir'deyim. Ekonomik olarak da çok rahat değilim. Kendi adıma konuşuyorum. Kısıtlı bir bütçeyle yapılabileceklerin en iyisini düşünüp yapmak zorundayız. Çünkü EYLEM EYLEM diyoruz, ama bunun birde ekonomik kısmı var. Ben çoğumuzun durumunun benimkinden de farklı olmadığını zannediyorum. Bir taraftanda GURURUMUZ var, Benim tek bir dosyam kaldı. Ben bugüne kadar 4 sefer Çekten dolayı Cezaevine girdim, Çıktım. Fakat benim çevremde ailem dışında kimse Çocuklarım bile bilmiyor bunu. AMA DAHA FAZLA 2 EVLADIMDAN ve EŞİMDEN ayrı kalmamak için bunu da sorun etmiyeceğim. Bilen bilsin, gören görsün. DÖRT DUVAR ARASINDA ÇOCUKLARIMA OLAN HASRETİ BEN BİLİYORUM. ÜSTELİK YURTDIŞINA ÇALIŞMAYA GİTTİM DİYE BİLDİKLERİNİ DÜŞÜNEREK.Uğur 26

 601. 24/11/2010, 19:48

  >ÖZÜRDİLERİM UĞUR BEN 05333993830 TELİM YA İKİTANE GÖNDERMİŞTİM AMA BİRİNİ GÖNDERMİŞİM HERALDE BEN HAZIRIM LİSTEYEDE EKLEYEBİLİRSİNİZ VARIM VARIM VARIM

 602. 24/11/2010, 19:50

  >199UM YANİ KONYADAN BİŞ ABİM İSKENDER İSİMİNDE BİRDE İSTANBULDAN Bİ HAZIR GELMEYE ONALRDAS MAİL ATICAKLAR

 603. 24/11/2010, 20:02

  >Sayın arkadaşlar.uğur kardeşimize destek olsanız fena olmaz.sizler cezaevine hiç girmeyenler bilemezsiniz ordaki ortamı.ben 33 ay yattım ve yeni çıktım.ama şimdide çek belası başımda.ha şunu söyleyeyim.benim çek meblağı 15 milyar ve eski t.c.k.2 ay yatar çıkarım amaaaa ya borcu ve çeki çok olan arkadaşlar ne yapacak.Ben her desteğe hazırım.Uğur kardeşim kendini parçalıyor ama kimsede tık yok..

 604. 24/11/2010, 20:13

  >ARKADAŞLAR SN.KILIÇDAROĞLU AMELİYAT OLMASI VESİLESİ İLE SN.GÜRSEL TEKİN VE SN.SÜHEYL BATUMA ÇEK MAĞDURLARI ADINA GEÇMİŞ OLSUN SMS LERİ YOLLADIM.İSTEYEN ARKADAŞLAR YOLLASIN.SAYGILARCAN MERT

 605. 24/11/2010, 20:27

  >arkadaşlar,istanbul toplantısı, ankara güzergahında yürüyüşümüz,ankara daki eylemlerimizde kararlı oldukca yeni yeni arayanlar,farklı fikir ileri sürenler,her yönüyle desdek vereceklerini ifade edenler iyice arttı.gazetelerde aleyhimize yazıların tesadüf olmadığına da ciddi ciddi inanmaya başladım.basketci kardeşim elimizde sihirli değneğimiz yok,gelişi güzel vaadlerimizde olmayacak.ayrıntıları sabah yazmaya çalışmıştım. gönüldaşlara selamlar zonguldaklı-çekzede

 606. 24/11/2010, 20:29

  >arkadaşlar benim davalarım yeni 2010 tarihinde çeki yazılan esnafın durumu daha zor çünkü günlüğü 20tl den hapis cezası veriyor bir şekilde çekleri yeni yazılan arkadaşlar da ulaşmamız lazım sesimizi ne kadar çok duyurur sak okadar iyi olur ben haluk levent ve ugur yücel de bizim gibi çek magduru haluk levent te tefecilere düşmüş bizimg ibi benim kanatim onuda yanımıza çekmemiz lazım ben ankara ya gelirim

 607. 24/11/2010, 20:38

  >191de yazan cvp Benimde aynı 200000 tl alacak karşılığı borç ama ben hala insani düşünüp bu kişileri mağdur etmek istemiyorum.Hepsi taaütü verdiler fakat hakikaketen batıklar.Nemi yapacağım Büyük Türk Devletinin Hükümetinin bizlere yapmadığını ben yapacağım.Davalara feragat vereceğim.İnanıyorumki içimizde çoğunun yaptığıda budur.nu

 608. 24/11/2010, 21:20

  >zonguldaklı kardeşim,ben bütün yorumları okuyorum,seninkileri daha dikkatli okuyorum,yardımcı olabilirmiyim diye.aslında aynı şeyleri konuşuyoruz.tekrar okudum yazını,doğru bunlar konuşulmalı.benim son dediğim bu tip çıkan yazılara ve yazarlara yaklaşımımız yapıcı ve terbiye sınırları içerisinde kalmalı fikrini vurgulamaya çalıştım.yoksa çapulcu diyecekler bize.sevgiyle kal.basketçi

 609. 24/11/2010, 21:21

  >uğur bey,liste aynı şekilde duruyormu?basketçi

 610. 24/11/2010, 21:33

  >şu adsız yorum yapan arkadaşlar bi ad yazsalarda kimin yorum yaptıgı belli olsa en azından sayımızı bilelim yoksa adsız yorum yapan arkadaşlar aynı kişilermi

 611. 24/11/2010, 21:33

  >Arkadaşlar şimdi haberlerde izledim trt de aynen yargıtaya asılıyorlar davaların geç çıktığını söylüyorlar aynı şekilde başbakanın ağzından da o görüşte açıklama çıktı yargıtay başkanıda işe yetişemiyoruz bir kaç daire daha açılsın diye beyanatta bulundu başbakanda yakında kuracağız dedi vay canına vay helal olsun her şey meğer organizeymiş anlaşıldı zavallı zaman yazarı nın boşuna günahını almışız nasıl unuttuk onların emir altında olduklarını yazılar edebiyataki gibi giriş,gelişme ve sonuc un bir başlangıcıymış helal olsun helal size ne diyeyim arkadaşlar gerçeken işimiz zor her türlü mücadeleye devam diyorum.izer

 612. 24/11/2010, 21:36

  >KRİZİN GÖBEĞİN DE BAKANLARIMIZ NE DEDİ,GELİN HEP BERABER HATIRLA”YALIM!!!20/O5/2009 MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK…Şimşek, 2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİN YAŞANDIĞINI İFADE EDEREK, BU KRİZİN DAHA ÇOK REEL SEKTÖRÜ ETKİLEDİĞİNİ KAYDETTİ. Şimşek, “Her ne kadar durumunuz iyi olursa olsun, bu tür ortamlarda kötümserliğin de bulaşıcı olduğu açık. Yani yatırımların ve tüketimin ertelendiği de bir gerçek” dedi.12/08/2010 SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN…Bankaları bu dönemde herkesin eleştirdiğini, KOBİ'lere, işletmelere biraz daha ''Makul davranması, biraz daha kesenin ağzını açmaları'' gerektiğini söylediğini anımsatan Ergün, ''BANKALAR ASLINDA KRİZİN DERİNLİĞİNİ TAHMİN EDEMEDİKLERİ İÇİN böyle davrandılar. FİNANS SEKTÖRÜ DE YIKILMIŞ OLSAYDI EKONOMİMİZİN ÜZERİNE, ekonomimiz çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalırdı. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi finans sektörünün ekonomimiz üzerine yıkılmamış olmasıdır'' dedi.21/11/2008 BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN…Erdoğan, finans sektöründeki bankaların reel sektöre para satmak suretiyle çok ciddi imkanlar elde ettiğini dile getirdi. Erdoğan, şunları söyledi: "Ama şimdi böyle bir dar zamanda kalkıp da eğer bu tür, kredi geri çağırma gibi bir şey yaptıklarında haklı olarak onların farklı tepkileri var. Çünkü yanlarında çalıştırdıkları insanlar var. Şu anda devlete yaptıkları yatırımlar var. Bu yatırımlarda şu anda bizden önde gidiyorlar. Geçmişte olduğu gibi 'önce devlet bize para versin de ondan sonra biz iş yapalım' durumunda değiller. Şimdi onlar yatırım yapıyor, biz arkadan ödeme yapıyoruz. Bunlar NASİBİMİZİ ALACAĞIZ :Bu kişilerin Türkiye'nin saygın reel sektör kuruluşlarından olduğunu belirten bundan dertliler. Şüphesiz ki biz de bunların takipçisi olacağız. KİMSE 'ŞURADA DARDA DURUYOR, SIKINTIDA OLAN REEL SEKTÖRE BİR TEKME DE BEN VURAYIM' DİYEMEZ. Finans sektörünün bu noktada çok daha dikkatli adım atması lazım. Bunu kimsenin unutmaması lazım." 16/11/2008 KÜRSAD TÜZMENTüzmen, "Eskiden devlet olarak bizler bağırırdık. Çünkü dış borcun yaklaşık yüzde 70'i bizim borcumuzdu. AMA BUGÜN GELİNEN NOKTADA BU BORÇ ÖZEL SEKTÖRÜN VE DOĞAL OLARAK DA ŞİMDİ ONLAR BAĞIRIYOR. Tabii onlar da kendi cephelerinde haklı. Bankalar kemeri biraz fazla sıktı. Bu nedenle de biraz yumuşak davranılmalı.Piyasalardaki güven ortamı yeniden inşa edilmeli" dedi.25/03/2010 DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN..EKONOMİ TARİHİNİN EN DERİN KRİZİ! Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, borç krizi ile ilgili olarak, hangi yönden bakarsanız bakın, modern ekonomi tarihine en derin kriz olarak, geçebilecek büyüklükte, bir kriz yaşıyor dünya'' dedi.

 613. 24/11/2010, 21:37

  >ŞİMDİ SORALIM BAKALIM, Peki ya şimdi biz batmış esnaflar sn,Mehmet şimşek’in bahsettiği bu 2.dünya savaşından beri yaşanan en büyük ekonomik krizin içinde kalan batmış esnaflar değilmiyiz.Bu kadar büyük bir kriz’den çıkabilmemiz için ne yapılmıştır.Ya siz sn,Nihat Ergün Bankaların bu krizin derinliğini tahmin edemedikleri için böyle davrandığını ve panikleyerek kredileri dondurdukları veya geri çağırdıklarını söylediniz.İşi para olan bu bankalar bu derinliği tahmin edemezken biz esnafın nasıl olurda bunu tahmin edeceği düşünülebilir.Finans sektörü yıkılmadı evet ama bu enkazın altında biz esnaflar kaldık.Bankalar kar patlaması yaptı peki nasıl? esnafın borcunu uçuk faizlerle katlayarak. Başbakanım,siz çıkıp tv ler de siz değimliydiniz kredileri geri çağırmayın,dondurmayın diyen.Biz bankaları aradığımız zaman bunu dile getirdiğimiz de onun sesi buralara ulaşmaz diye tepkilerle karşılaştık. KİMSE 'ŞURADA DARDA DURUYOR, SIKINTIDA OLAN REEL SEKTÖRE BİR TEKME DE BEN VURAYIM' DİYEMEZ.Dediniz ama şu an kriz yüzün den batan bu esnaf en büyük tekmeyi adli para cezası adı altında hapis yolu gösteren Devletten yiyor.Biz cezamızı esnaf olarak zaten çektik.Çoğumuz yıllarca esnaflık yaptık krize kadar sicillerimiz tertemizdi.Ama şimdi devlet tarafından dolandırıcı statüsüne konuyoruz.En beteride zaten sağlığınız,hayatınız bitmiş.Gururunuz,onurunuz ayaklar altına alınmışken Devletten bir el beklerken derdin nedir diye bile sorulmadan demir parmaklıkların esnafa Devlet tarafından reva görülmesi.Evet Sn,Kürşad Tüzmen biz çok bağırdık batıyoruz,bitiyoruz diye ama ne yazık ki sesimizi duyan olmadı tefeciler dışında.Sicil affı çıkarıldı kredi alırız dedik ne oldu bankalar bütün kayıtları sakladı.Kapımızda yatarken,yol değiştirmeye başladı.Sn Ali Babacan sizinde çok güzel bir tespitiniz olmuş,Bu çok ama çok derin bir kriz di o zaman neden esnafın elinden tutulmadı.Kim 20 sene emek verdiği 10 sene emek verdiği bir işi batırır da sonra evini,ocağını dağıtır.Gururunu,onurunu ayaklar altına alır.Hangi esnaf kalan ömrünü cezaevinde geçirmek ister.Şimdi bazı basın kuruluşlarında bizlerin dolandırıcı olduğu dile getirirlmek de dolandırıcı olan emin olun şu ana kadar yurt dışına kaçmıştır.Neticede dolandırdı parası var.Ya biz bizler elimiz de dava bile edmediğimiz 10 larca çekle kurbanlık koyun gibi günü gelecek hapse gireceğiz diye bekliyoruz.Dünyada olmayan bir sistemin adli para cezası adı altında canı çıkmış bu esnafa hala ve ısrarla uygukanmak istenmesinin nedenini biz esnaflar çözebilmiş değiliz.Bırakın insanlar hayata bir yerden tutunsun çalışsın borçlarını ödesin.Eğer sosyal bir devletsek sosyal devletin gereklerini sadece kömür veya beyaz eşya dağıtarak yerine getirmek yerine.Ülkemin atardamarı olan esnafın elinden tutulması onların istihdam yaratması için olanak sağlanması onların yaratacağı bu istihdam la çalışanın kendi kömürünü kendisinin alması daha mantıklı değimlidir.Saygılarımla

 614. 24/11/2010, 21:40

  >Arkadaşlar bu yazıyı çoğalttım ve vekillere yarın postaya veriyorum.Zeynep

 615. Aa
  24/11/2010, 21:49

  >Arkadaşlar 20 Aralık tarihinden sonra kaç bin kişinin tutuklaması çıkacak tahminmi yürütelim gerçek rakamımı bulma peşine düşelim.C.evinden çek taahhüdü ile kaç kişi çıkmıştır?Bu sayıyı bilmek çok önemli?

 616. 24/11/2010, 21:49

  >zeynep hanım,harika bir yazı,harika bir yorum.inanın çok ama çok faydasını göreceğiz bu yorumların.tebrikler. zonguldaklı-çekzede

 617. 24/11/2010, 22:05

  >bende cezaevinden çıkan bir çek magduru olarak yapılacak her türlü etkinlige hazırım çecremdeki çek magduru insanlarlada görüşüyorum dün mailimi vermiştim gokmen.akar@hotmail.com bana buradan ulaşınız tbmm mail adreslerine mail atıyorum bakan ceplerine msj yazıyorum

 618. 24/11/2010, 22:13

  >ZEYNEP HNM GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.BENCE BU YAZIYI FAX ÇEKEBİLEN ARKADAŞLARDA ADALET KOMİSYONU VE BAŞBAKANLIK BAŞTA OLMAK ÜZERE GEREKLİ OLAN BASIN KURULUŞLARINADA YOLLASIN.ARTIK SON DÜZLÜK TELEFON,SMS,FAX,BASIN NERESİ OLURSA OLSUN ARAYALIM,FAX ÇEKELİM,SMS YOLLAYALIM.ARTIK İŞİN SU GÖTÜRÜR YANI KALMADI!!!!ARKADAŞLAR EYLEM YAPACAK ARKADAŞLARIMIZA EN AZINDAN SİZLERDE BÖYLE DESTEK VERİN!!! ALLAH NASİP EDERSE BİZLERDE BÜTÜN BU ARAMALARA KATILIP ANKARADA MECLİSTE OLACAĞIZ.SAYGILARIMLACAN MERT

 619. 24/11/2010, 22:18

  >zeynep hanım tebrikler yazınız bir nebzede olsa bizi anlatmaya yetmiş hepimiz o kadar acı çekiyoruzki stresten midemden kan geliyor doktora gidemiyorum hepimizin çekten başka bir cezası yok gururumuza yediremiyoruz bir zamanların itibarlı esnafı şimdi insanların içine çıkamıyor birzamanların itibarlı esnafı şimdi bir ekmek parasına muhtaç daha önce karakolun yolunu icra dairelerinin nerde olduğunu bilmeyen esnaf şimdi oraları ezberlemiş ben iki yıllık ünv. mezunuyum okudum iş bulamadım esnaf olayım bari dedim tam işleri büyüttüm toptan mal vermeye başladım genelde açık hesapla senetle çalışıyordum ben malı alırken kendi çekimle alıyordum birde en acı tarafta dükkandaki malları geri alsalardı alacaklılar yinede borcum olmayacaktı ama onlar biz malımızı öyle almayız başka yollarla alırız dedi ben fazla kişiyle çalışmıyordum 5 6 esnaftan mal alıyordum hepside beni iyi biliyordu şayet dolandırıcı olsaydım şu anda krallar gibi yaşardım hatta bir alacaklımda fazladan 15bin tl çek alacağım vardı bu şrfsz onu bile günü gelmeden gitti vurdurdu yani okadar iyi niyetliydimki fazladan çek alacağım bile vardı bu şrfsz bana yapmadığını bırakmadı arabamı yakalattı dükkana eve icra geldi neydi benim suçum dürüst olmakmı aydın

 620. 24/11/2010, 22:22

  >Değerli arkadaşlar; tüm yorumları okuyorum, kendimce şimdilik yapmam gerekenleri yapıyorum ve Zonguldaklı kardeşimle, günde bir kaç kez konuştuğumuz oluyor. Tekrar yanınızdayım dememe her seferde gerek duymuyorum. Hep yanınızdayım ve yanınızda olacağım. Gücüm dahilinde; madden ve manen aranızdayım. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla. Allah; yardımcımız olsun. Barışçı-Mersin

 621. 24/11/2010, 22:24

  >Bende varım.İstanbuldan.3 kişi ile beraber.(2003)

 622. 24/11/2010, 22:30

  >HAKİM BEYHakim Bey.Hakim Bey, hakim bey.Sanık Barışçı’yı;Yargılamaya hazırmısınız.?Dikkat et Hakim BeySanık sandelyesindeki, bu sanık;Çok önemli bir suçludur.Öyle baştan savuşturup,Beraat kararı verme sakın.Haydi şimdi konuş;Suçlu, ayağa kalk de.Kalkta savun kendini, savunabilirisen?Evet Hakim Bey.Ben sanık Barışçı;Vereceğim ifademi, yavaş yavaş.Kapsamlı olmazsa bile,Sonuçta; anlıyacaksınız beni.Evet Hakim Bey.Ben; sanık Barışçı.Ülkeme ihanet eden benim.Cumhuriyet’in temeline;Dinamit koyan, rejimi yıkmak isteyen;Atatürk İlke ve İnkilaplarına karşı gelen,Hep benim Hakim Bey, hep benim.Tüm hayali ihracatları ben yaptım.İsviçre bankalarındaki gizli hesaplar;Trilyonlarca liralık paralar benimdir.Yurt dışına kaçırılan dövizlerin;Tamamı bana aittir.Şimdi bunları nasıl becerdiğimi;Nasıl yaptığımı mı soruyorsun?İnan ki çok kolay oldu.Siyasi çıkarları uğruna;Üç kuruşluk rüşvetler uğruna,Oturulan; o koltuklar uğruna,Yardımcılarım; çokça olmuştur.Batan bankaları ben batırdım;Birçok fabrikalara zincir vurdum,İşçileri; işten çıkardım,Ülkemdeki tüm yolsuzlukların;Sorumlusu benim, kabul ediyorum.Bana en ağır cezayı verin.Tüyü bitmediklerin;Sorumluluğu omuzlarımdadır.Cezanız; ömür boyu hapis olsun.Ve hatta astırın beni.Astırın ki; ülkem kurtulsun.Astırın ki; herkese örnek olsun.Hiç değilse;Genç kuşaklar ibret alıp,Temiz; tertemiz yetişsinler.Hakim Bey.Hakim Bey, Hakim Bey.Pek tabi; sen görevini yapıyorsun.İnan ki, kızmıyorum size.Bütün bu işlerin sorumlusu;Ne sizsiniz, ne de ben.Oysa ben, oysa ben;Tabi ki, bunlardan sorumlu değilim.Gerçek sorumlular;Deveyi hamuduyla götürenlerdir.Oysa ben, oysa ben;Utanıyorum, utanıyorum Hakim Bey.Adliye merdivenlerinden çıkarken.Ne ekonomik krizi ben yarattım;Ne de tüm yolsuzlukları.Velev ki; sonuçta beraat ettim.Ettim etmesinede;Yıkılan gururum, çiğnenmiş şerefim,Yaşadığım utançlarım…Yirmi yedi yıllık iş hayatım.Bunların bedelini kim ödeyecek?Beni ve de benim gibileri;Bu durumlara getirenlerin,Cezalarını kim verecek ?Tamı tamına;İki yüz yirmi dokuz gündür,Evimdeyim; çiledeyim, hapisim.Bunca gündür;Cüzdanımda, üç beş lirayla dolaşıyorum.Hakim Bey.Hakim Bey, Hakim Bey.Yoksa; bu yazdıklarımda mı, suç unsuru ?Yoksa; bunlardan da mı;Ayrı ceza giyeceğim ?Manevi olarak hergün;Hergün, asıyorum kendimi.Bunların sorumlusu hep ben miyim ?Oysa; bu güne kadar;Ne Hakim önüne çıktım,Ne de sabıka kaydım var.Beklide bundan böyle;Sabıkalı biri sayılacağım.Bir daha; bir daha,İnsan içine çıkabilecek miyim ?Bozulan sağlığımı,Bana kim verecek Hakim Bey ?Ailemin yüzüne bakamaz oldum;Çocuklarıma harçlık veremiyorum.Üstelikte; bugün, babalar günü;Babalık vazifelerimi yapamıyorum.Aile düzenim bozuldu;Peki, bunları kim tamir edecek ?Hakim Bey.Hakim Bey, Hakim Bey.Adaletin terazisi, senin ellerinde.Haydi, ver kararını.Şerefiyle yaşamak; oldukça güç,Bu güzelim ülkemde.Bizlere; bu ülkeye, kim sahip çıkacak ?Üç beş tane; dürüst görev yapan,Gerçek Vatansever insanlar,Hep tasfiyemi edilecek ?Hakim Bey.Hakim Bey, Hakim Bey…Sanık-Barışçı17.06.2001 •

 623. 24/11/2010, 22:33

  >Değerli arkadaşlar; 2001'de yazdığım şiiri tekrar gönderme gereği duydum. Saygılarımla. Barışçı-Mersin

 624. 24/11/2010, 22:35

  >Arkadaşlar desteğiniz için tşekkürler.Ankaraya gidilse söylenecek daha çok şey var.Aman Barışçı arkadaşım gerçek sanırlar dikkat!zeynep

 625. 24/11/2010, 22:42

  >Zeynep arkadaşım; 11 yıldır yaşayacağım korkuları yeterince yaşadım, kaybettiklerimi yeterince kaybettim. Genç arkadaşlarım ve Cennet Mekanlarında olan Hanımağamın, emaneti olan çocuklarım için ayakta durmaktayım. Yoksaki…..! Saygılarımla. Barışçı-Mersin

 626. 24/11/2010, 22:48

  >Allah hepinize,hepimize sabırlar versin ben bu mücadelenin sonunda bizim için ve bizden sonrakiler için bir zafer olacağına canı gönülden inanıyorum.Ne olursa olsun onlar da insan ve içlerinde bir damla olsun vijdan varsa bunu açığa çıkarmak bize düşüyor.Yeter ki pes etmiyelim.Biraz daha azim zaten hepimizden giden gitti.Savaşımız ailelerimiz için.Zeynep

 627. 24/11/2010, 22:49

  >ya arkadaşlar sizler çekten dolayı cezaevine girmemeyi düşünüyormusunuz.Özür dilerim ben yeni çıkan olarak birşey söylemek istiyorum.Ne bekliyorsunuz ?İçeri girince hiçbirşey yapamazsınız dilekçe haricinde.Sizin yaptığınız tek şey bu sayfada herkes kendi sorununu anlatıyor..icraat nerdeee..benim adım irfan ankara.gelin meclisede gidelim.akp yede gidelim.hala yumurta meselesi ya…o zaman ahhh dersiniz…içeri girince

 628. 24/11/2010, 23:00

  >Değerli 32 arkadaşım; biz gerekli mücadeleleri verdik ve her zaman vermeye hazırız ve ancak; bazı sorunlarıda anlatarak, bu haklı davamızda; arkadaşlarımızı motive etmek gerekmezmi? Şahsen; yalnız benimle olabilecekse, şimdiye kadar çok şeyler yaptım ve yapmaya yine hazırım. Ankara'ya gelmekse gelmek, olmayan şartlarda maddi yardımsa maddi yardım, yalnız sen ANKARA'ya git dendiğinde, benimle olacaksa; onu yapmayada hazırım. Yani ben bu haklı davamızın galiba ve herhalde, azada olsa emekçilerindenim. Bu arada; tartışma ortamı yaratmak istemiyorum, amacımız; bu haklı davamızda sona ulaşmak. Saygılarımla. Barışçı-Mersin

 629. 24/11/2010, 23:04

  >Zeynep hanıma teşekkür etmek lazım.dahası da var devlet 2001 krizinda 40 milyar dolar batan bankaları kurtadı.Bu batan banka ve bankacılara ne yaptılar.Bu batan banka paralarını devlet niye ödedi.Bu kadar batan esnafı kurtarmak yerine hapisle cezalandırıyor.Böyle devlet adalet olurmu?ibrahim

 630. 24/11/2010, 23:05

  >Benim kimseden korkum yok ben yazarım.isterlerse beni gelip evimden alsınlar.ben özgürüm ve cezamı yattım çıktım.ama çekten sorun var.siz hala kaçın ve düşünün ne yapacaz diye.ben meclisin önünede giderim,akp nin önünede giderim.ama benim yatarım 2 ay.sizler için vallahide billahide kendimi köşkün önünde yakarım…

 631. 24/11/2010, 23:13

  >ARKADAŞLAR BAŞBAKANIMIZIN CEP TELEFONUNU BİLEN VAR MI?ONADA MESAJ ATALIM.VEKİLLERİ ARIYORUM HEPSİ CEPLERİNİ ASİSTANLARINA VERMİŞLER CEP TEL.İMİ BIRAKIYORUM AMA GERİ DÖNMÜYORLAR BENDE MESAJLARA DEVAM EDİYORUM.İSTANBUL VE ANKARAYA GİTMEYE VARIM.BENDE VARIM A MAİL ATTIM AMA EKLENMEMİŞİM.İSTANBULLU AYŞE

 632. 24/11/2010, 23:13

  >Arkadaşlar merhaba;Zaman gazetesinden Selçuk Beye yaptığı haserle ilgili bugün akşam üzeri bir mail attım. Oda biraz evvel bir cevap göndermiş, Aynen kopyalıyorum. Bilginizin olmasını istedim. Ayrıca BENDE VARIM İLETİŞİM LİSTESİ için mail trafiği durdu, herhalde yeni katılımcılar olmayacak.—————————————–Dostum bu konuda diğer kişilere de söylediğim gibi bir araştırma yapıyorum. Haberi çalışıp teslim edeceğim yayınlanır mı bilemem. Çünkü benim elimde olan birşey değil o,İyice araştırmam bir iki haftayı bulabilir, çünkü başvuru yapıp çeşitli belgeleri temin etmem gerikiyor adalet mekanizmasından..Selçuk KAPUCİZaman GazetesiHaber MerkeziMuhabir

 633. 24/11/2010, 23:15

  >Arkadaşlar merhaba;Zaman gazetesinden Selçuk Beye yaptığı haserle ilgili bugün akşam üzeri bir mail attım. Oda biraz evvel bir cevap göndermiş, Aynen kopyalıyorum. Bilginizin olmasını istedim. Ayrıca BENDE VARIM İLETİŞİM LİSTESİ için mail trafiği durdu, herhalde yeni katılımcılar olmayacak.Uğur26 (Eskişehir)—————————————–Dostum bu konuda diğer kişilere de söylediğim gibi bir araştırma yapıyorum. Haberi çalışıp teslim edeceğim yayınlanır mı bilemem. Çünkü benim elimde olan birşey değil o,İyice araştırmam bir iki haftayı bulabilir, çünkü başvuru yapıp çeşitli belgeleri temin etmem gerikiyor adalet mekanizmasından..Selçuk KAPUCİZaman GazetesiHaber MerkeziMuhabir

 634. 24/11/2010, 23:16

  >37 de isim belirtmediğim için tekrar yayınladım. Amacım kirlilik yaratmak değil arkadaşlar.Uğur26 (Eskişehir)

 635. 24/11/2010, 23:29

  >uğur26 arkadaşım daha yeni başladık toplanmaya bilğileri olmayan olabilir ,trafik durmaz ama uzun zaman kulanılmayan çek magdurlar sitesinden haberi olmayan olabilir,o yüzden herkese duyurmanın bir yolunu bulalım bir gazete ilanı verebilsek sitemizi duyursak bence yeterli ,katılım çogalacaktır ahmet metin

 636. 24/11/2010, 23:33

  >UĞUR 35 BENİM.ANLAMADIĞIM ŞEY ŞU.BAKIYORUM ÇEKTEN CEZA BEKLEYENLER HEP KORKUYOR.ARKADAŞLAR KORKMAYIN MÜCADELE EDİN.DEMİNDE YAZDIM BENİM YATARIM 2 AY.YATARIM ALLAHINA KADAR AMA SİZLER NE OLACAKSINIZ.YATILMAZ NE 100 TL İLE NE 20 TL İLEUĞUR KARDEŞ SEN MÜCADELEYTE DEVAM ET.

 637. 24/11/2010, 23:40

  >40,yeterli katılımı sağlamak üç veya dört günlük kara yolu yüryüşü yapmayı düşünüyoruz.basında çok büyük ihtimalle bu eylemimizi haber yapacaktır.bir çalışmada bu şekilde yürüyüyorum. zonguldaklı-çekzede

 638. 24/11/2010, 23:45

  >yapılacak her toplu eylem ses getirir yanlız yapmadan öncede basına haber etmek lazım ahmet metin

 639. 24/11/2010, 23:58

  >43,İŞTE BU İŞ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUM. ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 640. 25/11/2010, 00:00

  >BARIŞÇI-MERSİN ABİMİZİN GEÇEN SENEDEN BERİ ARALIKSIZ BU DAVA İÇİN NELER YAPTIĞINI ESKİ ARKADAŞLARIMIZ ÇOK İYİ BİLİR.BU DAVANIN VAZGEÇİLMEZ NEFERİDİR KENDİSİ.HERKEZİN ADINA KENDİLERİNE TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM.BU ARADA ABİCİM YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM RAHMETLİ EŞİNİZİN YILDÖNÜMÜ BU ARALARDA OLMASI GEREKİYORDU,(YANLIŞ HATIRLIYORSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM)TEKRAR BAŞINIZ SAĞOLSUN DİYEREK SAYGILAR SUNARIM.CAN MERT

 641. 25/11/2010, 00:17

  >arkadaşlar,beyaz tv de fikri sağlar ve şamişl tayyar hernekadar öğretmenler günü nedeni ile düşük maaşlar,kredi kartı nedeni ile borç yükü ve ailelerin psiklojik durumu gibi konulardan bahsediyor.moderatör mailleri tek tek okuyor.ben diyorumki zeynep hanımın yazdığı metni gönderelim,ayrıca münferit olarak ama çok uzun olmadan davamızdan slogan şeklinde bahsedebiliriz,belki araya sokabilirler.denemekte fayda var. çok yoğun olursa enazından ilerisi gün için gündeme alabilirler. deringundem@beyaztv.com.tr basketçi

 642. 25/11/2010, 00:24

  >reklamlara girdiler,bekleyelim ,akabinde hemen atalım,çünkü generallerin bugünkü gündemiyle ilgili konuşacaklar.basketçi

 643. 25/11/2010, 00:38

  >ben iki tane ayrı ayrı mail adresi ile yolladım.basketçi

 644. 25/11/2010, 00:40

  >SONUÇ ALINA BİLECEK BİR PLAN HER ZAMAN İŞE YARAR AMA SABRETMEK LAZIM AMA NEREYE KADAR BAYRAMI GÖSTERDİLER 2011 GÖSTERMEZLER EYLEMİN ARKASINDA ÇOK SIKI DURMAK LAZIM YOKSA YÜRÜYÜŞE GİDEN OTURMA EYLEMİ YAPAN MECLİSE GİDEN ARKADAŞLAR KARDEŞLER MAĞDURDU HEPTEN MAĞDUR OLUR VARIM DİYEN ARKADAŞLAR TEKEL İŞCİLERİNİN O TEMİZLİKCİ ABLANIN AZMİ VARSA VARIM DESİN YOKSA BURDA GAZA GELEREK VARIM DİYİP NASRETİN HOCANIN FİLLERİNİN İŞİNE DÖNMESİN TEMENİMİZ KARARLI BİR EYLEM BU NE OLURSA OLSUN ARKASINDA DURMAK KATILMAYAN ARKADAŞLAR BU ARKADAŞLARIN BAŞINA NE GELİRSE GELSİN YANINDA OLMAK ZORUNDALAR ÇADIR EYLEMİNDE O İNSANLARA MADDİ DESTEK OLMAK GEREK YÜRÜŞ YAPACAKSA ONLARADA GEÇTİĞİ İLDE KENDİ DESTEK OLMASADA TANIDIKLARI KATILMALI KISACA YANLIZ BIRAKMAMAK GEREK KURU KURU BENDE VARIM DEMEK OLMAZ KIZMACA DARILMACA YOK BU DAVA BİZİMSE BU TÜR YORUMLAR ACITMAZ CANIMIZI EYLEME BEN KATILAMIYORUM AMA DOLAYLI BİR ŞEKİLDE KATILACAĞIM BU MADDİ OLUR EKMEK OLUR AŞ OLUR ADAM GÖNDERMEK OLUR ARTIK NE GEREKİRSE

 645. 25/11/2010, 00:43

  >ARKADAŞLAR GENÇ SİVİLLER GRUBU VAR.EYLEMLERE KATILIYORLAR.BEN KENDİLERİNE BİZE DESTEK OLUP OLAMIYACAKLARINI SORAN BİR MAİL YOLLADIM.SİZLERDE İSTERSENİZ MAİL YOLLAYIN.BAKARSINIZ EYLEMLER İÇİN DESTEK ALIRIZ.bilgi@gencsiviller.netCAN MERT

 646. 25/11/2010, 00:45

  >uğur bey,listede bir gelişme varmı?sizide yoruyoruz ama.basketçi

 647. 25/11/2010, 01:02

  >Hayır Basketçi maalesefEnson akşam üzeri saat 17:00 civarında güncelledim. O güncellemeden sonra bana gelen bir bilgi olmadı.Uğur 26

 648. 25/11/2010, 01:06

  >Arkadaşlar 46 da Basketçi arkadaşımızın dediği gibi Beyaz TV de deringündem adlı programa mail atalım. Ben 4 tane gönderdim. Adalet konularını da konuşuyorlar.deringundem@beyaztv.com.trUğur 26

 649. 25/11/2010, 01:15

  >BENDE YOLLADIM

 650. 25/11/2010, 01:17

  >bende yolladımda okuyan yok aydın

 651. 25/11/2010, 01:18

  >bende katılabilirim. HATAYLI