Çek Cezalarında Son Durum

>Geçtiğimiz Haftalarda TBMM ziyaretinde bulunuldu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile kısa bir görüşme yapıldı, Anayasa Mahkemesinden randevu talep edildi ve arkadaşlarımız Anayasa Mahkemesine gittiler, Abdi İpekçi Parkında Anayasa Mahkemesine hitaben imzaya açtığımız dilekçeleri teslim ettiler ve Çek Kanunu’na bakan rapörtörde dahil olmak üzere tetkik hakimleriyle görüşme yaptılar.

Son günlerde çek yasası ile ilgili konuya vakıf ve etkili kişiler ilede görüşmeler yapıldı.

Çek cezalarında son durum ve yapmamız gerekenler aşağı yukarı bellidir.
1-Çek cezalarında iyileştirme yapılması için Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ve bağlı kuruluşlarınca bir çalışma yapılmaktadır, düzenleme biter bitmez TBMM’ne gelecek, Arkadaşlarımız Sadullah Ergin ile yaptıkları görüşmede, bakan kendilerine “önümüzdeki günlerde meclise gelecek bir yasal düzenlemeden” bahsetmiştir, ve yine bir diğer bakan Çek yasasıyla ilgili bir düzenleme yapılması talimatının Başbakan tarafından, Ali Babacan’a verildiğini söylemiştir.

2-Anayasa Mahkemesinde yapılan görüşmede ise 5941 sayılı çek kanunu’na ilişkin kararın hazır olduğunu ve şekillendiğini sadece yüksek mahkemenin toplantı yapmasının beklendiği ifade edilmiştir. kararın ne yönde olduğu konusunda bilgi vermemekle birlikte iyi olduğu konusunu ima ile hissettirmişlerdir.

3-Önümüzdeki günlerde ise bizzat Ak Parti milletvekilleri tarafından çek cezaları ve yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı önergeler verilebilir bu konuda bazı etkin Ak Partili milletvekillerin çalışmaları var.

4-İşbirliği amacıyla komite kurulması konusunda fikir birliğimiz var bu yönde arkadaşlarımız çalışıyor toplantı yapıyorlar.

5-Bu arada taahhüt süresi dolmuş ve dolacak arkadaşlarımız mutlaka uyarlama yargılamalarını vermeliler, dilekçe örnekleri sitede var, uyarlama dilekçeleri red edilirse bu karara mutlaka itiraz etmeliler ve itirazlarda mutlaka yeni yasada uyarlama yargılamalarının itirazının ne şekilde olduğu belirtilmediğinden CMK hükümlerine göre mahkeme kararlarının temyize tabi olması gerektiği belirtilmelidir.

6-Yargıtaya ilişkin mektup ve fax işlemlerini yapmalıyız, fakat en son içtihattanda anlaşılacağı üzere yeni çek yasasındaki uygulamalar ve çelişkileri Yargıtay yerel mahkemelerinin üzerine atmakta ve yerel mahkemelerdeki genel temayyül ve uygulamalar ışığında bir içtihat vereceğidir, Yargıtay topu yerel mahkemelere atmaktadır ve uzun bir süre açıklayıcı bir içtihat çıkarması zor gibi, en son vadesinden önce yazılmış çekle ilgili içtihatı gördük, değerlendirmeyi yerel mahkemeye bırakmış, yargıtay konusundaki tespitler benim şahsi görüşümdür, Sonuç itibariyle Yargıtayı’da boş bırakmamak gerekir.

Bu aşamada Ali Babacan boş bırakmayacağımız isim haline geldi yoğun bir şekilde arayıp randevu talep etmeliyiz.
Sadullah Ergin yoğun bir şekilde aranmalı.
Anayasa mahkemesi’ne yapılacak bir telkin (seçim sonrası karar alınması) kararın açıklanmasını geciktirebilir, yoğun bir şekilde aramalıyız
Yargıtaya mektupları göndermeye devam ediyoruz.

Ali Babacan Makam: 0(312)2047400

Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz makamı aramalıyız rahatsız olsunlar.

Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669

Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313

 ALİ BABACAN, SADULLAH ERGİN, ANAYASA MAHKEMESİ, YARGITAY

Sadece Yargıtaya yoğunlaşmak ve oradan bir karar beklemek hatadır,  benim düşüncem bu, sadece Yargıtay diye bir hedef gösterip vebal taşıyamayız, bu yazımada bir önceki yazımızda olduğu gibi tepki koyan eleştiri yapan mutlaka olacak, fakat sitede hakaretlere varan yazılar yazıp kendilerini kanıtlamaya çalışmaları yerine telefonum herkeste var arayıp ne söyleyeceklerse bana söylesinler ne şekilde ararlarsa o şekildede cevap alacaklarından emin olsunlar, ve siteyi tartışmaya sokup hedeften şaşırtmasınlar.

Saygılar

Reklamlar
 1. 07/02/2011, 16:13

  >SAYIN CÜNEYT BEYYUKARIDA BULUNAN YAZINIZDAKIGELIŞMELER ÇOK GÜZEL EYER BAŞBAKAN KONUYU ÇÖZÜN DEMİŞSEBÖYLE TALIMAT VERDİĞİNİ YAZDINIZBUNDAN GÜZEL HABER OLAMAZ FAKAT BU YENIHABERMI BIZIMLE ILK DEFA PAYLAŞTINIZ EYER BUNU BAŞBAKAN SÖYLEDIYSE MESELE KALMAMIŞTIRBU BILGININ SAĞLAM KAYNAĞI OLDUĞUNU LÜTFENBIZIMLE PAYLAŞIRMISIN DEĞERLI KARDEŞIM

 2. 07/02/2011, 16:18

  >acil demokrasiSayın ölmez“ŞİKAYETÇİNİN CİRANTA OLMAK KOŞULUYLA ÇEKİ BANKADA ARKASI YAZDIRAN KİŞİ OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA BİR ÇOK İÇTİHAT VAR AMERİKAYI YENİDEN KEŞFETMEYİ BIRAKALIM LÜTFEN.ÖLMEZ” demişsinizYargıtay 10 ceza daire üyesi Ali Akıncı da sanırım Amerika yı yeniden keşfetmiş Gazi Üniversitesinde 5941 sayılı yasa çıktıktan sonra yapılan panelde şunları söylemiş“Y. 10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI – Bir katkı yapmak istiyorum. Teşekkürederim. 3167 sayılı kanunun ilk biçiminde de şikâyet hakkı sadece hamiletanınmıştı, hamil sözü geçiyordu. Fakat gerek Yargıtay 7. Ceza Dairesigerekse benim mensubu olduğum 10. Ceza Dairesi, ki 91’de göreve başladı,bunu geniş yorumladı. Burada ibraz eden hamil şikâyet edebileceği gibi, ibraz ettikten sonra bunu kendinden önceki cirantalara vermişse o cirantaların da şikâyet hakkı var diye kabul etti, uygulama böyleydi. 2003 yılında 4814 sayılı kanunla 3167’de bir değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılırken burada şikâyet hakkıyla ilgili gerek 7. Cezanın gerek 10. Ceza Dairesinin uygulamasının yasallaştıracak bir düzenleme yapıldı. Yani dairelerin görüşünü kanuna açıkça yansıttı. Şikâyet hakkı sadece ibraz eden hamile değil, elinde bulundurmak koşuluyla cirantalara, ödemede bulunmuşsa bankaya da aittir dendi; ama yeni kanun tekrar bu 4814 ile getirilen geniş şikâyet hakkını kaldırdı. İlk biçimedöndü, hamil olarak döndü. Şimdi deniyor efendim ilk biçiminde de sadecehamil vardı ama geniş yorumlamıştık. Şimdi de yalnız hamil var gene genişyorumlayabiliriz. Buna karşı şöyle denebilir: Evet o zaman sadece hamil olduğu halde yasa koyucu Yargıtay’ın uygulamasını bir tereddüt oluşturmamak için yasalaştırdı; fakat şuanda bu uygulamayı benimsemediği için bilerek isteyerek onları yasa metninden çıkardı, şikâyet hakkı olarak sadece ibraz eden hamili bıraktı denebilir. Buna bir ek daha yapmak isterim ben. Yeni kanunumuzun baştan beri hamile ödenir derken kastettiği hep ibraz eden hamildir. Maddeleri bütünüyle dikkate aldığımızda yasa koyucunun iradesinin sadece ibraz eden hamil olduğunu kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.”Sanırım sizin sözünü ettiğiniz birçok içtihat tan çek dosyalarına bakan Yargıtay 10. daire üyesinin de haberi yok.Hep birlikte Amerika yı yeniden keşfedeceğiz.Bizi uğraştırmayıp elinizdeki o çok içtihattan birini yayınlarsanız müteşekkir oluruz.

 3. 07/02/2011, 16:33

  >Daire:10Tarih:2010Esas No:2007/22890Karar No:2010/160İlgili Maddeler:3167 s.Kanun 16/bİlgili Kavramlar:KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET HAKKIKarar Metni:3167 sayılı Kanun’un 16/b maddesinde “16. maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır” hükmüne yer verilmiş olup; dosyada mevcut suça konu çek fotokopisinde, katılan……………..Ltd. Şti.ne ait ibrazdan önceki cironun çizilmiş diğer cirosunun ise ibraz kaşesi altına sonradan yazılmış görünümde olduğu ve muhatap bankanın 25.05.2006 tarihli cevabi yazısında, Yapı Kredi Bankası tarafından elektronik takas aracılığıyla ibraz edildiği ve çeki ibraz edene ait bilgilerin ilgili banka nezdinde olduğunu bildirmesi karşısında; TTK nın 702. maddesindeki iptal edilmiş ciroların yok sayılacağı hükmü de nazara alınarak, suça konu çekin ibraz anında alınan okunaklı ve onaylı örneği getirtilip, şikayetçinin cirosunun iptal edilip edilmediği, cirosunun ibrazdan önce veya alacağın temliki şeklinde olup olmadığı ve takasa veren durumunda bulunup bulunmadığı saptanarak sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması BOZMAYI gerektirmiştir,18.01.2010

 4. 07/02/2011, 16:35

  >EVET ARKADAŞLAR HEP SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ İKTİDAR PARTİSİNİN ETKİLİ İSİMLERİNİ YOĞUN ŞEKİLDE ARAMAMIZ GEREKTİĞİNİ SN.CÜNEYT BEYİN YAZISINDANDA ANLAMIŞINIZDIR.BAKIN BİZLERLE İLGİLİ GÜZEL HABERLER GELMEYE BAŞLAMIŞKEN LÜTFEN BUNU HEBA ETMEYELİM!!!!!!!!! YENİ GELECEK TASARIDA YARGITAY EN BAŞTA ÇEK SUÇLARININ KAPSAMA GİRMESİNİ İSTEYECEKTİR AMA İKTİDAR PARTİSİNİN DÜŞÜNCELERİNİNDE BU YÖNDE OLMASINI SAĞLAYACAK OLAN YİNE BİZLER OLACAĞIMIZ AŞİKARDIR.LÜTFEN NEFES BİLE ALMADAN ARAMALARA BAŞLAYIN!!!!!!!!!!! LÜTFEN BAKIN BEN KAÇ GÜNDÜR YAZIYORUM 10 KİŞİLİK BİR GRUPLA SÜREKLİ ARAMALAR YAPIYORUZ DİYE AMA İNANIN OLMUYOR !!! HEP AYNI İNSANLARIN ARAMASI ABESLE İŞTİGAL OLUYOR !!! BEN BİZİM İÇİN ARAYIN DERKEN BİZ KELİMESİNİN İÇİNDE BÜTÜN MAĞDURLARIN OLDUĞUNU LÜTFEN UNUTMAYIN!!! SADECE 1 TELEFON………AMA İNANIN ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK…………..SAYGILARIMLACAN MERT

 5. 07/02/2011, 16:40

  >PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – İzin verirseniz hemen söyleyeyim: Kanunun bu kurgusuna göre şikâyet hakkına sahip olan kişi çeki, karşılığını tahsil etmek üzere çeki bankaya ibraz eden kişidir. Dolayısıyla 3167 Kanunun uygulaması döneminde olduğu gibi mesela bankanın şikâyeti söz konusu değildir bu sistemde bir, iki çeki hamil karşılığını tahsil edemediği için, çeki cirantaya vermiş olması halinde cirantanın da şikâyet hakkı söz konusu değil, Kanun sistemi bu. Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU – 4814 sayılı Yasayla yapılan değişiklikten yani bu nedenle, tekrar bu şekilde döndü.PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – Yani eski kanundan buraya dönüldü demiyoruz. Bu kanunun kendi içerisinde bir kurgusu var, bir mantığı var. Felsefesi tamamen farklıdır. O nedenle Ünal hocamın da izah ettiği gibi eski kanunun bir devamı şeklinde bu kanun değerlendirilmemeli, dolayısıyla eski kanundaki müesseselerle yeni kanundaki müesseselerin mukayesesi yoluna gidilmemelidir.

 6. 07/02/2011, 16:40

  >sankı cuney bey dalga gecıyo bu gorusme hangı tarıhte gerceklesmıs lutfen yazsın seref.

 7. 07/02/2011, 16:42

  >Ankara Gazi Üniversitesinde 5941 sayılı yeni çek kanunu panelinde yüksek yargı üyelerinin sorularını cevaplayan Prof. Dr. İzzet Özgenç ile Yargıtay 10.Ceza Dairesi üyeleri arasında soru-cevap şeklinde gelişen tartışma yeni kanunun sadece çeki ibraz eden hamile şikayet hakkı verildiğini açıkça ortaya koymaktadır: Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU – Teşekkür ederim. Benim sorum Sayın İzzet Hocama. İlk sorum, şikâyet hakkıyla ilgili. Bilindiği üzere 3167sayılı Yasanın ilk şeklinde şikâyet hakkı ibraz eden hamile aitti. Ancak Yargıtay bunu verdiği kararlarla, çeki elinde bulundurmak koşuluyla cirantaların da şikâyet hakkı olduğunu tanımıştı. Ardından 4814 sayılı yasayla yapılan değişiklikle yine ibraz eden hamil dışında çeki elinde bulunduran cirantaların ve bazı şartlarda bankaların da şikâyet hakkı mevcuttu. Şimdiki 5941 sayılı Yasanın 5. maddesinde 4814’le yapılan bu değişiklikten dönülmüş oluyor ve tekrar şikâyet hakkı sadece hamile tanınıyor. Yani buradaki hamili de biz ibraz eden hamil şeklinde anladığımız takdirde, çekin karşılıksız çıkması durumunda, çeki şikâyet hakkını kullanmadan kendisinden önceki cirantaya verdiğinde, cirantanın şikâyet hakkı var mı yok mu? 4814 sayılı yasada vardı. Şimdi bu değişiklik cirantaların şikâyet hakkı olmadığını vurgulamak için mi yapıldı, ne amaçla yapıldı? Bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. İlk sorum bu, cevaptan sonra ikinci soruyu da sormak istiyorum. PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – İzin verirseniz hemen söyleyeyim: Kanunun bu kurgusuna göre şikâyet hakkına sahip olan kişi çeki, karşılığını tahsil etmek üzere çeki bankaya ibraz eden kişidir. Dolayısıyla 3167 Kanunun uygulaması döneminde olduğu gibi mesela bankanın şikâyeti söz konusu değildir bu sistemde bir, iki çeki hamil karşılığını tahsil edemediği için, çeki cirantaya vermiş olması halinde cirantanın da şikâyet hakkı söz konusu değil, Kanun sistemi bu. Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU – 4814 sayılı Yasayla yapılan değişiklikten yani bu nedenle, tekrar bu şekilde döndü.PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – Yani eski kanundan buraya dönüldü demiyoruz. Bu kanunun kendi içerisinde bir kurgusu var, bir mantığı var. Felsefesi tamamen farklıdır. O nedenle Ünal hocamın da izah ettiği gibi eski kanunun bir devamı şeklinde bu kanun değerlendirilmemeli, dolayısıyla eski kanundaki müesseselerle yeni kanundaki müesseselerin mukayesesi yoluna gidilmemelidir.

 8. 07/02/2011, 16:44

  >6 da yazan kim kimle dalga geçiyor kim kimle ne zaman görüşmüş çok meraklıysan arar öğrenirsin adın gibi ol

 9. 07/02/2011, 17:00

  >acil demokrasiSayın ölmezYayınladığınız içtihattan alıntı yapıyorum“Karar Metni:3167 sayılı Kanun’un 16/b maddesinde “16. maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır”Siz bu alıntıyı nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum ama, bu alıntıda hamilin yanı sıra ara cirantanında şikayet hakkından söz ediyorİzmir mahkemesinin kararında ise ara cirantaların şikayet hakkı olamayacağından söz ediyorÖrnek kararınız bu açıdan işe yaramadı, yinede teşekkür ederim,gönderdiğiniz karar farklı bir açıdan işimize yarayacak

 10. 07/02/2011, 17:12

  >arkadaslar ara cirantanın şikayet hakkı konusunda hukuki çelişki bulunmaktadır..daha erken ibraz bile çoğu mahkemece kabul görse de bazı mahkemelerce mahkumiyet verildiği hepimizce bilinmektedir.ANCAKARA CİRANTA YADA HAMİL KONUSUNDA ZARAR GÖREN SIFATINA BAKTIRMAK FAYDALIDIR.HAREKET NOKTANIZ BU OLURSA DAHA KOLAY CEVAP ALABİLMENİZ MUMKUN OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.HENUZ ARA CİRANTANIN SİKAYET ETTİĞİ BİR DAVADA OLUMLU (SANIK LEHİNE) KARAR ALAMAMIS OLMAKLA BU KONUDA HAKİMLERİMİZİN KAFASININ KARISTIGINI ÇELİŞİK KARARLAR ÇIKARILDIGINI DA İLETMEK İSTERİM

 11. 07/02/2011, 17:14

  >UNUTULMAMASI GEREKEN BAŞKA BİR NOKTA DA ŞUDUR Kİ HER DOSYA KENDİ BAŞINA BİR HUKUKİ MESELE HER MAHKEMENİN DE KENDİNCE GÖRÜŞÜ BULUNMAKTADIR. BU NEDENLE ELEKTRONİK İMZA ALARAK DOSYALARINIZI İÇERİĞİNİ DE GÖREREK KONTROL ETMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM

 12. 07/02/2011, 17:22

  >SİBEL HANIMEFENDİ İSTANBUL ADLİSİ TAAHÜT İLE İLGİLİ DİLEKÇEMİ KABUL ETMEDİ BAŞKA YAPABİLECEĞİM BİRŞEY VARMIA. BONCUK

 13. 07/02/2011, 17:24

  >BEYLER VEKİLLERİ ARAYINNNNNNNNNNNNNNNNNN…………………….BIRAKIN CİRONTOYU BUNLAR HUKUKÇULARIN İŞİ………………….MAĞDUR OLDUĞUNUZU MAĞDUR SIFATIYLA ARARSANIZ ANCAK GÖSTERİRSİNİZ……………………….

 14. 07/02/2011, 17:24

  >ARKADAŞLAR BU NASIL BIR ITHAM ANLAMADIMBU SITEYI KURAN BURADA GECE GÜNDÜZ EMEK VERENBU VESILEYLE BU KADAR INSANI BIR ARAYA GETIRENYAPILAN BÜTÜN MUCADELELERDE YER ALAN VESILE OLANBÜTÜN BUNLARDAN HİÇ BİR ÇIKARI OLMAYAN BIR INSANA BÖYLE BIR ATIFTA BULUNMAK NEYE HIZMETETMEKTEDIR BURDA HERKEZI SEVIYELI OLMAYADAVET EDIYORUM BURDA AKTIF GECE GÜNDÜZ ÇALIŞANINSANLARA KARŞI BU TÜR SALDIRILAR NE YAZIKKİDAĞILMAYA SEBEP OLMUŞTUR BUNU YAPANLARINDAMAKSATI BUDUR ANKARA EYLEMINDEN ÖNCE BU SITEŞAHA KALKMIŞTI BURADA CANLA BAŞLA ÇALIŞMA VARDIFAKAT HAKARETLER SALDIRILAR KÖTÜ NIYETLI KIŞILERYÜZÜNDEN İŞTE BU HALE GELDI ŞIMDİ TOPARLANMAYIGÖREN O ART NIYETLI KİŞİLER TEKRAR İŞ BAŞINA GEÇTILER ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR ÇOK YAZIKBU DAVAYA HAKIKATEN GÖNÜL VEREN INSANLARIDAĞITAMAYACAKSINIZ BUNA GÜCÜNÜZ YETMEYECEKARKADAŞLAR ZAMAN ÇOK ÖNEMLI SAMIMI OLAN ARKADAŞLARTOPLANIN ARTIK HAREKET ZAMANI LÜTFEN BİZEÖNERILEN YOLLARI HAREKETE GEÇİRELİMBABACANI MUHAKKAK ARAYALIMSADULLAH ERGINI ARAYALIMANA YASA MAHKEMESINI ARAYALIMAYRICA CÜNEYT BEYLE GÖRÜŞTÜM BILGILERINTAMAMEN DOĞRU OLDUĞUNU TEYIT ETMIŞTIR SIZCE BURADAN BU KADAR ÜMIT BEKLEYEN INSANLARLADALGA GEÇECEK ADAMMI BUNU YAZANLARA TEESSÜFEDIYORUM NOT UTKU KARDEŞIMIZ İŞLERINI TAMAMLAYIPEN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAKTIRMÜCADELEYE DEVAM ARKADAŞLAR

 15. 07/02/2011, 17:28

  >AV.SİBEL HANIMEFENDİİSTANBUL ADLİSİ TAAHÜT İLE İLGİLİ DİLEKÇEMİ KABUL ETMEDİBAŞKA YAPABİLECEĞİM BİRŞEY VARMIA. BONCUK

 16. 07/02/2011, 17:30

  >ya yeni kanun taslağı geliyor deniyor yargıtay görüş bildirecek deniyor bu taslakata yargıyı rahatlatmak için getiriliyor deniyor ama kimsede TIK YOK maaşallah hala birkişi çıkıpta demiyorki bizde iktidarı sıkıştıralımda bu kanun taslağına girelim herkezin ağzında sakız olmuş ajitasyon bırakın boş muhabbetleride gerçek dünyaya dönün bu tasarıyıda ekabirlikle kaybederiz biz

 17. 07/02/2011, 17:47

  >ne oldu arkadaşlarKIM NE YAZIYOR KIMIN KIM OLDUĞU BELLI DEYILNEDIR BU YAAA LÜTFEN RUMUZ YAZINDA KIM KIMDIRKIM NE DEMIŞ ANLAYALIM ARKADAŞLAR ARKADAŞLAR19 DA YAZAN ARKADAŞ SÖYLEDI BEN BU KONUYUKAÇ DEFA YAZDIM BU HABERI SITEYE BIR UMUTLATAŞIDIM AMA ILGILENEN OLMADI PIŞMAN OLDUMSIZ BIRBIRINIZE CEVAP YAZMAKTAN BAŞKA BIRDÜŞÜNCENIZ YOKMU ARTIK KONUMUZA DÖNSEK DIYORUMHİÇ KIMSE AV SIBEL HANIMI TARTIŞMA KONUSU YAPMASINBIZE EN BÜYÜK DESTK OLAN BU ARKADAŞIM BÜTÜNMESLEK ARKADAŞLARINI KARŞISINA ALARAK MEDYAORTAMINDA VE BÜTÜN EYLEMLERDE EN ÖN SAFTAOLMUŞTUR BÖYLE BIR AVUKAT TANIDIĞINIZ VARSAÇIKSIN ORTAYA BAYRAĞI DEVRALSIN GÖRELIM

 18. 07/02/2011, 17:55

  >EDA 11 de yazan arkadaşım tam olarak senın yazdıklarını çözemedım daha net ve acık anlatırsan sevınırım

 19. 07/02/2011, 17:57

  >18-18-18TAAHHUT İLE İLGİLİ OLARAK SÖYLEDİĞİNİZ KONUYU ANLAMADIM KONUSU NEDİR YANİ TAAHHUDUNUZUN GÜNÜ MÜ GELDİ YOKSA YENİ BİR TAAHHUT MU VERMEYE CALIŞIYORSUNUZ

 20. 07/02/2011, 18:01

  >SN 15-15İTHAMLARINIZIN VEYAHUT HAKARETAMİZ SÖZLERİNİZİN ŞAHSIMA YÖNELİK OLMADIGINI DÜŞÜNEREK YİNE DE MESLEKTASLARIMA KARŞI DAHA SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM.BEGENMİYORSANIZ FAYDALANMAZSINIZ AMA BAKSANIZA SU DURUMDA BİLE BENİ GUNDEME TASIDIGINIZIN FARKINDAMISINIZ BİLEMİYORUM AYRICA TESEKKUR EDERİM…KALDI KİSN MESLEKTASLARIM KAMU YARARINA BİLGİLERİNİ PAYLAŞMAKLA MUKELLEFLERDİR. BURADA BULUNAN ARKADASLAR BENİ DE GAYET İYİ TANIMAKTADIRLAR .. GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYİNİZ.SORUN KARŞILIKSIZ CEKTEN KAYNAKLI ADLİ PARA CEZALARIDIR. SİZ YADA BEN DEĞİLİZUMARIM ANLAMISSINIZDIR

 21. 07/02/2011, 18:04

  >arkadaşlar bimere de internetten form doldurup yollayın

 22. 07/02/2011, 18:05

  >TAAHÜTÜDÜN GÜNÜ GEÇTİĞİ İÇİN DİLEKÇE VERDİM YENİDEN YARGILANMAK İÇİN İSTANBUL ADLİYESİNE DİLEKÇEMİ KABUL ETMEDİLER TAAHÜT SÜREİ DOLDUĞUNDAN YENİDEN YARGILAMANIN OLMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI ANCAK KARŞI TARAF ŞİKAYETİNİ YENİLEMEZSE CEZA ALMIYCAMI SÖYLEDİ KALEM DEDEKİ MEMUR A. BONCUK

 23. 07/02/2011, 18:06

  >sibel hanım benim ilk taahütüm 25 12 2010 du bana ne zaman tutuklama gelir

 24. 07/02/2011, 18:07

  >SİBEL HANIM NE HAKARETİ BEN SADECE BİR SORU SORDUM:::(((A. BONCUK

 25. 07/02/2011, 18:09

  >Gugukçu rumuzuyla yazan şahış https://cekmagdurlari.wordpress.com/bilgi-paylasim/sitesinde yazmışwayyy dolandırıcılar bir site daha kurmuşdiye yorum yazmış.girip bakın ve kim olduğunu anlayın

 26. 07/02/2011, 18:30

  >24-24 A.BONCUKSİZE SÖYLEMEDİM YORUM SİLİNDİĞİ İÇİN BÖYLE BİR KONU SİZE SÖYLENMİŞ GİBİ GÖRUNMUS SİMDİ SİZİN DURUMUNUZ ORTALAMA SU SEKİLDEMAHKEMELER UYARLAMALARI İNFAZ HAREKETE GEÇMEDCEN BAŞLATMIYORLAR BU NEDENLE KARŞI TARAFIN SİKAYETİYLE SİZE İTİRAZINIZIN OLUP OLMADIGINI SORACAKLAR BU ACIDAN BEKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.O ZAMANDA SİZ AGIR CEZAYA UYARLAMA TALEBİNİZİDE İÇEREN HERHANGİ BİR HUSUS OLUP OLMADIGINI İDDİALARINIZI ,TALEPLERİNİZİ YAZMALISINIZ EKSİKSİZ BİÇİMDE

 27. 07/02/2011, 18:30

  >GUGUKÇU KARDEŞİMBURDA HERKEZİN DERDİ BİR ODA ADLİ PARA CEZASI.ŞİMDİ SİZ BU SİTEYE AVUKAT HNM IN REKLAMINI YAPMAK İÇİNMİ YOKSA CÜNEYT KARDEŞİMİZİ ELEŞTİRMEK İÇİNMİ YAZIYORSUNUZ????? GUGUKÇU KARDEŞİM CÜNEYT İ EN ESKİ TANIYANLARDAN BİRİ OLARAK GÜN GELDİ ELEŞTİRDİM VE BUNUDA SAKLAMADIM AMA YAPTIKLARINIDA TAKDİR ETMESİNİ BİLDİM.BU DAVADA KENDİM DAHİL OLMAK ÜZERE HERKEZDEN ÇOK EMEĞİ OLAN BİR KAÇ ARKADAŞIMIZDAN BİRİ VE İLKİDİR.BENDE ADALETTEN ADALET İSTEYELİM DİYENLERDENİM AMA HİÇ BİR ZAMAN İKTİDARIN PEŞİNİ BIRAKALIM DİYENLERDEN DEĞİLİM.AÇIKÇA SORUNUMUZU ÇÖZECEK OLAN MAKAM İNANINKİ BENİM İÇİN ÇOKTA ÖNEMLİ DEĞİL.AMA BİLDİĞİM BİR ŞEY VARSADA MECLİSTE BU İŞİ ÇÖZEBİLECEK OLAN TEK GÜÇ İKTİDAR PARTİSİDİR.ADALETİ ADALETTEN İSTEYELİME DESTEK VERMEMİN İLK SEBEBİ HUKUKEN HAKLI OLMAMIZ VE HAKKIMIZI İSTEMEMİZDİR AMA BUNUN YANINDA YARGIYA YAPACAĞIMIZ AKILLI MANEVRALARLA HÜKÜMETEDE DOLAYLI YAPACAĞIMIZ BASKIDIR.HER KİM OLURSA OLSUN BU DAVA İÇİN TAŞ TAŞ ÜSTÜNE KOYDUYSA TAKTİRE ŞAYANDIR VE BİZLEREDE DÜŞEN SADECE VE SADECE TAKTİR EDEREK DESTEK VERMEKTİR.BEN CÜNEYT KARDEŞİMİN YAZDIĞI BU SON YAZIYA SONUNA KADAR DESTEK VERİYOR VE ELİMDEN NE GELİRSE FAZLASINI YAPACAĞIMIDA BÜTÜN MAĞDUR ARKADAŞLARA DEKLARE EDİYORUM.SAYGILARIMLACAN MERTCEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 28. 07/02/2011, 18:31

  >23-23 KARSI TARAF SİKAYET EDİNCE İNFAZINIZ HAREKETE GECMEDEN ÖNCE SİZE TEBLİGAT YAPILIR BU ACIDAN BU TEBLİGAT GELMEDEN İNFAZ BASLAMAZ

 29. 07/02/2011, 18:45

  >sayın cüneyt beyin yazısını okudum. inanmak istiyorum.bunaldıgım, daraldıgım bu günlerde bu yazı ilaç gibi geldi. teşekkürler cüneyt.bu haber bizi rehavete sürüklemesin. mücadele her an sitenin ve komitenin çizdiği yolda devam etmeli. özellikle tgrt de haber olmamız çok iyi. bu kanal hükümetten habersiz adım atamaz.bu gün hüder başkanı şafak soy ile görüştüm. dediği şu an itibarı ile elle tutulur bir gelişme yok. ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. olacak ya da olacak.önümüz seçimler biz dik durur ve gücümüzü önce kendimiz bilir, sonra bunu hükümete hissttirebilir isek hiç korkumuz olmasın kimse bizi görmezden gelemez yok sayamaz.bunun için devamlı siyasileri ve adaleti taciz edecegiz, bıktıracagız. görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

 30. 07/02/2011, 18:53

  >gugukçu sen burhan işcan mısın. bırak saçmalamayı, fitne çıkarmayı. ne oldu taraftarlarını kayıpmı ettin.

 31. 07/02/2011, 18:57

  >HERKESE HAYIRLI AKŞMALAR BASKETÇİ ABİ SENİ NE OLDUGUNU BİLİYORUZ ABİCİM KİMSENİN GAZINA GELMENE GEREK YOK ZATEN DOKTOR DENEN ŞAHISIN TUZU KURU YOK KAN VERME EYLEMİ CART CURT ELEMLERDE NERDEYDİN DOKTOR KARDEŞİM BURDAKİ MÜCADELE VEREN İNSANLAR LA UGRAŞMA BİR EYLEM YAPACAKSAN YAP SEN BAŞINDA DUR BİZ KATILMASSAK O ZAMAN KONUŞ BOŞ YER BU 2 SİTEYİ DE MEŞGUL ETME BİR ARA GİDİYORDUN NE OLDU DA GERİ GELDİN EGONU TATMİN ETMEK İÇİN Mİ BURDASIN

 32. 07/02/2011, 19:21

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; YUKARIDAKİ BİLGİLER TAMAMEN DOĞRUDUR. ÇÜNKİ; VERİLEN BİLGİLERİN BİRÇOĞUNU BEN BİZZAT YERİNDEN ÖĞRENENLERDENİM. HER ALINAN BİLGİ İÇİN; BELGE VEREBİLECEK DEĞİLİZ. ANCAK; YUKARIDAKİ TÜM BİLGİLER DOĞRUDUR DEMEKLE BİRLİKTE, HERBİRİMİZ ÖZGÜRLÜKLERİMİZE KAVUŞANA DEK, ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMELİDİR. SAYGILARIMLA.

 33. 07/02/2011, 19:29

  >DEĞERLİ SİBEL HANIM MERHABA İZMİRDEN İHTİYARŞİMDİ YAZILANLARI GÖRÜNCE BENDE BİR SORU SORUCAM MÜSAİTSENİZ LÜTFEN.ŞİMDİ BEN BİR A FİRMASINA ÇEK VERDİM A FİRMASIDA BANKADAN KIREDİ KULLANMAK İÇİN BANKAYA VERDİ BU MEYANDA A FİRMASININ İŞLERİ BOZULDU ORTADAN KAYBOLDU ORTADA MUHATTAB YOK BİZ DE VERDİĞİMİZ ÇEKİ ÖDİYEMEDİK BANKADA A FİRMASINA BİZİM ÇEKİMİZE KARŞILIK KIREDİ VERDİ ŞİMDİ BU ÇEKİ A FİRMASI CİROLADI BANKAYA VERDİ FAKAT ORTADA YOK BANKADA BU PARAYI TAHSİL ETMEK İÇİN BİZE CEZA DAVASI AÇABİLİRMİ. SAYGILARIMLA ÇOK MÜSAİTSENİZ CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.

 34. 07/02/2011, 19:34

  >GÖKHAN AĞBİ AÇ AĞBİ BIRAK SANSÜRÜ BİZ BİRİMİZİ BİLİYORUZ ARTIK YAZIMIZDAN NE OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ AÇIN YOLU SİTE DAHA BAŞARILI OLUYOR

 35. 07/02/2011, 19:39

  >ARKADAŞLAR DÜN BİR YAZI YAZMIŞTIM UMUTSUZ ARKADAŞLARA LÜTFEN ŞİMDİ UMUDUNU KAYBEDENLER BU SİTEDE YAZI YAZMASIN BEN BU SİTEDE HALA MİLLETVEİLLERİNE TELEFON AÇMAYA DEVAM EDİCEM AÇMAYANLAR ADINADA AÇICAM!!!!!!!!!!!!!!!!!SORUN OLMALIYIZ SORUN OLURSAK SORUN ÇÖZÜLÜR.ihtiyar

 36. 07/02/2011, 19:53

  >ARKADAŞLAR ÇOK YAKINDA YAŞADIĞIM BIR OLYIPAYLAŞMAK ISTIYORUM ISTANBUL 13.ASLIYE CEZADA BULUNAN BIR DOSYAMLAILGILI ALACAKLI KIŞIYLE ANLAŞMAYA ÇALIŞTIM KENDISINE NASIL ANLAŞABILIRIZ BENIM İÇİN BIR ŞEYYAPARMISIN DIYE SORDUM.KENDISI ABI SENIBİLİYORUM BAŞINA GELENLERIDE BILIYORUMSENDE OLAN ALACAĞIMIN YARISINI TAKSITLER HALINDEBANA ÖDE DAVADAN VAZ GEÇEYIM DEDI BUNUN ÜZERINEBENDE BIR MIKTARI PEŞIN OLMAK KAYDIYLAGERI KALANINI ÜÇ EŞİT TAKSITTE ÖDEYIM DEDIMVE EL SIKIŞTIK HELALLEŞTIK FAKAAAAAAAAAAAATGELELIM ASIL MESELEYE ASIL ALACAKLI AVUKAT OLMUŞAVUKATA DOSYAYI ÇEKMEK İÇİN BAŞ VURUNCA BİZETAMAM SIZ ANLAŞTINIZ AMA O YETMEDI BENIMLEDEANLAŞMAN GEREKIYOR DEDI EEE TABIKI DEDIMANLAŞALIM BANA BEŞ MILYAR VERECEKSIN DEDIBENIM DURUMUM YOK ALACAKLI YARIDAN FAZLASINIDURUMUM OLMADIĞI İÇİN ÇEKIYOR SIZ NEDEN IYIMSER OLMUYORSUNUZ DEYINCE GIT KARDEŞIMBEN HAYIR KURUMU DEYİLİM BEN ALACAĞIMA BAKARIMGERISI BENI BAĞLAMAZ YANITINI VERDI EE CEZA YATARSAM NE ALACALSIN BE KARDEŞİM ÜÇ MILYARALSAN OLMAZMI OLMAZ BU KONU KAPANMIŞTIRPARAYI HAZIRLARSAN BENI ARARSIN YOKSA RAHATSIZ ETMEİŞİM ÇOK YANITINI VERDI ŞİMDİŞDEVLET YENI YASA ÇIKARDI TARAFLAR ANLAŞSIN DIYETARAFLAR ALACAKLIYLA DEYILDE AVUKATLARLASORUN YAŞAMAKTADIRLAR SAYGILARIMLA

 37. 07/02/2011, 20:01

  >site yönetimi cüneyt beyin yazızısını tekrar yayınlarmısınız yeni sayfaya geçtiği için okuyamıyoruz

 38. 07/02/2011, 20:08

  >çek ile ilgili gelişmeler konusunda yazılan açıklamalar çok umut verici demekkı emekler boşa gitmemiş emeği geçen herkezden allah razı olsun umarım bu kabustan herkes kurtulur allah borcu olan herkeze sabır ve güç versin

 39. 07/02/2011, 20:09

  >GÜNLERDİR HADİ ARKADAŞLAR ŞU İÇİNE KAPANILMIŞLIKTAN KURTULALIM,YİNE ESKİ HAVAMIZA,ÇOŞKULU GÜNLERİMİZE DÖNELİM DİYE YAZDIM DURUDM.FAKAT HAREKETLİLİK YİNE SALDIRMALARLA BAŞLADI.GÜZEL HABERLER VERİLİYOR,YİNE YARANILAMIYOR,HEMEN TAHRİK VE MUNAFIK MEKANİZMASI DEVREYE GİRİYOR,DÜNDEN BERİ BEN OLAYIM,EKİM KARDEŞİMİZ OLSUN NERDEYSE YALVARIYORUZ KAN EYLEMİNİ YAPALIM DİYE ADIMIZ PROVAKATÖRE ÇIKYOR.AYAYDIN61 BİR DUYUM ALMIŞ ADAMCAĞIZ BİRŞEYLER YAPAMAK İSTİYOR,TIK YOK.PEKİ ARKADAŞLAR NASIL OLACAK.?VEKİLLERİ ARIYALIM ,YOK ORASI ÇOK OLDU,SN.CAN MERT 10 KİŞİLİK BİR GRUP OLUŞTURDU DURMADAN VEKİLLERİ ARIYOR,AMA AYNI KİŞİLER NEKADAR CİDDİ OLUR?,ADALETİ ADALETTEN İSTEYELİM DEDİK,SİTEYE ÖRNEK KONDU DEFALARCA,HALA SORULUYOR DİLEKÇE İŞİ NE OLDU DİYE?ONUDA BİZMİ ATALIM?ANKARA EYLEMİ BAŞARISIZ OLDU BUNUN İÇİN HERKES GERİ ÇEKİLDİ DENDİ MORALLER BOZUK DENDİ,AMA ŞUNU UNUTMAYINKİ O YAĞMURDA ORAYA GELİP EYLEME DESTEK VEREN ARKADAŞLARA HAKSIZLIK ETMEYİN O BEYENİLMEYEN EYLEMİN BUGÜN CÜNEYT BEY'İN VERMİŞ OLDUĞU OLUMLU HABERE İLLAKİ KATKISI OLMUŞDUR ,AYAYDIN61İN DUYUMU HAKEZA ÖYLE.BÜTÜN BU OLUMLU SESLERLE SİTENİN COŞMASI LAZIM.AMA YİNE SALDIRAN YORUMLARLA ,GEREKSİZ TENKİTLERLE UĞRAŞIYORUZ.SİBEL HANIM BİR AVUKATTIR,SIKIŞTIĞIMIZDA HUKUKSAL ANLAMDA SIĞINDĞIMIZ BİR LİMANDIR,AYNI ZAMANDA BU SİTENİN İLK KURULDUĞUNDAN BU YANA NEFERİDİR.İŞİNİ YAPIYOR ONADA BALTA..NASIL YAPACAĞIZ NASIL OLACAK İNANIN BAZEN TIKANIYORUM.LÜTFEN SİZLERDE YARDIMCI OLUN.BAKIN HABERLER OLUMLU EN AZINDAN UMUT VAR.AMA VEKİLLER AMA YARGITAY,BİRŞEKİLDE EYLEMİMİZİ YAPALIM.KOMİTE İLK KEZ TOPLANACAK,BİRÇOK EYLEM PLANI MASAYA YARATILACAK,ÖNERİLERİ OLANLAR İRDELENECEK,HEP BİZLER İÇİN DAHA ÇABUK SONUCA ULAŞABİLMEK İÇİN.GELİN ELELE VERELİM,GEREKSİZ TARTIŞMALARI BİRKENARA BIRAKALIM,CİDDİ,SOMUT,ELLE TUTULUR ÖNERİLERLE ÇÖZÜM ARAYIŞINI İVEDİ OLARAK YAPALIM.BİZE BİZDEN BAŞKA KİMSENİN FAYDASI YOK…SAYGILARIMLABASKETÇİ

 40. 07/02/2011, 20:16

  >Sanırım uyarlama dilekçeleri gerçek kişiler için birşey ifade etmiyor.Ne kadar uyarlama dilekçesi verdimse reddedildi.Tabi a.cezaya itiraz ettim ama faydası olacağını sanmıyorum.Bu arada belkide uyarlamada acele ettim.Sibel hanımın dediği gibi mahkemeden gelecek yazıyı beklesem iyi olacaktı.Uyarlama vermeyenler mahkemeden gelecek yazıyı beklesinler. Bir arkadaşımın dosyaları için mahkemeye müracat etmiş.Mahkemenin birisi hemen infaz için yazı yazmış.Birisi ise taahüdün süresine daha bir yıl var gerekçesi ile müracatı reddetmiş.Yani mahkemeler farklı kararlar veriyorlar.İnşallah cüneyt beyin yazdıklarından birşeyler çıkar.meriç22

 41. 07/02/2011, 20:16

  >SN.İZMİRLİ,ŞU ANDA YORUM YAZDIĞINIZ SAYFANIN EN ÜSTÜNE GİTTİĞİNİZDE CÜNEYT BEY'İN KONUYLA İLGİLİ YAZISINI GÖRÜRSÜNÜZ.BASKETÇİ

 42. 07/02/2011, 20:20

  >star gazetesinin yazısına bakarsanız mecliste yine bir şeyler çıkacak o halde biz burdayız bizi unutmayın çığlıklarına devam vekilleri arıyoruz

 43. 07/02/2011, 20:21

  >Ayaydın61 Avukat vekildir. Gerçek alacaklıyla anlaştığınızda alacaklınız mahkemeye anlaştığınıza dair belgeleri sunduğu anda iş biter. Avukat başka sorun yapamaz. Varsa bile aralarında sorun sizi ilgilendirmez. Selametle..HASAN BAFRA

 44. 07/02/2011, 20:35

  >SN.İZMİRLİ YAZINIZI YAZDIĞINIZ SAYFANIN EN ÜSTÜNDEKİ YAZIYI GÖREMEDİNİZ HERHALDE.CÜNEYT BEYİN YAZISI BU SAYFANIN ÜSTÜNDEKİ YAZIDIR.SAYGILARCAN MERT

 45. 07/02/2011, 21:06

  >SN.HASAN BEY DEDİĞİNİZ GİBİ AVUKAT VEKİLDİR AMA AVUKATLA ANLAŞMADAN MAHKEMELER DEDİĞİNİZ GİBİ İNFAZI DURDURMUYOR.BU KONUDA AVUKATLAR DAHA DETAYLI BİLGİ VERECEKTİR.SAYGILARCAN MERT

 46. 07/02/2011, 21:08

  >Site avukatlarımızdan NESLİHAN Hanıma ve CÜNEYT Beye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum İNŞALLAH Yarın Gaziantep ceza evinde yatan kardeşim bu değerli insanların sayesinde özgürlüğüne kavuşacak TEŞEKKÜRLER NESLİHAN HANIM TEŞEKKÜRLER CÜNEYT BEY İYİ Kİ BU SİTE VAR İYİ Kİ SİZLERİ TANIDIM

 47. 07/02/2011, 21:08

  >arkadaşlar umarım emekleriniz neticesini bulur bu sitedeki tüm arkadaşlara kendi adıma teşekkür ediyorum ben çek ten kızıma doğum esnasında yakalandım sağdaan soldan toparlayıp hallettik yoksa hastaneden hapisaneye gidecektim tekrar dosyalarım var şimdi kaçağım bu yaşadıklarımız gerçekten çok acı örneğin ben kızımın doğumunu hatırlamak istemiyorum en mutlu anımı acıya çevirdilerya….bu sitedeki cüneyt bey basketci aydın 61 ihtiyar canmert ve adını unuttuğum herkese ilgilerinden ötürü çoook teşekkürler mağdur anne

 48. 07/02/2011, 21:08

  >BEN LOKOMOTİF OLUP YARIN İLK ARAMALARI AŞAĞIDAKİ TELEFONLARLA BAŞLATIYORUM.LÜTFEN ARAYACAK ARKADAŞLAR DERDİMİZİ KISA VEÖZ OLARAK ANLATALIM.BU MAKAMDAKİ KİMSE SİZE TERS CEVAP VERMEZ.BU KONUDA RAHAT OLUN.YETERKİ BİZLER AMACIMIZ DIŞINA ÇIKACAK SÖYLEMLERDE BULUNMAYALIM.BUNU YAPACAK KİŞİLER ZATEN BELLİ. Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz makamı aramalıyız,İSRARLA.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313BASKETÇİ

 49. 07/02/2011, 21:13

  >arkadaşlar telefon lara devam edelim

 50. 07/02/2011, 21:16

  >Sayın CAN MERTBir davada nerde görülmüş bir avukatın gerçek davacı ya da davalıdan daha yetkili olduğu. Benim avukatım ne kadar itiraz ederse etsin ben istediğim gibi dosya üzerinde tasarrufumu kullanabilirim. Avukat anlaşmayabilir ama gerçek alacaklıyla anlaştığında ve bu belgeleri davacı savcıya verdiğinde iş biter. Avukat bir şey yapamaz. Sadece müvekkili ile arasında maddi problem varsa kendi aralarındaki durum olur sizi ilgilendirmez. Her insan davanın her aşamasında istediği anda avukatını aczedebilir. Bunu her vatandaş bilir. Selametle..HASAN BAFRA

 51. 07/02/2011, 21:19

  >ARKADAŞLAR ARTIK BÜTÜN EYLEMLERE SİZLERDE DESTEK VERİN.BAKIN YARGIYA GİTMENİN FAYDA GETİRMEYECEĞİNE İNANABİLİRSİNİZ AMA 10 TANE MEKTUP HAZIRLAYIP YOLLAMANIN KİME NE ZARARI OLUR???? BİLAKİS FAYDASI OLUR.AYNI ŞEKİLDE VEKİLLERİ ARAMANIN FAYDA ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNEN ARKADAŞLAR İÇİNDE SORUYORUM '' SADECE 10 DAKİKANIZI AYIRIP 5 VEKİL ARAMANIN VE MAĞDURİYETLERİ ANLATMANIN '' KİME NE ZARARI OLUR??? BAKIN ARKADAŞLAR KİM HANGİ EYLEME DESTEK VERMEK İSTİYORSA VERSİN AMA BU ARADA DİĞER EYLEMLEREDE UCUNDANDA OLSA DESTEK VERSİN.BU SORUN HEPİMİZİN SORUNUYSA ÇÖZMEK İÇİNDE HER YOLU DENEMENİN NE ZARARI OLUR ??? BİZLER VEKİLLERİ ARAYALIM DERKEN VEYA YARGIYA MEKTUP YOLLAYALIM DERKEN BU ADALETSİZLİĞİN BİTMESİNİ İSTEMİYORMUYUZDA BUNLARA DESTEK OLUNMUYOR???? BURDA HERKEZİN SORUNU AYNIYSA ÇÖZÜM İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORSA ŞAHSIM OLARAK SON ANA KADAR DESTEK VERİRİM VE SİZLERDENDE AYNISINI BEKLERİM.SAYGILARIMLACAN MERTCEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 52. 07/02/2011, 21:26

  >SAYGI DEĞER MAĞDUR ANNE ANNELERİN HAYIR DUASINI ALMAK ON FABRİKA KURMAKTAN DAHA KAZANCLIDIR NE MUTLU ARKADAŞLARIMIZLA BERABER SİZİ BİR AZ OLSUN MUTLU ETDİİSEK ALLAH"CC" HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN.BU MEYANDA BU SİTEDE MUTLAKA VARDIR KOCASININ VEYA OĞLUNUN İŞİ BOZULUPTA KENDİ ADLARINA TİCARETHANE KURULMASIN İZİN VERİP VE VERDİKLERİ VEKALETLER KARŞILIĞINDA NE OLDUĞUNU BİLMEDEN SIRF AİLE DAĞILMASIN YIKILMASIN EVİN DİREĞİNE DESTEK VERMEK İÇİN GÖZÜNÜ KAPATAN BÜTÜN ANNELERE EŞLER ŞU ANDA ÇATIR ÇATIR CEZA ALIP HAPSE GİRİYOR AİLEDEN SORUMLU BAKANIMIZ DA KENDİSİNE BU KONUDA HER HALDE ULAŞAN OLMADIĞI İÇİN DE İLGİLENMİYOR BÜTÜN BU ANNE VE EŞLERİN ELLERİNDEN ÖPER ALLAH "CC" EN KISA ZAMANDA ONLARIN YANINDA OLUP KUTULMALARINI DİLERİM.İhtiyar

 53. 07/02/2011, 21:31

  >SN.HASAN BAFRASİZE YAZDIĞIM GİBİ BU KONUYU AVUKAT ARKADAŞLARIMIZ DAHA NET CEVAPLANDIRABİLİR.BENİMDE BİLDİĞİM BU YÖNDE AMA TABİKİ YANLIŞ BİLİYOR OLABİLİRİM VE İDDİADA ETMİYORUM.BU SEBEPTEN DOLAYIDA KİMSEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRMEK İSTEMEM.SN.SİBEL HNM DAHA NET BİLGİYİ BİZLERE VERECEKTİR.SAYGILARIMLACAN MERT

 54. 07/02/2011, 21:36

  >bakın dostlarım baskı israr israr karşı tarafa bizde varız bizide unutmayın demek lazım

 55. 07/02/2011, 21:40

  >Sevgili Arkadaşlar,Biz niye birbirimizle atışmaya giriştik tekrar? Bir komite var, toplantı yapacak; buraya önerilerimizi sunalım (bizzat giderek ya da telefonla, e-postayla); komite bu önerileri değerlendirsin. "Yapalım" dediklerini topluca yapalım. "Yapmayalım" ya da "Yapamayız" dediklerini dileyenler bireysel olarak ya da ayrıca organize olarak yapabilirler. Bu dediklerime kimse itiraz etmez sanırım.Önerilere gelince;- Sayın "İhtiyar" önce İzmir sonra hergün bir başka ilin AKP teşkilatına topluca fax atalım, telefon edelim diyor. Niye olmasın?- Sayın "Doktor" (yanılmıyorsam İzmir ve İstanbul'da) kan verme eylemi yapalım, ben kendim açık açık gelmesem de bu işi organize etmenize yardımcı olurum diyor. Bu da güzel. Eğer ayarlayabiliyorsa zaten Kızılay TIR benzeri bir aracı getirip meydana koyar; çadıra falan gerek yok. Komite bunu destekliyorsa, herhalde Sayın "Doktor"da sözünü tutacak ve gerekli organizasyonu yapacaktır. Kimliğini açıklamasına gerek yoktur sanırım.- Sayın "Ankaralı Hukuklu" nun mektup eylemi üzerinde anlaşılmış gibi görünse de, bu eyleme başlanamadı. Komitenin bu konuda acilen bir karar verip mektup ve dilekçe örneklerini dağıtması gerek (Doğrudur komitenin gücü, elemanı, vs. yok ama bu eyleme başlanacakken toplantı yapılacağı için durduruldu-eğer örnek hazırlanamıyorsa, bu da sorun değil: eski mektup örneğini kullanmamızın ne mahsuru var?)- Sayın Cüneyt arkadaşımız Ali Babacan, Sadullah Ergin, ve Anayasa Mahkemesini aramamızı öneriyor-Bunun yapılmaması için en ufak bir sebep bile göremiyorum; Şimdilik bu 4 konuda komiteyle ilgili arkadaşlarımızın açıklamalarını bekleyelim diyorum. Kan verme eylemi hariç, diğer 3 eylemin komiteye ciddi bir yük getirmeyeceği aşikar-sadece toplu mektup yollanması için gün, saat ve AKP il teşkilatları aranacaksa hangi gün, hangi ilin teşkilatını arayacağımızı belirtecekler. Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Anayasa Mahkemesini aramak ise zaten herhangi bir organizasyonu gerektirmeyen bir eylem.TBMM'deki milletvekillerine telefon etmeye gelince; torba yasa bu hafta sonuna kadar öyle veya böyle çıkacak. Belki başka bir düzenleme sözkonusuymuş, o da yakında belli olur. Telefon etmenin faydası var, faydası yok tartışmasına girmeyelim. Kimse kimseyi zorlamıyor; lütfen telefon edin deniyor – dileyenler etsin, etmek istemeyenler ise etmesinler (ama lütfen bunu siteye yazıp moral bozukluğuna ve bilgi kirliliğine yol açmasınlar).Saygılarımla,Mehmet Ali ÖztürkŞunu da ilave olarak belirtmek istiyorum: Yorumların gecikerek yayınlanması yanlış anlamalara ve, dolayısıyla, gereksiz bazı tartışmalara sebep oluyor. Önerim, site yönetiminin filtrelemeyi bırakmasıdır; zaten bu işi fahri olarak yapıyor, vakitlerini bizler için ayırıyorlar-filtreleme işi kendilerine çok ciddi bir yük oluyor ve bizlerin de fikir tartışmalarımıza zaman zaman engel olabiliyor. Bazı kendini bilmezler edepsizce konuşurlarsa konuşsunlar, aldırmayız. (Bunu engellemek için kardeş site http://www.cekmagduru.com yorumcuların e-posta adreslerini bildirmelerini mecburi kılıyor; bu yöntem, bu sitede de (kısmen de olsa) işe yarayabilir). Nihai karar, tabii ki, site yönetiminindir.

 56. 07/02/2011, 21:41

  >çokdeğerli arkadaşlarım elbet bizimde güleceğimiz günler yakındır hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim mücadeleyi bıraktığımız anda çaresiz kalacağız elimizden ne geliyorsa yapmalıyız bizi bizden başka anlayan yok Suskun

 57. 07/02/2011, 21:42

  >E İMZAYI PTT DEN ALIYORUZ PEKİ ELEKTRONİK İMZAYI NERDEN ALIRIZ SLM

 58. 07/02/2011, 21:50

  >SAYIN ÖZTÜRK AĞZINA SAĞLIK KARDEŞİM HEPSİ BU KADAR BÜTÜN KARDEŞLERİMİZDE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN BU GÖRÜŞE KATILIRSA SIKINTILARDAN BELKİ DAHA ÇABUK KURTULURUZ HER KESE SELAM EDERİM

 59. 07/02/2011, 22:05

  >çok değerli arkadaşlarım hepinize iyi akşamlar iyi yarınlar diliyorum allahım bizlerin kalbini ve niyetimizin kötü olmadığını biliyor bizler kriz nedeniyle borçlarımızı ödeyememenin ağırlığı altında eziliyoruz birde tutuklanma korkusu halbuki bizler durumlarımız iyiyken bütün çeklerini gününde ödemek için çırpınan birer esnaftık şimdi mücadele zamanı biz özgürlüğümüz için adım atmalıyız elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız bir anne olarak ben mücadele edeceğim ÇÜNKÜ BİZ SUÇLU DEĞİL BORÇLUYUZ hiç kimse borcunu ödeyemedi diye hapisle cezalandırılmamalı SUSKUN

 60. 07/02/2011, 22:09

  >Sevgili Can Mert ve Sevgili Hasan Bafra,Tartıştığınız konuya bir açıklık getirmek isterim: Alacaklı veya alacaklı vekili mahkemeye müracaat ettiklerinde şikayet ortadan kalkar, kimin müracaat ettiğinin önemi yok. Alacaklı doğrudan şikayetini geri alırsa avukatının itiraz hakkı da yok.Burada sorun şu: Avukatlar, haklı olarak, uğraşılarının karşılığını almak istiyorlar; şayet alacaklı onlardan habersiz şikayetini geri alırsa, avukatın borçludan bir avukatlık ücreti tahsil etmesi imkanı kalmıyor-bu durumda ya hizmetine karşılık hiçbirşey alamayacak, ya alacaklıdan para talep edecek, ya da (alacaklı bu parayı vermeye yanaşmazsa) alacaklıyı dava edecektir. Bundan dolayı, alacaklılar avukatlarıyla sürtüşmeye girmemek için, onların rızası olmadan, şikayetlerinden vazgeçmiyorlar. Bu durum, maaşlı avukat çalıştıran ya da ayni avukatla çok işi olan kişi veya kuruluşlarda yaşanmıyor.Öte taraftan; çekini zar zor ödemeye çalışan kişi ne yapacak ? İnanın ya da inanmayın benim 4 tane dosyam (toplam bedeli 120,000 $ civarında) avukat bedelini halledilemediği için çözülemiyor; 4 farklı alacaklı ile toplam 85,000 $ ödemek üzere anlaştık, kalanına uzun vadeli senet vereceğiz. Ama avukatlık bedeli 4 ayrı avukata yaklaşık 30,000 TL tutuyor ve avukatlar paralarını peşin olarak almadan şikayetleri kaldırmıyorlar-alacaklılar da "bu sorunu siz çözün, biz size yapacağımız yardım yaptık" diyorlar haklı olarak.Avukatlar haklı. Alacaklılar da haklı. Ama ben de haklıyım, şöyle ki; toplam 38 dosyam var yaklaşık 1.5 milyon $ bedelli; avukat paraları ise neredeyse 100,000 $ tutuyor-ben zaten borcumu ödeyemezken bir de avukat parasını nasıl ödeyeceğim ? Sorun çok çetrefil maalesef.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 61. 07/02/2011, 22:13

  >ACİLLLLLLLLLLLLLL bu sitede kimse haber izlemiyo mu? bügün TGRT haberde geçti gecen cuma kapalı oturumda adli para cezaları görüşüldü adli para cezaları idari para cezalarına çevriliyo önümüzdeki hafat yasalaşıyo her magdura müjdeler olsun yargıtay başkanı ile Tayyip bey bu konuyu görüşmüş 800 bin dosya varmış35izmir

 62. 07/02/2011, 22:14

  >ARKADAŞLAR, SAYIN MAĞDURLAR,MAĞDURELER,BAKIN NEDE OLSA BİR BAŞKASI ARAR BEN ARAMASAM NE OLACAK DİYEN MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEYİP ALLAH RIZASI İÇİN BİR KERE BİLE ARAMAMIŞ.MAİL ATMAMIŞ,K A R D E Ş L E R İ M, YORUM YAZMAMIŞ ÖYLECE SEYİRCİ KALAN KARDEŞLERİMBU MESELE BELKİ SENİN SİZİN GİBİ DÜŞÜNEN AYNI AZI ÇOĞALTMAYA KATKI VERMEYENLER YÜZÜNDEN AMACINA TAM OLARAK ULAŞAMIYORYA YAŞADIĞIN ŞEHRİ AZ ÇOK TANIRSIN İL BAŞKANI NA MİLLET VEKİLİNE BALİ SESİNİZİ DUYURUNHİÇ BİLEMEDİN O ŞEHİR DEKİ DİĞER ÇEK MAĞDURLARINI ORGANİZE ET SİTEMİZDEN HABERDAR ETYA……ÇARESİZSİNİZ ….YA..DA….ÇARE..SİZSİNİZN İ Y A Z………N İ Y A Z………………..

 63. 07/02/2011, 22:18

  >Sayın arkadaşlar e-imza için istanbul e-güven şirketiyle sizler adına anlaşma yaptık.Ancak burada konular dağilır ve mecradan uzaklaşırız diye açıkçası pekte bu konuya girmek istemedim.Yaklaşık 225 – 285 TL arasında fiyatı olan e-imza için ödemeniz gereken mikrat 175 TL,dir.K.K ilede ödeme yapabiliyorsunuz…E-İMZANIN — E-DEVLETTEN FARKI , MAHKEMELERDE OLAN BÜTÜN DOSYA İÇERİKLERİNE BAKABİLİYORSUNUZ.bİR DAVADA NE KADAR YAZIŞMA VARSA GÖREBİLİYORSUNUZ…Olmazsa olmaz bir hizmet.Ancak dediğim gibi suistimale açık bir konudur bu.O nedenle e-güven firmasını arayınız..ismimi kullanınız..eğitimi alınız…belirtilen fiyata alınız.lütfen burada bu konu ile ilgili yorum yapmayalım.Bilgi kirliliği olmasın…İnternetten e-imza dediğiniz zaman 4 firma çıkacak karşınızabenim sizler adına pazarlık yaptığım firma e-güven şirketidir………..saygılarımla ekm2510

 64. 07/02/2011, 22:21

  >ARKADAŞLAR;___________________________________________KOMİTE KURULMUŞ,HERKES OLUMLU KARŞILAMIŞ,İYİ DE OLMUŞ.NEDİR KOMİTENİN AMACI?BİZ BURADA FİKİRLERİMİZİ SUNACAĞIZ.ONLAR DEĞERLENDİRECEK VE OLUMLU BULURLARSA EYLEM İLE İLGİLİ KARARLARINI BURADA AÇIKLAYACAKLAR,BİZLER DE ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ.KOMİTE ÜYESİ OLMALARI İÇİN KİMSE ONLARI ZORLAMADI.MAAŞ VERECEĞİNİ DE SÖYLEMEDİ.BİZLERİN MAAŞLI ÇALIŞANI DA DEĞİLLER TABİİ Kİ.AMA BURADA AÇIKLAYIP DA,KOMİTEDE OLANLAR ŞUNLAR,BUNDAN SONRA FİKİRLERİNİZİ BURADA AÇIKLAYIN,KOMİTEDE GÖRÜŞÜLÜP,UYGUN GÖRÜLÜRSE UYGULAMAYA GEÇİLECEK DEYİP,FİKİR SÜRDÜĞÜMÜZDE DE,HADİ SEN YAPTA BİZ DE ARKANDAYIZ,SEN KENDİN YAPMIYORSAN BURADA İŞİN NE,SENİN MAĞDURLUKLA İLGİN YOK, GİT BU SİTEDEN DEMENİN MANASI NEDİR SORARIM SİZ GERÇEK ÇEK MAĞDURLARINA?BENİM MÜCADELEM BU YASANIN YANLIŞLARININ TÜMÜNÜN ORTADAN KALKMASI.VERDİĞİM UĞRAŞ BUNUN İÇİN.ÖNCE KENDİMİ DÜŞÜNECEĞİM TABİİ Kİ.DEŞİFRE OLMAM KENDİME TİCARİ AÇIDAN ZARAR VERECEĞİ İÇİN,SESSİZ SEDASIZ ARKA PLANDAN DESTEK OLACAĞIM,KAN DA VERECEĞİM AMA DOKTOR BENİM DİYEREK DEĞİL,DESTEKLEYEN İŞ ADAMI OLARAK,YETERKİ KOMİTE KARAR VERSİN DİYORUM.NİYE ANLAMIYOR Kİ BAZILARI.YORUMLARIM VE ARDINDAN BANA YAPILAN SATAŞMALI YORUMLAR İYİCE,ANLAYARAK OKUNURSA,KİM HAKLI KİM HAKSIZ ANLAŞILIR.ÖNCEKİ YORUMLAR OKUNMADAN SON YAZILAN YORUMA GÖRE CEVAP YAZIYOR BAZILARI VE BUNDAN DOLAYI DA TARTIŞMALAR OLUYOR.BİLGİNİZE…SAYGILAR SUNARIM…DOKTOR…..

 65. 07/02/2011, 22:26

  >Sayın arkadaşlar e-imza için istanbul e-güven şirketiyle sizler adına anlaşma yaptık.Ancak burada konular dağilır ve mecradan uzaklaşırız diye açıkçası pekte bu konuya girmek istemedim.Yaklaşık 225 – 285 TL arasında fiyatı olan e-imza için ödemeniz gereken miktar 175 TL,dir.K.K ilede ödeme yapabiliyorsunuz…E-İMZANIN — E-DEVLETTEN FARKI , MAHKEMELERDE OLAN BÜTÜN DOSYA İÇERİKLERİNE BAKABİLİYORSUNUZ.BİR DAVADA NE KADAR YAZIŞMA VARSA GÖREBİLİYORSUNUZ…MAHKEMEDE OLAN DOSYANIZ ELİNİZİN ALTINDA OLUYOR.YAZIŞMALARDAN ANINDA HABERİNİZ OLUYOR.TEBLİGAT ALMA SIKINTISI ORTADAN KALKIYOR.Olmazsa olmaz bir hizmet.Ancak dediğim gibi suistimale açık bir konudur bu.O nedenle e-güven firmasını arayınız..ismimi kullanınız..eğitimi alınız…belirtilen fiyata alınız.lütfen burada bu konu ile ilgili yorum yapmayalım.Bilgi kirliliği olmasın…İnternetten e-imza dediğiniz zaman 4 firma çıkacak karşınızabenim sizler adına pazarlık yaptığım firma e-güven şirketidir………..saygılarımla ekm2510

 66. 07/02/2011, 22:32

  >İletişimElektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.Genel MüdürlükAdres : Halk sokak No: 35, Golden Plaza F Blok, Kat : 2 Daire 6 Sahrayıcedit 34734 Kadıköy / İstanbulTel : +90 (216) 360 46 05Faks : +90 (216) 360 33 56E-mail : info@e-guven.comE-DEVLETTE VAR OLAN DOSYA BİLGİLERİNİN İÇERİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ……EN AYRINTISINA KADAR YAZIŞMALARI , KARARLARI GÖREBİLİYORSUNUZ……….saygılarımlaÖZELLİKLE MÜCADELENİN HAT SAFHAYA ÇIKTIĞI BU GÜNLERDE , ÖNEMLİ OLAN BU KONU İLE İLGİLİ LÜTFEN SİTEMİZ MEŞGUL EDİLMESİN…GEREKLİ BİLGİLER TARAFINIZA VERİLMİŞTİR.GERİSİ SİZLERE KALMIŞTIR……..

 67. 07/02/2011, 22:36

  >Kobi Enerji KONYAE-Güven Türkiye Kurumsal Çözüm OrtağıAdres : Beyhekim Mahallesi Zindan Kale Sk. No:13 Selçuklu / KonyaTel : +90 (332) 353 10 73 – +90 (332) 353 56 60Faks : +90 (332) 353 10 74Ankara OfisAdres : Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 7/3ABC Plaza06450 Öveçler – Ankara – TürkiyeTel : +90 (312) 472 18 55Faks : +90 (312) 472 18 58İzmir OfisANKO EğitimAdres : 1472. SOKAK NO:36 D:7Alsancak – İzmir – TürkiyeTel : +90 (507) 285 98 53HER YERDEN 175 TL ÖDEYECEKSİNİZ….K.K GEÇERLİE-İMZANIN — E-DEVLETTEN FARKI , MAHKEMELERDE OLAN BÜTÜN DOSYA İÇERİKLERİNE BAKABİLİYORSUNUZ.BİR DAVADA NE KADAR YAZIŞMA VARSA GÖREBİLİYORSUNUZ…MAHKEMEDE OLAN DOSYANIZ ELİNİZİN ALTINDA OLUYOR.YAZIŞMALARDAN ANINDA HABERİNİZ OLUYOR.TEBLİGAT ALMA SIKINTISI ORTADAN KALKIYOR.Olmazsa olmaz bir hizmet.Ancak dediğim gibi suistimale açık bir konudur bu.O nedenle e-güven firmasını arayınız..ismimi kullanınız..eğitimi alınız…belirtilen fiyata alınız.lütfen burada bu konu ile ilgili yorum yapmayalım.Bilgi kirliliği olmasın…İnternetten e-imza dediğiniz zaman 4 firma çıkacak karşınızabenim sizler adına pazarlık yaptığım firma e-güven şirketidir………..

 68. 07/02/2011, 22:36

  >ekm 2510,e-imza kullanımı zormu,mesala öğrenim süresi eğitimi kaç saat sürer.

 69. 07/02/2011, 22:42

  >E-İMZA İÇİN HER SORU SORAN ARKADAŞA CEZA :::)))ARKADAŞLAR ARTIK BÜTÜN EYLEMLERE SİZLERDE DESTEK VERİN.BAKIN YARGIYA GİTMENİN FAYDA GETİRMEYECEĞİNE İNANABİLİRSİNİZ AMA 10 TANE MEKTUP HAZIRLAYIP YOLLAMANIN KİME NE ZARARI OLUR???? BİLAKİS FAYDASI OLUR.AYNI ŞEKİLDE VEKİLLERİ ARAMANIN FAYDA ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNEN ARKADAŞLAR İÇİNDE SORUYORUM '' SADECE 10 DAKİKANIZI AYIRIP 5 VEKİL ARAMANIN VE MAĞDURİYETLERİ ANLATMANIN '' KİME NE ZARARI OLUR??? BAKIN ARKADAŞLAR KİM HANGİ EYLEME DESTEK VERMEK İSTİYORSA VERSİN AMA BU ARADA DİĞER EYLEMLEREDE UCUNDANDA OLSA DESTEK VERSİN.BU SORUN HEPİMİZİN SORUNUYSA ÇÖZMEK İÇİNDE HER YOLU DENEMENİN NE ZARARI OLUR ??? BİZLER VEKİLLERİ ARAYALIM DERKEN VEYA YARGIYA MEKTUP YOLLAYALIM DERKEN BU ADALETSİZLİĞİN BİTMESİNİ İSTEMİYORMUYUZDA BUNLARA DESTEK OLUNMUYOR???? BURDA HERKEZİN SORUNU AYNIYSA ÇÖZÜM İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORSA ŞAHSIM OLARAK SON ANA KADAR DESTEK VERİRİM VE SİZLERDENDE AYNISINI BEKLERİM.SAYGILARIMLACAN MERTCEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 70. 07/02/2011, 22:43

  >ARKADAŞLAR YORUMLAR AÇILDI.CÜNEYT BEYE ÇOK TEŞEKÜR EDERİM.ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK ALDIĞINI BİLİYORUM.SİZLERDEN ÖZELLİKLE RİCAM,KISA SÜREDE MİXERLER ÇOĞALACAKTIR.LÜTFEN CEVAP VERMEYİN.SİZ MUHATAP ALMAZSANIZ ODA VAZGEÇECEKTİR.SADECE RIMIZSUZ ARKADAŞLARA ODA CİDDİYE ALINACAK YORUMLARSA İKAZ EDELİM.BEN BU DUYURUYU SIKSIK YAPACAĞIM.BİLGİ KİRLİLİĞİ OLARAK DÜŞÜNMEYİN.BİRÇOK YENİ GİREN ARKADAŞLAR MAALESEF ESKİ YORUMLARI OKUMADAN YORUM YAPIYORLAR.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 71. 07/02/2011, 22:45

  >teşekkürler ekm 2510

 72. 07/02/2011, 22:53

  >Cüneyt beye yaptığı sağ duyulu açıklamalarından dolayı teşekkür ederim.Her mecrada devam eden ve birlik-beraberlik hedeflediğimiz bu günlerde her zaman olduğu gibi bilgileri bizlere açık açık yazmasını taktirle karşılıyorum.Mücadelemizde tek bir yön yoktur , Her cephede meşru – yasal mücadelemizi vermek zorundayız….Asla birlik beraberliğimizi kaybetmeyelim…Eleştirelim ama yıkmayalım….yapıcı olalım…Fikirlere saygı duyalım.Hoş görülü olalım…saygılarımla

 73. 07/02/2011, 22:56

  >EKM 2510 VE BASKETCİ ARKADAŞLARIM,DÜN GECE YİNE GERGİNDİK, HER ÇIRPINIŞ BU GÜNLERİ AŞMAK İÇİN. NABIZLARIMIZ UYUŞMADIĞI İÇİN SON YAZIM DEMİŞTİM, BU SİZLERİN YANLIŞ BİRİ OLDUĞUNUZ ANLAMINA ASLA GELMESİN. MÜCADELEYE DEVAM, ÇALIŞMALARINIZDA YANINIZDAYIZ, KALIN SAĞLICAKLA…ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 74. 07/02/2011, 22:57

  >ARKADAŞLAR 1 AYDIR YIRTINIYORUZ VEKİLLERİMİZİ ARAYIN BASKI YAPIN DİYE.EMİNİM HEPİMİZİN KENDİNCE ALDIĞI DUYUMLAR VARDIR VE O DOĞRULTUDA HAREKET EDER.CÜNEYT KARDEŞİMİN YAZISINDAN VE 60 TA YAZAN ARKADAŞIN YAZDIKLARINIDA OKUDUKTAN SONRA HALA VEKİLLERİ ARAMAMIZ GEREKTİĞİNE KANAAT GETİRMEDİYSENİZ İNANIN DİYECEK LAFIM YOK.UYANALIM ARTIK ARKADAŞLAR.SAYGILARIMLACAN MERTCEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 75. 07/02/2011, 22:58

  >EDA arkadaşlar 60 yazan arkadaşın söylediklerını kımseye cıddıye almamış yorumlara bakarsak acaba benmı çok safım bır arkadaşımız bızımle dalga geçiyorda benmı anlamıyorum ya da şöyle söyleyım bu kadar önemlı bır gelişmeyı bunca ınsanın dınlememiş yada duymamış olması mumkun değil cüneyt bey sibel hanım basketçi yanı herkes bunlar ne demek anlayan varsa banada anlatsın lütfen zaten derdımız bıze yetıyor bırde böyle şeyler eklenınce hiç çekılmıyor bızler burda çare arıyoruz elele olmaya çalışıyoruz azda olsa umut edıp mücadeleye devam edıyoruz neden bunlar oluyor

 76. 07/02/2011, 23:02

  >Hükümet yargının iş yükünü hafifletmek için ikinci paketi hazırladı. Bakaya, veraset ilamı, öğrencilerin not itirazları artık mahallinde çözülecek.Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü hafifletmek için hazırlanan üye ve daire sayısının artırılmasını düzenleyen yasa tasarısından sonra, ikinci bir çalışma daha başlatıldı. Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargıdaki yaklaşık 800 bin dosyanın Yargıtay ve Danıştay’a gitmesini önlemek için iki paket üzerinde çalışıyor. Askerlik yoklaması yaptırmayanların suçları idari para cezasına çarptırılacak. Birçok hafif suç para cezasına dönüştürülecek. Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Stratejik Taslağı kapsamında iki paket üzerinde çalışıyor. Adli ve idari yargıdaki yaklaşık 800 bin dosyayı mahallinde çözmeyi hedefleyen çalışma, önümüzdeki hafta ilgili tarafların görüşüne sunulacak. Özellikle Yargıtay ve Danıştay’a gelecek dosya sayısında büyük oranda azalmaya yol açacak çalışma, hafif suçlara idari para cezası verilmesini de içerecek.800 BİN DOSYA YARGITAY’A GİDEMEYECEK ……………………………………………………………………….

 77. 07/02/2011, 23:05

  >Türkiye’de Avea ve Turkcell tarafından dağıtılan Mobil İmza (M-İmza), kurumların servislerine SMS yollayarak, internet üzerinden ya da müşteri hizmetlerinin sunulduğu ofislerden alınabiliyor. Ancak kullanıcıların Mobil İmza almadan önce cep telefonlarının ve SIM kartlarının uyumluluğunu kontrol etmeleri gerekiyor. Mobil İmza da, Elektronik İmza gibi ücretli bir servis ve aktivasyonu 24 saat sürüyor. M-İmza’nın ücretlendirmesi biraz daha insaflı. Turkcell kullanıcılarına iki seçenek sunuyor: işlem başına 1SMS ya da 2 kontör, aylık sınırsız işlem içinse faturalı hatlardan 5 YTL, kontörlü hatlardan ise haftada 10 kontör talep ediyor. Avea ise aylık olarak 4 YTL bedelle mobil imza servisini kullanıcılarına sunuyor.

 78. 07/02/2011, 23:06

  >Sayın EDA (yorum no.74) Sayın ekm2510 (yorum no.75),60 no.lu yorumda bildirilen haber dün gece ayaydin61 tarafından bildirilmiş haberin aynısıdır (bakınız dün geceki 176 no.lu yorum). Adresi de şöyledir:http://www.stargazete.com/politika/hafif-suclara-para-cezasi-haber-328853.htmSaygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 79. 07/02/2011, 23:13

  >Ayrıca belrtmek istiyorum ki bu haber bizler için çok iyi olmayabilr-şöyle ki;1. Haberde karşılıksız çek konusuna hiç değinilmiyor, belki bu hiç düşünülmedi,2. Böyle bir şey gerçekleşirse, bizler karşılıksız çekin suç olmaktan çıkarılmasını beklerken, yine suçlu olacağız ve sadece adli para cezaları idari para cezasına çevrilmiş olacak3. Böyle bir gelişmede Yargıtay'ın iş yükü çok azalacağı için bizlerin temyiz ederek kazanabildiğimiz 1-1.5 yıllık süreler de kaybolup gidecek, hükümler daha çabuk kesinleşecek.Acı ama gerçekler böyle.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 80. 07/02/2011, 23:15

  >ÇOK DEĞERLİ ARKADAŞLAR; HEPİNİZİN KATILIMIYLA, ÖZGÜR GÜNLERE AZ KALDI AMA, ARAMALARA VE ÇALIŞMALARA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR. ANCAK; HEP AYNI KİŞİLER ARAMALARA DEVAM EDECEĞİNE, DEĞİŞİK İSİMLERİN OLMASINDA YARAR VARDIR SAYGILARIMLA.

 81. 07/02/2011, 23:20

  >ARKAMIZA ALDIĞIMIZ RÜZGAR GÜZEL; ALINAN HEBERLER GÜZEL. ANCAK; BU RÜZGARA VE HABERLERE RAĞMEN, KARAYA ÇIKIP ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE ULAŞINCAYA DEK, ÇALIŞMALARA VE ARAMALARA DEVAM ETMELİYİZ. SAYGILARIMLA.

 82. 07/02/2011, 23:21

  >EDA sayın mehmet ali öztürk bey vermiş olduğunuz bılgılerden dolayı çok teşekkür ederım evet vermiş olduğunuz adresten haberı okudum çek ten hiç bahsedılmemiş fakat tabıkı bızler umut etmeye ve mücadele vermeye devam edeceğiz aramalar ve mektuplar devam arkadaşlar lutfen vakıt çokk darr durmayalım

 83. 07/02/2011, 23:24

  >Yargıtay'ın iş yükünün hafiflemesi bizlerin hiç işine gelmez, bunu unutmayalım.a. İstinaf mahkemelerinin açılması,b. Yargıtay'a yeni dairelerin eklenmesi,c. Yukarıda haber yapılan konuların Yargıtay'ın önüne gitmemesidemek; Yargıtay'ın karşılıksız çek suçları ile ilgili olarak önüne gelen dava dosyalarını çok daha çabuk sonuçlandıracak olması demektir. Maalesef bizlerin aleyhinedir.Vakit aleyhimize işliyor gibi. Hükümete ve milletvekillerine baskıya devam edelim ama oradan bizim lehimize düzenleme yapılmaması ihtimaline karşılık;1. Yargıtay'ın karşılısız çek suçlarında kasıt aranması yönünde ictihat çıkarması,2. Anayasa Mahkemesinin çekle ilgili kanunu iptal etmesi,3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye ceza çıkarılmasışıklarından herhangi birisi bizim tek kurtarıcımız olacaktır.Bilgilerinize saygılarımla sunarım.Mehmet Ali Öztürk

 84. 07/02/2011, 23:25

  >ARKADAŞLAR DEMEKKI KIMSE YORUMLARI ZAMANINDAOKUMUYOR BU AÇIK VE NET HEP BUNU ANLATMAKISTEDIM BU HABERI TGRT DE GÖRDÜĞÜM AN HEMEN AYNI ANDASIZLERLE PAYLAŞTIM FAKAT HİÇ KIMSE AMA HİÇKIMSEOKUMADI TEKRAR YAZDIM YINE SES SEDA ÇIKMADIGERIYE DÖNÜK BAKARSANIZ HABER KAÇTA ÇIKMIŞKAÇTA YAYINLANMIŞ ANLARSINIZ PEKI BU HABER NE DEMEK BIZE NE DERSENIZ ŞUNU SÖYLEYEYIMKI ŞU ANA KADAR YAYINLANANEN DEĞERLI HABER NEDEN DERSENIZ ŞUNDAN DERIMHÜKÜMET YARGININ YÜKÜNÜ AZALTMAK ADINA BIRTÇABA İÇİNE GIRMIŞ BUNDA ŞU AN BIZI ILGILENDIRENBIR UYGULAMA YOK FAKKKTTGRT HABER BUNU YAYINLARKEN CANLI YAYINABU KONUYLA ILGILI EMEKLI BIR YÜKSEK YARGI MENSUBUHAKIMI CANLI YAYINA BAĞLADI VE ONA ŞU SORUYU SORDU BU YASADA SIZCE EKSIK OLAN YANI ŞUDA OLMALIDIRDIYEBILECEĞİNİZ BIR KONU VARMI EFENDIM KENDILERI VAR TABIKI DEDIEN ÖNEMLI KONUNUN ÇEK SUÇLARI OLDUĞUNUBU TASLAĞA DERHAL ALINMASI LAZIM YEREL MAHKEMELERIİŞGAL EDEN EN ÖNEMLI KONUNUN ÇEK SUÇLARIOLDUĞUNUBÖYLECE YEREL MAHKEMELERINDE ESAS KONUMLARINAARTIK DÖNECEĞİNİ VE BUNUNLA BIRLIKTE ASLIYE VEHUKUK MAHKEMELERININDE BIRTLEŞTIRILEREKHAKIM TASARUFU YAPILACAĞINI BEYAN ETMIŞTIRVE AYRICA BU YASA ÇALIŞMASI ÖNÜMÜZDEKI HAFTAYARGIDAN GÖRÜŞ ALMAYA ÇIKACAĞINI BEYAN ETMİŞLERDİRŞİMDİ BİZ HAALA BOŞ BOŞ OTURUYORUZ VE NEYITARTIŞIYORUZ ESAS HAREKET ETME ZAMANI DEYILMI

 85. 07/02/2011, 23:30

  >SN.ZONGULDAKLI SİZEDE BU YAKIŞIR.UMARIM SN.DOKTOR DA GEREKSİZ YERE SİTEYİ GERMEKDEN VAZGEÇER VE BU ÇİÇEĞİ BURNUNDA KOMİTEYE DESTEKLERİNİ ESİRGEMEZLER.HEPİMİZ AYNI GEMİDE AYNI KADERİ PAYLAŞIYORUZ.AMACIMIZ AYNI.OLUMLU BİR HAVA VAR AMA REHAVETE KAPILMADAN SÜRATLE ÖNERİLENLERİ YAPMALIYIZ. MAĞDUR ANNENİN DRAMINI OKUMUŞSUNUZDUR.SÖZÜN BİTTİĞİ YER.BASKETÇİ

 86. 07/02/2011, 23:31

  >Sayın ayaydın 61Haklısınız…Bu haber bugün yayınlandı ve aynen dediğiniz gibi oldu…Bana göre çok anlam ifade ediyor.Ben geç girdiğim için arkadaşlar yorum yapmışlardır dedim ama rastlayamadım.

 87. 07/02/2011, 23:31

  >ayaydın 61,bu gelişmeler olduğu için sesli eylemde bulunalım diyoruz.

 88. 07/02/2011, 23:34

  >SN.AYAYDIN61,SİZE KATILIYORUM.HABERLE İLGİLİ LİNKİ BULABİLRSENİZ HEMEN YORUM İÇİN ARKADAŞLARI YÖNLENDİRELİM DERİM.BASKETÇİ

 89. 07/02/2011, 23:37

  >ARKADAŞLAR SİZLERDEN ÖZELLİKLE RİCAM,KISA SÜREDE MİXERLER ÇOĞALACAKTIR.LÜTFEN CEVAP VERMEYİN.SİZ MUHATAP ALMAZSANIZ ODA VAZGEÇECEKTİR.SADECE RUMUZSUZ ARKADAŞLARA ODA CİDDİYE ALINACAK YORUMLARSA İKAZ EDELİM.BEN BU DUYURUYU SIKSIK YAPACAĞIM.BİLGİ KİRLİLİĞİ OLARAK DÜŞÜNMEYİN.BİRÇOK YENİ GİREN ARKADAŞLAR MAALESEF ESKİ YORUMLARI OKUMADAN YORUM YAPIYORLAR.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 90. 07/02/2011, 23:39

  >Sana senden gelir bir iş'te DÂD lazımsa,Zaferden ümidin kes gayriden İMDÂD lazımsa…Arkadaşlar,Haydin kalkın, oturmayın…KENDİ İMDADINIZA ÖNCE KENDİNİZ KOŞUN!Telefonların başına geçin,Faksın başına geçin,Haydin, durmayın!Oturmayın!Oturarak “başarı” elde eden tek bir canlı var tabiatta…Tavuklar…Haberler güzelseÜmitler yüksekseŞartlar bizden yanaysa…Daha ne duruyoruz?Arayın, arayalım…Arayacaksınız, arayacağız…ZAFERE KADAR!

 91. 07/02/2011, 23:45

  >SAYIN M ALI ÖZTÜRKÇOK DOĞRU SÖYLÜYORSUN AMA ŞU GERÇEK VARŞU AN CEZA EVLERINDE YATANLAR ŞU AN EVINDEN EŞİNDEN ÇOCUKLARINDAN AYRI KAÇAKYAŞAYANLAR VARBUNLARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK BUNUNFAYDASI YOK DEMEK DOĞRU OLMAZ ZATENHÜKÜMETIN ÖNÜNDE BÜYÜK BIR SORUN OLAN BU YASA2012DE ISTER ISTEMEZ TAMAMEN KALKACAKTIR BUBU KAÇINILMAZ BIR DURUMDUR AMA BIZE BIZDENÖNCE ŞU AN KAÇAK YAŞAYANLARIN VEDE CEZA EVINDEYATANLARIN DIŞARI ÇIKMASI LAZIM DEYILMIBIZ BIRAKIN DIŞARI ÇIKMAYI HASTAHANEYEGIDEBILMEK İÇİN NELER FEDA ETMEDIK NIYEDIŞARIYI GÖRMEK SIVIL INSANLARIN ARASINDA KISADA OLSA BULUNABILMEK KELEPÇELIDE OLSABU NE DEMEK KAÇ KIŞI BILIYOR ONUN İÇİN HER AŞAMAYA MUHTAÇ OLAN INSANLARIMIZ VARHEM BIZ DEMIYORMUYUZKIIIIIIIII9IIIIHAPIS CEZASI KALKSIN BIZIM BORCUMUZ NAMUSUMUZDURÇALIŞIP BORCUMUZU ÖDEYELIM YOLUMUZ BU DEYILMI ARKADAŞLAR BEN ŞUNU SÖYLERIM BENIM DOĞRUM BUDURALLAH BENIM CANIMI BORÇLU IKEN ALMASINALLAH KATINDA AFFI OLMAYAN BİZİ YARATANINDAKARIŞMADIĞI TEK KONU KUL HAKKIDIR BİZ ÖZGÜRLÜK İSTIYORUZ KESINLIKLE AFFFFFFDEYIL AF ALLAHA MAHSUSTUR FIKRIME YALNIŞ DIYEN VARSA LÜTFEN YAZSIN BENDE HATAMI ANLAYAYIM SAYGILARIMLA

 92. 07/02/2011, 23:49

  >Arkadaşlar yanlış anlamayın ama satırların aralarını iki üç satır boşluk yazarak niye daha fazla alana dolduğruyorsunuz?. Zaten büyük harflerle yazıyorsunuz. Derli toplu yazılsa bence daha iyi okunur. SaygılarHASAN BAFRA

 93. 07/02/2011, 23:55

  >Davacı zengin, davalı yoksulsaZenginden yana işler yasaDavacı yoksul, davalı… zenginseDavalıda kalır yine nizali arsaDavacı da davalı da zenginse davadaÖzür diler çekilir aradan kadı.Davacı da davalı da yoksulsa, bak,Sade o zaman işte yerini bulur hak.(CAN YÜCEL)HASAN BAFRA

 94. 07/02/2011, 23:56

  >HAYDI UTKU GIR ARTIK ŞU SITEYEYETER YATTIĞIMIZ ŞIMDİ ÇALIŞMA ZAMANI

 95. 07/02/2011, 23:59

  >BAFRALI NEGÜZEL ANLATTINYAZDIKLARINA KATILIYORUM

 96. 08/02/2011, 00:04

  >Sevgili Ayaydin61,Dediğinde çok doğrusun. Yanlış anlama, n'olur. Benim niyetim de zaten moral bozmak değil; (sadece acı gerçekleri hatırlatarak ve vaktin daraldığını vurgulayarak) rehavete kapılmayalım, mücadelemizde bir an bile gevşemeyelim istiyorum. Geçen gün bir başka arkadaşımız Sami Kal'ın halini özetleyen yazısı bana çok dokundu, çektiği sıkıntılar beni çok üzdü; eminim bu sıkıntıları çekmiş olan arkadaşlarımız daha da üzülmüştür. Mücadelemizin başarılı olması gereğini de bana daha iyi anlatmış oldu.Öte yandan, bizler zaten dolandırıcı değiliz ve borcumuzu ödemek için uğraşıyoruz (ben kendi borçlarımdan istemeyerek de olsa, evvelki yazılarımda bahsetmiştim); borcumuzu ödeyecekler bizleriz, başkası değil. Ama ödeyebilmek için vakit lazım, çalışmak lazım, hapiste değil dışarıda olmak lazım-mücadelemiz olumlu neticelenirse borçlarımızı daha kolay ve daha çabuk ödeyebileceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun; bize zulmedenlere doğru yolu göstersin. Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 97. 08/02/2011, 00:07

  >ARKADAŞLAR HERKESE İYİ AKŞAMLAR ARKADAŞLAR ŞUNU EN SAMİMİ HİSLERLE SÖYLEMEK İSTERİMKİ BAZEN İÇİMDEN NE GEÇİYOR BİLİYORMUSUNUZ. İYİKİ BU İŞLER BAŞIMA GELMİŞ DİYORUM. ÇÜNKÜ O KADAR DEĞERLİ ABİLERLE TANIŞTIMKİ LÜTFEN DOĞRU ŞU BELA İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BİTER AMA ÖZELLİKLE VE ÖZELLİKLE DEĞERLİ ABİLERİME ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. TEMEL BABA İŞTE SÖZÜMÜ TUTTUM ALLAH SENDENDE RAZI OLSUN İNŞALLAH ARANIZDAYIM ( HEP ARANIZDAYDIM. AMA BAZEN RUHSAL İNİŞ , ÇIKIŞLAR OLUYOR ARKADAŞLAR )TEKRAR HEPİNİZE MERHABA

 98. 08/02/2011, 00:08

  >bizleri rahat bıraksalar öderiz üzümle çöpü ayırsınlar adam 70 yaprak çek yazmış herbiri 100 bin tl benim çekim 4 bin tl 15 tl anlayın nedemek istediğimi……………yoruldum ya 4,5 milyonumu onurum ve şerefim için krizde ve işkazasında harcadım ………….çok yoruldum bunlarıda ödersem tedavim enaz 5 yıl sürer ömür bitti…

 99. 08/02/2011, 00:11

  >BASKETÇİ34AN;_______________________SİTEYİ BEN DEĞİL,SİZİN GİBİ YORUMLARIN TAMAMINI OKUMADAN,SON YORUMU OKUYARAK YORUM YAZANLAR GERİYOR.KOMİTEYİ DESTEKLEMEDİĞİMİ DE NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ.KOMİTENİN KURULDUĞUNU DUYDUĞUMDA YAZDIĞIM YORUMU AŞAĞIYA BİR DAHA YAYINLIYORUM,İYİCE OKUYUN LÜTFEN…DOKTOR…..______________________________________ Adsız dedi ki… 29 HA ŞÖYLE YAHU…AMAÇ AYNI,HEDEF AYNI.NİYEYDİ BU AYRILIK!..TOPLANTIDAN BİRLİK-BERABERLİK KARARININ ÇIKMASINA EN ÇOK SEVİNENLERDENİM.ALINAN KARARLARIN,AMACIMIZA ULAŞMAMIZDA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM…KALE İÇTEN YIKILIR DİYE BİR SÖZ VARDIR BİLİRSİNİZ.KIRGINLIKLARI DA UNUTALIM ARTIK,BİR DAHA AÇMAMAK ÜZERE GEÇMİŞTE KALSIN.EMEK SARFEDENLERE TEŞEKKÜRLER…SAYGILARIMLA…DOKTOR…..02 Şubat 2011 23:10

 100. 08/02/2011, 00:11

  >ATALARIMIZ DEMEMİŞMİ GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR KAÇ GÜNLERDEN BERİ YAZILIYOR TELEFON TELEFON DİYE AMA OLUMSUZLUK TÜRKÜLERİ SÖYLEYEN CAN DOSTLARIM SİTENİN UMUTSUZLUĞA GİTMESİNİ SAĞLIYOR ARKADAŞLAR SEÇİM AREFESİ CUMHURBAŞKANI BAŞBAKANBAKANLAR VEKİLLERİL BAŞKANLARIİLÇE BAŞKANLARIBELDE BAŞKANLARIDELEGELERKAPIDAKİ HADEME……KİM VARSA BU PARTİYLE İLGİLİ ARAYALIM SEÇİM DE BİZİM İÇİN AVANTAJ HAYDİ BE ARKADAŞLAR SES GİTSİN ÖZGÜRLÜK GELSİNUNUTMAYALIM ARADIĞINIZ İNSANLAR DÜNE KADAR SOKAKTA YÜRÜYEN BAKKALDAN EKMEK ALAN GAZETE ALAN PAHALILIKTAN ŞİKAYET EDEN SİZİN BİZİM GİBİ İNSAN BU VEKİLLİK ÜNÜFORMASI BUGÜN VAR YARIN YOK KİMSE SİZDEN ÜSTÜN DEĞİL ARKADAŞLAR HAK HAKKIMIZ İSE ALINIR ODA VURA VURA ALINIR HAYDİ ARAYALIM ARKADAŞLAR.ihtiyar

 101. 08/02/2011, 00:11

  >HASAN KARDEŞIMYAZILARI ARALIKLI YAZMAMIN SEBEBI VARBÖYLE YAZILDIĞI HALDE OKUNMUYOR KIMSE OKUMAZAHMETINDE BULUNMUYOR BEN HER GÜN 20 SAAT BURDAYIMOLAMADIĞIM ZAMANDA GELI GELMEZ SITEYE GIRIPBIRAKTIĞIM YERDEN BAŞLIYORUM SONUNA BAKMADANHIÇ BIR YORUMU ATLAMADAN AMA BENIM GIBI YAPAN KAÇ KIŞI VARONUN İÇİN BELKI DIKKAT ÇEKER DIYE BÖYLEUZUN UZUN SAYFALARI İŞGAL EDIYORUM KUSURA BAKMAYIN SAYGILAR SIZE

 102. 08/02/2011, 00:20

  >UTKU HOŞ GELDIN KARDEŞIM HOŞ GELDINSENI ARAMIZDA GÖRMEK BANA NE KADAR CESARETVERDI ANLATAMAM ŞİMDİ SÖYLEYIN NEREYE KAÇ KIŞI GÖNDEREYIM EMRINIZDEYIM ARKADAŞLARNEYIM VAR NEYIM YOK SATIP BU YOLA HARCAYACAĞIMARTIK ZAMAN GELMIŞTIR YARIN NERDEN BAŞLANACAKNE YAPILACAK HERKEZ FIKRINI SÖYLESIN

 103. 08/02/2011, 00:21

  >sn İHTİYAR akp İZMİR il başkanlığını aradım kaleme sorunumu anlattım tlf nomu aldı sorunumu ileteceğini belirtti. cevap alıncaya kadar aramaya devam ediceğim.selamlar. BEYAZ BODRUM

 104. 08/02/2011, 00:23

  >TEMEL BABA SİZ YÜREKLİLERİ GÖRDÜMYA , SİZ NAMUSLU İNSANLARI EMİN OLUN ARTIK GÖNLÜM RAHAT BU KANUNUN DEĞİŞECEGİNE İNANIYORUM. İNŞALLAH ABİ EL BİRLİĞİ İLE BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ İNŞALLAH

 105. 08/02/2011, 00:29

  >atatdın 61,komite liderliğinde sesli bir eylem de planmalı derim. hemfe acele. tabiki şu duyumlar duyduğumuz veya anladığımız gibi ise. aç tavuk rüyasında buğday tanesi görürmüş, bende öyle görmüyorsam.zonguldaklı-çekzede

 106. 08/02/2011, 00:30

  >BEYAZ BODRUM KARDEŞİM BU KADAR HİÇDE ZORLUĞU YOK KARŞINIZA ÇIKAN BİR SEKRETER.BEN ARKADAŞLARIMA ANLATAMIYORUM ŞİMDİ BİZ BU İŞE BAŞLASAYDIK ŞU SEÇİM AREFESİ ÇOK YOL ALIRDIK AZCIK SİYASET YAPTIM ÇOK İYİ BİLİRİM PARTİLER NE KADAR DİK DURSADA KAPALI KAPILAR ARKASINDA OY HESABİ YAPARLAR BEN BİLE BU İŞİ YAPARKEN KİMLERİN KAPISINA OY DİYE GİTMİŞTİM. GAZETELER YAZIYOR ÖRNEK İZMİR DİYORUM İŞTE İZMİR TEŞKİLATI BAŞLADI İZMİRİ ALACAKLAR BİZLER OLUMSUZ TELEFONLARLA KENDİ DURUMUMUZU OLUMLU HALE GETİREBİLİRİZ BİZE GEREKEN BURDA ÇOK TELEFON ETMEK FAZLA BİR İŞ GÜCÜ VE EKONOMİK MALİYETİ YOK TABİİ BEN BUNLARI SÖYLERKEN BAŞKA NE EYLEM VARSA YAPALIM BAŞKA TÜRLÜ BU KARIN AĞRISI GEÇMEZ. DEĞERLİ BODRUMLU KARDEŞ TEŞEKKÜR EDERİM ihtiyar

 107. 08/02/2011, 00:34

  >merhaba arkadaşlar az önce yorumları okudum ve çok üzüldüm.biz burada canımızı dişimize takıp her türlü işlerimizi erteleyerek büyük çabalar veriyoruz ulaşabileceğimiz heryere gidiyoruz aldığımız sonuçlarıda cüneyt beye iletiyoruz cüneyt bey biz nerde olursak zaten hep yanımızda siteye yazmıyoruz gerekli açıklamaları site yönetiminin yapmasını istiyoruz ama görüyorumki bazı arkadaşlargerçekten çalışanları kabullenemiyor daha fazla yorum yapmıyorum çok üzüldüm YURDANUR

 108. 08/02/2011, 00:37

  >AH BE YURDAANUR BACIM BAKMA BE KARDEŞİM O YAZILARA SİZ LÜTFEN GERÇEK YAZILARI OKUYUN VE KAALE ALIN KARDEŞİM BU MEYANDA AİLEM ADINA SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM ALLAH RAZI OLSUN İhtiyar

 109. 08/02/2011, 00:38

  >UTKU HOŞGELDİNVALLA BENİM BİDİĞİM TEK BİR ŞEY VAR O DA BU SİTEDE KİM NE DERSE DESİN MÜCADELE,MÜCADELE,MÜCADELE HAYDİ BASKETÇİHAYDİ UTKU ,MAVİ27 ,M.A.ÖZTÜRK,VEZİR BASKETÇİ JENARDİ.M.YALÇIN,İHTİYAR DAHA NİCE SAYGIN KARDEŞLERİM HEPİNİZİ SEVİYOR SAYGI DUYUYORUMSİZLER OLUMLU VE MÜCADELECİ VE BU MESELEYİ KENDİ MESELESİ OLMAKTAN ÇIKARMIŞ. BU DAVAYA İNANMIŞ KİŞİLERSİNİZ SİZLER VE BU SİTEDE BU DAVAYA BU İNANÇLA BAKAN VE BU SİTEDE Kİ ARKADAŞLARA MORAL OLAN TÜM ARKADAŞLARA TEŞEKÜRLERBEN YAKIN DA CEZAEVİNE GİRECEM AMA KISA ZAMANDA ARANIZDA OLACAĞIM İNŞALLAHÜZÜLMEYİN EN AZINDAN MÜCADELE EDEN ARKADAŞLAR VAR ARKAM DA VE EN KISA ZAMAN DA AMACA ULAŞIR VE HERKES RAHAT EDERYA..ÇARESİZSİNİZ…YA…DA…ÇARE……SİZSİNİZN İ Y A Z………..N İ Y A Z………N İ Y A Z..

 110. 08/02/2011, 00:40

  >sn İHTİYAR senelerce İZMİR de esnaflık yapmış birisi olarak özellikle akp nin izmiri alma konusunda çok çaba sarfettiğini takip ediyorum sadece izmirlilerin değil herkesin izmire yüklenmesi gerektiği kanısındayım tabi CAN MERT arkadaşımızın verdiği tlf lara ilgimizi eksik etmiyelim selamlarr BEYAZ BODRUM

 111. 08/02/2011, 00:44

  >SAYIN BEYAZ BODRUM BİZİM YAPACAĞIMIZ BU KUVVETLİ EYLEM ÇOK KISA ZAMANDA ANKARADAKİ BÜYÜKLER DUYACAKTIR POTANSİYEL OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEMİZ LAZIM İHTİYAR

 112. 08/02/2011, 00:45

  >sağol niyaz abi allah sizlerden razı olsun hepinizin ELLERİNİZDEN ÖPERİM.

 113. 08/02/2011, 00:46

  >sayın yurdanur kardeşim SIZIN ÇALIŞMALARINIZ BURDA ANLATILIYOR SIZEMINNETTARIZ AMA BURDA VURGULAMAK ISTEDIĞINIZ KONUYU ANLAYAMADIM ÇOK ÖZÜR DILEROM CAHILLIĞIMEVERIN YANI BEN BAZI HABERLERI BURDA PAYLAŞTIMONUMU IMA ETMEK ISTEDINIZ TEKRAR ÖZÜR DILERIM

 114. 08/02/2011, 00:46

  >BAKIN ARKADAŞLAR YARGITAYDA HER DAİRE AYRI SUÇ DOSYALARINA BAKIYOR YANİ ÇEK DAVALARINA BAKAN 10.DAİRE BİZİM DAVALARIMIZA VE UYUŞTURUCU DAVALARINA BAKIYOR.YARGITAYA AZ DOSYA GİDECEK OLMASI 10.DAİRENİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAZ AMA YARGININ YÜKÜNÜ GERÇEKTEN HAFİFLETMEK VE EVRENSEL HUKUK ADINA ADALETİ UYGULARLARSA HEM YEREL MAHKEMELER ÇOK RAHATLAR HEMDE YARGITAYIN EN FAZLA DOSYASINA SAHİP OLAN 10.DAİRE RAHATLAR.BİZLER İÇİN ÖNEMLİ OLAN BU YASA TASARISINDA YARGININ SIRTINDAKİ EN BÜYÜK YÜKÜN ÇEK SUÇLARI OLDUĞUNU NASILKİ AKİL HUKUKÇULAR DİLE GETİRİYORSA BİZLERİN BAS BAS BAĞIRMASI GEREKTİĞİDİR.BUNUDA VEKİLLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BASIN VE AKADEMİSYENLERİ ARAYARAK SESİMİZİ VE İSYANIMIZI DUYMAYANIN KALMAMASINI SAĞLAMAK OLACAKTIR.BAKIN TEKRAR YAZIYORUM SN.BEKİR BOZDAĞ IN BEYAZ TV DE DEDİKLERİ,TORBA YASADA BANKALAR BİRLİĞİNE DEVREDİLEN ÇEK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER,MECLİSTE YAPILAN GİZLİ GÜNDEM VE SEÇİM ÖNCESİ TOPLUMUN HER KESİMİNE OY İÇİN VERİLEN TAVİZLER.BUNLARIN ÜSTÜNE DAHA ANLATACAK BİR ŞEY YOK DİYE DÜŞÜNÜYOR SAYGILAR SUNUYORUM.CAN MERTCEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 115. 08/02/2011, 00:56

  >ARKADAŞLAR BİRAN ÖNCE HANGİ EYLEM YAPILACAKSA NE GEREKİYORSA YAPALIM BU BİZİM EN DEMOKRATİK HAKKIMIZDIR. BU UĞURDA SESSİZ SEDASIZ İNTAHAR EDENLER ÇOKTUR. DÜNYADA İNSANLAR NE AYAKLANMALAR YAPIYORLAR BİZDE ŞEREFİMİZ İÇİN BİRAN ÖNCE ÇOK BÜYÜK SES GETİRECEK EYLEMİ YAPALIM ARTIKBU UĞURDA CAN VERMEK GEREKİYORSA BEN BU ŞEREFLİ DAVADA CAN VERMEYE HAZIRIM BS

 116. 08/02/2011, 01:09

  >haberler güzel inşallah bitecek, arkadaşlar calışmalarımıza devam.. çok sevindim haberlere..Kutlu

 117. 08/02/2011, 01:44

  >119 yorum yazıyor ama 116 yorum var neden acaba.

 118. 08/02/2011, 01:46

  >kayıp gidecek yüregimizden bu hayat çoşkusuarkadaşlar hürriyet ve özgür günlerde…

 119. 08/02/2011, 01:48

  >kımse kalmadımı burada ses seda yokheeeeeyyyyy mıllet yattınızmı yaaaa

 120. 08/02/2011, 01:59

  >UYUMAK YOK ŞUAN ANKET SİTELERİNE BU ADELETSİZLİĞİ DİLE GETİRİYORUM BS

 121. 08/02/2011, 02:06

  >yok buradayızz

 122. 08/02/2011, 02:07

  >millet yoklama yapalım bakalım ,siteyi uzaktan bakanlarda gelsin

 123. 08/02/2011, 02:19

  >burda metin/istanbul

 124. 08/02/2011, 02:22

  >sayın EKIM2510 BURDAMISINAKLIMDA BIR KÜÇÜK PROJE DAHA VAR AMA İŞE YARAYABILIR

 125. 08/02/2011, 02:23

  >UTKU KARDEŞİM,ARAMIZA HOŞGELDİN.ÖZLETTİN.SENSİZ OLMUYOR.TEKRAR HOŞGELDİN.BASKETÇİ

 126. 08/02/2011, 02:27

  >millet ne kadar tembelleştiniz…merhaba demek o kadar zor mu ?

 127. 08/02/2011, 02:27

  >SN.BEYAZ BODRUM,S.İHTİYAR BİRAZ DAHA YÜKLENİRSEK İZMİR'E BU İŞ OLACAK.İZMİRDEN SES GELECEK.ELİNİZE SAĞLIK.BASKETÇİ

 128. 08/02/2011, 02:31

  >bsbasketçiayaydın61kutlumetin-istutkucan mertihtiyarniyazyurdanur

 129. 08/02/2011, 02:34

  >NİYAZİ KARDEŞ,SÖYLEMLERİN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.AMA HİÇ TASALANMA EVELALLAH ASLANLAR GİBİYİZ.DİMDİK ,BİRLİK İÇİNDE..BU İŞ YA OLACAK YA OLACAK.TEK RİCAM BU OLUMLU HABERLERİN SİTEYE REHAVET VERMEMESİ.TAM YOL DEVAM,BASKETÇİ

 130. 08/02/2011, 02:36

  >ARKADAŞLAR AYRICA BIR ARKADAŞIMIZAKP RIZE IL BAŞKANIYLA GÖRÜŞME AYARLAMAYAÇALİŞMAKTADIR KENDISININ AKRABASIDIRBU GÖRÜŞMEDEN SONRADA BURAYA YÖNELEREKFAKSLARLA KONUYU AKTARMAMIZ GEREKECEKMALÜM BAŞBAKANIMIZ RIZELI DOLAYISIYLAULAŞMAK ZOR OLMAYACAKTIRGÖRÜŞMEDEN SONRA FAKS NUMARALARINIYAYINLAYACAĞIZ SAYGILAR

 131. 08/02/2011, 02:38

  >Ben Adam Olmam! Çünkü; ‎1:İnsanları kendim gibi zannediyorum hala!2:İnsanları kendim gibi zannedip,kend…im gibi ilgileniyorum hala!3:Sevdiklerimi kendi yarattığım yalancı bir dünyada yalancı bir yere koyuyorum hala!4:Sevdiklerim beni üzüyor hala!5:Beni üzenleri çok seviyorum hala!6:Beni en çok üzeni çok ÖZLÜYORUM hala!7:Aptalım hala!8:Kendimden memnunum hala!9:Kalleş aşkıma gülümsüyorum hala!10:Arkamdan iş çevirenlere ortak oluyorum hala!11: Dostluklar yalanmış öğrenemedim hala!12:Sevdiğimden sevdiğim için kaçıyorum hala!13:Canım canımdan alınıyor ben sessizce izliyorum hala!14:yaşam formlarına rağmen ve inadına insanım hala!15:Üzgünüm Annecim,Üzgünüm Babacım HAYATI ÖĞRENEMEDİM hala!HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM. SADECE DUYGUSALLAŞTIM BİRAZ…ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDE EMEĞİ GEÇEN TÜM ARKADAŞLARA SEVGİ VE SAYGILAR.

 132. 08/02/2011, 02:41

  >…DOKTOR…..

 133. 08/02/2011, 02:42

  >SAyın ayaydin61En son ankara ziyaretinde bir arkadaşımız rize milletvekiliyle konuyu uzun uzadıya konuştu. Karşılıklı fikir alışverişi yaptı. Söylediği tek şey Başbakanla görüşün ve eylem yapmayın dedi. Ne kadar yardımcı olduğununa siz karar verin.Aydın-çengelköyden.

 134. 08/02/2011, 02:45

  >SN.BEYAZ BODRUM,SN.İHTİYAR YARIN İZMİR İL TEŞKİLATINA EN AZ 10 TELEFON BEN AÇTIRICAM.HEP DEDİĞİM GİBİ HER EYLEME ELİMDEN GELDİĞİNCE DESTEK VERİRİM YETERKİ SESİMİZ DUYULSUN.SAYGILARIMLACAN MERT

 135. 08/02/2011, 02:50

  >BENDE IL BAŞKANI ÇÖZER DEMIYORUM AMA RIZEDEN BAŞBAKANA ULAŞMAK ÇOK KOLAY OLCAK DIYORUMBAŞBAKANA ULAŞILACAK EN KESTIRME YOL BURDAN GEÇER DIYORUMRIZEDE IL BAŞKANI BAŞBAKANA ISTEDIĞI ZAMANULAŞABILIR DIYORUM BIZIM BÖYLE BIR ŞANSIMIZ HİÇ OLMADI ONU DIYORUM KARDEŞİM

 136. 08/02/2011, 02:52

  >DOKTOR ÇOK LÜZUMSUZSUN.İNSANLARIN SABRINI ZORLAMA . SADECE CEVAP VERME DİYE RUMUZ KULLANMIYORUM.

 137. 08/02/2011, 02:54

  >ARKADAŞLAR TÜM SEÇİM ANKETLERİNDE SESİMİZİ DUYURMAK YORUMLARIMIZI ORAYA YAZMAMIZ TÜM MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN BAY OKUNUYORMUŞ LÜTFEN BU ANKET YORUMLARINA DAHA ÇOK YÜKLENELİM BS

 138. 08/02/2011, 02:54

  >Sayın ayaydin61HAklı olabilirsin konunda tabiki her caba sonuca bizi daha çok yaklaştırır. Ben sadece bilgi amaçlı verdim. Trabzona selamlaraydın-çengelköyden

 139. 08/02/2011, 02:58

  >Sevgili Arkadaşlar,Star Gazetesinde çıkan haberin bizi ne kadar ilgilendireceği konusunda sizlerden fazla bilgim yok. Ama biraz evvel yolladığım değerlendirmelerim ışığında bazı tahminlerde bulunmakistiyorum:1. Bir ihtimal bu düzenlemede karşılıksız çek suçluları hiç düşünülmeyecek sadece başka konulardaki suçlara idari para cezası verilecek. Bu bizim için iki kötü sebepten kötü:-Öncelikle yine kaderimizle başbaş bırakılmış olacağız, ne olursanız olun denilmiş olacak bizlere.-İkincisi de bu sebeple Yargıtay’ın iş yükü ciddi ölçüde azalacak ve bizlerin dava sonuçlarını temyizle kazandığımız 1-1.5 sene vakit çok azalacak(*)2. Diğer bir ihtimal ise bu düzenlemeye dahil edileceğiz ve adli para cezaları idari para cezasına çevrilecek. Bu tabii oldukça iyi bir haber, en azından haksız yere uygulanan hapis cezası kalkmış olacak. Ama, kanunlar nezdinde hala suçlu görüleceğiz ve ödememiz gereken bir para cezası olmaya devam edecek.3. En düşük ihtimalse karşılık çeke adli para cezasının kaldırılarak yerine idari bazı yaptırımlar getirilmesi-tekrar çek alamama, vs. gibi.Moral bozmak istemem ama en güçlü ihtimal birincisi, daha zayıf ihtimal ikincisi, en zayıf ihtimal de (her nekadar Yargıtay Başkanı geçmişte bunu önermiş olsa da) üçüncüsü.Dolayısıyla önerilerim nacizane şöyle:a. Torba yasaya ve/veya bu yeni düzenlemeye girebilmek için iktidar ve muhalefet milletvekillerine, bakanlara telefon etmeye çalışarak sorun olmaya devam edelim, kendimizi gündemde tutalım.b. Kati kurtuluşumuz şu aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesiyle mümkün olablir:- Yargıtayın çek suçlarında kasıt aranması yönünde bir içtihad çıkarması- Anayasa Mahkemesinin çek kanununu anayasaya aykırılıktan iptali- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çek kanunun hukuksuzluk ve anayasaya aykırılıktan doğan mahduriyetler için Türkiye’ye ceza vermesiBunların gerçekleşmesi için Yargıtay üyelerine, Anayasa Mahkemesi üyelerine mektup ve/veya dilekçeler yazmalıyız; ayrıca, cezası kesinleşmiş arkadaşlar birleşerek veya tek tek ama çok acele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaat etmeli.c. Gündemde kalmamız, mevcudiyetimizin ve sorunlarımızın unutulmaması ve tüm vatandaşlarımızca bilinmesi için mümkün olan tüm gazet, dergi, haber ajansı, televizyon, internet haber sitesi, internet platformlarına sesimizi duyurmak için mesajlar atmalıyız – burada özellikle (pek çok vatandaşımızın ve alacaklıların bilmediği bir hususu yani) mahkemece verilen adli para cezasının borçlu tarafından ödenebildiği takdirde alacaklının cebine değil devletin kasasına girdiği gerçeğini vurgulamalıyız.d. Sitede oluşturulduğu açıklanan komitece belirlenecek eylemlere gücümüz ve imkanlarımız dahilinde katılmalı, başkalarının katılmasını sağlamalı, biz (herhangi bir sebeple) katılamıyorsak yerimize başkasının katılmasını ayarlamalıyız.Çorbada bir fiske bile olsa hepimizin tuzunun olması şart. Zira birlikten kuvvet doğar.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk(*) bu konuda arkadaşımız Sayın Can Mert ten farklı düşünüyorum, şöyle ki Can Bey karşılıksız çek davalarına Yargıtay'da bakan 10.Ceza Dairesi olduğu için buranın iş yükü ayni kalacaktır diyor ama bu ceza dairesi sadece çeklere bakmıyor ve baktığı diğer konulardaki dosyalar ortadan kalkmış olacak; ayrıca Yargıtay'a yeni daire açılması ve yeni üyeler alınması da buna etki edecek. Elbette borcumuzu ödemek istiyoruz, ödeyeceğiz ama Yargıtay temyizleri bize çalışıp, borcumuzu ödemek için vakit kazandırıyor, bu yüzden önemli.

 140. 08/02/2011, 02:58

  >136 SENDEN RİCAM ,LÜTFEN DOKTOR BEYLE VEYA HERHANGİ BİR ARKADAŞLA AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİN.BEN KENDİMDEN EMİNİM.DOKTOR BEY KENDİ AÇISINDAN HAKLI OLABİLİR.BEN EYLEMLERDEN SORUMLUYUM.BURDA BİR TUĞLA KOYANIN BEN KÖLESİ OLURUM.AMA BAZI ARKADŞALAR BİR KUM TANESİ BİLE KOYMADILAR.BURDA HERKES KARDEŞİMİZ,AĞBİMİZ,BACIMIZ.İYİSİ İLE KÖTÜSÜ İLE BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ.BASKETÇİ

 141. 08/02/2011, 03:01

  >EYVALLAH KARDEŞİM SELAMIN BAŞIM ÜSTÜNE136 LÜTFEN GECENIN BUSAATINDE YERI DEYILNE OLURSUNUZ LÜTFEN ARKADAŞLAR

 142. 08/02/2011, 03:02

  >Arkadaşlar İyi gecelerBugün eski bir avukatımdan öğrendiğim bir konuyu aktarmak istiorum. TAAHHÜDÜ biten arkadaşlar,taahhütler bittikten sonra alacaklının tekrar şikayeti üzerine hiçbirşey yapılmasa maksimun iki ay içinde sonuca varılıyormuş. Ama Hukuki yardım alınarak bu süre altı aya kadar çıkabiliyormuş. Bu konuda Daha detaylı bilgi almak için bu hafta içi yanına gitmeyi düşünüyorum. Birde yapılacak toplantıda taahhütleri biten arkadaşlar hukuki yardım almak için kesinlikle dosyalarıyla birlekte toplantıya katılsınlar. Allah hiçbir arkadaşımızı özgürlüğünden mahrum bırakmasın. Aydın-çengelköyden

 143. 08/02/2011, 03:02

  >RUMUZSUZ YORUM 136 SAAT 01.52;_______YOKLAMA YAPILDI,İKİ YIDAN FAZLADIR BU SİTEDEYİM VE YİNE YORUM YAZMADAN BURADA OLDUĞUMU BELİRTMEK İÇİN YANLIZ RUMUZ YAZDIM.SENİN NE HADDİNE Kİ BENİM HAKKIMDA YORUM YAPIYORSUN.BURASI BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?ADAM OLSAN RUMUZ YAZARSIN…DOKTOR…..

 144. 08/02/2011, 03:03

  >Müsadenizle bir ilavede bulunmak istiyorum. Sayın "İhtiyar" ve Sayın Can Mert arkadaşlarımızın önemle vurguladığı (başta İzmir olmak üzere) AKP il teşkilatlarını telefonla aramak ya da faks çekmek önerisi de faydalı olabilecektiır kanatindeyim ve bu fikri destekliyorum, kendi hesabıma bu girişimlerde bulunacağımı söyleyebilirim.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 145. 08/02/2011, 03:07

  >Sayın "BS" (yorum no.137),Katılmamızı önerdiğiniz seçim anketi sitelerinin internet adreslerini yazar mısınız lütfen ? Bizler de yorum yazalım; faydası olmasa bile zararı yok, denemeye değer.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 146. 08/02/2011, 03:09

  >Sayın Doktor arkadaşımBırakalım Bu kavgaları insanlar burdan herşeyi görüp anlıyor. Biz işimize bakalım. Saygılarımla Aydın-Çengelköyden

 147. 08/02/2011, 03:13

  >SAYIN M.ALİ ÖZTÜRK ÖNCELİKLE http://www.secimanketi2011.com/ SİTESİNDE Size Göre Ülkemizin En Büyük Sorunu Nedir? SORUSUNA BU SORUNUMUZU YAZALIM DİYORUM TŞKLER BS

 148. 08/02/2011, 03:14

  >SN. BASKETÇİ, SİZDEN , SİTE YÖNETİMİNDEN VE DİĞER MAĞDUR ARKADAŞLARDAN ÇOK ÖZÜR DİLEYEREK.TEK BİR KELİME SÖYLEMEK İSTİYORUM. DOKTOR……….HANGİ İTİN ÇOBANISIN.

 149. 08/02/2011, 03:15

  >SN.MEHMET ALİ ÖZTÜRKBİLDİĞİM KADARIYLA ÖNCEKİ YAZIMDADA BELİRTTİĞİM GİBİ 10.DAİRE ÇEK SUÇLARIYLA UYUŞTURUCU SUÇLARINA BAKMAKTA.DOLAYISIYLA DOSYA SAYISI DEDİĞİNİZ SENARYODA AZALMAYACAKTIR LAKİN EK BİR DAİRE İLLAKİ KARARLARIN ERKEN ÇIKMASINI SAĞLAYACAKTIR.YANLIZ SADECE 1 YILDA AÇILAN ÇEK DAVASININ 1 MİLYONDAN FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK VE BUNUN YARISIDA YARGILAMA SAFHASINDA SULH YOLUYLA HALLOLSA GERİYE KALAN DOSYA SAYISIDA 500 BİN CİVARI OLUR.BUNLARINDA YARISI BENİM GİBİ HABERİ OLMADIĞI İÇİN TEMYİZ ETMESE EN İYİ İHTİMALLE 250 BİN DOSYA EDER.ÖZETLE ŞUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM,10.DAİRENİN 1 YILDA BAKTIĞI DOSYA SAYISI MAX 40 İLE 50 BİN ARASI OLDUĞUNA GÖRE YARGITAYA GİDECEK OLAN DOSYA SAYISIYLA HESAPLARSAK YİNE EN AZ 2-2.5 SENE SÜRER DİYE DÜŞÜNÜYORUM.YARGITAYIN YAPTIĞI AÇIKLAMAYIDA HATIRLARSANIZ ANIMSADIĞIM KADARIYLA ELLERİNDEKİ DOSYA SAYISI YAKLAŞIK 160 BİN CİVARIYDI VE BU GÜN BAŞKA DOSYA GELMESE 5 SENEDE BİTMEZ DİYORLARDI.EK BİR DAİRE BİLE EKLENSE ÇEK SUÇ KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILMAZSA SÜRENİN KISALACAĞINI MATEMATİKSEL OLARAK PEK TAHMİN ETMİYORUM.SAYGILARIMLACAN MERTNOT:ŞAHSİ DÜŞÜNCEMDİR LÜTFEN BU YAZDIKLARIMDAN NASIL OLSA BU SORUN BÜYÜYOR DİYEREK BOŞ OTURMAYALIM.HİÇ KİMSEYİ YANILTMAK İSTEMEM.HEP SÖYLEDİĞİM GİBİ SONUNA KADAR YASAL OLAN HER EYLEME DESTEK OLARAK SORUN OLALIM,OLALIMKİ ÇÖZÜM BULSUNLAR.

 150. 08/02/2011, 03:15

  >ArkadaşlarBurdan gözlemlediğim başka bir konuyu paylaşmak istiyorum. En son ankara eylemine ve enson İstanbul toplantısına katıldım. Eylemde ve toplantıda tanıdığım arkadaşlar. Birbirlerine karşı çok saygılı, Erdemli, anlayışlı kişiler ve bir o kadarda insanlar. Anlamadığım şey yüzyüze ilişkilerde bu kadar düzgün arkadaşlar Bu sanal ortamda neden bu kadar didişip sorun çıkarıyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Ya burdan yazan arkadaşlar ortamı germek isteyen gerçekte mağdur olmayan insanlar, yada bile bile burda sorun çıkarıyor. anlamış değilim. aydın – çengelköyden

 151. 08/02/2011, 03:16

  >SAYIN Aydın-Çengelköyden;______________YAZMAM HİÇ DOĞRU OLMAYACAK AMA ZORUNLU BIRAKTILAR,BELİRTEYİM.BURADA ÇOĞU KENDİNİ HAK SAHİBİ HİSSEDEN KİŞİLERDEN FAZLA MADDİ YARDIMIM OLMUŞTUR VE OLACAKTIR DA…SAYGILAR…DOKTOR…..

 152. 08/02/2011, 03:17

  >arkadaşlar rize ilbşk yakından tanırım LAZOĞLU53

 153. 08/02/2011, 03:19

  >AYHAN;BU SİZ OLMAYASINIZ…DOKTOR…..

 154. 08/02/2011, 03:22

  >Sayın Lazoğlu 53Selamlar Bende Rizeliyim, Hemde Güneysu ilçesinden Ben girişimlerde bulundum ama bir türlü başbakana ulaşamadım. Ulaşmak için yılbaşında memleketteyken bir ihtimal ulaşılırdı. Yani anlayacağın çok yoğun eğer başbakana ulaşabilecek bir durum varsa on kişilik bir gurup olarak yanına gitmek lazım, o konuda çalışırsan sevinirim. Eğer öyle bir randevuda alırsan ben seve seve gitmeye hazırım. O konuda bir yoğunlaşırsan sevinirim. SaygılarımlaAydın-çengelköyden

 155. 08/02/2011, 03:22

  >Sevgili Can Mert (yorum no.149 ve 139)Bu konuda umarım sizin tahmininiz benimkinden daha doğru çıkar – neticede sürenin uzun olması hepimizin lehine.Vurguladığınız husus ise tamamiyle doğru. Süre ne olursa olsun, dediğiniz gibi-rehavete kapılmamamız lazım,-yasal tüm eylemlere katılmamız, destek olmamız lazım,-sorun olmaya devam etmemiz lazım.İyi geceler dileğiyle saygılar sunarım,Mehmet Ali Öztürk

 156. 08/02/2011, 03:26

  >DOKTOR ..BU SANA BURDA SON ..SANA MSN VERİYORUM.BANA BURDAN CEVAP VER. BU SİTEYİDE MEŞGUL ETME.ADIM . AYHANSOYADIM . DOĞAN.MSN.ayh_dogan1@hotmail.com.

 157. 08/02/2011, 03:26

  >SN.MEHMET ALİ ÖZTÜRKBEN BURDA AÇIKÇA SÖYLİYEYİM BUDA ŞAHSİ DÜŞÜNCEMDİR,BU SİTEYİ TAKİP EDEN ARKADAŞLAR 1 ER SEFER BİLE VEKİLLERİ ARASAYDI BEN İNANIYORUMKİ HİÇ BİR AKP Lİ VEKİL BIRAKIN İŞ YAPMAYI YEMEK YEMEYE VAKİT BULAMAZDI.İNŞALLAH BU GÜNDEN SONRA HERKEZ DUYARLI OLUR VE BU ARAMALARA KATILIR.SAYGILARIMLACAN MERT

 158. 08/02/2011, 03:30

  >BEN UZAKTAKİ BİR DAĞ'IM,SİZLER DE KARŞIDAN BAĞIRAN CANLILAR.BANA SÖYLEDİĞİNİZ HER SÖZ,YANKI YAPIP SİZE GERİYE DÖNECEKTİR.BENDEN NE DUYMAK İSTİYORSANIZ O ŞEKİLDE HAYKIRIN(İYİ SÖZ SÖYLERSENİZ,İYİ SÖZLER.KÖTÜ SÖZ SÖYLERSENİZ KÖTÜ SÖZLER DUYARSINIZ).SAYGILAR…DOKTOR…..

 159. 08/02/2011, 03:35

  >SN. SİTE YÖNETİMİ, EKM 2510, CAN MERT, BASKETÇİVE EYLEMLERİMİZDE KATKIDA BULUNAN TÜM ARKADAŞLARDAN SİTEYİ LÜZUMSUZ ŞEKİLDE MEŞGUL ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM.İNANIN BU KADAR LÜZUMSUZ İNSANLARA DAYANAMIYORUM..

 160. 08/02/2011, 03:35

  >ARKADAŞLAR AYAYDIN 61 ABİNİN BAHSETTİĞİ KİŞİ BENİM.AYYDIN 61 ABİYLE ÜÇ SAAT ÖNCE TELEFONDA KONUŞMUŞTUM.KENDİSİ KONU HAKKINDA YORUM YAPMIŞ.RİZE İL BAŞKANI DAYIM OLUR.KENDİSİ İLE KONUŞACAĞIM.YALNIZ BANA FAKSLA DESTEK VERECEKSİNİZ.VEYA KONUYA İYİ HAKİM BİR ARKADAŞIMIZI TELEFONLA GÖRÜŞTÜRMEYE ÇALIŞACAĞIM.KENDİSİ BAŞBAKANLA BİREBİR GÖRÜŞEN KİŞİDİR.VE KANIMCA RİZE İL BAŞKANININ KARŞISINDA MİLLETVEKİLLERİ BİLE HİZAYA GELİR.ÇÜNKÜ BAŞBAKANIN MEMLEKETİ.GÖRÜŞTÜKTEN SONRA SİTEDE İL BAŞKANLIĞININ FAKS NUMARASINI VERECEM.İÇİMDEKİ BİR KUŞKUYU PAYLAŞMADANDA EDEMİYECEĞİM.ACABA DAYIMDA SİSTEMİN ADAMIMIDIR.EĞER SİSTEMİN ADAMI OLDUYSA DAYIMIZDAN OLACAĞIZ.BİZİMKİSİ BİR UMUT ARKADAŞLAR.UMUTSUZ BİR YAŞAMDA YÜRÜTÜLEMEZ.ALLAHA EMANET OLUN.LAZOĞLU53 erkancivelek53@hotmail.com 0534 3698619

 161. 08/02/2011, 03:41

  >AYHAN;________BANA SÖYLEDİĞİNİN AYNISINI SEN YAP.BANA HİÇ LAF ATMA VE BENİMLE UĞRAŞACAĞINA,BAŞINDAKİ ÇEK BELASIYLA UĞRAŞ.BU SİTE SENİN ŞİRKETİN DEĞİL.BURADAN BENİ KOVMA HAKKINI KİM VERDİ SANA.MUHATTABIM DEĞİLSİN.BUNDAN BAŞKA SANA CEVAP YAZMAYACAĞIM.SEN DE YAZMA Kİ YORUM KİRLİLİĞİ OLUŞMASIN.BAŞKALARININ BENDEN SAĞLAYACAĞI YARARA DA ENGEL OLMA…DOKTOR…..

 162. 08/02/2011, 03:49

  >DOKTOR———–SANA .AD , SOYAD VE MSN ADRESİ VERDİMMSN AÇIK .ADAMSAN YAZ ..KONUŞALIM.BURAYI LÜZUMSUZ MEŞGUL ETME.ŞUAN MSN AÇIK….

 163. 08/02/2011, 03:51

  >AYHAN;____________MUHATTABIM VE AYARIM DEĞİLSİN,İŞİNE BAK…DOKTOR…..

 164. 08/02/2011, 03:56

  >Ayhan Kardeşim Msnni tekrar yazarmısınadres yanlış çıkıyor aydın-çengelköyden

 165. 08/02/2011, 04:05

  >DOKTOR …ADAMSAN YAZ.AYDIN-ÇENGELKÖYDEN,msn açıkayh_dogan1@hotmail.com

 166. 08/02/2011, 04:12

  >AYHAN;___________ANLAMA ÖZÜRLÜ MÜSÜN?MUHATTABIM DEĞİLSİN.SİTEDEKİ AĞBİLERİNLE YAZIŞ.BOŞ ADAMLARLA İŞİM OLMAZ…DOKTOR…._____________NOT:YAZMAYACAĞIM DİYORUM CEVAP HAKKI DOĞURUYORSUN.İŞİNİ NİYE KAYBETTİĞİNİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM.

 167. 08/02/2011, 04:33

  >Temel iş icabı kasabaya inmiş..Dönerken karısı Fadime'ye hediye olarak bir aynaalmış..Eve geldiğinde daha önceden hic ayna görmeyenFadime'ye aynayı vermiş.Fadime aynaya bakınca ağlaya ağlaya annesinin yanınakoşmuş;"-Ana ana bak Temel'in yaptığına..Bunca yıldan sonraüzerime kuma getirmiş..Annesi aynaya bakmis;"-Tüü gözün kör olmasin damat..Bu karı hem yaşlı hemde çirkin…"DOKTOR…..

 168. 08/02/2011, 04:41

  >ARKADAŞLAR.TÜM MAĞDUR ARKADAŞLARIM BENİM MUHATABIM VE DOSTUMDUR.ÖYLEDE OLUNMALIDIR.TÜM MAĞDUR ARKADAŞLARIMA ÖZGÜR YARINLAR DİLEMEDEN ÖNCE.ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAZANABİLMEMİZ İÇİN.CAN MERT KARDEŞİMİZİN VE SİTE YÖNETİMİNİN PAYLAŞTIĞI ADRESLERİ ARAYALIM DİYORUM.ÖZGÜR YARINLAR DİLEĞİYLE..

 169. 08/02/2011, 04:50

  >doktor çok şen adamsın ya.bi fıkradaha yazda insanlar. mutlu olsun ????

 170. 08/02/2011, 04:58

  >SAYIN RUNUZSUZ YAZAN, YORUM 169 SAAT 03.50;BU GÜNLÜK BU KADAR.DÜKKANI KAPATTIK,GEÇ OLDU.KIZIYORLAR SONRA.YARIN GECE YAZARIM YİNE:-)_______________________________________________________________________________________________________GERÇEK ÇEK MAĞDURLARINA DA İYİ GECELER DİLİYORUM…DOKTOR…..

 171. 08/02/2011, 05:11

  >ipsiz,sapsız,şerefsiz…..

 172. 08/02/2011, 05:15

  >SAAT:04.11 YORUM 171;___________SADECE RUMUZUNU YAZMIŞSIN,YORUM NİYE YAZMADIN Kİ?…DOKTOR…..

 173. 08/02/2011, 05:24

  >yorum 172senin ismini yazdım.anlamadın mı salak. doktor.it çobanı…

 174. 08/02/2011, 05:29

  >SAYIN it çobanı;RUMUZUNU MU DEĞİŞTİRDİN ŞİMDİDE…DOKTOR…..

 175. 08/02/2011, 05:32

  >SAYIN it çobanı;AĞAN OLARAK İZİN VERİYORUM.YAT ARTIK…DOKTOR…..

 176. 08/02/2011, 10:33

  >TÜM SİTEYE HAYIRLI VE BOL EYLEMLİ ATIŞMASIZ,DİDİŞMESİZ BİR GÜN DİLİYORUM.KEŞKE BİRAZ DAHA GEÇ YATSAYDIM.EMİNİM Kİ ENGEL OLURDUMPOLEMİKLERİ OKUDUM,İNANIN BİZE HİÇ YAKIŞMIYOR.SEVGİLİ AYHAN KARDEŞİM,ÖZELLİKLE İKİ YORUMUMDA RİCA ETTİM,BU KONUYA DEĞİNDİM,HİÇ GEREK YOK.SİZ BİRŞEYLER SÖYLEYİNCE DOKTOR BEY RUMUZLU ARKADAŞIMIZDA KENDİNDE CEVAP HAKKI BULUYOR.MAALESEF İŞ ONDAN SONRA GEREKSİZ YERLERE GİDİYOR.BİZ DOKTOR BEYE EYLEMİNİN HALA ARKASINDA VE DESTEKÇİSİ OLDUĞUMUZU BELİRTTİK.BUNDAN SONRA SOMUT BİR EYLEM PLANI İLE GELİR BU KONUYU GÜNDEME ALIRIZ.VE KABUL GÖRÜRSE UYGULARIZ.BURASI DEMOKRATİK BİR TOPLUM VE KARARLAR ÇOĞUNLUĞUN RIZASI İLE ALINIR.NE BENİM ,NE SN.EKİM2510'NUN NEDE BİR BAŞKASININ TEK BAŞINA OLUMLU YADA OLUMSUZ KARAR VERME HAKKI YOKTUR.BURADA SOMUT VE OLUMLU EYLEMLERE HERZAMAN AÇIĞIZ.BU SİTE KİMSENİN ŞAHSİ MALI OLMADIĞI GİBİ,ULU ORTA ,CANININ İSTEDİĞİ GİBİ,BAŞKA BİR YERDE KABUL GÖRMEYİNCE BURAYA,BURDA KABUL GÖRMEYİNCE BAŞKA YERDE YORUM YAPMA YERİ DEĞİL.YAZ BOZ TAHTASI HELE HİÇ DEĞİL.ÖNÜMÜZDE OKADAR DAR BİR ZAMAN VARKEN LÜTFEN HER ARKADAŞIMDAN ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM,POLEMİKLERE GİRMEYELİM,SALDIRI VARSA BIRAKIN SALDIRSIN,CEVAP CEVABI DOĞURUYOR,BİRANDA SİTENİN MOTİVASYONU BİTİYOR.BAKIN ZAR ZOR ESKİ KADROYU YAVAŞ YAVAŞ TOPLARKEN,TEKRAR DAĞITMAYALIM.DEĞERLİ ZAMANIMIZI BEYİN FIRTINASI İÇİN AYIRALIM.BENİM RİCAM BU.BEN KENDİ ADIMA EYLEM DIŞINDA DAKİ HİÇ BİR KONUYA PRİM VERMEYECEĞİM,CEVAP DA VERMEYECEĞİM.HEPİMİZE AYDINLIK GÜNLER OLSUN.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 177. 08/02/2011, 10:41

  >LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ETKİN TELEFONLARI İSRARLA ARAYALIM,SORUNUMUZU KISA VE ÖZ ANLATALIM,BİLSİNLERKİ HALA BURDAYIZ.BASKETÇİAli Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz makamı israrla arayalım.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 178. 08/02/2011, 10:42

  >bu doktorla itiş kakışınızdan bıtkınlık geldi.sitedeki adam gibi yorumları okumaktan daha cok bu doktorun ve buna cevap verenlerin yorumunu okuyorum.bıktımmmmmmmmmmmm.serdar

 179. 08/02/2011, 10:45

  >SN.LAZOĞLU53,LÜTFEN AYDIN-ÇENGELKÖY İLE BU İŞİ ORGANİZE EDERSENİZ EYLEMİMİZE ÇOK ETKİLİ OLUR.EĞER FAKS NUMARASI BIRAKIRSANIZ BİZDE SİTE OLARAK BURDAN DESTEKLERİZ.BASKETÇİ

 180. 08/02/2011, 10:53

  >SEVGİLİ SERDAR KARDEŞİM,YERDEN GÖĞE KADAR HAKLISIN.DİYECEK HİÇ BİR LAFIM YOK.EYLEMİ İLE LGİLİ GEÇEN GÜN YORUMLARIMIZ BELKİ KONUYU BURALARA KADAR GETİRDİ.BUNDA BENİM PAYIM OLABİLİR.BEN HEPİNİZDEN TEKRAR ÖAZÜR DİLİYORUM VE YUKARDADA BELİRTTİĞİM GİBİ EYLEMLERDEN BAŞKA YORUMUM OLMAYACAK VE CEVAP VERMEYECEĞİM.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 181. 08/02/2011, 11:13

  >sayın basketçi yorum yazın sizi kastetmiyorum ama lütfen bundan sonra ajitasyon yapılmasın ben bırakıyorum sizin için uğraşıyorum yazıklar olsun gibi mesajlar yazmayalım sayın utku bunu çok yaptı inasanları soğutmayalım ne olur herkes çok dikkat etsin sayın my way çok bilgili bir ağbimiz ama artık fazla gelmiyor aramıza eski arkadaşlarımızı almaya çalışalım saygılarımla adanalı3434

 182. 08/02/2011, 11:16

  >HERKESE HAYIRLI GÜNLER.BANA SALDIRI OLMAZ İSE HİÇKİMSEYE BİRŞEY DEDİĞİM YOK.YORUMLAR SİTEDE DURUYOR.BANA HAKARET ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN GERİYE DÖNÜK YORUMLARI OKUYUN,GÖRECEKSİNİZ NASIL SALDIRIYA UĞRADIĞIMI.ÖNCEKİ YORUMLARI OKUMADAN,EN SON YORUMU OKUYUP SALDIRIYORSUNUZ.HEM ADALET İSTİYORUZ DİYOR,HEM DE ADALETSİZLİK YAPIYORSUNUZ.DOKTOR…..

 183. 08/02/2011, 11:17

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR HEPİNİZİ HAYIRLI GÜNLER AYHAN ABİ DOKTOR İÇİN MORALİNİ BOZMA DEGMEZ MUHATTAB OLMANA AYRICA YURDANUR HANIM ABLACIM SİZİN EMEKLERİNİZİ KİMSE BOŞ GÖZLE GÖREMEZ NASIL ÇALIŞTIGINIZI BİLİYORUZ HAKKINIZI HELALZ EDİN BUNDAN SONRAKİ ELYLEMLERDE YANINIZDAYIM HERKESE KOLAY GELSİN

 184. 08/02/2011, 11:29

  >HAKKI DOĞURACAK CÜMLELER KURMAYIN.BU SİTEDE İKİ YILDAN FAZLADIR MÜCADELE VERDİM.KİMSENİN ŞİRKETİ DEĞİL BURASI.EYLEME ZARAR VERECEK HİÇBİR ÖNERİM OLMADI ŞİMDİYE KADAR.ÖNERİLERİMİ BEĞENMEYEN ELEŞTİRSİN AMA HAKARET ETMEDEN.ÖNERİM KOMİTEYE İDİ,ÖNERDİM VE BİTTİ.UZATMAYALIM LÜTFEN.BU SON YORUM OLSUN VE BU KONUYU AÇMAYALIM BİR DAHA…DOKTOR…..

 185. 08/02/2011, 11:33

  >vezir38;__________YİNE BİRİNİ SAVUNAYIM DERKEN BANA SATAŞIYORSUN.CEVAP HAKKI DOĞURACAK CÜMLELER KURMAYIN.BU SİTEDE İKİ YILDAN FAZLADIR MÜCADELE VERDİM.KİMSENİN ŞİRKETİ DEĞİL BURASI.EYLEME ZARAR VERECEK HİÇBİR ÖNERİM OLMADI ŞİMDİYE KADAR.ÖNERİLERİMİ BEĞENMEYEN ELEŞTİRSİN AMA HAKARET ETMEDEN.ÖNERİM KOMİTEYE İDİ,ÖNERDİM VE BİTTİ.UZATMAYALIM LÜTFEN.BU SON YORUM OLSUN VE BU KONUYU AÇMAYALIM BİR DAHA…DOKTOR…..

 186. 08/02/2011, 11:34

  >İLK YORUM EKSİK ÇIKTIĞINDAN İKİNCİ KEZ YAZDIM…DOKTOR…..

 187. 08/02/2011, 11:43

  >doktor artık kes sesinide burda paylaşılması gereken gercek sorunlara care bulalım.serdar

 188. 08/02/2011, 11:50

  >DOKTOR BEN BURDA KİMSEYİ SAVUNMUYORUM ARTIK BU REZİLLİKLERİNE BİR SON VER NASIL YÜZSSÜZ BİR ADAMSIN SEN BEN KİMSENİNDE BURDA AVUKATUI DEİLİM SEN NASIL BİE ADAMSIN BİR GİDİYON BİR GELİYON ACAYİP BİR ADAMMSIN YATER BANA CEVAP VERME EGER ADAMSAN EYLEMLERDE YANIMIZDA OLURSUN BURDA YORUM YAZIPTA EGONU TATMİN ETME İŞİNE BAK

 189. 08/02/2011, 11:51

  >SİTEDE BULUNAN ARKADAŞLARIM DAN ÖZÜR DİLİYORUM SİTEYİ MEŞGUL ETTİGİM İÇİN

 190. 08/02/2011, 11:53

  >HAYDİ ARKADAŞLAR GÜN BİRLİK ZAMANI ESKİLER YENİ LER TEKRAR BİR ARAYA GELİP ŞU LANET YASADAN KURTULALIM NE YAPACAKSAK BİRŞEYLER YAPALIM HERKES GÜCÜ YETTİGİN CE BİRŞEYLER YAPSIN ŞİMDİDEN GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN

 191. 08/02/2011, 11:56

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR HERKES BİRŞEYLER YAPSIN DEDİKÇE HERKES BİRİLERİNE SATAŞIYOR.BIRAKIN POLEMİKLERİ BU KADAR YAZMAYI SEVİYORSANIZ HÜKÜMETE BİR ŞEYLER YAZIN.NOLURSUNUZ HEPİNİZ SONUÇTA KADER ARKADAŞISINIZ YAZILANLARADA CEVAP VERMEYİNİZ LÜTFEN ÇOÇUK DEĞİLİZ.BU SİTEDEKİ YORUMLARI NE KADAR İNSAN TAKİP EDİYOR BİR BİLSENİZ UTANIRDINIZ İSMAİL34

 192. 08/02/2011, 11:58

  >SERDAR vezir 38'E YAZDIĞIM SİZİN İÇİN DE GEÇERLİ.CEVAP HAKKI YARATMAYIN VE USLUBUNUZA DİKKAT EDİN…DOKTOR…..

 193. 08/02/2011, 11:59

  >SAYIN DOKTOR ABİM VEYA KARDEŞİM SAYGIYI KAYBETMİYELİM HEPİMİZ GERGİNİZ İSMAİL 34

 194. 08/02/2011, 12:01

  >SİTEDEKİ TÜM DUYARLI ARKADAŞLAR,HEPİNİZE TEKRAR MERHABA,ÇEK MAĞDURLARI PLATFORMU KOMİTE TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.FİKİRLERİ OLAN,ÖNERİSİ OLAN HERKES,HUKUKSAL YARDIM İSTEYEN ARKADAŞLAR,YANLARINDA DOSYALARINI VE VARSA KARAR METİNLERİNİ GETİRİLERSE FAYDALI OLUR.SAUGILARIMLABASKETÇİOTEL : TAKSİM CİTY CENTERTarih : 11.ŞUBAT 2011 CUMASaat : 13:00 -17:00 ARASIAdres : Katip Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No : 1 Sıraselviler Taksim – İSTANBULİletişim : Yeşim TURAN 0555 973 74 55 – yesim23_@hotmail.com UĞUR26 / 0543 771 45 93 – ugur26@cekmagduru.com

 195. 08/02/2011, 12:04

  >SAYIN BASKETÇİ TOPLANTIYA SAYIN OFLUOĞLU GELİYORMU ONUN ÇOK ESKİ BİR ARKADAŞINIDA GETİRECEĞİM İSMAİL34

 196. 08/02/2011, 12:04

  >MEDEMİŞTİK,GÜN BİRLİK ,GÜN DAYANIŞMA ZAMANI,LÜTFEN YİNE AYNI HAVAMIZA ,MÜCADELECİ HAVAMIZA BÜRÜNELİM,BİZİ BİZDEN BAŞKA KİMSE ANLAMAZ.YILMADAN,BIKMADAN,POLEMİKLERDEN UZAK.HAYDİ ARKADAŞLAR,HEPİNİZİ SEVİYORUM.SAYGILAR BASKETÇİ

 197. 08/02/2011, 12:05

  >İKİ SENEDİR BU SİTEDE HEM OKUYOR,HEM YAZIYORUM.UYKUSUZ GECELERİMİN YOLDAŞI OLDU BU SİTE.ÇOLUK ÇOCUKTAN AYRI GEÇİRDİĞİM BAYRAMLARDA BU SİTEYE BAKIP AĞLADIM.BABAMIN GİDEMEDİĞİM CENAZESİNDE GÖZYAŞLARIMA BU SİTE ŞAHİT OLMUŞTUR.YOLUN BİTTİĞİNİ SANDIĞIM YERLERDE BURADAN AKIL ALDIM.AVUKATIMA BURADAN ALDIĞIM BİLGİLERLE ŞÖYLE ŞÖYLE YAPALIM DEDİM.HAYATTA YALNIZ DEĞİLMİŞİM DİYE BURDAN TEKRAR BELKİ YAŞAMA BAĞLANDIM.HASILI,BURASI LİMAN OLDU,BURASI ELLİSİNDEN SONRA ANAKUCAĞI OLDU BE DOSTLAR.SEVGİLİ CÜNEYT,AZ MI DERTLEŞTİK GEÇEN İKİ YILDAGECE GÜNDÜZ DEMEDEN YÜZLERCE TELEFONUMA HEP BAKTI VE CEVAP VERDİ,HEP DİNLEDİHEP MORAL VERDİ.VE BİR SİVRİHİSAR YÜRÜYÜŞÜNDE ANKARADA BULUŞTUĞUMUZ,MURAT YALÇIN,ACİL DEMOKRASİ HÜSNÜ ABİ,YURDANUR HANIM,SERPİL HANIM,UTKU,UĞUR 26,UĞUR 55,ARİF ABİ,GÖKHAN KARDEŞVE AVUKAT SİBEL HANIM..VE BURADA TANIDIĞIM DOSTLARIM,BARIŞCI HASAN,BASKETÇİ,EKM2510AYAYDIN,SAMİ KAL,GİZEM ŞEN,DOKTOR,İHTİYAR,MEHMET ALİ ÖZTÜRK,VEZİR 38CAN MERT…VE DAHA İSMİNİ SAYAMADIĞIM ONLARCA ARKADAŞIM…HEPİNİZ GERÇEK BİRER KAHRAMANSINIZ.DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA SAÇMA BİR YASANIN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI İÇİN,EZİLEN İNSAN ONURUNU KURTARMAK İÇİN,ÖZGÜRLÜK İÇİN,DAĞILAN AİLELERİ TOPARLAMAK İÇİN,ANNESİZ BABASIZ KALAN ÇOCUKLARI YALNIZLIKTAN KURTARMAK İÇİN,İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE,ONUR VE VAKAR İÇİNDE,KANUNİ ZEMİNLERDE,MEDENİCE,KANUNSUZLUĞA SAPMADANSAYGI DUYULACAK BİR MÜCADELE VERDİNİZ.VERDİK.VERECEĞİZ.SANKİ TÜNELİN IŞIĞI GÖRÜNDÜ GİBİ ARKADAŞLARIM.ŞAİR ÖYLE DİYOR YA,'' DAYAN FERHAT ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI''HAYDİ BE ARKADAŞLAR,KOPARALIM ŞU İŞİ ARTIK.NE YAPACAĞIMIZ BAŞYAZI DA BELLİARAYACAĞIMIZ DÖRT BEŞ YER VAR ENİ SONUYÜKLENELİM BURALARABİTSİN ARTIK BU ÇİLE…HEM ÖYLE BİR YÜKLENELİM KİBUNALSINLARDELİ OLSUNLARYETER ARTIK DESİNLERBİZ BUNU YAPABİLİRİZİSTERSENİZ BURAYA DA KAÇ TELEFON AÇTIĞIMIZI YAZALIM BİRKAÇ GÜN SADECEBUNA ODAKLANALIMETRAFIMIZA AÇTIRALIMVE SONLANDIRALIM İNŞAALLAHBEN ARTIK BU İŞİN BİTECEĞİNE İNANIYORUM.YETER Kİ SON BİR GAYRET ARKADAŞLAR.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.ERCAN ERMİŞ

 198. 08/02/2011, 12:06

  >1.DOĞANANTALYA—5079597963—–ANT——42.BASKETÇİ——————————3.NAKIŞÇI——–5558000373—–DNZ——-4.AYDINEFE———————-AYD——-5.UMUTİST——–5305585799—————6.İLHAN————————-ANK——7.ZEHRA————————-ANK8.ATA52———————————9.TİPONNE———————–İST——-10.EKM2510———————-İST——11.KEMAL1612.MİMAR————————İST13.TUKAY———————————-14.VEZİR———5548299597—–KYS——-15.BAŞKENTLİ——————————16.İLKER———5362448589—–İST——-17.SAKLAMBAÇ—————————–18.YILMAZ19.TÜLİN———5553142419—–ANK——-20.İHTİYAR21.SÜRÜCÜ22.SERDAR———————————23.MAVİ27———————–İST24.AASAA———————————-25.AYAYDIN——-5357378288—————26.SEVİN————————İST27.ANKKARALI28.RIDVAN——–5333446446—–İST29.NİĞDELİMUSTAF-5312040942—–NĞD30.KÖPRÜLÜ——————————-31.AKCAN33.SÜHEYL—–34.DA192735.İZMİRLİ———————-ANK36.EDİRNELİ———————EDR37.SİVASLI———————-ANK38.ESİR————————-ANK39.ZONGULDAKLI—————————-40.GİZEMŞEN——————————-41.İSMAİL———————–İST——-42.KİMYACI———————-İST———43.TURAN————————————–44.GÜVEN————————ANK———-45.KUBA———-5424415341—–KCE————46.BEYAZBODRUM——————BDM———-47.ÖZKAN————————ANK——- -48.AYHAN————————ANK——–49.NAZİF———————————-50.MUSTAFA———————————-51.COLLOG————————————-52.ERENUS———————————53.M.K.————————————–54.EFDEN———————————–55.TARKAN————————————56.ORHAN————————ANK———57.ANKMUSTAFA—————————–1—–58.ÇEKÇİ————————————-59.ZEYNEP———————–ÇRM——–60.TEKELBÜFE——————–ANT——–61.NİĞDELİ MOBİLYACI—————62.MESUT————————————63.ADANALI———————-ADN—–64.ZAMAN1453———————————–65.SEVTAP——-HEPSİCESURBAYAN-ANK-66.KAYAİZMİR——————————67.HASAN———————————-68.ACUN———-69.AZOA———————————70.LEVENT————71.ELEKTRİKÇİ——————-İZM72.EMEKLİÖGRETMEN—————73.AHMETMETİN————-74.HATAYI75.SELÇUK76.İMCC06HAYDİ ARKADAŞLAR GÜN BİRLİK ZAMANI TEKRAR TOPARLANMAMIZ LAZIM

 199. 08/02/2011, 12:07

  >ERCAN BEY,ÖNERİNİZE CANI GÖNÜLDEN KATILIYORUM.HOŞGELDİNİZ.BASKETÇİ

 200. 08/02/2011, 12:07

  >İSMAİL 34 İSTANBUL

 201. 08/02/2011, 12:08

  >İKİ SENEDİR BU SİTEDE HEM OKUYOR,HEM YAZIYORUM.UYKUSUZ GECELERİMİN YOLDAŞI OLDU BU SİTE.ÇOLUK ÇOCUKTAN AYRI GEÇİRDİĞİM BAYRAMLARDA BU SİTEYE BAKIP AĞLADIM.BABAMIN GİDEMEDİĞİM CENAZESİNDE GÖZYAŞLARIMA BU SİTE ŞAHİT OLMUŞTUR.YOLUN BİTTİĞİNİ SANDIĞIM YERLERDE BURADAN AKIL ALDIM.AVUKATIMA BURADAN ALDIĞIM BİLGİLERLE ŞÖYLE ŞÖYLE YAPALIM DEDİM.HAYATTA YALNIZ DEĞİLMİŞİM DİYE BURDAN TEKRAR BELKİ YAŞAMA BAĞLANDIM.HASILI,BURASI LİMAN OLDU,BURASI ELLİSİNDEN SONRA ANAKUCAĞI OLDU BE DOSTLAR.SEVGİLİ CÜNEYT,AZ MI DERTLEŞTİK GEÇEN İKİ YILDAGECE GÜNDÜZ DEMEDEN YÜZLERCE TELEFONUMA HEP BAKTI VE CEVAP VERDİ,HEP DİNLEDİHEP MORAL VERDİ.VE BİR SİVRİHİSAR YÜRÜYÜŞÜNDE ANKARADA BULUŞTUĞUMUZ,MURAT YALÇIN,ACİL DEMOKRASİ HÜSNÜ ABİ,YURDANUR HANIM,SERPİL HANIM,UTKU,UĞUR 26,UĞUR 55,ARİF ABİ,GÖKHAN KARDEŞVE AVUKAT SİBEL HANIM..VE BURADA TANIDIĞIM DOSTLARIM,BARIŞCI HASAN,BASKETÇİ,EKM2510AYAYDIN,SAMİ KAL,GİZEM ŞEN,DOKTOR,İHTİYAR,MEHMET ALİ ÖZTÜRK,VEZİR 38CAN MERT…VE DAHA İSMİNİ SAYAMADIĞIM ONLARCA ARKADAŞIM…HEPİNİZ GERÇEK BİRER KAHRAMANSINIZ.DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA SAÇMA BİR YASANIN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI İÇİN,EZİLEN İNSAN ONURUNU KURTARMAK İÇİN,ÖZGÜRLÜK İÇİN,DAĞILAN AİLELERİ TOPARLAMAK İÇİN,ANNESİZ BABASIZ KALAN ÇOCUKLARI YALNIZLIKTAN KURTARMAK İÇİN,İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE,ONUR VE VAKAR İÇİNDE,KANUNİ ZEMİNLERDE,MEDENİCE,KANUNSUZLUĞA SAPMADANSAYGI DUYULACAK BİR MÜCADELE VERDİNİZ.VERDİK.VERECEĞİZ.SANKİ TÜNELİN IŞIĞI GÖRÜNDÜ GİBİ ARKADAŞLARIM.ŞAİR ÖYLE DİYOR YA,'' DAYAN FERHAT ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI''HAYDİ BE ARKADAŞLAR,KOPARALIM ŞU İŞİ ARTIK.NE YAPACAĞIMIZ BAŞYAZI DA BELLİARAYACAĞIMIZ DÖRT BEŞ YER VAR ENİ SONUYÜKLENELİM BURALARABİTSİN ARTIK BU ÇİLE…HEM ÖYLE BİR YÜKLENELİM KİBUNALSINLARDELİ OLSUNLARYETER ARTIK DESİNLERBİZ BUNU YAPABİLİRİZİSTERSENİZ BURAYA DA KAÇ TELEFON AÇTIĞIMIZI YAZALIM BİRKAÇ GÜN SADECEBUNA ODAKLANALIMETRAFIMIZA AÇTIRALIMVE SONLANDIRALIM İNŞAALLAHBEN ARTIK BU İŞİN BİTECEĞİNE İNANIYORUM.YETER Kİ SON BİR GAYRET ARKADAŞLAR.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.ERCAN ERMİŞ

 202. 08/02/2011, 12:17

  >SİTE YÖNETİMİ____________________________________________AŞAĞIYA YAPIŞTIRDIĞIM YORUMUMU NİYE SİLİYORSUNUZ…__________________________________________________________________________________ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.ERCAN ERMİŞ08 Şubat 2011 11:08 Adsız dedi ki… 2 BİRŞEY ÖNERMEK İSTİYORUM.NE DERECE KABUL GÖRÜR BİLMİYORUM.BENİMKİSİ SADECE BİR ÖNERİ.__________________YURT DIŞI VE YURTİÇİNDE TOPLANTIYA GELEMEYECEK DURUMDA OLAN ARKADAŞLARIN DA İZLEMESİ VE GEREKİRSE KATILMASI VE GÖRÜŞ BİLDİRMESİ AMACIYLA ÖNERİM ŞU:YAPILAN TOPLANTILARI İNTERNET ARACILIĞI İLE YAYINLAMA İMKANI OLABİLİR Mİ?BELKİ BUNU YAPACAK SİSTEM ORADA OLMAYABİLİR AMA,BU SİSTEMLERİN BULUNDUĞU SALONLAR VAR.ÇÜNKÜ DÜĞÜN,NİŞAN,VS,VS,TOPLANTILAR BU DEDİĞİM ŞEKİLLERDE YAYINLANIYOR.FAZLA BİR MALİYETİ DE YOK SANIYORUM.SALON ÜCRETİNİN İÇNDE OLUYOR.BİLGİNİZE.SAYGILAR…DOKTOR…..08 Şubat 2011 11:13 «En Eski yorumlar ‹Eski yorumlar 201 – 205 / 205 Yeni› yorumlar En yeni» yorumlar Yorum Gönder

 203. 08/02/2011, 12:26

  >2 NUMARALI YORUM BANA AİT DEĞİLDİR.BELİRTİLEN 3 YERİ ARADIM.ALİ BABACAN'IN MAKAMI İSTEKLERİ FAKS OLARAK GÖNDERİN DİYOR.FAKS NUMARASI 0312 2128764ÖĞLEDEN SONRA TEKRAR ARAYACAĞIM.ERCAN ERMİŞ

 204. 08/02/2011, 12:48

  >ŞİMDİ BİR ŞEYİ ÇOK MERAK EİDYORUMSUÇ KARŞILIKSIZ ÇEK KESİDESİ SEBEBİ İLE VERİLENADLİ PARA CEZASI OLDUĞUNDA BU CEZANIN İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRLMESİ KANUNLAR NEZDİNLE İNANLIMAZ ZOR SÜREÇLER İÇERİR DENİLİRKEN,ŞİMDİ SIRA DİĞER SUÇLARI İÇEREN ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA ÇEVİRİLMESİ BU KADAR KOLAY OLUYOR…ARKADAŞLAR BİRAZ DÜŞÜNÜN …

 205. 08/02/2011, 12:49

  >AKP ŞUAN İSRAİL KONUMUNDABİZ ÇEK MAĞDURLARIDA ZULÜM ÇEKEN FİLİSTİN KONUMUNDAYIZ…DİNİMİZ DERKİ KENDİNE YAPILMAK İSTENMEYEN ŞEYİ BAŞKASINA YAPMAYACAKSIN DER…ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN..ZEKNAZ

 206. 08/02/2011, 13:00

  >YAPILACAK DEĞİŞİKLİK ADLİ PRA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ İSE.BUNU ŞU CEZALARDA GEÇERLİ,ŞU CEZALARDA GEÇERSİZ DİYE AYIRMAK ANAYASAYA AYKIRIDIR.TÜMÜNÜ KAPSAYACAKTIR…DOKTOR…..

 207. 08/02/2011, 13:06

  >bu hükümet zor olan kanunları bir çırpıda çıkardı.iki dudaklarının arasında kanun çıkarmak.duyarsız degiller ama bizlerde iş yok.derdimizi anlatamıyoruz.

 208. 08/02/2011, 13:23

  >Arkadaşlar ben izmir milletvekili İsmail Katmerci ve İzmir İl başkanına her zaman ulaşıp randevu alabilirim.İzmirli arkadaşlar bir grup olup kendilerini ziyaret edebiliriz.İsterseniz bir organizasyon yapabiliriz.Elektrikçi

 209. 08/02/2011, 13:28

  >site yönetimi ve komisyonaadaleti adaletten istemeliyiz.türkiyede adalet sadece biz cek magdurlarına mı uygulanıyor.basında toplum vicdanını ve adalet duygusunu körelten pekçok haber var bunlar derlenip bir dosya halinde adalet bakanlığına ve yetkili mercilere verilebilir.örnek dün sabahın internet sitesinde bir haber 2003 yılımda taksimde sat komandosu yüzbaşiyı kalbinden bıçaklayan tinerci beşiktaşta sarkıntılık yaptığı kızın babası tarafından bıçaklanıp yakıldı.bir askeri öldürüp 3-4 sene ceza alıyorlar ve dışarda gene toplumun huzurunu bozuyorlar.3-4 gün öncede atv haberde adam öldürmekten tutuklu şahıs şartlı tahliye ile dışarı çıkıyor fatihde işyeri kurşunluyor.biz ne kadar büyük suçluyuz ki ne şartlı tahliye ne ceza indirimi ne elektronik kelepçe nede denetimli serbestlikten yararlanıyoruz.adli para cezasının bir anda kaldırılması çok zor 2-3 seneden öncede bu iş zor olur ama hiç değilse denetimli serbetlik yarı açık cezaevi gibi uygulamaları gündeme getirmeliyiz.vatanhasreti

 210. 08/02/2011, 13:28

  >Şuan verilen karşılıksız çek cezaları zaten anayasaya aykırı.. Hangi hakim takıyor! Kaldıki bizim hakimlerin eline ilk okul talebelerinin anlayacağı dilde yazıp vermedikçe onlar gene rantcı gücün yanında karar verirler! Koskoca türkiye adliyelerinde toplasan bi elin parmağını geçmeyecek kadar az sayıda cesur hakim var maalesef!! Yeni yasayı daha anlamamışlar!!Tebligat kanununu bile bilmiyorlar!! itiraz ediyorsun birde reddediyor!! kimmi? Şişli 2. Asliye hakimi!!!Ama bunların hepsi geride kalacak ve bu gibi hakimlerdende elbet bi gün hesap sorulacak… SaygılarMimar

 211. 08/02/2011, 14:01

  >VEKALETEN İMZALADIĞM ÇEKLERDEN BİR MAHKEME BERAAT VERİYOR DİĞERİ REDDEDİYOR EMSAL TEŞKİL ETMİYORMU YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER

 212. 08/02/2011, 14:24

  >DEGERLI ARKADASLARIM, GORUNUYOR KI HUKUMET MAALESEF OY ICIN POLIS KARDESLERIMIZIN ASKERLIK ILE ILGILI SIKINTILARINI BIR CELSEDE JET HIZI ILE KABUL ETTI VE KANUNLASTIRDI SECIME COK AZ BIR SURE KALDI KI UMARIM BIR AN ONCE DUSUNCE MENDALITELERI ILE BIRLIKTE YOK OLUP GIDER BU RANTCI VE DUZEYSIZ YAKLASIM BIZLER EKONOMININ BEL KEMIGI IKEN BIZI DUSURDUKLERI DURUM GUZELIM VATANIMIZ TURKIYE CUMHURIYETI DEVLETININ YOLLARI ILE BIRLIKTE OZELLESTIRDIKLERI TUM DEVLET DAIRELERINE BENZEMEKTE KREDI KARTI BORCUNU ODEYEMEN MEMURA ISCIYE KOTU NIYETLI KISILER DIYEBILEN BIR SAHSIYETTEN NE BEKLENBILIR KI ZATEN AYAN BEYAN HERSEY ORTADA KIMSE KENDI DUSUNCELERINI OZGURCE DEMOKRATIK BIR SEKILDE DILE GETIREMIYOR POLIS COPU BIBER GAZI GOZ ALTI DERKEN ABA ALTINDAN GOSTERILEN SOPALARA SU AN ICIN MAALESEF EVET DEMEK DURUMUNDA KALIYORUZ NEDEN KIMSE USULSUZ KULLANILAN KREDILERDEN BAHSETMIYOR TMSEF NIN AKP HUKUMETININ ARKA BAHCESI OLDUGUNU KABUL EDIP YOLSUKLUKLARI DILE GETIREMIYOR AHMET CALIGI REMZI GURU ALBAYRAKLARI NEDEN KIMSE SORGULAYAMIYOR KARSIMIZDAKI EN BUYUK GUC FACTORING BIRLIGIDIR KAN EMICI YARASALAR VICDANSIZ KISILIKLER ACABA LOBI CALISMALARI ICIN NE KADAR BIR BUTCE AYRIMIS OLABILIRLER COK MERAK EDIYORUM ARKADASLAR TURKIYE DE KAFASI CALISAN INSANLARI HUKUMET MAALESEF SEVMIYOR SEVEMEZDE CUNKU BIZLER USULSUZLUK NEDIR BILMEYIZ HIRSIZLIK NEDIR BILMEYIZ KREDI DOLANDIRICILIGI NEDIR BILMEYIZ ARKADASLAR BU KANUN MUHAKKAK CIKACAK CANI YUREKTEN INANIYORUM AYRICA BU KAST OLAYINI BIR KENARA BIRAKIN RICA EDIYORUM ZATEN BU ISI MESLEK HALINE GETIREN KISILER CEZA EVINE GIRMIYOR BUGUN 1 SIRKET KURUYOR YARIN 10 SIRKET KURUYOR EKONOMIMIZDE KI REALITE BUDUR MAALESEF HEPINIZ GIBI BENDE HEM CEK ALACAKLISI HEM CEK BORCLUSUYUM CEZA EVINDE INTIHAR EDEN ARKADASIM GIBI ONURUMADA COK DUSKUNUM GEREKIRSE ONURSUZ YASAMAKTANSA ONURUMLA OLMEYI DE TERCIH EDERIM HEM BORCLU HEM ALACAKLI

 213. 08/02/2011, 14:56

  >MERHABALARKANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜM İÇİN EYLEMLERİNİZE KATILAMIYORUM. KENDİMİ İYİ HİSSETTİĞİMDE ÇALIŞMALARINIZI SİTEDEN İZLİYORUM.HAKLI VE KARARLI MÜCADELENİZİ GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM.YAZMAMDAKİ AMACIM ŞU: GEÇEN YIL TAHAHHÜT İLE İNFAZ DURDURDUK. ÇEKE VEKALETEN İMZA ATTIĞIM İÇİN YIL BAŞINDA TAAHHÜT BİTİMİNDE AVUKATIM YENİ YASA GEREĞİ BERAATİMİ İSTEDİ. VE HAKİM BERAAT VERDİ.(BAKIRKÖY ADLİYESİ 15. ASLİYE CEZA) AYNI DURUMDAKİ ARKADAŞLARA ÖRNEK OLABİLİR DİYE PAYLAŞMAK İSTEDİM.HERKESE ÖZGÜR GÜNLER DİLERİM.RUMUZ:RA

 214. 08/02/2011, 15:13

  >ntv yi açın acil izleyyin….

 215. 08/02/2011, 15:13

  >ntv yi açın…

 216. 08/02/2011, 15:44

  >arkadaslar kacırdım ntv dekı programı lutfen ıcerıg hakkında bılgı verebılırmısınızsaygılaruniqe

 217. 08/02/2011, 15:45

  >KARDESLERIM NTV DE KI KONU NEDIR ACIKLAYABILIRMISINIZSEYYİT

 218. 08/02/2011, 15:46

  >NTV de ne oldu bılen var mı bana lutfen bılgı aktarırmısınız suheyl temrut

 219. 08/02/2011, 15:47

  >ntv yi yazan arkadaş bide açıklama yaparmısın lütfenzeknaz

 220. 08/02/2011, 15:52

  >CHP GRUP TOPLANTISI VARDI.BİZLE İLGİLİ BİRŞEY ÇIK(A)MADI..

 221. 08/02/2011, 15:57

  >NTV son dakika verdi torba yasaya ara verilecek yargi paketi bu gun mecliste diye

 222. 08/02/2011, 16:04

  >bu gün sabah saatlerinde cüneyt ile telefonda görüştük. katkıları ve haberleri için teşekkür ettim. istegi yayınlanan telefon numaralarını aramam oldu. ilk önce sayın adalet bakanı sadullah ergin'in özel kalemini aramak oldu.telefona cevap veren bayan ile uzunca bir görüşme yaptık. aldıgım haberler çok güzel burdan paylaşmak istemedim. çünkü şu anda olmuş bir şey yok, ama çok yakın. merak edenler lütfen telefonun başına geçip adalet bakanını arasınlar inanın pişman olmayacaksınız. özgür günler çok yakın.

 223. 08/02/2011, 16:11

  >2 – Disiplin ve tazyik hapsi gerektiren her icra suçu mahkeme önüne gelmeyecektir.2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle disiplin ve tazyik hapsi gerektiren eylemlerde parasal bir sınır öngörülerek, bu sınırın altında kalan icra suçlarının mahkeme önüne gelmesi engellenmektedir. Toplam alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 16 yaşından büyükler için belirlenen brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacaktır. 2010 yılında mahkemelere bu türden 300.000’i aşkın dosya gelmiştir. Yapılan değişiklikle bu dosyaların büyük kısmının mahkeme önüne gelmesi önlenecektir. Ancak nafakadan doğan takiplerde bu hüküm uygulanmayacaktır.BUNU YORUMLARMISINIZ….TANER

 224. 08/02/2011, 16:12

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BİRAZ EVVEL SAYIN ALİ BABACAN BAKANIMIZIN MAKAMINI ARADIM. DURUMLARIMIZI BELİRTEN FAKSLAR ÇEKMEMİZİ VE BU FAKSLARIN TAMAMININ; SAYIN BAKANA İLETİLDİĞİNİ, KONUMUZLA İLGİLİ OLARAK; ÇALIŞMALAR YAPILDIĞINI BELİRTTİLER. BİLGİLERİNİZE VE SAYGILARIMLA. ÖZGÜR GÜNLER UZAKTA DEĞİL.

 225. 08/02/2011, 16:18

  >arkadaşlar az önce adalet bakanlığını aradım derdimizi anlattım telefonumu aldılar..geri dönüş yapacaklarını sözlediler.zeknaz

 226. 08/02/2011, 16:40

  >Ali Babacanın makamındaki bayanla iki defa görüştüm, ikincisinde gülerek "bana kafayı yedireceksiniz" deyince "hakkınızı helal edin sizi çok arayan var mı?" dedim, "ooo çok" dedi…faks no verdi : 0312 419 54 43Ali Babacan'a, Adalet Bakanlığına, Zafer Çağlayan'a, C.Başkanlığına fakslarımı geçtim20 adet sms attım2 vekille görüştüm…şimdilik bu kadar… D E V A M

 227. 08/02/2011, 16:44

  >arkadaşlar taahüt verdiğim dosyaya infaza dvm die karar çıkartılmış..bu konuyu bgn avukat sibel hnm a tel açark sordum…saolsunlar bana zaman ayırdı ve cvben senin tutuklaman çıkmış bile dedi..ama daha iki gün önce bi arkadşımız bu konu hakkında size infazdan ilam gelcek ve bu ilam üzerine ödeme yapacaksınız yapamazsanız tutuklama çıkacak dedi..vs rkadşlar kararın verildiği tarih 12.01.2011 bu konuda beni ydınlatabilrmisiniz çünkü ikilemde kaldımda.. ne yapmalıyım kamammı gerek bnm özür dilerim sibel hnm sizin bilginizi sorgulamak diil sadece aynı durumda olan arkadşlar varmı ve nası harekt ettiler sadee bu. teşkkr ederim arkadaşlar akhisarlı45

 228. 08/02/2011, 16:51

  >medyada son çıkan yargıda değişiklik haberlerinde hiç olumlu bir hava esmiyor sanki herşeye af çek mağduriyetine devam gibi görünüyor ????inş yanılıyorumdur AKCAN

 229. 08/02/2011, 16:53

  >ARKADAŞLAR 29 A Bİ CVP VERİRMİSİNİZ LTF..

 230. 08/02/2011, 16:56

  >akhisarlı arkadaşım her mahkeme değişik yorumluyor avukat tut veya ağır cezaya bir itiraz dilekçesi yaz mahkemelerin önündeki arzuhalciler bilir tabi avukat tutman en iyisi olur

 231. 08/02/2011, 16:56

  >sayın babacanın makamını arayıp fax çekelim lütfen inanın pes etmek üzereler bu baskı mutlaka hedefine ulaşacak bir fax bir tel herkes lütfen arasın bs

 232. 08/02/2011, 16:57

  >HAYDİ ARKADAŞLAR BU İŞ BİTECEK BASKIMIZI HER ZEMİNDE ARTIRMAMIZ GEREKİYOR.ARAMALARI HIZLANDIRMAMIZ GEREKİYOR.İNANIN ARKADAŞLAR BU İŞ BİTECEK, ZAMAN BASKI ZAMANI, HAYDİ HEP BİRLİKTE.Ekonomiden Sorumlu Devlet BakanıALİ BABACAN Makam: 0(312) 204 74 00 – Faks No : 0312 2128764Adalet BakanıSadullah ERGİN Makam : 0(312) 419 46 70 – (312) 419 46 69Sadullah ERGİN 0(505) 777 31 10 – 0(532) 281 57 70

 233. 08/02/2011, 17:00

  >Karşılıksız çek sorunu Bu yazı 07 Subat 2011, Pazartesi 13:41:04 eklenmiştir. Yazar Av. Arda AŞIK Ticaret gereği verilen çeklerin karşılığının çıkmaması, 5941 Sayılı Çek Kanunu uyarınca, sanık hakkında çek bedeli kadar adli para cezasını öngörmektedir. Hükmedilen adli para cezası belirtilen vadelerde ödenmez ise Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca adli para cezası !00 TL karşılığı 1 gün olmak üzere hapis cezasına çevrilmektedir.Karşılıksız Çek MağdurlarıKarşılıksız Çek sorununu, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır. Taraflar bir mal ya da hizmetin alımı için ve bunun karşılığı bedelin de, bir ödeme aracı olan, çek ile ödenmesi hususunda anlaşırlar.Bu çekin ödenmemesinden ötürü mağduriyet de iki türlü olmaktadır. Satıcı, sattığı ürünün bedelini alamamakta ve alacak konusunda Borçlar Kanunu gereğince bir zarara uğramaktadır.Ancak diğer taraftan, alıcı olan çek düzenleyicisi de ekonomik anlaşma gereğince hapis cezası ile karşı karşıya kalmakta ve çoğu zaman iflasın eşiğinde olan kişilerin çalışması imkansız hale getirilmektedir.Yargılama Süreci Pratik anlamda karşılıksız çek düzenlenmesi suçunun yargılaması çok uzun süreler almakta ve Adli Sistemde çok büyük bir bloke oluşturmaktadır. Gerek yerel mahkemelerde ve gerekse de Yargıtay’da çok uzun yıllar alan doysa yığılmaları oluşmuştur. Çoğu zaman da karşılıksız çek düzenleyen kişi adreslerinden ayrılmış olduğu için savunması alınamadan yargılama gıyabında bitirilmekte ve hüküm verilmekte. Bu şekilde sanığın kendisini savunma hakkı engellenmiş ve temyiz hakkını kullanmasının da önüne geçiliyordu.5941 Sayılı Yasa ile mutlak surette ifadesinin alınabilmesi için sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmakta ve sanığın ifadesi alınmadan ve hakkında yürütülen yargılamaya katılması sapğlanmadan hüküm verilmiyor. Ancak eski düzenleme ve uygulamaların sıkıtısı halen yaşanmakta ve muhtemelen uzun yıllar daha hakkında haberi dahi olmadan hüküm verilen kişiler tutuklanacaktır.AİHM’e Başvuru HakkıAnayasa ve gerekse de AİHS Ek 6. Protokolüne aykırı olduğunu düşündüğümüz karşılıksız çek düzenleme suçu cezasının hapis cezasına çevrilmesi nedeni ile mağdur olan kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde; savunma hakkının engellenmesi, ekonomik anlaşma gereği hapis cezasına hükmedilmesi gibi nedenlerden başvuru hakları bulunuyor.Yaklaşık 2 milyon karşılıksız çek mağdurunun bulunduğu düşünülürse yasal iyileştirmeler yapılması AİHM tarafından hükmedilebilecek tazminat cezalrının ödenmesinin önüne geçebilir.http://www.yenidonemgazetesi.com/kose-yazisi/1264/karsiliksiz-cek-sorunu.html bs

 234. 08/02/2011, 17:02

  >arkadaşlar demin bende sadullah erginin makamını aradım sekreteri çıktı çok arıyon var dedi olumlu şeyler olacak diye bahsetti bana lütfen aramalara devam edelim

 235. 08/02/2011, 17:04

  >Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz makamı israrla arayalım.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPhadi arkadaşlar aramalara devam bu son umudumuz

 236. 08/02/2011, 17:08

  >Isı sistemleri pazarlayan bir şirketin sahibi, ödeyemediği çek nedeniyle hapis cezası alınca intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Konak Caddesi`nde, esnaflık yapan Akan Düzgünoğlu(34), 1200 TL değerindeki ödeyemediği çek nedeniyle hapis cezası alınca iş yerinin depo kısmında boynuna bağladığı bir kabloyla intihar etti.Akan Düzgünoğlu son olarak 1200 TL tutarındaki çeki ödeyemediği için hakkında hapis cezası çıktı. Hapis kararından çok etkilenen Düzgünoğlu, bir gün önce evine gitmediği için ailesi polise haber verdi. Akan Düzgünoğlu`nun ölüm haberini alarak iş yerine gelen annesi Hayati Düzgünoğlu, fenalık geçirdi. Düzgünoğlu`nun cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. AY

 237. 08/02/2011, 17:16

  >ALIN İŞTE TÜRKİYENİN GERÇEKLERİ EKONOMİ TEĞET GEÇTİ DİYENLER GURUR DUYSUNLAR BENİM DE KOĞUŞ ARKADAŞIM KENDİNİ KOĞUŞ TUVALETİNDE ASTI BIRAKIN HABERLERİ CEZA EVİ YÖNETİMİ BASKI BİLE YAPTI AİLELERİNİZE BAHİS ETMEYİN DİYE ALACAKARANLIK KUŞAĞINDA TÜRKİYE

 238. 08/02/2011, 17:17

  >arkadaşlar şirket benim üzerime idi ama çeklere ben imza atmadım vekaleten başkası attı 2008 de yazıldı çekler ve şuan hapis kararı çıktı adıma acaba bu durumdan kurtulamazmıyım şimdiden teşekkürler emre

 239. 08/02/2011, 17:20

  >Bu hafta Oktay Vural konuk olacak. Sormaya çalışacağım. Selamlar.yukarıda yazdıgım sözlersiyaset meydanında konuk olan sayın mustafa küpçü arkadaşımdır.oktay vural bu hafta siyaset meydanının konugu olacak.bu fırsatı kaçırmayalım

 240. 08/02/2011, 17:25

  >SAYIN emre;________5941 SAYILI YASAYA GÖRE VEKALET VERDİĞİNİZ KİŞİNİN ŞİRKETTE HİÇ HİSSESİ YOKSA, İKİNİZDE BERAAT EDERSİNİZ…DOKTOR…..

 241. 08/02/2011, 17:50

  >Arkadaşlar,Dün gece "BS" rumuzlu arkadaşımızın önerdiği seçim anketi sitesi olanhttp://www.secimanketi2011.comadresinde ben bir kaç yorum yazdım; başka çek mağdurları da yazmışlar. Dilerseniz siz de yazabilrsiniz; ücret yok, bir şey yok, gayet kolay.Çok faydası olur mu bilemeyeceğim ama zararı kesinlikle yok; ne kadar çok yerde sesimiz çıksa iyidir.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 242. 08/02/2011, 18:59

  >DOKTOR BEY ŞİMDİ ŞİRKET SAHİBİ BİRİNE VEKALET VERİYOR SADECE VEKALET TAMAM VEKALET VERENE HAPİS YOK ŞİRKET SAHİBİNEDE Mİ HAPİS YOK AĞBİ DOĞRUMU DEDİNİZ……….BÖYLE BİR ŞEY VARSA KAÇ TANE ŞİRKET SAHİBİ HAPSE GİRİYOR NASIL OLACAK..AYNA

 243. 08/02/2011, 19:07

  >SAYGIDEĞER SİBEL HANIM CÜNEYT BEY VE ANKARA HUKUKLUİYİ AKŞAMLAR DİLEĞİMLE EĞER MÜSAİT OLURSANIZ BİR SORUM OLACAKŞİMDİ BEN BİR A FİRMASINA ÇEK VERDİM A FİRMASIDA BİR BANKAYA BENDEN ALDIĞI ÇEKİ VERDİ VE TEMİNAT OLARAK VERDİĞİ ÇEK KARŞILIĞINDA KIREDİ KULLANDI FAKAT A FİRMASININ DA İŞLERİ BOZUK BATTI VE İŞ YERİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI BİZDE A FİRMASINA VERDİĞİMİZ ÇEKİ GÜNÜ GELDİĞİNDE ÖDEYEMEDİK.SORUM ŞU BANKA TEMİNATA ALDIĞI BİZİM A FİRMASINA VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÇEKTEN DOLAYI BİZE CEZA DAVASI AÇABİLİRMİ YETKİLİ HAMİ SINIFINA GİRERMİ. SAYGILARIMLA İHTİYAR

 244. 08/02/2011, 19:10

  >Sevgili "Ayna",Sanırım Sayın "Doktor" arkadaşımız eksik ifade etti, bilemiyorum. Ama benim bilgime göre;- çeki imzalayan vekaleten imzalamışsa ve kendisi şirket ortağı değilse beraat eder, bunda en ufak bir tereddüt yok, ve- bu durumda şirket ortakları yargılanır.Burada bilemediğim ve hukukçularımızın açıklamasını rica ettiğim bir husus var: Karşılıksız çekte Savcılığa şikayet için 6 aylık bir süre var; bu süre içinde alacaklı sadece çeki imzalayan için şikayette bulunmuşsa ve çeki imzalayan kişi şirket ortağı olmayıp sadece vekilse, ve 6 aylık süre de geçmişse şirket ortakları hakkında otomatik olarak (hakim kararıyla) yargılama süreci başlar mı yoksa süre dolduğu için şikayet hakkı ortadan mı kalkar?Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 245. 08/02/2011, 19:18

  >BİLDİĞİM KADARIYLA ALTI AY GEÇİNCE BİR ŞEY OLMUYOR YİNEDE SİTEMİZDEKİ BÜYÜKLERİMİZ BİLİR ( yaş büyüğü değil bilgi büyüğü) olarak kasettim.

 246. 08/02/2011, 19:31

  >45. altı aylık süre geçmemişşe ceza davası açabilir geçmişşe icra takibi yapabilir ceza davası açamaz aynı durum benim başımada geldi çeki ödedim aldığım çeki banka şubesine iade ettim daha sonra ceza davasında çeki ödeyip banka şubesine iade ettiğimi belirttiğim halde hakim çek bedeli kadar adli para cezası verdi kararı temyiz ettim malesef hukuk böyle.

 247. 08/02/2011, 19:52

  >sayın 48 yanlış biliyorsunuz 6 ay 10 gün sürede doluyor fakat bazı firmalar çeki savcılıkta bekletiyor 1 yıl sonra da ceza davası açılıyor benim bir arkadaşımın başına geldi gerçi bunu herkes bilmiyor ama genede temkinli olmak lazım

 248. 08/02/2011, 20:03

  >pardon 10 günü unutmuşum sizinyanlışınızda şu altıay 10günlük süre içersinde mutlaka suç duyurusundabulunmuştur fakat ifadeniz epey zaman sonra alınmış olabiliyor ama dediğinizde az bir olasılık olmasına rağmen sanırım olabilir.

 249. 08/02/2011, 20:07

  >ben şirket ortağıyım şirket müdürünün vekaleti vardı bende itiraz ettim vekaleten imzaladım diye mahkeme beraat verdi hemde bugün sonrasında sonuç değişirmi

 250. 08/02/2011, 20:33

  >DOKTOR,AYHAN,SERDAR,VEZİR 38 ARKADAŞLARIM,SİZLERİN NABZI UYUŞMUYOR, KABUL….DOKTOR BİR EYLEM PLANI ÖNE SÜRDÜ KOMİTEDE ELE ALINACAK. SİZLER DOKTORU ELEŞTİRECEĞİNİZE, EYLEM PLANI İYİMİ, ZAMANIMI, ETKİLİ OLUR MU, FARKLI VE ETKİLİ EYLEM NASIL OLUR DİYE KAFA YORSANIZ, BİZLERDE KARINCA KARARINCA OLABİLECEK BÖYLE FİKİR JİMNASTİKLERİNE ORTAK OLSAK OLMAZ MI. BAKIN NE GÜZEL GELİŞMELER VAR….ARKADAŞLAR,KIRGINLIKLARI KIRMANIN ZAMANI ÇOKTAN GEÇTİ…GÜNLÜK ETKİLİ EYLEM ŞU AN İÇİN TEL-FAX-MAİL…SESLİ EYLEM İÇİNDE, HANGİSİ KABUL GÖRÜRSE ELE ALMAK GEREKİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM….ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 251. 08/02/2011, 20:35

  >rotahaber güzel yazmış ama oda başkanı konuya tam vakıf değil sanırım ben bi mesaj gönderdim ilgilenen arkadaşlar bi bakabilir yorumyazmakta faydavar

 252. 08/02/2011, 20:37

  >SN.AYNA VE SN.emre;_______________________BENİM BİLDİĞİM,VEKALETEN ÇEK İMZALAYAN LEHİNE OLAN YENİ 5941 SAYILI YASAYA GÖRE BERAAT ALIR.ŞİRKET ORTAĞI VE YETKİLİSİ DE LEHİNE OLAN 3167 SAYILI ESKİ YASAYA GÖRE ÇEKTEKİ İMZANIN KENDİLERİNE AİT OLMADIĞINDAN BERAAT ALMASI GEREĞİDİR.BUNUN YANINDA DOSYASI İNCELENDİĞİNDE,BİRÇOK LEHE BOZMA SEBEBİ ÇIKABİLİR.ÖRNEĞİN; 1- ADLİ PARA CEZASI HESAPLANIRKEN,BANKANIN ÖDEMESİ GEREKEN 600 TL'NİN HESAPLANMAMASI, 2- ÇEK'İ YAZDIRAN İLE ŞİKAYET EDENİN FARKLI KİŞİLER OLMASI, 3- ESKİ YASANIN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMESİ, 4- GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILMASI, 5- ÇEKLERDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLARDAN BİRİNİN EKSİK OLMASI VEYA SONRADAN BAŞKASI TARAFINDAN AYRI KALEMLE YAZILMASI(BÖYLE BİR DURUMDA EVRAKTA SAHTECİLİĞE GİRER VE AĞIR CEZALIK BİR DURUMDUR), 6- KISMİ ÖDEME YAPILMASI,VS,VS,VS,…BENCE EN İYİSİ İŞİ BİLEN BİR AVUKAT İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKTİR…SAYGILAR…DOKTOR…..___________________NOT:ZATEN AMACIMIZ DA BU KANUNU TÜMÜYLE TARİHE GÖMMEKTİR…O DA YAKINDIR İNŞALLAH…

 253. 08/02/2011, 20:38

  >kadıkoy r.aslıye ceza mahkemesıdurusma tutanagı dosya no 2010/330tarıh 02.02.2011belırlı gun ve saatte celse acıldı. Sanık tuncer yıldırım ve nudafı av.muammer gunozun geldıklerı goruldu.acık yargılamaya devam olundu. Vakıfbank sınop sb ıle kadıkoy fınansmarket subelerıne yazılan yazılara cevap var okundu. Sanık mudafıı yazı cvplarına dıyecegımız yoktur dedı.c.savcısı cvplara bır dıyecegımız yoktur dedı,c.savcısı esas hakkındakı mutalasında yargılama konusu cekler uzerınde yazılı kesıde tarıhınden once ıbraz edıldıgı anlasıldıgından unsurları olusmayan suctan sanıgın beratıne karar verılmesı gorusundeyım dedı.Dosya ıncelendı.yargılamaya son verıldıgeregı dusunuldu,gerekcesı daha sonra yazılacak kararda acıklanacagı uzere,sanık tuncer yıldırımın karsılıksız cek kesıde etmek sucu olarak tanımlanan eylemın yururluge gıren yasa ıle suc olarak tanımlanmamıs olması nedenıyle BERAATiNE………..

 254. 08/02/2011, 20:48

  >kadıkoy 4.aslıye arkadaslar,belkı bırılerının ısıne yarar dıye yayınladım,herkese pozgur gunler temennısı ıle…

 255. 08/02/2011, 20:59

  >ÇOK SAYGIDEĞER ÇEK MAĞDURLARI SİTESİNİN HUKUÇULARI KONUYA VAKIF YORUMCULAR YÖNLENDİRİCİLER ALLAH RIZASI İÇİN İNSANLIK NAMINA MADDE MADDE BU ÇEKLERE AÇACAĞIMIZ İTİRAZ MAHKEMELERİ İLE İLGİLİ NE VAR NE YOK NE OLUR YAZIN BENİM İŞİME BAKAN İKİ LAFINDAN BİRİ PARA OLAN BU İŞ BÖYLE OLUYORMUŞ DİYEYİM GEÇMİŞTE ÖNÜMÜZDE ESAS DURUŞTA DURAN LAR DÜŞÜNCE BÖYLE OLDU LÜTFEN BİZE YAZINDA BU İŞ BÖYLE OLUYOR BUNLARA BUNLARA BAK DİYELİM.YAZSANIZDA ALLAH RAZI OLSUN YAMASANIZDA BİTİK ESNAF

 256. 08/02/2011, 21:12

  >SAYIN BİTİK ESNAF RUMUZLU ARKADAŞIM;____________________________________________SİZİN SORUNUNUZUN ŞEKLİ NEDİR?İZAH EDERSENİZ YARDIM ELİ UZAR.BAKIN 11-ŞUBATTA TOPLANTI VAR İSTANBUL'DA.NEREDESİN BİLMİYORUM AMA,GİT TOPLANTIYA ANLAT DERDİNİ.EMİNİM YARDIMCI OLURLAR.HEM HUKUKÇULARIMIZDA ORADA OLACAKLAR.BİR TEK GİDİŞ-DÖNÜŞ MASRAFIN OLUR.SAKIN YANLIŞ ANLAMA,ONA DA ZORLANIRSAN YARDIMCI OLURUZ.SAYGILAR…DOKTOR…..

 257. 08/02/2011, 21:13

  >YORUM 56 ve 57 RUMUZSUZ OLDUĞUNUZ İÇİN CEVAP YAZMAYACAKTIM AMA SİTEDE BİZLERLE PAYLAŞTIĞINIZ MAHKEME KARARI BİRÇOK ARKADAŞIMIZA FAYDASI OLACAĞI İÇİN CEVAPLADIM.SİZDEN RİCAM LÜTFEN RUMUZ.BASKETÇİ.

 258. 08/02/2011, 21:14

  >DOKTOR BEY NEYE İTİRAZ EDERİZ HANGİ MADDELER SİZ BİR İKİ TANESİNİ YAZMIŞINIZ BUNUN GENELİ NEDİR DİYE RİCA EDİYORUM BİTİK ESNAF

 259. 08/02/2011, 21:24

  >yorumlarım çıkmıyor.

 260. 08/02/2011, 21:28

  >SN.BİTİK ESNAF;SİZİN SORDUĞUNUZ NEDİR BELİRTMİYORSUNUZ…BU SAYFANIN EN ÜST SAĞ TARAFINDA,FOTOĞRAFLARIN ALTINDA,SİTE İLETİŞİM YAZAN YAZININ ALTINDA,___________"5941 sayılı Yeni Çek Kanunu"__________DİYE YAZAN YERİ TIKLA VE KANUNDAKİ MADDELERDE NE ARADIĞIN YAZIYOR.KANUNDA HANGİ MADDE SİZE UYAR BİLEMEM.BEN HUKUKÇU DEĞİLİM.EN İYİSİ TOPLANTIYA GİDİN VEYA SİTEDE İŞİN UZMANI OLAN ARKADAŞLARIN TELEFONLARI VAR.BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…DOKTOR…..

 261. 08/02/2011, 21:29

  >şimdi oldu

 262. 08/02/2011, 21:30

  >ADALET BAKANI TRT 3 MECLİ TV DE KONUŞUYOR

 263. 08/02/2011, 21:31

  >iyi akşamlar arkadaşlar sitedeki arkadaşlarımdanallah razı olsun bana yardımcı olmak için çırpınan haydar bey basketçi ve diğer bütün arkadaşlar okadar yardımseverki onlara ne kadar teşekkür etsem azdır inşallah hepimizinde işleri en kısa zamanda özgürlükle sonuçlanır Suskun

 264. 08/02/2011, 21:47

  >Sayın "Bitik Esnaf" (yorum no.61),Sorunuza ben de cevap vermeye çalışayım, hemen herkes biliyor ama bilmeyen arkadaşlara da faydası olsun; genel olarak:1. Çeki imzalayan kişi vekaleten imzalamışsa ve kendisi şirket ortağı değilse beraat ediyor,2. Çek yazdırılırken arkasına ibraz tarihi açıkca yazılmamışsa, çek şikayetinde beraat çıkıyor,3. Çeki yazdıran kişinin adı, soyadı çekin arkasına açıkca yazılmamışsa, çek şikayetinde beraat çıkıyor,4. Çekte şikayeti sadece çekin adına yazıldığı kişi veya(çek cirolanmışsa) en son cironto şikayet hakkına sahip; bunların haricindekilerin şikayetinde beraat çıkıyor,5. Çek vadesinden önce ibraz edilip arkası yazılmışsa, bundan dolayı da beraat ediliyor,6. Eğer çek yazdırılırken bankanın ödemekle zorunlu olduğu 600 TL alınmadan şikayet edilmişse, çıkan hüküm temyiz edilebiliyor,7. Eğer hakim hükme varırken toplam borçtan bu 600 TL bedeli düşmemişse, hüküm temyiz edilebiliyor,8. Eğer çek için ara ödeme yapılmış ve bu mahkemeye belgelendirilmiş ve buna rağmen hakim kararında bunu dikkate almamışsa, hüküm temyiz edilebiliyor,9. Bizzat ifadeniz alınmadan hakkınızda hüküm verildiyse bunu temyiz edebiliyorsunuz,10. Sadece 5941'e göre yargılanıyorsanız, hakimin kararına "bu suçu kasıtlı olarak işlemedim, bu konu araştırılmadı" diye itiraz edip temyize götürebilirsiniz,Bunlar benim bilebildiklerim ve genel olarak herkes için geçerli olanlar. Bunun haricinde başka gerekçeleri bilen arkadaşlar varsa lütfen bildirsinler.Ayrıca, dosyanız gereği sizin durumunuza uygun başka bazı beraat veya temyiz gerekçeleri bulunabilir; bunları ancak bir hukukçuya dosyanızı inceleterek belirleyebilirsiniz – buradan bizlerin bir şey söylemesi mümkün değil ve yanıltıcı olur.Umarım size, ve bunları bilmeyen tüm arkadaşlara, yardımı olur.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 265. 08/02/2011, 22:02

  >51 sem34sonucta değişme olmaz karar yerindedir

 266. 08/02/2011, 22:08

  >DEĞERLİ SİBEL HANIM 45 DEKİ SORUMA BİR CEVAP OLABİLİRMİ SAYGILAR ihtiyar

 267. 08/02/2011, 22:10

  >***************** ÇOK ACİL !!! **************************************Arkadaşlar,Torba Yasa görüşmelerine bir süre ara verildi. Şu anda TBMM'de "Yargıtay ve Danıştay'da Daire ve Üye Sayısını Artıran Tasarı" göüşülmekte; bizimle dolaylı olarak ilgili.Faydası olur, faydası olmaz tartışmasına girmeden; dileyen arkadaşlarımızı ulaşabildikleri tüm milletvekillerini acilen telefonla aramaya davet ediyorum.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 268. 08/02/2011, 22:10

  >SAYIN BİTİK ESNAF,SAYIN Mehmet Ali Öztürk BEY'E KATILIYORUM.BUNLARIN DIŞINDA DOSYA DURUMUNA BAKILMADAN YANITLAMAK YANLIŞ OLABİLİR.İYİLİK YAPALIM DERKEN ZOR DURUMA SOKMAYALIM KİMSEYİ.EN İYİSİ HUKUKÇULARDAN DESTEK ALMAK.SAYGILAR…DOKTOR…..

 269. 08/02/2011, 22:11

  >Şirket ortağı değilim lakin vekaletimi bulma imkanım yok. Ne yapmam lazım.Tecrube

 270. 08/02/2011, 22:16

  >vekalet oörneginiz muhakkak bir yerde kullanılmış olmalıdır. bankalardan birinde muhakkak vardır

 271. 08/02/2011, 22:18

  >45–45 45hamil sorunu tartısmaya acık bir konu bu nedenle mahkemenin kanaatini ögrenmek için uyarlamaya girişmekte fayda var gibime gelmektedir.zira banka burada zarar gören sıfatı olmadıgı kanaatindeyim

 272. 08/02/2011, 22:19

  >ARKADASLAR DUN AKSAM TUM HABERLERDE AKP BASBAKAN YARDIMCISI BULENT ARDINC I DINLEDIM PKK LILARI TURKIYEYEGELIN 1 KAC OLAYA DA KARISTIYSANIZ SORUN YOK PISMANIM ETKIN PISMANLIKTAN YARARLANIN DIYO PEKI BEN BENIM GIBI IFLAS ETMIS ESNAF ARKADASLAR YURT DISINDA AILESINDEN COCUKLARINDAN KOPUK ONLARIN HASRETIYLE ZULUM CEKEN ARKADASLAR NNAPSIN BIZE YOKMU PISMANLIK ISLERIMIZ BOZULDU DIYE BIRSEYDEN FAYDALANAMIYOMUZMUYUZ YAZIK BEN BU ULKEYE 18 AY SIRNAKTA MIDYATTA CIZREDE ASKERLIK YAPTIM BU GUNLER ICINMI ARKADASLAR KIM DUYACAK BIZI ARTIK BEN VEDE BENIM GIBILER VATANLARINA GIREMEYECEKLERMI AMA ALLAHIMA ANDIM OLSUN KI INSAN HAKLARINA DAVA ACACAM ILK ISIM YAZIK BIZ TURKIYENIN EVLATLARI DEYILMIYIZ DAGDA ASKERINE VATANIMIZA SILAH SIKAN INSANLARI ULKELERINE CAGIRIYOLAR BEN NAAPTIMKI ULKEME GIREMIYORUM 15 YILLIK ESNAFIM 14 YIL SORUNSUZ CEK KULLANDIM ISLER BOZULUNCA VATANIMDAN AYRI KALMAK ICINMI BEN VE DE BENIM GIBILER BEKLEDI BU VATANI BIZIM DE VATANIMIZ BIZIMDE ULKEMIZ SADIIIIII

 273. 08/02/2011, 22:19

  >sayın 72 vekaleti verdiğin notere git ver parayı al verdiğin vekaleti

 274. 08/02/2011, 22:21

  >Sayın "Tecrübe",Ben hukukçu değilim ama şunu söyleyebilirim: Vekaletnamenizi bulmak zorundasınız; bir ihtimal ilgili banka şubesinde bir fotokopisi vardır, ikinci bir ihtimal (vekaletnamenin verildiği noteri hatırlıyorsanız) gidip oradan bir kopyasını almaya çalışabilirsiniz.Mahkemeye müracaat edip şirketten veya bankadan vekaletnamenin kopyasını istemelerini talep edebilirsiniz.Aksi halde dolandırıcılık suçundan ağır cezada yargılanma ihtimali bile ortaya çıkabilir.En iyisi acilen hukuki yardım alınız.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 275. 08/02/2011, 22:22

  >çok çok teşekkür ederim SİBEL HANIM fakat mahkeme 1 acm ne dersiniz sizce ne olur ihtiyar

 276. 08/02/2011, 22:26

  >sky türk haberde hükümetin acele yasalaştırdığı yargı paketinden sonra perşembe günü oylanacak torba yasasından önce hükümet 2. bir yargı paketi daha yasalaştıracak 1 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren bir yasa olacak bu diye haber geçtiler kimse seyretmedi mi ???

 277. 08/02/2011, 22:30

  >Sayın Sadiii (yorum no.75),Size nacizane tavsiyem çok acele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmanız. Varsa sizin gibi arkadaşlarınızla toplu olarak müracaat ederseniz daha da etkili olabilir.AİHM'nden çıkacak tek bir ceza dahi hepimizin sorunlarını çözmek için hükümeti (hangi parti olursa olsun) mecbur bırakır.Saygılarımla,Mehmet Ali ÖztürkNot: Benim henüz hüküm aldığım bir dosyam yok; ama, aleyhte bir hüküm çıkar çıkmaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edeceğim.

 278. 08/02/2011, 22:48

  >YORUM 75;SN.SADİ;SİZE KATILMAMAK MÜMKÜN DEĞİL ,AMA İNANIN Kİ SADECE SİZ DEĞİLSİNİZ,AFRİKA'DA,SUUDİ ARABİSTAN'DA HATTA AFGANİSTAN'DA SİZİN GİBİ ÇİLE ÇEKEN VE BİZLE DERTLERİNİ PAYLAŞAN ÇOK ARKADAŞIMIZ VAR.BU İNSANLIK AYIBI ŞU ANDA SADECE SN.BÜYÜKLERİMİZİN AYIBI.TÜM ARKADAŞLARIMIZ TEK YÜREK TEK VÜCUT BU ÇAĞ DIŞI YASAYA ELİMİZDEN GELDİĞİNCE KARŞI KOYARAK ÖZGÜR GÜNLERİMİZE KAVUŞMAYA,İŞLERİMİZİN BAŞINA DÖNMEYE ÇALIŞIYORUZ.SİZLERDE ORDAN UZAKTANDA OLSA YAYINLADIĞIMIZ TEL NOLARINI ARIYARAK SESİNİZİ DUYRABİLİR,MV LERİMİZİN DİKKATİNİ FAZLASIYLA ÇEKEBİLİRSİNİZ.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 279. 08/02/2011, 22:49

  >79————– hangi proğramın içinde haber geçti.

 280. 08/02/2011, 22:53

  >saat 19 40 da sky türk haberde alt yazı olarak değil spiker söyledi..chp nin 1.yargı paketine itiraz ettiğini diye başladı ve devam etti….

 281. 08/02/2011, 22:56

  >özür özür özür 79 – 83 çekdaşın eşi rumuz unuttum..

 282. 08/02/2011, 22:57

  >YORUM 79 – 82 – 83Bahsettiğiniz haber, sitede dün ve evvelki gün konu olan ve öncelikle Star Gazete'sinde sonra pek çok yerde çıkan haber. Bununla ilgili dünkü yazımı bir daha hatırlatmak istiyorum-buradaki fikir ve kanaatler bana aittir:Sevgili Arkadaşlar,Star Gazetesinde çıkan haberin bizi ne kadar ilgilendireceği konusunda sizlerden fazla bilgim yok. Ama biraz evvel yolladığım değerlendirmelerim ışığında bazı tahminlerde bulunmakistiyorum:1. Bir ihtimal bu düzenlemede karşılıksız çek suçluları hiç düşünülmeyecek sadece başka konulardaki suçlara idari para cezası verilecek. Bu bizim için iki kötü sebepten kötü:-Öncelikle yine kaderimizle başbaş bırakılmış olacağız, ne olursanız olun denilmiş olacak bizlere.-İkincisi de bu sebeple Yargıtay’ın iş yükü ciddi ölçüde azalacak ve bizlerin dava sonuçlarını temyizle kazandığımız 1-1.5 sene vakit çok azalacak2. Diğer bir ihtimal ise bu düzenlemeye dahil edileceğiz ve adli para cezaları idari para cezasına çevrilecek. Bu tabii oldukça iyi bir haber, en azından haksız yere uygulanan hapis cezası kalkmış olacak. Ama, kanunlar nezdinde hala suçlu görüleceğiz ve ödememiz gereken bir para cezası olmaya devam edecek.3. En düşük ihtimalse karşılık çeke adli para cezasının kaldırılarak yerine idari bazı yaptırımlar getirilmesi-tekrar çek alamama, vs. gibi.Moral bozmak istemem ama en güçlü ihtimal birincisi, daha zayıf ihtimal ikincisi, en zayıf ihtimal de (her nekadar Yargıtay Başkanı geçmişte bunu önermiş olsa da) üçüncüsü.Dolayısıyla önerilerim nacizane şöyle:a. Torba yasaya ve/veya bu yeni düzenlemeye girebilmek için iktidar ve muhalefet milletvekillerine, bakanlara telefon etmeye çalışarak sorun olmaya devam edelim, kendimizi gündemde tutalım.b. Kati kurtuluşumuz şu aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesiyle mümkün olablir:- Yargıtayın çek suçlarında kasıt aranması yönünde bir içtihad çıkarması- Anayasa Mahkemesinin çek kanununu anayasaya aykırılıktan iptali- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çek kanunun hukuksuzluk ve anayasaya aykırılıktan doğan mahduriyetler için Türkiye’ye ceza vermesiBunların gerçekleşmesi için Yargıtay üyelerine, Anayasa Mahkemesi üyelerine mektup ve/veya dilekçeler yazmalıyız; ayrıca, cezası kesinleşmiş arkadaşlar birleşerek veya tek tek ama çok acele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaat etmeli.c. Gündemde kalmamız, mevcudiyetimizin ve sorunlarımızın unutulmaması ve tüm vatandaşlarımızca bilinmesi için mümkün olan tüm gazet, dergi, haber ajansı, televizyon, internet haber sitesi, internet platformlarına sesimizi duyurmak için mesajlar atmalıyız – burada özellikle (pek çok vatandaşımızın ve alacaklıların bilmediği bir hususu yani) mahkemece verilen adli para cezasının borçlu tarafından ödenebildiği takdirde alacaklının cebine değil devletin kasasına girdiği gerçeğini vurgulamalıyız.d. Sitede oluşturulduğu açıklanan komitece belirlenecek eylemlere gücümüz ve imkanlarımız dahilinde katılmalı, başkalarının katılmasını sağlamalı, biz (herhangi bir sebeple) katılamıyorsak yerimize başkasının katılmasını ayarlamalıyız.Çorbada bir fiske bile olsa hepimizin tuzunun olması şart. Zira birlikten kuvvet doğar.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 283. 08/02/2011, 22:57

  >56 nolu yorumda, kadıköy 4. asliye mahk. kararını yayımlayan arkadaş, sizden ricam gerekçeli kararı site iletişime ve bana iletirseniz sevinirim..11.02. tarihindeki komite toplantısına iletilmek üzerede ulaştırabilirsiniz..saygılarmimar

 284. 08/02/2011, 22:57

  >KARŞILIKSIZ ÇEK ADLİ PARA CEZASI YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.FİKİRLERİ OLAN,ÖNERİSİ OLAN HERKES,HUKUKSAL YARDIM İSTEYEN ARKADAŞLAR,YANLARINDA DOSYALARINI VE VARSA KARAR METİNLERİNİ GETİRMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.SAYGILARIMLABASKETÇİOTEL : TAKSİM CİTY CENTERTarih : 11.ŞUBAT 2011 CUMASaat : 13:00 -17:00 ARASIAdres : Katip Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No : 1 Sıraselviler Taksim – İSTANBULİletişim : Yeşim TURAN 0555 973 74 55 – yesim23_@hotmail.comUĞUR26 / 0543 771 45 93 – ugur26@cekmagduru.com

 285. 08/02/2011, 23:03

  >hepsi mecliste arkadaşlar babacan ve sadullah bey

 286. 08/02/2011, 23:06

  >Bu haberlere konu olan en son kanun tasarısının metni şöyle; görüleceği üzere, şimdilik, karşılıksız çek konusu, bu metinde yer almıyor. Bu yüzden;- gerek bu metne dahil edilebilmek için,- gerek şu anda görüşülen Yargıtay tasarısı sebebiyle gündeme gelmek için,- gerekse görüşülmeye devam edilecek Torba yasaya girmek içintüm milletvekilllerini, bakanları acilen aramamız faydalı olacaktır. Telefonlar sitede defalarca yayınlandı.Saygılarımla,Mehmet Ali ÖztürkAdalet Bakanlığı'nın Yargının Hızlandırılması ve İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Hazırladığı Kanun Tasarısı.1) Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarına idari para cezası getirilmektedir.2) Disiplin ve tazyik hapsi gerektiren her icra suçu mahkeme önüne gelmeyecektir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle disiplin ve tazyik hapsi gerektiren eylemlerde parasal bir sınır öngörülerek, bu sınırın altında kalan icra suçlarının mahkeme önüne gelmesi engellenmektedir. Toplam alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 16 yaşından büyükler için belirlenen brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacaktır. 2010 yılında mahkemelere bu türden 300.000’i aşkın dosya gelmiştir. Yapılan değişiklikle bu dosyaların büyük kısmının mahkeme önüne gelmesi önlenecektir. Ancak nafakadan doğan takiplerde bu hüküm uygulanmayacaktır. 3) Pasaportsuz yurda giriş ve yurttan çıkış, idarece belirlenen giriş kapıları dışındaki yerlerden yurda giriş ve yurttan çıkış gibi suçlar kabahate çevrilerek idari para cezasına bağlanmaktadır. 4) Düşük ve devrikten emval toplamak, izinsiz dal, çırpı toplamak gibi basit orman suçları kabahate çevrilmektedir. 5) Ceza davalarında istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru için harç getirilmektedir. 6) Mirasçılık belgesi alınması ile terk eden eşin ortak konuta davet edilmesinin mahkemeye başvurulmadan noterden de yapılabilmesi öngörülmektedir. 7) Bakanlıkların ülke çapında olmayan bölgesel alanda uygulanacak düzenleyici işlemlerine karşı yapılacak başvuruların Danıştaya gelmeden ilk derece mahkemesi olarak idare mahkemelerinde görülmesi öngörülmektedir. 8) İdare mahkemelerince verilen ve temyiz incelemesi için Danıştaya gelen bazı davaların itiraz incelemesinin Bölge İdare Mahkemelerinde yapılarak kesinleştirilmesi öngörülmektedir. 9) Cumhuriyet savcılıkları arasında çıkan yetki uyuşmazlıkları için çözüm mercii getirilmektedir. 10) Ağır ceza mahkemesi başkanlarının itirazen inceledikleri işlerin bir kısmının, ağır ceza mahkemesi üyelerince de karara bağlanabilmesi öngörülmektedir. 11) Ceza mahkemelerince verilen kararlardaki kesinlik sınırı artırılmaktadır. 5271 ve 5320 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerle, ceza mahkemelerince verilen ve kesin olan hükümlerdeki ikibin Türk Liralık kesinlik sınırı üçbin Türk Lirasına çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak hapis cezasından çevrilen para cezalarına karşı ise kanun yolları bakımından herhangi bir sınır öngörülmemektedir. UYAP istatistik verilerine göre 2010 yılının adli para cezası miktarı 3.000.-TL’den az olan ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda ekim, kasım ve aralık aylarında temyiz edilen dosya sayısı 19.500 civarındadır.12) Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurularda son karar merciinin ağır ceza mahkemesi olması yerine asliye ceza mahkemesi olması öngörülmektedir.

 287. 08/02/2011, 23:06

  >HAKKI KÖYLÜ SÖZ ALDI,YARGITAY DAKİ İŞ HACMİNDEN BAHSEDİYORBASKETÇİ

 288. 08/02/2011, 23:07

  >PARDON TRT3 MECLİS TV.BASKETÇİ

 289. 08/02/2011, 23:09

  >slm arkşlr niğdeli

 290. 08/02/2011, 23:12

  >SN.SADULLAH ERGİN,TELEFONU BİR KEZ KAPALIVERDİ,BİR KEZDE MEŞGULE ALDI.ARKADAŞLAR,SONUÇTA AÇMASALAR BİLE CEVAPSIZ ARAMALAR GÖRÜNÜYOR.BU BİLE BİR İKAZDIR.EYLEMDİR.————HADİ ARKADAŞLAR———————LÜTFEN HERKES SADECE BİR KEZ.BELKİ BUNALIR AÇARLAR.ŞİMDİ HEMEN.HEPSİ ORDA.Bİ O ÇALSIN Bİ ÖBÜRÜ.BASKETÇİ

 291. 08/02/2011, 23:21

  >Arkadaşlar,Ben de bir kere daha hatırlatıyorum :- Ali Babacan- Sadullah Ergin- AKP milletvekilleri- Muhalefet milletvekilleriBunları bugün dahil önümüzdeki 1 hafta boyunca sürekli aramamız lazım !!! Bir daha bizimle doğrudan veya dolaylı meclis görüşmesi 6 AY SONRA OLACAKTIR !!!Tüm arkadaşlarımızı telefon etmeye davet ediyorum. Umarım ortak çabamız için çok sayıda arkadaşımız telefon açmayı ihmal etmez.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 292. 08/02/2011, 23:22

  >ARKADAŞLAR GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ YARIN SABAHTAN İTİBAREN EĞER BİZ BUNLARI BİR SANİYE BOŞ BIRAKIRSAK İŞİMİZ ZOR ihtiyar

 293. 08/02/2011, 23:37

  >KARŞILIKSIZ ÇEK ADLİ PARA CEZASI YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.FİKİRLERİ OLAN,ÖNERİSİ OLAN HERKES,HUKUKSAL YARDIM İSTEYEN ARKADAŞLAR,YANLARINDA DOSYALARINI VE VARSA KARAR METİNLERİNİ GETİRMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.SAYGILARIMLAOTEL : TAKSİM CİTY CENTERTarih : 11.ŞUBAT 2011 CUMASaat : 13:00 -17:00 ARASIAdres : Katip Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No : 1 Sıraselviler Taksim – İSTANBULİLETİŞİM :———————–behramkale_2005@msn.comaltaylargrup@hotmail.comntipon@hotmail.comonbes_onbes@hotmail.comTel:0212 292 27 71 PBXFax:0212 292 27 74E-posta:info@citycenterhotel.com.tr

 294. 08/02/2011, 23:40

  >saygıdeğer arkadaşlarım,yarından itibaren arayacağımız etkili isimler;Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKPBASKETÇİ

 295. 08/02/2011, 23:48

  >75 de yazan arkasimBizler gibi yurt disinda olan arkadaslarimizin bir araya gelmesi ve ortak bir eylem icerisinde olmamiz gerektigini daha önce bu sitemizde paylasmaistim.mail adresimi arkadaslarima eklemelerini rica etmistim.ama sanirim pek kimseye ulasamadim.yine simdi yaziyorum.lütfen ekleyin,buradada bizler bir araya gelelim.konsolosluklar önünde eylem yapalim.toplu halde aihm gidelim.lütfen simdi birlik zamani h.umutozer@hotmail.com

 296. 08/02/2011, 23:51

  >İSTANBUL BAROSU AVUKATLARININ ORGANİZE ETTİĞİ ,KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ADLİ PARA CEZALARI KONULU TOPLANTININ 2. BÖLÜM PROGRAMI BELİRTİLDİĞİ GİBİ ,TAKSİM CİTY CENTER OTEL,DE YAPILACAKTIR ….FİKİRLERİ OLAN,ÖNERİSİ OLAN HERKES,HUKUKSAL YARDIM İSTEYEN ARKADAŞLAR,YANLARINDA DOSYALARINI VE VARSA KARAR METİNLERİNİ GETİRMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.ÇEK MAĞDURLARI PLATFORMU KOMİTE TOPLANTISIDA AYNI YERDE YAPILACAKTIR….OTEL : TAKSİM CİTY CENTERTarih : 11.ŞUBAT 2011 CUMASaat : 13:00 -17:00 ARASIAdres : Katip Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No : 1 Sıraselviler Taksim – İSTANBULİLETİŞİM :———————–behramkale_2005@msn.comaltaylargrup@hotmail.comntipon@hotmail.comonbes_onbes@hotmail.comTel:0212 292 27 71 PBXFax:0212 292 27 74E-posta:info@citycenterhotel.com.tr

 297. 08/02/2011, 23:54

  >EVET ARKADAŞLAR,RÜZGARI TEKRAR YAKALADIK,GELEN HABERLER HEP İYİ YÖNDE VE HEPSİ BİRBİRLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR.AMA LÜTFEN REHAVETE KAPILMAYALIM.BUGÜN GEREKLİ YERLERİ ARIYAN ARKADAŞLAR,ARAYIPTA SESSİZ KALAN ARKADAŞLAR DA DAHİL KATKILARINIZ İÇİN SİTE ADINA TEŞEKKÜRLER.İŞTE BEKLEDİĞİMİZ BİRLİKTELİK BERABERLİK BU.POLEMİKTEN UZAK ,BİLGİ PAYLAŞAN ,BİLGİ AKTARAN BİR SİTE.HEPİMİZ BU İŞİN OLACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK.SADECE İSRARDA GEVŞEMEK YOK.BUNALMIŞ VAZİYETTELER.AZ KALDI,GARDLARI DÜŞÜYOR..DEVAM…..SAYGILARIMLABASKETÇİ

 298. 09/02/2011, 00:10

  >Sayın Sürgündeki Baba, Sayın Sadii ve Yurtdışında Bulunan Diğer Arkadaşlar,(yorum no.75-80-81-98)Ortak sorunumuzun çözümü için Türkiye'de yapılan telefon etme, faks çekme, e-posta atma eylemlerine rahatlıkla katılabilirsiniz.Öte yandan, şahsi kanaatim, Türk konsoloslukları önünde yapılacak eylemlerin hem zor düzenleneceği hem de başka mahsurlar taşıyabileceği bakımından; yurtdışından yapılabilecek en kolay ve en etkili eylem TEK TEK VEYA TOPLUCA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE DAVA AÇMAKTIR. Masrafı çok fazla değildir, işlemi de azdır-Türkiye'den de müracaatınızı yaptırabilirsiniz (yeter ki evraklarınız tam olsun).Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi buradan çıkacak tek bir ceza bile sorunumuzun çözümünü sağlayacaktır. Nacizane tavsiyeme kulak vererek değerlendirmeye almanızıi dilerim.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk

 299. 09/02/2011, 00:14

  >sayın BASKETÇİ ben birşey anlamadım ağbi bana azcık bir ip ucu yazarmısın lütfen ihtiyar

 300. 09/02/2011, 00:24

  >HERKESE İYİ AKŞAMLAR DİLİYORUM ARKADAŞLARBİR SÜREDİR İŞİMLE İLGİLİ YAŞADIĞIM PROBLEMLERDEN DOLAYI SİTEYE GİREMİYORUM. DEĞİL YAZMAK YORUM OKUMAYA BİLE GİREMEDİM.BUGUN GERİ KALDIĞIM TUM YORUMLARI OKUYARAK TEKRAR ARANIZDAYIM.SAYGILARIMLA

 301. 09/02/2011, 00:37

  >SN.İHTİYAR,MSN NİNİZ VARMI?BASKETÇİ

 302. 09/02/2011, 00:42

  >ANKARA 1 ASLİYEDEN ERKEN İBRAZDAN BERAAT ALDIM ARKADAŞLAR BİLGİLERİNİZE.SELAMLAR.KATİP

 303. 09/02/2011, 00:44

  >ŞUAN İÇİN ÖLÜMCÜL BİR VİRAJDAYIZ.YA BASTIRACAZ İSTEDİĞİMİZİ ALACAZ..YADA İLELEBET YOK OLUCAZ..20 GÜNÜMÜZ VAR…TAHÜT SÜRELERİNİ, İNFAZLARI BIRAKIN..SİZE KALIBIMI BASARAK SÖYLÜYORUM Kİ BEN GEÇEN SENEDEN DAHA ÜMİTLİYİM. EN GEÇ 20 GÜN İÇERSİNDE BİRŞEYLER OLACAĞINA İNANIYORUM…TÜM DUYUMLAR BU YÖNDE.ARTIK KIVIRAN YOK..SON BİR BASKI..SON BİR DİRENİŞ..SON BİR SİLKELENME..LÜTFEN ARAMALARA FAXLARA DEVAM EDİN..LÜTFEN..HERŞEYİ Bİ TARAFA BIRAKIN..İNANIN BANA ÖZGÜRLÜĞE HİÇBİR ZAMAN BU AKDAR YAKLAŞMADINIZ….jenardi

 304. 09/02/2011, 00:48

  >YENİ İÇTİHAT ÇIKMIŞ KISMİ ÖDEME

 305. 09/02/2011, 00:55

  >Ö N E M L İ D İ R ……………….İçtihat; Çekte Kismi Ödeme, uyarlama…….http://www.karsiliksizcek.net/T.C.YARGITAY10. CEZA DAİRESİKarar Tarihi:11.01.2011Esas No:2010/57641Karar No:2011/235İlgili Maddeler:5941 SY'nın 5/1.Suç: Karşılıksız çek keşide etmekDosya incelendi:GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesince, 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre verilecek cezanın üst sınırı ile çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı tarihi esas alınarak, bu kanunun sanığın aleyhine olduğu kabul edilmiş ve suç tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı çek kanunu uyarınca hüküm kurulmuş ise de;bu kanunların ayrı ayrı olaya uygulanarak sonuç cezaların ve diğer yaptırımların belirlenmesi, öncelikle asıl cezalar karşılaştırılarak daha az cezayı gerektiren kanunun lehe olduğunun kabul edilmesi, asıl cezalar eşit ise diğer yaptırımlar karşılaştırılarak lehe kanunun saptanması gerekmektedir.Buna göre;1- 3167 sayılı çek kanunu uygulanarak sonuç yaptırımların belirlenmesi,2- Tutarı 28.734 TL olan suç konusu çekin ibrazı anında çek hesabında 25 TL bulunması ve muhatap bankanın o tarih itibarıyla ödemekle yükümlü bulunduğu miktarın ise 300 TL olması nedeniyle, bu miktar düşüldükten sonra çekin karşılıksız kalan bölümünün 28.409 TL olacağı dikkate alınarak; 5941 sayılı çek kanunu 5/1. maddesi ile T.C.K'nın 61. maddesi uyarınca 5-1500 gün arasında adli para cezası belirlenmesi ve T.C.K'nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığının 20-100 TL arasında takdir edilmesi, hesaplanacak adli para cezası 28.409 liradan az ise bu miktara yükseltilerek sonuç adli para cezasının ve ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının saptanması,3- Daha sonra, her iki kanuna göre belirlenen adli para cezaları ile diğer yaptırımlar karşılaştırılarak, sanığın lehine sonuç doğuran kanunun bir bütün halinde uygulanması; Gerekirken,soyut karşılaştırma ile yetinilerek, belirtilen biçimde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 11.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. http://www.karsiliksizcek.net/

 306. 09/02/2011, 01:00

  >UYARLAMA DİLEKÇELERİNE İLAVE EDİN BUNU ARKADAŞLAR…………………….SALLAYIN DÜŞECEK……………AZ KALDI….HAYDİ BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE……SALLAYIN DÜŞECEK……KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞACAĞIZ….İNANIN….

 307. 09/02/2011, 01:04

  >SAAT YOK..GEÇ OLDU YOK…AYIP OLUR YOK… SADACE 10 GÜN AHA ARAMA YAPIN ..SADACE BİR 10 SİYASİLERE ODAKLANIN..SONRASINDA NE YAPARSANIZ YAPIN…İDDAA EDİYORUM AZ KALDI..BU KADAR AÇIK VE NET…BOŞA KONUŞMADIĞIMI HERKES BİLİR..HA GAYRETjenardi

 308. 09/02/2011, 01:09

  >SAYIN JENARDİ YAZDIKLARINIZA AYNEN İMZA ATARIM…..OK YAYDAN ÇIKTI ARTIK…..CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI…..TEK YAPILACAK ŞEY VERİLECEK TELEFON – MAİL VE FAX,LARA SON BİR HAMLE………..Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 309. 09/02/2011, 01:12

  >İNANMAK YARI YARIYA BAŞARMAK DEMEKTİR.BİZDE İNANÇ DA AZİMDE ,BİRLİKDE ,BERABERLİKDE ,HEPSİ VAR.ÖZGÜRLÜK YAKINDIR.RÜZGARI YAKALADIK ARKADAŞLAR,BİRAZ DA ÖZVERİ VE GAYRET…HA GAYRET…SN.İHTİYAR ANLAMADIĞINIZ YADA İSTEDİĞİNİZ İP UCU NEDİR?YARDIMCI OLAYIM.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 310. 09/02/2011, 01:17

  >BU İÇTİHATIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK ARKADAŞLAR.BİRÇOĞUMUZU İLGİLENDİRİYOR.HERKESİN BİLDİĞİ GİBİ GÜZEL DUYUMLAR VAR.ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE AZ KALDI . AMA SAKIN . BU İŞ BİTTİ DÜŞÜNCESİNE KAPILIP MÜCADELEYİ BIRAKMASIN. BUNU YAPARSAK ÇOK YANILIRIZ. CÜNEYT BEYE VE EMEK VEREN TÜM ARKADAŞLARA TEŞEKKÜRLER.

 311. 09/02/2011, 01:18

  >İMZA ATMAYIN ABİLERİM ABLALARIM SADACE ARAYIN:):):) HERKES ARAMALI…BERAAT ALMIŞLAR DAHİL..KARANLIKLARDAN ÇIKIN…BODRUMLARDAN GÜNEŞE VARIN… SON 10 GÜN

 312. 09/02/2011, 01:22

  >—-ÖNEMLI—-YAPILACAK IKI EYLEM MAGDURLUGU SIP DIYE KESER1)AİHM BAŞVURULARI2)BANKALAR BIRLIGI ONUNDE BANKALARI PROTESTOBIRI BANA CIKIP NEDEN BUNLARI YAPMADIGIMIZI VE SADECE TEL ACIP FAX ATIP MAIL ATIP PASIF EYLEMLER YAPTIGIMIZI ANLATABILIRMI ACABA NEDEN BIRI CIKIPTA TOPLU HALDE DILEKCELERIMIZI SES GETIRECEK YERLERE ILETMEMIZI ORGANIZE ETMEYIPTE SADECE TOPLANIP YURUMEMIZI SAGLIYOR BU IS KAC DEFA YAPILDI NEDEN BIRILERI CIKIPTA YARGITAYA VEYA AİHM BASVURUDA BULUNACAGIZ DEMIYORRRRRR SAYGILAR 0606

 313. 09/02/2011, 01:28

  >YOKSA BIRILERI BIZI BU GIBI PASIF EYLEMLERLE KONTROL ALTINDA TUTUP İŞLERINI YURUTMEYEMI CALISIYOR???AKLIMDA IYIDEN IYIYE SUPHELER OLUSMAYA BASLADI LUTFEN BU SUPHELERIMI GIDERICI CEVAPLAR YAZARSANIZ SEVINIRIM SAYGILAR 0606

 314. 09/02/2011, 01:35

  >DEDİKLERİNİZİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN SİZİN ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUZ SAYIN 0606….PASİF EYLEMLER YAPILIYORSA DEMEKKİ ELİMİZDEN BU KADARI GELİYOR.SİZ BİR PLAN YAPIN , GELELİM VE DAHA AKTİF OLALIM…..2 soru sormuşsunuz cevabı aşağıda …….1- AİHM başvurmak için iç hukuk yollarının tamamen bitmsi gerekli ( sizce bittimi..?? )2- Yargıtay demişsiniz….Kardeşim ADALETİ ADALETTEN İSTEYELİM TOPLANTILARI YAPILIYOR..SADECE BU DA DEĞİL….SAYIN ANKARA HUKUKLU BİR METİN HAZIRLADI..BU SİTEDE ŞAHSEN SN. MYWAY YAYIMLADI VE CEVAPLARI GELMEYE BAŞLADI BİLE….Bizim elimizden bu geliyor…Aklımız bu kadar..

 315. 09/02/2011, 01:38

  >SAYIN 0606BAŞKA ŞÜPHELERİNİZ VARSA CEVAPLAYAYIM BEN….

 316. 09/02/2011, 01:47

  >Sayın 0606Herkesin davet edildiği istanbul toplantısına gelin bence , söyleyecekleriniz varsa açık açık söyleyin…..Fikirleriniz yada önerileriniz varsa ve illaki vardır buyrun gelin dinleyelim….Başka ne yapalım ……Yok ben gelmem , ben eleştiri yaparım sadece diyorsanız , inanının onada saygı duyarım…Yazık etmeyin emeği geçen insanlara,Yazık etmeyin son kuruşuyla eşini – oğlunu – kızını savunmak isteyenlere , yazık etmeyin – heba etmeyin bu direnişi…..saygılarımla

 317. 09/02/2011, 01:47

  >SEVGİLİ. 2510TAKMA KARDEŞİM. BUNLAR MALUM KİŞİLER.

 318. 09/02/2011, 01:53

  >HERKEZE İYİ AKŞAMLARSN.0606 KİMİN NE HESABI VARSA YAPSIN,AMA ARAMALARA LÜTFEN ARA VERİLMESİN.BENDE BU SİTENİN ESKİLERİNDEN BİRİ OLARAK SN.JENARDİ KARDEŞİMİN BU KADAR KESİN KONUŞMASININ ARKASININ BOŞ OLMADIĞINI VE EMRE KARDEŞİMİN BU DAVA İÇİN KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜ DIŞINDA HİÇ BİR ÇIKARININ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLEN BİRİSİYİM.SN.0606 BU SİTEDE HER KESİMDEN VE HER SİYASİ GÖRÜŞTEN ARKADAŞLARIMIZ VAR VE BİZLER YILLARDIR ORTAK NOKTADA BULUŞMASINI BİLDİK.BU NOKTADA BU GARABET YASADAN KURTULMAK.BİZLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPANLAR VE OY HESABI YAPANLARDA OLABİLİR AMA İNANIN ÇEK MAĞDURLARI GERÇEKTEN O KADAR MAĞDURKİ HİÇ BİRİMİZİN ŞU AN İTİBARİ İLE AİLELERİMİZ DIŞINDA SİYASET DÜŞÜNDÜĞÜ YOK.AMA BİR GERÇEKTE VARKİ BİZİM DERDİMİZLE İLGİLENENİDE SANDIKTA BİZLER HATIRLAYACAĞIZ.AMA ŞU AN İTİBARİ İLE TEK HEDEFİMİZ 10 GÜN BOYUNCA ETKİLİ SİYASETÇİLERİ VE BAKANLIKLARI ARAMAK OLACAKTIR.ŞU AN İTİBARİ İLE BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN BİRLİK İÇİNDE OLMASINI LÜTFEN SABOTE ETMEDEN HEDEFİMİZE ODAKLANALIM.ZAMAN BİRLİK İÇİNDE VERİLEN NUMARALARI ARAMAK VE FAX ÇEKMEK OLMALIDIR.SAYGILARIMLACAN MERTAli Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 319. 09/02/2011, 01:55

  >SN.0606,BUKADAR YORUM YAPILIYOR,HİÇMİ OKUMUYORSUNUZ?SORDUKLARINIZIN TÜM CEVABI ORALARDA VAR.EĞER İKAMET İSTANBUL İSE GELİN TOPLANTIYA AKTİF EYLEMLERİNİZİ SUNUN EĞER KABUL GÖRÜRSE SONUNA KADAR DESTEKÇİSİ OLURUZ.BU KOMİTE BUNUN İÇİN KURULDU.DAHA ÇOK KATILIM ,DAHA ÇOK ÖNERİ..AMA BİZİ ÜZEN "OLUMLU BİR ORTAM OLUŞTUĞUNDA"HEMEN SİVRİ ELEŞTRİ OKLARI ATILIYOR.PEKİ SİZE GÖRE BİZİ BİRİLERİ KONTROL ALTINDA TUTUYOR,YÖNLENDİRİYOR,YA SİZİ?SAYGILARIMLABASKETÇİ

 320. 09/02/2011, 02:00

  >Sevgili ayhan babaBana hukukla , adaletle , eylemle gelecek adam lazım….Bana çatır çatır eleştiri ile değil , kitleleri arkasından sürükleyecek , amacı – ideali belli – yaptıkları – yapacaklarının teminatı olan adam gerek….Bi şey savunuyorsa çatır çatır , öyle değil böyle diyecek adamlar gerekli……….Hep yazdım , yazmaya devam edeceğim…Benden bilgili olsun…bana ilkeleriyle gelsin…karşı tez olarak beni bilgilendirsin….Benim yada bizim hatalarımızı ortaya koysun….O kişi benim düşmanım değil DOSTUMDUR……..Onu bunu bilmem , Lafı – eleştirisi – önerisi olan İstanbul toplantısına gelecek..Artık şunu yapalım – bunu yapalım – öyle olmaz böyle olur devri bitti…………Gelecen şunu diyorum ben diyeceksin…böyle olsun diyeceksin…komitede görev almak istiyorum , aktif olmak istiyorum ben diyeceksin…

 321. 09/02/2011, 02:11

  >BÜTÜN GÜN TRT 3 MECLİS GÖRÜŞMELERİNİ İZLEDİM.-BİZ ÇEKMAĞDURLARINDAN HİÇ BAHSEDİLMEDİ-MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNCE ADALET BAKANINA BİZLERLE İLGİLİHİÇ BİR SORU SORULMDI-BU NASIL ZHNİYETKİ KONUNUN ÖZÜ DAVA SONUÇLARINI NASIL ÇABUKLAŞTIRABİLİRİZ.HADİ YARGITAY VE MAHKEMELER DAVALARI 1 HAFTADAÇÖZSÜN.BUGÜNÜN CEZAEVLERİNİ SADECEÇEKMAĞDURLARI DOLDURUR.-HER YENİ AÇILAN İCRA DAİRESİ,ADLİYE SARAYI,CEZAEVİ,YARGITAY DAİRESİ BU DEVLETİN BİR AYIBI DEĞİLMİ?-BUNLAR GERÇEKTEN MİLLETİN VEKİLİ OLACAK KAPASİTEDEMİ DİYE ŞÜPHEYE DÜŞÜYOR VE LANETLİYORUM.-BİR SÖZÜMDE SADECE BİLGİ ALMA AMACIYLA SİTEYE GİREN AMA HİÇBİR EYLEMDE YANIMIZDA OLMAYAN SÜNEPELERE(fiili olarakda aramızdaolun.yalnız kalanı kurt kapar)-EŞİM USANDI VE BUNLARMI BİZE ÇARE OLACAK DEDİ VE TRT 3 ÜKAPATTI.-BENDE DERİN BİR OOOOOOFFFFF ÇEKTİM VE YARIN MÜCADELEYE KALDIĞIM YERDEN DEVAM KARARIYLA(TELEFON,TELEFON,TELEFON)YATIYORUM.EYLEMSİZ SÜNEPELERE SİTEM EDE EDE.TUKAY

 322. 09/02/2011, 02:12

  >SİZLER BU İŞLERİ BENDEN DAHA İYİ BİLEN İNSANLAR OLARAK SIZLERIN BU ONERILERIYLE HEP HAREKET ETTIM VE ETTIK BEN SADECE BUNALIMIMDAN MIDIIR BILEMIYORUM AKLIMA OLUMSUZ DUSUNCELER DUSUYOR 10 GUN ONCE DILEKCE VERILECEK DENDI SES YOK BEKLIYORUZ NE YAPILACAK DIYE INSANLAR ISTER ISTEMEZ DOGRU YERDEMIYIM ACABA KUSKUSUNA DUSUYOR CUNKU BURASI NEDE OLSA TURKIYE HERSEY OLABILIR BIZLER INANDIGIMIZ KISILERE SONUNA KADAR GUVENEN INSANLARIZ ZATEN OYLE OLMASA BU DURUMLARA DUSMEZDIK SADECE SUPHELERIMI GIDERICI YAKLASIM GORMEK ISTERKEN SANIYORUM KI PROVAKATORLUKLE SUCLANIYORUM OZELLIKLE AYHAN BEYE SOYLUYORUM BUNU BIZ ORALARADA ESIMLE BIRLIKTE SIRILSIKLAM OLURKEN DEMI PROVAKATORDUK COK YANLIS DUSUNCELERDERSINIZ INANIN OLUMSUZ BIR DUSUNCE OLSUN DIYE YAZILMADI O YAZI SADECE ICIMI KEMIREN BIR SORUYDU O KADAR SAMIMIYETINIZE GUVENEREK YAZMISTIM CVPLAR ICIN TEKRAR TESEKKURLER SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ SAYGILAR 0606

 323. 09/02/2011, 02:15

  >Arkadaşlar,Gelecek hafta sonuna kadar tüm milletvekillerini (iktidar, muhalefet) ve bakanları telefonla aramaya ve/veya faks çekmeye çalışalım (e-posta veya telefon sms siyasilere hiç fayda etmez; telefonda bile gayet pişkinler).Ayrıca önerildiği üzere Ali Babacan, Sadullah Ergin'i, ve Anayasa Mahkemesi'ni de telefonla arayalım veya faks çekelim.Ayın 18inden sonra zaten siyasilerin hiçbirinden fayda gelmez sadece vaat gelir, ona da karnımız tok. Telefon, faks işini o zaman bırakacağız nasıl olsa.Bu arada, yapılacak komite toplantısında arkadaşların muhtelif önerileri yani- Sayın İhtiyar'ın hergün başka bir AKP il teşkilatını arama,- Sayın Ankara Hukuklu ve Sayın MyWay'in Yargıtay'a toplu halde mektup ya da dilekçe yollama,- Sayın Doktor'un toplu kan bağışlama,- Sayın 006'nın Bankalar Birliği (*) önünde protesto eylemi yapma, ve- toplantı tarihine kadar gelebilecek diğer önerilerideğerlendirip bizlere kararlarını açıklamasını bekleyelim ve bunlardan uygun bulduklarını uygulamaya koyalım. Şahsi kanaatim bu yönde.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk(*) Bankalar Birliği eskiden Ankara'daydı; onu da İstanbul'a taşıdılar mı acaba?

 324. 09/02/2011, 02:16

  >İSTANBUL BAROSU AVUKATLARININ ORGANİZE ETTİĞİ ,KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ADLİ PARA CEZALARI KONULU TOPLANTININ 2. BÖLÜM PROGRAMI BELİRTİLDİĞİ GİBİ ,TAKSİM CİTY CENTER OTEL,DE YAPILACAKTIR ….FİKİRLERİ OLAN,ÖNERİSİ OLAN HERKES,HUKUKSAL YARDIM İSTEYEN ARKADAŞLAR,YANLARINDA DOSYALARINI VE VARSA KARAR METİNLERİNİ GETİRMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.ÇEK MAĞDURLARI PLATFORMU KOMİTE TOPLANTISIDA AYNI YERDE YAPILACAKTIR….OTEL : TAKSİM CİTY CENTERTarih : 11.ŞUBAT 2011 CUMASaat : 13:00 -17:00 ARASIAdres : Katip Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No : 1 Sıraselviler Taksim – İSTANBULİLETİŞİM :———————–behramkale_2005@msn.comaltaylargrup@hotmail.comntipon@hotmail.combasketci_basketci_88@hotmail.comTel:0212 292 27 71 PBXFax:0212 292 27 74E-posta:info@citycenterhotel.com.trbasketçi

 325. 09/02/2011, 02:18

  >BEN BİR KEZ DAHA YAZAYIM..ÇOK ÖNEMSENMEDİ HERHALDE……….Ö N E M L İ D İ R ……………….İçtihat; Çekte Kismi Ödeme, uyarlama…….http://www.karsiliksizcek.net/T.C.YARGITAY10. CEZA DAİRESİKarar Tarihi:11.01.2011Esas No:2010/57641Karar No:2011/235İlgili Maddeler:5941 SY'nın 5/1.Suç: Karşılıksız çek keşide etmekDosya incelendi:GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesince, 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre verilecek cezanın üst sınırı ile çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı tarihi esas alınarak, bu kanunun sanığın aleyhine olduğu kabul edilmiş ve suç tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı çek kanunu uyarınca hüküm kurulmuş ise de;bu kanunların ayrı ayrı olaya uygulanarak sonuç cezaların ve diğer yaptırımların belirlenmesi, öncelikle asıl cezalar karşılaştırılarak daha az cezayı gerektiren kanunun lehe olduğunun kabul edilmesi, asıl cezalar eşit ise diğer yaptırımlar karşılaştırılarak lehe kanunun saptanması gerekmektedir.Buna göre;1- 3167 sayılı çek kanunu uygulanarak sonuç yaptırımların belirlenmesi,2- Tutarı 28.734 TL olan suç konusu çekin ibrazı anında çek hesabında 25 TL bulunması ve muhatap bankanın o tarih itibarıyla ödemekle yükümlü bulunduğu miktarın ise 300 TL olması nedeniyle, bu miktar düşüldükten sonra çekin karşılıksız kalan bölümünün 28.409 TL olacağı dikkate alınarak; 5941 sayılı çek kanunu 5/1. maddesi ile T.C.K'nın 61. maddesi uyarınca 5-1500 gün arasında adli para cezası belirlenmesi ve T.C.K'nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığının 20-100 TL arasında takdir edilmesi, hesaplanacak adli para cezası 28.409 liradan az ise bu miktara yükseltilerek sonuç adli para cezasının ve ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının saptanması,3- Daha sonra, her iki kanuna göre belirlenen adli para cezaları ile diğer yaptırımlar karşılaştırılarak, sanığın lehine sonuç doğuran kanunun bir bütün halinde uygulanması; Gerekirken,soyut karşılaştırma ile yetinilerek, belirtilen biçimde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 11.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.http://www.karsiliksizcek.net/

 326. 09/02/2011, 02:27

  >SN.0606,KER ARKADAŞIMIZ ENAZ SİZİN KADAR GERGİN ,SİZİN KADAR STRESSLİ.HEPİMİZ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE BİRAN EVVEL KAVUŞMAK İSTİYORUZ.HANGİMİZ İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ KOŞULLARI HAKKETTİ Kİ?AMA SİZ SON YAZDIĞINIZ YAZINIZDAKİ USLUBU DAHA ÖNCE KULLQANSAYDINIZ BENCE DAHA ŞIK OLURDU.MADEM EŞİNİZLE ANKARA EYLEMİNE GELDİNİZ BİZİ VE BUNDAN SONRA NE YAPMAK İSTEDİĞİMİZİ ÇOK DAHA İYİ ANLARSINIZ.ASLINDAAYNI ŞEYLERİ KONUŞUYORUZ DA ,İÇİMİZ KIPIR KIPIR ,TAHAMMÜLLERİMİZN SON SINIRLARINI ZORLUYORUZ,KİMİNİZİN ABİSİ KİMİNİZİN YAŞDAŞI OLARAK BİRAZ DAHA İTİDAL VE ÖZVERİ DİYORUM VE LÜTFEN ARA VERMEDEN VERİLEN TELLERE YÜKLENELİM.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 327. 09/02/2011, 03:09

  >ARKADAŞLAR BU DAKİKA İTİBARİ İLE BÜTÜN VEKİLLERİMİZE SMS LERİMİ YOLLAYARAK GÜNE SON NOKTAYI KOYUYORUM.YARIN ARAMALARA VE FAXLARA DEVAM ETMEK VE BU ADALET SAVAŞINI KAZANMAK UMUDUYLA HERKEZE İYİ GECELER DİLİYORUM.SAYGILARIMLACAN MERTAli Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 328. 09/02/2011, 03:52

  >Sayın Ekm2510 kardeşim,bugece dikkat çekmesede yarın çeker merak etme. Bu içtihat. Yargıtayda bekleyen dosyaların sadece bu sebepten geri geleceğnin belgesidir. Bu içtihat tabiki çok önemli. Ama yanlış bilgi vermiş olmayayım. Daha önce problem olan Taahhüdü ihlal cezaları içinde yargıtayın bir içtihadı var. Ben eşimin tahhüdü ihlalden verilen cezasına Ağır ceza Mahkemesine itiraz dilekçesini o içtihadıda ekleyerek verdim. sonuç değişmedi itiraz reddedildi. üstelik temyiz yoluda kapalı…. netice olarak 2 yıllık zamanaşımını takip ediyoruz cezayı düşürmek için. bzaı hakimlerin içtihat falan taktığı yok. belki okumadı bile…. işte ülkemin adaleti böyle maalesef…..Yurtışı ile ilgili yazan arkadaşım….nasıl bir araya gelelim. hepimiz aynı ülkede değilizki. Avrupayı bilmem ama diğer ülkelerde 2 kişiyi zor bir araya getiririz. Özellikle afrika bölgesinde konsolosluk eylemi mümkün değil…. Bu olsa olsa avrupada olur… haa olurda iyimi olur kötümü olur orasınıda ayrı düşünmek gerek….Siteye,arkadaşlar aramalara devam. Emre haklı zaman daraldı. tüm duyumlar iyi yönde.. bir sallayalım düşecek ha gayret.Saygılar HerkeseM.K.

 329. 09/02/2011, 04:13

  >Cuney bey devlete taahut işi yaptım alacağımı alamadığım için çeklerım yazıldı ve icralık oldum kurumlada mahkemelık oldum ne kadar surecek belli değil bu sureçte avkat param bile kalmadı mahkemalere gidemedım çünkü mahkemeler kaldığım ilde değildi şimdi 4 hapis cezasi kesınleştı ancak yapılan icralar şirketımın resmi adresıne değil iş yaptığım ildeki gayrı resmi irtıbat biroma teliget yapılmıştır.Yagıtaya ihtırazda yapamadım resmi adresımı tebligat yapmadıklrı için ihtıraz hakkım varmı yardımlarınız için şimdiden teşekkurler M—-Ç

 330. 09/02/2011, 04:37

  >mrb aarkadaşlar bende her tc vatandaşı gıbı perışanım 1980 dan 2004 e kadar bınlerce çek ödedım ödedım en sonda tefecılere duştum gene ödedım dukanımı satım mulkuyetını arabmı evımı hepsını satım son kuruşuna kadar ödedım ama en son 5 aded çekım kaldı onlarda benden gelmedı 7 satılacak bı şeyım kalmadı perışan oldum kasaba kuçuk olduğu için polısler her gun gelıyodu en son 7 çocuğum la evımı bı kamyona atarak buyuk şehırlere kaçtık bu ıkı seneden berı korkudan çocuğum hastlanıyo gece bı hastaneye göturemıyorum oğlum u okula kayıt edemedım muhtarlıkta çıkarılacığı için perışanım bu kadar çek ödedım kalan 4 adet çekımın toplamı 10 bın lırada deyıldıe ama öduyemıyorum çunku satılacak bı şeyım kalmadı bunun ustune oğlum şu an hakarıde vatanı görevını yapıyo perışanım kıme başvuracam ne yapacam bılemıyorum perışanım

 331. 09/02/2011, 04:44

  >arkadaşlar ltf burası tartışalacak yerı deyıl burda özgurluyunden çocuklarından ailesınden uzaklardan 3 ve 4 yılık kalan mağdur ınsanlar var cenazesı olupta gıtmeye korkan mağdur ınsanlar var ltf sızı anlayışa davet edıyorum kımsı ceza evınde bu ımkanıda olmayan ınsanlar var sonuçta özgur bı ulkede yaşıyoruz hıç kımse dunyada özguluyunden vatandaşını alı koymaya cezaevıne koyamaya hak deyıldır

 332. 09/02/2011, 04:48

  >sankı ceza evıne koyuyorsunuz borc ödenıyomu yok alacaklının elıne bı şeymı geçıyo yok olan ailesıne çocuklarından ayrılmasına yol açıyo

 333. 09/02/2011, 04:57

  >hıç bı devlete polıs ınasını paqra için çoluk cucuğunun içinden alıp ceza evıne göturemez polıs gelıp benı 1500 lıra için evımden alamaz ya geçen polıs benı sabahın 5 ınde evımden çoluk cocuğumun içinden aldı elımı kelepçılıyerek ceza evıne göturdu bu benım için hadi hesabı bılmıyen bı şereftı ben ıkı paralık oldum oysa bende petrol ofısı arazı dukan luks jeep sahıbıydım butun halkıma rezıl oldum hastanede bı yaşlı bayan sordu oğlum suçun ne dedı teyze dedım 8 kışıyı öldurdum 9 kışıyı yaraldım suçum bu o zaman haklılar oğlum dedı yok teyze dedım sçum 1500 lıralık çekımı öduyemedım ondan guldu geçtı

 334. 09/02/2011, 09:08

  >HEPİNİZE SAĞLIKLI VE HAYIRLI BİR GÜN DİLİYEREK GÜNAYDIN DİYORUM.GÜN EYLEM GÜNÜ,GÜN BİRLİK,BERABERLİLİK GÜNÜ,ŞURDA KALDI 7-8 GÜN,ONDAN SONRA NE VEKİL YÜZÜMÜZE BAKAR NE BAŞKASI.KAYBEDECEĞİMİZ 3-5 KONTÖR,AMA KARŞILIĞINDA KAZANACAĞIMIZ BİR ÖMÜR BOYU ÖZGÜRLÜK.HAYDİ ARKADAŞLARIM,AŞAĞIDAKİ ETKİLİ İSİMLERİ ARIYARAK KISA VE ÖZ OLARAK SORUNLARIMIZ DİLE GETİRELİM.DUYUMLAR HEP İYİ YÖNDE.REHAVETE KAPILMADAN DEVAM,DEVAM,DEVAM.BEN HİÇBİR MİLLERVEKİLİNİN -BAZI ARKADAŞLARIN SÖYLEDİĞİ GİBİ-TELEFONU YÜZÜNÜZE KAPATACAĞINI ZANETMİYORUM.ENAZINDAN BANA DENK GELMEDİ.AMA SALDIRGAN YADA PROVAKSON AMAÇLI OLURSA TABİKİ KAPATIR.AŞAĞIDA SORUNUMUZLA İLGİLİ ETKİLİ VEKİLLERİMİZİN TELEFON NUMARALARI VAR.SAYGILARIMLABASKETÇİAli Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 335. 09/02/2011, 09:11

  >İSTANBUL BAROSU AVUKATLARININ ORGANİZE ETTİĞİ ,KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ADLİ PARA CEZALARI KONULU TOPLANTININ 2. BÖLÜM PROGRAMI BELİRTİLDİĞİ GİBİ ,TAKSİM CİTY CENTER OTEL,DE YAPILACAKTIR ….FİKİRLERİ OLAN,ÖNERİSİ OLAN HERKES,HUKUKSAL YARDIM İSTEYEN ARKADAŞLAR,YANLARINDA DOSYALARINI VE VARSA KARAR METİNLERİNİ GETİRMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.ÇEK MAĞDURLARI PLATFORMU KOMİTE TOPLANTISIDA AYNI YERDE YAPILACAKTIR….OTEL : TAKSİM CİTY CENTERTarih : 11.ŞUBAT 2011 CUMASaat : 13:00 -17:00 ARASIAdres : Katip Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No : 1 Sıraselviler Taksim – İSTANBULİLETİŞİM :———————–behramkale_2005@msn.comaltaylargrup@hotmail.comntipon@hotmail.combasketci_basketci_88@hotmail.comTel:0212 292 27 71 PBXFax:0212 292 27 74E-posta:info@citycenterhotel.com.trbasketçi

 336. 09/02/2011, 09:23

  >KIYMETLİ ARKADAŞLARIM,"EKİM2510'DAN ALINTIDIR"SN.EKİM2510'UN DÜN GECE YAYINLADIĞI AŞAĞIDAKİ "ÇEKDE KISMİ ÖDEME" İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR UYARLAMA TALEPLERİMİZİN EKİNE KOYABİLİRİZ.ÇOK ÖNEMLİDİR.BU "ÇEKDE KISMİ ÖDEMEDE"YENİ ÇIKAN İÇTİHATTIR.BİRÇOK ARKADAŞIMIZ BU İÇTİHATTAN VE ÖRNEK KARARDAN YARARLANACAKTIR.EKİM2510 ARKADAŞIMIZIN UYARISI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.Ö N E M L İ D İ R ……………….İçtihat; Çekte Kismi Ödeme, uyarlama…….http://www.karsiliksizcek.net/T.C.YARGITAY10. CEZA DAİRESİKarar Tarihi:11.01.2011Esas No:2010/57641Karar No:2011/235İlgili Maddeler:5941 SY'nın 5/1.Suç: Karşılıksız çek keşide etmekDosya incelendi:GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesince, 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre verilecek cezanın üst sınırı ile çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı tarihi esas alınarak, bu kanunun sanığın aleyhine olduğu kabul edilmiş ve suç tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı çek kanunu uyarınca hüküm kurulmuş ise de;bu kanunların ayrı ayrı olaya uygulanarak sonuç cezaların ve diğer yaptırımların belirlenmesi, öncelikle asıl cezalar karşılaştırılarak daha az cezayı gerektiren kanunun lehe olduğunun kabul edilmesi, asıl cezalar eşit ise diğer yaptırımlar karşılaştırılarak lehe kanunun saptanması gerekmektedir.Buna göre;1- 3167 sayılı çek kanunu uygulanarak sonuç yaptırımların belirlenmesi,2- Tutarı 28.734 TL olan suç konusu çekin ibrazı anında çek hesabında 25 TL bulunması ve muhatap bankanın o tarih itibarıyla ödemekle yükümlü bulunduğu miktarın ise 300 TL olması nedeniyle, bu miktar düşüldükten sonra çekin karşılıksız kalan bölümünün 28.409 TL olacağı dikkate alınarak; 5941 sayılı çek kanunu 5/1. maddesi ile T.C.K'nın 61. maddesi uyarınca 5-1500 gün arasında adli para cezası belirlenmesi ve T.C.K'nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığının 20-100 TL arasında takdir edilmesi, hesaplanacak adli para cezası 28.409 liradan az ise bu miktara yükseltilerek sonuç adli para cezasının ve ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının saptanması,3- Daha sonra, her iki kanuna göre belirlenen adli para cezaları ile diğer yaptırımlar karşılaştırılarak, sanığın lehine sonuç doğuran kanunun bir bütün halinde uygulanması; Gerekirken,soyut karşılaştırma ile yetinilerek, belirtilen biçimde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 11.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.http://www.karsiliksizcek.net/

 337. 09/02/2011, 09:51

  >136-136-136SİZİN YERİNİZ BU SİTE DEĞİL.BU SİTEDEKİ İNSANLAR SİZİN GİBİ PETROL OFİSİ,ARZİ,DÜKKAN VE LÜX JEEP SAHİBİ İNSANLAR DEĞİL,MEVCUTLARINI DONUNA KADAR NE VARSA BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN SATMIŞ,HAYATLARINI ZOR İDAME ETTİREBİLEN KİŞİLERDİR.

 338. 09/02/2011, 09:52

  >HERKESE HAYIRLI GÜNLER VE İYİ HABERLER DİLİYORUM…DOKTOR…..

 339. 09/02/2011, 09:57

  >136 daki arkadaşı sanırım yanlış anladın 140 daki kardeşim iflastan önceki durumunu yazmış bende çok variyetliydim dün akşam saat 22:00 da yine evime polisler geldi bu iş ne olacak biz bunun üstünde durmalı enerjimizi bu yönde harcamalıyız diye düşünüyorum birbirimize sataşarak değil hakverirsiniz sanırım

 340. 09/02/2011, 10:10

  >MİLLETİN PARASINI YİYEN LÜKS JEEPE BİNEN D…BÜK BORCUNUDA ÖDESİN 1500 LİRAYIDA ÖDEYEMİYOSA İNTAHAR ETSİN BENİDE BÖYLE BENİM PARAMLA LÜKS JEPPLERE BİNEN D…BÜKLER BATIRDI HEPİNİZDEN ÇOK ÖZÜR DİLERİM SİNİRLERİM BOZULDU …ANTEPLİ27

 341. 09/02/2011, 10:13

  >136 YI YANLIŞ ANLAMIŞIM ÖZÜR DİLERİM.HALET İ RUHİYEMİZDEN KAYNAKLI BİR HATA

 342. 09/02/2011, 10:15

  >142 de yazmıştım ;kardeşim bende jeppe biniyordum 3 iş yerim vardı fakat kaybettim üç kağıtcı olsam kaybetmezdim dürüstlüğümden borcumu namus bildiğimden zararına satıp kendimi batırdım ve şu an 200tl lik faturalarımı ödeyemiyorum ithamların yanlış bence düzelt

 343. 09/02/2011, 10:18

  >ARKADAŞLAR DEĞERLİ ARKADAŞLAR HER GÜN AYDIN OLSUNKİMSE YERİNDE OTURMASIN NE OLACAĞIZ DİYE DE DÜŞÜNMESİN HEDEF SİZE VERİLEN TELEFONLAR UNUTMAYIN KARŞINIZDAKİ DE SİZİN GİBİ NORMAL BİR TÜRK VATANDAŞI KİMSE KİMSEDEN ÇEKİNMESİN ARAMALARI YAPIN LÜTFEN HAK VERİLMEZ ALINIR ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ GERİ İSTEYİN.BU MEYANDA İZMİR AK PARTİ İL TEŞKİLATINI ARAMAK İSTEYENLER İÇİN 0 232 425 61 61SADECE TEK SORU BİZİM HALİMİZ NE OLACAK BÖYLE GİDERSE BİZİM SÜLALE SİZE OY VERMİYECEK DİYECEKSİNİZ Kİ ONLARDA ANKARADAKİ AĞBİLERİNE HABER VERSİNLER ŞU ANDA ONLARA OY HAVA SU KADAR ÖNEMLİ ihtiyar

 344. 09/02/2011, 10:19

  >SAYIN,RUMUZSUZ YAZAN YORUM140 SAAT 08.51;___________YORUM 136'YI YAZAN ŞAHIS SAYDIKLARI MAL VARLIĞININ "SAHİBİYDİM" DİYOR.ANLADIĞIM KADARIYLA ŞU ANDA KAYBETMİŞ DURUMDA.YOKSA 1500 TL ARACININ AYLIK BAKIM PRASINA BİLE YETMEYECEK KADAR AZDIR.SAYGILAR…DOKTOR…..

 345. 09/02/2011, 10:25

  >İŞ BANKASININ ÇEKİNİ BİR FİRMA ADINA KEŞİDE ETTİM.FİRMA ÇEKİ ALACAĞİN TEMLİKİ YOLUYLA AKBANKA DEVRETMİŞ VE KREDİ KULLANMIŞ.AKBANK HAMİL OLARAK TAKAS ODASINDA KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPTIRMIŞ.DAHA SONRA TEMLİK KAŞESİ AKBANK TARAFINDAN KALDIRILARAK ÇEKİ TEMLİK EDENE GERİ İADE ETMİŞ.HAMİL AKBANK OLDUĞUNA GÖRE ALACAĞIN TEMLİKİ YOLUYLA BÜTÜN HAKLARI DA AKBANKA GEÇMİŞ OLUYOR.MEDENİ HUKUKA GÖRE TEMLİK ESNASINDA GERÇEKLEŞMEMİŞ CEZAİ ŞARTI TALEP HAKKI TEMLİKTEN İTİBAREN YENİ ALACAKLININDIR.BU DURUMDA HAMİL AKBANK OLDUĞUNA GÖRE 5941 E GÖRE ŞİKAYET HAKKI DA AKBANKIN OLMAZ MI?BU KONUDA YORUMLARINIZI BEKLİYORUM.HERKESE İYİ GÜNLER.elektrikçi

 346. 09/02/2011, 10:29

  >SN.ANTEPLİ27;_______________İFLAS EDEN KİŞİLER KÜÇÜK ESNAFLAR İSE Mİ DÜRÜST OLUYORLAR?YILLARCA ÇEK ÖDEMİŞ,AYLIK MİLYON DOLARLIK CİRO YAPIP DA,VERGİ REKORTMENİ DAHİ OLMUŞ KİŞİLER İFLAS ETMİŞ DURUMDALAR.BUNLAR MURAT 124'E BİNERLERSE Mİ DÜRÜST OLUYORLAR…SAYGILAR…DOKTOR…..

 347. 09/02/2011, 10:30

  >arkadaşlar bunaldıgımız şu günlerde işin maneviyönünüde unutmayalım.Sual: Peygamber efendimizin, Eshab-ı kiramdan Ebu Ümâme hazretlerine, dertten ve borçtan kurtulması için öğrettiği dua nasıldır?CEVAPEshab-ı kiramdan, Ebu Said Hudri hazretleri anlatıyor:Resulullah efendimiz, bir gün, mescide girdi ve Ensar’dan Ebu Ümâme’ye rastladı ve kendisine, (Yâ Ebâ Ümâme! Namaz dışında niye mescidde oturuyorsun?) diye sordu. Ebû Umâme, (Beni saran dertler ve borçlar yüzünden yâ Resûlallah) dedi. Resulullah, (Sana bir duâ öğreteyim, bunu okuduğun zaman, Allah derdine devâ verir, borcunu ödettirir. Sabah ve akşam bu duâyı oku) buyurdu. Dua şöyledir: (Allahümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü bike minel-aczi vel-kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve eûzü bike min galebetid-deyni ve kahrir-ricâl.)Hazret-i Ebû Ümâme, (Bunu okudum, dertten ve borçtan kurtuldum) dedi. (Ebu Davud)İslam harfleriyle yazılmış orijinali sitemizde bu linkte vardır. Bu dua, (Yâ Rabbi, kederden, dertten, âcizlikten, tembellikten, korkudan, cimrilikten, borcumu ödeyememekten ve insanların kahrından sana sığınırım) demektir.

 348. 09/02/2011, 10:34

  >bakın arkadaşlar sadece aramak zahmetiyle kalmayalım derim, dün annem meclise gitti çekler hakkında görüşeceğim diyince grup toplantısı var kimse müsait değil denmiş fakat ısrarla sadece 2 oğlum var 3 eviz emekli maaşımda satılmak üzere olan evimize kredi çekip durdurdum maaştan 300tl kaldı bu parayla 3 eve 5 çocuğa nasıl bakarım diye detaylara girince yetkililere yönlendirilmiş telefon konuşmalarında ve meclise gidildiğinde sadece üstünkörü çek ve hapis demeyip detaylara girilirse daha sağlıklı olacağını görüyoruz onun için ağlamayan bebeğe mama yok misali sıkıntılarımızı detaylarıyla anlatalım hepimiz için bunu yapan meclise kadar giden yaşlı bir kadın dikkatinizi çekerim bizlerse içeriye girecek insanlarız gayretimiz bence ailelerimizden daha çok olmalı

 349. 09/02/2011, 10:39

  >sevgili magdur arkadaşlar, bırakalım tartışmayı, kim ne yapmak istiyor zaten belli. önemle rica ediyorum. fitnecilerden uzak duralım, muhatap olmayalım, cevap yazmayalım.dünkü olumlu haberler ve gelişmelerden dolayı ilk defa bu gece rahat bir uyku uyudum. 2004 yılından bu yana bu mücadeledeyim. ilk defa bu kadar çözüme yaklaştıgımıza inanıyorum. biliyorumki bizler magdur ve mazlumuz. zulüm görüyoruz. mazlumun dostu allahtır. bunu unutmayalım. bu iş ya hükümetten yada anayasa mahkemesinden bitecek ve inanın çok yakın zamanda bitecek.tarih vermek prensiplerime aykırı. ama inanınki buraya yazılamayan o kadar güzel şeyler varki artık inanmak istiyorum. diyorumki jenardi arkadaşımız gibi 20 güne kalmadan çok güzel gelişmeler olacak.çeke hapis belki kalkmayacak ama bulunacak bir çözümle cezaevine girme bitecek. ben bu akp hükümetine güvenmediğim için son dakka golleri ve hüsran yaşamamak için mücadelkeye eskisinden çok fazla devam diyorum. inanıyorum ki en kötü ihtimal seçim öncesine kalmadan bu iş bitecek ve seçime girilecek.tekrar eskiye dönmemek ve kabus yaşamamak için dişimizi sıkalım. kendimiz eş ve dostlarımıza sitenin verdiği adresleri arattıralım. öyle bunaltalımki illallah detirtelim. haydi arkadaşlar son 20 gün saldırmaya devam.

 350. 09/02/2011, 10:40

  >KIYMETLİ ARKADAŞLARIM,YİNE SABAH SABAH BAŞLADIK LUZUMSUZ İŞLERE.BİRİSİ İRŞEY ANLATIYOR,ANLAMADAN İRDELEMEDEN HEMEN SALDIRIYORSUNUZ.BUSEFER ONUN ARKASINDAN HERKES CEVAP VERMEK ELEŞTRİ YAPMAK İÇİN SANKİ YARIŞIYOR.YAZACAK BAŞKA BİRŞEYİNİZ YOKMU ARKADAŞLAR.LÜTFEN KONULARI UZATMAYIN ,POLEMİĞE GİRMEYİN.ADAM HATASINI ANLIYOR YANLIŞINI KABUL EDİYOR HALA UZATMANIN ANLAMI YOK.SN.İHTİYAR YUKARDA İZMİR AKP İL TEŞKİLATININ TEL NUMARASINI VERMİŞ.EĞER KONTÖRÜNÜZ VARSA YAPIN BİR TELEFON İŞE YARASIN.BİRDE LÜTFEN ŞU RUMUZ İŞİNİ HALLEDELİM,DİLİMİZDE TÜY BİTTİ.RUMUZSUZ YAZMAYINNNN.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 351. 09/02/2011, 10:43

  >ARKADAŞLAR HEM KARDEŞİMİN HEMDE BENİM YAKALAMAMIZ ÇIKMIŞ POLİS İKİMİZİDE ARIYOR. NE DURUMDA OLDUĞUMUZU TAHMİN EDERSİNİZ HERHALDE. O PSİKOLOJİYLE SAYIN Sadullah ERGİN ( 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKP ) ARADIM TELEFONU BİR BAYAN AÇTI. DURUMUMUZU ANLATTIM SAĞOLSUN ÇOK MÜTEVAZİ BİR ŞEKİLDE KARŞILADI. DÜN YAKLAŞIK 15 KİŞİNİN ARADIĞINI BUNLARI KENDİSİNE İLETTİĞİNİ BU BÖYLE OLMAYACAK ÇOK ARAYAN VAR DEDİĞİNİ SÖYLEDİ. (OLUMLU BİR ŞEYLER YAPMAK ADINA SÖYLEMİŞ.) ARKADAŞLAR EĞER ARAMALARA DEVAM EDERSEK BİR SONUÇ ÇIKACAKTIR… SAYGILARIMLA.

 352. 09/02/2011, 10:43

  >İSTANBUL BAROSU AVUKATLARININ ORGANİZE ETTİĞİ ,KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ADLİ PARA CEZALARI KONULU TOPLANTININ 2. BÖLÜM PROGRAMI BELİRTİLDİĞİ GİBİ ,TAKSİM CİTY CENTER OTEL,DE YAPILACAKTIR ….FİKİRLERİ OLAN,ÖNERİSİ OLAN HERKES,HUKUKSAL YARDIM İSTEYEN ARKADAŞLAR,YANLARINDA DOSYALARINI VE VARSA KARAR METİNLERİNİ GETİRMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.ÇEK MAĞDURLARI PLATFORMU KOMİTE TOPLANTISIDA AYNI YERDE YAPILACAKTIR….OTEL : TAKSİM CİTY CENTERTarih : 11.ŞUBAT 2011 CUMASaat : 13:00 -17:00 ARASIAdres : Katip Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No : 1 Sıraselviler Taksim – İSTANBULİLETİŞİM :———————–behramkale_2005@msn.comaltaylargrup@hotmail.comntipon@hotmail.combasketci_basketci_88@hotmail.comTel:0212 292 27 71 PBXFax:0212 292 27 74E-posta:info@citycenterhotel.com.trbasketçi

 353. 09/02/2011, 10:45

  >HEPİNİZE SAĞLIKLI VE HAYIRLI BİR GÜN DİLİYEREK GÜNAYDIN DİYORUM.GÜN EYLEM GÜNÜ,GÜN BİRLİK,BERABERLİLİK GÜNÜ,ŞURDA KALDI 7-8 GÜN,ONDAN SONRA NE VEKİL YÜZÜMÜZE BAKAR NE BAŞKASI.KAYBEDECEĞİMİZ 3-5 KONTÖR,AMA KARŞILIĞINDA KAZANACAĞIMIZ BİR ÖMÜR BOYU ÖZGÜRLÜK.HAYDİ ARKADAŞLARIM,AŞAĞIDAKİ ETKİLİ İSİMLERİ ARIYARAK KISA VE ÖZ OLARAK SORUNLARIMIZ DİLE GETİRELİM.DUYUMLAR HEP İYİ YÖNDE.REHAVETE KAPILMADAN DEVAM,DEVAM,DEVAM.BEN HİÇBİR MİLLERVEKİLİNİN -BAZI ARKADAŞLARIN SÖYLEDİĞİ GİBİ-TELEFONU YÜZÜNÜZE KAPATACAĞINI ZANETMİYORUM.ENAZINDAN BANA DENK GELMEDİ.AMA SALDIRGAN YADA PROVAKSON AMAÇLI OLURSA TABİKİ KAPATIR.AŞAĞIDA SORUNUMUZLA İLGİLİ ETKİLİ VEKİLLERİMİZİN TELEFON NUMARALARI VAR.SAYGILARIMLABASKETÇİAli Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 354. 09/02/2011, 10:48

  >SN.SAMİ KAL,DUYGULARINIZA YÜREKTEN KAYILIYORUM.BENDE AYNI ŞELİDE DÜŞÜNÜYORUM.BU OLUMLU HAVAYI YAKALAMIŞKEN TELEFONLARA YOĞUNLAŞMAMIZ LAZIM.AMA LÜTFEN SMS YADA MAİL DEĞİL.KESİNLİKLE BAKILMIYOR.REHAVETE KAPILMADAN ARAMALARA DEVAM DERİM.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 355. 09/02/2011, 10:53

  >DİKKAT DİKKAT ! ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE AĞZIMI BOZDUĞUM İÇİN ÖZÜR DİLERİM! DÜN ANAYASA MAHKEMESİNİ ARADIM EN AZ BİR AYDIR ARIYORUM DÜN ARADIĞIMDA ARTIK ARAMAYIN UYUM YASALARI ÇIKANA KADAR ÇALIŞMA YOK DEDİLER NE UYUM YASASI BİLEN VARMI REFERANDUMLAMI ALAKALI ANTEPLİ

 356. 09/02/2011, 11:17

  >sllm arkadaşlar bi sorum olacak İNFAZA DEVAM kararı tutklamanın devamına mı demek ve eğer böyle ise bu süreç hemen başlıormu ltf. bi cvp muğlalı

 357. 09/02/2011, 11:26

  >Arkadaşlar bir bilen varsa ne olur yanıtlasınBenim bir çekimin arkasındaki kaşeler İPTAL damgası yemiş,fakat iPTAL damgası sahibi şikayette bulunmuş.İlk ciro duruyor fakat o şikayette bulunmamış,yazdıran da üstünde İPTAL cirosu olan firma ;şimdi soruyorum bu çekten almış olduğum ceza düşmesi gerekirmi.LÜTFEN ACİL CEVAP BEKLİYORUM.Kartal V.

 358. 09/02/2011, 11:40

  >148 de yazan arkadaşın sorusu gerçekten önemli,bir çok çek kredi teminatı olarak bankaya veriliyor ve takas aracığıile tahsile giriyor,banka arkasını kaşeliyor,bu durumda şikayet hakkı bankaya ait,iade ederken de kendi kaşesini iptal ederek veriyorönceki cirantonun şikayet hakkı olmaması lazım.bu konunun tartişmaya açılması gerekir,avukat ve hakimler bu konuda yetersiz ,enson talimatla alınan ifademde,kredi teminatı olarak bankaya verilen çekim için,son ciranto bankadır,önceki cirantonun şikayet hakkı yoktur,davanın düşürülmesini talepediyorum şeklinde ifade verdim.hakim dediklerimi yazdı fakat bir yorum yapmadı,(TALİMAT İFADESİ OLDUĞU İÇİN)esas mahkemesinin karırını bekliyorumbero

 359. 09/02/2011, 11:42

  >mehmet aynı durum benim bir çekimde var mahkeme uyarlama dilekçemizi kabul etti ağır cezaya gönderdi başka bir mahkeme bakacak tabi temyiz hakkı olacak infazı durdurdu mahkeme

 360. 09/02/2011, 11:42

  >acil demokrasisayın Kartal Vsayın Ölmez in yayınladığı yargıtay kararı işinize yarayabilirDaire:10Tarih:2010Esas No:2007/22890Karar No:2010/160İlgili Maddeler:3167 s.Kanun 16/bİlgili Kavramlar:KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET HAKKIKarar Metni:3167 sayılı Kanun’un 16/b maddesinde “16. maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır” hükmüne yer verilmiş olup; dosyada mevcut suça konu çek fotokopisinde, katılan……………..Ltd. Şti.ne ait ibrazdan önceki cironun çizilmiş diğer cirosunun ise ibraz kaşesi altına sonradan yazılmış görünümde olduğu ve muhatap bankanın 25.05.2006 tarihli cevabi yazısında, Yapı Kredi Bankası tarafından elektronik takas aracılığıyla ibraz edildiği ve çeki ibraz edene ait bilgilerin ilgili banka nezdinde olduğunu bildirmesi karşısında; TTK nın 702. maddesindeki iptal edilmiş ciroların yok sayılacağı hükmü de nazara alınarak, suça konu çekin ibraz anında alınan okunaklı ve onaylı örneği getirtilip, şikayetçinin cirosunun iptal edilip edilmediği, cirosunun ibrazdan önce veya alacağın temliki şeklinde olup olmadığı ve takasa veren durumunda bulunup bulunmadığı saptanarak sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması BOZMAYI gerektirmiştir,18.01.2010bu kararda ibraz anında cironun iptal kaşesi görüp görmediğinin araştırılnası istenmiştirsizin anlatımınızdan cironun ibraz sonrasında iptal edildiği şeklinde anlaşılıyoribrazdan sonra iptal edilen cirolar ödeme veya temlik anlamına geliyor ve dolayısı ile iptal edenin alacaklı olma durumu sona eriyorciroyu iptal edenin şikayet hakkı yoktursavunmanızın yanına yukarıdaki kararıda ekleyerek mahkemeye sunabilirsinizmahkemenin ne karar vereceği konusunda kesin birşey söylenemez ancak alehte bir karar çıksa dahi yargıtayda bozulma ihtimali yüksektirkolay gelsin

 361. 09/02/2011, 11:56

  >yargıtay kararı için teşekkürlerşikayet hakkı mağdura veilmiştir,banka çek karşılğı kredi vermiştir,vadesinde çeki tahsil edemeyince banka mağdur olmuştur.şikayet hakkı bankanındır.ayrıca şikayet hakkı hamile verilmiştir,çeki bankaya ibrazeden ,krediyi veren bankadır,şikayet hakkı bankanındır.banka cirosunu iptalederek çeki iade ettiğinde,bir önceki cirantonun çeki bankaya ibrazeden olmadığı için şikayet hakkı olmadığını düşünüyorumbero

 362. 09/02/2011, 12:06

  >Bankaların teminat koşullarında, nakit yada gayrimenkul değerler teminat olabilir.. Çek vadeli bir araç olduğundan ve vadesinde karşılığının olacağı kesin olmadığından Çek esasen bankalar içinde piyasa içinde teminat olamaz. Kredilere teminat aldıkları bu çekler aslında teminat değildir. Dolayısıyle bankalarda bulunan bu çeklere icra bile açamamaları gerekir. Bu konu hakkında hukuken bir dayanak varsa ve elinde belge olan varsa lütfen paylaşsınlar..SaygılarMimar

 363. 09/02/2011, 12:21

  >165 -MİMARTEMİNAT OLMA KONUSUUYGULAMADA SÖZLEŞME OLMAASA DA OLAN ARKADASLAR VAR MUHAKKAKELİNİZDE İLGİLİ ÇEKİN TEMİNAT OLDUGUNA İLİŞKİN BİR KAYIT,BİR SÖZLEŞME VAR İSE KULLANMALISINIZ…TEMİNAT KONUSU İSE NAKDİ VEYA GAYRİ NAKDİ OLABİLİR BUNA BİR ENGEL TURK HUKUKUNDA BULUNMAMAKTADIR.ÖRNEGİN BİR DAVADA NAKDİ TEMİNATINIZ YOKSA GAYRİ NAKDİ OLARAK BİR GAYRİMENKULÜ GÖSTEREBİLİRSİNİZ..TABİİ HAKİMİN KABULÜYLE OLABİLİR

 364. 09/02/2011, 12:21

  >ankara eyleminden sonra yoktum kimse yanlış anlamasım işe güçe epey ara vermiştik Eylem hazırlığı için işimize baktık kıscası geldim burdayım ne yapılması gerkiyorsa yine yapacağız NERDE KALMIŞTIK ..

 365. 09/02/2011, 12:22

  >konuya,hamil, şikayet hakkı,cirato açısından baktığımızda ve banka da ticari bir firma gibi çeki ciroluyor,sahip oluyor ve hamil oluyor .bu durumda kanun herkes için aynı işlemesi gerekir.ayrıca tarafıma banka tarafından açılmış ceza davası mevcut.eğer banka bu ceza davasını açabiliyorsa,çeki iade ettiğinde önceki cirantonun ceza davası açma hakkı olamazbero

 366. 09/02/2011, 12:33

  >Syn sibel hnm. Bankalarla yapılan rotatif kredi sözleşmelerinde teminat koşulu olarak çek belirtilmektedir.. Ayrıca krediye çeki teminat olarak verirken, bankaca bir bordro düzenlenmektedir. Bu ikisi belge olarak kabul görebilirmi?TeşekkürlerMimar

 367. 09/02/2011, 12:36

  >VE ARTIK GERÇEKTEN 20 GÜNÜMÜZ KALDI….AKP SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN MUSTAFA ATAŞ, 1 MART 2011 DE SEÇİM KARARI ALICANAĞI VE BU TARİHTEN SONRA DA SEÇİM ÇALIŞMALARININ BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ..kaynak: haberturk..EVET ARKADAŞLAR 20 GÜNÜMÜZ VAR…KARAR SİZİNDİR..ŞUAN MCLİSTE YARGITAY KANUNU GÖRÜŞÜLÜYOR..ARKASINDAN HEMEN TORBA YASA TEKRAR GELECEK…BİZ BU ŞEKİLDE STABİL GİDERSEK 2015 YILINDAN SONRAKİ BİR SEÇİMDE BELKİ BİR DÜZENLEE YAPILABİLİR..BEYLER BAYANLAR NEDEN ANLAMIYORSUNUZ GEÇEN SENEKİ DURUMUN AYNISINA DÖNMÜŞ VAZİYETTEYİZ.ARAYIN ŞU VEKİLLERİ..ARAYIN ARAYIN DİYE YAZANLAR DAHİ ARAMALI…BU İŞİN BAŞKA YOLU KALMADI.jenardi

 368. 09/02/2011, 12:37

  >arkadaş infaza dvm kararı verildiğinde hmn tutuklama süreci başlıyormu? ltf. bi cvp yazın muğlalı

 369. 09/02/2011, 12:42

  >ya bi cvp yazacak allahın kulu yokmu burada iyice psikolojim bozuldu lanet olsunmuğlalı

 370. 09/02/2011, 12:43

  >171-171infaza devam kararının dosyanın hangi aşamasında olduğu önemli… ancak devam kararı cıktıysa dosya infaza aktarılar szin bundan sonra yapacagınız işlemlerde infaz durmazen azından bu kadar anlayabildim yazdığınızdan

 371. 09/02/2011, 12:43

  >ÖNEMLİsevgili arkadaşlar.perşembe günü yayınlanacak ve oktay vuralın katılacağı ALİ KIRCANIN SUNDUĞU SİYASET MEYDANI na görüşlerimizi,sorularımızı,bu proğramın internet sitesine yazalım.http://www.siyasetmeydani.net/index.asp3.BÖLÜMDEN görüşler kısmı.

 372. 09/02/2011, 12:44

  >Sibel hanım teminat olarak yazıp verdiğim çeke teminat yazısının yanına tarih atıp şikayette bulunmuşlar bu çek geçerlimidir teminat yazısı aynen duruyor yanına kendileri tarih atıp dava açmışlar ne yapmalıyım teşekkürler

 373. 09/02/2011, 12:46

  >160-160iptal cirosuiptal edilmiş cirolardan biri şikayette bulundu ise şikayet hakkı kendiliğinden düşmeli idiiptal edilmiş ciranta çeki yazdırıp ardından ödeyen ara cirantaya çeki teslim edip de o şikayetçi ise burada da şikayet hakkının çeki yazdıran firmada olması gerekmektedir..yani her iki durumda da beraat etmeniz gerektiği kanaatindeyim

 374. 09/02/2011, 12:49

  >175-175bu evrakı kullanmalısınız…

 375. 09/02/2011, 12:50

  >Sibel hanım anlamadım cevabınızı açarmısınız biraz lütfen teşekkürler

 376. 09/02/2011, 12:50

  >tşk ederim sibel hnm…taahhütü yerine getiremediğim için karşı taraf dilekçe vermiş ve hakim infazın devamına demiş ve infaza devredilmiş dosyam öğrenmek istediğim şu ;tuutklamamo andan itibaren çıkmışmıdır yoksa bunun belli bi süresi varmı yani gbt aramalarında çıkarmı hemen karşıma??ltfmuğlalı

 377. 09/02/2011, 12:52

  >BIRAKIN OKTAY VURALI,CHP Yİ,MHP Yİ…. YA ARKADAŞLAR SİZLER SANIRIM GERÇEKTEN ANLAMIYORSUNUZ…BU SİTE CİDDEN BİR İŞE YA YARAMIYOR YADA SİZ ANLAMIYORSUNUZ…BASBAS BAĞIRIYORUZ AKPLİLERİ ARAYIN DİYE. 3 HAFTADIR BİR FİKİR BİRLİĞİ YAPIYORUZ.GELEN BİLGİLERİ DUYUMLARI DEĞERLENDİRİP O TARAFA YÖNELİYORUZ..BİŞİ ÇIKAR ÇIKMAZ OLAYI DEĞİL BU ..SON DÖNEMEÇTEYİZ…BELKİ DE HERŞEY HAZIR..ÜŞENGEÇLİKLERİNDEN YADA TEPKİLERDEN YASALAŞAMIYOR NE BİLİYORSUNUZ….LÜTFEN SORU SORMADAN,NE YAPALIM NE EDELİM DEMEDEN SİZLERLE SİTE SAYFASINDA PAYLAŞTIĞIMIZ NUMARALARI ARAYIN VE FAX ÇEKİN..jenardi

 378. 09/02/2011, 13:06

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR,JENARDİ'YE KATILIYORUM.İŞ CHP'DEN VE MHP'DEN ÇIKMIŞTIR.BU İŞİ AKP VE ANAYASA MAHKEMESİNDEN BAŞKA ÇÖZECEK BİR MERCİ KALMAMIŞTIR.EVET TOPU TOPU ŞURDA 20 GÜN VAR SADECE.HEDEF BELLİDİR.SİTEDE VERİLEN NUMARALARA YOĞUNLAŞALIM LÜTFEN.BU İŞİN ŞAKASI VE KURTARIRI YOK ARTIK MAALESEF.SON BİR GAYRET HERKESTEN.BU İŞ YA BİTER,YA DA HERKES MARTTAN SONRA BOL BOL DERTLEŞİR BURADA.TABİİ Kİ BURDA OLURSAK İNŞAALLAH.ERCAN ERMİŞ

 379. 09/02/2011, 13:20

  >ekm2510abi elektronik imza için egüven şirketinden kimle görüşeceğiz ve siteden mi arıyoruz diyeceğiz kimin adını vericezvatan hasreti

 380. 09/02/2011, 13:24

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR ŞİMDİYE KADAR MUHALEFET İN VERDİĞİ HANGİ TEKLİFLER KABUL GÖRDÜ /1 İ ONDAN DOLAYI EĞER AKP İSEMEDİKÇE HİÇ BİR KANUN TEKLİFİNİ GEÇİRMEZLER DOLAYISIYLA AKP İSTERSE OLUR. BÜTÜN BAKANLARI VE ÖZELLİKLE ALİ BABACAN SADULLAH ERGİN SIK SIK ARAYIN HER GÜN ARA VERMEDEN UTANMADAN TEK KURTULUŞ BAKANLAR BİZLER KÜÇÜMSENMEYECEK KADAR ÇOĞUNLUKTAYIZ AMA BİRLİK OLAMIYORUZ O BAŞKA İSMAİL 34

 381. 09/02/2011, 13:30

  >jenardinin dedıklerını yapalım arkadaşlar.. sıtede sohbet edelım ama .. aramalara devam edelım her gun , her gun devam edelım… artık son gunler ..ya olacak ya olacak… içerde bişey yapamayız.. izmirli ziraatcı

 382. 09/02/2011, 13:33

  >169-169SN MİMARAYNEN DEDİĞİNİZ GİBİ ŞAHSİ KANAATİM KULLANILABİLECEGİDİR ANCAK KOŞULLARI YİNE DE OKUMAK GEREKMEKTEDİR..

 383. 09/02/2011, 13:37

  >Sibel hanım ne yapmalıyım sizce

 384. 09/02/2011, 13:38

  >179 -179İNFAZA GEÇİLMİŞ BİRKAÇ GUN İÇİNDE GBTYE DE DÜŞER

 385. 09/02/2011, 13:43

  >Sibel hanım eğer müsaitseniz sitede bulunan cep telf sizi arayabilirmiyim bir kaç konu hakkında bilginize ihtiyacım var teşekkürler

 386. 09/02/2011, 13:53

  >ARKADAŞLAR LÜTFEN BU GÜN İTİBARİ İLE HERŞEYİ BİR KENARA BIRAKARAK SADECE AKP Lİ VEKİLLEREMİZE YOĞUNLAŞALIM.ÇÖZÜM YOLUMUZ ŞU AN İTİBARİ İLE BELİRTİLMİŞTİR.BİZLERE DÜŞENDE SADECE TELEFONUN TUŞLARINA BASMAK………………………SAYGILARIMLACAN MERTNOT:ARTIK ŞU VEKİLLERİ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN !!!!! TAM SEÇİM ÖNCESİ NASIL ÇEKİNİRSİNİZ ARAMAKTAN ???? VEKİLLER 1 OY İÇİN BİLE ÇIRPINIRKEN SİZLERE NASIL KÖTÜ DAVRANSIN ???? ALLAH İÇİN ARAYIN ARTIK,ARAYINDA ŞU İŞİ BİTİRELİM ARTIK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 387. 09/02/2011, 13:55

  >SEVGİLİ CANMERT; LİSTENE AKP İSTANBUL MV MUSTAFA ATAŞ IN TELEFONU EKLERMİSİN… EĞER SENDE YOKSA CÜNEYTTEN TEMİN ET..ÖNEMLİjenardi

 388. 09/02/2011, 14:04

  >ARKADAŞLAR BAKIN EMRE KARDEŞİMİN BELİRTTİĞİ VEKİL NOSUNU EKLİYORUM.EĞERKİ BUNU EMRE KARDEŞİM SÖYLÜYORSA EMİN OLUN İÇİ DOLUDUR !!!!!! SAYGILARIMLACAN MERTMUSTAFA ATAŞ 05322174083

 389. 09/02/2011, 14:10

  >*****ÖNEMLİ*****ÖNEMLİ*******ÖNEMLİ*********GÜNCEL ARANACAK BAKANLIK VE VEKİL NUMARALARILÜTFEN HERKEZ EN AZ BU GÜN 1 SEFER ARASIN ……Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313MUSTAFA ATAŞ 05322174083CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37 AKPHAYATİ YAZICI 0532 242 19 86 AKPBülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 390. 09/02/2011, 14:13

  >MUSTAFA ATAŞ İSTANBUL 0(532) 217-4083 0(505) 777-3408

 391. 09/02/2011, 14:26

  >sem34 arayabilirsiniz musait oldugumuzda herkese cevap veriyoruz veyahut geri dönüş yapıyoruz

 392. 09/02/2011, 14:36

  >ARKADAŞLAR TELEFONLA ARAMALARIMIZIN YANINDA 15-20 KİŞİ ANAMIZI TEYZEMİZİ HALAMIZI YANİ BAYAN OLAN BİR BÜYÜĞÜMÜZÜ MECLİSE GÖNDERSEK BİRAZ DAHA ETKİMİZİ ARTIRMAZ MI BS

 393. 09/02/2011, 14:41

  >sayın 182dilek hanımı arayınaydın bey dersinizekm2510

 394. 09/02/2011, 14:58

  >SİYASET MEYDANI-MUSTAFA KÜPÇÜ 5422722474(Cep)2623533133(Diğer) mustafakupcu@hotmail.comBU HAFTASİYASET MEYDANINDA KONUK OKTAY VURALMUSTAFA KÜPÇÜ BEY İ ARAYIP ANLATIRSAK BİZE YARDIMCI OLACAGINI SÖYLEDİ.SİTEDEKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUMSAYIN MUSTAFA KÜPÇÜYÜ ARAYALIM.

 395. 09/02/2011, 15:00

  >arkadaşlar merhabalarben vekaleten şirket çeki etmiş şahıstım.şirketten ayrıldımçbaşka bir şehirde iş bulmuştum.her neyse sonra haberim oldu cezalardan.4 senedir kaçak yaşıyorum.vekaleten çek keşide etmekten uyarlama davası verdim red ediyorlar.sonra ağır cezaya başvurdum.kararda infazın durdurulması 4.asliye cezaya gönderilmesi yazıyor.beraat vs yazmıyor.asliye cezayı arıyorum cezanın infazı durduruldu beraat ettiniz mi bilmiyorum diye cevap veriyor.bu ne demektir.5 davadan beraat aldım emsal karar ekledim.beni 3 mahkeme uğraştırıyor.bilginiz var mı?sadece infaz durdurulmuş..semih

 396. 09/02/2011, 15:01

  >arkadaşlar merhabalarben vekaleten şirket çeki etmiş şahıstım.şirketten ayrıldımçbaşka bir şehirde iş bulmuştum.her neyse sonra haberim oldu cezalardan.4 senedir kaçak yaşıyorum.vekaleten çek keşide etmekten uyarlama davası verdim red ediyorlar.sonra ağır cezaya başvurdum.kararda infazın durdurulması 4.asliye cezaya gönderilmesi yazıyor.beraat vs yazmıyor.asliye cezayı arıyorum cezanın infazı durduruldu beraat ettiniz mi bilmiyorum diye cevap veriyor.bu ne demektir.5 davadan beraat aldım emsal karar ekledim.beni 3 mahkeme uğraştırıyor.bilginiz var mı?sadece infaz durdurulmuş..semih

 397. 09/02/2011, 15:10

  >EDA arkadaşlar az önce sadullah ergin bakanımızın makamını aradım ve mağdurıyetımız konusunda görüşme yaptım arayan arkadaşların durumu göz önünde tutuluyor bakanımızın gündemınde dıye bır bılgı aldım arayalım arkadaşlar lutfen son günler boş bırakmayalım olacak bıraz daha sabır hırs lütfen arkadaşlar arayalım faks çekelım

 398. 09/02/2011, 15:15

  >ARKADAŞLAR ALLAH RIZASI İÇİNLÜTFEN AMA LÜTFEN AMA LÜTFEN AMA LÜTFENHEMEN ŞİMDİ HEMEN ŞİMDİ HEMEN ŞİMDİADALET BAKANLIĞINI HERKEZ ARASIN ARASIN BÜTÜN TELEFON EDENLERIN ISIMLERIYLE NUMARALARIYLA MEMLEKETLERIYLE BIRLIKTE BAKANIN ÖNÜNE KONULUYOR SAMIMI SÖYLÜYORUM BANA INANIN

 399. 09/02/2011, 15:27

  >BEN MAHALLEYI SIRAYA TUTTUM SIZ NE YAPIYORSUNUZ ARATIYORMUSUNUZ ARKADAŞLAR

 400. 09/02/2011, 15:31

  >179-179-179infaza devam edecek olan infaz savcılığı adli para cezasının devamı niteliğinde olan hapiscezaları için size tekrar adli para cezasının ödenmesi için ödeme bildirisi gönderecekler.Size 30 gün süre verilecek,bu sürede 1/3 ünü peşin bakiyesini de 2 eşit taksitte ödemeniz istenecek.ödeme yapmadığınız taktirde 30 günün sonunda yakalama çıkacak.Bayındır infaz savcılığında böyle bir yol izleniyor,diğer infaz savcılıklarındaki durum farklı olabilir.Sizin 7 gün içinde ağırcezaya itiraz hakkınız var.Eğer elinizde olmayan bir sebepten dolayı itiraz süresini geçirmişseniz,belgelendirilebilir sebepleriyle birlikte mahal mahkemenizden ESKİ HALE GETİRME talebinde bulunarak tekrar ağır cezaya itiraz hakkını kazanabilirsiniz.Bu da size 6-8 ay zaman kazandır.Eğer eski hale getirme isteminize mahal mahkemenizce resen red kararı verilirse,bu red kararını da ağır cezaya itiraz edebilirsiniz.ELEKTRİKÇİ

 401. 09/02/2011, 15:40

  >ADALET BAKANLIĞI DIYORUM ALI BABACANI ARAMANIN BIR ANLAMI YOK ARKADAŞLAR ORAYA SADECE FAKS ÇEKIN ADLRT BAKANLIĞINI LÜTFEN NE KADAR OLDUĞUMUZU TAM ADRESINE GÖSTERIN LÜTFEN HAYDI ARKADAŞLAR TANIDIĞINIZ NE KADAR INSAN VARSA TELEFONU VERIN ARASINLAR ARKADAŞLAR BU GÜN PES ETTIRELIM ETTIREBILIRIZ INANIN BAKANLIĞIN TELEFONU BU GÜN BIZE ÇALIŞSIN BAŞKALARINA ZAMAN KALMASIN HABER OLSUN MANŞET OLSUN OLMAZMI ZORMU TELEFON U AÇAN HEP BIZI KARŞISINDA BULSUN ARKADAŞLAR INSAN OĞLUNUN BAŞARAMAYACAĞI SADECE ÖLÜME ÇAREDIR GERISI BIZDEN KURTULMAZ ÇÜNKÜ HAKLIYIZ HAKKIMIZI ISTIYORUZ BUNDAN KAÇMAK OLURMU LÜTFEN ARKADAŞLAR ÖZELLİKLE BAYAN ARKADAŞLAR HAREKETE GEÇIN LÜTFEN BU GÜN MANŞET OLALIM HERKEZ ARARSA OLACAK INANIN

 402. 09/02/2011, 15:42

  >Sn.Sibel hn.çok teşekkür ederim allah razı olsun sizden.160Kartal V.

 403. 09/02/2011, 15:50

  >TRT 3'TE, MECLİSTE SN.MEHMET ALİ ÖZTÜRK KONUŞMA YAPIYOR…DOKTOR…..

 404. 09/02/2011, 15:53

  >http://www.facebook.com/profile.php?id=1002172758SİYASET MEYDANI-MUSTAFA KÜPÇÜ5422722474(Cep)2623533133(Diğer)mustafakupcu@hotmail.comBU HAFTASİYASET MEYDANINDA KONUK OKTAY VURALMUSTAFA KÜPÇÜ BEY İ ARAYIP ANLATIRSAK BİZE YARDIMCI OLACAGINI SÖYLEDİ.SİTEDEKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUMSAYIN MUSTAFA KÜPÇÜYÜ ARAYALIM.

 405. 09/02/2011, 15:56

  >arkadaşlar biraz önce anayasa mahkemesini adalet bakanlığını ali babacanı aradım.ama hep bu anlattıklarınızın sözde kalmaması için fax çekmemizi öneriyorlar.bilginize.

 406. 09/02/2011, 16:02

  >EDA arkadaşlar sadullah ergın bakanımızın makamını aradım arattırdım ısım bıraktım mağdurıyetımızı anlattım bakanımızın gündemınde arayan arkadaşları ıletıyoruz dedıler lutfen arkadaşlar özgürlük bızım hakkımız hadı arayın arattırın çok az vakıt kaldı son günler lütfen durmak yok lütfen sabır ve hedef hadı arkadaşlar hemen şimdi durmadan ara vermeden arayalım fax çekelım sayın cüneyt bey basketçi doktor sibel hanım mücadelenızden ve uğraşlarınızdan dolayı bu sıtede katkısı olan herkese teşekkür edıyorum lutfen hızlı hareket etmelıyız

 407. 09/02/2011, 16:14

  >SAVAŞ ÖNCELİKLE YAZDIGIM YAZILAR CIKMIYOR BOŞUNAMI DİYECEM,ŞİMDİ SADULLAH ERGİNİN OFİSİNİ ARADIM BİLGİ VERECEGİNİ SÖYLEDİLER,ADELET KOMİSYONUNU 031245000 ARAMAMI SÖYLEDİLER ARDM UZMAN ARKADAŞLAR İLE GÖRÜŞMEM GEREKİYORMUŞ ONLARDA TOPLANTIDALARMIŞ,YARIN SABAH ARAMAMIZI İSTEDİLER,BÖYLE HERKES KONUŞTUGUNU YAZSA BURADAN NE KADAR SIK ARANDIGI ORTAYA ÇIKMAZMI DAHA İYİ OLMAZ MI

 408. 09/02/2011, 16:21

  >SİTE YÖNETİMİ VE KOMİTEYE BİRKAÇ GÜN ÖNCE ADALETİ ADALETTEN İSTEMELİYİZ TOPLUMDA ADALET DUYGUSUNU ZEDELEYEN PEK ÇOK HABER VAR BUNLARI BİR DOSYA HALİNDE BAKANA SUNALIM ADALET VE HUKUK SADECE BİZLERE UYGULANMASINİŞTE BİR ÖRNEK DAHAVATANHASRETİ KONYA – İHA – Konya'da 5 ay önce otomobili hızlı süren şahsın babasını öldüren zanlıya 15 yıl hapis cezası verildi. 1994 yılında da bir kom şusunu öldüren ve 15 yıl ceza alan zanlı, 5 yıl hapiste kaldıktan sonra aftan yararlanarak tahliye edilmişti. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasına tutuklu sanık Erdal B., maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti olayla ilgili tüm delillerin toplanması nedeniyle savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, sanığa kasten adam öldürmeden müebbet hapis cezası verilmesine, ancak haksız tahrik altında kaldığı için de bu cezanın indirilmesini istedi. Sanık avukatı, müvekkilinin tahrik altında cinayeti istemeden işlediği için yattığı süre göz önünde bulundurularak verilecek cezanın ardından tahliyesini talep etti. Müşteki avukatları haksız tahrik maddesinin uygulanmamasını, kasten adam öldürmeden ceza verilmesini istediklerini ifade etti. Son sözü sorulan sanık, "Pişmanım" demesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kasten adam öldürme suçundan TCK'nin 81/1 maddesi gereğince kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdiklerini, ancak haksız tahrik oluştuğu gerekçesiyle TCK'nin 29. maddesi gereğince cezayı 18 yıla, bu cezayı da iyi hali nedeniyle 15 yıla indirdiklerini açıkladı. Duruşma sonunda sanık yakınları cezayı çok bulurken, maktul yakı nları ise cezanın çok az olduğunu söyledi. CİNAYET NEDENİ HIZLI ARABA KULLANMA Olay, 29 Temmuz 2010 tarihinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Ali Vaykaygusuz (20) otomobille sokak içerisinde birkaç defa hızlı bir şekilde geçmiş, bu sırada 4 çocuk babası Erdal B. (35), hızlı otomobil kullandığı iç in genci uyararak tartışmıştı. Tartışmaya katılan otomobili kullanan gencin babası Haydar Vaykaygusuz (43) tüfeğiyle havaya ateş açınca ortam iyice gerilmiş, evinden tüfeği alan Erdal B., Haydar Vaykaygusuz'a doğru ateş etmişti. Kafasından yaralanan Haydar Vaykaygusuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. BİRİNCİSİNDE DE KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ Erdal B. 1994 yılında da tartıştığı komşusu Ahmet Gülağaç'ı ateş ederek öldürmüştü. Cinayetin ardından yakalanan zanlı, yargılandığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının 5 yıl 4 ayını hapiste geçiren zanlı, af çıkması nedeniyle tahliye olmuştu. HALİL İBRAHİM VARLI Paylaş

 409. 09/02/2011, 16:52

  >arkadaşlar ben bugun adalet bakanı kalemini adalet komisyon kalemini ve suat kılıc vekilimi aradım ve suat kılıc vekilime dedimki başbakanımız gece bir konuşmasını izledim konuşması aynen şöyle artık hiç bir anne ve cocuklar ağlamıyacak ama cekmadurlarının anne ve cocukları yıllardır ağlıyor dedim ve bana verdiği cevap yapabileceğimiz bir şey yok karşı tarafda mağdur dedi hsy 44

 410. 09/02/2011, 17:04

  >MADEM ÖYLE MADEM ALACAKLILARIN MAĞDURİYETİ BİZLER HAPSE GİRİNCE BİTECEK O ZAMAN YAPILACAK TEK ŞEY VAR BOĞAZ KÖPRÜSÜNE ÇIKILACAK YASA DEĞİŞENE KADAR HER SAAT BAŞI BİR KİŞİ ATLAYACAK AŞŞAĞI EN ÖNCEDE BEN ATLAMAYA HAZIRIM BS

 411. 09/02/2011, 17:14

  >arkadaşlar yorum yapmıyorum izliyorum ama nedense 15 deki tepkileri bende aradım ve tepki olumsuz niye hani uğraşıyolar olacak felan deniyodu verilen numaraları arıyorum ve yine hüzne boğuldum yani anlamadım dün iyi konuşup bugün nasıl farklı konuşurlar bu bakanlar yada kalemleri aptalmı anlamadım.m.d.

 412. 09/02/2011, 17:22

  >arkadaş ben suat vekilime dedimki vekilim biz esnafız biz borçlu yaşamak istemiyoruz biz hapse karşıyız hapsi kaldırmanızı istiyoruz hapis kalkarsa bizler rahat calışır ve borclarımızı öderiz biz hapse karşıyız dediğimde bir duraksadı sanki haklısınız der gibi oldu hsy44

 413. 09/02/2011, 17:28

  >arkadaslar arayalım , tekrar terar arayalım.. sıtedekı arkadaslar bosuna konusmazlar… komıte bosuna konusmaz… rumuz tanımadıgımız arkadaslar. bende aradım. ıletıyoruz. beklentılerın oldugunu bılıyoruz .dıyerek gevelıyorlar.. ama cıkıpta tamam hallettık merak etmeyın demelerınımı beklıyorsunuz.daha sonuşlanmıs bırsey yokkı…konussunlar.. bız bu baskıyı surdurdukce bıseyler olacagını bılıyorlar. arkadaslar ARAMALARA DEVAMMM ..BASKIYA DEVAM.. ÖLÜ TOPRAGINI ATTIK ÜSTÜMÜZDEN… izmirli ziraatcı.

 414. 09/02/2011, 17:31

  >SAVAŞTRT 3 ALİ ÖZTÜRK YARGITAY KONUSUNDA KONUŞUYOR

 415. 09/02/2011, 17:32

  >Ali babacan faks numarası : 0 312 212 87 64Sıkıntılarımızla ilgili faks çektim. Bana geri dönüleceği söylendi.Meclisten yukarıdaki numaraları aradığımızda, torba yasasından çeklerle ilgili bir düzenlemenin olmadığı, böyle bir konu hakkında görüşülmediği söylenmektedir. Burada birisi yalan söylüyor. Lütfen insanların onurlarıyla, umutlarıyla oynamayın!! Bu, hiç kimseye bir yarar sağlamaz!!Cem

 416. 09/02/2011, 17:48

  >SN.hsy44;___________MV.SUAT KILIÇ BEY,KARŞI TARAF DA MAĞDUR DİYOR,DOĞRUDUR DİYELİM.PEKİ,DİĞER SUÇLULARA AF GETİRDİKLERİ ZAMAN,KARŞI TARAF MAĞDUR OLMUYOR MU ACABA DİYE SORABİLİRİZ.SAYGILAR…DOKTOR…..

 417. 09/02/2011, 17:50

  >ARKADAŞLAR HEMEN UMUTSUZ YORUMLAR BAŞLADI ÖNCE ŞUNU IYI BILELIM SUAT KILIÇ BIZE HER ZAMAN KARŞI OLMUŞTUR OLACAKTIRDA FAKAT BUNU DÜZELTECEK OLAN SUAT KILIÇ DEYIL BUNU IYI BILELIM ARANACAK EN ÖNEMLI MEVKII ADALET BAKANLIĞIDIR EYER ADALET BAKANLIĞINI ARAYIPTA NASIL BIR OLUMSUZLUK ALDIĞINIZI BELIRTIRSENIZ ANLARIM BEN ADALET BAKANLIĞINI ARADIM VE GAYET OLUMLU VE ILGILI DÜZGÜN CEVAPLAR ALDIM SONUÇTA ARANAN YERLERDE KONUŞULAN KIŞILER BAKANLIĞIN KALEMLERIDIR AMA SAMIMI OLARAK SIZIN KONUNUZLA ILGILI ARAYAN ÇOK INSAN VAR VE INANIN HERARAYANI ISIMLERIYLE NOT ALIP AKŞAM ÜZERI DIREK OLARAK BAKANA ILETIYORUZ BAKANA ULAŞMADIĞINDAN KESINLIKLE ŞÜPHENIZ OLMASIN BU VAZIFEMIZ BUNU YAPMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ DEDILER YANII BIZ TELEFONDA TAMAM HEMEN ARZUNUZU YERINE GETIRIP YASAYI YAPMAYA BAŞLIYORUZ DIYE CEVAP MI BEKLIYORSUNUZ BEN YUKARIDA DEFALARCA BELIRTTIM BU MAKAMI NE KADAR ARARSAK KONUNUN O KADAR ETKILI OLACAĞI KAÇINILMAZDIR YANI BU NOTLARI VE KALEMIN BAKANIM ARTIK HER GÜN BU KADAR INSAN BIZI ARIYOR ARTIK TELEFON HIÇ SUSMUYOR NE YAPMALIYIZ DEMESI NASIL BIR ETKI YAPACAK SIZCE BAKANDA YAHU ŞU TELEFONU DEĞİŞTİRİN VE SAKLI TUTUN MU DIYECEK YOKSA BU KONU HAKIKATEN BÜYÜK BU KADAR CANI YANAN VAR BUNLAR BAŞKA KARARLARDA ALABİLİR AZ DEYILLERMIŞ BU İŞE ÇARE BULMAK ARTIK KAÇINILMAZ OLMUŞMU DIYECEKTIR YAHUU EN AZINDAN BAŞBAKANA ARZ EDECEKTIR BU KONUYLA ILGILI ŞIDIYE KADAR BAŞBAKANDAN TEK KELIME DUYANINIZ VARMI BAŞBAKANLA GÖRÜŞEN VARMI DERDINI ANLATABILEN VARMI BAKALIM ODA BOŞ VER GITSINMI DIYECEK NE INTIHARI ARKADAŞLAR BURASI TÜRKIYE BURDA GECE BAŞKA GÜNDÜZ BAŞKADIR BURADA HER AN HER ŞEY DEĞİŞİR KARAMSARLIK ZAMANI DEYIL LÜYFEN

 418. 09/02/2011, 17:54

  >ARKADAŞLAR KİMSE ARADIĞIMIZ ZAMAN TAMAM SORUNUNUZU HALLETMEK ÜZERİYİZ DİYE Bİ CEVAP BEKLEMSİNARAMA AMACIKEDİMİZİ UNUTTURMAMAK VE GERÇEKTEN MAGDUR OLDUGUMUZU VURGULAMAK VE BAŞLARINA SORUN OLMAYA DEVAM ETMEKTAKİ BİZİM LEHİMİZE ADIM ATANA KADAR..LÜTFEN ARAMALARI KESMEYELİM KESİNLİKLE BİR SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM.ZEKNAZ

 419. 09/02/2011, 17:54

  >21 torba yasada var denmediki ben öyle bir şeyde okumadımayrı bir çalışma var dendi ve buduryalan söyleyen bir tek sensin bence u.d

 420. 09/02/2011, 18:00

  >arkadaşlar bugün sadullah ergin vekilimi aradım kalemi cıktı tlf aldı aradığınızı bildirecem dedi ve sonra mustafa ataş vekilimi aradım kalemi cıktı derdimizi anlatım dediği şu ceki yazarken düşünecektiniz sonra cemil cicek vekilimi aradım onun iki tlf da iptal bilginiz olsun hsy44

 421. 09/02/2011, 18:03

  >YAPILACAK TEK ŞEY VAR SES GETİRECEK BİR EYLEM HEMDE HEMEN KİMSENİN UMRUNDA FALAN DEİLİZ BURDAN SALLAYIP DURUYORUZ TAMAMEN BÜYÜK BİR KALABALIKLA EYLEM YAPMADAN KİMSE BİZİ SALLAMAYACAK. HERKES YANINDA 10 KİŞİ ALIP GELSE BİRER BİDON BENZİN BİKAÇ KİŞİ YAKACAK KENDİNİ ANCA O ZAMAN BU ADELETSİZLİK DÜZELECEK. A.Y

 422. 09/02/2011, 18:03

  >ARKADAŞLAR SEÇİM YAKLAŞIYOR BİZİ GÖZ ARDI ETME ŞANSLARI KESİNLİKLE YOK…BİZE DÜŞEN BOL BOL ARAMAK…..(YETERKİ BİZDEN BIKKINLIK DERECESİNE GELSİNLER)O ZMAN OY POTONSİYELİ OLARAK GÖRÜPMECBUREN LEMİZE KARAR ALMAK ZORUNDALAR….,,,,,,,,,LÜTFEN BIKMADAN ,UMUT EDEREK ARAMALARA DEVAM EDELİMALLAH DOĞRUNUN YANINDADIR…ZEKNAZ

 423. 09/02/2011, 18:13

  >arkadaşlar HİÇ KIMSE KIMSEYE YALAN SÖYLEMEMIŞTIRKIMSE KIMSENIN UMUTLARIYLA OYNAMAMIŞTIRBÖYLE BIR HAKKIDA YOKTUR ÇALIŞMALARIN GIZLI TUTULMASININ SEBEBIGEÇEN YILKİ YAPILAN TAAHHÜT UYGULAMASININBOŞA ÇIKMAMASIYLA ALKALIDIR BILIYORSUNUZKI GEÇEN YIL VERILEN TAAHHÜTLERIN ILK TAKSIT SÜRESI 1 NISANDA DOLUYOR BU NEDENLE 1 NISANA KADAR NE ÇIKARSA ÇIKSIN YÜRÜRLÜĞE GIRMEYECEKTIR BU NEDENLE ÇALIŞMALAR AÇIKLANMAYABILIR BUNU ANLAMAK İÇİN MÜNECCIMOLMAK GEREKMEZ ARKADAŞLAR GELELIM YENI YASA HABERINE BU HAZIRLANANYASA ÖNÜMÜZDEKI HAFTA YARGITAYA SUNULARAKGÖRÜŞ ALINACAKTIR DAHA ÖNCEDE YAZDIM YARGITAY BU IYILEŞTIRMEYE SIZCE EN ÇOK MEŞGUL OLDUĞUÇEK SUÇLARINI ILAVE ETMEK GEREKTIĞINI SÖYLEMEZMIEYER SÖYLEMEYECEKSE İŞ BIZE DÜŞER GÜNDEM OLUŞTURMALIYIZİŞTE İŞ İŞTEN GEÇMEDEN BU YASAYI HAZIRLAYANADALET BAKANLIĞINI ONUN İÇİN ARAYALIM DIYORUMANLAŞILMAYACAK NE VAR BUNDA ARKADAŞLAR

 424. 09/02/2011, 18:15

  >25, kontörüne kıy da sende ara kendin duy verdikleri cevabı. ne torba yasasında nede başka bir yerde görüşülmediği söylendi. belki de bana bilgi veren kişinin haberi yoktur ve umarım öyledir.cem

 425. 09/02/2011, 18:18

  >Anladım 29, teşekkürler. Bir an için moralim bozuldu ve o yüzden yazdım. Umarım sizin dediğiniz gibidir.Cem

 426. 09/02/2011, 18:20

  >SAVAŞ ya biz 11 inde toplantı yapacagız TORBA YASASI GECECEK BAŞBAKANA DİREK ULAŞMAK LAZIM BUNUN İÇİN ANALARIMIZI GÖNDERİRİZ YOKSA BİR SİHİRBAZLIK NUMARASI OLAN YALAN ATEŞLE BİRİMİZ Mİ YAKSAK BİR ŞEY YAPMALIYIZ KÖPRÜYÜ KAPATALIM Bİ SES GETİRMELİYİZ,TAKSİMİ 10 DK KAPATSAK HABER OLURUZ 10 DK KA TÜM KANALLAR HABER İÇİN ORADA BEKLİYOR,TEK DİYECEGİMİZ BAŞBAKANLA GÖRÜŞECEGİZ BU KADAR BASİT BİRDE BAŞBAKANLA NİYE GÖRÜŞEMİYORUZ….

 427. 09/02/2011, 18:47

  >arkadaşlar yapacağımız iş acil olarak bir şekilde başbakanımıza ulaşıp dedimizi anlatmamız lazım cünkü gecenler kayıp insanların anneleriyle görüştü ve kullandığı kelime aynın şöyle bundan sonra bu ülkede ne anneler nede cocuklar ağlamayack dedi ama çek madurlarının binlerce anne ve cocukları ağlıyor eminimki başbakanımızı bizlerde haberi yok en hafif şuç bizim en ağır cezayı ceken biziz hsy44

 428. 09/02/2011, 18:51

  >SAYIN CEM KARDEŞİM BENIM NE KADAR KONTOR HARCADIĞIMIKAÇ KIŞIYI ARATTIĞIMI ANLATSAM İNANMAZSIN29 DA YAZDIĞIM YENI YASAYLA ILGILI YORUMU BEN SÖYLEMIYORUM BU BENIM YAPTIĞIM IYIMSER YORUMDEYIL BUNU TGRT HABERDE CANLI YAYINA ÇIKANYARGITAY EMEKLI HAKIMI SÖYLÜYOR ARKADAŞLAR YORUMLARI KIMSE DIKKATLI OKUMUYORBEN BUNU DEFALARCADA YAZDIM BEENIM BAŞTAN BERIYAPTIĞIM YORUMLARI YAN YANA GETIRIRSENIZBENI ANCAK ANLARSINIZ HIÇ BIR ZAMAN AKLIMAGELDIĞI GIBI KABA TASLAK YORUM YAZMADIM KESINOLMAYAN DOĞRULUĞU KANITLANMAYAN HIÇ BIR ŞEY YAZMADIMŞÜPHE DUYDUĞUM HER HABERIDE SORGULADIM TELEVIZYONDA CANLI YAYINA ÇIKAN HAKIM BU YASAYA ÇEK SUÇLARININ DERHAL EKLENMESI GEREKMEKTEDIR DEDIBEN BUNU OLDUĞU GIBI YAZDIM BURDA KANDIRMA OLABILIRMI ŞİMDİ SITEYI ELEŞTIREN ARKADAŞLARIM ZAMAN ZAMANOLUYOR ARKADAŞLAR GEÇEN YIL ÇIKAN YASAYI BU MECLIS KENDI IRADESIYLEMI ÇIKARDI KALDIKIBEN O ZAMAN SITENIN VARLIĞINDAN HABERIM BILE YOKTUİÇİNİZDEN BAZILARI DIYEBILIR ÇIKTIDA NE OLDUONU DIYECEK OLAN CEZA EVININ NE OLDUĞUNU BILMEYEN KIŞİ OLUR ANCAKDIŞARI ÇIKMAK KISADA OLSA NE DEMEK ONLARA SORMAKLAZIM BEN O YASAYLA ÇIKANLARDAN DEYILIM BEN HEPYATTIM HIÇ KAÇAMADIM GEL DEDILER GITTIM DIŞARIÇIKIP EVE GIDIYORUM DERKEN KAPIDAN TEKRAR VALIZELIMDE GERI ÇEVIRDILER BU NE DEMEK ANLARMISINIZŞİMDİ ÜÇ AY CEZAM KALDI BEN ALIŞTIM ONUN İÇİN BURDA DEYILIM BURDA UMUT BEKLEYEN INSANLARIN NELERYAŞAYACAĞINI ÇOK IYI BILDIĞIM İÇİN BURDAYIMBELKIDE ÇOĞUNUZDANDA BÜYÜĞÜM AMA HEPINIZE SAYGI DUYUYORUMELİMDEN GELENI YAPMAYA ÇALIŞIYORUM SONUNA KADARAMA DOLANDIRICILARIDA LANETLIYORUM ÇÜNKÜ BENDEONLARIN KURBANIYIM TICARET MAALESEF IYI NIYETKALDIRMIYOR ACIYINCA ACINACAK HALE DÜŞÜYORSUNAMA HIÇ BIR ZAMANDA DERS AALAMIYORSUN ÇÜNKÜ YAPIN BÖYLE LÜTFEN SAKİN OLALIM UMUTSUZLUK YOK HER ŞEYDÜZELECEK HER ÇIKIŞIN BIR INIŞI VARDIR VEINŞ YAKINDIR BUNA INANIN HEPINIZE SAYGILR

 429. 09/02/2011, 19:01

  >daha büyük eylem diyorsunuz köprüden atlayalım yada benzer olaylar bence borç için ölmeye değmez biz niye sevdiklerimize veda ediyoruz bu zulmu bize yaşatanlar hayata veda etsin düşüncemin doğru yada yanlış oldğunu lütfen yazın madem çek mağdurları olarak yeterli kişi sayısına ulaşıp kamuoyu oluştaramıyoruz aslında bir çok kez başarılı olundu neyse büyük ve kalabalık miting hep hayel oldu ozaman kredi kartı senet mağdurlarını çiftçinin bankaya olan kredi borcunuda yanımıza alalım tek mağdur biz değiliz mesela kredi borçluları için evdeki eşyamı çocuğumun yatağını alma borcumu yapılandır tarlamı yabancıya verme çek hapis zulum diyerek yakın bir tarih ve yer belirlensin her mağdur kendi pankartını hazırlayıp haykırsın bunu bir şekilde kitleye yayıp bir nevi cumhuriyet mitingine döndürelim???ben görev almaya hazırım ama sizlerin görüşü ve dediğim kitleye ulaşma konusunda hep beraber olamalıyız????AKCAN

 430. 09/02/2011, 19:04

  >SON CÜMLE DÜZELTMESİ OLMALIYIZ AKCAM

 431. 09/02/2011, 19:18

  >bravo aydın bey size katılıyorum.izmr

 432. 09/02/2011, 19:34

  >SAVAŞ TRT 3 İNCE GZL KONUŞUYOR İYİMAYA KENAN EVRENİN AVK MIŞ HELAL OLSUN ŞİMDİ İYİ MAYA KONUŞACAK

 433. 09/02/2011, 19:49

  >ARKADAŞLAR ŞU AN İÇİN TEK YAPACAGIMIZ ŞEY TELEFON AÇMAK BAŞKA BİR ŞEY DEİL EYLEMLERDE GÖRÜYORUZ YETERLİ KALABALIK TOPLUYAMIYORUZ BAZILARI NASILSA BAŞKALRI UGRAŞIYOR BİZİM UGRAŞMAMIZA GEREK YOK DEYİP PASİF DAVRANIYORLAR ONUN İÇİNDİR Kİ EYLEM PLANI BİR İŞE YARAMAZ. BUGUNLERDE ÖNÜMÜZDE SON 10 GÜN VAR TORBA YASAYA GİRMEMİZ LAZIM YOKSA SONUMUZ HİÇ İYİ OLMAZ SESİMİZİ DUYURMALIYIZ

 434. 09/02/2011, 20:07

  >arkadaşlar mustafa küpçü hocamıza olayı detaylı anlattımyarın akşam konuyu dıle getıreceğini yanısıyaset mwydanında konuyu işleyeceğininsözünü vermiştır bılgılerınıze

 435. 09/02/2011, 20:10

  >haberlerde mısır için taksime getirdikleri deve kadar yer alamadık haksızmıyım…ist 34

 436. 09/02/2011, 20:10

  >İSTANBUL34 KARDEŞİM DEMEDİNMİ GÖÜŞTÜGÜN MİLLETVEKİLİNE BİZE KAMU DAVASI AÇILIYOR ADLİ PARA CEZASI DEVLETİN KASASINA GİDİYOR ALACAKLIYA DEİL DİYE SÖYLESEYDİN KARDEŞİM

 437. 09/02/2011, 20:12

  >vezir 34 kardeşim demezmiyim ama anlamak işlerine gelmemekte, laf salatası yapıyorlar

 438. 09/02/2011, 20:26

  >utku kardeşim artık sitemizde faal olman gerek senin yüreğine ihtiyacımız var…ist 34

 439. 09/02/2011, 20:27

  >ARKADAŞLAR HER KESE İYİ AKŞAMLARBİR TELEFON AÇIN SADECE BİR TELEFON GÜNDEMDE KALALIM BAKIN BİR DAHA SÖYLÜYORUM AK PAR. TİNİN BÜTÜN TEŞKİLATLARINI ARAYALIM SİZ HİÇ BİR ŞEY OLMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORSUZ ÇOK ŞEY OLUR BUNUN YANI SIRA BAZI İŞLERİ ARTIK BERABER YAPMAMIZ LAZIM BU YÜZDEN TOPLANACAK KOMİTEYİ BEKLİYELİM FARKLI BİR EYLEM DÜŞÜNEN VARSA KOMİTEYE BİLDİRELİM SON GÜNLER ARTIK BAZI ŞEYLERİ TOPLU VE DÜZENLİ YAPMAMIZ LAZIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM İhtiyar

 440. 09/02/2011, 20:28

  >http://www.facebook.com/profile.php?id=1002172758SİYASET MEYDANI-MUSTAFA KÜPÇÜ5422722474(Cep)2623533133(Diğer)mustafakupcu@hotmail.comBU HAFTASİYASET MEYDANINDA KONUK OKTAY VURALMUSTAFA KÜPÇÜ BEY İ ARAYIP ANLATIRSAK BİZE YARDIMCI OLACAGINI SÖYLEDİ.SİTEDEKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUMSAYIN MUSTAFA KÜPÇÜYÜ ARAYALIM.

 441. 09/02/2011, 20:34

  >AHDE VEFA Hz. Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler. Derler ki :- Ey halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin. Bu söz üzerine Hz. Ömer suçlanan gence dönerek : – Söyledikleri doğru mu diye sorar. Suçlanan genç der ki : – Evet doğru. Bu söz üzerine Hz Ömer anlat bakalım nasıl oldu diye sorar. Genç anlatmaya başlar: – – Ben bulunduğum kasabada hali vakti yerinde olan bir insanım. Ailemle beraber gezmeye çıktık, kader bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Affedersiniz hayvanlarımın arasında bir güzel atım var ki dönen bir defa daha bakıyor. Hayvana ne yaptıysam bu arkadaşların bahçesinden meyve koparmasına engel olamadım. Arkadaşların babası içerden hışımla çıktı atıma bir taş att ı, atım oracıkta öldü. Nefsime bu durum ağır geldi, ben de bir taş attım, babası öldü. Kaçmak istedim fakat arkadaşlar beni yakaladı, durum bundan ibaret, dedi. Hz Ömer: – Söyleyecek bir şey yok, bu suçun cezası idam. Madem suçunu da kabul ettin, dedi. Bu sözden sonra delikanlı söz alarak: – Efendim bir özrüm var, diyerek konuşmaya başladı: – Ben memleketinde zengin bir insanım, babam, rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. Gelirken kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kaldım. Şimdi siz bu cezayı infaz ederseniz yetimin hakkını zayi ettiğiniz için Allah(cc) indinde sorumlu olursunuz, bana üç gün izin verirseniz ben emaneti kardeşime teslim eder gelirim, bu üç gün içinde yerime birini bulurum, der. Hz. Ömer der ki: – Bu topluluğa yabancı birisin, senin yerine kim kalır ki? Sözün burasında genç adam ortama bir göz atar, der ki: – Bu zat benim yerime kalır. O zat Hz. Peygamber Efendimizin (sav) en iyi arkadaşlarından, daha yaşarken cennetle müjdelenen Amr Ibni As' dan başkası değildir. Hz. Ömer Amr'a dönerek: – Ey Amr, delikanlıyı duydun, der. O yüce sahabe: – Evet, ben kefilim, der ve genç adam serbest bırakılır. Üçüncü günün sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur. Medine'nin ileri gelenleri Hz. Ömer'e çıkarak gencin gelmeyeceği, dolayısıyla Amr Ibni As'a verilecek idam yerine maktulün diyetini vermeyi teklif ederler, fakat gençler razı olmaz ve babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz derler. Hz. Ömer kendinden beklenen cevabı verir de r ki: – Bu kefil babam olsa fark etmez cezayı infaz ederim. Hz Amr Ibni As ise tam bir teslimiyet içerisinde der ki: – Biz de sözümün arkasındayız. Bu arada kalabalıkta bir dalgalanma olur ve insanların arasından genç görünür. Hz. Ömer gence dönerek derki: – Evladım gelmeme gibi önemli bir nedenin vardı neden geldin? Genç vakurla başını kaldırır ve (günümüz insani için pek de önemli olmayan): – 'AHDE VEFASIZLIK ETTI' demeyesiniz diye geldim der. Hz. Ömer başını bu defa çevirir ve Amr Ibni As'a der ki: – Ey Amr, sen bu delikanlıyı tanımıyorsun, nasıl oldu onun yerine kefil oldun?. Amr Ibni As Allah kendisinden ebediyyen razı olsun, vakurla kanımızı donduracak bir cevap verir: – Bu kadar insanın içerisinden beni seçti.'İNSANLIK ÖLDÜ 'dedirtmemek için kabul ettim, der. Sıra gençlere gelir, derler ki: – Biz bu davadan vazgeçiyoruz. Bu sözün üzerine Hz Ömer: – Biraz evvel babamızın kani yerde kalmasın diyordunuz ne oldu da vazgeçiyorsunuz, der. Gençlerin cevabı da dehşetlidir: – MERHAMETLİ İNSAN KALMADI' DEMEYESINIZ DİYE…

 442. 09/02/2011, 20:43

  >ARKADAŞLAR YAŞAMIMIZIN HER SANİYESİNDE MÜCADELE EDMESSEK YAŞAM OLMAZ….ŞİMDİ ARADIĞIMIZ TELEFONLARDAN BİZE HER HANGİ BİR OLUMSUZ CEVAP GELİRSE O ZAMAN SESİMİZİ DAHA ÇOK YÜKSELTMEMİZ LAZIM UMUTSUZLUK DİYE BİR ŞEY YOK BİZ ESNAFIZ HER KES ESNAF OLAMAZ BİZİM TAŞIDIĞIMIZ MEZİYET ÇOK AZ İNSANDA BULUNUR İKİ OLUMSUZ OLAY BİZİ OLAYLARDAN SOĞUMAYA DEĞİL AKSİNE ÜSYÜNE DAHA ÇOK GİTMEYE ZORLAMASI LAZIM ÇÜNKÜ BİZ BÖYLE GÖRDÜK ŞİMDİ HER KES İŞ BAŞINA ARKADAŞLAR KÖTÜYE GİDEN BİR ŞEY VARSA LÜTFEN LÜTFEN İŞİN ÜSTÜNE GİDİN SONRA BİR DÜŞÜNÜN ZATEN BİZLE İLGİLİ BİR ŞEY YOK TU BİZ KENDİ GAYRETLERİMİZLE BİR ŞEY YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ İhtiyar

 443. 09/02/2011, 20:51

  >YORUM 50 SAYIN KARDEŞIM ANLADIĞIM KADARIYLA BENI KASTEDIYORSUN SIZYAZILARI OKUDUNUZMU OKUDUYSANIZ HIÇ BIR ŞEYMIÇIKARAMADINIZ YAZILARI IYICE OKUYUN VE ONAGÖRE DEĞERLENDIRME YAPINIZ DARDASINIZ ANLIYORUMAMA BU İŞ O KADARDA KOLAY OLMUYOR KIMSENIN PSIKOLOJISINI BOZMAYA NIYETIMIZ YOKEYER HEPIMIZ SIZIN GIBI DÜŞÜNÜRSE OLANLARISIZIN GIBI DEĞERLENDIRIRSE NE BIRLIK BERABERLIK KALIRNEDE BURDA KIMSE KALIR O ZAMAN KIMINLE NE YAPILABILIR NASIL BIR ARAYA GELINIR NE BULUYORSAKONU YAZIYORUZ AMA YALAN YALNIŞ YAZMIYORUZACABA SIZIN NASIL UMUDUNUZLA OYNADIK ANLATFARKINDA OLMADAN SIZI ÜZMÜŞ OLABILIRIZ ÖZÜR DILIYORUM AMA LÜTFEN KIM OLDUĞUNU YAZBURAYA YAZAN ARKADAŞLAR RUMUZ YAZMAYINCAART NIYETLI OLDUKLARI KUŞKUSU DOĞUYOR LÜTFENBUNA DIKKAT EDELIM NE OLUR

 444. 09/02/2011, 21:10

  >iyi akşamlar arkadaşlar daha yeni girebildim siteye bazı arkadaşlar yine umutsuzluktan bahsediyor lütfen arkadaşlar çoğumuz dışarı bile çıkamıyor belki telefon bile açamıyoruz fakat arkadaşlarımız mücadele verirken onlara destek olmalıyız onlar sadece kendileri için değil bizler içinde çaba sarfediyorlar unutmayınki istanbulda toplantılar yapılıyor demekki bir gelişme olacak demekki bizler için çırpınan cesur yürekler var biz o cesur yüreklere moral verelimki onlarda daha rahat hareket etsinler lütfen yorum yaparken özverili olalım unutmayınki hepimizin derdi ortak Suskun

 445. 09/02/2011, 21:24

  >ARKADAŞLAR İYİ AKŞAMLARBAZI ARKADAŞLARIMIZ TEKRAR UMUTSUZLUĞA KAPILMIŞ.BAKIN ARKADAŞLAR İÇİMİZDEN BAZI ARKADAŞLARIMIZIN SN.VEKİLLERLE SAMİMİ OLMASI EN AZINDAN YILLARDIR MECLİSE GİTMENİN VE ARAMANIN VERDİĞİ BİR SAMİMİYET OLMASI NORMAL DEĞİLMİDİR.UNUTMAYALIMKİ VEKİLLERİMİZDE İNSAN VE İÇLERİNDE GERÇEK ANLAMDA GİZLİCE BİZLERE DESTEK OLANLAR OLDUĞUNUDA BİLİN.BU VEKİLLERİMİZ İSİMLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEBİLİR VE BUDA GAYET DOĞALDIR.MESELA JENARDİ ARKADAŞIMIZIN BAZI VEKİLLERLE SAMİMİ OLMASININ SEBEBİ AÇIKÇA İÇİMİZDE MECLİSE EN FAZLA ZİYARET YAPAN ARKADAŞIMIZ OLMASI SEBEBİYLE VE KENDİSİNİN GERÇEKTEN MAĞDUR OLDUĞUNA İNANAN VEKİLLERİMİZİN OLMASIDIR.BAKIN ARKADAŞLAR BU KANUN HAFTAYA ÇIKACAK OLSA BİLE SON ANA KADAR BUNU AÇIKLAMAZLAR VE BUDA GAYET DOĞALDIR.EĞER BU AÇIKLANIRSA SİZCEDE İÇİMİZDE CEBİNDE PARASI OLUPTA ÖDEMEYECEK OLAN ART NİYETLİLER YOKMUDUR?VERİLMİŞ OLAN TAAHÜTLERDEN DOLAYI ŞU AN İÇİN BUNU AÇIKLAMAMALARI GAYET DOĞALDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.VE BUNLARDAN DAHADA ÖNEMLİSİ YILLARDIR SÖYLEDİKLERİNİN BİR GÜNDE DEĞİŞMESİNİN SEÇMEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.KENDİNİZİ ONLARIN YERİNE KOYUN VE DÜŞÜNÜN YILLARCA ALACAKLI NE OLACAK DERKEN BU GÜN ÇIKIPTA BİR ANDA TAMAM HAKLISINIZ DERMİYDİNİZ? VEKİLLERİN BU ŞEKİLDEKİ TUTUMU GAYET DOĞALDIR.BURDAKİ ARKADAŞLARIMIZIN ALDIĞI HABERLERİ BİZLERLE PAYLAŞMASININ HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ AMA ASLA O ARKADAŞLARIMIZIN BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNDEN BAŞKA BİR AMAÇLARININ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEZSİNİZ.BAKIN ARKADAŞLAR SİYASETTE BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN KAMUOYU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR VE BİZLERİNDE ARAMALARI YOĞUNLAŞTIRIN ŞEKLİNDEKİ YAZILARINDAKİ AMAÇTA BU KAMUOYUNUN OLUŞMASI İÇİN ZEMİN HAZIRLANMASIDIR.ŞİMDİ BİR DÜŞÜNÜN BAKALIM KAMUOYUNU HAZIRLAMADAN BU İKTİDAR HANGİ KANUNU DEĞİŞTİRMİŞTİR? EN BASİT ÖRNEĞİ 2009 YILINI HATIRLAYIN SN.ADALET BAKANI DAHİL OLMAK ÜZERE SN.BABACAN A KADAR HEPSİNİN SÖYLEMİ NEYDİ BU ERTELEMEYİ ÇIKARIRKEN??? BEYANATLARINI HATIRLAYALIM LÜTFEN''HER GÜN TELEFONLARIMIZA GELEN ARAMALAR VE SMS LERDEN İŞ YAPAMAZ HALE GELDİK VE BU ÇEK YASASINDAN DOLAYI GERÇEKTEN ÇOK MAĞDURİYETLER OLUYOR'' DEMEDİLERMİ??? İNŞAATIN TEMELİ BİZİM ARAMALARIMIZ VE FAXLARIMIZ OLACAK ARKADAŞLAR SONRASINI ZATEN HEP BERABER GÖRECEĞİZ.ŞU AN İKTİDAR PARTİSİ DAHİL BÜTÜN PARTİLER OY PEŞİNE DÜŞMÜŞKEN BİZİM GİBİ CİDDİ BİR POTANSİYELİ KAÇIRMAK İSTEMEZLER.HER ŞEYDEN ÖTE YAPTIĞIMIZ ARAMALARIN BİZ ÇEK MAĞDURLARINA KAYBETTİRECEĞİ NE OLABİLİRKİ??? O ZAMAN HİÇ ARAMAYALIM VE BİZLERİ EVLERİMİZDEN GELİP ALMALARINIMI BEKLEYELİM???? ŞAHSIM ADINA BENİMDE ALDIĞIM DUYUMLAR VAR VE BEN SON ANA KADAR ARAMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİM.SAYGILARIMLACAN MERT

 446. 09/02/2011, 21:40

  >CAN MERT ARKADAŞIMA YÜREKTEN KATILIYORUM.EĞER EMPETİ YAPARSAK,SİYASİLERİN HEMEN AÇIKLAMA YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL,ONLAR DURUMUN OLGUNLAŞMASINI ÖN GÖRMEK DURUMUNDADIR.OLGUNLAŞMASININ,GERÇEKLEŞMESİ SABIRLA HAREKET EDİP ARAMALARA GÖRÜŞMELERE BU DURUMUN ADALAT GETİRMEK YERİNE KAUS OLUŞTURDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞACAGIZ.BU BASKI OLUŞMADAN ÇÖZÜM GELMEZ.BEN ŞAHSEN BU SİTEYİ YAKLAŞIK 40 GÜN ÖNCE KEŞFETTİM,BENİM DAVALARIM 2010 YILINA AİT,AMA ULAŞABİLDİĞİM HER TÜRLÜ ARACI,KULLANMAYA ÇALIŞIYORUM.BUNADA BENİ BU SİTEDE YAYINLANAN YORUMLAR YÖNLENDİRDİ.TELEFONDA VEYA GÖRÜŞMELERDE FAXLARDA,MAİL LERDE HEMEN İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMAYABİLİRİZ ONUN İÇİN MÜCADELEMİZİN KESİNTİYE UĞRAMASINA İZİN VERMEMEMİZ GEREKİYOR,BEN DAVAMIZDA HAKLI OLDUĞUMUZU,HERTÜRLÜDE SONUCA ULAŞACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM.

 447. 09/02/2011, 21:41

  >Bütün şevkimiz gitti….boş – boşne yapsan ne yazsan boş……ne desen boş ….elimden geleni değil , gerekenleri yapıyorum..yapabileceklerimi yapıyorum…sınırlarımı zorluyorum………..boş boş fikir değil ,başkalarına akıl vermek değil , icraaat yapmaya çalışıyorum…yok yok boş…..Birlik beraberlik diyorum boş hemde kocaman bir boş….Ne garantisi istiyorsunuz arkadaşlar , Olanları yazıyoruz..Mecliste olan ziyaretleri anlatıyoruz , olmuyor…Burada bir sözümüzmü var , taahhüdümüzmü var , bide bizi oyalamayın diyorsunuz…Oyalanmak istemiyorsanız…………Yaparsın çağrını , meclise gidiyorum dersin , gelin dersin ….. söz ben önde geleceğim….Şunu unutma.!!!!!!Bunu yapsan aynısını sanada diyecekler , akıl verecekler , paralı adamları gibi davranacaklar…..şöyle-böyle yap diyecekler…Ama biz yaptıklarımızı yada yapacaklarımızı analar için , yavrular için , gözü yaşlı eşler için yapmaya çalışıyoruz…..Bir kenarda oturup ahkam kesenlerle zaten işimiz olmaz…..ŞUNU İYİ BİLİN , BU SİTENİN DIŞINDA ÖYLE BİR DÜNYA VARKİ , BUNU KEŞFEDİN…BU SİTEDE MÜCADELE EDEN BİR ÇOK İNSANIN KAFASINI KUMDAN ÇIKARIP ,MECLİSTE – YARGIDA – BASINDA NELER YAPTIKLARINI BİLMİYORSUNUZ…..BİR HABER ÇIKTIĞI ZAMAN , KENDİLİĞİNDEN ÇIKTI SANIYOR VE KISA OLDU – ÖYLE OLMADI-BÖYLE OLMADI VS VS ELEŞTİRİLER BİR TON….ŞUNU UNUTMAYIN BU SİTEDE YAZI YAZMAKTAN BAŞKA , DIŞARDA YAPILAN BİR SÜRÜ PLAN VE PROJE VAR..OLUR OLMAZ..BİZDEN BU KADAR..YA BİR YOL ÇİZECEKSİN – YADA YOLU TAKİP EDECEKSİN……

 448. 09/02/2011, 21:44

  >50 DE YAZAN BEN ROMOZ BİRSIFIR

 449. 09/02/2011, 21:56

  >ANKARAYA GEL..GELMEM..ARANMAM VARBİZİM YOKMU……………..ŞURAYA GEL..GELEMEM ..BEN ÖNEMLİ ŞAHSİYETİM..BİZ NAYLONDANMI ADAMIZ….HÜKÜMETE YÜKLENELİM………YOK ADALETE YÜKLENELİMADALETE YÜKLENELİM…………….YOK BAŞBAKAN ÇÖZERANKARAYA TOPLANTIYA GELİN DEDİK-GÜNLERCE YAZDIK-DURUMU OLMAYANLAR SORUN YOK DEDİK…YALVARDIM,GÜNLERCEBİRİNCİ OTOBÜS DOLMADAN DAHA ,DOLMUŞ GİBİ YAPTIMİKİNCİ OTOBÜSTE ŞU KADAR YER VAR DEDİM..SONUÇ 40 KİŞİ İLE GİTTİK…ÜSTELİK DAHA İNFAZLAR BAŞLAMAMIŞTI….İSİMLERİ ÖNEMLİ DEĞİL 3 ARKADAŞ HERGÜN MECLİSTE,SİTEYEDE GİRMEZLER-GEREKTE DUYMAZLAR…HİÇ DEĞİLSE ONLARA SAYGI DUYUN….ŞİMDİ BEN TAKSİMDE YÜRÜYELİM DESEM , KATILIM 500 OLUR…..ÖYLEMİ ???????BEN TAKSİMDE YÜRÜMEYE ALIŞIĞIM,ANTRENMANLIYIM..BUYRUN BAŞLATIN TAKSİM YÜRÜYÜŞÜNÜ , ORGANİZE EDİN ARKADAŞLAR….NE DURUMDA MÜCADELE ETTİĞİMİZİ BİLİYORMUSUNUZ..SİZİN MADDİ DURUMUNUZ YOK…….BİZLERİN VARMI.?????SAYGI DUYUN VE BU TARTIŞMALARA BİR SON VERİN….BU SİTE GÖNÜLLÜLERDEN KURULMUŞ VE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYANLARDAN OLUŞMUŞTUR….Bu arada gerçektem mağdur,bir yerlerde yaşam mücadelesi veren saygıdeğer arkadaşlardan özür diliyorum.Onları bu değerlendirmelerin dışında tutuyorum…

 450. 09/02/2011, 21:57

  >SN.EKİM2510 NUN SÖYLEDİKLERİNE HARFİYYEN KATILIYORUM. EVET KOCAMAN BİR BOŞ

 451. 09/02/2011, 21:59

  >Korkular acılar ve zulüm yenilecektir bir gün.İnsanoğlunun yıkılmaz inancı ezecektir vahşeti. Mutlaka ezecektir. YILMAZ GÜNEY arkadaşlar yoldaşlar yüklenmeye devam edelim. sonuna kadar savaş. BEYAZ BODRUM

 452. 09/02/2011, 22:00

  >ARKADAŞALAR BEYLER LÜTFEN CANI SIKILAN BU SİTEDE YAZI YAZMASIN BU SİTE BİR DAYANIŞMA SİTESİDİR AĞLAMA DUVARI DEĞİL BURDA BİR SAVAŞ VERİLİYOR BU SAVAŞTA MÜCADELE EDEN İNSANLARI ÜZMEYİN BURDA BİR FİKRİ OLAN YADA BİZLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLANLAR BULUNSUN HA BİZ BAŞARIRIZ BAŞARAMAYIZ ONU BİLMEM AMA LÜTFEN BURDA KENDİMİZ VE BİSSÜRÜ MAĞDUR MASUM ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ VİCDANI OLAN OLUMSUZ YAZILAR YAZMASIN BİZ SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ LÜTFEN YAZILARIMDAN KİMSE DARILMASIN DÜN BAŞKA BU GÜN BAŞKA OLURMU BÖYLE ŞEY DÜN AZCIK GÜZEL HAVA VAR BAKIYORUM HER KES SİTEDE AZCIK BİR ŞEY YOK BAKIYORUM SİTE AĞLAMA DUVARI ARKADAŞLAR BU SİTEDE YAZILANLAR YÖNLENDİRMELER NEYSE HER KES UYSUN GÖRÜŞMELER OLUMSUZ OLABİLİR KİM OLUMSUZ CEVAP VERİYORSA O BAKANA SALDIRALIM SEÇİM ZAMANI BİZ BU İŞİ HALLEDEMESSEK NE ZAMAN HAL OLUR ihtiyar

 453. 09/02/2011, 22:03

  >SAVAŞ ARKADAŞLAR R.T.ERDOGAN İSTEMEDEN OLMAZ İSTERSE HMN SANDEVİÇ ARSI GİBİ OLUR 2 KERE 2 4 EDER KESİN GÖZÜKÜYOR BUNUN İÇİN RİZE İL BŞK DAYISI OLAN ARKDAŞ DEVREYE SOKALIM YADA BAŞBAKANI TKİP ETMELİ VE KARŞI KARŞIYA GELMELİYİZ

 454. 09/02/2011, 22:06

  >sabır ya allahım

 455. 09/02/2011, 22:13

  >SAVAŞ EKİM 2510 BOZMA MORALİNİ BUNLAR AŞARIZ DEDİKLERİNE AYNEN KATILIYORUM BİZ BÖYLE TOPLUMUZ İŞTE BİRİSİ ÖNE ÇIKTIGI ZAMAN ELEŞTİRİRLER,SİNSİ DAVRANIP YOK ETMEYE ÇALIŞIRLAR İNANIN BU YAŞIMA GELDİM EDİNDİGİM TECRÜBE,SUSARLAR MORAL BOZARLAR,KALLEŞÇE SENİ HARCARLAR,TAKMA KAFANA BOŞVER BURDA TEK HEDEFİMİZ VAR ONUDA BİRLİKTE AYNI ANDA YAPABİLİRSEK BAŞARIRIZ…BOZMA MORALİNİ

 456. 09/02/2011, 22:18

  >SAYIN EKİM 2510,AĞZINA SAĞLİK ,YÜREĞİNE SAĞLİK ,ELİNE SAĞLİK !SADECE KLAVYEDE AHKAM KESEN ,SADECE AKIL VEREN,YETMİYORMUŞ GİBİ YAPILANLARI BEĞENMEYEN,MOTIVASYON BOZAN ŞAHSİYETLERE ÇOK GÜZEL YANIT VERMİSSİN.(TABİİ ANLAYANA).SAYIN RKADAŞLAR BU SİTEDE OLUPTA ŞARTLARI VE DURUMU DAHA İYİ OLAN KİMSE YOK,HERKES BU UCUBE YASADAN DOLAYI YA HAPSEDİLMİŞ YA ARAMASI VAR YADA HAPİS TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYADIR.ARKADAŞLAR ;BU ZOR KOŞULLARDA CANLA BAŞLA BİŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZA YARDIMCI OLMALIYIZ.YARDIMCI OLAMIYORSANIZ BARİ OLUMLU FİKİR VE DÜŞÜNCELER SEGİLEYEREK MOTİVE EDİNİZ.EĞER BU YAPILANLARI ISRARLA BEĞENMİYORSANIZ, YETERSİZ BULUYORSANIZ ;ELİNİZİ TUTAN YOK ARKADAŞLAR DAHA İYİSİNİ SİZ YAPINIZ. BİZ KOŞULSUZ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ.SAYGILARIMLA,REALİST34 ONDAN SONRADA ÇOK ZOR ŞARTLARDA KİMSEDEN BİRŞEYBEKLEMEDEN

 457. 09/02/2011, 22:19

  >ınsan OĞLUNUN BU DÜNYADAKI EN BÜYÜK SERMAYESI SABIRDIR ARKADAŞLAR EN BÜYÜK SERMAYEMIZI TÜKETMEYELIM SABIRLI OL KARDEŞİM

 458. 09/02/2011, 22:23

  >ONDAN SONRADA ÇOK ZOR ŞARTLARDA KİMSEDEN BİRŞEYBEKLEMEDEN BİZ KOŞULSUZ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ.SAYGILARIMLA,REALİST34

 459. 09/02/2011, 22:25

  >mail adresleri verdik , 11 şubat ta toplantı var dedik…görüşlerinizi yazın dedik…bir öneriniz varmı , varsa yazın dedik..kaç tane geldi biliyormusunuz…… 000000000 …işte gerçek buuuuBAKIN BİR DAHA YAZIYORUM….BURADAN-BU SİTEDEN BAŞKA BİR DÜNYA VAR ..EYLEMLE ÖZDEŞLENEN …ARKADAŞLARIN MÜCADELE ETTİĞİ ..FİKİR BİRLİĞİ EDİLEN VE BİR PLAN İÇİNDE…11 ŞUBAT GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTIDAN TELEKONFERANS BİLE İSTEYEN VAR..ÖYLE OTELLERİN OLDUĞUNU SÖYLEYENLER-AKIL VERENLER VAR…AKŞAMA KADAR KOŞTUR ( ARKADAŞLAR ADINA YAZIYORUM )MADDİ – MANEVİ SON DEMİNE KADAR BİTİR…AKŞAM GEL BAK SİTEYE…OOOOOOOOOOOO AKIL , FİKİR ÇOKKK…KİMSEYE BİR SÖZÜMÜZ YOK , VEREN OLURSA YALAN DER…ARAYACAN – MÜCADELE EDECEN – TOPLANTIYA GELECEN YADA TOPLANTI DÜZENLEYECEN YADA MAİLLE DESTEK OLUCAN YADA HİÇ BİR ŞEY YAPMIYORSAN BÖLÜCÜLÜK YAPMAYACAN….ÜSY DÜZEY MÜCADELE EDEN HANIMLARDAN UTANIYORUM YAA…ÇOCUKLARI İÇİN GELEN BABALARDAN UTANIYORUM YAAA…

 460. 09/02/2011, 22:29

  >toplam tutarları 112000 tl olan 4 adet çekim yazıldı çeklerim yazıldıktan 10 gün sonra alacaklıya 25.ooo tl (1 çekin tammanı defaten ödedim) ve 12000 tl (diğer çekten kısmi ödeme) banka yoluyla (çeklerin nosu ve diğer açıklamalarınıda banka dekontuna yazdırdım) alacaklıya havale yaptım alacaklı kötü niyetli olarak tüm çeklerle ilgili suç duyurusu yaptı mahkemede bu dekontları ibraz etmeme rağmen tüm çeklerin toplam tutarı üzerinden ceza kesti (tüm çekler tekbir dava konusu edilmiş) bende hem temiz ettim hemde menfi tespit davası açtım yarğıtay ödedğimm çekten bana ceza kesermi bilgisi olan arkadaşlar yazssın tşk ederim bua rada adalet bakanlığını faks çektim tşk

 461. 09/02/2011, 22:32

  >BU SİTE İSTANBUL 11 ŞUBAT TOPLANTISINA 35 KİŞİ İLE KATILMAKTADIR….BİLGİNİZ OLSUN……BEN NİYE YOKUM DİYE SORUN BENCE…GİTSEM FİKİRLERİMİ ORADA SUNSAM DAHA İYİ HİZMET ETMEZMİYİM DİYE SORUN BENCE…AMA ÖYLE OLMAYACAK….NE OLACAK , YAZAYIM SİZE…NE SONUÇ ÇIKTI – ASLINDA ŞUNLAR OLSAYDI DAHA İYİ OLURDU – ADALETİ ADALETTEN İSTEYECEĞİMİZE , BAŞBAKANA GİDELİM , EŞİNE GİDELİM , KÖPRÜYE ÇIKALIM , YAZ BABAM YAZ …ÜCRET YOK – SERVİS VAR – ÇAY İKRAM VARAMA SİZLER YOKSUNUZ………..

 462. 09/02/2011, 22:32

  >aa

 463. 09/02/2011, 22:34

  >ARKADAŞLAR..YAZMIYORUZ AMA YANINIZDAYIZ…YAKININIZDAYIZ…OLABİLECEK HER YERDE VARIZ..OLACAĞIZ..YAPILABİLECEK HER ŞEYDE VARIZ..ORDAYIZ…YAPICI OLALIM..EKM2510..BASKETÇİ..İHTİYAR…AYAYDIN61 VE ONLARCA ARKADAŞIMIZ HER AN HAZIRIZ…SEVGİ ve SAYGILARIMLA…köz ve kül

 464. 09/02/2011, 22:35

  >Sayın 64 site yönetimi ile irtibata geçin lütfen hukuki yardım , sizlere zarar vermemek açısından buradan yanıtlanmıyor…saygılarımla

 465. 09/02/2011, 22:39

  >UYARLAMALAR HAZIRLANSIN ARKADAŞLAR ,,GIYAPTA YARGILANANLARKISMİ ÖDEME YAPANLARBANKALARIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE OLAN KISIMVADESİNDEN ÖNCE YAZILANLARVEKALET İLE ŞİRKETLERDE YÖNETİMDE OLANLARHAZIRLAYIN UYARLAMALARIMAHKEMELERE VERİNRED GELİRSEAĞIR CEZAYA GÖNDERİN …………

 466. 09/02/2011, 22:43

  >arkadaşlar bende sizler gibi mağdurumancak kurbanlık kuzu da değilimsermaye bizleri biekaç adliye raflarında bekleyen a 4 kağıdı gibi görüyoren azından bizler kendimiz gibi mağdur olan arkadaşlarımıza daha saygılı olalımbu sitede ilk defa yazıyorum ve yazma gereği duyuyorumdeğerli dostlar fikir güneş gibidireğer ondan faydalanırsanız sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılar dostluk yapar eğer ondan faydalanmassanız inanılmaz derecede size zarar verirben ce herkesin fikri önemli ancak doğru ve bilimsel olarak kullanırsanız gelişmiş ülkelerde sanal ve diğer iletişim araçlarını doğru ve bilimsel ve bilinçli kullanıldığında hiç beklemedeiğiniz sonuçlar alabilirsinizmalım kolumuz kanadımız kırık bazı arkadaşlar insanları eleştirirken düşünmedikleri bir yön var bir çok arkadaşın durumu belli toplantılar ve eylemlere gelmeyenler acımasızca rencide edilerek ağır ithamlarda bulunuyorlar şu unutulmasınki bir çok insan tabirimi maruz görün kör ve kolları kesilmiş gibi çaresiz siz bu durumda olan insanların bir boksör gibi maç yapmasını bekliyorsunuz kişinin mevcut durumu ve pisikolojisine göre bir eylem geliştirilmeli bu konuyu dikkate alın lütfen 1 kaç hahta evvel domino çek mağduru rumuzlu bir arkadaşın önerilerini ve yorumlarını okumuştum ve etkilenmiştim ama bu arkadaş şu an görünmüyor ümidini yitirdimi onun bir teklifi vardı daha önceden belirlenen kişi program ve kutumlara aynı gün aynı saat ve aynı dakikada 3000 adet fax3000 adet email3000 adet telefon3000 adet mektupeğer biraz aklı birazcık yani azıcık parası ve birazcık zamanı ve birazcıkta bu davaya inancı varsa gelin bu eylemi sorgusuz ve hiç bir zaman kaybetmeden gelin hayata geçirelimreytingi en fazla olan programlarınrekor emaili 2600 adettel rekoru 1400 adetfax sı bilmiyorum gelin bu rekorları alt üst edelim ve insanların dikkatini çekelimyeni yorumcu

 467. 09/02/2011, 22:46

  >UYARLAMA YARGILANMA DİLEKÇE ÖRN- 1 – GENEL3167 sayılı yasadan yargılanan-cedza alan – cezaevinde olan tüm mağdurlar..5941 sayılı yeni yasanın bizlere verdiği hakları kullansınlar.. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA,DOSYA NO Esas, Karar,SANIK :VEKİLİ : Av. /Antet AdresiKONUSU : Sayın Mahkemeniz yukarıda numaraları belirtilen dosyasının 5941 Sayılı yasa ile ilgili lehe olan hükümler bakımından uyarlanmasına ve yeniden yargılama yapılmasına ilişkin taleplerimizi içerir.AÇIKLAMALAR :Müvekkilim hakkında yukarıda esas ve karar numaraları belirtilen dosyada Karşılıksız Çek Keşide etmek suçundan adli para cezasına hükmedilmiştir.Yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek yasasının hükümden sonraki bir tarihte yürürlüğe girmiş olmasından, 5237 Sayılı yasanın 5 ve 7. maddeleri gereğince yeniden değerlendirilmesi ve incelenmesi, bu değerlendirmenin de yeniden yargılama şeklinde duruşmalı olarak yapılması gerektiği kanısındayız. Aşağıda detaylı olarak incelenmesini istediğimiz hususlar, somut olaya tek tek tatbiki açısından tarafımızca özetlenmiştir. 20.12.2009 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 Sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile 3167 Sayılı yasa yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş veya işlenen fiil suç olmaktan çıkmış olup ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesi gereğince yeniden incelenip karara bağlanması gerekmektedir. 5941 Sayılı yasa düzenlemesi birden çok farklı düzenleme içermektedir. Örneğin,1) 3167 Sayılı çek yasasının 16/6 maddesinde şikayet hakkı hamile, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantaya veya akdi teminatı nedeni ile tam ödeme yapan bankaya verilmiştir. Ancak 5941 Sayılı yasa şikayet hakkını yalnızca hamile vermiştir. Karşılığını tahsil etmek amacı ile çeki bankaya ibraz eden kişi hamil olmalıdır. Bu nedenle Mahkemece çekin örneğinin bankadan istenip, ilgili hususun tespitine karar verilmelidir. Kararın bu yönden yeniden incelemeye alınması gerekmektedir.2) Aynı yasa düzenlemesinin 5.maddesi ve 1. fıkrasında ‘üzerinde yazılı bulunan ibraz tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında’ denilmek sureti ile suçun oluşumu çek üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlanmıştır. Basit bir deyişle, önceden geçerli olan ‘ibraz tarihi dikkate alınmaksızın çek görüldüğünde ödenir’ ilkesi, yeni düzenleme ile ortadan kaldırılmış, çek üzerindeki ibraz tarihine itibar edilerek, çekin muhatap bankaya ibrazı gerekmekte, aksi halde Karşılıksız Çek Keşide etme suçunun unsurlarının oluşmayacağı düzenlenmiştir. O halde, çekin ibraz tarihi de yeniden yargılamaya esas alınarak incelenmeli ve ibraz tarihinden önce ibraz edilmiş çekler ile ilgili Karşılıksız Çek Keşide etme suçuna ilişkin hüküm ortadan kaldırılmalıdır.3) 5941 Sayılı yasada 3167 sayılı yasanın aksine, 5271 sayılı CMK nın 195.maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanık yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde bir zorunluluk bulunmaktadır. (Yargıtay 10.Ceza Dairesi 2009/15031 Esas ve 2009/19857 Karar sayılı ilamı) Sanık müvekkilin yüzüne karşı söylenmeden tesis edilen hükmün bu bakımdan da iptali ve beraat kararı verilmesi gerekmektedir.

 468. 09/02/2011, 22:47

  >4) Aynı şekilde, yeni yasa düzenlemesine göre çekin üzerindeki imzanın sanığa ait olup olmadığının tespitinin muhatap bankadaki imza beyanından ayrıca tespitinin yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu da Mahkemelerce ayrıca inceleme konusu olmalıdır.5) Karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan davalarda uyarlama yargılamaları duruşmalı yapılmalı, kısmi ödemede bulunulup bulunulmadığı, miktarı, tüzel kişi temsilcileri ve vekillerin çek karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olup olmadığı veya temsilcilik ya da vekillik görevlerinin devam edip etmediği gibi hususlar araştırılmalıdır. Dosya üzerinden karar vermek doğru olmayacaktır. Zira değindiğimiz üzere, yasadaki her değişikliğin tek tek tatbiki ancak yeniden yargılama yapılmasıyla mümkün olacaktır.6) Hamilin kanuni süresinde bankaya çeki ibraz ettiği tarihte, keşidecin hesabında kısmi ödeme yapılacak miktarın olup olmadığının tespiti, var ise karşılıksız işleminin bu miktar ve bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutar düşüldükten sonra yapılması ve adli para cezasının da bu miktar üzerinden verilmiş olması gerekmektedir. İşbu çek/ler ilgili banka hesabında kısmi ödeme yapılabilecek bir durumun olup olmadığı kesinlikle araştırılmamış, araştırılmış olduğunu var saysak dahi bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar düşülmeksizin çek bedelinden adli para cezasına hükmedilmiştir.7) Yeni yasa adli para cezası konusunda da bazı değişiklikler getirmiştir. Eski yasa, her bir çek yaprağı için en fazla 80.000 TL adli para cezası öngörürken yeni yasa en fazla 1500 güne kadar para cezasına hükmetmiştir. Yani bu durumda miktarı 80.000 TL üzerinde olan çeklerde eski yasa lehedir. Miktarı 30.000 TL den fazla olan çeklerde ise her iki yasaya da bakılmalı, verilecek gün para cezasına göre hangi yasanın lehe olduğu kararlaştırılmalıdır.8) Yine çok önemli düzenlemelerden birisi eski yasa olan 3167 Sayılı yasada kusursuz sorumluluk hali öngörülmüş olup, yeni yasa olan 5941 sayılı yasada kusur aranmaktadır. Müvekkilim, uzun yıllar çok başarılı atılımlar yapmış olan, istikrarlı bir tacirdir………. sektöründe hizmet vermiş, birden çok kurumunun yöneticisi olmuş, binlerce kişiye hizmet vermiş bir kimsedir. Ticari hayatın ani değişiklikleri sonucu, ödeme güçlüğü içine düşmüş ve borçlarını ödeyememiş, elindeki imkânları kaybetmiştir. Keşide etmiş olduğu çeklerin kast sonucu keşide edildiği düşünülemez. Yıllar boyu, elde etmiş olduğu başarılar zamanında milyonlarca liralık çeki günü gününe ödenmiş, ticaret hayatında gerek şahsi olarak gerekse kurumsal kişiliği bakımından son derece güvenilir kimsedir. Ticari hayatın ters gitmesiyle birlikte ödeme güçlüğüne düşmüş ve hatta peşi sıra ödeyemediği çekler yüzünden cezaevine girmiştir. Müvekkilimin karşılıksız çek keşide etme suçunu işlerken en ufak bir kusuru bulunmamaktadır.Özetlemek gerekirse, 5941 Sayılı yeni yasa lehe olan tüm hükümleri bakımından yeniden değerlendirilip, hüküm tesisi edilmeli ve önce verilen mahkûmiyet hükmünün iptaline ve müvekkilime BERAAT kararı verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve dosya üzerinden karar verilmiş olması sebebiyle Sayın Mahkemenize müracaatımız zorunlu olmuştur.SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle, 2008/ Esas 2009/ Karar ve 29.07.2009 tarihli ilam ile Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçundan .000 TL adli para cezasına ilişkin hükmün infazının devamına ilişkin kararın iptal edilerek, 5941 Sayılı yasanın yukarıda detaylı biçimde açıklamış olduğumuz tüm lehe hükümleri yönünden incelenerek, duruşmalı olarak YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINA, mülga kanun hükümleri uygulanarak verilmiş eski HÜKMÜN İPTALİNE, bu aşamada İNFAZIN DURDURULMASINA, Yapılan yargılama sonucu yeni yasa koşulları uyarlanarak BERAAT kararı verilmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/2011

 469. 09/02/2011, 22:48

  >-"Başkalarıyla fikir anlaşmazlığı sonunda kazanılan şöhret, yontulmuş elmas gibi parlak olur." Francis Bacon _________________________________…DOKTOR…..

 470. 09/02/2011, 22:49

  >SN.EKİM2510,YORUMLARINIZA BEN NE DİYEYİM,AYNIYLE VAKİ.AMA BEN BU SİTEDE ÇOK GÜZEL BİRŞEY ÖĞRENDİM————S A B I R L I O L M A Y I———SENİ ANLARLAR ANLARLARDA(ONLAR KENDİLERİNİ BİLİRLER)İŞ İŞDEN GEÇMİŞ OLURBASKETÇİ

 471. 09/02/2011, 22:52

  >TOZ VE KÜL,DESTEĞİNİZ VE ANLAYIŞINIZ İÇİN ARKADAŞLARIM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM.ŞURASI BİR GERÇEKKİ ÇEK MAĞDURLARI DEDİKLERİ GİBİ 2000.000DEĞİL 30-40 KİŞİ,ONLARDA NASIL OLSA İŞLERİNİ HALLEDER.DURUM VAZİYETİ BÖYLE.ACI AMA GERÇEK.ANLAYANA SİVRİSİNEK…..BASKETÇİ

 472. 09/02/2011, 22:56

  >-''Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılamaz." Montaigne____________________________________________________________…DOKTOR…..

 473. 09/02/2011, 22:59

  >Başkalarının ne dediği önemli değil , sem ne diyorsun..yaranmı var yazışmalardanünlü söz —– ekm2510

 474. 09/02/2011, 23:00

  >slm arkdslar niğdeli

 475. 09/02/2011, 23:01

  >Her fırsatta, ortaya atılan, her konuda ben bilirim tavrıyla boy gösterenleri bilirsiniz. Sen ne bilirsin “ öyle değil” deyip, mangalda kül bırakmayan, bir sürü laf (boş laf) söyleyip, sonunda balon gibi sönen nice insanlar vardır. Konuyla ilgisi olmayan birçok söz üretip “ hani ne diyordum?” diyerek tekrar başlayan çenesine güvenenler vardır. Söyledikleri havada kalıp, yılışlık yılışık esprilere başvurmaya çalışan, kendi eksiklerini kapatmaya çalışan, söyledikleriyle birkaç numara büyük elbise giymiş durumuna düşenler de vardır. Bazıları da önce övgüler düzer ( sen çok güzelsin vb.), ancak “ben daha harikayım” diye böbürlenirler. Tamamen insanları kendinden tiksinecek duruma getirenler, düştükleri küstah ve aptal durumun farkında bile olmayanlar vardır.Ukalalık, bilgili olduğunu sanıp, burnu büyük tavırlarla kendilerini kaptıranlar, kendine değer verilmesine muhtaç, takdir edilmemiş kişilerin düştüğü durumdur. İnsani özelliklerle değer kazanıldığının farkında olmayan saflıktır. Ukalalık, kendini dağ gibi gösterip, kibirlenmedir. Bilmezler ki kibirlilik ve herkesten kendini üstün görme öldürücü bir zehirdir. Bu zehir, onları aptal sarhoş durumuna sokar.

 476. 09/02/2011, 23:04

  >ekm2510 senden allah razı olsun senin mücadeleni ben iyi biliyorum niğdeden mustafa

 477. 09/02/2011, 23:06

  >yuu81 arkadaşlar yorumlarım ulaşmıyorrr

 478. 09/02/2011, 23:06

  >Konuşup da aptallığınızı belli etmektense susup akıllı sanılmak daha iyidir.Abraham LINCOLNKendini akıllı sananlar kadar,dünyada aptal yoktur.SENECAAptallık yüzünden namuslu olan pek çok insan vardır.DOSTOYEVSKİAptal görünmeye cesaret etmek büyük bir akıllılıktır.Andre GIDE

 479. 09/02/2011, 23:06

  >"Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdırlar."(Kant__________________________…DOKTOR…..

 480. 09/02/2011, 23:09

  >ARKADASLAR SİTEDEKİ ARKDASLAR BEN DUN 85 TANE VEKİLE MESAJ ATDIM BUGUN 42 VEKİLE MESAJ ATDIM 5 TANE VEKİLİ ARADIM ARTI ARKDASLARADA ARATDIM DURMADAN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPSIN SİZLERE YALVARIYORUM NİĞDELİ

 481. 09/02/2011, 23:09

  >Muhatabına (Ukala dost)Bilmiyor kendini insan bozmasıFıtratı bozuktur çoktur azmasıPişkin halleriyle yorum yazması……..Ukalalık eder sorsanda haklı……..Dilinde akrep mi çıyan mı saklıBoyuna bosuna baksan bir boruSanki herkes ile varmış bir zoruAğzı salya akar kalmazki kuru……..Ukalalık eder sorsanda haklı……..Dilinde akrep mi çıyan mı saklıYazılan yoruma yorum yazdırırGidip gele gele seni bezdirirElin şiirini alıp gezdirir……..Ukalalık eder sorsanda haklı……..Dilinde akrep mi çıyan mı saklıZanneder çakmayız ettiği gafı……..Ukalalık eder sorsanda haklı……..Dilinde akrep mi çıyan mı saklıİşi gücü fitne dedikodudurBilseniz bu ahlak ne de kötüdürIsırgan dillidir ayrık otudur……..Ukalalık eder sorsanda haklı……..Dilinde akrep mi çıyan mı saklıYorumuna bakıp adam sanırsınBir satır okursan hemen tanırsınŞimdi derdim boş ver bırak anırsın……..Ukalalık eder sorsanda haklı……..Dilinde akrep mi çıyan mı saklı

 482. 09/02/2011, 23:15

  >ARKADASLAR SİYASET MEYDANINI HAZIRLAYAN MUSTAFA KÜRKCÜ BENİARAYIN DİYOR BEN KONUSDUM BU HAFTA SORUNUNUZU GÜNDEME ALACAM DİYOR NUMARASI BU ARAYIN0542 272 24 74 NİĞDELİ

 483. 09/02/2011, 23:17

  >içi boş sözler ,fıkralar,şiirler atışmalar,sataşmalar dur bakalım ne olacak

 484. 09/02/2011, 23:19

  >ARKADASLAR HDAİ DURMAYALIM ARAMALARA DEVAM NİĞDELİ

 485. 09/02/2011, 23:21

  >bişey olmaz gider şimdi , benden bişey beklemeyin , ben fikir babasıyım diyor…eylem meylem ben yokum diyor,tanınan bir zat olduğu için hak veriyorum…

 486. 09/02/2011, 23:22

  >08 Şubat 2011 11:08 Adsız dedi ki… 2___________________________ BİRŞEY ÖNERMEK İSTİYORUM.NE DERECE KABUL GÖRÜR BİLMİYORUM.BENİMKİSİ SADECE BİR ÖNERİ.__________________YURT DIŞI VE YURTİÇİNDE TOPLANTIYA GELEMEYECEK DURUMDA OLAN ARKADAŞLARIN DA İZLEMESİ VE GEREKİRSE KATILMASI VE GÖRÜŞ BİLDİRMESİ AMACIYLA ÖNERİM ŞU:YAPILAN TOPLANTILARI İNTERNET ARACILIĞI İLE YAYINLAMA İMKANI OLABİLİR Mİ?BELKİ BUNU YAPACAK SİSTEM ORADA OLMAYABİLİR AMA,BU SİSTEMLERİN BULUNDUĞU SALONLAR VAR.ÇÜNKÜ DÜĞÜN,NİŞAN,VS,VS,TOPLANTILAR BU DEDİĞİM ŞEKİLLERDE YAYINLANIYOR.FAZLA BİR MALİYETİ DE YOK SANIYORUM.SALON ÜCRETİNİN İÇNDE OLUYOR.BİLGİNİZE.SAYGILAR…DOKTOR…..08 Şubat 2011 11:13 «En Eski yorumlar ‹Eski yorumlar 201 – 205 / 205 Yeni› yorumlar En yeni» yorumlar Yorum Gönder08 Şubat 2011 11:17

 487. 09/02/2011, 23:22

  >DOKTOR SEN NE YAPMAK İSTİYORSUNBİ GICIKLIĞIN FALAN MI VARDÖN Bİ KENDİNE BAK BAKALAIMİYİ NİYETLİMİSİN YOKSA Bİ ŞEYLERİN PEŞİNDEMİSİNİŞİN GÜCÜN MİLLETLE TAKIŞMAK.SENİN ÇEK SIKINTIN YOKSA NE İŞİN VAR BURADA BAK İŞİNE AKILLI OLMİLLETİ GERME BURADA.

 488. 09/02/2011, 23:26

  >http://www.facebook.com/profile.php?id=1002172758SİYASET MEYDANI-MUSTAFA KÜPÇÜ5422722474(Cep)2623533133(Diğer)mustafakupcu@hotmail.comBU HAFTASİYASET MEYDANINDA KONUK OKTAY VURALMUSTAFA KÜPÇÜ BEY İ ARAYIP ANLATIRSAK BİZE YARDIMCI OLACAGINI SÖYLEDİ.SİTEDEKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUMSAYIN MUSTAFA KÜPÇÜYÜ ARAYALIM.MAİL ATALIM

 489. 09/02/2011, 23:29

  >beyler arkadaşlardostlarMadem ki kaptanın Nuh'tur, tufandan gam yeme. Hafız ŞiraziKimse karıncalardan iyi vaaz veremez. Karıncalar bir şey söylemezler de ondan.der bazen hiç bir şey söylememk dah iyidirinanın sitenin başlığını okumadan bu sitede bu torumları okusa ne anlardı ne düşünürdü merak ediyorumlütfen arkadaşları bireysel iletişim ve dava dışındaki söylemleriniz benim gibi bir çok insanı üzdüğünü düşünüyorum lütfen arkadaşlar lütfenyeni yorumcu

 490. 09/02/2011, 23:39

  >Suskunluğum asaletimdir…Her lafa werecek cewabım war…Ama önce lafa bakarım laf mı diye…Sonra söyleyene bakarım adam mı diye!!!….ya hayır söyle yada sus.degerli magdur arkadaşlarım. prensip olarak demogoji ve tartışmadan kaçınmaya çaılışıyorum. günlerdir sabrettim. yazmayayım dedim ama yeter.son günlerde bir ukalelık almış başını gidiyor. ne eylemde varlar, ne fikirde. sadece laf, fitne. szi kimsiniz kardeşim. derdiniz ne. çekle işiniz yok anlaşılan. buraya hobi olarak takılıyor, galiba stres atıyorsunuz. inanıyorum ki bu siteyi magdurlar kadar alacaklı, tefeci ve fitnecilerde takip ediyor. ne zaman güzel bir şeyler oluyor hemen fitne kazanı kaynamaya başlıyor. beyler burnundan kıl aldırmıyor, arkadaşlar hukuk üstadı siz kimsiniz yahu. ya tefeci, yada tokatçısınız. kusura bakmayın bizler magduruz, magruruz. borçluyuz ama asla dolandırıcı degiliz.bu siteyi karıştıranlar belli. nasıl doktorsa bu gün kafayı erken bulmuş. her gün saat 24 damlayan bu muhterem bu gün erkenci.kardeşim başka işin yokmu senin, sen kimsin kimin adamısın kime hizmet ediyorsun. edepli ol. akıllı ol.hukucu gugukçu belli bizim müzmin muhalif burhan amcamız. yaşı geregi terbiyemizi bozmuyoruz. ama herkes haddini bilecek. delikanlı adam insan olan önce kendisine saygısı olur. ilk önce gerçek adı yada rumuzu ile yazar. sizde yürek yok cesaret yok.eger bir suç işlediysen bedeline katlanmayı bileceksin. ben bir bedel ödedim özgürlüğümle, paramla, saglıgımla.siz ne yaptınız ceza yatmayı bile beceremeyen korkak sürüsü.siz ancak tavuk gibi saklanın, klavye arkasında sanal ortamda ahkam kesin. bakın zatı muhteremler aslında siz cevap vermeye bile degmeyecek basit insanlarsınız.bizim derdimiz bize yetiyor. gidin başka mecralarda egonuzu tatmin edin. ya susacaksınız yada gereken cevabı alacaksınız. hangi delikte, hangi inde olursanız olun.bizimle ugraşacagınıza adalet bakanlıgını arayın, ali babacanın kalemini arayın. ordan sagır kulaklarınızla, nasırlaşmış kalplerinizle gerçegi duyun.burda kimse kimseye gaz vermiyor. herkes kendi cezasını yatacak. bizim mücadelemiz bu insanlık ayıbı, insanlık onuruna yakışmayan bu zulme karidır. öncelikle şahsımız ve ailemiz sonrada gerçek magdurlar içindir. gemi kızaktan, ok yaydan çıktı. bu çatlak sesler, bu fitneler hedefe ulaşmamızı engelleyemeyecek. lütfen bana burdan cevap yazmayın. özelde görüşelim. yüreginiz yetiyorsa. samikal42@hotmail.com, 05436629878 it ürer kervan yürür.

 491. 09/02/2011, 23:42

  >05346629878, yanlışlıgı düzeltiyorum.

 492. 09/02/2011, 23:42

  >TELEKONFERANS OLAYINI 08 Şubat 2011 11:17DE SİTEYE BEN ÖNERMİŞTİM.ÖNERİMİ DİĞER SİTEYE DE YAZMIŞTIM.DAHA SONRA DA SAYIN UĞUR26 RUMUZLU ARKADAŞ İLE BU KONUYU KONUŞTUM.HATTA BÖYLE BİR SALONU AYARLAYABİLECEĞİMİ VE MASRAFLARININ TAMAMINI KENDİM KARŞILAYACAĞIMI SÖYLEDİM.O DA NİYE OLMASIN,İYİ OLUR AMA TOPLANTININ YAPILACAĞI HOTELDE DE OLABİLİR,GÖRÜŞÜRÜZ DEDİ.BU ÖNERİM İLE SAYIN ekm2510 YORUM 63'TE___________"11 ŞUBAT GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTIDAN TELEKONFERANS BİLE İSTEYEN VAR..ÖYLE OTELLERİN OLDUĞUNU SÖYLEYENLER-AKIL VERENLER VAR…"________________DİYE AZ ÖNCE ALAY ETTİ.BUNU BURADA BANA AÇIKLAMAK ZORUNDA BIRAKTIRDINIZ…DOKTOR…..

 493. 09/02/2011, 23:45

  >SAYIN DOKTOR 16 50 DE VE 18 48 DE IKI TANE YORUMUN VAR BUNLARDA GAYET SEVIYELI VE HOŞ BILGI AMAÇLI FAKAT EKIM2510 GELDIKTEN SONRA TABLO DEĞİŞTİ ŞİMDİ ANLAŞILAN SIZIN ARANIZDA BAŞKA ŞAHSI SORUNLAR VAR AMA BUNU ÇÖZMENIN YERI BURASI DEYIL BUNU BAŞKA ORTAMDA ÇÖZMELISINIZ BEN SANA ILK DEFA CEVAP YAZIYORUM TARAFSIZIM ORTADAYIM FAKAT EKIM2510 UN YAPTIĞI BÜTÜN ÇALIŞMALARIN ALTINA IMZAMI ATARIM KENDISINI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM BU INSANLAR NE OLURSA OLSUN ONU VE ONUNLA MÜCADELE EDEN INSANLARI ASLA UNUTMAYACAKTIR SAMIMIYETINE SONUNA KADAR GÜVENIYORUM KEŞKE SIZIN İÇİNDE GÜZEL ŞEYLER SÖYLEYEBILSEYDIM AMA GEÇ DEYIL LÜTFEN HUSÜMETINI BIR KENARA BIRAKARAK YA DOĞRU YOLDA YARDIMCI OL YADA ALLAH AŞKINA SIZDEN RICA EDIYORUM BIZI RAHAT BIRAK

 494. 09/02/2011, 23:50

  >ARKADAŞLAR;________________________ ÖN YARGILI VE YORUMLARI TAM OKUMADAN,ÖNCE SATAŞMAYI KİM BAŞLATTIĞINA DİKKAT ETMEDEN ŞAHSIMA SALDIRIDA BULUNUYORSUNUZ…BİR DAHA AŞAĞIYA YAZIYORUM.LÜTFEN OKUYUN VE KARAR VERİN…______________________TELEKONFERANS OLAYINI 08 Şubat 2011 11:17DE SİTEYE BEN ÖNERMİŞTİM.ÖNERİMİ DİĞER SİTEYE DE YAZMIŞTIM.DAHA SONRA DA SAYIN UĞUR26 RUMUZLU ARKADAŞ İLE BU KONUYU KONUŞTUM.HATTA BÖYLE BİR SALONU AYARLAYABİLECEĞİMİ VE MASRAFLARININ TAMAMINI KENDİM KARŞILAYACAĞIMI SÖYLEDİM.O DA NİYE OLMASIN,İYİ OLUR AMA TOPLANTININ YAPILACAĞI HOTELDE DE OLABİLİR,GÖRÜŞÜRÜZ DEDİ.BU ÖNERİM İLE SAYIN ekm2510 YORUM 63'TE___________"11 ŞUBAT GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTIDAN TELEKONFERANS BİLE İSTEYEN VAR..ÖYLE OTELLERİN OLDUĞUNU SÖYLEYENLER-AKIL VERENLER VAR…"________________DİYE AZ ÖNCE ALAY ETTİ.BUNU BURADA BANA AÇIKLAMAK ZORUNDA BIRAKTIRDINIZ…DOKTOR…..

 495. 09/02/2011, 23:55

  >SEVGİLİ SAMİ,KONUŞUR KONUŞUR GİDER.BEN DAHGA ÖNCE DİYECEĞİMİ DEDİM.ONDAN SONRASI KİŞİNİN BİLECEĞİ ŞEY.ARTIK YOTUM YAPMAK GEREĞİNİ BİLE DUYMUYORUM ÇÜNKÜ HAVAYA GİRİP CİDDİYE ALINIĞINI ZANNEDİYOR.BAK SAMİ KAL ARKADAŞIM ŞİMDİ BEN HİÇ İSİM VERMEDİM,AMA BİRİLERİ HEMEN ÜSTÜNE ALINACAK "BASKETÇİ DEDİ"DERSİN.BEN ŞÖYLE BAĞLIYAYIM OLAYINİCE İNSANLAR GÖRDÜM ÜZERİNDE ELBİSESİ YOK.NİCE ELBİSELER GÖRDÜM ,İÇİNDE İNSAN YOK.MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİBASKETÇİ

 496. 09/02/2011, 23:57

  >SİYASET MEYDANI-MUSTAFA KÜPÇÜ5422722474(Cep)2623533133(Diğer)mustafakupcu@hotmail.comBU HAFTASİYASET MEYDANINDA KONUK OKTAY VURALMUSTAFA KÜPÇÜ BEY İ ARAYIP ANLATIRSAK BİZE YARDIMCI OLACAGINI SÖYLEDİ.SİTEDEKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUMSAYIN MUSTAFA KÜPÇÜYÜ ARAYALIM.arkadaşlar mustafa bey ile az önce telefonda görüştüm. kendileri tam bir beyefendi. bu saatte ilgilendi. yarın siyaset meydanında bu konu gündeme gelecek, konuk oktay vural, bu konu gündeme geldiğinde facebooktan buraya yüklenip daha uzun konuşulmasını saglayalım.

 497. 09/02/2011, 23:57

  >telekonferans yada kameralı bir eylemin kime faydası var bak bu bir cevap yada sataşma değil bana göre faydası yok dışarı çıkmaya korkan biri zaten bu mücadelede yer alamaz ama bu demek değildirki mücadeleye destek veremez gerçek yürekli mağdur telefonla faksla desteğini verir zaten orası bu illet yasaya karşı olan herkeze açık artı orada alınan kararların asıl olanı uygulanması tabiki arada gündem dışı sohbet olucaktır bununda kimseye faydası olmaz yani internet ortamında boş sohbeti duymak kimin işine yarar boş sohbet derken oda şu ekm2510 yeşim hanım veya uğur bey nasılsınız sağlınız yerindemi olucaktır kısaca dilersen gel yada gelme alınan ortak mücadelede bulun yeter.bu iş için yapılacak masrafı meclise yargıya ulaşmakta harcayalım telekonferans için değmezAKCAN

 498. 09/02/2011, 23:57

  >YORUM 57 SAVAŞ KARDEŞIMRIZELI ARKADAŞIMIZLA TELEFON GÖRÜŞMESI YAPTIMRIZE IL BAŞKANI ŞU AN ANKARADA KENDISI GÖRÜŞMÜŞIKI GÜN SONRA DÖNECEKMİŞ YAPILAN KISA GÖRÜŞMEDEDÖNÜNCE OLAYIN DETAYLARINI KONUŞACAĞINI KONUYUANLAMA AÇISINDAN SÖYLEMIŞ TABI GÖNÜL ISTERDIKIGITMEDEN OLAYA VAKIF OLSAYDI ŞİMDİ EN AZINDANBAŞBAKANA YÜZYÜZE ANLATABILIRDI FAKAT ONLARÇABUK ULAŞIRLAR YETERKI BIZIM TARAF OLSUNLAR SAYGILAR

 499. 10/02/2011, 00:03

  >SN EKİM 2510 KARDEŞİM . SÖYLEDİKLERİN O KADAR DOĞRU VE GERÇEK Kİ. İNAN ÜSTÜNE EKLEYECEK KELİME BULAMIYORUM.YILGINLIĞIN , BITKINLIĞIN , BİTKİNLİĞİN VE SİTEMLERİNDE HAKLISIN. SN. ARKADAŞLAR ,BU SİTEDE YAZAN 3-5 DENSİZİN LAFLARI VE SÖZLERİYLE LÜTFEN GOCUNMAYALIM , YORULMAYALIM. MÜCADELE ŞEVKİMİZİ KIRMAYALIM.BİZ BAŞARILI OLDUKÇA BU İNSANLARIN ENGELLEME ÇABALARI ARTACAKTIR.LÜTFEN HEPİMİZ SABIRLI OLALIM. OLMAK ZORUNDAYIZ DA ZATEN ( Bazen elde Olmasada)ARKADAŞLAR, ŞUNA İNANIN Kİ.EMEĞİ GEÇEN DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ SAYESİNDE ÇOK İYİ YERLERE GELDİK .ÖNCELİKLE ŞUNA İNANALIM LÜTFEN.GELECEK ON GÜN İÇİNDE YAPACAĞIMIZ VE SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN ÖNERİLEN EYLEMLER HEPİMİZİN GELECEĞİDİR.LÜTFEN KİMSE BU KISA ZAMANI ÖMÜR BOYU UNUTAMAYACAĞI HATAYA ÇEVİRMESİN.TÜM EMEĞİ GEÇEN ARKADAŞLARA SEVGİ VE SAYGILAR. AYHAN

 500. 10/02/2011, 00:07

  >ARKADAŞLAR HERKESE HAYIRLI GECELER…HAFTALARDR NERDEYSE YOK DENECEK KADAR YORUMUM VAR, ARTIK SİTEDE YAZMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUM. YAZMIYORUM AMA HEP SİTEDEYİM, TAKİPTEYİM BUNU BİLMENİZİ İSTERİM…HAKSIZLIKLAR VE SATAŞMALAR VAR HEMDE HİÇ HAKETMEYEN KİŞİLERE.. ÖNCE ALLAHTAN KORKUN BUNLARI YAZARKEN YAPARKEN.! GEREK BASINLA GEREK TOPLANTLARDA GEREKSE ÖNEMLİ YERLERDE HAKLI DAVAMIZDAN SÖZ ETTİRMEK ADINA VE EN EN KISA ZAMANDA HEPİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ALABİLMEK ADINA GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATAN, İSMİNİ VERMEYECEĞİM DEĞERLİ ABİLERİM, BİZLER SİZLER AHKAM KESERKEN HAVALARA LİMON SIKARKEN, ANKARADA BAYAN HALLERİYLE CANLA BAŞLA UĞRAŞAN, İSMİNİ VERMEYECEĞİM SAYGIDEĞER SEVGİLİ ABLALARIM ALLAH SİZLERDEN SONSUZ RAZI OLSUN. KİMSENİN SİZLERE VE YAPTĞNIZ İŞLERE DİL UZATMA HAKKI VEYA UKALALIK YAPMA LÜKSÜ YOK.! NOT: EĞER TERS GELEN YAZM VARSA KMSE KUSURA BAKMASIN ŞAHSIMA AİT FİKİRLERİMDİR..Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. BOILEAUKendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur. VICTOR HUGOÖğle insanlar vardır ki, ancak başkalarını üzdükleri zaman sevinirler. ANDRE MAUROISSAYGILARIMLAMAVİ27

 501. 10/02/2011, 00:09

  >BUKADAR BOŞ LAF YETER,İŞİMİZE BAKALIM,DAĞILMAYALIM.BAKIN AŞAĞIDAKİ BİLGİYİ İYİ OKUYALIM.HERŞEY ÇOK NET VE AÇIK.http://www.facebook.com/profile.php?id=1002172758SİYASET MEYDANI-MUSTAFA KÜPÇÜ5422722474(Cep)2623533133(Diğer)mustafakupcu@hotmail.comBU HAFTASİYASET MEYDANINDA KONUK OKTAY VURALMUSTAFA KÜPÇÜ BEY İ ARAYIP ANLATIRSAK BİZE YARDIMCI OLACAGINI SÖYLEDİ.SİTEDEKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUMSAYIN MUSTAFA KÜPÇÜYÜ ARAYALIM.SN.MUSTAFA KÜPÇÜ ÜNİVERSİTEDE ÖĞ.GÖREVLİSİ,İŞ ADAMI,SİGORTACI.EĞER FACEBOOK ADRESİNE YORUM ATARSANIZ TANITIMIMIZIDA YAPMIŞ OLURUZ. SAYGILARIMLABASKETÇİ

 502. 10/02/2011, 00:17

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; YANINIZDAYIM, ARANIZDAYIM, KATILIMCIYIM VE HAKLI DAVAMIZ İÇİN HERGÜN BİRŞEYLER YAPMAKTAYIM. UMUYOR VE DİLİYORUMKİ; ÖZGÜR GÜNLERİMİZE ÇOK AZ KALDI. SAYGILARIMLA.

 503. 10/02/2011, 00:19

  >MAAŞALLAH BURDA ATIŞMALAR OLUNCA BİZLERİNDE SORUNU ÇÖZÜLÜYOR HERHALDE??????KİMSEDE KUSURA BAKMASIN ASLINDA BAKARSADA BAKSIN BU SAATTEN SONRA UMRUMDADA DEĞİL !!!!!!!EKİM2510 OLSUN JENARDİ OLSUN BU DAVA İÇİN YILLARDIR BÜTÜN OLANAKSIZLIKLARINA RAĞMEN CAN SİPARANE NASIL MÜCADELE ETTİĞİNİ BİZZAT BEN BİLİYORUM VE BU SAVAŞIN SONU NE OLURSA OLSUN ELLERİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPTIKLARINA İNANIYORUM VE BURDAN KENDİLERİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM.İŞİN ASLINADA BAKILIRSA BU PLATFORMDAKİ BİR ÇOK ARKADAŞIMIZ KENDİLERİNCE BU DAVAYA OLUMLU KATKI VERMEK AMACIYLA FİKİRLER SUNUYOR.BU FİKİRLERE HEPİMİZİN SAYGISI SONSUZ LAKİN VERİLEN FİKİRLER KABUL GÖRMEYİNCE SEBEPSİZ YERE SALDIRIYA GEÇMELERİNEDE BİR ANLAM VEREMİYORUM.EN BASİTİNDEN BEN AYLARDIR LİSTESİNİ YAYINLADIĞIM VEKİLLERİ ARAYALIM DERKEN BANADA BİR KAÇ ARKADAŞIMIZDAN BAŞKA DESTEK VEREN OLMADI AMA BENDE NİYE DESTEK VERMİYORSUNUZ DİYE KİMSEYE KIRICI DAVRANMADIM.MUHAKKAK ŞU AN TİCARETİ DEVAM EDEN ARKADAŞLARIMIZ BASINDA GÖRÜNMEK İSTEMEZ.BUNUDA ANLAYIŞLA KARŞILARIM AMA BİR ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE BENDE İSTANBUL TOPLANTILARINA KATILIYORUM,BASINLADA GÖRÜŞÜYORUM AMA KENDİMİDE REKLAM ETMİYORUM.SN.DOKTOR SİZDEN RİCAM BİZ İŞADAMLARINA YAKIŞACAK ŞEKİLDE BİRLİK OLDUĞUMUZU HERKEZE GÖSTERMEMİZE DESTEK VERMENİZDİR.BURDAN SİZE AÇIK DAVET YAPIYOR VE İSTANBUL TOPLANTIMIZA KATILMANIZI RİCA EDİYORUM.EMİNİMKİ BU TARTIŞMALAR KARŞILIKLI GELİNDİĞİNDE İŞ BİRLİĞİNE DÖNÜŞECEKTİR.SAYGILARIMLACAN MERTNOT:ARKADAŞLAR TEKRAR TEKRAR YAZDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM AMA LÜTFEN BİR 10 GÜN ŞU VERİLEN NUMARALARI ARAYALIM VE ARATALIM ZATEN SONRASINDA NE İSTERSENİZ ONU YAPARSINIZ.BU NUMARALAR DEKLARE EDİLİRKEN EMİN OLUN BOŞU BOŞUNA İÇİ BOŞ OLARAK YAYINLANMIYOR.SN.EKİM 2510 UN DEDİĞİ GİBİ GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLAR ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞIYOR BUNDAN EMİN OLABİLİRSİNİZ.LÜTFEN SİZLERDE BU ÇALIŞMALARA ARAMALARINIZLA DESTEK VERİN.Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313MUSTAFA ATAŞ AKP 0(532) 217-4083 0(505) 777-3408CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

 504. 10/02/2011, 00:28

  >Sayın doktor , diğer sitede yazdıklarını ben yazmadım…allahtan kork..çamur atma …. ayrıca bu kadar insana saygın varsa az sus be baba……her gece , her gecesen ve ben şu sitede olan insanlara saygı duyalım…….ben sustum……………senide kucaklayarak , istanbul toplantısına bekliyorum……

 505. 10/02/2011, 00:29

  >ARKADAŞLARŞİMDİ MUSTAFA KÜPÇÜ İLE GÖRÜSTUMKONUYU DERİNLEMESİNE ARAŞTIRMIŞ KONUYA ÇOK HAKİMYARIN PROĞRAM BAŞLADIĞINDA FACE BOOK TAN CİDDİ KATILIMIMIZI VE KATKI SAĞLAMAMIZI BEKLİYORLÜTFEN YARIN AKŞAM BÜYÜK BİR ÇOĞINLUKLA KATKI SAĞLAYALIMSAYGILARIMLA,REALİST34

 506. 10/02/2011, 00:33

  >SN.EKİM2510 SİZİN SAĞDUYUNUZA OLAN GÜVENİMİ BOŞA ÇIKARMAYARAK YAPTIĞINIZ BİRLİK ÇAĞRISINA TEŞEKKÜR EDERKEN AYNI SAĞDUYUYU SN.DOKTOR DANDA BEKLEDİĞİMİ BELİRTMEK İSTERİM.SAYGILARIMLACAN MERT

 507. 10/02/2011, 00:40

  >basta site yonetiminin anlamsiz mesaj yiklamasi;sonra bu geeksiz rant tartismalari yuzunden soguduk davamizdan…murat akin

 508. 10/02/2011, 00:41

  >ARKADAŞLAR ŞU GÜNLERDE MECLİSE SESİMİZ OLACAK KİŞİLERE İHTİYACIMIZ VAR.YARIN AKŞAM SİYASET MEYDANINDA SESİMİZİ DUYURURSAK MECLİSTEDE DUYURMUŞ OLURUZ.CİDDİYETLE BU KONUYA YAKLAŞIRSAK SAYIN MUSTAFA KÜPÇÜ BİZLERİN SESİ OLACAKTIR.SAYIN OKTAY VURAL DA BU KONUYU MECLİSTE GÜNDEME GETİRECEKTİR.KİMSE KULAK ARKASI YAPMASIN.DİRSEKTE GÖSTERMESİN.TEKNOLOJİDEN YARARLANALIM.

 509. 10/02/2011, 00:44

  >Yaa valla size hayret ediyorum ekim2510 gibi bir arkadaşı bile çileden çıkarttınız ya bravo.Yaklaşık bir aydır buraya yazmıyorum ismi gereksiz polemik yaratmak istemiyorum ama gerçekten bir kaç arkadaşın yüzünden burada yazan bende dahil olmak üzere bir çok bayan arkadaşımız artık yazmıyor ve malesef samimi de bulamıyoruz.Burda bir mücadele veriliyor amaç özgürlük ama sanki bazı insanlar başka işler peşinde kimse kimsenin yükünü taşımak zorunda değil burda bir gönül birliği ve güç birliği yapıldı ama son iki ayda sitede olanlara inanamıyorum.Sadece şunu belirtmek istedim sn,Ekim2510 bu işe çok yakıştınız siz mantıklı insansınız bana sorarsanız nacizane fikrim siz yapılması gerekenleri yazın biz yapalım isteyen katılır istemeyen katılmaz eğer bir insan kendi için uğraşmıyorsa başkalarının da onun için uğraşmasını beklememeli.Gölge oyunlar ve gölge insanlar sizi yıldırmasın sonuna kadar arkanızdayım.ZEYNEP-İST

 510. 10/02/2011, 00:54

  >BAKIN ARKADAŞLAR,ÇOĞU ARKADAŞIMIZ ÇIKIP "İÇİ BOŞ EYLEM",YOK "TELEFON,FAX BAYDI" GİBİ YORUMLAR YAPIYORLAR,ALIN SİZE EYLEM ,İÇİNİ BİZ DOLDURACAĞIZ.MUSTAFA BEY AÇIKÇA SÖYLÜYOR,FACEBOOK'A KATILIMIZI BEKLİYOR.SORUNUNZU SİYASET MEYDANINDA DİLE GEİTRECEĞİM DİYOR.ŞİMDİ BUNUN ÜSTÜNE "DAHA ÖNCE OLUMSUZ YORUM YAPAN ARKADAŞLAR",İŞTE FIRSAT,O FACEBOOK'UN ÇÖKMESİ LAZIM.LÜTFEN NOT EDİN;http://www.facebook.com/profile.php?id=1002172758BASKETÇİ

 511. 10/02/2011, 00:59

  >iyi akşamlar facede arkadaş oldum şimdi sn Mustafa bey ile derimizi anlatan bir yorum yazacağım inşallah ilgilenirler aydınlı çekzede

 512. 10/02/2011, 00:59

  >ARKADAŞLAR 23:55 TE ADALET BAKANI MECLİS TV KONUŞMASINDA İCRA İFLAS YASASINDA YENİ TASARI HAZIRLADIKLARINI 10 GÜN İÇERİSİNDE MECLİSE GETİRECEKLERİNİ VE YİNE BOÇLARLA İLGİLİ ARA BULUCULUK KONUMUNDA OLDUKLARINI BUNUNLA İLGİLİ TASARIYI YİNE 10 GÜN İÇİNDE PARLEMANTOYA GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.BUNLARIN İÇİNDE OLABİLİRİZ HAYDİ HAYIRLISI

 513. 10/02/2011, 01:01

  >O zaman bu konuyu kapatalım arkadaşlar , Hep beraber meclisin kapanmasına az bir zaman kala aramalara devam edelim..İstanbul toplantısından sonra bizler belge ve bilgilerle başta ist barosu ve yargıtay-anayasa mah olmak üzere girişimlerde bulunacağız…Bu arada basınla olan ilişkiler her zamanki gibi üst seviyede..Cüneyt bey bu konudada girişimlerini sürdürüyor..Yakın bir zamanda her zaman olduğu gibi girişimler ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız…Bu site kimsenin tekelinde değildir…Her fikir özgürce tartışılır,Sadece ortada uygulanabilir , yapılabilir , yasal düşünceler olsun…..Bu site bölünmeye , ayrımcılığa pirim vermez , çünkü buna ihtiyacı yoktur…Buna gerek duymaz çünkü gücünü çek mağdurlarından alır…….Ben her ne sebepten olursa olsun bütün arkadaşları burada toplanmaya ve yapıcı ortak bir fikir birliğinde toplanmayı öneriyorum…..GÜN BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE TOPYEKÜN MÜCADELE ETME GÜNÜDÜR…..Saygılarımla

 514. 10/02/2011, 01:02

  >BÜYÜK BİR EYLEMDEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK. HERKES BURADA EL BİRLİĞİ YAPACAK ONURUNA ŞEREFİNE YEMİN EDEREK BURADAN EYLEME KATILACAĞINA YA DA KENDİ ADINA EN AZ BİR KİŞİYİ GÖNDERCEĞİNE DAİR YEMİN EDECEK MAİL VE TELİNİ VERECEK. BU MAİL VE TEL NUMARALARI BURADAN YETKİLİ BİR ARKADAŞIMIZ TARAFINDAN NOT EDİLECEK VE KAÇ KİŞİLİK BİR GRUP OLABİLİYORUZ ÖNCE BUNU ANLAYACAĞIZ EĞER GERÇEKTEN HERKES DÜRÜST VE SAMİMİ İSE EN AZ BİN KİŞİ TOPLANMALI VE BU SES GETİRİR. AİLELERİMİZLE MİLYONLAR EDİYORUZ BİN KİŞİ ÇIKARAMIYOSAK BU İŞTEN VAZGEÇELİM. BUYRUN ÖNCE NE KADAR BİRLİĞİZ KAÇ KİŞİYİZ ONU ÖĞRENELİM KAÇ KİŞİ BU MÜCADELEDE BİZLE BERABER OLACAK BS

 515. 10/02/2011, 01:05

  >aRKADAŞLAR bİRAZ ÖNCE Sn.Mustafa KÜPÇÜ ile görüştüm.Çok mütevazı bir insan beni sonuna kadar dinledi.ve gelen maillerinizi sn.vural a verecem ve proğramın uygun bir yerinde konuyu açacağını vadetti.soylu09

 516. 10/02/2011, 01:10

  >Bu sitede canla başla calışan arkadaşlara teşekkürler yazıları okuyorum hayretler içersinde kalıyorum.Biz ticaretle uğrasan esnaf iş adamı tüccar büyük küçük tüm işletme sahiplari hepimiz şimdi aynı durumdayız Ama hala başını dik tutabilen çok az kişi kalmış çok üzücü herkez bir karalama icine girmiş bunlar ticaretle uğraşan keşim olamaz diye kuşkum var ya eglenmeye giren çoluk çocuk yada ticareti bir oyun sanmış kisiler diye düşünüyorum eşim cezaevinde beni niye oyalıyorsunuz diye kimseye hesap sormadım bu siteye kendi rızamla geldim kimsenin de bana yardım mecburiyeti yok ama tanidiğim bir avuç insan o kadar onurlu kişiler ki yardımı nasıl olacak diye cırpınan insanlar böyle acımasızca eleştiriken insan biraz utanır ya başını dik tutmaktan asla vazgecmez ben vaz gecmiyorum ve sizlerde geçmeyin neler olacaksa hep beraber basaralim yada mücadelemizi götürebildiğimiz yere kadar götürelimCANCAN

 517. 10/02/2011, 01:12

  >ARKADAŞLARBİZLER GERÇEKTEN "ÇEK MAĞDURLARI" DEĞİLMİYİZ.?BİRAZ AKLI SELİM OLALIM.KİMSEDE MORALİNİ BOZMASIN.ALLAH IN İZNİYLE VESİZLERİN DESTEGİYLE BU İŞTEN ÇIKACAĞIZ.JENARDİ ARKADAŞIMIN BASKETÇİ KANKAMINEKM2510 HOCAMINLAZOĞLU53 HEMŞERİMİNAYAYDIN TEMEL ABİMİNSAMİ KAL KARDEŞİMİNSERAP KIZIMIZINMAVİ27 NİNBU SİTEYE AYRI Bİ HAVA KATAN DOKTORUMUNAVUKAT SİBEL HANIM INDESTEKLERİ İLE BURALARDAYIZ.BURADA KENDİMİZE YENİ BİR DÜNYA KURDUK.BU ÇATI ALTINDA TOPLANDIK.BAŞ MİMAR CÜNEYT EDE TEŞEKKÜRSİTE İLETİŞİMDEKİ ALÇAK GÖNÜLLÜ KİBAR KARDEŞİM GÖKHANHEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.

 518. 10/02/2011, 01:16

  >Ekm2510 kardeşim…Yorumlarının altına bende imzamı atıyorum. Ağzına sağlık…M.K.

 519. 10/02/2011, 01:17

  >EVET BİRAZ ÖNCE SADULLAH ERGİN TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPARKEN ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ GÜN İÇİNDE İCRA VE İFLAS KANUNU NU KONUŞACAKLARMIŞ MECLİSTE HADİ BAKALIM BEYLER NASIL TELEFON ETMİYECEKSİNİZ ETMEYİN BAKALIM İÇİNİZ SİNİYORMU..LÜTFEN SİZE VERİLEN TELEFONLARI ARAMAYI VE ARATMAYI DEVAM EDELİM,,AK PARİSİ ANKARA İSTANBUL İZMİR İL TEŞKİLATLARINI ARAYALIM ANKARADAKİ AĞBİLERİNİ ARASINLAR BU İŞİ DÜZELTİN DİYE YOKSA BATAN ESNAFLARIN AİLELERİ BİZE OY ATMIYACAK DİYE İZMİRİ ARAMAK İSTEYENLER 0 232 425 61 61 ihtiyar

 520. 10/02/2011, 01:18

  >SAYIN ekm2510 ve SAYIN CAN MERT;______________GÜZEL YAZIYORSUNUZ DA.SATAŞMA OLMADAN VE KIRICI OLMADAN YAZARSAK YORUMLARI BUNLAR OLMAZ.HERKES ŞUNU YAPTIM BUNU YAPTIM DİYOR.BU SİTEYİ TAA BAŞINDAN BERİ,ÜÇ YIL KADARDIR İZLİYORUM.DÖRT AYDIR DA YORUM YAZIYORUM.İŞİM İCABI DA YURT DIŞI GÖRÜŞMELERİM OLDUĞUNDAN, 24 SAAT İNTERNET BAŞINDAYIM.SAAT FARKLARI DOLAYISI İLE GECEM GÜNDÜZÜM KARIŞMIŞ DURUMDA.ÇOK ÖZEL TOPLANTILAR HARİCİ ALKOL KULLANMIYORUM.ÇEK İLE İLGİLİ ARADIĞIM KİŞİLERİN VE ÖDEDİĞİM TELEFON FATURALARININ HADDİ HESABI YOK.AMA HİÇBİRİNİ YAZMADIM BURAYA.SESSİZ MÜCADELE EDENLERDENİM.VEKALETEN OLDUĞUNDAN KENDİMİ 5941 SAYILI YASAYA GÖRE KURTARDIM…._________SALDIRMASINLAR DA BU YASAYI TARİHE GÖMÜNCEYE KADAR ELİMDEN GELENİ ARKA PLANDAN YAPAYIM.TOPLANTIYA VE GÖRÜNEN YERLERE GELMEM AMA KALABALIK OLMALARI İÇİN BİRİLERİNİ GÖNDERİRİM.LÜTFEN ANLAYIN.SAYGILAR SUNUYORUM…DOKTOR…..

 521. 10/02/2011, 01:20

  >ARKADAŞLAR 116 TIDA İLETTİĞİM BİLGİ ÖNEMLİDİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.YORUMLARINIZ;

 522. 10/02/2011, 01:21

  >KALABALIK OLSUN DİYE KİMSE GELMESİN…BİZE BİZİ ANLAYAN 3-5 KİŞİ YETER

 523. 10/02/2011, 01:29

  >KİMSE 118 DE YAZDIĞIMI SALLAMADI BİLE DEMEK Kİ BURDA GERÇEKCİ DÜRÜST KİŞİ OLDUKCA AZ DEMEK Kİ ÇEK MAĞDURU PEK FAZLA KİŞİ YOK YA DA KİMSENİN UMRUNDA DEİL ZATEN KİMSEDE ARTIK ÇEK MAĞDURKARINI SALLAMIYOR BURADA OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE KENDİNİZLE ATIŞIN DURUN BS

 524. 10/02/2011, 01:33

  >gölge etme.başka ihsan istemez.senin için çalışmışız yeni yasa çıkmış kurtarmışsın.tamam bilader.senden gelecek hayır allahtan gelsin.meşgul etmede işimize bakalaım.yaparım diyorsun tutarım diyorsun gelemem diyorsun çok harcadım diyorsun..sahi sen ne diyorsunne olursun yorma buradaki arkadaşları,anladım bişeyler yapmak istiyorsn.ama byle olmaz be arkadaş.bence sen arama biyeri.ödediklerinide yazma burda.bizi sıkıntımızla bırak.ama bişey diyim sana yazmaya dvam edeceksin sen.kaç kere son dedin.ama hergece aynı hikaye.ZİGANA…………ZİGANA

 525. 10/02/2011, 01:33

  >TAMAM ekm2510; ______________________BEN SİZİ ANLAYAN 3-5 KİŞİ KADAR EDERİM ZATEN.BENİM KALABALIK ETMESİ İÇİN DEDİKLERİM,MEYDAN TOPLANTILARI İÇİNDİ.AMA ŞUNU DA İTİRAF EDEYİM,GÜZEL SÖZLER BULUP YAPIŞTIRMADA SİZİNLE YARIŞAMAYACAĞIMI ANLADIM.ŞENER ŞEN İLE İLYAS SALMAN'IN ÇİÇEK ABBAS FİLMİNDEKİ GİBİ OLDUK SANKİ 🙂 …SAYGILAR SUNARIM…DOKTOR…..

 526. 10/02/2011, 01:33

  >118 deki yorum, BS kardeşim Abdi İpekçi deki son iki eylemi gördük Ankara'dan hiç diyecek kadar katılım olmadı. son eylemden buyana siteye yazmak bile istemiyorum. Sanırım Ankaralı olarak kendimi suçlu hissettim Sessizce aranacak yerleri aramaya çalışıyorum. Mümkünmü hiç 1000 kişi toplamak

 527. 10/02/2011, 01:34

  >TAMAM ekm2510; ______________________BEN SİZİ ANLAYAN 3-5 KİŞİ KADAR EDERİM ZATEN.BENİM KALABALIK ETMESİ İÇİN DEDİKLERİM,MEYDAN TOPLANTILARI İÇİNDİ.AMA ŞUNU DA İTİRAF EDEYİM,GÜZEL SÖZLER BULUP YAPIŞTIRMADA SİZİNLE YARIŞAMAYACAĞIMI ANLADIM.ŞENER ŞEN İLE İLYAS SALMAN'IN ÇİÇEK ABBAS FİLMİNDEKİ GİBİ OLDUK SANKİ 🙂 …SAYGILAR SUNARIM…DOKTOR…..

 528. 10/02/2011, 01:34

  >BİR TOPLUMDA SÖZ BİLİYORSAN KONUŞ SENDEN İBRET ALSINLAR.SÖZ BİLMİYORSAN SUS SENİ İNSAN SANSINLAR.Arkadaşlar amacım kimseye hakaret etmek ve kırmak değil ama yeter artık sıkıntılı yazılardan bıktık hep eleştiri aldığı halde utanmadan sıkılmadan yazan lar artık çıksınlar artık bu siteden belki farkında değiller binlerce onbinlerce mağdur çocuk anne eş var onların ahı üzerinize geliyor kötü dua alıyorsunuz çıkın artık bu siteden kendinize başka eğlence bulun saygılar ihtiyar

 529. 10/02/2011, 01:36

  >SİYASET MEYDANI PROGRAMINDA KEŞKE OLABİLSEK DİYEN ARKADAŞLAR.İŞTE ORDAYIZ …DEĞERLİ AKADEMİSYEN SN. MUSTAFA KÜPÇÜ SORUNLARIMIZI DİLE GETİRECEK.BU HAFTAKİ PROGRAMDA SADECE BİZLER OLMALIYIZ.LÜTEN HERKES PROGRAMA KATILIM SAĞLASIN. SAYGILARIMLA, AYHAN

 530. a
  10/02/2011, 01:36

  >bak doktor ne güzel ne güzel yazdın bız güzeldende anlarız bu kadar saldırılacak yazılar yazmayınca sana kım neden saldırsın kı böylece barışı sağladık bundansonra artık önümüze bakalım evet arkadaşlar bu gün yapılan arama kayıtları sayın bakanın elınde yarınkılerde elınde olacakbundan şüphenız olmasın faydasını anlayacaksınızsabırla görevımızı yapalım yeter sayın ekım kardeşim benı eklermısın ayaydin61@hotmail.com

 531. 10/02/2011, 01:38

  >ARKADAŞLAR 23:55 TE ADALET BAKANI MECLİS TV KONUŞMASINDA İCRA İFLAS YASASINDA YENİ TASARI HAZIRLADIKLARINI 10 GÜN İÇERİSİNDE MECLİSE GETİRECEKLERİNİ VE YİNE BOÇLARLA İLGİLİ ARA BULUCULUK KONUMUNDA OLDUKLARINI BUNUNLA İLGİLİ TASARIYI YİNE 10 GÜN İÇİNDE PARLEMANTOYA GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.BUNLARIN İÇİNDE OLABİLİRİZ HAYDİ HAYIRLISIDİYE YAZMIŞSINIZ….ELBET OKUDUK..PEKİ NE YAPMAMIZ GEREK SİZCE…ELBETTE NEFES ALMADAN ARAMALARA DEVAM ETMEMİZ GEREK..BİR TARAFTANDA ADALETİ , ADALETTEN İSTEME TAVRIMIZ NET VE AÇIK OLMALI….BASINI UNUTMADAN , SESİMİZİ DUYURMAMIZ GEREK..

 532. 10/02/2011, 01:39

  >ARKADAŞLAR ÖZELLİKLE ADALET BAKANLIĞINI ARAMAYA RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDELİM.BORÇLAR KONUSUNDA ARABULUCUYUZ DEMEK KAMU BOÇLULARININ DIŞINDAKİ BORÇLARI KASTETDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.BANKA BORÇLARI VE KİŞİLER,TÜZEL KİŞİLER BU KONUYA DAHİLDİR.

 533. 10/02/2011, 01:41

  >yahu bır dakıka tutmadı al baştan oldu be doktoreğlenceye devam dıyorsun

 534. 10/02/2011, 01:42

  >SAYGI BENDEN SAYIN DOKTORBEN TEKLİFİMİ YİNELİYORUM……TOPLANTIYA SİZİ BEKLİYORUM … BENİM İÇİN DEĞİL..DEĞERLİ FİKİR VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN..SÖZÜM VAR SİZE VE SİTEYE…OLSANIZDA OLMASANIZDA FİKRİNİZ MASAYA YATACAK,BİZ ELÇİYİZ SADECE……….Allaha emanet olun………

 535. 10/02/2011, 01:43

  >NEDEN BURADA ATIP TUTUYORUZ YA KİMSE BURADA MAİLİNİ TELİNİ VERİP YEMİN EDİP GELEMEYECEKSE YA DA YERİNE BİRİNİ YOLLAYAMACAKSA NEDEN AİLELERİMİZLE MİLYONLARI BULUYORUZ DİYORUZ. BURDA NE KADAR Bİ AZINLIK OLDUĞUMUZU ASLINDA TÜLİN HNM. HERKESİN SADECE OTURDUĞU YERDEN BOŞ KONUŞMALARININ OLDUĞUNU ÇOK İYİ ANLADIM. ŞURDA TOPLASAN 20 KİŞİDEN FAZLA YEMİN EDİP EYLEME KATILACAK KİŞİ YOKMUŞ HERKES BİRBİRİYLE TARTIŞIP ZAMAN GEÇİRİYOR İCRAATA KİMSE YANAŞMIYOR Bİ DE BAŞIMIZIN DİKLİĞİNDEN BAHSEDİYORUZ ONURDAN BAHSEDİYORUZ KİMSE ONURU İÇİN BEN VARIM DİYEMEDİ YAZIK… BS

 536. 10/02/2011, 01:45

  >ARKADAŞLAR,SN.MUSTAFA KÜPÇÜNÜN FACEBOOK SAYFASINDA BEN DAHİL 3 KİŞİNİN YORUMU VAR.SONRA KALKIP BURDA ATIP TUTMAYIN.ARMUT PİŞ AĞZIMA DÜŞ.YOK YAA.AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN.ÖNÜMÜZE KOYUYORLAR,BUYRUN BURDAN YİYİN DİYORLAR ONUDA BECEREMİYORUZ.ADAM "FACEBOOK HESABIMA YORUM ATIN YARIN SİYASET MEYDANINDA DİLE GETİREYİM "DİYOR.YANİ DİYORKİİİİ SİZ NE KADAR ÇOK MAİL YADA YORUM ATARSANIZ OZAMAN BENDE BU HABER TARTIŞILMAYA DEĞER HABERDİR VE BEN BUNU OTURUMA TAŞIRIM DİYORRRRR .HADİ DUYARLI ARKADAŞLAR 2DK SÜRÜYOR.BASKETÇİ

 537. 10/02/2011, 01:46

  >SAYIN ZİGANA;________TAM BIRAKALIM DİYORUZ SATAŞMAYI,YİNE ÇIKIYORSUN BE KARDEŞİM.YAPMAYIN ALLAH AŞKINA,CEVAP HAKKI DOĞURTMAYIN LÜTFEN.YOĞUNLAŞALIM İŞİMİZE.BEN ARIYORUM GEREKEN YERLERİ.SEN DE ARA LÜTFEN,BIRAKIN BANA LAF YETİŞTİRMEYİ.İNAN SEN KURTULASIN DİYE UĞRAŞ VERMİYORUM.TİCARETLE UĞRAŞIYORUZ.BİR DAHA BAŞIMA GELMESİN BÖYLE BİRŞEY DE,GÖMELİM TARİHE ŞU YASAYI DİYE ÇABALIYORUM…SAYGILAR SUNUYORUM HEPİNİZE…DOKTOR…..

 538. 10/02/2011, 01:48

  >slm basketçi bende mail attım sayın küpçüyeCANCAN

 539. 10/02/2011, 01:52

  >ARKADAŞLARSAULLAH ERGİNBÜLENT ARRINÇBAŞBAKAN(((BİR ŞEKİL ULAŞTIRMAMIZ LAZIM)))ARKADAŞLAR ŞİMDİ YENİ BİR ON GÜN DOĞDU ÇIKACAK KANUNDA BİZ DE GİREBİLİRİZ BU AÇIDAN BIKIRASAYA KADAR TELEFONLARI KİTLEMEYE DEVAM.AYRIYETEN AK PARTİ İL TEŞKİLATLARINIDA ARAYALIM SEÇİM AREFESİ OY DERDİNE HER KES GİBİ AK PARTİD DÜŞTÜ YEREL BASKILAR YERİNİ BULACAKTIR YÜZDE YÜZ ARAYALIM UMUTSUZ OLMAYALIM LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN. BUNDAN SONRASI RABBİME KALMIŞ HEPİMİZİN NASİBİ NEYSE O ihtiyar

 540. 10/02/2011, 01:53

  >T.C.YARGITAY10. CEZA DAİRESİKarar Tarihi:11.01.2011Esas No:2010/57641Karar No:2011/235İlgili Maddeler:5941 SY'nın 5/1.Suç: Karşılıksız çek keşide etmekDosya incelendi:GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesince, 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre verilecek cezanın üst sınırı ile çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı tarihi esas alınarak, bu kanunun sanığın aleyhine olduğu kabul edilmiş ve suç tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı çek kanunu uyarınca hüküm kurulmuş ise de;bu kanunların ayrı ayrı olaya uygulanarak sonuç cezaların ve diğer yaptırımların belirlenmesi, öncelikle asıl cezalar karşılaştırılarak daha az cezayı gerektiren kanunun lehe olduğunun kabul edilmesi, asıl cezalar eşit ise diğer yaptırımlar karşılaştırılarak lehe kanunun saptanması gerekmektedir.Buna göre;1- 3167 sayılı çek kanunu uygulanarak sonuç yaptırımların belirlenmesi,2- Tutarı 28.734 TL olan suç konusu çekin ibrazı anında çek hesabında 25 TL bulunması ve muhatap bankanın o tarih itibarıyla ödemekle yükümlü bulunduğu miktarın ise 300 TL olması nedeniyle, bu miktar düşüldükten sonra çekin karşılıksız kalan bölümünün 28.409 TL olacağı dikkate alınarak; 5941 sayılı çek kanunu 5/1. maddesi ile T.C.K'nın 61. maddesi uyarınca 5-1500 gün arasında adli para cezası belirlenmesi ve T.C.K'nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığının 20-100 TL arasında takdir edilmesi, hesaplanacak adli para cezası 28.409 liradan az ise bu miktara yükseltilerek sonuç adli para cezasının ve ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının saptanması,3- Daha sonra, her iki kanuna göre belirlenen adli para cezaları ile diğer yaptırımlar karşılaştırılarak, sanığın lehine sonuç doğuran kanunun bir bütün halinde uygulanması; Gerekirken,soyut karşılaştırma ile yetinilerek, belirtilen biçimde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 11.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 541. 10/02/2011, 01:58

  >BS,DÜN AKŞAM ÜSTÜ KOMİTE İÇİN, GELİŞMELERİN İYİYE GİTTİĞİ BU GÜNLERDE SESLİ EYLEMİDE PLANLAR İSE İYİ OLUR DİYE ÖNERİ SUNMUŞTUM. ÇAGRINIZA VE ÇAĞRIMA CEVABI AZ ÖNCE EKM 2510 YAZDI. DOKTORUN KAN VERME EYLEMİNİ ÖNE SÜRECEK, YADA BAŞKA BİR SESLİ EYLEM PLANI OLABİLİR. CUMA GÜNÜNÜ BEKLEYELİM. BAKARSINIZ HEDEFLER DAHA İYİ YERLERE YÖNELİR.ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 542. 10/02/2011, 01:59

  >Hayırlı geceler,bende namusuyla tıcaret yapmaya calısıan bır tuccardım.2010 yılında ıslerım bozuldu ve davalar basladı.Bazıları bıtı yargıtay asamasında bgun yarın onlarda kesınlesecek..Ogluma bunu nasıl anlatagımı bılemıyorum..Sıteyı yenı kesfettım.Buarada gonullu yaptıkları işler ıcın degerlı arkadaslarımızı kutluyorum.Bende Izmır ıl baskanı ve tugrul yemıscı ıle gorustum..Ilgıleneceklerını soyledıler..Tugrul yemıscıde tuccardır ve tanırım.Sıtenın oldugu adresı verdım lutfen ılgılenmesını bır bakmasını soyledım…Ama ıyımı yaptım bılmıyorum.BAzı yorumlar kafamı karıstırdı…Umuyorum benımde corbada tuzum bulunur…Ben kendımı hapiste yatmaya hazırladım.Ama aılem buna hazır degıl:((WOLF

 543. 10/02/2011, 02:03

  >SN.BS,SİLİNEN YORUMLAR NEDENİ İLE YORUMUNUZ 119 A KAYMIŞ."SALLAMADI" YAKIŞTIRMASI PEK SIK OLMADI.YORUMLARINIZI HERKES OKUYORDUR HİÇ MERAK ETMEYİN.AMA HERKESDEN DE YORUMUNUZA YANIT BEKLEMEYİN.AMA YORUMUNUZDAN SİZİN,SON ANKARA EYLEMİ ÖNCESİ SAYISAL ÇOĞUNLUĞUN ARTMASI KONUSUNDA ATTIĞIMIZ TAKLALARI,ÇABALARI OKUMADIĞINIZI ANLIYORUM.TÜLİN HANIMIN YORUMU KONUYU NET OLARAK AÇIKLIYOR.BU NEDENLE ARKADAŞLAR BU ÇAĞRIYA RABET ETMEMİŞ OLABİLRLER.MUSTAFA KÜPÇÜYE YORUM YAPABİLDİNİZMİ.ALIN SİZE EYLEMİN AĞABABASI.ULUSAL BİR KANAL VE BÜTÜN TÜRKİYE İZLEYECEK.GİDİN BAKIN KAÇ YORUM VAR.OLUMSUZ DAVRANMAK İSTEMİYORUM AMA ACI GERÇEK.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 544. 10/02/2011, 02:09

  >Z0NGULDAKLLI ÇEKZEDE ARKADAŞIM KAN EYLEMİNİ FALAN GEÇ ADIM ATMANYA NİYETİ OLMAYAN BİR MAĞDUR GRUBUYLA DOLMUŞ TAŞMIŞ BURASI. SES GETİRECEK Bİ EYLEM ANCAK BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA OLUR ARAMASI OLANLAR KATILMASIN YERİNE BİR KİŞİ YOLLASIN HANİ NERDE LAFTA MİLYONLARI ETKİLEYEN Bİ ADELET İSTİYORUZ NERDE HANİ KİMSEDE TIK YOK AMAN BANA DOKUNMAYIN DER GİBİ HERKES SUSTU… BS

 545. 10/02/2011, 02:10

  >Gün gelecek ( dileğim olmaz )Taksimdede eylem yapacağız….direnişin merkezi taksimde olacağız….Burada yazmayan , yazmaktan bişey anlamayan ,yazmanın çare olmadığına inanan ama benim aman bekleyin biraz daha dediğim nice kahramanlar var…..İsim listesi yapmam ben , gelin derim gelirler….öl derler ölürüm….. işte bu kadar…..Bu uğurda , bu düşüncede olan herkese helal olsun…..Yazmaya gelince , işini kaybettin , kimliğini kaybettin , özgürlüğünü kaybettin daha kaybedecek neyin var…………NEDEN KORKUYORSUN O HALDE…AMA İSİM LİSTESİ YAPMAYACAK KADARDA BİLİYORUM BU İŞLERİ……..Taksimde eylem var kim gelecek..???????ne saçma , gelen gelir gelmeyen ahkam keser…dedim ya umarım oraya gitmez bu işler…..AMA BENİM KAYBEDECEK BİŞEYİM KALMADI..SİZİN..??

 546. 10/02/2011, 02:13

  >SN.CANCAN,BİR KONTROL EDİN DERİM,EĞER FACE'İNE YAZDIYSANIZ.ÇÜNKÜ HALA BENİM,SN.AYAYDIN VE REALİST ARKADAŞIMIN YORUMLARI VAR.DEĞİŞİKLİK YOK.BİLGİLENDİRMEK İÇİN YAZDIM ,SAKIN YANLIŞ ANLAMAYIN.BASKETÇİ

 547. 10/02/2011, 02:14

  >sayın ekm 2510uyarlama için yazdığınız dilekçedeki 6 tıncı maddeye bu son 145 de yazdığınız yarıtay kararınıda belirtelimmi selam ihtiyar

 548. 10/02/2011, 02:15

  >sayın basketcı SIZ BILIYORSUNUZ UTKU NEDEN KAFAYI YEDI ABI BANA SÖZ VERENLERSEKIZ YÜZ KIŞI IDILER BUNLAR SITENINDE YAZMADIĞIABI SÜPRIZ OLSUN DIYE YAZMADIM BILE DEDI AMAALANDA ONLARDAN SEKIZ KIŞI YOKTU DEDI YAAAADAM AĞLIYORDU O GÜN BILENLER BILIR

 549. 10/02/2011, 02:18

  >HALA HAYAL KURUYOSUNUZ HALA BİŞEYLER YAPMAK YERİNE BİŞEYLERDEN MEDET UMUYOSUNUZ BIRAK TV. PROGRAMLARINI DEFALARCA MECLİSTE GÜNDEME GELDİ KONUMUZ NE OLDU KOCA BİR SIFIR. ONUN İÇİN GERÇEKCİ OLMAK LAZIM SES GETİRECEK BİR EYLEM OLMADIĞI SÜRECE KİMSENİN UMRUNDA OLMAYACAĞIZ. BU ARADA BEN DE HERYERE YAZIYORUM HER YERİ ARIYORUM MERAK ETMEYİN GRUPTA KİM NE ÖNERİYOSA FAZLASIYLA YAPIYORUM SEÇİM ANKETLERİNDEKİ YORUMLARA KADAR HER YERE YAZIYORUM BEN GÜCÜMÜZÜ GÖRMEK İSTEMİŞTİM AMA ÇOK GÜÇLÜ DEİLMİŞİZ HERŞEY LAFTAYMIŞ BUNA ÇOK ÜZÜLDÜM SAYGILAR… BS

 550. 10/02/2011, 02:19

  >SN.EKİM2520,İŞLERİN ORAYA VARMIYACAĞI İNANCI BENDE DE VAR.AMA TÜRKİYE BURASI OLAKİ BÖYLE BİR ŞEY OLDU,KARDEŞ ARKANDAN GELİRİM ÖLDE ÖLÜRÜM,KAYBEDECEK NEYİM KALDI Kİ???SEVGİYLE , EYLEMLE KALIN.BASKETÇİ

 551. 10/02/2011, 02:23

  >EDA Arkadaşlar az önce mustafa küpçü beyın facesıne mesaj yazdım fakat sızlerın yorumlarını göremedım bır umuttur arkadaşlar hadı lutfen yarın sıyaset meydanında elele bastıralım zaman daraldı hadı arkadaşlar lutfen

 552. 10/02/2011, 02:23

  >BS,YASALI MASALI GEÇİP, 10 TENEKE BENZİN, ÇADIRIDA KURUP, YAKLAŞIRSANIZ İCABINA BAKARIM DEMEDEN BU İŞLERİN ÇÖZÜLECEĞİNİ GÖZÜM KESMİYOR. TABİKİ ŞAHSİ KANAATİM. BİRİLERİDE SONUNDA BUNU YAPACAKTIR. BİZ YAPACAKTIK YALANLA DOLANLADA İŞİM YOK, AMA ARKADAŞLAR SORUNLARINI ÇÖZDÜ, MEYDANA ÇIKSIN BEŞ KİŞİ, BENZİNLERİDE ÇADIRIDA ALIRIM, GEREKENİDE YAPARIM, YETERKİ BEŞ KİŞİ…ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 553. 10/02/2011, 02:23

  >ekm çok teşekkür ederim. benim çek karnesi karşılığında bloke ettiğim para vardı.bu sanırım tam benim sorunumu çözebilir.bu karar emsal olabiliyormu? yeni kişi

 554. 10/02/2011, 02:26

  >SN.BS.FİKİRLERİNİZE SAYGI DUYUYORUM.AMA BU TOPLULUK BUGÜNE KADAR BU ŞARLTLARDA BU SESLERİ GETİRDİ.LÜTFEN YAPILANLARI GÖRMEMEZDEN GELMEYİN.BİLMİYORUM İSTANBULDA MISINIZ?EĞER ÖYLEYSE OGÜN HERKES EYLEMLE İLGİLİ FİKİRLERİNİ SUNACAK,SİZİNDE FİKİRLERİNİZİ SUNACAĞIZ BİR PLATFORM OLACAK.BUYRUN GELİN DERİM.BASKETÇİ

 555. 10/02/2011, 02:29

  >ARKADAŞLAR RİZE İL BAŞKANI ASALETİNİ BUGÜN ANKARADAN ALDI.HERHALDE BİR HAFTA İÇİNDE KENDİSİYLE SIKINTILARIMIZI KONUŞMA FIRSATI BULABİLECEĞİM.BAŞBAKANA ÇOK YAKIN BİRKİŞİDİR.ADALETİNDEN KESİNLİKLE ŞÜPHEM YOKTUR.AKRABALIK DERECEMDE VAR.AMA KESİNLİKLE BU YAZDIKLARIM KİMSEYE BİR ÜMİT VERMESİN.ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIMA ŞÜPHENİZ OLMASIN.GÖRÜŞTÜKTEN SONRA TELEFONLARI SİTEDE YAYINLARIM.MUSTAFA KÜPÇÜYE BİR KOMPOZİSYON YAZDIM YAYINLANMADI.FACENİN KAPALI OLDUĞUNDANMI.HA BU ARADA KESİNLİKLE İKTİDAR PARTİSİYLE HİÇ BİR BAĞLANTIM YOKTUR.İNANMAYANLAR SAYFAMI BAKABİLİR.RİZEDEN HEPİNİZE SELAM VE SAYGILARIMLA.ALLAHA EMANET OLUN.erkancivelek53@hotmail.com LAZOĞLU52

 556. 10/02/2011, 02:31

  >BASKETCİ ARKADAŞ,TOLUN DAHA BAŞINDA BANA SÖZÜN VARDI,KARANIN BİTTİĞİ DENİZİN GÖRÜNDÜĞÜ YERDE GEREKEN YAPILIR DİYE…ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 557. 10/02/2011, 02:31

  >147 de yazan WOLF İzmirli kardeşim ticarette her şey var batmak ta kazanmakta önemli olan mücadeleyi birakmamak insanın başına her şey geliyor bir bakıyorsunuz çok yüksektesiniz bir bakıyorsunuz farelerle bir yatıyorsunuz izmirde üç kere batıp ta şimdi otuz be ülkeye mal satan ülke genelindede ilk beşyüze giren bir firma var ismini yazmıyorum ama firmayı hepimiz biliyoruz bu firmanın sahibinin evini zamanında ağır ağbiler topa tutmuş ama şimdi o beyler çok iyi yere geldi hapis dünyanın sonu değil yolda araba sürerken birine çarparsınız hapse girersiniz daha çok örnekler var fakat bu şekilde hapse girmek bedavaya hapse girmek gibi bir şey maalesef başkalarının mutluluğu için kurban ediliyoruz dünyanın hiç bir yerinde olmayan bu ceza bizde var sayın kardeşim yazınızı kararık gördüğüm için yazdım izmirde çok mağdur arkadaş var hep yazıyorum ama kimse ortaya çıkmıyor şu an önümüzde bir seçim arefesi var ve ak parti izmiri çok istiyor sadece prestij açısından sizden ricam izmir teşkilatına yapılacak baskılar ankaraya çabuk gidecek çünkü iddialı yeni yönetim bu konuda ankaraya baskı yapacak oy istiyorsanız bu işleri düzeltin diyecekler yeni başkan eski inşaatçılar çarşısı esnafı ve yönetimde esnaflar var sizden ricam baskı konusunda yardımcı olunuz unutmayın gün doğmadan neler doğar saygılarımla izmirden ihtiyar

 558. 10/02/2011, 02:34

  >SN.KÜPÇÜ'NÜN FACEBOOK SAYFASINA YORUM ATTIM DİYEN ARKADAŞLAR,LÜTFENBİR KONTROL EDİN ,BİR HATA VAR,BEN GÖREMİYORUM.MESELA SN.REALSİT YENİ İKİ YORUM YAPMIŞ ONUN DIŞINDA DEĞİŞEN YOK.BİLGİLENDİRMEK AMACI İLE YAZIYORUM.YA YANLIŞ YERE YORUM ATILIYOR,YADA FACEBOOK TA BİR HATA VAR.BASKETÇİ

 559. 10/02/2011, 02:35

  >sayın basketçi 3 4 kisi deyince ben kendi hotmailimden yazdım onu kast ettim ama face den de yazmam gerekiyorsa yazarım tabiki

 560. 10/02/2011, 02:36

  >BASKETÇİ ABİ FACESİ KAPALI.YORMU DUVARAMI YAZALIM.BU FACEYİ KULLANMAYI PEK BECEREMEM.LAZOĞLU53

 561. 10/02/2011, 02:37

  >SN.ZONGULDAKLI BEN LAFIMIN ARKASINDAYIM,NE DEDİYSEM ODUR.BENDE KAYPAKLIK YOKTUR.EĞER BENZİN DÖKMEKSE BUL 3 KİŞİ SEN BEN TAKSİMDEYİM.ÇADIR DEDİN BUL ÇADIRI AL İZNİNİ BENVARIM,GELEN GELİR.DAHA???BASKETÇİ

 562. 10/02/2011, 02:41

  >SN.LAZOĞLU.HOCAMIZIN FACE İNE GİRİNCE BİZİM YORUMLARIN ÜSTÜNDE BOŞBİR ÇUBUK VAR"BİRŞEYLER YAZ"DİYOR ORAYA YAZIN VE "PAYLAŞA" BASIN.BASKETÇİ

 563. 10/02/2011, 02:42

  >DEVLET ALEYHİNE DEVAM OLUNACAKBu konuda halen görülmekte olan davalar, kesinleşmemiş hükümler, temyiz veya karar düzeltme yolu açılan hükümler açısından temyiz veya karar düzeltme süresi geçmeyenler bakımından da uygulanacak ve davaya devlet aleyhine devam olunacak.Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla temyiz veya karar düzeltme süresi geçmeyen hükümler için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde temyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulabilecek.Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulamayan hükümler için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde temyiz veya karar düzeltme istenebilecek. Bu fıkra uyarınca yapılan kanun yolu başvuruları üzerine verilen kararlar, tahsil edilmiş tazminat bedelinin geri istenmesi hakkını doğurmayacak … bu bizi ilgilendiriyormu az nce mecliste kabul edilen yasadan alınma…yeni kişi

 564. 10/02/2011, 02:43

  >ARKADAŞLAR BURADA YORUM YAZAN ARKADAŞLARBIR ŞEYIN FARKINDA DEYILSINIZ BU SITEYI TÜRKIYEDEARTIK BILMEYEN KALMADI DOLAYISIYLA BURASIUMUMA AÇIK BIR SITE VE HİÇ DÜŞÜNEMEDİĞİNİZKİŞİLER TARAFINDANDA TAKİP EDILMEKTEDIRBEN BU SITENIN VARLIĞINI SAMAN YOLU HABER KANALINDAKONUŞMACI BIR PROFESÖRDEN ÖĞRENDIM ADAMBU MAĞDURLAR BIR SITE KURMUŞ ORDAKI DAYANIŞMAYIGÖRÜNCE ŞAŞIRDIM DIYORDU BENDE O ZAMAN ÖĞRENDIMDEMEM O KI BURADA ŞOV YAPALIM YAKAR GIBI YAPALIMATLAR GİBİ YAPALIM SÖZLERININ ALEYHIMIZE ANTIPATI YARATACAĞINI GÖZ ÖNÜNE ALMALIYIZVEDE ÇOK SEVIYELI ESNAFA İŞ ADAMLIĞINA YAKIŞIRŞEKILDE DAVRANALIM DÜŞÜNÜNKİ BIR MILLET VEKILIBIR BAKAN MERAK EDIP TE YAHU ŞUNLARIN KURMUŞ OLDUĞU SITEYE BIR BAKALIM NE YAZMIŞLAR NE ISTIYORLAR KIMDIR BUNLAR DERSE VEDE BURDAKIYORUMLARI OKURSA NASIL BIR KANAAT OLUŞUR DÜŞÜNÜNHEPİNİZE SAYGILAR

 565. 10/02/2011, 02:45

  >BASKETCİ KARDEŞİM,ÖNCE KIZMA. YAPILACAKSA BU EYLEM İZİN MİZİN YOK. 10 DAKİKADA ÇADIR, ETRAFINA 10 TENEKE BENZİN YAKLAŞMAYIN,İCABINA BAKARIM…BENİM FEDAİLER DİYORUM SORUNLARINI ÇÖZDÜLER, BİRİLERİ AHKAM SEZRLENİŞTE BULUNUYOR…ÇIKALIM ORTAYA GEREKENİ YAPALIM…ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 566. 10/02/2011, 02:46

  >DEĞERLİ CAN DOSTLARIM her kese iyi geceler yarın yeni bir gün hayatımızın yeni bir sayfası unutmayın gün doğmadan neler doğar yarın çok işimiz var arkadaşlar haydi bakalım ya sabır ya selamet yarın görüşmek üzere nasip olursa ihtiyar.bu meyanda ak parti izmir il teşkilatı telefonu 0 232 425 61 61 aramak isteyen arkadaşlar için

 567. 10/02/2011, 02:54

  >AYAYDIN 61,SİZ DAHA YENİSİNİZ O ZAMAN SİTEDE….BİR DÖNEM SİTEDE YAPRAK KIMILDAMIYOR VE BİZ BU EYLEM PLANINI BURADA DEĞERLENDİRDİK….GERÇEKTEN DE ARKADAŞLAR UYARLAMA İLE SORUNLARINI ÇÖZDÜLER, BEN KALDIM ORTADA…ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 568. 10/02/2011, 02:55

  >BEN DE VARIM BENZİN EYLEMİNE EVET KAYBETCEK BİŞEYİMİZ KALMADI ONURUMUZDAN BAŞKA… BS

 569. 10/02/2011, 02:57

  >slm basketçi bende faceden attım ama ben bile bulamıyorum yazımı ve sizin kileri deniz olarak kullandıgım faceden yazdım nerelere gitti

 570. 10/02/2011, 02:57

  >BASKETÇİ ABİ,SN KÜPÇÜNÜN DUVARINA YAZDI YAYINLANDI.LAZOĞLU53

 571. 10/02/2011, 02:58

  >BS,ÜÇ KİŞİ DAHAZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 572. 10/02/2011, 03:00

  >3 YÜREKLİ KİŞİ ÇIKAR HERALDE SİTEDEN O DA ÇIKMIYOSA DEMEK Kİ HERKESİN DURUMU YERİNDE… BS

 573. 10/02/2011, 03:03

  >BS,GÜN İÇİNDE SİTEYE GİREMİYORUM…GÜNDEMDE TUTMAYA ÇALIŞ KONUYU…….ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

 574. 10/02/2011, 03:03

  >SN. BASKETÇİ , EKİM 2510 VE DİĞER SABIRLI ARKADAŞLAR. LÜTFEN GÜCÜNÜZÜ, GÜCÜMÜZÜ KAYBETMEYELİM. BU İŞ OLACAK……….SABRINIZA HAYRANIM.. KEŞKE SİZİN GİBİ OLABİLSEM.

 575. 10/02/2011, 03:04

  >BURDA KİMSEDE CESARET YOK KAYBETCEK NEYİMİZ KALDI DİYEN ÇOK YÜREKLİ OLAN YOK… BS

 576. 10/02/2011, 03:08

  >ARKADAŞLAR;________İSTANBUL'DA,14 ŞUBATTA FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR VE 20 ŞUBATTA BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇLARI VAR.BAŞBAKAN KESİN İZLER GİBİ.KAYSERİSPOR'UN BAŞKANI DA YANILMIYORSAM BELEDİYE BAŞKANI VEYA KARDEŞİ VE DE AKP'Lİ HERHALDE.KOMİTENİN 11 ŞUBATTAKİ TOPLANTISINDA, MAÇLARDA SES GETİRECEK EYLEM PLANINI DA MASAYA YATIRMASINI ÖNERİYORUM…SAYGILAR…DOKTOR…..

 577. 10/02/2011, 03:12

  >AMA ŞUNU YENİ ÖĞRENDİM.SİZİN BİZİM ÇABALARIMIZ BOMBOŞ.ASLINDA BU SİTEDE 3 KİŞİ VAR. FEDAKAR OLAN1. DR. EYLEMLER PLANLAYICISI.2. ZONGULDAKLI DR. EYLEMLERİNE KATKI SAĞLAYAN VE KENDİNİ YAKABİLEN.3 . BS ARKADAŞ BENDE YAKARIM DİYEN.VARMI BAŞKA YAPABİLECEK DELİKANLI.AMA GEREK YOK.ASLINDA BU EYLEMDE 2 KİŞİ KENDİNİ YAKSA YETER.ONLARDA ZATEN ŞU AN MEVCUT.HİÇ OLMASA İNSANLIĞA HİZMET ETMİŞ OLURLAR.

 578. 10/02/2011, 03:18

  >niye kendinizi yakıyosunuz bu konuşmalar ümitsizlik içeriyor ben 14 ay yattım hiç ümidimi kaybetmedim yoruldum ama taahhütle çıktım gene aramam var belki 14 ay daha veya 5 yıla tamamlayacağım ama ümidim gene var çok istiyorsanız kendinizi değilde bir tefeciyi avukatıyla ısıtın ):salih

 579. 10/02/2011, 03:19

  >ben yakacağım kendimi

 580. 10/02/2011, 03:20

  >SAYIN ZONGULDAKLI EVET BEN YENIYIM BUNU ZATENHEP SÖYLEDIM HİÇ BİR ŞEYIDE SAHIPLENMEK GIBIBIR DERDIMDE YOK SADECE BAZI ŞEYLERI ULU ORTAKONUŞMAMA TARAFTARIYIM YOKSA YALNIŞTIR DEMEDIMSIZ ESKISINIZ SIZI YARGILAMA HAKKINI KENDIMDEHIÇ BIR ZAMAN GÖRMEDIM BANA TERS GELEN BIR ŞEYOLURSA ÇIKAR GIDERIM BURDA BELKIDE EN SON SÖZHAKKI OLAN KIŞIYIM BENI YALNIŞ ANLADINIZ

 581. 10/02/2011, 03:21

  >mazallah birini teşvik etmiş olursunuz bu tür konuşmalar günahtır yapmayın lütfen.hadi

 582. 10/02/2011, 03:21

  >SİTEDEKİLERİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA GEREKEN YERLERİ ZATEN ARIYORUM.KİMSEYE ZARARI DOKUNMAYACAK,ÖNERİLERİ DE ARADA BİR KOMİTEYE SUNUYORUM.ÖNERİLERİMİN KABUL GÖRÜP,GÖRÜLMEMESİNE KOMİTE KARAR VERİR.SİZLER DE İSTERSENİZ HAKARET ETMEDEN FİKİRLERİNİZİ SÖYLEYİN LÜTFEN…SAYGILAR…DOKTOR…..

 583. 10/02/2011, 03:22

  >akadaşlar bende az once küpçüye duvarına ayzamadıgım için mesaj attım faceden bıraz uzun ama anlasılır bı sekılde detaylı olarak derdımızı anlatmaya calıstım lutfen herkes duyarlı olsun ve 2 dakıkanızı ayırıp bır mesaj atın yada yazın herkese ıyı geceler cok nadır yazıyorum ama her gun sıteyı takıp edıp elımden gelenı yapmaya calısıyorum bu yolda emegı gecen herkese canı gonulden allah razı olsun emegınıze saglık … karatas

 584. 10/02/2011, 03:26

  >MUSTAFA KÜPCÜ NÜN FACE SİNE BENDE YAZDIM,EMEĞİ OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM.

 585. 10/02/2011, 03:29

  >mustafa küpcüye bende mail attım zonguldaklı

 586. 10/02/2011, 03:41

  >Sn. Mustafa Küpçü bey, Bildiğiniz gibi bizler çek mağduruyuz . Hem alacaklı Hemde borçluyuz. Ama nedense birtürlü borcumuzu ödeyemiyoruz. Bir yanda Alacaklı , Bir yanda Avukat. Bir yanımızdada DEVLET var. DEVLET Bana ödeyin diyor. Alacaklıyı geç.Avukatıda geç.. Sadece bana öde sana hapis felan yok diyor. Sn. Mustafa bey , bir sosyal demokrat olarak. Bizlerin sorunlarını dile getireceğinizi umuyor, saygılar sunuyorum.. AYHANMustafa beye gönderdiğim mesajımdır.

 587. 10/02/2011, 03:46

  >İnsalcıl bir kimliğim olduğunu sanıyorum. İnsanı ırk, milliyet, din ya da mezhep ölçülerine göre ayırmam. İnsanın insanı sömürmesine "ahlaksızlık" olarak bakarım. Emeğin ve insanın dostuyum. Sevgiye inanırım.kısaca ;mustafa küpçü den alıntı

 588. 10/02/2011, 03:47

  >ben gunerdir yaziyorum ama burada yaziklarimi goremiyorum bende sizlerleyim gurbetten SADIIII

 589. 10/02/2011, 03:54

  >ben ıkı senedır bu sıteyı ızlıyorum uc bes gazcı tuturmus bır seyler gıdıyor o kendını yakmak ısteyen arkadaslar kımsenın gazına gelmeyın zaten durumunuz kotu tedavı bıle olamassınız olmenızede ızın vermezler bırakın bu sıtede yıllardır yazanlar ne yaptıkı sıler daha yenısınız bosverın bu ıslerı sakın ha sacmalamayın degmez arkanızdan kımse aglamaz sakın ha kardesler bu sıte ızınsız eylemde yapamaz bunuda aklınıza sokun herkes legal burda ama hapıs cezası olupta kacan cok onlar namuslu sakın coluk cocugunuza yazık aslan gıbı yatın ama cocuklarınızı kendınızı zor durumda bırakmayın her sey olacagına varır sız kendımızı yakıyoruz dedınız ya su sıtede belkı de yuz kısı keske yaksalar dıyordur sakın bırakın kardesım kım ıcın ne ıcın yakacak sınız kımsenın gazına gelmeyın kacın hıc olmassa saglıgınızla ugrasmazzsınız gazcılar utanın utanın kendımı yakarım dıyen arkadasların esını cocuklarını dusunun bende yaparım bende gelırım falanla olmas o gun olur kaybolursunuz mıllete gaz vermeyın serefsızlık yapmayın DEPORTE

 590. 10/02/2011, 09:22

  >ÖNCELİKLE HERKESE GUNAYDIN BEYLER SAYIN MUSTAFA KUPCU BEYIN FACE DUAVRINA HERKES SORUNUNU YAZSSIN LUTFEN SAYFASINI KILITLEMEMIZ LAZIM HADI HAREKETE GECELEIM GUCUMUZU HERKES GORSUN 1 DAKIKA SURMEZ BI YORUM YAZMANIZ… karatas

 591. 10/02/2011, 09:32

  >KADERDAŞ ARKADAŞLARIM,HERKESE GÜNAYDIN DİYOR , POLEMİKSİZ VE BOL EYLEMLİ BİR GÜN DİLİYORUM.BASKETÇİ

 592. 10/02/2011, 09:38

  >Merhaba Kader arkadaşlarım,Geçen yıl herkesin verdiği gibi bende taahutlerde bulunarak hapis cezalarımı ertelettim,fakat taahhut sureleri 1 ay dan kısa bir sürede dolacak.Sizlere iki sorum var ?1) Taahhüt süreleri dolduktan sonra davalı firma hakkımda tekrar hapis kararı çıkardığında bunu nasıl takip edebilirim ? e-devlet uygulamasında yeni bir dava olarakmı gözükecektir , yoksa e-devlet uygulamasında gözükmez mi ?2) Yeniden çıkan hapis kararlarını tekrardan yargıtaya gönderebilirmiyiz ?Sanırım bu iki soru bir çok arkadaşımızada yardımcı olacaktır, Yardımcı olursanız sevinirim.Hayalet Kemal

 593. 10/02/2011, 09:49

  >SN.HAYALET KEMAL,HOŞGELDİNİZ,TAAHHÜTLER İLE İLGİLİ BİRTAKIM KARMAŞALAR YAŞANIYOR.BU NEDENLE HUKUÇU BİR ARKADAŞIMIZ SİZE YARDIMCI OLURSA DAHA SAĞLIKLI OLUR.YUKARDA SİTE YÖNETİMİ İLETİŞİMİNDEN BAŞ VURABİLİRSİNİZ.YADA 11İNDE TOPLANTIDA BU SORULARINIZA SAĞLIKLI BİR YANIT ALABİLİRSİNİZ.SİZİ YANLIŞ YÖNLENDİRMEK İSTEMEM.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 594. 10/02/2011, 10:02

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR,AKŞAM SİTEYE-EĞER ARKADAŞIMIZIN ONAYINI ALIRSAM-BANA YOLLADIĞI BİR MAİLİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM.YORUMUNU DA SİZE BIRAKACAĞIM.BEN ÇOK ETKİLENDİM,BİRÇOK DUYARLI ARKADAŞLARINDA BU MAİLDEN KISSADAN HİSSE ÇIKARACAĞINDAN EMİNİM.SAYGILARIMLABASKETÇİ

 595. 10/02/2011, 10:30

  >HAYALET KEMAL, öncelikle geçmiş olsun, hoş geldiniz. sorularınızı cevaplayalım.1. alacaklı tekrar şikayetçi oldugunda size cezayı veren mahkeme size sormadan infaza devam kararı verecek. bu karar eger iletişim adresiniz dogruysa size teblig edilecek. eger adresinizde yoksanız süre sonunda belli aralıklarla mahkeme kanalından arayıp ögrenebilirsiniz. eger imkanınız varsa mobil imza yani elektronik imza alıp takip edebilirsiniz. durumunuz e-devlette görünmez. yeni bir mahkeme numarası verilmez.2. bu infaza devam kararına temyiz yolu açık degil. sadece agır cezaya itiraz yolu açık. buda size en fazla 1 ay süre kazandırır ama red cevabı gelir.acilen dureumunuzu takip etmeli, uyarlama ve iadei muhakeme kararı istemelisiniz.

 596. 10/02/2011, 10:30

  >Hayalet KemalKarşı taraf tekrar şikayetçi olduğunda size bir tebligat gelecek ve o tebligatta 7 gün içinde itiraz kabil olmak üzere infaz devamına karar verildi yazacaksiz 7 gün içinde Ağır cezaya itiraz edeceksiniz ve itiraz mercinin yargıtay olduğunu belirteceksiniz.E devlet uygulamasında gözükmezSize önerimSitede olan uyarlama dilekçesini bir an önce mahkemeye vermenizuyarlama kabul edilip duruşma verilirse uyarlama sonucunu temyize taşırsınız. uyarlama red edilirse bu kararda itiraza açık, bunuda ağır cezaya taşırsınız.Uyarlama dilekçesi sitede mevcutölmez

 597. 10/02/2011, 10:35

  >GÜNAYDIN ARKADAŞLAR BENİMDE BİR ÖNERİM VAR BU SORUNU AKP DEN HİÇ BİR PARTİ BU SORUNU ÇÖZMİYECEĞİNE KATILIYORSUNUZ HER HALDE BENİM ÖNERİM ÇEK MAĞDURU ARKADAŞLARIMIZ GRUPLAR OLUŞTURARAK BULUNDUKLARI İL DE BULUNAN AKP İL MERKEZİNİ NEZAKET ZİYARETLERİNDE BULUNMALARI AMA İL BAŞKANLARIYLA DİREK GÖRÜŞÜLMESİ VE BAŞKANLARDAN BU GÖRÜŞMELERİN MUTLAKA BAŞBAKANA İLETME SÖZÜ ALINMASI YÖNÜMDEDİR AYRICA GÖRÜŞMELERİN ZAPTA ALINMASI YÖNÜNDEDİR SAYGILARIMLA İSMAİL34

 598. 10/02/2011, 10:49

  >2-2-2 insanları yanlış yönlendiriyorsunuz.taahüdün dolmasından sonra şikayete bağlı infaza devam kararı temyize değil itiraza tabidir.Uyarlama talebinin reddi kararı temyize tabidir.bilginize.Elektrikçi

 599. 10/02/2011, 10:56

  >ARKADAŞLAR HHERKESE HAYIRLI GÜNLERİKİ YILDIR BU SİTEYİ TAKİP EDİYORUM VE ÜZERİME DÜŞENİDE ELİMDEN GELDİĞİ KADAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUM ANKARADAKİ EYLEMLERE ÇOCUKLARIMI DAHİ GÖTÜRDÜM TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPIYORUM EN SON AK PARTİLİ BİR VEKİLİLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM GELİŞMELER OLUMLU VE BEN BUNUN HÜKÜMET TARAFINDAN ÇÜZÜLECEĞİNE BAŞINDAN BERİ İANAN İNSANIM EN SON MECLİS ZİYARETİNDE OKTAY VURAL NE DEDİ HEDEF İKTİDAR PARTİSİ CHP MUHAREM İNCEDE AYNI İKTİDAR PARTİSİ ONUN İÇİN TELEFONLARA FAXSLARA DEVAM EVET TELEVİZYONDA KONUŞULMAK TABİKİ GÜZELBİRŞEYBAZI ARKADAŞLAR EYLEM EYLEM DİYOR HERKES AKPARTİNİN KENDİ ŞEHRİ VEKİLİYLE BİREBİR GÖRÜŞSÜN TAM SEÇİM ZAMANI YÜZ YÜZE DERDİNİ ANLATSIN AL SANA EYLEMİN BABASI BAK İŞİMİZ OLUYORMU OLMUYORMU KENDİ ŞEHRİMİZ VEKİLİNİ KISKACA ALALIM BAK NASIL GÜNDEME GELİYORUZ BU SİTEDE YORUM YAPMAK İŞMİZİ MALESEF ÇÖZMÜYOR ARKADAŞLAR SİZE YEMİN EDERİM SİTEYE GİRİP OKUMAK İSTEMİYORUM GINA GELDİ BU TARTIŞMALARDAN BAKIN ÇOK ARKADAŞ YORUM YAZMIYOR NEDEN BAZI ARKADAŞLARI TENZİH EDERİM BAZILARI KONUYU ISITIP ISITIP GETİRİYOR TEMCİT PİLAVI GİBİ BU NEDİRYA YAPACAKSAN YAPARSIN YAPAMASANDA CANIN SAĞOLSUN İŞİMİZE BAKALIM ARKADAŞLAR SAYGILARIMLA İBRAHİM ESK.

 600. 10/02/2011, 11:05

  >arkadaslar rıze akp ıl baskanı ankaradaymış madem telefonu yazılsada buraya kendısını arayıp derdımızı anlatsak baskı kursak.bırde basbakanın danışmanlarının telefonlarıda yayınlansa onlarda aransa cunku devamlı basbakanla bırlıkteler sesımız ulasır belkı ıyı olmazmı.h.d

 601. 10/02/2011, 11:10

  >BENDE MUSTAFA KÜPÇÜYE MAİL ATTIM.M.D

 602. 10/02/2011, 11:49

  >SAVAŞ BU SAYFANIN BAŞINDA CÜNEYT BEY İN YAZISI VAR ONU OKUYARAK HAREKET EDERSEK DAHA İYİ OLUR GİBİ GELİYOR BANA EGER BÖYLE BİR ŞEY GERÇEKLEŞEBİLİRSE ZATEN BAŞBAKAN BÖYLE BİR TALİMAT VERDİYSE BU İŞİ HAZIRLAYAN UZMANLARLA GÖRÜŞMEK GEREKİR ,BEN ŞİMDİ ARADIM YİNE TOPLANTILAR,ÖGLEDEN SONRA YİNE ARAYACAGIM,ANKARADAKİ ARKADAŞLAR MECLİSE GİDİP BAKIYORLARDIR BELKİDE …

 603. 10/02/2011, 11:56

  >bizim sorunumuzu başbakan çözer cumartesi anneleri başbakanla görüştü hemen komisyon kuruldu başbakana ve ailesine ulaşmalıyızvatanhasreti

 604. 10/02/2011, 11:58

  >BU SİTENİN YAPTIĞI HİZMETLERİ ELEŞTİREN ARKADAŞLARA SESLENİYORUM !!!!!!!!BEN SİTEYLE TANIŞALI 1 YIL OLDU. 2008 YILINDA YAZILAN ÇEKLERİMDEN DOLAYI DAHA HERHANGİ BİR CEZA ALDIĞIM YOK TAHMİNLERİME GÖRE DAHA 4-5 YIL DAHA ALMAM.BUNU BU SİTEDEN ÖĞRENDİKLERİMDEN DOLAYI BAŞARABİLDİM.BU SİTE OLMASA İDİ BELKİ ÇOKTAN HAPSİ BOYLAMIŞTIM.HİÇ BİR MADDİ ÇIKARI BULUNMAYAN , ŞU AN AKLIMA GELENLERİ SAYACAĞIM CÜNEYT KARDEŞİMİZ GÖKHAN KARDEŞİMİZ, EKM2510,AV SİBEL HANIM, MYWAY DAHA BU İSİMLER 20 ADET DAHA ARTIRILABİLİR.VE HALEN BİR ŞEY YAPILMIYOR DENİYORSA BEN BU ARKADAŞLARI HAİNLİK İLE SUÇLUYORUM.BENCE BU ARKADAŞLAR ELLERİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAKTADIRLAR. PEKİ BEN VE BENİM GİBİLER NE YAPIYOR ONLARIN SUNMUŞ OLDUĞU BU HİZMETLERDEN BEDAVA FAYDALANIYORUZ.TEŞEKKÜR EDECEĞİNİZE HALEN YIKICI ELEŞTİRİLER YAPILMAKTADIR.BU YIKICI ELEŞTİRİLER BU HİZMETLER İÇİN YANIP TUTUŞAN ARKADAŞLARIN ŞEVKİNİ KIRMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMAMAKTADIR.BEN SİTE YÖNETİCİLERİNE SONSUZ GÜVENMKTEYİM NE DERLERSE ALTINA İMZAMI ATARIM . KEŞKE ANKARADA VEYA İSTANBULDA OLSAYDIMDA BU SİTE İÇİN BENDE FAYDALI İŞLER YAPABİLSEYDİM.NOKTA KADAR BİLE EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM.ÇOK MESAJ YAZMIYORUM AMA BİR SENEDİR.ARALIKSIZ SİTEYİ TAKİP ETMEKTEYİM.SAYGILARIMLA

 605. 10/02/2011, 11:59

  >bizde bir gün herkes gibi özgür dolaşabilcekmiyiz çocuklarımızla piknik yapabilecekmiyiz ne diyorsunuz bunlar bir hayal olarakmı kalıcak yoksa bir gün gerçekleşecekmi çocuğum baba bizi pikniğe götür dediği zaman polise yakalanma korkusu ile yavrucum bu gün başım agırıyor sonra gidelim demek artık bıktım çocuğuma her bir şey istediği zaman yalan söylemekten yakalnma korkusu ile çocuklarımın en güzel çağlarını babalrı ile beraber mahkum hayatı yaşatmaktan yoruldum ne d,yorsunuz arkadaşlar bir umut ışığı varmı sizce beklersek olacakmı yoksa ne yapalım yardım edin lütfen bana çok bunaldım biz namuzsuz diiliz sadece borcumuzu ödemek istiyoruz devlet büyüklerine sesleniyorum duyun lütfen bizlerin duymasanızdfa çocuklarımızın sesini feryadını duyun ve biz mağdurlara yardım edin eğer bu ülkede bu çocuklar bir gün anasız bababsız büyürlerse bu isz büyüklerin sayesinde olacak ve bunun altında siz büyükler ezileceksiziniz (sabırlı35)

 606. 10/02/2011, 12:03

  >Sevgili saygıdeger büyüklerim benim de şahsi düşüncem bu işi en hızlı şekilde SAYIN BAŞBAKAN çözer. tek umudumuz bi şekilde kendisiyle görüşme yapılması bizim için en hayırlısı olacaktır. bende siteyi takip edip imkanım el verdigi sürece telefon faks mail mektup vb sm milletvekillerine ulaşmaya çalışıyorum. biri bizim iyi konuşuyorsa üçü kötü konuşuyor. sayın BAŞBAKANLA görüşülürse bu iş en kısa yoldan çözülür.allah hepimizin yardımcısı olsun. Adem

 607. 10/02/2011, 12:22

  >ARKADAŞLAR, HERKESE HAYIRLI GÜNLER DİLİYORUM.GECE GEÇ VAKİT YAZMIŞTIM AŞAĞIDAKİ YORUMU VE SAYFA DEĞİŞTİ.DİĞER SAYFADA KALDIĞINDAN,OKUYAMAYANLAR İÇİN BU SAYFAYA BİR DAHA YAZIYORUM:________İSTANBUL'DA,14 ŞUBATTA FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR VE 20 ŞUBATTA BEŞİKTA-FENERBAHÇE MAÇLARI VAR.BAŞBAKAN KESİN İZLER GİBİ.KAYSERİSPOR'UN BAŞKANI DA YANILMIYORSAM BELEDİYE BAŞKANI VEYA KARDEŞİ VE DE AKP'Lİ HERHALDE.KOMİTENİN 11 ŞUBATTAKİ TOPLANTISINDA, MAÇLARDA SES GETİRECEK EYLEM PLANINI DA MASAYA YATIRMASINI ÖNERİYORUM…SAYGILAR…DOKTOR…..

 608. 10/02/2011, 12:22

  >taahhüde uyulmadı 3/1 ödenmedi ve karşı taraf tekrar şikayette bulundu mahkeme tebligat çıkarıyor 7 gün içinde itiraz açık olmak üzere karar verildi diyor.siz buna itiraz edeceksiniz ama itiraz gerekçeniz nedir? varsa itirazlarınızın yanında aşağıdaki konularıda itiraz dilekçenize ekleyin.uyarlama yargılamasında olduğu gibi, 5941 sayılı yasada itiraz mercinin belirlenmemiş olduğundan dolayı, bu yeni infaza devam kararıda yeni bir mahkeme kararı olduğundan dolayı CMK hükümleri ve usullerine göre bu mahkeme kararıda temyize tabii olmalıdır.Ağır cezaya yapacağınız itirazda, kararın temyiz yolu açık olmalı gerekçesidir.Uyarlama yargılama taleplerinin reddi ve taahhüde uyulmadığının tespiti kararları temyiz yolu açık olmak üzere verilmeli gerekçesi öne sürülmeli ve itirazlarda bunlarda yazılmalı.

 609. 10/02/2011, 12:27

  >e- devlet şifresini alırken sornu çıkarmı araması var olan kişi için

 610. 10/02/2011, 12:45

  >15 SORUN ÇIKMAZ .

 611. 10/02/2011, 12:47

  >15 HATTA İMKANIN VARSA E-GÜVEN FİRMASINDAN DEVECİ HUKUK BÜROSU ANLAŞMALI 175 TL YE E İMZA ALIRSAN DAHA İYİ OLUR.DOSYALARI DAHA DETAYLI İNCELEYEBİLİRSİN

 612. 10/02/2011, 12:57

  >dün gece sayın sadullah ergin mecliste yaptıgı kapanış konusmasında 10 gun ıcınde bır yasa teklıfı getıreceklerını soyledı konu ıle ılgılı bılgısı olan varmı cek sorunu ıle ılgılı olabılırmı

 613. 10/02/2011, 13:37

  >ÖNERİMDİR…__________________________________________________ARKADAŞLAR,TELEVİZYONLARIN HEPSİNİ, ZAMANINDA MÜDAHALE EDEBİLMEMİZ İÇİN TAKİP EDEMİYORUZ.ULUSAL KANALLARDA ÇEK İLE ÇIKAN HABERLERİN VEYA BİZLERİ İLGİLENDİREN KİŞİLERİN TELEVİZYONA ÇIKTIKLARINDAN HABERLERİMİZİN OLMASI AÇISINDAN, ARAMIZDA TELEVİZYONU DEVAMLI İZLEYEBİLECEK,EVİNDE VEYA İŞ YERLERİNDE TV İZLEMEYE MÜSAİT OLAN, GÖNÜLLÜ ARKADAŞLARDAN BİR LİSTE OLUŞTURALIM. 4 VEYA 5 KİŞİ DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK,HAKKIMIZDA ÇIKAN ÇEK İLE İLGİLİ HABERLERİN GEÇTİĞİ TV KANALLARINI ANINDA SİTEYE YAZSIN.ÖRNEĞİN 15 TV KANALI İZLENECEK İSE,ARAMIZDAN MÜSAİT OLAN,TV İZLEYECEK 60 KİŞİ,4'ER KİŞİLİK GRUPLAR OLUŞTURARAK,İZLEYECEĞİ TV KANALLARINI BELİRTİP SİTEYE YAZABİLİR…SAYGILAR…DOKTOR…..

 614. 10/02/2011, 13:41

  >ARKADAŞLAR AK PARTİ İL TEŞKİLATLARI TELEFONLARI AŞAĞIDADIR.LÜTFEN ÖZELLİKLE BURALARIDA ARAYALIM VE SEÇİM ZAMANI BİZLERDEN VE YAKINLARIMIZDAN BU HAPİS KALKMAZSA OY ALAMAYACAKLARINI AÇIKÇA İLETELİM.SAYGILARIMLACAN MERT- istanbul Ak Parti İl Başkanlığı Tel: İstanbul İl Başkanlığı Tel: (0212) 315 86 00 Fax : (0212) 221 95 77 Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 46- BEYOĞLU – İSTANBUL Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl BaşkanlığıDoktor Mediha Eldem Sokak No:75 Kocatepe / Ankara / TürkiyeTel: +90 312 430 81 30 Fax: +90 312 430 81 30 / 154ADALET VE KALKINMA PARTİSİ – İZMİR İL BAŞKANLIĞI Adres : Halit Ziya Bulvarı No:27 Katipoğlu İş Merkezi – Konak / İZMİR / TÜRKİYE Telefon : (0232) 425 61 61 Faks : (0232) 484 65 65 AK PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞI Adres: Haşim İşcan cad. Tuğsa İş Merkezi Kat: 4 No: 62 Osmangazi / BURSATelefon: 0224 225 35 11 / 12Fax: 0224 225 52 75

 615. 10/02/2011, 13:45

  >http://www.duzcedamla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10079:esnafa-cezaevi-yolu-goeruenueyor&catid=50:genel&Itemid=74arkadaş müsait olduğunuzda düzce esnaf odasına yorumda bulunursanız çok memnun olurum açıkçası kanıma dokundu nedemek her borca düşen cezalandırılmalı gibi kelimeler hayatında esnaf nedir bilmeyen biri bana göre teşekkürlerAKCAN

 616. 10/02/2011, 13:47

  >ARAMA YAPACAĞIMIZ GÜNCEL NUMARALAR………….Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313MUSTAFA ATAŞ AKP 0(532) 217-4083 0(505) 777-3408CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP- istanbul Ak Parti İl Başkanlığı Tel: İstanbul İl Başkanlığı Tel: (0212) 315 86 00 Fax : (0212) 221 95 77 Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 46- BEYOĞLU – İSTANBUL Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl BaşkanlığıDoktor Mediha Eldem Sokak No:75 Kocatepe / Ankara / TürkiyeTel: +90 312 430 81 30 Fax: +90 312 430 81 30 / 154ADALET VE KALKINMA PARTİSİ – İZMİR İL BAŞKANLIĞI Adres : Halit Ziya Bulvarı No:27 Katipoğlu İş Merkezi – Konak / İZMİR / TÜRKİYE Telefon : (0232) 425 61 61 Faks : (0232) 484 65 65 AK PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞIAdres: Haşim İşcan cad. Tuğsa İş Merkezi Kat: 4 No: 62 Osmangazi / BURSATelefon: 0224 225 35 11 / 12Fax: 0224 225 52 75

 617. 10/02/2011, 13:50

  >turkıyede en çok tefecılık olan yerleden bırıde düzcedir onun ıçın sıkma canını tefecılerın gazetesıdır onlarda boş durmayacak tabıkı ugraşıyolar duzenlerı bozulmasın dıye

 618. 10/02/2011, 13:51

  >Esnafa cezaevi yolu görünüyor Perşembe, 10 Şubat 2011 00:00 Avukat Yıldıray Sayar, verdikleri çekleri ödeyemeyen esnafların taahhütname ile cezaevlerinden çıktıktan sonrada borçlarını ödeyemedikleri için tekrar cezaevlerine gönderileceğini iddia etti. Düzce Esnaf Odaları Başkanı Mustafa Kayıkçı ise karşılıksız çek veren şahsın mutlaka cezalandırılması taraftarı olduklarını belirtti.Düzce Barosu Avukatlarından Avukat Yıldıray Sayar, verdikleri çekleri ödeyemeyen esnafların taahhütname ile cezaevlerinden çıktıktan sonrada borçlarını ödeyemedikleri için tekrar cezaevlerine gönderileceğini söyledi. Sayar, “5941 Sayılı yeni Çek Yasası’nın yürürlüğe girdiği 20 Ocak 2010 tarihinde ödeme taahhütnamesi veren birçok esnaf ve tüccar ceza evlerinden tahliye olmuştu. Bu taahhütnameler ile esnaf borcun üçte birini bir yıl içerisinde ödemeyi taahhüt etmişti. Yaşanan Küresel Ekonomik kriz ve esnafın ceza evindeyken işlerinin aksamasından dolayı birçok esnaf ödeme taahhüdünü yerine getirememiştir. Bu kişilerin kalan cezalarının derhal infazına başlanacak. Bundan dolayı derhal acil düzenleme yapmak suretiyle bu kişilere borçlarını ödemek için zaman tanınmalı ve alacaklılarında mağdur olmaması açısından bu tanınan ilave zaman süreci içerisinde ticari faiz uygulanmalı. Bu düzenlemeler yapılmadığı takdirde cezaevlerini esnaflar dolduracak” dedi.Avukat Yıldıray Sayar, karşılıksız çek suçlarına bakan Yargıtay 10. Ceza Dairesinde incelenmek üzere bekleyen 160 bin dava dosyasının bulunduğunu belirterek, “Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanı Yüksek Hakim Mahmut Gül’ün basın bilgilendirme toplantısında karşılıksız çekten dolayı mahkemelerden bir milyondan fazla dosya bulunduğunu, temyiz incelemesinde ise 160 bin adet dosya bulunduğunu, bu dosyaların temyiz incelemesinin ancak 3 yılda tamamlanabileceğini, çözüm yolunun ise karşılıksız çek vermenin idari yaptırıma bağlanması gerektiğini söyledi. Yüksek Başkan Ayrıca dairenin haftada 600-700 adet dosyayı karara bağladığını ve bu rakamın birçok Avrupa ülkesinde bir yılda karara bağlanan dosya sayısından fazla olduğunu belirtti” dedi.Sayar, ayrıca kendi müştekilerinden birinin İstanbul Kartal 3. Ceza Asliye Mahkemesindeki taahhütnamelerden kaynaklanan davasının iş yoğunluğu nedeniyle 6 Şubat 2012 tarihine gün verildiğini belirterek,”2008 yılında açılan davada 18 Ocak 2010 yılında taahhütname verildi. Müşteki bu zaman zarfında borcunu ödeyemediği için açılan dava dosyası için verilen gün ise bir yıldan fazla. Bu durumun düzeltilebilmesi için Alacaklı ve borçlu menfaatlerini bağdaştıracak şekilde bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Mecliste görüşülmekte olan Torba yasa olarak bilenen yasanın içine bu durumun mutlaka sokulması gerekmektedir” diye konuştu.Düzce Esnaf Odaları Başkanı Mustafa Kayıkçı, Kamu alacaklarının tahsilinde zaten bu düzenlemenin yapılarak torba yasanın içinde yer aldığını belirterek,”Kamu alacaklarının tamamı zaten torba yasaya girdi. Ama şahsın şahsa olan borcu konusunda bir düzenlemeye ben karşıyım. Kamuya olan borç konusunda varım ama şahıs borçlarında taraftar değilim. Düşünün ben bir esnafım benden mal alan birisi bana çek veriyor, çeki karşılıksız çıkıyor. O çek ticaret yapan esnaf arasında birden çok el değiştiriyor. Bir esnafın cezasını birçok esnaf çekmek zorunda kalıyor. O yüzden karşılıksız çek veren şahsın mutlaka cezalandırılması taraftarıyım” şeklinde konuştu.Kayıkçı ayrıca torba yasada yer alan kamu alacakları ile ilgili cezaevinde bulunan esnaflarında tanınan ilave süre içerisinde Tefe ve Tüfe hesabına göre, vade yapılmalı ve bu esnafın ceza evinden çıkarılarak borcunun yeniden yapılandırılmasına yardımcı olunacak ufak takviyelere de ihtiyaç olduğunu söyledi. http://www.duzcedamla.com______________________________…DOKTOR…..

 619. 10/02/2011, 14:03

  >selam, e-imza ile postahaneden alınan şifre arasında çok fark var mı? daha doğrusu e-şifre ile dosyaların tüm detayını falan görebiliyoruz onu biliyorum ancak bildiğim kadarıyla aynı zamanda e-şifreniz varsa baktığınız dosyalar veya size yollananlar falan da resmi olarak tebliğ edilmiş sayılıyor. tam emin değilim ne olduğuna ancak böyle bir konu olduğunu biliyorum. bir de elektronik imza ile dosyalarına bakan ve sadece şifra ile bakan arkadaşlardam şunu öğrenmek istiyorum. bunlar olduğu zaman uyaptan sadece tc kimlik no ile girip bize açılan tüm davaları otomatik olarak bulabiliyor muyuz ? tşkler mağdur75

 620. 10/02/2011, 14:03

  >http://www.facebook.com/profile.php?id=1002172758FACE DEKİ SAYFASINA YORUM BIRAKALIM,SİYASET MEYDANI-MUSTAFA KÜPÇÜ5422722474(Cep)2623533133(Diğer)mustafakupcu@hotmail.comBU HAFTASİYASET MEYDANINDA KONUK OKTAY VURALMUSTAFA KÜPÇÜ BEY İ ARAYIP ANLATIRSAK BİZE YARDIMCI OLACAGINI SÖYLEDİ.SİTEDEKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUMSAYIN MUSTAFA KÜPÇÜYÜ ARAYALIM.

 621. 10/02/2011, 14:06

  >mağdur75 henüz elektornik tebliğ yok bu konuda rahat ol e imzada ise her detayı görebilirsinAKCAN

 622. 10/02/2011, 14:15

  >SN DOKTOR BEN DÜZCE DAMLA YA YORUMUMU YOLLADIM.SAYGILARCAN MERTSN.MUSTAFA KAYIKÇILÜTFEN AÇIKLAMALARINIZI DAHA DETAYLI YAPARSANIZ KANIMCA DAHA AYDINLATICI OLUR.ŞÖYLEKİ KAMU ALACAKLARINA VARIM DEMİŞİNİZ.PEKİ ŞİMDİ SORUYORUM SİZE ÇEKTEN DOLAYI HAPİSE DÖNÜŞEN ADLİ PARA CEZASI KAMU ALACAĞIMIDIR YOKSA ŞAHSİ ALACAKMIDIR????? SN.MUSTAFA BEY ESNAFLAR CEZAEVİNE ADLİ PARA CEZASINDAN DOLAYI GİRİYOR VE BU ADLİ PARA CEZASI ÖDENSEDE ALACAKLIYA ÖDENMİYOR!!!! TİCARET YAPAN HERKEZ BİLİRKİ KAR ZARARIN KARDEŞİDİR.SENETLE BORÇLANAN VEYA KREDİ KARTIYLA BORÇLANAN HAPİSE GİRMEZKEN TİCARETİNDE AMA ALACAKLARINI ALAMADIĞI İÇİN VEYA EKONOMİK KIRİZDEN DOLAYI ZOR DURUMA DÜŞMÜŞ VE ÇEKLERİNİ ÖDEYEMEMİŞ OLAN ESNAFIN ADİ BİR SUÇLU GİBİ HAPİSE ATILMASINA HERKEZDEN ÖNCE SİZİN KARŞI ÇIKMANIZI BEKLEDİĞİMİ BELİRTİR SAYGILAR SUNARIM.

 623. 10/02/2011, 14:23

  >Cok onemli!!!!! Basbakan ve esi 12 subat 2011 de kandilli geleneksel el sanatlari kultur merkezi temel atma torenine katilacakmis, ayrica Ertugrul Gunay ve Edibe Sozen, Idris Gulluce de katiliyormus.O gun oraya gidip gorusebilirmiyiz acaba ??? Bu konuya yogunlasalim arkadaslar LUTFEN Son Sansimiz

 624. 10/02/2011, 14:32

  >SAYIN CAN MERT ARKADAŞIM;DUYARLILIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER…DOKTOR…..

 625. 10/02/2011, 14:35

  >ARKADASLAR BENIM ANLAMADIGIM BORC YUZUNDEN CEZA ALMIS INSAN CEZAEVINDE YATINCA BORCUNU NASIL ODER ORASINA KAFAM BASMIYOR DUNYANIN HIC BIRYERINDE BOYLE BIR UYGULAMA OLDUGUNU DUSUNMUYORUM DOLANDIRICILIK VE YA SAHTECILIK YAPMIS INSANLARI AYIRT EDIYORUM O DURUM BASKA AMA CEK MAGDURU EKONOMI KRIZ MADURLARI YAZIK

 626. 10/02/2011, 14:38

  >sevgili çek mağduru arkadaşlar meclis bir ay içinde seçim kararı alacakmış.dolayısıyla meclis kanun çıkarma işlemini durduracakmış.onun için daha fazla gayret göstermemiz gerekir rumuz:samsunlu

 627. 10/02/2011, 14:41

  >elektronik tebligathenuz turk yargısında elektronik tebligat dönemi başlamamıs bulunmaktadır. seçimlik halde uygulanmıştır. avukat olarak biz bile başlamadık kabule siz daha uzun bir sure normal tebligatla hayli hayli başlamazsınız rahat olunuz

 628. 10/02/2011, 15:07

  >BEN UYARLAMA İÇİN VE VEKALETEN İMZA ATTIĞIM İÇİN VERDİĞİM İTİRAZ DİLEKÇELRİNİN BAZILARINDA MAHKEME OLMADAN EK KARAR LA BERAAT TEBLİĞİ ALDIM AMA BAZILARI MAHKEME GÜNÜ VERMİŞ ANLAMADIM BİLEN YADA BU DURUMDA OLAN OLDUMU TEŞEKKÜRLER

 629. 10/02/2011, 15:08

  >site yönetimi ve komiteyeTUSKON HEM HÜKÜMET ÜZERİNDE ETKİLİ HEM DE AB İLE ARASI İYİ BİR KURULUŞ YÖNETİMİYLE RANDEVU ALINIP GÖRÜŞÜLEBİLİR

 630. 10/02/2011, 15:10

  >SEM 3434-34-34-DURUSMADA BERAAT EDERSİNİZ ANCAK BERAAT ETTİĞİNİZ KARAR ÖRNEKLERİNİ DE MAHKEMEYE SUNMANIZI TAVSİYE EDERİM TEDBİREN

 631. 10/02/2011, 15:16

  >ANKARADA BİR DOSYAM VAR DÜN BAKTIRDIM ORDAKİ ARKADAŞIMIZ MAHKEMEYE GELMENİZE GEREK YOK DEDİ GİTMEM KARARI ETKİLERMİ TEŞEKKÜRLER

 632. 10/02/2011, 15:24

  >SEM34AKSİ BİR KARAR CIKMAZSA SORUN DEĞİL GİTMEYEDE BİLİRSİNİZ ELBETTE

 633. 10/02/2011, 15:27

  >ÇIKABİLİRMİ SİBEL HANIM BİR DE BEN ORTAKTIM ŞİRKETE AMA YETKİLİ DEĞİLDİM YETKİLİNİN VERDİĞİ VEKALET İLE İMZA ATMIŞTIM MAHKEMELER KARAR VERİRKEN ORTAK OLMAM KARARI ETKİLERMİ ÇÜNKÜ BERAAT KARARLARINDA 5/1 MADDESİNE GÖRE KARAR VERMİŞLER TEŞEKKÜRLER

 634. 10/02/2011, 15:51

  >arkadaşlar bizim sorunumuzu Başkanımız çözer bir şekilde ulşamamız lazım cumartesi anneleri başardı bu şaçma yasayı anlatmamız lazım hapis yatmakla borç ödenmiyo 35izmir

 635. 10/02/2011, 16:15

  >Ayın 11 inde toplantıya katılamayacağım, 15-16 saat uzaklıkta oturuyorum.Aynı durumda olduğumuz kişiler olabileceğine inanıyorum.Elbet bu platformda bu konuyu bilen arkadaşlarımız vardır.Şimdiden teşekkür ederim.Hayalet Kemal

 636. 10/02/2011, 16:51

  >SAYIN; MUSTAFA KÜPÇÜ'YE İKİ ADET YAZIMI MAİL OLARAK GÖNDERDİM. BİLGİLERİNİZE. GÖRÜŞMELERİMİZ DOĞRULTUSUNDA, OLUMLU GELİŞMELER VAR ANCAK; ÖZGÜR GÜNLERE ULAŞINCAYA DEK, ÇALIŞMALARIMIZA VE ARAMALARIMIZA ARA VERMEMELİYİZ. SAYGILARIMLA.

 637. 10/02/2011, 16:52

  >http://www.facebook.com/profile.php?id=1002172758FACE DEKİ SAYFASINA YORUM BIRAKALIM,SİYASET MEYDANI-MUSTAFA KÜPÇÜ5422722474(Cep)2623533133(Diğer)mustafakupcu@hotmail.comBU HAFTASİYASET MEYDANINDA KONUK OKTAY VURALMUSTAFA KÜPÇÜ BEY İ ARAYIP ANLATIRSAK BİZE YARDIMCI OLACAGINI SÖYLEDİ.SİTEDEKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUMSAYIN MUSTAFA KÜPÇÜYÜ ARAYALIM.DÜNDEN BU YANA Bİ TARAFLARIMI YIRTIYOM.SİYASET MEYDANINDA SESİMİZİ DUYURACAK MUSTAFA KÜPÇÜYE YORUM YAZALIM DİYE..NASIL MAGDURUZ BİZZZZZZZZZSİZDEN YOGURT OLMAZ…

 638. 10/02/2011, 17:05

  >ARAMA YAPACAĞIMIZ GÜNCEL NUMARALAR………….Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313MUSTAFA ATAŞ AKP 0(532) 217-4083 0(505) 777-3408CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP- istanbul Ak Parti İl Başkanlığı Tel: İstanbul İl Başkanlığı Tel: (0212) 315 86 00 Fax : (0212) 221 95 77 Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 46- BEYOĞLU – İSTANBUL Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl BaşkanlığıDoktor Mediha Eldem Sokak No:75 Kocatepe / Ankara / TürkiyeTel: +90 312 430 81 30 Fax: +90 312 430 81 30 / 154ADALET VE KALKINMA PARTİSİ – İZMİR İL BAŞKANLIĞI Adres : Halit Ziya Bulvarı No:27 Katipoğlu İş Merkezi – Konak / İZMİR / TÜRKİYE Telefon : (0232) 425 61 61 Faks : (0232) 484 65 65 AK PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞIAdres: Haşim İşcan cad. Tuğsa İş Merkezi Kat: 4 No: 62 Osmangazi / BURSATelefon: 0224 225 35 11 / 12Fax: 0224 225 52 75

 639. 10/02/2011, 17:31

  >sayın saklambaç bazılarımız mesaj yaza yazdıgımız için yayınlanmıyor mesela ben hem hotmail sayfamdan hemde face den mesaj yazdım yani herkez elinden geleni yapıyor ve bu sayfada yayınlananları artı kendi imkanlarımızla bulabildiğimiz tüm numaralara ulaşmaya veya yazmaya calışıyoruz internetten bulduğum AKP li milletvekillerinin ceplerine ya msj atıyorum yada arıyorum.Yargıtay sekreterliğine kadar aramaya calışıyorum sakın yoğurt olmaz demeyin CANCAN

 640. 10/02/2011, 17:35

  >SAYIN DEGERLİ ÇEK MAGDURLARI HERKEZ FACEBOOK DA SİYASET MEYDANINA YORUM BIRAKIRSA BİZLERDE ÇEK MAGDURLARI OLARAK GÜNDEME ALINACAZ HERKEZ BİR YORUM BIRAKSIN HAYDİN ARKADAŞLAR AYDINLIK GÜNLER İNANIYORUM Kİ YARADA NA ÇOK AMA ÇOKKKK YAKIN İNŞALLAH SAYGILARIM LA

 641. 10/02/2011, 18:04

  >burada kı zaten sorunlu olan ınsanlara sızden bır yogurt olmaz gıbı sevyesız ve terbıyesız bır cumle kullanma hakkını kendınde nasıl goruyorsun ve bu ınsanlara hakaret edıyorsun,kımsın sen

 642. 10/02/2011, 18:29

  >hadi arkadaşlar siyaset meydanı facebok daki sayfasına yorum bırakalım sayımızı ordada görsünler

 643. 10/02/2011, 18:52

  >Sayın Mustafa Bey Hocam, Tamamı Vadeli durumda olan (erken ibrazı kanunla engellendiği, vadeli bir bprçlanma aracı olduğu KANUNİ METİNLER geçmiş olan) Çeke uygulanan HAPİS TAM BİR SKANDALDIR… ZULÜMDÜR… ZALİMLİKTİR… BU BİR HUKUK SKANDALIDIR! BU BİR İNSANLIK SKANDALIDIR!BU BİR ÜLKE AYIBIDIR!Bu ZULMÜ meşru göstermek için kurulan HİÇ BİR CÜMLENİN DEĞERİ YOKTUR!Bu ZULMÜ meşru göstermek için kurulan HİÇ BİR garekçenin DEĞERİ YOKTUR!Sahtedir, KÖTÜ NİYETLİDİR!Zira;ORTADA VAR OLAN ACI HİKAYELER,ORTADA VAR OLAN İNSAN VE AİLE KIYIMLARI,ORTADA VAR OLAN AĞIR KEDER, GÖZYAŞI, ÇARESİZLİK…VE DAHA PEK ÇOK DRAMCEZACI bütün argümanları,ZALİMCE ileri sürülen tüm sahte ve hileli ifadeleri ÇÖPE ATMAYI GEREKTİRİR…Sayın Hocam,Bir kaç muhtemel KÖTÜ NİYETLİ olduğu varsayımı ile (ki bunlar için TCK ne güne duruyor) ama nedense EGEMEN ve ORGANİZ bir güç SIRF MALİ KAZANÇLARININ KONFORU HALİNDEKİ ÇEK VE ÇEK HAPSİ İLE MASUM, ÇARESİZ, KAYBETMİŞ BİNLERCE İNSANIMIZ SADİSTÇE ve TOPLUCA KIYIMA UĞRATILMAKTADIR…TCK.ya göre var olmayan ÇAĞDIŞI BİR SUÇ İHDAS EDİLMİŞTİR……Sayın HOCAM,Siz DEPREM yaşamışsınızdır, işte bu bizlerin bireysel DEPREMLERİMİZDİR… her birimiz ENKAZIMIZDAN AĞIR YARALI, BÜYÜK KAYIPLARLA çıkamaya çalışırken SEDYEDEN HAPİSLERE GÖNDERİLMEK İSTENİYORUZ…UYGAR DEVLET BU OLAMAZ!UYGAR TOPLUM BU OLAMAZ!"Bir kişiye (bile) yapılan TEHDİT bütün topluma yapılmış gibidir"Sizin VİCDAN ve DEĞERLERİNİZİN bizim yanımızda olduğundan eminiz..SaygılarımızlaNot: Dün de uzun bir görüşime yaptığım hocamıza isteği üzerine 3 ayrı dosya (20 sayfa civarı) yazı gönderdim…

 644. 10/02/2011, 19:14

  >Arkadaslar Mustafa Küpcüye mail attım sesimizin duyulmasında yardımcı olun diyeZONGULDAKLI

 645. 10/02/2011, 19:18

  >TBMM'DE KAVGA ÇIKTI VE TRT3 TBMM'DEN CANLI YAYINI KESTİ…BİLGİNİZE…DOKTOR…..

 646. 10/02/2011, 19:24

  >47çok mu merak ettim kim oldugumu….sen hele bi rumuzunu yazda ahvalini anlayayım.hariçten gazel okuma..

 647. 10/02/2011, 19:29

  >murat yalçın çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.sayın mustafa küpçü ye beni mahçup etmediniz .butun arkadaşlara teşekkur ederim.saygılarımla,

 648. 10/02/2011, 19:35

  >Her zaman yapılan yanlış nedir, bilir misin? Yaşamın değişmez olduğunu sanmak, t…renin ray değiştirmeden sonsuza kadar gideceğini düşünmektir. Oysa kaderin hayal gücü bizimkinden daha renklidir. Artık çıkış yolu kalmadığını sandığın bir durumda umutsuzluğun zirveye vardığında , rüzgar hızıyla her şey değişir, alt üst olur ve bir andan ötekine geçerken kendi yeni bir yaşantının içinde bulursun.Susanna TAMARO

 649. 10/02/2011, 19:40

  >hemde bizim tekirdağ milletvekilimiz yumruklanmış artık telefonlarımı açmıyordu ah ta etmemiştim amaCANCAN

 650. 10/02/2011, 19:45

  >http://www.facebook.com/SiyasetMeydanibu akşam bu siteyi yorumlarımızla patlatırsak,siyaset meydanı bizide konuk edecektir.mustafa hocamyönetmenle konuşacak.herkesin yukarıda yazdıgım linke yorum atsın.KISA VE ÖZ olsun.çığlıklarımız duyulsun artıkkkkkkkkkkkkk

 651. 10/02/2011, 20:10

  >CANCAN LAFIM SANA DEİL,RÜZGAR YAPAN ARKADAŞLARA,SEN CANINI SIKMA

 652. 10/02/2011, 20:21

  >SN MUSTAFA KÜPÇÜ ye ve SİYASET MEYDANINA ve ALİ KIRCA ya MESAJLAR VE 2 YORUM YAZDIM..yazmaya devam edelim imkanı olan arkadaşlar….program talebimizide belirtelim diyorum….köz ve kül

 653. 10/02/2011, 20:49

  >DÜZCE ESNAF ODALARI BAŞKANI MUSTAFA KAYIKÇI'YA YAZDIĞIM YORUMhttp://www.duzcedamla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10079:esnafa-cezaevi-yolu-goeruenueyor&catid=50:genel&Itemid=74SN. MUSTAFA BEY;SİZ BİRDE ESNAF ODASI BAŞKANISINIZ ÖYLEMİ BU ÇOK ACI.!!! EVET BİR KARŞILIKSIZ ÇEK YÜZÜNDEN BİR ÇOK ESNAF ZOR DURUMDA KALIYOR DOĞRU SÖYLÜYORSUNUZ. ANCAK BİZLERDE ESNAFTIK VE BİZLERE DE ÇEKLERİNİ ÖDEMEYEN BAZI ESNAFLARDAN DOLAYI BU HALE GELDİK VE EŞİM ŞUAN CEZAEVNDE YANİ ALACAĞINDAN DOLAYI BORÇLU. BİR DOSYASI BTTİ YATTI CEZASINI. ŞİMDİ SORUYORUM NEEEEEEE ALDIIIII O HAPİS KARARI ÇIKARAN ALACAKLI??? AMA BEN ANLAŞMAK İÇİN YALVARDĞMDA YATSIN BANANE DİYORDU.! BENDE ŞİMDİ ONA DİYORUM Kİ PARASINI İSTEDİĞİNDE EŞİM YATSIN SANANE, SEN DE PARANI ALAMIYOSAN BUNDAN BİZENE!!! DEDİM. BÜTÜN ESNAFI TIKIN İÇERİ BAKALM PİYASADA HİZBULLAHÇI VE TESTERECİLERLE NE YAPACAKSINIZ???ALLAH VİCDAN VERSİN…MAVİ27

 654. 10/02/2011, 21:01

  >ARAMA YAPACAĞIMIZ GÜNCEL NUMARALAR………….Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz ısrarla makamı aramalıyız.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 – (312)4194669Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313MUSTAFA ATAŞ AKP0(532) 217-4083 0(505) 777-3408CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKPZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKPAYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKPABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKPNİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKPBEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKPAyşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKPMustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKPNurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKPÖmer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKPSadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKPSalih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKPSuat KILIÇ 0(532)7886920 AKP- istanbul Ak Parti İl Başkanlığı Tel: İstanbul İl Başkanlığı Tel: (0212) 315 86 00 Fax : (0212) 221 95 77Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 46- BEYOĞLU – İSTANBUL Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl BaşkanlığıDoktor Mediha Eldem Sokak No:75 Kocatepe / Ankara / TürkiyeTel: +90 312 430 81 30 Fax: +90 312 430 81 30 / 154ADALET VE KALKINMA PARTİSİ – İZMİR İL BAŞKANLIĞIAdres : Halit Ziya Bulvarı No:27 Katipoğlu İş Merkezi – Konak / İZMİR / TÜRKİYETelefon : (0232) 425 61 61Faks : (0232) 484 65 65 AK PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞIAdres: Haşim İşcan cad. Tuğsa İş Merkezi Kat: 4 No: 62 Osmangazi / BURSATelefon: 0224 225 35 11 / 12Fax: 0224 225 52 75

 655. 10/02/2011, 21:15

  >Artık daha ne bekliyorsunuz bilmiyorum.Türkiye'de 1,600,000 insan çek borcunu ödemedi diye hapse girecek…Bu yüzden aileler parçalanıyor,çocuklar anne babasız kalıyor.Sizce bu sayı daha az mı?Bu sayı 21,600,000 olunca mı siz bunu proğramınıza alırsınız?Ali Bey,Ali Bey…Özgürlükleri kısıtlamak bu kadar ucuz ve keyfi olmamalı değil mi?Ortaçağda vardı değil mi ,adam borcunu ödemedi diye,onu hapsetmek ve işkenceye tabi tutmak…Ya günümüz Türkiyesinde ne oluyor farkında mısınız?Kulağınızı kabartın ve bir dinleyin.Yüzbinlerin çığlığını hala duyamadınız mı?………………ALİ KIRCA'YA (SİYASET MEYDANI FACEBOOK) GÖNDERDİĞİM YORUMDURERCAN ERMİŞ

 656. 10/02/2011, 21:17

  >ACİL TRT 3'Ü AÇIN…DOKTOR…..

 657. 10/02/2011, 21:20

  >DOKTOR NE OLUYOR TET 3 TE?????????????????

 658. 10/02/2011, 21:24

  >AK PARTİYİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM ÇELİK ÇOCUK HEPSİNİ LANETLİYORUM ..BU BU DEYİL ALLAH KAHRETSİN DİYORUM… MAVİ 27 ELİNE SAGLIK KARDEŞİM AKP YANDAŞIDIR KESİN

 659. 10/02/2011, 21:34

  >TACİZCİLERİ HADIM EDİCEK YASA ÇIKARTIYOLAR…?ESNAF HADIM EDİLDİ..ÇİFTÇİ HADIM EDİLDİ….PEKİ BİZ KİMSEYİ TACİZ ETMEDİK NEDEN HADIM EDİLDİKSUÇUMUZ MAL ALIP SATMAKMI YILLARCA KİŞİLERE ÖDEMELER YAPARKEN İYİYDİM NE OLDU ŞİMDİ TU KAKA MI OLDUM ….KARDEŞİM EVLENİYOSUN KADININ HASTA OLUYO PEKİ BOŞUYOMUSUN YOK.. BENDE 6 YILIN SONUNDA HASTA OLDUM BENİ NEDEN BOŞUYOSUN SENİ ALDATMADIM HAİNLİK YAPMADIM .

 660. 10/02/2011, 21:38

  >ALLAH AŞKINA BÜTÜN KARDEŞLERİM NE OLUR NE OLUR BU GÜNLERDE KESİN SİYASET YAZMAYIN HER KES HER ŞEYİ İÇİNE ATSIN AMA ŞU AY SONUNA KADAR YALVARIYORUM HEPİNİZE SİYASİ YAZI YAZMAYIN ÖNEMLİDİR. ihtiyar

 661. 10/02/2011, 21:40

  >RUMUZ…RUMUZ…RUMUZ…RUMUZ…RUMUZ…RUMUZ…RUMUZ…RUMUZ…RUMUZ…RUMUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!…RUMUZSUZ YAZMAMANJZJ DEFALARCA DİLE GETİREN KİŞİ.

 662. 10/02/2011, 21:43

  >***** ACİL VE ÖNEMLİDİR !!! ************************************Sevgili Arkadaşlar,Bu gece 00:15'te Show-TV'de Siyaset Meydanı programına MHP'nden Oktay Vural çıkacak. Programın yapımcısı ile yaptığım yazışma şöyle:——————————————————Sayın Öztürk, iletinizi aldım. Bir nüsha da çıktı aldım. Yarın gece Oktay Vural'a vereceğim. Ayrıca, yarın geceki asıl gündemimizle bu konunun ilgisi olmamasına rağmen, bir şekilde sesinizi duyurmaya çalışacağım. Lütfen sizler de facebook aracılığı ile destek iletileri verin. Selamlar. Date: Wed, 9 Feb 2011 12:18:48 -0800From: mehmetaliozturk64@yahoo.comSubject: ÇEKİNİ ÖDEYEMEYENLERİN BAŞINA NELER GELİYOR, BİLİYOR MUSUNUZ ?To: mustafakupcu@hotmail.comSayın Küpçü,Ödeme güçlüğüne düştüğü için çekini ödeyemeyenlerin başına neler geliyor biliyor musunuz? Mahkemeler çek tutarı kadar adli para cezası veriyorlar ve bu ceza ödenmezse günlüğü 100 TL'ndan kati hapis cezasına dönüşüyor.Eğer cezayı öderseniz, PARA DEVLETİN KASASINA GİRİYOR, ALACAKLIYA ÖDENMİYOR ! Borcunuz aynen devam ediyor. Borçlunun parası olsa zaten borcunu öder.Parası yoksa çalışarak ödemesi lazım.Ama ödeyemediği için hapse girerse, nasıl çalışacak da borcunu ödeyecek ?Bazıları çeklerini ödeyemeyenleri bilmeden, peşinen "üçkağıtçı, dolandırıcı" olarak nitelendiriyorlar. Halbuki çeki veren kişinin dolandırma maksadı olsa çeki kendisi imzalamaz, yanındaki çaycısına imzalatır; dolandırıcı olanlar zaten kılıfını peşinen hazırlamış olduklarından sıkıntısızca hayatlarına devam ediyorlar.Tek çözüm adli para cezasının kaldırılması ya da idari para cezasına çevrilmesidir. Borcun affedilmesini kimsenin talep ettiği yok.Zaten Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in görüşü de aynen böyle. Çek kanununu yapan Prof. İzzet Özgenç de kanunda eksik/hata olduğunu kabul ediyor. Üstelik bu kanun Anayasa'ya da aykırı-Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da bu konuda açıklama yaptı. (Anayasaya göre " Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.").Şu anda Yargıtay'da bekleyen 160,000 karşılıksız çek davası var. Mahkemelerde görüşülen (ve daha sonra Yargıtay'da temyiz edilecek) yaklaşık 1,400,000 dosya daha var. Yargıtay "Kanunu değiştirin, bizi bu yükten kurtarın" diyor ama Hükümet – Yargı arasında "istinaf mahkemeleri açılsın, açılmasın" ve "Yargıtay'a yeni Daire eklensin, eklenmesin" diye süregiden tartışmadan dolayı hiçbir şey yapılamadı. Halbuki, CHP'nin bile çek kanununu değiştirme yönündeki kanun tasarısı TBMM Adalet Komisyonu'nda beklemekte.Bu konuyu ele alarak kamuoyunda tartışılmasının sağlanmasını rica ediyorum. Aşağıda bu konuda kurulmuş bulunan bazı internet sitelerinin linklerini bulabilirsiniz, bu linklerdeki haberleri incelerseniz insanların ne kadar çaresiz ve mağdur olduklarını bizzat müşahade edebileceksiniz.Saygılarımla,Mehmet Ali Öztürk————————————————

 663. 10/02/2011, 21:44

  >Bu gece saat 00:15'te Sow-TV'de yayınlanacak Siyaset Meydanı programıyla ilgili olarak; yazılarınızı doğrudan Mustafa Bey'e yollayabilirsiniz. mustafakupcu@hotmail.comE-Posta : siyasetmeydani@showtv.com.trTel : 0 212 3002121 | Fax : 0 212 2793826 | http://www.siyasetmeydani.netMehmet Ali Öztürk

 664. 10/02/2011, 21:50

  >ARKADAŞLAR DÜZCE ESNAF BAŞKANININ TELEFONU VARMI ARAYALIM BİRDE DÜZCELİ ARKADAŞLARA SORALIM BU ADAMIN TEFECİLİK VEYA MAL TEFECLİĞİ GİBİ İŞİ VARMI ihtiyar

 665. 10/02/2011, 21:54

  >ARKADAŞLAR HEM SİYASET MEYDANI FACE SAYFASINA HEM SYN MUSTAFA KÜPÇÜNÜN FACE SAYFASINA VE MAİL ADRESİNE MSJ VE MAİLLERİMİ İLETTİM.MAVİ27

 666. 10/02/2011, 21:57

  >BEYLER,HALA ANLAMADINIZMI AKP,İKİŞEYE HİZMET EDİYOR,BİRİNCİSİ GÜNEYDOĞU HALKINA(OY DEPOSU), İKİNCİSİDE SERMAYEYE,NAPSIN BİZİ YADA DERTLİ OLANLARI UMURUNDA BİLE DEGİL,ZAVALLI MİLLETİMDE BUNLARIN PEŞİNDEN KOŞUYOR.

 667. 10/02/2011, 22:03

  >77.COŞKUN

 668. 10/02/2011, 22:27

  >MUSTAFA KÜPÇÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ ======================0 542 272 24 74 (Cep)0 262 353 31 33 (Diğer)mustafakupcu@hotmail.comE-Posta : siyasetmeydani@showtv.com.trTel : 0 212 3002121 | Fax : 0 212 2793826 | http://www.siyasetmeydani.net

 669. 10/02/2011, 22:34

  >Arkadaslar hepinize selam..bende sizlerden biriyim 90 gundur kacak geziyorum..hatta ev hapsindeyim ..butun umudum bu yasanin biran once cikmasi burada güzel yorumlar var hepsini okudum..bende yorumlarda katildigim bir konuya katiliyorum..bir komisyon seklinde basbakanla gorusmek..en eklili Cozumel bu diye dusunuyorum.mucadeleye Devam saygilarimla..ORHAN45

 670. 10/02/2011, 22:39

  >HEPİNİZE HAYIRLI GECELER,AVCILARDAN ANADOLU YAKASINA DÖNDÜM.İNANIN MEMLEKET DEĞİŞT