İçtihat; Karşılıksız Çek Tebligat İmkansızlığı

cek kanunu cek yasasi cek mağduru karşılıksız çek yargıtay içtihat YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2010/25998
Karar Numarası: 2010/24752
Karar Tarihi: 29.11.2010
DAVA VE KARAR: Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Ö. K.’nın mahkumiyetine ilişkin İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 11.06.2004 gün ve 2003/1057 esas, 2004/743 karar sayılı hükmü ile bu hükmün infazı aşamasında;

hükümlü müdafiinin yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine ilişkin aynı Mahkeme’nin 03.08.2009 tarihli ve 2003/1057 esas ve 2004/743 karar sayılı kararına yönelik “itirazın reddine” ilişkin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17.09.2009 gün ve 2009/923 müteferrik sayılı kararına karşı Yüksek Adalet Bakanlığı’nın 24.04.2010 gün ve 4781/26454 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın 10.05.2010 tarihli İhbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya ve ekleri incelendi.
Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2004 tarihli ve 2003/1057 esas, 2004/743 sayılı kararı ile ilgili olarak;Sanık için 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 225. maddesi gereğince düzenlenecek uyarılı davetiyenin; öncelikle bilinen adresine (sanığın Mahkemeye bildirdiği veya daha önce kendisine geçerli bir tebligat yapılmış olan ya da Tebligat Kanunu’nun 35/son maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara sanık tarafından bildirilmiş bulunan adrese) gönderilmesi; tebligat memurunca, sanığın adresini değiştirmesi ve yeni adresinin belirlenememesi nedeniyle davetiyenin tebliğ edilemeyerek iade edilmesi durumunda, bu kez Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edilmesi gerektiği gözetilmeden; doğrudan sözü edilen 35. maddeye göre yapılan usulsüz tebligata dayanılarak ve bu nedenle sanığın savunma hakkı kısıtlanarak yazılı biçimde hüküm kurulmasında;

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/09/2009 tarihli ve 2009/923 müteferrik sayılı kararı ile ilgili olarak;
Sanık müdafii tarafından verilen 03/04/2009 tarihli yargılamanın yenilenmesi talepli dilekçede, çekteki yazı ve imzaların sanığa ait olmadığı, sanık adına başkaları tarafından keşide edilen çekler nedeniyle Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kamu davası açıldığının belirtilmesi karşısında, tüm deliller toplandıktan sonra bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddinde; isabet görülmemiştir.» denilerek, belirtilen hüküm ile kararın bozulması istenmiştir.
1) İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 11.06.2004 gün ve 2003/1057 esas, 2004/743 karar sayılı hükmünün incelenmesi:

Hükümden sonra 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılarak, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olup; kanun yararına bozma yolunun, hakim ya da mahkemeler tarafından verilip, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlerdeki, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hukuk kurallarına aykırılıkların giderilmesi için başvurulan olağanüstü bir yasa yolu olması nedeniyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri uyarınca, hükümlünün hukuksal durumunun yeniden değerlendirilip belirlenmesinin Mahkemesince yapılarak, bir karar verilmesi olanaklı görülmüştür.
Muhatap ve onun yerine tebligat yapılacak kimselerin, adreste bulundukları halde tebliğ yapılacağı sırada orada mevcut olmamaları nedeniyle “tebliğ imkansızlığından” Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca tebligat yapılabilmesi için, Tebligat Tüzüğü’nün 28. maddesinde açıklandığı biçimde “adreste bulunmama nedeninin tebliğ tutanağına yazılarak, bu konuda bilgi verenlere imzalattırılması, imzadan çekinmeleri durumunda bu durumun yazılarak tebligat memurunca imzalanması” gerekmektedir.

Sanığın sorgusu için gönderilen açıklamalı davetiyenin, adreste bulunmama nedeni belirtilmeksizin ve belirtilen şekil kurallarına uyulmaksızın Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre tebliğ edilmiş olması karşısında, sanığa yeniden davetiye gönderilerek, adresten ayrıldığı ve yeni adresinin de belirlenemediği saptanmadığından, öncelikle Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi dışındaki maddeler uyarınca tebliğinin sağlanması yerine, aynı adreste evrakın doğrudan kapıya asılması suretiyle tebliğ edilmesi yasaya aykırı olup; kanun yararına bozma talebine dayanan ihbar yazısında ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; İstanbul 4 Asliye Ceza Mahkemesinin 11.06.2004 gün ve 2003/1057 esas, 2004/743 karar sayılı hükmünün 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
2) İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemenin 17.09.2009 gün ve 2009/923 müteferrik sayılı kararının incelenmesi:
İnfaza konu İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 11.06.2004 tarihli hükmünün yukarıda belirtildiği şekilde bozulmuş olması nedeniyle, aynı Mahkemenin 03.08.2009 tarihli kararı ile bu karara yönelik itirazın reddine ilişkin incelemeye konu 17.09.2009 tarihli itiraz mercii kararının konusuz kalarak, hukuki geçerliklerini yitirmiş olmaları nedeniyle, bu karara yönelik kanun yararına bozma talebinin REDDİNE,
Dosyanın mahalline iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına gönderilmesine, 29.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE VERİLECEK CEZALAR SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA
3167 sayılı Çek Kanunu /16
5237 sayılı TCK/2, 7
5271 sayılı CMK/195, 309
5941 sayılı Çek Kanunu /5
7201 sayılı Tebligat Kanunu/21, 35

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: