Arşiv

Posts Tagged ‘af’

Vergi Usul Kanununa Muhalefet Defterlerin ibraz Edilmemesi

26/02/2012 Yorum bırakın

T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2008/16372
Karar No : 2011/23878
Tebliğname No : 11 – 2008/196081

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Sultanbeyli 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/03/2008
NUMARASI : 2007/207 (E) ve 2008/71 (K)
SANIK : Gürkan ÇELEN
SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet
HÜKÜM : 213 S.Y. 359/a-2-son, TCK 62, 52/2-4 maddeleri gereğince; 6.000 YTL adli para cezası.
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

Yapılan duruşmaya, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-Sanığa defter belge gizlemek suçundan verilen temel cezanın, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2. maddesinin 5728 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki düzenlemesine uygun biçimde 6 ay hapis olarak belirlenmesine karşın, hürriyeti bağlayıcı cezanın paraya çevrilmesinin, aynı maddenin 5728 sayılı Kanun ile değişiklikten sonraki düzenlemesine göre takdir edilmesi suretiyle, karma uygulama yapılması, Daha fazlasını oku…

Reklamlar

Yeni Çek Kanunu Bir Örtülü Aftır

18/02/2012 Yorum bırakın

3167 sayılı yasa döneminde düzenlenen tüzel kişiye ait çekler yönünden bir nevi af çıkmıştır.
5941 sayılı döneminde ise yasanın 5/4 maddesinde “Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir.” düzenlemesi vardır.
Açılan davalar tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler hakkındaydı.İddianamelerde tüzel kişi yönünden bir talep yoksa “resen” tüzel kişi hakkında yasaklama kararı vermeyip yetkili gerçek kişiler hakkında yasaklama veriyorduk.Yasa değişikliği ile tüzel kişi yetkililerinin sorumluluğu kalktı.Hesap sahibi sıfatıyla iddianamede gösterilmeyen tüzel kişiler hakkında da yasaklama verilip verilemeyeceği tartışılması gereken bir konudur.

Karşılıksız Çek Hapis Cezası Kaldırılıyor

08/11/2011 33 yorum

Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yasa değişikliği tasarısı son şeklini aldı.
Tasarının yasalaşması ile birlikte, karşılıksız çek düzenleme fiilini işleyen ve borcunu da ödemeyenler, bundan böyle hapse girmeyecekler.
Şu anda hapiste olanlar da yeni düzenlemeden yararlanacak ve hürriyetlerine kavuşacaklar.
OLAY NEYDİ?
Yürürlükteki yasaya göre, karşılıksız çek düzenleyene hemen hapis cezası verilmiyor, bu fiil nedeniyle “adli para cezası” uygulanıyordu. Örneğin 30 bin liralık karşılıksız çek için 30 bin lira da adli para cezası uygulanıyor bir anlamda borç ikiye katlanıyordu.
Cezanın ödenmemesi halinde ise karşılıksız çek düzenleyen hapse giriyordu.
Böyle olunca, ticari hayatı sarsılıyor hatta sona eriyor, borç iyice ödenemez hale geliyordu.
Şu anda “karşılıksız çek” nedeniyle hapiste veya hapse girme tehdidi altında binlerce kişi var.
YENİ DÜZENLEME
Hazırlanan tasarıda “ekonomik suça ekonomik yaptırım” ilkesi göz önüne alınarak, karşılıksız çek suç olmaktan çıkartılıyor. Daha açık bir anlatımla, karşılıksız çek düzenleyenler, adli para cezasını ödemediklerinde haklarında hapis cezası uygulanması tümüyle maziye karışıyor (Tasarının metni, gerekçeleri ve daha ayrıntılı bilgi için Çek Mağdurları http://www.cekmagdurlari.com adresine bakabilirsiniz).
Peki.. Karşılıksız çek düzenlemenin hiç mi yaptırımı olmayacak?” diye merak edenler için de açıklayalım. Bu fiilin yaptırımı olarak, hapis cezası söz konusu olmayacak, mevcut sistemde de zaten var olan “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” uygulanacak. Bu yaptırım 10 yıl süre ile geçerli olacak.
Tasarıya göre, idari yaptırım süreci şu şekilde işleyecek:
1. Çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılması üzerine, aldığı çek karşılıksız çıkan kişi, Cumhuriyet savcısından, “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına” karar verilmesini talep edecek.
2. Cumhuriyet savcısı, bu yasağa karar verecek. Başka bir anlatımla, olay hakime intikal etmeden savcı karar vermiş olacak.
3. Verilen karar kişiye tebliğ edilecek.
4. Hakkında yasak uygulanan kişi, bu yasağa itiraz edebilecek.
5. İtiraz başvurusunun kabulü halinde, yasak kaldırılacak ve TC Merkez Bankası’na bildirilecek.
Yukarıdaki yaptırımlar tüzel kişiler hakkında da uygulanabilecek.
ÖDEME VE YASAK
Hakkında çek düzenleme ve karşılıksız çek hesabı açma yasağı olan kişi, karşılıksız çek bedelini faiziyle birlikte tamamen ödediğinde, yasak kalkacak.
Mevcut çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklarının akıbetinin ne olacağı da tasarıya eklenen bir “geçici madde” ile çözümleniyor.
Buna göre, yeni yasanın yürürlük tarihinden önce verilen “çek düzenleme ve çek yasağına” ilişkin kayıtlar, bu yasa gereğince silinmesini gerektiren koşullar oluşuncaya kadar, TC Merkez Bankası’nda tutulmaya devam edecek.
Tasarı yasalaştığında, yargının iş yükü hafifleyecek ve hapiste olanlar da hürriyetine kavuşabilecek.
Çek mağdurlarına tam bir bayram müjdesi.

Karşılıksız çek hapsi

14/11/2009 Yorum bırakın

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Karşılıksız çek hapsiyle karşı karşıya kalan esnaf için” Mağdurdurlar ifadesini kullanmıştı, keza Adalet Bakanı olduğu ilk günlerde TBMM kürsüsünde Karşılıksız çek hapsi ve çek yasasında 2009 yılı uyumsuzluk nedeniyle oluşan boşluk nedeniyle farklı mahkeme kararları hakkında sorulan sorular karşısında Bunlar haklı taleplerdir, gelin el birliğiyle bunu düzeltelim ifadesini kullandığını biliyoruz..

Sadullah Ergin, Hukukçu kimliği, ve özellikle seçim bölgesi Hatay da halkın içinde olmaya caba gösteren yapısıyla tanınıyor, Halkın sorunlarını yakından takip ediyor, vatandaş tarafından kolaylıkla ulaşılabilir bir isim, bu nedenle sorunları dinleyen ve vatandaşın ne gibi sıkıntısı olduğu konusunda fikri olan bir bakanımız..

Adalet Bakanı ve cezaevlerinde karşılıksız çek nedeniyle bulunanların sayısını konumu itibariyle net olarak biliyor.. Muhalefet Partilerinin yazılı ve sözlü soru önergelerinde istemiş olduğu Karşılıksız çek nedeniyle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu sayısı hakkında bildirilen sayının gerçekçi olmadığı hepimizin bildiği bir konu, cezaevlerinden tahliye olan yada cezaevlerin bulunan arkadaşlarımız koğuşlarda bulunan yetmiş kişiden otuzu karşılıksız çek nedeniyle tutuklu derken ve bu genellemenin Türkiye’de bulunan tüm cezaevlerinde böyleyken, Adalet Bakanlığından gelen veriler neden 2000 kişi ?

http://www.cekmagdurlari.com/2009/11/karsiliksiz-cek-hapsi-yasadan.html

Karşılıksız çek hapsi, Çek Yasası’ndan çıkartılıyormu?

08/11/2009 1 yorum

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Karşılıksız çek hapsiyle karşı karşıya kalan esnaf için” Mağdurdurlar ifadesini kullanmıştı, keza Adalet Bakanı olduğu ilk günlerde TBMM kürsüsünde Karşılıksız çek hapsi ve çek yasasında 2009 yılı uyumsuzluk nedeniyle oluşan boşluk nedeniyle farklı mahkeme kararları hakkında sorulan sorular karşısında Bunlar haklı taleplerdir, gelin el birliğiyle bunu düzeltelim ifadesini kullandığını biliyoruz..

Sadullah Ergin, Hukukçu kimliği, ve özellikle seçim bölgesi Hatay da halkın içinde olmaya caba gösteren yapısıyla tanınıyor, Halkın sorunlarını yakından takip ediyor, vatandaş tarafından kolaylıkla ulaşılabilir bir isim, bu nedenle sorunları dinleyen ve vatandaşın ne gibi sıkıntısı olduğu konusunda fikri olan bir bakanımız..

Adalet Bakanı ve cezaevlerinde karşılıksız çek nedeniyle bulunanların sayısını konumu itibariyle net olarak biliyor.. Muhalefet Partilerinin yazılı ve sözlü soru önergelerinde istemiş olduğu Karşılıksız çek nedeniyle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu sayısı hakkında bildirilen sayının gerçekçi olmadığı hepimizin bildiği bir konu, cezaevlerinden tahliye olan yada cezaevlerin bulunan arkadaşlarımız koğuşlarda bulunan yetmiş kişiden otuzu karşılıksız çek nedeniyle tutuklu derken ve bu genellemenin Türkiye’de bulunan tüm cezaevlerinde böyleyken, Adalet Bakanlığından gelen veriler neden 2000 kişi ?
Aslında, hata ve yanlış bilgilendirmenin nedenini anlamak zor değil.

Cezaevlerinde 3167 sayılı kanuna göre tutuklu olanların sayısı iki bin kişidir, şirket adına yetkisiz imza atmak, bankalar tarafından çek imzalamaya yasaklı olduğu halde çek kullanmak, gerçek kişi olduğu halde çeki bir başkasına imzalatmak ve sadece bu nedenlerle 3167 sayılı kanuna muhalefet nedeniyle cezaevlerinde olan kişi sayısı iki bin kişi yada basında yazdığı kadarıyla 1451 kişidir..

Cezaevlerinde Adli Para cezası nedeniyle tutuklu olanların sayısı kaçtır? Hukukumuzda Adli Para cezasını gerektiren kaç suç unsuru vardır?

Muhalefet Partileri Adalet Bakanlığından Adli para cezalarını ödeyemedikleri için cezaevlerinde tutuklu olanların sayısını istemiş olsaydı, bu konu açıklığa kavuşmuş olacaktı..

Sıkıntı ve sorun Adalet Bakanlığını yangın yerine çevirmiştir, karşılıksız çek nedeniyle haklarında tutuklama kararı çıkmış ve kaçak sayısının yüzbinleri bulması ve dava açılmış karar aşamasındaki yüzbinler ise Adalet Bakanlığının elinde bir saatli bomba gibi ve bunlara kanundaki boşluk, kanun maddelerine aykırılık eklendiğinde Adalet bakanının bu sorunu mutlaka çözmesi gerektiğini gösteriyor..

Kimsenin aftan haberi yok

20/10/2009 Yorum bırakın

Sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin devlet veya üniversite hastanelerine olan borçlarına yaklaşık üç ay önce getirilen kısmi af ve indirime rağmen bugüne kadar yeterince başvurunun olmadı.
Bu durumun, vatandaşların bu kanundan habersiz olmalarından kaynaklanmadığı, vatandaşın ekonomi krizden dolayı bu aftan faydalanamadığı belirtiliyor.
Haber var ama para yok..

Kanuna göre 100 liranın altındaki hastane borçları herhangi bir işleme tabi tutulmadan silinecek. Bunun üzerindeki borçlarda ise peşin veya taksitle ödenmesi halinde yüzde 50 indirim yapılacak. Düzenleme 1 Ocak 2009 tarihinden önce kesilen ve ödenmeyen borçları kapsıyor. Borcun yüzde 50’sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde kalan tutar, faiz, vekalet ücreti, yargılama veya icra takipleri ile birlikte silinecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen borçluların, 11 Ocak 2010 tarihine kadar hastane yönetimlerine ya da illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar kanundan faydalanma hakkını yitirecek.

Çek Mağdurları ve Bir Sitem

19/09/2009 Yorum bırakın

Tarih : 13 Ocak 1898 Perşembe
Ülke : Fransa
Gazete : L’Aurore Gazetesi
Yazar : Emile Zola
Makale : “J.Accuse..!” (Tam Sayfa)
“Suçluyorum..!” veya “İtham Ediyorum..!” Başlıklı,
Emile Zola’nın Fransa Cumhurbaşkanı Felix Faure’ya yazdığı açık mektuptur..
Konusu : Tarihe Dreyfus davası olarak geçen bir dava..
Emile Zola, Fransa Cumhurbaşkanı Felix Faure’ya yazdığı bu açık mektup ile; Yahudi kökeninden dolayı casuslukla suçlanarak mahkum olan Yüzbaşı Alfred Dreyfus‘ ün suçsuz olduğunu dile getirmiş, Yargıda ve Ordunun içinde dönen dolapları anlatmıştır Daha fazlasını oku…