Arşiv

Posts Tagged ‘teminat’

Yargıtay; İpoteğin Paraya Çevrilmesi

08/04/2012 Yorum bırakın

Daire:12
Tarih:2005
Esas No:2005/6087
Karar No:2005/9432
İlgili Maddeler:İİK. 148 VE MÜTEAKİP MADDELER
İlgili Kavramlar:İPOTEK PARAYA ÇEVRİLMESİ
İpotek akit tablosunda ipotek açıkça (acentelik sözleşmesinin teminatı olarak ) verildiği görülmektedir. Taraflar arasında bir cari hesap ve kredi ilişkisi bulunduğu iddia ve ispat edilememiştir. Alacaklının acentelik ilişkisinden doğacak borçlara teminat olarak verdiği ipotek dolayı genel mahkemede dava açıp alacağının miktar olarak belirlemeden, ipotek paraya çevrilmesi yolu ile takip yapması usulsüzdür. Bu durumda alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamaya muhtaç olup mahkemece takibin ipotek iptali yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. (12 HD. 2-5-2005 t. 6087/9432)

Reklamlar
Kategoriler:ipotek Etiketler:, , ,